2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Skvelé úspechy našich študentov na Robocupe 2023

V dňoch 12. – 14. apríla 2023 sme na pôde SPŠE v Prešove privítali 188 účastníkov celoslovenskej súťaže Robocup. 42 tímov zo všetkých kútov Slovenska bojovalo celkom o 12 sád pohárov a medailí, ktoré si nakoniec víťazi prevzali na slávnostnom odovzdávaní cien v priestoroch PKO Čierny Orol. Aj my sme mali svoje želiezka v ohni a naozaj sa nestratili. Vďaka skvelým výsledkom sme sa stali najúspešnejšou školou na súťaži. Naši študenti si opäť vybojovali miestenky na európsky Robocup do chorvátskeho Varaždína a svetový do francúzskeho Bordeaux. Naše úspechy nájdete zhrnuté v priloženej tabuľke:

Kategórie

Názov tímu

!focus()

Flores

neoEnžinírs

Guľvas

Členovia tímu

Filip Ondrej
Damián Haladej
Filip Bodor
Marek Štofánik

Kristína Špirengová
Bianka Petrašková
Martin Zayonc
Ema Lujza Kohániová
Tomáš Jevčák
Daniel Baňas
Igor Višňovský
Adrián Paľa

Samuel Kovaľ
Filip Adamišín
Tadeáš Taiš
Adrián Tomko

Michal Dutka
Richard Melniček
Damián Sabadšág
Alex Lendacký

Konštrukcia

 

2.miesto

 

 

Robotická ruka

1.miesto

 

 

 

Záchranná čiara

1.miesto

 

 

 

Záchranár Labyrint

2.miesto

 

3.miesto

 

Záchranár Sim Erebus

1.miesto

 

 

4.miesto

Záchranár Sim CoSpace

1.miesto

 

 

 

On Stage

 

2.miesto

 

 

Úspešným študentom srdečne gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy. Poďakovanie za perfektnú organizáciu súťaže patrí všetkým členom realizačného tímu našej školy každému, kto akokoľvek pomohol, aby podujatie prebehlo hladko a bez problémov.

Ing. Peter Vargovčík a Mgr. Zdenka Liščinská

Junior Internet – AMAVET 2023

V dňoch 27. 04. – 29. 04. 2023 sme sa zúčastnili 18. ročníka súťaže Junior Internet, ktorý pravidelne organizuje AMAVET. Z celkovo 317 projektov bolo vybraných na celoslovenské kolo 51. Medzi nimi boli aj projekty našich piatich študentov.

Do Bratislavy  ich prišlo povzbudiť 30 spolužiakov a dvaja učitelia. Prežili sme krásne dni vyplnené nielen prezentáciami súťažiacich, workshopmi, ale aj prehliadkou pamätihodností Bratislavy, hradu Devín a bánského múzea v Hodruši Hámre. Prezreli sme si zbierku minerálov z celého sveta a baňu, kde sa ťažilo zlato a striebro a nástroje baníkov. Najväčšou atrakciou bolo pre študentov vlastnoručné ryžovanie zlata.

Vyhodnotenie súťaže bolo napínavé a všetci naši súťažiaci sa umiestnili na prvých troch miestach.

V kategórií Junior WEB sa na 2. mieste sa umiestnil Šimon Farkaš z I.SB. V kategórií Junior APP sa na 2. mieste umiestnil Maximilian Cverdeľ zo IV.B a na 3. mieste sa umiestnili Tomáš Nosaľ, Ľubomír Durkáč a Marko Olejník z III.SB.

Všetci sme sa tešili z úspechu a tešíme sa na ďalšie podujatia, pri ktorých budeme šíriť dobré meno našej školy.

Ing. Anna Dlugošová a Ing. Tibor Roland

LegoBot 2023

Dňa 27. 4. 2023 sa konal v poradí už siedmy ročník súťaže LegoBot. Túto súťaž pripravujeme pre žiakov základných škôl, u ktorých chceme prehlbovať záujem o techniku a programovanie.

Súťažiaci majú možnosť súťažiť v štyroch kategóriách, pričom na stavbu svojich robotov využívajú stavebnice Lego. Tohto ročníka sa síce zúčastnilo menej tímov ako po minulé roky, avšak neubralo to na kvalite technických riešení robotov. Súťažiaci prekvapili zaujímavými úpravami a mechanizmami. Najkreatívnejšou disciplínou súťaže je bezpochyby disciplína EduBot, kde žiaci konštruujú robotické učebné pomôcky. Prvé miesto získalo zariadenie, ktoré demonštrovalo Newtonové zákony. Druhé miesto získalo zariadenie na vysvetlenie momentu zotrvačnosti. Najobľúbenejšou disciplínou medzi súťažiacimi bola disciplína RescueBot, čomu

