2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Výsledky z celoštátneho kola SOČ

Na celoštátnom kole SOČ konanom 26.4.2013 v Nových Zámkoch sa umiestnili na druhom mieste študenti našej školy **Damián Feťko** zo IV. B a **Stanislav Strec** zo IV. C triedy. Svoju súťažnú prácu s názvom Elektronický zámok s využitím RFID kariet obhajovali v súťažnom odbore č. 12 - Elektronika a hardware. S touto súťažnou prácou boli navrhnutí na reprezentáciu SR na medzinárodnej prehliadke študentských prác v Abu Dhabi. Ostatní súťažiaci z našej školy neupútali svojimi prácami tak, aby sa umiestnili na popredných miestach. Napriek tomu vzorne reprezentovali našu školu.

Ing. František Moyzes

Oslava dňa učiteľov

oslava-dna-uc Dňa 4.4.2013 pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci našej školy sa zúčastnili slávnostného a príjemného posedenia pri príležitosti Dňa učiteľov v reštaurácii Sen. oslava-dna-uc Na úvod sa nám prihovorili a poďakovali kyticou zástupcovia študentov Natália Triščíková a Marko Šidlovský, potom vystúpil pán riaditeľ Ing. Slavomí Kožár, ktorý nám vyjadril uznanie a poďakovanie za našu prácu v kontexte 60. výročia založenia našej školy. Taktiež vyzdvihol a pripomenul podľa hodnotenia INEKO naše celoslovenské prvenstvo medzi najlepšími strednými školami, ktoré zohľadňuje externú časť maturity, uplatnenie absolventov na vysokých školách aj v zamestnaní a mimoriadne výsledky študentov. oslava-dna-uc Pri príležitosti Dňa učiteľov bola aj vhodná chvíľa na vyzdvihnutie vyznamenaných kolegov – Viktora Marka (z radov dôchodcov), ktorý bol ocenený Plaketou J. A. Komenského a PaedDr. Evy Buzgovej, ocenenej Veľkou medailou Sv. Gorazda. V neposlednom rade pán riaditeľ zablahoželal aj kolegom, ktorí oslavujú svoje životné jubileum a boli tiež sponzormi spomínanej akcie: RNDr. Tekeľová, PaedDR. Buzgová, Mgr. Hudáček, p. Rešovský, Mgr. Kožárová a Ing. Kožár. oslava-dna-uc Súčasťou bolo aj pozeranie prezentácie pozostávajúcej zo záberov z histórie i súčasnosti školy, jej akcií, priestorov, učiteľov i študentov. Celé slávnostné posedenie sa uskutočnilo v príjemnej priateľskej atmosfére a bolo jednou z príležitostí ako sa v zhone povinností zastaviť oddýchnuť si, porozprávať sa a zabaviť sa.

Mgr. Iveta Kovaľová

Odpoludnia s matematikou pre uchádzačov o štúdium na našej škole

odpoludnia-s-maV čase od 22. marca do 26. apríla 2013 sa každý piatok v popoludňajších hodinách konali popoludnia s matematikou pre našich budúcich prvákov. Že naši budúci študenti sledujú ponuky z našej školy svedčí aj skutočnosť, že o kurzy bol veľký záujem. Žiaci zo ZŠ si mohli upevniť vedomosti a pripraviť sa na bezproblémové zvládnutie prijímacích skúšok. Vyučujúce z matematiky im pripravili príklady na vopred ohlásené témy. Zároveň mali možnosť priamo konzultovať so žiakmi náročnosť príkladov, ktoré pre nich na pripravili. Táto forma im umožní pripraviť prijímacie zadanie z matematiky aj podľa názorov žiakov. Dúfame, že všetci takto pripravení žiaci absolvujú prijímacie pohovory bez stresu a budú sa tešiť zo záverečného rozhodnutia o ich prijatí na našu školu.

RNDr. Daniela Tekeľová

Network Academy Games 2013

29.4.2013 sa na pôde FEI TU v Košiciach uskutočnilo národné kolo súťaže NAG2013, ktorého sa zúčastnili aj študenti SPŠE v Prešove. V celoslovenskej konkurencii študentov sieťových akadémií naši študenti nesklamali a vykonfigurovali si popredné umiestnenia. Od víťazstva ich často delil ten povestný chlp. V kategórii UNI (SŠ jednotlivci) obsadil z 25 súťažiacich **M. Kravec (IV. S) 3. miesto**, J. Sekera (III. SB) 6. miesto. V kategórii PT (SŠ jednotlivci) obsadil z 22 súťažiacich Š. Čech (IV. S) 5. miesto, M. Kravec (IV. S) 6. miesto. V kategórii HS3 (družstvá SŠ) obsadilo družstvo SPŠE v zložení **P. Sakala, Š. Čech, M. Grejták (IV. S) 2. miesto** a M. Kamenický, V. Varchola, J. Sekera (IV. S+III. SB) 13. miesto (24 družstiev). Medailové umiestnenie sme získali aj vďaka intenzívnej príprave študentov pred súťažou. Ďakujem týmto kolegom za ústretovosť pri uvoľňovaní študentov z vyučovania. Celkové výsledky súťaže NAG2012 sú uverejnené na webovej stránke http://www.netacad.sk/nag2013/vysledky. V ten istý deň **P. Sakala, M. Grejták** tiež úspešne zložili skúšku a získali priemyselný certifikát CCNA. Srdečne gratulujeme.

