2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike

V utorok, 24.11. 2020 sa konalo krajské kolo súťaže Zenit v elektronike prostredníctvom služby Google Meet. Našu školu úspešne reprezentovali Andrej Tadeáš Bača zo IV.C a Ondrej Filip z II.C. Chlapci mali výborné vysledky počas celého priebehu súťaže. Na praktickej časti mali navrhnúť plošný spoj testera kontinuity. Ak by sa súťaž realizovala prezenčne, veríme, že by postúpili na celoštátne kolo, kedže mali z teórie aj praxe dostatočný počet bodov.

 

 

Andrej Bača dokonca v domácich podmienkach zostrojil funkčný výrobok, keďže každý súťažiaci dostal poštou balík súčiastok na jeho stavbu. Veríme, že ďalší ročník súťaže sa už uskutoční štandardnou formou, aby súťažiaci znova neprišli o tú pravú atmosféru, keďže v aktuálnej situácii sa neurčovalo poradie, a tým pádom ani neodovzdávali ceny.

Ing. Martin Ambrozy

ZENIT v programovaní A, B, Krajské kolo 2020 – výsledky

Dňa 26.11. 2020 sa dištančnou formou konalo krajské kolo súťaže ZENIT V PROGRAMOVANÍ, kategória A, B. Na celoštátne kolo, ktoré sa bude konať 8. – 11.3. 2020 v Brezne - Stredná odborná škola techniky a služieb Laskomerského 3,  977 46 Brezno,  postupujú prví z každej kategórie. Výsledky nájdete nižšie v tabuľkách.

 

Umiestnenie Krajské kolo Zenit v programovaní, kategória A

 
         

Poradie

Meno

Škola

Body

 

1

Samuel Koribanič

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

112

Postupuje na celoštátne kolo

2

Dávid Benko

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

95

 

3

Martin Ragan

SPŠE Prešov

85

 

4

Matúš Záremský

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta, Poprad

80

 

5

Daniel Dopiriak

Gymnázium Jana Adama Raymana, Prešov

63

 

6

Matúš Kuzma

SPŠE Prešov

57

 

7

Martin Macko

Gymnázium Jana Adama Raymana, Prešov

48

 

8

Matej Kandráč

SPŠE Prešov

46

 

9

Maroš Berdis

SPŠE Prešov

45

 

10

Patrik Mosorják

SPŠE Prešov

45

 

11

Jakub Bednár

SPŠE Prešov

45

 

12

Filip Štutika

SPŠE Prešov

45

 

13

Marko Poľanský

SPŠE Prešov

39

 

14

Dávid Bunca

SPŠE Prešov

39

 

15

Patrik Kunec

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

27

 

16

Filip Roman

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

14

 

17

Viktória Pikulíková

Gymnázium Jana Adama Raymana, Prešov

10

 

 

 

Umiestnenie Krajské kolo Zenit v programovaní, kategória B

 
         

Poradie

Meno

Škola

Body

 

1

Richard Miščík

Gymnázium Jana Adama Raymana, Prešov

114

Postupuje na celoštátne kolo

2

Vanesa Smoľaková

SPŠE Prešov

66

 

2

Samuel Vargovčík

SPŠE Prešov

66

 

4

Kristián Kaleta

SPŠE Prešov

57

 

5

Jakub Džačovksý

SPŠE Prešov

57

 

6

Jakub Štofanik

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

52

 

7

Jakub Koštial

SPŠE Prešov

46

 

8

Adam Soták

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

45

 

9

Jakub Šepeľa

SPŠE Prešov

43

 

10

Gregor Kuchta

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta, Poprad

34

 

11

Šimon Schon

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta, Poprad

34

 

12

Patrik Sabol

Gymnázium Jana Adama Raymana, Prešov

26

 

13

Richard Porochnavý

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

10

 

 

Ďakujeme všetkým súťažiacim a víťazom prajeme mnoho úspechov na celoštátnom kole.

Ing. Gabriela Mitrová

IT vzdelávanie v rámci iniciatívy Meet and Code

V mesiaci október sme úspešne zorganizovali tri podujatia zamerané na IT vzdelávanie v rámci iniciatívy MEET AND CODE. Cieľom týchto aktivít bolo zlepšiť analytické myslenie deti a mládeže, nasmerovať ich k plnohodnotnému a kreatívnemu využívaniu technológií, vzbudiť v nich záujem o IT a podporiť kreativitu a tímovú prácu.

