2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

JuniorInternet 2016

juniorinternetDňa 18. až 19. marca 2016 sa naši študenti zúčastnili súťaže JuniorInternet 2016, ktorá sa konala v Bratislave a jej usporiadateľom bola organizácia Amavet. Študenti tretieho a štvrtého ročníka sa zapojili do kategórii JuniorApp, JuniorWeb a JuniorDesign. V kategórii JuniorApp sa zúčastnil aj Marek Gogoľ s aplikáciou MHD Prešov. Pre našu školu priniesol krásne prvé miesto. Patrik Beliš a Norbert Kundrák s aplikáciou Vodičský preukaz obsadili druhé miesto. Do kategórie JuniorWeb sa zapojili študenti štvrtého ročníka, Marek Galovič a Štefan Štefančík, ktorí si odniesli z tejto kategórie špeciálnu cenu. Štefan Štefančík sa taktiež zapojil do kategórie JuniorDesign. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Ing. Gabriela Mitrová

Deň otvorených dverí v SPŠE Prešov

dod-jpgV utorok, 1. marca 2016, v popoludňajších hodinách sa to v našej škole len tak hmýrilo mladými zvedavcami, nádejnými elektrotechnikmi či programátormi. V tento deň sa konal DOD, ktorý prilákal hlavne tých, ktorých zaujíma elektrotechnika, informačné technológie či podnikanie. Bránou našej školy prešlo 71 žiakov z rôznych kútov východného Slovenska. Svoje zastúpenie mali žiaci z Prešova, Sabinova, Starej Ľubovne, Svidníka či Michaloviec. Cieľom DOD bolo priblížiť jednotlivé vzdelávacie programy zábavnou formou. Žiaci základných škôl si tak mohli overiť svoje praktické zručnosti, vyskúšať zapojenia z elektroniky na stavebniciach, nahliadnuť do sveta virtuálnych technológií, mobilných aplikácií či počítačových sietí. Najväčším lákadlom boli Lego roboty a zaujímavosti z priemyselnej informatiky. Teší nás, že Deň otvorených dverí v SPŠE Prešov splnil svoj účel. Dôkazom toho sú aj výsledky dotazníka. Žiaci základných škôl majú o našej škole len pozitívne referencie, či už od svojich rodičov, priateľov, známych, resp. z internetovej stránky školy. Pozitívne ohlasy zazneli aj na vybavenie našej školy či kvalitnú výučbu. Najväčším zadosťučinením je ale skutočnosť, že prítomných žiakov zaujali informácie o našej škole, ktoré vďaka DOD získali, a hlavne to, že mnohí z nich majú vážny záujem študovať jeden zo študijných odborov, ktoré Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove ponúka. Všetkým zúčastneným ďakujeme a dúfame, že strávili príjemné a zábavné popoludnie.

Mgr. Jana Pavlišaková

V SPŠE Prešov študenti oživili svoje výrobky

soc-jpgV dňoch 8. – 9. marca 2016 sa v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove konala Stredoškolská odborná činnosť, do ktorej sa zapojili študenti 2. – 4. ročníka. Začiatkom školského roka si študenti zvolili tému jedného zo súťažných odborov, ktorej sa chceli venovať, a aktívne za pomoci svojho konzultanta niekoľko mesiacov pracovali na svojom výrobku. Súčasťou ich činnosti bola písomná práca, ktorá bola predložená odbornej hodnotiacej komisii a následne aj verejná obhajoba tejto práce. Stredoškolská odborná činnosť odzrkadľuje získané vedomosti a osvojené zručnosti študentov, ich iniciatívu a tvorivosť, prezentačné a komunikačné zručnosti. V odbore Problematika voľného času sa na 1. mieste umiestili študenti 4. ročníka, Ján Števčík a Erik Dvorčák, so svojou prácou Robotická ponorka. Druhé miesto v tomto odbore patrí Stanislavovi Ševčíkovi s prácou Elektrická kolobežka. V kategórii Informatika si tentokrát 1. miesto vybojoval študent 3. ročníka, Marek Gogoľ, s prácou MHD Prešov. Druhé miesto obsadili chlapci 4. ročníka, Marek Galovič, Jerguš Lejko a Štefan Štefančík, ktorí prezentovali svoju prácu s názvom Cloudový informačný systém. Súťažné práce študentov boli zastúpené aj v odbore Elektrotechnika a hardware. Prvé miesto získal študent 4. ročníka – Jakub Gača, s prácou Laboratórne zdrojové centrum. Na 2. mieste skončil Pavol Baran, ktorého práca niesla názov DRSSTC. Svojimi výrobkami obohatili študenti aj súťažný odbor Tvorba učebných pomôcok a didaktické technológie. Prvé miesto v tejto kategórii patrilo Samuelovi Bilému, ktorý pripravil ako učebnú pomôcku kvíz Mobilná aplikácia. Na 2. mieste sa umiestnila dvojica, Martin Olejár a Stanislav Soták, ktorí vystúpili so svojou prácou Robot sledujúci čiaru. Do tohtoročného školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti sa zapojili študenti s množstvom zaujímavých prác, ktoré získali špeciálne ocenenie. Po ukončení súťaže bola pre verejnosť sprístupnená prehliadka víťazných výrobkov, kde študenti záujemcom prezentovali výsledky svojej práce. Do krajského kola SOČ postupujú spomínaní študenti, ktorých výrobky ako najlepšie ocenila odborná hodnotiaca komisia a umiestnili sa na 1. a 2. mieste. Veríme, že študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Prešov budú na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti čo najúspešnejší.

