2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NETRADIČNE

Približne 100 základných škôl dostalo vo februári informačné materiály s týmto nadpisom. Pre záujemcov o štúdium na SPŠE zorganizovali vyučujúci našej školy netradičné podujatie.

Rodičia a žiaci si už tradične mohli pozrieť zaujímavé práce našich študentov. Futbal robotov, automatická výrobná linka, autíčko chodiace po čiare podľa pokynov obsluhy, mikroprocesorom riadená križovatka, garážová brána a parkovací dom patrili k najzaujímavejším exponátom.

Záujemcovia sa mohli zapojiť aj do zábavnej „súťažnej“ časti. Pripravili sme štyri kategórie – logické hlavolamy, PC hry, jazykové hlavolamy a elektronika zábavne. Súťažiaci neboli skúšaní zo školských vedomostí, ale oceňovali sme pohotovosť riešiť nečakané úlohy, logické myslenie a rýchlosť riešenia problémov. Celkove sa súťaže zúčastnilo 70 hráčov. Nie všetci našli odvahu vyskúšať svoje schopnosti v každej kategórii. V kategórii zábavné zapojenia sa podarilo obvod správne zapojiť iba 32 hráčom, čo poukazuje na to, že na základných školách sa elektrotechnike nevenuje dostatočná pozornosť. Zrejme záleží na tom, aké učebné pomôcky na fyziku škola vlastní a do akej miery je vyučujúci pre oblasť elektrotechniky zapálený. Potešilo nás, že sme mali možnosť spoznať veľa šikovných deviatakov. Boli by sme radi, keby netradičný súťažný deň otvorených dverí v nich zanechal dobrý pocit a upevnil ich rozhodnutie prísť študovať na našu školu. Medzi súťažiacimi boli aj dvaja ôsmaci, ktorých zaujala informácia o súťaži na stránke školy. Myslím, že prví traja v jednotlivých kategóriách a aj v celkovom poradí boli pri preberaní cien príjemne prekvapení. Nadácia SPŠE Prešov im pripravila školské tričká a zošity, spájkovačky, meracie prístroje, poukážky na bezplatné používanie školskej skrinky na 4 roky v hodnote 35€, flash disk, balíčky DVD a reklamné predmety. Víťazom blahoželáme.

Ing. Judita Sakáčová

Celoslovenské kolo súťaže ZENIT v programovaní

Zúčastnil som sa celoslovenského kola súťaže Zenit v programovaní (kategória B), ktoré sa konalo v Nových Zámkoch v dňoch 27. až 28.1.2011. Úlohy boli náročnejšie ako na krajskom kole, ale aj tak sa mi podarilo dosť z nich vyriešiť, a tak som skončil na 4. mieste. Potešila ma aj vecná odmena – bezdrôtová klávesnica s myšou od spoločnosti Microsoft a iné drobnosti. Vecné odmeny som vôbec nečakal, ale keby som vedel, že nejaké budú, tak by som sa viac pripravil, pretože 1. miesto bolo odmenené notebookom, k tomu kvalitný fotoaparát a viac drobností. Ale aj tak som spokojný, pretože programovanie ma baví a rád súťažím.

Miroslav Kravec, II. S

Celoslovenské kolo súťaže ZENIT v elektronike

V dňoch 27. až 29.1.2011 sa v priestoroch Spojenej školy, Komárňanská 28, Nové Zámky uskutočnil XXVII ročník súťaže ZENIT v elektronike, kde Prešovský samosprávny kraj reprezentoval aj študent našej školy Tomáš Bajus, študent IV. C triedy ako postupujúci z krajského kola tejto súťaže.

Vo svojej kategórii, žiakov SOŠ obsadil pekné 6. miesto z celkového počtu šestnástich súťažiacich – blahoželáme.