Ing. Martin Vujčík

Matematická olympiáda PANGEA

V dňoch 21.marca až 25. marca 2013 riešilo úlohy matematickej olympiády Pangea 248 študentov našej školy z 1., 2., a 3. ročníka. Je to celoeurópska súťaž, do ktorej sa prihlásilo viac ako 200 škôl zo Slovenska. Najúspešnejší študenti našej školy sú: ||1. ročník||| |:----------|:-|-:| |1.|Michal Matija|I. SA|70| |2.|Juraj Banó|I. SA|70| |3.|Jakub Humeňaj|I. B|62| |4.|Jakub Tulka|I. C|61| |5.|Tomáš Horvat|I. B|59| ||2. ročník||| |----------|-|-| |1.|Nikola Štieberová|II. A|78| |2.|Samuel Kostelník|II. SB|76| |3.|Michal Pirchala|II. SB|74| |4.|Dávid Gmitro|II. SB|74| |5.|Kristián Kabláš|II. SB|73| ||3. ročník||| |----------|-|-| |1.|Marek Gajdoš|III.B|79| |2.|Ján Rusinko|III.B|75| |3.|Marek Župa|III.B|74| |4.|Pavol Kupčík|III.B|69| |5.|Jakub Sakala|III.B|69| Do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční dňa 10. mája 2013 v Bratislave, postupuje študent Marek Gajdoš z III.B triedy.

RNDr. Daniela Tekeľová

Marek Dlugoš na JuniorInternet

marek-dlugos-nMarek Dlugoš bol v marci vybratý spomedzi 230 prihlásených, aby na národnom kole súťažnej konferencie s názvom JuniorInternet prezentoval svoj projekt Host me in California. Je to webová vizitka, pomocou ktorej sa Marek snaží nájsť americkú rodinu, ktorá by ho na rok ubytovala, aby tam mohol študovať nasledujúci školský rok. Web si získal záujem širokej verejnosti, stal sa predmetom veľa článkov, reportáži a dodnes ho videlo už viac ako 50 tisíc ľudí. Marekov projekt bol označený, ako najlepšie odprezentovaný tohto ročníka JuniorInternetu a získal si špeciálne ocenenie, ktoré ho posunulo na sympózium do Prahy. Marek teda pravdepodobne budúci školský rok strávi v Kalifornskom San Franciscu. Gratulujeme a veľmi sa tešíme jeho úspechom.

Marek Dlugoš

Majáles

majales-jpg V posledný aprílový piatok bolo v sále PKO Čierny orol veľmi veselo. Konal sa náš tradičný Majáles. Tento rok to bol už 9. ročník, ktorý bol významný aj tým, že Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove v tomto školskom roku oslavovala 60. výročie od svojho založenia. A ďalším dôvodom na radosť a zábavu bolo aj to, že Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove získala certifikát kvality – ISO 9001. Otvorenia Majálesu a privítania hostí sa zhostil predseda Žiackej rady, Marko Šidlovský. Pár slov všetkým prítomným venoval aj riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, ktorý slávnostným prípitkom oficiálne otvoril tento Majáles. Postupne sa začal zapĺňať tanečný parket a rozprúdila sa zábava. Na moderné piesne, ale aj na tie „repeťácke“ sa šantili všetci – pedagógovia, študenti, bývalí absolventi i vzácni hostia. Súčasťou Majálesu bol aj program, ktorý pripravili študenti našej školy. Zasmiali sme sa na vtipnej scénke vykrádania banky v podaní študentov IV. F a potom sme si zatlieskali do rytmu pri vystúpení folklórneho súboru Vargovčan. Chlapci z klubu Yawara Ju-Jitsu nám predviedli rôzne spôsoby sebaobrany a tiež odzneli zaujímavé akrobatické kúsky v podaní skupiny chlapcov B.O.C. crew. Najočakávanejšou chvíľou snáď bolo žrebovanie tomboly, v ktorej boli vďaka našim sponzorov pekné a lákavé ceny. Každý, kto si zakúpil lístky, s napätím čakal, či práve ten jeho lístok nebude výherný. Tí, ktorí vyhrali, sa tešili, a tí, ktorým sa žiadna cena neušla, to poriadne roztočili na parkete. A zábava pokračovala až do rána. Veríme, že tento Majáles zanechal v nás všetkých pekné a milé spomienky. A už teraz sa tešíme na 10. ročník Majálesu SPŠE v Prešove.

Mgr. Ivana Kurtyová

Patrím medzi tých študentov, ktorí sa nedávno zúčastnili Majálesu. Keďže som štvrták, bola to dobrá príležitosť na dôstojnú rozlúčku s našou školou, mnohými spolužiakmi a kamarátmi. Tento rok bol Majáles výnimočný vyšším počtom hostí, príjemným programom a veľmi dobrou zábavou. Domov som si odniesol dve tombolové ceny, takže som maximálne spokojný.