Mgr. Ivana Kurtyová

Súťaž o najlepšiu počítačovú hru

V októbri školského roka 2015/2016 bol v našej škole vyhlásený 2. ročník Súťaže o najlepšiu počítačovú hru. Do súťaže sa zapojili študenti Miroslav Dzuriš z triedy IV.SA, Jozef Ferko z triedy III.SB, Filip Farkaš z triedy III.C a prváci – Michal Breškovič z I.B a Adam Futáš z I.C. Rozhodnúť o víťazovi v tejto súťaži mohli všetci, a to hlasovaním v ankete na web stránke našej školy. Po ukončení hlasovania sú výsledky nasledovné: 1.miesto získal študent Miroslav Dzuriš za hru Povstanie novín, ktorá bola naprogramovaná v jazyku Python 2.7.11 a pygame 1.9.2a0. Za svoju hru získal 134 hlasov. 2.miesto získal Jozef Ferko za hru BlackJack naprogramovanú v jazyku Java. Získal 85 hlasov. 3.miesto získal Filip Farkaš za hru Gonar naprogramovanú v jazyku Java s použitím knižnice libGDX, ako aplikácia pre zariadenia pracujúce pod OS Android. Získal 62 hlasov. 4.miesto získali Michal Breškovič a Adam Futáš, ktorí vytvorili hru Robot v jazyku Python, v programe Blender s použitím Blender Game Enginu. Hlasovalo za ich hru 31 ľudí. Všetkým súťažiacim gratulujeme, no zvlášť chceme vyzdvihnúť prácu prvákov, ktorí svojimi schopnosťami a usilovnosťou boli schopní zapojiť sa do súťaže. Dúfame, že na druhý školský rok sa zapojí do tejto súťaže väčší počet študentov, ktorí prekročia svoj tieň a zviditeľnia svoje schopnosti a vedomosti všetkým z nás.

Ing. Mária Šandrejová

Druháci na lyžiach

lyziarsky-vycV termíne od 29.2.2016 do 4.3.2016 sa konal LVK pre žiakov II. ročníka v Lyžiarskom stredisku Vernár - Studničky. Zúčastnili sa ho triedy II.A, II. F a II.SA a celkovo 74 študentov. Dozeralo na nich päť učiteľov – Mgr. Štefan Dankovič, PaedDr. Eva Buzgová, Ing František Moyzes, Ing Ljuba Krišová a Ing Mária Sláviková. Študenti boli ubytovaní v obci Vernár v penziónoch Suchá a Sabina, kde bola zabezpečená aj strava. Každý deň sa dopravovali do strediska vzdialeného od ubytovní zhruba 2 kilometre kyvadlovou dopravou dvakrát do dňa. V prvý deň sa študenti rozdelili do piatich lyžiarskych družstiev podľa výkonnosti. Šieste družstvo tvorili snowboardisti. Prvý večer patril prednáške o lyžiarskom bielom kódexe, poučeniu o poriadku LVK, zadeleniu do družstiev a dennému režimu LVK. Nasledujúce dni prebiehal výcvik po družstvách podľa plánu. Študenti sa postupne zlepšovali a hlavne dve družstvá začiatočníkov robili veľké pokroky. Aj snowboardisti sa zlepšovali každým dňom pod dohľadom svojho inštruktora. Svahy v stredisku boli vzhľadom na teplé počasie upravené veľmi dobre, aj keď v poobedňajších hodinách sa už sneh stával kašovitým a ťažším. V stredu študenti absolvovali prechádzku po okolitej krásnej prírode a večer zdravotnícku prednášku pod dohľadom zdravotníčky kurzu. Okrem denných rozkazov si krátili večerné chvíle hraním kariet, stolného futbalu, biliardu či stolného tenisu. Vo štvrtok sme zorganizovali preteky v slalome, aby si študenti navzájom zmerali svoje sily a porovnali sa. Víťazom medzi snowboardistami sa stal Jakub Hrušecký z II.A, medzi lyžiarmi začiatočníkmi zvíťazil Lukáš Mikolaj z II.F a v pretekoch pokročilých vyhral Marek Nagy z II.A. Okrem pretekov sme vo štvrtkový večer vyhodnotili aj kultúrnu súťaž, ktorej témou bolo zložiť pieseň kurzu. Víťazom sa stala trieda II.SA. Víťazi jednotlivých disciplín dostali torty a rôzne sladké balíčky. Oba kurzy splnili svoj účel a veríme že v ich organizácii budeme pokračovať aj v ďalších rokoch. **Text víťaznej skladby:** *Lyžiarsky výcvik v roku dvadsať jedna šesť* *Dankovič velí kurzu, nikto nemá stres.* *Kormaník šliape svah jak včera tak aj dnes,* *z vleku sa mu smeje celý náš lyžiarsky zväz.* *V spoločenských miestnostiach kalčeto sa už hrá,* *každý si myslí, že esáčka nevyhrá.* *No náš postoj k tomu všetci poznáte,* *my vieme, že na nás nikto nemáte.* *Všetko je v plnom prúde* *a nikto nemá strach,* *o desiatej na izbách* *už nepočuť ani prach.* *My sme predsa SA,* *nikto sa nevzdá.* *V lyžovaní vynikáme,* *snowboard tiež vždy dobre dáme.* *Stále poobede obchod nás nikdy neminie,* *Horalky, čokolády a alko alebo radšej nie.* *Potom príde večera, po večeri rozkaz,* *povedia nám, kto bol dobrý, no my vieme,* *že každý z nás.* *Všetko je v plnom prúde* *a nikto nemá strach,* *o desiatej na izbách* *už nepočuť ani prach.* *My sme predsa SA,* *nikto sa nevzdá.* *V lyžovaní vynikáme,* _snowboard tiež vždy dobre dáme._

Mgr. Štefan Dankovič

Deň učiteľov

den-ucitelovDeň 31. marec 2016 bol pre nás všetkých trochu zvláštnejší než ostatné všedné dni. Takmer 90 pedagógov, bývalých zamestnancov, dôchodcov, nepedagogických pracovníkov a vedenie našej školy si v priestoroch reštaurácie Mladosť slávnostným posedením pripomenulo v zhone pracovných povinností milý sviatok – Deň učiteľov. Slávnosť otvorili zástupcovia študentov a školská kapela, ktorí svojím príhovorom, piesňou a kyticou kvetov vyjadrili svoju vďaku a úctu nám učiteľom. Potom sa slova ujal pán riaditeľ, Ing. Slavomír Kožár, MBA, ktorý nám všetkým poďakoval za vykonanú prácu, ktorá je skôr celoživotným poslaním. Rovnako zaprial všetko najlepšie a poďakoval sponzorom tohto stretnutia – jubilujúcim kolegom, ktorí v tomto období oslavujú svoje narodeniny – Ing. M. Vujčíkovi, Mgr. V. Hudáčkovi, Mgr. Ľ. Rešovskému, a obzvlášť RNDr. D. Tekeľovej, ktorá oslávi okrúhle jubileum. Pani zástupkyňa, Ing. J. Sakáčová, keďže nastúpila do školy spolu s D. Tekeľovou, si zaspomínala milými príhodami na ich spoločné pedagogické začiatky so študentmi krátko po skončení vysokej školy. Nasledoval slávnostný prípitok, obed a voľná zábava v rytme hudby a tanca a vzájomných srdečných rozhovoroch a spomienkach. Nech nás všetkých čaká ešte veľa takýchto príjemných spoločenských udalostí.

