2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Prednáška Jana Mühlfeita v Košiciach

prednaska-s-j

Vo štvrtok, 19. októbra 2017, o 16.00 hod. sa študenti našej školy a niekoľko profesorov zúčastnilo prednášky najúspešnejšieho českého manažéra – Jana Mühlfeita, na Technickej univerzite v Košiciach. Jan Mühlfeit je globálny stratég, kouč a mentor. Jeho osobným  poslaním je pomáhať jednotlivcom, organizáciám a krajinám na celom svete, aby odomkli svoj ľudský potenciál.

Vo svojej prednáške zdôrazňoval: „Ak ľudia robia to, k čomu majú talent, čo je ich silnou stránkou, môžu byť nielen produktívnejší a úspešnejší, ale aj šťastnejší. Odomykanie ľudského potenciálu je pre mňa osobnou mantrou, pretože si myslím, že ak lepšie využijeme to najlepšie v nás, podarí sa tak vytvoriť aj lepší svet pre naše žitie.” Táto metodika, ktorá má korene v pozitívnej psychológii, je založená nielen na jeho vlastných skúsenostiach, ale aj na skúsenostiach mnohých špičkových ľudí zo sveta globálneho biznisu, politiky a športu.

Prednáška bola veľmi zaujímavá a dynamická. Odchádzali sme z nej v procese spracovania myšlienok a osobných dojmov.

Mgr. Marta Kožárová

SPŠE Prešov v Správach RTVS

Dňa 11.10.2017 v hlavnej spravodajskej relácii – Správy RTVS – bola uverejnená reportáž o stredných školách v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Okrem iného, sme v nej mohli vidieť aj našu školu. Podľa slov Mateja Tunegu, analytika INEKO, stredné školy na severovýchode Slovenska patria medzi najlepšie. Platí to hlavne o našej škole, ktorá sa podľa hodnotenia INEKO pravidelne umiestňuje na popredných miestach na Slovensku. Tentokrát nám patrí 2. miesto medzi strednými odbornými školami.

Podľa slov riaditeľa SPŠE, Ing. Slavomíra Kožára, MBA, : „ ... bonitu školy do značnej miery určujú, resp. absolútne určujú učitelia tejto školy.“

Celú reportáž si môžete pozrieť  na   http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/138067#2095

PaedDr. Lucia Ligusová

Školenie pedagógov SPŠE v rámci projektu ISTRA

International Standards training in VET for promotion of market relevant education Erasmus 2016 (Medzinárodné štandardy vzdelávania pre odbornú podporu trhu a relevantné vzdelávanie Erasmus 2016)

 

Ďalšou fázou daného projektu ISTRA v mesiacoch júl – september 2017 bola projektová príprava e-learningového kurzu spomínaného projektu, na ktorom sa podieľali spoluorganizátori daného projektu: Ing. Slavomír Kožár, MBA, Ing. Vladimíra Pastirová a Mgr. Miroslava Gajdošová. Daná projektová príprava je zameraná na vypracovanie a podporu otvorených a inovatívnych vzdelávacích programov, materiálov a elektronických nástrojov do vyučovacieho procesu, ako využívať medzinárodne uznávané normy ISO/IEC 27000 pre systém riadenia bezpečnosti informácií a normy ISO radu 31000 pre systémy riadenia rizík.

Dňa 13. októbra 2017 sa spustilo testovanie daného e-learningového kurzu (výstup O3), kde na jednotlivých školeniach sa budú podieľať pedagógovia z partnerských krajín zapojených do projektu. V našej škole sú do školenia zapojení – vedenie školy a títo pedagógovia: Ing. Slavomír Kožár, MBA, PhDr. Andrea Mladá, Ing. Bohuš Popík, MBA, Ing. Martin Broda, PhD., Ing. Ondrej Kontura, Ing. Tibor Roland, Ing. Martin Vujčík, Ing. Anna Dlugošová, Mgr. Ján Bajúsz, Ján Haluška, Ing. Ljuba Krišová a Ing. Vladimíra Pastirová. Počas tohto kurzu sa u daných školiacich zvýši povedomie o niektorých moderných tréningových postupoch založených na ICT a zoznámia sa s dostupnými e-materiálmi, získajú vedomosti a zručnosti pre efektívne využívanie nástrojov a funkcií prostredia s cieľom poskytovať a spravovať školenia pre svojich študentov. Vyškolení pedagógovia v tejto fáze budú testovať e-kurzy určené študentom (výstupy O1 a O2). O jednotlivých úlohách boli a budú všetci školiaci sa, ktorí sú zapojení do tohto projektu, vopred informovaní spolurealizátormi projektu – Ing. Slavomírom Kožárom, MBA, Ing. Vladimírou Pastirovou a Mgr. Miroslavou Gajdošovou.

Ing. Vladimíra Pastirová, Mgr. Miroslava Gajdošová

Október v ŠI

skolsky-inter

V prvý októbrový týždeň sa  naši prváci stali oficiálne členmi našej internátnej rodiny. Po úvodnej časti imatrikulácie a zaspievaní školskej hymny nasledovala zábavná časť. Tzv. Uchaľák prilákal do školskej jedálne takmer celý internát, vrátane dievčat zo SOŠ podnikania. Dlhoočakávaná imatrikulácia priniesla so sebou množstvo disciplín a súťaží. Jednou z úloh bolo tiež napísať báseň pre štvrtákov. 

Autor – M. Kostilník

Milí naši štvrtáci,

nútiť vás treba k práci.

Aj tak sa vôbec neučíte,

len si z nás srandu robíte.

