2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Darujte 2% z vašej dane

Podľa zákona o dani z príjmov môže organizácia tretieho sektora, ktorá sa zaregistrovala v Centrálnom registri prijímateľov, získať 2 % zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. V tomto registri je aj Nadácia SPŠE Prešov. Ak sa rozhodnete podporiť výchovu a vzdelávanie na SPŠE Prešov, vyplňte v príslušnej časti daňového priznania, resp. v príslušnom oddiely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane nasledujúce údaje: IČO/SID: 17077532 právna forma: nadácia obchodné meno: Nadácia SPŠE Prešov ulica, číslo: Plzenská 1 PSČ, mesto: 080 47 Prešov Získaná suma sa využije v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie, ktorým je podpora výchovy a vzdelávanie na SPŠE Prešov. Špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb vrátane výroku audítora zverejňuje nadácia v obchodnom vestníku. Neprenechajte rozhodnutie o vašich finančných prostriedkoch na iných, ak o nich môžete rozhodnúť sami. Asignácia časti dane je pre vás bezplatná a navyše máte možnosť podporiť nadáciu, ktorá od roku 1992 pomáha skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces SPŠE Prešov. **Ďakujeme!**

Ing. Slavomír Kožár

7. ročník súťaže VSE

7-rocnik-sPosledný deň pred jarnými prázdninami sa uskutočnil siedmy ročník súťaže stredných škôl východného Slovenska s elektrotechnickým zameraním, kde študenti 3. a 4. ročníkov v trojčlenných tímoch prezentujú svoje riešenie dlhodobej projektovej témy. Tá sa tentokrát týkala inteligentných riadiacich a meracích systémov. Vo vyrovnanej konkurencii 11 tímov o výsledkoch rozhodli detaily. Z našich najlepšie obstál tím v zložení Maroš Bartko, Radovan Sroka, Imrich Štoffa – všetci IV. SB, ktorý skončil na 5. mieste.

Ing. Peter Vargovčík

Festival Zavodow v Krakowe – Poľsko

festival-zavodoDňa 20.-22.3.2014 sa konala výstava stredných odborných škôl v poľskom Krakowe, na ktorej sa zúčastnil aj tím SPŠE. Jednotlivé školy prezentovali študijné odbory, práce svojich študentov a lákali tak žiakov základných škôl, aby sa k nim prihlásili na štúdium. Niektoré školy dokonca predviedli umenie svojich žiakov/učiteľov priamo na mieste (výrobky z dreva, torty, jedlá, maľby atď.). Vo väčšinovom zastúpení poľských škôl boli aj zahraniční hostia, okrem nás aj Francúzi, Chorváti, Nemci či Angličania. V záplave prác rôznych kategórií sme zaujali ručnou tvorbou študentov, čo ocenili všetci vrátane odbornej verejnosti. Za pomoci tlmočníčok sme si osvojili anglický jazyk a niečo málo z poľského jazyka. Mnoho škôl prejavilo záujem spolupracovať s nami vo forme výmenných pobytov študentov. Veríme, že sa táto medzinárodná spolupráca rozvinie a prinesie obom stranám veľa dobrého. Z Poľska sme sa vrátili s veľmi dobrým pocitom, pretože naši hostitelia zvládli organizáciu na výbornú a pripravili pre nás aj prehliadku starej časti Krakowa, či spoločenský večer za prítomnosti zástupcov malopoľského regiónu. Táto akcia sa vydarila a veríme, že ich v budúcnosti bude čoraz viac.

Ing. Martin Ambrozy

Medzinárodná súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN

klokan-jpgUž niekoľko rokov sa naši študenti úspešne zapájajú do najväčšej medzinárodnej súťaže na svete – MATEMATICKÝ KLOKAN. Tento školský rok sa súťaž konala 24. marca 2014 a našu školu v nej reprezentovalo 141 študentov. V kategórii KadetO12 súťažilo 98 študentov prvého a druhého ročníka, 43 študentov tretieho a štvrtého ročníka súťažilo v kategórii JuniorO12. Výsledky ešte nie sú známe, ale všetci sa na nich tešíme. Podľa pravidiel súťaže získava 5 % najúspešnejších riešiteľov v každej vekovej kategórii vecnú cenu. Spomedzi školských šampiónov sa vyžrebuje jeden majiteľ novučkého notebooku. V auguste sa 10 najlepších stredoškolákov zo Slovenska stretne na Medzinárodnom letnom tábore najúspešnejších riešiteľov Klokana z celého sveta. Minulý školský rok sa letného tábora v Nemecku z našej školy zúčastnil Matej Dujava z III. SB. Výsledky pre študentov podľa kódu v súťaži budú zverejnené 14. apríla 2014 na www.matematickyklokan.sk. Aké bude konečné umiestnenie študentov našej školy sa dozviete v májovom čísle Newslettra.