Filip Lenko, IV. C

Poďakovanie za pomoc pri príprave tohtoročného Majálesu SPŠE patrí všetkým členom Žiackej rady, pani Mgr. Liptákovej a Mgr. Kurtyovej za predaj tombolových lístkov a Ing. Krišovej za jej samotné moderovanie. Osobne sa chcem poďakovať nášmu študentovi Markovi Šidlovskému za jeho úvodný príhovor, prípravu a moderovanie programu a ochotu pomôcť s mnohými ďalšími záležitosťami súvisiacimi s organizáciou tohto školského podujatia.

Mgr. Miroslava Gajdošová

Krúžok – mzdy, personalistika a korešpondencia​

kruzok-mzdyV tomto školskom roku mohli študenti opäť využiť záujmové vzdelávanie poskytované formou krúžku – Mzdy, personalistika a korešpondencia pod vedením Ing. Pastirovej. Daný krúžok poskytoval všetkým zúčastneným získať znalosti a skúsenosti z oblasti administratívy a korešpondencie v slovenskom aj anglickom jazyku, z kancelárskeho písania na PC a zo mzdovej problematiky. Krúžok prebiehal v odpoludňajších hodinách každý pondelok a študenti postupne podľa potrieb prechádzali jednotlivými cvičeniami a zadaniami. Naučili sa písať respektíve zdokonaliť sa v desaťprstovej metóde písania na klávesnici PC prostredníctvom programu ALL TEN FINGERS, spoznali pravidlá úpravy a písania listov obchodných, úradných, osobných i zamestnaneckých podľa normy STN 01 6910 v slovenskom aj anglickom jazyku. Asi najväčší záujem bol o mzdový softvér OLYMP. Študenti mali možnosť pochopiť tvorbu a spracovanie miezd prostredníctvom mzdového programu a následne na konci záujmového vzdelávania absolvovať záverečný súvislý príklad na spracovanie a výpočet miezd v programe OLYMP, ktorého výsledkom bola možnosť získať certifikát z úspešného absolvovania a preukázania znalosti v danom programe. Zo zúčastnených študentov sa podarilo získať certifikát 2 študentom školy: Tomášovi Harčárovi zo IV. F triedy a po prvý krát získal certifikát aj študent elektrikárskeho zamerania - Ján Goga zo IV. B triedy. Srdečne blahoželáme

Ing. Vladimíra Pastirová

Krajské kolo SOČ

krajske-kolo-s V piatok 5.4.2013 sa uskutočnilo krajské kolo SOČ na SOŠ Stará Ľubovňa. Z našej školy sa ho zúčastnilo 12 študentov s ôsmimi súťažnými prácami. Svojimi obhajobami úspešne reprezentovali našu školu a celkovo získali jedno prvé miesto, dve druhé miesta a dve tretie miesta (menovite v priloženej výsledkovej listine). Súťažiaci z prvého miesta Damián Feťko a Stanislav Starec a z druhého miesta Miroslav Kravec, Roman Kazimír, Peter Pavlinský a Matúš Kuruc postúpili na celoštátnu súťažnú prehliadku SOČ v Nových Zámkoch. krajske-kolo-s V ďalšom týždni sa uskutočnilo stretnutie súťažiacich s riaditeľom školy Ing. Slavomírom Kožárom, na ktorom súťažiaci informovali o priebehu súťaže, o kladoch, nedostatkoch a možnostiach vylepšenia a pokračovaní v prezentovaných súťažných prácach. Pán riaditeľ zdôraznil, že patria medzi najlepších a že oceňuje ich prácu, ktorou reprezentujú našu školu a že nájdu v ňom a celom vedení školy všestrannú podporu Súťažný odbor: 11 Informatika P.č.|Meno a priezvisko|Trieda|Názov súťažnej práce ----|---------------|---------|------ 2|Miroslav KRAVEC|IV.S|Multiplatformový simulačný toolkit 3|Michal FIGURA Štefan ZORVAN|IV. C|Mobilný robot "ARFIZUO" Súťažný odbor: 12 Elektronika a hardware P.č.|Meno a priezvisko|Trieda|Názov súťažnej práce ----|---------------|---------|------ 1|Damián FEŤKO Stanislav STAREC|IV. B IV. C|Elektronický zámok s využitím RFID kariet 4|Matej SEMANČÍK|IV. S|MIDI Controller Súťažný odbor: 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie P.č.|Meno a priezvisko|Trieda|Názov súťažnej práce ----|---------------|---------|------ 2|Roman KAZIMÍR Peter PAVLINSKÝ Matúš KURUC|IV. A|Projekt a realizácia elektroinštalácie bytu a nástenného rozvádzača pomocou demonštračných panelov 3|Peter TOMAŠČÍK|IV. C|Súbor príkladov pre cvičenia z pneumatického riadenia Súťažný odbor: 15 Ekonomika a riadenie P.č.|Meno a priezvisko|Trieda|Názov súťažnej práce ----|---------------|---------|------ 4|Juraj CUNDER|IV. F|Koučing - moderná metóda vzdelávania pracovníkov 4|Marek RUŽBARSKÝ|IV. F|Benchmarking - Skúsenosti s uplatnením Benchmarkingu v konkrétnom meste Súťažiaci z 1. a 2. poradia postupujú na celoštátne kolo SOČ v Nových Zámkoch