Pri porovnaní výsledkov je možné konštatovať:

  • študent našej školy sa v konkurencii študentov iných SOŠ nestratil a nebyť zaváhania vo vstupnom teste jeho umiestnenie mohlo byť oveľa vyššie
  • iba polovica súťažiacich spĺňa tie najprísnejšie kritéria tak v teoretickej ako aj v praktickej časti súťaže, čo nás len môže tešiť, že náš študent do tejto kategórie patrí
  • je len dobré, že takáto súťaž existuje, pretože len takéto súťaže môžu dávať pravdivý obraz o odbornej zručnosti študentov v daných regiónov Slovenska a zároveň nútia tých najlepších stále napredovať vo svojom odbore


Ing. František Kollarčik

Školské kolo SOČ 2011

Každý rok sa vo februári organizuje školské kolo SOČ (stredoškolská odborná činnosť). Vyhlasovateľom súťaže je MŠ SR. V tomto školskom roku sa žiaci mohli zapojiť do 17 rôznych súťažných odborov. Tieto možnosti využilo 43 študentov, ktorí prihlásili do súťaže 26 súťažných prác v štyroch súťažných odboroch. Je potešiteľné, že celková úroveň súťažných prác bola pomerne vysoká. Z tohto dôvodu sa museli vytvoriť dve samostatné OHK (odborná hodnotiaca komisia) v zložení:

OHK súťaž. odb. č. 12:

  • Ing. Ľubomír Blichár
  • Ing. Mária Šandrejová
  • Ing. František Moyzes

OHK súťaž. odb. č. 11 + 14 + 15:

  • Ing. Ljuba Krišová
  • Ing. Anna Dlugošová
  • Mgr. Helena Janigová

Súťažilo sa v dvoch dňoch 1. a 2. 2. 2011.

Najväčší počet súťažiacich bol v súťažnom odbore č. 12 – Elektrotechnika, elektronika a energetika, kde súťažilo 28 žiakov s 13 súťažnými prácami. Počas súťaženia v tomto odbore bol tiež prítomný Ing. Štefan Ploskoň a svojimi hodnoteniami obohatil obzor súťažiacich o názor človeka z praxe.

V jednotlivých súťažných odboroch sa umiestnili žiaci nasledovne:

Súťažný odbor: 11 Informatika

1.neudelené
2.Pavol RAŠEV IV. DPORTÁL SOČ
3.neudelené

Súťažný odbor: 12 Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie

1.Slavomír MINDEK IV. D,
Mário BRUTVAN IV. B
Disko guľa s indikátorom vybudenia
2.Roman KUCHÁR,
Marek POLOMSKÝ IV. D
Parkovisko riadené pomocou PLC
3.Jozef PAZDIČ IV. BEkologické riešenie osvetlenia výrobnej haly pomocou PLC
4.Marek IŽARÍK IV. C,
Peter ONDKO IV. D
Riadenie technologického procesu pomocou PLC
4.Tomáš BAJUS,
Martin KNAPÍK IV.C
Automatická súradnicová vŕtačka
4.Patrik PRIBULA IV. FObnoviteľné zdroje energie v domácnosti
4.Michal PETRUŠ III. BZosilňovač LEACH 150 W
4.Marek NOVÁK III. CZosilňovač 2 x 120 W
4.Branislav DRONZEK IV. BZosilňovač s korekciami 4 x 130 W
4.Stanislav STAREC II. CElektrická kvočka

Súťažný odbor: 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

1.Michal JAJČIŠIN,
Matúš JURČŠIN IV. D
Tvorba križovatky a garážových dverí
2.Pavol VARGOVČÍK,
Mário VERČIMÁK III. C
Elektronická časomiera
3.Jozef RUŽBARSKÝ IV. FTvorba učebnice účtovníctva pre III. ročník
4.Tomáš SOPKO IV. FTvorba učebnice účtovníctva pre II. ročník
4.Adriána KOHANOVÁ IV. FTvorba pracovnej časti účtovníctva pre II. ročník
4.Michal ZORVAN IV. DTvorba pomôcok pre programovanie grafických prostriedkov

