2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Ocenenie na súťaži SYGA 2018

syga-2018-2-png

Tohtoročný, v poradí už 15., ročník súťaže SYGA (Siemens Young Generation Award) sa konal v dňoch 26. až 27. 4. 2018 v Trnave na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU. Do tohto ročníka súťaže sa študenti našej školy – Ján Škvara a Martin Hricov,  pod vedením Ing. Jozefa Maceja zapojili s projektom automatizovanej plniacej linky.

Po minuloročnom úspechu v tejto súťaži si študenti prichystali pre odbornú porotu plniacu linku, ktorá prijíma objednávky prostredníctvom webovej stránky. Po zadaní pomerov troch kvapalín a zadaní počtu fliaš na zabalenie linka automaticky spúšťa proces plnenia a zatvárania fliaš. Asi snáď najväčším esom v rukáve bola pri tomto projekte vytvorená mobilná aplikácia, pomocou ktorej servisný pracovník môže prijímať na mobilný telefón hlásenia o poruchách na linke. Vďaka tomuto systému okamžitého upozornenia by bolo možné v reálnych situáciách znížiť čas opravy výrobnej linky, a tak znížiť náklady spojené s pozastavením výroby.

syga-2018-1-jpg

Projekt vo finále súťaže skončil medzi piatimi najlepšími prácami a získal ocenenie od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Ocenenie študentom odovzdal priamo do rúk zástupca tejto spoločnosti, Bc. Michal Műhl.

Zo súťaže sme sa vracali spokojní, bohatší o cenné skúsenosti a zážitky. Ako to býva zvykom na súťaži SYGA, organizátori zo spoločnosti Siemens prichystali pre účastníkov zaujímavý voľnočasový program a nechýbala ani prehliadka špičkových laboratórií hosťujúcej školy.

Ing. Jozef Macej

Krajská prehliadka SOČ 2018

soc-kk-jpg

Po školskej prehliadke SOČ sa študenti našej školy zúčastnili krajskej prehliadky SOČ, ktorá sa uskutočnila dňa 6. 4. 2018 v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Plzenská 1, Prešov. Z našej školy sa jej zúčastnili 15 študenti s desiatimi  prácami.

Aj v tomto roku boli naši študenti úspešní. Hlavne v kategórii 12 Elektronika, hardware a mechatronika, 11 Informatika, 14 Tvorba učebných a didaktických pomôcok a 15 Ekonomika a riadenie.

V kategórii Ekonomika a riadenie sa umiestnila na 3. mieste Nina Oľhová, študentka IV. F, s prácou Dizajn výrobku.

Úspešným riešiteľom v kategórii Informatika bol Benedikt Feťko, študent IV. SB triedy, ktorý obsadil  2. miesto s prácou Program na výučbu znakovej abecedy.

Pekný úspech zožali naši študenti v kategórii Elektronika, hardware a mechatronika, kde sme obsadili 1. a 3. miesto. Na 1. mieste skončil Richard Fiľo zo IV. B triedy s prácou Vytvorenie robotickej ruky. V poradí na 3. mieste skončil študent Tadeáš Kmecik z triedy IV. C s prácou CNC fréza.

Oproti predošlému ročníku naši študenti zaznamenali úspech v súťažnej kategórií Tvorba učebných a didaktických pomôcok. Na 1. mieste skončili študenti Sebastián Ivan a Jakub Fecko zo IV. B triedy s prácou Spínanie odpojovačom v elektrickej stanici.

Celkovo naši študenti získali dve prvé miesta, jedno druhé miesto a dve tretie miesta. Súťažiaci z prvého a druhého miesta postúpili na celoštátnu súťažnú prehliadku SOČ 2018, ktorá sa uskutoční 24. – 27. apríla 2018 na Žilinskej univerzite v Žiline. Všetkým zúčastnením študentom, ktorí reprezentovali našu školu na krajskej prehliadke SOČ, ďakujem za ich čas, snahu a účasť na tejto prehliadke. Zároveň chcem zaželať všetkým postupujúcim do celoštátnej prehliadky SOČ veľa šťastia pri obhajobe svojich projektov.

Keďže organizátorom krajskej prehliadky SOČ bola naša škola, týmto chcem poďakovať všetkým zainteresovaním ľuďom, ktorí pomáhali pri organizácii tejto prehliadky za ich čas a ochotu pomôcť. Určite veľká vďaka patrí pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom SPŠ elektrotechnickej v Prešove a v neposlednom rade našim študentom, ktorí napriek riaditeľskému voľnu dokázali prísť a pomôcť s organizáciou krajskej prehliadky.

Ing. Ondrej Kontura

Súťaž IHRA

sutaz-ihr

Dňa 18. 4. 2018 sa 6 našich tímov zúčastnilo súťaže v programovaní počítačových hier IHRA na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci záverečnej prehliadky boli vybrané práce troch tímov.

Na 2. mieste sa umiestnil Henrich Hanušovský a Samuel Biroš v kategórii S s názvom hry Frog-The Hunter v programovacom jazyku LIBGDX (Java Framework) zo IV. SA.

Zvláštnu cenu a diplom udelili ďalším dvom tímom:

 • Benedikt Feťko v kategórii S s názvom Sheeep v programovacom jazyku Java zo IV. SB,
 • Peter Čajka, Marek Stolárik v kategórii S s názvom Life-Simulator v programovacom jazyku Java z III. SB.

Všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže, blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy pri programovaní zaujímavých hier.

