2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Šťastný Nový Rok

Novoročná kvapka krvi

Školský parlament v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou zorganizovala dňa 12. 1. 2024 akciu dobrovoľného darcovstva drahocennej tekutiny – krvi, ktorá sa niesla pod názvom Novoročná kvapka krvi. V čase od 08:00 – 12:00 hod. v priestoroch budovy č.2 vedľa školskej jedálne darovali naši žiaci vo veku od 18 rokov našej školy túto drahocennú tekutinu.

Mnohí z nás si neuvedomujú, že jediným odberom môžu zachrániť až štyri ľudské životy. Keďže krv je najvzácnejšia tekutina, akú máme, je potrebná neustála mobilizácia nových aj pravidelných darcov. Na tejto  akcii    sa  zúčastnilo 49 dobrovoľných darcov. Z tohto počtu bolo odobratá krv 42 darcom, z ktorých väčšina bolo prvodarcov. 

Všetkým zúčastneným, ktorí prejavili záujem o darovanie krvi, ĎAKUJEME.

Mgr. Viktor Mačák

Skvelý úspech na Okresnej olympiáde v anglickom jazyku: naši žiaci postupujú na krajské kolo

V stredu 17. 1. 2024 sme s pýchou a radosťou sledovali, ako naši talentovaní žiaci Dávid Maník zo IV. SB v kategórii 2D a Samuel Kovaľ z III.C v kategórii 2C2, dosiahli významné víťazstvá na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku. Obaja sa stali víťazmi vo svojich kategóriách, čím zabezpečili svoj postup na krajské kolo súťaže.

Dávid Maník exceloval v kategórii 2D, kde jeho jazykové schopnosti a nadanie vynikli v porovnaní s ostatnými súťažiacimi. Jeho výkon nielen ukázal jeho hlboké porozumenie anglického jazyka, ale aj schopnosť kreatívne a presvedčivo vyjadrovať myšlienky.

V kategórii 2C2 sa Samuel Kovaľ stal víťazom svojím vynikajúcim prejavom a bezchybným porozumením jazykových nuáns. Jeho úsilie a oddanosť štúdiu angličtiny boli nepochybne odmenené vďaka jeho úspechu na tejto olympiáde.

Obaja žiaci nielenže reprezentovali našu školu s hrdosťou, ale aj demonštrovali vynikajúce jazykové zručnosti, ktoré si vytvorili cestu na krajské kolo. Ich úspech je nielen individuálnym triumfom, ale aj dôkazom vysokého štandardu vzdelávania, ktorý naša škola poskytuje. Ich výkon v tejto súťaži je výsledkom tvrdej práce a úsilia. Tešíme sa na to, ako budú Dávid Maník a Samuel Kovaľ reprezentovať našu školu na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku. Veríme, že budú pokračovať v úspešnom postupe a prinesú nám ďalšie dôvody na hrdosť.

Gratulujeme obom víťazom a prajeme im veľa úspechov na ich ďalšej ceste v tejto prestížnej súťaži.