2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Študentky SPŠE reprezentovali Slovensko v americkom Dallase

V dňoch od 14. do 19. mája 2023 prebehla Regeneron ISEF 2023, najväčšia súťaž STEM, ktorá sa konala v Dallase. Prestíž tejto súťaže spočíva v poskytovaní odmien, ako napríklad štipendií, špeciálnych pobytov a finančných ocenení, v celkovej výške viac ako 5 miliónov amerických dolárov. Prvý ročník ISEF sa konal v roku 1950. V rokoch  1997 - 2019 bol finančne podporovaný spoločnosťou Intel, od roku 2020 súťaž podporuje spoločnosť Regeneron.

Po postupe z krajského a celoštátneho kola súťaže Festivalu vedy a techniky AMAVET postúpili so svojím projektom WEB na celosvetovú súťaž International Science Engineering Fair naše dievčatá - Vanesa Smoľaková a Vanessa Cisková  zo IV.SB.

Prvotný nápad na náš projekt WEM (Warehouse evidence and management) vznikol pri povinnej praxi, ktorú sme strávili vyvíjaním RPA pre proces evidencie v drevospracujúcej firme. Táto automatizácia bola síce efektívnejšia ako postupy, ktoré firma používala donedávna, no my sme vedeli, že sa to dá spraviť ešte lepšie. Zastarané, nekompatibilné a zbytočne zložité programy mali často veľkú chybovosť, ktorá viedla k veľkým stratám, množstve odpadu a zbytočným výrubom lesov. Evidencia bola veľmi zdĺhavá, vyčerpávajúca a náročná na čas a dôkladnosť. Nedokonalá dátová štruktúra a neefektívne zadávanie boli tiež veľmi problémové. Toto sme sa rozhodli vylepšiť a zjednodušiť. Začali sme teda konzultovať, analyzovať a pracovať na úplne novom programe. Navrhli sme nové štruktúry databáz, rozloženie funkcionalít a vzhľad, vyskladali sme UI a prepojili so stovkami riadkov kódov v jazyku Java,“ prezradili autorky o projekte.

Po zdĺhavej ceste svoje prvé dojmy opísali takto: „Zdravíme z Dallasu! Regeneron ISEF 2023 už prebieha v plnom prúde. V posledných dňoch sme zažili zaujímavý program, ako napríklad otváraciu ceremóniu, kde sme sa stretli s úžasnými ľuďmi z rôznych krajín. V rámci výmeny študentských pinov sme nadviazali nové priateľstvá a spoznali mnoho zaujímavých ľudí. Okrem toho sme mali príležitosť počúvať diskusie slávnych vedcov a mimoriadnych žien pôsobiacich v STEM oblastiach. Boli to naozaj inšpiratívne momenty, ktoré nám otvorili nové perspektívy. Momentálne sa intenzívne pripravujeme na najdôležitejšiu časť tohto týždňa - súťažné prezentovanie našich projektov, ktoré sa uskutoční už o pár hodín. Cítime sa veľmi hrdo, že môžeme reprezentovať nielen našu krajinu, ale aj našu školu. Sme odhodlané urobiť všetko preto, aby sme svoj projekt prezentovali čo najlepšie.

 Aj keď to v Dallase dievčatá nemali ľahké, zvládli to super a získali krásne ocenenie. Do Prešova sa vrátili plné dojmov a zážitkov. „Obhajoby prebiehali od 8:00 do 17:00 a boli úplne iné, ako sme očakávali. Hodnotiaci boli otvorení a priateľskí, skrátka nadšenci ako my. Nakoľko boli z rôznych častí sveta precvičili sme si aj dešifrovanie prízvukov. Po úspešných obhajobách nasledovala oslavná večera a párty, kde sme mali možnosť nadviazať nové kontakty. Nasledujúci deň nás čakalo prezentovanie projektov pre verejnosť. Navštívili nás dospelí, ale aj deti. Deň sa zakončil udeľovaním Special awards - udeľovanie štipendií od  domácich škôl. V záverečný deň ISEFu prebehla Grand award ceremony, na ktorej sme získali 4. miesto v kategórii System software. Dosiahli sme 100% úspešnosť slovenskej delegácie, nakoľko Slovensko získalo aj 4. miesto v kategórii Material science.“

Našim študentkám srdečne blahoželáme a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy a Slovenska. Sme nesmierne hrdí, že naši študenti robia dobré meno nielen na Slovensku, ale aj za veľkou mlákou.

