2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Najlepší elektronici z prešovskej SPŠE?

zenit

V dňoch 7.2. až 9.2.2017 sa v Novom Meste nad Váhom konal už 33. ročník celoštátnej súťaže Zenit v elektronike. Táto súťaž je určená študentom stredných škôl a jej zámerom je prispievať k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných študentov, podporovať ďalší odborný rast a tvorivo rozvíjať kompetencie týchto študentov, viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie. Študenti stredných škôl v tejto súťaži preukazujú v oblastiach elektroniky svoju zručnosť, elán, nápaditosť, invenciu a tvorivosť. Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Celoštátnou odbornou komisiou Zenit.

Po úspešnom absolvovaní krajského kola sa tejto súťaže zúčastnili aj študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Svojej príprave na súťaž venovali všetok svoj voľný čas a ich snaha a usilovnosť ich doviedla k úspechu. V kategórii A (študenti 3. a 4. ročníka) sme opäť po minuloročnom víťazstve Petra Katuščáka vybojovali 1. miesto, a to zásluhou Mateja Pončáka (študenta 4. ročníka). Ako zhodnotil priebeh celoslovenského kola súťaže Zenit v elektronike jej absolútny víťaz? „Celkovo sa mi súťaž veľmi páčila. V posledných rokoch dosahuje vysokú úroveň, lebo hlavný organizátor pracuje v CERN-e a vymýšľa veľmi prepracované úlohy. Tento rok sme si postavili 1 kanál impulzného regulovateľného zdroja, ktorý je ovládaný digitálne a je možné ho rozšíriť až o ďalšie 3 kanály. Takéto zdroje patria medzi najpoužívanejšie, lebo majú vysokú účinnosť. V teoretickej časti sme si vypočítali niektoré súčasti a neskôr sme si aj celý zdroj programovali. Žiaľ, kvôli veľkej zložitosti programovania, väčšina súťažiacich bola v tejto časti neúspešná. Celá súťaž bola veľmi náročná, ale priniesla dobré výsledky,“ skonštatoval Matej.

zenit-v-ele-jpg

Na východ Slovenska si bronzovú medailu odniesol aj Peter Nemergut (študent 2. ročníka), ktorý sa v kategórii B (študenti 1. a 2. ročníka) umiestnil na 3. mieste. Pre Petra bolo umiestnenie sa na 3. mieste v celoslovenskom kole súťaže veľkým osobným úspechom, pretože tejto súťaže sa zúčastnil prvýkrát. „Celkovo súťaž hodnotím na vysokej úrovni. Súťažné kolá v tejto oblasti boli rozdelené do 3 kategórií, a to teoretická časť, praktická časť a programovanie, ktorého náročnosť bola tohto roku nastavená veľmi vysoko. Vzhľadom na to, že študenti 1. a 2. ročníkov ešte nemajú programovanie v učebných plánoch, mali účastníci súťaže v kategórii B túto časť nahradenú úvodom do praktickej časti, ktorá spočívala v osadení už vopred pripravenej dosky plošného spoja technológiou SMD. Na súťažiacich bolo vidieť veľkú snaživosť, no každý vynikol v inej z týchto oblastí“,zhodnotil priebeh súťaže Peter Nemergut, ktorému umiestnenie sa na 3. mieste v celoštátnom kole súťaže prinieslo obrovskú radosť a zároveň je preňho veľkou výzvou do budúcnosti.

Úspech našich chlapcov veľmi potešil aj Ing. Martina Ambrozyho, vyučujúceho predmetu elektronika, ktorý ich na súťaž pripravoval. A ako zhodnotil súťaž náš pedagóg? „Tohtoročné zadanie bolo veľmi náročné a preverilo schopnosti súťažiacich z oblasti elektroniky ako aj programovania. Preto nás veľmi teší, že naši študenti sa v silnej konkurencii nestratili a umiestnili sa na popredných miestach. Takáto súťaž preverí schopnosti a prinesie cenné skúsenosti študentom, preto môžeme byť vďační všetkým organizátorom a sponzorom za podporu. A tešíme sa na ďalší ročník súťaže.“

Matejovi Pončákovi a Petrovi Nemergutovi k víťazstvu blahoželáme a prajeme im veľa chuti a síl pri zdolávaní ďalších súťaží v elektronike.

Mgr. Ivana Kurtyová

Naši študenti opäť úspešní v súťaži Zenit

zenit

V dňoch 7. – 9. februára 2017 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom konala súťaž Zenit. Pre študentov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove už veľmi známa. Súťaž spája v sebe zámer vyhľadávania nadaných a talentovaných študentov, podporuje ich cieľavedomú prácu, rozvíja ich teoretické a praktické zručnosti. Táto súťaž ich vedie k samostatnému tvorivému mysleniu, aktívnemu riešeniu úloh, prispieva k efektívnemu využívaniu voľného času a vytvára podmienky na úspešnú prezentáciu.

zenit-v-pro-jpg

Tohtoročného celoštátneho kola súťaže Zenit sa zúčastnili po úspešnom absolvovaní krajského kola aj študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej z Prešova. Študenti zo IV.B triedy, Marek Gogoľ a Norbert Kundrák, potvrdili opäť svoju šikovnosť a v programovaní v kategórii WEB získali výborné 2. miesto. Marek a Norbert nie sú v tejto kategórii žiadni nováčikovia. Svoje nadanie v programovaní a web dizajne preukázali už aj v minulých rokoch tejto súťaže, kde sa umiestnili na popredných miestach. Chlapcov budeme naďalej podporovať v ich úsilí a zároveň im budeme želať veľa úspechov do budúcnosti.

