2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Festival vedy a techniky

amavet-jpegŠtvrtok 14.novembra som spolu s Jánom Mochňakom o 3:30 ráno vyrazil na dlhú cestu do nášho hlavného mesta. Prešli sme prvým kolom hodnotenia odbornej komisie, na základe ktorého sme boli vybraní na celonárodné kolo Festivalu vedy a techniky s naším projektom mobilnej aplikácie. Grafický koncept už videla asi väčšina z vás, no najnovšie dostáva aplikácia na obrátkach, keď sa do jej programovania pustil Jano a to najprv pre platformu iOS, ktorá by mala byť dostupná už na nový rok. Veľmi skvelé bolo, že sme nadviazali nespočetné množstvo nových kamarátstiev. Rusi, Španieli, aj s nimi máme nové medzinárodné priateľstvá. Na slávnostnom vyhodnotení nás dlho naťahovali, ale v tesnom závere odznel názov nášho projektu a naše mená na celú aulu, keď sme si šli prevziať ocenenie amerických profesijných organizácií, Intel Excellence in ComputerScience. Je skvelé vidieť, že naše snaženie neoceňujú len študenti škôl, ale veľký potenciál mobilnej aplikácie si všimli aj členovia hodnotiacej komisie. V budúcnosti plánujeme aplikáciu rozšíriť na zvyšné najpoužívanejšie platformy Android a Windows Phone a našou víziou je dostať takú mobilnú aplikáciu ku každému študentovi a do každej školy. Grafický koncept – odkaz na http://www.spse-po.sk/~dlugos/mobile/

Marek Dlugoš

Anglicko-slovenské divadelné predstavenie

anglicko-slovenDivadelné centrum z Martina prišlo opäť s ponukou anglicko-slovenskej hry. Tentoraz to bolo voľné pokračovanie príbehu o dvojičkách Jack and Joe II – Jackpot. A tak si študenti druhého ročníka mohli 14.11.2013 v kine Scala pozrieť hru plnú humoru a angličtiny. Ústredným motívom inscenácie bolo vyzdvihnutie dôležitosti dobrých súrodeneckých vzťahov. Rôznorodosť postáv charakterizujúcich život v USA dodalo hre dobrý spád a prinieslo nečakané zvraty udalostí. Každá z postáv mala svoje vizuálne, charakterové vlastnosti a iný jazykový prejav. Anglický text bol rozdelený do niekoľkých príbehových častí s konkrétnym gramatickým javom. Po odohranej časti nasledovalo dejové resumé v slovenskom jazyku a stručné naznačenie ďalšieho deja. Tieto dejové pauzy sa osvedčili ako záchytné body pre menej zdatných angličtinárov. Divadelná hra v anglickom jazyku je forma komunikácie, podobná metóde cvičenia vo dvojici alebo v skupinách, ktorá má študentov zabaviť, posilniť ich jazykové sebavedomie a samozrejme tých slabších motivovať k usilovnejšiemu štúdiu angličtiny.

Mgr. Emília Čulková

Seminár firmy National Instruments

Dňa 5.novembra 2013 sa v priestoroch našej školy uskutočnil celoslovenský seminár zameraný na prezentáciu produktov firmy National Instruments – NI MultiSIM, NI ELVIS II a NI LabVIEW. Lektorom pre prvé dva produkty bol Ing. Ladislav Vavrek a pre NI LabVIEW Ing. Peter Brieška z National Instruments – Slovakia. Okrem prezentácií v PowerPointe bol seminár obohatený aj o ukážky práce s programom LabVIEW. Seminára sa zúčastnilo 32 učiteľov odborných predmetov zo škôl zameraných na elektrotechniku, dvaja účastníci boli z TÚ Košice a niekoľko učiteľov z našej školy, ktorí využívali voľné hodiny na účasť na seminári. V závere skonštatovali prítomní potrebu zavádzania moderných technológii do vyučovania a tiež potrebu podobných seminárov.

Ing. Ladislav Vavrek

SPŠE v Prešove je centrom odborného vzdelávania

cov-jpgCentrá odborného vzdelávania (ďalej len COV) sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho školstva. Ich hlavným cieľom je flexibilne reagovať na vývoj trhu práce v rôznych oblastiach a tým umožniť a zabezpečiť celoživotné vzdelávanie. Fungovanie takýchto centier ja založené na spolupráci 3 hlavných zložiek: školy, zriaďovateľa a zamestnávateľov. COV vznikli a vznikajú na školách, kde je na veľmi dobrej úrovni materiálno-technické a personálne zabezpečenie pre príslušný odbor alebo skupinu odborov. Slúžia nielen študentom školy, zamestnancom či zamestnávateľom, ktorí s centrami priamo spolupracujú, ale aj študentom iných škôl, ktorí sa vzdelávajú v podobných odboroch a pre iných zamestnávateľov, či už pri zmene kvalifikácie alebo zvyšovania vzdelania. Po úspešnom otvorení takýchto centier v Košickom samosprávnom kraji, začali vznikať COV aj u nás, v Prešovskom samosprávnom kraji. Keďže sme ako najkvalitnejšia škola na Slovensku spĺňali kritéria a požiadavky pre vznik COV, dostalo sa aj nám takejto veľkej pocty. Po zodpovedných prípravách, zabezpečení všetkého potrebného a za prítomnosti vážených hostí i zamestnancov školy sa 20. novembra 2013 uskutočnil slávnostný akt otvorenia Centra odborného vzdelávania pre elektrotechniku, informačné technológie a podnikanie pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove, a to na pôde našej alma mater. Pred slávnostným prestrihnutím pásky sa prítomným prihovorili Ing. Slavomír Kožár, riaditeľ školy, a Ing. Karol Lacko, PhD., vedúci odboru školstva, ktorý nás poctil svojou návštevou. Otvorenie COV pri SPŠE sa tak stalo ďalším dôležitým medzníkom a okamihom, ktorý sa zapíše do histórie našej školy.