Ing. Anna Dlugošová

Majáles 2018

majales-jpg

Píše sa rok 2018, je 27. apríla, 18:00 hod. a do konca dňa je ešte ďaleko. Skupina profesorov, študentov, absolventov, rodičov a priateľov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove prišli do očarujúcich a historických priestorov PKO Čierny orol na večer, kde sa niečo deje. Vstúpili do priestorov, kde zástupcovia Žiackej školskej rady SPŠE Prešov pod vedením koordinátorky ŽŠR – Ing. Vladimíry Pastirovej, a v spolupráci s vedením, študentmi a profesormi školy organizovali 13. ročník školského plesu elektrikárov – Majáles 2018 – tradičný ples elektrikárov venovaný oslave mesiaca máj, v ktorom študenti 4. ročníka končia štúdium v našej škole maturitnou skúškou a lúčia sa so školou, a venovaný príležitosti osláv  významného výročia v histórii našej školy – 65. výročia jej založenia. Tento ples a dané jubileum bolo vďačnou príležitosťou nielen na spomienky a na stretnutia, ale aj na vyjadrenie hrdosti na našu školu. Historický odkaz našej školy bol silným impulzom daného plesu.  Daný večer bol pre našu školu poctou minulosti a sľubom do budúcnosti.

Na danom plese vystúpili v pripravenom programe študenti našej školy, školská skupina SpeshFloyd, pán riaditeľ slávnostným prejavom a prípitkom otvoril tohtoročný ples. A  po úvodnom tanci pána riaditeľa a pani zástupkyne boli všetci hostia pozvaní na tanečný parket, kde sa striedali tanečné kolá až do 3. hodiny rannej. Vedenie školy pripravilo pre všetkých hostí plesu prekvapenie – dar vo forme kokteil drinku, ktorý bol hosťom namixovaný baristickým umením barmanistov – študentov Hotelovej akadémie Prešov. A po polnoci čakala na hostí bohatá tombola.

Trinásty „Ples elektrikárov“ bol pre všetkých  príjemným zážitkom a udalosťou, na ktorú sa nezabúda. Spokojnosť všetkých hostí bola radosťou zástupcov Žiackej školskej rady a všetkých organizátorov plesu.

Ing. Vladimíra Pastirová

Deň učiteľov

.jpg

Dňa 5. apríla 2018 sa v priestoroch Floriánky stretli pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci našej školy, aby spoločným posedením oslávili Deň učiteľov.

Zástupcovia Žiackej rady pedagógom poďakovali za ich prácu krásnou piesňou, príhovorom a odovzdali riaditeľovi školy – Ing. Slavomírovi Kožárovi, MBA, kyticu pri príležitosti jeho ocenenia primátorkou mesta Andreou Turčanovou. Nasledoval príhovor pána riaditeľa, v ktorom zdôraznil, že jeho ocenenie patrí všetkým pedagógom.

Tak sme si pochutnali na slávnostnom obede, pookriali pri vystúpení folklórnej tanečnej skupiny Šarišan a pozreli si videorozhovor s pánom Ing. Radoslavom Danilákom, PhD., úspešným absolventom našej školy, žijúcim v USA.

Hudba, tanec a vzájomne rozhovory boli príjemným spestrením všedných dní.

Mgr. Iveta Kovaľová

Aprílové chvíle v ŠI

skolsky-int

Po veľkonočnom prejedaní sa chlapci s chuťou pustili do formovania svojho tela. Nebolo to len cvičenie v posilňovni, ale aj futbal na školskom dvore a skákanie cez švihadlo.

Divadlo A. Duchnoviča nám  ponúklo v tomto mesiaci divadelné predstavenie „Izba č. 6“, v ktorom sa autor citlivo a jasnozrivo dotýka otázok viny, zodpovednosti a nenaplnenosti ľudského údelu. Predstavenie si pozrelo 10 chlapcov z ŠI.

V strede mesiaca sa uskutočnilo celointernátne stretnutie, na ktorom boli všetci prítomní študenti oboznámení so sankciami plynúcimi z nelegálneho sťahovania obsahu prostredníctvom školskej internetovej siete. S internou smernicou školskej LAN a Wi-Fi siete ich oboznámil Ing. Martin Vujčík a Ing. Bohuš Popík, MBA.

Už niekoľko rokov sa študenti zberom vrchnáčikov z plastových fliaš snažia pomôcť  malému chlapcovi z Košíc, ktorý prekonal mozgovú obrnu. Túto charitatívnu akciu zastrešuje 101 drogéria.

Približne v strede mesiaca sme prijali pozvanie a zúčastnili sa turnaja v šachu na Súkromnom školskom internáte. Turnaj prebiehal vylučovacou metódou a mal niekoľko kôl. Celkovým víťazom sa stal P. Leško z I. C, ktorý zúročil svoje dlhoročné skúsenosti a vďaka nemu sme sa stali celkovými víťazmi tohto turnaja.

24. ročník výstavy Zlatý súdok si v Šarišskej galérii pozreli chlapci z 1. skupiny. Okrem kresleného humoru na tému Pivo si prezreli aj ďalšie expozície. Išlo predovšetkým o výstavu mladých módnych tvorcov.

Unipofest je vysokoškolským majálesom, ktorý už tradične ponúka pestrú zmes top kapiel slovenskej hudobnej scény. Predskokanmi týchto kapiel bývajú talentované vysokoškolské kapely. Tohtoročný záver  večera, ktorý si nenechali ujsť ani naši študenti, patril populárnej skupine Kontrafakt.

13. ročník Majálesu SPŠE sa v piatok, 27. 4. 2018, konal v priestoroch PKO Prešov za veľkej účasti pedagógov, študentov, absolventov, ale aj rodičov. Za oficiálnou časťou, ktorou nás sprevádzali študenti nášho ŠI – P. Nemergut a M. Hakoš, nasledovala časť tanečná. Príjemná zábava pokračovala až do neskorých nočných hodín.

