2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

70. výročie Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove

Naša elektrotechnická priemyslovka sa v tomto školskom roku „dožila“ krásneho jubilea. Sedemdesiat rokov v histórii vesmíru je zanedbateľný čas, ale v histórii školy je to dostatočne dlhá doba na to, aby si získala dobré meno. Stredná priemyselná škola elektrotechnická má za sebou úctyhodnú históriu, ktorú sme si pripomenuli slávnostným programom, ktorý sa uskutočnil 23. novembra 2022 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Podujatia sa zúčastnili vzácni hostia – predseda, zástupcovia a poslanci Prešovského samosprávneho kraja, zástupcovia vysokých i stredných škôl, bývalí riaditelia SPŠE, zástupcovia podnikateľského sektora, súčasní aj bývalí zamestnanci, študenti školy, všetci priatelia a podporovatelia školy.

 

 

Slávnostný program otvoril trochu netradične, náš školský robot, ktorý je výtvorom našich šikovných študentov. Nemohla chýbať ani školská hymna, po ktorej nasledovalo umelecké slovo, tzv. vyznanie školy v podaní Ing. Ljuby Krišovej. Okrem umelej inteligencie programom sprevádzali aj moderátori v zastúpení Mgr. Janky Kollárovej a Mgr. Jána Bajúsza.

 

Okrem študentov vdychujú škole život aj ľudia, ktorí každý deň odovzdávajú svojim žiakom nielen vedomosti, ale i kus svojho srdca. Týmito ľuďmi sú učitelia, zástupcovia školy a v neposlednom rade riaditeľka školy, Ing. Iveta Marcinčinová. Za svoju svedomitú prácu boli pri tejto príležitosti ocenení Ďakovným listom predsedom Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milanom Majerským, PhD. a vedúcim odboru školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Jánom Furmanom.

Pri každom jubileu sa vynárajú spomienky. Nebolo tomu inak, ani pri našej „oslávenkyni“. Na svoje školské roky si vo svojom príhovore zaspomínal jeden z prvých absolventov pán Juraj Marek; jeden z najúspešnejších absolventov Ing. Radoslav Danilák, PhD. Z pozície bývalej zástupkyne; bývalého riaditeľa Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove sa s prítomnými podelili o svojej spomienky Ing. Judita Sakáčová, Ing. Emil Blicha a Ing. Slavomír Kožár, MBA.

 

Žiaci elektrotechnickej priemyslovky sú úspešní v technických, prírodovedných oblastiach – sú medzi nimi aj výborní športovci, víťazi jazykových olympiád a podobne. No o tom, že sú výborní speváci, tanečníci i hudobníci prítomných presvedčili počas programu svojimi vystúpenia, či to už bola školská kapela SPESH FLOYD alebo folklórny súbor Šarišan.

 

 

V závere sa moderátori poďakovali všetkým účinkujúcim a rozlúčili sa krásnym blahoželaním najúspešnejšej strednej odbornej škole na Slovensku – Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej:

 

 

Milá naša škola, prajeme Ti:

aby si vždy mala plné triedy,

aby v nich nechýbali kriedy.

Aby spokojný bol riaditeľ,

každý rodič, žiak i učiteľ.

Aby Ťa radi  mali žiaci,

aby pohoda bola pri práci.

Aby sa všetci tešili na hodiny,

viac než na zimné, či jarné prázdniny.

Aby v triedach vládla tvorivosť,

aby učiť a učiť sa, nebola len povinnosť.

Aby si Ty, milá škola,

vždy medzi najlepšími bola.

 

Mgr. Lucia Liptáková

SPŠE Prešov ocenená ako digitálna jednotka

V dňoch 30. 11 a 1. 12 sme sa zúčastnili na najväčšej slovenskej IT konferencii #ITAPA, kde v stredu prebiehal slávnostný večer Digitálnej koalície pri príležitosti piateho výročia činnosti organizácie, ktorej sme členom. V rámci programu prebiehalo hodnotenie päťročného snaženia budovania IT zručností, vyhodnotenie realizovaných aktivít a projektov a prijatie nových členov z radov firiem, združení a škôl. Pozvanie na túto konferenciu prijali najvýznamnejší stakeholderi v oblasti IT na Slovensku vrátane predstaviteľov vlády - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

 

 

 

V rámci tejto slávnosti boli ocenení najaktívnejší členovia cenou Digitálna jednotka, ktorí v uplynulom krízovom období významným spôsobom prispeli k zlepšeniu digitálnych zručností, zefektívneniu vzdelávania v IKT a k technologickému pokroku našej krajiny. Ocenenou bola aj naša škola. Riaditeľka školy Ing. Iveta Marcinčinová si prevzala ocenenie Digitálna jednotka od vicepremiérky a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej a predsedu Digitálnej koalície Mária Lelovského za aktívny prístup a vynikajúce plnenie záväzkov do roku 2022.

 

 

 

 

Počas týchto dvoch dní sme absolvovali množstvo zaujímavých rozhovorov, získali veľmi cenné kontakty, nápady, ktoré sa budeme snažiť aplikovať pri rozvoji a modernizácii študijných odborov a samotnej školy.

 

 

 

 

Digitálnej koalícii ďakujeme za ocenenie a prajeme jej k výročiu veľa aktívnych členov, kreatívne nápady na inovácie a mnoho úspešných projektov. Veríme, že spoločne prispejeme k výchove a vzdelaniu mnohých IT talentov na Slovensku.

