2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

69. výročie oslobodenia mesta Prešov

69-vyrocie-oZačiatkom roka si každoročne pripomíname výročie oslobodenia mesta Prešov a inak to nebolo ani tento január. Pri príležitosti 69. výročia tejto významnej udalosti v dejinách Prešova sa 17.1.2014 uskutočnil pietny akt kladenia vencov. Táto udalosť patrí k tradícii viažucej sa k 19. januáru 1945, keď príslušníci 320. gardového pluku 4. ukrajinského frontu pod vedením pplk. A. P. Fokina a majora J.L. Rotina spolu s príslušníkmi I. československého armádneho zboru oslobodili naše mesto. Odvtedy si „spoločne uctievame padlých a ich pozostalých, vzdávame úctu tým, ktorí za obranu vlasti v II. svetovej vojne zaplatili vlastným životom. Druhá svetová vojna je a musí byť mementom pre nás všetkých," zdôraznil vo svojom príhovore primátor Pavel Hagyari. Sprievodu účastníkov pietneho aktu sa okrem zástupcov Mestského úradu a poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove každoročne zúčastňujú aj ďalšie významné osobnosti Prešova či pamätníci, ktorí atmosféru vtedajších udalostí zažili. Na tohtoročnom výročí oslobodenia mesta sa zúčastnili aj študenti našej školy. Tí mohli na vlastné oči vidieť aj známe osobnosti nášho politického života, napr. Daniela Lipšica a Daniela Krajcera. Pietny akt sa začal o 13.00 h vzdaním úcty kladením vencov k Pamätníku osloboditeľov a pokračoval pri Pamätníku obetiam gestapa na Konštantínovej ulici, pretože pri bombardovaní mesta 20. 12. 1944 zahynulo vo väznici gestapa 140 politických väzňov. Súčasťou tohtoročnej piety bola aj menšia výstava bojovej techniky pred MsÚ v Prešove.

PaedDr. LuciaLigusová a Mgr. Jana Pavlišaková

Bude SAP akadémia pri SPŠE Prešov?

akademia-sap-jDňa 9. januára 2014 v kongresovom centre T-Systems Slovakia za účasti primátora Košíc, MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH, zástupcu IT Valley, zástupcov hostiteľa T-Systems Slovakia, zástupcov univerzít a stredných škôl bola slávnostne otvorená SAP akadémia, ktorá začne pôsobiť pri UPJŠ Košice. Je potešiteľné, že medzi kandidátmi na vytvorenie partnerstva so SAP akadémiou je aj naša škola. Posledné informácie a prieskum ukazujú, že Košice a Prešov majú potenciál do 4-5 rokov vytvoriť 900-1200 nových pracovných miest v oblasti podpory systému SAP (od administrácie, cez vývoj v ABAP-e, návrhy business procesov, implementáciu a podporu jednotlivých modulov systému až po tzv. superužívateľov pre jednotlivé moduly systému pracujúcich v Shared servis centrách). Podľa dostupných informácií tieto nové pracovné miesta by mohli vzniknúť vo viacerých spoločnostiach klastra IT Valley. Naviac je známa potreba prípravy SAP špecialistov pre mnohé organizácie štátnej, verejnej a súkromnej sféry, kde je potreba nahrádzať fluktuáciu a dopĺňať znalosti o systéme SAP. Systém SAP, hoci je stále najrozšírenejším ERP systém vo svete, nemá v súčasnom systéme vzdelávania v regióne východného Slovenska potrebnú podporu.

