2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Tretia zlatá medaila pre nášho študenta

martin-sekera-n

Študent 4. ročníka SPŠE v Prešove, Martin Sekera, sa stal víťazom celoštátneho kola Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo 20.3.2017 v Bratislave. V kategórii stredných odborných škôl sa spomedzi 8 súťažiacich umiestnil už tretíkrát počas svojho štúdia v SPŠE na prvom mieste v tomto celoštátnom kole.

Súťaž pozostávala z počúvania a čítania s porozumením, gramatického testu a ústnej časti, v ktorej študenti pracovali s obrázkom a viedli voľný rozhovor na zadanú tému. Z celkového počtu 100 bodov získal Martin 94 bodov. Pre samotného Martina a zároveň aj pre našu školu je to obrovský úspech, keďže učiť sa nemecký jazyk a plynule v ňom komunikovať nie je jednoduché.


Samotný Martin nám porozprával svoje dojmy zo súťaže:

„Na olympiáde som spoznal známe tváre súťažiacich, s ktorými som sa počas rokov spriatelil. Moja nálada ihneď stúpla a stres trochu opadol. Za posledné roky som sa naučil, že vnútorný pokoj človeka ovplyvňuje 70% jeho výkonu pri súťaži a iba 30% sú samotné vedomosti.

Súťaž sa začala písomnou časťou, pri ktorej sa človek musí maximálne sústrediť, aby bol schopný zachytiť dôležité informácie. Po písomnej časti nasledovala prestávka a po nej hneď ústna časť. Pri rozprávaní som cítil, že som nervózny, no predsedníčka komisie bola taká ohúrená, až sa ma musela opýtať, ako som sa naučil tak dobre ovládať nemčinu.

Po ústnej časti nasledoval obed a potom vyhodnotenie v Primaciálnom paláci, v ktorom sa napätie všetkých súťažiacich dalo priam krájať. Vyhlasovanie výsledkov každej kategórie postupuje vždy od posledného miesta až k prvému. Moje meno zaznelo ako posledné. Zaplavil ma pocit neuveriteľnej vďaky, šťastia, no zároveň aj mierneho smútku. Vďaka olympiádam som prežil tie najkrajšie chvíle v mojom živote a táto bola tá posledná ... a víťazná. Za víťazstvo som obdržal finančnú odmenu, študijné materiály a dary od sponzorov olympiády, no najväčší dar bolo víťazstvo samotné, ktoré by som bez podpory svojich blížnych nikdy nedosiahol.

Koľko rečí poznáš, toľkokrát si človekom. Cudzí jazyk otvára v živote dvere, ktoré sú pre mnohých iných zatvorené. Človek môže spoznávať nové kultúry, nových ľudí a nádherné krajiny bez toho, aby bola reč jeho prekážkou. Cesta k cudziemu jazyku si nevyžaduje nič iné iba čas. Kontakt s cudzím jazykom je to najviac, čo môžete urobiť, aby ste sa ho naučili. Sledujte filmy, čítajte, počúvajte nahrávky ... Venujte sa cudzej reči každý deň aspoň 5 minút a ona si k vám nájde cestu tak, ako si našla ku mne.“

Mgr. Miroslava Gajdošová

Projekt 3D Techniques – stretnutie v SPŠE Prešov

3d-techniques-j

Naša škola je v súčasnosti zapojená do projektu 3D Techniques v rámci programu Erasmus+. Na tomto projekte spolupracujeme s partnermi z Česka a Švédska. Projekt je zameraný na výrobu učebných pomôcok a je rozdelený na viacero etáp, pričom každá etapa projektu sa realizuje na niektorej zo zapojených partnerských škôl.

Od 13.3. do 17.3.2017 prebiehala na pôde našej školy druhá etapa projektu. V tejto etape sme sa spolu s našimi zahraničnými partnermi zamerali na stavbu 3D tlačiarní, ktoré by mali nájsť využitie pri výrobe nami navrhnutých učebných pomôcok. Opierajúc sa o predchádzajúce skúsenosti s tlačiarňami od firmy Pruša, zvolili sme na realizáciu nášho projektu stavebnicu 3D tlačiarne Pruša i3 MK2. Do projektu sa zapojili šikovní študenti z III.C triedy, vďaka čomu sa nám podarilo postaviť tlačiareň v predstihu a ostal nám čas aj na iné zaujímavé aktivity. Okrem samotnej výroby učebných pomôcok je cieľom projektu aj spoznávanie partnerských krajín, miestnej kultúry a zvykov. Preto sme sa snažili našim partnerom ukázať všetko, čo je pre nás typické a na čo sme hrdí. Ponúkli sme im krátke vystúpenie folklórneho súboru a učili sme ich jednoduché tance, ukázali sme im historické pamiatky mesta, múzeum a spolu s našimi zahraničnými partnermi sme sa vydali na celodenný výlet do Vysokých Tatier. Veľký úspech zožala Belianska jaskyňa, ale tak isto aj návšteva Tricklandie a Tatranského dómu na Hrebienku postaveného z ľadu. Na záver výletu nesmeli chýbať bryndzové halušky a pirohy. Aby čas strávený v Prešove bol využitý naplno, naši študenti pripravili na každý večer pre svojich zahraničných kamarátov bohatý program. Vzali ich na populárnu Laser Game, pripravili im opekačku, pozvali ich na koncert a ukázali im rôzne zákutia Prešova. Učitelia partnerských škôl mali príležitosť vidieť náš vzdelávací systém a porovnávať rozdiely. Naše spoločné chvíle boli využívané na výmenu informácií a nápadov, veď napokon aj to bolo jedným z cieľov tohto projektu.

