2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Festival vedy a techniky

Festival vedy a techniky organizovaný AMAVETom je každoročná krajská súťažná prehliadka, ktorá prezentuje tie najlepšie vedecko - technické práce z rôznych oblastí, ako sú biológia, chémia, medicína, spoločenské vedy, ale aj informatika, počítačové inžinierstvo a elektrotechnika. Dňa 16.10. 2020 sa uskutočnil FVAT v online podobe. Naši študenti nás úspešne reprezentovali svojimi prácami v kategóriách informatika a počítačové inžinierstvo, elektrina a mechanika.

  • Daniela Chovancová (IV.F) s projektom Edukačný portál - keepCode (Informatika a počítačové inžinierstvo)
  • Andrej Tadeáš Bača (IV.C) s projektom Automatizačná jednotka s Raspberry PI (Elektrina a mechanika)
  • Brian Izsóf (III.B) s projektom Smart Home (Elektrina a mechanika)
  • Martin Ragan, Matej Kandráč(IV.SB) s projektom School Nav App (Informatika a počítačové inžinierstvo) 
  • Lukáš Brilla (IV.SB) s projektom BeachclubApp (Informatika a počítačové inžinierstvo)

A získali ocenenia:

Daniela Chovancová - cenu dekana Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

Daniela Chovancová, Andrej Tadeáš Bača, Martin Ragan a Matej Kandráč - postúpili do celoštátneho kola .

 

Gratulujeme.

Ing. Gabriela Mitrová

Skúsenosti žiakov SPŠE s dištančnou formou vzdelávania

Dištančné vzdelávanie. Pojem, ktorý sa v poslednej dobe skloňuje veľmi často. Čo si však o ňom myslia naši žiaci? Pýtali sme sa ich, aké sú ich skúsenosti s dištančnou výučbou a či by sa radi vrátili do škôl alebo im táto forma vyučovania vyhovuje.

 

Dištančné vyučovanie je skoro ako normálne vyučovanie, len s tým rozdielom, že dištančné vyučovanie je z pohodlia domova. Pred niekoľkými rokmi sme o dištančnom vyučovaní nemali ani páru. Bola to iba nejaká vízia do budúcnosti a dalo by sa povedať, že aj sen nejedného žiaka.

No a čo sa nestalo? Prišiel rok 2020 a s ním aj COVID-19 a s tým spojené komplikácie. Aby sa zabránilo šíreniu tohto ochorenia, tak MŠVVaŠ vydalo nariadenie, že vyučovací proces v škole bude na dobu neurčitú pozastavený a presunie sa do online priestoru - bude sa konať dištančná výučba. „Splnil sa nám sen," povedali si žiaci. Na začiatku nikto veľmi nevedel, ako to bude fungovať a prebiehať. Po niekoľkých týždňoch sa rozhodlo, že sa to uskutoční cez rôzne online platformy, ako napr. Webex, Google Meet, Zoom a pod..

 

Žiaci si pomaly začali zvykať a zistili, že to nie je také ružové, ako si spočiatku mysleli, veď predsa ŠKOLA JE ŠKOLA. Prišli na to, že nevedia toľko, čo by sa naučili v škole.

 

Žiaci sú veľmi vynaliezaví a začali systém zneužívať. Keďže učiteľ si to nemal ako zistiť, tak používali rôzne výhovorky, že im nefunguje kamera alebo mikrofón. Tým narážame na ďalší problém, že nie každý ma prístup na internet. K ďalším problémom patrí: nedostatočný počet PC v rodine, nedostatok základného vybavenia - ako sú mikrofóny a kamery, ktoré sú potrebné k príprave na dištančné vzdelávania a k samotnému vyučovaciemu procesu. Niektoré školy ponúkli žiakom možnosť zapožičať základné vybavenie na výučbu, ale tie menej moderné a vybavené, napríklad dedinské školy, boli nútené svojich študentov učiť prostredníctvom rôznych druhov zadaní alebo pracovných listov.

 

Takže čo prinieslo online vyučovanie? Tak jasné, má to svoje plusy aj mínusy. Jeden z plusov je, že sa školstvo vývojovo posunulo o niekoľko rokov vpred a vie sa o alternatívnej forme vyučovania. Ďalšou výhodou je určite skutočnosť, že sa študenti naučia väčšej samostatnosti pri spracovaní informácií a poznámok. Bez školského výkladu učiva si zapamätáme veľmi málo, pre mňa osobne je nenahraditeľný.