Ing. František Moyzes

Apríl v znamení ďalších úspechov

april-v-znamenV apríli úspešne reprezentovali školu na celoslovenskej SOČ M. Kravec aj R. Kažimír, ale najviac vavrínov z rôznych súťaží doniesol opäť S. Starec. 20.4.2013 v stredoeurópskej súťaži Istrobod získal 7. miesto. Na trenčianskych dňoch robotizácie v dňoch 25.4.2013 v súťaži Driver sa umiestnil na 15. mieste a v celoslovenskom kole SOČ 26.4.2013 so spolužiakom D. Feťkom získali 2. miesto a postupujú do celosvetovej súťaže v Abu Dhabi. Pri spätnom pohľade môžeme konštatovať, v internáte sme vždy mali zástup talentovaných, kreatívnych a úspešných študentov, ale S. Starec z tohto zástupu vysoko vyčnieva svojou húževnatosťou, skromnosťou a zaslúži si mimoriadny obdiv a uznanie. april-v-znamenV marcovom príspevku sme slúbili, že vás poinformujeme o projekte čítania kníh, ktorý prebiehal od októbra a bol predbežne načasovaný na mesiac marec. Nápad vznikol spontáne na podnet študentov, ktorí sa prichádzali poradiť ohľadom práce na svojom osobnom raste. Prvou odporúčanou knihou bol Mentálny tréning od skúseného psychológa, praktika K. Teperweina. V úvode autor píše, že ako 17-ročný chlapec prečítal množstvo kníh, ktoré tvoria súčasť kultúrneho a duchovného dedičstva ľudstva. Povyberal z nich zlaté zrnká múdrosti, ktoré môžu posvietiť na cestu životom každému eticky založenému človeku. Kniha sa prenikavo líši od všetkých instantných návodov na úspešný život v stálej väčšej hojnosti a bohatstve, ktorý priviedol ľudstvo na samý okraj priepasti. Druhú knihu Abecedu medziľudských vzťahov vyprevadil medzi ľudí jej autor MUDr. Savčenko mottom: „Nič nie je krajšie a ušlachtilejšie a nič nie je podlejšie a odpornejšie ako vzťahy medzi ľuďmi.“ Táto kniha krok za krokom učí vytvárať konfort v medziludských vzťahoch. Zaujímavá je aj tretia kniha Najhlúpejšia generácia (alebo never nikomu pod tridsať). Autor M. Bauerlein je profesorom literatúry, ktorého znepokojuje fakt, že mladá generácia číta stále menej, pohŕda kultúrnym dedičstvom a napriek prebytku informácií sa stáva nevzdelanou. V knihe rozoberá ako digitálna éra ohlupuje mladých Američanov a ohrozuje našu budúcnosť. V súvislosti s modernými technológiami autor vníma aj poruchy sociálneho správania, najmä zvyšujúcu sa agresivitu. Nielen mladým Američanom hrozí, že premárnia obdobie, keď sa majú osobnostne formovať a nakaziť vírusom poznania. Tieto a iné knihy ďalej kolujú medzi chlapcami na základe osobného odporúčania. Mohlo nás to napadnúť aj skôr. april-v-znamen4.4.2013 sa zúčastnili 2 VS vrámci Jakubiskových dní filmového predstavenia „Zbehovia a pútnici“. Film podáva apokalyptický obraz troch vojen v troch príbehoch. 10.4.2013 sme vrámci Febio festu navštívili dokumentárny film Absolventi. Film s podtitulom Sloboda nie je zadarmo približuje mladú generáciu našej doby, ktorá prináša mladým veľa výhod, ale na druhej strane veľa starostí a problemov. Sme slobodní, čaká na nás celý svet, ale do akej miery sme schopní zobrať svoj život do vlastných rúk a zápasiť a zápasiť v boji o vlastnú existnciu. Febio fest je pre nás zaujímavý aj z toho dôvodu, že jeho zakladateľ F. Fenič je rodák z nášho kraja (Vyšná Šebastová) a je príkladom človeka, ktorý svoj exitenčný zápas v ťažkých podmienkach úspešne vybojoval. Keď sa ocitol na štúdiách FAMU v Prahe cítil sa ako videcky chlapec medzi pražskými spolužiakmi z bohémskych umeleckých rodín úplne vykorenený. Preto bežal zo všetkých síl aby nebol posledným bežcom v pelotóne. Debutoval mimoriadne úspešným dokumentárnym filmom Matka a keď sa v cieli otočil zistil, že je víťaz. Najzaujímavejším podujatím v apríli bolo kreslo pre hosťa s Ing. L. Vavrekom. Zodpovedal množstvo zvedavých otázok so širokým záberom a sympatie si hneď v úvode získal odzbrojujúcou úprimnosťou a schopnosťou otočiť volant takmer pri každej otázke k prasile života – k láske vo všetkých jej podobách. Zaujalo nás jeho rozprávanie o vzoroch. Bolo ich hneď niekoľko – Tesla, Faraday, jeho učiteľ fyziky D. Ilkovič – vedec svetového formátu a najmä jeho otec, ktorý ho viedol k láske k elektrotechnike. Z psychologického hľadiska má nedoceniteľný význam skutočnosť keď sa syn vzhliada v otcovi. Najskôr mu to dáva pevnú zem pod nohami a neskôr krídla k rozletu. Kiežby všetci naši chlapci boli dobre „otcovaní“. Ing. Vavrek rozprával s nadšením o čase štúdia kde v kultúrne podnetnom bratislavskom prostredí mohli študenti rozvíjať všetky driemajúce vlohy v krúžkoch, ktoré vôbec nesúviseli s predmetom štúdia. Mnohých tieto aktivity pohltili tak, že zavesli technickú profesiu na klinec. Tak sa z prešovčana Z. Sychru stál jazzový spevák z iného filmový režisér, ale každému pomohli krúžky formovať osobnosť všetkými smermi. Kedže Ing. Vavrek bol talentovaný študent a robil skúšky v predtermíne zostalo mu dosť času na absolvovanie univerzity života v oblasti osobne výberových vzťahov s dievčatami. Varoval chlapcov pred horkokrvnosťou a povedal, že si vždy musia predstaviť či by boli schopní s dievčaťom, s ktorým ich spojilo náhle kúzlo okamihu vybojovať niekoľko desiatok rokov trvajúcu tridsať ročnú vojnu alebo nekončiaci prekážkový beh životom. Osobitne nás zaujalo jeho vyznanie lásky ku knihám, ktorých má 800 zväzkov. Keby táto láska bola nákazivá ako chrípkový vírus naučili sa aj naši chlapci vyjadrovať svoje pocity vo veršoch a stali by sa tak imponujúcimi partnermi. Potom by nebolo nutné konštatovať slovami Lackovej obľúbenej pesničky: Z toho poučení plyne pro žluvy, že z emočne plochým technikom o laaásce, že se nemluví... Apríl prial aj spoločenskej zábave. Najpr 17.4.2013 sme pozvali dievčatá zo ZŠP na diskotéku do školskej jedálne. Potom oni 24.4.2013 organizovali v predstihu majáles a rozlúčku so štvrtákmi. Zábava na obidvoch podujatiach bola skvelá v závere vyskočili mladí na tri stoly, ktoré boli v rohu miestnosti. Keď sa spýtate prečo na tri stoly, tak preto lebo viac stolov v miestnosti nebolo. Potešilo nás, že o nástupnícke miesto DJ po odchádzajúcom Petrovi Tarasovičovi prejavil záujem prvák P. Štovka, takže tradícia bude zachovaná. Veľmi dobrý ohlas bol aj na školský majáles v PKO. 22.4.2013 malo 6 chlapcov, ktorí tvorili súčasť technickej obsluhy pri koncerte vzhliadnuť vystúpenie legendárneho pesničkára J. Nohavicu. 24.4.2013 navštívila 3 VS výstavu zlatý súdok v šarišskej galérii. Bol to 19. ročník veľmi úspešnej medzinarodnej prehliadky kresleného humoru. Na poschodí bol vzdaný hold poslednému klasikovi šarišskej maľby J. Bendíkovi. A kedže mesiac apríl je zasvätený aj dňu Zeme, pozreli sme si v našom domácom kine v spoločenskej miestnosti zaujímavé enviromentálne filmy.

