2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

IMATRIKULÁCIA 2012

Ako žiak 1. A som sa zúčastnil Imatrikulácie v priestoroch telocvične, kde sme sa oficiálne stali študentmi Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej. Program si pre nás pripravili štvrtácke triedy, ktoré pre nás nachystali rôzne súťaže, ako napríklad pájkovanie rezistorov, rozoberanie počítača, hluchý telefón, či skladanie poistiek. Mňa osobne najviac zaujalo číslo, ktoré pripravila trieda 4.C. Vytvorili robota, ktorý tancoval a robil iné zaujímavé pohyby, ktoré museli vybraní žiaci napodobňovať. 

Po zložení prísahy boli všetkým prvákom na pamiatku odovzdané imatrikulačné listy a rozdané prívesky. Po tomto programe sme sa vybrali do kina Scala, kde sme si pozreli výborný film Gran Torino. Celá imatrikulácia sa mi veľmi páčila a užil som si ju. V mene všetkých prvákov ďakujem všetkým, ktorí ju pre nás pripravili. 

Matej Šuga, I. A

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2012

Tradíciou na SPŠE sú DNI OTVORENÝCH DVERÍ - DOD. Prvý DOD sa v tomto školskom roku konal 22.11.2012. Záujemcom o štúdium a ich rodičom sme sprístupnili priestory školy a boli sme pripravení poskytnúť čo najviac informácií o študijných odboroch, vybavení školy a kritériách na prijatie.

Presvedčili sme ich o tom, že sme dobrou školou? Dúfam, že áno. Odchádzali s úsmevom na tvári a plní pozitívnych dojmov. Poprosili sme ich o pár písomných postrehov a tie boli zaujímavé:

  • Chcel by som vidieť nejakú modelovú hodinu odborného predmetu
  • Super škola, na ktorú sa teším a snáď sa tam dostanem
  • Úžasní učitelia
  • Páčili sa nám najviac elektronické súpravy a roboty
  • Programovanie by mohlo byť od prvého ročníka
  • Páčilo sa nám výroba prúdu, pohyb elektrónov, akumulátor a dynamo, rozprávanie o ekonomike a automat s kávou

Určite sa nad týmito postrehmi zamyslíme. Zaregistrovali sme 217 návštevníkov z 35 škôl. Mnohí z nich nám dali aj e-mailový kontakt, takže ich budeme môcť aktuálne informovať o živote školy a najmä o podmienkach prijatia na štúdium.

Samozrejme najväčší záujem bol o experimentálny študijný odbor INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE. Bolo by naozaj krásne, ak by sa nám podarilo záujem o štúdium deviatakov udržať aj v období, keď budú už študentmi prvého ročníka. 

Žiaci základných škôl stoja v tomto období pred vážnym rozhodnutím:
 „KDE POKRAČOVAŤ V ŠTÚDIU“ po ukončení deviateho ročníka a my len dúfame, že sme im pomohli v rozhodovaní. Ďalší DOD plánujeme vo februári a opäť tradične v duchu zábavného popoludnia.

Sledujte stránku školy – získate nové informácie o DOD 2013. Tešíme sa na Vás.

Ing. Judita Sakáčová

Exkurzia – získavanie nových pohľadov

Dňa 6. a 7. novembra sme sa aj my, niektorí študenti IV. F triedy, zúčastnili exkurzie vo výrobnom závode KIA Motors Slovakia, s. r. o. so sídlom v Tepličke nad Váhom. V tréningovom centre v obci Gbeľany nám špecialista na public relations predstavil reprezentačné video, v ktorom boli prezentované základné informácie a výrobný program spoločnosti Kia Motors Slovakia a vizuálne sme si mohli prehliadnuť výrobné haly, ktoré sme neskôr aj navštívili vo výrobnom závode. Podľa technologického postupu a priebehu výrobného procesu sme postupne prešli lisovňu, zvarovňu a montáž, v mieste ktorých sme mali možnosť vidieť plne automatizovanú výrobnúčinnosť s nasadením najmodernejších strojno – technologických zariadení, vrátane robotizovaných pracovísk. Po skončení exkurzie sme sa presunuli do Lanového parku Preles v Žiline, kde  si tí odvážnejší mohli vyskúšať svoju silu a rovnováhu. Večer sme sa zúčastnili kultúrneho predstavenia v divadle Stanica v Žiline. Divadlo bolo zaujímavé tým, že je postavené len zo slamených balíkov pivných prepraviek. Na druhý deň sme navštívili prečerpávaciu vodnú elektráreň Čierny Váh, kde sme videli turbíny, ktoré sa nachádzali hlboko pod zemou. Pre zlé poveternostné podmienky sme si nemohli pozrieť hornú nádrž, ktorá sa nachádza vo výške 1160 m n. m., tak sme si pozreli aspoň tú dolnú. Po ceste domov sme ešte navštívili Chemosvit Energochem, a. s. Tento podnik je zaujímavý tým že vyrába  elektrickú a tepelnú energiu pre celý priemyselný park. Myslím si, že táto exkurzia bola užitočná aj pre nás TIS-károv.