Ing. Slavomír Kožár, riaditeľ školy

EXPERT GENIALITY SHOW

expert-genialitEXPERT je celoslovenská súťaž pre všetkých žiakov základných a stredných škôl. Ak si najmenej šiestak na základnej škole alebo chodíš na strednú školu a chceš si zmerať sily s rovesníkmi z celého Slovenska v rôznych oblastiach, práve pre Teba je súťaž určená. Súťaž je jednorazová, teda v jeden deň napíšeš test, ktorý pozostáva z otázok z piatich tém. Vyberieš si z ponuky dve témy, dokonca nemusíš svoju voľbu oznamovať vopred. Až keď dostaneš do ruky súťažný test a uvidíš otázky, rozhodneš sa, ktoré témy Ti najlepšie sedia. Odmenou sú pekné vecné ceny. Súťaž je určená žiakom 6. až 9. ročníka ZŠ a študentom všetkých ročníkov stredných škôl a osemročných gymnázií. V tomto školskom roku sa samotná súťaž konala vo veľmi priateľskej atmosféra 4.12.2013, prihlásilo sa 17 študentov 1.- 4. ročníka. A že naši chlapci nie sú len šikovní elektrotechnici, ale majú aj široké poznatky z oblasti spoločenských vied, dokázali opäť v tomto roku. Z výsledkov, ktoré boli zverejnené v polovici januára 2014, sme mali všetci radosť. A ako to dopadlo? Opäť máme EXPERTOV TOP! Titul EXPERT TOP získalo 8 študentov, v celkovom hodnotení sa umiestnili v rámci celého Slovenska medzi 100 najlepšími. Naším najúspešnejším riešiteľom sa stal Kristián KOCAN z II. SB, celkový víťaz v oblasti Spoločnosť a dnešok, ktorý zároveň v celkovom hodnotení oboch súťažných tém obsadil 3. miesto na Slovensku. Všetkým TOP EXPERTOM srdečne blahoželáme!

PaedDr. Lucia Ligusová

Galileo verzus Arduino

galileo-verzusS menom Galileo Galilei spájame nové myšlienky, nové objavy. Možno práve preto spoločnosť INTEL zvolila pre jeden zo svojich projektov názov Welcome to the Intel® Galileo University Donation Program. info: [http://www.intel.com/....university/galileo-for-universities.html](http://www.intel.com/content/www/us/en/education/university/galileo-for-universities.html) Sme veľmi radi, že vďaka dlhoročnej spolupráci so spoločnosťou ASIT, o.z., zastúpenou pánom Terezkom, dostala aj naša škola ponuku zapojiť sa do tohto projektu. O čo ide? Spoločnosť Intel v záujme rozvoja IKT spektra poskytuje celosvetovo 50000 Intel Architecture (IA) Arduino dosiek s novou technológiu Intel (R) Quark na univerzitách po celom svete. Študenti takto získavajú možnosť vytvárať nové technické riešenia v oblasti robotiky s modernými zariadeniami, ktoré sú kompatibilné s ostatnými zariadeniami Arduino. Radostnou správou je, že SPŠE v Prešove je jednou zo šiestich škôl (2 stredné školy a 4 vysoké školy) na Slovensku, ktorá bola do tohto projektu zaradená. Problematikou programovania ARDUINA sa študenti našej školy stretávajú v treťom a štvrtom ročníku na hodinách výpočtovej techniky a programovania (podľa študijného odboru) a veríme, že privítajú možnosť pracovať aj s produktom spoločnosti INTEL. Takže začína fáza „oťukávania“ a hľadania uplatnenia vo výučbe, v práci krúžkov, projektových tímov a individuálnych maturitných prác. Tešíme sa na nové nápady. Ak Vás tieto informácie zaujali a chcete sa do projektu tiež zapojiť, obráťte sa na svojich vyučujúcich – Ing. Ambrozy, Ing. Macej, Ing. Šandrejová, Ing. Vargovčík.

Ing. Judita Sakáčová a Ing. Mária Šandrejová

A je to tu!!!!! Prvý polrok je za nami!!!!!

