2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Burza príležitostí 2023

SPŠE v Prešove má záujem, aby jej žiaci po skončení strednej školy pokračovali predovšetkým vo vysokoškolskom štúdiu technického smeru, no zároveň, aby sa o svojom smerovaní rozhodovali na základe relevantných informácií a osobnej skúsenosti so zástupcami vysokej školy.

Výber ďalšieho štúdia, voľba vysokej školy sú témy pre stredoškoláka veľmi dôležité. Pre SPŠE v Prešove je zase dôležitá spolupráca s vysokými školami pri formovaní profilu absolventa školy. Podujatie pod názvom Burza príležitostí 2023, ktoré sa konalo 16. 2. 2023 v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, toto všetko ponúkalo.

Burza príležitostí 2023 bola jedinečnou príležitosťou prezentácie univerzít, ktoré mohli podať najaktuálnejšie informácie o vysokoškolskom štúdiu  všetkým študentom 3. a 4. ročníka školy. Cieľom podujatia bolo poskytnúť informácie o štúdiu, o možnostiach študijných programov, možnosť diskusie s pracovníkmi a študentmi VŠ, ÚPSVaR a iných organizácií poskytujúcich zamestnanie.

Pozvanie prijali Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o., ÚPSVaR a  univerzity, na ktoré najčastejšie smerujú kroky našich čerstvých absolventov:

Ekonomická univerzita v Bratislave,

Slovenská technická univerzita v Bratislave  - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta informatiky a informačných technológií,

České vysoké učení technické v Praze -  Fakulta elektrotechnická,

Žilinská univerzita v Žiline – Fakulta elektrotechniky a informačných technológií,

Masarykova univerzita v Brne - Fakulta informatiky,

Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta výrobných technológií,

Prešovská univerzita v Prešove.

Každá univerzita mala svoj vyhradený výstavný priestor, kde prezentovala študentom, čo ich čaká, ak si vyberú tú ktorú fakultu alebo katedru, aké zaujímavosti, stáže, možnosti spolupráce na projektoch a pod. univerzita ponúka, aké odbory je možné študovať. Taktiež sa jednotlivé fakulty snažili zaujať záujemcov svojimi produktmi, učebnými pomôckami alebo výskumnými úlohami.

Vysoké školy podujatie uchopili ako dobrú príležitosť priamej komunikácie so študentmi. Výhody videli hlavne v tom, že nevstupovali jednotlivo do vyučovacieho procesu (a tým ho nenarúšali), ale naplno využili deň, aby zaujali.  Veríme teda, že žiaci ocenili možnosť, ktorú im SPŠE v Prešove ponúkla, že neboli nútení cestovať na DOD jednotlivých univerzít, ale mali všetky potrebné informácie na jednom mieste, ktoré rozhodnú o ich budúcom smerovaní v živote. SPŠE v Prešove verí, že jej žiaci sú výborne pripravení na ďalšie štúdium na vysokej škole, ale aj pre prax.

Mgr. Lucia Liptáková

Projekt VALT – stretnutie na Slovensku

Od septembra 2020 je naša škola zapojená do projektu Visual aids to make learning/teaching easier (NO: 2020-1-CZ01-KA229-078166_5), skrátene VALT, v rámci programu Erasmus+. Projekt je zameraný na výrobu edukačných videí, ktoré by mali pomôcť žiakom lepšie pochopiť základy elektrotechniky, elektroniky, fyziky, IT technológií a CNC strojov. Vytvorené materiály sú zverejnené na stránke projektu www.vamlte.eu a sú k dispozícii širokej verejnosti.

Hovorí sa, že do tretice všetko dobré. Po dvoch neúspešných pokusoch usporiadať stretnutie projektu VALT na Slovensku, sa nám to nakoniec podarilo. Prvýkrát sme pripravované stretnutie museli odvolať z dôvodu vyhlásenia prísnych protipandemických opatrení v súvislosti s COVID-19. Druhýkrát sme stretnutie museli zrušiť z dôvodu začiatku konfliktu na Ukrajine a obáv zahraničných partnerov z vývoja situácie. Projektové aktivity na našej škole napokon prebiehali od 20. 2. do 24. 2. 2023. Zúčastnili sa ich zahraniční partneri z Českej republiky, Bulharska a Grécka.

