2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

SPŠE Prešov aj naďalej medzi Top školami na Slovensku

INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) 17. 12. 2019 zverejnil nové aktualizované rebríčky škôl. Doplnil tak aktuálne údaje o výsledkoch žiakov v celoštátnych testovaniach piatakov a deviatakov na ZŠ a tiež výsledky absolventov SŠ v externej časti maturitných skúšok. Tieto údaje sa týkajú šk. roku 2018/19 a aj na ich základe bolo spracované hodnotenie jednotlivých škôl. Hodnotenie bolo priradené všetkým školám, ktoré majú dostatočnú vzorku žiakov. Vypovedá o výsledkoch, ktoré dosahujú žiaci na jednotlivých školách a na jeho základe vznikajú aj rebríčky ZŠ, SOŠ a gymnázií.

Medzi SOŠ obhájili prvé tri miesta Obchodná akadémia v Trnave (Kukučínova 2) - 1.miesto, SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove - 2.miesto a Stredná zdravotnícka škola na Farskej ul. v Nitre - 3.miesto.

Ing. Martin Broda, PhD.

Projekt 3DAH – Stretnutie na Slovensku

V dňoch 2.12. až 6.12.2019 sa u nás, na pôde SPŠE Prešov, uskutočnilo v poradí druhé projektové stretnutie projektu 3DAH – 3D Printed Aids for Handicapped Children. Bolo pre nás potešením privítať zahraničných partnerov z Českej republiky - SPŠE a VoŠ Pardubice a Švédska - Fenix Kultur och kunskapscentrum Vaggeryd. Toto projektové stretnutie sa nieslo v duchu školiacich aktivít, návrhu a výroby rehabilitačných pomôcok a vzájomného spoznávania krajín a kultúr.

Pre zahraničných partnerov, ale aj pre našich študentov z triedy 4.C, zapojených do projektu, sme mali pripravené zaujímavé aktivity ako programovanie mikrokontrolérov, pričom sme využívali populárnu vývojovú dosku Arduino Uno. Ing. Martin Ambrozy pripravil pre študentov zaujímavé aplikácie snímačov, zamerané hlavne na medicínske účely. Snáď najzaujímavejším bolo vytvorenie a skúšanie EKG. Ďalšou vzdelávacou aktivitou pre zúčastnených študentov bola výroba dosiek plošných spojov, kde si každý študent navrhol a neskôr aj vyrobil dosku plošných spojov pre jednoduchý blikač. Nie na všetkých zúčastnených školách a nie na všetkých odboroch zúčastnených škôl sa tieto zručnosti učia, preto bola táto aktivita pre mnohých zaujímavou skúsenosťou. Jeden deň vzdelávacích aktivít bol vyhradený na základy spájkovania, kde študenti osadili svoju vyrobenú dosku plošných spojov súčiastkami. Okrem toho si študenti postavili blikajúci vianočný stromček, ktorý si ako darček odniesli domov. Popri hlavných vzdelávacích aktivitách sa v tímoch kompletizovali rehabilitačné pomôcky, ktorých súčasti boli už dopredu vyrobené pomocou 3D tlače. Zatiaľ sa nám podarilo vyrobiť bludisko s guľôčkou na precvičovanie motoriky rúk, balančnú dosku na precvičovanie nôh, 3D puzzle a iné skladačky a hry, ktorých úlohou je motivovať deti k pohybu.

Aj keď hlavným, a súčasne aj najkrajším, poslaním projektu je vyrobiť rehabilitačné pomôcky pre handicapované deti, nemenej dôležitým poslaním projektu je vzdelávanie študentov po odbornej stránke a samozrejme aj spoznávanie kultúr. Každá zúčastnená škola pripravila prezentáciu o svojej krajine, zvykoch, tradíciách a slávnych osobnostiach. Prezentáciu Slovenska spestrili naši študenti folklórnym tanečným vystúpením. Hostí zo zahraničia sme taktiež vzali na výlet do Jaskyne Domica a na zámok Betliar.