PhDr. Valéria Capeková

SPŠE je najkvalitnejšia odborná škola na Slovensku!

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove je najkvalitnejšia stredná odborná škola na Slovensku. Vyplýva to z rebríčkov kvality stredných škôl, ktoré pripravil a zverejnil 4.4.2013 Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Hodnotenie INEKO vychádza z posledných štyroch školských rokov. Do úvahy brali výsledky žiakov v externej časti maturity zo slovenského jazyka, matematiky, z angličtiny a nemčiny, ale aj počet absolventov na úradoch práce či ohodnotenie mimoriadnych výsledkov žiakov podľa metodiky ministerstva školstva. -|Škola|Adresa|Mesto|% ---|---|----|----|-- 1|SPŠ elektrotechnická|Plzenská 1|Prešov|77,9 2|Obchodná akadémia|Kukučínova 2|Trnava|77,6 3|Hotelová akadémia|MUDr. Alexandra 29|Kežmarok|74,5 4|Obchodná akadémia|Jesenského 6|Považská Bystrica|74,2 5|Spojená škola SPŠP.HA.ŠG|Slančíkovej 2|Nitra|73,4

SPŠE Prešov opäť mieri na majstrovstvá sveta

untitled-pngPo dvojročnej príprave a stavbe modelu robotického tanečníka sa tím SPŠ Elektrotechnickej v Prešove v novom zložení Radovan Sroka, Imrich Štoffa a Maroš Bartko (všetci 3.SB) prebojoval na celosvetovú súťaž v tanci robotov ROBOCUP 2013 v holandskom Eindhovene. Inšpirovaní úspechom svojich predchodcov študenti skonštruovali coolového robota so 7 osiami pohybu a naprogramovali úžasnú tanečnú choreografiu, s ktorou získali vo vyrovnanom súboji o víťazstvo v slovenskom finále súťaže Robocup nakoniec druhé miesto a majú nemalé šance uspieť aj na medzinárodnom poli. logo-volkswagen Chlapcov po krátkom oddychu, počas ktorého budú musieť dohnať, čo zameškali v škole, čaká ešte záverečná fáza prípravy, v ktorej sa zamerajú predovšetkým na vyššiu spoľahlivosť funkcií robota a prípravu nápaditej scenérie, ktorá by ich vystúpeniu dodala ešte vyšší kredit. Celosvetové finále Robocup 2013 sa uskutoční v Holandsku v druhej polovici júna. Náš tím Speshari na súťaži úspešne reprezentovali aj Jaroslav Kravec 2.SA v kategórii Záchranár B a Martin Olejár 1.SB v kategórii Záchranár A, ktorí sa umiestnili na 4., resp. 8.mieste. Našu úspešnú misiu podporili Nadácia Volkswagen Slovakia a IT Valley.