Mgr. Jana Pavlišáková

Projekt Elektroodpad dopad - Opravíme si sami

Problematika spracovania elektroodpadu je téma, ktorú nemôžeme zanedbávať. Práve preto sa v tomto školskom roku naša škola zapojila do celoslovenského projektu elektroodpad-dopad6 od občianskeho združenia Živica a spoločnosti SEWA. V rámci projektu naši žiaci i zamestnanci školy riešia problémy so spracovaním elektroodpadu nie v učebniciach a zošitoch, ale v praxi.

Žiaci boli vtiahnutí do rôznych tém elektroodpadu inovatívnymi formami vzdelávania. Informácie prijímali v rôznych formách, a to buď audiozuálne, rovesníckym vzdelávaním alebo formou interaktívnych prezentácií prepojených na vedomostné súťaže.  Študenti mali zároveň za úlohu sami si naštudovať a následne odprezentovať jednotlivé témy podľa princípov rovesníckeho vzdelávania.

Keď obsiahli všetky potrebné informácie v teórií, nastal čas pretaviť ich do praxe.

Na škole sme zorganizovali akciu s názvom  „Opravíme si sami,“ v rámci ktorej si študenti, učitelia a bývalí kolegovia školy za pomoci učiteľov  praxe,  našich penzistov a školskej techniky  opravili vzájomne a svojpomocne z domu donesené elektrospotrebiče, pretože najefektívnejší spôsob spracovania elektroodpadu je vôbec žiaden nevyrobiť.

Sú aj prípady, v ktorých elektrospotrebiče nie je  možné opraviť a práve pre takéto prípady máme vyhlásený zber elektroodpadu v spolupráci so spoločnosťou SEWA, ktorá vyzbieraný odpad od nás prevezme a využije na ďalšie environmentálne projekty.

  Pri organizácií tohto projektu sme využili rozmanitosť odborov na našej škole:

 • Žiaci odboru POS vďaka svojim skúsenostiam pomáhali pri oprave elektrospotrebičov.
 • Žiaci odboru IST vytvorili databázové systémy na registráciu súčiastok, ktoré boli poskytnuté na opravu spotrebičov, zdieľanie elektroniky alebo na zber  
 • Žiaci odboru TIS sa podieľali na organizačnej stránke projektu.

Práve vďaka spolupráci všetkých zúčastnených žiakov, učiteľov a našich penzistov bolo možné počas mesiaca máj opraviť celkovo 20 výrobkov a vyzbierať elektroodpad, čím sme naplnili motto školy: „Vychovávame pre život, vzdelávame pre prax.“ 

Ing. Gabriela Mitrová

Majáles 2023

Odborový dom kultúry v Prešove v piatok 12. mája 2023 otvoril svoje brány prestížnemu 16. ročníku Majálesu Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Na tejto udalosti roka nechýbali známe aj nové  tváre profesorov, študentov, absolventov, rodičov a priateľov našej školy. Blížila sa 18. hodina a všetci, ktorí prijali pozvanie vstúpili do priestorov ODK, kde zástupcovia Školského parlamentu SPŠE Prešov v spolupráci s vedením, Nadáciou a Radou rodičov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove organizovali školský ples elektrikárov – Majáles 2023 - tradičný ples elektrikárov venovaný oslave mesiaca máj, v ktorom študenti 4. ročníka končia štúdium na našej škole maturitnou skúškou a lúčia sa so školou a ktorý je vďačnou príležitosťou nielen na spomienky a na stretnutia, ale aj na vyjadrenie hrdosti na našu školu.

Po úvodnom príhovore predsedu školského parlamentu Jakuba Kočiša z III.C triedy pani riaditeľka školy, Ing. Iveta Marcinčinová  slávnostným prejavom a prípitkom otvorila tohtoročný ples. Valčíkom pani riaditeľky a koordinátora ŠP Mgr. Viktora Mačáka, boli všetci hostia pozvaní na tanečný parket, kde sa striedali tanečné kolá pod taktovkou DJ Snowmana až do 3. hodiny rannej. Ešte pred polnocou čakala na hostí bohatá tombola, ktorú tradične moderovala Ing. Ljuba Krišová, profesorka školy a ktorú zabezpečili členovia ŠP, Nadácia SPŠE, Odborový zväz SPŠE, učitelia, rodičia a študenti školy.

Šestnásty „Ples elektrikárov" bol pre všetkých  príjemným zážitkom a udalosťou, na ktorú sa nezabúda. Spokojnosť všetkých hostí bola radosťou zástupcov Školského parlamentu a všetkých organizátorov plesu.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za skvelú atmosféru a veríme, že sa o rok opäť stretneme.

