2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Robotická súťaž Robocup v Prešove na SPŠE

V utorok 26. apríla 2022 sa cesty účastníkov súťaže Robocup zbiehali na Plzenskú ulicu do Prešova. Naša elektrotechnická priemyslovka hostila celoslovenské kolo tejto prestížnej medzinárodnej robotickej súťaže. Na východ Slovenska súťaž zavítala po dlhých 8 rokoch a mesto Prešov bolo jej cieľom po prvýkrát. Logisticky náročné podujatie počas troch dní zamestnávalo viac ako 100 súťažiacich, trénerov, rozhodcov, divákov a hostí. V 10 disciplínach bolo prihlásených 31 tímov a v hre 6 miesteniek na celosvetové finále. Hneď v utorok popoludní sa rozbehli súťaže v kategóriách Konštrukcia a Robotická ruka, v stredu sa pridali súťaže v kategóriách Autonómny dron, Záchranár, Futbal a Pódiové vystúpenia. Pre toto podujatie bol výnimočný galavečer s tradičným vyhlásením výsledkov a odmenami pre víťazov.

 

 

V silnej konkurencii sa nestratili ani žiaci SPŠE Prešov, ktorí získali:

 

1. miesto v kategórii Robotická ruka: Filip Ondrej a Damián Haladej z III.C,

 

1. miesto v kategórii Soccer simulation: Filip Bodor a Marek Štofánik z II.SA,

 

1. miesto v kategórii Rescue Line: Filip Ondrej, Patrik Sašina, Adam Strelec a Damián Haladej z III.C,

 

2. miesto v kategórii Rescue Maze Filip Ondrej, Patrik Sašina, Adam Strelec a Damián Haladej z III.C,

 

3. miesto v kategórii Rescue Maze Samuel Kovaľ, Adam Banas a Ján Kosť z I.C,

 

2. miesto v kategórii Rescue Simulation Filip Bodor, Marek Štofánik z II.SA a Patrik Sašina, Adam Strelec z III.C.

 

Naši žiaci si úspešnými výsledkami zabezpečili postup na európske finále do portugalského Guimaraesu aj svetové finále do thajského Bangkoku.

Link na video: https://youtu.be/N3UFbdXxA9I

 

 

Veľké poďakovanie patrí vedeniu, zamestnancom školy a žiakom, ktorí sa podieľali na organizácii podujatia a prispeli k spokojnosti všetkých účastníkov podujatia.

Ing. Peter Vargovčík

Súťaž FLL - First Lego League

Posledný aprílový týždeň roku 2022 sa naša škola prezentovala ako hostiteľ robotických súťaží. Hneď v pondelok sa konal regionálny turnaj najrozšírenejšej robotickej súťaže na svete – FLL (First Lego League). Aj tento ročník bol poznačený pandémiou. Mnoho škôl neriskovalo zaplatenie registračného poplatku v neistote, či súťaž vôbec uskutoční. Preto účasť piatich tímov z Prešovského regiónu potešila. Témou tohto ročníka súťaže bolo „Dopravné spojenie“ (Cargo connect) a všetky žiacke súťažné projekty porotu rozhodne zaujali. Tím Speshari z našej školy potešil najmä druhým miestom v najsledovanejšej disciplíne Robot game, v ktorej dosiahol solídne maximum 290 bodov. Reprezentovali nás Marek Štofánik, Samuel Moroz a Filip Bodor z II.SA a Michal Dutka, Peter Glod a Damián Sabadšág z I.SC.

 

 

 

Ing. Peter Vargovčík

Legobot 2022

Dňa 27. 4. 2022 sa na SPŠE Prešov konal šiesty ročník robotickej súťaže pre základné školy s názvom Legobot. Po prestávke v roku 2020 a po online verzii súťaže v roku 2021 sa mohli zanietení programátori zo základných škôl opäť stretnúť a zmerať si sily v troch súťažných disciplínach.

 

 

Prvou súťažnou disciplínou bola disciplína EduBot, v ktorej mali súťažiaci prezentovať svoju učebnú pomôcku vyrobenú zo stavebnice LEGO. V tejto disciplíne sme mali tento rok len jednu súťažnú prácu, ktorou bol model veternej elektrárne v podaní Jakuba Mašlonku zo ZŠ Mariánska z Prievidze. Odborná porota ocenila kreativitu súťažiaceho, funkčnosť modelu a výbornú prezentáciu projektu.

 

Ďalšou disciplínou, medzi súťažiacimi veľmi obľúbenou, bola disciplína RescueBot. Úlohou súťažiacich bolo naprogramovať robota - záchranára, ktorý musí autonómne prekonať súťažnú dráhu, uchytiť obeť, v našom prípade kocku a vyniesť ju von za cieľovú čiaru. O víťazoch rozhodovalo splnenie súťažnej úlohy a najlepší čas. Prvenstvo v tejto kategórii opäť získal Jakub Mašlonka z Prievidze. S rozdielom niekoľkých sekúnd obsadil druhé miesto Mykyta Vavryk zo ZŠ Šmeralova v Prešove. Tretie miesto získali žiaci Jakub Lazorčák a Tomáš Neupauer zo ZŠ Kúpeľná v Prešove.