Iveta Vinklerová

Rozhovor mesiaca s Ing. Miloslavom Karaffom

ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, sa už mnoho rokov špecializuje na vývoj a výrobu špeciálnej elektroniky, priemyselných počítačov, medicínskych počítačov a zariadení pre registráciu tržieb – registračných pokladníc. Vyrába a vyvíja moduly elektroniky na zákazku. Elcom je výskumno-vývojová spoločnosť, ktorá využíva najmodernejšie technológie pre výrobu najmä vlastných produktov. Zaoberá sa vývojom od jednoduchších elektronických zariadení, ako sú registračné pokladnice, biometrické systémy, až po vývoj produktov pre náročné projekty v náročných priemyselných prostrediach. Riaditeľom spoločnosti Elcom, s. r. o., Prešov je Ing. Miloslav Karaffa.

karaffa-png
 • Vaša firma nie je na slovenskom i zahraničnom trhu neznáma. Môžete nám ju aj napriek tomu predstaviť bližšie?

V našej oblasti podnikáme od roku 1990, teda 28 rokov. Vznikli sme na „zelenej lúke“, teda bez transformácie existujúcej štátnej firmy, bez podpory, takmer bez peňazí, zato s veľkým odhodlaním niečo dokázať. Dnešnými slovami „startup“. S vedomosťami a novou technológiou, ktorou boli v tom čase mikroprocesory, sme začínali s vývojom a dodávkami špeciálnych zariadení pre vojenské podniky, zariadením a programovým vybavením pre geodetické podniky (fotogrammetriu – vyhodnocovanie leteckých snímok), lesné podniky a povrchové bane.

Počas spolupráce s japonskou firmou SHARP sme boli doslova donútení predávať aj registračné pokladnice. „Kasy“ nás priviedli k ambicióznemu vývoju „embedovanej“ elektroniky, softvéru, príprave a riadeniu výroby, projektovému manažmentu, návrhu a výrobe plastov, logistike a zásobovaniu a tiež dizajnu. A práve preto sme dnes vo svete známi ako dodávatelia s najlepším dizajnom. Cez design a embedované systémy sme sa dostali k priemyselnej elektronike – priemyselné monitory, all-in-one počítače, priemyselné tablety. Vízia „Industry 4.0“ nám vytvára priestor pre rast a perspektívu. Tieto riešenia dodávame do priemyselných podnikov, baní, lekárskeho prostredia, maloobchodu, logistiky, dopravy, poisťovní, bánk a podobne. Cez design, grafiku a magnetickú rezonanciu sme sa dostali k biometrickým podpisovým systémom – biometrické podpisy rukou do elektronického dokumentu s možnosťou rozpoznávania pravosti podpisov. Túto technológiu sme implementovali najmä do bánk, poisťovní, úradov a podobne. Aj v tejto oblasti patrí naša firma k svetovej špičke.

 • Kedy vo Vás skrsla myšlienka založiť si vlastnú firmu a začať podnikať?

Ešte počas štúdia v treťom ročníku za „socializmu“ ma zlákali do tzv. pridruženej výroby v poľnohospodárskom družstve, kde sme vyvíjali systém pohonov pre priemyselných robotov, navrhovali výkonovú elektroniku, riadiacu elektroniku. Po novembri bolo možné už samostatne podnikať, preto sme sa transformovali na živnostníkov a neskôr ako „s. r. o.“. Do reálneho sveta a sveta podnikania som sa dostal plynule a takmer automaticky.

karaffa2-copy-p
 • Odkedy spolupracujete so zahraničnými firmami a čo bolo impulzom pre túto spoluprácu?

Rodičia mi dali do vienka jazykové vedomosti. Jazyky mi otvorili svet, umožnili študovať zahraničné publikácie, publikovať, programovať a komunikovať so zahraničnými firmami. My so zahraničím spolupracujeme od samého počiatku podnikania. Dnes spolupracujeme s viac ako 60 krajinami.

 • Trh si neustále vyžaduje nové a lepšie produkty. Čo v tomto smere prináša Vaša firma?

Pre moderný svet je dôležitá konkurencieschopnosť vo všetkých oblastiach. Aj naša firma neustále vymýšľa, ako byť pre svet atraktívna. So svetom musíme komunikovať pomocou najmodernejších marketingových technológií, musíme spolupracovať s celým svetom. Spolupracujeme s dodávateľmi, odberateľmi, dokonca najnovšou metódou je spolupráca s konkurenciou (coopetition). Teamová práca má dnes oveľa väčší rozmer. Ak chceme byť efektívni a produktívni, musíme spolupracovať všade tam, kde to je možné. Spolupráca dnes prináša najvyššiu pridanú hodnotu vo forme synergie (symbolicky 1+1=3), ktorú nie je možné dlhodobo dosiahnuť iným spôsobom. Na tom pracuje naša firma dlhodobo. Podmienkou úspechu v našom podnikaní je teda „CHCIEŤ-VEDIEŤ-MÔCŤ“!

 • Aké kritériá, profesionálne i morálne, musia spĺňať Vaši zamestnanci?

Okrem chcieť-vedieť-môcť je dôležitou oblasťou morálka. Moderná doba priniesla úplne nové javy. Dnes je aktuálna „práca hrou“ a súťaživosť, ako je to v športe. Zamestnávateľ aj zamestnanec musia prijať svetové metriky, svetové technológie riadenia. Toto je veľká výzva, aj v našej firme prechádzame cieľavedomým transformačným procesom.

 • Sú medzi nimi aj absolventi našej školy?

Samozrejme. Niektorí prišli po ukončení stredoškolského štúdia, väčšina však po ukončení vysokej školy. Vašej škole sme za nich veľmi vďační.

 • Prezradíte nám, čo všetko sa skrýva za Vašimi úspechmi?

Možno som ambiciózny, chcem veľa poznať, chcem veľa dosiahnuť, dávam si latku naozaj vysoko, učím sa a študujem každý deň. Často musíte mať odvahu ísť tvrdohlavo za svojím cieľom, aj keď vám okolie radí, aby ste zaradili spiatočku. Ak sa vám veci predsa podaria, tak si myslia, že ste mali jednoducho šťastie. Toto sa neustále opakuje. Patrí to však k životu. Nesťažujem sa na množstvo práce, mám to tak rád. Som rád, že stále môžem fungovať. Užívanie si ničnerobením je moja nočná mora.