Mgr. Mária Solarová

Konferencia Junior Internetu v Bratislave

konferencia-junV jeden všedný a obyčajný deň mi prišiel zo školy e-mail o súťaži Junior Internet. V tú chvíľu som vôbec neváhal a zapojil sa do tejto súťaže s cieľom uspieť a odprezentovať projekt, ktorý následne porota ohodnotí. Tak sa aj stalo. Keď už bolo všetko dohodnuté, tak som sa spolu s ďalšími, ktorých práce boli vybraté, mohol vybrať do Bratislavy. Cesta vlakom bola síce dlhá, ale strávená s dobrým kolektívom, pri ktorom nám zbehla až neuveriteľne rýchlo a to vďaka tomu, že sme mali spoločné záujmy a riešili sme programátorské problémy, ukazovali si nové riešenia a spoznávali sa. V prvý deň po príchode do Bratislavy nás na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií STU čakala konferencia, pri ktorej sme spolu so študentmi z iných škôl mali odprezentovať naše projekty. Samotné prezentovanie projektu nebolo vôbec jednoduché, keďže sme stáli pred sálou plnou ľudí a hlavne pred porotou, no, samozrejme, sme to všetci zvládli. Aj keď niektorí z nás mali nedostatky, výhodou konferencie bolo, že po odprezentovaní sme všetci šli do miestnosti, v ktorej nám ukázali naše nedostatky a riešenia ako zdokonaliť naše prezentovanie, čo je do budúcnosti obrovský prínos. Na konci prvého dňa sme sa všetci presunuli do hotela, ktorý sme mali zabezpečený aj so stravou zo strany organizátorov súťaže. Po príchode do hotela niektorých čakal spánok, iných spoznávanie sa, alebo putovanie večernou Bratislavou. V druhý deň nás ráno čakali raňajky a presun na fakultu, kde prebiehali prednášky od skúsených programátorov, blogerov a developerov, ktorí majú za sebou množstvo skúseností vo svojom odbore, čo pre nás bolo veľkým prínosom a nás všetkých to posunulo o krok ďalej. Následne začalo vyhodnotenie, pri ktorom sme všetci pevne verili, že vyberú práve nás, ale miest bolo len pár, a preto vyhrali len tí najlepší. Z našej školy skončili na prvom mieste v kategórii App (súťaž mobilných aplikácií, resp. perspektívnych návrhov mobilných aplikácií a webových aplikácií) študenti Marek Dlugoš a Ján Mochňak, ku ktorým sa pridala špeciálne ocenenie v kategórii Web Jaroslava Kravca a Mareka Dlugoša a navyše všetci traja dostali ocenenie dekana FIIT STU. No, samozrejme, netreba zabudnúť aj na ostatných reprezentantov našej školy, ktorí môžu mať viac šťastia nabudúce a to Marek Galovič, Jerguš Lejko a Marek Gogoľ. Týmto sa naša konferencia skončila a čakala nás už len cesta domov.

Marek Gogoľ, I. B

Krajské kolo SOČ 2014

krajske-koloV piatok 28.3.2014 sa uskutočnilo krajské kolo SOČ na SSOŠ Pod Kalváriou Prešov. Z našej školy sa ho zúčastnilo 7 študentov s piatimi súťažnými prácami. Svojimi obhajobami úspešne reprezentovali našu školu a celkovo získali dve druhé miesta (menovite v priloženej výsledkovej listine). Súťažiaci z druhého miesta Lukáš Vavrek a Martin Jurečko postúpili na celoštátnu súťažnú prehliadku SOČ v Starej Ľubovni. **11 Informatika** | Poradie | Názov práce | Autor | Trieda | Spoluautor | Trieda | | |---------|------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|--------|-------------------------------| | 2 | Action plan manager | Lukáš Vavrek | III. SB | | | postup na celoštátne kolo SOČ | | 4 | Mobilná aplikácia pre základné a stredné školy | Marek Dlugoš | III. SA | Ján Mochňak | IV. SA | | **12 Elektrotechnika a hardware** | Poradie | Názov práce | Autor | Trieda | Spoluautor | Trieda | | |---------|-------------------|----------------|--------|------------|--------|-------------------------------| | 2 | Mobilný robot | Martin Jurečko | IV. B | | | postup na celoštátne kolo SOČ | | 4 | Simulátor reality | Ján Rusinko | IV. B | Marek Župa | IV. B | | **15 Ekonomika a riadenie** | Poradie | Názov práce | Autor | Trieda | |---------|----------------------------------|-------------|--------| | 4 | Uplatnenie benchmarkingu v praxi | Michal Hudý | IV. F |