 

 

V poslednej súťažnej disciplíne si súťažiaci zmerali sily pri programovaní robotov kresliacich obrázky. Náročnosť tejto disciplíny spočíva hlavne v tom, že súťažiaci do dňa súťaže nevedia, aký obrázok budú kresliť. Na vytvorenie programu a jeho testovanie mali súťažiaci len dve hodiny. Pri hodnotení obrázkov sa brali do úvahy dosiahnuté tvary, rozmery, kompletnosť a čas kreslenia. Najlepšie si s touto disciplínou poradili žiaci zo ZŠ Ľubotice – Michal Naščák a Daniel Šitár. Druhé miesto patrilo Jakubovi Lazorčákovi a Tomášovi Neupauerovi zo ZŠ Kúpeľná. Tretie miesto získali Matej Gajdoš a Jaroslav Kantor zo ZŠ Sibírska v Prešove.

 

 

Všetkým zúčastneným žiakom vyjadrujeme veľkú pochvalu za ich vynaložené úsilie a za ich prácu nad rámec bežných školských povinností. Veríme, že aj naďalej budú rozvíjať svoje technické a programátorské zručnosti. Poďakovanie patrí aj všetkým pedagógom základných škôl, ktorí svojich žiakov usmerňovali, motivovali a podporovali počas prípravy na túto súťaž.

Ing. Jozef Macej

Olympiáda Podnikový hospodár - celoslovenské kolo – 1. MIESTO

Na základe výsledkov  organizátora súťaže Olympiáda Podnikový hospodár, ktorým je Podnikovo-hospodárska fakulta Ekonomickej univerzity Bratislave so sídlom v Košiciach zo dňa 08. 04. 2022, náš žiak/maturant IV. C triedy SPŠE Prešov – Peter Balog na celoslovenskom kole tejto súťaže obsadil 1. miesto. Okrem prvenstva získava aj prijatie na PHF EU bez prijímacích skúšok. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v mesiaci jún 2022 na pôde PHF v Košiciach, Tajovského 13.

 

SPŠE v tejto súťaži získala 1. miesto v roku 2020 a 2021. A tento rok opäť obhájila svoje prvenstvo na Slovensku v tejto Olympiáde.

Na 2. mieste sa umiestnila Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča a na 3. mieste Hotelová akadémia Spišská Nová Ves.

 

Olympiáda podnikový hospodár je súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá je realizovaná PHF EUBA so sídlom v Košiciach v spolupráci s koordinátorom strednej školy, ktorého určuje riaditeľka školy a ktorý bol zaregistrovaný v rámci registračného formulára strednej školy – Ing. Vladimírou Pastirovou, PK ITM.

Súťaž je určená pre žiakov maturitného ročníka stredných škôl ekonomického zamerania, stredných škôl neekonomického zamerania a stredných škôl zameraných na služby.  Predmetom súťaže je testovanie znalosti žiakov v rámci celého územia Slovenskej republiky z oblastí:

 

  • ekonómie,
  • podnikovej ekonomiky,
  • Európskej únie,
  • náuky o spoločnosti,
  • finančnej gramotnosti.

 

Víťazovi srdečne blahoželáme!

 

Ing. Jozef Lukáč, PhD.                                                             

koordinátor Olympiády podnikový hospodár                            

                                                                                             

Ing. Slavomíra Stašková, PhD.

prodekanka pre rozvoj fakulty, projekty a styk s verejnosťou

 

Ing. Vladimíra Pastirová

koordinátor Olympiády Podnikový hospodár na SPŠE

Ing. Vladimíra Pastirová

Úspechy našich žiakov na celoslovenskom kole súťaže ZENIT

ZENIT v elektronike

 

V dňoch 28. 3. – 31. 3. 2022 sa uskutočnilo celoslovenské kolo 38. ročníka súťaže ZENIT v elektronike a programovaní v priestoroch SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici.

 

 

ZENIT v elektronike

Súťažilo sa v dvoch kategóriách náročnosti a v každej kategórii bolo šestnásť súťažiacich, ktorí postúpili z krajských kôl. Pred začatím súťaže sme si vypočuli odborný seminár na tému elektromagnetická kompatibilita zariadení, kde sa žiaci oboznámili s pôsobením elektrického a magnetického poľa, na ktoré sa počas vývoja projektov (plošných spojov) často zabúda.

 

Teoretická časť súťaže bola venovaná znalostiam a problematike elektrotechniky, počas ktorej žiaci zodpovedali zložité, ale aj jednoduchšie otázky a vypočítali rôzne úlohy z praxe, a tak mohli obhájiť svoje vedomosti.

 

V praktickej časti žiaci dostali komplexne zadanú úlohu, na ktorú mali navrhnúť funkčný obvod na kontaktnom poli a museli sa potrápiť so synchronizáciou signálov a ich spracovaním. Ďalšie zadanie bolo „printovanie“ DPS pomocou šablóny a následné osadenie súčiastok a spájkovanie v peci. Žiakov čakala ešte jedna úloha, schéma frekvenčného normálu. Žiaci sa museli potrápiť s návrhom pre tienený plošný spoj a s SMT technológiou. Pri navrhovaní využili poznatky zo semináru o elektromagnetickej kompatibilite zariadení. Výsledný návrh plošných spojov frekvenčného normálu si žiaci vyrobili „fotocestou“ a následne osadili SMD súčiastkami. Porota výrobky testovala a kontrolovala.

 

Po vypracovaní komplexných úloh sa žiaci zúčastnili exkurzie, kde v laboratóriu elektromagnetickej kompatibility vo výskumnom ústave spojov absolvovali prehliadku a prezentáciu vybraných skúšok pre elektromagnetickú kompatibilitu. Slávnostné vyhodnotenie súťaže poukázalo na náročnosť súťaže a jej prestíž.

