2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Náš absolvent Jakub Kočiš na slávnostnom inauguračnom obede s pánom prezidentom

Dňa 15. 06. 2024 sa náš čerstvý absolvent Jakub Kočiš zúčastnil slávnostného inauguračného obeda, na ktorý ho pozval osobne pán prezident P. Pellegrini. 

Jakub Kočiš bol žiakom IV. C triedy na našej škole od roku 2020 do roku 2024 a vyštudoval a ukončil štúdium v odbore elektrotechnika (priemyselná informatika).

Počas štúdia na našej škole zastával post predsedu Školského parlamentu a už počas štúdia a aj momentálne zastáva post štatutárneho zástupcu Občianskeho združenia - Študentská rada stredných škôl (ŠRSŠ) a je predsedom Rady stredoškolských zastupiteľstiev. ŠRSŠ je najväčší zastupiteľský orgán žiakov stredných škôl, ktorý zastupuje záujmy stredoškolákov voči orgánom štátu. 

Je poradným orgánom Ministerstva školstva, súčasťou komisie pre mládež v NRSR. V rámci mestského stredoškolského zastupiteľstva je poradným orgánom primátora mesta Prešov a spolupracuje s viacerými inými mestami na území SR. 

Medzi ich činnosti patria pravidelné stretnutia na  Ministerstve školstva, stretnutia s ministrom vnútra, pánom Mgr. M. Šutaj Eštokom, kde sa rozoberajú otázky ohľadom bezpečnosti na školách. Ich partnerom je aj komisár pre deti a mládež, pán prof. MUDr. Jozef Mikloško, splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, pani Mgr. Simona Zacharová a mnohé iné inštitúcie a organizácie, ktoré majú v pôsobnosti starostlivosť o mládež a stredoškolských žiakov.

„Inauguračný obed sa konal na podnet pána prezidenta a bola to jeho osobná voľba, v akom zložení sa uskutoční. Išlo o medzigeneračné prepojenie mládeže a seniorov. Študentov a seniorov vyberal pán prezident na základe podkladov od kolegov z jeho kancelárie. Boli sme vybraní na základe našich aktivít a výsledkov, ktoré sú hodné tohto morálneho ocenenia. Tomuto pozvaniu predchádzalo dlhoročné angažovanie sa v stredoškolských aktivitách a zastupovanie stredoškolákov voči orgánom štátu.“

Jakub Kočiš

Nášmu absolventovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších študijných, profesijných a životných úspechov.

 

vedenie školy SPŠE

Z európskeho Robocupu sme si priniesli 2 cenné kovy

V dňoch od 10. 06. – do 16. 06. 2024 prebehla robotická súťaž Robocup Junior 2024 pre žiakov základných a stredných škôl z celej Európy. Pre mnohých vyvrcholenie celoročného úsilia, pre iných príprava na svetový Robocup, ktorý sa uskutoční v holandskom Eindhovene presne o mesiac. 

Robocup v Hannoveri bol súčasťou veľkej zážitkovej výstavy pre mladých Ideen Expo, kde si desaťtisíce návštevníkov denne mohlo vyskúšať nielen najnovšie IT technológie a virtuálnu realitu, ale aj množstvo praktických činností od zatĺkania klincov, cez frézovanie nápisov, kovotepectvo, stavbu protipovodňových bariér, riadenie kombajnu, potápanie v skafandri, jazdu v elektrickom BMW až po let balónom.

Aj naša škola tam mala svoje zastúpenie v dvoch súťažiach a reprezentovala ju šestica žiakov.

Žiaci  III. B - Martin Zayonc, Ema Lujza Kohániová, Igor Višňovský a Nikolas Kraus intenzívne pripravovali svojich robotov futbalistov pre disciplínu LightWeight 2 vs 2. Nádherné svižne sa pohybujúce robotické modely po celý turnaj zápasili najmä s farebným podkladom ihriska, rozlíšením bielej čiary od zelenej plochy. Aj keď sa im podarilo streliť súperom 4 góly, na väčší úspech to nestačilo.

Lepšie sa darilo dvojici Tomáš Neupauer, Jakub Lazorčák z II. SA triedy. Súťažili v konkurencii 8 tímov z Chorvátska, Maďarska, Slovinska, Slovenska a Egyptu v záchranárskej disciplíne Rescue Simulation – CoSpace. V Robocupe nováčikovia, no od prvého dňa budili u súperov rešpekt, keď zdolali v skupinovej fáze aj vo štvrťfinálovej skupine dohromady všetkých 6 súperov. Zvíťazili aj v semifinále nad silnejším z dvoch egyptských tímov a pocit prehry okúsili až vo finále, kde ich zdolal najsilnejší z 3 chorvátskych tímov Gebrueder Weiss a vrátil im tak prehru zo štvrťfinálovej skupiny. 