 

Jakub Kočiš

žiak I.C

 

Moja skúsenosť a pohľad na dištančnú výučbu je dosť zmiešaný. Dištančná výučba je pre mnohých žiakov veľmi výhodná, keďže sa vďaka tomu viacerí vyhnú skorému rannému vstávaniu, ale aj dlhým cestám preplnenými vlakmi. Každý žiak určite ocení, že sa môže učiť z pohodlia domova. Nuž ale nie všetko je tak super, ako sa môže na prvý pohľad zdať.

 

Pre mňa osobne sú najväčším kameňom úrazu odborné predmety a dotácia hodín skrz dištančnú výučbu. Samozrejme, že učitelia sa nám snažia odovzdať vo svojom výklade čo najviac vedomostí, no napriek tomu je to niekedy nedostačujúce. Mnoho žiakov má v domácom prostredí veľa rušivých aspektov, v mojom prípade je ním napr. mladší súrodenec, ktorý počas online hodiny neustále kričí. V tom momente ide moja pozornosť mimo vyučovania. Nie všetky veci sa dajú prebrať dostatočne podrobne. Ak v škole máme z nejakého predmetu tri hodiny týždenne a teraz zrazu máme iba jednu, nestíha sa všetko prebrať tak, aby to každý žiak pochopil. Samoštúdium je, samozrejme, tiež ťažšie, keď danú tému nepochopím hneď na prvýkrát. Nehovoriac o technických problémoch, ktoré môžu taktiež spôsobiť dosť komplikácií.

 

Moje skúsenosti s online hodinami sú veľmi kladné aj napriek tomu, že s tým nie som úplne spokojný. Všetci učitelia sa snažia ako sa len dá a verím, že ani pre nich to nie je jednoduché.

Toto bol môj názor žiaka SPŠE. A aby sme mali lepšiu perspektívu o tom, ako to vnímajú aj študenti z iných škôl, tak som sa opýtal aj kamarátov, ktorí študujú v iných mestách:

 

ZŠ Komenského 13 Sabinov: „Mne sa na dištančnom najviac páči, že som doma, nemusím ráno vstávať a môžem si robiť úlohy kedy chcem. Chýbajú mi kamarátky a pani učiteľka."

 

Stredná zdravotnícka škola Michalovce: „Jediná pozitívna vec, čo sa mi na tom páči je to, že môžem byť doma s kocúrom a nemusím vstávať tak skoro. Ale inak sa mi to vôbec nepáči. Najradšej by som chodila do školy a chcela by som, aby bolo zas všetko normálne.”

 

EUKE: „Páči sa mi, že nemusím chodiť do školy a môžem to robiť z pohodlia domova, nepáči sa mi, že niektorí učitelia to robia veľmi pomaly a málo toho stihneme, potom mame veľa na doštudovanie na doma. Výučba mi vyhovuje viac z domu, aj keď intrák je intrák.”

 

Škola umeleckého priemyslu Jakobyho 15 Košice: „Mne osobne viac vyhovuje výučba v skole ako online. Online vyučovanie má viac nevýhod ako výhod, napr. môže byt zlé spojenie medzi vyučujúcim a žiakmi, pre učiteľov je ťažšie vysvetliť učivo a učiteľ nemá istotu, či je žiak prítomný na hodine, menej spoločných aktivít ako v škole, je iné keď komunikujeme osobne a online, online je to zdĺhavejšie. Výhoda je, že sme v pohodlí domova a nemusíme skoro vstávať.”

 

Gymnázium Cyrila Daxnera Vranov nad Topľou: „Pre mňa výhoda distančného vzdelávania je hlavne tá, že som doma a nemusím sa stresovať tak ako v škole. Vstať si môžem 10 min. pred hodinou a nemusím sa nikde chystať. Príde mi to celkovo ľahšie, máme menej hodín ako v škole. Je to pohodlnejšie doma ako za lavicou. Nevýhody sú, že výklad učiva cez internet je slabší ako v škole a nestretávam sa každý deň s kamošmi. Obidva spôsoby mi vyhovujú, mám to tak 50/50, pretože výhody a nevýhody sú aj v škole a aj na distančnom vzdelávaní.”