 

Vo veľkej konkurencii najlepších žiakov zo Slovenska sa umiestnili aj naši žiaci. V kategórii A získal pekné tretie miesto Brian Izsóf so 116 bodmi a na deviatom mieste sa umiestnil Adam Borovička, ktorý získal 97 bodov. V kategórii B sa umiestnili naši žiaci, na 8. mieste Martin Modranský s počtom bodov 67 a na 10. mieste Adrián Choma s počtom bodov 58,5. Žiakom gratulujeme.

 

 

ZENIT v programovaní

ZENIT v programovaní je súťaž spájajúca „zručnosť, elán, nápaditosť, invenciu a tvorivosť“, so zameraním na PROGRAMOVANIE, WEB DEVELOPMENT a GRAFICKÝ DIZAJN. Je určená žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií s cieľom podporiť a vyhľadávať talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať ich tvorivé kompetencie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti.

 

V PROGRAMOVANÍ – kat. B nás reprezentoval Samuel Vargovčík (II.SA), ktorý sa umiestnil na 3. mieste. Svoj úspech zhodnotil krátko v nasledujúcich riadkoch.

 

„Tentokrát sa mi darilo. Medzi prvými piatimi to bolo tesné. Dostal som body za deväť z dvanástich úloh. Na súťaži bol aj kamarát zo sústredenia matematickej súťaže KMS. Dúfam, že mojich súperov spoznám na najbližšom sústredení programovacieho korešponďáku KSP, ktorý je pre programátorov fakt dobrý na zdokonaľovanie. Teším sa, práve začala jeho letná časť.“

 

 

V kategórii WEB DEVELOPER nás reprezentoval Christian Saloň  (IV.SB), ktorý sa umiestnil na 6. mieste. Podľa zadania bolo potrebné pracovať na vytvorení webovej stránky pre cestovnú agentúru so zobrazením informácií a prihlasovaním pre používateľov, zároveň aj administrátorským rozhraním pre správu obsahu.

 

Ako hodnotí samotnú súťaž Christian Saloň?

„Súťaž bola rozdelená do troch dní, ale programovali sme len osem hodín. V prvý deň sme mali naprogramovať back-end spoločne s admin sekciou. Na druhý deň sme programovali časť webu pre zákazníkov. Keďže som v prvý deň nestihol všetko, musel som to dorábať na druhý deň. A tak som stihol toho menej, ako som chcel, ale nakoniec som bol spokojný s tým, čo som vyprodukoval. Som rád, že som sa mohol zúčastniť tejto súťaže a že som si mohol zmerať sily s tými najlepšími na Slovensku.“

 

 

Všetkým našim žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a tešíme sa na ďalší ročník súťaže ZENIT.

Ing. Patrik Jacko, PhD., koordinátor súťaže ZENIT v elektronike, Ing. Gabriela Mitrová, koordinátorka súťaže ZENIT v programovaní

Výsledky krajskej prehliadky SOČ 2022

Aj v tomto školskom roku sa žiačky a žiaci SPŠ elektrotechnickej v Prešove zúčastnili krajskej prehliadky SOČ. Prehliadka prebehla 1. 4. 2022 dištančnou formou prostredníctvom MS Teams. Do tejto prehliadky postúpilo deväť  prác v piatich súťažných kategóriách.

Práce našich žiakov aj v tomto ročníku potvrdili svoje kvality pri realizácií projektov. To sa ukázalo v odbore 11 Informatika, v ktorej obsadili poprednú priečku v podobe druhého miesta. Taktiež v odbore 12 Elektronika, hardvér a mechatronika, v ktorom sme získali prvé miesto a v odbore 15 Ekonomika a riadenie pekné tretie miesto.

Na prvom mieste sa v kategórií Elektronika, hardvér a mechatronika  umiestnil Brian Izsóf (IV.B) s prácou Univerzálna elektrická pohonná jednotka pre záhradný systém Robi 55“. Cieľom Brianovej práce bolo vytvoriť elektrickú pohonnú jednotku, ktorá bude použiteľná s pôvodným príslušenstvom záhradného systému Robi 55. Elektrická pohonná jednotka má výkon približne 1,5kW a je plnohodnotnou náhradou klasického spaľovacieho motora. Montáž na príslušenstvo je jednoduchá, tak ako s originálnym motorom, bez potreby ďalších úprav či špeciálnych nástrojov. Výhodou elektrickej pohonnej jednotky je hlavne väčší krútiaci moment, ktorý je dostupný už od nízkych otáčok. Celkovo je tak práca so strojom jednoduchšia, rýchlejšia a obsluha sa nemusí toľko namáhať. Zvýšený je aj komfort obsluhy, pretože elektromotor neprodukuje výfukové plyny a vzniknuté vibrácie od elektrickej pohonnej jednotky sú minimálne. Ako elektromotor som použil automobilový alternátor, ktorý som upravil pre použitie s BLDC kontrolérom. Elektrická energia pre napájanie je uložená v akumulátore, ktorý sa používa v bežných e-bicykloch. Akumulátor má teda dostatočné prúdové zaťaženie a zároveň je zabezpečené aj jednoduché nabíjanie.

