2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Špeciálne ocenenie na súťaži SYGA 2015

top2-jpgAko po iné roky, tak aj tento rok sa Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove zapojila do súťaže organizovanej spoločnosťou SIEMENS, ktorá má názov Siemens Young Generation Award, skrátene SYGA. V dvanástom ročníku tejto súťaže nás a našu školu reprezentovali žiaci 4. ročníka – **Daniel Gazdačko a Adrián Šurányi**. Do súťaže sa zapojili so svojou maturitnou prácou s názvom Pneumatický triedič obrobkov. Pneumatický triedič obrobkov využíva komponenty zo stavebnice pneumatického riadenia a priemyselné snímače, vďaka ktorým dokáže triediť obrobky na kovové, nekovové biele a nekovové čierne. Proces triedenia je riadený pomocou PLC Simatic s7 1200 a vizualizovaný v grafickom vývojom prostredí LabVIEW. Vďaka netradičnej kombinácii PLC, vizualizácie pomocou LaBVIEW a, samozrejme, aj vďaka dobre nachystanej prezentácii projektu si naši žiaci vybojovali ocenenie od redakcie časopisu ATP Journal. Ocenenie im odovzdal priamo do rúk šéfredaktor časopisu, Ing. Anton Gérer. Naši reprezentanti skončili celkovo na štvrtom mieste z jedenástich súťažiacich tímov. Ak vezmeme do úvahy, že z celého Slovenska bolo do užšieho výberu vybraných len jedenásť tímov, môžeme povedať, že Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove dosiahla slušný úspech. Veríme, že aj na budúci rok sa zúčastníme tejto prestížnej súťaže a že sa nám podarí úspešne reprezentovať SPŠE v Prešove. Napokon máme na škole veľa šikovných žiakov, ktorí majú odbornú porotu čím zaujať.

Ing. Jozef Macej

Celoštátne kolo SOČ 2015

top-jpg V dňoch 22. – 24. 4. 2015 sa konalo celoštátne kolo SOČ na Hotelovej akadémii, Ľ. Wintera v Piešťanoch. Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Prešove reprezentovali traja žiaci so svojimi súťažnými prácami. V súťažnom odbore 11 – Informatika, Marek Galovič (III.SB) a v súťažnom odbore 12 – Elektrotechnika a hardware, Patrik Kužila (IV.C) a Michal Pánik (IV.SA). Svojimi obhajobami úspešne reprezentovali nielen našu školu, ale aj Prešovský kraj. Odbornú hodnotiacu komisiu však zaujal **Marek Galovič** z III.SB triedy, ktorý sa umiestnil na treťom mieste v súťažnom odbore 11 – Informatika, s prácou: Analýza webového obsahu, systém odporúčania obsahu. K dosiahnutému úspechu gratulujeme.

Ing. František Moyzes

NAG 2015 – školské kolo SPŠE, Prešov

top1-jpgV piatok, 24.4.2015, sa uskutočnilo školské kolo súťaže NetworkingAcademyGames 2015. Podľa výsledkov teoretického testu do praktickej časti postúpilo 26 študentov. Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov prevažne tretieho a štvrtého ročníka odboru IST. V súťaži si preverili svoje znalosti z oblasti konfigurácie sieťových zariadení, riešenia problémov pri komunikácii, či návrhu sieťových parametrov pomocou simulátora PacketTracer. Inováciou v tomto roku bola konfigurácia reálneho zariadenia a krimplovanie sieťového káblu na čas. Súťažiaci sa nezľakli rozsiahleho zadania a počas vyhradených 120 minút odviedli veľmi dobré výkony. Všetci zúčastnení ukázali nadpriemerné znalosti z oblasti počítačových sietí. Tu je potrebné podotknúť, že na praktických zručnostiach ešte musíme popracovať a venovať viac času práve vytváraniu káblov, keďže úspešnosť v tejto kategórii bola iba 50% (10 funkčných z 19 vytvorených káblov). Víťazom tejto kategórie sa stal Matej Dujava zo IV.SB, ktorý vytvoril funkčný kábel za 3 minúty 45 sekúnd. Celkovým víťazom sa podľa predpokladov stal Maroš Matisko, IV.SA, v tesnom závese za ním nasleduje Tomáš Pavlišin, IV.SA. Už s väčším odstupom skončil tretí v poradí Oskar Hladký, IV.SA. Konečne sa podarilo zapojiť aj žiakov nižších ročníkov, ktorí skončili v rámci svojich aktuálnych vedomostí. Jediným zástupcom klasických elektrikárov bol Lukáš Vaniščák z III.D. Výsledky