 

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Petržalka: „Počas normálnej výučby mi to vyhovuje viac ako dištančne, lebo rád som v kontakte s ľuďmi a učiteľmi. V triede máme super kolektív, tak aj preto. Dištančné nie je zlé, ale bolo by lepšie ak by sa ten chaos skončil.“

 

Vanessa Cisková, Patrik Lukáč

žiaci II.SB

 

S druhou vlnou Corona vírusu prišla taktiež aj druhá vlna dištančného vzdelávania, pri ktorom nejeden žiak alebo profesor utrpel, pretože veľa vecí sa zmenilo. Niektorí z nás sa poučili z minulého dištančného vzdelávania a začali na sebe pracovať či už fyzicky, ale aj psychicky. Samozrejme nás postihol ukrutný zákaz vychádzania, ktorý je obmedzujúci a  pre väčšinu z nás nie veľmi príjemný.

 

Toto dištančné vzdelávanie nám ale prináša aj výhody. Jednou z nich je miesto štúdia. Každý z nás študuje v domácom prostredí, z čoho vyplýva to, že mu je to prirodzenejšie. Naši žiaci, ktorí musia dochádzať dlhé hodiny do školy, sa konečne poriadne vyspia v pohodlí domova pri svojej rodine. Dištančné vzdelávanie nás učí sebadisciplíne, pracovnej disciplíne a tolerancii v domácom prostredí.

 

Na druhej strane má toto dištančné vzdelávanie oveľa viac negatívnych faktorov. Zhodneme sa na tom, že väčšinu z nás profesori nemotivujú k lepším výkonom a tým pádom nemôžeme podávať rovnocenné výkony ako v škole. Taktiež s počtom vyučovacích hodín sa nám vystupňoval počet domácich úloh. Niektorí žiaci ich nestíhajú odovzdávať na čas (nehovoríme tu o žiakoch, ktorí sú leniví tieto úlohy spraviť a napísať). Profesori začínajú byť právoplatne paronoidní. Prečo? Pretože žiaci si zvyknú pomáhať. Či už pri domácich úlohách alebo pri písomkách, a preto si začínajú profesori myslieť, že naše písomky sú odpísané. Niektorí žiaci taktiež majú problémy s technikou, ktoré sa väčšinou nedajú vyriešiť kvôli preťaženiu sietí. Ak mám spomenúť vlastnú skúsenosť, tak nedávno nám počas vyučovania vypadol elektrický prúd na celom sídlisku. Bohužiaľ, nebolo to na päť minút, ale na celých šesť hodín. Každý z nás je doma, každý z nás je v rovnakom momente pripojený na internet a používa množstvo technológií naraz. Žiaci sa taktiež prestávajú postupne, ale isto, vzdelávať dištančne a prechádzajú na samoštúdium, pretože nám chýba ľudský kontakt s profesormi. Profesor vie učivo vysvetliť omnoho lepšie v škole, kde môže na vlastné oči vidieť a zažiť spätnú väzbu od svojich žiakov. Učivo z jedného týždňa musí častokrát zhrnúť do jednej hodiny a stojí to veľa síl nielen jeho, ale aj žiakov.

            No nedá sa nespomenúť, že pokiaľ  budeme poctivo sedieť doma a nevychádzať zbytočne von, táto pandémia ustane a ani sa nenazdáme a budeme opäť sedieť v našich laviciach bez rúšok, opäť medzi kamarátmi. Buďte zodpovední a dajte sa testovať. Je to zadarmo a nestojí to veľa úsilia. Môžete tak zachrániť nejeden život.

 

Jessica Diňová, Šimon Potočňák

žiaci III.F

 

Od marca do konca minulého ročníka to bolo chaotické, no teraz je to oveľa lepšie. Máme vopred stanovený rozvrh pre každú triedu - vyučovanie prebieha od pondelka do štvrtka v čase od ôsmej do pol jednej. Jedna hodina trvá maximálne hodinu. Piatok slúži na konzultácie alebo písomky.

 

Naša škola má vlastnú stránku, kde má každý prihlasovacie údaje. Profesori tam posielajú zadania s presným dátumom odovzdania. Vďaka tomu máme prehľad a nemusím hľadať úlohy v maili či v aplikácii EduPage.