 

Učiť sa vám nechcelo,

vraj, „radšej si dám pomelo“.

Veď vaše vedomosti z ročníku,

odrazia sa vo vašom pracovnom kufríku.

 

Raz si spomeniete na slová učiteľov,

že nemali ste zo seba robiť frajerov.

No spomeniete si aj na naše slová:

„Ako sa z hory ozýva, tak sa do nej volá.“

 

Jeseň so sebou prináša každoročne pre našich študentov aj práce pri skrášľovaní okolia ŠI. Tohto roku okrem hrabania lístia to bola aj úprava kamenných kvetináčov a výsadba nových rastlín.

V tomto mesiaci sa nám darilo aj v športovej oblasti. ABC – Centrum voľného času, zorganizovalo pre ŠI turnaje, ktoré sa konali v ŠI pri SOŠ technickej. Vo vitríne nám pribudli nové cenné trofeje. V nohejbale sa chlapci umiestnili na 1. mieste a vo volejbale na 2. mieste. Srdečne blahoželáme. V tomto mesiaci sa v našom internáte konal už tradičný Beh po schodoch, kde si študenti zmerali svoju rýchlosť. Zúčastnili sa ho študenti všetkých výchovných skupín. Najlepší čas dosiahol Ľ. Ščensný. Svojimi rýchlymi nohami si zabehol aj pre chutnú odmenu – pizzu.

Zapojili sme sa aj do projektu školy – Záložka do knihy spája slovenské školy. Pri výrobe papierových záložiek  sme si  ako tému zvolili osobnosti Prešova. Chlapci vytvorili zaujímavé záložky, ktoré určite potešia študentov z družobnej školy v Košiciach. Niektorí študenti napísali na záložku aj svoju e-mailovú adresu, a tak možno vzniknú aj nové nečakané priateľstvá.

Dňa 19. októbra  2017 sa veľa študentov zo ŠI zúčastnilo prednášky na Technickej univerzite v Košiciach. Prednášku viedol Jan Mühlfeit – globálny stratég, kouč a mentor. Jeho osobné poslanie: „Pomáham jednotlivcom, organizáciám a krajinám na celom svete, aby odomkli svoj ľudský potenciál.“ Jan Mühlfeit zdôrazňuje: „Ak ľudia robia to, k čomu majú talent, čo je ich silnou stránkou, môžu byť nielen produktívnejší a úspešnejší, ale aj šťastnejší. Odomykanie ľudského potenciálu je pre mňa osobnou mantrou, pretože si myslím, že ak lepšie využijeme to najlepšie v nás, podarí sa tak vytvoriť aj lepší svet pre naše žitie.“  V rokoch 2007-14 bol prezidentom Microsoftu pre Európu. Študenti, ktorí sa tejto prednášky zúčastnili, hovorili o nej len v superlatívoch.

Pre študentov 1. ročníka bola tiež organizovaná beseda so školskou psychologičkou, ktorá bola venovaná adaptačnému procesu v školskom internáte.

Niektorí naši študenti, hlavne štvrtáci, navštevujú pravidelne akciu Webelement, kde sa stretávajú  ľudia, ktorí robia  backend, frontend alebo správu serverov. Primárne sú to však ľudia motajúci sa okolo webov, databáz a programovania. Táto akcia sa koná pravidelne  každý mesiac so začiatkom o 19:00 v klube Wave. Ak máte záujem aj vy, informácie môžete získať v skupine Webelement na facebooku. Čoskoro bude ďalšie, tak sledujte facebook.

Mgr. Viera Barjaková

AMAVET – Festival vedy a techniky

amavet-1-jpg

Dňa 13.10.2017 sa naša škola zúčastnila podujatia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku – Festivalu vedy a techniky AMAVET – FVAT. Súťaž sa konala na Gymnáziu sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov.

Do súťaže sa prihlásilo spolu 66 projektov za Košický a Prešovský kraj. Našu školu reprezentovalo 7 projektov v rôznych kategóriách:

 

Andrej Tadeáš Bača, I.C – Úprava mini piecky na súčiastky SMD,

Daniel Leško a Peter Cenker, II.C – LED technológia,

Tomáš Hudač, IV.A – Signalizačná ochrana VVN,

Sebastián Ivan a Jakub Fecko, IV.B – VN odpojovač v elektrickej stanici,

Henrich Hanušovský a Adam Hnat, IV.SA – Spevník,

Radovan Škop a Lukáš Purdeš, IV.SA – Sociálna sieť pre cestovateľov,

Kristián Knapík, III.A – Energetický audit školy.

 

amavet-2-jpg

Hodnotiaca komisia vybrala za PO kraj v kategórii Elektronika a mechanika dve práce našich študentov, ktoré postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 9.11. – 11.11.2017 v Bratislave.

 

Andrej Tadeáš Bača, I.C – Úprava mini piecky na súčiastky SMD

Sebastián Ivan a Jakub Fecko, IV.B – VN odpojovač  elektrickej stanici 

Srdečne blahoželáme.

Ing. Gabriela Mitrová

Školské kolo súťaže ZENIT

zenit-v-program

Slovná skratka ZENIT v sebe zahŕňa zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatívu, tvorivosť. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlásilo 34. ročník súťaže ZENIT v programovaní. Školského kola súťaže ZENIT v programovaní sa v našej škole zúčastnilo 60 študentov v kategórii A, B a 25 študentov v kategórii Webdeveloper a Grafik.