Ing. Martin Vujčík, Mgr. Ján Vavrek

SPŠE, Prešov získala Čestné uznanie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, udelili našej škole, Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove, ČESTNÉ UZNANIE za aktívnu podporu ďalších foriem vzdelávania v rámci rozvoja kompetencií mladého človeka a vyjadrenia uznania v oblasti neformálneho vzdelávania, a to v rámci projektu Oceňovanie stredných škôl. Ambíciou tohto pilotného projektu bolo prispieť k väčšiemu uznaniu neformálneho vzdelávania mladých ľudí, ale hlavne inštitúcií, ktoré aktívne vytvárajú priestor pre jeho rozvoj a realizáciu. V oblasti podpory neformálneho vzdelávania v práci s mládežou majú neodmysliteľné miesto aj stredné školy. Predovšetkým však tie, ktoré sú aktívne v podpore ďalších foriem vzdelávania svojich študentov, a to aj prostredníctvom neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a snažia sa svojich študentov lepšie pripraviť ako pre trh práce, tak aj pre život. Do spomínaného projektu sme sa zapojili aj my prostredníctvom vyplnenia online dotazníka, v ktorom sme deklarovali, ako podporujeme neformálne vzdelávanie mladých ľudí v rôznych oblastiach a zapájame našich študentov do týchto aktivít. Na základe uvedených informácií sme získali potrebný počet bodov pre udelenie oficiálneho dekrétu, ktorý udeľuje Slovenský inštitút mládeže. Vďaka tejto skutočnosti, ale aj nášmu iniciatívnemu prístupu, sme sa zaradili medzi stredné školy, ktorým bolo udelené Čestné uznanie.

Mgr. Jana Pavlišaková

Výsledky matematickej olympiády PANGEA

V matematickej olympiáde PANGEA v tomto školskom roku súťažilo 72 študentov 3. ročníka. Je to celoeurópska súťaž, do ktorej sa prihlásilo viac ako 400 škôl zo Slovenska. Najúspešnejší študenti našej školy sú: | Poradie | Meno | Priezvisko | Trieda | Úspešnosť v % | |---------------|-----------------|------------------|---------------|---------------------| | 1. | Martin | Olejár | III. SB | 80,00 | | 2. | Martin | Macej | III. SB | 76,00 | | 3. | Ľubomír | Andrej | III. SA | 68,00 | | 3. | Jozef | Sabo | III. SA | 68,00 | | 3. | Juraj | Pivovarník | III. SA | 68,00 | | 4. | Martin | Škreptač | III. SA | 64,00 | | 5. | Marek | Galovič | III. SB | 60,00 | | 5. | Matúš | Liščinský | III. SA | 60,00 | | 5. | Vladimír | Marcin | III. SA | 60,00 | | 5. | Dominik | Jurečko | III. SA | 60,00 | | 5. | Lukáš | Slivko | III. SA | 60,00 | | 5. | Lukáš | Bandura | III. SA | 60,00 | | 5. | Michal | Hric | III. SA | 60,00 | | 6. | Patrik | Jurašek | III. SA | 56,00 | | 7. | Stanislav | Soták | III. SB | 52,00 | | 7. | Michal | Matija | III. SA | 52,00 | | 7. | Juraj | Bánó | III. SA | 52,00 | | 7. | Martin | Frištyk | III. D | 52,00 |

RNDr.Daniela Tekeľová

ŠTVRTÁCI zvyšovali svoju ekonomickú gramotnosť

Prostredníctvom Online učebnice ekonómie mali žiaci IV. A, B, C, SA, SB a F, spolu 126 žiakov, možnosť na vzdelávacom portáli www.vzdelavanie.jasr.sk pod vedením učiteľa, tútora – Ing. Pastirovej, vzdelávať sa online v pohodlí domova počas celého školského roka 2014/2015 a mali tak možnosť: • získať rozsiahlejší ekonomický rozhľad, • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa, • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov, • určiť si vlastné tempo štúdia textov testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia za pomoci učiteľa, • využiť samoštúdium prostredníctvom internetu doma, • získať po splnení podmienok do 24. apríla 2015 (vstupný test, absolvovanie 15 kapitol, výstupný test) certifikát o úspešnom absolvovaní podporovaný mnohými známymi firmami na Slovensku (zoznam podporovateľov je uvedený na stránke jasr). Študenti študovali postupne 15 kapitol: 1. kapitola - Čo je ekonómia? 2. kapitola - Systém slobodného podnikania 3. kapitola - Dopyt 4. kapitola - Ponuka 5. kapitola - Trhová rovnováha 6. kapitola - Spotrebitelia, sporitelia, investori 7. kapitola - Podnikanie v trhovej ekonomike 8. kapitola - Financovanie podniku 9. kapitola - Výroba a produktivita 10. kapitola - Pracovná sila 11. kapitola - Ako si firmy konkurujú 12. kapitola - Úloha vlády 13. kapitola - Peniaze a finančné inštitúcie 14. kapitola - Ekonomická stabilita 15. kapitola - Medzinárodné vzťahy Všetky podmienky štúdia úspešne splnilo 96 žiakov a získali tak certifikát, ktorý im bude odovzdaný prostredníctvom triednych učiteľov, sú to títo žiaci.

