2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Zaslúžená pocta v podobe Medaily sv. Gorazda

Naši dávni predkovia obohatili európske kultúrne dedičstvo originálnym vkladom vlastného písomníctva, literatúry, kultúry a školstva. K osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o tento vklad a zároveň o položenie základov našej národnej identity, patrí popri Cyrilovi a Metodovi aj známy vzdelanec – polyhistor svätý Gorazd.

 

Práve podľa jeho mena je pomenovaná medaila, ktorú udeľuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príležitosti Dňa učiteľov. Ocenenie tvorí medaila, certifikát a záložka a je určené pedagógom, ktorí sa významným spôsobom zúčastňujú na rozvoji školstva Slovenskej republiky z hľadiska výchovy a vzdelávania mládeže, osobitne nadaných a talentovaných, ako aj zdravotne postihnutých žiakov a študentov. Zároveň sa jedná o najvyšší stupeň morálneho ocenenia v rezorte školstva nefinančného charakteru, ktoré sa udeľuje od roku 1999.

 

 

Je nám veľkou cťou, že medzi osobnosti, ktoré sa môžu popýšiť týmto významným ocenením, patrí od dnešného dňa aj Ing. Jozef Macej, učiteľ odborných predmetov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Patrí k tým mladým pedagógom, ktorí sú pre svoju prácu zapálení a vo vzťahu k mládeži vždy otvorení a ústretoví. Aktívne sa zapája aj do medzinárodných projektov, v rámci ktorých vypracoval množstvo učebných materiálov, čím významne prispel k zefektívneniu a zatraktívneniu výučby predmetov elektronika, automatizácia a priemyselná informatika.

 

Opakovane získal so svojimi študentmi výnimočné úspechy v súťažiach organizovaných na celoštátnej úrovni. V posledných šiestich ročníkoch súťaže SYGA sa študenti pod jeho vedením pravidelne umiestňovali na 1. miestach, resp. získali osobitné ocenenia.

 

 

Slovensko potrebuje dobrých učiteľov, odborníkov, a preto si povolanie pedagóg zaslúži to najvyššie uznanie. Práca učiteľa je povolaním a poslaním zároveň, veď učitelia sú osobami, ktoré v nás vzbudzujú ambície, nádej, povzbudenie a presvedčenie, že niečo vo svojom živote dosiahneme.

 

Prinášame Vám aj krátky rozhovor s Ing. Jozefom Macejom.

 

L.L.: Čo pre Teba znamená ocenenie sv. Gorazda?

 

Ing. J.M.: V odlesku malej medaily sv. Gorazda vidím rodinu, kolegov, žiakov, známych, skrátka všetkých tých, ktorí ma nejakým spôsobom posúvali vpred, motivovali a podporovali. Rodičia mi poskytli zázemie, vďaka ktorému som mohol robiť to, čo ma zaujímalo, a teda mohol som študovať a  venovať sa technike. Manželka mi tolerovala prácu vo večerných hodinách, služobné cesty do zahraničia, vtedy sa starala sama o domácnosť a o deti. Vďaka kolegom, ich ústretovosti, ochote pomôcť a poradiť, som sa začlenil do kolektívu, ktorého súčasťou som už deviaty rok. Títo ľudia ma formovali, niektorí dokonca už v časoch, kedy som bol študentom na našej škole. Pri pohľade na medailu si spomínam aj na žiakov, vďaka ktorým som videl vo svojej práci zmysel. Mnohých pre ich schopnosti obdivujem a dovolím si tvrdiť, že aj od nich som sa toho veľa naučil. Myslím si, že toto ocenenie nie je len o mojich aktivitách. Ocenenie hovorí o tom, že na našej škole máme chuť prispôsobovať sa dobe, sme otvorení svetu, čo dokazujú projekty Erasmus, a vieme podporiť talentovaných žiakov, o čom svedčia úspechy v súťažiach. 