Ing. František MOYZES

Marec v ŠI

Marec bol opäť zasvätený knihe. Projekt čítania zaujímavých kníh, ktorý sme spustili minulého roku, má pokračovanie a pridali sme opäť nové tituly. O knihe „Ľudia, ktorí zmenili svet“ povedal R. W. Emerson, že celé dejiny sú obsiahnuté v životných osudoch niekoľkých osobností. Vrcholné epochálne výdobytky boli zväčša dielom jednotlivcov, ktorých myslenie presahovalo hranice svojej doby. Mnohí z nich ovplyvňujú náš svet aj teraz, hoci žili pred stáročiami. Medzi staršie knihy z našej knižnice, ale stále svieže obsahom, patrí aj kniha sociológa J. Kellera „Až na dno blahobytu“. Citlivejšie ucho už teraz počuje, že nenásytná ľudská chamtivosť svojou dlhou rukou občas hrabne o dno. Táto kniha sa odlišuje od väčšiny ekologickej literatúry, ktorá opisuje, ako človek ničí prírodu snahou prispieť k pochopeniu toho, prečo väčšina ľudí, a napokon ľudstvo ako celok ľahostajne prihliada k blížiacej sa katastrofe. Stály záujem je aj o knihu V. Capponi – T. Novák – „Asertívne do života“. Je to vlastne účinné zvládnutie a presadenie vlastných postojov a stanovísk s čo najlepším výsledkom pre nás a naše zámery. A napokon príjemným oddychovým čítaním je dielko „Na čo sú nám rodičia?“, ktoré humorným spôsobom hovorí o starostiach rodičov s deťmi a naopak. Občas sa nám dostane do rúk aj literatúra podľa výberu našich študentov, ktorá sa spravidla nevyhne našej zhovievavej „recenzii“. Marec prial aj športu, najmä futbalu. Uskutočnilo sa niekoľko medziskupinových turnajov v telocvični aj na školskom dvore. Potešilo nás, že vo výberovom družstve volejbalistov nominovanom na turnaje medzi školami bolo šesť študentov z ŠI a v obvodnom kole skončili na peknom druhom mieste. Úspešne pokračuje aj priateľstvo s dievčatami zo ZŠP pokračovaním duelov Piatim proti piatim – tentoraz sa stretli 13. a 27. 3. 2014. Dňa 20.3. 2014 sme mali asi poslednú prednášku s Dr. Devečkovou – fajčenie, alkohol, drogy, ktorá oznámila, že odchádza do dôchodku. My sme ju však ubezpečili, že ju stále radi privítame ako čestného hosťa, lebo chlapcov dokáže zaujať nielen erudíciou a silou argumentov, ale aj pochopením pred závislosť od fajčenia, lebo sama bola aktívnou fajčiarkou. Je to žiaľ u nás najrozšírenejší zlozvyk a chlapci okrem informačného servisu týkajúceho sa fajčenia majú možnosť zmerať si aj toxicitu zaťažovania svojho organizmu oxidom uhoľnatým. V závere mesiaca sme udeľovali pochvaly v jednotlivých skupinách za dosiahnuté výborné študijné výsledky, za dodržiavanie čistoty a poriadku na izbách, za úspešnú reprezentáciu ŠI a v neposlednom rade aj za ochotu doučovať spolužiakov z predmetov, s ktorými majú problém. Veľkú radosť máme aj z opakovaných návštev našich bývalých študentov. Tentoraz nás bol pozrieť Marek Knapík a Marcel Hockicko, ktorý bol agitovať štvrtákov na štúdium svojho odboru na VŠ. (Tento mesiac sme sa žiaľ pozabudli pri aktivitách vyfotiť. Polepšíme sa. :))

PhDr. Valéria Capeková

„Človek sa stáva človekom vzdelaním. Právo na vzdelanie má každý...„ J. A. Komenský

.jpgJeden z posledných marcových dní, 28. marec, je pamätný pre celý pedagogický svet. Narodil sa pedagóg svetového mena – J. A. Komenský. Desaťročia je tento deň zapísaný v kalendári ako Deň učiteľov. Pri tejto príležitosti sa konalo slávnostné posedenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Prešov v peknom prostredí reštaurácie Mladosť. Pozvanie prijali aj bývalí učitelia a zamestnanci školy, dôchodcovia. Vyjadriť poďakovanie za vedomosti a ľudské hodnoty, ktoré v škole dostávajú, prišli za všetkých žiakov školy ich zástupcovia, M. Šidlovský – predseda žiackej rady a N. Triščíková, členka žiackej rady. Kyticu kvetov, ako symbol úcty a vďaky, odovzdali riaditeľovi školy. Slávnostný príhovor predniesol riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár. Poďakoval všetkým za náročnú, obetavú a zodpovednú prácu, ktorou prispievajú k všestrannému rozvoju mladej generácie. Zdôraznil, že tento deň poskytuje príležitosť na zamyslenie sa, ako neustále zlepšovať formy a metódy výchovy a vzdelávania v súčasnosti.