Patrik Kažimír, IV. F

Taký pekný november sme ešte nezažili

Našich zverencov sme previedli do mesiaca novembra rozhovormi o pamiatke zosnulých. Každému z nás pripomína tento sviatok nezvratný zákon života – zrod a ľudskú pominuteľnosť. Som presvedčená, že aj tí chlapci, ktorým škola nevonia nevnímajú jesenné prázdniny len ako pár dní darovaného voľna, ale s láskou a vďakou spomínajú na tých, s ktorými ich viažu putá spomienok, aj keď tí už kráčajú po inom brehu.  Mne sa akosi mimovoľne jeseň spája tiež s Válkovou  básňou „Jesenná láska“: „Tak každoročne v jeseni svetlá sa tratia z duše a človek, koník túlavý od srdca k srdcu kluše a pre každé chce zomierať žiť nechce pre nijaké, chcel by mať jedno pre seba; je mu to jedno aké.“ Tu by naši chlapci určite jednohlasne  zahučali, že to teda nie je jedno aké! November v ŠI prial spoločenskej zábave, bolo veľa pekných stužkových slávností, diskotéka aj ples. Našim pedagogickým pohľadom rozhodne neuniklo, že naši chlapci majú svoje srdcia dávno zazmluvnené a s týmto rozhodnutím sa spája aj kategorický pocit výlučnosti, že „Majka“ (dosaďte si) a žiadna iná. Najprv 15. 11. pozvali svoje kamarátky zo ZŠP na diskotéku v našej školskej jedálni.  Bol to ich prvý organizačný počin, a tak sa vyskytli aj malé chybičky krásy. Nespochybniteľným faktom však je, že naši chlapci majú pre „odeváčky“ vysokú záujmovú hodnotu a hneď dostali pozvanie na ples. 

S radosťou som prijala pozvanie na stužkovú slávnosť mojich „béčkarov,“ 12.11.2012, lebo sú to sami lepší chlapci. Zo svojho miesta som mala panoramatický výhľad na všetkých rodičov. V očiach sa im zračilo očakávanie, tichá radosť, ale aj vďačnosť, vám milí kolegovia, za všetko, čo ste pre nich urobili.  A nie je to len informačný vzdelávací servis, ktorý im aj v čase krízy otvára bránu do sveta práce, ale tiež za vštepované mravné hodnoty, bez ktorých človek nie je človekom. Páči sa mi psychologické prirovnanie práce učiteľa k práci záhradníka. Dobrý záhradník verí v múdrosť a silu prírody,  že strom má tendenciu rásť rovno a umenie záhradníka spočíva v tom, aby nenápadne podoprel ešte krehký kmeň a opatrne pristrihol korunu. Tak vytvorí priestor aby sa každý solitér – trstina i mocné dubisko – rozvinul do svojej jedinečnej krásy a zároveň  nezacláňal vo výhľade ostatným. Celý večer sa niesol v duchu neopakovateľného kúzla okamihu. Vtipný a kreatívny program, z plných pľúc zaspievali „Aj tak sme stále frajeri“ celá sála mohla len ticho súhlasiť, že naozaj sú. IV. B určite nie je žiadne béčko.  