 

 

Na druhom mieste krajského kola SOČ v kategórii Informatika sa umiestnila práca Daniela Mileva (IV.SA), Filipa Štutiku (IV.SA) a Samuela Zápotockého (IV.SB) pod názvom „Transport Management System - TMS“. Cieľom tejto práce bolo vytvoriť webovú aplikáciu s moderným a intuitívnym grafickým dizajnom, ktorá umožňuje dopravno-špedičným firmám uľahčiť ich prácu zautomatizovaním rôznych procesov a mať tak kompletnú správu zamestnancov takýchto firiem. Evidencia vodičov, vozidiel, zásielok, špeditérov a partnerov je kľúčová pre chod programu. Výhodami tejto webovej aplikácie sú jej rýchlosť, nápomocné filtre so schopnosťou flexibility v prehľadávaní záznamov, štatistika/export dát, fakturácia a mnoho ďalších. Pri vývoji webovej aplikácie boli použité moderné programovacie technológie jazyka JavaScript spolu s PHP a program na tvorbu návrhov designu (Figma).

 

 

V súčasnosti vnímame kvalitu života inak ako pred dvoma, troma rokmi. Ovplyvnila to v prvom rade pandémia COVID-19, tak na Slovensku, ako aj vo svete. Uvedomujeme si, že kvalita života nespočíva len v peniazoch a majetnosti, ale aj v iných faktorov, ktoré ovplyvňujú vo veľkej miere náš život. Timotej Sabol (IV.F) reprezentoval našu školu na krajskej prehliadke SOČ v kategórií Ekonomika a riadenie, kde získal tretie miesto s prácou „Kvalita života“. Práve preto, aká je táto téma aktuálna, chcel Timotej svojou prácou poukázať na všeobecné povedomie o kvalite života a faktoroch, ktoré vplývajú na náš život a nakoniec ako túto kvalitu zlepšiť. Kvalita života je výsledkom vzájomného pôsobenia sociálnych, zdravotných, ekonomických a environmentálnych podmienok, týkajúcich sa ľudského a spoločenského rozvoja. Na jednej strane predstavuje objektívne podmienky na dobrý život a na strane druhej subjektívne prežívanie dobrého života. Dôležitými spôsobmi na zlepšenie kvality života je dopriať si dostatok spánku, stravovať sa zdravo, byť fyzicky aktívny, udržiavať si zdravú telesnú hmotnosť, nefajčiť a obmedziť alkohol. Kvalita života zohráva veľmi dôležitú úlohu v sociálnom rozvoji, vzťahmi v rodine s priateľmi, vzťahom k životnému prostrediu a v neposlednom rade v ekonomickej neistote, politickej mienke a pod.

 

 

Základom spoločnosti je rodina. Je našou zodpovednosťou zlepšovať kvalitu života nielen sebe, ale i ostatným. Pokúste sa zamyslieť nad kvalitou vášho života.

Súťažiaci z prvého a druhého miesta postúpili na celoštátnu  prehliadku SOČ 2022, ktorá sa uskutoční 26. – 29. apríla 2022 na SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov. Všetkým zúčastneným žiakom, ktorí reprezentovali našu školu na krajskej prehliadke SOČ ďakujem za ich čas, snahu a účasť na tejto prehliadke. Zároveň chcem zaželať všetkým postupujúcim do celoštátnej prehliadky SOČ veľa šťastia pri obhajobe svojich projektov.

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKEJ PREHLIADKY SOČ 2022 ZA SPŠE PREŠOV

Odbor č.

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1

4.

Šimon Čarný

IV.SB

OmegaBot

 

4.

Karolína Polačková

Juraj Baňas

IV.SB

Mobilná aplikácia pre čitateľov a milovníkov kníh

 

 

11

2.

Daniel Milev

Filip Štutika

Samuel Zápotocký

IV.SA

IV.SA

IV.SB

TMS

postup na celoštátnu prehliadku SOČ

 

4.

Maroš Berdis

Dávid Mihalčin

IV.SA

Selfie Game

 

12

1.

Brian Izsóf

IV.B

Univerzálna elektrická pohonná jednotka pre záhradný systém Robi 55

postup na celoštátnu prehliadku SOČ

4.

Milan Kmecik

IV.C

Univerzálny maticový LED displej

 

14

4.

Matej Koscelník

IV.SA

IP adresovanie - grafické zobrazenie

 

4.

Jozef Ligmajer

Peter Adam

III.F

maturita-formalita.sk

 

15

3.

Timotej Sabol

IV.F

Kvalita života

 

Ing. Ondrej Kontura, metodik SOČ na SPŠE Prešov

Tento rok sme tretí

Stalo sa už pravidlom, že sa každý rok zúčastňujeme na celoslovenskej súťaži, organizovanej spoločnosťou Siemens, ktorá nesie názov SYGA – Siemens Young Generation Award. Súťaž je zameraná na priemyselnú automatizáciu a využitie programovateľných logických kontrolérov (PLC) od spoločnosti Siemens. Na 19. ročník tejto súťaže sme tentoraz pripravili dve súťažné práce. Prvou prácou bol model 5-podlažného výťahu, riadený cez PLC Simatic s7 1200. Na programovaní modelu sa podieľali žiaci Dávid Orem a Branislav Vojdula zo IV.C triedy. Model bol prevzatý a zdokonalený po našich bývalých žiakoch Adamovi Guzanovi a Petrovi Trusovi. Druhou súťažnou prácou bola automatická triediaca linka, riadená cez PLC Simatic s7 1200, ktorú naprogramovali žiaci Patrik Sedlák a Maximilián Sekerák, taktiež zo IV.C triedy. Z našich prác napokon do úzkeho výberu, medzi najlepších 5 prác na Slovensku, postúpila triediaca linka.