 

L.L.: Čo je Tvojím „hnacím motorom“ vo výučbe

 

Ing. J. M.: Psychológia hovoria o motivácii vonkajšej a vnútornej, nie je tomu inak ani v mojom prípade. V prvom rade je to moja práca, ktorá ma živí. Ale ak by to ostalo len pri tejto motivácii, nedokázal by som túto profesiu vykonávať dlho. Vždy ma motivovalo, ak sa mi podarilo žiakov niečím zaujať, ak žiaci videli zmysel v tom, čo sa učia. Ale nie vždy je to jednoduché, vyžaduje si to veľa úsilia, a nie vždy sa to podarí. Je pravdou, že mnoho vecí, ktoré učím, je súčasne aj mojím koníčkom. Asi to bude práve tým tajomstvom úspechu.

 

L.L.: Čo Ťa najviac baví na práci pedagóga?

 

Ing. J. M.: Mám radosť z toho, že pracujem s mladými ľuďmi. Rád vidím ich pokroky a ich úspechy. Teší ma, keď naši absolventi  s odstupom času, s pribúdajúcimi životnými a pracovnými skúsenosťami uznajú, že im naša škola predsa len niečo dala do života.

 

L.L.: V čom vidíš výhodu predmetov elektronika, automatizácia, priemyselná informatika v reálnom uplatnení žiakov?

 

Ing. J. M.: V súčasnosti je snahou automatizovať takmer všetko, čo sa automatizovať dá. Asi najlepším príkladom je priemyselná výroba. Ak je možné nahradiť činnosť človeka robotom, použije sa robot. Z ekonomického hľadiska je práca robota lacnejšia a presnejšia ako tá ľudská. Ak chcú byť moderné továrne konkurencieschopné, produkovať veľa a lacno, bez automatizácie a informačných systémov sa nezaobídu. Naše domácnosti sa stávajú inteligentnými. Kávu, občerstvenie a lístky na autobus nám predávajú automaty. Vyvíjajú sa autonómne vozidlá, ktoré možno budú v horizonte niekoľkých rokov brázdiť cesty. Všetky vymenované oblasti, ale aj mnohé ďalšie si vyžadujú odborníkov, ktorí majú znalosti z oblastí ako elektronika, mechanika, senzorika, riadenie a regulácia, programovanie a sieťové technológie. Práve tieto oblasti pokrýva náš odbor elektrotechnika, so zameraním na oblasť priemyselnej informatiky.

 

L.L.: Ako motivuješ študentov, aby sa zapájali do súťaží ako je napr. SYGA?

 

Ing. J. M.: Žiaci štvrtého ročníka našej školy pracujú na svojom ročníkovom projekte, ktorý môžu obhájiť v rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Z perspektívnych prác, ktoré sú zamerané na využitie PLC, vyberáme súťažné práce aj pre súťaž SYGA. Vzhľadom na to, že sa jedná o praktickú maturitu, a súčasne je možnosť zapojiť sa do súťaže, ktorá má úroveň, nie je potrebné vynakladať veľké úsilie k motivovaniu žiakov. Žiaci, ktorí sa doposiaľ zúčastňovali na súťažiach, boli cieľavedomí a dostatočne vnútorne motivovaní. Stačilo im poskytnúť priestor, komponenty, materiál, prípadne model, ktorý mali zautomatizovať, trochu usmerniť, prípadne postrčiť a výsledok sa dostavil.

 

L.L.: Ako sa Ti spolupracuje so žiakmi pri medzinárodných projektoch a ako hodnotíš takéto projekty?

 

Ing. J. M.: Medzinárodné projekty hodnotím veľmi dobre a bolo by dobré, ak by sa všetky školy aktívne zapájali do medzinárodných projektov. Absolvované mobility v zahraničí sú pre našich žiakov, ale aj pre nás pedagógov veľkým prínosom. Z mobilít v zahraničí si prinášame cenné vedomosti a skúsenosti, rozvíjame jazykové zručnosti, získavame kontakty a budujeme priateľstvá. Vždy žasnem, čo naši žiaci dokážu vymyslieť a pripraviť v rámci projektových aktivít, objavujem v nich skryté talenty, ktoré inak spoza lavice nie je vidieť. Môžem len povedať, že máme veľmi šikovných žiakov, ktorí sa v cudzine určite nestratia.

