2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

SPŠE Prešov si odniesla 1. miesto v programovaní

top4-jpgCeloštátne kolo súťaže Zenit v programovaní sa tento rok uskutočnilo 3. až 5. februára 2015 v priestoroch Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14 v Trenčíne. Súťažilo sa v kategórii A – žiaci 3. a 4. ročníka, v kategórii B – žiaci 1. a 2. ročníka. Súťažiaci si podľa vlastného výberu volili programovací jazyk Pascal, C/C++ alebo Python. V kategórii C – Webdizajnér, súťažili dvojčlenné tímy – programátor a grafik. Programátor navrhol webové stránky, ich optimalizáciu pre dva rôzne prehliadače s rôznymi rozlíšeniami a programovanie na strane servera. Grafik vytvoril koncepciu dizajnu, digitálne spracovanie, typografiu a prezentáciu konečného návrhu. Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Prešove na celoslovenskom kole tejto súťaže úspešne reprezentovali Jerguš Lejko a Štefan Štefančík (žiaci 3. ročníka) a Jaroslav Kravec (žiak 4. ročníka), ktorí sa do štátneho kola súťaže prepracovali vďaka víťazstvu v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní. Veľký úspech dosiahli naši chlapci v kategórii C – Webdizajner, kde si vďaka svojej Zručnosti, Elánu, Nápaditosti, Iniciatíve a Tvorivosti vybojovali 1. miesto. Ako povedali samotní víťazi súťaže: „Zadanie nebolo náročné, ale konkurencia bola veľká. Celá práca trvala 8 hodín, pričom hodina práce bola jednou osminou nášho víťazstva. S odretými ušami sa nám podarilo dostať sa na najvyššiu priečku. Tento úspech je našou motiváciou naďalej sa zdokonaľovať a pracovať na sebe.“ Štefan Štefančík sa o programovanie začal zaujímať už ako chlapec. Ku grafike ho doviedli jeho záľuby, ktorým sa naplno venoval – fotografovanie a maľby. So svojimi obrazmi sa predstavil aj na nejednej výstave. Jeho prvé stretnutie s grafickým editorom Photoshop bolo prostredníctvom fotografovania, ktoré je úzko späté s postprodukciou. Vždy ho zaujímali nové veci. Vedomosti o programovaní získaval čítaním rôznych článkov na internete a následným overovaním si svojich zručností. A takto sa dostal aj k web dizajnu. Aj Jerguš Lejko sa o počítače a programovanie začal zaujímať už počas pôsobenia na základnej škole. „Ako som sa dostal k programovaniu? Tým, že som náš prvý počítač asi štyrikrát pokazil, raz opravil, raz musel kúpiť novú dosku, raz nový disk,“ spomína s úsmevom na tvári. Aj keď programovanie a práca s počítačom mu zaberá veľa času a, ako aj priznal, veľa nervov, vždy si nájde čas aj na iné záujmy. Jeho obľúbeným predmetom v škole je angličtina, z ktorej dosahuje veľmi dobré výsledky, čo dokazuje aj jeho účasť na olympiádach v anglickom jazyku. Chlapci svojím 1. miestom na celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní úspešne reprezentovali SPŠE Prešov. Teší nás aj 6. miesto Jaroslava Kravca v kategórii A. Veríme, že mená týchto chlapcov sa aj naďalej budú spájať s víťazstvami a úspechom.

Mgr. Ivana Kurtyová

Úspech chlapcov zo SPŠE Prešov v ZENITE

top3-jpgV dňoch 4. až 5. februára 2015 sa v priestoroch Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14 v Trenčíne uskutočnil už XXXI. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v elektronike. Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v Bratislave a Celoštátnou odbornou komisiou Zenit. Súťaž ZENIT v elektronike je národným finále Skills Slovakia medzinárodnej súťaže zručností mladých Euroskills. Prešovský samosprávny kraj na tejto súťaži reprezentovali aj dvaja žiaci Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove – Peter Katuščák, žiak 3. ročníka, ktorý súťažil v kategórii A (žiaci 3. – 4. ročníka), a Matej Pončák, žiak 2. ročníka, ktorý súťažil v kategórii B (žiaci 1. – 2. ročníka). Títo súťažiaci postúpili do celoslovenského kola súťaže ZENIT v elektronike ako víťazi krajského kola vo svojich kategóriách. Celoštátne kolo súťaže pozostávalo z teoretickej a praktickej časti. Súťažiaci v teoretickej časti vypracovali odpovede na súbor 30 otázok z oblasti elektroniky. Súčasťou teoretickej časti bola aj úloha zameraná na vyriešenie slovne zadaného problému, ktorá testovala schopnosť porozumieť zadaniu, úroveň znalostí a kreativitu súťažiacich. Praktická časť kategórie A bola zameraná na programovanie, v ktorej súťažiaci mali upraviť alebo doplniť funkcionalitu vzorového programu pre zariadenie podľa zadania. Praktickou časťou kategórie B bol vstupný test do praktickej časti, v ktorom súťažiaci mali odhaliť chyby zakomponované do schémy elektronického obvodu alebo zariadenia, analyzovať a popísať funkciu prezentovaného elektronického obvodu. Súčasťou praktickej úlohy súťaže ZENIT v elektronike bola aj spoločná úloha pre kategóriu A a B, v ktorej súťažiaci prostredníctvom PC pomocou programu navrhli plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu, následne svoj počítačový návrh ručne alebo fotocestou preniesli na plošnú dosku, plošný spoj osadili súčiastkami podľa elektronickej schémy a zhotovené zapojenie oživili. V praktickej časti odborná hodnotiaca komisia bodovala návrh plošného spoja, funkciu zhotoveného zapojenia, kvalitu spájkovania a čistotu vyhotovenia výrobku. Obidvaja súťažiaci zo SPŠE Prešov obsadili v celoštátnom kole súťaže ZENIT v elektronike pekné 2. miesta v kategórii A a kategórii B z celkového počtu tridsiatich súťažiacich. Od vysnívaného 1. miesta ich delil len jeden stratený bod v praktickej časti súťaže. Účasť v tejto súťaži je pre všetkých žiakov stredných odborných a priemyselných škôl len prínosom, pretože je pre nich motiváciou, aby vo svojom odbore napredovali a zároveň dáva pravdivý obraz o odbornej zručnosti žiakov jednotlivých regiónov Slovenska.