Prvý deň nášho stretnutia, pondelok, začal oficiálnym privítaním hostí a prehliadkou školy. Naše žiačky a  žiaci pripravili online kvíz o Slovensku a hodinu slovenčiny. Ako čerešničku na torte sme pre hostí pripravili folklórne vystúpenie, ktorého súčasťou bola aj škola ľudového tanca. Žiaci boli rozdelení do tímov a boli vyhlásené témy edukačných videí, ktoré mali žiaci počas týždňa spracovať. Popoludní sme hostí vzali na prehliadku centra mesta a navštívili sme spolu Krajské múzeum.

 

 

V utorok boli žiaci ponorení do práce od skorého rána. Museli si totiž s prácou na videách trochu nadbehnúť, aby sa zvýšil čas aj na výlet. Päť medzinárodných skupín pracovalo na témach ako pneumatické pohony, snímače teploty, snímače polohy, rotačné enkódery a oscilátory. Zahraniční žiaci pochádzajú z rôznych škôl – technických škôl aj gymnázií. Väčšina z nich doposiaľ nemala skúsenosti s elektronikou a spájkovaním. My sme sa to rozhodli napraviť. Prichystali sme si pre nich rýchlokurz spájkovania, počas ktorého si vyrobili elektronické presýpacie hodiny, napájané cez USB konektor. Súčasne si sami vyrobili suvenír, ktorý im bude pripomínať čas strávený na našej škole.

 

 

V stredu sme vyrazili na výlet do Vysokých Tatier. Naša prvá zastávka bola pri Belianskej jaskyni. Pri pohľade na krásy neživej prírody hostia zabudli na prvotný šok, keď im bolo oznámené, že po strmom výstupe z parkoviska ich v jaskyni čaká ešte 860 schodov. Po jaskyni nasledoval presun do Starého Smokovca, kde sme navštívili štúdio optických ilúzií Tricklandia a odtiaľ sme sa pozemnou lanovkou vyviezli na Hrebienok. Tam sme si vychutnávali výhľady na okolitú krajinu a obdivovali Tatranský ľadový dóm.

 

 

Vo štvrtok žiaci pokračovali vo videotvorbe. Niektoré tímy dokončili svoju prácu skôr a mohli si za odmenu vyskúšať zapájanie pneumatických obvodov. Niektorí však bojovali s videom až do večerných hodín. Na posledný spoločný večer naši žiaci pripravili rozlúčkovú oslavu, na ktorej nechýbala hudba.

Piatok, posledný deň nášho projektového týždňa, sme začali prezentáciou ročníkových projektov našich žiakov. Filip Ondrej, Patrik Sašina a Adam Strelec predviedli svojich robotov, Patrik Szmolka prezentoval elektronickú záťaž a Damián Haladej sa pochválil vlastnou konštrukciou testera batérií. Aj touto prezentáciou sme sa snažili našim hosťom priblížiť špecifiká štúdia na našej škole. Potom prišla dlho očakávaná chvíľa. Každý medzinárodný tím prezentoval svoje video, ktoré bolo vytvorené počas projektového týždňa. Videá boli po vizuálnej aj obsahovej stránke na vysokej úrovni. A tak sme si mohli povedať, že sme splnili ciele nášho projektu. Na záver každý účastník získal certifikát o účasti a aj malý darček.

Počas tohto týždňa sme sa snažili ukázať, čo najviac z našej krajiny, kultúry a z našej školy. Zahraniční partneri na našej škole zvlášť ocenili odbornosť, čistotu, poriadok a disciplínu na chodbách počas prestávok. Dokonca aj to, že sa naši žiaci v škole prezúvajú, pretože to nie je na všetkých partnerských školách zaužívané.

Pred nami je záverečná mobilita projektu, ktorá sa bude konať o necelý mesiac na SPŠE a VoŠ Pardubice, v Českej republike. Myslím si, že môžem v mene všetkých zainteresovaných do projektu VALT povedať, že sa na ňu tešíme.

 

 

Tento projekt je financovaný z európskeho programu Erasmus+ .

 

 

 

Ing. Jozef Macej, PhD.

Deň otvorených dverí

Dňa 14. februára 2023 otvorila Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove  svoje brány širokej verejnosti. Už po druhýkrát v tomto školskom roku nás navštívili žiaci základných škôl, rodičia, ale aj zvedavci, ktorí sa chceli nadýchať atmosféry našej školy.