Mgr. Viktória Poliaková

NAG 2014 - školské kolo

nag-2014-jpgV piatok 14.3.2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže NetworkingAcademyGames 2014. Zúčastnilo sa ho 21 žiakov tretieho a štvrtého ročníka odboru IST. V súťaži si preverili svoje znalosti z oblasti konfigurácie sieťových zariadení, riešenia problémov pri komunikácii či návrhu sieťových parametrov pomocou simulátora PacketTracer. Súťažiaci sa nezľakli rozsiahleho zadania a počas vyhradených 120 minút odviedli veľmi dobré výkony. Všetci zúčastnení ukázali nadpriemerné znalosti z oblasti počítačových sietí. Podľa predpokladov sa na stupni víťazov objavili Sekera (víťaz teoretickej časti) a Šidlovský. Príjemne prekvapili tretiaci, najmä Pavlišin a Matisko, ktorí obsadili popredné miesta a počítame s ich reprezentáciou školy na národnom kole, ktoré bude v Košiciach 30.4.2014 na TUKE. Trochu nás mrzí neúčasť žiakov nižších ročníkov, ktorí by takto mohli získavať skúsenosti pre budúce ročníky, prípadne tiež prekvapiť. Postup do národného kola: UNI – Sekera, Šidlovský HS3 – Pavlišin, Matisko, Nemčík, Krajňák ITE – po on-line kole 1.4.2014 ***Výsledky*** | | Meno | Trieda | Skóre | |------|-----------|--------|-------| | 1 | Pavlišin | III.SA | 71,37 | | 2 | Sekera | IV.SB | 68,06 | | 3 | Šidlovský | IV.SA | 67,57 | | 4 | Matisko | III.SA | 65,95 | | 5 | Nemčík | IV.SB | 65,25 | | 6 | Krajňák | IV.SA | 61,82 | | 7 | Štoffa | IV.SB | 59,71 | | 8 | Vavrek | III.SB | 59,65 | | 9 | Dujava | III.SB | 58,21 | | 10 | Fedor | III.SB | 56,53 | | 11 | Hladký | III.SA | 55,40 | | 12 | Hudák | IV.SB | 53,84 | | 13 | Vaľko | IV.SB | 51,42 | | 14 | Sroka | IV.SB | 50,41 | | 15 | Kostelník | III.SB | 47,72 | | 16 | Kravec | III.SA | 47,26 | | 17 | Polčan | IV.SB | 45,58 | | 18 | Dudlák | IV.SA | 43,47 | | 19 | Segedy | IV.SA | 42,83 | | 20 | Vasiliak | III.SB | 33,95 | | 21 | Štofaňák | IV.SB | 31,81 |

Ing. Martin Vujčík

Zlato z celoštátneho kola Olympiády v nemeckom jazyku

olympiada-nemUž sme vás na stránke našej školy informovali o tom, že Martin Sekera z I. F triedy vďaka svojim vedomostiam a záujmu o cudzie jazyky výborne reprezentoval našu školu aj Prešovský kraj na celoštátnom kole Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo 23. marca v Bratislave, a domov si priniesol zlatú medailu za 1. miesto v kategórii súťažiacich zo stredných odborných škôl. Sme na neho veľmi hrdí a tešíme sa spolu s ním. Pre Martina je najväčšou odmenou za úspech možnosť zúčastniť sa v júli trojtýždňového jazykového pobytu v nemeckom meste Hameln. Začiatok tohtoročných prázdnin bude pre neho určite veľmi zaujímavý, inšpiratívny a plný nových zážitkov a skúseností. Martina sme sa opýtali nielen na jeho vzťah k nemčine a dojmy zo súťaže, ale aj na jeho záľuby a záujmy. A tu sú jeho odpovede na naše zvedavé otázky. ***Pamätáš sa na tvoje prvé hodiny nemeckého jazyka?*** Samozrejme, že si pamätám na svoje prvé hodiny nemeckého jazyka. Bolo to v 5. ročníku a nikdy nezabudnem na výraz mojej pani učiteľky, ktorá s úžasom pozorovala moje vedomosti z nemeckého jazyka hneď na prvej hodine nemčiny v mojom živote. ***Ako tráviš svoj voľný čas?*** Voľný čas trávim väčšinou s priateľmi. Chodíme sa bicyklovať, hráme počítačové hry alebo sa len tak prechádzame a debatujeme. Ak už sledujem televíziu, tak väčšinou nemecké programy, ktoré vo večerných hodinách vysielajú viac duchaplných relácií ako slovenská televízia. ***Čo ti najviac pomáha v zdokonaľovaní cudzieho jazyka?*** V zdokonaľovaní mi najviac pomáha jazyková škola, nemecká televízia a samozrejme chuť učiť sa tento jazyk. ***Pripravoval si sa na súťaž?*** Možno mi nebudete veriť, no na súťaž som sa vôbec nepripravoval. ***Reprezentoval si školu, a vlastne aj celý Prešovský kraj. Mal si pred súťažou trému?*** Samozrejme, že som mal trému, chcel by som vidieť človeka, ktorý by nemal na celoštátnom kole trému. Musel by mať nervy zo železa. ***V čom vidíš najväčšie pozitíva štúdia na SPŠE pre tvoju budúcnosť?*** V spolupráci s rôznymi firmami a v snahe učiteľov pripraviť nás nielen na prácu, ale aj na život. ***Aké sú tvoje plány po skončení štúdia?*** Som prvák, čiže moje plány do budúcnosti sú veľmi slabo premyslené, naozaj neviem, čo bude, až ukončím štúdium. ***Aké sú podľa teba najúčinnejšie spôsoby na dobré zvládnutie cudzieho jazyka?*** Venovať sa mu, zaujímať sa oň a chcieť sa ho naučiť. Byť s ním v kontakte celý čas je najlepšie, nemyslím tým presťahovanie sa do cudzej krajiny, len stačí raz za deň si v tom jazyku niečo prečítať alebo vypočuť. ***Ako si sa cítil, keď ti oznámili, že si vo svojej kategórii najlepší nemčinár na Slovensku?*** Nemohol som tomu uveriť. Ani na sekundu by som nepovedal, že to vyhrám. Absolútne som stratil reč a bol to a stále je ten najnezabudnuteľnejší pocit v mojom živote. V auguste sa v nemeckom Frankfurte uskutoční medzinárodné kolo olympiády, ktorého sa zúčastnia dvaja vybraní víťazi jednotlivých kategórií celoštátneho kola. Možno bude medzi nimi aj Martin, veľmi mu to prajeme.