Na radosť zo striebornej medaily nebolo veľa času, pretože v nedeľu – posledný súťažný deň – prebehol ešte turnaj supertímov. Osem tímov bolo rozdelených do dvojíc. Naši noFocusáci dostali za partnerov tím SERŠ zo Slovinska. Náročnú úlohu pripraviť programy pre dve mapy, spolu 2 x 2 svety, a to celé len za 2 hodiny, to sa nedalo zvládnuť inak, než dokonalou spoluprácou. A tá sa v supertíme podarila. V semifinále zdolali !focus()/SERŠ egyptsko-chorvátsku dvojicu Delay-Eulida v súčte dvoch máp o tesných 40 bodov.

Aj vo finále proti chorvátsko-maďarskej dvojici Gebrueder Weiss-Axolotls to spočiatku vyzeralo napínavo, no napokon sme zvíťazili s prehľadom 2830:2240 a získali tak 1. miesto.

Za peknú reprezentáciu aj vzorné vystupovanie našim žiakom ďakujeme a srdečne blahoželáme!

Mgr. Zdenka Liščinská a Ing. Peter Vargovčík

Ocenenie najúspešnejších pedagógov a žiakov PSK

Prešovský samosprávny kraj (PSK) ocenil najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl z Prešovského kraja. Slávnostné odovzdávanie plakety Sophista pro regione za mimoriadny prínos pri výchove a vzdelávaní žiakov v školskom roku 2023/2024 a plakety Lux mentium za reprezentáciu kraja a dosiahnuté výnimočné výsledky v aktuálnom školskom roku sa uskutočnilo v pondelok 17. júna 2024 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

Laureátmi týchto plakiet sa stalo zhodne 15 pedagógov a 15 žiakov pôsobiacich na štátnych, cirkevných a súkromných stredných školách  Prešovského kraja. Krajská samospráva ocenením vyzdvihla ich mimoriadny prínos v oblasti vzdelávania a reprezentáciu kraja na národných a medzinárodných súťažiach.

Medzi ocenenými bola aj naša kolegyňa Ing. Anna Dlugošová a žiak školy Marek Štofánik. 

Ing. Anna Dlugošová bola ocenená za prípravu mnohých žiakov na technické súťaže ako SYGA, SOČ alebo ZENIT v programovaní, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky na celoštátnej úrovni. Na škole pôsobí aj ako lektorka a skúšobná komisárka ICDL, čím zvyšuje digitálne kompetencie nielen našich žiakov, ale aj iných pedagogických zamestnancov, zamestnancov verejnej správy, nezamestnaných a seniorov. Na škole vykonáva tiež činnosť výchovného poradcu, koordinátora výchovy k manželstvu, rodičovstvu a kariérového poradcu. Ing. Anna Dlugošová sa do života školy zapája aktívne aj v ďalších sférach. Je autorom niekoľkých školských učebníc Programovania a zbierok príkladov. Dobré meno školy šíri aj svojimi aktivitami pre žiakov základných škôl, kde sa snaží propagovať nie len našu školu, ale oblasť techniky a IT. V súčasnosti je koordinátorka aktivity Dievča SPŠE v IT, kde sa snaží motivovať mladé dievčatá o štúdium technických odborov. Jej zanietenie k vzdelávaniu mladých ľudí je možné vidieť aj v jej voľnom čase, kde pôsobí ako animátorka a pripravuje aj mladších žiakov na súťaže v robotike. Venuje sa aj dobrovoľníckej a charitatívnej činnosti vo farskej charite na Sekčove v Prešove, kde pomáha rodinám v núdzi.

Marek Štofánik bol ocenený za svoje úspechy  a reprezentáciu školy v robotických súťažiach. V šk. roku 2021/22 na súťaži Robocup obsadil na európskom kole v Portugalsku 4. miesto v kategórii Rescue Line a na svetovom kole v Thajsku obsadil 1. miesto v kategórii Soccer Simulation - Demo a 5. miesto v kategórii Soccer Simualtion. 