Milí študenti, 28.1.2014 sa konala klasifikačná porada na SPŠE. Popredné miesta v prospechu obsadili triedy II. SA – 1,69, I. SB – 1,76, II. SB – 1,8, II. D – 1,87 a IV. SB – 1,88. No každý poradovník má aj tých posledných a teraz sa tam objavili triedy III. F – 2,67, II. C – 2,63, II. B – 2,57. Rozdiel v dosiahnutých priemeroch je takmer jeden stupeň. Prečo je v niektorej triede hanba učiť sa a niečo chcieť dosiahnuť? Ešte stále si myslíte, že sa učíte iba pre známky? V článku mi nemá kto odpovedať na tieto otázky a žiaľ ani na pedagogickej porade sa nám nepodarilo odpovede nájsť. Verte, milí študenti, že jednou z príčin zlých výsledkov je vysoká absencia. Využite to, čo Vám ponúkajú učitelia na svojich hodinách. Nehľadajte príležitosť „uliať sa“ z vyučovania. Vždy platilo a platí, že najlepšou a najúčinnejšou prípravou na vyučovanie je to, ak je študent na vyučovaní telom a aj duchom. Na jedného študenta pripadlo priemerne 43,92 vymeškaných hodín. Najmenej hodín na študenta pripadlo v II. SA – 21,34 a najviac v III. F – 80,52. Myslím, že súvis medzi prospechom a dochádzkou je v tomto prípade zrejmý. Pred Vami je ešte dosť času, aby ste v druhom polroku dopadli lepšie. Len by ste už konečne mohli pochopiť, že sa nikto za Vás učiť nebude a rodičia Vás tiež nebudú večne ochraňovať. Bez práce nie sú koláče - hovorí stará ľudová múdrosť. Či?????????

Ing. Judita Sakáčová

Január v ŠI

januar-v-si-j„Naša mládež miluje prepych, je zle vychovaná, vysmieva sa predstaveným, vôbec si neváži starých ľudí. Dnešné deti sú hotoví tyrani. Nevstanú, keď do miestnosti vojde starší človek. Odvrávajú rodičom. Jednoducho povedané – sú veľmi zlé!“ Tieto slova povedal starorímsky filozof Seneca, ale lamentovanie nad mládežou je staré ako ľudstvo samo. Ani súčasné sociologické sondy venované mládeži nevyznievajú optimisticky, ale nastavujú krivé zrkadlo tiež nám, dospelým. Preto do našej výchovnej ponuky vždy zaraďujeme súťažné kvízy, kde si študenti môžu osvojiť zábavnou formou bontón a základné normy spoločenského správania. Dňa 16.1.2014 skončili 4 súťažné družstvá prvákov v tesnom závese a prejavili odhodlanie ďalej stúpať po rebríčku spoločenskej dokonalosti. Po skončení kvízu sme sa mimosúťažne venovali aktuálnej téme – osobnému imidžu. Mnohí namietajú, že školské normy sú príliš zošnurované, nedovoľujú mladým prejaviť originalitu prostredníctvom pírsingov, tunelov, dredov a šokujúceho oblečenia. Paradoxom tejto túžby po inakosti však nie je individuálna jedinečnosť, ale mäsová originalita. Mnohí tieto zákazy riešia tak, že sa pred odchodom do školy „odkroja.“ Po linke prvej a druhej skupiny sme robili so študentmi sociometrické testy, kde sme sa snažili zistiť vzájomné interpersonálne vzťahy s cieľom posilniť dynamiku a súdržnosť skupín. V súlade s očakávaním sme nezaznamenali znepokojujúce signály a umožnili sme študentom ubytovať sa na izbách na základe vzájomných dohôd a sympatií. 21.1.2014 sme prijali pozvanie na priateľský volejbalový zápas na SOŠP, kde sme sa hneď víťazne uviedli a nadviazali ďalšie športové priateľstvo. V ten istý deň boli študenti druhej výchovnej skupiny s vychovávateľkou Mgr. T. Imrichovou na plavárni na Delni. Pre chlapcov to bol vynikajúci relax a rozhodli sa, že si to zopakujú v rozšírenom počte. 27.1. sa uskutočnil priateľský futbalový zápas medzi prvou a druhou výchovnou skupinou a radosť nám robí aj zvýšený záujem internatistov o športové aktivity v posilňovni a telocvični, takže ich musíme deliť do skupín podľa ročníkov. Večer pôjdem preveriť výsledky polročného úsilia mojich zverencov a poinformujem vás o tom nabudúce.