 

Súčasťou dištančného vzdelávania sú aj písomky a ústne skúšanie. Musíme si zapnúť kameru a mikrofón a prebieha to ako v škole - je to rozhovor žiaka a učiteľa.

 

Na hodinách však máme kamery a mikrofóny vypnuté. Len sem - tam dostaneme nejakú otázku a môžeme odpovedať.

 

 

 

Orest Gluchý

žiak IV.B

 

Dištančná forma vzdelávania je pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť. Na jednej strane mi to vyhovuje, lebo popri škole mám viac času na brigády a na moje voľnočasové aktivity. Odpadá totiž cesta do školy a zo školy, a to je v mojom prípade veľká výhoda, lebo veľa času trávim čakaním na autobus a cestovaním. Na druhej strane, táto forma štúdia nie je úplne ideálna. Vysvetľovanie učiteľom je v niektorých prípadoch nenahraditeľné. Takisto je podľa mňa nenahraditeľná socializácia. Aj keď nám je doma dobre, človek je tvor spoločenský a naše vzťahy s kamarátmi a spolužiakmi sú tiež veľmi dôležitou súčasťou nášho života. Keď sme veľmi dlho zavretí doma, má to negatívny vplyv na našu psychiku. Myslím si, že dištančná forma je dobrá náhrada prezenčnej výučby, ale naozaj iba v takýchto výnimočných prípadoch.

 

Dávid Koreň, Jozef Homoľa

žiaci IV.C

 

V tejto neľahkej situácii sa žiaci nielen našej školy, ale aj veľa ďalších na Slovensku presunuli zo školských lavíc do prostredia domova, odkiaľ sa vzdelávajú pomocou počítačov či notebookov. Niektorí žiaci sa takto vzdelávali už v marci, takže s tým majú nejaké skúsenosti.

 

Výhody tohto vzdelávania sú rôzne, a to napríklad, že sa učíme z pohodlí domova a nemusíme skoro vstávať a ponáhľať sa na vlak. Môžeme si deň zorganizovať úplne inak ako by sme chodili do školy, aj keď z rána máme stále vyučovacie online hodiny, kedy sa vidíme cez počítače a aspoň takto sa môžeme spojiť s učiteľmi a profesormi a pokračovať vo vzdelávaní.

 

Určite máme menej stresu cez dištančné vzdelávanie, ako keď by sme chodili do školy. Predsa máme niektoré testy, písomky či skúšanie odpustené. Niektorým študentom to určite takto vyhovuje a ani naďalej by to nemenili.

 

No stále sú tu aj nevýhody, pri ktorých by sa študenti radi vrátili do školy a do starých koľají. Nejedná sa len o školu, ide aj o súkromný život, ktorý si nemôžeme tak užívať ako niekedy. Nemôžeme chodiť von a stále sme zatvorení doma a stále je to ten istý stereotyp medzi štyrmi stenami našej izby. Dištančné vzdelávanie je výhodné, ale len na pár dní. Veľa žiakov zlenivie a nedonúti sa ani len pozrieť na niektoré učivo a preštudovať si ho tak zreteľne, ako by sa pripravovali do školy. Je to ťažké hlavne pre maturantov a študentov vysokých škôl, kedy im skúškové obdobie len tak ľahko neprejde a musia sa naň dostatočne pripraviť.

 

Keďže je situácia taká, aká je, je zrejme, že to bude trvať ešte dlho. Podľa mňa by sa už každý z nás chcel vrátiť do normálneho života bez rúšok a rôznych iných opatrení a prežiť inak tie najlepšie roky nášho života.

Samuel Gira

žiak IV.C

Mgr. Lukáš Zgola

Biela pastelka

Po úspešnom hlavnom zbierkovom dni 18.9. 2020, kedy dobrovoľníci z celého Slovenska chodili po uliciach, sa stacionárna pokladnička vyskytla aj u nás na SPŠE. Aj napriek zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii sa tento školský rok podarilo na našej škole zorganizovať verejnú zbierku na pomoc slabozrakým a nevidiacim s názvom Biela pastelka.