Mgr. Iveta Kovaľová

Marec v znamení maturít

skolsky-interUž roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. V našom prípade našli knihy útočisko hlavne v rukách našich štvrtákov, ktorí sa zodpovedne a svedomito pripravovali na maturitnú skúšku. Pevne veríme, že prebdené noci s knihami v rukách mali svoj zmysel a všetkým našim štvrtákom prinesú úspech v podobe získania maturitného vysvedčenia. V úvode mesiaca absolvovali všetky výchovné skupiny stretnutie, ktoré bolo zamerané na preventívne opatrenia pred užívaním návykových látok. Školská psychologička oboznámila všetkých študentov so sankciami plynúcimi z konzumácie a distribúcie zakázaných látok. Taktiež bola študentom poskytnutá možnosť anonymnej konzultácie a pomoci. Pevne veríme, že tieto a podobné opatrenia prispejú k redukcii počtu pravidelných aj občasných konzumentov návykových látok. Zo športového repertoára sa v tomto mesiaci okrem rutiny v podobe posilňovania a futsalu uskutočnil aj beh po schodoch a priateľský zápas vo volejbale na pôde SOŠ podnikania. Veľkonočný beh po schodoch už štvrtýkrát po sebe vyhral J. Frivaldský, ktorý sa zachoval veľmi šľachetne a svoju výhru rozdelil medzi druhé, tretie a štvrté miesto. Chutnú pizzu si nakoniec rozdelili T. Solomon, P. Nemergut a P. Potoček. Všetci účastníci boli odmenení veľkonočným čokoládovým vajíčkom. Volejbalový zápas nemohol skončiť inak ako jednoznačným víťazstvom nášho výberu. No víťazstvá nie sú vždy tie najdôležitejšie veci v živote. Podstatné je to, že chlapci si zašportovali, spoznali nových priateľov a príjemne sa zabavili. Z tých „teoretickejších aktivít“ študenti absolvovali besedu zameranú na sebaprezentáciu, opakovacie elektronické kvízy z odboru IST a ELE a v neposlednom rade veľmi zaujímavú prednášku „OD RasPi k autonómnej domácnosti“. Ako sa správne prezentovať? Ako urobiť dobrý prvý dojem? Ako sa predať? Takýmto otázkami čelili študenti štvrtého ročníka na besede zameranej na prezentáciu seba samého. Povestnú frázu: „Nikdy nebudeš mať druhú šancu urobiť prvý dojem“ si študenti dobre uvedomujú hlavne teraz, keď ich čakajú prijímacie pohovory do zamestnania alebo na vysoké školy. Študenti druhého ročníka absolvovali ďalšie zaujímavé elektronické odborné kvízy, na ktorých čelili otázkam z oblasti IT, hier, programov a elektroniky. Veľmi nás teší ich ochota a kreativita pri tvorbe otázok pre svojich rovesníkov. Najšikovnejší boli ako vždy odmenení chutnými maškrtami. Netypickou, ale o to zaujímavejšou aktivitou bola súťaž v skladaní 3D puzzle modelov áut. Do tejto aktivity sa zapojili aj dievčatá zo SOŠ podnikania, ktoré nás poctili svojou návštevou. Študenti boli rozdelení do dvojíc. Každá dvojica mala k dispozícii jeden rozložený model auta spolu s návodom. Po spustení časomiery sa študenti pustili do práce. Niektoré dvojice si najskôr roztriedili a usporiadali všetky časti puzzle a následne na to začali skladať. Iní zvolili taktiku „skúšaj dovtedy, dokým tam daná časť nebude pasovať“. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že chlapčenské dvojice poskladali modely áut podstatne skôr ako zmiešané dvojice. Najlepší zaznamenaný čas kompletného poskladania 3D modelu bol 20 minút, najhorší 80 minút.

Mgr. Tomáš Bosák

Vybrali sme sa pre nové inšpirácie

pardubice-jpg Hovorí sa, že nikomu neprospieva izolovanosť. Na pozvanie Ing. Ladislava Štěpánka, riaditeľa Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej a vyššej odbornej školy v Pardubiciach, som sa v dňoch 21.3. až 23.3.2016 s kolegami Ing. Macejom a Ing. Ambrozym zúčastnila študijného pobytu na spomínanej škole. Videli sme veľa zaujímavých vecí a spoznali veľa milých ľudí. Je to škola podobného zamerania, ako je naša, a teda aj vízie a problémy, s ktorými sa vo vyučovacom procese stretávajú, sú podobné. Najviac nás zaujala spolupráca školy s liečebným ústavom pre neurologické a ortopedické choroby. V čom spočíva? Predstavte si počítačovú hru „zbieraj do košíčka jabĺčka zo stromu“ spojenú so systémom KINEKT. Choré detičky majú na veľkej obrazovke jabloň s niekoľkými jabĺčkami a sestrička presunie myšou prázdny košík na ľavú stranu obrazovky. Po nakalibrovaní pozície osoby pred obrazovkou môže cvičenie začať. Pacient je nútený vykonávať presné pohyby a viete si predstaviť, že takáto rehabilitácia je pre deti zábavnejšia. Zúčastnili sme sa aj niekoľkých vyučovacích hodín. Zaujímalo nás, či elektronika a elektronické merania sú u nich tiež strašiakom, či a ako sa im darí zavádzať do výučby nové technológie, aké majú skúsenosti so samostatnými projektmi štvrtákov... a ešte mnohé iné veci. Už aj predošlé návštevy delegácie z Pardubíc a naša návšteva v minulom roku u nich priniesli nové podnety a to všetko smeruje k tomu, že naše školy budú spolupracovať na spoločných projektoch. V blízkej budúcnosti by sa mala uskutočniť aj výmena 10 študentov a troch pedagógov z oboch škôl, najprv v Pardubiciach a potom v Prešove. Myslím, že sa máte na čo tešiť.