Veľmi vydareným podujatím bol tiež ples na ZŠP 20.11.2012, na ktorý prijalo pozvanie 26 našich chlapcov. Tentoraz si nezabudli ani obleky, ani kravaty, a tak sa niesli ako oltárne sviece. Spolu s hostiteľmi sme konštatovali, že takú dynamiku ešte žiadna zábava nemala. Krása dievčat zabalená do bezkonkurenčného odevného dizajnu pôsobila ako zápalná šnúra, z ktorej lietali iskry na všetky strany. Silu, ktorá z tohto premostenia vznikla nezmeria žiadny merací prístroj na SPŠE. Zábava sa rozvíjala podvojne, jedni celý večer tancovali, iní spievali na chodbe s harmonikárom D. Fabricim. Pán Ďurovčík i pani Servická by v tento večer našli veľa talentov, lebo SPŠE a ZŠP majú talent. Po prvej „šalenej“ východniarskej nášho osvedčeného didžeja P. Tarasoviča skončili všetky imidžové plesové topánky pod najbližšou stoličkou a pocitomer všetkých tancujúcich sa udržal po celý večer na fyziologicky neuveriteľnej hranici 41 stupňov Celzia. Napokon si opäť pomôžem Roždestvenského „elektrikárskou básňou“: „Že srdce radar má, kto by to veriť chcel. A predsa, prv som ťa vedel, než videl. Zachytil som ťa ním pred stretnutím nás dvoch, a množstvom hľadania v stratách a nálezoch. Preniklo ma to tak, že tuším počul som, pozri sa to je tá, pichlo ma pod srdcom...“ Týmto sa svetu na známosť dáva, že na týchto podujatiach vzniklo veľa nových krehkých vzťahov. Tešíme sa spolu s nimi. 

Dňa 20. a 21.12. sa 25 chlapcov zúčastnilo z minulého roku už prevereného podujatia „Festival európskej balady“. Neošumelé texty vyjadrené tým najpestrejším hudobným jazykom a rozvinuté do plnej krásy inými žánrami umenia – umeleckým tancom a literárnym prednesom, poskytli každému vnímavému poslucháčovi plnú náruč umeleckých zážitkov. S novembrom sme sa rozlúčili hrabaním suchého lístia pred internátom, na vnútornom nádvorí, ale aj pred vstupom do školy, aby sme na Deň otvorených dverí pred svetom pekne vyzerali.

PhDr. Valéria Capeková

Školské roky 1985/86 – 1995/1996

V ďalšom desaťročí z histórie školy našej školy v školských rokoch 1985/1986 – 1995/1996 bol otvorený nový študijný odbor mikroelektronika, neskôr odbor TIS – technické a informatickéslužby v elektrotechnike

Do užívania bola odovzdaná prvá univerzálna odborná učebňa so zadnou projekciou s potrebným televíznym zariadením, vrátane videomagnetofónu. Dokončila sa rekonštrukcia vstupného interiéru do budovy školy, kde bolo umiestnené interné televízne oznamovacie zariadenie a elektronické zariadenie na prezenciu učiteľov. Bola zriadená elektromontážna dielňa a odborná učebňa elektroenergetiky. Do laboratória výpočtovej techniky sa inštalovala počítačová sieť Vybudovali sa učebne na vyučovanie cudzích jazykov, učebne elektroniky, číslicovej techniky, elektrických strojov a prístrojov, administratívnej korešpondencie. Pretože záujem o štúdium bol stále väčší rekonštruovali sa staré ubytovacie priestory /bývalý internát/ oproti škole a vytvorili sa štyri klasické učebne. V súvislosti so záujmom o štúdium bola otvorená aj elokovaná trieda v Stropkove, so zameraním na oznamovaciu techniku.

Významným a progresívnym medzníkom v histórii školy bolo založenie Nadácie úspešných absolventov a priateľov SPŠE Prešov v roku 1991 s cieľom podporiť nadaných študentov , aktívnych učiteľov, zabezpečovať domácu a zahraničnú odbornú prax, modernizáciu materiálneho vybavenia školy, spoluprácu v oblasti elektrotechniky, organizovať a financovať akcie za účelom reprezentácie školy.

V roku 1991 vznikla školská hymna a znak školy. Školský život študentov a ich aktivity začína mapovať školský časopis IMPULZ. Informácie o škole v danom školskom roku prvýkrát boli zhrnuté v MONITORE, ktorý vychádza dodnes. V tomto období vznikla aj tradícia Dňa otvorených dverí a stretnutia pracovníkov školy s podnikateľmi mesta s cieľom zosúladiť profil absolventa s praxou. Za týmto účelom uzatvárajú sa zmluvy o spolupráci s firmami Křižik a. s Prešov, Ploskoň AT Prešov, ABB Krompachy, SPEL PROCONT- distribútor, ALLEXI BRADLEY Prešov, SEAK Prešov. Úspešne sa rozvíja spolupráca so školou Belgicku, Holandsku a Poľsku. Skupina učiteľov sa zúčastnila školenia zameraného na spôsob výučby informatiky v rámci projektu Heuras v Belgicku.

