2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Vianočné prianie

Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní

Dňa 2. 12. 2010 sa na našej škole opätovne uskutočnilo krajské kolo súťaže

ZENIT v programovaní. V tomto školskom roku je to už jej XXVII. ročník. Do krajského kola postúpili vždy dvaja najlepší riešitelia úlohy v školskom kole z každej kategórie. Súťažné kategórie sú podľa pravidiel rozdelené takto: kategória A – študenti 3. a 4. ročníka, kategória B – študenti 1. a 2. ročníka strednej školy a im zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií.

Do tohtoročného krajského kola súťaže sa registrovalo spolu 25 študentov z 10 stredných škôl prešovského kraja. Z našej školy postúpili:

 • Pavol Vargovčík, III. C
 • Michal Jurečko, III. D
 • Miroslav Kravec, II. S
 • Damián Feťko, II. B

Umiestnenie najlepších je nasledovné:

Kategória A:
1.Matej VargovčíkGymnázium Antona PrídavkaSabinov
2.Jakub KocákGymnázium arm. gen. L. SvoboduHumenné
3.Pavol GajdošGymnázium Jána Adama RaymanaPrešov
Kategória B:
1.Jerguš GreššákGymnázium Jána Adama RaymanaPrešov
2.Miroslav KravecSPŠEPrešov
3.Damián FeťkoSPŠEPrešov

Najlepší dvaja z každej kategórie postupujú do celoslovenského kola. Z našej školy si účasť zabezpečil Miroslav Kravec z II. S triedy.

Úspešným riešiteľom blahoželáme a postupujúcim držíme palce.

Ing. Tatiana Varadyová

Krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike

Dňa 2.12.2010 sa na Spojenej škole – SOŠ technickej Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove uskutočnilo krajské kolo XXVII. ročníka súťaže ZENIT v elektronike, kde našu školu reprezentovali Tomáš Bajus študent IV. C triedy a Branislav Dronzek študen IV. B triedy ako postupujúci zo školského kola tejto súťaže.

Vo svojej kategórii, študentov SOŠ, Tomáš Bajus obsadil 1. miesto a Branislav Dronzek pekné 3. miesto z celkového počtu dvanástich súťaštudentich – blahoželáme.

Pri porovnaní výsledkov (viď. priložená tabuľka) je možné konštatovať, že študenti SPŠE v Prešove sa v konkurencii iných SOŠ nestratili, ba naopak Tomáš Bajus ich predčil tak po teoretickej, ako aj praktickej stránke. Je treba veriť, že tak úspešne sa mu bude dariť aj v celoštátnom kole tejto súťaže, kde bude reprezentovať našu školu aj prešovský samosprávny kraj.

1.BAJUS TomášSPŠEPrešov
2.SEGIŇÁK JánSPŠ Komenského 5Bardejov
3.DRONZEK BranislavSPŠEPrešov
Celkové výsledky vo formáte PDF

Ing. František Kollarčik

SPŠE-áci sa v Európe nestratili

V týždni od 6. do 12. decembra 2010 sa naši dvaja študenti Slavomír Kožár z III. D a Pavol Vargovčík z III. C zúčastnili olympiády zručností mládeže Euroskills 2010 v Lisabone. Po prílete do dejiska súťaží nás zaskočilo príjemné teplo – 17-20°C, takže sme hneď začali zo seba zhadzovať vrstvy.

Slovensko ako jedna z 27 zúčastnených krajín obsadilo 6 disciplín (kuchár, čašník, florista, kaderník, mechatronik, elektronik). Naši elektronici mali za súperov Fínov, Švajčiarov, Portugalcov, Malťanov a Turkov. Výborne sme začali a skvele finišovali, veľmoci sa do poslednej minúty triasli o svoju pozíciu na stupni víťazov.

Nakoniec nám vďaka horšej strednej časti ostala tá nepopulárna zemiaková medaila. Chlapci boli smutní, pretože zvyčajne doplatili na nedostatok času, ktorý v iných úlohách iným družstvám porota zázračne natiahla.