PhDr. Valéria Capeková

Lukáš Urban najúspešnejším športovcom PSK za rok 2013

lukas-urban-j14\. januára 2014 v historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa konalo slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov Prešovského samosprávneho kraja za rok 2013. V kategórii Najúspešnejší športovci – študenti stredných škôl v pôsobnosti PSK za rok 2013, bol ocenený Lukáš Urban, hádzaná, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov. Študent IV.F odboru zameraného na technické a informačné služby je nielen vzorným študentom, ale aj úspešným hádzanárom Tatrana Prešov, juniorským, no už aj seniorským reprezentantom Slovenska. Prispel k zisku majstrovského titulu hádzanárov Tatrana Prešov a svojimi výsledkami si v závere roka vybojoval miesto v seniorskej nominácii reprezentačného trénera Zoltána Heistera na zápasy kvalifikácie o postup na Majstrovstvá sveta v Katare. Pri tejto príležitosti chceme poďakovať ocenenému športovcovi Lukášovi Urbanovi za vzornú reprezentáciu našej školy na domácich, európskych i svetových športových podujatiach. Blahoželáme a zo srdca mu želáme ďalšie prenikavé športové úspechy. Šport, bez ohľadu na to, či mu fandíme aktívne, alebo len pasívne, každému neodmysliteľne patrí do života. Je odrazom večnej túžby a nádeje človeka byť silný, rýchlejší, vytrvalejší a zručnejší. Ovplyvňuje morálno-vôľové vlastnosti, odstraňuje národnostné, sociálne a náboženské rozdiely ľudí, prispieva k zlepšovaniu vzťahov a zmierňovaniu napätia, je zdrojom zábavy a kultúrnych zážitkov.

Mgr. Katarína Šmičeková

Daj, Boh, šťastia tejto zemi

20\. výročie nevšedného projektu ZDRAVÁ ŠKOLA sme odštartovali netradične. Rozhodla som sa rozozvučať malo používanú strunu našich študentov – strunu citu. Bola som milo prekvapená, aký veľký orchester sa mi podarilo touto myšlienkou. Prvotným impulzom bolo BETLEHÉMSKE SVETLO horiace vo vypálenej žiarovke, ktorú vytvorili skauti. Viacero variácií prekrásnej koledy Daj Boh šťastia... ochotne spracoval Lukáš Haninčík (II. SB), úlohy DJ sa výborne zhostil Marek Galovič (II. SB) na svojom novom „zdravom“ počítači APPLE. Cestnú premávku vo vestibule školy zastavovali dievčatá ako kvetinky v sukničkách Michaela Ličaková, Miriam Petrová, Soňa Varkondiová (I. F) a Eva Sabovíková (II. SB) a spolu so mnou sme chceli, aby prichádzajúci študenti, kolegovia a zamestnanci školy obohatili prvé ráno v novom roku v škole (7.1.2014) pekným vinšom. Napriek tomu, že koledníkov čakala drobná odmena, nie všetci dokázali pohotovo reagovať. Milo nás prekvapil pán riaditeľ Ing. Slavomír Kožár, ktorý sa tejto úlohy zhostil so cťou. Bobríka odvahy si zaslúži Tomáš Šoltýs (III. SA) za vinš: VINŠUJEM VÁM ŠICKO DOBRE, CO OD BOHA POŽADACE, ŠČESCE, ZDRAVE I HOJNE BOŽSKÉ POŽEHNANE. Asistentka CZV Verona Germušková zaželala: VŠETKO DOBRÉ V NOVOM ROKU, DOBRÝCH ĽUDÍ HNEĎ PO BOKU, VEĽA ŠŤASTIA, VEĽA ZDRAVIA, NECH SA VŠETKY PLÁNY DARIA. PS: O rok nech to bude s tými vinšmi lepšie. Latka nastavená riaditeľom Ing. Slavomírom Kožárom a Tomášom je dosť vysoko.