Významným medzníkom v moderniácii vyučovacieho procesu bolo zavedenie internetu.

Na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu Cassovia 95 výrobok VHČ bol ocenený zlatou medailou za vysokonapäťovú skúšačku VNS410. Úspechy boli dosiahnuté v ZENITE 86, kde na celoštátnej prehliadke v kategórii učebných pomôcok získal školský robot zlatú medailu. Prezentovala ho J. Hodošiová. Ďalší úspech na celoslovenskej súťaži ZENIT v mikroelektronike dosiahol H. Furman, ktorý získal zlatú medailu a  A. Ferenc striebornú medailu. V celoslovenskom kole Zenit v mikroelektronike 2. miesto obsadil V. Slanina. V celoštátnom kole SOČ v odbore matematika sa umiestnil na 2. mieste R. Danilák. Skupina študentov J. Blaščák P. Kravec, J. Lichvarčík, J. Pristaš v celoštátnom kole SOČ získala 2. miesto. V celoslovenskom kole SOČ sa na 2. mieste umiestnil P. Vavrek. Na celoštátnej fyzikálnej olympiáde obsadil 3. miesto P. Žilavý. V školskom roku 1994/95 sa škola zapojila do projektu Zdravá škola Významné udalosti v histórii školy budú publikované v nasledujúcej časti.

Mgr. Viktória Poliaková

Aktivity tried

Halloween

Halloween – sviatok, ktorý je spojený s vyrezávaním tekvíc. Naša pani triedna profesorka sa zmienila, že by bolo dobré vyzdobiť si triedu nejakou peknou tekvicou. Doma sme mali zvyšnú obrovskú tekvicu a tak som sa s ňou vliekol ráno v autobuse. Keď som sa nakoniec dostal do kabinetu, pani profesorka bola rada a spoločne sme vyrezali naše triedne tekvicové strašidlo. To zdobilo najprv triedu a neskôr aj vstup do našej školy.

Matej Šuga, I. A

Svet očami prešovských turistov

Dňa 14.11.2012 sme sa zúčastnili propagačného večera SVET OČAMI PREŠOVSKÝCH TURISTOV, ktorý organizovala Regionálna rada Klubu slovenských turistov Prešov a mesto Prešov. Celkom sme sa tešili, lebo na programe boli štáty na Arabskom polostrove Jemen a Omán. Lektor Anton Fogaš rozprával veľmi pútavo a dozvedeli sme sa veľa pre nás doteraz neznámych poznatkov o týchto krajinách – Jemen má dve hlavné mestá, muži nosia tradičný odev s dýkou a na ňom moderné európske saká a  žujú tabakové listy, ktoré majú omamné účinky. Mestá mali väčšinou exotickú architektúru, niektoré vyzerali ako postavené z perníkového cesta. Aj keď táto naša cesta bola len ako sa hovorí s prstom po mape, nenudili sme sa a hodinová prednáška s lektorom nám ubehla ako voda.

I. A

I.SA na bowlingu

Ako prvú triednu aktivitu na stmelenie kolektívu sme si vybrali bowlingový turnaj, ktorý sa konal na Sídlisku 3 v zariadení pri trati. Aj keď nám celou cestou pršalo, tešili sme sa, lebo sme ešte nikde neboli ako kolektív I.SA triedy. Najprv sme chceli ísť na paintball, ale triedna nás hneď schladila. Tak predseda triedy podal nápad, že pôjdeme na bowling za akciovú cenu. Mali sme objedané 4 dráhy. Bolo to malo pretože sme v triede 30-ti študenti, ale museli sme sa prispôsobiť. Keď sme prišli museli sme si obuť špeciálnu predpísanú obuv, v ktorej sa ešte aj šmýkalo. Po skončení nám vytlačili výsledky, ktoré mali kapitáni spočítať, ale nestalo sa. 

Keď sme odchádzali ešte stále pršalo, triedna nám utiekla na aute a nás nechala čakať na zastávke. 

Aj tak máme na túto našu prvú vydarenú akciu peknú spomienku.