Ing. Martin Broda, PhD., zástupca riaditeľky školy pre odborné predmety

Spoznaj svoju budúcu školu a svet IT – DOD v SPŠE Prešov

Dňa 15. 11. 2022 otvorila Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove svoje brány širokej verejnosti. Našu školu navštívilo veľké množstvo žiakov základných škôl v sprievode svojich učiteľov či rodičov. Okrem toho, že sa všetci zúčastnení mohli zoznámiť s priestormi našej školy, čakalo na nich aj množstvo aktivít (programovanie, 3D tlač, LEGO roboty, spájkovanie a mnohé ďalšie).

 

 

Na návštevníkov čakali hneď pri vstupe kolegovia, ktorí im poskytli všeobecné informácie o škole. V učebniach na prízemí  bola pripravená prezentácia odboru elektrotechnika. Na prítomných čakali ukážky z robotiky, elektroniky, prezentácia učebných pomôcok či ukážky konkrétnych výrobkov našich žiakov.

Na 1. poschodí sa návštevníci zoznámili s odborom informačné a sieťové technológie, a to pomocou ukážok technológií, projektov žiakov, učebných pomôcok či programovaní v SCRATCH. Svoj priestor mali aj kolegovia, ktorí prítomným priblížili odbor elektrotechnikaelektroenergetika elektrotechnika – priemyselná informatika, ale taktiež kolegovia, ktorí predstavili naše projekty či aktivity zamerané na spoluprácu so základnými školami.

 

 

Spríjemnením DOD bola určite robotika a fyzika na 2. poschodí, kde si prítomní mohli vyskúšať rôzne pokusy.

Deň otvorených dverí sa niesol v príjemnej atmosfére. Teší nás, že o DOD na našej škole je stále veľký záujem.

 

Mgr. Jana Pavlišáková

Víťazstvo našich dievčat na FVAT 2022

Po postupe z krajského kola v Košiciach, sme sa v dňoch 7. – 8. novembra 2022 zúčastnili celoštátneho finále súťaže Festivalu vedy a techniky AMAVET v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurélium v Bratislave.

 

Bola to súťažná prehliadka vedecko - technických projektov základných a stredných škôl z celého Slovenska. Prezentovalo sa formou posterov. Okrem hodnotiacej komisie mala príležitosť tieto projekty vidieť aj široká verejnosť.

 

Náš projekt zaujal nielen ostatných súťažiacich, ale aj bývalých absolventov našej školy (ktorí sa nájdu všade vo svete). Pútavou prezentáciou sme prilákali pozornosť aj mnohých potencionálnych užívateľov nášho programu. Mali sme možnosť porozprávať sa aj so skúsenejšími programátormi, ktorí nám vnukli nové nápady na ďalšie vylepšenia alebo poskytli iný pohľad na problematiku.

Prvotný nápad na náš program WEM (wood evidence and management) vznikol pri povinnej praxi, ktorú sme strávili vyvíjaním RPA pre proces evidencie v drevospracujúcej firme. Táto automatizácia bola síce efektívnejšia ako postupy, ktoré firma používala donedávna, no my sme vedeli, že sa to dá spraviť ešte lepšie.

 

 

Zastarané, nekompatibilné a zbytočne zložité programy mali často veľkú chybovosť, ktorá viedla k veľkým stratám, množstve odpadu a zbytočným výrubom lesov. Evidencia bola veľmi zdĺhavá, vyčerpávajúca a náročná na čas a dôkladnosť. Nedokonalá dátová štruktúra a neefektívne zadávanie boli tiež veľmi problémové. Toto sme sa rozhodli vylepšiť a zjednodušiť. Začali sme teda konzultovať, analyzovať a pracovať na úplne novom programe. Navrhli sme nové štruktúry databáz, rozloženie funkcionalít a vzhľad, vyskladali sme UI a prepojili so stovkami riadkov kódov v jazyku Java.

 

Celý festival, či už v Košiciach alebo Bratislave, pôsobil veľmi priateľsky a príjemne. Hodnotiaca komisia nám často pokladala veľmi zákerné otázky, mali sme ťažkosti aj s vysvetľovaním programu ľuďom, ktorí nerozumeli problematike, no vždy sme sa vedeli nejako vynájsť a vyriešiť to. Mali sme mnoho možností oboznámiť sa s inými projektmi a skamarátiť sa s ich autormi. Vďaka veľkému zastúpeniu z východoslovenského kraja, sme sa cítili ako doma.

 

 

Oceňovanie prebiehalo až na druhý deň po samotnej prezentácii projektov, pred ktorým sme mali možnosť vypočuť si aj zaujímavé diskusie od ľudí z praxe, niektorí z nich dokonca rozbehli svoju kariéru práve na súťaži FVAT.  Pri vyhlasovaní výsledkov sme boli v napätí až do poslednej chvíle, začínalo sa vyhlásením špeciálnych cien a potom pokračovali ocenenia s postupom na celosvetové súťaže. Najskôr boli oceňované len projekty so zameraním na medicínu, biológiu a dopravu, vtedy sme si mysleli, že z našej kategórie informatiky a počítačového inžinierstva nikto nepostúpi. Neskôr vyvolali aj jeden iný projekt z našej kategórie, kde sme už začali strácať nádej na akékoľvek ocenenie. Nakoniec sa však ukázalo, že najprestížnejšie súťaže sa vyhlasujú až na záver, vtedy sme začuli názov nášho projektu WEM. „Postup na celosvetovú súťaž International Science Engineering Fair získava projekt WEM, ktorého autorky Vanesa Smoľaková a Vanessa Cisková pôjdu prezentovať svoj projekt až do ďalekého texaského Dallasu v USA.“  Pri oceňovaní sme dostali diplomy a aj veľmi zaujímavú trofej, vytlačenú na 3D tlačiarni.