Nasledujúce projektové stretnutie v českých Pardubiciach sa bude konať na prelome marca a apríla roku 2020. Opäť nás čakajú vzdelávacie aktivity a práca na dokončovaní rehabilitačných pomôcok, ktoré máme v pláne odovzdať detským pacientom v Hamzovej liečebni v ČR a centru Svetielko v Prešove.

Ing. Jozef Macej

Mikuláš 2019

Rok sa s  rokom zišiel, Mikuláš „elektroškriatkov“ obdarovať prišiel. Popoludní 5.12. 2019 prišiel pozrieť tých najmenších, porozprávať sa, ale hlavne odovzdať sladký balíček. Mikuláš si na pomoc priviedol aj Anjela a Čertíka. Detičky boli spočiatku trochu zarazené, ale po chvíli sa osmelili a postupne si po odmenu prišli všetci. Popoludnie potom pokračovalo hrami v telocvični a kreatívnymi aktivitami v šatni. Tradične veľký úspech zožalo zdobenie perníkov. Deti večer odchádzali vybehané, vyskákané a hlavne s úsmevom na tvári, ktorý bol pre nás najkrajšou odmenou.

Každým rokom sa na stretnutie s Mikulášom teší viac a viac škriatkov. Tento rok ich bolo viac ako 30 (a to zopár škriatkov malo iný program), čo by „vydalo“ aj na dve menšie triedy. To je pre nás povzbudzujúce, že nám vyrastá aspoň pár nových budúcich študentov. Úsmev na ich tvárach hovoril zas všetko.

Veľké poďakovanie za prípravu balíčkov a aktivít pre deti patrí hlavne Mgr. Márii Solárovej, PaedDr. Lucii Ligusovej, Zuzane Vaňovej a Mgr. Janke Kolárovej. Rovnako aj nášmu Mikulášovi a jeho čarovným pomocníčkam.

 

Ing. Martin Vujčík

Kam po základnej škole

Prešovský samosprávny kraj, Okresný úrad Prešov, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Duál Point Prešov, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Prešov, Slovenská obchodná a priemyselná komora a Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej, Prešov, boli realizátormi 2. ročníka stretnutia stredných škôl, základných škôl a zamestnávateľov Prešovského samosprávneho kraja. Akcia sa uskutočnila dňa 10. 12. 2019 od 9:00 do 13:00 hod. v športovej hale Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove.

Stretnutie bolo predovšetkým určené žiakom základných škôl a ich rodičom, výchovným poradcom škôl, aby získali ucelený prehľad o tom, čo ponúka okres a kraj Prešov v oblasti ďalšieho stredoškolského štúdia, možnosti duálneho vzdelávania a perspektívy ďalšieho uplatnenia u zamestnávateľov v kraji.

Naša škola sa prezentovala v zastúpení Ing. A. Dlugošovej a študenta IV.C triedy Romana Hudáka. O informácie nebola núdza, pretože sa pri našom stánku zastavilo pomerne veľké množstvo žiakov ZŠ, rodičov i výchovných poradcov, ktorí kládli otázky týkajúce sa štúdia a študijných odborov. Verím, že sme sa niektorým z nich pomohli rozhodnúť pre štúdium na našej škole.

Ing. Anna Dlugošová, Školský poradca

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO

Dňa 5. decembra 2019 sa študenti 4. ročníkov spolu so svojimi triednymi profesormi zúčastnili Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO, ktorý je už stabilnou platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach, v rámci štandardných foriem štúdia ako aj mimo nich. Popri téme vzdelávania veľtrh prezentoval aj ďalšie formy mimoškolských aktivít, rozvoja osobnosti, možností pracovného uplatnenia, cestovania a doplnkového vzdelávania mladých ľudí. Na ploche výstaviska dostali priestor aj zamestnávatelia, hlavne tí, ktorí vo svojej činnosti aplikujú systém duálneho vzdelávania a vytvárajú priestor pre uplatnenie sa absolventov stredných či vysokých škôl.