V šk. roku 2022/23 na súťaži Robocup  obsadil 1. miesto na celoslovenskom kole vo viacerých kategóriach a postúpil opäť na európske a celosvetové kolo. Na európskom kole v Chorvátsku obsadil 1. miesto v kategórii Soccer Simulation a Rescue Simualtion Erebus - poster a 3. miesto v celkovom hodnotení kategórie Rescue Simulation Erebus. Na svetovom kole vo Francúzsku obsadil 3. miesto v kategórii Soccer Simulation.

Marek je veľmi ústretový a cieľavedomý žiak, ktorý je vzorom pre ostatných v mnohých oblastiach. Venuje sa aj lektorovaniu krúžkov so zameraním na robotiku pre žiakov základných škôl a dobrovoľníckej činnosti. 

Oceneným gratulujeme a prajeme im veľa úspechov.

Ing. Martin Broda, PhD.

Pamätný list sv. Gorazda získal absolvent SPŠE Prešov

Morálne oceňovanie v rezorte školstva, nesúce meno svätého Gorazda, je najvyšším stupňom uznania a ocenenia, ktoré sa traduje od roku 1997. V minulosti ho udeľovali ministri školstva každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca a pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 17. novembra.

Slávnostný ceremoniál sa konal 7. júna 2024 v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu. Ocenenie pedagogickej práce, pomenované po svätom Gorazdovi, predstavuje najvyššie uznanie, ktoré môže pedagógom udeliť minister školstva a udeľuje sa od roku 1997. Tieto ocenenia, symbolicky pomenované po prvom známom učencovi v našej národnej histórii, vyjadrujú uznanie za výnimočné pedagogické úsilie, talent, nasadenie či vernosť učiteľskej profesii, ako aj za prácu v prospech školstva a výchovy. Minister školstva neopomenul ani šikovných žiakov a študentov, ktorí si taktiež prevzali svoje ocenenie. „Ste dôkazom toho, že usilovnosť, disciplína a nadšenie pre učenie prinášajú ovocie. Vaše úspechy sú nielen výsledkom vašej vlastnej práce, ale aj odrazom podpory a vedenia vašich učiteľov,“ dodal minister Drucker.

Minister školstva udelil Pamätný list svätého Gorazda žiačkam a žiakom základných, stredných a základných umeleckých škôl a študentkám a študentom vysokých škôl. Ocenených v tejto kategórii bolo 20 mladých ľudí a medzi nimi aj náš absolvent Filip Ondrej. Ocenenie získal za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy, regiónu a Slovenska na celosvetových odborných súťažiach, za získanie zlatej medaily na Majstrovstvách sveta v robotickej súťaži RoboCup 2021 Junior v kategórii Rescue Simulation, za 1. miesto v celoslovenskej súťaži 3D tlač a modelovanie, za zapájanie sa do dobrovoľníckych aktivít a realizáciu odborných vzdelávaní pre žiakov základných škôl.

Gratulujeme mu k oceneniu a prajeme veľa úspechov!

Ing. Martin Broda, PhD.

Ľubľana, Slovinsko

Projekt Erasmus + vyslal 11 žiakov a 2 učiteľov SPŠE v Prešove na krátkodobú mobilitu do Slovinska. Cieľovou stanicou bolo hlavné mesto Ľubľana.

Viac ako dvojtýždňová mobilita sa začala v nedeľu 2.6.2024 ráno v Prešove. Po celodennom cestovaní sme z vlaku vystúpili v Ľubľane.

Pracovný týždeň začal umiestnením našich žiakov vo firmách, v ktorých uplatňovali už nadobudnuté a získavali nové vedomosti, znalosti a zručnosti - od opravovania a skladania počítačov, cez opravovanie spotrebičov, prácu na hre/aplikácii pre deti, až po prácu na prezentáciách a programovanie. Keďže sa jednalo o zahraničnú mobilitu, všetci žiaci rozvíjali svoje jazykové zručnosti v anglickom jazyku a popri tom sa naučili aj nejaké slovinské slovíčka. Popoludnie pracovných dní a víkendy patrili spoločným aktivitám. Ľubľana je krásne hlavné mesto, ktoré dýcha históriou. Centrom preteká rieka Ľubľanica, ktorá hlavné mesto rozdeľuje na strednú Európu a Balkán. Hlavnou dominantou mesta je hrad, ktorý sa týči priamo nad historickým centrom mesta na hradnom kopci, z ktorého hlavnej veže je krásny výhľad na celé mesto a jeho okolie. Okrem spoznávania historického centra s množstvom menších námestí, kostolov, mostov spájajúcich Európu a Balkán a hradu sme so žiakmi navštívili mestské múzeum, zoologickú záhradu, zaujímavú a zároveň záhadnú uličku grafitti umenia nevynímajúc aj modernú časť mesta, kde sme si v najväčšom nákupnom centre/sídlisku užili nakupovanie, kino a aj adrenalínové motokáry. Všetkých nás zaujal lesopark Tivoli s množstvom športovísk, lúk, preliezok, občerstvení, kaviarní... ktorý sme mali v blízkosti ubytovania.