Máme pred sebou ešte dve ďalšie etapy projektu, ktoré prebehnú na budúci školský rok vo Švédsku a v Česku. Dovtedy budeme pracovať na návrhu užitočných školských pomôcok, ktoré budú na záver projektu umiestnené na internetovej stránke projektu. Učitelia a študenti z rôznych kútov sveta budú mať k dispozícii 3D modely učebných pomôcok spolu s návodmi na ich stavbu. Ak budú mať k dispozícii 3D tlačiareň, môžu si tieto učebné pomôcky vyrobiť a používať na vyučovaní.

Ing. Jozef Macej

Projekt ISTRA

Jednou z úloh SPŠE Prešov je realizovanie stratégie šírenia projektu ISTRA medzi partnerstvami a vyhotovenie potrebných dokumentov pre toto šírenie.

V prílohe nájdete nami vytvorený prospekt v slovenskej verzii, kde nájdete ďalšie informácie ohľadom projektu. K projektu ISTRA sme vytvorili aj prospekt v anglickom jazyku.

istra-pngistra2-png

Ing. Vladimíra Pastirová, Mgr. Miroslava Gajdošová

Junior Internet

Odborná hodnotiaca komisia súťaže Junior Internet hodnotila prihlásené projekty v kategóriách JuniorWEB, JuniorBLOG, JuniorDESIGN, JuniorTEXT, JuniorAPP a JuniorLEARN. Študenti našej školy zaslali 13 projektov. Do finále celoslovenského kola tejto súťaže, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave dňa 31.03. – 01.04.2017, postúpili:


Henrich Hanušovský, III.SA (v kategórii JuniorAPP)

Projekt:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studiohez.www.balladventure,


Patrik Beliš, IV.B (v kategórii JuniorAPP)

Projekt:https://drive.google.com/open?id=0B8-Xuu7TXtYZSGhZTUZPbTNxWnc,


Samuel Farkaš, Richard Janka, I.B (v kategórii JuniorLEARN)

Projekt: Detský domov Štós, http://www.detskydomovstos.sk/,


Radovan Škop , III.SA (v kategórii JuniorDESIGN)

Projekt: Portfólio, https://www.behance.net/radovanskop,


Jozef Cipa, III.SB (v kategórii JuniorAPP)

Projekt: https://itunes.apple.com/sk/app/moja-zast%C3%A1vka/id1209063618?mt=8,


Filip Farkaš, IV.C (v kategórii JuniorAPP)

Projekt: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gonar.game.android


Výsledky celoslovenského kola súťaže Junior Internet boli pre nás potešujúce. Henrich Hanušovský obsadil 3. miesto v kategórii JuniorAPP a Patrikovi Belišovi udelila spoločnosť Amavet špeciálne ocenenie.

Všestrannosť našich študentov pokryla všetky súťažné kategórie. Naši čitatelia, ponúkame vám možnosť otvoriť si priložené linky študentských prác. Presvedčte sa o zručnosti a kreativite študentov SPŠE Prešov.

Študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

Ing. Gabriela Mitrová

Krajské kolo SOČ 2017

krajske-kolo-s

Dňa 31.3.2017 sa uskutočnilo Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v Strednej odbornej škole, Jarmočná, v Starej Ľubovni. Tento ročník bol v poradí 39. Naša škola mala zastúpenie v piatich odboroch s počtom deväť prác.

Aj v tomto roku boli naši študenti úspešní. Hlavne v kategórii 12 Elektronika a hardware, 11 Informatika a 1 Problematika voľného času.

V kategórii Problematika voľného času sa umiestnil na 3. mieste Jakub Piga, študent IV.SB, s prácou Automatizovaný koľajový pohon.

Úspešným riešiteľom v kategórii Informatika bol opäť Marek Gogoľ, študent IV.B triedy, ktorý obsadil 1. miesto s prácou Super Admin.

Najväčší úspech zožali naši študenti v kategórii Elektronika a hardware, kde sme obsadili 1. a 2. miesto. Na 1. mieste skončil Jozef Török zo IV.C triedy s prácou Multifunkčné prenosové zariadenie. V poradí na 2. mieste skončili študenti Jozef Ferko z triedy IV.SB a Juraj Stekla z triedy IV.SA s prácou Domácnosť ovládaná inteligentným zrkadlom.

Študenti Marek Gogoľ, Jozef Török, Jozef Ferko a Juraj Stekla postupujú na Celoštátnu prehliadku Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa uskutoční 25. – 28. apríla 2017 v Strednej priemyselnej škole J. Murgaša v Banskej Bystrici.

Týmto by som chcel poďakovať všetkým našim študentom za ich účasť v súťaži KK SOČ. Všetkým postupujúcim pogratulovať k ich postupu do Celoštátneho kola SOČ a popriať im veľa úspechov vo farbách SPŠE Prešov.