Ing. František Kollarčik, Mgr. Ivana Kurtyová

Úspech na krajskom kole olympiády v cudzích jazykoch

Sme veľmi radi, že sa naša škola môže pochváliť nielen úspechmi našich žiakov v početných odborných súťažiach, ale že sa do povedomia verejnosti dostávame aj vďaka úspechom v humanitných odboroch, konkrétne v súťažiach v cudzích jazykoch. Je to nesporný dôkaz všeobecnej rozhľadenosti a šikovnosti našich žiakov. Víťazi školského a obvodného kola olympiád v cudzích jazykoch – Martin Sekera z II.F triedy (ONJ) a Peter Škrepták zo IV.SA triedy (OAJ) – sa vo februári zúčastnili krajského kola olympiády. Peter Škrepták sa v krajskom kole umiestnil na peknom 2. mieste a Martin Sekera obhájil svoje vlaňajšie prvenstvo v tejto súťaži a postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v marci v Bratislave. Držíme mu palce a prajeme, aby sa mu darilo tak ako doteraz a aby k jeho vlaňajšej zlatej medaile pribudla ďalšia.

Mgr. Miriam Pribišová

Najnovšie technológie pre experimentálny výskum a výučbu

top5-jpg top7-jpgDňa 19.2.2015 som sa zúčastnil seminára, ktorý organizovala spoločnosť National Instruments na pôde knižnice Technickej univerzity v Košiciach. Seminár bol venovaný výskumníkom, stredoškolským aj vysokoškolským pedagógom a študentom. Niesol sa v duchu najnovších technológii pre výskum a výučbu. Bol zameraný na 3 oblasti: bezdrôtový prenos informácií v telekomunikáciách, simuláciu a meranie elektronických obvodov pomocou simulačného programu Multisim spolu so zariadením NI Elvis a môj záujem bol nasmerovaný hlavne na využitie grafického vývojového prostredia LabVIEW a zariadenia MyRIO v oblasti robotiky a automatizácie. V úvode seminára sme boli oboznámení s najnovšími trendmi a neskôr nasledoval praktický workshop. Vyskúšal som si prácu s MyRIO, ktoré slúžilo na regulovanie polohy inverzného kyvadla. Vyregulovať polohu inverzného kyvadla nie je jednoduchá úloha, ktorá si vyžaduje veľmi rýchly a dobre zvolený regulátor. Túto náročnú úlohu zvládlo zariadenie MyRIO s procesorom reálneho času celkom hravo. Regulátor bol naprogramovaný cez grafické vývojové prostredie LabVIEW, ktoré sme tento rok začlenili do cvičení v predmete automatizácia. Na praktickom seminári som načerpal množstvo nápadov, ktoré sa budem snažiť implementovať do vyučovania odborných predmetov v našej škole.

Ing. Jozef Macej

Valentínsky koncert

top6-jpgŽiacka školská rada v spolupráci so školskou skupinou Spesh Floyd pod vedením Ing. Petra Vargovčíka dňa 16. februára 2015 v čase od 15:00 hod. v miestnosti OUE organizovala 1. ročník Valentínskeho koncertu – Valen tune. Program 1. ročníka bol nasledovný: 15:00 Valentune – V tanečných rytmoch naživo Spesh Floyd 15:50 Spesh Floyd hrá Pink Floyd 16:40 Skulls hrá AC/DC Vstupné bolo dobrovoľné. Koncertu sa zúčastnilo približne 100 žiakov a učiteľov. Zaujímavosťou bolo, že naši žiaci mohli prísť na koncert aj so svojou priateľkou, či priateľom, keďže to bol Valentínsky koncert. ŽŠR mala pre každého návštevníka koncertu pripravenú lízanku v tvare srdca a na záver koncertu pre každého účinkujúceho sladké poďakovanie. Nálada aj repertoár celého koncertu sa niesol v príjemnej atmosfére a na začiatku sa dokonca na parkete v rytme ľudových piesní aj tancovalo. Výťažok z dobrovoľného vstupného (13,30 €) skupina Spesh Floyd venuje ŽŠR na zakúpenie daru do tomboly mimoškolskej akcie Majáles. Bol to jeden veľmi netradičný hudobný deň v našej škole. Všetkým, ktorí danú akciu organizovali, a všetkým, ktorí neváhali prísť, ďakujeme.