 • Ako hodnotíte spoluprácu s našou školou?

Všade sa hrdím a chválim, že v Prešove máme takú školu. Snažíme sa pomáhať materiálne, najmä však vedomostne v duchu: „Ak ti dám rybu, nasýtim ťa raz, keď ťa ich naučím chytať, ...!“ V našej spolupráci však vidím ešte veľa príležitostí na zlepšovanie. Prepojenie škôl a praxe nie je fráza. Školy a učitelia by sa mali zúčastňovať na vzdelávacom procese zamestnancov. Takto učitelia získajú vedomosti z praxe, prax pri riešení reálnych výziev firiem, smerovanie ich profesie, čím nadobudnuté vedomosti, teoretické aj praktické, môžu priniesť svojim žiakom. Firmy získajú profesionálnych školiteľov a pripravených žiakov, čo si dokážu tiež náležite oceniť. Študenti získajú motiváciu pre štúdium, vedomosti skutočne potrebné pre aktuálny život, a tiež podobne ako ja, prostriedky na zvyšovanie svojej životnej úrovne.

 • Čo by ste odkázali našim študentom v začiatkoch budovania ich vlastnej kariéry?

Aby mali dosť zdravej odvahy, ambícií a odhodlania poznávať, ako funguje svet, a robiť dobré a užitočné veci dobre. Nech budujú vlastnú moc a schopnosti intenzívnym učením. Nech sa učia spolupracovať. „Učte sa, veď šťastie praje pripraveným!“

 • Naša škola už 65 rokov vzdeláva a vychováva úspešných mladých ľudí. Čo by ste jej popriali do budúcnosti?

Úplne zištne, veľa úspechov a odvahy robiť veci lepšie, aby sme mohli byť stále hrdí, že v Prešove máme najlepšiu školu. Potrebujeme vás.

 

Ďakujeme za rozhovor.

PaedDr. Lucia Ligusová

Medzinárodné kolo súťaže Enersol

enersol-jpg

Dňa 11. 4. – 12. 4. 2018 sa študenti našej školy zúčastnili celoslovenského kola súťaže Enersol v Senici. Súťaž je zameraná na oblasť výroby a úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie. Na súťaži bolo 13 prác v hlavnej kategórii, 13 prác v tvorivej kategórii a 8 prác v propagačnej kategórii. V tvorivej kategórii sa študenti Kristián Knapík (III. A)  a Ľubomír Skirka (IV. SB) umiestnili na 4. mieste s prácou „Inteligentné verejné osvetlenie“. V hlavnej kategórii študent Tomáš Hudáč (IV. A) sa umiestnil na 6. mieste s prácou „Výroba elektrickej energie z organického odpadu“.

Na medzinárodnom kole súťaže Enersol, ktoré sa uskutočnilo 19. – 20. apríla 2018 v rakúskom meste Hollabrun, študent Kristián Knapík (III. A) reprezentoval našu školu s prácou „Inteligentné verejné osvetlenie“. Je dôležité podotknúť, že na spomínanej práci sa okrem Kristiána Knapíka podieľali aj Ľubomír Skirka zo IV. SB a Andrej Tadeáš Bača z I. C. Na konferencii sa prezentovalo 35 prác postupujúcich z celoštátnych kôl Rakúska, Nemecka, Slovinska, Česka a Slovenska. Práce boli zamerané na oblasť úspory elektrickej energie a využívania obnoviteľných zdrojov energie. Účastníci medzinárodnej konferencie získali ocenenie za projekt, pohár a medailu.

Ing. Mária Sláviková

Zlato a striebro z celoštátnej prehliadky SOČ

Dlhoročnou tradíciou býva účasť študentov našej školy na celoštátnej prehliadke SOČ, ktorá sa konala v dňoch 24. 4. – 27. 4. 2018. V tomto školskom roku výnimočne nie v strednej škole, ale organizátorom bola univerzita. A práve tento okrúhly ročník prebehol na Žilinskej univerzite v Žiline.

Naša škola mala zastúpenie v troch kategóriách s počtom troch prác. V kategórii Informatika nás reprezentoval Benedikt Feťko, študent IV. SB triedy, s prácou Program pre výučbu znakovej abecedy. V kategórii Elektronika, hardware a mechatronika nás reprezentoval  Richard Fiľo zo IV. B triedy s prácou Vytvorenie robotickej ruky a v kategórii Tvorba učebných a didaktických pomôcok nás reprezentovali študenti Sebastián Ivan a Jakub Fecko zo IV. B triedy s prácou Spínanie odpojovačom v elektrickej stanici.

soc-ck-png

Posledná spomínaná práca ukázala svoje kvality a praktický prínos v oblasti výučby energetiky, ale aj pre riadenie toku elektrickej energie v energetických sieťach prostredníctvom riadenia cez Internet vecí.  Práve táto práca sa umiestnila na zlatej pozícii v rámci tejto kategórie.

Ďalšie pekné umiestnenie dosiahol náš študent v kategórii, ktorá je ťažiskom výučby v našej škole, a tou je Elektronika, hardvér a mechatronika. Týmto študentom je Richard Fiľo, ktorý sa usadil na striebornej pozícii. Robotická ruka ukázala praktické využitie v oblasti lekárskej elektroniky a tiež v nebezpečných prostrediach s ohrozením zdravia človeka.

K úspechom všetkým súťažiacim gratulujeme. Všetkým účastníkom a reprezentantom SPŠE Prešov ďakujeme za vzornú reprezentáciu. Veríme, že účasť na celoštátnej prehliadke SOČ bola pre našich študentov prínosom a možnosťou prezentovať svoje zručnosti, schopnosti a kreativitu.