 

 

Finále súťaže sa konalo online formou dňa 28. 4. 2022. Súťažiaci museli predviesť a takpovediac „dobre predať“ svoje práce. Odborná komisia prihliadala najmä na programátorské umenie súťažiacich a kladne hodnotila využívanie pokročilých funkcií, ktoré ponúkajú PLC od spoločnosti Siemens. Ako odborná komisia uviedla, v súčasnosti nestačí vytvoriť funkčný program pre riadenie technologického procesu na určitom zariadení, ale dôležité je aj správne štruktúrovať program a vytvárať diagnostické funkcie, ktoré pomáhajú odhaľovať alebo dokonca predvídať možné poruchy na zariadení. Samozrejme, základom úspechu na súťaži je aj výborná prezentácia riešenia programu a zodpovedanie otázok odbornej poroty. Aj keď náš model triediacej linky vyzeral pomerne jednoducho, žiaci vytvorili množstvo zaujímavých funkcií a režimov práce linky. Nechýbala vizualizácia technologického procesu cez HMI obrazovku, rôzne servisné nastavenia a detekcia poruchových stavov.

 

 

Naši žiaci Patrik Sedlák a Maximilián Sekerák, spolu s modelom triediacej linky, získali na súťaži SYGA 2022 krásne tretie miesto a ocenenie od Divízie automatizačnej techniky spoločnosti Siemens Slovensko. Ďakujeme všetkým vymenovaným žiakom zo IV.C triedy za ochotu vykonávať prácu nad rámec školských povinností a našim „bronzovým“ víťazom gratulujeme k úspechu.

 

Ing. Jozef Macej

Dievča SPŠE v Prešove v IT

Vo štvrtok 21. apríla 2022  sme my „baby“ prežili krásne odpoludnie. Pre dievčatá zo základných škôl, ktoré sa rozhodujú, ktorým smerom pôjdu vo svojom štúdiu, sme pripravili program, kde sa prezentovali už úspešné ženy v oblasti IT.

 

Pozvanie prijala Alžbeta Bučková (práve končiaca vysokú školu), ktorá porozprávala o živote na univerzite, ale aj o práci v IT firme počas štúdia. Priblížila pozície, v ktorých môžu pracovať, platové podmienky, ale aj život ženy medzi mužmi. Ďalšou osobnosťou, ktorá predstavila svoje štúdium na tejto škole a  ďalší kariérny rast poskytla Alžbeta Hurová (momentálne študujúca a pracujúca vo firme Unicorn). Rozprávala o pohľade na ženy v IT, o mýtoch, ktoré kolujú a zaujímavo opísala život na SPŠE. Posledným hosťom bola naša úspešná absolventka Daniela Chovancová (momentálne živnostníčka na vlastnej nohe, študentka pracujúca v IT firme), ktorá ukázala dievčatám, ako môžu rásť v tejto oblasti cez súťaže, samovzdelávanie, vlastnú kreativitu, ale aj potrebu byť odvážnou. Predstavila svoje podnikanie, ktoré začalo už tu na našej škole.

 

Po prezentáciách bol kvíz z pojmov IT, kde boli výherkyne ocenené malými cenami. Blahoželáme Tamarke. Na záver Ing. Mária Šandrejová predstavila súťaže realizované školou – Junior Akadémiu a ďalšie kroky, ktoré sú dôležité, aby boli dievčatá na našu školu prijaté.

 

 

Všetkým zúčastneným dievčatám a ich rodičom ďakujeme a prajeme správne rozhodnutia, aby sa stali samostatnými, spokojnými a úspešnými ženami nielen v oblasti IT.

Ing. Anna Dlugošová, školský poradca

Účasť na workshopoch v rámci iniciatívy Your Europe Your Say

V dňoch 31. marca a 1. apríla sa traja naši tretiaci spolu s vyučujúcou Mgr. Martinou Gogovou, PhD. zúčastnili výnimočnej udalosti, ktorá sa organizovala v online priestore pod názvom „The truth about lies“.

 

Žiaci boli rozdelení do niekoľkých tímov, v ktorých spolupracovali na jednotlivých zadaniach. Významným prínosom pre nich určite bolo, že sa spoznali so študentmi z rôznych európskych krajín, mohli s nimi komunikovať a v praxi si tak precvičiť svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Zatiaľ čo žiaci pracovali na svojich zadaniach, vyučujúci sa venovali sekcii pre učiteľov, v ktorej boli prezentované rôzne možnosti ako učiť o Európskej únii. Navyše získali množstvo užitočných internetových stránok Európskej únie, ktoré môžu pomôcť zefektívniť výučbu na škole. Zároveň sa učitelia dozvedeli o možnostiach mobility žiakov v rámci Európskej únie, napríklad Erasmus+, Discover Europe a ďalšie.