Po prvotných informáciách na vrátnici školy čakalo na návštevníkov množstvo zaujímavostí. V učebniach na prízemí  sa zoznámili s praxou a v IT science LAB na nich čakali ukážky z elektroniky a internetu vecí ako 3D tlač, robotické rameno, ale aj rarita v podobe jedinečnej stavebnice Arduino Periferie navrhnutá našimi učiteľmi a žiakmi, ktorá slúži ako pomôcka na vyučovaní.

Prvé poschodie bolo pre návštevníkov najpestrejšie. Prostredníctvom žiakov pôsobiacich v Školskom parlamente sa návštevníci dozvedeli viac informácií o fungovaní školy, študentských aktivitách, živote na internáte, ale aj o projektoch, do ktorých je naša škola zapojená (ERASMUS, VALT). Nechýbali ani informácie o prijímacích skúškach a dôslednej príprave prostredníctvom Odpoludní so slovenčinou a matematikou.

Záujemcovia o odbor informačné a sieťové technológie si tiež prišli na svoje. V jednotlivých učebniach čakalo na nich množstvo aktivít: programovanie v SCRATCH, vedomostný kvíz, výroba sieťového kábla, ukážka IoT, sieťovej topológie či ukážka VPN,  virtuálne skladanie PC, sieťová hra NETWALK či aktivita Code Bug.

Ani odbor elektrotechnika – elektroenergetika nezaostával. V laboratóriu základných meraní čakali na zvedavcov rôzne modely a ukážky prác študentov – odpojovač vysokého napätia, model elektrickej stanice, model veternej a slnečnej elektrárne, schodiskový automat realizovaný pomocou easy relé, spúšťanie trojfázového motora pomocou easy relé, magnetické brzdenie motora a zobrazenie hysteréznej slučky či  regulácia výkonu žiarovky pomocou tyristoru. V rámci elektrotechniky – priemyselnej informatiky sa v laboratóriu internetu vecí skrátene LIOT  konala výstava učebných pomôcok na vyučovanie programovania PLC a priemyselnej informatiky. Návštevníci si mohli vyskúšať ovládanie pneumatických a elektrických pohonov, prezrieť si výrobky žiakov, otestovať si svoju trpezlivosť a pevnú ruku pri hre o kľúčenku. 

Druhé poschodie patrilo robotike. Pre návštevníkov bola pripravená prekážková dráha ovládaná mobilom, robotická ruka či rovnako mobilom ovládaný robot, ktorý má plniť misie súťaže FLL – FIRST LEGO LEAGUE.

Deň otvorených dverí bol naozaj pestrý. Teší nás, že o DOD na našej škole je stále veľký záujem a že zvedavcov či záujemcov o naše odbory stále pribúda.

Mgr. Jana Pavlišáková

Zenit v elektronike - celoštátne kolo

Celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike sa konalo v Bratislave na SPŠE, Hálova 16. Tohtoročné zadanie bolo veľmi náročné, no našim chlapcom sa aj napriek tomu darilo. Samuel Kovaľ z II.C obsadil krásne 3. miesto v kategórii B (žiaci 1.-2.ročníka) a Patrik Szmolka zo IV.C sa umiestnil na peknom 7. mieste v kategórii A (žiaci 3.-4.ročníka). Celkovo sa súťaže zúčastnilo 32 žiakov z celého Slovenska.

Témou a zároveň praktickou úlohou súťaže bola stavba MPPT regulátora, ktorý dokáže z fotovoltaických panelov nabíjať batériu a následne stavba meniča, ktorý z batérie vytvorí sieťové napätie pre napájanie bežných spotrebičov.

V priebehu súťaže bol pripravený pestrý program, ktorý sa začal odborným seminárom na tému: „Impulzné obvody pre konverziu energie“. Nasledoval zdĺhavý proces návrhu DPS a jej výroba, osadenie súčiastkami a oživenie zapojenia. V programe súťaže bol aj teoretický test komplexných vedomostí a praktických zručností. Nakoniec bola pripravená exkurzia do firiem zaoberajúcich sa 3D vizualizáciou a automatizáciou: Photoneo a Brightpick. Chlapci si okrem cenných skúseností zo súťaže priniesli aj hodnotné zariadenie a vecné ceny.

K dosiahnutým úspechom blahoželáme a veríme, že chlapci budú reprezentovať seba a našu školu úspešne aj naďalej.