V rámci spoznávania Slovinska sme jeden deň strávili na výlete v kúpeľnom mestečku Bled, ktoré leží na úpätí juliánskych Álp pri rovnomennom jazere. Týči sa nad ním hrad Bled a pripomína kombináciu Štrbského plesa a Oravského zámku.

Po dvoch týždňoch praxe a spoznávania Slovinska a dlhom čase strávenom vo vlaku sme sa v pondelok 17.6.2024 plní skúseností a zážitkov šťastne vrátili domov.

Reakcie a postrehy žiakov:

Vo firme Cene Štupar sme sa zamerali na vývoj interaktívnej webovej aplikácie pre deti. Úzko sme spolupracovali, čím sme si zlepšovali schopnosti tímovej práce. Okrem toho sme sa zapojili do dizajnérskych úloh, pri ktorých sme sa učili a aplikovali kreatívne techniky, aby bol náš projekt vizuálne príťažlivý a užívateľsky prívetivý.

Ubytovanie a jeho okolie bolo pokojné a poskytovalo množstvo voľnočasových aktivít. Každodenné používanie anglického jazyka nám pomohlo k plynulému vyjadrovaniu a celkovej samostatnosti.   

Aneta Kuchárová, Lucia Rýchliková III.SA

Naozaj nezabudnuteľný zážitok...

Spoznali sme super ľudí, s ktorými ostávame v kontakte aj po Erasme a získali sme kopec nových a užitočných skúsenosti. Krajina bola krásna a zažili sme tu úžasné chvíle. Hoci sme tam strávili len 2 týždne, bude to spomienka na celý život.

Ministerstvo nám ponúklo veľa príležitostí, ktorých sme sa chopili a vytvorili sme niekoľko prezentácií pre podujatie ktorého sa zúčastnilo viac ako 100 popredných predstaviteľov ministerstiev. Následne sme sa naučili veľa o štátnych systémoch a procesoch, ktoré sú potrebné nato aby sa vo verejnom sektore niečo uskutočnilo.

Marko Čelovský, Adam Sabol III.SB

Je to skvelá možnosť, ako cestovať, učiť sa veci, ktoré sa bežne v škole nestíhajú a hlavne spoznávanie nových ľudí, miest a kultúry. Tento Erasmus mal pre mňa prínos vo viacerých oblastiach či už, že som bližšie spoznal spolužiakov zo školy alebo prehĺbenie mojich zručností v elektrotechnike a jej aplikácií v reálnom živote. Vo firme, v ktorej som absolvoval stáž som pracoval na rôznych objektoch a stavbách, kde som robil elektroinštalácie a takýmto spôsobom som aj spoznal lepšie Ljubljanu a jej okolie. Môj kolega, aj keď nevedel dobre po anglicky, bol vždy milý a nápomocný.

Ljubljana je veľmi krásne, čisté a pokojné mesto s bohatým kultúrnym životom. Sice verejná doprava niekedy nešla tak ako mala, ale dalo sa na to zvyknúť. Ubytovanie bolo útulné a  pomerne blízko centra.

Tento projekt je nezabudnuteľný zážitok, na ktorý len- tak ľahko nezabudnem.

Adrián Tomko III.C

Vo firme SerVic sme sa naučili, ako nájsť a opraviť problémy pri domácich spotrebičoch a elektronických zariadeniach ako napríklad práčky, televízory, rádiá, reproduktory, elektrické kolobežky a mnoho ďalšieho. Prístup zamestnancov bol profesionálny, boli nápomocní, milí a nemali problém s nami zdieľať ich tipy a triky pri oprave zariadení.

Ubytovanie bolo v krásnej a pokojnej lokalite, mali sme veľkú záhradu s grilom a trampolínou, kde sme mohli tráviť náš voľný čas.

Mesto bolo veľmi čisté, malo historické, ale aj moderné budovy, každý si tam vie nájsť niečo pre seba. Rád som sa prechádzal po meste, spoznával rôzne zákutia a kultúru mesta.