Mgr. Jana Pavlišaková

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2013

dod-jpgTradíciou na SPŠE sú v novembri DNI OTVORENÝCH DVERÍ – DOD pre žiakov základných škôl. Napriek tomu, že som takéto podujatia organizovala už aj v minulosti, vždy som plná očakávania, ako to dopadne. Podarí sa nám prilákať záujemcov o štúdium a ich rodičov? Vzbudíme v nich záujem o elektrotechniku? Už o ôsmej ráno dňa 20.11.2013 bol vestibul plný návštevníkov. Povedala som si, že to začína dobre. Keď sme o 13.00 zatvárali pomyselné DVERE DOD, mohli sme s uspokojením konštatovať, že bolo zaregistrovaných vyše 200 návštevníkov z viac ako 20 škôl. V jednotlivých učebniach sme predstavili študijné odbory a zamerania ponúkané pre školský rok 2013/2014. Novinkou DOD 2013 bola motivačná prednáška firmy ASIT, o. z. a firmy T-Systems Slovakia o uplatnení absolventov školy v IT sektore. Odbor ELEKTROTECHNIKA ponúka ďalšie vzdelávanie v oblasti PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA, ELEKTROENERGETIKA, TELEKOMUNIKAČNÁ TECHNIKA, POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY. Lákadlom bol robot – ocenený na majstrovstvách sveta v kategórii tancujúce roboty cenou za najlepšiu elektroniku v Holandsku, chodiaci humanoidný robot – postavený z lega MIND STORMS NTX, autíčko sledujúce čiernu trasu na bielom podklade, výrobná linka riadená procesorom či pomocou PLC. Zistili sme, že na základných školách je v predmete fyzika celok elektrotechnika presunutý až do deviateho ročníka. Ja osobne to hodnotím ako žalostný stav. Veď ako si majú žiaci ZŠ nájsť cestu k elektrotechnike? A možno práve preto mali úspech aj pokusy v laboratóriu základných meraní, keď sa deviataci po prvýkrát prostredníctvom zaujímavých demonštrácií stretli s elektrotechnickými javmi. Študijný odbor INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE je v posledných rokoch mimoriadne populárny. Môžeme sa popýšiť spoluprácou s poprednými IT firmami, čo zaručuje úzku spätosť vzdelávania s praxou. Myslím, že prezentované videofilmy, ukážky konkrétnych softvérov a hardvérov používaných vo výučbe urobili veľmi dobrý dojem tak na žiakov, ako aj na ich rodičov. Pri propagácii odboru TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY robil veľmi dobrý dojem stánok študentskej spoločnosti Idove Twelve, a. s., ktorá vznikla v rámci krúžku Aplikovanej ekonómie. Študenti majú možnosť podnikať s reálnymi peniazmi v reálnom podnikateľskom svete a to je skúsenosť, ktorú po maturitnej skúške určite ocenia. ​Čo dodať? Máme za sebou vydarený deň, ktorý dúfam prinesie svoje ovocie v podobe šikovných žiakov v budúcom školskom roku. Všetkým, ktorí sa z nejakých dôvodov nemohli nášho DOD zúčastniť odkazujem: - Sme tu pre vás a môžete si dohodnúť návštevu na našej škole aj v iných termínoch. - Sledujte stránku www.spse-po.sk , kde sa môžete dozvedieť zaujímavosti zo života školy a v časti PRE UCHÁDZAČOV nájdete informácie o podmienkach na prijatie a iné dôležité fakty. - Pripravujeme aj ďalšie podujatia – zábavné popoludnie „Myslí ti to?“, odpoludnia s matematikou, tematické prednášky a pod. Milí deviataci! TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU a samozrejme na vaše prihlášky.

Ing. Judita Sakáčová

Pamätný list sv. Gorazda

gorazd-jpgAni tohtoročné odovzdávanie cien žiakom a študentom, ktorí dosiahli významné úspechy na medzinárodných predmetových olympiádach, či umeleckých a športových súťažiach, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu, Dušanom Čaplovičom, sa nezaobišlo bez účasti reprezentantov našej školy, čomu sa veľmi tešíme. Naši študenti Radovan Sroka, Imrich Štoffa a Maroš Bartko boli odmenení za úspech, ktorí dosiahli na súťaži Robo Cup v Eindhovene. Robot Pinkie, ktorého zhotovili chlapci pod vedením Ing. Petra Vargovčíka získal špeciálnu cenu za elektroniku robota, ktorá rozhodne patrila k najprepracovanejším. Keďže v našej škole máme mnoho šikovných študentov, veríme, že ocenenie nás neminie ani budúci rok.