Dominik Bebko, I. SA víťaz súťaže s počtom bodov 158

Hory a mesto Prešov  2012

V piatok 3.11.2012 sa naša trieda zúčastnila Festivalu horských filmov a dobrodružstva v Kine SCALA. Premietané boli veľmi zaujímavé filmy s tematikou adrenalínových športov ako je horská cyklistika, extrémne lyžovanie, snowbording a kajakovanie. Videli sme dych vyrážajúce zábery z Álp, Himalájí a Severnej Ameriky. Z tohto podujatia sme si odniesli zaujímavý zážitok a tešíme sa na naše ďalšie triedne akcie.

Roman Felinger, II. SB

Paintball na Cemjate

Dňa 23. novembra, v piatok, sme sa po vyučovaní vybrali na Cemjatu, kde sme mali objednané ihrisko na paintball. Viac ako polovica triedy sa rozhodla zažiť adrenalín v podobe dobrej hry paintballu. Viacerí z nás to ešte nehrali, takže to bol pre nich prvotný zážitok. Ale aj pre tých, čo si to už vyskúšali to bolo opäť pekne strávené popoludnie. Počasie nám veľmi neprialo, ale odhodlanie hrať nás neopustilo a tak sme sa všetci hráči, 1 fotograf – Maťo Dujava a pani triedna profesorka Roguľová, dopravili autobusom na Cemjatu. Na ihrisku sme sa prezliekli a pustili do hry. Strieľalo sa o sto šesť, hoci aj po vlastných hráčoch a nie po súperoch. Napokon vyhrali tí lepší, no hlavne išlo o to dobre si zahrať.  Pomaly sa stmievalo a tak sme tú hru ukončili a vybrali sme sa "bez straty na životoch" domov. Takto strávené popoludnie odporúčame všetkým akcie chtivým študentom našej školy.                  

Dávid Gmitro, II. SB

Výstava zdravotne postihnutých

Študenti III.F boli na Výstave zdravotne postihnutých v priestoroch Čierneho orla PKO. Usporiadateľom výstavy bol SZZP. Prezreli sme si vystavené ručné práce, výšivky, košíky..., výrobky, ktoré boli zhotovené v rámci ergoterapií SZZP. Ocenili sme šikovnosť hendikepovaných umelcov.

študenti III. FPink Floyd revival

Dňa 29. októbra sme sa zúčastnili  triednej akcie PINK FLOYD REVIVLE v prešovskej Skale. Nevedeli sme celkom, do čoho ideme. Nakoniec sa z podujatia vykľul zaujímavý koncert plný výborných muzikantských aj speváckych výkonov doplnený zaujímavou projekciou a svetelnými efektami. Odzneli piesne známe i menej známe. A aj  keď to  nie je muzika, do ktorej sme by sme boli  zbláznení, väčšine z nás sa koncert páčil.

študenti  III. SA

Stužková slávnosť IV. A

Konečne sme sa dočkali. Po nekonečných prípravách a miernom strese prišla slávnostná chvíľa našej triedy. V piatok 23.11.2012 sa v priestoroch reštaurácie Čierny barón uskutočnila naša stužková slávnosť. Tento výnimočný okamih v živote každého študenta sme strávili v spoločnosti našich rodičov, učiteľov a našich priateliek. 

Oficiálnu časť sme úspešne zvládli a trochu sme si vydýchli, keď sme už mali pripnuté zelené stužky. Po úvodných tancoch prišla chutná večera a zábava sa začala. Predtým sme ani len netušili, koľkí z nás vedia tancovať aj ľudovky. 

Najviac sme sa asi všetci tešili na program. Ten sme pripravovali aj pre našich známych, ktorí sa na nás prišli pozrieť o 21. hodine. Veľký úspech sme mali s tanečným číslom – pod názvom Energetik, pri ktorom sme zožali veľký potlesk. Zvyšok večera sme si užívali v už v uvoľnenej atmosfére, ku ktorej nepochybne prispela aj Čierna kronika, ktorá vyvolávala úsmevy na perách nielen nám, ale aj našim rodičom.

Na tento večer plný zábavy a dobrej nálady budeme mať nezabudnuteľné spomienky.

študenti IV. A

Súťaž ZENIT v programovaní

Slovná skratka ZENIT v sebe zahŕňa zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatívu, tvorivosť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlasuje súťaž „ZENIT v programovaní“ každý rok. 