Súťažný odbor: 15 Ekonomika a riadenie

1.Anton GONDŽUR IV. FPohovor ako základná metóda získavania pracovníkov
2.Alena ZELINKOVÁ IV. FVzdelávanie pracovníkov
3.Marián KONEČNÝ IV. FMarketingová stratégia SPŠE - TIS
4.Peter GDOVIN IV. FOdmenou za prácu nie sú len peniaze
4.Jakub GLADIŠ IV. FMetódy získavania pracovníkov - výhody a nevýhody
4.Júlia HLINKOVÁ IV. FŠpecifiká personálnej práce na úrovni malých a stredných podnikov

Z prvých dvoch miest súťažné práce postupujú na obvodné kolo SOČ, ktoré sa konali na Gymnáziu Lipany 24. februára 2011.

Potešiteľné je, že sa do súťaže zapojili aj študenti druhého a tretieho ročníka. Väčšina súťažiacich však boli žiaci štvrtého ročníka, ktorí majú motiváciu v tom, že tieto súťažné práce môžu byť použité ako individuálne témy na praktickú časť maturitnej skúšky.

Celkovo tento ročník školského kola SOČ je možné hodnotiť ako úspešný po všetkých stránkach, kvality spracovania aj vypracovania exponátov aj písomných častí a úspešných prezentácii súťažiacich. Menej môžeme byť spokojní s počtom súťažných prác a hlavne minimálna obsadenosť súťažného odboru Informatika. Niektoré prihlásené práce neboli prezentované, žiaci sa nedostavili na súťaž.

Zo všetkých súťažných prác a exponátov bola 3. 2. 2011 inštalovaná výstava, na ktorej riešitelia informovali všetkých prítomných o prednostiach svojich prác, prečo a ako ich riešili.

Počas trvania výstavy bolo vykonané aj vyhodnotenie súťaženia v jednotlivých súťažných odboroch a víťazom boli odovzdané diplomy a peňažné ocenenia, ktoré im odovzdal riaditeľ SPŠE Prešov Ing. Kožár. Taktiež boli finančne odmenené tri súťažné práce priamo Ing. Ploskoňom, tie vybral a ohodnotil on sám. Na výstave sa mohli inšpirovať do budúcna všetci študenti našej školy.

Ing. František Moyzes

Regionálne kolo SOČ

Desať žiakov, ktorí boli úspešní na školskom kole SOČ a postúpili do vyššieho kola, sa 24.2.2011 zúčastnilo REGIONÁLNEHO KOLA SOČ na Gymnáziu Lipany.

Úspešní boli v súťažnom odbore 12 Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie, kde sa na 1. mieste umiestnili študenti Slavomír MINDEK a Mário BRUTVAN s prácou Disko guľa s indikátorom vybudenia, na 2. mieste sa umiestnili študenti Roman KUCHÁR a Marek POLOMSKÝ s prácou Parkovisko riadené pomocou PLC.

Ďalej boli úspešní v súťažnom odbore 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, kde sa na 2. mieste umiestnili študenti Pavol VARGOVČÍK a Mário VERČIMÁK s prácou Elektronická časomiera a na 3. mieste sa umiestnili študenti Michal JAJČIŠIN a Matúš JURČŠIN s prácou Tvorba križovatky a garážových dverí.

V súťažnom odbore 15 Ekonomika a riadenie sa umiestnili na 4. mieste Anton GONDŽUR s prácou Pohovor ako základná metóda získavania pracovníkov a Alena ZELINKOVÁ s prácou Vzdelávanie pracovníkov.

Všetky súťažné práce z 1. až 3. miesta postúpili na krajské kolo SOČ.

Blahoželáme.

Ing. František Moyzes

Úspech v I. kole X. Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 13.1.2011 sa uskutočnilo I. kolo X. Medzinárodnej olympiády z nemeckého jazyka, ktorú usporiadala vysoká škola WSEH, Bielsko-Biala, Poľsko.

