2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Netradičný Týždeň proti rakovine

tyzden-protiTohtoročný „Týždeň proti rakovine“ bol netradičný tým, že ho nesprevádzala celoslovenská edukačno-informačná kampaň pre širokú verejnosť. Dôvodom bolo konanie konferencie a VZ EuropeanCancerLeague (ECL), členom ktorej je od svojho vzniku aj slovenská LPR. Tohto roku bola poctená organizáciou spomenutého podujatia pre členské organizácie ECL, pochádzajúce z celej Európy. Pozícia ECL je dôležitá najmä na úrovni poradenstva, pretože má zásadné slovo pri tvorbe legislatívy a vďaka skúsenostiam z rôznych oblastí dokáže usmerniť zákonodarné orgány na reálne potreby pacientov – rehabilitácia pacientov, prístup onkologických pacientov k poisteniu či paliatívna starostlivosť. Podujatie prišiel osobne podporiť prezident SR, Andrej Kiska, ktorý svojím príhovorom povzbudil členov európskych líg k sile a trpezlivosti pri ich práci. Týždeň proti rakovine odštartoval za účasti mladej generácie na edukačnom workshope pre viac ako 100 študentov a pedagógov začlenených do dlhoročného projektu LPR – Onkologická výchova. Pozvaní hostia preberali s účastníkmi zaujímavé témy: prvá gynekologická prehliadka, alkohol vs. ženy, či výsledky prieskumu postojov slovenských žien k prevencii. Na workshope sa zúčastnili aj študentky našej školy, SPŠ elektrotechnickej v Prešove, Marianna Cicmanová z III.C, Timea Balhová z II.F a profesorka Mgr. Katarína Šmičeková. Workshop sa konal 10.- 12. októbra 2014 v Tatrách, v Hornom Smokovci. Tradičný „Týždeň proti rakovine“ bol trochu netradičný. Veríme však, že celoeurópske podujatie počas jeho priebehu bolo prínosom i pre slovenských onkologických pacientov a tisíce rozdaných preventívnych letákov opätovne našli svojich priaznivcov, ktorí si uvedomujú potrebu prevencie a starostlivosti o svoje zdravie.

Marianna Cicmanová, III.C a Timea Balhová, II.F

Technická súťaž mladých elektronikov

.jpgOblastné kolo tejto súťaže sa konalo v dňoch 8.-10.10.2014 v priestoroch SPŠE v Prešove. Druhýkrát sa jej zúčastnili aj žiaci základných škôl z Prešova – ZŠ Prostějovská, ZŠ Šrobárova, ZŠ Lesnícka, ZŠ Československej armády a ZŠ Sídlisko II z Vranova n/Topľou. Podmienkou súťažiacich bol vek do 15 rokov. Cieľom súťaže bolo rozvíjať záujem mládeže o elektroniku, zvyšovať teoretické vedomosti a praktickú zručnosť. Súťaž pozostávala z odborného testu a praktickej stavby súťažného výrobku, kde sa hodnotila funkčnosť, kvalita spájkovania, celkový vzhľad výrobku a čas zhotovenia výrobku. Do celoslovenského finále postúpili títo žiaci: žiaci SPŠE 1. Tokarčík Roman, I.C 2. Polák Michal, I.C 3. Kutaš Branislav, I.C žiaci ZŠ 1. Bača Andrej, ZŠ Československej armády, Prešov 2. Krišta Dárius, ZŠ, Vranov n/Topľou 3. Barna Filip, ZŠ, Vranov n/Topľou Celoslovenské finále TSME sa konalo 15.-16.10.2014 v Trenčíne počas medzinárodného elektrotechnického veľtrhu EloSys. Organizátormi boli: Slovenská spoločnosť elektronikov Bratislava, Ministerstvo školstva SR, EXPO CENTER, a.s.Trenčín V elektrotechnickej súťaži, kde sa hodnotil test, kvalita spájkovania súťažného výrobku, jeho vzhľad ako aj jeho funkčnosť najlepšie obstáli: 1.Tokarčík Roman (5. miesto) 2. Kutaš Branislav (8. miesto) 3. Polák Michal (11. miesto) Najvýraznejší úspech zaznamenali žiaci v disciplíne prinesených vlastných výrobkov, kde obsadili prvé tri miesta: 1. Bača Andrej-Regulovateľný zdroj 20V 3A 2. Barna Filip-Kotúčová rezačka 3. Krišta Dárius-Optoelektronická brána Žiaci na takýchto súťažiach získajú množstvo nových skúseností, zručností a sebadôveru. Z výsledkov súťaže pre pedagógov vyplýva ponaučenie, že žiaci by sa v budúcnosti mali zúčastniť súťaže s výrazne lepšími teoretickými vedomosťami. Taktiež by bolo vhodné, aby sa v budúcnosti pri vlastných výrobkoch prejavila žiakova kreativita, na základe čoho bude výrobok s veľkou pravdepodobnosťou porotou uznaný za „naj“ a žiak by tak mal šancu umiestniť sa na popredných miestach. Všetkým súťažiacim blahoželáme a v budúcnosti prajeme veľa úspechov.

Ing. Iveta Marcinčinová & Ing. Peter Fritz

Modernizujeme vzdelávanie s Arduino kitmi

Sú to už dva roky, čo sme ako škola naštartovali výučbu s mikroprocesorovými modulmi Arduino. Ich veľkou prednosťou je cenová dostupnosť. Vďaka Arduinu už práca s mikroprocesormi nie je len o domácom učení sa a výsostne školských cvičeniach. Arduino môže mať každý študent doma a k tomu vďaka širokej internetovej Arduino komunite aj množstvo námetov na pokusy, či DIY aplikácie. Naša škola však tiež nechce zaspať na vavrínoch. Preto sme pre školské cvičenia určené predovšetkým študentom odboru ELE – Priemyselná informatika, zakúpili atraktívne stavebnice umožňujúce nielen základné zapojenia mikroprocesorových obvodov s LED diódami, tlačidlami a piezo reproduktormi, ale tiež ovládanie krokových motorov, modelárskych servomotorov, reléových spínačov, infra či bluetooth komunikáciu alebo RFID identifikáciu. Stavebnica obsahuje tiež niekoľko druhov jednoduchých aj digitálnych senzorov teploty, vlhkosti, osvetlenia, akcelerácie, hluku, analógový joystick, číslicové i maticové LED a LCD displeje, RGB LED, maticovú klávesnicu či modul reálneho času. To všetko sa nachádza v plastovej škatuli rozdelenej priehradkami spolu s veľkým aj malým kontaktným poľom, setom káblikov aj rozširujúcou Arduino-bastl doskou. Stavebnica spolu s kvalitným PC tvorí výbavu pracoviska každého študenta a prispieva k skvalitneniu jeho odborného rastu.