Na veľtrhu PRO EDUCO nemali zastúpenie tie vysoké školy, o ktoré by študenti určite mali záujem. Málo bolo zastúpených aj zamestnávateľov regiónu. Svojou prezentáciou zaujala hlavne ČVUT Praha a firma ITkurzy.

Ing. Anna Dlugošová, Poradca školy

Vianočná kapustnica

Prichádzajú pomaly, nenápadne...Denného svetla ubúda, do noci žiaria svetlá. A to je predzvesť toho, že sa blížia Vianoce, najkrajšie sviatky, ktoré majú svoje osobité čaro a typickú atmosféru. Hovorí sa o nich, že sú magické, veselé i pokojné, radostné, plné lásky a harmónie...

Toto všetko sa naplnilo v našej škole vo štvrtok 19. decembra, kedy sme sa my, zamestnanci SPŠE, stretli na tradičnej Vianočnej kapustnici. Priestory školskej jedálne boli krásne vyzdobené, na stoloch nechýbali vianočné dobroty a všade navôkol sa šírila vôňa kapustnice.

Vo vianočnom prípitku Ing. Iveta Marcinčinová, poverená vedením školy, zhodnotila takmer zavŕšený kalendárny rok 2019 a poďakovala pedagógom za ich náročnú prácu. Milým prekvapením bol pre každého z nás krásny darček v podobe včelích produktov.

Stretnutie pri Vianočnej kapustnici má svoje čaro. Na chvíľu všetci zabudneme na pracovné povinnosti a vychutnávame si príjemnú predvianočnú atmosféru. Toto tradičné posedenie nám aspoň na chvíľu pomôže zabudnúť na pracovné povinnosti, každodenné starosti a predvianočný zhon. Navôkol sa šíri smiech a dobrá nálada, ktorá k Vianociam patrí.

Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí sa pričinili o to, aby sa aj tohtoročná Vianočná kapustnica vydarila tak, ako to bolo v uplynulých rokoch.

PaedDr. Lucia Ligusová

Exkurzia v GLUNZ & JENSEN

Dňa 18. 12. 2019, v stredu, sa trieda III. F zúčastnila exkurzie v rámci predmetu PXA vo firme GLUNZ & JENSEN, s. r. o., na Košickej ulici v Prešove.

Na úvod exkurzie študentov obliekli do reflexných viest pre návštevníkov a oboznámili ich s výrobným procesom podniku. Pán Ing. Peter Fuchs, Quality Manager, vysvetľoval a komentoval jednotlivé procesy, časti, činnosti. Veľký dôraz kládol na bezpečnosť počas celej prehliadky. Richard Klimko sa na záver exkurzie poďakoval za celú triedu za odborný výklad.

Firma GLUNZ&JENSEN, s. r. o., je dánska spoločnosť vyrábajúca stroje pre polygrafický priemysel. Založili ju dvaja kamaráti, ktorí už nechceli byť len radovými zamestnancami. Vznikla v roku 1973 v Dánsku. V roku 2005 vznikla jej jediná pobočka na Slovensku, a to práve v Prešove.

Spoločnosť Glunz & Jensen, s. r. o. má sídlo v Ringstede a výrobné pobočky ešte v USA, Veľkej Británii a Nemecku. Svoje výrobky dodáva globálnym firmám ako Agfa, Creo, Fuji, Heidelberg a Kodak.

V Prešove má táto firma približne 100 zamestnancov a dokopy vo všetkých výrobných závodoch v Dánsku, USA, Taliansku a v Číne cca 300 zamestnancov.

Na tejto exkurzii študenti mohli vidieť jeden z výrobných procesov v praxi a aj to, aká dôležitá je práca každého jedného zamestnanca, lebo tá tvorí samotný podnik.

 

     

     

Ing. Pastirová Vladimíra

Vianočná besiedka

Každý z nás sa teší na koniec roka, s ktorým sa spájajú najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Tešíme sa na oddych a pokoj, ktorý tak veľmi po náročných týždňoch a mesiacoch potrebujeme. Tešíme sa na spoločnosť našich blízkych, s ktorými tieto posledné dni v roku prežijeme v príjemnej rodinnej atmosfére.