Mgr. Viktor Mačák

Prijímacie skúšky a maturitné skúšky v školskom roku 2022/2023

V dňoch 4. 5. 2023 a 9. 5. 2023 prebiehali na našej škole prijímacie skúšky pre školský rok 2023/2024. Teší nás neustály záujem o našu školu, ktorý aj tento školský rok prekonal hranicu 400 prihlášok. Najvyšší počet prijímaných žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2023/2024, schválený predsedom Prešovského samosprávneho kraja a ministrom školstva SR pre SPŠ elektrotechnickú v Prešove bol stanovený v študijnom odbore 2675 M ELEKTROTECHNIKA na 83 žiakov a v odbore 2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE na 84 žiakov. Záujemcovia absolvovali prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a matematiky v priestoroch školy, pričom skúšku konali všetci prihlásení žiaci. Do celkového bodového hodnotenia sa počítali aj body za známky z hlavných predmetov na ZŠ v 8. a 9.ročníku, Testovanie-9, body za rôzne olympiády a odborné súťaže. Po vyhodnotení 1. kola prijímacích skúšok boli obsadené všetky pridelené miesta v oboch študijných odboroch. Z tohto dôvodu sa 2. kolo prijímacích skúšok na našej škole nebude realizovať. Všetkým prijatým žiakom ďakujeme, že sa rozhodli pre štúdium na našej škole a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

 

V máji 2023 prebiehala aj maturitná skúška pre 174 žiakov 4. ročníka. V dňoch 15. 5 až 16. 5. 2023 prebiehala praktická časť maturitnej skúšky, kde väčšina žiakov prezentovala svoje vlastné projekty, na ktorých pracovali priebežne počas školského roka. Niektorí žiaci absolvovali praktickú časť MS aj vo forme praktickej realizácie komplexnej úlohy alebo ako obhajobu súťažného projektu. V rámci maturitnej skúšky sa zúčastnil v odbore informačné a sieťové technológie aj delegovaný zástupca Republikovej únie zamestnávateľov, a to Mgr. Vladimír Fryk, zástupca spoločnosti Unicorn. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa realizovala v termíne od 29. 5. 2023 do 2. 6. 2023, kde žiaci maturovali z teoretickej časti odbornej zložky, ďalej v predmete anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra a vo voliteľnom predmete matematika. Výsledky maturitnej skúšky hodnotíme pozitívne, pričom viacerí žiaci školy dosiahli nadpriemerné výsledky. Rovnako pozitívne hodnotíme aj neustály záujem o dobrovoľnú maturitu z matematiky a zvyšujúci sa záujem o vyššiu úroveň maturity z anglického jazyka. Všetkým úspešným maturantom gratulujeme a prajeme im veľa úspechov pri ďalšom štúdiu alebo uplatnení v praxi.

Ing. Martin Broda, PhD.

Týždeň životného prostredia (29. 05. 2023 – 02. 06. 2023)

Znečistenie postihuje každého z nás - či už sa jedná o vzduch, ktorý dýchať, vodu, ktorú piť, alebo pôdu a okolie, v ktorom žijeme a ktoré nás obklopuje, kde pestujeme okrasné kvety a rastliny.

V rámci projektu s názvom „Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce" a jeho súčasťou - Týždňom životného prostredia, sa 150 žiakov a 10 pedagógov školy aktívne zapojilo s cieľom zvýšiť záujem žiakov o ochranu životného prostredia a ukázať im praktickú stránku ochrany životného prostredia prostredníctvom zlepšenia školského prostredia - priestorov školy, školského areálu a školského internátu.

Žiaci boli rozdelení do menších skupín a dostali materiály a technické vybavenie (súpravu náradia obsahujúcu hrable, metly, lopaty, motyky, rýle, vidly, vedrá, fúrik), pracovné a ochranné pomôcky (pracovné tričká, ochranné rukavice, atď.) a tiež materiál na výsadbu (rôzne semienka, sadenice, prostriedky na starostlivosť o rastliny, kvetináče). Počas týždňa sa venovali rôznym aktivitám:

 • úprave priestorov školy,
 • výsadbe a starostlivosti o rastliny (trvalky, letničky, dvojročné rastliny, kvetináče),
 • úprave záhonov na vytvorenie vertikálnej zelene s cieľom vytvoriť tieniace zelené steny,
 • čisteniu priestorov školského areálu,
 • inštalácii nádob na zhromažďovanie dažďovej vody.