 

 

Ing. Jozefovi Macejovi v mene celého pedagogického zboru srdečne gratulujeme a prajeme množstvo ďalších úspechov v pracovnom a súkromnom živote.

Mgr. Lukáš Zgola, Mgr. Lucia Liptáková, učitelia humanitných predmetov

Zenit v programovaní, kategória Grafik a Webdeveloper – krajské kolo 2020

Dňa 25.11. 2020 sa dištančnou formou konalo krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní v kategóriách  GRAFIK a WEBDEVELOPER.

 

Súťažiaci v kategórii GRAFIK riešili zadanie, kde ich úlohou bolo grafické spracovanie projektu DOMOVINKY. Jednalo sa o projekt bytového družstva, prostredníctvom ktorého by chcelo informovať svojich nájomcov a vlastníkov bytov v bytových domoch o novinkách týkajúcich sa bývania v bytovkách. Projekt pozostával z troch vzájomne prepojených základných kategórií - praktických úloh. Vytvorenia loga a jeho variánt, návrhu elektronického newsletteru a vytvorenie grafického návrhu domovskej web stránky projektu.

 

V kategórii WEBDEVELOPER mali súťažiaci vytvoriť web pre tanečnú školu „ZENIT Dance Studio“. Web bol rozdelený do troch stránok, hlavná a dve podstránky. V zadaní sa okrem zobrazenia statického obsahu využívalo aj dynamické doťahovanie obsahu z databázy, prepojenie údajov zadaných používateľom do formulára s PHP, generovanie PDF dokumentu a vytvorenie registrácie s jednoduchou správou používateľov.

 

Na celoštátne kolo, ktoré sa bude konať 8. – 11.3. 2020 v Brezne – na Strednej odbornej škole techniky a služieb  postupujú prví z každej  kategórie. Výsledky nájdete nižšie v tabuľkách.

Ďakujeme všetkým súťažiacim a víťazom prajeme mnoho úspechov na celoštátnom kole.

 

Výsledky krajského kola Zenit v programovaní - kategória GRAFIK

   

 

Poradie

Meno a Priezvisko

Škola

Počet bodov

 

1

Daniela Chovancová

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

141

 

2

Patrik Mosorjak

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

132

 

3

Dominika Zemanová

SOŠ TECHNICKÁ, Poprad Kukučínova 483, Poprad

117

 

4

Filip Šebest

SOŠ TECHNICKÁ, Poprad Kukučínova 483, Poprad

113

 

5

Filip Šuľa

SPŠ Bardejov, Komenského 5, Bardejov

109

 

6-8

Jana Lesňanská

Súkromná SOŠ, Poprad Ul. 29. augusta 4812, Poprad

108

 

6-8

Tomáš Demjanovič

SPŠ Bardejov, Komenského 5, Bardejov

108

 

6-8

Viktória Petriľáková

SOŠ TECHNICKÁ, Poprad Kukučínova 483, Poprad

108

 

9

Metod Žemba

SOŠ TECHNICKÁ, Poprad Kukučínova 483, Poprad

97

 

 

Daniela Chovancová bude reprezentovať Prešovský kraj na celoštátnom kole. Gratulujeme.

 

Výsledky krajského kola Zenit v programovaní - kategória WEBDEVELOPER

Poradie

Meno a Priezvisko

Škola

Počet bodov

1

Jakub Bednár

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

240

2

Marek Horváth

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

235

3

Martin Ragan

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

230

4

Daniel Milev

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

228

5

Jakub Habaj

SOŠ TECHNICKÁ, Poprad Kukučínova 483, Poprad

220

6

Matej Mazúr

SPŠE Prešov, Plzenská 1, Prešov

200

7

Daniel Dopiriak

Gymnázium J.A. Raymana Mudroňova 20, Prešov

190

 

Jakub Bednár bude reprezentovať Prešovský kraj na celoštátnom kole. Gratulujeme.