Mgr. Miriam Pribišová

Prednáška o smart meteringu

prednaska-oDňa 26.3.2014 Ing. Miroslav Kopaničák a Ing. Matej Petruš z firmy Applied Meters, a. s. zrealizovali prednášku pre nás, študentov III. A triedy, o smart meteringu. Applied Meters, a.s. je spoločnosťou, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom elektronických elektromerov a zariadení na kalibráciu a overovanie elektromerov. Táto firma vyrába elektronické elektromery využívajúce smart metering. Smart metering alebo inteligentné meranie je technológia, ktorá meria prenos elektrickej energie jednotlivých zariadení v určitých intervaloch a uskladňuje ich na pamäť. Tieto údaje je potom možné previesť pomocou prevodníkov na vhodný typ signálu a následne preniesť do PC alebo notebooku pomocou optickej sondy, GPRS alebo inou formou prenosu. V PC alebo notebooku sa tieto informácie spracujú a vyhodnotia v programe AMsoft od spoločnosti Applied Meters, a.s. Elektromery s technológiou smart metering umožňujú obojsmerný prenos informácií medzi elektromerom a centrálou. Takéto elektromery umožňujú nastavenie taríf, času a dátumu, frekvencie odosielania a merania dát priamo z centrály, dokonca niektoré typy umožňujú aj diaľkové vypínanie a zapínanie jednotlivých obvodov. Inteligentné ovládanie jednotlivých obvodov na diaľku by malo v budúcnosti nahradiť dvojtarifný stýkač a tým pomôcť elektrárňam zredukovať kolísanie záťaže siete. Elektromery dokážu merať činnú a jalovú energiu aj udalosti ako sú napr. výpadok napätia, odobratie krytu svorkovnice aj krytu elektromera a ovplyvňovanie magnetickým poľom. Tieto elektromery sa vyrábajú v Prešove a denne sa vyrobí viac ako tisíc kusov. Väčšina sa vyváža do zahraničia. Na Slovensku sa už tiež takáto technológia využíva a postupne sa rozširuje do všetkých oblastí. Pri takejto technológii sa vynára otázka o bezpečnosti. Je jasné, že s dômyselnejším sledovaním odberu elektrickej energie prichádza aj sledovanie správania spotrebiteľa. Na základe detailného záznamu dát z inteligentného elektromera a ich následnej podrobnej analýze by sa dalo dokázať predvídať správanie spotrebiteľa. Kedy odberateľ opúšťa svoj domov a kedy sa opäť doň vracia. Čo ak uniknú informácie a určitá skupina, ktorá sa zaoberá vlámaniami sa k týmto informáciám dostane? applied-metersZ pohľadu úniku informácií by bol za to zodpovedný distribútor alebo poskytovateľ telekomunikačných služieb, pričom legislatíva na to nie je pripravená. Samozrejme, že pri takomto zariadení je ochrana informácií na prvom mieste a firma Applied Meters, a. s. má ochrán pomerne dosť a samozrejme aj spĺňajú protokoly, no nič nie je stopercentné. Okrem iného sme sa dozvedeli aj rôzne spôsoby kradnutia elektrickej energie. Vraj najväčší špekulanti na kradnutie elektrickej energie sú v Južnej Amerike. Elektromer už neochránia plomby, ochranné nálepky ani trojbodové ultrazvukové zváranie. Jediná účinná ochrana je ultrazvukové zváranie po celom obvode. Nesmeli chýbať ani vtipné príbehy. Babka v Rusku, ktorej syn upravil elektromer, aby meral iba vtedy ak si zapne rádio, chlapík ktorý ovládal svoj elektromer rovnakým zariadením, aké sa používa na diaľkové ovládanie brány alebo iný chlapík, ktorý si dal tú námahu vymeniť plastový kotúčik v elektromere za kovový, aby ho mohol magnetom zastaviť.

Samuel Perháč, III. A

Aktivity tried

Bowling v Linease

bowling-v-lineaDňa 12. marca 2014 sme opäť spolu s našou triedna pani učiteľkou, Ing. Dlugošovou, po vyučovaní išli na ďalšiu spoločnú akciu – bowling v Linease. Zmerali sme si sily v troch tímoch. Poniektorí sa zlepšili, iní nemali svoj deň a ďalší boli skoro „profesionáli“. Hrali sme jednu hodinu, pričom sme sa dobre bavili a rozprávali navzájom medzi sebou. Najlepším hráčom bol Tomáš Samuel, ktorý nahral 145 bodov. Za ním bol Patrik Gmitro so 124 bodmi a Jakub Onofrej nahral 121 bodov. Bol to pomerne aktívne strávený čas a už sa nemôžeme dočkať na ďalšie súboje v bowlingu, ale aj na iné akcie, ktoré spolu s našou pani učiteľkou uskutočníme.