 

Ing. Martin Ambrozy

Regionálny turnaj FLL Prešov

Vo štvrtok 9. 2. 2023 sme v našej škole organizovali robotickú súťaž First Lego League – jeden zo siedmich regionálnych turnajov na Slovensku. Zúčastnilo sa 10 tímov zo základných a stredných škôl, ale aj CVČ od Svidníka až po Bratislavu. Súťažilo sa v 4 kategóriách.

Aj naša škola mala svoje želiezko v ohni. Tím Speshari v zložení Jakub Mašlonka z I.C, Kristína Špirengová a Bianka Petrašková z I.SC, Ema Karabinošová, Tomáš Hisem a Filip Adamišín z I.B a Michal Dutka, Damián Sabašág, Richard Melniček z II.SC zvíťazil v kategórii Robot dizajn a získal aj dve tretie miesta v kategóriách Core Values a Inovation Project.

Výsledok v Robot Game dotvoril naše pôsobenie v súťaži, v ktorej sme celkovo skončili na peknom 4. mieste. Naša škola sa zhostila so cťou súťaže aj po organizačnej stránke. Poďakovanie za to patrí našim rozhodcom Robot game Filipovi Ondrejovi, Adamovi Strelcovi, Damiánovi Haladejovi zo 4.C a Marekovi Štofánikovi a Filipovi Bodorovi z 3.SA, no taktiež porotcom kolegom – učiteľom Zdenke Liščinskej, Patrikovi Jackovi a Pavlovi Revákovi. Organizačné zázemie pre úspešný priebeh súťaže zabezpečovali najmä pani zástupkyňa Erika Adamová,  žiačky Laura Kravcová a Mária Kopčáková z III.SB a pán školník Miro Solár.

Ing. Peter Vargovčík

Školské kolo SOČ

Dňa 24. 2. 2023 bola organizovaná súťaž SOČ (stredoškolská odborná činnosť), počas ktorej sa mohli študenti pochváliť výsledkami svojej mnohohodinovej práce.

V tomto školskom roku sa mohli študenti zapojiť do 17 rôznych súťažných odborov. Túto možnosť využilo 39 študentov, ktorí prihlásili do súťaže 23 prác.

Študenti sa umiestnili v jednotlivých súťažných odboroch nasledovne:

 

Súťažný odbor: 1 Problematika voľného času

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1.

Peter Leško

Jaroslav Svoboda

IV.SB

The Last Craftmaster

postup na krajské kolo SOČ

2.

Tomáš Nosáľ

III.SB

SPŠE Adventure

postup na krajské kolo SOČ

3.

Martin Štefanko

Dávid Jančuš

IV.SB

Robo Invasion At Our School

 

 

Súťažný odbor: 11 Informatika

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1.

Vanesa Smoľaková

Vanessa Cisková

IV.SB

WEM

postup na krajské kolo SOČ

2.

Jakub Džačovský

Simona Dobrovičová

Simona Dravecká

Soňa Korchňáková

IV.SA

JpowerS3

postup na krajské kolo SOČ

3.

Matej Tomko

Daniel Oľšavský

IV.SB

Mobilná aplikácia pre darcov krvi

 

Damián Knut

Tomáš Semančík

IV.SB

JUNIOR Akadémia

Súťažný odbor: 12 Elektronika, hardware a mechatronika

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1.

Simon Bielek

Daniel Mihaľo

IV.B

Edukačná pomôcka - návrh a simulácia programovateľného 16 bitového procesora

postup na krajské kolo SOČ

2.

Filip Ondrej

Patrik Sašina

IV.C

Autonómny robot Záchranár

postup na krajské kolo SOČ

 

Súťažný odbor: 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1.

Ján Lazor Surgent

IV.A

Teslov Transformátor - SGTC

postup na krajské kolo SOČ

2.

Peter Adam

Jozef Ligmajer

IV.F

SecureNet

postup na krajské kolo SOČ 

3.

Jozef Ligmajer

Peter Adam

IV.F

Maturita-formalita.sk

 

 

Súťažný odbor: 15 Ekonomika a riadenie

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1.

Karin Kužmová

IV.F

Dress code - Nová cesta marketingu

postup na krajské kolo SOČ

2.

Adam Majdák

IV.F

Úloha finančnej analýzy v riadení podniku

postup na krajské kolo SOČ

3.