 

Sme rady, že sme mali možnosť sa takejto súťaže zúčastniť, ukázať čo v nás je a tešíme sa na ISEF.

Vanessa Cisková, IV.SB

Dievča SPŠE v IT

Vo štvrtok 24. novembra 2022  sme prežili krásne odpoludnie. Stretnutie bolo zamerané na zvýšenie motivácie a povedomia žien pracujúcich v oblasti IT. Pre dievčatá zo základných škôl, ktoré sa rozhodujú, ktorým smerom pôjdu vo svojom štúdiu sme pripravili program, kde sa prezentovali už úspešné ženy.

 

Pozvanie prijali naše hostky Patrícia Szabová a Diana Rudy, ktoré momentálne pracujú vo firme NESS v Košiciach. Dievčatám priblížili prácu v IT firme, firemnú kultúru, technológie, možnosti kariérneho postupu, platové podmienky a pod.

 

Po prezentáciách nasledoval kvíz z oblasti IT, kde sa dievčatá otestovali zo základných pojmov. Výherkyne boli ocenené malými cenami. Na prvom mieste sa umiestnila Paula, ktorej srdečne blahoželáme.

 

 

V druhej časti sa predstavili naše žiačky zo IV.SB triedy Vanessa Cisková a Vanesa Smoľaková. Porozprávali o štúdiu na našej škole, čo im škola ponúka a ako využívajú príležitosti ku vlastnej kreativite nielen z oblasti programovania, ale aj dizajnu a vlastnej prezentácie. Oboznámili nás so svojim projektom, ktorý získal vysoké ocenenie na súťaži AMAVET, v apríli nás budú reprezentovať v texaskom Dallase, ako na ňom pracovali v spolupráci s firmami a ako využívajú vedomostí a zručnosti získané  na škole.

 

Na záver Ing. Mária Šandrejová predstavila súťaže realizované školou – Junior Akadémiu a ďalšie kroky, ktoré sú dôležité, aby boli dievčatá na našu školu prijaté.

 

Všetkým zúčastneným dievčatám a ich rodičom ďakujeme a prajeme správne rozhodnutia, aby sa stali samostatnými, spokojnými a úspešnými ženami nielen v oblasti IT.

Ing. Anna Dlugošová, školská poradkyňa

Krajské kolá súťaže ZENIT v programovaní 2022

Kategória Grafický dizajn

 

Súťaž sa konala 23. 11. 2022, zúčastnilo sa na nej 15 súťažiacich. Súťažiaci mali v rámci zadania počas 4 hodín splniť 2 hlavné praktické úlohy, t.j. tvorba skladacej brožúry a tvorba vstupenky pre POHODA festival. Čiastkovými úlohami súťažiacich bolo vytvoriť prednú stranu skladacej brožúry a graficky spracovať vnútornú dvojstranu letáku POHODA festivalu. Vstupenku mali súťažiaci vytvoriť graficky z dvoch častí, a to hlavnej a trhacej.

 

Celý proces tvorby sa sústredil na kreatívnu stránku, konečný dizajn a počítačovú zručnosť. Tieto zložky boli aj hodnotené.

 

Hodnotenie ukázalo, že súťažiaci dosahovali najviac bodov v počítačovej zručnosti, potom v konečnom dizajne a nakoniec v kreatívnom procese. V týchto troch oblastiach najviac vynikli súťažiaci v počítačovej zručnosti, čo sa premietlo do správneho nastavenia rozmerov, značiek, rozlíšenia a pod.. Súťažiaci pracovali vo vybraných programoch z balíka Adobe CC (Photoshop, Ilustrátor, In Design a pod.).

 

Aj napriek tomu, že SPŠE sa v kategórií Grafik neumiestnila na popredných priečkach, dá sa konštatovať, že výučba grafického dizajnu na SPŠE má svoje uplatnenie.

 

Diana Dopiriakova z GJAR postupuje na celoštátne kolo.

 

Celkové umiestnenie súťažiacich:

 

Poradie

Meno a Priezvisko

Škola

Počet bodov

1

Diana Dopiriaková

Gymnázium J. A. Raymana Mudroňova 20, Prešov, 080 01

193

2

Jakub Hromádka

Súkromná SOŠ, Poprad Ul. 29. augusta 4812, 05801  Poprad

187

3

Lukáš Fridmanský

Súkromná SOŠ, Poprad Ul. 29. augusta 4812, 05801  Poprad

179

4

Marko Bukovina

SOŠ TECHNICKÁ, Poprad Kukučínova 483, Poprad 05801

178

5

Lukáš Ceľuch

SOŠ TECHNICKÁ, Poprad Kukučínova 483, Poprad 05801

170

6

Katarína Brutovská

SOŠ TECHNICKÁ, Poprad Kukučínova 483, Poprad 05801

169

7

František Lacko

Súkromná SOŠ, Poprad Ul. 29. augusta 4812, 05801  Poprad

161

 

Peter Adam

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

161

9

Jozef Ligmajer

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

153

 

Bianka Uhrínová

Gymnázium J. A. Raymana Mudroňova 20, Prešov, 080 01

153

11

Samuel Jurčenko

Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, 08001 Prešov

145

12

Adam Sabol

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

96

13

Jakub Špak

Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, 08001 Prešov

88

14

Barbora Hribľanová

Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, 08001 Prešov

28

 

Kategória WebDeveloper

 

Súťaž sa v tejto kategórii konala 23. 11. 2022, zúčastnilo sa na nej 11 súťažiacich. Súťažiaci mali v rámci zadania počas 4 hodín vytvoriť dynamickú webovú stránku pre firmu ZenitCloud, s využitím v troch oblastiach jej spracovania. Jednalo sa o oblasti pri spracovaní grafických podkladov, obsahom a dizajnom jednotlivých sekcií webu a implementáciou interaktívnej časti webu - programovanie.