Mgr. Lucia Liptáková

Krajské kolo olympiády v nemčine

olympiada-nej

Martin Sekera zo IV.F triedy sa stal víťazom krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku. Dňa 16. 2. 2017 reprezentoval našu školu a v konkurencii ďalších študentov s veľkým náskokom dosiahnutých bodov zase obhájil toto prvé miesto spred dvoch rokov. Z celkového počtu 100 bodov dosiahol spolu v jednotlivých úlohách 98 bodov. Víťazstvom v kategórii stredných odborných škôl postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v marci v Bratislave. Srdečne mu blahoželáme k úspechu.

Mgr. Miroslava Gajdošová

DOD opäť úspešný

uspesny-dod

Zaplnený vstupný priestor školy tesne po 14. hodine nás opäť presviedčal o tom, že záujem o elektrotechnickú priemyslovku neutícha. Siedmaci a ôsmaci v sprievode svojich rodičov so záujmom počúvali úvodné slová Ing. Judity Sakáčovej, zástupkyne riaditeľa školy a zároveň gestorky Dňa otvorených dverí , konaného 28.2.2017.

Kto nepozná význam slova ROBOT? Vidieť ho v akcii, naprogramovaného tak, aby robil presne to, čo chce programátor, to je už niečo iné.

Skús to! – pozývali mladých so šikovnými rukami a záujmom o elektrotechniku otvorené dvere odbornej učebne, veľká schéma na tabuli, množstvo farebných drôtikov ... A tým najšikovnejším sa podarilo splniť zadanie úlohy, z čoho mali naozaj radosť.

V našej najväčšej odbornej učebni vítali viac ako stovku hostí úspešní riešitelia školského kola SOČ so svojimi najlepšími prácami. Bolo sa naozaj na čo pozerať. Zaujali nielen žiakov ZŠ, ale aj ich rodičov.

Z dotazníka účastníkov DOD vyplynulo, že prezentácie v jednotlivých učebniach boli zaujímavé, poučné i inšpiratívne.

Dúfame, že mnohí z tých, ktorí sa na DOD zúčastnili, sa v budúcich rokoch ocitnú v laviciach SPŠE v Prešove.

PaedDr. Lucia Ligusová

Stredoškolská odborná činnosť v SPŠE Prešov

soc-png

V dňoch 23. – 24. februára 2017 sa uskutočnila v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove súťaž Stredoškolská odborná činnosť. Do tejto súťaže sa zapojili študenti druhého až štvrtého ročníka. Študenti súťažili v piatich súťažných kategóriách, ako je Problematika voľného času, Informatika, Elektronika a hardware, Ekonomika a riadenie a napokon Tvorba učebných pomôcok. Celkový počet zúčastnených prác zapojených do školského kola bol 50. Samotné číslo prezrádza, že odborné hodnotiace komisie to pri hodnotení nemali ľahké. Nakoľko práce študentov boli spracované po teoretickej, ale aj praktickej stránke na veľmi dobrej úrovni. K tomu prispeli aj svojimi konštruktívnymi radami konzultanti jednotlivých prác, na ktorých sa obracali študenti riešiaci projekty počas celého polroka. Výsledkom ich úsilia nebola len praktická práca v podobe fyzického zariadenia, ale aj napísaná dokumentácia, ktorá bola následne obhajovaná pred odbornou hodnotiacou komisiou. Študenti si mohli overiť svoje prezenčné a komunikačné zručnosti. Pre štvrtákov to bola generálka pred praktickou časťou maturitnej skúšky a pre študentov nižších ročníkov pozitívna skúsenosť, ktorú môžu zúročiť v nasledujúcich školských rokoch aj na súťaži Stredoškolská odborná činnosť.

V odbore Problematika voľného času sa na 1. mieste umiestil študent 4. ročníka, Jakub Piga, so svojou prácou Automatizovaný koľajový pohon. Druhé miesto v tomto odbore patrí Tomášovi Berdisovi s prácou 2D PC hra VillageQuest.

V kategórii Informatika si opäť 1. miesto vybojoval študent Marek Gogoľ, s prácou Super Admin. Druhé miesto obsadili chlapci 4. ročníka, Patrik Kopčo a Norbert Kundrák, ktorí prezentovali svoju prácu s názvom HouseSharing – Web.

Súťažné práce študentov boli zastúpené aj v odbore Elektrotechnika a hardware. Prvé miesto získal študent 4. ročníka – Jozef Török, s prácou Prenosné multifunkčné zariadenie. Na 2. mieste skončili Juraj Stekla a Jozef Ferko, ktorých práca niesla názov Domácnosť ovládaná inteligentným zrkadlom.

Svojimi výrobkami obohatili študenti aj súťažný odbor Tvorba učebných pomôcok. Prvé miesto v tejto kategórii patrilo Tomášovi Molnárovi, ktorý pripravil ako učebnú pomôcku kvíz EduCheck – Tvorba online testov.

V kategórií Ekonomika a riadenie sa na 1. mieste umiestnil študent Martin Sekera, s prácou Vplyv finančných kríz na hospodárenie jednotlivca a rodiny. Na druhom mieste sa umiestnil študent Jozef Frivaldský, s prácou Branding a vizuálna identita podniku.