Ivo Piskura

IV.F

Príjmová diferenciácia domácností SR a jej vplyv na spotrebiteľské rozhodnutia

 

Ing. Ondrej Kontura

Aktivity tried

Stužková slávnosť IV. F

Všetko plynie a svet je v neustálom pohybe a naša kniha, ktorá sa začala písať roku 2019,
pomaly píše svoju poslednú kapitolu. Jej súčasťou bol aj náš jedinečný spoločný večer – naša stužková slávnosť. Aj keď sme sa niekedy nevedeli na niečom dohodnúť pri jej riadení, v daný večer sme dokázali ťahať za ten istý koniec.

Ako by to bolo len včera, čo sme prvýkrát prekročili brány našej školy. Maturitný ročník sa nám zdal vzdialený a obraz stužkovej slávnosti sme poznali prevažne z rozprávania.  Ale ubehlo to veľmi rýchlo...

Uvedomili sme si to nastupujúc pred svojich rodičov a učiteľov. Hlavou nám prebleskli okamihy strávené v  školských laviciach aj mimo nich. Príhovory, ktoré na úvod odzneli, vtisli slzy do očí našich rodičov, ale aj nás.

Najviac úsmevných spomienok v nás zanechá program (aj jeho príprava), ktorým sme sa snažili pobaviť všetkých prítomných. A potom  zábava pokračovala a nikto si neželal, aby skončila... a opäť sa nedalo nespomenúť na slová klasikov: „A predsa minúty nikdy tak nebežia....“

Ďakujeme všetkým, ktorí s nami prežili tento náš jedinečný večer a prijali naše pozvanie. A tak ako si mnohí pamätajú tú svoju stužkovú, veríme, že aj tá naša ostane v našich a v mysliach hostí čo najdlhšie.

Veríme, že naše zelené elektrotechnické stužky, ktoré sa nám pripli, že náš odbor, ktorý  študujeme, z nás vychoval nielen skvelých odborníkov, ale aj mladých ľudí s veľkým potenciálom úspešne zvládnuť maturitné skúšky.

Kolektív IV.F triedy

Hádzaná

Dňa 2. 2. 2023 sa žiaci SPŠE zúčastnili Okresného kola v hádzanej stredných škôl. Po žrebe, ktorý nás posunul rovno do top tri, naši žiaci nemali priestor na rozohratie s prijateľným súperom a po dvoch prehrách so silnými výbermi SPŠ Stavebnej a Gymnáziu Konštantínova 2 sa nám podarilo umiestniť na solídnom treťom mieste.

Žiakom, ktorí našu školu reprezentovali, ďakujeme.

Mgr. Jozef Gmitro

LVK Vyšné Ružbachy a Lysá

V termíne 6. 2. 2023 – 10. 2. 2023  a  27. 2. 2023 – 3. 3. 2023 sa žiaci SPŠE zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu. Prvý kurz absolvovalo 59 žiakov z II.C, II.SA a II.B, ktorí sa zdokonaľovali v lyžiarskom umení v SKI parku Vyšné Ružbachy a druhý kurz absolvovalo 50 žiakov z II.A, II.SB a II.SC, ktorí strávili týždeň v lyžiarskom stredisku SKI Lysá.

Hlavnou aktivitou bol lyžiarsky výcvik, ktorému sa žiaci rozdelení do družstiev venovali naplno. Svoju zdatnosť, šikovnosť  v lyžovaní si následne  žiaci vyskúšali koncom týždňa medzi slalomovými bránami.

LVK však nebol iba o lyžovaní. Žiaci sa zoznámili aj s priľahlým okolím, zregenerovali vo wellness, no taktiež absolvovali prednášky o metodike lyžovania, lyžiarskom kódexe, najčastejších úrazoch pri lyžovaní a poskytovaní prvej pomoci.

Pevne dúfame, že ich tento šport zaujal a skúsia si ho aj v budúcnosti.

Veríme, že lyžiarsky kurz splnil svoj účel, žiaci sa zdokonalili v tejto peknej zimnej aktivite a už teraz sa tešíme na ďalšie vydarené kurzy.