Ing. Ondrej Kontura

Mladý tvorca 2018

mlady-tvorca-pn

Dňa 26. 4. 2018 sa v Nitre uskutočnil 26. ročník súťaže Mladý tvorca 2018. Školu reprezentovalo 6 študentov:

 • Ľ. Druga, D. Košč, M. Olšavský zo 4 ročníka.
 • Knapík, P. Čajka, M. Stolárik z 3. ročníka.

Súčasťou SPŠE výpravy bol pedagogický dozor Mgr. Ján Gonda.

Študenti súťažili v troch kategóriách:

 • MOBAPS – najinovatívnejšia mobilná aplikácia alebo počítačový program,
 • IT projekt pre IKT – učebná pomôcka, ktorá slúži pre vzdelávanie IKT,
 • Videohra – akákoľvek platforma digitálnej hry.
mlady-tvorca2-p

Vo veľmi silnej konkurencii vybojoval 2. miesto v kategórii MOBAPS Kristián Knapík, študent 3. ročníka.

Študenti okrem preukázania svojej kreativity mali možnosť priamo sa rozprávať s odborníkmi z oblasti IT, ktorí mali na výstave svoje stánky. Zo súťaže si odniesli mnoho užitočných poznatkov a skúseností, ktoré určite využijú či už pri vývoji alebo pri ďalšom štúdiu.

Minimálne zastúpenie na stupňoch víťazov (len jedno 2. miesto) bolo ovplyvnené kolíziou termínov. Niektorí študenti boli v rovnaký termín na iných súťažiach. Iní boli zaneprázdnení dokončovaním ročníkových projektov. Napriek tomu si myslím, že účasť na súťaži môžeme hodnotiť pozitívne.

 

Okrem súťaže prebehli s vystavovateľmi aj bilaterálne rozhovory:

Microsoft – v  mesiaci máj by nás mali navštíviť ich zástupcovia za účelom vzdelávania profesorov školy, podpory metódy výučby STEM a ďalšej podpory pre školu,

GOPAS – v novom šk. roku by mohlo byť pilotné nasadenie Open Edx pre podporu výučby IT, je to sústava cca 1800 open online kurzov, ktoré od roku 2012 tvoria MIT a Harvard, dnes je zapojených cca 14 miliónov študentov,

ESET – v mesiaci jún by mali k nám zavítať zamestnanci firmy na workshop s aktuálnymi témami,

ASIT – rozvoj spolupráce v oblasti umelej inteligencie,

LENOVO – študentský NB pre študentov SPŠE.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Aktivity tried

Výhľad, ktorý sa nevidí každý deň

zuzka-lucka-cop

V stredu, 11. apríla 2018, si naša trieda II. SB spoločne s triednou učiteľkou – Mgr. Luciou Liptákovou, urobila minivýlet, ktorého hlavná časť sa odohrávala v jednej z dominánt Prešova. Za nosný bod celého výletu sme zvolili výstup na kostolnú vežu Konkatedrály sv. Mikuláša. Za symbolických 50 centov sme sa vybrali na púť v dĺžke 200 schodov až na vrchol kostolnej veže. Počas výstupu nás sprevádzala milá pani sprievodkyňa, ktorá nám porozprávala o histórii aj o zaujímavostiach konkatedrály. Zaujímavosťou je napríklad to, že kostol od svojho postavenia až 6-krát vyhorel, a najmä podoba kostolnej veže menila podľa jednotlivých období výšku a tvar. Približne v polovici kostola sa nachádzala trojica zvonov, ktoré slúžia Prešovčanom na oznamovanie aktuálneho času, či konanie sa sv. omše. Tesne nad nimi sa nachádzali hodinové stroje. Po prekonaní najstrmších schodov sa nám naskytol neuveriteľný výhľad na celý Prešov a jeho okolie. Z kostolnej veže vyzeralo všetko inak a mesto vyzeralo, akoby sme ho mali celé na dlani. Niet divu, že táto atrakcia je pre mnohých turistov, ale aj Prešovčanov, veľmi obľúbenou. Po bezpečnom zdolaní veže sme v pokojnom tempe pokračovali po prešovských uličkách a ukázali sme si najzaujímavejšie zákutia nášho mesta. Po prechádzke sme využili zvyšok času na obed, každý vo vlastnej réžii. Na koniec môžeme povedať len jedno. Ďalší výlet dopadol viac než úspešne. 

Erik Wittner, II. SB

Popoludnie so zmrzlinou

na-zmrzline-3-f

Bol celkom pekný a teplý jarný deň (24. 4. 2018) a my sme sa rozhodli spoločne ochutnať najlepšiu zmrzlinu v Prešove na Floriánovej ulici. Prešli sme sa spoločne mestom, cestou sme sa rozprávali o našich záľubách, aktivitách a čo plánujeme robiť v krátkom budúcom čase. Zmrzlina bola výborná, lahodná, chutná a veľmi sýta. Vrelo odporúčame všetkým ochutnať túto lahôdku.

Kolektív III. F

Návšteva Múzea vín

muzeum-vin

Keďže koniec nášho pôsobenia v tejto škole sa nezadržateľne blíži, rozhodli sme sa uskutočniť jednu z posledných triednych akcií a 10. 4. 2018 sme navštívili Múzeum vín. Majiteľ nás zaviedol do priestrannej pivnice s drevenými lavicami a porozprával nám veľa zaujímavého o víne. Dozvedeli sme sa, podľa čoho sa posudzuje kvalita vína, kde sa pestuje víno na Slovensku, čo znamená, že víno je trojputňové a veľa ďalších zaujímavostí. Prezreli sme si aj ďalšie časti pivnice plné fliaš s vínom i ďalších exponátov. Sme radi, že sa opäť rozšíril obzor našich vedomostí a že sme bohatší o ďalšiu skúsenosť.