 

Študenti využívali na obsahovú a dizajnovú časť webovej stránky HTML a CSS jazyk. Na implementáciu dynamických prvkov programovali v JavaScripte, skriptovacom jazyku PHP v spojení s databázou.

 

Na základe finálnych výsledkov z hodnotenia možno konštatovať, že študenti vo valnej väčšine splnili zadanie na úrovni statického spracovania webu s dizajnom. V programovaní webového obsahu bolo zopár študentov, ktorí mali zabezpečenú funkcionalitu Javascriptu a PHP jazyka s databázou. Traja študenti pracovali na tvorbe svojich webstránok v open-source PHP Frameworku Laravel a jeden študent využil open-source Framework Node.js.

 

Pre odovzdávanie jednotlivých zadaní sme plne využili O365, kde mali študenti v predpísanom formáte nahrať svoje súbory.

 

Čo sa týka splnenia celkového zadania a čiastkových úloh Zenitu, z časového hľadiska študenti nestihli mať výslednú webovú stránku so všetkým čo sa od nich vyžadovalo. Prejavilo sa to v hlavne v oblasti dynamického spracovania webu.

 

Študenti SPŠE potvrdili značný úspech svojou kvalitou nadobudnutých technických znalostí z oblasti webových stránok, čo ich finalizovalo do najvyšších priečok v kategórii WebDeveloper a Samuel Brinko postupuje do celoštátneho kola.

 

Celkové umiestnenie súťažiacich:

 

Poradie

Meno a Priezvisko

Škola

Počet bodov

1

Samuel Brinko

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

435

2

Michal Dzurík

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

427

3

Kristián Kaleta

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

425

4

Jaroslav Kromka

Súkromná stredná odborná škola ul.29. augusta Poprad

420

5

Šimon Farkaš

SPŠE Prešov, Plzenská 1

350

6

Daniel Melník

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

325

7

Marek Šafarik

Súkromná stredná odborná škola ul.29. augusta Poprad

300

8

Jaroslav Svoboda

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

285

9

Marko Čelovský

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

265

10

 Michal Vancák

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

200

 

Kategória A

 

Dňa 24. 11. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v programovaní. V kategórii A pre 3. a 4. ročník stredných škôl sa súťaže zúčastnilo 28 študentov z 5 stredných škôl Prešovského kraja. Naši študenti si počínali veľmi dobre, sedem sa ich dostalo do prvej desiatky a najlepší z nich - Jakub Koštial zo IV.B, SPŠE sa dostal na druhý stupeň víťazov.

 

Patrik Sabol z GJAR postupuje do celoštátneho kola.

 

Celkové umiestnenie súťažiacich:

 

Poradie

Meno a Priezvisko

Škola

Počet bodov

1

Patrik Sabol

Gymnázium Jana Adama Raymana, Prešov

264

2

Jakub Koštial

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

160

3

Richard Miščík

Gymnázium Jana Adama Raymana, Prešov

139

4

Kristián Kaleta

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

120

5

Samuel Pasierb

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

108

6

Ľubomír Durkáč

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

108

7

Marek Hric

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

103

8

Róbert Hanečák

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta, Poprad

99

9

Filip Bodor

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

96

10

Jakub Šepeľa

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

91

11

Adrián Kráľovský

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

78

12

Jakub Komanický

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

78

13

Adam Soták

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

78

14

Lukáš Fridmanský

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta, Poprad

75

15

Jakub Šimon Štofanik

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

70

16

Jakub Hromádka

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta, Poprad

65

17

Matúš Greš

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

58

18

Tibor Malega

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

45

19

Maximilián Ján Furman

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

45

20

Matej Straka

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

45

21

Krištof Bajus

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

45

22

Michal Novický

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

31

23

Adrián Barňák

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

16

24

Michal Príhoda

Gymnázium Jana Adama Raymana, Prešov

14

25

Branislav Baranok

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

10

26

Tadeáš Stašik

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

10

27

Matej Ponik

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

10

28

Timotej Mikula

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

10

 

Kategória B

 

V kategórii B pre mladšie ročníky stredných škôl vyzerajú výsledky našich študentov ešte krajšie. V konkurencii 25 súťažiacich zo 4 škôl Prešovského kraja sa medzi 7 najlepších zaradilo až 6 študentov SPŠE. Máme kompletne obsadený stupeň víťazov a najlepší z našich študentov Tomáš Neupauer z I.SA, SPŠE si ziskom 1. miesta zabezpečil postup na celoštátne kolo tejto súťaže.

 

Celkové umiestnenie súťažiacich:

 

Poradie

Meno a Priezvisko

Škola

Počet bodov

1

Tomáš Neupauer

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

106

2

Alex Lendacký

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

95

3

Michal Dutka

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

95

4

Branislav Farkaš

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

63

5

Jakub Petrila

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

62

6

Dominik Fečo

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

62

7

Martin Škovran

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

47

8

Nátan Sonoga

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta, Poprad

25

9

Šimon Hričák

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta, Poprad

25

10

Stanislav Brož

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta, Poprad

25

11

Tomáš Sukeľ

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

25

12

Tomáš Pribula

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

15

13

Tomáš Jevčák

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

10

14

Adam Sabol

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

10

15

Rastislav Imrich

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

10

16

Igor Višňovský

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

10

17

Michal Vancák

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

10

18

Richard Maxin

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

10

19

Samuel Verešpej

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

10

20

Nikolas Kraus

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

10

21

Patrik Hric

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

10

22

Daniel Baňas

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

10

23

Klaudia Ľaľová

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

10

24

Richard Čisľák

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

10

25

Vladimír Andráš

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta, Poprad

0

 

Celoštátne kolo sa bude konať: 21. 2 – 23. 2. 2023, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 851 01.