Ing. Ondrej Kontura

Súťaž ENERSOL

sutaz-enerso

Súťaž ENERSOL SK je zameraná na práce v oblasti Elektroenergetiky a má tieto súťažné kategórie:

1. Hlavná kategória

Všetky práce sú zamerané na témy v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave. Ich význam spočíva v získaní podstatných informácií o využívaných technológiách a materiáloch.

2. Tvorivá kategória

V rámci tejto kategórie sa využívajú tvorivé schopnosti žiakov v spolupráci so svojimi učiteľmi (konzultantmi). Výsledkom tejto spolupráce je vytvorenie výrobkov.

3. Propagačná kategória

Táto kategória je doplnkovou formou propagácie tém projektových úloh. Jej obsah je zameraný na tvorivú umeleckú činnosť (plagáty, výroba propagačných predmetov, keramika, literárna činnosť a iné).


V krajskom kole súťaže ENERSOL SK, ktoré sa konalo dňa 22. marca 2017 v SOŠT v Humennom, naši študenti obsadili prvé 3 miesta:

 1. miesto Kristián Knapík (II.A) s prácou „Energetický audit školy“, v hlavnej kategórii
 2. miesto Jakub Kubica, Matúš Harčarik (IV.SB) s prácou „Solárna elektráreň“, v tvorivej kategórii
 3. miesto Tomáš Hudáč (III.A) s prácou „Výroba elektrickej energie z organického odpadu“, v hlavnej kategórii

Prvé dve miesta postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 11.-12. apríla 2017 v Senici v SOŠ.

Ing. Mária Sláviková

3. Matematická konferencia

matematicka-ko

Kedysi v minulosti fungoval v našej škole projekt „Nadaní študenti“, ktorý umožňoval talentovaným študentom v nejakej oblasti pripravovať sa na súťaže v čase vyučovania. Samozrejme, pod dohľadom vyučujúceho, ktorý bol za danú súťaž zodpovedný. Talentovaní študenti túto možnosť veľmi vítali, pretože mohli komunikovať nielen s učiteľom, ale navzájom medzi sebou, a vzájomne sa obohatiť získanými poznatkami. Napadlo nám zaviesť túto myšlienku znovu, aby sa nadšenci matematiky aspoň vzájomne spoznali. Naši študenti sa vo veľkom počte hlásia do matematických súťaži, ako Matematický Klokan, súťaž Genius –Matematicus, Pangea a iné. Chceli sme ich pred súťažou trochu „prebudiť“ k lepším výkonom a vymysleli sme si akciu, ktorú sme nazvali Matematická konferencia.

Starší študenti sa tu ujmú úlohy „učiteľov“ a formou prezentácií pripravia riešenia zaujímavých úloh mladším spolužiakom. Mali sme veľkú radosť z toho, že v škole sú mnohí schopní študenti, ktorí si dali námahu s vytvorením názorného riešenia, vymysleli rôzne alternatívy v postupoch úloh a pripravili pre nás všetkých krásne prezentácie aj s animovanými ukážkami. Účastníci konferencie ocenili výstupy študentov nielen potleskom, ale nešetrili ani chválou na úroveň spracovania pomocou IT prostriedkov. Vyučujúce matematiky koordinovali diskusie a pridali svoje poznatky k danej téme. Od čias, kedy sa realizoval projekt „Nadaní študenti“ a študenti sa pri príprave na súťaž zatvorili do výpočtového laboratória, kde ich nikto nerušil, sa v našej škole veľa zmenilo. Dnes máme konferenčnú miestnosť, kde študenti vystupujú v technicky dobre vybavenom prostredí. A verte, že mať v jednej ruke mikrofón a v druhej laserové ukazovadlo bolo aj pre prezentujúcich študentov pred viac ako 70-členným publikom zážitkom.

V tomto školskom roku to bola už 3. Matematická konferencia. O tom, že to má význam, svedčia aj výsledky študentov našej školy na súťažiach. Napríklad v súťaži Matematický Klokan v minulom školskom roku aj v kategórii Kadet (súťažilo spolu 179 škôl), aj v kategórii Junior (súťažilo 167 škôl) patrili našej škole 2. miesta v štáte a študent Jonáš Dujava (kat. Junior) obsadil 1. miesto v štáte v umiestnení jednotlivcov.Rok predtým nám parilo 1. miesto v štáte v kategórii Kadet a 2. miesto v štáte v kategórii Junior. Sú to pekné výsledky a myslíme si, že aj taká spoločná akcia, kde sa študenti navzájom spoznávajú a obohacujú novými poznatkami, k týmto výsledkom prispela.

RNDr. Daniela Tekeľová

Deň učiteľov

den-ucitelov

Každoročne koncom marca si pripomíname Medzinárodný deň učiteľov v súvislosti s narodením učiteľa národov Jana Amosa Komenského.

Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci našej školy, aj bývalí kolegovia sa stretli na slávnostnom zasadnutí 30. marca 2017 o 14. hodine v priestoroch reštaurácie Mladosť.