Ing. Vladimíra Pastirová

Majáles 2015

majales-2015-jDňa 30. apríla 2015 organizovala Žiacka školská rada pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove, pod vedením Ing. Vladimíry Pastirovej, jubilejný 10. ročník školského plesu elektrikárov – Majáles 2015, na pôde parku kultúry a oddychu, v nádhernom prostredí prešovského Čierneho Orla. Je to už desať rokov, čo niekomu skrsla pekná myšlienka oživiť rozlúčkové maturitné plesy. Na tohtoročnom plese sa stretli známe tváre pedagógov, žiakov našej školy, predovšetkým žiakov 4. ročníka, ale aj absolventov a priateľov školy a zároveň to bola príležitosť stretnúť aj nové tváre, pretože zúčastniť sa Majálesu sa stáva prestížnou záležitosťou. ŽŠR si pre tento večer pripravila dobrú zábavu pod vedením majstra diskoték Štefana Hajzuša alias DJ Piťa a školskej skupiny Spesh Floyd pod vedením Ing. Petra Vargovčíka. O zábavu sa taktiež postarala trieda IV. B spolu s členom skupiny Drišľak, ktorý bol tiež hosťom plesu. Okrem toho o polnoci všetkých čakala bohatá tombola a polnočná kapustnica. Úvodné slová patrili Timeí Balhovej a Branislavovi Pavlinskému. Pán riaditeľ, Ing. Slavomír Kožár, slávnostným prejavom a prípitkom otvoril tohtoročný ples. Ples prekrásnym úvodným tancom otvoril aj žiak IV.SA triedy, Marek Dlugoš, so svojou tanečnou partnerkou. Aj my sme sa nechali unášať vírom spoločenských tancov. Pán riaditeľ, Ing. Slavomír Kožár, a pani zástupkyňa, Ing. Judita Sakáčová, zatancovali úvodný valčík a po ňom ŽŠR pozvala všetkých na tanečný parket. Po celý večer až do 04:00 hod. rána sa ples niesol v znamení skvelej zábavy, v rytme tanca, v opojení smiechu a hudby, a tak všetci zabudli na každodenné starosti a nechali sa unášať príjemnou atmosférou daného večera. Spokojnosť všetkých hostí bola radosťou Žiackej školskej rady.

Žiacka školská rada

Súťaž Elektrotechnik ZŠ

elektrotechnikDňa 20. apríla 2015 sa uskutočnila súťaž ELEKTROTECHNIK ZŠ, na ktorej sa zúčastnili 12 žiaci zo základných škôl. Najprv žiaci odpovedali na testové úlohy a následne zapájali elektrické obvody. V tvorivej pracovnej atmosfére so záujmom realizovali správnu funkčnosť zapojení. Traja najlepší súťažiaci získali zaujímavé ceny, ktoré budú dobre využívať pri štúdiu v SPŠE. Po absolvovaní obhliadky niektorých priestorov školy odchádzali s novými skúsenosťami a zážitkami.

Ing. Mária Sláviková

3. zasadnutie Mestského mládežníckeho zastupiteľstva Prešov

Dňa 22. 04. 2015 sa konalo ďalšie Mládežnícke zasadnutie. Na tomto zasadnutí sa zúčastnil Branislav Pavlinský, podpredseda ŽŠR. Riešili sa návrhy členov ohľadom lístkov MHD, návrhy na vylepšenie informačného strediska, návrhy pre lepšiu dostupnosť miest pre vozičkárov, návrhy na nové detské ihriská, ich opravy na zabránenie ich poškodzovania. Pre školy sa ponúkla možnosť zapojiť sa do programu Dňa mesta Prešov, kde sa môžu školy prezentovať svojimi vystúpeniami vhodnými pre deti. Ale zároveň sa môžu školy aj prezentovať svojimi úspechmi. Ide o vhodnú príležitosť prezentovať školu bez honoráru. V závere zasadnutia sa diskutovalo o potrebe vytvoriť prieskum v meste Prešov, ktorý by zistil konkrétne požiadavky zo strany mladých ľudí na tvorbu parkov, ihrísk s ohľadom na ich záujmy a priority a návrhy ako zabrániť vandalizmu v meste Prešov a ako zmeniť myslenie mladých ľudí k lepšiemu. Celé zasadnutie sa nieslo v duchu aktívnej diskusie a návrhov.