Ing. Peter Vargovčík

Aktivity tried

Apríl v I. A

april-v-i-a-1Pondelok 22. 4. 2013 bol pre nás nielen dňom na začiatku týždňa, ale aj športovým dňom. Po vyučovaní sme sa stretli na školskom ihrisku s II.SB, aby sme si zmerali sily vo futbale. Aj napriek veľkému úsiliu útočníkov a vynikajúcemu výkonu brankára sa nám nepodarilo poraziť druhákov. Táto prehra nás neodradila a pokračovali sme v športovom popoludní triednym zápasom. Futbalistom nevadilo, že vyučovanie už dávno skončilo a veselo naháňali loptu po ihrisku. Nezáleží na tom, kto nakoniec vyhral. Už teraz sa tešíme na ďalšie futbalové popoludnie.

študenti I.A

Parky mesta Prešov

parky-mesta-preV našej I.SA triede je veľa študentov, ktorí nie sú občanmi mesta Prešova. Mnohí z nás dochádzajú do školy z väčších vzdialenosti (3 študenti až zo Spiša) autobusom, vlakom, alebo sú ubytovaní v internáte. Mesto Prešov málo poznáme. Jarné slniečko nás lákalo uskutočniť triednu akciu niekde vonku na čerstvom vzduchu. Tak sme začali naše štvorročné putovanie po Prešove návštevou najznámejšieho parku v meste pri Neptúnovej fontáne. Nielen preto, že je tento park vhodne umiestnený – v centre tohto mesta kde teraz študujeme, ale zaujímala nás aj rekonštrukcia Neptúnovej fontány. Prezreli sme si aj ostatné objekty tohto parku –pamätník padlým vojakom, či bustu kráľovnej Sisi. Pekná zeleň, staré stromy, vhodné miesto na oddych i pre študentov. Naši rodičia na triednom aktíve prejavili záujem o fotografie celej triedy, aby videli našich spolužiakov, tak im aspoň prostredníctvom školského časopisu nejaké posielame.

študenti I.SA triedy

Deň vtákov

Dňa 5.4.2013 sme sa zúčastnili podujatia s názvom DEŇ VTÁKOV. Hostili nás známe prešovské osobnosti, s ktorými sme sa porozprávali. Pán poslanec Alexander Ernst nám poskytol cenné informácie o svojej práci a ďalších zámeroch. Ochotne sa s nami aj na rozlúčku sfotil, čoho dôkazom je aj spoločná fotografia na chodbovej nástenke.

študenti II.B

II. SA na jarnom slnku

marek-jpgDňa 29.4 sa trieda II.SA vybrala na malý výlet s veľkým výškovým rozdielom – vyšli sme na Kalváriu v Prešove. Bol krásny deň, slnko svietilo a výhľad na celé mesto bol super. Určite si tento výlet ešte zopakujeme. Keď nie s triedou, tak s romantickejším pohlavím...

študenti II.SA

Na návšteve u hasičov

na-navsteve-uKrajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vzniklo dňa 1. apríla 2002 v súlade so zákonom NR SR č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore. Hasičský a záchranný zbor a. plní úlohy štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, b. vykonáva štátny požiarny dozor, c. plní úlohy pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a pri ochrane životného prostredia, d. poskytuje pomoc pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických osôb, e. vykonáva záchranné práce pri núdzovom odstraňovaní stavieb a ľadových bariér, f. zabezpečuje jednotné uplatňovanie technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, posudzovania zhody a vykonávanie dohľadu nad výrobkami, g. plní úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia, h. plní úlohy na úseku materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia súvisiace s vykonávaním činností zboru." A tak sme to chceli vidieť na vlastné oči... Premenlivé jarné počasie nás sprevádzalo pri spoznávaní ďalšej zložky záchranného systému- tento krát to boli hasiči. Navštívili sme Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Sprevádzal nás pán Hoško, veľmi milý a príjemný pán. Zoznámil nás s technikou, ktorá sa využíva pri ich práci. Videli sme rôzne hasičské autá, ktoré majú svoje špecifické miesto pri hasení požiarov, dopravných nehodách, prírodných katastrofách. Nás zaujali tyče, ktoré umožňujú rýchly presun hasičov k autám, čo nám dokázali pri vyhlásení cvičného poplachu. Na svojich miestach boli do 30 sekúnd. Je to ťažká a psychicky namáhavá práca. Veď zachraňujú nielen materiálne hodnoty, ale aj ľudské životy. Patrí im za to obdiv.

študenti II. C

22. apríl – Deň Zeme

22-april-deDeň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. My, študenti III. B triedy, sme sa v ten deň zapojili do zberu papiera, ktorý organizovala zdravá škola. Počas vyučovania sme symbolicky mali oblečené zelené tričká, aby sme podporili našu zelenú planétu. Počasie nám prialo, preto sme po vyučovaní pokračovali spoločnou vychádzkou do prešovských parkov a terás. Podarilo sa nám v hojnej účasti a družnej debate vyriešiť aktuálne problémy triedy.