Vaša Anka Pašenová, koordinátorka Zdravej školy pri SPŠE v Prešove

Aktivity tried

IV. B v kine

navsteva-kinaUzavreli sme úspešne prvý polrok posledného roku na tejto škole. Muky s opravovaním známok skončili v pondelok, klasifikačná porada v utorok. Nebolo sa treba učiť na štvrtok, a tak súčasťou nášho vydýchnutia bola návšteva kina v stredu. Pozreli sme si film Vejška, voľné pokračovanie diváckeho hitu Gympl. Príbeh dvoch kamarátov. Zatiaľ, čo prvý je poctivý romantik, ktorý sa už druhýkrát hlási na odbor grafika UMPRUM, druhý študuje VŠE len s pomocou spolužiakov, ktorých práce si kupuje za peniaze. Rozdielnych kamarátov spájajú dievčatá a grafity, ktoré prinášajú množstvo divokých dobrodružstiev. Striedali sa tam humorné okamihy aj poučné myšlienky. Situácie, ktoré nás môžu dostať, ale aj varovať. Bol to príjemný večer.

študenti IV. B

Stužková slávnosť IV.SA

stuzkova-4-saKeď sa povedalo, že stužková sa blíži, nikto z nás si z toho ťažkú hlavu nerobil. No čím bol termín bližšie, tým viac to všetko naberalo na otáčkach. Naším cieľom bolo pripraviť niečo originálne, aby rodičia z toho mali zážitok a aby si učitelia nemuseli povedať, že to bola len ďalšia obyčajná stužková. Spočiatku sme si mysleli, že to bude katastrofa, keďže pár dní pred stužkovou sme nemali nič hotové. Všetko sa začalo rysovať po natočení videa. Spolužiaci sa postupne začali zaujímať o dianie okolo a jeden za druhým začali chŕliť rýmy do čiernej kroniky a nápady na program. Zrazu bolo všetko hotové a stačilo to už len zosynchronizovať. Ešte ani teraz, niekoľko dní po stužkovej, nechápem, ako sme to všetko zvládli. Nakoniec si dovolím tvrdiť, že sa nám podarilo náš stanovený cieľ splniť vo väčšej miere, než sme si predstavovali. Nič nebolo tak, ako sme si pripravili, no všetko sme uhrali na výbornú a nakoniec sme sa všetci spolu skvelo zabávali až do konca.

Šimon Sirý, IV. SA

1.SA na vyhliadkovej veži

veza-jpgPo dlhých úvahách, kam pôjdeme v rámci triednej akcie, sme sa nakoniec rozhodli pre vyhliadkovú vežu. Náš krátky „výletík“ sa uskutočnil za jedného mrazivého januárového dňa. Hore na veži bolo síce trochu chladno, ale za ten výhľad to stálo. Videli sme všetko, okrem našej školy. Cestou naspäť prebehla neoficiálna guľovačka, počas ktorej dostalo pár študentov zásah do hlavy. Celkovo to bola veľmi príjemná triedna akcia a určite by si ju všetci ešte raz zopakovali.

Marek Dvorščák, 1.SA

Vodárenská veža

vodarenska-veKoncom januára sa naša trieda I. C vybrala na prehliadku Vodárenskej veže v Prešove v sprievode nášho triedneho učiteľa Štefana Dankoviča. Je to nedávno zrekonštruovaná budova. Na prízemí sa nachádza bufet, kde sa môžete občerstviť. My sme sa boli pozrieť na najvyššie poschodie, ktoré je vo výške asi 20 metrov presklené a bol z neho pekný vyhlaď na celé mesto. Sprievodca nám porozprával o histórii vzniku veže a dal nám ako pozornosť darčeky, v ktorých boli malé čokoládové cukríky. Cestou hore aj dole fúkal silný vietor a snežilo, tak sme mali tento zážitok ešte viac spestrený. Našťastie sa nám nič nestalo, urobili sme si niekoľko spoločných fotiek a všetci sme sa obohatení o ďalší spoločný zážitok rozišli domov.