Zástupcovia Žiackej školskej rady sa svojím prejavom prihovorili a poďakovali všetkým pedagógom za ich vykonanú prácu a snahu. Potom predniesol svoj príhovor riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, MBA, ktorý prítomným zaprial príjemné posedenie, aj spontánnu zábavu, ku ktorej prispela ľudová hudba muzikantov z Raslavíc. Pán riaditeľ rovnako tradične zablahoželal narodeninovým oslávencom – Mgr. Vladimírovi Hudáčkovi, PaedDr. Eve Buzgovej a Ing. Martinovi Vujčíkovi. Uprostred plnenia si povinností a neustáleho zhonu všedných dní to bolo pár príjemne strávených hodín vzájomných rozhovorov a zábavy. Tak do videnia v roku 2018!

Mgr. Iveta Kovaľová

Matematická súťaž KLOKAN

matematicky-kl

Už niekoľko rokov sa naši študenti zapájajú do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete – MATEMATICKÝ KLOKAN. Táto jednorazová súťaž prebehla 20. marca 2017 na štyroch svetadieloch v približne šesťdesiatich krajinách. Z našej školy sa do súťaže tento rok zapojilo 64 študentov prvého a druhého ročníka, ktorí patria do kategórie Kadet O12, a 32 študentov tretieho a štvrtého ročníka, ktorí súťažili v kategórii Junior O34. Výsledky súťaže budú zverejnené organizátorom najskôr 10.4.2017 na stránke www.matematickyklokan.sk. Každý súťažiaci dostane diplom a najúspešnejší riešiteľ každej školy diplom školského šampióna. Všetci súťažiaci budú zaradení do žrebovania, v ktorom štyria z nich získajú tablety. Desať najúspešnejších stredoškolákov zo Slovenska sa v auguste 2017 zúčastní Medzinárodného tábora najúspešnejších riešiteľov Klokana. Uvidíme, či medzi nimi bude tento rok aj študent našej školy.

Mgr. Mária Solarová

Finále 10. ročníka súťaže VSD

sutaz-vsd-j

Finále jubilejného 10. ročníka tímovej súťaže VSD sa konalo 2.3.2017 v Prešove - Solivar.

Podujatie v opravených priestoroch bývalého skladu soli v Solivare sa vydarilo. Prezentovalo sa 19 súťažných tímov s úžasnými modelmi. Okrem toho, boli tri práce v novej kategórii Naj nápad pre VSD. Bol to doteraz najlepší ročník podľa hodnotení viacerých účastníkov. V príjemnom prostredí sa všetci dobre cítili. Program bol výborne pripravený. Catering bol ako vždy excelentný. Mali sme aj prehliadku vo varni soli František s výkladom. Každý dostal na začiatku a aj na konci súťaže užitočné praktické darčeky.

Témou 10. ročníka bola učebná pomôcka pre energetikov.Všetky práce boli na vysokej úrovni a mohli by sa použiť ako praktická časť maturitnej skúšky.

Naši študenti vo finále 10. ročníka súťaže VSD v Solivare obsadili tieto miesta a dostali veľmi hodnotné vecné ceny:

1. miesto - Tomáš Hudáč z III.A - Naj nápad pre VSD – Detekcia elektrických vedení pre leteckú dopravu.

2. miesto - Daniel Leško z I.C - Naj nápad pre VSD – LED – Viac informácií o LED technológii.

4. miesto - tím: Traja králi z III.B - Sebastián Ivan, Jakub Juraško a Jakub Fecko –Vysokonapäťový odpojovač.

Ďalšie naše tímy:

Powerwind z III.A – Marek Salamon a Martin Prečuch – Veterná a solárna elektráreň,

Bleskozvodi zo IV.C – Ľuban Olejár a Matej Zboran – Pomôcka pre elektrikára,

Magnum Opus z III.B – Richard Fiľo, Richard Sabol a Tomáš Boháč – Model elektrárne a rozvod energie,

Peltiev z III.A – Gabriel Ličák a Jakub Hrušecký – Autíčko s Peltierovým pohonom,

Vašeň z IV.A – Jakub Vasiľ a Jozef Pašeň – Učebná pomôcka pre energetikov, elektroinštalácia a 3D model pre obytnú budovu.

Pripravuje sa ešte novinka: Realizované modely by sa ukázali aj širšej verejnosti na výstave v Slovenskom technickom múzeu (STM). Prezentovali by študentov, ich práce a nápady. Predpokladaný termín výstavy by mal byť jún, kedy veľa žiakov ZŠ chodí do technického múzea na takéto aktivity.

Vďaka patrí organizátorovi súťaže – spoločnosti VSD, a.s., všetkým účastníkom za prípravu, prezentáciu modelov a nápady.

Ján Haluška

Jarné chvíle v ŠI

skolsky-inter

Po jarných prázdninách sa študenti vrátili oddýchnutí a plní síl. Psychohygiena pomohla hlavne našim štvrtákom, ktorí sa tento mesiac museli popasovať s prvou časťou maturitnej skúšky. Študenti sa skúšky dospelosti nezľakli a do školského internátu sa vracali s usmiatou tvárou a dobrou náladou. Pre nich sa tento deň stane pamätným, nám však obleky a strniská pripomínajú, že opäť sa budeme musieť rozlúčiť s najstaršími členmi našej veľkej internátnej rodiny.

