2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Výsledky krajského kola súťaže ZENIT v programovaní

VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ ZENIT PROGRAMOVANIE A, PROGRAMOVANIE B, GRAFICKÝ DIZAJN, WEBDEVELOPER, KRAJSKÉ KOLÁ 2021

 

Dňa 24. 11. 2021 a 25. 11. 2021 sa dištančnou formou konali krajské kolá súťaží ZENIT Programovanie A, Programovanie B, Grafický dizajn, Webdeveloper. Na celoštátne kolo, ktoré sa bude konať 15. – 17. 2. 2022 v Brezne - Stredná odborná škola techniky a služieb Laskomerského 3, 977 46 Brezno, postupujú len prví z každej kategórie. Výsledky nájdete nižšie v tabuľkách.

Ďakujeme všetkým súťažiacim a víťazom prajeme veľa úspechov na celoštátnom kole.

 

 

 

ZENIT PROGRAMOVANIE 2021, kategória A

 

Poradie

Meno a Priezvisko

Škola

Body

1

Samuel Koribanič

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

181

2

Matúš Záremský

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta, Poprad

87

3

Paulína Dujavová

Gymnázium Jana Adama Raymana, Prešov

74

4

Tomáš Štalmach

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

72

5

Jaroslav Petrisko

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

71

6

Marek Horváth

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

66

7

Richard Miščík

Gymnázium Jana Adama Raymana, Prešov

66

8

Michal Kollarčik

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

64

9

Jakub Šepeľa

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

57

10

Marek Kormoš

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta, Poprad

55

11

Jakub Koštial

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

53

12

Jakub Džačovksý

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

42

13

Matej Korž

Gymnázium Jana Adama Raymana, Prešov

37

14

Maroš Berdis

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

32

15

Jakub Šimon Štofanik

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

30

16

Kristián Kaleta

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

19

17

Martin Mandzák

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

17

18

Samuel Gabriel Tchir

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

10

 

Samuel Koribanič bude reprezentovať Prešovský kraj na celoštátnom kole. Gratulujeme.

 

   

ZENIT PROGRAMOVANIE 2021, kategória B

 

Poradie

Meno a Priezvisko

Škola

Body

1

Samuel Vargovčík

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

193

2

Patrik Sabol

Gymnázium Jana Adama Raymana, Prešov

126

3

Róbert Hanečák

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta, Poprad

67

4

Filip Bodor

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

60

5

Aris Aretis

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

37

6

Adam Soták

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

17

7

Krištof Bajus

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

10

8

Timotej Ferenc

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

10

9

Michal Novický

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

10

10

Matej Straka

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

10

11

Marek Štofánik

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

10

12

Ľubomír Durkáč

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

10

 

Samuel Vargovčík bude reprezentovať Prešovský kraj na celoštátnom kole. Gratulujeme.

 

 

 

ZENIT WEBDEVELOPER 2021

 

Poradie

Meno a Priezvisko

Škola

Body

1

 Matej Mazúr

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

353

2

Christian  Saloň 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

300

3

Samuel Brinko

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

295

4

 Daniel Melník

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

280

5

Kristián Kaleta

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

196

6

Kristián Kapec

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

190

7

Jaroslav Svoboda

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

185

8

Jozef Ligmajer

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

100

 

Matej Mazúr bude reprezentovať Prešovský kraj na celoštátnom kole. Gratulujeme.

 

   

ZENIT GRAFIKA 2021

 

Poradie

Meno a Priezvisko

Škola

Body

1

Jana Lešňanská

Súkromná stredná odborná škola  Poprad

213

2

František Lacko

Súkromná stredná odborná škola  Poprad

195

3

Filip Šuľa

Stredná priemyselná škola technická Bardejov

191

4

Marko Makula

Stredná odborná škola technická Poprad

180

5

Barbora Horvátová

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

166

6

Jakub Budai

Stredná odborná škola technická Poprad

164

7

Marek Witner

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

157

8

Benjamín Vyhnal

Stredná odborná škola technická Poprad

157

9

Jakub Hromádka

Súkromná stredná odborná škola  Poprad

153

10

Matej Koscelník

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

150

11

Filip Halčišák

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

142

12

Maroš Berdis

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

142

13

Jozef Hajduk

Súkromná stredná odborná škola  Poprad

133

14

Matej Dovjak

Stredná odborná škola technická Poprad

121

15

Benjamín Vyhnal

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

114

16

Dávid Mihalčin

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

108

17

Matej Ľoch

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

89

18

Sandra Gaálová

Stredná odborná škola technická Poprad

81

 

Jana Lešňanská bude reprezentovať Prešovský kraj na celoštátnom kole. Gratulujeme.