Ing. Gabriela Mitrová

Súťaž mladých elektronikov

Súťaž mladých elektronikov Skills Slovakia sa prvýkrát uskutočnila online. Úroveň svojich zručností a vedomostí z elektroniky si 30. novembra overilo 43 žiakov prvých a druhých ročníkov stredných škôl z celého Slovenska.

 

Našu školu reprezentovali z druhého ročníka žiačka Daša Furdíková s umiestnením v prvej šestke s 89 bodmi zo sto a žiaci Patrik Szmolka a Adam Strelec, ktorí sa umiestnili v prvej polovici. Súťaž skrývala prekvapenie s testovacím poľom a SMT technológiou a preverila praktické zručnosti a teoretické vedomosti žiakov.

Ing. Patrik Jacko, PhD.

Medzinárodné kolo Ekonomickej olympiády

Dňa 18. novembra 2020 sa online formou, prostredníctvom platformy Zoom, uskutočnilo medzinárodné kolo „Ekonomickej olympiády“. Dvadsať najlepších študentov stredných škôl zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej republiky si malo možnosť porovnať svoje schopnosti a otestovať svoje vedomosti v anglickom jazyku.

 

Samotné testovanie sa skladalo z ústneho skúšania a písomného testu. Test pozostával z 3 častí a 10 najlepších študentov z testovej časti postúpilo na ústne skúšanie, kde po vytiahnutí otázky odpovedali pred odbornou porotou.

 

V prvej časti písomného testu bola zadaná modelová situácia, kde študenti graficky znázornili a zdôvodnili svoje riešenie posunu krivky dopytu a ponuky. Druhá časť bola zameraná na návrh účinných opatrení na zastavenie recesie rozvíjajúcich sa ekonomík. Táto časť bola písaná formou eseje, svoje návrhy museli taktiež zdôvodniť. Tretia, výpočtová časť, obsahovala modelový príklad z praxe, ktorý mali súťažiaci použitím správneho postupu vypočítať. Celý test trval 45 minút, čo nedávalo súťažiacim veľa času na premýšľanie a museli rýchlo reagovať na dané zadania.

 

Našu školu reprezentoval Richard Klimko z III.F, ktorý sa síce do ústneho kola neprebojoval, avšak už fakt, že sa mu podarilo dostať medzi 20-ku najlepších z tisícov súťažiacich v medzinárodnej konkurencii je veľkým úspechom.

Richard Klimko, III.F, Ing. Ljuba Krišová, vedúca PK ITM

English section - While there's life, there's hope

I’m one hundred percent sure, that when you read that headline, you feel like “Oh, another suicide prevention based essay....“ but I can promise, that this will brighten up even the last spark of hope inside you. I would like to tell you something about a YouTube channel which I discovered when I was down and it really helped me to fight my mind state. I’m convinced that starting with my own story would be the best idea so I wish you pleasant reading.

 

Everything started two years ago when I was feeling completely empty even if I had a girlfriend and a loving family. It’s difficult to describe, but it was feeling like I have no one to talk to and everything anxious inside me was building up to the point where I couldn‘t do absolutely nothing about it. Just sitting and staring at the wall thinking about ways that could help me but didn’t want to try them at the same moment. I don’t even know how I ended up this anxiety, but I don’t wish anyone to experience this kind of tiredness. When I was on the “verge of collapse“ I always watched few YouTube videos just to unwind my mind. I didn’t care about the topic. I just needed to stop thinking about everything for a moment. Then I suddenly found a channel called Yes Theory. Few friends from all over the world are living in the USA and shooting content that’s worthy of a Nobel price.

 

If my anxiety were a storm, this channel was the brightest sun for me. I didn’t think that something like YouTube videos would help me with my problem but soon after discovering it I was sure that I can do something about it. Now you can think “another motivational “content“, well... It’s not. The main topic of the channel is simply stepping out of your comfort zone.  They’re shooting videos like “Throwing a Dart at a Map and Flying “Wherever it Lands“ or “Abandoned in Paris with no money for 24 hours“ in a way that no one did. Or I haven’t found it yet. In the first mentioned video they set up a map and called a friend who knew nothing about it. They told him to throw a dart at the map and when it landed, they packed his stuff in a few minutes and sent him to the place. He wasn’t ready for an adventure like this but he decided to step out of his comfort zone and accepted this kind of a challenge. Soon after departure he met amazing people who helped him with everything he needed. They were just random strangers willing to help. It’s just one mentioned video But it’s hard to pick something that will catch everyone’s attention because we are different. We all have different interests so I would simply say that they’re making their content special by proving me, that even in these cruel days there are kind people everywhere.