Ing. Peter Vargovčík

Programovanie web aplikácií

programovanie-wV utorok, 7. októbra 2014, sa v odbornej učebni Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove uskutočnilo úvodné stretnutie workshopu s názvom Programovanie web aplikácií. V tento deň sa v popoludňajších hodinách učebňa OUD naplnila zapálenými študentmi, ale aj učiteľmi, ktorých daná téma zaujala. Cieľom tohto workshopu je účastníkov naučiť vytvoriť dizajn webstránky, samotnú webstránku a serverovú časť webstránky spoločnou prácou v tíme. Účastníci budú vedení k písaniu kvalitného kódu, ktorý zodpovedá súčasným štandardom v tejto oblasti. Daný seminár poskytne možnosť naučiť sa vytvoriť vlastnú webstránku, ktorá sa bude dať spravovať pomocou redakčného systému. Vedomosti získané na tomto kurze môžu účastníci využiť pri ďalšom štúdiu na SPŠE alebo v budúcom kariérnom živote. Seminár s názvom Programovanie web aplikácií sa realizuje z iniciatívy študentov SPŠE Prešov – Mareka Dlugoša, Mareka Galoviča a Jerguša Lejka, ktorí vo svojom voľnom čase chcú záujemcom o programovanie a vytváranie web aplikácií a web dizajnu poskytnúť svoje získané vedomosti a zručnosti a naučiť ich niečo nové, čo v budúcnosti môžu vo svojej pracovnej oblasti využiť. Tento workshop bude prebiehať každý týždeň v troch skupinkách. Marek Dlugoš zo IV.SA bude zdieľať svoje skúsenosti s webdizajnom a kódovaním v HTML a CSS. Marek Galovič spolu s Jergušom Lejkom z III.SB sa budú venovať problematike programovania v PHP a databázam v MySQL.

Mgr. Ivana Kurtyová a Marek Dlugoš

Stretnutie riaditeľov ZŠ a ambasádorov SPŠE v Prešove

ambasador-jpgDňa 8. októbra 2014 sa v poobedňajších hodinách na pôde našej školy uskutočnilo prvé stretnutie riaditeľov základných škôl a ambasádorov SPŠE Prešov, ktorého cieľom bolo ponúknuť základným školám našu spoluprácu v netradičných a zaujímavých formách. V prvej časti stretnutia riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, prezentoval dôvody a ciele tohto stretnutia v súvislosti s požiadavkami a nárokmi na žiaka ako aj učiteľa vo vzdelávaní. Zo strany SPŠE boli ponúknuté veľmi zaujímavé aktivity, z ktorých by si každá základná škola mohla vybrať tie, ktoré sú pre žiakov, ale aj učiteľov realizovateľné. V druhej časti účastníci stretnutia navštívili odborné učebne, kde im boli predstavené inovatívnejšie formy výučby matematiky, anglického jazyka a odborných predmetov. V závere prebehla veľmi živá diskusia na tému vzdelávania žiaka a jeho budúcnosti. Boli navrhnuté aj ďalšie kroky obidvoch zúčastnených strán k realizácií jednotlivých aktivít, ktoré boli počas stretnutia prezentované. Všetci prítomní vyjadrili potrebu venovať sa problematike vzdelávania sa nielen žiakov, ale aj učiteľov, aby absolventi stredných škôl boli čo najlepšie pripravení uplatniť sa na trhu práce. Toto stretnutie považujeme za začiatok komunikácie a dúfame, že sa pridajú k nám aj ďalšie základné školy, ktoré využijú našu ponuku.

Ing. Anna Dlugošová

Účasť na Netriders 2014

Dňa 16.10.2014 sa na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach uskutočnilo on-line medzinárodné kolo Netriders 2014 pre strednú Európu, oblasti EMEA (Európa, Stredný východ, Afrika). Súťaž je zameraná na konfiguráciu sieťových zariadení pomocou programu Packet Tracer. Medzi 32 pozvaných súťažiacich na základe výsledkov predchádzajúcich kôl patril aj náš absolvent Martin Krajňák z bývalej IV.SA, ako jeden z troch zo Slovenska. Neumiestnil sa na popredných miestach, ale už postup medzi 32 najlepších zo strednej Európy v oblasti EMEA je úspech.

Ing. Martin Vujčík

Kurz IT Essentials – Azerbajdžan

azerbaj-jpgOd pondelka 20. 10. 2014 do štvrtka 23. 10. 2014 na pôde Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove prebiehal Kurz IT Essentials, na ktorom sa v rámci programu Cisco Networking Academy pripravovalo 6 budúcich inštruktorov IT Essentials z Azerbajdžanu. Kurz bol usporiadaný pod záštitou tréningového centra CEELABS Training Institute – ITC Košice. Tento kurz viedli dvaja pedagógovia SPŠE Prešov – Mgr. Ján Vavrek a Ing. Martin Vujčík, ktorí zároveň pôsobia ako Trainer Instructor ITE pre Slovensko. Komunikačným jazykom medzi lektormi a účastníkmi kurzu bola angličtina a ruština. Vedúcim skupiny bol slovenský rodák Štefan Kormančík, ktorý zároveň pomáhal aj s komunikáciou. Poctivá domáca príprava účastníkov kurzu viedla k ich úspešnému ukončeniu a získaniu tak inštruktorského oprávnenia. V nasledujúcich dňoch budú títo azerbajdžanskí študenti v Košiciach pokračovať v štúdiu a pokúsia sa získať inštruktorské oprávnenie pre CCNA kurzy.

Ing. Martin Vujčík a Mgr. Ján Vavrek

Robot ožíva

robot-oziva-jVyliezť 10 metrov po komínovom rebríku v areáli Cassovar v Košiciach bolo cieľom súťaže v lezení robotov na komín. Jednalo sa o prvý ročník tejto súťaže, ktorá zatiaľ nemá v svete obdobu. Zúčastnilo sa jej 15 tímov z celého Slovenska, dokonca aj susedia z Česka a Ukrajiny. Súťažilo sa o hodnotné ceny, avšak nebolo ľahké vyšplhať sa do cieľa. Mnoho tímov malo technické problémy a až po niekoľkých pokusoch a úpravách sa im podarilo vyliezť niekoľko vysnívaných metrov. Samozrejme, sme sa zúčastnili aj my (3 tímy zo SPŠE Prešov), nadšení náročnou, ale zaujímavou úlohou. Konštrukcii našich robotov sme venovali veľa času a energie, no napriek našej snahe, sa nám nepodarilo umiestniť. Do poslednej chvíle sme sa snažili upraviť robotov tak, aby mohli liezť, ale šťastie nestálo na našej strane. Veríme však, že v budúcom ročníku súťaže budeme úspešnejší ako teraz. Napriek tomu, že sme sa v súťaži neumiestnili, sme prípravami a riešením problémov s konštrukciou, elektronikou a programovaním získali cenné skúsenosti, ktoré nám pomôžu v ďalších podobne zameraných aktivitách. Zase sme sa posunuli ďalej a táto skúsenosť nás o niečo nové obohatila.