 

BLOKOVÉ PROGRAMOVANIE

Účastníci sa zoznámili s prostrediami Scratch a App Inventor, plnili kreatívne úlohy, čoho
záverom bolo, že každý si navrhol a vytvoril vlastnú hru a aplikáciu.

 

TVORBA WEBSTRÁNOK

Účastníci sa zoznámili s HTML a CSS kódovaním, plnili kreatívne úlohy, čoho záverom bolo, že každý si navrhol a vytvoril vlastnú webovú stránku.

 

ONLINE HACKATHON

Účastníci vytvorili vynikajúce hry, aplikácie a webstránky. Zlepšili si pri tom technické, ale aj
kreatívne zručnosti, ktoré získali pri predchádzajúcich workshopoch. Prvé 3 miesta boli ocenené hmotnými cenami v hodnote 200€.

 

Súčasťou tejto aktivity bolo aj vytvorenie edukačného portálu https://keepcode.sk/

 

Online workshopov sa zúčastnilo 70 žiakov z celého Slovensku vo veku 11-18 rokov.

Po absolvovaní vyjadrili svoju spätnú väzbu:

 

"Bolo to zaujímavé a niečo nové som sa aj naučil." - Matej H.

 

"Workshop bol skvelý, naučil som sa nové veci." - Ján L.

 

"Páčili sa mi tieto aktivity, pretože hra, ktorú som vytvoril pre tento hackathon, aj napriek krátkemu času, je podľa mňa dosť dobrá a mám s ňou plány do budúcna a chcem na nej ďalej pracovať. Portál keepCode sa mi páči, hlavne design stránky." - Šimon F.

 

"Workshop aj hackathon boli super. Určite sa zúčastním aj ďalších takýchto podujatí v rámci programovania a kódovania stránok." - Damián Č.

 

"Podľa mňa je to super." - Samuel K.

 

"Veľmi sa mi páčili, priviedli ma späť ku programovaniu. Som rád, že na Slovensku máme takýto projekt." - Richard B.

...

 

Môžete si pozrieť krátke zostrihy workshopov.

 

https://drive.google.com/file/d/1vt2aUUQOuEt9W_vF2prQTdsUhWQVey0C/view

https://drive.google.com/file/d/1Yio7bP4rVlhSom-pFhZr6KW1DNGfSeiX/view

https://drive.google.com/file/d/1Xwu0ceRMVzHnXduOPJIrjuG6kiUoyH_I/view

PK PRO a lektor Daniela Chovancová IV.F

ZENIT v elektronike – výsledky školského kola

Dňa 13.11. 2020 sa konalo školské kolo súťaže Zenit v elektronike netypickou dištančnou formou. Súťažiaci sa popasovali s teoretickým testom a následne s návrhom plošného spoja. Teoretický test pozostával z 30 otázok z odborných predmetov. Na praktickej časti bolo úlohou navrhnúť DPS zariadenie, ktorým je možné meniť jas stolnej lampy alebo rýchlosť mikrovŕtačky na jednosmerné napätie. Všetci súťažiaci predviedli krásne výkony, a preto na nich môžeme byť veľmi hrdí.

 

 

Na základe čiastkových výsledkov na krajské kolo postúpili: Andrej Tadeáš Bača zo IV.C a Filip Ondrej z II.C. Krajské kolo súťaže Zenit v elektronike sa uskutoční 24.11. 2020 taktiež dištančne, pričom organizátorom je už tradične Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej v Prešove.

 

Postupujúcim prajeme mnoho úspechov!

Ing. Martin Ambrozy

Súťaž ZENIT v programovaní, Webdeveloper, Grafik Školské kolo 2020

Slovná skratka “Zenit“ v sebe zahŕňa zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatívu, tvorivosť.

 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlásilo 37 ročník súťaže “Zenit v programovaní“ dištančnou formou.

 

Súťaže sa na našej škole zúčastnilo 95 študentov v kategórii A, B a 8 študentov v kategórii Webdeveloper a Grafik.

 

Úspěšní riešitelia nás budú reprezentovať na krajskom kole: 25.11.2020 – 26.11.2020 v Prešove dištančným spôsobom.