Ing. Judita Sakáčová

V telocvični školy bude rušno!

Medzirezortná komisia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Ministerstvo) vyhodnotila žiadosti zaslané v rámci rozvojových projektov zameraných na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Úspešným žiadateľom bola aj naša škola projektom TELOCVIČNA, ktorému Ministerstvo a zriaďovateľ VÚC v rámci kapitálových výdavkov prispejú celkovou sumou 36 750,- €. snimka-obrazov Teda v nasledujúcom období nás čakajú prípravné práce a počas hlavných prázdnin nás čaká riadna fuška: - demontáž starých v smole zaliatych parkiet, - vyrovnanie podlahy, - dodávka a montáž parozábrany, - dodávka a montáž pružného 2-vrstvového roštu z mäkkého dreva vrátane pružných podložiek, - dodávka a montáž tretej vrstvy pružného roštu zo suchých dosák, - dodávka a montáž športových parkiet, - dodávka a montáž prechodových líšt, - brúsenie a lakovanie (základný lak + 2 x vrchný protišmykový lak), - maľovanie čiar a loga školy, - režijné náklady – spotrebný materiál, dopravné náklady, náklady na záverečné upratovanie, nepredvídané náklady. V rámci projektu bude dodané aj vybavenie telocvične: - dodávka a montáž 2x – basketbalová konštrukcia, basketbalová doska, basketbalová obruč, basketbalová sieťka, - dodávka a montáž 2x – montážne puzdro volejbalových stĺpov, volejbalové stĺpy, mechanizmus napínacieho zariadenia, volejbalové kryty podlahy s rámom vložené do podlahy.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Posuňme našich študentov do budúcnosti

V rámci výzvy pre rozvojové projekty grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016 škola podala 30.3.2016 žiadosť projektu Posuňme našich študentov do budúcnosti. Cieľom projektu je zaviesť pre študentov študijného odboru Informačné a sieťové technológie inovácie vo výučbe programovania a informatiky prostredníctvom humanoidného robota NAO. Choreografie činnosti robota je možné programovať bez ovládania programovacieho jazyka a necháva študentov objavovať všeobecnú logiku, algoritmizáciu, či kľúčové pojmy programovania. Častejšie však študenti budú využívať kódovanie v jazykoch C, Python, Java, Matlab, LabView ... Dôležitou oblasťou je aj objavovanie rôznych oblastí výskumu v robotike a preskúmanie schopností robota NAO: videnie, spracúvanie audio vnemov, riadenie, plánovanie, navigácia... Predpokladaný rozpočet projektu je 6 346,- €

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Rádioaktivita okolo nás

Výsledkom týždennej stáže riaditeľa pardubickej školy DELTA – Střední škola informatiky a ekonómie, v našej škole je podaný spoločný projekt v rámci výzvy ERASMUS+ v oblasti spolupráca pre inovácie a výmeny osvedčených postupov s názvom Rádioaktivita okolo nás. Tretím partnerom je škola Zespol Szkol Technicznych i Placowek im. St. Staszica v Nowom Targu v Poľsku. Témou projektu je meranie rádioaktivity zariadeniami SEACAST. Myšlienka vznikla v Japonsku v roku 2011 po havárii jadrovej elektrárne Fukušima. Mnoho ľudí sa zaujíma o meranie rádioaktivity a zdieľanie ich výsledkov. Táto aktivita sa šíri aj do európskych krajín. Študenti troch škôl na spoločných stretnutiach sa oboznámia s problematikou merania, potrebnej elektroniky, analýzy nameraných údajov a vizualizáciou zdieľaných údajov v troch mestách v troch krajinách. Spolupráca bude prebiehať v ANJ, budú využívať programovací jazyk C# a technológie pre tvorbu WEB stránok. Projekt predpokladá, že zo strany našej školy sa zapojí jedna trieda – 30 študentov, predpokladaná doba projektu je október 2016 – apríl 2018 a celkový rozpočet projektu je 70 000,- €.

Mgr. Marta Kožárová

Implementácia moderných technológií do výučby

Jednou z hlavných vízií školy je, aby výučba v každom študijnom odbore sledovala trendy v danom hospodárskom odvetví. Chceme tým docieliť vysokú odbornosť výučby a čo najlepšie uplatnenie našich absolventov na trhu práce. Nájsť finančné prostriedky, ktoré sú podmienkou pre naplnenie takýchto vízií je možné odpovedaním na rôzne výzvy o granty a predkladať projekty. V marci tohto roku sme podali žiadosť o financovanie rozvojového projektu na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2016 pod názvom Implementácia moderných technológií do výučby, ktorý má dve časti – Inteligentná inštalácia a Riadiace systémy na báze PLC. Zavádzanie SMART technológií, t.j. aj inteligentnej inštalácie do výučby, je jedným z dôležitých motívov, ktoré zapadajú do týchto vízií. Tematiku inteligentných inštalácií plánujeme zaviesť do výučby v predmetoch elektroenergetika a prax. Zakúpením konkrétnych, v praxi využívaných komponentov pre túto výučbu, očakávame zvýšenie atraktívnosti a efektívnosti výučby, ako aj úzku prepojenosť s praxou. Daná technológia sleduje súčasný rozvoj mikroprocesorovej techniky, kde je zásadný prelom v zavedení systémovej inteligentnej elektrickej inštalácie v objektoch budov inak nazývaný systémové riadenie zariadení budovy. Výhodou je zvýšenie komfortu a variability elektroinštalácií, možnosť ľahko elektroinštaláciu rozšíriť a zmeniť funkcie vypínačov, ako aj ovládanie na diaľku. Inštalačný zbernicový systém v budove umožňuje ovládať osvetlenie (spínanie, stmievanie), ovládať žalúzie (rolety, markízy), ovládať vykurovanie a klimatizáciu (vrátane merania a regulácie), riadiť odber energií, zabezpečiť ochranu objektu, zabezpečiť požiarnu signalizáciu, diaľkové ovládanie a kontrolu stavu vybraných funkcií po telefóne. Programovateľné logické automaty (PLC – ProgrammableLogicControllers) sú dôležitým automatizačným prostriedkom používaným nielen v rôznych oblastiach priemyslu, ale aj v doprave, službách, obchode ako aj pri správe budov. Na základe širokého využitia programovania zariadení PLC a podľa prieskumu na trhu práce je programovanie na báze PLC veľmi žiadané. Výučba spomínaných vedomostí a zručností je zaradená do tretieho ročníka v predmete Výpočtová technika v odbore elektrotechnika so zameraním na priemyselnú informatiku a elektroenergetiku. Výučba pokračuje vo štvrtom ročníku v predmete Riadiace systémy v odbore elektrotechnika so zameraním na priemyselnú informatiku. Na tieto predmety je vybavená odborná učebňa riadiacich systémov s PLC firmy Siemens rady 1200, CPU 1214 DC/DC/DC. Kvalita výučby získa vyšší rozmer, ak ku týmto zariadeniam budú vyrobené panely na testovanie ladených riadiacich programov. Pripojenie rôznych vstupných a výstupných zariadení k PLC ako spínač, optočlen, potenciometer, tlačidlá, prepínače, akustický piezoelektrický menič, jednosmerný motorček a krokový motorček umožní tvorbu širokej škály praktických zadaní pre študentov. Názornosť výučby prinesie zvýšenie zručnosti študentov v práci s PLC. Podobné cvičné zariadenia na trhu nie sú, resp. sú značkové a teda finančne nákladné. Projekt predpokladá zo zakúpených súčiastok svojpomocne vyrobiť 14 kusov testovacích panelov. Bude naše úsilie korunované úspechom? Držme si prsty, veď výučba bude určite zaujímavejšia.