 

Mgr. Štefan Dankovič, Mgr. Viktor Mačák

Elektronika hrou

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove zorganizovala aj v tomto školskom roku súťaž s názvom Elektronika hrou. Prihlasovanie do súťaže bolo spustené od 21. novembra do 14. decembra 2022. Súťaž pozostávala z troch domácich kôl, ktoré prebehli v čase od 15. decembra 2022 do 10. februára 2023 a jedného finálového kola, ktoré sa uskutočnilo 14. februára 2023 na pôde SPŠE v Prešove. Do súťaže sa prihlásilo 17 tímov z 11 základných škôl. Žiaci počas súťaže v troch domácich kolách riešili úlohy so zapájaním rezistorov, merali odpor, napätie a prúd v elektrických obvodoch v simulačnom prostredí TINKERCAD.

Do finále postúpilo šesť tímov z najvyšším skóre. Žiaci vo finálovom kole dostali za úlohu zostrojiť napäťový delič pre napájanie červenej LED diódy zo stabilizovaného zdroja 5V a na zostrojenom deliči odmerali napätia a zdôvodnili namerané hodnoty.

Vo finálovom kole sa umiestnili:

  1. miesto

 tím Elektro, Tomáš Čakan a Michal Prihatný,  ZŠ Ľubotice s počtom bodov 39

  1. miesto

tím Deviataci, Oliver Onufer a Mário Butkovič, CZŠ s MŠ sv. Gorazda s 36 bodmi

  1. miesto

tím Kvádrové lúče, Matúš Čarný a Leo Čontoš, ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Budimír 11 s 34 bodmi, kde tímu pomohol rýchlejší čas vypracovania úloh.

Títo najúspešnejší výhercovia z prvých troch miest získali digitálne multimetre. Víťazom blahoprajeme.

Zaujímavé ceny do súťaže spolufinancovala nadácia SPŠE, ktorá aj takýmto spôsobom propaguje odbor elektrotechniky, motivuje žiakov základných škôl k výučbe elektrotechniky a napomáha k vyhľadávaniu talentovaných žiakov.

Ing. Patrik Jacko, PhD

ELEKTROmatik

V šk. roku 2022/2023 organizovala naša škola deviaty ročník matematickej súťaže ELEKTROmatik pre 4 - členné tímy zložené zo žiakov 7., 8. a 9. ročníka základných škôl. Jej hlavným poslaním je vzbudzovať hlbší záujem o matematiku, motivovať žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu a umožniť im súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Zapojení žiaci riešili dve série úloh domáceho kola. Úlohy obsahovo spĺňali požiadavky obsahu učiva ZŠ, ale boli zaujímavejšie, ich riešenie si vyžadovalo viac kreativity, logického myslenia aj predstavivosti.

Do súťaže sa zapojilo 24 tímov.
Po úspešnom absolvovaní domácich kôl sa do školského finále dostalo päť najúspešnejších  z nich. V utorok, 14.2.2023, bolo súčasťou DOD na pôde našej školy školské kolo tejto súťaže. Napriek tomu, že nie všetci postúpili do školského kola, preukázali vynikajúce výsledky. Riešenia úloh domácich kôl boli veľmi pekné, presnejšie, zrozumiteľnejšie, žiaci sa zlepšovali v argumentácii, čo dúfam využijú aj v iných situáciách svojho prezentovania.

V školskom kole trvala súťaž 60 minút čistého času a pozostávala z troch kôl po 20 minút.

Riešitelia v nich mohli získať max. 87 bodov.

Výsledné poradie:
1. MATIK_Bernoláčka (ZŠ Bernolákova, Vranov nad Topľou)
2. Nebula ( ZŠ Prostějovská, PO)
3. Wolkerova ( ZŠ Wolkerova, BJ)
4. PROMAT ,  ZŠ Československej armády PO
5. Clever boys ( Cirkevná ZŠ sv. Gorazda, PO)

Všetci súťažiaci boli odmenení vecnými cenami, ktoré venovala Nadácia školy pri SPŠE. Gratulujeme.

Mgr. Marta Kožárová

ELEsparks

V školskom roku 2022/2023 sa do našej súťaže v anglickom jazyku určenej pre žiakov 7. – 9. ročníka základných škôl zapojil rekordný počet tímov. Celkovo ich bolo 81, hoci vyplniť aspoň jeden online test sa nakoniec podarilo 76 tímom.

V utorok, 14. 2. 2023, sa uskutočnilo v priestoroch našej školy školské kolo súťaže. Do tohto finálového kola tak postúpilo najlepších šesť 3-členných tímov, ktoré riešili úlohy nielen v písomnej, ale aj ústnej forme.