V tomto mesiaci všetci študenti absolvovali celointernátne stretnutie za účelom poskytnutia informácií ohľadom internátnej siete. Študenti boli oboznámení so zmenami vo Vnútornom poriadku ŠI a upozornení na práva a povinnosti používateľa podľa článku III Dohody o pripojení do internetu prostredníctvom počítačovej siete SPŠE Prešov.

Zo športového repertoára dominoval volejbal, a to nielen v našej telocvični, ale aj v školách SOŠ podnikania a SOŠ technickej. Náš internátny volejbalový mannschaft sa tešil z novej ligovej lopty značky Mikasa, ktorá prispeje k skvalitneniu volejbalových zápasov. Slnečné a teplé počasie vyhnalo chlapcov na vzduch, kde si zlepšujú kondíciu behom a silu streetworkout cvičeniami. Samozrejme, stále drvivá väčšina navštevuje školskú posilňovňu, ktorá častokrát „praská vo švíkoch“. Divadlo Alexandra Duchnoviča študentom ponúklo premiéru komédie Fantázia. Už samotný názov Fantázia prezrádza, že komédia je postavená na veľmi jemnom príbehu, v ktorom sa statkár snaží vydať svoju dcéru. Má psíka, ktorý nesie meno Fantázia, stratí ho a šesť nádejných ženíchov, ktorí prídu, dostane úlohu, aby našli Fantáziu.

V závere mesiaca si študenti zmerali sily v súťažno-zábavnom kvíze 5 proti 5, ktorý predstavuje ekvivalent televízneho programu. Nadšenci first person hier si vyskúšali novú laserovú arénu Koral v Prešove. Adrenalínová zábava, v ktorej hráči strieľajú proti sebe modernými laserovými zbraňami v tmavej uzavretej aréne, otestovala kondíciu a reflexy študentov 1. a 2. ročníka.

Mgr. Tomáš Bosák

Kurz JUNIOR AKADÉMIA

junior-akademakademia-png

V druhom polroku sa v škole začali pilotné kurzy JUNIOR AKADÉMIE v troch oblastiach. Jednou oblasťou bol kurz JA v elektronike. Kurz bol určený pre žiakov ZŠ, ktorí mali záujem doň prihlásiť sa. Kurzy JA prebiehali v mesiacoch február a marec a žiaci hravou formou získali určené vedomosti z danej problematiky. Náplňou bolo:

 • oboznámenie sa so súčiastkami,
 • naučiť sa spájkovať,
 • praktické overenie základných zákonov elektrotechniky,
 • oboznámenie sa s programom Multisim,
 • praktická realizácia stavebnice,
 • a iné.

Na JA elektronika boli konkrétnym výstupom funkčné blikajúce výrobky.

Ing. Ľubomír Blichár

Aktivity tried

Filmové predstavenie

cinemddax-1-b-j

Dňa 15.3.2017 sa celá trieda I.B spolu s triednym profesorom, Ing. Petrom Gašparikom, zúčastnila filmového predstavenia Kong: Ostrov lebiek. Predstavenie sa konalo v CineMax v Prešove v rámci písomných maturitných skúšok z cudzieho jazyka. Filmové predstavenie bolo v 3D formáte, čo umocňovalo filmový zážitok. Táto akcia bola vyhodnotená pozitívne zo strany študentov nielen pre filmový zážitok, ale aj kvôli neformálnemu „team-buildingu“ mimo školy a posilneniu vzťahov v triede.

Kolektív I.B

Kong – Ostrov lebiek

ostrdddov-lebie

Píše sa rok 1973 a do konca vietnamskej vojny je ešte ďaleko. Rôznorodá skupina vojakov, vedcov, dobrodruhov a ... krásnej novinárky, priletí preskúmať mýtický ostrov „kde sa niečo deje“. Netušia, že vstúpili na územie obrovského gorilieho samca a prehistorických dravcov, ktorí majú na ich prítomnosť svoj inštinktívny názor. Odrezaní od materskej lode a sveta sa malá skupina nevítaných hostí vydá v ústrety nerovného boja človeka s prírodou ... Píše sa rok 2017, 15. marca, a trieda II.F spolu s triednou profesorkou, Ing. Vladimírou Pastirovou, vstúpili do priestorov kina CineMax Prešov, aby si tak spoločne vychutnali s podporou dokonalých technologických a obrazových efektov podmanivé zábery prírody, ktoré sa striedali s krutou realitou neúprosného zákona silnejšieho ...

Kolektív II. F

Psychologička na triednickej hodine

Dňa 21.3.2017, na triednickej hodine, sme ako druháci absolvovali besedu so psychologičkou našej školy, Mgr. Tatianou Imrichovou, na tému Láska, priateľstvo, sex. V úvode hodiny nás oboznámila, kde, kedy a akým spôsobom máme možnosť kontaktovať ju s akýmkoľvek problémom. K téme nám pani psychologička poskytla veľa užitočných a potrebných informácií do budúcnosti. Pripomenuli sme si hlavne zodpovednosť a dôsledky sexuálneho života a čo urobiť preto, aby sme tým dôsledkom zabránili. Na záver sme si povedali o postavení muža a ženy v rodine a hodinu sme ukončili našimi otázkami k téme.