Odvahu vyskúšať si svoje vedomosti z nemčiny našli Peter Čech (III. B), Branislav Dronzek (IV. B), Ján Haluška (III. A), Jozef Košč (III. B), Lukáš Samsely (III. A) a Patrik Pribula (IV. F).

Počet bodov potrebný na postup do II. kola dosiahol Ján Haluška z III. A triedy.

Srdečne mu blahoželáme a prajeme, aby sa mu podarilo postúpiť aj do tretieho, posledného kola.

Milí druháci a tretiaci, máte aj Vy záujem zúčastniť sa o rok tejto medzinárodnej olympiády? Chcete si predtým vyskúšať, ako by ste zvládli súťažné úlohy?

Testy z olympiády Vám ochotne poskytnú Vaše pani učiteľky nemeckého jazyka, alebo si ich môžete vyhľadať na webovej stránke: www.olimpiada.wseh.pl/download/test_n.pdf

Mgr. Miriam Pribišová

Hra plná humoru a angličtiny

Divadelné centrum z Martina prišlo s ponukou anglicko-slovenskej hry Jack and Joe, ktorá bola pripravená ako učebná pomôcka a sľubovala nielen zábavu ale aj poučenie a osvojenie si novej slovnej zásoby.

študenti druhého ročníka si toto predstavenie mohli pozrieť 15. februára 2011 v kine Scala.

V hre sa zoznámili s dvojčatami Jackom a Joeom. Zo zdanlivo neškodnej situácie sa vyvinul príbeh o záchrane života jedného z bratov.

Veľké množstvo postáv charakterizujúcich život v USA dodalo hre dobrý spád a prinieslo nečakané zvraty udalostí. Každá z postáv mala svoje vizuálne, charakterové špecifiká a iný jazykový prejav.

Anglický text bol rozdelený do niekoľkých príbehových častí s konkrétnym gramatickým javom. Po odohranej časti nasledovalo dejové resumé v slovenskom jazyku a stručné naznačenie ďalšieho deja. Tieto dejové pauzy pomohli menej zdatným angličtinárom zorientovať sa v deji.

Predstavenie neformálnym spôsobom obohatilo hodiny anglického jazyka a veríme, že tých slabších motivovalo k usilovnejšiemu štúdiu angličtiny.

A tu je pár názorov našich druhákov:

„... predstavenie sa mi páčilo, herci vedeli dobre improvizovať a pracovať s publikom.“

„... páčilo sa mi to, pokojne by som si to pozrel ešte raz.“

„... dialógy v hre boli veľmi jednoduché, bolo to vhodné pre mladších žiakov.“

„....bolo to jednoduché, zaujímavé a vtipné predstavenie.“

„....dúfam, že sa podobného podujatia ešte zúčastníme.“

„... páčil sa mi príbeh aj scéna, nepáčilo sa mi prerušovanie hry a vysvetľovanie slovíčok, pretože som hercom veľmi dobre rozumel.“

Mgr. Emília Čulková

Karneval

Vo štvrtok 10.2.2011 sme sa zúčastnili na tradičnom karnevale na ZŠ, a keďže toto podujatie sa konalo v predvečer Valentína, boli chlapci vyzbrojení nielen karnevalovými maskami, ale aj krásnymi srdiečkami s ešte krajšími želaniami. Z minulých rokov máme skúsenosť, že sa pre myšlienku karnevalu vždy nadchnú a prisľúbia, čo všetko prinesú z domu, ale napokon sme vždy pri tvorbe masiek odkázaní na skromné internátne zdroje. Tento rok sme sa teda prestrojili za Dlhého – Širokého – Bystrozrakého, za smrtku, ktorá miluje až za hrob, bohatého šejka (kvôli úlovku), kovboja, policajta, gynekológa, hokejových reprezentantov aj originálnu brutovskú fašiangovú kozu. Hostitelia pripravili podujatie na vysokej úrovni so živou hudbou, bohatým občerstvením a tombolou. Z masiek sa na najvyššej priečke umiestnila trojica Dlhý – Široký – Bystrozraký. Najvyšší dlháň z prvého ročníka Filip Pašeň si zobral na plecia Kapitánčika alias Kapitána, dobre stavaný Robert Čačo sa vypchal za Širokého a Vlado Timanik si na požičaný modrý plášt zavesil niekoľko párov okuliarov. Koza Marcela Hockicka skončila na piatom mieste, ale ocenené boli všetky masky. Naši talentovaní tanečníci a hudobníci dostali pozvanie na prípravu reprezentačného programu z príležitosti 60. výročia ZŠ. Tohto roku sa nám oslavy Valentína tak zapáčili, že sme ho oslávili trikrát. Boli sme ešte na námestí, kde bol pripravený kultúrny program a krájala sa valentínska torta a pozvali sme dievčatá na recipročné zábavné podujatie do ŠI. A napokon pre všetkých valentínské vyznanie:

Keby moje srdce vedelo hovoriť,

Hovorilo by len o tebe.

Keby vedelo chodiť,

Chodilo by len za tebou.

Ale moje srdce vie len biť,

tak bije len pre teba.

Ľúbim Ťa.

PhDr. Valéria Capeková

Aktivity tried

Bowling I. F

Dňa 10.2.2011 sa uskutočnila triedna akcia v rámci I. F. Za účasti triednej profesorky Mgr. Kataríny Šmičekovej sa konal Prvý triednicky bowlingový turnaj v hoteli Lineas. Trieda sa rozdelila na tri skupiny. Športové zápolenie sa však nieslo viac v priateľskom než súťaživom duchu. Za spomenutie stojí výkon Lukáša Urbana a Jána Mochňáka, ktorí excelovali brilantnou hrou.

Lyžovačka na Drienici

Aj my, študenti III. F, sme boli jednou zo skupiniek, ktoré mohli dňa 11.2.2011 poctiť lyžiarske stredisko Drienica svojou prítomnosťou. Práve kvôli bežným situáciám a drobnostiam, ktoré môže pripraviť len život sám, sa stal aj tento výlet jedinečným a nezabudnuteľným. Naša výprava za dobrodružstvom sa začala ešte pred siedmou hodinou ráno na autobusovej stanici, kde nás už naša triedna profesorka čakala pripravená na akciu. S úsmevom na tvári, ako správna skautská vedúca ihneď uvoľnila formálnu atmosféru a zavelila na odchod. Napriek priaznivému počasiu sa výlet tváril otázne, no bolo to len zdanie, pretože po spustení vleku ožila celá Drienica. Niektorí z nás sa na lyže odhodlali po prvý krát, iných zase lyže až tak nezaujímali, ale táto skutočnosť ich rozhodne o zážitky pripraviť nemohla! Na pohyb a zábavu tu bolo viac možnosti. Kolobeh svah – vlek po čase zmohol aj tých najodvážnejších. Nepovšimnutý neostal ani miestny bufet, kde sme sa nakoniec všetci zišli. Tak dobití lyžovaním a nasýtení čerstvým vzduchom s vyplazenými jazykmi sme navštívili ešte aj miestne wellness centrum. Niektorí vytrvalci aj po celom dni šantili v bazéne ako malí chlapci, flegmatici uprednostnili skôr relax v bublinkových jacuzzach. O spomienky sme mali rozhodne postarané, no aj tak sme mali ešte jednu pred sebou. Napriek časovej rezerve, s ktorou sme sa na autobusovú zastávku vybrali, nás vodič prehliadol a nechal na mieste. Naša flexibilita bola až neuveriteľná. Takmer každý mal nápad, alebo riešenie, ako daný problém zvládnuť. Vďaka chladnej hlave a výbornému kolektívu sme sa nakoniec všetci dostali včas domov. Ale ako vraví jedno príslovie: ,,Lepšie raz vidieť, ako sto krát počuť.“ Michal Džoganík, III. F