Ing. Vladimíra Pastirová

Svetový deň proti rakovine

Celosvetový deň proti rakovine je vyhlásený každoročne na 4. februára. Združuje populáciu v boji proti rakovine. Jeho cieľom je predísť miliónom možných úmrtí každý rok tým, že zvýši povedomie o tejto chorobe a povzbudí k aktivite aj zodpovedné štátne orgány či jednotlivcov po celom svete. Bremeno rakoviny postihuje celý svet a neustupujúci každoročný nárast nových prípadov vyvoláva obavy. Rakovina zapríčiňuje na svete okolo 7,6 miliónov úmrtí ročne. Tretine týchto úmrtí by sa dalo predísť cestou prevencie a zdravého životného štýlu, včasným zistením choroby, ale taktiež politickou vôľou spočívajúcou vo vyčlenení finančných zdrojov pre preventívne opatrenia. V Európe pribúda ročne asi 3,4 miliónov nových prípadov a 1,8 miliónov úmrtí na rakovinu. Obe pohlavia sú postihnuté približne v rovnakej miere – 53,2% tvoria muži a 44,1% sú ženy. Najväčším zabijakom je rakovina pľúc, hrubého čreva a konečníka, prsníka a žalúdka. Na Slovensku je situácia obdobná. Ročne sa registruje už takmer 30 tisíc nových prípadov a podľa nedávnych údajov viac ako 6,6 tisíc úmrtí u mužov a 5,2 tisíc úmrtí u žien. Práve 4. február je deň, ktorý podnecuje kompetentné organizácie a inštitúcie k šíreniu povedomia o potrebe: • zdravého životného štýlu, • zabezpečenia včasného zistenia ochorenia, • liečby dostupnej pre každého, • maximalizácie kvality života. Na Slovensku sa jednotlivým oblastiam z celého kontinua rakoviny venuje Liga proti rakovine, a to nielen počas Svetového dňa proti rakovine, ale po celý rok – už 25 rokov. Popri projektoch pre ľudí postihnutých rakovinou vytvorila projekt spočívajúci v edukácii mladej generácie o predchádzaní nádorovým i iným civilizačným ochoreniam.V roku 2000 sa začal na spolupracujúcich školách vyučovať predmet „Onkologická výchova“. Jeho výučba prebieha v cca sedemdesiatich školách po celom Slovensku. Ide o voliteľný predmet, ktorého cieľom je viesť mladých ľudí k rozumnému a zodpovednému prístupu k prevencii pred chorobou a tiež preklenúť tabu a bariéry v komunikácii s onkologickým pacientom. Tohtoročné motto Svetového dňa proti rakovine, ktoré znie: „Not Beyond Us“ – „Nie mimo nás“, sa snaží pozitívne aktivizovať do boja proti rakovine so zdôraznením, že riešenia na predídenie i na prekonanie rakoviny existujú, nie sú však mimo nás a záleží vo veľkej miere na nás.

Mgr. Katarína Šmičeková

Valentínsky február

top2-jpgAj keď je február posledným a zároveň najchladnejším zimným mesiacom, prináša so sebou veľa lásky, ktorá rozmrazí aj tie najchladnejšie srdcia. Žiakov po príchode po polročných prázdninách čakal internát odetý do snehobielej periny, preto medzi časté februárové aktivity patrilo odpratávanie snehu v okolí. Po namáhavej práci si zaslúžili odpočinok na izbách, kde ich čakali nové kvalitné vankúše. Pre športovo založených a súťaživých žiakov bola zorganizovaná súťaž v hode šípkami. Človek by ani nepovedal, koľko skrytých talentov máme v našom internáte. Súťaž dopadla nad očakávania, výhercovia boli odmenení pre žalúdok hodnotnými cenami. Nechýbali ani výchovné aktivity, ktoré formujú osobnosti našich žiakov. Beseda zameraná na spoznávanie sa navzájom prispela k posilneniu vzťahov medzi žiakmi v 3. výchovnej skupine. V tejto aktivite prevládala otvorená diskusia medzi žiakmi a skupinovou vychovávateľkou a vzhľadom na smiech, ktorý sa ozýval aj spoza dverí, bol zámer aktivity naplnený. Preventívny boj proti fajčeniu sa premietol do besedy na túto tému, kde žiaci po vzhliadnutí prezentácie a krátkych dokumentárnych videí pracovali na vytvorení originálneho sloganu v boji proti fajčeniu. Svoje nápady prezentovali pred ostatnými žiakmi, ktorí určili víťazov. Veríme, že si z týchto sloganov zobrali dostatočné ponaučenie. Mesiac február je neodmysliteľne spojený so sviatkom svätého Valentína. V tomto duchu sa niesli aj niektoré internátne aktivity. Základné informácie o tomto sviatku získali žiaci pri Valentínskom kvíze, kde sa formou súťaže dozvedeli rôzne zaujímavosti o tomto sviatku. Pokračovali sme koncertom Valentune v škole, ktorý navštívilo štyridsať žiakov z ŠI. Vrcholným podujatím mal byť Valentínsky maškarný ples na SOŠ podnikania. Žiaci si pripravili masky, vyzbrojili sa dobrou náladou, ale nakoniec bol maškarný ples z dôvodu chrípkových prázdnin zrušený. Chrípkové obdobie sa dotklo aj nášho internátu. Čoraz častejšími činnosťami sa stalo meranie telesnej teploty a pitie čaju. Žiaci bojovali proti chrípke pravidelným aktívnym tréningom v posilňovni a halovým futbalom v telocvični. Veď predsa športovanie je najlepšou prevenciou proti chorobám. Najdominantnejšou športovou aktivitou bol basketbalový zápas proti SOŠ podnikania. Výšková prevaha a individuálne zručnosti našich chlapcov sa podpísali pod jednoznačné víťazstvo. Basketbalový tím tvorili žiaci prvého, druhého a štvrtého ročníka, ktorí prispeli k budovaniu dobrého mena nášho internátu aj školy. Nemáme núdzu ani o šikovných žiakov. Medzi nich patria aj A. Kmec a T. Horvat, ktorí svojimi činnosťami výrazne prispievajú k skrášľovaniu prostredia, za čo im patrí veľká vďaka. Koniec februára so sebou priniesol jarné prázdniny, ktorých sa už žiaci nevedeli dočkať. Dúfame, že si oddýchnu a načerpajú nové sily, lebo hneď po prázdninách ich čaká florbalový zápas proti SOŠ podnikania, ktorá im nič zadarmo nedaruje.