Súťaž ponúka študentom stredných odborných škôl a gymnázií možnosť overiť si svoje získané vedomosti a prezentovať sa na školských, krajských a celoštátnych súťažiach v programovaní. Súťaží sa v kategórii A – študenti 3. a 4. ročníka, v kategórii B – študenti 1. a 2. ročníka. Programuje sa v programovacích jazykoch Borland Pascal alebo Borland C/C++, podľa vlastného výberu súťažiaceho. Súťaž má postupový charakter, od školských kôl cez krajské a vyvrcholením je celoštátna súťaž. Školského kola súťaže v šk. roku 2012/2013 sa zúčastnilo 36 študentov. Naši úspešní riešitelia v kategóriách A, B postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 6.12.2012.

kategória A:

Damián Feťko IV. B
Miroslav Kravec IV. S
Štefan Zorvan IV. C
Jakub Adam IV. C

kategória B:

Jaroslav Kravec II. SA
Lukáš Vavrek II. SB
Matej Dujava II. SB

Srdečne im gratulujeme.

Ing. Gabriela Mitrová

Školské kolo ZENIT v elektronike

V mesiaci novembri sa uskutočnil už XXIX ročník súťaže Zenit v elektronike, ktorej cieľom je v plnom rozsahu preveriť praktické aj teoretické vedomosti našich študentov v oblasti elektroniky.

Túto súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s určenou komisiou, má postupový charakter, školské, krajské a celoštátne kolo a pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej.

V dňoch 29.10.2012 sa konala teoretická časť a 22.11.2012 praktická časť školského kola s týmito výsledkami:

Do krajského kola ktoré sa uskutoční dňa 4.12.2012 na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove postupujú Stanislav Starec študent IV.C triedy a Imrich Štoffa študent III.SB triedy. Poprajme im teda veľa úspechov, pri úspešnej reprezentácii našej školy na krajskom kole tejto súťaže.

Ing. František Kollarčik
koordinátor súťaže ZENIT v elektronike

Olympijský odznak všestrannosti

Slovenský olympijský výbor rozbehol, v snahe "rozpohybovať" národ, v tomto roku  projekt Olympijský odznak všestrannosti.

Olympijský odznak všestrannosti (OLOV) je kombinácia všetkých olympijských aktivít, ktoré zahŕňajú celoslovenské umelecké výtvarné, literárne, fotografické  súťaže, regionálne a celoslovenské vedomostné súťaže o olympizme, environmentálne aktivity, aktivity z oblasti fair-play a športové aktivity, ktoré sú zložené z jednotlivých športových disciplín z rôznych športov = kultúrno-vzdelávacie, umelecké aktivity + športové aktivity. Ich výberom, spájaním a realizáciou sa získavajú bodové hodnoty, na základe ktorých sa prideľujú jednotlivé stupne odznakov (zlatý, strieborný, bronzový)podľa splnených kritérií. (Viac tu: http://olov.webnode.sk/o-projekte/)

Nás veľmi teší, že 43 prvákov našej školy sa v novembri, ako prví v regióne, stali nositeľmi bronzového odznaku, čo ich oprávňuje v budúcom roku plniť podmienky na získanie strieborného odznaku olympijskej všestrannosti. Všetkým ostatným študentom, ktorí majú záujem o tento projekt, postupne vytvoríme podmienky na získanie bronzového odznaku. Veríme, že sa projekt u nás "uchytí", a budúcim účastníkom prajeme veľa príjemných zážitkov pri plnení podmienok pre získanie Olympijského odznaku všestrannosti!

Ľubomír Rešovský

Florbalový turnaj k 60. výročiu

Dňa 21.11.2012 sa na našej škole uskutočnil florbalový turnaj na ku 60. Výročiu založenia školy. Turnaja sa zúčastnili SPŠ strojnícka, SPŠ stavebná a domáce družstvo SPŠE elektrotechnickej. V prvom stretnutí sme jasne dominovali v pomere 20:1 zo SPŠ stavebnou. Druhé stretnutie Medzi SPŠ stavebnou  a SPŠ strojnícku sa skončilo víťazstvom strojárov v pomere18:7. Stavbárom teda ostalo tretie miesto a o prvé miesto sme zviedli súboj so SPŠ strojníckou. Po vyrovnanom prvom polčase sa v druhom prejavila väčšia zohratosť a skúsenosti našich hráčov a  zvíťazili sme 14:6. Akcia mala pozitívny ohlas u všetkých zúčastnených. Verím že podobné súťaže sa nám podarí zorganizovať aj v budúcnosti. 