Než sa tak stane, stretávame sa na tradičnej Vianočnej besiedke. Tá tohtoročná sa konala 20. decembra  v kine Scala. A keďže sa niesla v dozvukoch tragického mikulášského dňa, kedy o strechu nad hlavou prišlo veľa rodín, snažili sme sa vniesť do sŕdc prítomných trochu svetla, nádeje a radosti.

Úlohu moderátorov bravúrne zvládli naši štvráci Peter Partila a Erik Wittner. Postupne vážne i vtipne predstavili jednotlivé hudobné, tanečné i slovesné čísla, v ktorých sa predstavili študenti všetkých ročníkov. Vinšovačky zneli nielen v ľubozvučnej slovenčine, ale i v našich nárečiach – šarišskom, spišskom, rusínskom i goralskom.

Opäť sme sa presvedčili, že múdrosť a tvorivosť našich predkov zachovávame a šírime i naďalej. A to nielen vo vinšoch, ale aj v nádherných koledách, ktoré spievali členovia  súboru Šarišan, v krásnych tancoch v podaní dvojice mladých tanečníkov Radky a Adama či folklórneho súboru Bajerovčan. Nás teší, že v týchto známych zoskupeniach spievajú a tancujú naši študenti. Rozveseliť nás prišla aj Araňa v podaní Tibora Jackanina.

Na vianočnú besiedku patria v prvom rade vianočné piesne, o čo sa postarali dve kapely s rovnakým názvom - SPESH FLOYD. Tá prvá, terajšia, nad ktorou drží pomyselnú ochrannú ruku Ing. Vladislav Bajus a tá druhá, pôvodná, spred 9 rokov pod vedením Ing. Petra Vargovčíka. Spolu s členmi oboch kapiel spievali všetci.

Záverečné slovo patrilo Ing. Ivete Marcinčinovej, poverenej vedením školy, ktorá všetkým prítomným popriala pekné vianočné a novoročné sviatky.

Aké by to boli Vianoce bez prekvapenia? Tohtoročná besiedka sa končila piesňou Vráť trochu lásky medzi nás v zastúpení všetkých účastníkov.

Ďakujeme všetkým študentom a pedagógom, ktorí sa zapojili do tohtoročnej prípravy Vianočnej besiedky a dodali jej ten správny vianočný a sviatočný nádych.

PaedDr. Lucia.Ligusová

Aktivity tried

Stavanie Vianočného stromčeka a Mikuláš v 1. F

Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia. Blíži sa čas sv. Mikuláša a čas Vianoc, a preto spolu s našou triednou učiteľkou Ing. Vladimírou Pastirovou, ktorá nás obdarila mikulášskou sladkosťou, sme v našej triede I. F postavili náš prvý SPŠE vianočný stromček. Na prvý pohľad vidno, že sme doňho vložili hlavne našu usilovnosť a zmysel pre kreativitu J. V tejto mikulášskej atmosfére sme sa pri stavaní stromčeka zabavili a sme radi, že svietiaci stromček nám každý deň v týždni príjemne spestrí vyučovanie, dozdobí a zútulní našu triedu.