Školské kolo kategória A:   

1. Daniel Timko III.SA
2. Jonáš Dujava III.SA
3. Rastislav Nemec  IV.SB

 

Školské kolo kategória B:

1. neudelené  
2. Ľubomír Hoffman II.SA
3. Štefan Horváth  II.SA
  Daniel Kovaľ II.SA
  Alex Removčík II.SA
  Ľudmila Komárová II.SA
  Marek Feťko II.SA


Školské kolo Grafik:

1. Henrich Hanušovský IV.SA
2. Radovan Škop IV.SA
3. Peter Nižník  IV.SB


Školské kolo Webdeveloper:

1. Lukáš Purdeš IV.SA
2. Jozef Cipa IV.SB
3. Rastislav Nemec  IV.SB 

Úspešní riešitelia nás budú reprezentovať na krajskom kole: 28.11.2017 – 29.11.2017 v Prešove. Srdečne gratulujeme.

Ing. Gabriela Mitrová

Aktivity tried

Laser Game

laser-game-1-c

Dňa 16. októbra 2017 sa študenti I.C triedy na čele s triednou učiteľkou, Ing. Annou Dlugošovou, zúčastnili po vyučovaní na športovo-spoločenskej hre zvanej Laser Game. Z celkového počtu 28 študentov vzniklo 6 družstiev. Štyri päťčlenné a dva štvorčlenné družstvá. Odohralo sa spolu šesť hier. Hráči pri hre využívali laserové zbrane, s ktorými sa snažili zasiahnuť protihráča do vesty. Zo všetkých odohratých hier sa niektorí študenti zapísali do rekordov jednotlivcov, ale aj družstiev.

Najlepší  hráč sa stal hráč s prezývkou Nemezis (Ján Pavlinsky) so 7875 bodmi.

Najlepší družstvo Slipusky s 24325 bodmi.

Najviac zásahov do  pulzáru mal hráč s prezývkou Pripíjame (Nikodém Eliáš) – 14.

Hráč s najlepšou úspešnosťou streľby, hráč s prezývkou Dino 182 (Adam Štofanik) – 26.

Bol to dobrý zážitok a blahoželáme víťazom aj zúčastneným.

Dávid Mrúz, I.C

Zaujímavé prednášky

Zaujímavá v tomto mesiaci bola prednáška so školskou psychologičkou, ktorá nás uviedla do problematiky strednej školy a učenia sa na strednej škole.

Niektorí z nás sa 19.10.2017 zúčastnili aj besedy s pánom Janom Mühlfeitom na TUKE  v Košiciach. Tešíme sa na prezentáciu poznatkov z tejto prednášky.

Kolektív I.F

Náš život mimo školy

zivot-mimo-skol

Prvý októbrový týždeň patril návšteve galérie. Nie všetci máme vzťah k umeniu, ale obrazy humenského rodáka Andreja Gaja, ktorý väčšinu času prežil v Prešove, sa nám páčili. A potom prišiel deň, na ktorý sme  sa tešili – 27. október 2017. V tento deň sa v PSK Aréne konal 24-hodinový korčuliarsky maratón. Arénu poznáme, v minulom školskom roku sme tam boli niekoľkokrát. Ako trieda sme sa zaregistrovali a potom to už išlo. Korčule na nohy a kto vydrží najviac. Veľkolepá akcia sa pokúsila vytvoriť dva rekordy, a to v počte nakorčuľovaných kilometrov a v počte zúčastnených korčuliarov. Na priebeh dohliadali dvaja komisári zo Slovenských rekordov. Cieľom akcie bolo a je propagovať tento zimný šport pre širokú verejnosť a zapojiť do tejto akcie deti, študentov, strednú generáciu,  ale aj seniorov. To sa aj podarilo. Na korčule sa postavil každý, kto to vie a aj ten, kto sa to len učí. Z 1566 účastníkov sa nestratili ani naši spolužiaci. Najlepší bol Erik Michalov, skončil 36. Ďalšie výrazné umiestnenia dosiahli aj Marek Palko a Peter Kizek.

Kolektív III.A

Dni Prešovského kraja

dni-pres-kraja

Dňa 5.10.2017 sa študenti našej triedy zúčastnili Dňa Prešovského kraja. Po príchode na Úrad PSK nás privítali sokoliari a študenti z iných škôl s ich tanečnými a speváckymi vystúpeniami. Hneď sme využili možnosť ponúknuť sa prichystaným občerstvením. Potom sme sa postupne presúvali po jednotlivých poschodiach, pričom na každom poschodí sme videli niečo nové, od tradičných remesiel až po hodnotenie najkrajšej torty. Celá trieda si to užila a tešíme sa na ďalšie skvelé školské akcie.

Richard Ondko, III.B

Maratón v korčuľovaní

korculovanie

Dňa 27.10.2017 sa časť študentov našej triedy zapojila do 24-hodinového maratónu v korčuľovaní v PSK Aréne v Prešove. Korčuľovanie nás baví a na tomto ľade nie sme prvýkrát. Všetci sme sa snažili podať čo najlepší výkon. Najlepší z nás, Rišo Ondko, odkorčuľoval pekných 79 kôl. Veríme , že aj my sme svojou účasťou pomohli k prekonaniu dvoch slovenských rekordov.

Kolektív III.B

Jan Mühlfeit – najúspešnejší český manažér

jan-muhlfeit-3

Vo štvrtok, 19. októbra 2017, o 16.00 hod. sa 7 študenti III.F triedy – Dominik Makara, Jakub Tarasovič, Daniel Babinčák, Kristián Kocúrek, Karol Maček, Kristína Janičová a Lívia Klučerovská, zúčastnili na Technickej univerzite v Košiciach prednášky najúspešnejšieho českého manažéra – Jana Mühlfeita, ktorý takmer 22 rokov pôsobil vo firme Microsoft, z tohto 15 rokov v najužšom vedení firmy po boku Billa Gatesa. V rokoch 2007 – 2014 bol prezidentom Microsoftu pre Európu.