 

Únii slabozrakých a nevidiacich pomohli členovia ŽŠR dňa 5.10. 2020. Stacionárna pokladnička Biela pastelka bola umiestnená vo vestibule školy, kde mohli zamestnanci a žiaci prispieť symbolickou čiastkou, za čo im členky ŽŠR Simona Kočišová a Michaela Matisková odovzdali odznak bielej pastelky.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tejto zbierky zúčastnili.

Mgr. Jana Kollárová, koordinátorka ŽŠR

Girl´s Day My sme Aj Ty v IT

Tento rok sa Girl´s Day pre stredoškoláčky uskutočnil online 8.10. 2020. Zúčastnili sa ho opäť dievčatá zo 4.F triedy - Daniela Chovancová, Dominika Onofrejová, Kristína Budaiová a Miriam Staneková.

 

Firmy a organizácie si pripravili pre dievčatá zaujímavý program Naše dievčatá sa tento rok venovali dátovej analytike. V spolupráci s Centrom hospodárskej informatiky v programe Jupiter zvládli základy práce s dátovou analytikou. Získané vedomosti potvrdili úspešným absolvovaním záverečného testu, v ktorom sa v rámci Slovenska umiestnili na 1. mieste.

 

Gratulujeme a ďakujeme za prezentáciu našej školy.

Ing. Gabriela Mitrová

Ultimate Frisbee Open SPŠE

Máme za sebou skupinu A v turnaji vo frisbee. Po dvoch jednoznačných víťazstvách sa z postupu zo skupiny mohli tešiť žiaci štvrtého ročníka (Brilla J., Timko A., Pčolka S.). Druhé miesto obsadila IV.SA a tretie I.SA.

Mgr. Štefan Dankovič

Výstava - Ján Saudek – LIFE - Mestská galéria Caraffka, Floriánova 2, Prešov

Dňa 08.10. 2020 sme sa celá trieda zúčastnili výstavy Jána Saudeka, ktorú pre nás zorganizovalo vedenie školy v rámci TRH.

 

Ján Saudek je umelec, ktorý sa venuje najmä ateliérovej fotografii s typickým a nezameniteľným rukopisom. Najčastejším predmetom jeho fotografií je nahota, žena, ženské telo a motívy vzťahu ženy a muža. Preto sme spočiatku mali aj zmiešané pocity a nevedeli sme, čo od výstavy očakávať.

Zmiešané pocity sa vytratili hneď pri úvodných slovách sprevádzajúcej pani, ktorá nás oboznámila s náplňou celej výstavy. Pán Saudek, ktorý oslávil tohto roku 85. narodeniny venoval túto výstavu pri tejto príležitosti práve študentom a zvolil výber takých fotografií, ktoré nenarúšajú výchovno - vzdelávací proces a jeho tvorba len zmála poukazuje na výstave na jeho tradičný rukopis. Dozvedeli sme sa, že práve táto forma a spôsob výstavy je jeho unikátom.

 

Ako prvú fotografiu, na ktorú nás upozornili výkladom, bola  snímka, ktorá zobrazovala novonarodené dieťa v náručí muža – (otec Ján Saudek, vek 30. rokov a jeho vlastné dieťa). Výstava poukazuje na puto medzi dieťaťom a rodičom.

Fotografie, ktoré sme videli, odhaľovali umelcove rodičovské pocity, krásy ženy v materstve, krásu otcovej lásky k deťom, židovské korene, spomienky na holokaust, keďže sám na vlastnej koži prežil hrôzu holokaustu a krivdy komunistického režimu. A to všetko formou čierno – bielej fotografie. Výstava bola doplnená jeho autentickým videom, jeho slovami a aktuálnym výzorom.

 

Na záver sme sa na okamih zastavili aj v časti, kde nás pani Langová zaujala výkladom z histórie Prešova, a to krvavým príbehom Karaffovej väznice. Dohodli sme sa, že v rámci TRH prídeme na samostatnú prednášku k tejto téme, ak nám to súčasná situácia v našom štáte dovolí.

Náš článok ukončíme vetou, ktorú sme sa dozvedeli na výstave z live prezentácie a ktorá určite má niečo do seba:

 

„Život není hnusný a krátký. Je dlouhý a krásný.“

 

Ján Saudek

kolektív triedy II. F

SPONZORI