Týždeň životného prostredia naplnil školu a všetky zúčastnené strany pocitom spokojnosti, čo sa prejavilo aj v reakciách našich žiakov: „Upravené a krásne prostredie školy pozitívne ovplyvňuje našu náladu počas vyučovania. To, čo sme sami upravili, nebudeme znečisťovať, a to, čo sme sami vysadili, nebudeme ničiť."

Ing. Vladimíra Pastirová

Účelové cvičenie I.ročník

Dňa 4. 5. 2023 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili účelového cvičenia č. 2. Stretnutie bolo na Starej Dúbrave, odkiaľ sme sa pešo presunuli cez Šidlovec, Bodáš, Moďoroš až na našu cieľovú métu Stráž. Cesta nám trvala necelé 2 hodiny. Počasie nám celý deň prialo, čiže sme si užívali cestu lesom aj krásny výhľad na okolie Prešova. Cieľom tejto aktivity bola turistika, orientácia v terénne, ale v neposlednom rade správanie sa v prírode.

Mgr. Viktor Mačák

Účelové cvičenie II. ročník

Dňa 9. mája 2023 sa žiaci II. ročníka zúčastnili účelového cvičenia, ktoré bolo zamerané na turistiku. Cieľom bola správna orientácia v teréne podľa turistických značiek, zlepšenie fyzickej kondície a utuženie vzťahov v rovesníckych skupinách. Začínali sme na Starej Dúbrave, odkiaľ sme sa presunuli cez Šidlovec až na Kapušiansky hrad. Na hradnom kopci sme sa občerstvili a  vychutnali si krásne výhľady na okolitú prírodu. Našu cestu sme zavŕšili v Kapušanoch, odkiaľ sa žiaci vlakom presunuli späť do Prešova.

Mgr. Tomáš Bosák

Olympiáda Podnikový hospodár - Celoslovenské kolo

Naši žiaci v zložení - Dávid Mikula, IV. A, Henrieta Lupkovičová, IV. F, Marek Holub, IV. F a Dávid Hrib, IV. F sa v tomto školskom roku zapojili do súťaže – Olympiáda Podnikový hospodár a postúpili do celoslovenského kola. Olympiáda pozostávala z 3 kôl: individuálneho – v mesiaci február, školského – v mesiaci marec a celoslovenského – v mesiaci apríl.

Olympiáda podnikový hospodár je súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá je realizovaná PHF EUBA so sídlom v Košiciach v spolupráci s koordinátorom strednej školy, ktorého určuje riaditeľka školy a ktorý bol zaregistrovaný v rámci registračného formulára strednej školy – Ing. Vladimírou Pastirovou, PK ITM.

Súťaž bola určená pre žiakov maturitného ročníka stredných škôl ekonomického zamerania, stredných škôl neekonomického zamerania a stredných škôl zameraných na služby.  Predmetom súťaže bolo testovanie znalosti žiakov v rámci celého územia Slovenskej republiky z oblastí

 • ekonómie,
 • podnikovej ekonomiky,
 • Európskej únie,
 • náuky o spoločnosti,
 • finančnej gramotnosti.

Na základe výsledkov  organizátora súťaže Olympiáda Podnikový hospodár, ktorým je Podnikovo-hospodárska fakulta Ekonomickej univerzity Bratislave so sídlom v Košiciach zo dňa 09. 05. 2023 naši maturanti nezískali popredné miesta, ale svojimi výsledkami sa umiestnili v prvej polovici úspešných žiakov na súťaži v celoslovenskom kole a týmto boli prijatí na PHF EUBA so sídlom v Košiciach bez prijímacích skúšok. Maturantom srdečne blahoželáme!

Ing. Vladimíra Pastirová

Expedícia DofE

V dňoch 18. až 19. mája sa v rámci programu DofE uskutočnila cvičná dobrodružná expedícia na bronzovej úrovni. Expedície sa zúčastnili žiaci D. Tchúrik, F. Varchol, A. Tomko, T. Taiš, M.K. Poľák a K. Kachman. Každý jeden člen tímu mal svoju špecifickú úlohu. Naša trasa začínala na Cemjate, pokračovala cez Janov, Radatice, Kendický kríž až na Borkút. Počasie bolo naozaj zlé. Dážď nad hlavou, blato pod nohami a približne 20 kg batoh na chrbte dali zabrať aj skúsenejším turistom.  Celý tím si odnáša cenné skúsenosti, ktoré určite využije pri kvalifikačnej expedícií, ktorá nás čaká 15. až 16. júna v Slanských vrchoch.