Prednáška bola skutočne veľmi zaujímavá a živá a my sme pochopili, že v každom z nás je obrovský potenciál, ale málokto ho dokáže využiť. Pán Mühlfeit povedal, že každý z nás je génius a keď sa mu podarí úplne odomknúť svoj potenciál a nájde svoju osobnú výnimočnosť, zistí, prečo prišiel na svet, aká je jeho misia.

Tak môžeme vykročiť za svojím snom a prežívať šťastie na ceste za týmto svojím snom či úspechom.

Lívia Klučerovská, III. F

EUROCUP 2017

eurocup-jpg

Dňa 24. októbra 2017, v utorok, sa kolektív triedy III.F spolu s triednou profesorkou – Ing. Vladimírou Pastirovou, v rámci triednickej hodiny zúčastnili akcie Eurocup 2017, ktorá sa konala priamo na pôde Hotelovej akadémie na Baštovej ulici v Prešove. Najprv sme boli chvíľu divákmi samotnej baristickej súťaže, kde súťažiaci – študenti, predvádzali svoje zručnosti obmedzené časovým limitom v príprave rôznych druhov kávy. Neskôr sme sa prešli školou v rámci DOD, kde bola možnosť občerstvenia v podobe kávy a iných lahodných produktov.

Annamária Kohanová, III.F

24-hodinové korčuľovanie

korculovanie-3f

Niekoľko študentov z triedy III.F spolu s triednou profesorkou, Ing. Vladimírou Pastirovou, prišlo pomôcť vytvoriť rekord v NONSTOP 24-HODINOVOM KORČUĽOVANÍ v piatok, dňa 27.10.2017 po 7. vyučovacej hodine v PSK Aréne.  Danú akciu organizovala v tento deň PSK Aréna, spoločnosť KEN-EX Prešovský samosprávny kraj.

Cieľom tejto akcie bolo osláviť narodeniny PSK Arény, vytvoriť nový slovenský rekord a zároveň vyzvať najširšiu verejnosť k športovaniu. Zapojili sme sa tak do akcie, kde sme sa snažili pomôcť vytvoriť 2 rekordy, a to v počte nakorčuľovaných kilometrov a v počte zúčastnených korčuliarov. Veríme, že sa nám podarilo prispieť ku vytvoreniu 2 nových slovenských rekordov, ale hlavné bolo, že sme urobili niečo pre svoje zdravie.

Staneková, Kohanová, III. F

IT Fitnes sa oplatí ...

den-volna-3-jden-volna-3-s

Dňa 17. októbra 2017 sme my, trieda III.SB, nemuseli ísť do školy. Keďže sme vyhrali školskú súťaž v IT Fitnes, dostali sme deň voľna, a tak sme sa vybrali na menší triedny výlet. Ráno sme sa stretli pred PSK Arénou, kde o hodinu sme mali objednanú ľadovú plochu. Vybláznili sme sa na korčuliach, trocha zahrali hokej, popadali na zadok a išli sme na ďalšiu športovú aktivitu. Tou bol bowling v hoteli Lineas. Už sme tam boli a určite sa tam ešte niekedy zastavíme. Sme radi, že sme sa na IT Fitnes zapotili, a tak sme si mohli užiť krásny deň so spolužiakmi.

Kolektív III.SB

IV.B na prednáške Jana Mühlfeita

prednaska-tuk

Dňa 19.10.2017 sa piati študenti IV.B zúčastnili prednášky najúspešnejšieho českého manažéra – Jana Mühlfeita, na Technickej univerzite v Košiciach, kde rozprával, akou cestou si prešiel, kde začínal, až kým sa dostal na pozíciu prezidenta Microsoftu pre Európu. Je to človek, ktorý si prešiel mnohými skúsenosťami, ale taktiež  aj veľa  skúseností rozdal  mladým ľuďom. Vysvetlil nám, ako funguje ľudská psychika, s ktorou aj doteraz pracuje a pomáha športovcom v Českej republike. Momentálne  pracuje ako mentor, kouč a prednáša na  vysokých školách. Pre našu  triedu to bola veľmi inšpiratívna prednáška, ktorá nám určite pomôže do života, a sme vďační, že sme ako škola  boli na ňu pozvaní. Dúfame, že podobné prednášky sa budú opakovať častejšie.

Martin Kovalčík, IV.B

Navždy sa zachová v pamäti stužková ...

stuzkova-sla

Slová piesne od slávnej skupiny Elán znejú na každej stužkovej slávnosti a ani naša nebola výnimkou. Už od prvého ročníka v škole sme plánovali našu stužkovú slávnosť na mesiac október, osudný nám bol piatok, 6.10.2017 v PKO Čierny orol v Prešove. Svoje čaro mali všetky prípravy predtým, zháňanie pohárov, stužiek, džbánu aj sviečok. Dalo nám zabrať aj pečatenie triedneho tabletu, natáčanie videa, príprava programu. Bola pri tom veľká sranda aj kopec nervov. Prejavili sa mnohé naše povahy a talenty. Ale stálo to za to a naša stužková dopadla nad naše očakávania. Bol to magický večer. Hovorí sa, že človek nemôže dospieť zo dňa na deň. Ten večer sa aspoň na chvíľu zdalo, že výnimka potvrdzuje pravidlo. Bola to chvíľa, na ktorú sme túžobne čakali celé týždne, intenzívne posledné dni. Chvíľa oslavy mladosti. Chvíľa, ktorá nám priniesla zelenú stužku. A práve tá akoby urýchlila proces nášho dospievania. Odrazu sme tam stáli ako mladí ľudia, ktorí vo svojom vnútri po prvýkrát cítia ozajstný životný úspech. Zelená stužka nám otvorila bránu do sveta dospelých. Prežili sme krásny večer v spoločnosti našich rodičov a profesorov, zabávali sa spolu do neskorých nočných hodín. Máme na ňu jedinečnú spomienku. Za to sa chceme poďakovať našim milovaným rodičom aj triednej profesorke, Mgr. Marte Kožárovej.