študenti III. B

Futbalový zápas II. SB – I. A

futbalovy-zapPrvé lúče padli na školské ihrisko a nám hneď napadol futbalový zápas. Naša triedna učiteľka Mgr. Roguľová nám to odsúhlasila a súhlasila aj pani Mgr. Solárová s jej triedou I.A. Konečne prišiel ten deň – 22.4.2013. Slnko svietilo, bolo príjemne teplo a naši futbalisti boli pripravení podať maximálny výkon. Zápas nevyzeral ľahko, súpera nebolo treba podceniť, lebo v očiach mali chuť vyhrať. Na ihrisku sa objavila futbalová lopta a každý vedel čo to znamená. Zápas sa začal. Priebeh je ťažké komentovať, bol to vyrovnaný súboj až kým sme nedali prvý gól. Potom to už všetko išlo správnym smerom k víťazstvu. Na chvíľu sme sa zľakli ich tvrdej taktickej hry a dostali sme 1 gól . Ale náš strelec nás nesklamal, strelil ďalšie 2 góly. Nakoniec bolo počuť záverečný hvizd a zápas sa skončil výsledkom 3:1 pre II. SB. Táto akcia dopadla nadmieru dobre, študenti povzbudzovali svojich favoritov a tešili sa s nimi z ich úspechu. Už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu, a veríme že, budeme pokračovať v našej víťaznej sérii.

Stanislav Sinai, II. SB

Deň narcisov

den-narcisov-jDeň narcisov je jedinou verejnoprospešnou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine. V uliciach miest a obcí Slovenska prebieha len jeden deň v roku. Tento rok v piatok 12. apríla, Vás oslovili dobrovoľníci LPR a ponúkli Vám žltý narcis – kvet symbolizujúci samotnú zbierku, ale i morálnu pomoc a spolupatričnosť s tými, ktorí s ochorením bojujú. V našom areáli školy sa vyzbierala čiastka 148,60 EUR. Ďakujeme, že ste 12. apríla boli s nami, a vyjadrili svoju dôveru LPR a tým prejavili i podporu onkologickým pacientom. Práve vďaka Vám bol narcis i tento rok kvietkom nádeje.

Mgr. Katarína Šmičeková

Gymnastický štvorboj študentov

gymnasticky-sV rámci krúžku športovej gymnastiky chlapcov sa uskutočnilo trojstretnutie stredných škôl s cieľom zmerať si sily a porovnať pohybové zručnosti v jednotlivých disciplínach. Vysoká úroveň súťaže ukázala, že športová gymnastika má svojich zástancov a nie je na zániku. Študenti využívajú nadobudnuté zručnosti v ďalšej disciplíne – parkúr. 1. Juraj Toth, SPŠS 2. Ivan Kočan, SPŠE 3. Ľuboš Kreheľ, SPŠE 4. Peter Tarasovič, SPŠE

PaedDr. Eva Buzgová

Obvodné kolo vo futbale

obvodne-kolo-vDňa 22.4.2013 sa študenti SPŠE zúčastnili obvodného kola vo futbale. V skupine sme uhrali remízu 0:0 so SOŠ Dopravnou, zvíťazili sme nad GJAR 4:2. V poslednom zápase skupiny sme prehrali s Obchodnou akadémiou 0:1 a obsadili sme nepostupové druhé miesto.

​​​​​​​​Mgr. Štefan Dankovič

Školenie MultiSIM

V apríli tohto roku sa začal kurz simulačného programu MultiSIM pre učiteľov odborných predmetov. Celkovo ide o 18 učiteľov, ktorí učia elektrotechniku, elektroniku meranie a prax. Kurz bol rozdelený na dve časti. Prvej časti sa zúčastnili všetci učitelia a boli v nej informovaní o novinkách v simulovaní rôznych obvodov používaných vo všetkých predmetoch. Druhá časť je určená iba pre vyučujúcich slaboprúdových predmetov a praxe. Oboznamujeme sa s ďalšími možnosťami, ktoré program umožňuje a s riešením konkrétnych obvodov používaných v jednotlivých predmetoch. Dôraz je kladený aj na zopakovanie si predošlých vedomostí a ich doplnenie o nové príklady. Celý kurz bude trvať do polovice mája a celkový počet hodín kurzu bude 20 hodín. Učitelia sa môžu po absolvovaní kurzu podrobiť testom a po jeho zvládnutí získať kredity.

Ing. Ladislav Vavrek

Výročná Cisco Netacad konferencia 2013

Dňa 19.04.2013 sa na pôde Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brne, uskutočnila Výročná konferencia Programu Netacad na Slovensku a v Čechách, na ktorej sa zúčastnili Ing. Slavomír Kožár a Ing. Martin vujčík. Program konferencie sa niesol v znamení prechodu na novú platformu Cisco Netspace a nové verzie kurikúl v5.0. Súčasťou programu bola aj prezentácia a praktické ukážky meracích prístrojov fy. Fluke. Účastníci boli oboznámení so stavom programu Netacad na Slovensku a v Čechách. Bola predstavená aj vízia rozvoja programu Netacad do budúcnosti. Konferencia sa pokračovala spoločenským večerom vo večerných hodinách, kde si pri neformálnych stretnutiach účastníci vymieňali názory a skúsenosti nie len z oblasti Netacad, ale aj vzdelávania, implementácie programu do výučby a stavu na školách. Zaujímavé je hlavne porovnanie so školami v Čechách. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že slovenské aj české školy majú takmer rovnaké problémy.