Do krajského kola SOČ postupujú spomínaní študenti, ktorých výrobky ako najlepšie ocenila odborná hodnotiaca komisia a umiestnili sa na 1. a 2. mieste. Veríme, že študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Prešov budú na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti čo najúspešnejší.

Sprievodnou akciou ku Stredoškolskej odbornej činnosti bola výstava realizovaná ku Dňu otvorených dverí 28. februára 2017 v učebni OUE. Samotná akcia začala o 8.00 hod. a trvala do 17.00 hod.

Tejto výstavy sa zúčastnili práce prezentované v kategóriách Informatika, Elektronika a hardware, Problematika voľného času a Tvorba didaktických pomôcok. Študenti sa mohli pochváliť tým, čo dosiahli pred študentmi našej školy, ale ja pred návštevníkmi z cudzích škôl. Počas výstavy dochádzalo k praktickým ukážkam výrobkov a výmene skúseností, názorov, vylepšení v danej oblasti. Veľké poďakovanie patrí týmto študentom za ich čas strávený počas výstavy a odbornej hodnotiacej komisii pri výbere prác pre túto výstavu.

Ing. Ondrej Kontura

Elektronika hrou

elektronika-hro

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove zorganizovala aj v tomto školskom roku súťaž s názvom Elektronika hrou. Súťaž pozostávala z troch domácich kôl, ktoré prebehli v čase od 5. decembra 2016 do 27. januára 2017 a jedného školského kola, ktoré sa uskutočnilo 28. februára 2017 na pôde našej školy.

Do spomínaného školského kola postúpilo 6 tímov, ktoré mali v časovom limite odsimulovať zadania a urobiť niekoľko jednoduchých meraní na potvrdenie odsimulovaných hodnôt. Po súťaži nasledovala prehliadka školy a vyhodnotenie najlepších tímov. Každý súťažný tím dostal ako prezent školské tričko s logom školy a logom súťaže.

Prvenstvo získal tím ZŠ z Raslavíc, a to Stanislav Marcina a Tomáš Ondek. Každý z nich si prevzal digitálnu spájkovaciu stanicu ZD-99 a digitálny multimeter UNI-T UT132. Na 2. mieste sa umiestnili Jakub Malicher a Samuel Tkáčik zo ZŠ Sibírska, Prešov, ktorí si odniesli digitálny multimeter UNI-T UT33C. Ako tretí skončil Šimon Petruš, ktorý reprezentoval ZŠ Lipany. Súťažiaci získal digitálny multimeter UNI-T UT20.

Zaujímavé ceny do súťaže spolufinancovala nadácia SPŠE, ktorá aj takýmto spôsobom propaguje odbor elektrotechniky, motivuje žiakov základných škôl k výučbe elektrotechniky a napomáha k vyhľadávaniu talentovaných žiakov.

Ing. Peter Gašparik

ELEKTROmatik 2017

elektromatik

V utorok, 28.2.2017, bolo súčasťou DOD na našej pôde školské kolo 3. ročníka matematickej súťaže ELEKTROmatik. Postúpilo do neho päť najúspešnejších 4-členných tímov z domácich kôl z celkového počtu 27 prihlásených. Súťaž trvala 60 minút čistého času. Počas súťaže dostávali súťažiaci každých 20 minút novú sériu úloh podobných domácemu kolu. Medzi sériami bola prestávka približne 10 minút. Úlohou súťažiacich bolo v danom časovom limite odovzdať čo najviac správne vyriešených úloh a získať za ne čo najviac bodov.

elektromatik-2

Po celý čas prevládala príjemná súťaživá atmosféra, pracovné, ale tvorivé napätie. Víťazom sa stal tím Dve Káčka zo ZŠ na Ul. Československej armády v Prešove, ktorý si podľa vlastného výberu odniesol za odmenu digitálny multimeter. Dúfame, že sú to budúci elektrikári. Na 2. mieste sa umiestnil najmladší tím BJKL1 zo ZŠ na Bajkalskej ulici v Prešove. Členovia tímu boli len siedmaci a ôsmaci, napriek tomu dokázali poraziť aj deviatakov. Odmenou im bola nová kalkulačka. Trojicu najlepších doplnil tím s názvom Suppa Hot FireCrew zo ZŠ na Ul.17.novembra v Sabinove, chlapcov potešil nový USB disk. Ceny do súťaže venovala Nadácia školy pri SPŠE. Gratulujeme. Víťazmi sa stali všetci už len tým, že prišli vo svojom voľnom čase a ukázali svoj pozitívny vzťah k matematike. Ich učiteľom matematiky ďakujeme za ochotu a chuť venovať im svoj voľný čas. S viacerými sa, dúfame, stretneme aj o rok.

Mgr. Marta Kožárová

ELEsparks

elesparks-jpg

Metodický útvar cudzích jazykov pripravil už 3. ročník súťaže družstiev v anglickom jazyku pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka základných škôl pod názvom ELEsparks.

Súťaž pozostávala z dvoch domácich kôl, v ktorých žiaci absolvovali online testy. Tí najlepší boli pozvaní k nám, kde v príjemnom prostredí jazykových učební prebiehalo školské kolo súťaže. Úlohou siedmich trojčlenných tímov bolo spoločnými silami úspešne zvládnuť počúvanie a čítanie s porozumením, pár lexikálno-gramatických cvičení, porozprávať príbeh podľa obrázka a napísať esej na zadanú tému.

