2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

SYGA 2024

Spoločnosť Siemens každoročne organizuje súťaž pre stredné odborné školy s názvom Siemens Young Generation Award alebo skrátene SYGA. Podmienkou účasti na súťaži je použiť programovateľný logický kontrolér (PLC) od spoločnosti Siemens pre riadenie ľubovoľného technologického procesu. Na súťaži sa hodnotí najmä vytvorený program pre PLC, čiastočne aj model zariadenia, ktorý je riadený prostredníctvom PLC. 

Z niekoľkých desiatok súťažných prác z celého Slovenska postúpilo do finále najlepších desať prác. Boli sme medzi nimi aj my, s projektom Recyklátor filamentu. Riešiteľmi boli Adam Makovický a Myron Tsimprakis zo IV. C triedy. Tému si vybrali preto, lebo téma recyklácie odpadov je veľmi aktuálna. Kto používa 3D tlačiareň vie, že počas tlače vznikajú nepodarky, ktoré končia ako odpad. Hlavnou myšlienkou projektu bolo plastový odpad z 3D tlačiarne rozdviť a zrecyklovať do podoby tlačovej struny – filamentu, ktorý je možné znovu použiť pre 3D tlač. 

Finále súťaže sa konalo 4. – 5. 4. 2023 v Bratislave, na pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. Žiaľ, Adam Makovický sa finále nezúčastnil zo zdravotných dôvodov. Vo finále sa stretli zaujímavé projekty ako inteligentné parkovisko, triediace linky, inteligentý sklad, program pre spracovanie dát z kontroly vyrobených pneumatík a iné. Náš recyklátor filamentu, ktorý odprezentoval Myron Tsimprakis, získal cenu Digital Industries Siemens a umiestnil sa medzi piatimi najlepšími prácami na Slovensku. Naši žiaci získali hodnotné ceny ako zostavu PLC a programovacieho softvéru. Tiež získali body k prijímacím skúškam na STU v Bratislave.

 

Ing. Jozef Macej, PhD.

Celoštátne finále na FIIT STU v Bratislave

Autori vybraných projektov boli pozvaní na celoštátne finále Junior Internetu, ktoré sa uskutočnilo 12. – 13. apríla 2024 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Toto finále bolo príležitosťou pre študentov prezentovať svoje nápady, ale aj priestorom na stretnutie s odborníkmi a rovesníkmi s podobným záujmom.

Účasť na tejto súťaži ponúka študentom jedinečnú príležitosť ukázať ich projekty odborníkom v danej oblasti. Diskusie s odborníkmi môžu posunúť ich projekty ešte ďalej, inšpirovať rovesníkov a naučiť ich dôležité prezentačné zručnosti. Okrem toho je to tiež skvelá príležitosť získať pozvanie na Fakultu informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, čo môže byť kľúčom k ich ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti informatiky. Umiestnením medzi najlepšími získaním automatického prijatia na FIIT STU, získania odborných stáži grafiky v spoločnosti GoBigname.

Z našej školy sa celoštátneho finále zúčastnili štyria žiaci – Marek Čelovský z III.SB a Tomaš Solar, Martin Pipčak, Šimon Farkaš z II.SB. Boli veľmi úspešní a obsadili prvé a druhé miesto vo svojich kategóriach. 

A ako to vidia samotní žiaci?

Na celoštátnom finále sútaže Junior Internet organizovanom asociáciou Amavet sme v kategórii JuniorAPP súťažili s našou aplikáciou Yazda. Po prezentácii pred aulou plnou súťažiacich, verejnosti a odbornej hodnotiacej komisie, v ktorej bol aj bývalý absolvent našej školy a dvojnásobný víťaz tejto konferencie Marek Gogoľ, sme úspešne odprezentovali našu prácu a získali veľmi kladné a pozitívne hodnotenie komisie a publika. Na záver druhého dňa konferencie bolo vyhodnotené umiestnenie jednotlivých kategórií kde bol náš projekt vyhlásený víťazom kategórie JuniorAPP a cena bola odovzdaná CEO spoločnosti AMCEF Milanom Cákom. Sme veľmi radi, že naša práca opäť uspela v takto prestížnej súťaží a k získaniu veľmi zaujímavých kontaktov, ktoré sme tu spoznali.