študenti I. C

Výlet na vežu

vylet-na-vezuKým v decembri, pri prechádzke naším mestom, len vianočné stánky a svetelná výzdoba nasvedčovali, že je už zima, koniec januára nám dal jasne pocítiť, že pani Zima sa svojho panstva len tak ľahko nevzdá. Presvedčili sme sa o tom 27.1., keď sme sa spolu s našou pani triednou učiteľkou vybrali na prehliadku unikátu, ktorý nemá žiadne mesto na Slovensku - a tým je Vodárenská veža v obytnej štvrti nazývanej Táborisko. V pondelkové popoludnie sme sa vybrali v rámci našej triedy na Vodárenskú vežu v Prešove. Tento technický unikát bol postavený v prvej polovici 20. storočia ako súčasť projektu vodovodnej siete a nachádzal sa na nej rezervoár s objemom 350 metrov kubických. Veža bola zrekonštruovaná len minulý rok a na jej vrchole bola vybudovaná kaviareň s presklenými vyhliadkovými priestormi. Táto kaviareň je svojím položením 265 metrov nad morom najvyššie položenou kaviarňou v širokom okolí. Mohli sme si dopriať džús a pani učiteľka kávu už na prízemí, ale my sme sem išli pripravení vyšliapať 135 schodov na vyhliadku. Z rozhovoru s čašníkom sme sa dozvedeli, že veža bola zrekonštruovaná na jeseň minulého roku potom, čo posledných 23 rokov chátrala, že tu má pribudnúť výťah spolu s Krajským informačným centrom a že ľudia majú záujem o kávu a nádherný výhľad na mesto najmä cez víkend. Potom, čo sme si vypili džús a urobili množstvo pekných fotiek, sme sa pobrali naspäť dole pre niektorých nekonečnými schodmi. Aj keď vonku bolo chladno a mnohým sa možno veľmi nechcelo, myslím si, že nakoniec si prišli na svoje, pretože pohľad z vtáčej perspektívy na zasnežený Prešov je neopísateľný. Možno nám chýbal už len ďalekohľad, ale ak sa tam nabudúce vyberieme opäť, tak ho určite nezabudneme. Takúto prechádzku na ,,Prešovskú Eiffelovku´´ by som odporučil každému, kto sa tam ešte nebol pozrieť.

Šimon Seman, III. C

Výstava prírodných kameňov

23\.01\.2014 sme sa zúčastnili výstavy nádherných prírodných kameňov, aj opálu, ktoré pre galériu poskytol pán Líbanka. Dozvedeli sme sa nové informácie o liečiteľskej sile kameňov a o farebnej štruktúre kameňa, ktorú určujú prírodné horniny vyskytujúce sa v danom pohorí, počasie, aj výsledné obrúsenie kameňa. Určite niektoré kúsky v podobe praktických šperkov by sme chceli mať aj doma.

Ing. Gabriela Mitrová

Inovácia vo vzdelávaní

V rámci inovačného procesu zakúpila škola 10 kusov meracích systémov MY DAQ, ktoré v mesiaci január prišli do školy. Tieto budú nainštalované v odbornej učebni číslicovej techniky a elektroniky. Študenti s nimi začnú pracovať v druhom polroku tohto školského roka na cvičeniach odborných predmetov. Konkrétne pôjde o predmety elektronika druhý a tretí ročník. Systém MY DAQ obsahuje viacero meracích prístrojov, ako napríklad voltmeter, ampérmeter, generátor signálov, osciloskop a pod. Merací systém sa pripája k počítaču a obsahuje potrebný software a hardware. Nastavovanie a meranie prístrojov sa robí na monitore počítača. Merací systém sa využije na oživovanie, nastavovanie, meranie a pod. na daných predmetoch. Pomocou neho ukážeme žiakom iné možnosti využitia počítača v praxi. Konkrétne ide o využitie počítača vo funkcii meracieho prístroja. Študenti používaním meracieho systému získajú informácie o nových a moderných trendoch v elektrotechnike.