Mgr. Lucia Liptáková

Imatrikulácia prvákov

imatrikulaciaAj prváci mali svoj deň „D“. Ich zápis a pasovanie do študentského stavu sa konal 20. novembra 2013. Štvrtáci nenechali nič na náhodu a pripravili pre nich množstvo zábavných úloh, ktorými si mali vykúpiť vstupenku do študentského stavu. Naši prváci sa popasovali s úlohami ako ozajstní profesionáli. Ukázali svoju zručnosť nielen pri zábavných úlohách, ale aj v prácach typických pre odbor, ktorý sa rozhodli na našej škole študovať. Najväčší úspech mala súťaž, v ktorej vybrané dvojice tancovali na novinách, z ktorých postupne ubúdalo. Predseda ŽŠR Marko Šidlovský po slávnostnom sľube imatrikuloval takmer 180 žiakov prvých ročníkov. Tento deň im bude pripomínať imatrikulačný list, farebné prívesky s písmenom E (elektro) a praktická pomôcka - tabuľka so vzorcami. A ako tento významný krok prežívali prváci? Prinášame niekoľko názorov. „Imatrikulácia - nikdy som toto slovo nepočul, nevedel som, čo to je, až keď som prišiel na strednú školu. Potom, keď som už vedel, o čo ide, začal som sa našu imatrikuláciu tešiť.“ (Adam) „Na imatrikulácii bolo dobre a hlavne že sme sa nezašpinili... Bol to pekný zážitok. A konečne sme boli oficiálne prijatí do školy.“ (Lukáš) „Na imatrikulácii bola zábava. Z každej triedy si štvrtáci vybrali pár „obetí“. Ešteže som tam nebol ja, lebo by som sa veľmi hanbil.“ (Bruno) „Imatrikulácia sa mi veľmi páčila, hlavne program, ktorý nám pripravili štvrtáci.“ (Adrián) „A keď prišla na rad naša trieda, tak som už mal trochu strach. Vyberali mená z našej triedy a objavilo sa tam aj moje. A ja som si povedal: „Tak čo už, nič.“ Prezradili nám úlohu, čo máme robiť. No a mali sme tancovať a ja som v tancovaní ako drevený. Aj to tak dopadlo. Ani som sa nepohol. Ale ináč to bolo celkom zábavné.“ (Patrik) Milí prváci, prajeme vám, aby sa vám v škole darilo a nech sú pred vami štyri roky, na ktoré budete dlho spomínať. DESATORO SPŠE 1. Ja som škola tvoja, nebudeš mať inú školu, aby si do nej chodil. 2. Spomeň si, že každý deň, ktorý v škole stráviš, pre teba sviatkom je. 3. Nebudeš plané reči o škole svojej a osadenstvu jej šíriť, len sklony ku krasorečneniu o nej pestovať budeš. 4. Cti vedenie školy, celý pedagogický zbor a poriadok školský, lebo prehrešok voči nim stane sa ti osudným. 5. Neprivedieš svojimi odpoveďami vyučujúcich svojich do stavu ohrozujúceho život – teda – nezabiješ ich bezduchými rečami svojimi. 6. Nebudeš sa zapodievať myšlienkami hriešnymi na útek zo školy a hodín tebe nevyhovujúcich. 7. Nepokradneš múdrosti a perly ducha od spolužiaka svojho na písomke, pri odpovedi a ani inak parazitovať nebudeš. 8. Nepreriekneš krivého svedectva – ani pravdivého – voči blížnemu svojmu, najmä voči pánovi štvrtákovi, a ctiť si ho budeš pozornosťami drobnými. 9. Nepožiadaš triedneho učiteľa svojho o krytie pochybných manévrov tvojich a ani ničoho, čo na krivé cesty zviesť ťa môže. 10. Nepožiadaš preloženie do odboru TIS-kárskeho kvôli dievčatám a ani starších spolužiakov o nič, čo ich je. TAK PRISAHÁME!

PaedDr. Lucia Ligusová

November v ŠI

november-v-siPosledným podujatím Prešovskej hudobnej jesene 6.11.2013 bol koncert k 30. výročiu súboru Colegium Technicum, ktorý patrí medzi najlepšie spevácke zbory na Slovensku, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že z domácich i zahraničných súťaží si odnášajú najvyššie ocenenia. Dramaturgia posledného koncertu, ktorého sa zúčastnilo 11 študentov vzišla z tvorby slovenských a českých hudobných skladateľov. Impozantný bol výstup zmiešaného zboru V domu Otca Mojeho a na záver dve skvelé úpravy ľudových piesní „Ó, láska, láska“ a roztopaš horúcej svätojánskej noci „Jaka naša sobotočka“. Centrum voľného času dňa 6.11. organizovalo na ZŠ Sibírskej stolnotenisový turnaj, kde druhé a tretie miesto získali naši študenti Peter Hovana a Jozef Adamica. Mgr. T. Imrichová pokračovala 7.11. v cykle prednášok Metódy učenia tentoraz s III.VS. Tieto prednášky spojené s besedou sú vždy pre študentov prínosom v zlepšení techniky učenia a tým aj očakávaným merateľným výsledkom. S veľkou chuťou súťažili a upevňovali tímového ducha tri družstvá na športovo-zábavnom popoludní v telocvični školy. Dňa 13.11. zaklopal na dvere nášho ŠI sympatický mladý Ing. Smatana z organizácie Iuventa a ponúkol spoluprácu na zaujímavom projekte pre mladých pod názvom KomPrax. Je to vlastne séria dvoch-troch bezplatných víkendových stretnutí mladých ľudí, ktoré sú zamerané na interaktívne získavanie nových zručností, skúseností a informácií netradičným a neformálnym spôsobom. Navyše poskytuje mladým ľuďom finančné prostriedky do výšky 200 eur na svoj vlastný malý projekt. Okrem získania praktických skúseností môžu získať osvedčenie o nadobudnutých zručnostiach a získané skúsenosti im môžu v budúcnosti pomôcť pri hľadaní práce alebo hlásení sa na školu. Keďže Ing. Smatana robí vo svojom voľnom čaše aj iné formy dobrovoľníckej činnosti, ponúkol sa, že môže prísť k nám do internátu hrať s chlapcami spoločenské hry, ktorých vlastní 50 kusov. Priznám sa, že sme čakali oveľa väčší ohlas na jeho zaujímavé ponuky, ale na prvom stretnutí spontánne zareagoval len „vynálezca“ J. Török a T. Hutník z 1. ročníka a tretiak M. Dlugoš, poniektorí zapojenie do tohto projektu zvažujú. Uvedomila som si, aké ťažké je motivovať chlapcov vo voľnom čase na zmysluplnú činnosť v konkurencii s všemocným internetom. Študent Marek Dlugoš nás potešil reprezentáciou našej školy na celoslovenskom Festivale vedy a techniky, kde získal ocenenie amerických profesijných organizácií - Intel Excellence in Computer Science. Tak ako po minulé roky aj tejto jesene sme hrabali lístie a u niektorých zároveň zahladili drobné prešľapy voči vnútornému poriadku ŠI. Už dvakrát mali v tomto mesiaci šťastie odborne zdatní odborníci, ktorí pomáhali pri inštalovaní aparatúry na koncerte J. Kirschner a 27.11. Lucie Bílej, lebo mali možnosť zadarmo zhliadnuť umelecky výnimočné podujatia. Keďže uzávierka novembrového čísla je už dnes a my sa večer chystáme na ples na ZŠP, tak na hypotetickú otázku: Aký bude? Bez váhania odpovedám – báječný.