Branislav Pavlinský

Zo zákulisia ŠI

skolsky-interŽijeme v dynamickej a uponáhľanej dobe, v ktorej majú masmédia výrazný vplyv na život človeka. Ľudia si ani neuvedomujú, ako im média masírujú mozgy a podsúvajú svoje mienky a názory. Tento trend sa dá zvrátiť len ťažko, no možno proti nemu bojovať, napr. aj besedou zameranou na kritickú analýzu televíznych programov a triedením informácií. Takáto beseda bola zrealizovaná pre žiakov prvej VS. Prostredníctvom takýchto aktivít sa žiaci naučia lepšie filtrovať potrebné informácie od tých nepotrebných a nebudú konzumovať všetko, čo im média naservírujú. Kulturologickú a estetickú stránku pestujeme v našich žiakoch návštevami rôznych podujatí. Tento mesiac sme zavítali do PKO Prešov, kde na nás čakal skvelý program spojený s vyhlásením výsledkov súťaže Kráľ – Kráľovná SZŠ 2015. Chlapci videli vystúpenia profesionálnych tanečných skupín a taktiež kreativitu jednotlivých súťažiacich pri realizovaní disciplín. Rutinnou záležitosťou sa stáva aj návšteva DAD v Prešove. Veď komu by sa nechcelo aspoň na chvíľu odpútať sa od učenia a ísť si oddýchnuť do divadla na predstavenie Amerika? Nerelaxovalo sa len v divadle, ale aj pri známych hudobných skupinách, ako Desmod, či Helenine oči na Unipofeste, ktorý sa uskutočnil v areáli Prešovskej univerzity na konci mesiaca. Niektorí žiaci dávajú prednosť kultúre, iní si cibria svoje odborné schopnosti v centre záujmového vzdelávania, kde majú na to vytvorené vhodné podmienky. Okrem toho pravidelne navštevujú odborné technické prednášky v kaviarni Wave, kde sami prezentujú svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Teší nás, že sú medzi nimi už aj prváci. Približne v polovici mesiaca sa uskutočnilo celointernátne stretnutie s riaditeľom školy, na ktorom boli žiaci informovaní o sankciách vyplývajúcich z nerešpektovania vnútorného internátneho poriadku. Riaditeľ žiakov vyzval, aby svoj čas využívali konštruktívne a nepodľahli rôznym pokušeniam, ktoré negatívne ovplyvňujú ich život a zdravie. Deň nato sa uskutočnili triedne aktívy, na ktorých sa rodičia dozvedeli o prospechu, ale aj o celkovom správaní svojich detí. Apríl je mesiacom mnohých tvárí. Jednou z nich je aj Svetový deň zdravia. Aby naši chlapci mali pevné zdravie a silnú imunitu, pravidelne športujú. Z kolektívnych športov sa najväčšej obľube teší futbal, ktorý je vďaka peknému počasiu stále atraktívnejší. Nezaostáva ani kondičné posilňovanie, ktoré pomáha chlapcom dostať sa do skvelej formy. Okrem školskej posilňovne chlapci navštívili aj Rebelsgym, kde im kvalifikovaný tréner ukázal alternatívne cvičenia. Veď predsa každý z nás chce pred letom vyzerať dobre. Športová rivalita medzi SOŠ podnikania a naším internátom sa tentokrát pretavila do podoby nohejbalového turnaja, v ktorom chlapci podali skvelý výkon, no vyhrať turnaj sa im nepodarilo. Okrem kultúrnych a športových aktivít dominovali hlavne tie výchovno-vzdelávacie, ktoré boli zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov. Pre lepšie poznanie jednotlivých vzťahov vo vnútri sociálnych skupín boli realizované sociometrické merania, ktoré nám pomáhajú lepšie identifikovať vzájomné vzťahy a väzby medzi žiakmi. Veľmi nás teší aj iniciatívnosť a kreativita žiakov tretej VS, ktorí si pravidelne pripravujú pekné prezentácie pre svojich kolegov. Tento mesiac si žiaci R. Kachman, V. Dufala, M. Rokyta a M. Tomaščák pripravili prednášku na tému „Povedzme nie drogám“, ktorú odprezentovali svojim rovesníkom. V závere mesiaca sa uskutočnili ďalšie výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu nežiaducich sociálno-patologických javov. S využitím IKT prostriedkov sa žiaci dozvedeli o nástrahách a negatívnych dôsledkoch užívania návykových látok. V preventívnych opatreniach chceme pokračovať aj naďalej, preto sa snažíme o kooperáciu s KR PZ v Prešove, ktoré nám svojimi odborníkmi pomôže prekonať tieto úskalia. Aj keď je to beh na dlhé trate, veríme, že sa nám podarí zvíťaziť a že žiaci sa budú venovať aj naďalej konštruktívnym a zmysluplným činnostiam, ktoré nie sú v rozpore s vnútorným poriadkom školského internátu.