Súťažné tímy ukázali veľmi dobrú znalosť angličtiny, žiaci boli sebavedomí a vynaliezaví v riešení jednotlivých úloh. Tí najlepší boli odmenení hodnotnými cenami, ktoré do súťaže venovala Nadácia SPŠE. Najúspešnejší boli žiaci zo sabinovskej ZŠ.


 1. miesto: No Names (A. Ďuranová, P. Plančár, Š. Andrejko) ZŠ, Ul. 9.mája, Sabinov
 2. miesto: Rišov tím (R. Klimko, P. Gabriely, E. Halagová) ZŠ, Kúpeľná, Prešov
 3. miesto: Savage Squad (F. Lukáčová, E. Karnišová, S. Hubová) ZŠ, Ul. 17.novembra, Sabinov

Veríme, že aj budúci rok sa v našej škole stretneme s mladými, šikovnými angličtinármi, ktorí ukážu svoju jazykovú pohotovosť, tvorivosť, hravosť a zmysel pre prácu v tíme.

Mgr. Emília Čulková

Súťaž o najlepšiu počítačovú hru

najlepsia-poc

V októbri školského roka 2016/2017 bol v našej škole vyhlásený 3. ročník súťaže o najlepšiu počítačovú hru. Do súťaže sa zapojili študenti Henrich Hanušovský, Samuel Biroš z triedy III.SA, Slavomír Baňas z triedy II.B, Tomáš Berdis z triedy IV.SA, Filip Farkaš z triedy IV.C a prvák Kristián Kičinka z triedy I.SB.

Rozhodnúť o víťazovi v tejto súťaži mohli všetci, a to hlasovaním v ankete na web stránke našej školy. Po ukončení hlasovania sú výsledky nasledovné:


 1. miesto získal študent Henrich Hanušovský za hru BallAdventure, ktorá bola naprogramovaná v jazyku Java ako aplikácia pre zariadenia pracujúce pod OS Android. Za svoju hru získal 164 hlasov.
 2. miesto získal Samuel Biroš za hru ButtonHero naprogramovanú v jazyku Java ako aplikácia pre zariadenia pracujúce pod OS Android. Získal 95 hlasov.
 3. miesto získal Slavomír Baňas za hru Avoidance naprogramovanú v game engine Unity3D v C# ako aplikácia pre zariadenia pracujúce pod OS Android. Získal 64 hlasov.
 4. miesto získal Tomáš Berdis, ktorý vytvoril hru VillageQuest v Game MarkerStudio. Hlasovalo za jeho hru 62 ľudí.
 5. miesto získal Kristián Kičinka za hru Auto_preteky naprogramovanú v programe Unity s použitím Unity Game Enginu. Hlasovalo za jeho hru 30 ľudí.
 6. miesto získal Slavomír Baňas za jeho druhú hru SquareJumper naprogramovanú v game engine Unity3D C#. Hlasovalo za jeho hru 20 ľudí.
 7. miesto získal Filip Farkaš, ktorý vytvoril hru Morny v jazyku Java ako aplikácia pre zariadenia pracujúce pod OS Android. Hlasovalo za jeho hru 16 ľudí.

Všetkým súťažiacim gratulujeme, no zvlášť chceme vyzdvihnúť prácu prváka a druháka, ktorí sa zapojili do súťaže, kde preukázali svoje schopnosti a aj usilovnosť.

Dúfame, že na druhý školský rok sa zapojí do tejto súťaže väčší počet študentov, ktorí prekročia svoj tieň a zviditeľnia svoje schopnosti a vedomosti všetkým z nás.

Ing. Mária Šandrejová

Nové WiFi v SPŠE Prešov

Aj keď v škole máme WiFi, kvalita ani stabilita pripojenia nevyhovuje požiadavkám dnešnej doby. Od začiatku školského roka sme sa zaoberali myšlienkou ako to vyriešiť. Iniciátor myšlienky – Ing. Slavomír Kožár, MBA, na základe spoločnej konzultácie so školskými administrátormi, rozhodol o spolupráci s firmou SOMI. Táto je dodávateľom technológie a softvérového riešenia, ktoré bude zabezpečovať pripojenie a správu všetkých užívateľov – profesor, student a guest.

Koncom minulého roka sa začali prípravné práce na inštaláciu nových zariadení, ktoré zabezpečia silné a stabilné WiFi pokrytie v oboch budovách SPŠE. V hlavnej budove bola v priebehu januára natiahnutá potrebná kabeláž a osadených 25 prístupových bodov. Podobne aj v ŠB 2 kabeláž a nových 8 prístupových bodov, ktoré boli pripojené využitím ďalšieho optického vlákna medzi budovami. Pokrytie zabezpečí celkovo 33 AP Ubiquity LR. Tieto sú schopné pracovať v norme 802.11ac, čo je dobrá správa pre majiteľov Apple zariadení a zariadení, ktoré dokážu využiť pásmo 5 GHz.

21. februára 2017 pracovníci firmy SOMI zabezpečili inštaláciu a oživenie Kerber serveru a riadiaceho softvéru pre prístupové body. Súčasťou bolo aj krátke predstavenie prostredia pre správu systému. Nasledujúce dni budeme intenzívne pracovať na vytvorení dokumentov, bezpečnostnej politiky a nastavení systému, aby sme mohli konečne spustiť testovaciu prevádzku. Postup na získanie prístupových údajov bude zverejnený.