PhDr. Valéria Capeková

Prírodovedná súťaž JUNIOR FRESHHH

Prírodovedná súťaž Junior Freshhh, ktorú vyhlásila spoločnosť SLOVNAFT, a.s. sa uskutočnila v tomto školskom roku prvýkrát. Mohli sa jej zúčastniť 3-členné tímy študentov všetkých stredných škôl, vrátane 8-ročných gymnázií. V našej škole študenti utvorili spolu 52 tímov zo všetkých ročníkov. Táto nová súťaž mala netradičnú formu, študenti súťažili online pod heslami v 12 kolách. Aj keď tam boli úlohy aj z fyziky, chémie a biológie, čo bolo nevýhodou pre našich študentov v porovnaní s gymnazistami, táto súťaž ich zaujala, pretože úlohy boli netradičné – rôzne logické hlavolamy. Úspešných tímov bolo spolu 40, najúspešnejšie družstva zo školy sú. 1. Tím HAD Gaming študenti IV. SB triedy: Filip Hudák, Daniel Nemčík, Peter Mihok 2. Tím SPSE SBSkári študenti IV. SB triedy: Jozef Vaľko, Jakub Sekera, Peter Štofaňák 3. Tím BASAMA študenti I. A triedy: Dominik Barta, Rastislav Sabadoš, Vladimír Maťaš Všetkým zapojeným do súťaže ďakujeme, že sa snažili spoločne vyhrať prémiu o najviac úspešne zapojených tímov z jednotlivých škôl. Teraz to vyhrala iná škola, možno nabudúce to bude naša. Všetci súťažiaci urobili niečo pre seba a pričinili sa o to, aby názov našej školy bol vo výsledkoch úspešných tímov opakovaný 40-krát.

RNDr. Daniela Tekeľová

Stretnutie s podnikateľmi

stretnutie-s-poMesiac november sa zapíše do histórie školy významnými podujatiami, ako je Imatrikulácia prvákov, Deň otvorených dverí, Stretnutie s podnikateľmi. Ani tento rok nebola tradícia porušená. 20. novembra sa konalo stretnutie vedenia a pedagógov školy s podnikateľmi a konateľmi firiem, na ktoré boli pozvaní aj predstavitelia štátnej správy. Škola má dlhoročné kontakty s firmami, potenciálnymi zamestnancami našich absolventov. Teší nás, že ich majiteľmi alebo konateľmi sú aj bývalí študenti školy. Spolupráca sa realizuje formou rôznych aktivít, ako sú exkurzie, súťaže, pomoc pri tvorbe učebných plánov. Cieľom stretnutia bolo upevňovať priateľské vzťahy, prehlbovať spoluprácu a oboznámiť s víziami na ďalšie obdobie. Riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, podal prostredníctvom prezentácie informácie o škole, jej vybavenosti odbornými učebňami, laboratóriami, špecializovanými učebňami pre výučbu IT a dielňami pre skupinovú výučbu praxe. Venoval pozornosť inovácii vzdelávacieho procesu na základe požiadaviek trhu práce. Zmienil sa aj o Mobilnom projekte Leonardo da Vinci 2014, ktorý je zameraný najmä na rozvíjanie spolupráce so zahraničnými firmami. Vzhľadom na potreby trhu práce zdôraznil nutnosť vyššieho odborného vzdelávania. Ciele spolupráce sú stanovené na podpore vzdelávacieho procesu, na realizáciu spoločných projektov, na výchovu odborníkov pre potreby firiem. Pevne veríme, že stretnutie prispelo k dosiahnutiu a realizácii týchto cieľov.

Mgr. Viktória Poliaková

Vzdelávanie spoločenstva odborníkov

vzdelavanie-sV našej škole sa v dňoch 25.11.2013 až 29.11.2013 uskutočnilo školenie učiteľov odborných predmetov z celého Slovenska, ktorí prišli zo škôl so zameraním na elektrotechniku. Školenie bolo zamerané na simulačný program MultiSIM. Účastníci si spočiatku osvojovali základne postupy pri voľbe súčiastok a meracích prístrojov a nastavovaniu ich parametrov. Potom sa naučili kresliť schémy zapojenia. Ďalšou časťou bolo meranie obvodov a zisťovanie ich vlastností pomocou analýz. Počas celého školenia precvičovali na príkladoch praktické využitie simulačného programu v rôznych predmetoch. Súčasťou školenia bola aj prezentácia prototypového laboratória NI ELVIS II, ktoré umožňuje pomocou 12 virtuálnych meracích prístrojov merať vlastností skutočných elektronických obvodov a prezentácia zjednodušenej podoby zariadenia NI ELVIS II - NI my DAQ. Na záver sa venovali samostatnej práci, výstup ktorej by mal byť použitý v praxi na vyučovaní odborných predmetov a po overení odbornej úrovne práce aj podkladom pre získanie kreditov.

Ing. Ladislav Vavrek

ZENIT v elektronike

zenit-v-elektroV mesiaci novembri sa uskutočnil už XXX. ročník súťaže ZENIT v elektronike, ktorej cieľom je v plnom rozsahu preveriť praktické aj teoretické vedomosti našich študentov v oblasti elektroniky. Túto súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s určenou komisiou, má postupový charakter, školské, krajské a celoštátne kolo a pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej. V dňoch 6.11.2013 sa konala teoretická časť a 20.11.2013 praktická časť školského kola s týmito výsledkami: screenshot-2013 screenshot-2013 Do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 3.12.2013 na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove postupujú Martin Jurečko, študent IV.B triedy, a Peter Katuščák, študent II. C triedy. Poprajme im teda veľa úspechov, pri úspešnej reprezentácii našej školy na krajskom kole tejto súťaže.