Kolektív IV.SB

Vyhodnotenie Bielej pastelky

Žiacka školská rada SPŠE dňa 22. septembra 2017 pomáhala organizovať verejnú zbierku Biela pastelka. Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska zaslala po vyhodnotení zbierky

dňa 3.10.2017 ďakovný mail.

V tento deň sa v našej škole vyzbierala suma 85,88 €. Ďakujeme za všetky finančné príspevky, ktorými pomôžeme tým, ktorí to veľmi potrebujú.

Ďakovný list

Ing. Vladimíra Pastirová

Čo ukrýva kronika Prešova?

kronika-presov

Tohto roku si mesto Prešov pripomína 770. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti Centrum regionálnych dokumentov v Knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove pripravilo viacero akcií, besied, prezentácií, prednášok či kvízov viažucich sa k histórii či súčasnosti Prešova. Dňa 4.10.2017 sa študenti II.F zúčastnili akcie Čo ukrýva kronika Prešova?

Dozvedeli sa, z koľkých dielov sa skladá kronika Prešova, kto a kedy ju začal zostavovať a ako a ktoré obdobia zahŕňa, ďalej mnoho zaujímavých udalostí, miest a osôb, ktoré v našom meste v stredoveku tvorili našu históriu. Spestrením boli ukážky a citácie z vybraných udalostí, nákresy opevnenia či erbu mesta. Akcia určite prispela k lepšiemu spoznaniu histórie Prešova.

Mgr. Iveta Kovaľová

FVT TUKE má 25 rokov

fvt tuke

Dňa 5.10.2017 Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove oslávila 25. výročie založenia. Pri tejto príležitosti, na pozvanie dekana Dr.h.c. prof. Ing. Jozefa Zajaca, CSc., sa riaditeľ SPŠE zúčastnil slávnostného zasadnutia Vedeckej rady fakulty, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky „Sklad soli“ v Solivare.

fvt-tuke-25-vy

Program zasadnutia bol venovaný práve tomuto výročiu a všetkému, čo postretlo fakultu počas tejto doby.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Cezpoľný beh stredoškolákov

cezpolny-beh

Dňa 6.10.2017 sa uskutočnili preteky Okresného kola v cezpoľnom behu žiakov a žiačok stredných škôl. Trať pretekov s dĺžkou 3200 m pre dievčatá a 5000 m pre chlapcov viedla po nábreží Torysy. Naši reprezentanti v zložení D. Polončák (I.SB) T. Duhaň (II.F) skončili na 15. a 17. mieste. Dievčatá D. Balážová (II.SA) a E. Lukáčová (I.SB) dobehli v polovici štartového poľa. V kategórii jednotlivcov sa pretekov zúčastnil aj P. Kizek (III.A).

Mgr. Vladimír Hudáček

Americký sen Michala Bosáka

bankar-michal

Dňa 13.10.2017 sa študenti II.SA zúčastnili v Centre regionálnych dokumentov Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove prezentácie o Michalovi Bosákovi.

Dozvedeli sa, ako sa tento rodák z východu dostal za prácou do USA a dokázal si splniť svoj americký sen. Najprv začal pracovať v bani, začal sa učiť angličtinu a neskôr sa dokázal vypracovať, založiť a prevádzkovať viacero bánk.

Stal sa jediným Slovákom, ktorého podpis bol na dolárových bankovkách na začiatku 20. storočia a ktorý bol aj pri podpise Pittsburskej dohody, ktorá prispela ku vzniku ČSR. Michal Bosák bol príkladom človeka, ktorý keď ide za svojím cieľom, dosiahne v živote úspech.

Mgr. Iveta Kovaľová

O pohár riaditeľa SPŠE

o-pohar-riadit

Dňa 13.10.2017 sa konal v priestoroch SPŠE Prešov XXII. ročník volejbalového turnaja „O pohár riaditeľa SPŠE“, na ktorom sa zúčastnili družstvá SPŠE Prešov, SOŠ technickej Prešov, SSOŠ Mladosť a družstvo VK Šmeralova, zostavené z bývalých študentov, zamestnancov a súčasných priaznivcov našej školy. Putovný pohár si odnieslo družstvo VK Šmeralova, ale zvíťazili všetci, ktorí prišli a takouto skvelou aktivitou si spríjemnili piatkové popoludnie.

RNDr. Anna Budišová

Stretnutie s riaditeľom UCITT

ucitt

Škola je zapojená do projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ s ITMS2014+ kódom 312011F057. Viac informácií o projekte na www.itakademia.sk.

Detaily zapojenia pedagógov školy do publikačnej činnosti v rámci tohto projektu preberal riaditeľ školy s riaditeľom Univerzitného centra inovácií, transferu, technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT) – Doc. Ing. Františkom Jakabom, PhD., dňa 16.10.2017 v priestoroch centra.