Ing. Martin Vujčík

Olympiáda v ruskom jazyku

Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku sa konalo 10.2.2017 v Základnej škole Májové námestie v Prešove. Vyhlasovateľom tejto súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlavným organizátorom tohtoročného krajského kola olympiády v ruskom jazyku bolo ABC – Centrum voľného času, Prešov. Po úspešnom absolvovaní školského kola olympiády postúpil do krajského kola súťaže študent III.SB triedy – Ľubomír Druga. Náš študent si veľmi dobre počínal v jednotlivých častiach olympiády. V úlohách zameraných na počúvanie s porozumení, čítanie s porozumením, test z kulturológie a v ústnej časti (konverzačné témy) preukázal svoje vedomosti a komunikačné zručnosti nadobudnuté na hodinách ruského jazyka. V krajskom kole olympiády v ruskom jazyku sa medzi študentmi stredných škôl umiestnil na 6. mieste. Zo svojho umiestnenia Ľubo nie je sklamaný, ale naopak účasť v krajskom kole olympiády vníma ako veľmi dobrú skúsenosť, ktorá ho o niečo nové obohatila.

Mgr. Ivana Kurtyová

LVK Vyšné Ružbachy

vysne-ruzbac

Tak ako minulý rok, aj v tomto školskom roku sa naši študenti zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu. Aj v tomto školskom roku sme využili dotáciu vlády a študenti mali väčšinu kurzu zadarmo. Tento rok sme absolvovali oba kurzy vo Vyšných Ružbachoch. V prvom turnuse od 13.2.2017 do 17.2.2017 sa kurzu zúčastnilo 83 žiakov II.C, II.SA a II.SB, ktorí boli ubytovaní v San André I, II a v Ružbašskom dvore. Druhého kurzu, ktorý prebiehal hneď nasledujúci týždeň, sa zúčastnilo 84 študentov II.A, II.B a II.F. Tí všetci boli ubytovaní v San André III. Dokopy sa v oboch turnusoch staralo o študentov deväť pedagógov, dvaja externí inštruktori snowboardu a dvaja zdravotníci. Tí našťastie nemuseli riešiť veľké úrazy, aj keď dvaja študenti opustili kurz kvôli chorobe. Hlavnou aktivitou bol lyžiarsky výcvik. Dve, respektíve tri družstvá pokročilých lyžiarov sa zdokonaľovali, vychutnávali si upravenú zjazdovku od prvého dňa, predvádzali štýlovú jazdu. Najviac obdivu si zaslúžili dve družstvá začiatočníkov. Nevzdávali sa ani po množstve pádov. Na slovo počúvali pokyny svojich inštruktorov, preukázali obrovskú snahu, niekedy bojovali aj sami so sebou. Odmenou im bolo zvládnutie aj toho najprudšieho svahu na konci kurzu. Tento rok sme mali viac snowboardistov, takže v prvom turnuse sme mali družstvo pokročilých aj začiatočníkov. Hlavne tí preukázali obrovskú snahu a odolnosť voči množstvu pádov v začiatkoch svojho snaženia. Streda poobede bol oddychový deň, využili sme na zoznámenie sa s miestnymi kúpeľami, s ich zdravým prírodným okolím, pozreli sme si unikát, prírodný kráter s teplou vodou. Svahy boli upravené, popoludní už trochu kašovité. Počasie bolo pestré, prvý týždeň bol krásne slnečný, počas druhého sa aj zamračilo a trocha spŕchlo. Všetci po výcviku oddychovali vo vírivkách a bazéne. Po večeri študenti absolvovali prednášky na tému Lyžiarsky kódex, o technike lyžovania, o najčastejších úrazoch pri lyžovaní a poskytovaní prvej pomoci. Kto večer vládal, a bolo ich dosť, pokračoval v športovej hale. Zábavné boli turnaje v stolnom tenise, stolnom futbale aj biliard. Prázdna neostala ani posilňovňa a večer čo večer sa hral futbal. Svoje lyžiarske majstrovstvo preukázali účastníci oboch kurzov vo štvrtok v záverečných pretekoch v slalome. Večer bolo vyhodnotenie pretekov aj vyhodnotenie celého kurzu. Medzi snowboardistami boli najlepší Richard Sirovič z II.SA a Matej Gonda z II.B. Medzi lyžiarmi začiatočníkmi dominovali Juraj Paluba z II.SA a Marek Palko z II.A. Víťazmi pretekov pokročilých sa stali Aleksander Kapera z II.SA a Michal Lipka z II.A. Tešíme sa, že lyžiarsky kurz splnil svoj účel.

Mgr. Štefan Dankovič

Biblická olympiáda

biblicka-olymp

Dňa 6.2.2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. 24 súťažiacich, ktorí postúpili z triednych kôl, si otestovali v 4 kolách znalosti z vybraných biblických kníh.

Víťazné priečky obsadili:


 1. Adam Guzan, I.C
 2. Marek Palko, II.A
 3. Marek Feťko, I.SA

Títo traja víťazi budú našu školu reprezentovať ako súťažné družstvo v okresnom kole Biblickej olympiády. Náhradníkom družstva je Marek Lacko, I.A. Všetkým účastníkom ďakujem za prípravu a víťazom prajeme veľa úspechov v ďalšom kole súťaže.