Marko Čelovský, III.SB

Naša práca na projekte Edit Hub získala druhé miesto v kategórii Content na súťaži Junior Internet. Odborná komisia ocenila našu prácu, a získali sme aj nové kontakty. Sme motivovaní k ďalším inováciám a sme vďační za podporu, ktorú sme dostali. Sme pripravení pokračovať v našej práci a prispievať k online komunite.

                                                                     Tomáš Solar, Martin Pipčák, Šimon Farkaš, II.SB

 

Marko Čelovský III.SB, Tomáš Solar, Martin Pipčák, Šimon Farkaš II.SB

LEGObot 2024

Dňa 30. 4. 2024 sa na pôde SPŠE Prešov konala tradičná súťaž v robotike s názvom LEGObot. Táto súťaž je určená pre žiakov základných škôl, ktorí radi programujú robotické stavebnice LEGO. Cieľom súťaže je podporovať záujem žiakov o technické odbory a o ich štúdium. 

Tento rok sa zúčastnili súťaže štyri základné školy a zmerali si sily v štyroch súťažných kategóriách. V kategórii EduBot žiaci prezentovali učebné pomôcky vyrobené zo stavebnice LEGO Mindstorms EV3. Odborná porota ocenila prvým miestom Damiána Hrabčáka zo ZŠ Šmeralova, Prešov za učebnú pomôcku na vysvetlenie merania uhlov v geometrii. Druhé miesto získali Ján Nemšák a Michal Marhevský zo ZŠ Medzany za model inteligentného parkoviska. V kategórii PaintBot naprogramovaní roboti kreslili jednoduchý obrázok podľa zadanej predlohy. Najpresnejšie rozmery a najlepšie tvary dodržali Stanislav Šoltés a Kristián Kolumber zo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v Košiciach. Aj robot Marka Tkáča zo ZŠ Ľubotice úspešne nakreslil obrázok, no vzhľadom na menšie tvarové a rozmerové odchýlky získal druhé miesto. Kategóriou, o ktorú prejavujú žiaci najväčší záujem, je kategória RescueBot, kde autonómne roboty vynášajú z labyrintu kocku. Najúspešnejší a najrýchlejší boli v tejto kategórii žiaci z Košíc, a to Stanislav Šoltés a Kristián Kolumber. Nasledovali ich žiaci zo ZŠ Šmeralova, Prešov a ZŠ Ľubotice. Kategória LegoBall preverila manévrovacie schopnosti robotov. S touto katégóriou si hravo poradili žiaci zo ZŠ Medzany, a to Ján Nemšák a Michal Marhevský. Pre zúčastnených žiakov základných škôl a pedagógov bola pripravená aj prehliadka našej školy, kde mohli nazrieť do našich tried odborných učební počas vyučovania.

Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom základných škôl a ich pedagógom za účasť na súťaži. Veríme, že sa s niektorými stretneme opäť o rok na ďalšom ročníku súťaže a že sa nám podarí v budúcnosti zapojiť do súťaže viac základných škôl.

Výsledková listina – kategória EduBot:

Poradie

Škola

Súťažiaci

1.

Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Košice

Stanislav Šoltés, Kristián Kolumber

2.

ZŠ Ľubotice

Marko Tkáč

Výsledková listina – kategória PaintBot:

Poradie

Škola

Súťažiaci

1.

Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Košice

Stanislav Šoltés, Kristián Kolumber

2.

ZŠ Šmeralova, Prešov

Damián Hrabčák

3.

ZŠ Ľubotice 

Michal Kovalčík, Tobias Guman

4.

ZŠ Ľubotice 

Marko Tkáč

Výsledková listina – kategória RescueBot

Poradie

Škola

Súťažiaci

1.

Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Košice

Stanislav Šoltés, Kristián Kolumber

2.

ZŠ Šmeralova, Prešov

Damián Hrabčák

3.

ZŠ Ľubotice 

Michal Kovalčík, Tobias Guman

4.