Mgr. Tomáš Bosák

IT Akadémia softvérového vývoja v SPŠE Prešov

gl-jpgStredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove sa už zapojila do mnohých projektov. Ďalšou veľkou výzvou je spolupráca s americkou IT firmou GlobalLogic, príprava projektu štúdia na IT Akadémii softvérového vývoja (SOVY). Ide o 3-ročné pomaturitné štúdium, v ktorom odborným garantom vzdelávania bude práve firma GlobalLogic, so začiatkom štúdia od septembra 2015. Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove bola vybraná firmou ako jediná škola v Prešovskom kraji, ktorá môže participovať na projekte SOVY. SOVY je určená pre absolventov stredných škôl, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať v IT oblasti. Už počas štúdia ako aj po jeho úspešnom ukončení, spoločnosť určite bude ponúkať honorovanú prácu na reálnych firemných softvérových projektoch. Prihlásiť sa do SOVY je veľmi jednoduché. Stačí si otvoriť webovú stránku projektu www.akademiasovy.sk, vyplniť a zaslať prihlášku. Ďalšie podrobné informácie o projekte SOVY, dôležité termíny, často kladené otázky a iné zaujímavosti sa dozviete na spomínanom webovom sídle projektu. Partnerom projektu je firma so sídlom v Košiciach. Táto firma je lídrom v oblasti softvérového výskumu a vývoja, správy systémov a poskytuje služby týkajúce sa inovácií produktového inžinierstva a obsahového manažmentu prostredníctvom svojich centier. Zo svojej centrály v Spojených štátov amerických riadi tieto centrá po celom svete. Je to produktívna a expandujúca firma, ktorá ročne dodáva viac ako 1500 projektov. Základom vzdelávacieho programu SOVY je poskytnúť každému žiakovi možnosť rozvíjať kľúčové kompetencie prostredníctvom rozvoja komunikácie v anglickom jazyku a osvojením si odborných vedomostí a schopností z oblasti IT a tímovej práce. Vzdelávanie bude prebiehať z inovovaných učebných materiálov, ktoré budú dostupné v digitálnej podobe. Trojročné štúdium je založené na prepojení teórie a praxe. Zatiaľ čo v 1. ročníku žiaci nadobudnú potrebné znalosti začínajúceho programátora na pôde školy, 2. ročník ukáže žiakom, čo zahrňuje práca softvérového vývojára a naučí ich ďalšie pokročilejšie koncepty. Polročnou stážou v spoločnosti GlobalLogic si budú môcť v praxi vyskúšať prácu na skutočných softvérových projektoch pre reálnych zákazníkov. 3. ročník štúdia počas stáže hlbšie zdokonalí schopnosť programovať v reálnych projektoch, čím sa podporí konečná profilácia študenta. Štúdium končí záverečnou prácou a udelením titulu Diplomovaný špecialista IT (Dis). Projekt SOVY dáva absolventom stredných škôl prostredníctvom štúdia v SOVY novú možnosť a perspektívu uplatnenie sa na IT trhu práce. Je pre nás zaväzujúce, že našu školu firma GlobalLogic oslovila k spolupráci, a aj takým spôsobom sa môžeme podieľať na vzdelávaní ambicióznych ľudí.

Ing. Slavomír Kožár

ASIT – Úspechy SPŠE Prešov

V dňoch 28. – 30.4.2015 sa v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre uskutočnila prezentačná výstava stredných odborných škôl s názvom Mladý tvorca 2015. Popri prezentačnej činnosti našej školy sa vybraní žiaci zúčastnili aj rôznych súťaží, ktoré usporiadalo občianske združenie ASIT zastrešujúce viaceré významné IT firmy na slovenskom trhu. Naši študenti sa vynikajúco umiestnili v súťaži „Najinovatívnejšia mobilná aplikácia vytvorená študentom“, kde obsadili všetky tri víťazné priečky. Prvé miesto získal **Marek Gogoľ** (II.B) so svojou aplikáciou Bookario na správu rezervácií penziónu, druhý skončil Marek Galovič (III.SB) s aplikáciou Contee na selekciu obsahu webu a na treťom mieste sa umiestnil Filip Farkaš (II.C) a jeho sci-fi hra Gonar. Študentom sa takisto darilo pri skladaní 3D puzzle v súťaži „3D šikovnosť máš v rukách“, kde sa na prvom mieste s výborným časom 45:12 umiestnil Tomáš Pavlišin (IV.SA) a na druhom mieste s časom 48 minút skončil Matej Pončák (II.C). Okrem povinností sa našiel čas aj na prechádzku výstavou, inšpirovanie sa expozíciami vystavujúcich škôl zo Slovenska a Českej republiky. Taktiež sa podarilo nadviazať aj nové kontakty najmä so zástupcami firmy Intel, ktorí veľmi pozitívne hodnotili našu činnosť v projekte Galileo. Netreba zabudnúť ani na firmu MikroTik zaberajúcu sa vývojom a výrobou sieťových prvkov. Výsledky našich študentov ukazujú, že mladé talenty rodiace sa v našej škole, dokážu obstáť v tvrdej konkurencii, za čo sme na nich právom hrdí. Blahoželáme.