Mgr. Tomáš Bosák

Rozlúčka štvrtákov so školou pred odchodom na akademický týždeň

V piatok, dňa 19. mája 2023, počas veľkej prestávky v telocvični školy, sa žiaci - maturanti 4. ročníka úprimne poďakovali slávnostným príhovorom pani riaditeľke školy, vedeniu, triednym učiteľom a svojim pedagógom za spoločne strávené 4 roky v tejto našej škole. Poďakovali všetkým za ich trpezlivosť, obetavosť, vedomosti, ktoré im boli odovzdávané počas celého študijného obdobia, za ich férový a profesionálny prístup. Ako prejav úcty a poďakovania odovzdali prítomným kytice a kvety.

Pani riaditeľka svojím príhovorom popriala svojim maturantom veľa zdravia, šťastia, úspechov na maturitnej skúške a porozumenia aj do ďalšieho života. Po ukončení sa jednotlivé triedy rozlúčili so spolužiakmi a vyučujúcimi počas  nasledujúcej vyučovacej hodiny a spolu so svojimi tablami opustili školu.

„Blíži sa koniec nášho štúdia a nastáva čas lúčenia. Tie 4 roky ubehli akosi príliš rýchlo. Hoci sa naše cesty rozídu, tie krásne spomienky a zážitky na naše spoločné chvíle nám zostanú. Určite si budeme pamätať Vaše jedinečné a nezabudnuteľné hodiny, ktoré nás veľa, veľa naučili a veľakrát nás prinútili k našim extrémnym výkonom v našom vzdelávaní. Nadobudnuté vedomosti zúročíme v ďalších štúdiách na vysokých školách alebo v praxi. Na Vás všetkých, ako na našu školu, budeme vždy s láskou a úctou spomínať.“

Ing. Vladimíra Pastirová

Štvrtáci zvyšovali svoju ekonomickú a finančnú gramotnosť

Prostredníctvom Učebnice ekonómie a podnikania sa malo možnosť 173 prihlásených žiakov IV. A, B, C, SA, SB a IV. F triedy na vzdelávacom portáli spoločnosti Junior Achievement (JA) Slovensko, n. o. - www.vzdelavanie.jasr.sk vzdelávať v ekonomickej a finančnej gramotnosti on-line, v pohodlí domova  počas celého školského roka 2022/2023 pod vedením ich tútorov – Ing. Pastirovej a Ing. Krišovej. Junior Achievement Worldwide  je 7. najvýznamnejšia mimovládna organizácia vo svete. Už viac ako 27 rokov pomáha učiteľom rozvíjať u ich žiakov podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť.

Prostredníctvom daného vzdelávania mohli žiaci:

 • získať rozsiahlejší ekonomický rozhľad,
 • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa,
 • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov,
 • určiť si vlastné tempo štúdia textov testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia za pomoci tútora,
 • využiť samo štúdium prostredníctvom internetu doma,
 • získať po splnení podmienok (vstupný centrálny test, absolvovanie 15 kapitol, výstupný centrálny test nad 75%) certifikát o úspešnom absolvovaní podporovaný mnohými známymi firmami na Slovensku.

Certifikát o úspešnom absolvovaní získalo 25 žiakov IV. A, 25 žiakov IV. B, 19 žiakov IV. C, 30 žiakov IV. SA, 23 žiakov IV. SB a 25 žiakov IV. F triedy. Certifikáty boli žiakom odovzdané on-line spoločnosťou Junior Achievement (JA) Slovensko, n. o. na ich mailové adresy.

Srdečne blahoželáme!

Ing. Vladimíra Pastirová

English section - Hawaii pizza

I’m going to tell you why pineapple is a big NO on a pizza and why it should be a crime to even sell those things.
Firstly, we need to talk about why in general main meals with fruit is really bad. As we know, main meals should be the ones who will give you energy for whole day it should be something salty and with good seasoning (salt is very good against cramps), so why there would be need for someone to include some kind of fruit like peach or and I hate to say this... pineapple. It will make just weird taste in your mouth and I think it should only have a place in the trash.
But back to my main point on why pineapple on pizza is bad. Since pizza is not really a healthy food and we sometimes try to make it spicy (in my opinion) then we shouldn't make it sweet and with the worst fruit ever created called pineapple.
Who in their right mind would think that "Oh yeah I’m going to add pineapple on mine pizza because I want to be special" (he is not).                                                                                                    

So, at the end of the day, PIZZA is and should be forever salty, a little bit spicy and as I say with a bit of seasoning. It should not be associated with a pineapple.

Gabriel Vilček I.SA

Napísali o nás

SPONZORI