študenti 1.A triedy

Exkurzia v SpravByte

exkurzia-v-spraDňa 19. marca 2014 sme sa zúčastnili exkurzie v SpravByte Komfort. Prehliadku SpravBytu sme začali pri dávkovači drevotriesky. Tam nám bolo vysvetlené, ako sa drevo nakladá do dávkovača a ako sa posúva na ďalšie spracovanie. Exkurzia sa potom presunula do vnútorných priestorov, kde nám bol ukázaný spaľovač drevotriesky. Tu sme mali možnosť vidieť, ako to horenie vnútri stroja prebieha. Ďalej sme sa presunuli do riadiaceho centra. Tam nám ukázali, ako sa dá regulovať teplota horenia drevotriesky, ako sa ohrieva voda, ktorú v domácnosti používame, ako sú vykurované bytovky a veľa ďalších vecí. Neskôr sme mali možnosť vidieť, respektíve počuť, zabezpečovací systém, ktorý poruchu hneď ohlasoval do pracovne dispečerov. Všetky tieto veci boli pre nás veľmi zaujímavé. Hlavne tá posledná zastávka pri dispečerovi, kde nám bola ukázaná aj serverovňa. Celá trieda sa už teší na takýto podobný deň, keď sa zase vyberieme spoznávať nové veci a zažívať nové zážitky.

Adam Poperník a Patrik Kraviar, III. SB

Exkurzia vo firme Draka

exkurzia-vo-firDňa 19. 3. 2014 sa trieda II. C zúčastnila exkurzie vo firme Draka Comteq Slovakia, s.r.o. so sídlom v Prešove na ulici Strojnícka 7. Táto firma vyrába multimediálne káble. Sprevádzal nás bývalý študent našej školy spolu s jeho kolegom. Počas exkurzie sme boli oboznámení s množstvom cenných a zaujímavých rád a informácií pre náš profesionálny rast.

Tomáš Štelmach, II. C

Triednická akcia – futbal

futbal-1-sa-jpgDňa 17. 3. 2014 sme sa vybrali na triednickú akciu do centra na Sídlisko 3, z dôvodu potrebného ticha v škole kvôli maturitným skúškam. Keď sme prišli na ihrisko, všetkým nám ovisli sánky, pretože celé ihrisko bolo pokryté mlákami. Napriek tomu sme sa rozhodli zahrať si futbal a trochu sa zabaviť. Šli sme ako cez mŕtvoly. V daždi či v snehu, v krutom chladnom vetre či pod teplým slnkom. Celkovo sme si zahrali 2 zápasy. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa nám hralo dobre. Najlepší hráč dal 4 góly. Bola to veľmi príjemná triedna akcia a dúfame, že si niečo podobné zopakujeme ešte niekoľkokrát.

Marek Dvorščák, 1.SA

Návšteva Východoslovenského múzea

navsteva-vyV stredu 19. marca 2014 mala naša trieda ďalšiu spoločnú akciu. Keďže ešte dobre nepoznáme mesto Prešov, rozhodli sme sa spolu s našou p. triednou profesorkou, Ing. A. Dlugošovou, navštíviť Východoslovenské múzeum. Najprv sme si prezreli výstavu prác Jany Frajkorovej, ktorá bola krásnym príkladom toho, že akékoľvek holé vodiče medené, či hliníkové nemusia slúžiť iba na vedenie elektrického prúdu, ale poskytujú úžasné možnosti pri tvorbe takej krásy akou je solivarská čipka. Bolo sa na čo pozerať. Táto časť výstavy sa páčila hádam každému študentovi a stojí za to vidieť to na vlastné oči. Ďalšou časťou výstavy bola expozícia vtáctva žijúceho na našom území. V dnešnej pretechnizovanej spoločnosti to bolo pripomenutie, že sme súčasťou prírody a uvedomenie si ako sa stále viac a viac od nej vzdiaľujeme. Druhou zastávkou bola Šarišská galéria. Sprevádzala nás veľmi príjemná a fundovaná sprievodkyňa, ktorá nás previedla výstavou najlepších prác projektu s názvom „Ulica a príroda“, ktorej sa zúčastnilo viacero krajín EÚ. Medzi sto najlepšími prácami boli aj traja umelci z Prešova. Zaujímavým spôsobom nám boli vysvetlené rôzne techniky obrazov a ich myšlienkové vyjadrenia očami autorov. Pre nás všetkých to bolo niečo nové a zaujímavé, s čím sa nestretávame každý deň, ale tiež sme si uvedomili, že umelci sú tu pre nás, aby nás občas vytrhli z nášho zabehaného prevažne technického života a dali nám iný rozmer nazerania na svet.