Helena Štrbová

Február v ŠI

skolsky-inter

Najkratší mesiac v roku, február, so sebou priniesol množstvo rozličných aktivít. K tým tradičným patrí staré známe kondičné posilňovanie, v ktorom dominujú hlavne naši štvrtáci. Neprítomnosť študentov 2.ročníkov, ktorí absolvovali lyžiarsky výcvik vo Vyšných Ružbachoch, potešila našich športovcov, ktorí naplno využili prázdnu telocvičňu na kolektívne športy.

Besedu o kyberšikanovaní, kde sa študenti dozvedeli o etickej komunikácii, spoločenských a právnych dôsledkoch a predovšetkým o základných pravidlách využívania internátnej siete, absolvovali v tomto mesiaci študenti 1.výchovnej skupiny.

14-teho februára sa náš školský internát zaplnil červenými ružami, ktorými naši chlapci obdarovali svoje nežnejšie polovičky. V tento deň sa konal aj tradičný Valentínsky beh po schodoch, ktorý vyhral Dávid Pirchala, študent 1.VS.

Naši študenti si tiež pochvaľovali návštevu DAD, kde sa zúčastnili predstavenia Pytačky – Medveď. Hra opisuje vzťah muža a ženy, ktorý sa formuje cez prekonávanie banálnych a nezmyselných prekážok a ktorý nakoniec vyvrcholí vzájomnou náklonnosťou.

V tomto mesiaci sme tiež zaznamenali najvyšší záujem študentov o volejbal, do ktorého zmotivovali štvrtáci aj mladšie ročníky.

Technické myslenie študentov sme rozvíjali odborným interaktívnym kvízom, v ktorom súťažili prváci odboru ELE. Študenti si aktivitu veľmi pochvaľovali.

Najvýraznejšia aktivita sa však uskutočnila v závere mesiaca, kedy sme boli pozvaní na karneval SOŠ podnikania. Študenti si zasúťažili, zatancovali a v dobrej atmosfére si užívali spoločnosť dievčat a nadväzovali nové kamarátstva.

Tešíme sa tiež, že pozvanie do „kresla pre hosťa“ prijal tento mesiac aj náš čerstvý kolega Bc. Marcel Hockicko, ktorý študentom odokryl svoje motivácie k štúdiu v našej škole, priblížil im štúdium na vysokej škole a prezradil im aj niektoré informácie zo svojho súkromia, za čo mu ďakujeme.

Mgr. Tomáš Bosák

Aktivity tried

Bowlingové popoludnie

bowling-2-f-1-j

Dňa 7.2.2017 sme celá trieda II.F spolu s triednou profesorkou, Ing. Vladimírou Pastirovou, strávili utorkové popoludnie športovo. V rámci našej team-buildingovej akcie sme sa zúčastnili na bowlingu v hoteli Lineas. Všetky dráhy boli obsadené našou triedou, kde sme boli rozdelení do šiestich družstiev. bowling-2-f-2-jAj napriek tomu nikomu nešlo o víťazstvo, ale prvoradá bola zábava a utužovanie kolektívu. Všetci sme sa dobre odreagovali, nasmiali a niektorí si bowling zahrali prvýkrát v živote. Všetkým sa to veľmi páčilo a dúfame, že takéto triedne akcie budú častejšie.

Martina Staneková, II.F

Chutná pizza

chutna-pizza

Nech žije zľavomat. Pre večne hladného študenta je to super, ak si môže dať pizzu za polovičnú cenu. Aj my, študenti III.SB triedy, sme využili túto možnosť. Vykúpili sme zľavové kupóny a spolu s triednou profesorkou sme mesiac február začali akciou v Prešovskej pivárni. Bola to akcia 2 v 1. Okrem toho, že pizza bola chutná a aspoň čiastočne nasýtila, bola príležitosť debatovať na neutrálnej pôde. Tam sa rozpráva ľahšie, otočilo sa niekoľko tém, vážnych aj veselých, školských aj nie. Atmosféra bola priateľská. Začiatok popoludnia sa vydaril. A zhodnotili sme, že táto pizza nebola posledná.

Kolektív III.SB

Naša stužková slávnosť

stuzkova-sla

Dňa 10. februára 2017 o 18:00 hod. si slávnostne pripli stužky aj študenti IV.F triedy. Síce v trošku neskoršom termíne, ale o to v lepšej nálade. Plní očakávaní sme sa vrhli do príprav a v podstate január patril okrem krúžkovaniu známok najmä samotnej stužkovej slávnosti.

Všetko sa to začalo počnúc prítomnými profesormi, rodičmi ale aj partnermi na perfektne pripravenom mieste v PKO. Samotný priebeh stužkovej vyšiel na výbornú aj vďaka poctivým prípravám. Celá „oficiálna“ časť prebehla dobre, a tak sa už všetci tešili na program, na ktorý pozvali svojich priateľov. Ten vyšiel na výbornú, všetci sa poriadne nasmiali, zabavili a potleskom odmenili našu snahu.

Pevne veríme, že sa nikto nenudil a že sa všetci zúčastnení poriadne vytancovali. Zároveň by sme touto cestou chceli poďakovať všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a prežili s nami tento jedinečný moment.