 

Poradie Programovanie kateg. A   Poradie Zenit web
1 Filip Štutika   1 Jakub Bednár
2 Matúš Kuzma   2 Patrik Mosorjak
3 Patrik Mosorják   3 Matej Mazúr
         
Poradie Programovanie kateg. B   Poradie Zenit grafika
1 Jakub Džačovksý   1 Patrik Mosorjak
2 Samuel Vargovčík   2 Daniela Chovancová
3 Kristián Kaleta   3  

 

Srdečne gratulujeme!

PK PRO, Ing. Gabriela Mitrová

Projekt VALT

Začiatkom tohto školského roka sa naša škola zapojila do projektu Visual aids to make learning/teaching easier, skrátene VALT, v rámci programu Erasmus+. Projekt je zameraný na výrobu edukačných videí, ktoré by mali pomôcť žiakom lepšie pochopiť základy elektrotechniky, elektroniky, fyziky, IT technológií a CNC strojov. Všetky vyrobené videá a iné materiály budú zverejnené na stránke projektu a budú k dispozícii širokej verejnosti. V súčasnosti, kedy v mnohých krajinách prebieha vyučovanie dištančnou formou, môžu edukačné videá čiastočne nahradiť výklad učiteľa, alebo aspoň spestriť dištančné vzdelávanie. Na projekte participujeme so SPŠE a VOŠ Pardubice (ČR) a tiež so školami zo Švédska, Bulharska, Francúzska a Grécka.

 

 

 

 

Prvé projektové stretnutie a s tým súvisiace školiace aktivity mali prebehnúť v novembri 2020 na Slovensku. Vzhľadom na momentálnu situáciu, v súvislosti s pandémiou COVID-19, sa stretnutie na Slovensku a ostatné mobility presúvajú na neskôr, až keď to situácia dovolí. Aj napriek nepriaznivej situácii začali na projekte pracovať žiaci II.C a I.B a pripravili svoje prvé edukačné video o vzniku elektrickej energie.

 

 

 

V tomto týždni, v dňoch 24.11. až 26.11., prebiehajú v online priestore projektové stretnutia vo forme videokonferencií. Zatiaľ sa zahraničné tímy navzájom predstavili, prezentovali svoju krajinu, svoje mesto a školu. V nasledujúcich dňoch budú prezentovať svoje prvé edukačné videá a prebehne online školenie na využívanie voľne dostupného programu na strihanie videa s názvom Shotcut.

 

Pevne veríme, že sa koncom tohto školského roka, prípadne začiatkom ďalšieho šk. roka, podarí zrealizovať plánované mobility do zahraničia a s tým súvisiace školenia a iné projektové aktivity.

 

Ing. Jozef Macej

Aktivity tried

Majstrovstvá Prešovského kraja stredných škôl v online šachu

V nedeľu 22.11. 2020 sa uskutočnili Majstrovstvá Prešovského kraja stredných škôl v online šachu.

 

V turnaji súťažilo 28 stredoškolákov. Hralo sa na sedem súťažných kôl tempom 2 x 7 minút, plus bonus 3 sekundy za každý vykonaný ťah. Cieľ bol jasný - získať medaily a miestenky na celoslovenské kolo postupovej školskej súťaže, čo však nebolo jednoduchou záležitosťou. V turnaji to bola dráma až do samého konca a o konečnom poradí rozhodovali výsledky posledných partií.

 

Našu školu reprezentovali Oliver Cuker z II.SA a Kristián Kapec z II.SB.

 

Medzi stredoškolákmi získal titul Benjamín Kardis z Prešova, pred Michalom Verbovským zo Sabinova a tretím Adrianom Angelovičom z Bardejova.

 

Oliver sa umiestnil na 4. mieste a Kristián na 9. mieste, takže obaja postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať 13.12. 2020 taktiež online.

Mgr. Lukáš Zgola, Kristián Kapec, žiak II.SB

Súťaže pre ZŠ – spustená registrácia

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove (SPŠE) organizuje v šk. roku 2020/2021 súťaže pre tímy žiakov zo 7., 8. a 9. ročníka základných škôl:

 

 • Elektronika hrou– v oblasti aplikovanej elektroniky (Prihlasovanie do súťaže: do 26.11.2020)
 • ELEsparks – z anglického jazyka (Prihlasovanie do súťaže: do 26.11.2020)
 • ELEKTROmatik– z matematiky (Prihlasovanie do súťaže: do 18.11.2020)
 • LEGObot 2021 – v oblasti programovania LEGO robotov (Finálové kolo sa uskutoční na prelome mája-júna 2021, v prípade priaznivej epidemiologickej situácie. Bude to upresnené v nasledujúcich mesiacoch)

 

Jednotlivé súťaže budú pozostávať z niekoľkých domácich online kôl, z ktorých najlepšie tímy postupujú do finálového kola už v priestoroch SPŠE pod dozorom pedagógov SPŠE. Novinkou pre tento školský rok je, že najlepší v jednotlivých súťažiach získajú doplnkové body pri prijímacích skúškach na SPŠE Prešov.