V oblasti internetu veci by to mali byť Ing. Jozef Macej a Ing. Martin Ambrózy a v oblasti sieťových technológií Ing. Martin Vujčík a Mgr. Ján Vavrek. Poprajme im veľa invencií a kreativity pri tvorbe vzdelávacích materiálov v daných oblastiach.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Zasadnutie správnej rady IT Valley

itvalley1itvalley2

Dňa 16.10.2017 sa v priestoroch Vedeckej kaviarne ÚVT TUKE  uskutočnilo Zasadnutie správnej rady IT Valley Košice s nasledujúcim programom:


 • personálne zmeny,
 • prehľad plnenia aktivít,
 • prehľad financií,
 • prehľad PR štatistík,
 • vzdelávanie,
 • firmy,
 • región,
 • plánované aktivity,
 • projekty,
 • ďalšie informácie.
it-valley-png

Pre našu školu je potešiteľné, že súťaž v programovaní robotov LEGObot  má pozitívny ohlas, preto IT Valley podporí súťaž LEGObot 2018, ktorá je naplánovaná na koniec mája, resp. začiatok júna 2018.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Po stopách Ľudovíta Štúra

po-stopach-lu

Dňa 17.10.2017 prebehla hodina literatúry so študentmi II.C netradičným spôsobom. Študenti sa premiestnili do priestorov Knižnice P. O. Hviezdoslava, kde získali zaujímavé informácie o vedúcej osobnosti slovenského romantizmu – Ľudovítovi Štúrovi. Okrem základných faktov o jeho živote sa študenti dozvedeli viac o jeho láskach či zlozvykoch. Najväčšiu pozornosť upútal zatykač, ktorý bol v tom čase na Ľudovíta Štúra vydaný. Prednášku umocnilo aj prostredie, ktoré dýchalo históriou. Táto netradičná hodina literatúry bola pre študentov určite prínosom a hodnotíme ju veľmi pozitívne.

Mgr. Jana Pavlišaková

Prešovské „NAJ“

presovske-naj-j

Dňa 17.10.2017 sa študenti II.C v Centre regionálnych dokumentov v Prešove mohli dozvedieť o rôznych „naj“ nášho mesta, v ktorom žijú, či študujú. Rozličné NAJ sa týkali architektúry, sochárstva, náboženského či politického života, významných osobností i rôznych zaujímavostí.

Tak mohli spoznať, či znovu objaviť: najstarší erb, najstaršiu listinu, najstaršie opevnenie, najstarší kláštor, najstaršie kino, najstaršiu školu, najexotickejší strom (Ginko biloba), najznámejšieho bankára (Michala Bosáka),  najzachovalejšiu pamiatku (Caraffovu väznicu), najznámejšiu fontánu (Neptúnovú), jednu z troch najväčších gotických katedrál na Slovensku (Sv.Mikuláša), najskvostnejšiu rokokovú stavbu (Palác Klobušických), najrozsiahlejšiu barokovú stavbu s kostolom a trinástimi kaplnkami (Prešovská kalvária), najokatejšie námestie v tvare šošovky, najkrvavejšiu udalosť (Prešovské jatky), najväčší mor, ktorý znížil počet obyvateľov z 5 000 na 2 500, miesto, ktoré pripomína, že Prešovom prechádza 49. rovnobežka, miesto, ktoré je symbolom obetí holokaustu, ktorých bolo 6 000 židov. To všetko zažilo a ukrývalo naše mesto Prešov.

Mgr. Iveta Kovaľová

Senior akadémia

senior-akademi

Pod záštitou IMPULZ, o. z., sa v tomto mesiaci uskutočnilo úvodné stretnutie so seniormi z denných centier v Prešove. Zúčastnilo sa ho sedem seniorov, ktorí pod vedením Ing. Anny Dlugošovej si začali osvojovať základnú prácu s PC. Seniori ocenili najmä pomoc študentov (Alexandra Kažimírová – II.SA, Tomáš Duhaň – II.F, Tibor Jackanin – II.F), ktorí sa im individuálne venovali. V rámci prvého modulu sa uskutoční osem stretnutí a dúfame, že seniorov natoľko zaujmeme, že sa prihlásia aj na ďalšie kurzy.

Adam Volko, II.F

Potenciál spolupráce medzi SPŠE a TUKE

tuke-logo

Dňa 16.10.2017 sa riaditeľ školy stretol s prorektorom pre vzdelávanie – Prof. Ing. Ervinom Lumnitzerom, PhD. Téma stretnutia bola vymedzená – Potenciál spolupráce medzi SPŠE a TUKE.

Percento absolventov SPŠE, ktorí pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu na TUKE, spravidla presahuje 50 %, preto riaditeľ školy vyvolal stretnutie, na ktorom sa preberali témy, ktorých implementáciou uľahčíme prechod na vysokoškolské štúdium našich absolventov a minimálne udržíme kvalitu nášho vzdelávania.