Jozef Stašík, IV.F

Týždeň na snehu

V prvých dňoch lyžiarskeho výcvikového kurzu nám počasie prialo. Bolo krásne slnečno a sneh na svahu bol v celkom dobrom stave. Hneď v prvý deň sme boli rozdelení na skupiny začiatočníkov a pokročilých. Postupne ako dni pribúdali, zdokonaľovali sme sa v lyžovaní a niektorí aj v snowboardovaní. Naši páni telocvikári nás každé ráno vítali zdravou rozcvičkou. Počas celého týždňa sa upevňoval kolektív našej triedy, ako aj vzťahy medzi triedami. Na svahu a aj mimo neho vždy vládla dobrá nálada. Ďakujeme našim skvelým inštruktorom za ich trpezlivosť a odhodlanosť nás neustále zdokonaľovať. Neľutujeme tento čas strávený spolu a určite by sme si to zopakovali ešte raz.

Marek Palko, II.A

Majáles - pozvánka

majales-png

Internet of Things Roadshow 2017

Dňa 2.2.2017 sa na FEI TUKE uskutočnilo stretnutie zástupcov programu Cisco NetAcad, na ktorom sa za našu školu zúčastnili Ing. Slavomír Kožár, MBA a Ing. Martin Vujčík.

roadshow-1-jpg

Úvodnú časť stretnutia tvorila informácia o aktuálnom portfóliu kurzov NetAcad a rozvoji programu na Slovensku. Hlavnú časť zabralo predstavenie nových kurzov Internet of Things a Big Data&Analytics. roadshow-2-jpgSkvelou bodkou za stretnutím bola praktická ukážka možností najnovšej verzie PacketTracer 7.0 so zameraním práve na IoT. Spolu s novými kurzami tvorí účinný nástroj pre pochopenie témy INDUSTRY 4.0, ako aj pre samotnú výučbu a to nielen v študijnom odbore IST, ale aj v ELE.

Ing. Martin Vujčík

Majstrovstvá Slovenska v aerobiku

V Mestskej športovej hale v Trenčíne sa 6.2.2017 konali školské majstrovstvá Slovenska v aerobiku žiačok a žiakov stredných škôl. Vyhlasovateľom tejto súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenská asociácia športu na školách spolu s Krajskou radou SAŠŠ Trenčín. V družstve PSK bola aj študentka našej školy, Timea Balhová zo IV.F. Po 5 hodinách súťaženia na prvom mieste skončila súťažiaca z Trenčína, druhá bola súťažiaca z Prešova a na treťom mieste skončila súťažiaca z Popradu.

PaedDr. Eva Buzgová

Kvalifikácia na M SR v streľbe

strelba-jpg

Študent I.F, Adam Volko, v rámci Národnej ligy mládeže sa zúčastnil kvalifikácie na M SR v disciplíne vzduchová pištoľ, ktorá sa uskutočnila 11. až 12. 2. 2017. Spomedzi 40 chlapcov do 16 rokov obsadil 5. miesto a 6. miesto. Usporiadateľom súťaže bol Krajský výbor SSZ Prešov, ŠSK – ŠKP Prešov.

PaedDr. Eva Buzgová

Halové majstrovstvá v atletike

majstrovstva-v

Dňa 12.2.2017 sa zúčastnil študent IV.SB triedy – Martin Bendík, halových majstrovstiev východoslovenského atletického zväzu v športovej hale Elán v Bratislave. Súťažil v behu na 1500 metrov a časom 4:40 min. obsadil 1. miesto.

PaedDr. Eva Buzgová

Valentínska pošta

valentinska-po

Žiacka školská rada SPŠE v dňoch od 6.2.2017 do 14.2.2017 vyzvala študentov, triedy aj profesorov školy, aby napísali svoju „Valentínku“ a venovali ju študentke, študentovi, triede alebo profesorovi a vhodili ju do Valentínskej pošty, ktorá bolo v daných dňoch na vrátnici školy. Takto chcela ŽŠR pripomenúť všetkým sviatok sv. Valentína. Hoci sa zdalo, že v škole nikto nemá záujem napísať a poslať niekomu svoju „Valentínku“, predsa si len niekoľko „Valentíniek“ našlo svojich adresátov. „Valentínky“ boli dňa 14.2.2017 odovzdané adresátom. Všetky boli anonymné, teda odosielateľ bol neznámy. Spolu sa roznieslo cca 15 „Valentíniek“ – profesorom a študentom našej školy.

Ing. Vladimíra Pastirová

Generálna skúška 2017

generalna-ms-j

Už niekoľko rokov majú študenti štvrtého ročníka možnosť vyskúšať si elektronickú formu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a aj z matematiky. Nebolo možné vyhovieť všetkým záujemcom, lebo škola má iba 60 licencií, a tak sme museli urobiť výber – samozrejme, podľa študijného prospechu. Elektronická forma maturitnej skúšky sa svojím obsahom ničím nelíši od papierovej formy. Z pohľadu plynulého priebehu maturitných skúšok však predkladá školám niekoľko veľmi dôležitých podmienok – zabezpečiť techniku (počítače, sieťové pripojenie) tak, aby sa počítalo aj s prípadným zlyhaním bez následkov pre maturantov. Študentom sa najviac páčilo to, že ihneď po absolvovaní testu vidia svoj výsledok. Žiaľ, vo viacerých prípadoch výsledky nepotešili. No ale jednou z výhod generálnej skúšky je aj to, že nastaví zrkadlo študentovi o jeho aktuálnej „forme“. Pevne verím, že ten mesiac, ktorý ešte ostáva do termínu externej MS, bude prebiehať v znamení serióznych príprav. V týchto dňoch si už študenti volia formu „ostrej“ maturitnej skúšky a my im držíme prsty, aby svojimi výsledkami urobili radosť sebe, rodičom aj učiteľom.