Ing. Judita Sakáčová

Vyhodnotenie súťaže EleSparks

Metodický útvar cudzích jazykov pripravil už 2. ročník súťaže družstiev v anglickom jazyku pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka základných škôl pod názvom „EleSparks” (elektrické iskričky). Súťaž pozostávala z dvoch domácich kôl, v ktorých žiaci absolvovali online testy a tí najlepší boli pozvaní k nám, kde v príjemnom prostredí jazykových učební prebiehalo školské kolo súťaže. Úlohou tímov bolo spoločnými silami úspešne zvládnuť počúvanie a čítanie s porozumením, pár gramatických cvičení, porozprávať príbeh podľa obrázka a napísať esej na zadanú tému. Súťažné tímy ukázali veľmi dobrú znalosť angličtiny, žiaci boli sebavedomí a vynaliezaví v riešení jednotlivých úloh. Tí najlepší boli odmenení hodnotnými cenami. A ktorí to boli? 1. miesto Team Edge z Cirkevnej ZŠ na ulici 9.mája zo Sabinova 2. miesto Bobafet zo ZŠ v Hanušovciach 3. miesto Team ZŠ Kapušany Veríme, že aj budúci rok sa v našej škole stretneme s mladými, šikovnými angličtinármi, ktorí ukážu svoju jazykovú pohotovosť, tvorivosť, hravosť a zmysel pre prácu v tíme.

Mgr. Emília Čulková

Aktivity tried

Návšteva unikátnej technickej pamiatky

vodarenska-veKým sa naši páni štvrtáci trápili nad maturitnými monitormi z cudzích jazykov, my sme sa spolu s našou pani profesorkou triednou vybrali na prehliadku unikátu, ktorý nemá žiadne mesto na Slovensku – a tým je vodárenská veža v obytnej štvrti nazývanej Táborisko. Dozvedeli sme sa, že táto veža bola postavená v prvej polovici 20. storočia ako súčasť projektu vodovodnej siete a nachádzal sa na nej rezervoár s objemom 350 metrov kubických. Objekt, ktorého výška je 29 m, sa neskôr prestal používať na pôvodné účely, bol prestavaný. V dolnej časti vybudovali reštauráciu a obchod a na jej vrchole vznikli presklené vyhliadkové priestory. Takmer tri desaťročia bola nevyužívaná, chátrala, teraz je už však v „novom šate“ a ponúka výhľad na celý Prešov, dokonca až na Tatry. My sme ich síce nevideli, ale aj tak sme si poriadne užívali výhľady na panorámu Prešova a jeho širokého okolia. Na veži sme strávili príjemné dopoludnie, ktoré ubehlo príliš rýchlo. Určite sa sem ešte vrátime.

Kolektív I.A

Exkurzia vo firme Ploskon AT

ploskon-at-2-bBlížilo sa trojdňové obdobie písomných maturitných skúšok a ako býva zvykom, triedy chodia na rôzne exkurzie do firiem s im blízkym zameraním. Týždeň pred maturitami nám pán profesor Kolarčik oznámil, že navštívime firmu Ploskon AT, ktorá vyrába rôzne snímače. V deň maturít sme sa stretli na zastávke MHD blízko firmy. Spoločne sme sa vybrali k budove firmy, kde nás už čakal jej riaditeľ. Rozdelili sme sa na tri skupiny a začala exkurzia. Prv sme sa trochu porozprávali s riaditeľom o našom odbore, čo chceme robiť v budúcnosti a pod. Dozvedeli sme sa aj o firme, niečo zo zákulisia firmy a zopár zážitkov pána riaditeľa. Potom sme sa šli pozrieť priamo na výrobu snímačov. Pracovalo tam asi 6 ľudí, ktorí boli ochotní ukázať nám, čo a ako robia. Po vystriedaní všetkých troch skupín sme sa spoločne sfotili pred budovou firmy. A tu sa náš výlet vo firme Ploskon AT končí. My sme si z toho odniesli cenné rady, poučenia a peknú spomienku.

Juraj Dobrovič, II.B

Bowling

bowling-2-c-jpgNáš spolužiak Maiky ako prvý z triedy dovŕšil vek dospelosti a rozhodol sa patrične to osláviť. Celú triedu pozval na bowling do Sabinova. Kým sa maturanti trápili s testom z anglického jazyka, my sme si užívali príjemný deň. Po ceste vláčikom a krátkej prechádzke sme dorazili na miesto. Rozdelili sme sa a začali hrať. Najviac sa darilo oslávencovi, ktorý získal 117 bodov. Hneď za ním skončil Jany so 114 bodmi a na treťom mieste Paťo s 99 bodmi. Niektorých ostrieľaných hráčov trochu škrelo, že Juraj, ktorý hral prvýkrát, získal 92 bodov. Ani naša Antónia sa nedala zahanbiť – získala 97 bodov. Kofola tiekla prúdom a keď Maiky priniesol čerstvé, do chrumkava vypečené pizze, k spokojnosti nám už nič nechýbalo. Bowling nás tak zaujal, že sme si nevšimli, ako ten čas letí. Po troch hodinách sme sa spokojní a šťastní pobrali domov. Maiky, ďakujeme a prajeme ti všetko najlepšie.