Cenný kov si náš dvojčlenný tím predsa len doniesol, keď chlapci získali dodatočne medailu za vysoký počet získaných bodov. Súťaž v elektronike pozostávala z týchto disciplín:

 • Konštrukcia a zapojenie robota z pripravených dielov podľa zadanej blokovej schémy
 • Návrh elektronického obvodu s operačným zosilňovačom
 • Návrh plošného spoja podľa zadanej schémy a balíčka súčiastok
 • Osadenie a oživenie plošného spoja technológiou SMD
 • Programovanie pohybových, svetelných a zvukových algoritmov robota
 • Meranie, vyhľadávanie a opravovanie chýb
 • Prezentácia tímu, jeho schopností, jeho výsledkov, poučenia z chýb, samozrejme všetko v anglickom jazyku

Úlohy boli rozložené do troch dní, celkovo osemnástich hodín riešenia a ďalších trinástich hodín prípravy, konzultácií, prezentácií.

Každá z krajín mala v hodnotiacej porote svojho zástupcu. V našom tíme ním bol Ing. Peter Vargovčík.

Konečné výsledky
Fínsko93,23
Portugalsko83,27
Švajčiarsko78,47
Slovensko75,83
Malta59,73
Turecko49,36

Organizátori pre účastníkov pripravili welcome party, pôsobivý otvárací ceremoniál a peknú prehliadku historických pamiatok mesta i okolia.

Ing. Peter Vargovčík

Festival vedy a techniky

Každý rok počas Týždňa vedy na Slovensku, tento rok v dňoch 11.-13. novembra 2010, sa uskutočňuje mimoriadne atraktívna súťaž a zároveň aj prehliadka vedecko-technických projektov a výskumných prác mladých ľudí do 20 rokov. Tejto výstavy sa každoročne zúčastní viac ako 150 mladých ľudí so svojimi projektmi z celej krajiny a na podujatie sa príde pozrieť viac ako 2000 návštevníkov z radov vedeckej i širokej verejnosti. Podujatie dáva „mladým vedátorom“ možnosť komunikovať, tvoriť, inovovať a experimentovať. Navyše majú možnosť predstaviť svoje práce svojim rovesníkom a širokej verejnosti. Z množstva projektov komisia zložená z odborníkov vyberá tie najlepšie a najzaujímavejšie, ktoré postupujú na rôzne atraktívne medzinárodné súťaže resp. výmeny na ktorých získavajú skúsenosti z oblasti vedy, techniky a ekológie... alebo sú ocenení množstvom hodnotných vecných cien a ocenení vedeckých inštitúcii.

Nás mimoriadne teší, že na tejto vedeckej súťaží reprezentoval školu Štefan Hedvig so IV.B s prácou Solárna WiFi meteorologická stanica. Jedná sa o autonómne zariadenie zberajúce meteorologické informácie, ktoré ich následne odosiela na server, kde sú v podobe webovej stránky prístupné celému svetu.

Výsledky práce študenta Hedviga boli ocenené American Meteorological Society Award a získala cenu medzinárodného hnutia pre voľnočasové aktivity vo vede a technike MILSET s pozvaním na vedeckú súťaž vo Francúzsku. Gratulujeme !!!

Slová Štefana Hedviga na záver: „Rád by som odporučil študentom našej školy účasť na Festivale vedy a techniky, kde určite ocenia ich schopnosti.“

Ing. Slavomír Kožár

Vianočná besiedka

Záver kalendárneho roka sa na našej škole je neodmysliteľne spojený s vianočnou besiedkou.

Ako sa dá ku nej dopracovať? Najsamprv sa hľadala základná myšlienka programu. Potom sa napísal scenár, ktorý dostali do rúk ostrieľaní moderátori, Lucia Mruzová III.F a Slavomír Kožár III.D, aby čo najlepšie dokázali uviesť jednotlivé vystúpenia.

Základný tohoročný motív vianočného programu mala vystihnúť myšlienka - NIE SME ŽIADNE BÉČKA !

Ako vždy sa našlo dosť šikovných rúk a invenčných mladých ľudí, ktorí motto programu naplnili do poslednej bodky.

V telocvični školy sa viac ako hodinu sa spievalo, tancovalo, cvičilo, hrali školské kapelky.