 

 

V závere druhého dňa ôsmi žiaci, hovorcovia jednotlivých tímov, predstavili svoje nápady a riešenia, ku ktorým dospeli v rámci jednotlivých aktivít. Jakubovi Rochlitzovi, žiakovi III.SA triedy, sa najviac páčilo to, že „mali prednášky priamo od členov rady Európskej únie.“ Podľa Filipa Gurčíka z III.A triedy „to bola veľmi príjemná skúsenosť stretnúť sa s ďalšími študentmi Európskej únie.“ Filip nám prezradil: „Počas dvoch dní sme mali množstvo workshopov. Najviac sa mi páčil druhý deň, kedy sme mali v skupinách prísť s možnými riešeniami problému.“

 

Naši žiaci si spolu s vyučujúcou toto podujatie naozaj užili a získali množstvo nových informácií a skúsenosti. Veríme, že takýchto stretnutí a možností komunikovať s rovesníkmi z rôznych krajín bude čoraz viac.

Mgr. Martina Gogová, PhD.

Odborná stáž v meste Miláno – pokračovanie

Ako vyzeral ďalší týždeň na stáži?

 

Je za nami už druhý týždeň medzinárodnej odbornej praxe v Miláne, ktorá je prioritne zameraná na informatické technológie v robotike. Sedem žiakov z III.C, dvaja žiaci z III.B a jeden žiak IV.SB triedy pracujú v 3 malých miestnych firmách.

 

Prvá firma svojím priestorom pripomína „garážové“ začiatky rodiacej sa spoločnosti Apple. Dominantným vybavením sú CNC stroje, z ktorých vychádzajú vďaka šikovným rukám zamestnancov veľmi zaujímavé výrobky z dreva a plastu, často až umeleckej hodnoty. Matej a Jakub boli plne zaradení do firemnej produkcie. Určite sa nemôžu sťažovať na nudu a navyše ich majitelia pozvali aj na futbalovú teambuildingovú aktivitu.

 

Druhá firma s dobrým hardvérovým vybavením, v ktorej sa Martin stal lídrom tímu PHOENIX GAMING, ktorý v prostredí Wordpressu pripravuje webovú stránku o gamingu a spoločne so Samom tvoria dvojicu web developerov – budúcich odborníkov na Wordpress. Daška je tímový grafický dizajnér. Aj Freewarový Gimp už má v malíčku.

 

Aj v tretej firme pracujú ďalší štyria žiaci štandardne a podieľajú sa na počítačových návrhoch na zákazku a sú podkladmi pre laserové CNC. A nielen to, ale Filip, Patrik, Adam a Damián dostali k dispozícii celé horné poschodie firmy a oddychovú zónu firmy. Postavili podľa návodu prototyp robota pre univerzitu a riešia jeho vylepšenia. Firma ich má totiž univerzite dodať 80 kusov. Taktiež pre tento projekt optimalizujú sieť dodávateľov elektronických súčiastok. Popri tom majú našťastie dosť času na prípravu svojho robota pre súťaž Robocup, ktorá ich čaká zanedlho po návrate domov.

 

Práca vo firmách je OK. Aj samotné Miláno Vás dokáže každý deň niečím ďalším fascinovať. Je obrovské a s bohatou históriou. Dalo by sa povedať, že je to história bohatého úspešného mesta. Popri množstve múzeí a galérií, stáročných veľmi zachovalých a honosných stavieb, ale aj čulom ruchu moderného veľkomesta, ma asi najviac zaskočil cintorín Monumentale. Čo hrob, to palác. Bežne vo výške rodinného domu. Ťažko to opísať. Je to potrebné vidieť.

 

 

Fanúšikovia športu by si o nás asi mysleli svoje, keby sme nenavštívili štadión San Siro. Pred jeho muzeálnou prehliadkou sme dali prednosť reálnemu futbalovému zápasu Serie A a neľutujeme. Inter Miláno hostil Hellas Verona a bol štedrý. Poslal súpera domov s dvojgólovým nákladom. Aj Milan Škriniar zožal niekoľkokrát búrlivý potlesk. 61 325 divákov bol celkom riadny kotol, no miestni ultras sú na rozdiel od tých slovenských príjemným spestrením futbalovej kulisy.

 

Počas nášho pobytu zažívame stretnutia s rôznymi skupinami zo Španielska, Maďarska, Česka a pohrali sme si s nimi aj karty aj vymenili svoje názory a vytvorili nové priateľstvá.

 

Naše dojmy sú stále plné zážitkov a prekvapení.

Ing. Peter Vargovčík, skupinový koordinátor

Erasmus+ - Už sme doma!

Erasmus + Miláno  3

 

Sedíme v autobuse už viac ako 11 hodín. Čoskoro Budapešť, potom  Miskolc a  šup na Slovensko. Nevieme sa dočkať, ale dobre bolo. Základný cieľ je  splnený – prežili sme to. Vraciame sa všetci nielen živí, ale aj zdraví. Do plaviek sme neschudli,  pretože kozmická strava v plastových krabičkách bola predsa len kaloricky výdatná. Akurát mráz behá po chrbte z toho množstva plastového odpadu.