Kolektív II. C

Návšteva Global Logic

global-logic-2Dňa 16. 03. 2016 sa trieda II.SB zúčastnila exkurzie v IT spoločnosti Global Logic v Košiciach. Exkurzia sa konala v rámci triednych akcií počas písomných maturitných skúšok z cudzieho jazyka. Študenti si tam mohli pozrieť interiér firmy, vypočuli si prednášku o firme a taktiež zažili pracovnú atmosféru pri prehliadke spoločnosti počas pracovného nasadenia zamestnancov.

Ing. Peter Gašparik

V košickej zoo

v-kosickej-zooV stredu, 16.3.2016, sme sa celá trieda spolu s triednou profesorkou vybrali do košickej zoo. Keď sme tam prišli, kúpili sme si vstupenky a išli sme sa pozrieť na zvieratká. Videli sme tam rôzne druhy zvierat. Pri vchode boli pustené pávy, ktoré okolo nás chodili a boli úžasne sfarbené. V teráriu boli rôzne hady a chameleóny, ktoré sa ani nepohli. Niektoré zvieratá sme ani nevideli, lebo boli ešte zazimované. Po prejdení celej zoologickej záhrady a náučného chodníka rastlín a kvetenstva sme chceli ísť ešte do Dinoparku, ale bol zatvorený, ale to nám nevadilo, lebo sme si prezreli zaujímavé druhy zvierat. Prežili sme spolu veľa zábavy a v zdraví sme sa vrátili domov.

Jozef Pašeň, III.A

Vrtuľníkové krídlo Prešov

vrtulnikove vrtulnikove vrtulnikoveDňa 16. marca 2016 v dopoludňajších hodinách (od 08:45 do 11:30 hod.) sa triedy I. F, II. F a III. F pod dozorom svojich triednych profesorov (Ing. Pastirová, Ing. Moyzes a Ing. Krišová) zúčastnili návštevy priestorov vojenského útvaru – Vrtuľníkové krídlo Prešov, za účelom ukážky celého daného útvaru. Táto návšteva bola konzultovaná a realizovaná pplk. Ing. Klučerovským. Uvedená návšteva bola zameraná na spoznanie vrtuľníkového krídla, nakoľko daný útvar neoddeliteľne patrí medzi dôležité organizácie nášho mesta a spoločenského života. Návšteva bola organizovaná vysoko profesionálnym prístupom pplk. Ing. Klučerovského, ktorý nás formou prezentácie zoznámil s históriou, súčasnosťou a poslaním celého útvaru, previedol nás celým týmto útvarom, letiskom. Reálne sme mohli vidieť hasičské vojenské autá a vojenské vrtuľníky. V daných priestoroch nás sprevádzali a podávali nám potrebné informácie ďalší profesionálni zamestnanci útvaru. Poskytovanie pátracej a záchrannej služby na území SR, plnenie úloh národného a medzinárodného krízového manažmentu s dôrazom na prepravu osôb, materiálu, vykonávanie prieskumu, lokalizáciu a likvidáciu požiarov – to je poslaním Vrtuľníkového krídla Prešov. Bol to veľmi zážitkový deň a všetkým daným zamestnancom útvaru, a predovšetkým pplk. Ing. Klučerovskému, zaň ďakujeme.

Ing. Vladimíra Pastirová

Prednášky na pôde Prešovskej univerzity

prednasky-naDňa 16.3.2016 študenti I.B, I.SB, II.A, III.B, III.SA a III.C strávili príjemný deň na pôde Prešovskej univerzity. Postarala sa o to Katedra fyziky, matematiky a techniky. Študentov čakalo dopoludnie vyplnené prednáškami s fyzikálnou tematikou. Úvod bol venovaný vysokým energiám a CERNu, ktoré zaujímavým spôsobom prednášal RNDr. Sergej Iľkovič, PhD. Potom prišla na rad zaujímavá biofyzika a jej uplatnenie v praxi, ktoré študentom prednášala RNDr. Katarína Šterbáková, PhD. Počas prestávky si niektorí študenti vyskúšali, aká je kapacita ich pľúc. Záver prednášky bol venovaný astronómii na dosah a RNDr. Márii Csatáryovej, PhD. Pre všetkých to bolo príjemne strávené dopoludnie na Prešovskej univerzite, ktoré vyzerá to tak, nebude asi posledné.

Mgr. Mária Solarová

V deň maturít z cudzích jazykov sme s p. profesorom Gašparíkom navštívili pobočku americkej IT firmy na Slovensku a toto sme tam zažili: • videli sme, ako to funguje v praxi, • dozvedeli sme sa, akých zamestnancov potrebujú, • okrem iného sme si urobili pekný výlet do Košíc, • vypočuli sme si zaujímavú prednášku o projektoch, na ktorých firma pracuje, • prežili sme klasický pracovný deň so zamestnancami, • zistili sme, po akých technológiách je dopyt, • videli sme projekty pre svetoznáme firmy, • nová motivácia k učeniu, • prežili sme príjemný deň plný nových informácií.