 

Oboch našich úspešných riešiteľov sme sa opýtali, ako by zhodnotili svoje dojmy, pocity zo súťaže, priblížili nám zručnosti, ktoré nadobudli. Žiaci taktiež pripojili svoje odporúčania a názory na súťaž ZENIT:

 

Maturant Matej Mazúr: „Som študent, ktorý sa zaujíma o všetky možné aktivity, o ktoré sa dá. Som aktívnym členom Programu Microosft Learn Student Ambassador a členom Hack Košice tímu. Na ZENIT sa prihlasujem každoročne, a to v oblasti, ktorá ma zaujíma. Vytváraniu webových stránok sa venujem takmer každodenne.

 

Táto  súťaž je pre mňa určite výzvou, v  ktorej si môžem zmerať sily s ďalšími študenti a vyskúšať to, čo všetko už viem urobiť. Nie každý rok sa mi ale darí. Vidím však v sebe pokrok, napríklad oproti minulému roku som toho stihol urobiť omnoho viac. Každý rok sa organizátori snažia zadania obmeniť, aby to nebolo rovnaké.

Na zadanie máme 4 hodiny, čo môže na prvý pohľad vyzerať ako dostatok času, ale zadanie je konštruované tak, aby každý mal čo robiť, a vedel tak využiť tento čas naplno. Nie je to vôbec jednoduché, ale dá sa to zvládnuť.

 

Určite odporúčam každému minimálne aspoň raz počas štúdia takéto súťaženie zažiť a vyskúšať, aby zistil, čo všetko vie stihnúť pod časovým tlakom.

Som rád, že mne sa to teraz podarilo a budem našu školu reprezentovať v celoštátnom kole.“

 

 

Samuel Vargovčík je druhák a takto zareagoval na naše otázky: „V krajskom kole súťaže ZENIT som chcel byť úspešnejší ako v školskom kole, takže som pred súťažou trénoval riešením zadaní Korešpondenčného seminára z programovania (KSP). Pre súťaž ZENIT som si dal za cieľ po prečítaní každej úlohy odhadovať, či sa časovo oplatí ju riešiť. Opäť boli prvé štyri úlohy ľahké, stačilo na nich pol hodiny. Piatu som najskôr preskočil a vyriešil šiestu a desiatu, ale potom som sa k piatej vrátil, pretože ostatné boli ťažšie. Nakoniec som ešte stihol čiastočne vyriešiť jedenástu úlohu, za čo som ľahko získal 18 bodov.

Ing. Gabriela Mitrová, koordinátor súťaže ZENIT programovanie

Tvoríme edukačné videá

V septembri roku 2020 sme sa zapojili do projektu VALT (Visual aids to make learning/teaching easier). Cieľom nášho projektu je v spolupráci s partnermi z Česka, Švédska, Bulharska, Grécka a Francúzska vytvoriť edukačné videá, ktoré by mohli oživiť vyučovacie hodiny alebo by študentom slúžili k samoštúdiu, napríklad v čase dištančného vzdelávania. V rámci projektu by sme mali absolvovať aj päť mobilít do zahraničia, ale vzhľadom na situáciu spojenú s COVID - 19 sa nám doposiaľ nepodarilo zrealizovať ani jednu mobilitu.

 

 

Od začiatku projektu sa podarilo pripraviť niekoľko zaujímavých edukačných videí, ktoré pripravili študenti z III.C a II.B triedy, a tiež aj pedagógovia zapojení do projektu. Môžeme sa pochváliť videom o výrobe elektrickej energie, videom o elektromagnetizme, videom o 3D modelovaní pamätníka roľníckeho povstania nad obcou Haniska pri Prešove a sériou videonávodov pre používanie programu Autodesk Inventor 2020. Všetky výstupy projektu spolu s našimi videami sú publikované na webstránke projektu http://vamlte.eu.

 

Všetky naše projektové aktivity sme doposiaľ realizovali formou videokonferencií. Posledná videokonferencia sa konala dňa 8. 12. 2021, kde sme prezentovali naše najnovšie video a spolu s partnermi sme plánovali ďalšie projektové aktivity.

 

 

Odkazy na vytvorené videá:

https://www.youtube.com/watch?v=ZLHpZNDRqJY

https://www.youtube.com/watch?v=1bVzb4GPn38

https://www.youtube.com/watch?v=BfEg0XSQ214

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQmYv1Q2l8je3csjzuff0yVv-Tk_iwUn5

Ing. Jozef Macej

Aktivity tried

Inovačný workshop na podporu kreatívneho myslenia

Vo štvrtok 2. decembra sa pre žiakov III.F triedy uskutočnil online inovačný workshop na podporu kreatívneho myslenia, ktorý dáva priestor novým nápadom, rozširuje schopnosť ich tvorby. Počas workshopu sa žiaci dozvedeli o možnostiach podnikania, financovania a prezentovania samotného projektu.