Kolektív IV. C

Florbalová liga SPŠE

florbal-jpg

Po troch mesiacoch skončili florbalové zápolenia siedmeho ročníka medzitriedneho florbalového turnaja. Odohralo sa spolu 21 zápasov v rámci hracieho pavúka a následne aj vo finálových skupinách. Ako aj po minulé roky, tak aj teraz nebola núdza o kvalitné florbalové zápasy, úroveň ktorých sa zvyšovala každým ďalším kolom. Na rozdiel od iných športov, kde sa presadzovali aj prváci, tu sa do záverečných bojov prepracovali hlavne študenti tretieho a štvrtého ročníka. Z nich vzišli finalisti a družstvá hrajúce o tretie miesto.  V zápase o tretie miesto porazila IV. B triedu III. SA v pomere 6:5. Vo finále si poradila trieda IV. SA s III. C 4:3 a tešila sa zo zaslúženého víťazstva. Víťazné družstvo tvorili: Kucko, Pavlovský, Gaál, Angelovič, M. Hnát, Haľko, Biroš. Blahoželáme.

Mgr. Štefan Dankovič

Volejbalová liga SPŠE

volejbalova-l

V marci a apríli pokračoval svojím druhým ročníkom medzitriedny volejbalový turnaj. Odohralo sa spolu 17 zápasov v rámci hracieho pavúka a následne aj vo finálových skupinách. Aj v tomto roku sme mohli sledovať množstvo pekných okamihov, ale aj bojovnosti a volejbalového umenia. Príjemne prekvapili prváci, keď sa až tri triedy dostali do záverečných bojov.  V zápase o tretie miesto porazila II. B triedu I. C 2:0 na sety. Vo finále si poradila trieda I. SB s I. B taktiež 2:0 na sety a tešila sa zo zaslúženého víťazstva. Víťazné družstvo I. SB tvorili: Lukáš Brilla, Juraj Brilla, Tomáš Ján Kuchár, Martin Jakubec, Martin Kostilník a Patrik Šalamon. Blahoželáme.

Mgr. Štefan Dankovič

Obvodné a krajské kolo vo volejbale

volejbal-jpg

V marci a apríli sa naši študenti zúčastnili obvodného a krajského kola vo volejbale študentov stredných škôl. Dňa 9. 4. 2018 sa zúčastnili finále obvodného kola. Po jednoznačnom postupe zo skupiny si rovnako suverénne počínali aj vo finálovej skupine. Postupne sme zdolali SŠĽP, Gymnázium sv. Moniky a GJAR v pomere 2:0 na sety a zaslúžene si vybojovali postup do krajského kola. To sa konalo 19. 4. 2018 v Starej Ľubovni. V skupine sme sa stretli s jednoznačným favoritom zo Starej Ľubovne, ktorému sme po trocha zakríknutom výkone podľahli 0:2 na sety. V druhom zápase proti Gymnáziu Lipany sme jednoznačne dominovali v prvom sete a v druhom sme taktiež viedli, bohužiaľ, sme nevyužili mečbaly, ktoré sme mali, chlapci z Lipian sa chytili v treťom sete, využili našu nervozitu a vyhrali 2:1. Tretí zápas v skupine proti Humennému sme konečne predviedli našu hru a zvíťazili jednoznačne 2:0 na sety. Bohužiaľ, na zápas o tretie miesto nám to nestačilo a celkovo sme skončili na 5. mieste. Prísľubom do budúcna je však to, že až 5 hráči základnej zostavy sú prváci a druháci a po získaní ďalších skúsenosti to, hádam, zúročíme v ďalších rokoch. Družstvo SPŠE tvorili: Kapera, Tokarčík, Repka, Jackanin, Velička, Brilla Juraj, Brilla Lukáš, Timko, Barnovský, Kuchár a Gluchý. 

Mgr. Štefan Dankovič

Charta pre mobility v OVP

erasmus

Dňa 12. apríla 2018 som sa zúčastnil inštruktážneho seminára s názvom Príprava žiadosti o Chartu pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave (ďalej OVP). Seminár, ktorého organizátorom bola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, sa konal v Bratislave v Kongresovom centre Družba.

Cieľom seminára bolo informovať potencionálnych žiadateľov z radov stredných škôl o Výzve na predloženie žiadosti o Chartu pre mobility v OVP a predstaviť účastníkom ciele Charty a kritériá pre jej udelenie. Úspešný predkladatelia Charty, na ktorej udelenie je potrebné získať 70 z možných 100 bodov, budú v nasledujúcom dvojročnom období oprávnení predkladať projekty Erasmus+ v skrátenom, resp. zjednodušenom schvaľovacom procese. Body sú škole pridelené za rôzne kritériá, ktoré zahŕňajú napríklad: úspešné pôsobenie školy v podobných projektoch v minulosti, personálne zabezpečenie projektov, kritériá pre výber študentov, ciele, ktoré chce škola dosiahnuť účasťou v projektoch Erasmus+ v budúcnosti s dopadom na profil absolventa, školský vzdelávací program, prípadne profil pedagóga.

Snahou profesorov školy je v budúcnosti pripraviť pre študentov školy kvalitné mobilitné projekty, ktoré im umožnia v budúcnosti skvalitniť ich portfólio odborných kompetencií. Účasť na mobilitných projektoch v zahraničí určite umožní študentom školy uplatniť sa úspešnejšie na globálnom trhu práce alebo pri uchádzaní sa o vysokoškolské štúdium.

Mgr. Ján Bajúsz

Deň narcisov 2018

den-narcisov

V piatok, 13. 4. 2018, sa v našej škole uskutočnil už 22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov. Svojím príspevkom darcovia naakumulovali finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Každý, kto si žltý narcis pripol na svoj odev, vyjadril svoju podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Ďakujeme.