Ing. František Kollarčik, koordinátor súťaže ZENIT v elektronike

ZENIT v programovaní

Slovná skratka „ZENIT“ v sebe zahŕňa zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatívu a tvorivosť. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlasuje súťaž „ZENIT v programovaní“ každý rok. V školskom roku 2013/2014, dňa 5.11.2013 sa uskutočnil už 30. ročník školského kola. Súťaž ponúka študentom stredných odborných škôl a gymnázií možnosť overiť si svoje získané vedomosti a prezentovať sa na školských, krajských a celoštátnych súťažiach v programovaní. Súťaží sa v kategórii A – študenti 3. a 4. ročníka, v kategórii B – študenti 1. a 2. ročníka. Programuje sa v programovacích jazykoch Borland Pascal, Dev Pascal alebo Borland C/C++, Dev C++ podľa vlastného výberu súťažiaceho. Kategória C – Webdizajner je novinka: súťaž riešia dvojčlenné tímy, ktoré tvoria programátor a grafik. Programátor – programovanie na strane klienta – zahŕňa nasledujúce funkcie: návrh webových stránok pomocou HTML, XML, DHTML, JavaScript, XHTML s využitím aplikačného softvéru; využitie CSS; optimalizovanie stránky pre dva rôzne prehliadače (posledné aktualizované verzie) s rôznymi rozlíšeniami; dodržiavanie W3C štandardov (http://www.w3.org). Obrázky: vkladanie a úprava obrázkov; optimalizácia obrázkov na web. Programovanie na strane servera: vytvorenie aplikácie založenej na PHP a MySQL. Grafik – zahŕňa nasledujúce funkcie: koncepcia/myšlienka; návrh dizajnu; digitálne spracovanie. Obrázky: typografia – rozloženie objektov; podporné grafické spracovanie (písmo, ilustrácie, ikonky, ...); konečné spracovanie; prezentácia konečného návrhu. Súťaž má postupový charakter, od školských kôl cez krajské a vyvrcholením je celoštátna súťaž, ktorej sa zúčastňujú za každý kraj prví dvaja študenti z kategórie A, B. C. Súťaže sa zúčastnilo 53 študentov, výsledková listina je zverejnená na www.spse-po.sk. Svoj úspešný ZENIT dosiahli: Kategória A: - ​Jaroslav Kravec​ - Lukáš Vavrek - Ján Mochňak Kategória B:​ - Dominik Jurečko - Patrik Jurášek - Marek Brinko Kategória C:​ - Marek Dlugoš, Marek Galovič - Štefan Štefančík, Jerguš Lejko - Marek Gogoľ, Filip Farkaš Víťazom gratulujeme!

Ing. Gabriela Mitrová

Exkurzia Linz

V piatok 29. novembra 2013 sa 22 študentov našej školy zúčastnilo na exkurzii v rakúskom meste Linz, organizovanej MÚ CUJ – NEJ v rámci spoznávania reálií a kultúry nemecky hovoriacich krajín. Vo štvrtok večer sme sa všetci načas zišli na parkovisku pred Tescom, nastúpili do mikrobusu a vydali sa plní očakávaní na ďalekú cestu. Ako sa ukázalo, až taká ďaleká nebola, lebo do Linzu sme dorazili o dve hodiny skôr, než sme plánovali. A tak sme si v mrazivom ráne dopriali prechádzku po centre mesta – na prebratie sa po noci prebdenej v autobuse. Jedným z cieľov našej cesty bolo Múzeum budúcnosti – Ars Electronica Center. Už sama budova centra upúta svojou architektúrou a večer aj meniacou sa farebnou fasádou. Centrum ponúka vo svojich laboratóriách možnosť vidieť a vyskúšať si inovatívne projekty z oblasti vedy i umenia využívajúceho výdobytky vedy a techniky. Vozidlo, ktoré do pohybu uvádza impulz, ktorý vysiela rastlina reagujúca na náš dotyk. Protézy, ktoré sú také dokonalé, že pomocou nich môžu postihnutí ľudia viesť plnohodnotný život. Klonovanie rastlín – vedeli ste, že sa bežne používa? Naklonovať rastlinu je totiž oveľa rýchlejšie, než ju vypestovať zo semienka. A vedeli ste, že písať na klávesnici, prípadne kresliť sa dá aj očami? My to už vieme... Najsilnejším zážitkom bola 3D projekcia Deep Space, premietaná na stenu 16 x 9m a na rovnako veľkú podlahu. Po výlete vesmírom a detailnom preštudovaní fotografie obrazu Posledná večera od Leonarda da Vinci sme „absolvovali“ 3D zjazd v lyžiarskom stredisku Kitzbühel. Sediac na pevnej zemi a nakláňajúc sa raz na jednu a raz na druhú stranu sme úspešne zvládali každú zákrutu a snažili sme sa udržať žalúdok na svojom mieste. Po návšteve Ars Electronica a malom občerstvení v podobe šunkovej žemle a vody so sirupom – chutilo nám – sme sa žltým vláčikom City Express povozili po meste a vypočuli sme si niečo z histórie Linzu. Najviac nás svojou vznešenosťou očaril Neuer Dom – Nová katedrála, ktorá bola postavená v neogotickom štýle v 19. a 20. storočí. Navštívili sme aj múzeum umenia Lentos – obrovskú sklobetónovú budovu, ktorá cez deň vyzerá zvonka ošumelo, ale večer je krásne osvetlená. Pozreli sme si výstavu diel moderných aj starších autorov. Sme síce technici, ale dokážeme oceniť aj umelecké dielo, keď nás zaujme. Vianočný trh ponúkal obvyklé milé „zbytočnosti“ pre potešenie. Niektorí z nás si dopriali aj typickú Bratwürstel mit Sauerkraut und Semmel – pečenú klobásku s kyslou kapustou a žemľou – a vianočný punč (ponúkali samozrejme aj nealkoholický Kinderpunsch). Ešte nakúpiť pár suvenírov a vyskúšať si pritom, aké to je hovoriť po nemecky v „teréne“ – niektorí si trúfli aj na rozhovor s peknými rakúskymi devami. O čom, to vedia len oni. Všetkých zúčastnených určite potešilo, že vďaka hodinám nemčiny rozumeli nápisom Kirche, Altes Rathaus, Hauptplatz, Schnitzel, Bäckerei ... Fotografie z tejto exkurzie si môžete pozrieť tu, taktiež je k dispozícii aj [video](http://www.youtube.com/watch?v=F_Y4EiuIg58), ktoré pripravil Ján Lukáč z III.F. Domov sme sa vrátili v sobotu v skorých ranných hodinách, unavení z cesty, ale spokojní a plní nezabudnuteľných zážitkov. Tak zase nabudúce. ##Dojmy študentov z exkurzie Exkurzia splnila moje očakávania a videl som veľa futuristických výrobkov, ktoré som si mal možnosť aj vyskúšať. Sprievodkyňa nám všetko ochotne vysvetlila a ukázala. Výstava bola zaujímavá a určite by som sa podobnej akcie zúčastnil aj nabudúce, možno na nejakom novom mieste. Dávid Ondruš, I.SB Exkurzia do rakúskeho mesta Linz bola jedinečná. Autobus sa na prvý pohľad zdal komfortný a aj napriek slabému výkonu bola cesta pohodlná. Múzeum Ars Electronica bolo jedno z najúžasnejších miest na svete. U človeka celá výstava vyvoláva zimomriavky. Každému odporúčame toto miesto navštíviť, naozaj sa to oplatí. Celé mesto a vianočná atmosféra boli nádherné. Martin Sekera a Matej Matejov, I.F Exkurzia V Linzi bola zaujímavá. Oboznámili sme sa s technológiami budúcnosti. Mohli sme si vyskúšať rôzne vynálezy, ako napríklad telefonovanie pomocou robotickej hračky, mohli sme si zviditeľniť svoju DNA, no najviac nás zaujala miestnosť Deep Space, ktorá patrí medzi tri najlepšie premietacie 3D kiná a v ktorej sme mali možnosť zažiť lyžiarsky zjazd v 3D podobe a prehliadku vesmíru. Odporúčali by sme viac takýchto výletov do zahraničia, na ktorých sa študenti môžu zoznámiť s novými technológiami a rozšíriť si svoje obzory. Dalibor Sirotňák, Marek Brinko a Anton Girašek, II.B