Mgr. Ján Vavrek

Mladý tvorca 2015

mlady-tvorca-2Dňa 28. až 30. apríla 2015 sa konala na výstavisku Agrokomplex Nitra súťaž Mladý tvorca. Na 23. ročníku sa zúčastnilo 140 stredných škôl. Na tomto podujatí naša škola sa prezentovala nielen svojou činnosťou, ale aj individuálnymi prácami našich žiakov. Našu školu reprezentovala 4-členná výprava zložená z Ing. Slavomíra Kožára, Mgr. Michala Kuľbagu, žiakov Patrika Kužilu zo IV.C a Michala Paníka z triedy IV.SA. Svojimi prácami sa snažili zabojovať v kategórii ”Top výrobok”. Kvôli veľkej konkurencie sa ale neumiestnili na popredných miestach. Návštevníkov tohtoročnej výstavy sme sa snažili okrem prace Patrika Kužilu – CNC navíjačka, a Michala Pánika – Riadenie inteligentných budov, upútať aj práve dokončeným humanoidným robotom Poppym či mechanickou rukou Galileo.

Mgr. Michal Kuľbaga

Girl’s Day

promiseo-jpgŠtvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci je medzinárodný deň dievčat a žien v IT. Rozhodli sme sa, že sa aj tento rok zúčastníme akcie Girl’s Day, ktorú organizuje unikátny AJ TY V IT. Projekt AJ TY V IT vznikol s cieľom povzbudiť dievčatá k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu v danom odbore. Vybrali sme si firmu Promiseo, ktorá je zameraná na online marketing. Hneď na začiatku nás privítal mladý a svieži personál tejto firmy, Viktória Margitová a Lucia Smolková. Počas dvoch hodín strávených v tejto firme sme sa stručne naučili, ako má vyzerať PPC reklama na sociálnych sieťach, písať ako copywriter, niečo zo základov grafického dizajnu web stránok a obrázkov a tiež sme prešli rýchlokurzom programovania v HTML a CSS. Zoznámili sme sa s ďalšími zamestnancami tejto spoločnosti, ktorí sa venujú tiež SEO službám, PR reklamám, PPC kampaniam, A/B testovaniu či webovej analýze. Na záver sme dostali certifikáty o účasti na Girl’s Day 2015 vo firme Promiseo. Tento školský rok sa zúčastnilo 6 dievčat z odboru IST. Verím, že budúci školský rok nás bude viac.

Eva Sabovíková, III.SB

Aktivity tried

Bowling

bowling-2-c-1Dňa 27.4.2015 sa naša trieda II.C zúčastnila triednej akcie, na ktorej sme boli hrať bowling. Bolo to super a každý si prišiel na svoje. Pri hraní sme si pochutnali aj na kofole alebo si dali niečo pod zub. Boli sme rozdelení na skupiny a každá skupina mala svoju dráhu, kde sme zvádzali súboje o výhru. Dúfame, že takéto akcie budú častejšie.

Kolektív II.C

Vyhodnotenie zbierky Deň narcisov

den-narcisov-2Deň narcisov je jedinou verejnoprospešnou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine. V piatok, 27. marca 2015, Vás oslovili dobrovoľníci LPR a ponúkli Vám žltý narcis ako symbol prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou. V areáli SPŠE, Prešov sa vyzbierala čiastka 124,54 EUR. Finančné prostriedky získané verejnou zbierkou budú rozdelené vedením Ligy proti rakovine SR na realizáciu programov, aktivít a projektov v prospech pacientov a ich rodín, na podporu medicínskych a výskumných projektov i na edukačné a informačné aktivity pre zdravú populáciu. Ďakujeme, že ste vyjadrili svoju dôveru LPR.

Mgr. Katarína Šmičeková

28. ročník Jarného behu

flash-jpgV rámci Medzinárodného dňa športu sa 9. apríla 2015 v areáli PU konal už 28. ročník Jarného behu, ktorého sa zúčastnili aj študenti SPŠE Prešov, ktorí súťažili v kategórii dorastencov. Cieľom súťažiacich bolo zdolať asfaltovú trať s dĺžkou 2,5 km. Dorastenci: 1. Martin Bendík (1998, SPŠE, Prešov) 8:51, 2. Samuel Sciranka (1999, Spojená škola Prešov, Ul. Ľ. Podjavorinskej) 8:54, 3. Filip Rusnák (2001, 1. AK, Humenné) 10:04, 4. Štefan Baloga ml. (2004, Biatlon ŠK, Prešov) 12:17. Poradie v oblastnej bežeckej lige 2014 po pätnástich kolách Dorastenci: 1. M. Baloga (Fox team, Prešov) 45, 2. M. Bendík (SPŠE, Prešov) 37, 3. F. Suchý, J. Korečko (obaja Fox team, Prešov) po 27, 5. Š. Baloga ml. (Biatlon ŠK, Prešov) 20. K dosiahnutým výsledkom blahoželáme.