nasvedčoval počet súťažiacich tímov. V tejto disciplíne robot autonómne prechádzal bludiskom a mal za úlohu z bludiska vyniesť von kocku. Pre žiakov, ktorí radi kreslia, sme mali nachystanú disciplínu PaintBot, v ktorej roboti autonómne kreslili obrázky podľa zadanej predlohy. Hodnotila sa presnosť rozmerov, dodržanie tvarov a takisto aj čas splnenia úlohy. Novinkou tohto ročníka bola kategória LegoBall. Úlohou robotov bolo čo najpresnejšie otočiť žliabok a spustiť žliabkom guličku do jamky. Po ukončení súťažných disciplín sme mali pre súťažiacich pripravenú prehliadku školy. Naši žiaci s radosťou ukázali hosťom odborné učebne a oboznámili ich so životom školy.

Všetkým súťažiacim vyjadrujeme uznanie za ich odhodlanie súťažiť a víťazom gratulujeme k výborným výsledkom. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.

Ing. Jozef Macej, PhD.

Erasmus – Valencia, Španielsko

V čase 11. 4. 2023 – 27. 4. 2023 sa 15 žiakov z III.SA, III.SB a III.B zúčastnilo krátkodobej mobility v Španielsku v rámci projektu Erasmus. Pedagogickým dozorom boli Mgr. Lýdia Bujňáková Letkovská a RNDr. Martin Šechný, PhD. Miestnu dopravu, ubytovanie, stravovanie, odborný aj kultúrny program zabezpečila agentúra Universal Mobility.

Cieľom aktivity bolo zvýšiť odborné spôsobilosti žiakov, komunikačné spôsobilosti v cudzom jazyku, prácu v tíme, spoznať cudziu krajinu a jej kultúru a riešiť problémové situácie. Odborné zameranie mobility bolo vybraté na základe väčšinových preferencií žiakov a ponuky mobility – grafický dizajn a video dizajn s použitím softvéru.

Firma U-MAKEit, ktorá je súčasťou skupiny SICNOVA, sa venuje technológiám CAD, CAM, CAE – grafický dizajn, video dizajn, 3D tlač, dizajn priemyselných prototypov, návrh výrobného procesu. Cieľom vzdelávania bolo vytvoriť a pripraviť grafické podklady pre video-webovú galériu. Vzdelávanie zahŕňalo nové vedomosti a zručnosti z grafického dizajnu (farby, osvetlenie, grafické formáty, kamera, kompozícia, softvér pre editovanie fotografií a videa, kodeky, export do výstupného formátu). Žiaci pracovali v 3-členných skupinách na čiastkových úlohách a finálnom projekte, ktorý prezentujú na záver vzdelávania. Učebňa (fablab) poskytovala niekoľko grafických pracovných staníc, 3D tlačiarne, pracovnú stanicu pre video a audio, ručné nástroje, materiály. Ďalšie zariadenia (3D laser skener, CNC stroje) sa môžu požičať z iných pobočiek skupiny firiem.

Pracovný deň v Španielsku začína pozvoľne, všeobecne na ľuďoch nevidno zhon a stres, aký je na Slovensku bežný. Angličtina nie je až tak univerzálny jazyk, ako sme si mysleli. Málokto z miestnych ovláda anglický (alebo iný cudzí) jazyk dostatočne dobre. Preto je dobré, že firma má v učebni Google asistenta, ktorý vie odpovedať na rôzne gúgliteľné otázky a prekladať. Prekvapilo nás, aj to, že priestory firmy sú veľmi skromné a dosť vzdialené od centra mesta. Cieľom mobility nebolo len vzdelanie, ale aj kultúra. Agentúra nám urobila rýchlu exkurziu po centre Valencie a poskytla tipy na rôzne atrakcie. Všetci sme precitli z ľahkosti dovolenkového bytia a uvedomili sme si, že 2 týždne vo Valencii bude málo. Historické pamiatky, technické centrum, prírodovedné centrum, umelecké centrum, nádherná architektúra, relaxačné a parky… a veľké pláže pri Stredozemnom mori – to všetko treba určite vidieť!

RNDr. Martin Šechný, PhD.

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda |Matematická olympiáda je individuálnou súťažou žiakov základných a stredných škôl riešiacich úlohy z matematiky, ktoré svojou formuláciou motivujú žiakov k tvorivej činnosti. Sme nesmierne radi, že traja žiaci našej školy, Jakub Lazorčák z I.SA, Tomáš Neupauer z I.SA a Alexander Jozef Dobrovič z I. SB, sú úspešnými riešiteľmi krajského kola 72. ročníka MO kategórie C, ktoré sa uskutočnilo 4. apríla 2023. Ich úspech je o to cennejší, že zo 42 účastníkov (prevažne žiakov gymnázií) bolo úspešných iba štrnásť. Blahoželáme!