návštevníci výstavy z I. A triedy

Prešovská Kalvária

presovska-kNa nevysokom kopci na západnom okraji Prešova dominuje nad mestom barokový komplex kalvárie. V minulosti ju považovali za druhú najkrajšiu kalváriu na území Uhorska (po banskošiavnickej kalvárii). V našej triede je veľa študentov, ktorí nie sú Prešovčania. Študujeme v meste, ktoré má veľa významných historických pamiatok. Naše triedne akcie sú zamerané na to, aby sme sa postupne s históriou mesta Prešov oboznámili a aj konkrétne videli jednotlivé pamiatkové objekty. Taký bol aj náš posledný zámer. Triedna učiteľka nám pripravila o Kalvárii referát. Dozvedeli sme sa, kedy sa jednotlivé sakrálne objekty začali stavať, koľko je kaplniek, aké majú názvy, kto ich postavil, kedy boli reštaurované. Na kaplnkách sú vzácne erby, zdobené ornamenty a bohato zdobené mreže. Na priľahlom cintoríne sú pochovaní donátori Kalvárie, ľudia z meštianskych rodín, neskôr tam pochovávali aj ľudí z blízkych mestských štvrtí. Z Kalvárie je úžasný výhľad na mesto. Dá sa tam oddychovať, pozorovať prebúdzajúcu sa prírodu. Škoda, že nepriaznivé počasie nás donútilo náš pobyt skrátiť. No možno raz sa tam ešte vrátime.

študenti II.SA triedy

Slovenské technické múzeum – Solivar v Prešove

slovenske-tecDňa 19.3.2014 sme sa my, trieda III. F, zúčastnili triednej akcie. Navštívili sme národnú kultúrnu pamiatku Solivar. Videli sme a aspoň sme sa aj na krátky čas preniesli do dávnych čias nášho mesta a dozvedeli sme sa, že Solivar pri Prešove je národná kultúrna pamiatka a patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Solivar je zaradený medzi národné kultúrne pamiatky od roku 1970. Je to komplex budov, ktoré sa využívali na ťažbu, výrobu a skladovanie soli. Solivar je súčasťou Slovenského technického múzea. Ak navštívite toto múzeum, uvidíte najzachovalejšie časti Solivaru, ktorými sú šachta Leopold, četerne a varňa František. Najpozoruhodnejším technickým skvostom je gápeľ, ktorý je súčasťou šachty Leopold. Tento gápeľ patrí medzi najväčšie v Európe. Exkurzia bola zaujímavá a dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí. Vrelo odporúčam návštevu tohto múzea, pretože výklad je pútavý a uvidíte unikátne technické skvosty. Areál panvového Solivaru ako unikátny komplex technicko-technologických a iných objektov nemá v oblasti technických pamiatok podobného druhu na území Slovenska konkurenta.

Matej Kažimír, kultúrny referent III. F

Zistili sme o sebe

zistili-sme-o-sNa našej škole poskytuje služby študentom aj psychologička Mgr. T. Imrichová, ktorá sa zoznamuje s jednotlivými triedami formou priamych kontaktov počas triednických hodín. S nami absolvovala už tretie stretnutie a keďže bolo povinné, tak sa tam niektorým nechcelo ísť. Napokon sa z toho vykľulo zaujímavé stretnutie a po malej chvíli sme svoj postoj zmenili. Aby s nami psychologička Mgr. T. Imrichová mala lepší kontakt, posadila nás do kruhu, následne každému rozdala jeden cukrík, ktorý sme mali darovať svojmu najlepšiemu kamarátovi a zdôvodniť, prečo sme sa ho rozhodli darovať práve jemu. A keďže v našich vzájomných vzťahoch je čo vylepšovať, bola to nakoniec celkom zaujímavá hodina, z ktorej sme si všetci niečo zobrali. Potešili nielen rozdané cukríky, ale aj to, že každý ma svojho dobrého kamaráta, na ktorého sa môže v ťažkých chvíľach obrátiť.

M. Sroka, II. C

Fašiangové hody

fasiangoveIII.B si na začiatku marca podľa vzoru kresťanských tradícií urobila fašiangové hody. Ajfelova mamka nám napiekla kurence a my sme si dobrú chuť mäska obohatili o papričky, kapiu, nakladané uhorky aj čalamádu. Chutilo aj pozvaným hosťom z učiteľského zboru.

Dobrú chuť želajú študenti III. B!

Centrum IBM v Košiciach

centrum-ibm-v-kDňa 26.3.2014 v priestoroch Business Centra Aupark v Košiciach za prítomnosti amerického veľvyslanca na Slovensku, excelencie Teodora Sedgwicka, oznámilo oficiálne svoju činnosť Centrum IBM v Košiciach. Na otvorení zrejme nechýbal nik, kto pôsobí v IT sektore na Slovensku. Nechýbalo ani zastúpenie SPŠE Prešov, ktorú zastupoval riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár. V neformálnych rozhovoroch riaditeľ školy nadviazal oficiálne kontakty s víziou ďalšej spolupráce v oblasti vzdelávania a pomoci škole s hlavným manažérom IBM, at&t a RWE IT. V blízkej dobe sú naplánované stretnutia, na ktorých ďalšia spolupráca bude deklarovaná konkrétnymi aktivitami.