Ing. Martin Ambrozy

Exkurzia KIA 2014

exkurzia-kia-20V dňoch 27.10. až 28.10.2014 sa uskutočnila každoročná exkurzia do závodu KIA pri Žiline spojená s prehliadkou Vodného diela Žilina, Žilinskej univerzity a Oravského zámku, ktorej sa zúčastnili žiaci štvrtých ročníkov spolu s Ing. Gabrielou Mitrovou a Ing. Jozefom Macejom. Exkurzii prialo výborné počasie, no zubaté ranné slnko už dávalo pocítiť, že zima sa blíži. Cestu do Žiliny si žiaci spríjemňovali spevom a hrou na harmonike, vďaka čomu tie nekonečné kilometre ubiehali rýchlejšie a veselšie. Naša prvá zastávka bola v ubytovacom zariadení, kde nás čakal výborný obed. Posilnení jedlom sme absolvovali exkurziu vo výrobnom závode KIA. Ani tie najpútavejšie prezentácie v škole nedokážu opísať zázraky techniky, ktoré mohli žiaci vidieť na vlastné oči priamo v prevádzke. Pach ocele, lietajúce iskry, záblesky, rýchle a presné pohyby desiatok priemyselných robotov vykonávajúcich svoj diel práce a to všetko v dokonalej choreografii. Ohromení veľkosťou závodu KIA sme sa presunuli na Žilinskú univerzitu, kde nám boli poskytnuté informácie o možnostiach štúdia. Ochotní profesori a doktorandi nás sprevádzali po Elektrotechnickej fakulte, ukazovali nám špičkovo vybavené laboratóriá a predvádzali nám zaujímavé zariadenia, na ktorých študenti pracovali v rámci záverečných prác. Druhý deň exkurzie priniesol návštevu Vodného diela Žilina. Žiakom bol podrobne opísaný a názorne ukázaný princíp výroby elektrickej energie vodnou elektrárňou. Pozorovať otáčajúci sa hriadeľ generátora vyrábajúceho 36 000 000 wattov elektrickej energie za hodinu pri ohlušujúcom rachote, niekoľko desiatok metrov pod hladinou vody v priehrade, bol pre zúčastnených neopísateľný zážitok. Návšteva Oravského zámku znamenala pre nás akúsi čerešničku na torte a zároveň bodku za naším dvojdňovým výletom. Plní zážitkov a zmorení únavou sme dorazili vo večerných hodinách do Prešova. Nebolo by možné zúčastniť sa tohto fantastického výletu, pokiaľ by sa organizovania neujala pani profesorka Gabriela Mitrová, za čo jej patrí od nás jedno veľké ĎAKUJEME.

Ing. Jozef Macej

Na výstave Elosys v Trenčíne

elosys-jpgDňa 15.10.2014 žiaci 3. ročníkov navštívili výstavu ELOSYS v Trenčíne. Mali tu možnosť vidieť najnovšie trendy v oblasti automatizácie, elektroniky, energetiky, robotiky a pod. Medzi vystavovateľmi boli nielen slovenské, ale aj zahraničné firmy. Pozornosť žiakov najviac priťahovali stánky vysokých škôl, kde mohli vidieť najrôznejšie zariadenia vyvíjané v rámci projektov a diplomových prác študentov týchto škôl. Za zmienku stoja napríklad 3D skener, roboti, gravírovací laserový prístroj aj 3D tlačiareň, pomocou ktorej bol vyrobený tank na diaľkové ovládanie, ktorý bol jedným z najnavštevovanejších exponátov. V stánkoch firiem zaujala inteligentná domácnosť, elektromobil značky TESLA, či termokamery a mnoho ďalších zaujímavostí. Na konci sme si spravili spoločnú fotografiu a vydali sa na spiatočnú cestu plní nových poznatkov a nadšenia.

Mgr. Martin Ambrozy

Záložka do knihy

zalozka-do-knSlovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 3. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy s názvom Záložka do knihy spája slovenské školy. Potešil nás záujem zo strany žiakov prijať túto výzvu na nadviazanie kontaktov s inou školou a zároveň tak podporiť aj čítanie na stredných školách. Pri zhotovovaní týchto záložiek sa prejavil kreatívny rozmer našich žiakov, kde nekládli medze svojej fantázii a používali rôzne materiály a techniky práce. Každá záložka bola označená logom školy a bleskom, ktorý je zdrojom sily elektrikára. Naše diela sme na výmenu odoslali pridruženej škole SOŠ Želovce. V Centre záujmového vzdelávania SPŠE Prešov sme vystavili pre návštevníkov fotografie z práce našich žiakov pri výrobe záložiek a v školskej knižnici máme vystavené záložky SOŠ Želovce, ktoré sme dostali na výmenu. Vyhodnotenie týchto záložiek bude 28. novembra 2014 na webovej stránke Slovenskej pedagogickej knižnice.