Preberané témy:

 • štatistika úspešnosti našich absolventov v bakalárskom a magisterskom štúdiu,
 • štatistika výberu študijných programov našich absolventov na TUKE,
 • exkluzívna spolupráca pri organizovaní DOD,
 • súťaže – spoločné tímy, networking študentov a pedagógov,
 • prístup k obsahu vzdelávacích portálov,
 • koordinácia pri tvorbe študijných programov,
 • využitie potenciálu doktorandov,
 • výučba odborných predmetov, mimoškolská činnosť,
 • zadávanie tém v bakalárskom a magisterskom štúdiu,
 • mentorovanie tém pre obhajobu vlastných projektov študentov SPŠE,
 • workshopy, tvorivé dielne, exkurzie, videokonferencie, ...,
 • obojstranná spoluúčasť v projektoch,
 • koordinácia pri motivovaní výučby matematiky s väzbou na prijímacie konanie na VŠ.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Odborný seminár pre ŽŠR

.jpg

Dňa 19. októbra 2017 sa pod záštitou Rady mládeže Prešovského kraja konal odborný seminár určený pre aktívnych členov a koordinátorov Žiackych školských rád, zameraný na rozvoj a efektívne fungovanie ŽŠR priamo v školách, ktorého sa zúčastnil predseda ŽŠR a zástupca žiakov v Rade školy – Peter Nemergut.

Cieľom tohto seminára bolo naučiť sa základné formy vedenia tímu ŽŠR, podporiť fungovanie ŽŠR v školách, ako aj osvojiť si motivačné faktory a význam motivácie pre ŽŠR.

Tento seminár viedla Mgr. Marianna Potanovičová, ktorá priamo pôsobí v RMPK. Seminára sa zúčastnili predsedovia a zástupcovia žiakov zo stredných škôl z Prešova, Bardejova, Humenného a Starej Ľubovne. Celý obsah seminára sa niesol v duchu neformálneho vzdelávania, čo je veľkým prínosom v terajšom vzdelávacom procese.

Seminár pozostával zo 6 blokov:

 

 1. blok základný súbor kompetencií člena ŽŠR,
 2. blok činnosť a aktivity ŽŠR,
 3. blok supervízia aktivít,
 4. blok propagácia a jej funkčné nástroje pre ŽŠR,
 5. blok motivácia a motivačné faktory pre ŽŠR,
 6. blok užitočné informácie pre ŽŠR.

 

Počas týchto blokov mali všetci možnosť vzájomnej diskusie a brainstormingu, kde sa mali možnosť dozvedieť viac o fungovaní ŽŠR v iných školách, ich aktivitách, taktiež o možnostiach propagácie činností, ktoré ŽŠR robí, ako aj rôzne možnosti zlepšenia fungovania v školách a spolupráce so žiakmi či učiteľmi.

Peter Nemergut, III.C

ELKON 2017

elkon

V dňoch 19. a 20.10.2017 Zväz elektrotechnického priemyslu SR, ktorého členom škola je, zorganizoval elektrotechnickú konferenciu ELKON 2017 v Bešeňovej.

 

1. blok konferencie

Prezentácia jednotlivých faktorov analýzy a stavu elektrotechnického priemyslu

Trexima podala podrobnú analýzu ako bude vyzerať budúcnosť na trhu práce – je to hrozba alebo vízia. Podrobne bola analyzovaná potreba absolventov v odvetviach elektrotechniky, ich nedostatok, resp. prebytok v jednotlivých krajoch. Informácia o tom, ako štát míňa peniaze na vzdelávanie absolventov SOŠ a VŠ, ktorí sa uplatňujú mimo odboru bol prekvapením aj pre zamestnávateľov.

 

2. blok konferencie

SWOT analýza

Na základe výskumu, do ktorého prispela aj škola, boli interpretované jednotlivé stránky SWOT analýzy. Viac informácii na webovom sídle ZEP SR. Výstup zrejme bude strategicky ovplyvňovať aj náš vzdelávací program elektrotechnika.

 

3. blok konferencie

Diskusia k výstupom analýz

Zamestnávatelia, členovia ZEP SR veľmi ostro diskutovali s Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom spravodlivosti SR na témy:

 • vymožiteľnosť práva,
 • administratívne zaťaženie,
 • podpora podnikania,
 • aplikovaný výskum.

Žiaľ, niektoré ministerstvá odriekli účasť na poslednú chvíľu.

 

4. blok konferencie

GDPR – nové pravidlá ochrany osobných údajov

Firmy ESET a ATOS predstavili povinnosti pre zamestnávateľov po zavedení nariadenia EÚ od 25.5.2018. Predstavili, ako sa brániť úniku osobných údajov od analýzy informačného systému až po implementáciu riešení.

 

5. blok konferencie

Valné zhromaždenie ZEP SR

Boli prednesené správy o činnosti, správa dozornej rady, úlohy na rok 2018, finančný model fungovania ZEP SR, ... Podrobnejšie v zápisnici na webovom sídle ZEP SR.

elkon-jpg

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Jesenné e-testovanie zo SJL

Dňa 20.10.2017 prebehlo jesenné testovanie zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré ponúka Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.

Elektronického testovania sa zúčastnilo 27 študentov zo IV.SA triedy. Študenti mali v priebehu 40-tich minút vypracovať 30 úloh, ktoré overili ich poznatky z rôznych oblastí slovenského jazyka či literatúry. Okrem iného sa oboznámili s elektronickým prostredím po technickej stránke a získali istotu pri práci v elektronickom prostredí.

Veríme, že na základe výsledkov, ktoré študenti v testovaní dosiahli, budú aj naďalej systematicky a zodpovedne pristupovať k príprave na externú časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry,  ktorá sa uskutoční 13. marca 2018.