Mgr. Tomáš Bosák

Svet v Prešove

svet-v-presovesvet-v-presove Už niekoľko rokov sa Slovensko zapája do program Youth Talent a ponúka slovenským organizáciám možnosť hostiť členov AIESEC-u. AIESEC je najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete. Rozvíja líderský potenciál u mladých ľudí a vedie ich k zodpovednému podnikaniu prostredníctvom zahraničných stáží (http://aiesec.sk). Tento rok sa do programu zapojilo jedenásť slovenských miest a jedným z nich bol aj Prešov. Naša škola hostila dve stážistky – Oľgu (Olinku) z Ukrajiny a Shao-Yu (Zoe) z Taiwanu. Každá z nich bývala v inej hostiteľskej rodine a počas týždňa vo vybraných triedach u nás vyučovali anglický jazyk. Výučba prebiehala zväčša hravou formou, hodiny boli plné zaujímavých aktivít. Počas týždňa sme dievčatám poukazovali krásy východu, navštívili sme okolité hrady, ale aj centrá blízkych miest. Posledný deň pobytu sa niesol v znamení spoznávania jednotlivých kultúr či kuchyne krajín všetkých stážistiek, ktoré boli v Prešove. Boli tu mladí ľudia z Brazílie, Číny, Indonézie... Po oficiálnom úvode záverečného večera sme mohli ochutnať napr. brazílsky čokoládový dezert, ukrajinskú slaninu, taiwanské čierne vajíčka či veľmi štipľavú kombináciu ryže, mäsa a byliniek z indonézskej kuchyne, ktoré bolo podobné nášmu rizotu. Boli to veľmi zaujímavé a čudné chute jednotlivých jedál, ale ako sa hovorí: „Sto ľudí – sto chutí.“ Nakoniec sme všetkých pohostili aj našimi dobrotami, nemohla chýbať parenica, treska, chlieb s cibuľou a iné slovenské tradičné jedlá. Večer sme nemohli zakončiť lepšie ako spoločnou oslavou až do skorého rána. Bola to úžasná skúsenosť spoznať a stráviť čas s ľuďmi, na ktorých mi navždy ostanú spomienky. Samozrejme, som si aj poriadne prevetral znalosti z anglického jazyka. Dúfam, že sa do tohto úspešného projektu zapojíme aj ďalší rok. **Čo na to študenti III.SA?** *„Myslím si, že čas strávený s lektorkami z Ukrajiny a Taiwanu bol pre mňa veľkým prínosom. Mohli sme spoznať nové kultúry a zvyky iných krajín, rozšíriť svoje obzory z vedomostnej i ľudskej stránky. Dostali sme novú motiváciu pracovať na sebe a venovať sa anglickému jazyku aj vo voľnom čase. Verím, že takýchto príležitostí bude v našej škole ešte veľa.“* *„Páčilo sa mi to. Bolo to spestrenie hodín a mohli sme si vyskúšať, ako na tom s angličtinou skutočne sme. Ak by sa niečo také zopakovalo, rozhodne by som nebol proti.“* *„Bolo to fajn. Určite by som uvítal aj viac hodín so zahraničnými lektormi. Bola to moja prvá skúsenosť rozprávať anglicky s človekom, ktorý vôbec nevie po slovensky. Páčil sa mi výber lektoriek. Vidieť pekné dievčatá v našej škole dokáže spríjemniť deň.“* *„Bolo to zaujímavé, robili sme zaujímavé aktivity, veľa sme rozprávali a veľa sme sa naučili. Myslím si, že to bolo veľmi prospešné. Odporúčam do budúcnosti.“* *„Myslím si, že takáto akcia bola prospešná pre žiakov tejto školy. Išlo o praktické využitie jazyka, zväčša hravou formou. Mne sa to páčilo nielen kvôli precvičovaniu angličtiny, ale aj kvôli tomu, že bolo veselo. Boli to fakt milé slečny. Ak by v budúcnosti bola podobná akcia, bol by som len rád.“*