 

Všetkým súťažiacim gratulujeme.

PK PRO, Ing. Gabriela Mitrová

Projekt – virtuálna realita

Dňa 19. 10. 2022 sa na našej škole uskutočnilo školenie učiteľov a žiakov vo využívaní virtuálnej reality vo vzdelávaní cez systém V - Machina vo verzii 3. Školenie sa realizovalo pod vedením troch zahraničných inštruktorov, ktorých naša škola hostila. Išlo o dvoch výskumných inžinierov z Univerzity aplikovaných vied a umení v južnom Švajčiarsku (SUPSI) a jeden výskumný inžinier z Interaktívnych simulačných laboratórií CEA-List vo Francúzsku, ktoré sa zaoberá inteligentnými digitálnymi systémami.


Učitelia a žiaci si mohli vyskúšať výuku prebiehajúcu vo virtuálnom trojrozmernom svete zameranú na spoznávanie funkčných častí priemyselnej laserovej gravírovačky. Počas školenia sme si uvedomili, že budúcnosť vyučovania bude stáť práve na virtuálnej a rozšírenej realite. Prečo? Pretože pre školu či komerčné tréningové stredisko je oveľa lacnejšie trénovať žiakov alebo trebárs aj operátorov a údržbárov v priemysle, na virtuálnom stroji, ako by si mali tento stroj kúpiť či prenajať na obmedzený čas, za tisíce až desaťtisíce eur. Transport veľkého priemyselného stroja do školiaceho strediska na veľké vzdialenosti je tiež nákladný a zároveň neekologický počin. Počiatočná investícia do simulačného školiaceho strediska síce nie je lacná záležitosť, avšak náklady sa vrátia do niekoľkých rokov, možno aj mesiacov. Výhodou je tiež to, že v simulovanom virtuálnom prostredí nemôže dôjsť k úrazu a poškodeniu zdravia trénovaného učňa, ktorý pristupuje k nebezpečným častiam stroja, ako je napr. gravírovací laser, točiace sa časti či elektrická infraštruktúra. Navyše tento spôsob tréningu je podporený aj mnohými učebnými materiálmi, ktoré trénovaného najskôr uvedú do problematiky ešte pred jeho vstupom do samotného sveta virtuálnej reality. Virtuálny svet v ktorom sa tréning vykonáva umožňuje budúcemu operátorovi slobodne sa premiestňovať a tiež manipulovať s virtuálnymi predmetmi. Počas výuky sa môže do 3D sveta prihlásiť veľké množstvo pasívnych pozorovateľov, ktorý však môžu svoje emócie vyjadriť pomocou spätnej väzby v podobe na to určených vizuálnych prvkov aplikácie. Tento spôsob vyučovania bol pre školených učiteľov a žiakov naozaj vzrušujúcim zážitkom, hoci zvyknúť si na akúsi novú dimenziu reality nemuselo byť zo začiatku pre niektorých z nás príjemné a naše zmysly si museli istú dobu zvykať. Príjemný čas strávený so zahraničnými inštruktormi bol ešte väčšmi umocnený zapálenými debatami našich žiakov na tému virtuálnej reality a modernej výuky, ktorá prebiehala v anglickom jazyku.

 


Naša škola si týmto úvodným stretnutím zároveň otvára dvere do spolupráce so zahraničnými partnermi práve pomocou projektu virtuálnej výučby, ktorého systém budeme môcť využívať bez licenčných poplatkov a navyše sa naši žiaci budú môcť zapojiť aj do vytvárania a zveľaďovania virtuálneho obsahu systému Virtual Machna 3. Táto spolupráca bude pre nás výzvou, no technologický vlak, ktorý sa už rozbehol si určite nenecháme ujsť. Budúcnosť vzdelávania sa mení práve teraz a my chceme byť jednoznačne pri tom!

Ing. Peter Kačur, učiteľ odborných predmetov

Aktivity tried

Beseda „Živá kniha“

Dňa 8. 11. 2022 sa triedy IV.A a II.SA zúčastnili zaujímavého podujatia – besedy s netradičným názvom „Živá kniha“. Spolu s dvoma kolegami k nám na triednickú hodinu zavítal pán. Mgr. Roman Eštočák z Karpatskej nadácie, ktorý sa pravidelne zúčastňuje dňa jazykov na našej škole. Tentoraz nás ale nezoznamovali s rómskym jazykom, ale porozprávali nám svoje životné príbehy ako „živú knihu“. Rozprávaním svojho životného príbehu nás zoznámili s rómskou komunitou a ich problémami, s prácou sociálneho pracovníka v rómskej osade, ale aj ich začlenením medzi nás „bielych“. Hodina a pol pri takýchto troch „živých knihách“ ubehla veľmi rýchlo.