PaedDr. Eva Buzgová

Telesná zdatnosť – školské kolo

flash1-jpgŠtudenti I. – III. ročníka súťažili 15. apríla 2015 v silovom päťboji v dvoch kategóriách. 18 najlepší z I. a II. ročníka /I. kategória/ a 8 žiaci III. ročníka /II. kategória/ v päťhodinovom súboji merali svoje pohybové schopnosti podobne ako študenti IV. ročníka vo februári. V I. kategórii zvíťazil Nikodém Kovaľ, II.A, a v II. kategórii si odniesol prvenstvo Martin Škreptáč, III.SA. K dosiahnutým výsledkom gratulujeme. Výsledky 1
Výsledky 2

PaedDr. Eva Buzgová

Obvodné kolo v atletike žiakov SŠ

atletika-ziakoAtléti školy, Soták Stanislav III.SB, Schichman Oliver III.D, Varga Daniel II.F, dosiahli na obvodnom kole výrazné úspechy v technických športoch a zabezpečili si tak postup na krajské kolo. Súťaže sa zúčastnilo 18 škôl. V každej disciplíne súťažili za školu 3 pretekári. Dosiahnuté výsledky Skok do výšky: **1. Soták 185 cm** Skok do diaľky: **1. Soták 606 cm** 9. Matija 513 cm Hod oštepom: **1. Soták 39,03 m** **2. Schichman 36,73 m** Vrh guľou: **1. Schichman 10,86 m** 15. Šimko 8,81 m Beh na 100 m: 10. Matija 12:83 s 23. Bača 15:75 s Beh na 3000 m: **3. Varga** 6. Bendík Beh na 800 m: 8. Girašek 2:40 min. 9. Hrušecký 2:42 min. 11. Macej 2:44 min.

PaedDr. Eva Buzgová

Vyhodnotenie súťaže Bosákova škola

Dňa 17. apríla 2015 (piatok) prebehlo vyhodnotenie literárnej súťaže Bosákova škola Prešova 2015. V sekcii stredných škôl si Stanislav Zajonc, žiak II.SA, odniesol Čestné uznanie, ktoré si prevzal od Ing. Rudolfa Bosáka, prezidenta Spoločnosti Michala Bosáka v Prahe. Stanislav Zajonc si týmto čestným uznaním zabezpečil členstvo v Mladej elite Prešova. Srdečne blahoželáme. Článok - Moja škola

Mgr. Jana Pavlišaková

Stanislav Soták opäť prvý

atletika-krajskKrajské kolo v atletike, ktoré sa konalo 24. apríla 2015, absolvovali dvaja študenti školy, Stanislav Soták, III.SB, zvíťazil v skoku do výšky výkonom 192 cm, v skoku do diaľky zvíťazil výkonom 603 cm. V hode oštepom výkonom 34,48 m skončil na II. mieste. V dvoch technických disciplínach postupuje na celoštátne kolo do Trnavy, ktoré sa bude konať 6. mája 2015. Oliver Schichman, III.D, súťažil vo vrhu guľou. Skončil na 4. mieste výkonom 11,70 m. Obom reprezentantom školy gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

PaedDr. Eva Buzgová

Práca s Cloud – One Drive

Dňa 28. 4. 2015 sa v odbornej učebni v popoludňajších hodinách školili učitelia cudzích jazykov a učitelia humanitných predmetov. Školiteľkou stretnutia bola Ing. Gabriela Mitrová, ktorá pedagógov učila pracovať so službou Cloud One Drive, ktorá umožňuje ukladanie informácií, dokumentov, či súborov na vzdialené úložisko dát. Výhodou týchto súborov je to, že vlastník má k nim online prístup zo zariadení pripojených k internetu a vo webovom rozhraní úložiska môže súbory priamo upravovať alebo vytvárať nové súbory. V súčasnosti, keď napreduje rozvoj techniky, ktorý do určitej miery ovplyvňuje aj našu sociálnu oblasť, je dobré ovládať aj iné vymoženosti IKT.

Mgr. Ivana Kurtyová

Workshop pre učiteľov – program Eagle

workshop-eagleDňa 28.4.2015 sa uskutočnil workshop zameraný na návrh plošných spojov v programe Eagle pre učiteľov vyučujúcich technické predmety. V rámci projektu zameraného na inovácie vo vzdelávaní bol vytvorený nový tematický plán pre 2. ročník – časť plošné spoje, s ktorým boli prítomní oboznámení a tým uvedení do celkovej problematiky. Následne na konkrétnom príklade si pod vedením prednášajúceho nakreslili jednoduché zapojenie a následne navrhli motív plošného spoja. Takýmto spôsobom si mohli vyučujúci vyskúšať navrhovanie PS a čiastočne sa vžiť do role našich žiakov, ktorí sa danej problematike venujú v jednom štvrťroku 2. ročníka.