Mgr. Miriam Pribišová

Aktivity tried

Bowling v Linease

bowling-v-lineaDňa 12.11.2013 sme spolu s našou triednou pani učiteľkou, Ing. Dlugošovou, išli po škole na prvú spoločnú akciu - bowling v Linease. Bolo to super! Mali sme tri dráhy a na každej dráhe sa zvádzali ťažké boje. Poniektorí hrali úplne prvýkrát, iní boli skoro „profesionáli“. Hrali sme jednu hodinu, pričom sme sa dobre bavili a zabávali. Tí, ktorí boli hladní, a nebolo ich málo, si dali aj pizzu a kofolu. Medzi veľmi dobrých hráčov patrili Kovaľ, Pavlinský, Vojtánek, ale zlepšovali sa už aj ostatní. So spolužiakmi sa už nemôžeme dočkať na ďalšie súboje v bowlingu, ale aj iné akcie s našou triednou pani učiteľkou.

Jozef Pašeň, I. A

Prehliadka relikvií

prehliadka-reliDňa 7. novembra 2013 si trieda II. C prezrela výstavu vo Františkánskom kostole sv. Jozefa na Svätoplukovej ul. v Prešove. Vystavovaná bola unikátna zbierka, ktorá sa skladá z 275 relikvií. Túto vzácnu zbierku zozbieral frater Tomáš Becket. Vytvára ju 17 rokov a stále ju dopĺňa. Je sprístupnená verejnosti vždy jedenkrát v roku – pri príležitosti Sviatku všetkých svätých. Počas roka si ju možno pozrieť, ale iba na požiadanie vo Františkánskom kostole.

Tomáš Štelmach, II. C

Príprava na stužkovú

Týždeň pred našou stužkovou sme sa venovali prípravám na túto slávnosť. Všetci sme si rozdelili úlohy a začali sme vymýšľať a nacvičovať program, s ktorým nám pomohla aj pani učiteľka PaedDr. Buzgová. Na hodinách sme nacvičovali aj spev, pri ktorom nás doprevádzal gitarou náš spolužiak Štefan Korčák. Hlavnými koordinátorkami boli naše dievčatá Anička Smetanová a Zuzana Pavlišáková, ktoré vymýšľali básničky na čiernu kroniku. O oznamka sa postaral náš spolužiak Michal Višnovský. Na pečatenie triednej knihy sme si objednali kameramana, ktorý túto udalosť zdokumentoval a zároveň sme natočili aj zábavné video, ktoré sme premietli na stužkovej slávnosti. Ďalej sme si zabezpečili fotografa a DJ-a, ktorý sa mal postarať o zábavu na stužkovej. V triede sme nacvičovali nástup, vyberali si hudbu na program a pripravovali prezentáciu na oceňovanie učiteľov. Počas týždňa prípravy na stužkovú sme sa všetci dobré zabavili, do školy sme chodili v plnom počte, do príprav sa zapájala celá trieda a utužili sa vzťahy a kolektív v triede. Navždy sa zachová, v pamäti stužková.

trieda IV.F

Relikvie u františkánov

relikvie-u-franDňa 7.11.2013 sme navštívili františkánov. Pozreli sme si relikvie 2. a 3. stupňa. Videli sme stovky relikvií z náboženského sveta. Najkrajšia bola relikvia sv.Jána Pavla II. Pri tej príležitosti sme si urobili aj prehliadku architektúry kostola a jeho špeciálnych sakrálnych malieb. Všimli sme si, že výstava zaujala aj obyvateľov Prešova, lebo návštevnosť bola vysoká.