Ing. Ľubomír Blichár

Víťazi olympiády v cudzích jazykoch

Martin Sekera z I.F triedy, víťaz školského kola Olympiády v nemeckom jazyku, sa dňa 24. januára 2014 zúčastnil na obvodnom kole ONJ a suverénne sa umiestnil na 1. mieste. Kamil Goliáš z III.SB triedy sa v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku umiestnil na peknom 2. mieste. Veľmi nás teší, že popri účasti a výborných výsledkoch v odborných technických súťažiach sa medzi našimi študentmi nájdu aj takí, ktorí sa vedia presadiť v súťažiach z cudzieho jazyka. Veď odborné znalosti v spojení so znalosťami cudzieho jazyka sú veľkou devízou do budúcnosti a rozširujú možnosti štúdia i zamestnania. Chlapcom srdečne blahoželáme, tešíme sa s nimi a prajeme im veľa úspechov na krajskom kole.

Mgr. Miriam Pribišová

Inovácia vzdelávacieho procesu

Dňa 10.1.2014 bola medzi školou s Agentúrou MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci projektu Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce v celkovej sume 482 396,93 €. Cieľom projektu je prestavbou vzdelávania školy prispieť k zvýšeniu adaptability absolventov na trhu práce a v procese VŠ vzdelávania s ohľadom na potreby vedomostnej spoločnosti. Projekt bude trvať 18 mesiacov. Prvé aktivity sa začnú v mesiaci február 2014 a ukončenie projektu je plánované na mesiac júl 2015.

Silvia Jasenská

Stanislav Ševčík opäť bodoval

Stanislav Ševčík, študent II.A triedy, 25.januára 2014 v Červeníku opäť bodoval v 4. kole SNLP 2013/2014. V kategórii do 70 kg v pretláčaní pravou rukou skončil na I. mieste. Gratulujeme.

PaedDr. Eva Buzgová

Olympiáda v informatike

21\. januára sa po prvýkrát na našej škole konalo krajské kolo súťaže Olympiáda v informatike. Výnimočné na tejto programátorskej súťaži je, že najlepší z následného celoslovenského kola reprezentujú vlasť na stredoeurópskom a tiež celosvetovom vyvrcholení olympiády. Tento rok sme mali česť privítať medailistu z celosvetového kola tejto súťaže Eduarda Batmendijna, ktorý študuje v Starej Ľubovni. Súpermi mu tentokrát boli aj dvaja naši študenti – Dominik Jurečko a Patrik Jurašek, obaja z 2.SA. Spolu sa súťaže zúčastnilo 9 súťažiacich z 5 škôl Prešovského kraja. Súťaž prebiehala v 2 vekových kategóriách. Výsledky doposiaľ nie sú známe.

Peter Vargovčík

Predstavenie Sherlock Holmes

sherlock-holmesPrvý polrok školského roka 2013/2014 sme v našej škole neuzavreli len odovzdávaním vysvedčení, ale aj návštevou divadelného predstavenia Sherlock Holmes. V tomto pôvodnom slovenskom muzikáli išlo o legendárnu literárnu postavu detektíva a svetoznámeho zločinca. Mali sme možnosť sledovať ako postavy Sherlock Holmes a Jack Rozparovač rozohrali napínavý a osudový zápas dobra so zlom. Príbeh bol plný prekvapivých zvratov a razom sme sa ocitli na konci 19. storočia a mali sme možnosť vidieť odvrátenú tvár starých dobrých časov. Zároveň však toto predstavenie prinieslo aj večnú tému lásky a skutočného priateľstva.

Mgr. Lucia Liptáková

SPONZORI