Stanislav Leššo, Ján Kosť III.C

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

 

Mgr. Jana Kollárová a Mgr. Alexandra Kamenická

Aktivity tried

Zážitkový splav rieky Hornád I. SB triedy

Dňa 21. júna 2024 sa uskutočnil náš očakávaný školský výlet, na ktorý sme sa celá trieda I. SB  spolu s našou triednou učiteľkou - Ing. Vladimírou Pastirovou a pánom učiteľom Ing. Jánom Seňavom už dlho tešili. Zaujala nás už skôr ponuka Slovenského skautingu, ktorá našej škole ponúkla účasť na splave rieky Hornád zameraného na rozvoj teamovej spolupráce, zodpovedného prístupu k úlohám, či telesnej zručnosti. Absolvovali sme zážitkový splav rieky Hornád, ktorý začal ráno cestou vlakom z Prešova do obce Malá Lodina, kde na nás čakal tím inštruktorov. Po príchode na miesto štartu sme boli inštruktormi zo Slovenského skautingu oboznámení o zásadách bezpečnosti, záchrane, ako sa riadi samotný kajak a aká je technika záberu pádlom, teda s inštruktážnym minikurzom kajak/kanoe a následne sme sa rozdelili do člnov. Splav aj s menšou prestávkou na občerstvenie trval viac ako 3 hodiny. Bol pre nás menším dobrodružstvom, počasie nám prialo, slniečko aj splav sme si užili, zabavili sa, posilnili našu teamovú spoluprácu a niektorí z nás sa osviežili nešťastným aj šťastným pádom do vody a na konci kúpanie sa v oblečení 😊. Z kajakov sme vystúpili v obci Trebejov a vlakom sme sa vrátili späť do Prešova. O bezpečnosť nás všetkých po celý čas bolo postarané certifikovanými inštruktormi, ako aj profesionálnou výstrojov, ako plávacie vesty, kvalitné člny. V cieli sme sa inštruktorom splavu všetci poďakovali potleskom a s dobrou náladou sme sa vrátili vlakom domov.

kolektív triedy I. SB

51. krídlo Prešov

Dňa 25. júna 2024 v dopoludňajších hodinách sa trieda I. SB pod dozorom svojej triednej učiteľky Ing. Vladimíry Pastirovej a Ing. Jána Seňavu v rámci teambuildingovej aktivity na konci školského roka zúčastnili návštevy priestorov vojenského útvaru – 51. krídla Prešov za účelom ukážky útvaru. 

51. krídlo Prešov je vrtuľníkové krídlo Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky sídliace na leteckej základni Prešov. 

Táto návšteva bola konzultovaná pplk. Ing. Klučerovským vo výslužbe (bývalým predsedom Rodičovskej rady SPŠE) a realizovaná rotným Ing. Jánom BAJUSOM, poddôstojníkom Skupiny vnútorného riadenia.

Uvedená návšteva bola zameraná na spoznanie 51. krídla, nakoľko daný útvar neoddeliteľne patrí  medzi dôležité organizácie nášho mesta a spoločenského života. Návšteva bola organizovaná vysoko profesionálnym prístupom zamestnancami útvaru, ktorí nás zoznámili s históriou, súčasnosťou a poslaním  celého útvaru a previedli nás celým útvarom, letiskom.

Medzi úlohy krídla patrí obrana slovenského vzdušného priestoru, podpora pozemných jednotiek, humanitárne misie, letecká pátracia a pozemná pátracia záchranárska služba. Podieľa sa tiež na výcviku, „na eliminácii nevojenských a zmiešaných ohrození, vrátane eliminácie a odstraňovania následkov spôsobených živelnými katastrofami, mimoriadnymi udalosťami, záchrana osôb, majetku“ a na výsadkových a dopravných úlohách. Letecká pátracia a záchranárska služba je v prevádzke 24 hodín denne a „je určená pre záchranu či už vojenských, alebo civilných lietadiel, ktoré vykonávajú prelety nad územím Slovenskej republiky a taktiež na vykonávanie zásahu pri mimoriadnych udalostiach.“

Reálne sme mohli vidieť výcvik psov a  vojenské vrtuľníky. V daných priestoroch nás sprevádzali a podávali nám potrebné informácie profesionálni zamestnanci útvaru. Bol to veľmi zážitkový deň a všetkým daným zamestnancom útvaru zaň ďakujeme.