Mgr. Jana Pavlišaková

TIME MANAGEMENT

leaf

V piatok, 20.10.2017, študenti IV.F triedy v rámci predmetu Manažérstvo absolvovali workshop na tému Time manažment. Workshop viedli mentori z organizácie LEAF z Bratislavy – Tomáš Beniak a Veronika Truliková. Študentom vysvetlili a ukázali dôležitosť správneho načasovania v riadení procesov a vysvetlili im, ako si správne plánovať a prioritizovať čas a úlohy v riadení svojej osobnej aj profesijnej činnosti.

time-management

Veľmi zaujímavým spôsobom vysvetlili študentom na praktických ukážkach metódy 7 návykov skutočne efektívnych ľudí od Stephena Coveya – amerického odborníka na rozvoj osobnosti, vedenie ľudí a motiváciu. Knihy, ktoré pod týmto názvom napísal, sa predali vo viac než 20 miliónov výtlačkov v 40 svetových jazykoch.  Časopis Time danú knihu s touto metódou v roku 2011 zaradil medzi 25 najvplyvnejších kníh o managemente.

Študenti implementovali postupy na efektívne časovanie priamo na hodine so zaujímavými výsledkami.

Ing. Vladimíra Pastirová

Bedmintonový turnaj SPŠE

bedmintonovy-t

Bedmintonový turnaj SPŠE napísal 24.10.2017 svoju druhú kapitolu. Do turnaj sa zapojilo 16 chlapcov a 4 dievčatá. Študenti sa ukázali ako veľmi odhodlaní a snaživí, čo nás do ďalších rokov veľmi teší. Medzi dievčatami zvíťazila Mária Hrehová z II.SA pred svojou spolužiačkou Ľudmilou Komárovou a Katarínou Jabconovou z II.SB.

bedmintonovy-t

S pomedzi chlapcov bol najlepší Juraj Brilla z I.SB pred Michalom Lipkom z III.A a Adriánom Haľkom zo IV.SA. Všetci si hlavne z chuti zahrali a verím, že budúci ročník bude ešte úspešnejší.

Mgr. Štefan Dankovič

Hodina slovenčiny v školskej knižnici

netradicna-ho

Dňa 26.10.2017 sa študenti I.B triedy potešili zážitkovej a netradičnej forme vyučovania v školskej knižnici. Väčšina z nich tento priestor navštívila po prvýkrát. Cieľom návštevy bolo oboznámiť študentov s možnosťami a službami knižnice, spoznať knižné tituly na policiach, nájsť zaujímavú knihu, vypožičať si ju a po jej prečítaní pripraviť krátku prezentáciu o knihe a čitateľskom zážitku z nej na hodine slovenského jazyka a literatúry. V pláne je uskutočniť na každej hodine SJL jedno krátke vystúpenie študenta, ktoré bude hodnotené modrou známkou. Vyučujúca, PhDr. Andrea Mladá, demonštrovala príklad študentovej prezentácie tak, že oslovila jedného študenta, aby čítal úryvky z knihy Robinson Crusoe a vysvetlila možné stratégie a postupy koncipovania vlastnej prezentácie študenta. Zámerom tejto aktivity je precvičovanie rečníckych a dramatických schopností študentov.

V závere hodiny vznikli aj priložené fotky a hodnotenie niektorých študentov, cit. Slávo: „Konečne sme nemali tradičnú hodinu v triede a nesedeli v laviciach a počúvali výklad. Som rád, že som spoznal knižnicu a určite ju využijem pre doplnenie učiva z literatúry. Dnes som si vypožičal Antigonu, lebo viem, že toto dielo budeme preberať a je povinnou literatúrou pre maturantov.“  Michal zas zdôvodnil, prečo si vypožičal okrem beletrie aj odbornú knihu: „Našiel som zaujímavú odbornú knihu o PC programe pre samoukov.“ Musím dodať, že nebol sám. Z rozhovoru so študentmi vyplynulo, že pravidelným čítaním a vystupovaním pred triedou očakávajú zlepšenie svojich rečových schopností a pravopisu, ktorý je pre väčšinu z nich ťažko zdolávanou prekážkou.

Určite to nebola naša posledná návšteva knižnice. Spolu s kolegyňami chystáme ďalšie otvorené hodiny a zážitkové formy vyučovania v priestore knižnice a školy.

PhDr. Andrea Mladá

Stolní tenisti nesklamali

stolny-tenis-j

Reprezentačné družstvo školy, v zložení: Fiľo – IV.B, Dujava D. a Macko – II.C, Mikuš – II.F sa zúčastnilo OK v stolnom tenise dňa 26.10.2017 v ZŠ Sibírska. Celkové bolo prihlásených 12 škôl. V základnom kole boli vytvorené štyri skupiny. My sme boli nasadení po minuloročnom víťazstve. Za súperov sme mali SOU obchodu a služieb a SOŠ, Košická 20. Nad obomi sme zvíťazili a postúpili do semifinále, kde sme hrali v systéme pavúka a po víťazstvách sme postúpili do finále, v ktorom sme sa stretli s G JAR a vyhrali aj nad nimi a postúpili na KK. K dosiahnutému výsledku blahoželáme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

PaedDr. Eva Buzgová

Záložka do knihy spája stredné školy

zalozka-do-kn

K 31.10.2017 došlo k ukončeniu projektu Záložka do knihy spája stredné školy, ktorého cieľom je podpora čítania a nadväzovanie priateľstiev.

6. ročník projektu sa niesol v duchu – Literárne osobnosti môjho regiónu. Študenti, ktorí sa do projektu zapojili, boli naozaj kreatívni. Vytvorili záložky rôznych druhov a tvarov, ktoré poputovali študentom do Košíc. Veríme, že záložky potešia a obohatia ich knižnice. Všetkým zúčastneným ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník projektu.

Mgr. Jana Pavlišaková

SPONZORI