Adrián Laba, IV.SB

Olympiáda v informatike – krajské kolo

Dňa 20. januára 2015 sa po druhýkrát v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove konalo krajské kolo súťaže Olympiáda v informatike. Výnimočné na tejto programátorskej súťaži je, že najlepší z následného celoslovenského kola reprezentujú vlasť na stredoeurópskom a tiež celosvetovom vyvrcholení olympiády. Mali sme tento rok česť privítať medailistu z celosvetového kola tejto súťaže Eduarda Batmendijna, ktorý študuje v Starej Ľubovni. Súpermi mu tentokrát boli aj dvaja naši študenti – Jaroslav Kravec zo IV.SA a Matej Dujava zo IV.SB. Spolu sa súťaže zúčastnilo 8 súťažiacich zo 4 škôl Prešovského kraja. Súťaž prebiehala v 2 vekových kategóriách. Výsledky spracovávané celoslovenskou komisiou boli zverejnené, ako vždy, s mesačným oneskorením a nás môže tešiť, že Jaroslav Kravec si 3. miestom vybojoval účasť v celoslovenskom finále súťaže. Matej Dujava skončil celkovo šiesty. Chlapcom blahoželáme.

Ing. Peter Vargovčík

Darujte 2% z vašej dane

Podľa zákona o dani z príjmov môže organizácia tretieho sektora, ktorá sa zaregistrovala v Centrálnom registri prijímateľov, získať 2 % zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. V tomto registri je aj Nadácia SPŠE Prešov. Ak sa rozhodnete podporiť výchovu a vzdelávanie na SPŠE Prešov, vyplňte v príslušnej časti daňového priznania, resp. v príslušnom oddiely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane nasledujúce údaje: IČO/SID: 17077532 právna forma: nadácia obchodné meno: Nadácia SPŠE Prešov ulica, číslo: Plzenská 1 PSČ, mesto: 080 47 Prešov Získaná suma sa využije v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie, ktorým je podpora výchovy a vzdelávanie na SPŠE Prešov. Špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb vrátane výroku audítora zverejňuje nadácia v obchodnom vestníku. Neprenechajte rozhodnutie o vašich finančných prostriedkoch na iných, ak o nich môžete rozhodnúť sami. Asignácia časti dane je pre vás bezplatná a navyše máte možnosť podporiť nadáciu, ktorá od roku 1992 pomáha skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces SPŠE Prešov. Ďakujeme!

Ing. Slavomír Kožár

Výsledky súťaže GENIUS - MATEMATICUS

Dňa 10. 12. 2014 súťažilo v našej škole 45 žiakov z rôznych tried v medzinárodnej matematickej súťaži GENIUS - MATEMATICUS. Výsledky najlepších žiakov sú v nasledujúcej tabuľke: Kategória: mladší žiaci: | poradie | priezvisko | meno | počet bodov | trieda | |---------------|:-----------------------:|:---------------:|-------------------|--------------| | 1. | Hanušovský | Henrich | 41 | I.SA | | 1. | Jure | Tomáš | 41 | I.C | | 2. | Nehila | Peter | 40 | I.SA | | 3. | Barník - Krivánek | Marko | 38 | I.C | | 4. | Ferko | Jozef | 36 | II.SB | | 4. | Feťko | Benedikt | 36 | I.SB | | 5. | Šmajda | Maxim | 35 | I.SB | | 6. | Mihaľ | Daniel | 33 | I.A | | 7. | Sirotňáková | Lenka | 32 | I.SA | | 8. | Kutaš | Branislav | 30 | I.C | | 8. | Potoček | Peter | 30 | II.SA | Kategória: starší žiaci: | poradie | priezvisko | meno | počet bodov | trieda | |---------------|:----------------:|:---------------:|------------------|--------------| | 1. | Macej | Martin | 40 | III.SB | | 2. | Slivko | Lukáš | 38 | III.SA | | 3. | Hric | Michal | 37 | III.SA | | 3. | Tulka | Jakub | 37 | III.C | | 4. | Bánó | Juraj | 35 | III.SA | | 4. | Sotak | Stanislav | 35 | III.SB | | 5. | Brinko | Marek | 34 | III.D | | 5. | Jurečko | Dominik | 34 | III.SA | | 5. | Nazarej | Pavol | 34 | III.SB | | 6. | Jurašek | Patrik | 31 | III.SA | | 6. | Štefančík | Štefan | 31 | III.SB | | 7. | Bujňák | Marek | 30 | IV.B |

RNDr. Daniela Tekeľová

Aktivity tried

Bowling

bowling-1-c-jpgKeďže je prvý polrok úspešne za nami a skúšania a písomiek je teraz trochu menej, rozhodli sme sa, že strávime prvé februárové utorkové popoludnie na bowlingu. Už samotná cesta tam bola zábavná. Zlákal nás čerstvo napadnutý sneh a ako správni chlapci sme sa začali guľovať. Zapojila sa aj naša Antónia, ba aj triedna pani profesorka. Bowling bol tiež super. Niektorým sa darilo viac, iným menej, niektorí predviedli svojský štýl. Hlavné ale je, že sme sa perfektne zabavili. Našimi najlepšími hráčmi tentokrát boli: Braňo Kutaš – 124, Braňo Osif – 118, Patrik Foriš – 107.