 

Spomienky škatuľkujeme do osobných archívov. Zhrniem posledný veľkonočný týždeň. Žiaci poctivo dokončili svoju zahraničnú prax. Musím ich pochváliť, že dobre reprezentovali školu aj naše Slovensko. V práci sa s nimi rozlúčili rôznymi prezentmi. Z Dolphinu sa Dáša asi najviac pýši delfínovým náhrdelníkom, Miocugino dokonca pozvalo Jakuba a Mateja na párty domov. Dostali longboardy vyrobené vo firme a v piatok na výlete k 46 km dlhému jazeru Como sa na nich hrdo vozili. Pri jazere bolo super, rozdelili sme sa na skupinky podľa záujmu a každý teda zažil toľko, koľko chcel. Krásna príroda - voda, hory, turistika, no  i mesto dýchajúce históriou, z ktorej nám elektrikárom je dobre známa osobnosť Alessandra Voltu. A aspoň v útrobách nádherne zdobených chrámov tichá pripomienka odkazu Veľkého týždňa. Bolo krásne počasie, občas ľahký vánok a príjemných 25°C. Ísť na vyhliadkovú plavbu loďou sme už nemali čas, škoda. Messiho aj Madonino letné sídlo našim očiam ostali tiež ukryté. Navyše večerný duel AC Miláno – FC Janov zvábil aj po druhýkrát na San Siro Adama, Martina a Damiána.

 

 

Sobota - posledný deň, tak ešte rýchlo nejaké suveníry a hlavne poriadne sa rozlúčiť so žiakmi z Českého Brodu a pritom nerozčúliť vrátnika Habibiho. Keď som o 3:30 šiel chystať žemle na cestu, ešte sa posledné skupinky lúčili. Aspoň im teraz v driemotách rýchlejšie ubieha cesta. Prax  skončila, teraz sa ešte za 48 hodín naspäť zreprofilizovať na žiaka SPŠE a od stredy pekne krásne znova podľa rozvrhu.

Ing. Peter Vargovčík, skupinový koordinátor

SPŠE Prešov v relácii Reflex

Pozrite si reportáž o našej škole a úspechoch našej školy:

Reportáž o škole

Ing. Martin Broda, PhD.

Máme víťaza krajského kola matematickej olympiády - kategória B

Žiak II.SA Samuel Vargovčík sa opäť stal víťazom krajského kola matematickej olympiády - kategória B. 71. ročník sa konal 5. apríla 2022 a Samuel zvíťazil s veľkým náskokom a plným počtom bodov pred svojimi súpermi - prevažne žiakmi gymnázií.

 

Matematická olympiáda je súťaž žiakov základných a stredných škôl, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou komisiou Matematickej olympiády. Žiaci prvého ročníka súťažia v kategórii C, žiaci druhého ročníka v kategórii B, žiaci tretieho a štvrtého ročníka v kategórii A.

 

Blahoželáme k tomuto výraznému úspechu.

RNDr. Anna Budišová

Prednášky pod záštitou IT firmy UNICORN

Počas mesiacov február, marec a apríl absolvovali naši štvrtáci v rámci predmetu Projektový manažment sériu prednášok v podaní zamestnancov medzinárodnej IT firmy UNICORN. Pre žiakov bolo prínosom to, že zamestnanci firmy predstavili program Work and Study, ktorý táto firma ponúka.

 

Prednášky boli venované projektovému manažmentu, business a aplikačnej analýze, mongo databázam, programovaniu a testovaniu. Prednášajúci, prevažne bývalí absolventi našej školy, boli motiváciou pre súčasných štvrtákov a predstavili jednu z možností, ktorú si môžu naši žiaci po ukončení štúdia zvoliť. Záverečná prednáška bola spojená s aktivitou pre žiakov, počas ktorej víťazný tím získal reklamné predmety od firmy Unicorn.

Mgr. Martina Gogová, PhD.

Majáles 2022

Milí priatelia školy,

dávame Vám do pozornosti Majáles Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, ktorý sa uskutoční 13. 5. 2022 o 18.00 v Dome kultúry. Lístky si môžete objednať na mailovej adrese macak@spse-po.sk .

Tešíme sa na Vašu účasť.

Dievča SPŠE v IT 21/22

Sektor IT je druhým najväčším pilierom slovenského hospodárstva. V posledných rokoch bol zaznamenaný veľký záujem firiem prichádzať na Slovensko. Sú tu spokojní a rozširujú svoje kapacity. Potrebujú stále viac a viac  múdrych a šikovných ľudí. V mysliach ľudí je daný sektor doménou mužov, ale niektoré činnosti v ňom lepšie zvládajú ženy. Ženy sú v práci vytrvalejšie a dokážu robiť viac činností naraz, vedia budovať vzťahy, dôveru a empatiu, prinášajú na problémy nový uhol pohľadu.

Výhody práce v IT sektore sú dobrý plat, práca z domu, možnosť polovičného úväzku, cestovanie, život bez stereotypu.

Na život vo svete IT určite dobre pripraví štúdium na SPŠ elektrotechnickej v Prešove. Ak Ťa oslovila predstava byť súčasťou sveta IT, chceš sa o ňom dozvedieť veľa zaujímavých informácií a si dievča vo veku 11 až 15 rokov, tak neváhaj a príď na stretnutie. Zároveň sa dozvieš o štúdiu na SPŠE v Prešove z úst žiačok školy a pedagogičiek z danej oblasti.

Neváhajte a registrujte sa na:

https://forms.gle/ezsi1N28MCzYWJ6t8

Ing. Martin Broda, PhD.