Potešujúcim konštatovaním je aj fakt, že sa do programu absolútne spontánne zapojili aj učitelia, ktorí spolu s účinkujúcimi tancovali a spievali.

Ing. Peter Vargovčík dokázal, že učiteľ nestratí autoritu, keď si so svojimi žiakmi zahrá a zaspieva. Práve naopak. Jeho vystúpenie bolo odmenené dlhotrvajúcim, úprimným potleskom.

Ako tradícia vyžaduje, riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár, zaželal žiakom a učiteľom všetko najlepšie do roku 2011 .

Tichá noc, ktorú všetci spoločne zaspievali na záver ukončila tohoročný vianočný program.

Potom sa všetci rozišli do svojich domovov, aby mohli začať vychutnávať zaslúžené vianočné prázdniny.

Na programe sa ochotne podieľali: Martin Vrábeľ II.A, Vladislav Timaník II.C, Ján Haluška III.A, Daniel Drabiščák, Marcel Hockicko, Tomáš Hučko, Lukáš Krafčík, Peter Kuruc, Ivan Lehet, Marek Novák, Matúš Pethö, Jozef Piršč, Pavol Vargovčík, všetci z III.C, Jozef Tkáč IV.A, Štefan Hedvig a Lukáš Vojtko IV.B.

Všetkým patrí naše úprimné

ĎAKUJEME
.

Mgr. Judita Kostelníková

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 14. decembra 2010 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 16 študentov 1. až 3. ročníka.

Súťaž bola zameraná na viaceré jazykové zručnosti. V písomnej časti súťažiaci študenti mali zvládnuť gramaticko-lexikálny test a vyriešiť úlohy na základe vypočutej nahrávky. V ústnej časti ich úlohou bolo opísať situáciu na predloženom obrázku.

Výsledky súťaže svedčia o celkovo dobrej úrovni ovládania cudzieho jazyka našimi študentmi. Väčšina z nich dosiahla až dve tretiny z celkového počtu bodov.

Gratulujeme však prvým trom víťazom školského kola, ktorých výkony boli najpresvedčivejšie.

Na prvom mieste sa umiestnil Slavomír Kožár, študent III. D triedy, ktorý ako celkový víťaz bude reprezentovať našu školu na obvodnom kole.

Druhé miesto obsadil Mrek Hyrja, študent III. C triedy a tretí bol Šimon Sirý, študent I. A triedy.

Víťazi boli odmenení symbolickými cenami – pripomienkami na ich snahu a úsilie.

Súťaž prebiehala v tvorivej pracovnej atmosfére, aj keď chýbala podpora a povzbudenie zo strany spolužiakov.

PhDr. Darina Trojáková

Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 14. decembra 2010 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku, na ktorom sa zúčastnilo celkovo 12 študentov 1. až 4. ročníka. Títo študenti prejavili svoje jazykové schopnosti v piatich disciplínach: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test, voľný rozhovor a opis obrázka.

Na prvom mieste sa umiestnil Martin Vrábeľ, študent II. A, ktorý si obhájil prvé miesto z minulého roka a bude našu školu ďalej reprezentovať na obvodnom kole.

Na druhom mieste skončil študent Tomáš Harčár z II. F a na treťom mieste sa umiestnil Ján Haluška z III. A. Našim výhercom srdečne blahoželáme.

No nielen oni, ale aj všetci zúčastnení prejavili veľmi dobré komunikačné schopnosti z nemeckého jazyka a boli dobre pripravení aj na gramatickú časť testu.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich prípravu a účasť.

Mgr. Miroslava Gajdošová

Predvianočná Viedeň

Zájsť si do Viedne, je pre obyvateľov západného Slovenska, a hlavne pre Bratislavčanov samozrejmá, bežná vec. Ale pre nás, pre ktorých je aj Bratislava ďaleko, je cesta do hlavného mesta Rakúska zaujímavým výletom.

Vo štvrtok 9. decembra 2010, keď ste už mnohí spali, sme my vyrazili na exkurziu do tohto mesta. Cesty sa postupne zapĺňali autami, ale vďaka skúsenému šoférovi sme sa včas dostali na stanovené miesto. Plní očakávania sme sa vybrali v mrazivom dni obdivovať najznámejšie pamiatky Viedne.