Ing. Gabriela Mitrová a študenti III. B

Stužková slávnosť 4.B

stuzkova-ivPo nekonečných debatách a diskusiách sme sa aj my, študenti IV.B, nakoniec rozhodli a začali pripravovať na našu stužkovú slávnosť. Dni ubehli veľmi rýchlo a pred nami bol ten osudný deň 15. november 2013, kde sa nás 27 statočných podrobilo skúške dospelosti. Uvítali a usadili sme hostí, rýchlo sme doriešili detaily a zoradili sa na nástup. Hrdo sme tam stáli a čakali, kým sa povie naše meno a my od tohto okamihu budeme nosiť ten symbol dospelosti – zelenú stužku. Po tomto akte sme takmer okamžite pozvali do tanca našich rodičov, učiteľov či partnerky. Výdatne sme sa najedli a mohli sme pokračovať v zábave. Náš program zožal veľký úspech, čo sme usúdili z tvárí rodičov, učiteľov, ale aj veľkého množstva kamarátov a priateľov, ktorí sa prišli pozrieť. Dokázali sme, že to, čo nám chýba v dochádzke či vedomostiach, vieme vynahradiť umeleckým dojmom. Nenazdali sme sa a odbila dvanásta hodina, s ktorou prišiel rad na čiernu kroniku. Po jej dočítaní a rozsvietení sme znova mohli badať úsmev na tvárach našich hostí. Zaspievali a zatancovali sme si pri krčahovom tanci, kde sme dali triednej zabrať, a pokračovali v zábave až do skorých ranných či obedňajších hodín. Myslím si, aj keď sme boli najprv proti, na takúto udalosť jednoducho nikdy nezabudneme.Za to sa chceme poďakovať našim milovaným rodičom aj triednej profesorke Mgr. Marta Kožárovej.

​​​​​​​​​​študenti IV.B

Stužková slávnosť IV.F

stuzkova-ivV sobotu, dňa 23.11.2013, sa v priestoroch hotela Dukla konala naša stužková slávnosť. Aby sme stihli všetko pripraviť, študenti dorazili už o 17. hodine. Všetci sme s napätím robili posledné prípravy a už začali prichádzať aj naši učitelia a učiteľky a napokon dorazili aj rodičia. Naša slávnosť sa začala o 18. hodine slávnostným nástupom študentov. Po všetkých príhovoroch nám naša triedna učiteľka pripla zelené stužky a zatancovali sme si učiteľský a rodičovský tanec. Nasledovala prekvapivo dobrá včera a po nej začala zábava v podobe tanca. O deviatej začal program pre rodičov a učiteľov, na ktorý sa prišlo pozrieť aj kvantum našich známych. V programe sme sa predstavili v netradičných úlohách. Spartakiáda a tanečná zostava piadimužíkov boli jednými z našich čísel. Na záver sa konalo slávnostné odovzdávanie cien triedy IV.F učiteľom, kde každý zúčastnený dostal ocenenie v jednotlivých kategóriách. O polnoci sa čítala čierna kronika, v ktorej sa každý dočkal svojej výstižnej charakteristiky. Keď naša triedna učiteľka napokon rozbila aj džbán, bol koniec všetkým našim povinnostiam a mohli sme sa oddávať tanečným kreáciám až do skorého rána. Naša stužková sa ozaj vydarila a tomu sa tešíme, lebo takejto slávnosti sa zúčastníme ako maturanti len raz v živote.

Marián Bašista, IV.F

Florbalový turnaj I.SA

triedna-akcia-iDňa 14.11.2013 o 15.00 hod. sa uskutočnil na našej škole florbalový turnaj medzi družstvami prvého ročníka. Zúčastnili sa triedy I.A, I.C, I.SA, I.SB. Všetci zúčastnení hrali skvele a snažili sa vyhrať čo najviac zápasov. Nie každý však môže byť víťaz. Turnaj sa odohrával v telocvični našej školy, kde postupne proti sebe nastúpili jednotlivé družstvá. Všetky zápasy spravodlivo rozhodoval Mgr. Dankovič. Naša I.SA sa umiestnila na vynikajúcom 2. mieste, vďaka dvom výhram a jednej tesnej prehre. Naše družstvo tvorili: Kamil Connor Ford, Kristián Seman, Šimon Lonc, Matúš Marhevský, Roman Novotný, Patrik Potaš, Lukáš Bača a Juraj Stekla. My ostatní sme našim fandili a držali prsty. Našťastie nedošlo k nijakým zraneniam a turnaj sa uskutočnil v perfektnej atmosfére. Dúfame, že niečo podobné sa na našej škole udeje aj na ďalší školský rok.

Marek Dvorščák, I.SA

Vodárenská veža

vodarenskaDňa 25. 11. 2013 sa naša trieda III. F aj s našou pani triednou učiteľkou po náročnom dni vybrala do mesta, aby sme absolvovali výstup na Vodárenskú vežu. Popravde, aj keď sa nám nechcelo, bola nám zima a tá cesta hore schodmi bola skoro nekonečná. Nikto nemôže povedať, že by to ľutoval, pretože ten nezabudnuteľný zážitok a ten krásny pohľad na mesto Prešov z výšky bol nielen nádherný, ale priniesol aj úsmev na tvári všetkým nám a nakoniec sme boli veľmi radi, že sme na ňu šli. Unikátna technická pamiatka Vodárenská veža je navrhnutá na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov a je sprístupnená len v mesiaci november bez poplatku, a preto sme nakoniec boli radi, že sme mohli obdivovať krásy jej výhľadu až na Tatry.

Natália Triščíková, kultúrny referent III.F

Imatrikulácia I. SB

Dňa 20.11.2013 sa v telocvični našej školy uskutočnilo slávnostné uvítanie všetkých prvákov do radov študentov SPŠE. Týmto obradom musí prejsť každý, a tak ani my, I.S, sme nemohli ostať výnimkou. Slávnostný program začal školskou hymnou a milým príhovorom zástupcu žiackej školskej rady. Potom sa začal samotný program, ktorý pre nás pripravili študenti štvrtého ročníka. Ako prví si nás otestovali zástupcovia IV.A , ktorí si svoje „obete“ vyberali demokraticky, a to losovaním. Keď z košíka vybrali prvú pokrčenú menovku, všade zavládlo ticho. Štvrtáci s úsmevom vyslovili meno, no prvák, ktorý mal vystúpiť z radu, nebol veľmi nadšený. Aby ostatným nebolo ľúto, vylosovali si ešte jeho troch spolužiakov a predviedli s nimi vtipnú scénku. Pri napodobňovaní zvukov rôznych zvierat sa počiatočné napätie rozplynulo. Takto sa vystriedali všetky prvácke triedy v mnohých zábavných úlohách, od skladania plášťov až po tanec na roztrhaných novinách. Nasledoval sľub, ktorým sme odprisahali vernosť našim „pánom“ štvrtákom a oni nás za odmenu prijali do svojho „cechu“. Tento slávnostný deň sme zakončili návštevou filmového predstavenia v kine SCALA. Od tohto pamätného dňa sme plnohodnotní študenti tejto školy a s plným optimizmom začíname novú etapu nášho študentského života. Ktovie, kam naše cesty povedú...