 

kolektív I. SB triedy

LASER GAME KORAL Prešov

Dňa 26. júna 2024 v dopoludňajších hodinách sa trieda I. SB pod dozorom triednej učiteľky Ing. Vladimíry Pastirovej a Ing. Jána Seňavu v rámci poslednej teambuildingovej aktivity na konci školského roka zúčastnili  hry v Laser Aréna Koral, ktorá ponúka skvelé prostredie pre hru známu ako Laser Game. 

Trieda zažila adrenalínovú hru až pre 11 hráčov, v ktorej hráči strieľajú proti sebe modernými laserovými zbraňami. Behali medzi prekážkami, skrývali sa, komunikovali so svojim tímom a snažili sa zasiahnuť protihráčov, ktorí majú jediný cieľ – zasiahnuť protivníka. Cieľom hry je postrieľať ostatných hráčov v aréne v čase 15 minút. Mali na sebe vestu a v ruke zbraň, s ktorou strieľali po protihráčoch. Všetky zásahy boli snímané pomocou elektroniky, laserový zásah zo zbrane teda nebolí. Hra je vhodná aj pre deti od 5 rokov (aj pre epileptikov) a prekážkou nie sú ani okuliare alebo kontaktné šošovky. Zažili tak Laser Game, ktorá je jednou z najadrenalínovejších a najzábavnejších športových hier súčasnosti.

Ing. Vladimíra Pastirová a Ing. Ján Seňava

Služobná cesta v Olomouci v rámci aktivity Job Shadowing

V dňoch 01.06. 2024 – 07. 06. 2023 sa Mgr. Zdenka Liščinská a Ing. Gabriela Mitrová zúčastnili služobnej cesty v Olomouci v rámci aktivity Job Shadowing zastrešenej projektom Erasmus+.  Náplňou služobnej cesty bola návšteva školy za účelom „Job Shadowing-u“ – tzv. tieňovania, ktoré spočívalo v pozorovaní zamestnancov pri ich práci, rozhovoroch so zamestnancami a vedúcimi osobnosťami školy, no taktiež „nasávaním“ inšpiratívnych poznatkov, ktoré by boli uplatniteľné pri zlepšovaní edukačného procesu na našej škole.

Privítala nás Stredná priemyselná škola Olomouc, kde sme strávili celý pobyt zameraný na vzdelávanie v odboroch priemyselnej informatiky, počítačových systémov a sietí, v oblasti  informačných technológií  technického lýcea a vyššej odbornej škole, ktorá poskytuje študentom špecializované vzdelávanie v obore. Škola má veľmi dobrú  uplatniteľnosť svojich absolventov na trhu práce. V rámci našej návštevy sme 4. vyučovacie dni strávili pozorovaním našich kolegov na prírodovedných a odborných predmetov v rôznych študijných odboroch.

Riaditeľ školy nás nechal nahliadnuť do vyučovacieho procesu matematiky, fyziky, optoelektroniky, merania vláknovej optiky, automatizácie, výpočtovej techniky, programovania,  tvorby webových stránok a databáz. Ukázali nám aj ďalšie vybavenie školy – vlastnú fotovoltiku (využívajú ju aj pri výučbe elektrických meraní a automatizácie), zrekonštruované dielne, odborné učebne či jedáleň.

Vyučujúci všetkých navštívených hodín boli veľmi milí. Prebehlo veľa príjemných rozhovorov s kolegami,  výmena vzájomných skúseností a poznatkov, ochotne sa delili o svoje zážitky, pohľadom na vyučovací proces a know-how.

Predstavili nám firmy Škodovka Mladá Boleslav, Siemens, České dráhy, s ktorými škola spolupracuje a ktoré  školu finančne aj materiálne podporujú. 

Ich študenti taktiež dosahujú skvelé výsledky študijného, ale aj reprezentačného charakteru. Momentálne pracujú na vývoji 3D tlačiarne s  nerezovým drôtom. 

Vedenie školy a vyučujúci prejavili veľký záujem spolupracovať s našou školou.

Na pracovnej ceste sme si vymedzili čas aj na návštevu pamiatok mesta Olomouc a jeho okolia (Velehrad, Modrá, Orloj, Horní nádvoří, Dolní nádvoří, Katedrála svatého Václava, Bazilika Panny Marie na Svatom Kopečku, Rozárium, Smetanove sady, výstavisko Flóra, Moravské divadlo Olomouc).
Keďže sme boli obe plné inšpirácií, dojmov a zážitkov, tak nás nevyviedlo z miery ani hodinové meškanie na ceste späť. 