Triedy II.SA a IV.A

SAP OVERVIEW

Žiaci tretieho ročníka odboru ITM v rámci predmetu PXA ukončili záverečným testovaním v mesiaci november 2022 vzdelávanie v oblasti  školenia SAP ACADEMY - SAP Overview realizované dlhoročnou spoluprácou s IT Valley a Univerzitou PJŠ v Košiciach. Tento softvér založený na systéme klient – server a v začlenení internetu do komunikačného systému patrí v súčasnosti k softvérom najviac používaným na obchodovanie prostredníctvom internetu a riadene organizácií cez WAN siete.

 

Žiaci získali teoretické vedomosti o vzniku a dôležitosti SAP, o prehľade v systéme SAP a o SAP podnikových informačných systémoch a získali kompetencie v spustení klientskeho programu SAP EA, v prihlasovaní a odhlasovaní v SAP, kompetencie s popisom obrazovky, prácou s kódmi transakcií, s pohybom zo SAP poľa na pole, s vkladaním dát do jednotlivých polí, s vyhľadávaním dát pomocou match kódov, s prácou s kontextovým menu a s prácou v režimoch, v ovládaní používateľského nastavenia SAP, s možnosťami spracovania dát, s prácou s layoutami (zobrazeniami) v SAP, so základnými nastaveniami systému, realizovanie založenia nových dodávateľov a odberateľov, vyplňovanie jednotlivých polí  a nakoniec ako používať Workplace. Mali tak možnosť záverečným testovaním z praktickej časti získať certifikát v danej oblasti v prípade výsledku nad 75 %.

 

Certifikát SAP Overview podpísaný riaditeľkou školy SPŠE – Ing. Ivetou Marcinčinovou a dekanom Univerzity PJŠ v Košiciach - Assoc. Prof., RNDr. Romanom Sotákom, PhD. získali títo žiaci III.F triedy (24): Bebková, Bednár, Foltín, Harvan, Herstek, Humeňanský, Chovanec, Ivan, Jarčuška, Juda, Kolpák, Kostilník, Ličák, Lichvár, Oboňová, Pavlenko, Pavur, Petrytsyuk, Pohl, Semančík, Staško, Šarocká, Tarjan, Volček.

Srdečne blahoželáme!

 

VYCHOVÁVAME PRE ŽIVOT,

VZDELÁVAME PRE PRAX!

Ing. Vladimíra Pastirová

ZENIT v elektronike – školské a krajské kolo

Už tradične sa aj tento rok uskutočnila súťaž Zenit v elektronike - školské kolo, pričom ocenení súťažiaci boli:

 

V kategórii A (3. a 4. ročník) 1. miesto - Patrik Szmolka (IV.C), 2.miesto - Damián Haladej (IV.C), 3.miesto - Martin Baluďanský (IV.C) a špeciálne ocenenie získal aj Adrián Choma (III.B).

 

V kategórii B (1. a 2. ročník) získali: 1. miesto - Samuel Kovaľ (II.C), 2. miesto - Martin Zayonc (II.B) a 3. miesto - Adrián Paľa (II.B). Súťažiaci získali hodnotné ceny.

 

Najlepší nás reprezentovali na krajskom kole, ktoré sa konalo 24. 11. 2022 na Spojenej škole Ľ.Podjavorinskej v Prešove, kde Patrik Szmolka a Samuel Kovaľ opäť vyhrali prvé miesta v konkurencii súťažiacich z ďalších škôl nášho kraja. Vďaka tomuto úspechu nás môžu reprezentovať aj na celoštátnom kole, ktoré sa bude konať 28. - 31.3.2023 na SPŠE v Bratislave, Hálova 16.

 

Veríme, že aj tam sa im bude dariť a zúročia svoje zručnosti a vedomosti ďalšími úspechmi.

Ing. Martin Ambrozy

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku tohto roku oslávila celkovo už svoj 33. ročník. Ide o postupovú súťaž, ktorej cieľom je prehlbovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v cudzom jazyku a tiež rozširovať ich záujem o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť. Tohtoročné školské kolo sa v SPŠE uskutočnilo vo štvrtok 24. 11. 2022.

 

Súťažilo sa v dvoch kategóriách, 2C2 – anglofónni žiaci a 2D – žiaci stredných odborných škôl, hotelových a obchodných akadémií. Možnosť porovnať si vedomosti a zručnosti dostalo 38 žiakov. Písomná časť, pozostávajúca z testu, obsahovala úlohy zamerané na slovnú zásobu, gramatiku, počúvanie a čítanie s porozumením. Ústna časť zase preverila schopnosť viesť voľný rozhovor a prácu s obrázkom.

 

Z kategórie anglofónnych žiakov na okresné kolo postúpil Martin Zayonc z II.B.

 

V kategórii 2D, ktorej sa zúčastnilo 37 žiakov, zvíťazil Michael Alexander Bodnár z III.B, na druhom mieste sa umiestnil Jakub Komanický zo IV.SA a tretie miesto obsadil Martin Demčák zo IV.SB.

 

Víťazi jednotlivých kategórií – Martin a Michael – budú našu školu reprezentovať na okresných kolách v januári. Obom držíme palce a dúfame, že aj touto súťažou PK CUJ prispela k zvyšovaniu záujmu o štúdium cudzích jazykov a umožnila porovnanie vedomostí a zručností žiakov našej školy, ktorým týmto ďakujeme za účasť a skvelé výkony.