M. Obročníková, I.SB

Volejbalový zápas učitelia vs. študenti

volejbalovy-zDňa 27.11.2013 sa na SPŠE konal tradičný volejbalový zápas medzi učiteľmi a študentmi školy. Organizátormi podujatia boli MÚ TEV a Zdravá škola. V skvelej atmosfére sa odohral výborný volejbal s krásnymi a dlhými výmenami na oboch stranách, bojovalo sa o každú loptu. Po dlhšom čase sa podarilo zvíťaziť družstvu študentov a to v pomere 2:1 na sety, pričom rozhodujúci set skončil 15:13. Víťazom gratulujeme a porazeným prajeme veľa šťastia v budúcom roku.

Mgr. Štefan Dankovič

Bedmintonisti bodovali

bedmintonisti-bObvodné kolo v bedmintone skončilo pre družstvo študentov (Brenišin I.SB, Kraviar III.SB) výborným 3. miestom z 9 prihlásených škôl. Družstvo študentiek (Štieberová III.A, Cicmanová II.D) obhájilo minuloročné 4.miesto, keď im o jeden bod ušlo 3. miesto.

PaedDr. Eva Buzgová

Obvodné kolo Florbal

obvodne-koloDňa 11.11.2013 sme sa zúčastnili Obvodného kola vo florbale, ktoré bolo rozdelené do štyroch skupín. Našimi súpermi boli tieto školy. Súkromné gymnázium, Solivarská 28, Prešov, Hotelová akadémia, Prešov, SPŠ, Bardejovská, Prešov, ELBA, Prešov. Po vcelku jednoznačných štyroch víťazstvách a so skóre 18:4 sme postúpili do finále obvodného kola, ktoré bude v novom kalendárnom roku. Študentom ďakujem za vzornú reprezentáciu. Družstvo školy tvorili: Juraj Novák IV.SA, Ján Pribula IV.B, Daniel Košč IV.B, Peter Diňa III.B, Kristián Tinath IV.SA, Mikuláš Hudák III.F, Erik Danč II.A, Jakub Tomáš II.A, Damián Imrich II.A, Kristián Aštary I.C, Patrik Kraviar III.SB, Samuel Bilý II.SB.

Mgr. Štefan Dankovič

Obvodné kolo Futsal

obvodne-koloV novembri prebehlo Obvodné kolo vo futsale, ktoré bolo rozdelené do štyroch skupín. My sme svoje zápasy odohrali proti týmto družstvám. SOŠ obchodu a služieb s výsledkom 4:1 pre SPŠE, SZŠ Bazila Veľkého, Prešov 5:1 pre SPŠE, zápas proti SPŠ stavebnej, Prešov skončil 0:0, Súkromnú obchodnú akadémiu, Prešov sme zdolali s výsledkom 6:0. Po troch víťazstvách a jednej remíze sme vďaka lepšiemu skóre obsadili prvé miesto a postúpili do finále obvodného kola. Finále obvodného kola sa konalo 18.11.2013. Tam už boli súperi nad naše sily a po výsledkoch 0:1 s Obchodnou akadémiou, 0:2 so SPŠ strojníckou a 0:4 so SŠ Ľ. Podjavorinskej, Prešov sme obsadili konečné 4. miesto. V konkurencii 20 škôl ale ide o veľmi pekný výsledok a študentom ďakujem za vzornú reprezentáciu. Družstvo školy tvorili: Dávid Kunák IV.B, František Ferenčík III.SA, Michal Koco IV.A, Dominik Gdovin IV.A, Patrik Polčan IV.SB, Kristán Tinath IV.SA, Samuel Kostelník III.SB, Vladimír Dufala II.A, Matúš Haborák II.C, Dávid Hovanec I.SB, Michal Šromek I.C.

Mgr. Štefan Dankovič

Silná ruka 2013

silna-ruka-20Družstvo školy sa už tradične zúčastnilo súťaže východoslovenskej oblasti v pretláčaní rukou (armwrestlingu). Súťaž naberá na popularite, o čom svedčí účasť 110-tich pretekárov a pretekárok z Prešovského a Košického kraja. V takejto silnej konkurencii sa na výbornom 5. mieste umiestnili vo svojich kategóriách Stanislav Ševčík z II.A a Dávid Funtál z I.B (na obr. vpravo). Školu ešte reprezentovali: Kristián Sedlák z III.B, Erik Dvorčák z II.D, Natália Triščíková z III. F a Zuzana Pavlišáková zo IV. F.

Mgr. Ľubomír Rešovský

Stolný tenis

stolny-tenis-jpDružstvo školy v zložení: Dujava III.B, Čorej III.A, Matej II.A, Hovana I.SB, reprezentovalo školu na obvodnom kole, ktoré sa konalo 14.11.2013 na ZŠ Sibírska. Prihlásených bolo 15 škôl. Hralo sa v piatich skupinách. Los nám určil SŠ ĽP a SOŠ podnikania. Skupinu sme vyhrali v pomere 4:2. Ďalším súperom bola SZŠ, s ktorou sme vyhrali a postúpili ďalej. Pavúk nám určil za súpera SPŠ strojnícku, s ktorou sme neboli takí úspešní. Študent Dujava vyhral svoju hru, ale ďalšie zápasy patrili strojárom. Skončili sme na 5.-8. mieste. Najlepším hráčom družstva bol Marián Dujava. Výkony ostatných boli na dobrej úrovni, ale nemajú ešte dostatok hráčskych skúseností. Mnoho zápasov bolo na výbornej úrovni.

PaedDr. Eva Buzgová

SPONZORI