 

Čo budem vedieť po absolvovaní workshopu?

  • budem vedieť, čo je inovačný proces,
  • budem poznať príklady úspešných podnikateľoch zo Slovenska,
  • spoznám možnosti financovania projektov,
  • osvojím si pozitívne a kreatívne myslenie,
  • naučím sa techniku generovania nových nápadov.

 

Cieľom žiakov bolo vygenerovať nápady na tému: Ako zatraktívniť priestory školy a oddychové zóny v škole?

 

Inovačný workshop sa realizoval cez národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomikyinovujme.sk, ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho regionálneho rozvoja v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. SIEA je implementačnou agentúrou Ministerstva hospodárstva SR. Inovačný workshop bol zostavený v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom projektu je podpora inovatívnych myšlienok v spoločnosti, posilnenie rastu inovačnej kultúry vo firmách a výchova novej inovatívne mysliacej generácie.

 

Ďakujeme organizátorom za realizáciu workshopu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Ing. Martin Broda, PhD.

Stavanie vianočného stromčeka v III.F

Rok, čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia. Blíži sa čas sv. Mikuláša a čas Vianoc, a preto sme v našej triede IIII.F dňa 3. 12. 2021 počas TRH postavili náš SPŠE vianočný stromček. Na prvý pohľad vidno, že sme doň vložili hlavne našu usilovnosť a zmysel pre kreativitu. V tejto Mikulášskej a vianočnej atmosfére sme sa pri stavaní stromčeka zabavili a sme radi, že svietiaci stromček nám počas prezenčného vyučovania v škole príjemne spestrí vyučovanie, dozdobí a zútulní našu triedu.

 

kolektív III.F triedy

Šťastný nový rok

Súťaže pre ZŠ – prebiehajú domáce kolá

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove (SPŠE) organizuje v školskom roku 2021/2022 súťaže pre tímy žiakov zo 7. až 9. ročníka základných škôl:

 

  • Elektronika hrou – v oblasti aplikovanej elektroniky (Prihlasovanie do súťaže: do 17. 12. 2021)
  • ELEsparks – z anglického jazyka (Prihlasovanie do súťaže: do 15. 12. 2021)
  • ELEKTROmatik – z matematiky (Prihlasovanie do súťaže: do 10. 12. 2021)
  • LEGObot 2022 – v oblasti programovania LEGO robotov (Finálové kolo sa uskutoční na prelome mája-júna 2022 v prípade priaznivej epidemiologickej situácie. Bude to upresnené v nasledujúcich mesiacoch)

 

Jednotlivé súťaže budú pozostávať z niekoľkých domácich online kôl, z ktorých najlepšie tímy postupujú do finálového kola už v priestoroch SPŠE pod dozorom pedagógov SPŠE (v prípade obmedzení, prebehnú finálové kolá online).

 

Aj pre tento školský rok platí, že najlepší v jednotlivých súťažiach získajú doplnkové body pri prijímacích skúškach na SPŠE Prešov.

 

Predpokladané termíny súťaží Elektronika hrou, ELEsparks, ELEKTROmatik: november 2021 - marec 2022 prebiehajú online domáce kolá, február 2022 - marec 2022 - finálové kolá.

 

Predpokladané termíny súťaže LEGObot 2022: máj-jún 2022

 

Štatút súťaží pre ZŠ si pozri tu.

 

Ak chcete vedieť viac o pravidlách súťaží, o tom, čo je pre žiakov pripravené, ako bude prebiehať súťaž, ako sa zaregistrovať, koho kontaktovať v prípade otázok, určite navštívte stránku súťaže:

 

www.zssutaze.spse-po.sk

 

Registrácia do súťaže:

https://zssutaze.spse-po.sk/registration

Ing. Martin Broda, PhD.

Futsalový turnaj SPŠE

Koncom novembra vyvrcholil po ročnej pauze už šiesty ročník medzitriedneho futsalového turnaja. Tento rok sa prihlásilo 22 tried a futsal si zahralo vyše sto žiakov školy. Aj tento rok nebola núdza o dramatické zápasy a pekné futbalové momenty. Kvalita turnaja sa  každým ďalším kolom postupne zvyšovala a zápasy boli stále viac vyrovnané. Po odohratí 19 zápasov v rámci turnajového pavúka sa do finálového turnaja prebojovali favorizované triedy IV.C a IV.B. Po výborných výkonoch ich doplnila trieda II.F. Finálový turnaj priniesol opäť mnoho pekných futsalových akcií, gólov a perfektných prihrávok. Po troch zápasoch sa z víťazstva tešila trieda IV.B pred IV.C, tretia skončila II.F. Víťazom blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník turnaja.