Annamária Kohanová, II.F

II.SB na korčuliach

hokeddj-2-sb-jp

Dňa 15.3.2017 počas maturitnej skúšky z cudzieho jazyka sa bola naša trieda korčuľovať. Navštívili sme PSK Arénu na sídlisku Sekčov. Niektorí z nás si zahrali hokej, iní sa zase voľne korčuľovali, no boli aj takí, ktorí sa len pozerali a povzbudzovali nás. Táto aktivita bola super. Veľmi radi by sme si ju zopakovali aj inokedy. No hlavná vec, že tento výlet sa skončil bez ujmy na zdraví.

Kolektív II.SB

Futbalový turnaj

futbalovy-turn

Dňa 15. marca 2017 prebiehala v našej škole, ako aj v ostatných stredných školách, externá časť MS z anglického jazyka. Kým sa štvrtáci trápili s testami, nás vylákala prebúdzajúca sa jar do prírody. Vďaka šikovnosti nášho spolužiaka sme si mohli zahrať futbal na krásnom ihrisku s umelou trávou v obci Lipníky. Moderný poschodový vláčik nás za pár minút dopravil do cieľa. Hneď sme sa rozdelili do družstiev a začali hrať. Najprv sme góly počítali, ale potom nás úplne ovládla radosť z hry a počítať sme prestali. Nakoniec sme sa odmenili čokoládkami a vláčikom sme sa zas vrátili do Prešova.

Kolektív III.C

IT EXPO v Košiciach

Skupina študentov III.SB triedy sme sa zúčastnili akcie IT EXPO v Košiciach, kde mohli všetci zúčastnení vidieť najnovšie trendy v rôznych IT kategóriách. Počas veľmi zaujímavých a fascinujúcich prednášok sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií nielen o notebookoch a ich výrobných procesoch, špecifikáciách a vylepšeniach, ale aj o tlačiarňach, či optike vo fotoaparátoch. Počas celého dňa sa tam konali zaujímavé akcie a súťaže o naozaj hodnotné ceny, z ktorých sme niektoré aj vyhrali, a tak získali pamiatku na túto akciu. Účasť bola medzinárodná a aj tento fakt svedčí o tom, že táto akcia bola naozaj na úrovni a oplatí sa sem-tam na niečo také prísť a doplniť si vedomosti o najnovších technológiách v našom obore. Počas prednášok sa vo vedľajšej hale konala výstava produktov, ktoré boli spomenuté v prezentáciách, takže sme si mohli aj hneď skontrolovať vychválené zariadenia. Na akcii sa predstavilo mnoho známych značiek, ako napríklad ASUS, ACER, SONY, LENOVO a mnohé ďalšie.

Daniel Košč, III.SB

Laser game

laser-game-4-a

V pondelok, 27.3.2017, sme si naplánovali triednu akciu a rozhodli sme sa, že pôjdeme na laser game do novootvoreného Koralu. Viacerí z nás tam ešte neboli, tak sme mali určité očakávania. Po príchode sme sa rozdelili do dvoch tímov a išli sme na bojisko. Bola to väčšia sranda, ako som očakával, a môžem len odporučiť ostatným triedam takúto akciu. Po namáhavom boji sme zistili, že červený tím vyhral nad modrým, no cieľ bol hlavne sa zabaviť a myslím, že to splnilo svoj účel. Ako najlepší hráč sa ukázal Samo Tomáš so skóre 4475 a za ním Niko Kovaľ s 3575 a Kristián Haborák s 3350. Určite si to v najbližšej dobe zopakujeme.

Kristián Haborák, IV.A

Bojovníci zo IV.B

Dňa 30.3.2017 sme si zahrali Laser Game. Rozdelili sme sa na farebné družstvá a hra sa začala. Bola to skvelá zábava, z ktorej vzišli najlepší štyria bojovníci – Jakub Pirožek, Jakub Hudák, Patrik Kopčo, Juraj Miščík. Presvedčte sa v pripojenej výsledkovej listine.

Výsledky 1 / Výsledky 2

Kolektív IV.B

Sviatok všetkých žien

mdz-jpg

Každoročne si 8. marca pripomíname jeden z najkrajších sviatkov žien – MDŽ, na ktorý nikdy nezabúdajú ani naši kolegovia. V tomto roku tento sviatok pripadol na stredu, deň jarných prázdnin. A tak hneď v pondelok, po prázdninových dňoch, sme tento sviatok žien oslávili dodatočne. V úvode sa reči ujal riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, MBA, ktorý sa nám milými slovami prihovoril. A náš kolega, Ing. Martin Vujčík, každú ženu obdaroval krásnou ružičkou. Túto príjemnú chvíľu sme si vychutnali výborným koláčikom a šálkou rozvoniavajúcej kávy. Ďakujeme.

Mgr. Ivana Kurtyová

Písomné maturitné skúšky

pisomne-matur

Externá časť maturitných skúšok je horúcou témou medzi štvrtákmi najmä v marci. Generálna skúška, ktorej sa mohli dobrovoľne zúčastniť, naznačila, že majú ešte medzery vo svojich vedomostiach a jarné prázdniny by bolo dobré venovať serióznej príprave. Opäť tu bola možnosť výberu elektronickej formy testov zo slovenského jazyka a literatúry a tiež aj z matematiky.