Mgr. Katarína Kopčák

Zapojili sme sa do projektu Krokus

Projekt Krokus je írska iniciatíva, ktorá v súčasnosti zahŕňa niekoľko európskych krajín. Na Slovensku ho organizuje Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. Nadácia Írska pre vzdelávanie o holokauste (Holocaust Education Trust Ireland – HETI) poskytuje cibuľky žltých krokusov, ktoré majú byť na jeseň vysadené na pamiatku jeden a pol milióna židovských detí, ktoré zahynuli počas holokaustu a tisícok ďalších detí, ktoré sa stali obeťami nacistických zverstiev. Žlté cibuľky pripomínajú žlté Dávidove hviezdy, ktoré boli Židia prinútení nosiť za nacistickej vlády. Krokusy kvitnú na konci januára alebo začiatkom februára v čase Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. januára).

 

Do projektu sa zapojila II.SC trieda, ktorá vysadila krokusy 3. novembra 2022. Projekt môže pomôcť pri výučbe holokaustu a bude slúžiť žiakom ako podnet pre rozširovanie ich vedomostí o tejto problematike. Účasť v projekte Krokus je hmatateľný spôsob, ako mladých ľudí uviesť do problematiky holokaustu a ako zvýšiť povedomie o nebezpečenstvách rasizmu a nedostatku tolerancie. Naučia sa, aké dôležité je začlenenie a rešpekt voči všetkým ľuďom bez ohľadu na ich etnickú príslušnosť, postihnutie, sexuálnu orientáciu alebo náboženské vyznanie.

 

Na záver je potrebné spomenúť, že existuje medzinárodná Facebooková komunita Crocus Club, do tejto skupiny sa môžu žiaci prihlásiť a zdieľať svoje skúsenosti a vedomosti s účastníkmi z celého sveta, ktorí sú do projektu zapojení.

Mgr. Iveta Kovaľová

Divadelné predstavenie

15. 11. 2022 sa študenti našej školy zúčastnili v kine Scala divadelného predstavenia Kým kohút nezaspieva, ktorého autorom je Ivan Bukovčan.

 

Tento umelecký zážitok nám sprostredkovalo Slovenské filmové divadlo v rámci projektu Literatúra na doskách a absolvovali sme ho v čase konania Dňa otvorených dverí 2022 na našej škole.

 

Táto divadelná hra zaujala všetkých, no oslovila najmä štvrtákov, a to nielen témou, ale aj preto, že je súčasťou maturitných otázok.

 

link na predstavenie:

https://filmovedivadlo.sk/kym-kohut-nezaspieva/

Mgr. Iveta Kovaľová

OK vo florbale

Dňa 9. 11. 2022 sa žiaci SPŠ elektrotechnickej zúčastnili okresného kola vo florbale. V skupine sme mali za súperov SPŠ Stavebnú a GK2. Po tesnej prehre so stavbármi v pomere 2:4 nám na postup nestačilo ani víťazstvo 6:3 s GK2. V skupine sme tak obsadili nepostupové druhé miesto. Ďakujeme žiakom za reprezentáciu a veríme, že skúsenosti, ktoré chlapci nazbierali, zúročia na ďalších turnajoch a zápasoch.

Mgr. Štefan Dankovič

OK v bedmintone

Okresné kolo v bedmintone skončilo pre družstvo študentov (D. Szittyai, III.A, M. Štefanko, IV.SB) výborným 2. miestom z 8 prihlásených škôl. Bez menších problémov postúpili zo základnej skupiny (SPŠ Strojnícka, GJAR, SŠĽP) z 1. miesta. V semifinále jednoznačne porazili súperov zo SPŠ Stavebnej v pomere 2x 2:0 na sety, ale vo finále už ťahali za kratší koniec, kde podľahli favorizovanému družstvu stále aktívnych hráčov z GK2. Našim víťazom gratulujeme a prajeme veľa šťastia v budúcom roku.

Mgr. Viktor Mačák

Futsalový turnaj SPŠE

V novembri vyvrcholil už siedmy ročník medzitriedneho futsalového turnaja. Aj v tomto školskom roku si svoje sily zmeralo 22 tried a vyše 100 žiakov školy. Opäť nebola núdza o dramatické zápasy a pekné futbalové momenty. Kvalita turnaja sa  každým ďalším kolom postupne zvyšovala a zápasy boli stále viac vyrovnané. Prekvapením bolo, že takmer všetky štvrtácke triedy vypadli už v úvodných kolách. Na finálový turnaj sa prebojovali favorizované triedy III.A a III.F, doplnila ich II.SB. Druháci sa nezľakli svojich favorizovaných súperov a pod dvoch víťazstvách 2:1 a skalopevnej defenzíve dokráčali k turnajovému triumfu. Druhé miesto si vybojovala III.F a tretia skončila III.A. Víťazom blahoželáme a už teraz sa tešíme na ôsmy ročník turnaja.

Mgr. Štefan Dankovič

Volejbalový zápas Učitelia vs. Žiaci

Dňa 30. 11. 2022 sa uskutočnil tradičný volejbalový zápas žiakov SPŠE proti učiteľom. Skúsenosti vs. mladícka dravosť boli predpokladom kvalitného stretnutia. V priateľskej a uvoľnenej atmosfére nakoniec zvíťazili žiaci 2:1 na sety. Pevne veríme, že v tejto peknej tradícii budeme pokračovať aj naďalej.

Mgr. Štefan Dankovič

Zamestnateľnosť

V dňoch 7. - 9. novembra 2022 sa realizovalo školenie "Rozvoj zamestnateľnosti" pre učiteľov, ktoré sa uskutočnilo na Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov. Školenie v rámci projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce (ITMS312011 Z298), ktorý zrealizovala vzdelávacia organizácia JA Slovensko, n. o. Cieľom projektu bolo zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov prostredníctvom ponuky a realizácie inovatívnych programov vzdelávania pre žiakov škôl a pre pedagogických a odborných pracovníkov škôl pracujúcich s nimi.