Mgr. Lucia Liptáková

Stolný tenis

stolny-tenis

Stolnotenisové družstvo školy reprezentovalo v zložení: Dujava D., Fiľo R., Macko P., Vodička L., školu v krajskom kole dňa 13. apríla 2018 v Šarišských Michaľanoch.  V skupine mali za súperov družstvo Starej Ľubovne, Popradu a Svidníka, nad ktorými suverénne vyhrali a postúpili do finálovej skupiny. Súpermi v tejto skupine bolo družstvo Levoče, nad ktorým sme zvíťazili a družstvo Vranova, ktoré nás opäť porazilo (2:4), ako pred rokom. Celkove skončili naši študenti na II. mieste a dôstojne prispeli k oslavám 65. výročia založenia školy. K dosiahnutému výsledku im blahoželáme.

PaedDr. Eva Buzgová

Postup futbalistov na majstrovstvá Slovenska

bez-nazvu-cop

Svoju cestu začali študenti reprezentujúci našu školu vo futbale v skupinovej fáze okresného kola, kde si poradili suverénnym spôsobom so Strednou zdravotníckou školou (10:2) a Gymnáziom sv. Moniky (4:0). Následne v pondelok, 16. 4. 2018, sa hralo finále okresného kola na futbalovom štadióne v Haniske. Po dvoch víťazstvách nad Spojenou školou Ľ. Podjavorinskej (3:0) a Gymnáziom, Konštantínova, (7:0) hrali dramatický zápas o prvé miesto. Zápas proti Obchodnej akadémii síce skončil remízou 0:0, ale lepšie skóre rozhodlo v náš prospech, čo nám vynieslo postup na regionálne kolo, ktoré sa uskutočnilo v piatok, 20. 4. 2018, v Haniske.

Na regionálnom kole naši chlapci potvrdili svoje kvality vo výbornej zohratosti a po dvoch víťazstvách nad gymnáziami zo Stropkova (3:0) a Svidníka (6:0) si zabezpečili  postup na krajské kolo. Na krajskom kole, ktoré sa odohralo 26. 4. 2018 v Haniske, bojovali o postup na majstrovstvá Slovenska stredných škôl vo futbale víťazné školy zastupujúce svoje okresy, a to z Popradu, Vranova nad Topľou, Sabinova a Prešova. Okres Prešov, samozrejme, reprezentovala naša škola – SPŠ elektrotechnická, ktorá začala prvý zápas v nepriaznivom počasí remízou 1:1 nad odbornou školou z Vranova. Ďalší zápas proti popradskej škole sa našim študentom už podarilo dotiahnuť do víťazného konca (2:0). Tretí zápas, ktorí sme potrebovali vyhrať čo najväčším skóre, naši študenti zapli na vyššie obrátky a zdemolovali sabinovskú školu 11:0. Takéto skóre sa už Vranovu proti Popradu nepodarilo dosiahnuť, a to nám zabezpečilo postup na majstrovstvá Slovenska stredných škôl vo futbale žiakov. Študentom, ktorí sa stali majstrami v Prešovskom kraji, blahoželáme a veríme, že budú úspešne reprezentovať náš kraj a našu školu na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnia 3. – 4. mája 2018 v Leviciach.

Mgr. Jozef Gmitro

Banková finančná gramotnosť

bfg-workshop-jp

MÚ ITM, Ing. Vladimíra Pastirová, vyučujúca odborných predmetov, v spolupráci  s Ivanom Horváthom, senior manager, PROSIGHT Slovensko, a. s. , v dňoch 17. až 20. apríla 2018 organizovala pre študentov 4. ročníka v rámci predmetu EKO a MAN workshop – Banková finančná gramotnosť.

Daný workshop sa vďaka pánovi Horváthovi veľmi profesionálne zameral na finančnú gramotnosť v oblasti bankového sektoru, na základné informácie bankových pojmov, základné informácie jednotlivých typov úverov, ich výhody a nevýhody, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením, ako ich zvládnuť, úrokové sadzby. Orientácia bola zameraná aj na hypotéky, kde sa rozoberali tieto otázky:

Vďaka hypotéke si môžete dovoliť vaše vysnívané bývanie za cenu, ktorá nezruinuje rodinný rozpočet. Je však vaša hypotéka skutočne výhodná? Chcete mať istotu, že ste pri výbere hypotekárneho úveru neurobili chybu? Veríte tomu, že aj pri hypotéke môžete ušetriť a ešte na tom aj zarobiť?

Workshop bol realizovaný aj modelovými situáciami zameranými na voľbu úveru a kúpu nehnuteľnosti v bežnom živote, na ich možnosti, voľby a spôsoby výberu a realizácie.

Študentom sa daný workshop veľmi páčil, pýtali sa, informovali a vedeli v niektorých prípadoch veľmi pohotovo reagovať a odpovedať, za čo boli pochválení.

Ing. Vladimíra Pastirová

Quo vadis priemyslovka?

quo-vadis-png

Dňa 17. 4. 2018 sa v priestoroch SPŠ dopravnej na Sokolskej ulici vo Zvolene uskutočnilo stretnutie riaditeľov sekcie SPŠ Asociácie stredných odborných škôl Slovenska.

Témy stretnutia, ktoré boli prediskutované:

 • deklaratívne zadefinovanie postavenia a úlohy SPŠ v Zákone o odbornom vzdelávaní,
 • odborná stáž – ako forma odborného vzdelávania u zamestnávateľov, vysokých škôl, odborných pracovísk,
 • rôzne formy spolupráce škôl so zamestnávateľmi a vysokými školami,
 • duálny systém vzdelávania ako jedna z možností odborného vzdelávania, nie jediná ...
 • Peerreview – európska metodológia vzájomného hodnotenia kvality. Jedná sa o kombináciu sebahodnotenia a externého hodnotenia využitím externých odborníkov.

Závery z rokovania budú doručené na MŠ VVaŠ SR ako odporúčanie pre pripravované legislatívne zmeny. 