Externá časť maturitných skúšok v číslach

screenshot-2-pn

A ako hodnotia písomné maturitné skúšky naši študenti? Testy zo slovenského jazyka a literatúry obsahovali úlohy, ktoré sa dali zvládnuť a boli zamerané na overenie základných vedomostí študentov, ako zhodnotili aj vyučujúce slovenského jazyka a literatúry. Dobrý pocit mali študenti zo zaujímavých tém PFIČ. Ani úlohy z anglického jazyka neboli náročné, no zadaná téma PFIČ nebola všetkým študentom blízka, keďže nie všetci naši chlapci sa zaujímajú o módu. Zmiešané pocity svojou náročnosťou vyvolali najmä úlohy z matematiky. Výsledky elektronickej formy sa študenti dozvedeli ihneď, výsledky papierovej formy sa dozvedia až začiatkom mája. Všetci dúfame, že konečné výsledky potešia pedagógov aj študentov. Maturantom želáme veľa síl k zvládnutiu ústnej časti maturitných skúšok.

Ing. Judita Sakáčová

Spolupráca s firmou 2J, s.r.o.

Dňa 14.3.2017 sa uskutočnilo stretnutie s projektovými manažérmi firmy 2J, s.r.o., ktorá sídli v Bardejove. Stretnutie bolo zamerané na potencionálnu reálnu spoluprácu medzi firmou a školou v oblastiach konzultácií o školských vzdelávacích programoch, workshopoch pre študentov a profesorov školy o najnovších technológiách v oblastiach, ktorým sa venujú, exkurzií, odbornej praxe študentov, prípadnej produktovej pomoci škole a iné.

2J, s.r.o. je spoločnosť s vedúcim postavením na trhu dizajnu a výroby antén, vývojom rôznorodých produktov, vrátane zákazkových projektov pre vysoko profilované spoločnosti, ako sú napr. Porsche a Sagem. Antény sú určené pre automobilový priemysel, pevné a zabudované aplikácie, ako novinku ponúkajú antény pre námorníctvo a armádu. V súčasnosti 2J dodáva antény na trhy do celého sveta, pričom významných zákazníkov má na všetkých kontinentoch. Bardejovská centrála má k dispozícii vedomosti a technické zdroje potrebné pre nezávislosť, vrátane dielne na výrobu plastov vstrekovaním do foriem, schopnosti výberu a inštalácie SMD, či návrhu a výroby produktov. Testovacie zariadenia posilnili sprevádzkovaním novej bezdozvukovej komory do 6 GHz. Všetky produkty sa vyrábajú v súlade s prísnym environmentálnym testovaním.

Firma ma svoje obchodné pobočky v San Diegu v USA a v Port Solente v Spojenom Kráľovstve.

Viac informácií o firme http://www.2j-antennae.com

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Kybernetická bezpečnosť

Dňa 16.3.2017 sa uskutočnilo zaujímavé stretnutie s konateľom Innovates, s.r.o., Matúšom Seleckým, absolventom našej školy, ktorého podnikateľský záujem smeruje ku kybernetickej bezpečnosti. Pri zavádzaní IoT, digitalizácií, spracovaní big a since údajov je dôležité zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť.

Rozhovor sa opieral o skúsenosti Network Security Monitoring Cluster, sídliaceho v Brne, viac o klastri na linke http://www.nsmcluster.com/, ktorý má v Českej republike akreditovaný vzdelávací program v oblasti IT s názvom Kybernetická bezpečnosť. Od školského roka 2017/2018 bude tento študijný odbor implementovaný na dvoch stredných školách : Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brne https://www.cichnovabrno.cz/menu-kyberneticka-bezpecnost-obor-vzdelani a Smíchovská střední průmyslová škola v Prahe http://www.ssps.cz/kb .

Dialóg bol vedný o možnej spolupráci pri implementácii obsahu kybernetickej bezpečnosti do výučby v študijnom odbore IST, informovanosti o nových technológiách v kybernetickej bezpečnosti, prednáškach, workshopoch, videokonferenciách, laboratórnych cvičeniach a iné.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Krajské kolo v stolnom tenise

stolny-tenis-k

Družstvo školy v zložení: Fiľo Richard, III.B, Dujava Dávid, I.C, Vodička Lukáš, I.C, Mikuš Matej, I.F, reprezentovalo dňa 20.3.2017 na KK v stolnom tenise, v Šarišských Michaľanoch. Súťaže sa zúčastnilo 9 škôl PSK. Hralo sa v troch skupinách systémom každý s každým podľa platných pravidiel. V skupine sme mali Levoču a Sninu. Chlapci vyhrali všetky zápasy a postúpili do finále, kde sa stretli s tímom Popradu, s ktorým vyhrali, a s tímom Vranova nad Topľou, s ktorým vyhrali dva zápasy a zvyšok bol záležitosťou vranovskej školy. Po vyrovnaných výsledkoch nášho tímu sme napokon skončili na II. mieste. Blahoželáme k dosiahnutému výsledku.