Začali sme zámkom Schönbrunn, kde sme absolvovali prehliadku vnútorných priestorov spojenú s výkladom. Dozvedeli sme sa, že to bolo letné sídlo Habsburgovcov a prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1642. Z významných panovníckych rodín ho obývala Mária Terézia s rodinou a cisár František Jozef I. so svojou manželkou Alžbetou Bavorskou, prezývanou Sissi.

Našou ďalšou zastávkou bola obrazáreň Albertina. Strávili sme tu viac ako hodinku obzeraním si umeleckých diel od Michelangela a Picassa.

Navštívili sme aj ďalšie pamätihodnosti ako slávny Stefansdom, domácimi prezývaný Steffl, hrad Hofburg z 13. storočia, dnešné sídlo spolkového prezidenta, ktoré bolo v minulosti počas siedmich storočí sídlom významného rodu Habsburgovcov, ale aj Wiener Staatsoper, Kunsthistorisches Museum, Naturwissenschaftliches Museum, Altes Rathaus a Parlament.

Najviac sme sa však tešili na vianočné trhy. Centrom typickej vianočnej atmosféry je Radničné námestie, ktoré každoročne priláka mnoho návštevníkov. Ale desiatky vianočných trhov sú po všetkých mestských obvodoch. Dajú sa tu kúpiť vianočné sviece, včelí med, drevené hračky, adventné kalendáre, vonné tyčinky, keramické vázy, snežiace gule a všeličo iné.

Na stromoch visia svietiace lampióny i srdcia, zo stánkov rozvoniavajú pečené gaštany a naše jazýčky lákali sladké maškrty.

Aj keď vo viedenskej ponuke nenájdete cigánsku alebo lokše, treba konštatovať, že ponuka jedál a najmä cukrovinek je výrazne širšia ako v našom meste, či inde na Slovensku. Rôzne koláče, sladké rolky, typické mozartové gule, jablká v cukre či dokonca cukrovú vatu pred radnicou ponúkajú na každom kroku. Samozrejme, nie zadarmo. Napríklad za najmenšiu dávku spomínanej cukrovej vaty utratíte dve eurá. Rôzne perníkové srdcia sú raz tak drahé ako na prešovských trhoch, pričom u nás dáte za takéto srdce sumu už od jedného eura.

Stačí sa vydať na ľubovoľnú stranu mesta a všade natrafíte na trhy s vianočnými ozdobami. Na niektorých miestach vianočnú atmosféru dotvárajú šikovní umeleckí remeselníci so svojimi výrobkami

V rakúskej metropole na návštevníkov na každej ulici dýcha duch Vianoc. Je na vás, čo si z pestrej zmesi gýča a vkusu vyberiete.

My sme si samozrejme všetko zadokumentovali a zvečnili na svojich fotoaparátoch a kamerách.

Unavení a trocha vymrznutí sme sa vo večerných hodinách presunuli do Bratislavy, kde sme si oddýchli v útulnom hoteli Avion.

Dopoludnia sme mali dohodnutú návštevu Národnej Rady SR. V sprievode vyškoleného pracovníka sme si pozreli priestory, v ktorých sa rozhoduje o dôležitých otázkach Slovenska.

Stretli sme tu niekoľkých politikov, ktorí sú nám známi z televíznej obrazovky. Vidieť ich naživo v rokovacej sále bolo zaujímavou skúsenosťou pre každého.

Cestou z Bratislavského hradu sme sa zastavili pri Michalskej bráne a na Hviezdoslavovom námestí pri Slovenskom národnom divadle, kde sme strávili príjemný čas na vianočných trhoch. A tie už boli veľmi podobné tým našim – prešovským.

Na tomto mieste chceme vyjadriť pochvalu študentom, ktorí absolvovali exkurziu do Viedne a Bratislavy, pretože tvorili skupinu mladých disciplinovaných ľudí, ktorí prejavili živý záujem o históriu, tradície a kultúru našich susedov. Dokázali komunikovať v nemeckom aj anglickom jazyku a aj napriek chladnému počasiu a únave nestrácali dobrú náladu a zmysel pre humor.