Verona Germušková

Október v školskom internáte

skolsky-interŠkolský rok je v plnom prúde, no ani život na internáte nepodlieha nude. Naši prváčikovia sa adaptovali na prostredie a život v ŠI, ktorý sa stal ich druhým domovom. S adaptáciou im pomohla svojimi odbornými prednáškami Mgr. Tatiana Imrichová, pričom súčasťou adaptačného procesu bol aj dotazník spätnej väzby. Žiaci si rýchlo našli nových priateľov, no prišli aj nové výzvy a očakávania, s ktorými sa budú musieť popasovať. Život na internáte im skrášľujú mnohé internátne akcie, ktoré sa tešia veľkej obľube. Hneď v úvode mesiaca žiaci navštívili Výstavu historickej elektrotechniky s vychovávateľkou Ivetou Vinklerovou. Jednalo sa o súkromnú zbierku niekoľkých zberateľov historickej elektrotechniky. Z výstavných exponátov žiakov najviac očarilo rádio z roku 1933, na ktorom si mohli ešte aj dnes vypočuť správy. Ďalšou zaujímavou aktivitou bolo súťažno-zábavné popoludnie na tému „Vzory správania“ s vychovávateľom Mgr. Tomášom Bosákom, kde sa žiaci dozvedeli zaujímavé informácie a taktiež boli odmenení sladkosťami. Dňa 9.10.2014 sa po precíznom plánovaní štvrtákov spolu s vychovávateľkou Mgr. Valériou Barjakovou uskutočnila dlho očakávaná slávnostná imatrikulácia žiakov 1. ročníka, ktorú možno označiť za najdominantnejšiu akciu v ŠI v mesiaci október. Tzv. „Uchaľák“ prilákal do školskej jedálne takmer celý internát vrátane dievčat spolu s pani vychovávateľkou zo SOŠ podnikania. Pod taktovkou skvelého moderátora M. Dlugoša sa začala dlho očakávaná imatrikulácia, ktorá so sebou priniesla množstvo disciplín a súťaží. Hneď v úvode boli všetci prváci „pokrstení“ a prijatí do cechu ŠI-SPŠE Prešov. Po odspievaní školskej hymny za sprievodu talentovaného harmonikára G. Kamenického sa pre prvákov začali súťažné disciplíny. Jednou z nich boli aj zhyby na hrazde, kde P. Smetana v priamej konfrontácii porazil svojho vychovávateľa. Nasledovalo vystúpenie R. Kachmana, ktorý svojím spevom a hrou na gitare nechal obecenstvo v nemom úžase a zožal obrovský aplauz. Nechýbali ani tradičné disciplíny ako skok so zaviazanými očami, lovenie jabĺk z vody, tanec s pomarančom a iné súťaže, ktorých súčasťou boli aj dievčatá. Slávnostná imatrikulácia sa jedným slovom vydarila na jednotku, za čo vďačíme našim skvelým štvrtákom a Mgr. Valérii Barjakovej. O tom, že náš internát spolupracuje aj s inými inštitúciami, svedčí aj začiatok kurzu spoločenských tancov na SOŠ podnikania, určený tradične pre žiakov prvého ročníka, či gitarový krúžok pod záštitou ABC. Zdravie našich žiakov má pevne v rukách bývala pani vychovávateľka PhDr. Valéria Capeková, ktorá v spolupráci s Mgr. Tomášom Bosákom pripravila pre prvákov „Deň zdravej výživy“. Ochutnávka skvelých jedál spojená s jej odbornou prednáškou prilákala všetkých žiakov 1. ročníka, ktorí odchádzali s plným bruchom dobrôt a plnou hlavou užitočných informácii o zdravej výžive. Náš internát žije aj športovým duchom, čo sa odrazilo na medziinternátnom turnaji v „Malom futbale“. Žiaci pod vedením vychovávateľky Mgr. Tatiany Imrichovej 16.10.2014 statočne reprezentovali náš internát a podarilo sa im obsadiť úctyhodné 4. miesto, ku ktorému im gratulujeme. O rozšírenie všeobecných vedomostí našich žiakov sa postarala Mgr. Valéria Barjaková vedomostným kvízom „Z každého rožka troška“, v ktorom dominovala dvojica P. Hroš a J. Pavlovský. Prvé tri miesta boli odmenené sladkosťami. V závere mesiaca sa uskutočnila veľmi obľúbená a známa súťaž „5 proti 5“. Túto súťaž zastrešovala vychovávateľka Iveta Vinklerová, ktorá si pre žiakov 2. ročníka pripravila veľmi zaujímavé otázky. Víťazný tím bol odmenený maškrtami. O tom, že naši žiaci si ctia významné slovenské sviatky svedčí aj návšteva Krajského múzea, kde sa dňa 28.10.2014 uskutočnila výstava k 70. výročiu SNP. V sprievode vychovávateľky Mgr. Tatiany Imrichovej žiaci videli rôzne historické exponáty a dozvedeli sa podrobnejšie informácie o Slovenskom národnom povstaní. Medzi naše časté aktivity patrí aj hrabanie lístia, ktoré je súčasťou týchto jesenných dní. Viac sa nám už toho do mesiaca október nezmestilo, no veríme, že aj nasledujúce mesiace budú bohaté, ak nie ešte bohatšie na internátne akcie, ktoré harmonizujú vzťahy v našej veľkej internátnej rodine.

Mgr. Tomáš Bosák

Vyhodnotenie verejnej zbierky Biela pastelka

Žiacka školská rada SPŠE Prešov dňa 24. septembra (streda) 2014 pomáhala organizovať verejnú zbierku Biela pastelka. Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska zaslala po vyhodnotení zbierky tento ďakovný mail: Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, milí žiaci, študenti ! Ďakujeme Vám za pomoc a spoluprácu pri podpore celonárodnej verejnej zbierky Biela pastelka 2014, ktorou ste pomohli slabozrakým a nevidiacim spoluobčanom. Peňažné prostriedky budú použité na špeciálne programy pre zrakovo postihnutých (výcvik čítania a písania braillovho písma, výcvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu s bielou palicou, tréningové programy pre prácu so špeciálne upraveným počítačom, nákup modernejších kompenzačných pomôcok, kultúrno-spoločenské podujatia, a pod.) Sme radi, že ste Vašich kolegov a študentov zapojili do tejto zbierky, a tým pomohli pestovať ich sociálne cítenie. Poďakovanie patrí aj Vám, milí žiaci a študenti, ktorí ste sa v tejto zložitej dobe, rozhodli podporiť práve túto neziskovú akciu. Najväčšou odmenou, nech je vám dobrý pocit, že ste pomohli tým, ktorým nebolo nedožičené vidieť svet vlastnými očami. Veríme, že budeme môcť rátať s Vašou podporou a pomocou aj v budúcnosti pri realizácii tejto zbierky. V mene všetkých zrakovo postihnutých spoluobčanov Vám ešte raz vyslovujeme poďakovanie a prajeme veľa elánu a pracovných úspechov do ďalších dní. Na vašej škole sa vyzbierala suma: 36,82 €

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Voľby predsedu ŽŠR SPŠE v Prešove