RNDr. Anna Budišová

Deň učiteľov

Dňa 14. 4. 2023 sa študenti našej školy potešili riaditeľskému voľnu, ktoré dostali kvôli oslave Dňa učiteľov. Tento deň sa každoročne spája s narodením J. A. Komenského a tento rok sa niesol aj v duchu 70. výročia založenia SPŠE. V tento deň sa zišli pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci, ako aj bývalí členovia pedagogického zboru v Mladosti, aby si pripomenuli obidve udalosti. Po príhovoroch zástupcov žiackej rady a pani riaditeľky Ing. Ivety Marcinčinovej sa oživením programu stali spomienky pani Judity Kostelníkovej a pani Valérie Capekovej, na jednu z významných osobností SPŠE Ing. Ladislava Vavreka, ktoré zakončili blahoželaním našej škole, v ktorej prežili veľkú časť svojho života. Milým spestrením bolo tanečné vystúpenie našich bývalých absolventov, ktorí účinkujú vo folklórnom súbore Rozmaria doprevádzané harmonikou. K spomínaniu na roky prežité v SPŠE sa pridal aj bývalý kolega Ing. Stanislav Goban. Potom boli udelené ocenenia Ing. Martinovi Vujčíkovi pri príležitosti jeho 50-tych narodenín a niektorým pedagogickým či nepedagogickým zamestnancom za 35 alebo 25 rokov pôsobenia na našej škole – Mgr. I. Kovaľovej, pani K. Mihokovej, pani Z. Vaňovej, pani Uhľarovej. Po oficiálnej časti nasledovalo posedenie pri slávnostnom obede, hudbe a vzájomných rozhovoroch a spomienkach, ktoré dobre padnú najmä našim dôchodcom. Veríme, že si tak príjemne pripomenieme naše učiteľské povolanie a poslanie znovu o rok.

Mgr. Iveta Kovaľová

SÚŤAŽ IHRA

V novembri školského roka 2022/2023 bol na našej škole vyhlásený 9. ročník súťaže o najlepšiu počítačovú hru. Rozhodnúť o víťazovi v tejto súťaži môžu vždy všetci a to hlasovaním v ankete prístupnej pre všetkých žiakov a pedagógov našej školy. Každoročne najlepšie hry sú zaregistrované do súťaže IHRA organizovanej Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je to celoslovenská prehliadka hier v rámci ZŠ, SŠ a VŠ.

V tomto roku sa konalo vyhodnotenie súťaže 19.4. prezenčnou formou na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Taktiež aj tohto roku sa máme čím pochváliť:

3. miesto získali Jaroslav Svoboda, Peter Leško s hrou: The Last Craftmaster

Martin Štefanko, Dávid Jančuš s hrou Robo Invasion At Our School získali špeciálnu cenu poroty – za najoriginálnejšiu myšlienku hry,

Oleksandr Shabaldas s hrou Pixel Hero's Adventure Unity získal špeciálnu cenu poroty – za najlepšiu plošinovku.

Z postrehov našich súťažiacich:

„Vďaka súťaži sme sa mohli porovnať s ostatnými študentmi, ktorí taktiež pracujú na svojich hrách. Získali sme veľa skúseností a nových znalostí o vývoji hier. Celkovo sa nám to páčilo, pretože tam bola príjemná atmosféra a skvelí ľudia.“

„Na tejto súťaži som bol najmladší v kategórii a neočakával som víťazstvo, no napriek tomu som sa dôkladne pripravil. Prezentovať moju hru pred publikom bolo pre mňa náročné, no zvládol som to. Komisia ma pochválila za to, že som bol na súťaži od začiatku a zbieral informácie od hier vysokoškolákov, aj žiakov ZŠ."

Pridaj sa na budúci rok k nám aj ty!

Ing. Mária Šandrejová

Deň Zeme

Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to totiž práve 22. apríla v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Do roku 1990 venovali pozornosť Dňu Zeme predovšetkým na americkom kontinente. Skutočne svetovým sa stal od roku 1990, kedy začalo iniciatívne a koordinačne pôsobiť Medzinárodné ústredie DŇA ZEME so sídlom v Stanforde (Kalifornia USA). V tomto roku (1990) sa pri príležitosti Dňa Zeme aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta, vrátane vtedajšej ČSFR. Postupne vznikali aj regionálne a národné ústredia na celej zemeguli. Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si raz do roka (ak už nie častejšie) pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká. Geniálna dokonalosť nespočetných väzieb vzájomnej užitočnosti všetkého živého i zdanlivo neživého, čím je Zem obdarovaná, by nás mala napĺňať nie krátkozrakým majetníckym nutkaním ovládať a drancovať; ale naopak - nemým úžasom, obdivom a pokornou túžbou učiť sa od Zeme a chrániť jej poklady pre budúce generácie.