 

Vzdelávací program Zručnosti pre úspech bol určený učiteľom stredných škôl. Program rozvíjal:

 

  • vzdelávacie programy podporujúce podnikateľské a ekonomické myslenie,
  • preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže,
  • základné zručnosti pre zamestnateľnosť,
  • proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti,
  • samostatnú prácu aj prácu v kolektíve,
  • schopnosť riešiť problémy,
  • identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad.

 

Prostredníctvom programu získali učitelia zručnosti v oblasti zamestnateľnosti, komunikácie, prezentácie, sebaprezentácie a aj prácu v tíme.

 

Rozvíjal základné zručnosti pre zamestnateľnosť a proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti, vlastnú prácu, schopnosť riešiť problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad.  Na záver bol učiteľom odovzdaný certifikát za úspešné ukončenie vzdelávania.

 

VYCHOVÁVAME PRE ŽIVOT,

VZDELÁVAME PRE PRAX!

 

Ing. Vladimíra Pastirová

English section - Environmental damage

Every day we all see some random bits of trash on the sidewalk, in the woods, on the coast of river or few metres from the trashcan. Yet we do nothing about that or maybe even add problems to the pile because we can’t hold on that plastic bag until we get home or see some trashcan. Now, it may seem that one person cannot make difference, but we always start at level one, don’t we?

 

Maybe you don’t want to touch the trash laying on the ground, but at least don’t make others touch your fallen trash and put it where it belongs – into the correct dumpster. If you want to get rid of some plastic item you should use the yellow dumpster. On the other hand, if the item you want to throw away is made of paper use the blue one. For the glass use the dumpster of green colour. If you are not sure which one to use you can use google to find the answer and if that doesn’t help, use the mixed one. Remember that it’s always better to use that than to throw the trash on the ground.

Samuel Pasierb, III.SB

How does your name affect your personality

Many factors influence our personality. One of it‘s our name. Parents usually choose our names when we’re born. Many of them think it’s just some test of creativity. But probably they don’t know that this choice can influence how others will see you and how you would make tough decisions. We use others names on daily basis, even when we meet new people we want to know their names first.

 

Every person have names they like and names they don’t like. You probably wouldn’t be very good friend with person when you don’t like his name. A study from the 2000s led by American psychologist Jean Twenge found that people who did not like their own name tended to have a poorer psychological adjustment. This was because their lack of self-confidence.

 

Also people match names with some personality trait they like or don’t like. Research in Germany found that participants were less likely to help negatively named strangers (like Cindy) and people with old-fashioned-names were more likely rejected.

Juraj Pištej, III.SB

Enjoy your life!

You are living your life. Every day you do the same. You wake up. Eat your favourite breakfast. Clean yourself and brush your teeth. You dress up and head up to school. After you finish your last lesson, you go home. Do your homework, talk to your family. Afterwards you eat dinner and go to bed. Every single day you do the same. You feel the same. You can feel empty, sad, shattered as glass of vine. You can be angry. You look bad. Nobody likes you. You have no friends. Maybe you want to end it all. You want to give up. But suddenly, something is different. You met someone. Someone who cares about you. Who want to know how you feel. How was your day. Someone who doesn’t care about your look, but someone who likes you for who you are. Someone, who finally make you feel wanted, make you feel loved. You become friends. Starting to know each other well. Starting to make good and funny memories together. You start to work on yourself. You want to look better so you start to eat healthy food. Change your fashion. Hairstyle. You starting to be confident. To feel great in yourself. Eventually everything is great. Your miserable life changed into the dream. You are living a life you always wanted. All of that because of one person that had faith in you. That believed in you. The fact is, that they probably don’t even know how big impact they left on you. They don’t know how you feel about them. That you have some feelings for them. You want to be beside them for your whole life. Because of that fact you try to tell them how you feel. Get to know if they feel the same. But you don’t want to just tell them everything. You don’t want to tell them that you are so glad they came into your life. To be able to spend everyday with them makes you so thankful. Their smile, their laugh, their touch all makes you alive. Makes you happy. And when you look into their eyes nothing else seems to matter. It just you two. Nobody else. Time freezes. You are floating in another space, another dimension. You don’t want to tell them because you are afraid of something. Maybe its rejection. Maybe you don’t want to hear that they just don’t feel the same about you as you feel about them. So, you just stay friends. Everything’s great. You become best friends. After some time, you feel like they maybe like you too. That maybe you could be together. But you still don’t want to tell them because you think it will work out itself. You would do everything they ask for. You would die for them. You are in love. But then suddenly they pull away. They ignore you. They won’t text you. They won’t call you. You starting to ask yourself questions. Did I do something wrong? Did I said something I shouldn't? Are we still best friends? Are we done? Are we going to talk to each other ever again? Did they find someone else? Someone better? Your life changed from a dream into a nightmare. Your hearth shattered into million pieces. You are lost in your head, in your void. You are just thinking every single second of your day. You can’t do anything else. You want to be alone. You feel sad, angry, betrayed. You want to know what happened. You want the explanation. You still love them more than anything in the entire universe. And they don’t even know. You were too afraid to tell them. I love you. That one single sentence could change everything. But it’s too late. You want to move on. But how can you move on when all the best things you have you made with them. How can you move on when everyone still talks about them. This is different kind of pain. It’s hard. But that’s life isn’t it. People come and go. You can’t do anything about it. But when it’s that time, when they are in your life, try to make the best from every single second with them. Because nothing last forever.

Marek Wittner, II.SA

SPONZORI