Na našej škole sme tak privítali až 3 tímy žiakov zo ZŠ Šmeralova v Prešove (Nohavice, Unicorns a Buldozer) a po jednom tíme mali zastúpenie žiaci zo ZŠ Československej armády v Prešove (Smart team), ZŠ Prostejovská Prešov (Sparta) a zo ZŠ Vranov nad Topľou (Triple problem). Súťažné tímy boli vyrovnané, nakoľko bodové rozdiely v jednotlivých úlohách boli naozaj minimálne. Žiaci riešili úlohy nielen v písomnej forme, ale najväčšie komunikačné schopnosti museli preukázať pri ústnej časti našej súťaže, v ktorej mali vyjadriť svoj názor a diskutovať k predloženému obrazovému materiálu.

Najúspešnejším tímom sa po tuhom boji nakoniec stali deviataci z tímu Nohavice zo ZŠ Šmeralova v Prešove s celkovým počtom bodov 146. Na druhom mieste sa umiestnili ich spolužiaci z tímu Unicorns taktiež zo ZŠ Šmeralova s počtom bodov 145. Tretiu priečku obsadil tím Triple problem zo ZŠ Sídlisko II vo Vranove n/Topľou, ktorí získali 142 bodov.

Tieto víťazné tímy si odniesli za umiestnenie na prvých troch pozíciách nielen vecné ceny, ale aj finančné poukážky, ktoré môžu využiť v e-shope Alza.

Srdečne blahoželáme nielen výhercom našej súťaže, ale aj všetkým zúčastneným k úspešnému zvládnutiu úloh, ktoré sme pre nich pripravili.

Mgr. Miroslava Gajdošová

Volejbalový turnaj SPŠE

14. 2. 2023 na Valentína vyvrcholil už piaty ročník medzitriedneho volejbalového turnaja. Opäť sa ukázalo, že volejbal je najpopulárnejší šport na škole. Sme radi, že sa opäť zapojilo všetkých 24 tried školy a celkovo viac ako 120 žiakov školy. V základnej časti sa odohralo spolu 21 zápasov, z ktorých vzišli traja finalisti. Sme radi, že sa do turnaja zapojilo aj niekoľko triednych profesorov a ďalších kolegov. Zápasy boli každým kolom vyrovnanejšie a dramatickejšie. Do finálových bojov postúpili obhajcovia titulu z II.SC, čierny kôň turnaja II.B a snaživo hrajúci prváci z I.SA. Okrem skvelých individualít v podobe reprezentantov školy a Slovenska vynikol aj tímový duch a bojovnosť ostatných účastníkov. O pekné výmeny nebola núdza. Zápasy boli vyrovnané. O výsledku často rozhodovali malé detaily. Zaslúženým víťazom sa napokon stalo družstvo II.SC pred II.B a I.SA. Už teraz sa nevieme dočkať ďalšieho ročníka.

Mgr. Štefan Dankovič

Hokejové derby

Dňa 14. 2. 2023 sa 20 žiakov nášho ŠI spolu  s p. vychovávateľkou Z. Vaňovou zúčastnilo hokejového zápasu medzi HK Prešov a HK Košice. Zápas sa skončil víťazstvom domácich 5:2. Chlapcom sa táto športová aktivita veľmi páčila a privítali by ďalšiu.

Iveta Vinklerová

Silná ruka stredných škôl

Dňa 17. 2. 2023 FVT TUKE so sídlom v Prešove v spolupráci so Slovenskou asociáciou pretláčania rukou, zorganizovalo už 27. ročník súťaže o najsilnejšieho žiaka a žiačku  východoslovenskej oblasti v pretláčaní rukou pod názvom „SILNÁ RUKA “. Vo váhovej kategórii do 70kg obsadil náš žiak S.Ľaš z III.B triedy 3. miesto. Jednoznačnou dominanciou v kategórii nad 80kg si L. Janiga zo IV.F triedy vybojoval zaslúžené 1. miesto. Súťažiacim blahoželáme a veríme v úspešnú reprezentáciu na blížiacich sa majstrovstvách Slovenska.

Mgr. Viktor Mačák

Okresné kolo v mix volejbale

Po úspešnom základnom kole vo volejbale mix stredných škôl a následnom postupe do finále okresného kola sa výber našej školy úspešne prezentoval aj vo finálovej skupine. Po víťazstvách nad Gymnázium sv. Moniky a SSŠ Solivarská Prešov naši žiaci a žiačky zabojovali o prvé miesto s favorizovanou SŠŠ ELBA Prešov. Po napínavých výmenách v dvoch setoch sa museli uspokojiť s druhým miestom. Veríme, že nás budú úspešne reprezentovať aj nasledujúci rok.