Veríme, že množstvo získaných tipov a informácií sa nám podarí implementovať do vyučovacieho procesu tak, aby sme všetci žiaci aj učitelia  boli spokojní a úspešní.

Mgr. Zdenka Liščinská, Ing. Gabriela Mitrová

MDD 2024

Športovo-kreatívnym popoludním oslávilo Deň detí vo štvrtok 6.6.2024 cca 20 najmenších, menších aj väčších detí. Strávili 3 hodiny spoločne hlavne hrami a športovaním v telocvični a tentoraz aj v posilňovni s našimi telocvikármi - Mgr. Štefanom Dankovičom a Mgr.Viktorom Mačákom. Prestávky medzi skákaním a behaním elektroškriatkovia vypĺňali dopovaním z bohatého pingpongového stola. Najviac chutila pizza, džús, a samozrejme sme nezabudli ani na zaslúžený nanuk. 

 

Ing. Martin Vujčík

Exkurzia v REGADA s.r.o

Žiaci III.C triedy navštívili dňa 20.6.2024 sídlo spoločnosti REGADA s.r.o. Spoločnosť REGADA sa venuje viac ako 25 rokov výrobe priemyselných servopohonov, armatúr a elektromagnetických ventilov. Svoje výrobky dodávajú do celej Európy, do krajín Blízkeho východu, ale aj do Južnej a Severnej Ameriky. 

Exkurzia začala prezentáciou firmy, kde sa žiaci dozvedeli niečo o histórii firmy a boli oboznámení s vyrábaným sortimentom. Boli im popísané jednotlivé typy servopohonov a armatúr, ich špecifiká a oblasti použitia. Nasledovala prehliadka zlievarne, kde sa vyrábajú hliníkové odliatky buď pre výrobu produktov spoločnosti REGADA, alebo aj pre iné spoločnosti, ktoré si tieto odliatky dávajú vyrábať na zakázku. Vo výrobných halách mohli žiaci vidieť kompletný proces výroby, od delenia východiskového materiálu, cez postupné obrábanie materiálu buď konvenčnými obrábacími strojmi, alebo CNC strojmi, až po kompletizáciu výsledných produktov. 

Ďakujeme spoločnosti REGADA s.r.o. za zorganizovanie exkurzie pre našich žiakov a možnosť nahliadnuť do strojárskej výroby v našom meste.

Ing. Jozef Macej, PhD.

Dobrodružná expedícia

V dňoch 24. a 25. júna sa v rámci programu DofE uskutočnila bronzová kvalifikačná expedícia v Slanských vrchoch.

Expedície sa zúčastnili žiaci Jakub Adam I.SC, Michal Citor II.B, Ema Karabinošová II.B, Tomáš Čakan I.C, Timea Hudáková I.SB, Elizabeth Blaščáková I. SB, Dávid Timura I. SC, Jakub Berezovský I. SC, Jakub Noel Orendáč I. SC, Bianka Petrášková II. SC, Daniela Hradzáková II. SA, Tamara Spišovská I. SA. Trasa začínala v Ruskej Novej Vsi smerom na Sigord, kde žiaci prespali v stanoch. Na ďalší deň pokračovali smerom na Pusté pole. Ukončenie bolo v dedinke Zlatá Baňa.

Žiaci si celú expedíciu užili a získali cenné skúsenosti, ktoré využijú na ďalšej dobrodružnej ceste, ktorá ich čaká na ďalší rok.

Mgr. Jozef Gmitro

Matematický klokan

Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan. Konečne sme sa dočkali výsledkov. 

Súťaž prebiehala súčasne na 1 571 školách na celom Slovensku, testy riešilo 72 715 súťažiacich. Z našej školy bolo prihasených 225 žiakov v dvoch súťažných kategóriách. 

Výsledky našich žiakov boli vynikajúce. Všetci súťažiaci získali diplom či už účastnícky alebo úspešného riešiteľa a ceruzku. Tí úspešnejší sa potešili ďalším pekným cenám, ako boli perá, spoločenská hra a batoh. 

Najlepšie sa umiestnili:

V kategórii O12: Prestl Richard I.SC (114b), Neupauer Tomáš II.SA (114b), Trudič Tomáš I.SC (110b), Dobrovič Alexander Jozef II.SB (110b), Urda Ondrej I.SB (108b), Štefan Lukáš II.SA (105b), Kičura Lukáš I.B (104b), Martin Katuščák II.SC (102b), Orendáč Noel Jakub I.SC (101b), Jelo Matúš I.C (100b), Seman Martin I.SC (100b). Títo naši žiaci získali úspešnosť v rozmedzí 99,7% - 97,6%. 