RNDr. Anna Budišová

Girl’s Day

Štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci sme, štyri dievčatá z I.SC, náš medzinárodný “Girls day” strávili vo firme. Hotovo je IT spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom internetových a mobilných aplikácií, integráciou systémov a podporou začínajúcich podnikateľov. Boli sme veľmi zvedavé, ako vyzerá práca v takejto firme a čo všetko sa tam dá naučiť. Už pri príchode sme boli milo prekvapené príjemnou atmosférou a úsmevnými ľuďmi. Nové priestory sú veľké, svetlé, plné zaujímavých dekorácií a technických vychytávok. Po krátkom predstavení nás rozdelili do menších skupín a zoznámili nás s rôznymi projektmi, na ktorých pracujú. Zaujal nás najmä bonus programu - laserová struna, projekt čističky odpadových vôd a veľkou zábavou boli aj okuliare, v ktorých sa prelínal hologram s realitou. Keďže väčšina dievčat bola z gymnázií, firmu sme milo prekvapili v odborných znalostiach. A tak sme aj našou troškou prispeli k šíreniu dobrého mena SPŠE Prešov. Celé naše doobedie vo firme Hotovo bolo veľmi príjemné a poučné. Inšpirovalo nás to v sfére IT a mnoho sme sa naučili. Videli sme, že práca v IT firme môže byť zábavná, kreatívna, plná výziev a že sa každá z našich "Girls" v niečom našla. 

"Girls" z I.SC

Silná ruka SPŠE

V priebehu troch dní počas veľkých prestávok  sa našej škole uskutočnila silová súťaž v pretláčaní pravou rukou. Zúčastnilo sa na nej 40 žiakov v troch váhových kategóriách do 70kg, do 80kg a nad 80kg. Umiestnenie vo váhových kategóriách podľa poradia je nasledovné:

Do 70kg

1. miesto:    Ľaš Samuel III. B

2. miesto:    Švec Peter II. C

3. miesto:    Baranovský Peter I. A 

Do 80kg

1. miesto:    Rakáš Adrián I. SB

2. miesto:    Jurčo Julián II. C

3. miesto:    Hodor Slavomír IV. F

         Nad 80 kg

1. miesto:    Janiga Leo IV. F

2. miesto:    Badida Michal Jozef IV. SA

3. miesto:    Miženčík Matúš III.B

 

Vo vypätých a dramatických súbojoch plných testosterónu ukázali chlapci, čo sa v nich skrýva. Všetkým súťažiacim aj fanúšikom blahoželáme a ďakujeme za skvelú súťažnú atmosféru.

Mgr. Viktor Mačák

Formovanie ekonomického myslenia žiakov

Vzdelávanie v oblasti ekonómie a ekonomiky je dôležité pre každého občana a pre mladých ľudí pred vstupom na trh práce zvlášť. Preto sme popri klasickom vyučovaní ekonomiky štvrtákov pozvali na besedy odborníkov z praxe.

V priebehu školského roka sa uskutočnili tri besedy s organizáciou Partners Group v zastúpení Ing. Radovanom Harvanom a jeho spolupracovníkmi. Postupne sa venovali  problematike investovania, dôchodkového zabezpečenia a bývania. Mladí ľudia na prahu života by mali mať základné vedomosti o možnostiach zachovania, poprípade zvýšenia svojej životnej úrovne. Na praktických príkladoch mali možnosť pochopiť dôležitosť orientovania sa v tejto problematike a že bez ohľadu na odbornú profiláciu, ekonomika zasahuje do ich každodenného života. Pri svojom rozhodovaní každý človek reaguje na podnety, ktoré ho vedú k určitému konaniu – či už ide o potenciálne odmeny alebo tresty za istý typ konania, alebo o „pravidlá hry“ – zákony, zvyky morálne princípy. Osvojenie si ekonomického spôsobu myslenia môže žiakom pomôcť v každodennom živote a pri pochopení toho, prečo ľudia, politici, spolužiaci konajú tak, ako konajú.

Pomocou týchto besied sme chceli prispieť k tomu, aby z našej školy vychádzali absolventi, ktorí si úspešne osvojili nielen odborné vedomosti v oblasti energetiky a informačných technológií, ale aby zvládli aj ekonomický spôsob myslenia a pochopili jeho význam a využiteľnosť v každodennom živote.

 

Ing. Ljuba Krišová

Napísali o nás

SPONZORI