Ing. Vladimír Vook

Volejbal žiakov SŠ

volejbal-jpgNa prelome marca a apríla si študenti SPŠE veľmi úspešne počínali na obvodnom a krajskom kole vo volejbale žiakov stredných škôl. Najprv s prehľadom po troch hladkých víťazstvách 2:0 na sety postúpili zo skupiny do finále obvodného kola. Tam si počínali rovnako suverénne a bez straty setu vyhrali najprv oba zápasy v skupine a semifinále, aby vo finále vo veľmi peknom zápase odplatili minuloročnú porážku SŠ Ľ. Podjavorinskej. Postup na kraj bol na svete. Krajské kolo sa uskutočnilo 14.4.2015 v Starej Ľubovni. V skupine sme mali za súperov družstvá z Bardejova, Popradu a Spišskej Starej Vsi. Ani tu sme nezaváhali a po troch víťazstvách 2:0 na sety sme ako víťaz skupiny postúpili do finálovej časti. V nej už boli nad naše sily hlavný favorit a víťaz turnaja zo Svidníka, ako aj domáca Stará Ľubovňa. Napriek týmto dvom prehrám chcem chlapcom veľmi pekne poďakovať za reprezentáciu nielen školy, ale aj mesta Prešov, a už teraz sa tešíme na budúci rok. Družstvo úspešných reprezentantov tvorili Tomáš Štelmach, Dávid Brilla, Oliver Čorej, Jakub Knap, Lukáš Haninčík, Roman Tokarčík, Marek Bujňák, Patrik Veľký a Samuel Matús.

Mgr. Štefan Dankovič

Športové aktuality

sportove-aktu**Okresné kolo vo futbale** Futbalisti po postupe zo základnej skupiny okresného kola vo finále na ihrisku FK Furča Haniska trikrát prehrali najtesnejším rozdielom a skončili štvrtí. Vyhralo Gymnázium JAR. sportove-aktu**Krajské kolo v basketbale** Basketbalové družstvo chlapcov dosiahlo výrazný úspech, keď sa stalo víťazom okresného kola, čím sa kvalifikovalo na majstrovstvá kraja, ktoré sa odohrali v Sabinove. Po kvalitných výkonoch obsadilo výborné 3. miesto za víťazným družstvom Gymnázia Poprad a druhým Gymnáziom Levoča.

Mgr. Ľubomír Rešovský

Zber papiera

Každý rok sa snaží Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove zapájať do zberu papiera. Inak to nebolo ani teraz. Škola podporujúca zdravie, ktorá je súčasťou našej školy, v spolupráci s firmou Kosit, a.s., Košice, vyhlásila zber papiera. Do zberu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 22. a 24. 4. 2015, sa zapojilo celkovo 11 tried a spolu sa vyzbieralo 0,92 t papiera. Najväčším množstvom papiera prispela trieda II.F, a to 75 kg, I.SB – 59 kg a II.C – 29 kg, za čo sa chceme veľmi pekne poďakovať. Veríme, že budúci rok sa vyzbiera viac papiera a prispeje sa tak k ochrane životného prostredia.

Mgr. Lucia Liptáková

Odhalenie busty

downloads5-jpgDňa 30.4.2015 v Dvorane úspešných v Súkromnej škole ELBA bola odhalená pri príležitosti nedožitých 70 rokov busta Ing. Juraja Besseneyiho. Náš bývalý kolega bol členom pedagogického zboru SPŠE Prešov 30 rokov, konkrétne v rokoch 1966 až 1996. Slávnostného aktu sa zúčastnil riaditeľ školy.

Ing. Slavomír Kožár

Humanoidný robot Poppy

downloads6-jpg Počas výstavy Mladý tvorca 2015 v Nitre, ktorá sa uskutočnila v dňoch 28. – 30.4.2015, bol verejnosti predstavený školský humanoidný robot Poppy, ktorého skelet bol vytlačený na 3D tlačiarni a do skeletu sa osadilo niekoľko desiatok servopohonov. Za to patrí poďakovanie Ing. Martin Ambrozymu. Zatiaľ sa ešte nehýbal, ale verím, že to bude čoskoro.

Ing. Slavomír Kožár

Valné zhromaždenie IT Valley

downloads7-jpgDňa 21.4.2015 sa v priestoroch SPŠE Košice uskutočnilo už 9. Valné zhromaždenie IT Valley. Agenda stretnutia bola zameraná na prehľad činnosti za rok 2014 v oblasti riadenia združenia, projektov, personálnej, finančnej ako aj na stratégie smerovania na roky 2015 a 2016. Novým predsedom správnej rady sa stal Ivan Hruška z firmy GlobalLogic. Na Valnom zhromaždení riaditeľ školy prevzal nový certifikát o členstve v IT Valley Košice.

Ing. Slavomír Kožár

SPONZORI