V kategórii O34: Pasierb Samuel IV.SB (100b), Hribľan Jakub III.SB (88b), Humeňanský Adam IV.F (88b), Lipták Boris IV.B (86b), Pješčák Samuel IV.B (82b), Švec Peter III.C (81b), Poník Matej Tomáš Jozef III.SA (79b), Paluba Adam III.SB (79b), Rakoš Marek III.SB (77b), Novysedlák Aleš IV.SB (76b). Títo riešitelia vyššej a náročnejšej kategórie mali úspešnosť 99,4% - 90,6%. 

Štartovné všetkých žiakov bolo spolufinancované Nadáciou SPŠE, ktorej ďakujeme. 

Všetkým súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Mgr. Jana Kollárová

Futbalový turnaj o putovný pohár SPŠE

Tretí ročník futbalového turnaja o putovný pohár SPŠE opäť priniesol pekný a kvalitný futbal. Škoda, že pre preloženie termínu sa ho nemohli zúčastniť štvrtáci. Bohužiaľ aj doteraz suverénni absolventi prišli v značne oklieštenej zostave, takže favoritov turnaja sme hľadali inde. Vysoká kvalita turnaja zostala zachovaná. Jednotlivé zápasy ponúkli mnoho pekných futbalových momentov o ktoré sa postarali všetci zúčastnení. Krásne kľučky, prihrávky či strely zo strany útočníkov a na druhej strane perfektné zákroky brankárov. Najlepším brankárom turnaja bol vyhlásený Juraj Goliáš z družstva prvákov. Víťazom turnaja sa stali zaslúžene tretiaci, ktorí zvíťazili vo všetkých troch zápasoch. Druhé miesto obsadili veľmi pekne a dravo hrajúci prváci, tretí skončili druháci. Nepopulárne štvrté miesto pripadlo výberu absolventov. Veríme, že o rok sa opäť takto stretneme a užijeme si pekné futbalové momenty.

Mgr. Štefan Dankovič

Workshop reklamnej agentúry Lemur pre žiakov 1.SB triedy

Dňa 27. júna 2024 sa na našej škole uskutočnil workshop pod taktovkou reklamnej agentúry Lemur, určený pre žiakov 1.SB triedy. Tento interaktívny workshop priniesol študentom jedinečnú príležitosť zapojiť sa do kreatívneho procesu tvorby reklamnej kampane.

Úlohou žiakov bolo navrhnúť slogan, komunikačné kanály, cieľové skupiny a aktivity, ktoré by prilákali zákazníkov do novootvorených fastfoodových reštaurácií. Práca v tímoch im umožnila rozvíjať svoje zručnosti v oblasti spolupráce, komunikácie a kreatívneho myslenia.

Študenti začali brainstormovaním nápadov na pútavé slogany, ktoré by oslovili široké spektrum zákazníkov. Nasledovalo zvažovanie vhodných komunikačných kanálov – od sociálnych médií, cez plagáty, až po rádio a televíziu. Identifikácia cieľových skupín bola ďalším dôležitým krokom, pri ktorom sa študenti zamerali na rôzne demografické skupiny a ich preferencie.

Nakoniec, každý tím navrhol aktivity a podujatia, ktoré by prilákali zákazníkov do fastfoodových reštaurácií. Tieto aktivity boli nielen kreatívne, ale často aj zábavné, čo podčiarkovalo originálnosť a inovatívnosť prístupov jednotlivých tímov.

Výsledné prezentácie boli skutočne jedinečné. Každý tím predstavil svoje nápady a ukázal, ako by ich implementácia mohla pomôcť prilákať zákazníkov. Kreativita a originalita žiakov prekvapili aj samotných organizátorov z reklamnej agentúry Lemur.

Na záver workshopu prebehla krátka diskusia, počas ktorej žiaci dostali spätnú väzbu a cenné rady od odborníkov z Lemur. Tento workshop bol pre žiakov veľkým prínosom, pretože si mohli vyskúšať prácu v oblasti reklamy a marketingu v reálnych podmienkach.

Sme veľmi radi, že si v reklamnej agentúre Lemur našli čas na našich žiakov a pripravili si pre nich tento zaujímavý workshop. Veríme, že skúsenosti získané počas tohto podujatia budú pre žiakov cenným prínosom do budúcnosti a pomôžu im rozvíjať ich kreatívne a strategické myslenie.

Mgr. Martina Gogová, PhD.

SPONZORI