Daniel Košč, II.SB

Banková finančná gramotnosť

.jpgMÚ EKO, Ing. Vladimíra Pastirová, vyučujúca odborných predmetov v spolupráci s VÚB, a. s. – Peter Čoros, osobný bankár a poradca, v dňoch 3. až 4. marca 2016 organizovala pre študentov 4. ročníka v rámci predmetu EKO workshop – Banková finančná gramotnosť. Daný workshop sa vďaka pánovi Čorosovi veľmi profesionálne zameral na finančnú gramotnosť v oblasti bankového sektoru, na základné informácie bankových pojmov, základné informácie jednotlivých typov úverov, ich výhody a nevýhody, porovnanie bankových a nebankových subjektov, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením, ako ich zvládnuť, kreditné karty, debet, študentské pôžičky, úrokové sadzby, RPMN, informácie pre bežného klienta. Workshop bol realizovaný aj modelovými situáciami zameranými na voľbu úveru a kúpu nehnuteľnosti v bežnom živote, na ich možnosti, voľby a spôsoby výberu a realizácie. Študentom sa daný workshop veľmi páčil, pýtali sa, informovali a vedeli v niektorých prípadoch veľmi pohotovo reagovať a odpovedať, za čo boli pochválení. Študenti vysoko ohodnotili, že sa na danom workshope neponúkali produkty a služby VÚB, a. s., ale reálne sa im podali informácie, ktoré potrebovali vedieť. Zaujímavosťou bola taktiež informácia, že pán Čoros je bývalým absolventom elektrotechnickej priemyslovky v odbore ELE a svoje profesijné uplatnenie našiel v ekonomickej oblasti.

Ing. Vladimíra Pastirová

Deň žien v SPŠE Prešov

mdz-jpgDeň 8. marec je Medzinárodným dňom žien. Tento deň slávia všetky ženy ako svoj sviatok už od roku 1908, kedy si pripomíname výročie štrajku, do ktorého vstúpilo 40 000 newyorských žien, pracujúcich ako krajčírky, ktoré bojovali za zrušenie 10-hodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Od tohto roku je tento deň medzinárodne uznávaným sviatkom. V deň tohto sviatku sú ženy obdarovávané nádhernými kyticami kvetov, sladkými dobrotami či inými milými darčekmi. 8. marec 2016 patril aj ženám v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. Riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, MBA, sa prihovoril všetkým ženám, poďakoval im za ich prácu a vyzdvihol ich dôležitosť v živote. Každá jedna z prítomných žien bola obdarená ružou a milým darčekom od zamestnávateľa – darčekovými kupónmi. Pri šálke kávy a chutnom koláči si kolektív žien posedel a poklebetil. Ďakujeme všetkým, ktorí nám, ženám, tento deň spríjemnili.

Mgr. Ivana Kurtyová

Biblická olympiáda

biblicka-olympDňa 10. 3. 2016 sa v priestoroch RKFÚ Kráľovnej pokoja na Sídlisku III v Prešove zhromaždili družstvá zo základných aj stredných škôl, aby súťažili v Okresnom kole Biblickej olympiády. Medzi stredoškolákmi sme mali zastúpenie aj my. Družstvo v zložení: Marek Palko (I.A), Lenka Vaňová (II.SB) a Zuzana Damankošová (II.SB) zabojovalo o prvé priečky. V tvrdej konkurencii nakoniec získali krásne 2. miesto, so stratou 2 body na víťaza. Ďakujeme im za výbornú prípravu a reprezentáciu školy.

Helena Štrbová

Matematická súťaž KLOKAN

matematicky-klUž niekoľko rokov sa naši študenti zapájajú do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete – MATEMATICKÝ KLOKAN. Táto jednorazová súťaž prebehla 21. marca 2016 na štyroch svetadieloch v približne šesťdesiatich krajinách. Z našej školy sa do súťaže tento rok zapojilo 44 študentov 1. a 2. ročníka, ktorí patria do kategórie Kadet O12 a 35 študentov 3. a 4. ročníka, ktorí súťažili v kategórii Junior O34. Výsledky súťaže budú zverejnené organizátorom najskôr 11. 4. 2016 na stránke www.matematickyklokan.sk . Každý súťažiaci dostane diplom a všetci budú zaradení do žrebovania, v ktorom štyria výhercovia získajú tablety. Desať najúspešnejších stredoškolákov zo Slovenska sa v auguste 2016 zúčastní Medzinárodného tábora najúspešnejších riešiteľov Klokana. Uvidíme, či medzi nimi bude aj študent našej školy.

Mgr. Mária Solarová

Globálne podnikanie a globalizácia

eko-beseda-jpgDňa 21. marca 2016 sa študenti triedy III.F zúčastnili workshopu spojeného s videokonferenciou na tému „Globálne podnikanie a globalizácia“, ktorý organizovala nadnárodná spoločnosť Siemens a uskutočnil sa v spolupráci s JA Slovensko, n. o. Ing. Ladislav Šimčík porozprával študentom o svojej práci vo firme a oboznámil ich s históriou a súčasnosťou spoločnosti. Poukázal na to, že hlavným predstaviteľom medzinárodného koncernu Siemens na Slovensku je spoločnosť Siemens, s.r.o. K hlavným činnostiam spoločnosti patrí predaj, projektovanie, servis a ďalšie služby v oblastiach priemyslu, energetiky, zdravotníctva a miest a infraštruktúry. V roku 2012 si Siemens pripomína 110 rokov pôsobenia na Slovensku. Následne pracovníčka kompetenčného centra v Žiline prostredníctvom videohovoru predstavila študentom možnosti spolupráce so strednými a vysokými školami, priblížila im sociálnu politiku spoločnosti a poukázala na možnosti zamestnania sa po ukončení štúdia v oblastiach projektového riadenia, programovania, ale aj v ekonomickej oblasti. V rámci diskusie sme rozprávali aj o využívaní SAP-u, ktorý táto spoločnosť používa v komunikácii a účtovníctve. V závere študenti vypracovali krátky test, ktorý obsahoval otázky týkajúce sa histórie a súčasnosti Siemensu.

Ing. Ljuba Krišová

English Test Competition

english-test-coDňa 23.3.2016 dostali vybraní študenti prvého ročníka opäť možnosť otestovať si svoje vedomosti z anglického jazyka v online súťaži English Test Competition, ktorá je založená na originálnych testoch z anglického jazyka. Vyhodnocuje sa iba dosiahnutý bodový výsledok a v prípade zhodných bodov rozhoduje čas. Úlohou študentov bolo odpovedať na 65 otázok z vybraných gramatických okruhov. Druhá časť testovania sa uskutoční v máji, kde budú tí istí študenti riešiť druhú časť úloh. Týmto spôsobom majú možnosť porovnať si svoje vedomosti z anglického jazyka s ostanými rovesníkmi a dozvedieť sa svoju percentuálnu úspešnosť. Držíme palce!