ZŠ Ľubotice 

Marko Tkáč

Výsledková listina – kategória LegoBall

Poradie

Škola

Súťažiaci

1.

ZŠ Medzany

Ján Nemšák, Michal Marhevský

2.

ZŠ Ľubotice

Michal Kovalčík, Tobias Guman

 

Ing. Jozef Macej, PhD.

Mobilita žiakov - ERASMUS+ - VALENCIA

V dňoch 9. 4. 2024 až 24. 4. 2 2024 sa 14 žiakov a dvaja sprevádzajúci učitelia zúčastnili v rámci programu ERASMUS+ mobility v prekrásnom španielskom meste Valencia.

Väčšina žiakov pracovala vo firme Baseek v mestečku Algemesi, kde sa dva týždne venovali intenzívnemu štúdiu navrhovania hier v Unreal Engine 5. Po oboznámení sa s týmto enginom žiaci pracovali na zadaní, v ktorom dostali za úlohu vytvoriť úroveň 1-1 z kultovej hry Super Mario Bros. Zamerali sa hlavne na rôzne aspekty návrhu mapy, ako je práca s materiálmi (textúrami a normálovými mapami), objektmi (inštanciami a aktérmi) a tvorba mapy (pomocou metódy Blockout). Ďalšie modelovanie robili aj v programe SolidWorks, čo bol ďalší program, ktorý sa naučili. Vo firme Inrorlandia dvaja žiaci opravovali notebooky, osadzovali základné dosky do notebookov a podobne.

Valencia je starobylé mesto plné kultúrnych pamiatok, a tak sme veľa času venovali potulkami jej malebnými uličkami. Je to tiež mesto, kde je množstvo športovísk, cyklistických chodníkov, parkov a nádherných pláží, čo sme tiež patrične využívali. Nezabudnuteľným zážitkom bola pre nás návšteva Bioparku, kde sme mohli obdivovať divokú prírodu afrického kontinentu a najväčšieho akvária v Európe – Oceanografic.

Navštívili sme tiež prístavné mesto Alikante. Cestou sme si prezreli jaskyňu Canelobre so zaujímavou kvapľovou výzdobou. V Alikante sme navštívili hrad a túlali sa malebnými uličkami starého mesta. Svojimi pamiatkami nás uchvátilo aj starobylé mestečko Tarragona, ktoré bolo počas Rímskej ríše jedným z najvýznamnejších miest Pyrenejského polostrova a archeologický komplex TarracoJe bol vyhlásený za svetové dedičstvo UNESCO. 

Počas nášho pobytu sme prešli viac než 200 km, vyšli a zišli po viac než 1000 schodoch, ochutnali nové jedlá, spoznali nových ľudí, preverili svoje jazykové i odborné vedomosti.  Priniesli sme si okrem suvenírov množstvo nezabudnuteľných spomienok a skúseností. 

RNDr. Anna Budišová

Súťaž VSD 2024

Vo štvrtok 11. 4. 2024 sa v priestoroch Technicomu v areáli TUKE v Košiciach uskutočnilo finále 17. ročníka tímovej súťaže partnerských škôl VSD a.s. Súťažilo 9 tímov a z našej školy sme mali dva tímy. Téma bola: Navrhni, ušetri a optimalizuj energiu vo svojej škole, obci, meste.

Prvý tím – TVJ Prešov v zložení Tomáš Čakan I.C, Viliam Železník I.C, Jakub Mašlonka, II.C mali projekt osvetlenia chodieb v našej škole. Obsadili 2. miesto a získali 3x mobil Xiaomi Redmi Note 12. Konzultantom bol Bc. Ján Haluška. Projekt bol zameraný na úsporu energie pre osvetlenie na chodbách a zjednodušenie práce na vrátnici. Všetky chodby na škole by mali maximálny čas svietenia 20 minút. Ovládanie pomocou tlačidiel na chodbách a zároveň diaľkové ovládanie pomocou WIFI siete z vrátnice. Kompletné ovládanie a prehľad počas dňa. Pri odchode zo školy sa dajú všetky chodby vypnúť jedným klikom na obrazovke monitora.