 

My favourite video was uploaded few days ago and it’s about Afghanistan. We all know that these days there are wars and riots all over the country .  In the video they wanted to show us the bright side of Afghanistan. Really hard task isn’t it? I was really amazed, because when someone said Afghanistan I immediately saw pictures from our news, but after watching it, my vision wasn’t restricted any more. They completed the unreal task of showing us something good inside something that is really bad. They were talking about the culture and people. They aren’t cruel as we think. They just can’t do anything about the conflicts.

There are more videos, but if I wanted to talk about everything good what they‘ve done, I would fill up more than just one A4 sheet. I will just say, that there’s something special in every video. That thing is constantly proving me that I’ve made the perfect decision by following the channel and helping myself.

 

Depression and anxiety are really controversial topics that we are not talking about, because we are scared to hear other people´s opinion.  Don’t worry, I was scared too. I wanted to show you, that stepping out of your comfort zone and trying to reach someone you can talk to, may help you a lot as it helped me. I just needed something that will show me the right way like this channel did. After few days of watching I was convinced to talk to someone and after a month or two there wasn’t anxiety anymore.  Just remember two things : the best thing you can do is stepping out of your comfort zone by talking to someone and remember that you are not alone. Hope I helped you a bit.

*Pozn. - v snahe o zachovanie autentickosti pôvodného textu, neprešlo dôkladnou jazykovou korektúrou, za obsah textu zodpovedá autor

Jakub Kolesár, IV.SA

Winter is coming

Winter, a time that can come as a great surprise. During the winter we have a lot of free time that we can enjoy. In Slovakia pupils and students have the winter holidays lasting sixteen days, which they usually spend at home. Some daredevils travel abroad and spend their free time skiing in the Alps or other mountains. But there are also those, who travel to a warm country, because they do not have much winter in love.

 

Those who stay at home can enjoy Christmas moments in the circle of loved ones, help with gingerbreads, or do not leave the house due to cold. My favorite activities include sledding, snow fighting, ice skating or exploring the beautiful winter landscape... Christmas is the most stressful time of the year, everything is crowded, everyone is in a hurry, there are discounts everywhere and no one knows what Christmas is about. Couldn't we just meet loved ones, give them some socks and enjoy our moments together?

 

Probably not... Especially not nowadays, when COVID-19 became a serious problem. We will spend a Christmas Eve in Slovakia during the lockdown. So there aren't many things that can be done, unfortunately.

*Pozn. - v snahe o zachovanie autentickosti pôvodného textu, neprešlo dôkladnou jazykovou korektúrou, za obsah textu zodpovedá autor

Jakub Šebest, III.B

Naše TRH II.F aj trochu ináč

Naše triednické hodiny sú vždy určitým spôsobom zaujímavé a okrem školských informácií si vždy rozoberáme zaujímavé témy, pozrieme si zaujímavé videá k určenej téme alebo si urobíme online testy k rozoberanej problematike. Na posledných dvoch hodinách sme si pozreli video, ktoré nám ukázalo 20 spôsobov, ako presvedčiť ľudí, aby si vás vážili a ako si získať rešpekt. Taktiež sme od našej triednej učiteľky dostali ponuku zúčastniť sa online vedy bez hraníc – workshopu Európska Noc výskumníkov - dňa 27.11. 2020 a mali sme aj „dištančného“ Mikuláša J. Na záver sme si všetci pozreli rozprávku – od Večerníčka.

 

 

 

Leo Janiga, Dávid Hrib, kultúrni referenti II.F

Napísali o nás

SPONZORI