Mgr. Štefan Dankovič

Volejbalový turnaj zamestnancov SPŠE

Volejbalový turnaj zamestnancov po ročnej prestávke napísal už svoju šiestu kapitolu. Turnaja sa zúčastnilo 12 hráčov, ktorí medzi sebou v zmiešaných trojiciach odohrali krásne zápasy s množstvom skvelých volejbalových momentov. Víťazmi turnaja sa stali RNDr. Anna Budišová, Ing. Martin Broda PhD. vedení kapitánom Mgr. Viktorom Mačákom. Druhé miesto obsadili pri zhodnej bilancii ostatné tri družstva s kapitánmi Mgr. Štefanom Dankovičom, Mgr. Vladimírom Hudáčkom a Ing. Martinom Vujčíkom. Víťazom blahoželáme a dúfame, že v budúcom školskom roku sa nám pre toto pekné športové podujatie podarí osloviť ešte viac kolegov.

Mgr. Štefan Dankovič

„Covid-ová“ imatrikulácia

V dňoch 22., 23. 11. a 1. 12. 2021 prebiehala tohtoročná imatrikulácia prvákov SPŠE-PO. Starší žiaci zo Žiackej školskej rady ich novou formou privítali na našej škole. Kvôli epidemiologickej situácii sa totiž triedy nemohli stretnúť na jednej veľkej, spoločnej imatrikulácii, preto bola prichystaná imatrikulácia pre každú triedu samostatne.

 

Žiaci boli sústredení vo svojich domovských tried, kde mala pre nich Žiacka školská rada pripravené úlohy. Tie boli zamerané na orientovanie sa prvákov na škole, a tiež na preskúšanie, ako dobre vedia spolupracovať v skupinách v rámci triedy. Hlavnou úlohou imatrikulácie bolo zabaviť sa a utužiť kolektív.

 

Po ukončení všetkých úloh, ktoré žiaci absolvovali, bol každej triede odovzdaný imatrikulačný list, ktorý slúži ako pamiatka na túto mimoriadnu udalosť. Mimoriadnu nielen preto, že ju každý prvák môže zažiť len raz, ale aj kvôli tomu, že imatrikulácia sa na pôde SPŠE kvôli covid - 19 konala po dvoch rokoch.

 

Matej Mazúr, žiak IV.SB

Výsledky výberu žiakov na zahraničné odborné stáže

V termíne 8. 12. - 9. 12. 2021 prebiehal ústny pohovor prihlásených žiakov na stáže v rámci projektu "Buďme pripravení na digitálne vedomosti" v učebni OUC a aj náhradný termín, ktorý bol on-line pre žiakov s objektívnymi zdravotnými problémami.


Bodové hodnotenia žiakov boli spracované podľa kritérií a projektový tím vybral 30 úspešných žiakov.


Mená žiakov v rámci výberu pre zahraničné stáže v nasledujúcom roku 2022 nájdete na tomto odkaze.

 

alebo viac na

http://erasmus.spse-po.sk/

 

Všetkým zúčastneným a hlavne úspešným žiakom blahoželáme a veríme, že budú vzorne reprezentovať našu školu.

Ing. Marta Kollárová, PhD., koordinátorka projektu

English section, Erasmus+ project

Our school gained a grant for activities in project Erasmus+ “Let’s be prepared for digital knowledge”. Project will take 12 months and 30 students from our school will take a part in. Students are going to visit countries like Ireland, Italy and Germany.

 

The goal of the project is to ensure development of digital skills for our students in the robotics area, automatization, 3D printing and programming skills IKT, which have to support employment for our graduates.

 

Mobilities for the department of electrical engineering are focused on industrial informatics, robotics and automatization of production offer an abroad internship, which is planned on March 2022 in companies NIDEC ASI and NuZoo Robotics in Italy, 3D printing through modeling with CAD software on April in Irish companies Design Factors and FabLab in the town Limerick and at least department of information and network technology focusing on IT aplications and innovative web aplications on June 2022 in a German company Modellproject near the Leipzig.

 

All of these mobilities will be focused to obtain practical skills, to extend digital knowledge as well as language skills and also get to know corporate culture.

 

We also see a big potential and sense for personal development of students, teachers and school in these mobilities.

Filip Gurčík, III.A

SPONZORI