Druhý tím – Džawľ v zložení Damián Sabadšág III.SC, Michal Dutka III.SC a Martin Potičný III. A boli s projektom Regulácia teploty v škole. Konzultantom bol RNDr. Martin Šechný, PhD. Projekt mal výbornú myšlienku a ak by bol úspešne realizovaný v praxi, tak by určite ušetril náklady na vykurovanie. Škoda, že tím nedokázal úspešne presvedčiť porotu so svojím modelom, lebo mal najväčšiu vypočítanú predpokladanú úsporu zo všetkých súťažných projektov. Diaľkovo motoricky ovládané hlavice ventilov na radiátoroch v spolupráci s WIFI ovládaním prepojeným na Edupage by vedeli efektívne ovládať teplotu v každej miestnosti školy.

Ďakujeme VSD za výborné prostredie, pohostenie, atmosféru, podporu a ceny. Oba projekty sa dajú použiť aj na PČOZ pre maturantov. Všetkým blahoželáme a ďakujeme za výbornú prácu a reprezentáciu.

 

Bc. Ján Haluška

Vyhodnotenie jubilejného 10. ročníka súťaže o najlepšiu počítačovú hru školského roka 2023/2024

V novembri školského roka 2023/2024 bol na našej škole vyhlásený jubilejný 10. ročník súťaže o najlepšiu počítačovú hru. Rozhodnúť o víťazovi v tejto súťaži mohli vždy všetci, a to hlasovaním v ankete prístupnej pre všetkých žiakov a pedagógov našej školy. 

Výsledky súťaže na základe internetového hlasovania:

  1. Oleksandr Shabaldas s hrou StarSector Survival – 17 hlasov
  2. Matej Madzin, Tobias Válek s hrou Harvest Horizon – 11 hlasov
  3. Marek Straka s hrou Lost in Forest – 10 hlasov
  4. Filip Rokyta s hrou Autoškola – 7 hlasov
  5. Pavol Mihálik Hotlap – 5 hlasov

Súťaž IHRA

Každoročne najlepšie hry sú zaregistrované do súťaže IHRA organizovanej Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je to celoslovenská prehliadka hier v rámci ZŠ, SŠ a VŠ. V tomto roku sa konalo vyhodnotenie súťaže 17. 4. 2024 prezenčnou formou na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Taktiež aj tohto roku sa máme čím pochváliť:

  1. miesto získal Oleksander Shabaldas s hrou StarSector Survival

Matej Madzin a Tobias Valek - s hrou Harves Horizon získali špeciálnu cenu poroty – za najlepší simulátor.

Matej Straka - s hrou Lost in Forest získal špeciálnu cenu poroty – za najlepšiu  platformovú hru.

 

Ing. Mária Šandrejová

Súťaž CanSat východné Slovensko

Súťaž CanSat je výzvou pre stredoškolákov – zostrojiť malý satelit. Tím musí navrhnúť konštrukciu satelitu, padák, elektroniku a spracovanie nameraných dát. Satelit má vykonať primárnu misiu spoločnú pre všetky tímy a sekundárnu misu, ktorá ukáže jedinečné schopnosti tímu. Mentori z firiem pripravili prednášky a workshopy, dávajú rady. Pomaly sa blíži finále a tímy zvyšujú svoju snahu, o čo najlepšie technické riešenie.
SPŠE Prešov má v súťaži CanSat dva tímy s odlišným študijným odborom (elektrotechnika, informačné a sieťové technológie). Jeden náš tím zveril let satelitu s padákom do rúk slečny, keďže je najmladšou slovenskou pilotkou ľahkých športových lietadiel.

Východoslovenské kolo súťaže CanSat bolo prípravou na finále. Testovací let raketou do výšky 1 km v Bidovciach 26. 4. 2024 je dôležitý. Bez testovania nie je spoľahlivé riešenie. Oba tímy získali diplom za úspešný štart, let raketou a misiu. Finálny let o pár dní bude zameraný najmä na prezentáciu výsledkov misie.