Ing. Martin Vujčík

Skúšobný test City and Guilds

City and Guilds je britská nezisková vzdelávacia a certifikačná inštitúcia, ktorá na Slovensku organizuje v rámci svojich akreditovaných testovacích centier medzinárodne uznávané skúšky zo všeobecnej a obchodnej angličtiny. Skúšky sú vypracované v súlade s SERR (Spoločný európsky referenčný rámec) a sú uznávané Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ako náhrada maturitnej skúšky z anglického jazyka. Sú to tzv. „friendly user exams“, kde sa testuje praktický jazyk a nie len jeho gramatická stránka. Veľkou výhodou je to, že termín skúšky si môže kandidát určiť sám. Úrovňou B2 (a vyššou) nahradíte maturitnú skúšku z prvého cudzieho jazyka, úrovňou B1 nahradíte maturitnú skúšku z druhého cudzieho jazyka. Pre úspešné vykonanie skúšky je potrebné, aby ste boli úspešní v každej časti /listening, reading, writing/ približne na 55 až 6O%. Viac informácií, ceny skúšok a vzorové testy sú na stránke www.cityandguilds.sk časť downloadable documents – IESOL/ISESOL – Sample papers. Na spomínanej stránke je aj tzv. Recognition list, ktorý obsahuje zoznam vysokých škôl, kde sú tieto skúšky akceptované v prijímacom konaní alebo počas štúdia. Inštitúcia City and Guilds usporiadala v mesiaci apríl kampaň na vyskúšanie vedomostí z anglického jazyka formou skúšobného testu bez akýchkoľvek poplatkov na celom Slovensku, pričom kandidáti dostanú spätnú väzbu o tom, či by zvládli kritériá na úspešné zvládnutie reálnej skúšky. 34 našich šikovných a odvážnych angličtinárov z druhého a tretieho ročníka sa rozhodlo túto možnosť využiť, a tak 25. 4.2013 popoludní absolvovali 2 a pol hodinový test, ktorý pozostával z troch časti: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie. Desať študentov absolvovalo úroveň B1 a ostatní B2. Teší nás, že na vyššiu úroveň si trúfli aj druháci. Veríme, že naši študenti dosiahnu v skúšobnom teste dobré výsledky a v budúcom školskom roku úspešne a bez zaváhania zvládnu aj ten „ostrý“. Testovanie pripravil Metodický útvar CUJ v spolupráci s PhDr. Rafajlovičovou PhD., z Inštitútu anglistiky a amerikanistiky pri Katedre anglického jazyka a literatúry FF Prešovskej univerzity.

Mgr. E. Čulková

Testovanie úrovne vedomosti v IKT

Dňa 29.4.2013 a 6.5.2013 sa u učebniach LVT1 a LVT2 podrobilo testovaniu úrovene vedomosti v IKT 28 študentov zo 4.B, 24 študentov zo 4.S a 10 učiteľov školy. Testovanie úrovne prebehlo pod gesciou spoločnosti T-Systems Slovakia z Košíc. Bol použitý test, ktorý dáva spoločnosť záujemcom o pracovné pozície v segmente IKT. Testovanie bolo vykonané za účelom overenie vedomostí študentov experimentálného študijného odboru IST a pre optimálne nastevenia obsahu vzdelávania v školských vzdelávacích programoch. Nechajme sa prekvapiť ako to všetko dopadlo.

Ing. Slavomír Kožár

Duálne vzdelávanie „Made in Slovakia“

dualne-vzdelavaSpoločnosť T-Systems Slovakia, s.r.o. spolu s partnermi – Slovensko-Nemeckou priemyselnou a obchodnou komorou, Košickým samosprávnym krajom, Americkou obchodnou komorou a klastrom IT Valley Košice zorganizovala 23.4.2013 konferenciu zameranú na nové kariérne možnosti pre študentov a absolventov SŠ. Pozvaní hostia vysvetľovali prečo duálne vzdelávanie, prečo práve v IT, aké majú skúsenosti firmy so zavádzaním tohto typu vzdelávania do prostredia slovenských stredných škôl. Aj naša škola od šk. roka 2014/15 by mala práve so spoločnosťou T-systems Slovakia zaviesť tento typ štúdia.

Ing. Slavomír Kožár

Spolupráca s IT Valley

Ešte 26.2.2012 na valnom zhromaždení IT Valley, z.p.o, škole bol pridelený štatút riadneho člena tohto združenia. Teda škola má plné práva, ale aj povinnosti. IT Valley zatiaľ poskytlo škole finančnú podporu 500 € a dar lego robota s príslušenstvom v hodnote 500 €. Finančná podpora má slúžiť pre spoluprácu so ZŠ a robot pre výučbu v učebni robotiky. Ďakujeme! Viac info o združení na www.kosiceitvalley.sk.

Ing. Slavomír Kožár

SPONZORI