Kolektív I.C

Fašiangová zabíjačka

Dňa 14. februára 2015, presne v deň sv. Valentína, sme urobili pre našich rodičov a celý učiteľsky zbor fašiangovú zabíjačku, keďže nie všetci poznajú takú pravú východniarsku zabíjačku. Tí, ktorí prišli, dobre vedia, ako bolo. A tí, ktorí neboli, tak nech len závidia a počúvajú, ako dobre bolo. Ďakujeme všetkým, že ste sa zúčastnili tejto asi prvej akcie v histórii školy, a dúfame, že ste sa s nami zabavili a možno aj lepšie spoznali. A ak by ste chceli vedieť, ako bolo, tak si prečítajte túto básničku, ktorá rozpráva asi o všetkom. fasiangova-za Zabíjačku sme pripravili, fajnotky hneď navarili. Para še už valí z harčka, slaninu robic, to je dračka. Kolbasky še obracajú, ľudovečky nám furt hrajú, učiteľky še vykrúcajú. Dzaciska a krieda, už ihrisku beda. Maľujú jak o dušu, do kolbasky furt kušu. Za nafščevu dzekujeme, šicko dobre vinčujeme.

Kolektív IV.B

Návšteva Vodárenskej veže

downloads24-jpgUž dlhšie sme si plánovali návštevu Vodárenskej veže. A tak 9. 2. 2015 sa naša trieda I.F vybrala na prehliadku tejto zrekonštruovanej veže. Tešili sme sa hlavne na vyhliadku na naše mesto. Počasie sa v ten deň zhoršilo a to bol asi aj technický dôvod na uzatvorenie prístupu na vežu. Skazilo nám to náladu, ale aspoň sme si urobili prechádzku uličkami Prešova.

Kolektív I.F

Maratón písania listov

Je všeobecne známe, že v mnohých krajinách sveta dochádza zo strany oficiálnej moci k hrubému porušovaniu ľudských práv. Medzinárodná organizácia Amnesty International takéto konanie monitoruje a snaží sa pomáhať ľuďom, ktorí sú nespravodlivo obvinení a odsúdení na kruté tresty v materských krajinách. Jednou z foriem pomoci týraným je aj Maratón písania listov. V tomto školskom roku túto iniciatívu podporili aj naši žiaci 2.- 4. ročníka. Výsledkom bolo 113 napísaných a odoslaných listov do pobočky AI v Bratislave. Koncom februára nám prišiel ďakovný list od Nicolasa Sabjána, koordinátora tejto akcie na Slovensku.

PaedDr. Lucia Ligusová

Spolupráca SPŠE a ZŠ Sibírska

.jpgV rámci spolupráce medzi SPŠE a ZŠ Sibírska sa dvaja žiaci 2. ročníka, Vladimír Maťaš a Jozef Popovič, zúčastnili na dvoch vyučovacích dvojhodinovkách v 9. ročníku na predmete „Technika“. Na prvom sedení vysvetlili podstatu problematiky navrhovania plošných spojov a pomohli pri vykreslení motívu PS a na druhej dvojhodinovke boli nápomocní pri osadzovaní PS súčiastkami a následnom oživovaní výrobku. Podľa vyjadrenia učiteľky, pani Saskie Oľhovej, bolo to príjemné spestrenie výučby a zároveň žiaci získali lepšiu predstavu o možnostiach absolventov našej školy. Žiakom sa to veľmi páčilo a ZŠ sa teší na ďalšiu spoluprácu s našou školou.

Ing. Vladimír Vook

Silový päťboj

flash3-jpgV týždni od 02. 02. 2015 do 11. 02. 2015 prebehli triedne kolá súťaže telesnej zdatnosti. Zo 65 súťažiacich štvrtého ročníka postúpili do školského kola (16. 02. 2015) 15 najzdatnejší. Študenti si vylosovali poradie, odvážili sa, vypočítali 75% svojej hmotnosti na disciplínu, tlak súpažne, zhyby na hrazde, trojskok do diaľky z miesta, sed-ľah minútový test a tricepsové kľuky. Po trojhodinovom zápolení a zdravom športovom súboji sa na prvých troch miestach umiestnili: Filičko Štefan, IV.A, Darák Lukáš, IV.B, a Matisko Maroš, IV.SA. Víťazom blahoželáme.