Volejbalový turnaj o Putovný pohár SPŠE

Po dvojročnej prestávke sa nám podarilo zorganizovať už šiesty ročník volejbalového turnaja o Putovný pohár SPŠE. Opäť sa potvrdilo, že ide o skvelú aktivitu, počas ktorej sa stretnú žiaci z celej školy a doplnia ich aj absolventi, ktorí sa radi vracajú na pôdu svojej strednej školy. Dramatických výmen doplnených kvalitnými smečmi, nepriestrelnými blokmi a bojovnými výkonmi bolo naozaj neúrekom. Úlohu favorita potvrdili absolventi školy, ktorí tentokrát nenechali nič na náhodu a prišli vo veľmi silnom zložení. Jednoznačne dominovali pred štvrtákmi a príkladne bojujúcimi žiakmi prvého ročníka aj s dvoma nádejnými reprezentantmi školy. Žiakom tretieho ročníka, ktorým vypadlo niekoľko skvelých hráčov sa darilo postupne zlepšovať svoj výkon a stačilo to na pekné štvrté miesto. Piate miesto obsadili druháci, ktorým po veľmi sľubnom začiatku postupne dochádzali sily. V peknej prvoaprílovej atmosfére sme strávili príjemné dopoludnie  a veríme, že budúci rok nám pripraví opäť pekné volejbalové chvíle.

 

Výsledky:

 

I. ročník

 

II. ročník

 

III. ročník

 

IV. ročník

 

Absolventi

 

sety

body

Poradie

I. ročník

 

 

2:0

2:0

1:2

0:2

5:4

7

3.

II. ročník

 

0:2

 

1:2

1:2

0:2

2:8

2

5.

III. ročník

 

0:2

2:1

 

0:2

0:2

2:7

2

4.

IV. ročník

 

2:1

2:1

 2:00

 

0:2

6:4

7

2.

Absolventi

 

2:0

2:0

2:0

2:0

 

8:0

12

1.

Mgr. Štefan Dankovič

Profesori vs. žiaci

Dňa 6. 4. 2022 sa uskutočnil tradičný volejbalový zápas, v ktorom nastúpili žiaci SPŠE proti  svojim profesorom. Skúsenosti vs. mládežnícka dravosť boli predpokladom kvalitného stretnutia. V priateľskej atmosfére nakoniec zvíťazili žiaci 2:1 na sety. Pevne veríme, že v tejto peknej tradícii budeme pokračovať aj naďalej. Tešíme sa na ďalší ročník, v ktorom už žiakov nenecháme vyhrať.

Mgr. Štefan Dankovič

Okresné kolo v basketbale žiakov

Dňa 20. 4. 2022 sa na pôde našej školy uskutočnilo Okresné kolo v basketbale žiakov stredných škôl. V našej skupine boli nominované štyri družstvá SPŠ elektrotechnická, SPŠ strojnícka, SOŠ technická a ŠUP Vodárenská Prešov. V domácom prostredí sme potvrdili rolu favorita a vybojovali si postup do ďalšieho kola.

Mgr. Viktor Mačák

Okresné kolo v bedmintone

Naši bedmintonisti postúpili na krajské kolo. Žiaci SPŠE Boris Karpjak a Martin Štefanko postúpili na krajské kolo v bedmintone žiakov SŠ. Po hladkom víťazstve nad GK2 sa v súboji o celkové prvenstvo stretli so silným tímom GJAR. Po tesnej prehre vo štvorhre chlapci zabojovali. Boris jednoznačne dominoval vo svojej dvojhre. Martin taktiež výborne zabojoval a svoju dvojhru po bojovnom a koncentrovanom výkone zvládol na výbornú. Chlapcom blahoželáme a budeme im držať palce na krajskom kole v máji v Poprade.

Mgr. Štefan Dankovič

Armwrestling 2022

Podobne ako v iných krajinách, ani na Slovensku nie je pretláčanie rukou žiadnou novinkou. Naopak, už naši dedovia i pradedovia pri rôznych príležitostiach a na rôznych miestach zvádzali množstvo súbojov v pretláčaní rukou.

 

Dňa 7. 4. 2022 sa uskutočnila súťaž v pretláčaní rukou na SPŠE (armwrestling) so snahou spopularizovať tento druh športu na škole a vybrať žiakov, ktorí budú reprezentovať našu školu na súťaži Silná ruka stredoškolákov východoslovenskej oblasti 2022.

 

Súťaž bola rozdelená do troch kategórii do 70 kg a nad 80 kg a nad 80 kg.

 

V kategórii do 70kg sa na prvom mieste umiestnil S. Ľaš z II.B, druhé miesto obsadil M. Fek z II.F a tretie miesto S. Hodor z III.F.

 

V kategórii nad 80 kg  si prvé miesto vybojoval L. Janiga z III.F, druhé miesto obsadil F. Kuriplach zo IV.SB a krásne tretie miesto M. Miženčík z II.B.

 

Všetkým zúčastneným gratulujeme a tešíme sa na zápolenia v nasledujúcich ročníkoch.

Mgr. Mačák Viktor

Úspech na armwrestling-u

Dňa 13. 4. sa uskutočnila silová súťaž - Silná ruka stredoškolákov východoslovenskej oblasti (armwrestling). Váhovú kategóriu do 70 kg suverénne vyhral Samuel Ľaš z II.B triedy. V najťažšej váhovej kategórii bojoval Leo Janiga z III.F triedy, ktorý obsadil pekné 3. miesto. Chlapci zároveň postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutočnilo 29. 4. v Košiciach.

 

Vo váhovej kategórii do 70kg obsadil S. Ľaš z II.B triedy krásnu bronzovú priečku. Všetkým našim súťažiacim blahoželáme a veríme, že ich to povzbudilo do ďalších rokov reprezentovania našej školy v tomto športe.

 

Mgr. Viktor Mačák

SPONZORI