Výberové konanie/voľby na obsadenie miesta predsedu ŽŠR bolo vyhlásené ŽŠR SPŠE Prešov dňa 30. septembra 2014 až do 03. októbra 2014 – dátumu uskutočnenia a ukončenia volieb na všeobecne prístupnom prostriedku masovej komunikácie, ktorým bol internet – na internetovej stránke školy SPŠE Prešov, na elektronickej úradnej tabuli SPŠE Prešov a na Facebooku školy. Výzva na voľby členov rady školy v kategórii zástupca žiakov Prešovským samosprávnym krajom, ako zriaďovateľom SPŠE v Prešove, Plzenská 1, 080 47 Prešov bola zverejnená na stránke PSK dňa 29. septembra 2014. Výberové konanie/voľby sa uskutočnilo v dňoch od 30. 09. 2014 do 03. 10. 2014 na triednických hodinách jednotlivých tried školy v priestoroch SPŠE Prešov, Plzenská 1, 080 47 Prešov. Výberové konanie/voľby bolo vyhlásené na funkciu predsedu ŽŠR SPŠE Prešov, Plzenská 1, 080 47 Prešov. Volebné prezentácie jednotlivých uchádzačov boli otvorené dňa 25. septembra 2014. Členmi výberovej komisie/volebnej komisie boli: Predseda: 1. Ing. Vladimíra Pastirová, koordinátorka ŽŠR SPŠE Prešov Členovia: 2. Kamil Connor Ford, II. SA, člen ŽŠR 3. Natália Triščíková, IV. F, člen ŽŠR Výberového konania/volieb sa zúčastnili 3 uchádzači – žiaci školy: 1. Branislav Pavlinský, II. A 2. Róbert Mihálik, II. SA 3. Tímea Balhová, II. F Žiacka školská rada SPŠE Prešov prijala vopred k organizácii výberového konania stanovené kritériá hodnotenia. Podľa prijatých kritérií dohodnutých ŽŠR (Výberovou – volebnou komisiou) sa za stanovené kritériá vo výberovom konaní považujú reálnosť, volebný program, ciele, verbálny prejav, vyjadrovanie, vystupovanie – „čaro osobnosti“, sebavedomie, ambície, morálne vlastnosti, organizačné schopnosti, práca s ľuďmi a žiakmi, vzťah k učiteľom, škole, žiakom, schopnosť komunikácie. Volebná komisia (Ing. Pastirová Vladimíra – koordinátorka ŽŠR, Kamil Connor Ford, Natália Triščíková – členovia ŽŠR) SPŠE Prešov po skontrolovaní a sčítaní hlasovacích lístkov oznamuje, že volieb sa zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov – žiakov školy, a teda voľby predsedu ŽŠR SPŠE Prešov nadobúdajú platnosť dňom 06. októbra 2014. Celkový počet žiakov na škole: 672 Počet oprávnených voličov – žiakov školy, ktorí sa zúčastnili volieb: 611 Počet oprávnených voličov, ktorý sa zdržali hlasovania: 12 Počet neplatných hlasovacích lístkov: 5 Novým predsedom ŽŠR SPŠE Prešov s počtom hlasov 332 sa stáva Tímea Balhová z II. F triedy ! Branislav Pavlinský, II. A sa stáva podpredsedom ŽŠR. Blahoželáme!

Ing. Pastirová Vladimíra

Aktivity tried

Na elektrotechnickej výstave

triednicka-hodPočas triednickej hodiny dňa 14.10.2014 sme sa zúčastnili Výstavy historickej elektrotechniky v salóniku Prezidentskej pivárne. Videli sme exponáty rôzneho druhu, ako rádioprijímače, rozhlas po drôte, reproduktory, mikrofóny, slúchadlá, TV prijímače, zosilňovače, kotúčové magnetofóny, gramofóny, gramofónové platne, najväčší Teslov transformátor na Slovensku, lampy, bezdotykový hudobný nástroj Theremin, kamery, maturitné tablo absolventov SPŠE z roku 1956 a mnoho iných zaujímavostí. Boli sme nadšení a udivení, ako tieto zastarané zariadenia môžu ešte fungovať. Účasť na tejto zaujímavej výstave nás veľmi potešila a odchádzali sme s peknými zážitkami.

Kolektív I. A

Výstava starej elektrotechniky

akcia-1-f-jpgV septembrovom a októbrovom mesiaci sa v prezidentskom salóniku uskutočnila výstava historickej elektrotechniky a elektroniky. Naša trieda I.F sa 14.10.2014 zúčastnila na tejto výstave. Mohli sme tam vidieť zaujímavé stroje ako boli napríklad staré telefóny, predchodcovia počítačov a rádií. Boli tam taktiež staré gramofóny s hudobné nástroje. Vec, čo mňa osobne najviac zaujala, bol hudobný nástroj, ktorý bol zložený zo škatule a dvoch tyčí, ktoré boli umiestnené kolmo na tú škatuľu a keď ste medzi týmito tyčami prešli rukou, tak to vydávalo dosť čudný zvuk. Bolo to pekné spríjemnenie dňa a zaujímavé poukázanie na to, ako rýchlo sa vyvíjala elektrotechnika. Tešíme sa na ďalšie takéto zaujímavé akcie.

Lucia Klimčová, I.F

Z postrehov I.SB

z-postrehov-1-sPrvý mesiac v novej škole bol pre nás začiatkom niečoho nového. Spoznávali sme školu, v ktorej nebolo jednoduché orientovať sa. Spoznávali sme sa navzájom medzi spolužiakmi, spoznávali sme aj nových učiteľov a taktiež oni spoznávali nás. Doteraz im naše mená robia problémy, no ani sa im nečudujeme. Veľmi skoro sme zistili, že toto už nie je základná škola. Nehrali sa s nami. Prvý týždeň sme dostali knihy, zošity, pomôcky a veľa nových informácií. Hneď na druhý týždeň sme písali nie jednu, ale rovno dve písomky. Zatiaľ sme sa nestihli zapojiť do všetkých aktivít, no zapojili sme sa do výstavy s ovocím a zeleninou, v ktorej sme obsadili krásne prvé miesto. Boli sme na účelovom cvičení, na ktorom sme sa učili mnoho praktických vecí, napríklad ako postupovať pri zraneniach. Ak by sme mali zhodnotiť prvý mesiac v našej novej škole, tak by sme povedali, že nová škola je celkom fajn. Už za ten jediný mesiac sme získali veľa poznatkov. Dúfame, že sa nám tu bude páčiť aj nasledujúce štyri roky. VITAMÍNY MÁME RADI Dňa 6.10.2014 sa v našej škole uskutočnila súťažná výstava „Vitamíny máme radi“. Mali sme doniesť ovocie a zeleninu z domácej úrody, z ktorej sme urobili výstavu. Skoro každý z nás niečo doniesol, takže sme ju mali veľkú a pestrú. Pretože sme mali veľa druhov ovocia a zeleniny, aranžovanie nám nerobilo problém. Po skončení sme si veci rozdali a zjedli, alebo darovali chlapcom z internátu. Na vyhodnotení sme sa dozvedeli, že sme úspešne skončili na 1. mieste spomedzi všetkých prvákov. VÝSTAVA HISTORICKEJ ELEKTROTECHNIKY V rámci významného celoeurópskeho podujatia s názvom Dni európskeho kultúrneho dedičstva sa v Prešove pri tejto príležitosti konala Výstava historickej elektrotechniky. Naša trieda tam išla v stredu 1.10.2014. V salóniku Prezidentskej pivárne sme obdivovali vystavované exponáty rôzneho druhu ako rádioprijímače, rozhlas po drôte, reproduktory, mikrofóny, slúchadlá, TV prijímače, zosilňovače, magnetofóny, magnetofónové pásky, gramofóny, ihly, gramofónové platne, rádioamatérske stanice, maturitné tablo z roku 1956 a mnoho iných zaujímavostí. Potom prišiel pán profesor Koscura a povedal vedúcemu, nech nám ukáže, ako sa hrá na prístroji, ktorého sa nemusíme ani dotknúť. Trošku sme sa na tom pozabávali, a tak sa niektorí fotili s profesorom Koscurom alebo pri niektorom historickom exponáte. Po chvíľke fotenia nás pani triedna profesorka pustila domov.