RNDr. Martin Šechný

Oslava Dňa učiteľov

5. apríla 2024 v priestoroch Spojenej školy na Masarykovej ulici sme sa zišli pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci a naši bývalí kolegovia, aby sme si pripomenuli a oslávili Deň učiteľov. Naše stretnutie otvorila pani riaditeľka Ing. Iveta Marcinčinová, ktorá nás privítala a oboznámila s programom. 

Na úvod nás pozdravili svojím príhovorom zástupcovia našich študentov – predseda Školského parlamentu  J. Kočiš a R. Bebková. Potom nám spríjemnili čas spoločenským tancom náš študent  so svojou tanečnou partnerkou. Po tomto kultúrnom zážitku nasledovalo oceňovanie jubilujúcich kolegov a zamestnancov : k 30 odpracovaným rokom na škole Ing. Anne Dlugošovej a Ing. Ljube Krišovej, k 70. narodeninám p. Dolinskej a Ing. V. Vookovi, k 60. narodeninám Mgr. Ivete Kovaľovej a ďalším jubilujúcim, a zároveň sponzorom tejto akcie – Mgr. M. Solárovej, Ing. M. Brodovi PhD., Ing. J. Vavrekovi a p. Anderkovi. Po gratuláciách týmto kolegom sa začal podávať slávnostný obed. Po ňom Ing. Ljuba Krišová mladším kolegom predstavila spomienkovou formou starších kolegov či zamestnancov školy.

Po celom programe sme zotrvali vo vzájomných príjemných rozhovoroch, na ktoré v každodennom zhone a povinnostiach nemáme veľa času ani príležitostí. Či už budete súhlasiť so slovenským príslovím „Koho bohovia chceli potrestať, toho spravili učiteľom.“ alebo so starovekým aténskym dramatikom Euripidom „Najlepším učiteľom múdrosti a cnosti je láska.“ určite sa zhodneme na tom, že takýchto neformálnych stretnutí by sme uvítali viac.

Mgr. Iveta Kovaľová

Volejbalový turnaj SPŠE

Krátko po Veľkej noci finálovým turnajom vyvrcholil už šiesty ročník medzitriedneho volejbalového turnaja. Do turnaja sa prihlásilo 22 tried školy a celkovo viac ako 140 žiakov. Sme radi, že sa do turnaja zapojilo aj niekoľko triednych profesorov a ďalších kolegov. Zápasy boli každým kolom vyrovnanejšie a dramatickejšie. Do finálových bojov postúpili tie isté triedy ako minulý rok. Bola to skvelá reklama na volejbal. Okrem skvelých individualít v podobe reprezentantov školy a vynikol aj tímový duch a bojovnosť ostatných účastníkov. O pekné výmeny nebola núdza. Zápasy boli vyrovnané do poslednej lopty. O výsledku často rozhodovali malé detaily. Zaslúženým víťazom sa napokon stalo družstvo III.B pred III.SC a II.SA. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.

Mgr. Štefan Dankovič

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda je individuálnou súťažou žiakov základných a stredných škôl riešiacich úlohy z matematiky, ktoré svojou formuláciou motivujú žiakov k tvorivej činnosti. 

Sme nesmierne radi, že žiak našej školy Tomáš Neupauer z II.SA sa umiestnil na 5. mieste v krajom kole 73. ročníka MO kategórie B, ktoré sa uskutočnilo 9. apríla 2024. Jeho úspech je o to cennejší, že z 26 účastníkov (prevažne žiakov gymnázií) bolo úspešných iba sedem. Blahoželáme!

RNDr. Anna Budišová

Girl´s Day

Girl’s Day je celoslovenský kariérny deň pre stredoškoláčky, ktoré majú unikátnu príležitosť nahliadnuť do zákulisia IT firiem a organizácii. Popri zaujímavom programe sa môžu dievčatá na vlastné oči presvedčiť, aká je vo firmách atmosféra a čokoľvek sa opýtať žien, ktoré tu už pracujú. Dievčatá si to na vlastnej koži aj skúsili

Dňa 25. 4. 2025 sa 11 dievčat našej školy zúčastnilo tejto akcie. Pri registrácii si vybrali konkrétnu firmu, kde strávili celé dopoludnie. Ponúkam niekoľko pohľadov na akciu očami zúčastnených:

„Vďaka iniciatíve spoločnosti Holcim, ktorá je lídrom v oblasti stavebných materiálov, sme mohli zažiť nezabudnuteľný deň plný inšpirácie a poznania v rámci akcie Girls Day. Táto udalosť podporovala rozvoj a záujem mladých žien o oblasti, ktoré sú tradične vnímané ako mužské. Holcim sa aktívne angažuje v podpore rozmanitosti v pracovnom prostredí a Girl´s Day bol jednou z mnohých iniciatív, ktoré súčasťou ich snahy o vytvorenie rovnostarších príležitostí vo svete práce. Mali sme možnosť spoznať rôzne odvetvia a povolania v stavebnom priemysle, ako aj stretnúť sa so ženami, ktoré zastávajú kľúčové pozície vo firme Holcim.
Atmosféra akcie bola povzbudivá a podporujúca, pričom sme odchádzali s novými poznatkami, inšpiráciou a odhodlaním presadzovať sa v oblasti, ktorá nás zaujíma.“

Janičová a Štofanová, I.SB

„Tento rok som sa opäť zapojila do projektu Girl’s Day, ktorý mi umožnil nahliadnuť do zákulisia firiem. Navštívila som firmu GymBeam. Úžasná atmosféra šikovných a inteligentných žien tam určite nechýbala. GymBeam ma inšpiroval s ich prepracovanou infraštruktúrou haly aj ich prepracovaným softvérom. Naučili ma, že aj žena vie v IT svete viesť tím alebo uspieť s kreatívnymi nápadmi. Bola to výborná skúsenosť a perfektný zážitok, ktorý odporúčam zažiť každej babe.“

Kristína Špirengová, II.SC

„ Zúčastnili sme sa akcie Girl´s Day v Košickej firme ABB Solutions Slovakia. Hneď po príchode nás príjemne privítali zamestnankyne firmy s malým chutným občerstvením a krátkym predstavením firmy. Ďalej nasledovala zoznamovacia aktivita, kde sme sa predstavili a zisťovali sme, čo máme spoločné. Neskôr nám každá zamestnankyňa predstavila svoju funkciu vo firme a náplň jej práce. Hneď po tom nás čakala praktická úloha v skupinách, kde sme simulovali rôzne pracovné pozície, ako napríklad tester aplikácie, grafik alebo developer. Po vypracovaní sme mali kvíz aj s ocenením pre víťaza a to už sa schyľovalo ku koncu podujatia, ale ešte pred tým sme mali priestor na otázky. Následne sme šli domov. „

Soňa Šarocká, IV.F

Janičová a Štofanová I.SB, Kristína Špirengová II.SC, Soňa Šarocká IV.F

„Čo vieš o hviezdach?“

Súťaž určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu organizovaná ústrednou hvezdárňou v Hurbanove pozostáva z postupových kôl. Do okresného kola, ktoré sa konalo vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove 27. marca 2024 postúpili iba úspešní riešitelia domáceho kola. Odpovedať na otázky z okruhov všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautickej techniky v astronómii nabrali odvahu naši dvaja žiaci Alexander Jozef Dobrovič a Šimon Čura z II.SB triedy. „Okresné kolo pozostávalo zo štyroch kôl v podobe testov z histórie, všeobecného prehľadu, slepej mapy súhvezdí a počítania príkladov. Obaja sme už mali so súťažou skúsenosti z minulých rokov a tie sme pretavili na výsledky: Alexander Jozef Dobrovič - 1. miesto, 141 bodov, Šimon Čura - 3. miesto, 77 bodov. Spomedzi piatich súťažiacich za okres Prešov sme teda obsadili dve z troch postupových miest do krajského kola.“(Alexander Jozef Dobrovič, II.SB)

Z krásneho 1. a 3. miesta na okresnom kole naši chlapci postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo 25. apríla 2024 opäť vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove. V silnej konkurencii chlapci obsadili 4. a 9. miesto. 

K úspechu im gratulujeme a prajeme veľa úspechov.