Mgr. Jana Feňovčíková

Obvodné kolo vo florbale

obvodne-kolo-vV marci sa naši študenti zúčastnili obvodného kola vo florbale študentov stredných škôl. V skupine sme mali za súperov Gymnázium, Solivarská, ktorých sme porazili 2:1, Evanjelické gymnázium sme zdolali 5:1 a SOŠ obchodu a služieb sme porazili v pomere 5:2. Tak ako v minulom roku, aj teraz o postupe rozhodoval zápas proti favorizovaným domácim, SŠ Ľ. Podjavorinskej. Odohrali sme veľmi dobrý zápas. Na postup sme potrebovali víťazstvo. Vo vyrovnanom a krásnom zápase sme nakoniec prehrali 4:6 a prvenstvo v skupine a postup získal náš súper. Napriek prehre v tomto stretnutí ďakujem všetkým reprezentantom za oduševnený výkon a snahu. Družstvo SPŠE tvorili: Damián Imrich, Kristián Aštary, Martin Kovalčík, Lukáš Bača, Maroš Jakubčo, Dávid Rusnáček, Peter Kertys, Roman Čech, Jakub Piga, Jakub Tulka, Marek Tartaľ a Jakub Tomáš.

Mgr. Štefan Dankovič

Písomné maturitné skúšky

pisomne-maturV dňoch 15. – 17. marca 2016 prebiehali na všetkých slovenských stredných školách písomné maturitné skúšky. Na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove sa písomnej časti maturitných skúšok zúčastnilo 156 študentov zo 6 tried. Písomné maturitné skúšky sa začali predmetom slovenský jazyk a literatúra, kde 156 študenti absolvovali test a písomnú slohovú prácu. Streda patrila cudzím jazykom, kde 134 študentov vykonávalo test a písomnú slohovú prácu z anglického jazyka v úrovni B1 a 22 študentov v úrovni B2. Písomné maturitné skúšky sa zavŕšili testom z matematiky, ktorá bola dobrovoľnou maturitnou skúškou a prihlásilo sa na ňu 93 študentov. Aj v tomto školskom roku prebehla elektronická forma maturitnej skúšky, ktorú z daného počtu absolvovali 30 študenti zo slovenského jazyka a literatúry a 38 študentov z matematiky. Písomné maturitné skúšky preverili vedomosti a schopnosti našich študentov, ktoré nadobudli počas 4-ročného štúdia na našej škole. Veríme, že výsledky budú čo najlepšie a pre našich štvrtákov budú ďalším krokom k ústnej časti maturitných skúšok za zeleným stolom.

Mgr. Ivana Kurtyová

Od RaspberryPi k inteligentnej domácnosti

jhesdw-jpgDňa 3.3.2016 sa po vyučovaní vo videokonferenčnej učebni školy uskutočnila zaujímavá prednáška Od RaspberryPi k inteligentnej domácnosti za pár minút, obsahom ktorej bolo využitie mikropočítačov na hrane ich možností. Na veľmi zaujímavej prednáške o embedidovaných systémoch, ktorá bola podaná s praktickými ukážkami, dostupnými knižnicami a tutoriálmi sa zúčastnilo viac ako 60 študentov a profesorov školy. Prednášal Slavomír Kožár, študent Otvorenej informatiky ČVUT Praha.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Olympiáda v ruskom jazyku

Dňa 13. marca 2016 sa študent II.C triedy Marko Barník-Krivánek, víťaz školského kola, zúčastnil krajského kola olympiády v ruskom jazyku, ktorá sa konala na ZŠ Mukačevská, Prešov. Súťažil v kategórii B2, do ktorej patrili študenti stredných škôl, vrátane gymnázií, s počtom vyučovacích hodín ruského jazyka nad 350. Účastníci museli preukázať svoje vedomosti v ruskej gramatike, slovnej zásobe, kulturológii. V konverzačnej časti bolo potrebné pohotovo reagovať na rôzne situácie. Umiestnil sa na piatom mieste z desiatich súťažiacich. Možno konštatovať, že napriek náročnosti súťaže, Marko dôstojne reprezentoval školu s technickým zameraním.

Mgr. Viktória Poliaková

Stretnutie s potencionálnym investorom

sario-jpgDňa 22.3.2016 sa uskutočnilo na pôde školy stretnutie s potencionálnym priemyselným investorom z Japonska na východe Slovenska. Súčasťou priemyselnej investície, ktorá má vytvoriť niekoľko 100 pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou, je aj zriadenie vývojového centra s cca 100 vývojármi. Stretnutie sa uskutočnilo za prítomnosti agentúry SARIO a bolo zamerané hlavne z pohľadu dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Návšteva v Lear corporation

lear-jpgPani Daniela Petriková, plant manager firmy Lear corporation, pozvala na 8.3.2016 zástupcov odborných škôl do priestorov firmy na stretnutie, ktoré by mohlo byť začiatkom vzájomne výhodnej spolupráce. Stretnutia som sa zúčastnila s Ing. Kožárom, MBA. Výroba firmy je zameraná na kovovú časť sedadiel do áut svetových značiek a iste si viete predstaviť, že kvalita a cena výrobkov sú tie parametre, ktoré sú na každom pracovisku najsledovanejšie. Všetko, čo firma dosiahla, je výsledkom práce zamestnancov a čo je vzácne – bez štátnych dotácií. Veľmi nás potešilo, že sme mali možnosť stretnúť aj šikovných absolventov našej školy, ktorí sú vedením firmy vysoko cenení. Tak zo strany firmy, ako aj zo strany našej školy bola nastolená otázka „Čo ďalej?“ Firma má eminentný záujem o kvalitných ambicióznych zamestnancov a my dúfame a veríme, že ich nájde aj v radoch našich absolventov v najbližších rokoch. V záujme toho sa budeme snažiť konzultovať s firmou aktualizáciu školského vzdelávacieho programu, veď držať krok s praxou patrí k hlavným víziám školy.

Ing. Judita Sakáčová

Zásady správneho návrhu DPS

navrhy-dps-jpg Dňa 22.3.2016 sa v OUE uskutočnil workshop „Zásady správneho návrhu DPS“, ktorý bol určený pre vyučujúcich odborných elektrotechnických predmetov. Lektorom bol Ing. Matej Žiga z firmy Elcom. Na workshope boli odprezentované príklady správneho, resp. nesprávneho návrhu DPS.

Ing. Juraj Budiš

SPONZORI