PaedDr. Eva Buzgová, Mgr. Štefan Dankovič

Majstrovstvá SR v aerobiku 2014/2015

flash1-jpgPod záštitou MŠ, vedy, výskumu a športu SR sa uskutočnili 5. 2. 2015 školské majstrovstvá v aerobiku v CVČ v Žiari nad Hronom. Súťažilo 80 študentov z 8 krajov. Na slávnostnom otvorení bol prítomný riaditeľ usporiadajúcej školy – SOŠ obchodu a služieb, predseda SAŠS. Po zložení slávnostného sľubu za súťažiacich a sľubu rozhodcov o čestnom konaní mohla začať súťaž prvou hodinou so zameraním na tanečný aerobik. Potom nasledovala hodina zumby, bodyworku a power jogy. Študentka našej školy Miriam Petrová z II.F obstála v dvoch kolách, po ktorých nasledovalo vylučovanie. V súťaži pokračovalo 30 dievčat. Za PSK boli vybrané 2 dievčatá z Gymnázia JAR a z Popradu. Po 4. kole bolo vybraných 10 súťažiacich. Na prvých 3 miestach boli súťažiaci zo Žilinského kraja. Raritou tohtoročnej súťaže bolo II. miesto študenta, ktorý podal vyrovnané výkony vo všetkých 4 kolách. Zaujímavosťou bolo, že o najlepších rozhodovali 2 rozhodkyne, ktoré nemohli objektívne posúdiť výsledky 80 súťažiacich. Naša študentka dôstojne reprezentovala kraj a napriek tomu, že nebola vybraná do úzkeho finále, konštatujem, že zvládla všetky hodiny na úrovni po stránke pohybovej, vytrvalostnej, rytmickej a silovej.

PaedDr. Eva Buzgová

3. rokovanie sektorovej rady

flash2-jpgV dňoch 9. až 10. 2. 2015 sa riaditeľ školy zúčastnil 3. rokovania sektorovej rady pre IT a telekomunikácie na Donovaloch. Úlohou sektorovej rady v národnom projekte „Tvorba národnej sústavy kvalifikácií“ je v oblasti IT a telekomunikácií zosúladiť vzdelávací systém SR s potrebami trhu práce. Pri plnení uvedeného cieľa rada vytvára a podporuje trvalú udržateľnosť národnej sústavy povolaní a národnej sústavy kvalifikácií v oblastiach IT a telekomunikácie.

Ing. Slavomír Kožár

2. zasadnutie MMZ Prešov

Dňa 11. 02. 2015 o 13:30 sa konalo Mládežnícke zasadnutie. Najprv sa rokovalo o štatúte, ktorý je vo fáze vzniku. Určovali sa priority, ciele, povinnosti a práva predsedu organizácie a jeho práva v zastupiteľstve. Následne sa riešili 3 návrhy: 1. návrh na znovuotvorenie parku na Čiernom moste. Je potrebné zozbierať dostatok informácií na potrebnú analýzu daného problému; 2. návrh na skatepark, ktorý v Prešove chýba. Je to veľmi nákladná vec, a preto prejde rokovaním Mestského zastupiteľstva Prešov; 3. návrh na prenajatie, vytvorenie miestnosti, kde by sa mladí MPP mohli stretávať, mohli tam organizovať koncerty a iné druhy zábavy. Súčasná miestnosť PUMPA je nepostačujúca. Na záver sa na danom zasadnutí rozoberali kancelárske priestory pre MMZ. Celé zasadnutie sa nieslo v duchu aktívnej diskusie a návrhov. Najbližšie stretnutie sa bude konať 25. 03. 2015 na MS o 14:30 hod.

Tímea Balhová

Valné zhromaždenie PRK SOPK

sopk-jpgDňa 11. 2. 2015 sa riaditeľ školy zúčastnil na valnom zhromaždení Prešovskej regionálnej komory SOPK, v ktorej pôsobí v predstavenstve. Ako hlavní hostia sa zúčastnili Dr.h.c, doc. Ing. Peter Mihók, CSc., predseda svetovej komorovej federácie so sídlom v Paríži, a primátorka mesta Prešov, Ing. Andrea Turčanová. Hlavnú pozornosť, okrem obligátnych bodov programu, si zaslúžila prednesená stratégia PRK SOPK na roky 2015-2017, kde dôležité miesto dostalo odborné školstvo. V diskusii v súlade s prednesenou stratégiou vystúpil riaditeľ školy s témou partnerstvá – spolupráca školy a firiem.

Ing. Slavomír Kožár

Príprava projektu

doplnok-jpgDňa 13. 2. 2015 sa na pôde UPJŠ v Košiciach uskutočnilo stretnutie členov a sympatizantov IT klastra IT Valley Košice, kde témou stretnutia bola organizácia a realizácia pripravovaného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“. Po rozsiahlej debate o cieľoch, cieľovej skupine a aktivitách sa záujemcovia o tvorbu tohto projektu dohodli na ďalšom postupe pri realizácii projektu. Verím, že naša škola bude aktívna nielen v príprave, ale aj v samotnom zavádzaní projektu do praxe.

Ing. Slavomír Kožár

Najlepší športovci PSK 2014

V Divadle Jonáša Záborského v Prešove sa v utorok 17. 2. 2015 uskutočnilo v poradí už dvanáste slávnostné oceňovanie najlepších športovcov a športových kolektívov Prešovského samosprávneho kraja (PSK). V kategórii najúspešnejších mládežníckych kolektívov za rok 2014 sa laureátmi stali starší dorastenci hádzanárskeho klubu Tatran Prešov, ktorí už po štvrtý raz si v rade vybojovali titul majstra Slovenska. Ich dresy obliekajú aj naši študenti Martin Kalný (IV.F), Tomáš Franta (IV.C) a Tibor Tribus (III.SA). Blahoželáme.