Viktor Hriseňko, Lenka Vaňová, Šimon Migaš, I.SB

Bowling v Linease

bowling-2-a-jpgDňa 20. októbra 2014 sme mali ďalšiu spoločnú triednickú akciu – bowling v Linease. Súťažilo sa na troch dráhach a na každej dráhe sa zvádzali ťažké boje. Poniektorí sa veľmi výrazne zlepšili oproti minulému školskému roku. Hrali sme jednu hodinu, pričom sme sa aj dobre zabávali a tí, ktorým bola hodina málo, si ešte zahrali ďalšiu hodinu. Medzi veľmi dobrých hráčov patrili Kovaľ, Pavlinský, Vojtánek, ale ani ostatní nemali výsledky na zahodenie. So spolužiakmi sme už pripravení na ďalšie súboje v bowlingu, ale aj na iné akcie s našou triednou pani profesorkou.

Jozef Pašeň, II.A

Výstava historickej elektrotechniky

triednicke-akcZačiatkom októbra sme sa na triednickej hodine vybrali na Výstavu historickej elektrotechniky. Bolo to veľmi zaujímavé a pre niektorých aj zábavné. Videli sme súčiastky a spotrebiče, ktoré sa kedysi používali. Viacerí z nás si spomenuli, že podobné veci sa u nich povaľujú doma na povale, ako napríklad starý otáčavý telefón v pestrej farbe, rádiá, ktoré by možno ešte aj fungovali pri troche trpezlivosti, počítače či klasické písacie stroje. Okrem iného, nemohli sme si nevšimnúť prvé tablo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej z roku 1956. Pozreli sme si aj staré knihy, ale pozornosť sme upierali najmä na unikátny Theremin, pri ktorom sme sa zdržali najdlhšie. Samozrejme, ako aj na ostatných triednych aktivitách, ani teraz nechýbal smiech a spoločná fotografia. Bolo príjemné pozrieť si výrobky z minulosti, ktoré používali naši rodičia, respektíve starí rodičia, a tešíme sa na ďalšie akcie, ktoré nás čakajú.

Tímea Balhová, II.F

Triednická akcia NEZNAM

triednicka-akcDňa 8. 10. 2014 sme sa v rámci triednickej akcie, ktorú sme nazvali krycím menom NEZNAM (triednická akcia naklonená elektrotechnickému zájazdu na alternatívnej možnosti) , zúčastnili Výstavy historickej elektrotechniky v Prešove. Miestnosť, v ktorej výstava prebiehala, bola plná výdobytkov elektrotechniky a zívala históriou. Videli sme veľa zaujímavých vecí, s niektorými sme sa stretli po prvýkrát a mohli sme si ich aj vyskúšať. Aj keď sme na triednických akciách verní športovým aktivitám, celkovo to bola úspešná akcia a príjemná zmena.

Marek Dvorščák, II.SA

Výstava elektrotechniky 2014

triednicke-akcDňa 4. októbra 2014 sa trieda III.C zúčastnila Výstavy historickej elektrotechniky, ktorá sídli v salóniku Prezidentskej pivárne na Svätoplukovej ulici 1 v Prešove. Čakalo nás tam množstvo skvostov elektrotechniky, ktorá síce nepochádza z nášho storočia, ba dokonca ani tisícročia, no stále nás dokázala upútať.Na expozícii sme mohli vidieť rôzne zariadenia, ako napríklad staré meracie prístroje či rádiá. „Hviezdou“ výstavy však bol Teslov transformátor Na tejto akcii sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých faktov nielen o daných zariadeniach, ale aj o ich výrobcoch.

Tomáš Štelmach, III.C

Z histórie elektrotechniky

vystava-histor V piatok, 10. októbra 2014, sme triednickú hodinu – poslednú hodinu tohto vyučovacieho dňa, strávili na výstave v salóniku Prezidentskej pivárne. Bola to Výstava historickej elektrotechniky, kde sme videli mnoho zaujímavých vecí a exponátov z danej oblasti. Zaujali nás staré telefóny a gramofóny, Teslov transformátor aj Theremin, na ktorom sme si otestovali svoje muzikálne nadanie. Okrem množstva zaujímavých vecí sme na výstave videli aj prvé maturitné tablo absolventov prešovskej Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej z roku 1956. Tí, ktorí výstavu navštívili, mohli aspoň na chvíľu preniknúť do záhad magickej elektrotechniky.

Kolektív III.D

Výstava historickej elektrotechniky

vhe-3-sa-jpgViacerí žiaci našej školy sa postupne vystriedali na Výstave historickej elektrotechniky v salóniku Prezidentskej pivárne v Prešove. Bola o tom dobrá odozva, žiaci si exponáty pochvaľovali, preto sme sa rozhodli v posledný deň výstavy, dňa 14. októbra 2014, tieto ohlasy overiť. Bolo tam sústredené veľké množstvo starých exponátov z elektrotechniky: rádioprijímače, reproduktory, mikrofóny, TV prijímače, zosilňovače, magnetofóny aj staré magnetofónové pásky, gramofóny a gramofónové platne. Našla sa tam aj stará premietačka, ktorá by sa hodila u nás v škole na premietanie našich filmov z fyziky, pretože naša školská je nekompletná a nefunkčná. Ochotný pán Hrabko nám všeličo okolo starých výrobkov povysvetľoval, hlavne sľúbil pomoc pri oprave školskej premietačky, čo bude pre našu učebňu fyziky prínosom. Usporiadatelia výstavy si dali veľa námahy sprostredkovať nielen mládeži, ale aj dospelým takú výnimočnú výstavu. Bez nároku na odmenu sa striedali pri dozore v miestnosti, čo dnes sa už tak ľahko nevidí. Za ich ochotu a dobrú vec, aj my im ďakujeme.

Kolektív III.SA

Zaujímavosti z exkurzie

zaujimavosti-zV dňoch 27.10. až 28.10.2014 sa uskutočnila exkurzia do závodu KIA, Vodného diela Žilina, Žilinskej univerzity a Oravského zámku. Cestou nám svietilo slniečko a akordeón nás rozveseľoval. Zažili sme zázraky techniky, lietajúce iskry, presné pohyby 344 robotov v závode KIA. Žilinská univerzita nám na Elektrotechnickej fakulte ukázala kvalitne vybavené laboratóriá a zaujímavé študijné odbory. Na druhý deň nám zamestnanci elektrárne – Vodné dielo Žilina, názorne ukázali princíp výroby elektrickej energie vodnou elektrárňou. Rachot turbíny a naše maličkosti 20 metrov pod hladinou vody v priehrade bol pre nás zážitkom. Návšteva Oravského zámku a absolvovanie 660 schodov s krásnymi historickými a zoologickými expozíciami nás unavila. Ďakujeme za nové poznatky z histórie a techniky.