Bowligový turnaj IV.F

Voľný čas spoločne trávili žiaci IV. F triedy na turnaji v bowlingu 16.2.2011 v Športe. Hrali sme dve kolá. V prvom boli najlepší žiaci Gondžúr 134, Gladiš 118 a Krajňak 102. V druhom kole boli výsledky nasledovné: Staško 121, Gladiš 111 a Ružbarsky 101. Celkovo najlepšie výsledky dosiahol triedny učiteľ Ing. František Moyzes so 131 a 134 bodmi. kolektív IV. F

Stužková slávnosť IV. D

Deň 18. február 2011 bol významným v živote triedy IV. D. Vtedy sa konala stužková slávnosť v krásnom prostredí PKO. Zúčastnili sa jej všetci študenti tejto triedy, ich rodičia a ďalší hostia. Aj keď sa príprava rozbiehala pomaly, ako sa termín v kalendári blížil, aktivita študentov sa zintenzívnila.

Všetci sa k príprave postavili múdro – nacvičili sme oficiálnu časť, študenti vymysleli a nacvičili program, v ktorom boli zapojení, a prejavili sa, prakticky všetci. V rámci toho sme strávili spoločne viacero hodín v škole aj mimo nej. Odhalili sa doteraz skryté alebo málo prejavované rezervy u viacerých – niekto prejavil organizačný talent, iní zase scenáristické vlohy. Aktivita gradovala v poslednom týždni, kedy už pri zapečatenej triednej knihe všetky myšlienky sa mohli upriamiť len na túto očakávanú udalosť.

Poctivá príprava priniesla očakávané ovocie. Stužková slávnosť bola príjemnou spoločenskou udalosťou s pozitívnymi ohlasmi ako zo strany študentov, tak zo strany hostí. Teraz si už iba prajeme veľa síl a energie do nastávajúceho maturitného obdobia.

Ing. Tatiana Varadyová

Poker III.D

V stredu po škole sme sa stretli v našej triede, aby sme sa po meraniach a elektronike odreagovali zabudli na nervy, stres a zahrali si poker. Táto hra je všetkým z Vás určite známa, no my sme si na pomoc pri organizovaní chipov a stolov zavolali odborníkov.

Hra začínala pri dvoch stoloch po ôsmich hráčoch. Neskôr sa šesť pokrových hráčov Jakub Jeleň, Ján Dvorščák, Patrik Sopko, Martin Tutko, Jozef Goga, Tomáš Blanárik, ktorí preukázali povestnú „kamennú tvár“ presunuli k finálovému stolu. Finále bolo napínavé a do poslednej chvíle nebolo zrejmé, kto skončí ako víťaz. Žetóny migrovali od jedného hráča k druhému. Napokon sa ním stal Jakub Jeleň, ostrieľaný hazardér. Jakub si odniesol sladkú odmenu aj darčeky od sponzora turnaja spoločnosti McMillan.

Patrik Sopko III.D

Stužková slávnosť IV. D

Deň 18. február 2011 bol významným v živote triedy IV. D. Vtedy sa konala stužková slávnosť v krásnom prostredí PKO. Zúčastnili sa jej všetci študenti tejto triedy, ich rodičia a ďalší hostia. Aj keď sa príprava rozbiehala pomaly, ako sa termín v kalendári blížil, aktivita študentov sa zintenzívnila.

Všetci sa k príprave postavili múdro – nacvičili sme oficiálnu časť, študenti vymysleli a nacvičili program, v ktorom boli zapojení, a prejavili sa, prakticky všetci. V rámci toho sme strávili spoločne viacero hodín v škole aj mimo nej. Odhalili sa doteraz skryté alebo málo prejavované rezervy u viacerých – niekto prejavil organizačný talent, iní zase scenáristické vlohy. Aktivita gradovala v poslednom týždni, kedy už pri zapečatenej triednej knihe všetky myšlienky sa mohli upriamiť len na túto očakávanú udalosť.