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Vzdelávanie v škole 2030

microsoft

V dňoch 19. – 20. apríla 2018 sa v hoteli Kaskády, Sliač – Sielnica, uskutočnil už 15. ročník konferencie Microsoft pre školstvo. Konferencia bola venovaná téme Vzdelávanie v škole 2030.

 • Ako bude vyzerať vzdelávanie 2030?
 • Moderný študent vysokej školy.
 • Chémia vo vzdelávacej platforme Minecraft.
 • Classroom management a obsah v ňom.
 • Chatbot ako moderná učebnica.
 • Využité nástroje digitálneho vzdelávania naplno.
 • Ako je Office 365 pripravený na GDPR.
 • Adopcia Microsoft Teams tímom Lekárskej fakulty v Bratislave.
 • Mixed reality do školy patrí.
 • A iné.
2030-png

Toto boli zaujímavé témy konferencie, ktoré by mohli/mali/musia ovplyvniť aj smerovanie vzdelávania a výchovy v našej škole v roku 2030. Nie menej zaujímavé pre školu boli aj neformálne stretnutia, ktoré boli zamerané na:

 1. Koncepciu STEM výučby v SPŠE (Science, Technology, Engineering, Mathematic). Hlavným zmyslom tejto koncepcie je spojením vedy, techniky, technológií a matematiky zaistiť absolventov v perspektívnych oblastiach do budúcna, ktoré budú rozhodujúce pre rozvoj a rast ekonomík, pre udržanie konkurenciaschopnosti a trvalého rozvoja. Microsoft chce podporiť školy s takými študijnými odbormi, ktoré majú takýto potenciál.
 2. Nasadenie Office 365 aj do školského prostredia na všetky PC.
 3. Možnosť využitia cloudových služieb AZURE v školskej infraštruktúre pre bezproblémový chod školskej siete.

Mgr. Marta Kožárová, Ing. Slavomír Kožár, MBA

Výstava Jej Veličenstvo cisárovná

vystava-mar

Dňa 20. 4. 2018 sa študenti II. SA zúčastnili výstavy Jej Veličenstvo cisárovná (Mária Terézia a jej doba) v Krajskom múzeu v Prešove. Výstava pozostáva z obrazov a prezentácie, ktoré poukazujú a informujú o období, v ktorom vládla Mária Terézia, o jej osobnosti, o jej reformách a ich význame. Prezentácia však odhaľuje aj minulosť cisárovnej, ktorá dopomohla k sformovaniu jej charakteru. Naráža však aj na život maloletej Márie Terézie ako princeznej, s nedostatkom vzdelania. Taktiež o zväzku z lásky a následne pokračuje až k rozboru jej vlády ako kľúčovej postavy politiky 18. storočia v Európe.

Dáša Balážová, II. SA

Súťaž v silovom dvojboji

silovy-dvojbo

Dňa 23. apríla 2018 sa v školskej posilňovni uskutočnil 8. ročník súťaže v silovom dvojboji. Študenti boli rozdelení do dvoch kategórií: prvý a druhý ročník tvorili I. kategóriu a tretí a štvrtý ročník II. kategóriu. V prvej kategórii súťažili 10 študenti. Na prvom mieste skončil Ondrej Harviľák z II. F, druhé miesto získal Marek Bušek z II. SB a tretí skončil Šimon Marchevský z II. SB. V druhej kategórii na prvom mieste skončili  František Margita zo IV. B a Adrián Čonka z III. A, tretie miesto získal Ján Paločko z III. SA. Blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

Výsledky

PaedDr. Eva Buzgová

Štvrtí najlepší v hádzanej Slovenska

ms-hadzana

Po víťazstvách v odvodnom kole, okresnom kole a krajskom kole postúpilo naše družstvo chlapcov na Majstrovstvá Slovenska v hádzanej stredných škôl, ktoré sa konalo 24. – 26. 4. 2018 v Považskej Bystrici, kde sa stretlo najlepších 8 družstiev z jednotlivých krajov. Družstvá boli rozdelené do 2 skupín, kde v skupine A boli: SPŠ elektrotechnická Prešov, OA Považská Bystrica, SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica a Gymnázium Malacky. V skupine B boli: Gymnázium Košice, SOŠ potravinárska Topoľčany, OA Hlohovec a SPŠ L. Novomeského Martin.

Výsledky zápasov nášho družstva v skupine dopadli nasledovne: SPŠ Banská Bystrica 32:2, Gymnázium Malacky 18:12, OA Považská Bystrica 6:16. V skupine sme sa umiestnili na 2. mieste, a to znamenalo postup do semifinále, kde sa stretli družstvá systémom A1-B2, A2:B1, ostatné družstvá hrali o konečné umiestnenie. V zápase s víťazom skupiny B, t. j.: OA Hlohovec sme ťahali za kratší koniec a prehrali sme 19:5 aj vďaka poslednému zápasu v skupine proti domácemu družstvu, kde sme prišli o 5 zranených hráčov a celý druhý polčas sme hrali iba s piatimi hráčmi. Ani nočný oddych nepomohol zraneným hráčom a museli sme do hry zapojiť aj druhého brankára ako hráča, aby sme vôbec boli kompletní. Posledný zápas s SOŠP Topoľčany o 3. miesto sme vyčerpaní opäť prehrali 24:19 a umiestnili sme sa na 4. mieste. Aj napriek osudu patrí chlapcom poďakovanie za sebazaprenie, s ktorým dohrali všetky zápasy.

Štvrté najlepšie družstvo na Slovensku tvorili: Tomáš Popík, Tomáš Stankovič (IV. SB), Samuel Pirožek, Jaroslav Hugec (IV. C), Martin Kovalčík (IV. B), Daniel Matysko (III. C), Richard Tomaš, Oliver Olejár (III. SA), Gabriel Vaňo (II. SA), Tomáš Cerula (II. A), Kristián Guľaša (I. F).

Ing. Bohuš Popík, MBA

SPONZORI