 

Predpokladané termíny súťaží Elektronika hrou, ELEsparks, ELEKTROmatik: november 2020 - február 2021 prebiehajú online domáce kolá, február 2021 - finálové kolo.

 

Predpokladané termíny súťaže LEGObot 2021: máj-jún 2021

 

Ak chcete vedieť viac o pravidlách súťaží, o tom, čo je pre žiakov pripravené, ako bude prebiehať súťaž, ako sa zaregistrovať, koho kontaktovať v prípade otázok, určite navštívte stránku súťaže:

www.zssutaze.spse-po.sk

Ing. Martin Broda, PhD.

Súťaž najlepšia počítačová hra

SPŠE v Prešove vyhlasuje 7. ročník súťaže o najlepšiu počítačovú hru. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci, ktorí vo svojom voľnom čase radi programujú. Programovací jazyk, resp. prostredie tvorby hry si určuje každý sám.

 

Zapojte sa do súťaže a zmerajte si sily v nápaditosti, programovaní, dizajne, pričom vaša hra musí spĺňať tieto kritériá:

 

 • musí byť naprogramovaná tebou
 • musí byť odovzdaná do  januára 2021

 

Vyhodnotenie súťaže bude riešené formou ankety žiakmi a učiteľmi našej školy. Najúspešnejšie hry postúpia do súťaže IHRA organizovanej Ústavom informatiky PF UPJŠ v Košiciach.

 

V prípade záujmu sa prihláste u Ing. Šandrejovej (sandrejova@spse-po.sk).

 

Žiaci štvrtého ročníka, ktorí si vybrali za svoj ročníkový projekt tvorbu hry, očakáva sa, že sa súťaže zúčastnia.

Ing. Mária Šandrejová

IT Akadémia

Prinášame vám ponuku workshopov zameraných na oblasť IT v rámci projektu IT akadémia. Ak Vás niečo zaujalo, neváhajte sa prihlásiť.

 

1. 3.12.202016:00 17:30 - lektor: Lenka Hlinková (Algoritmus) -  názov: Moja digitálna stopa -  pre žiakov 2.stupeň ZŠ a SŠ (ekvivalent OG) - prihlasovanie https://dotazniky.itakademia.sk/  - dozvedia sa aký je rozdiel medzi digitálnou stopou a osobnou značkou? Ako reagovať na trollov, ako sa chrániť pred potenciálnym nebezpečenstvom na sociálnych sieťach? Povieme si aj, ako fungujú sponzorované príspevky, ako to, že vám vyskakujú reklamy akoby vás mobil či počítač odpočúval a aké sú novodobé pravidlá etiky na internete.

 

2. 9.12.2020 14:00 -16:00 - lektori z GlobalLogic - Názov: Ak raz, potom navždy - pre žiakov 2.stupeň ZŠ a SŠ (ekvivalent OG) - prihlasovanie https://dotazniky.itakademia.sk/ - dozvedia sa, že aj keď sú niektoré veci dostupné na internete alebo online úžasné, stačí sa raz niekde objaviť a z internetu sa to už nikdy nestratí.

 

3. 16.12.2020 16:00 - 17:30 lektor: Lenka Hlinková (Algoritmus) -  názov: "IamRemarkable" - len pre dievčatá 2.stupeň ZŠ a SŠ (ekvivalent OG) - prihlasovanie https://dotazniky.itakademia.sk/ - ide o interaktívny tréning pre dievčatá na zlepšenie sebaprezentácie a vnímania vlastnej hodnoty. Je to globálna aktivita pod záštitou firmy Google a obieha celý svet. Od minulého roka ňou prešlo vyše 140-tisíc ľudí a 90% z účastníkov potvrdilo zlepšenie schopnosti odprezentovať seba, prípadne svoje úspechy v nasledujúcich 3 mesiacoch.