Poctivá príprava priniesla očakávané ovocie. Stužková slávnosť bola príjemnou spoločenskou udalosťou s pozitívnymi ohlasmi ako zo strany študentov, tak zo strany hostí. Teraz si už iba prajeme veľa síl a energie do nastávajúceho maturitného obdobia.

Ing. Tatiana Varadyová

Rekonštrukcia vstupného priestoru školy

V uplynulých dňoch bola dokončená výmena vstupných dverí a presklených výplní vo vestibule školy. Bol nainštalovaný automatický dverový systém riadený mikroprocesorom s možnosťou voľby režimu prevádzky. Týmito úpravami sa zlepšila tepelná pohoda vo vestibule, estetický vzhľad vstupných priestorov a v neposlednej miere aj zabezpečenie školy vzhľadom na nevyhovujúci technický stav pôvodných dverí.

Mgr. Václav Vystavěl

Školská liga v stolnom tenise

V mesiacoch október 2010 – január 2011 prebiehala školská liga študentov v stolnom tenise. Z celkového počtu prihlásených 12 žiakov vyšiel víťazne študent Gladiš, IV.F, na II. mieste skončil študent Bajus, IV.C a na III. mieste študent Kočiš, II.C. Zápasy prebiehali s veľkým nasadením, nakoľko víťazi postupujú ďalej do obvodného kola.

PaedDr. Eva Buzgová

ProFIIT 2011 – korešpondenčné kolo

V dňoch 21.1.až 6.2.2011 sa uskutočnilo korešpondenčné kolo programátorskej súťaže ProFIIT. Stredoškoláci z celého Slovenska, ktorí sa do súťaže prihlásili, dostali prostredníctvom internetu 10 úloh – problémov, ktoré bolo naozaj problém vyriešiť. Nielen programátorské schopnosti, ale aj vedomosti z matematickej analýzy, geometrie a fyziky rozhodovali o úspechu, či neúspechu. Až 5 študentov našej školy si vybojovalo postup do celoslovenského finále, ktoré sa koná v dňoch 17. až 18.3.2011 na fakulte FIIT STU v Bratislave. Gratulujeme a držíme palce Michalovi Jurečkovi, Patrikovi Sopkovi, Kamilovi Triščíkovi (všetci III. D), Pavlovi Vargovčíkovi (III. C) a Damiánovi Feťkovi (II. B).

Ing. Peter Vargovčík

Elektrikárska latka

Dňa 1.2.2011 sa v telocvični školy uskutočnil pretek v skoku do výšky. Z jedenástich zúčastnených súťažiacich sa najviac darilo Slavomírovi Kožárovi z III. D, ktorý výkonom 150 cm túto súťaž vyhral. Na druhom mieste, výkonom 145 cm, sa umiestnil Jakub Nemergut z II. S a tretím v poradí bol Dávid Vaľuš, taktiež z II. S, výkonom 140 cm. Súťažili sme v technicky náročnej disciplíne, avšak práve zúčastnení dokázali, že sa to dá a že atletika je stále kráľovnou športu.

Mgr. Vladimír Hudáček

Vedomostný kvíz o športe

Dňa 1.2.2011 prebehla na školskom internáte vedomostná súťaž so športovou tématikou. Súťaže sa zúčastnilo 11 študentov zo všetkých výchovných skupín školského internátu. Na 15 otázok z rôznych oblastí športu najlepšie odpovedal študent Marek Knapík z II.C, ktorý mal 14 správnych odpovedí. O druhom a treťom mieste rozhodla dodatočná otázka. Druhý skončil Tomáš Dopirák z II. B a na treťom mieste Kristián Tinath z I. SA.