Kolektív IV.B

Miniflorbal Cup 2014

miniflorbal-cupDňa 24.10.2014 sa naši žiaci zúčastnili tradičného florbalového turnaja na SPŠ strojníckej. Na treťom ročníku turnaja si naši žiaci počínali úspešne. Po prehre so SPŠ stavebnou 1:4 sme sa pozbierali a zdolali sme domácich v pomere 3:0 a SOŠ obchodu a služieb 8:1. V konečnom účtovaní sme smolne o jeden gól prišli o prvenstvo v turnaji a obsadili aj tak pekné druhé miesto. Družstvo SPŠE tvorili: Peter Diňa, IV. B, Mikuláš Hudák, IV.F, Erik Danč, III.A, Damián Imrich, III.A, Kristián Aštary, II.C, Patrik Kraviar, IV.SB, Samuel Bilý, III.SB, Peter Čuha, IV.A, Marek Tartaľ, II.C, Peter Svoboda, IV.SA, Lukáš Bača, II.SA.

Mgr. Štefan Dankovič

O pohár riaditeľa SPŠE Prešov

volejbalovy-t Dňa 24. 10. 2014 sa konal v priestoroch SPŠE Prešov 19. ročník volejbalového turnaja „O pohár riaditeľa SPŠE“, na ktorom sa zúčastnili družstvá SPŠE Prešov, SOŠ obchodu a služieb Prešov, SOŠ technická Prešov a SSOŠ Mladosť. Putovný pohár si odnieslo družstvo SSOŠ Mladosť. Zvíťazili však všetci, ktorí sa turnaja zúčastnili – hráči, diváci i organizátori, a takouto skvelou aktivitou si spríjemnili piatkové popoludnie.

RNDr. Anna Budišová

Obvodné kolo v bedmintone

bedminton-jpgNaši bedmintonisti – Cicmanová, Ličáková, Kraviar, Gogoľ a Novák, 27. októbra 2014 reprezentovali školu v obvodnom kole družstiev stredných škôl v Národnom bedmintovom centre. Po dvoch vyhratých a jednom prehratom zápase obsadili 5. miesto.

Ľubomír Rešovský

Obvodné kolo vo florbale

obvodne-kolo-v29. októbra 2014 sa naši žiaci predstavili v obvodnom kole vo florbale žiakov stredných škôl. V skupine sme mali za súperov Gymnázium PP Gojdiča, SZŠ Bazila Veľkého, SŠ Ľ. Podjavorinskej, ELBA. Po troch jasných víťazstvách a bez inkasovaného gólu sme odohrali veľmi dobrý zápas so SŠ Ľ. Podjavorinskej o celkové prvenstvo v skupine a postup do finále obvodného kola. Na postup sme potrebovali víťazstvo. Vo vyrovnanom a krásnom zápase sme nakoniec smolne prehrali 0:1 a prvenstvo v skupine a postup získal náš súper. Napriek prehre v tomto stretnutí ďakujem všetkým reprezentantom za oduševnený výkon a snahu. Družstvo SPŠE tvorili: Peter Diňa, IV. B, Mikuláš Hudák, IV.F, Erik Danč, III.A, Damián Imrich, III.A, Kristián Aštary, II.C, Patrik Kraviar, IV.SB, Radoslav Sedlák, IV.A, Peter Čuha, IV.A, Martin Kovalčík, I.B, Peter Svoboda, IV.SA, Lukáš Bača, II.SA a Jakub Tomáš, III.A.

Mgr. Štefan Dankovič

Spolupráca s BWG

bwg-logo-pngDňa 14. októbra 2014 sa riaditeľ školy zúčastnil slávnostného otvorenia novej administratívnej budovy nemeckej strojárskej spoločnosti BWG za bezmála 2 milióny €. Spoločnosť BWG plánuje okrem súčasných 50 zamestnancov sústrediť pozornosť aj na vytvorenie v blízkom časovom horizonte ďalších 20 až 30 nových pracovných pozícií. Všetky tieto pracovné miesta sú s vysokou pridanou hodnotou. Sú to strojný a elektrotechnický inžinieri, ktorí projektujú linky pre veľké koncerny oceliarskeho a hlinikárskeho priemyslu a priemyslu nehrdzavejúcich kovov. Tieto linky sú umiestňované u zákazníkov po celom svete. Strojárska firma BWG si v decembri tohto roku pripomenie už desiate výročie pôsobenia v Prešove. Snahou školy je s touto firmou spolupracovať v oblasti predmetu riadiacich systémov, ktorý je zameraný na programovanie PLC, v študijnom odbore elektrotechnika so zameraním na priemyselnú informatiku.

Ing. Slavomír Kožár

Študentská spolupráca s ASIT

Dňa 22. 10. 2014 sa na pôde školy stretli študenti Jerguš Lejko a Marek Galovič s výkonným riaditeľom Asociácie IT priemyslu (ASIT), Slavomírom Terezkom. Stretnutie bolo venované vytvoreniu komunity „IT-čkárov“ a komunikácie medzi nimi, spolupráci s firmami a vyhláseniu grantových schém pre podporu mladých „IT-čkárov“. Je potešiteľné, že naši „IST-čkárov“ dostali možnosť podieľať sa na budovaní komunity. Verím, že aj ostatných študentov osloví táto myšlienka.

Ing. Slavomír Kožár

Pracovné stretnutie škôl

pracovne-stretDňa 23. 10. 2014 sa v priestoroch SOŠ, Ostrovského 1 v Košiciach uskutočnilo stretnutie zástupcov siedmich škôl zapojených do experimentálneho overovania študijného odboru Informačné a sieťové technológie. Program stretnutia bol zameraný na aktuálny stav študijného odboru, normatívu materiálneho vybavenia a štátneho vzdelávacieho programu.

Ing. Slavomír Kožár

Workshop firmy AT&T

workshop-firmyDňa 24. 10. 2014 sa v priestoroch našej školy,Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, konal Workshop firmy AT&T so sídlom v Košiciach. Zúčastnili sme sa ho my, žiaci IV.SA a IV.SB. Najprv sme si v rýchlosti prešli teóriu, ktorú by už každý z nás mal ovládať. Potom sme sa od prezentácie dostali aj priamo k praxi. Bolo nám vysvetlené, čo vlastne zahŕňa práca administrátorov, správcov sietí alebo programátorov v takejto veľkej firme. Mnohí z nás si mysleli, že to bude takmer celý deň o konfigurovaní a podobne, no opak bol pravdou, čo nás nesmierne potešilo. Najväčší prínos celej akcie vidím v tom, že sme mohli reálne vidieť a počuť, ako veci, ktoré zatiaľ ovládame v teoretickej rovine, fungujú priamo v praxi, a to na miestach, kde by sme si to ani nemysleli. Mne osobne tento workshop veľmi zaujal a som za to, aby takýchto akcií bolo na škole viac.