Mgr. Miroslava Gajdošová, Mgr. Emília Čulková

Aktivity tried

Predvianočný volejbalový zápas

14. decembra sa v telocvični školy uskutočnil predvianočný volejbalový zápas medzi žiakmi I. SA a I. SB triedy. Družstvá nastúpili za výdatnej podpory nehrajúcich spolužiakov pod vedením svojich kapitánov- triednych profesorov . Nad dodržiavaním pravidiel bdelo pozorné oko rozhodcu Mgr. Vladimíra Hudačka, ktorému neunikol žiadny aut ani prešľap. Zvíťazili študenti I. SB aj vďaka výbornej hre pána profesora Babinčáka, i keď snaha sa nedá uprieť ani pani profesorke Budišovej. A keďže išlo o predvianočný zápas, všetci hráči boli odmenení medovníkovými medailami a fanúšikovia teplým čajíkom.

Vianočné trhy

V Prešove, tak ako v iných mestách, sa obnovila tradícia vianočných trhov. V centre mesta vyrástli zo dňa na deň stánky, v ktorých sa ponúkajú tradičné slovenské výrobky. Nad nimi trónia traja snehuliaci, či už je vonku upršané alebo pravé zimné počasie.

Keďže Vianoce sú všeobecne obľúbeným sviatkom najmä pre nás, rozhodli sme sa, že aj my okúsime túto vianočnú atmosféru, pretože Vianoce a vianočné prázdniny sa nezadržateľne blížia.

Po vyučovaní sa väčšia časť našej triedy vybrala na vianočné trhy. Snehu síce nebolo veľa, ale zima bola teda riadna. Vianočné trhy v tomto roku sa líšia od trhov v minulosti. Inokedy sa tu predávali domácky vyrobené výrobky z dreva, čipky, výrobky z kožušiny a podobné veci ručnej výroby, kde každý našiel nejakú drobnosť pre svojho blízkeho. V tomto roku na trhu rozvoniavali pečené klobásy, varená kukurica, víno, medovina, poprípade punč. Videla som tam predávať aj knihy, na ktoré padal dážď, z čoho som bola trošku sklamaná. Po obhliadke trhov sme sa ešte v kruhu spolužiakov príjemne porozprávali, potom sme sa rozlúčili a všetci sme sa pobrali domov učiť sa na test z elektroniky.

Ostal v nás však hrejivý pocit blížiacich sa Vianoc. Už teraz sa tešíme na darčeky, na chvíle strávené v rodinnom kruhu a hlavne na prázdniny. Iba dúfame, že budú biele.

Kamila Romčová, II. F

Ženba v II. S

Dňa 20.12.2010 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia ŽENBA od Nikolaja Vasilieviča Gogoľa, ktoré sa uskutočnilo na malej scéne divadla Jonáša Záborského v Prešove. Predstavenie vyčarilo úsmev na tvári každého z nás. Bolo to očarujúce predstavenie, ktoré zobrazovalo snahu synovca oženiť strýka z dôvodu získania jeho majetku. Tento veľmi zaujímavý príbeh by si určite viacerí z nás radi pozreli ešte raz. Predstavenie vrelo odporúčame všetkým milovníkom divadelných hier, ale aj tým, ktorí sa o tento druh kultúrneho vzdelávania nezaujímajú. študenti II. S

Cukríkový hazard v II. S

Dňa 10.12.2010 sme si zorganizovali turnaj v kartových hrách poker, sedma a brink. Pri hrách sme hazardovali s kyslými cukríkmi, ktoré nám slúžili ako žetóny. Víťazi vyhrali čokoládu a jednu návštevu zubného lekára.