Mgr. Štefan Dankovič

Armwrestling cup

Dňa 8. 2. 2011 sa študenti SPŠE Prešov zúčastnili piateho ročníka súťaže v pretláčaní rukou pod názvom ARMWRESTLING CUP GYMNÁZIUM LIPANY 2010. Čoraz populárnejšia súťaž tento rok prilákala viac ako 70 študentov z 10 SŠ škôl Prešovského kraja. Chlapci súťažili v troch váhových kategóriách do 65 kg, do 75 kg a nad 75 kg. Dievčatá si merali svoje sily v kategórii do 55 kg a nad 55 kg. Pekný úspech dosiahol študent III. C Marek Novák, ktorý v konkurencii 21 pretekárov do 65 kg obsadil 5. miesto. Študent III. C Vladislav Kovaľ skončil v rovnako početnej kategórii na peknom 6. mieste. Ďalší naši študenti vzorne reprezentovali školu, ale súperi boli nad ich sily. V kategórii do 75 kg to bol Lukáš Krafčik z III. C a nad 75 kg Ján Birka z II. C a Tomáš Genčur zo IV. D. Juliana Korbová zo IV. D reprezentovala školu v kategórii nad 55 kg.

Mgr. Štefan Dankovič

Štvrtáci bodovali spoza zelených stolov

Družstvo školy (Bajus IV. C, Gladiš IV. F, Kachman IV. B) sa zúčastnilo dňa 9.2.2011 obvodného kola v stolnom tenise študentov stredných škôl. Celkove bolo prihlásených 14 stredných škôl a hralo sa v 4 skupinách. Naši chlapci sa dostali do B skupiny ako nasadení s Gymnáziom J. A. Raymana a SOŠ Lesníckou. Skupinu vyhrali a postúpili do finále, kde sa stretli s Gymnáziom Sv. Moniky, GK2, a SŠ Ľ. Podjavorinskej. Vo finále sme prehrali 2 zápasy a nad SŠ Ľ. Podjavorinskej sme vyhrali, čím sme sa umiestnili na 3. mieste. Najlepším hráčom družstva bol Gladiš zo IV. F.

PaedDr. Eva Buzgová

Máme víťaza olympiády v informatike

Dňa 11.1.2011 sa na prešovskom gymnáziu na Konštantínovej ulici konalo krajské kolo olympiády v informatike (bývalá matematická olympiáda - kategória programovanie). Na túto súťaž si v novembrovom domácom kole vybojovali postup dvaja študenti našej školy : Miroslav Kravec z II. S a Damián Feťko z II. B triedy. Fantastický úspech dosiahol Miroslav Kravec, keď v Prešovskom kraji s celkovým počtom 28 bodov zvíťazil. Damián Feťko sa taktiež držal statočne. Patrí mu 7.miesto a s 12 bodmi sa stal úspešným riešiteľom krajského kola.

Ing. Peter Vargovčík

Plavci nesklamali

Dňa 17.2.2011 sa zúčastnilo plavecké družstvo školy (Kollarčík IV.A, Fritz IV.D, Polčan II.F, Birčák II.A, Paronai II.B, Lahučký I.B a Mihok I.B) obvodného kola v plávaní stredných škôl. V disciplíne 100 m motýlik študent Kollarčík skončil na III. mieste. V najkrajšej plaveckej disciplíne 4x50m polohový pretek podali chlapci vyrovnaní výkon a skončili na II. mieste (Polčan, Birčák, Paronai, Kollarčík). Celkove sa na súťaži zúčastnilo 10 stredných škôl a o to viac nás dosiahnuté výsledky tešia.

PaedDr. Eva Buzgová

Recyklohry

Iste ste si už všimli veľkú červenú zbernú nádobu vo vestibule školy. Je určená na zber drobných elektrozariadení s výnimkou žiariviek, batérií a akumulátorov. Prečo sa práve vy máte zapojiť do ich zberu? V prvom rade pomôžete chrániť životné prostredie. Tým ďalším dôvodom je to, že v rámci projektu Recyklohry, do ktorého sa naša škola zapojila, môžete získať cenné body pre školu, ktoré sa dajú vymeniť za atraktívne ceny. Viac sa dozviete na: www.recyklohry.sk


RNDr. Anna Budišová

SPONZORI