Mgr. Viktor Mačák

Beseda - Príbeh úspešného manažéra

V rámci predmetu Projektový manažment sa žiaci triedy IV. F (21. 02. 2023, utorok), III. SA (22. 02. 2023, streda) a III. SB (24. 02. 2023, piatok) zúčastnili besedy a Workshopu na tému projektové myslenie, projektové riadenie a projekty v praxi a príbeh úspešného manažéra, vždy pre každú triedu v jeden určený deň (dvojhodinovka) v miestnosti č. 216 – OUF.  Aktivita bola realizovaná pánom Julianom Gerhartom osobne. Beseda a Workshop sa zameriavala na oblasti a oboznámenie sa s úspešným projektom na trhu Zmudri.sk, na jeho spúšťanie, plánovanie, realizovanie, uskutočňovanie, motiváciu a prácu v tíme, vedenie rôznych typov meetingov, prideľovanie a delegovanie kompetencií, kontrolu a monitoring, na časti daného projektu od jeho začiatku až po koniec a jeho súčasný priebeh a celkový príbeh úspešnosti projektu. Nosnou časťou bolo zameranie na Komunikačný model - Communication Matrix a na Storytelling - Golden Circle - pracujte s emóciami cieľového publika, komunikujte jasne, čisto a príťažlivo, zamerajte sa na témy, ktoré rezonujú, začnite rozprávať - príbehy pomáhajú pochopiť problém. „Príbeh vašej značky by mal komunikovať vaše najlepšie hodnoty a poslanie. Dôvody, prečo robíte to, čo robíte.“  Ďalšou aktivitou bol Workshop, ktorý zrealizoval pán Gerhart so žiakmi na hodine a bol zameraný na diskusiu a rozbor príkladov etických a morálnych dilem v praxi. Ďakujeme!

Ing. Vladimíra Pastirová

English section - The enviromental issues

The biggest threat to the enviroment is global warming. Global warming is rising temperature of the atmosphere. Let´s look at the causes and effects about global warming.

Burning fosil fuels such as coal, oil and gas releases carbondioxide into the atmosphere. These gases then get trapped into the atmosphere. This layers of gases trap in heat radiating up from the Earth. This causes the planet gets hotter and hotter every year. We call this the greenhouse effect, because it is similar to how greenhouse works by trapping the heat from the sun. So the Earth is getting hotter. The effects of global warming are for example melting ice caps, as the result, sea levels are rising and deserts are growing.

What can we do to solve this problem? There are many things we can do to help. At first we should start from ourselves not to wait what the others are going to do.

For example: We should use energy-saving light bulbs, plant more trees, use renewable energy.

Other enviromental problem is pollution. Oceans, rivers, lakes  and springs are polluted. Even our mountain tarns in the High Tatras are poluted. We should save water in our homes.

Air pollution causes health problems, allergies and diseas. We should use public transport. Some animals are endengared. They are losing their homes and lives. Deforestation is a big problem of our region. The trees are used for industry. It causes landslides, eartquakes ... We should protect our forests and national parks. They are lungs of our planet and also for us.

The best way for everyone to protect the mother Earth is to behave according the rules of so called three Rs. We should reduce, reuse, recycle.

Tomáš Gvozdiak, III.SB

Non-fungible token (NFT)

Non-fungible tokens or NFTs are very popular these days. They have been around since 2014, but have only recently become a common way to buy and sell digital artwork. These images can represent anything from modern or classical art to cartoon pictures of animals. People can buy them using different cryptocurrencies and they are bought and sold online. NFTs are usually one of a kind or there’s only a very limited amount. Anyone can view these images or even full collections of these images for free, but only the owner has access to the original item.

An NFT is created from digital objects that could include graphic art, music, GIFs, videos and sports highlights or virtual avatars. Essentially, NFTs are like physical collector’s items, only digital. So instead of getting an actual painting to hang on the wall, the buyer gets a digital file instead.

Should we be buying these NFTs? Well, that depends if we have money to spare and we find a piece that has some meaning for us.

Marko Olejník, III.SB

SPONZORI