Mgr. Ľubomír Rešovský

Elektronická forma maturitnej skúšky

elektronicke-tNovinkou v tomto školskom roku je elektronická forma maturitnej skúšky. Naša škola, Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove, sa do on-line testovania zapojila tiež. Takéto on-line testovanie si mohlo na našej škole vyskúšať 45 žiakov maturitných ročníkov. Dňa 17. februára 2015 si tak žiaci mohli overiť svoje vedomosti na generálnej skúške elektronického testovania zo slovenského jazyka a literatúry a 18. februára 2015 na generálnej skúške elektronického testovania z matematiky. Reakcie žiakov na takúto formu externej maturitnej skúšky boli rôzne. Za najväčšiu výhodu považujú to, že výsledky testovania sú hneď zverejnené a sprístupnené. Naostro si on-line testovanie vyskúšajú o mesiac, a to v riadnom termíne.

Mgr. Jana Pavlišaková

Školský priechod

skolsky-priecDňa 17. 2. 2015 sa na pôde školy uskutočnilo stretnutie s Kpt. PaedDr. Jánom Kazimírom, referentom špecialistom – dopravným inžinierom. Témou stretnutia bolo hľadanie riešení zabezpečenia bezpečnosti prechodu študentov a zamestnancov školy medzi budovami školy. Proces hľadania riešení je urýchlený ťažkým zranením Mgr. Barbory Palčovej na tomto priechode. Závery zo stretnutia – vytvoriť na časti Plzenskej ulice školskú zónu s označením a znížením rýchlosti a inštaláciou pre motoristov trojfarebného semafora reagujúceho na výzvu chodca. Snahou je zabezpečiť to čo najskôr.

Ing. Slavomír Kožár

Banková finančná gramotnosť

flash4-jpgMÚ EKO, Ing. Vladimíra Pastirová, vyučujúca odborných predmetov, v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou, a. s. – Mgr. Miroslavom Zápotockým, supervízorom obchodného miesta, a Mgr. Michalom Pindešom, osobným bankárom, dňa 20. februára 2015 v miestnosti OUC zorganizovala pre žiakov 4. ročníka v rámci predmetu EKO a MAN workshop – Banková finančná gramotnosť. Daný workshop sa veľmi profesionálne zameral na finančnú gramotnosť v oblasti bankového sektoru – na základné informácie bankových pojmov, základné informácie jednotlivých typov úverov, ich výhody a nevýhody, porovnanie bankových a nebankových subjektov, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením, ako ich zvládnuť, kreditné karty, debet, študentské pôžičky, úrokové sadzby, RPMN, vymáhanie dlhov, informácie pre bežného klienta. Workshop bol ukončený modelovými situáciami zameranými na voľbu úveru a kúpu nehnuteľnosti v bežnom živote, na ich možnosti, voľby a spôsoby výberu a realizácie. Žiakom sa daný workshop veľmi páčil, pýtali sa, informovali a vedeli v niektorých prípadoch veľmi pohotovo reagovať a odpovedať, za čo boli pochválení. Žiaci vysoko ohodnotili, že sa na danom workshope neponúkali produkty a služby Slovenskej sporiteľne, a. s., ale reálne podali informácie, ktoré potrebovali vedieť.

Ing. Vladimíra Pastirová

Fašiangový Krepľabál

downloads26-jpgFašiangy, čas radosti, veselosti, plesov, bálov... Každoročne sa tešíme na toto obdobie. Pochutnávame si na tradičných jedlách, aby sme „nasýtení „ vydržali pôstne obdobie až do príchodu Veľkej noci . Aj tohto roku sa učitelia a zamestnanci SPŠE Prešov 12. februára 2015 zabávali na Krepľabále. Pomenovanie je odvodené od názvu koláčov, ktoré sa pečú najmä vo fašiangovom čase a na východnom Slovensku sa volajú kreple. Šikovné ruky pani Špinerovej a pani Uhľarovej upiekli tieto dobroty. Chutila aj výborná fazuľovica. Nechýbala ani dobrá muzika a veselá nálada. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili o to, že náš Krepľabál sa vydaril. Tešíme sa už na ďalší.

Mgr. Viktória Poliaková

Cloudové technológie

downloads25-jpgDňa 17. 2. 2015 sa o 16:00 v miestnosti LP uskutočnil krátky informačný workshop venovaný cloudovým technológiám. Účastníci sa dozvedeli základné informácie o možnostiach cloudových systémov, výhodách a nevýhodách ich použitia a o svetovo najpoužívanejších úložiskách. Praktická časť workshopu bola zameraná na ukážky práce s úložiskom Google Disk, ktorý firma Google automaticky poskytuje ku každej vytvorenej e-mailovej schránke. Účastníci si vyskúšali tvorbu adresárovej štruktúry, tvorbu dokumentov, upload a download existujúcich súborov, vzájomné zdieľanie súborov a dokumentov. Aj napriek nižšej účasti veríme, že toto stretnutie vzbudilo záujem o moderné spôsoby práce s dátami a že prezentované benefity cloudových úložísk zvýšia mieru využívania takýchto služieb v osobnom aj pracovnom nasadení.

Mgr. Ján Vavrek

SPONZORI