Kartoví prominenti triedy:
 • Pokrový mág: Ján Puškár
 • Sedmový kráľ: Lukáš Havrila
 • Brinkoví machri: Miro Kravec a Peter Sakala
študenti II. S

Predvianočná nálada

Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia, už môžeme počítať dni. Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné.....Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov – VIANOCE. Niet vari krajších sviatkov. Sviatočná výzdoba v oknách domov, v uliciach masta oznamujeme blížiaci sa príchod sviatkov. Príjemnú pohodu nám vyčarujú spoločné aktivity

KEDY UŽ BUDÚ VIANOCE ?......Túto otázku vyslovujú všetci. Nekonečne dlhý čas čakania na deň, keď sa ozve vianočný zvonček, sa snažíme spríjemniť si prípravou či kupovaním darčekov, návštevou predvianočných koncertov a predstavení, a inými spoločnými aktivitami.

Posledné dni v škole sú náročné. Učitelia chcú od nás dostať ešte čo najviac, ale my sme schopní myslieť čím ďalej, tým menej. Vianočná atmosféra ovládne aj naše myslenie. Posledné dni v škole pred sviatkami sú tie najdlhšie. O niekoľko hodín sa rozídeme každý do svojho domova.

Preto sme aspoň jedno popoludnie strávili ako trieda s našou triednou profesorkou spolu. Navštívili sme vianočné trhy v meste. Vonku poriadne mrzlo, nám bolo ale veselo. Hriala nás atmosféra Vianoc, vianočných ozdôb aj dobrôt, čaro Betlehema pod kostolným múrom, krása perníkov – typického vianočného pečiva, ktoré boli netypicky zdobené solivarskou čipkou. Bolo to príjemné popoludnie. Dotkli sa nás Vianoce...

Študenti III.C

Resocializačné stredisko – Domov nádeje

Iste mnohí poznáte pána profesora Malatinca. Možno vás zaujala jeho prednáška o závislostiach, alebo sa s ním stretávate na hodinách praxe. Je nielen učiteľom na našej škole, ale venuje sa aj práci v resocializačnom stredisku Domov nádeje.

Trieda III. D nič nenechala na náhodu. Oslovili sme pána Malatinca a on nám ochotne predstavil jeho druhé pracovisko. V stredu, 1. decembra po vyučovaní, sme sa vo veľkej zime vybrali na Jarkovú ulicu až ku gréckokatolíckej charite, kde sa stredisko nachádza. Hneď ako sme sa zohriali v jedálni budovy, začala sa horlivá diskusia na tému závislosti. Pán Malatinec nám porozprával o tom, ako sa človek stane závislým, aké druhy závislosti sa liečia v stredisku, ako sa závislí liečia, čo robia a aké majú podmienky bývania v tomto domove.

A ako to funguje?

V domove nádeje sú väčšinou ľudia závislí od alkoholu, ale aj od drog a hier. Podmienky bývania sú tu prísne, no majú svoje opodstatnenie. Pri každom príchode sa zverencom strediska odmeria množstvo alkoholu v krvi, či náhodou niekto nepodľahol svojej závislosti. Pravidlo je jasné – čo i len štipka alkoholu v krvi znamená bezpodmienečné vylúčenie z domova.

V stredisku sa im snažia zorganizovať program dňa tak, aby sa čo najviac podobal normálnemu každodennému životu vonku - závislí si sami varia, každý pracuje buď v kuchyni, v autoumyvárni alebo v stolárskej dielni. Vo svojom voľnom čase majú k dispozícii počítač a internet.

Domov nádeje sme opúšťali plní nových informácií o ľuďoch, ktorí chcú opäť žiť život bez závislosti. Náš obdiv patrí najmä tým, ktorí im pomáhajú opäť sa zaradiť do spoločnosti. Cestou na zastávku, sme sa ešte zastavili na vianočných trhoch, dali si pečené gaštany a rozmýšľali o všetkom, čo sme videli a počuli.

Jordán Motýľ, III. D

Prezentácia CAD softvérov

Dňa 1.12.2010 Ing. Milan Klauz z firmy CADware podrobnejšie ukázal možnosti využitia CAD softvérov PCschematic a PADS. Prvý slúži na tvorbu elektrotechnických projektov - elektrotechnické schémy, jedno a viacpólové inštalačné výkresy, rozvádzače, meranie a regulácia, PLC a iné. Druhý slúži na profesionálny návrh plošných spojov pre elektrotechniku. Prezentácie sa zúčastnili vyučujúci odborných predmetov. Pri neformálnych rozhovoroch so zástupcom firmy sme sa zhodli na nutnosti odborných kompetencií v daných oblastiach absolventov školy samozrejme ak k tomu pripočítame zručnosti vo využívaní simulačných programov. Firma CADware z Liberca z Českej republiky vyjadrila ochotu podporovať talentovaných žiakov. Ďalej sme sa dohodli na etablovaní akéhosi školiaceho strediska, ktoré by vydávalo úspešným študentom certifikáty, ši osvedčenia o zvládnutí CAD problematiky z oblasti simulácie obvodov, návrhu plošných spojov či tvorby elektrotechnických projektov.