Ing. Judita Sakáčová

Technický workshop IT Valley

Dňa 15.2.2017 sa naša škola v zastúpení Ing. Slavomíra Kožára, MBA a Ing. Martina Brodu, PhD. zúčastnila technického workshopu v Košiciach so zameraním na WEB development, kde členovia IT Valley prezentovali zaujímavé témy z tejto oblasti.

tech-workshop-j

Prvá prezentácia bola venovaná modernému webu z hľadiska front-endu a back-endu, kde firma bart.sk prezentovala svoj koncept. Firma GlobalLogic prezentovala možnosti využitie hlasovej asistentky Alexa od spoločnosti Amazon. T-systems prezentovala koncept webovej aplikácie pre sledovanie pohybu osôb a monitorovanie ich počtu pri spoločenských akciách.

Worshop splnil svoj cieľ, keďže prezentoval aktuálne možnosti vývoja webových aplikácií priamo z praxe a poskytol námety aj pre témy, ktoré môžu byť zahrnuté v rámci výučby v našej škole. V neposlednom rade tiež pomohol v nadväzovaní kontaktov a spolupráce s firmami, čo je základ v prepojení výučby s praxou.

Ing. Martin Broda, PhD.

Valné zhromaždenie PRK SOPK

Dňa 16.2.2017 v priestoroch hotela Dukla sa uskutočnilo valné zhromaždenie Prešovskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (PRK SOPK), ktorej členom je aj naša škola v zastúpení riaditeľa školy.

Valného zhromaždenia sa zúčastnil ako hosť aj predseda svetovej komorovej federácie Dr.h.c., Doc., Ing. Peter Mihók, CSc.

valne-zhrom-jpg

Program sa venoval odpočtu činnosti PRK SOPK v roku 2016, návrhu plánu činnosti na rok 2017 a voľbám do orgánov komory na 6. volebné obdobie. Riaditeľ školy bol opäť zvolený za člena predstavenstva PRK SOPK, v ktorom bude mať na starosti odborné vzdelávanie.

Na záver valného zhromaždenia PRK SOPK udelila Čestné uznanie SOPK pre Chemosvitfolie, a.s., ProTech Service, s.r.o., a Hotel Dukla, a.s.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Zasadnutie Správnej rady Košice IT VALLEY

V priestoroch firmy T-Systems na Žriedlovej ulici v Košiciach dňa 22.2.2017 o 14.00 hod zasadala Správna rada Združenia IT VALLEY, ktorej členom je aj riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, MBA. zasad-it-valleyStretnutie bolo zamerané na uvedenie nového riaditeľa združenia – Ing. Pavla Mirossaya, prehľad hospodárenia združenia v roku 2016, aktuálny stav financií, schválenie podkladov na Valné zhromaždenie 2017, možnosť zapojenia sa do projektov a iné.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Obvodné kolo vo florbale

florbal-jpg

V pondelok, 27. februára 2017, sa naši žiaci zúčastnili obvodného kola vo florbale žiakov stredných škôl. V skupine sme mali za súperov zdravotnú školu, ktorých sme porazili 5:0, SOŠ služieb sme zdolali 5:1 a v semifinále skupiny sme uspeli s SOŠ dopravnou v pomere 3:1. Tak ako v minulom roku, aj teraz o postupe rozhodoval zápas proti domácim SŠ Ľ. Podjavorinskej. Bohužiaľ, ani tento rok sme na nich nestačili a prvenstvo v skupine a postup po víťazstve 3:0 získal náš súper. Napriek prehre v tomto stretnutí ďakujem všetkým reprezentantom za oduševnený výkon a snahu. Družstvo SPŠE tvorili: Kristián Aštary, Martin Kovalčík, Lukáš Bača, Dávid Rusnáček, Peter Kertys, Roman Čech, Marek Tartaľ, Erik Miško, Sebastian Kolarčík, Jakub Škarupa a Juraj Paluba.

Mgr. Štefan Dankovič

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...

kreplabal-jp

Fašiangy sú od dávnych čias symbolom hojnosti a veselosti. Aj v našej škole sme ostali verní tradíciám a posledný fašiangový piatok, 24.2.2017, niekoľko nadšencov zorganizovalo tradičný „Krepľabál“ zamestnancov školy. Pochutnali sme si na skvelej fazuľovej polievke Ing. Ljuby Krišovej a vynikajúcich šiškách – „krepľach“, ktoré pripravili pani upratovačky. Nechýbal ani tanec a tombola, ktorú, ako každý rok, brilantne uvádzala Ing. Ljuba Krišová. Medzi cenami nechýbala romantická večera pre dvoch (dve instantné cesnakové polievky a čajová sviečka), liečebná kúra – akupunktúra (škatuľka špendlíkov), či 3D puzzle pre pokročilých s motívom pečiva (štvorlitrová zaváraninová fľaša plná strúhanky), ktoré do tomboly venoval pán riaditeľ. Všetci sme sa výborne zabavili a už teraz sa tešíme na nasledujúci neformálny „Krepľabál“.

RNDr. Anna Budišová

SPONZORI