PaedDr. Eva Buzgová

Valné zhromaždenie Košice IT Valley

Dňa 23.3.20107 sa v Košiciach v Kulturparku uskutočnilo už 12. Valné zhromaždenie zlatého IT klastra IT Valley z.p.o., ktorého riadnym členom s plnými právami, ale aj povinnosťami, je naša škola. Hlavnými témami zhromaždenia boli:

 • Správa o činnosti za rok 2016

  - počet členov 49, pridružených členov 4,

  - počet nových členov 10,

  - projektové aktivity zduženia: EXCITE, BizMOOC, PVM,

  - web a sociálne siete zduženia,

  - vizibilita klastra,

  - činnosť pracovnej skupiny vzdelávanie,

  - činnosť pracovnej skupiny inovácie,

  - činnosť pracovnej skupiny spolupráca,

  - financie zduženia.

 • Správa dozornej rady
 • - všetky aktivity boli uskutočnené v súlade so stanovami zduženia.

 • Personálne otázky

  - novým predsedom správnej rady sa stal Juraj Girman,

  - novým výkonným riaditeľom sa stal Pavol Miroššay.

 • Stratégia smerovania a plán aktivít na rok 2017

  - nový TOP manažment klastra vytýčil víziu ďalšej činnosti a plán aktivít na rok 2017,

  - nás teší, že bude podporovaná aktivita finále súťaže LEGObot 2017.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Ďalšia spolupráca s firmou 2J, s.r.o.

spolupracas2j

Nedávno sa uskutočnilo stretnutie Ing. Slavomíra Kožára, MBA s projektovými manažérmi firmy 2J, s.r.o., ktorá sídli v Bardejove. Stretnutie bolo impulzom pre ďalšiu komunikáciu s firmou a následne pre návštevu skupinky učiteľov odborných predmetov priamo v priestoroch firmy. Dňa 28.3.2017 nám bolo umožnené vidieť jednotlivé fázy výrobného procesu vo firme a oboznámiť sa s výrobným sortimentom firmy. Výsledkom stretnutia sú konkrétne kroky spolupráce, ktoré by mali byť realizované ešte v tomto školskom roku.

Body, na ktorých sme sa dohodli:

 • firma pripraví pre študentov 3. ročníka prednášku týkajúcu sa firmy a jej výrobného sortimentu – „dizajn a výroba antén“,
 • firma poskytne vzorky výrobného sortimentu – učebné pomôcky pre elektroniku,
 • škola ponúkne študentom najmä z okolia Bardejova možnosť odbornej praxe vo firme,
 • škola bude s firmou komunikovať pri zadávaní tém pre individuálne projekty študentov,
 • v rámci metodického útvaru elektronických systémov prebehne diskusia o súčasnom stave výučby bezdrôtového prenosu signálu, antén a príbuzných tém; v prípade potreby budú navrhnuté zmeny v tematickom pláne predmetu elektronika a telekomunikačná technika.

Ing. František Kollarčik

Deň učiteľov 2017

den-ucitelov

Žiacka školská rada dňa 30. marca 2017, vo štvrtok, v reštaurácii Mladosť v mene všetkých študentov našej školy poďakovala svojím príhovorom všetkým našim súčasným aj bývalým pedagógom za vykonanú prácu v našej škole a ku Dňu učiteľov im zaželala pevné zdravie, veľa radosti z dobre vykonanej práce a do budúcnosti popriala nekonečné množstvo úspechov. Ako symbol vďaky pánu učiteľovi z lásky zakúpila ŽŠR kyticový kôš, ktorý Timea Balhová a Branislav Pavlinský odovzdali pánovi riaditeľovi, Ing. Slavomírovi Kožárovi, MBA.

Na záver nám dovoľte povedať toto: J. A. Komenský povedal: „Jeden deň s dobrým učiteľom je viac, ako tisíc dní usilovného samoštúdia.“ Ďakujeme!!!

Ing. Vladimíra Pastirová

Výročná konferencia CISCO 2017

V dňoch 30.3. až 1.4.2017 sa v areáli Vysokej školy báňskej – technickej univerzity v Ostrave, s hlavným konferenčným dňom piatok, 31.marca, uskutočnila Výročná konferencia CISCO 2017. Škola je súčasťou komunity NetAcad. Vzdelávacie programy NetAcad-u pokrývajú v plnej miere výučbu sieťových technológií. Konferencie sa zúčastnili Ing. Slavomír Kožár, MBA a Ing. Martin Vujčík.

Program konferencie bol nabitý a končil sa v neskorých hodinách. Hlavnými témami boli:

Cisco Spark (Board)

Digitize your Classroom with DevNet

NetAcad Update

NetAcad Technical Update

Packet Tracer 7.0 - IoT Demo

ASC/ITC Update Slovakia

ASC/ITC Update Czech Republic

Partnerský program

Diskusia

cisco-jpg

Vo všetkých témach boli predstavené nové technológie, nové smerovanie vo vzdelávaní, nové možnosti spolupráce a kooperácia medzi českou a slovenskou komunitou NetAcad. Práve v českej komunite je veľmi zaujímavá súťažná kategória IoE pre trojčlenné družstvá so zameraním na počítačové siete, základy elektroniky a OS Linux, ktorej sa budeme venovať aj u nás a verím, že aj v spolupráci s priemyslovkou v Pardubiciach.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

SPONZORI