Ing. Slavomír Kožár

Mikulášska nádielka

K nám do internátu zavítal v podvečer 6.12.2010 Mikuláš. Mikulášovi (Milošovi Kamenickému) robil asistenta čert, náš kultúrny referent Marcel Hockicko, anjela asi niekde po ceste stratili. Aj keď sa chlapci tvárili ako tí veľkí, sladkosti každého potešili. Vo veľkom vreci bolo dosť darčekov pre všetkých, lebo my zlých chlapcov nemáme. Čert si spolu s Dominikom Fabricim zaspieval „Hej čarny som jak cigán“, Martin Vrábel zažongloval, niektorí zarecitovali, zažartovali a bolo nám spolu dobre a veselo. Keďže chýr o tom aké dobré jedlo sa varí v našej jedálni sa doniesol nielen na severný pól ku Mikulášovi, ale aj čertovi do horúcich pekiel prepadli v jedálni nič netušiace kuchárky a obdarovali ich. Tešíme sa na ďalšieho Mikuláša a na koniec dodať len: Hó-hó-hó....

Marcel Hockicko, III.C

Mikulášsky futbal

Dňa 6.12.2010 sme odohrali medzitriedny futbalový turnaj o Mikulášovu čiapku. Zúčastnilo sa ho 11 tried a po dramatickom a vyrovnanom finále, v ktorom III.A podľahla až po penaltových rozstreloch družstvu II. A si druháci zaslúžene odniesli červenobielu trofej.

Ľubomír Rešovský

Vianočné posedenie

Vianočné posedenie v kruhu našej internátnej rodiny sme mali už v stredu 15.12.2010. Pýtate sa prečo? Lebo každý rok pred Vianocami útočí záhadný vírus na ktorý zatiaľ nebola vynájdená vakcína.My by sme aj odborníkom poradili účinný prostriedok, ale teplo rodinného krbu sa bohužiaľ patentovať nedá.

Program bol podobný a predsa neopakovateľný ako každoročná štedrovečerná večera. Najprv privítala vedúca vychovávateľka Mgr. Barjaková všetkých prítomných a načrela do bohatej studnice vinšov a želaní. Potom odovzdala štafetu koledníkom, ktorí zavinšovali podľa svojich krajových zvyklostí. Marcel Hockicko a Vladimír Timaník jednu z najkrajších a najstarších kolied "Daj Boh šťastia tejto zemi" zaspievali aj bez hudobného doprovodu lebo Dominik Fabrici práve vystupoval v rodnej obci.

Zlatým klincom programu bolo folklórne vystúpenie Marcela Hockicka so svojou tanečnou partnerkou Majkou Furmanovou z folklorného súboru LEVOČAN, v ktorom obaja účinkujú. Majka sa krútila, vykasovala, biele nožky ukazovala, a tak do vianočného pološera blikali nielen prskavky ale aj mobilné telefóny.

Každý kto mohol si zvečnil krásu okamihu do svojho súkromného archívu. Zaslúžený potlesk zožal aj Andrej Dopirák s koledou "Šťastie zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám" a Štefan Hedvig a Jozef Tkáč gitarovou baladickou skladbou.

Za dobrú večeru chceme poďakovať obetavému kolektívu našej vývarovne a za potešenie duše všetkým účinkujúcim. Nech ten vianočný plamienok zohrieva nielen nás ale aj všetkých našich blízkych, lebo dobra nie je nikdy dosť. Želáme Vám všetkých šťastie, zdravie, pokoj svätý a šťastný nový rok 2011.


Internatníci SPŠE

SPONZORI