Ing. Slavomír Kožár

Globálne podnikanie

globalne-podnŽiaci III.F a IV.F sa dňa 24. marca 2014 zúčastnili besedy s pracovníkmi firmy Siemens, pani Benedekovou z bratislavskej pobočky a pánom Nagyom z košickej, o možnostiach a prípadných problémoch globalizácie. Pred samotnou besedou si žiaci prostredníctvom internetu spravili krátky test, ktorý ich uviedol do problematiky globalizácie. Pútavou formou im potom pracovníci Siemensu porozprávali o možnostiach a príležitostiach, ktoré firma počas svojej existencie má a využíva, priblížili im oblasť podnikania, predstavili im celú spoločnosť a aj svoje osobné skúsenosti, ktoré získali počas štúdia a v praxi. V závere nastolili určité problémy nášho mesta a žiaci rozdelení do piatich skupín mali navrhnúť spôsoby riešenia tých problémov, ktoré sú podľa nich najdôležitejšie. Tejto úlohy sa zhostili veľmi zodpovedne, navrhnuté riešenia bolo kreatívne a aj pre pracovníkov Siemensu zaujímavé. Skupina, ktorá svojím riešením najviac oslovila spolužiakov, získala vecné dary od firmy Siemens. Túto aktivitu hodnotili žiaci kladne, bola pre nich veľkým prínosom.

Ing. Krišová Ljuba

Junior internet v Bratislave

Dňa 28. a 29. 3. 25014 sa zopár z nás zúčastnilo konferencie Junior Internet v Bratislave. Celá konferencia prebiehala vo veľmi priateľskom prostredí. Najprv sme odprezentovali svoje práce, následne k ním dostali feedback od skúsenejších prezentátorov a v druhý deň súťaže sa konalo vyhodnotenie. Nie každému sa podarilo umiestniť na popredných priečkach, no pre každého to bola určite skvelá skúsenosť a príležitosť získať zaujímavé kontakty.

Jerguš Lejko II. SB

Medzinárodný deň žien

.jpg8. marec je Medzinárodným dňom žien. V tento deň muži obdarovávajú ženy – manželky, matky, sestry, priateľky, kamarátky, kolegyne, bonboniérou na osladenie duše alebo kytičkou voňavých kvetín pre potešenie srdca. Pri tejto príležitosti nezabudli na nás ani naši kolegovia, ktorí nám prejavili vďaku a uznanie za to, že svojou ženskosťou robíme aj pochmúrne dni krajšími a veselšími. V tento pracovný deň patrilo dvadsať minút len nám, ženám. V príjemnej atmosfére sme oslávili náš sviatok pri rozvoniavajúcej kávičke a chutnom koláči. A každá z nás bola obdarovaná krásnym červeným tulipánom. Ďakujeme. Často si spomínam na môjho profesora z vysokej školy, ktorého veta mi utkvela v pamäti: „Žena je hnacím motorom muža.“ Myslím, že v tejto myšlienke sa ukrýva sila každej jednej ženy.

Mgr. Ivana Kurtyová

Obvodné kolo vo volejbale

obvodne-koloNa prelome februára a marca sa študenti SPŠE zúčastnili obvodného kola vo volejbale. V skupine 28.2.2014 sme postupne zdolali Gymnázium sv. Moniky 2:0 a SŠ Ľ. Podjavorinskej 2:0. V stretnutí o postup do finále obvodného kola sme zdolali Obchodnú akadémiu 2:0 a zabezpečili sme si postup. Vo finále, ktoré sa uskutočnilo 13.3.2014 sme postupne zdolali Gymnázium Konštantínova a Gymnázium J. A. Raymana v pomere 2:0. V rozhodujúcom súboji o postup do krajského kola sme tentoraz nestačili na SŠ Ľ. Podjavorinskej a prehrali sme 2:0 na sety. V konečnom meradle sme obsadili krásne druhé miesto. Školu reprezentovali: Radoslav Strenk, Kristián Tinath, Ján Pribula, Maroš Cocuľa, Jakub Knap, Marek Bujňák, Tomáš Štelmach, Dávid Brilla, Oliver Čorej.

Mgr. Štefan Dankovič

Spolupráca s Fakultou športu PU

spolupraca-sMÚ telesnej výchovy sa zapojil do projektu Telesný, funkčný a motorícký rozvoj stredoškolskej mládeže v reflexii jej pohybovej aktivity. Projekt sa začal 1.7.2012 a skončí sa 31.12.2015. Testy vykonali študenti I., II., III. ročníka. Uvedení študenti ich budú opakovať každý rok. Už prvé merania ukázali, že terajšia generácia má problémy so statickou rovnováhou, s kĺbovou pohyblivosťou a elasticitou svalov trupu, sedacej časti a zadnej strany dolných končatín.

PaedDr. Eva Buzgová

Visegrad Junior World Cup

visegrad-juniorŠevčík Stanislav, študent II. A triedy, skončil v X. Visegrad Junior World Cup v Armwrestlingu v českých Tvrdoniciach v kategórii 18-ročných juniorov do 70 kg – ľavá ruka na krásnom prvom mieste. Súťaž sa konala dňa 8.3.2014 za účasti reprezentantov Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska. V kategórii junior 18 rokov do 80 kg bodoval Kristián Sedlák z III. B. V pretláčaní ľavou rukou skončil na 2. mieste a v pretláčaní pravou rukou skončil tretí. Obidvom študentom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

PaedDr. Eva Buzgová

SPONZORI