 

4. 21.12.2020 14:00 - 16:00- lektor: Iveta Tonhauserová (má na starosti softvérový vývoj v americkej spoločnosti GoHealth)-  názov: Chcem do IT, ako na to a bude ma to vôbec baviť? - pre žiakov 2.stupeň ZŠ a SŠ (ekvivalent OG)  - prihlasovanie https://dotazniky.itakademia.sk/ - žiaci zistia, aká je realita práce v IT? Aké sú jej výhody, ale i tie menej zábavné stránky? Povieme si, čo potrebujete na to, aby sa vám v tejto oblasti darilo a zároveň vás to i čo najviac bavilo. Ako začať, ak zatiaľ ani netušíte, čo skratka IT znamená (nie, naozaj nie je neskoro) a ako sa pohnúť ďalej bez zbytočných chýb a straty času.

Ing. Martin Broda, PhD.

10 knižných tipov na dlhé zimné večery

 1. Jozef Karika – Smršť
 2. Maroš Molnár, Lucie Pastierová Čarná – Gauč alebo šťastie
 3. Dominik Dán – V tieni (titul vychádza 11.12.2020)
 4. Markus Zusak – Clayov most
 5. Lucinda Rileyová – Sedem sestier
 6. Joseph Heller – Hlava XXII.
 7. George Orwell – 1984
 8. Paul Young William – Chatrč
 9. Paulo Coelho – Alchymista
 10. V. Stern Fischerová – Mengeleho dievča

Príjemné čítanie.

Mgr. Lukáš Zgola

Skúsenosti učiteľa s dištančnou formou vzdelávania

Tabuľu v triede nahradil počítač a úsmev zakrylo rúško. V poslednej dobe sa naše životy a zvyklosti zmenili. Namiesto ranného tlačenia sa v autobusoch a vlakoch zapíname počítače a čakáme na dobrý signál WiFi alebo nezamrznutie systému. Toto je len malá zmena, ktorá nastala počas stále pretrvávajúcej pandémie.

 

Počítače, slúchadlá a kamery... Žiaci doma, v škole prázdne triedy, no stále sa vzdelávame. Maily, správy, zadania, a samozrejme, online hodiny. Každý má pred sebou výzvy, ktoré sú spojené s dištančným vzdelávaním. Žiaci aj učitelia sa musia popasovať s úlohami a zadaniami, ktoré by neraz v škole vyriešili raz dva. No všetci sa to snažíme zvládať čo najlepšie.

 

No z pohľadu učiteľa mi najviac chýba trieda plná žiakov, ktorí sa tešia na hodiny, zamračia sa nad problémom, zasmejú sa pri vtipe, pretože priamy kontakt nič nenahradí.

 

Prajem všetkým pevné zdravie a teším sa na skoré stretnutie v triedach a na chodbách školy.

Mgr. Jana Kollárová

English section - Student experience of distance education

I got for a task to write something about online learning due to COVID-19 global pandemic. So the online learning experience as a student for me has been fine. I sometimes find myself not interested in doing my assignments and I feel like I'm lazy. I still do the assignments, but I sometimes end up turning in my assignments late. It's like I'll do the assignments whenever I feel like doing it. I can say that there is a reason for this, and that is where I am doing my school work.

 

My home is not a learning environment like at school, where there are teachers, other students, learning tools, desks/tables, chairs, a library, lots of space, and those who you can get support from. I am at home and have everything at hand. I can listen to lessons in my room all day long. I just miss school because of friends. It is sometimes boring to sit at home, but we have to cope with this for the sake of safety. At home is like a sleeping or resting environment. In a classroom, I can focus more on my assignments/work and get engaged in the subject. Whenever I'm in a classroom, I feel prepared to learn and get my brain pumped; at home, I feel like it's very hard to be prepared because I'm always getting distracted. Whenever I need help, my teachers or classmates are there for me.

 

When I have a question at home, I have to wait for a response. With online classes, if you need help you have to ask your parents or google. But when you go to school, there is a teacher that can help you. Also, my friends I can't physically see them when I'm at home, but if I went to school, I could. In the future, if I had to choose to continue online learning or not, I'd choose not because I like to be somewhere I can ask someone near me for help and see if I did something right or wrong.

 

In conclusion, my online learning experience hasn't been the best, but not worst experience I have ever had.

 

*Pozn. - v snahe o zachovanie autentickosti pôvodného textu, neprešlo dôkladnou jazykovou korektúrou, za obsah textu zodpovedá autor

Samuel Bujňák, III.B

SPONZORI