J. Makara, IV.SA

Spolupráca so školami z Kene

downloads6-jpgDňa 27. 10. 2014 riaditeľ školy podpísal s Nadáciou Pontis zmluvu o spolupráci v projekte oficiálnej slovenskej rozvojovej spolupráce s názvom „Slovensko-kenská spolupráca pre moderné školy: IKT, projektové vzdelávanie a cvičné firmy v Taita-Taveta.“ Ide konkrétne o aktivity študentskej spolupráce na projektovom vzdelávaní v oblasti cvičných firiem, ktoré sú naplánované na školský rok 2014/2015. Najbližšie stretnutie na pôde elektrotechnickej priemyslovky s kenskými učiteľmi bude 27. 11. 2014, kedy sa dohodnú konkrétne aktivity na tento školský rok.

Ing. Slavomír Kožár

Telocvičňa v novom šate

vynovena-telocEstetizácia a modernizácia školy neobišla ani telocvičňu. Prvé dva októbrové týždne začala akcia telocvičňa. Maľovanie priestorov, umývanie náradia, okien a podlahy. Na práci sa podieľali upratovačky, telocvikári, študenti školy, murár, maliar a školník. Všetkým patrí veľká vďaka.

PaedDr. Eva Buzgová

Cezpoľný beh 2014

cezpolny-behObvodné kolo cezpoľného behu sa uskutočnilo 2. októbra 2014. Školu reprezentovalo družstvo chlapcov v zložení: Bendík, II.SB, Varga, III.F a Bednár, IV.F. Družstvo nepostúpilo na kraj. Najlepšie sa umiestnil študent Varga – 10. miesto, Bendík skončil na 14. mieste a Bednár na 15. mieste.

PaedDr. Eva Buzgová

Plavecká štafeta mesta Prešov 2014

plavecka-stafMedzinárodná organizácia športu a kultúry ISCA vyhlásila v dňoch 29. septembra až 5. októbra 2014 kampaň MOVE WEEK – „Týždeň v pohybe“, ktorú podporujú aj európske inštitúcie a jej členom je aj Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky. Cieľom tejto európskej kampane je propagácia rozvoja športu a fyzických aktivít. Jej zámerom je zapojiť do roku 2020 do športu a fyzických aktivít viac ako 100 miliónov Európanov. Mesto Prešov sa zapojilo do tohto celoeurópskeho projektu a to organizovaním plaveckého maratónu. V spolupráci s Asociáciou športu pre všetkých SR a so ZŠ Mirka Nešpora sa naše škola v zastúpení 16 študentov I.-IV. ročníka zúčastnila tejto akcie. Každý zo zúčastnených zaplával v štafete 50 m a 100 m.

PaedDr. Eva Buzgová

SPŠE v Prešove má rada vitamíny

vitaminy-mameStredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove podporuje každý rok akciou „Vitamíny máme radi“, zdravý životný štýl. Táto aktivita, ktorá sa konala 6. 10. 2014, je spojená s bohatou jesennou úrodou. Úlohou študentov je priniesť čo najviac ovocia a zeleniny, ktoré zaujímavým spôsobom naaranžujú, a tým poukážu na svoju kreativitu. Mnohí preukázali svoju schopnosť aj ochotu súťažiť, preverili si svoje aranžérske schopnosti a v mnohých prípadoch tým naozaj prekvapili. Môžeme zhodnotiť, že ani tento rok nesklamali a ich výstava vitamínov bola naozaj zaujímavá, no vyhrať mohli len tí najlepší. Tento rok to boli nasledovné triedy: 1.miesto: I. SB, II.F, III.B, IV.B 2.miesto: I.C, II.SA, III.SA, IV.C 3.miesto: I.F, II.C, III.SB, IV.SB Cieľom akcie jepodporiť zdravý spôsob stravovania, formovať a utužovať triedne kolektívy a poukázať na to, že študenti našej školy nie sú iba technické typy, ale je v nich ukryté aj estetické cítenie.

Mgr. Marta Kožárová, Mgr. Lucia Liptáková

Podpis zmluvy s DIDACTIC Martin, s.r.o.

zmluva-s-didact7. 10. 2014 podpísal riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, a konateľ spoločnosti DIDACTIC Martin, s.r.o., Roman Petr, kúpnu zmluvu na projekte Model priemyselného systému (MPS). Cieľom projektu je zakúpenie jednotlivých komponentov pre vytvorenie niekoľkých modelov priemyselných systémov pre Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku, informačné technológie a podnikanie, ktoré je zriadené pri SPŠE Prešov v oblasti priemyselnej informatiky. MPS umožňuje realisticky riadiť priemyselné typy modulov procesnej automatizácie, rôznych stupňov zložitosti. MPS má modulárne usporiadanie, takže subsystémy je možné používať samostatne alebo je možné komponenty navzájom kombinovať. To znamená, že systém môže byť zostavený s prihliadnutím na predchádzajúce odborné kompetencie študentov a s ich pribúdajúcimi vedomosťami a zručnosťami môže byť MPS rozširovaný o ďalšie navzájom nadväzujúce komponenty.

Ing. Juraj Budiš

Pracovné stretnutie so zástupcami VSE

zmluva-s-vse-jp7. 10. 2014 sa uskutočnilo stretnutie Ing. Slavomíra Kožára a Ing. Juraja Budiša so zástupcami Skupiny VSE, Ing. Monikou Tajblik Löfflerovou, vedúcou odboru Personálny rozvoj, a Ing. Veronikou Kašteľovou, špecialistkou – personálny marketing. Predmetom stretnutia bolo zhodnotenie výsledkov spolupráce na základe zmluvy o spolupráci a návrhy na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Juraj Budiš

Dvojmíľový beh

dvojmilovy-bOblastný bežecký spolok Prešov 9. októbra 2014 organizoval už 13. kolo pod názvom Dvojmíľový beh. Náš študent Martin Bendík z II.SB obsadil I. miesto v kategórii dorastencov. V sezóne 2014/2015 je v kategórii dorastencov po všetkých kolách na II. mieste. Sezónu zakončí účasťou na Silvestrovskom behu. Prajeme mu veľa úspechov v reprezentácii školy.

PaedDr. Eva Buzgová

SPONZORI