Družstvo školy tvorili: Samuel Bilý, Dárius Čakurda, Ján Pribula, Daniel Košč, Dominik Zboran, Juraj Novák, Peter Diňa, Mikuláš Hudák a rozhodcom turnaja bol Damián Imrich.

Mgr Štefan Dankovič

Kurz spoločenských tancov

Chlapci z internátu sa zúčastňujú kurzu spoločenských tancov. Kurz organizuje Divadlo Jonáša Záborského - útvar osvetovej činnosti v Prešove v spolupráci s učiteľom tanca pánom Ing. Milanom Uďanom z Košíc od 08.10.2012 do 10.12.2012 - rozsah 10 stretnutí.

Tento kurz nie je len o spoločenských tancoch, ale chalani sa okrem tanečných krokov učia aj spoločenskému správaniu na parkete.

A hľa už spomínané parketové levy:

Ján Buraľ, I. D
Tomáš Horvat, I. B
Adam Kmec, I. C
Dominik Gula, II. B
Filip Hudák, III.SB
Ján Dvorožňák, IV. A
Adam Jakub, IV. C
Miroslav Kravec, IV. S
Martin Vrábeľ, IV. B

Ing. Miroslav Straka

Obvodné kolo v aerobiku

V rytme latino, zumby sa konalo obvodné kolo aerobiku študentiek SŠ 19.11.2012. Štvorhodinový maratón absolvovalo 7 dievčat školy: Romčová, Triščíková, Tidíková, Pavlišáková, Smetanová, Stieberová a Cicmanová. Napriek tomu, že sa  dievčatá  držali veľmi dobre, nemali dostatok skúseností, aby skončili v prvej desiatke. Z celkového počtu 54 súťažiacich sa umiestnili v druhej desiatke. Verím, že ich nadšenie s akým cvičili neopustí aj v ďalšom období a v nasledujúcom  ročníku budú bodovať v svoj prospech.

PaedDr. Eva Buzgová

Obvodné kolo vo futsale

Dňa 20.11.2012 sa študenti SPŠE zúčastnili obvodného kola vo futsale družstiev. Napriek snahe a oduševnenému výkonu sme nedokázali postúpiť do finálovej skupiny. Verme, že získané skúsenosti naši študenti pretavia na lepší výsledok v budúcom roku.

Mgr. Štefan Dankovič

Stretnutie so zástupcami Spinea

Dňa 22.11.2012 sa riaditeľ školy stretol na neformálnom stretnutí so zástupcami firmy Spinea Ing. Miroslavom Volákom, zástupcom riaditeľa spoločnosti, a Ing. Matejom Majerom, personálnym riaditeľom.

Hlavnou témou stretnutia bolo nájdenie spoločnej platformy spolupráce do budúcna.

Ing. Slavomír Kožár

Stretnutie v T-Systems

Dňa 29.11.2012 na pôde firmy T-Systems sa riaditeľ školy stretol s Katarínou Trnovou, špecialistkou na komunikáciu a Luciou Bartošovou z oddelenia ľudských zdrojov.

Témou stretnutia boli možné oblasti spolupráce a príprava zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi školou a firmou T-Systems.

Ing. Slavomír Kožár

Volejbalový turnaj učitelia - študenti

Dňa 14.11.2012 sa odohral zápas roka vo volejbale medzi učiteľmi a študentmi. Zápas, v ktorom nikto nikomu nič neodpúšťal a každú chybu trestal. Na oboch stranách bolo cítiť veľkú húževnatosť a bojovnosť, bojovalo sa o každú loptu. Napriek veľkej snahe družstva študentov sa z víťazstva po veľkej dráme tešili učitelia v pomere setov 2:1. Zápas sa odohral pod záštitou metodického útvaru telesnej výchovy a Zdravej školy.

Zostavy:

učitelia – Ing. Kožár, RNDr. Budišová, Ing. Marcinčinová, Ing. Vook, Ing. Vujčík, Mgr. Dankovič, Mgr. Hudáček, Mgr. Babinčák

študenti – T. Štelmach, D. Jenča, M. Cocuľa, N. Triščíková, P. Kaščák, K. Tinath, R. Strenk, M. Pichanič, M. Bujňák, R. Hnat, M. Fečo

Mgr. Štefan Dankovič

SPONZORI