Kolektív 1. F triedy

Návšteva Kostolnej veže a vianočné trhy – teambuilding 1. F

Dňa 11. 12. 2019, v stredu,  po 8. vyučovacej hodine, sme navštívili Kostolnú vežu v Prešove. Na prehliadku sme sa dostali cez vianočné trhy. Ak sme si chceli všetci vychutnať pohľad na celý Prešov, museli sme zdolať najprv 200 schodov. Cestou nahor sme si mohli obzrieť sochy svätcov z 18. storočia, medzi nimi aj sochu Panny Márie, ktorá bola kedysi pod krížom na Kalvárii v Prešove. Na stenách sa nachádzali fotografie a informácie o pôvodnom výzore chrámu a jeho zmenách v priebehu storočí a po ničivých požiaroch. Hodinový mechanizmus a zvony naznačovali, že sa blíži vrchol veže. Každý z troch zvonov je niekomu zasvätený - sv. Mikulášovi, sv. Trojici a Panne Márii. Celou prehliadkou nás sprevádzala a informovala Mária Vernarská, sprievodkyňa. Balkón bol vo výške 56 metrov a my sme tak mohli netradičným spôsobom pozorovať krásne prešovské okolie a skonštatovať, ako vysoko sme sa len dostali. Okolie bolo krásne, výhľad bol sprevádzaný západom slnka, následným zotmením, splnom mesiaca a nádherou vianočných svetiel na vianočnom trhu.

Krásne a požehnané Vianoce a krásny a úspešný Nový rok 2020 vám želá trieda I. F.

Lorenczová, Lupkovičová, kultúrne referentky 1.F

Návšteva Vianočných trhov v podaní 1.SA

Sneh nám ani tento rok príroda nevyčarila, ale akcie posledných dní, hudba z rádií, výzdoba v uliciach nám pripomínajú, že najkrajšie sviatky roka sa blížia. Aj naše triedne akcie v poslednom mesiaci v roku sa niesli v duchu Vianoc. Čas do vianočných prázdnin nám meral  adventný kalendár. Novinkou už nie je zaujímavá, niekedy zábavná úloha v každom balíčku, pri ktorej plnení sa bavila celá trieda.

Tradíciou sa stáva návšteva vianočných trhov v centre mesta. Ich atmosféra je každý rok iná, jedinečná. Ani tento rok nevŕzgal sneh pod nohami, ani mráz neštípal líca. Veľmi dobre sa pozorovali ľudia, ktorí sa zastavovali, rozprávali, ochutnávali vianočný punč alebo medovinu. Aj tento rok nám chýbal pri kostole tradičný Betlehem. A tak jediné, čo pripomínalo kalendárnu zimu, boli snehuliaci z imaginárneho snehu a vianočné stromčeky ponúkané na predaj. Zastavili sme sa pri výstave Mikulášov, ochutnali dobroty, ktoré ponúkali stánky.

Pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov Vám praje 1.SA

Vianočná besiedka z pohľadu študentov 1.SB

V piatok 20.12. 2019 v dopoludňajších hodinách sa v kine Scala odohrala Vianočná besiedka, ktorú si pripravili študenti a pedagógovia našej školy. Moderátormi tohtoročnej besiedky boli štvrtáci Erik Wittner a Peter Partila. Úvod patril vinšovačkám, ktoré nám odvinšovali naši študenti v rôznych nárečiach – šarišskom, špišskom, rusínskom a goralskom. Do tej správnej nálady nás dostalo folklórne vystúpenie a neskôr program obohatila aj naša školská kapela SPESH FLOYD.

Kapela Spesh Floyd nám vysvetlila tajomstvo názvu kapely, ktoré vzniklo spojením dvoch anglických slov spesh a floyd. Slovo floyd je prebrané z názvu známej britskej hudobnej skupiny Pink Floyd a slovo spesh je odvodené z ocenenia „Spešár“, ktoré sa niekedy udeľovalo učiteľom našej školy. Skupina Spesh Floyd prehrala aj prezentáciu, v ktorej sme mohli vidieť projekty, ktoré ako kapela pre ľudí urobili. Keď skupina hrala známe skladby, ľudia mávali so svojimi telefónmi so zapnutou baterkou, čo vytváralo jedinečnú atmosféru.

Na pódiu vystúpil aj študent našej školy, oblečený ako rómka – Araňa, ktorý nás všetkých pobavil svojim humorom a vtipmi. Araňa bola veľmi zhovorčivá a veľmi často narábala s ľuďmi v publiku, ako s materiálom na vtipy. Toto číslo si užívali nielen študenti, ale aj pedagógovia.

Na javisko vyšli aj štyria chlapci v tielkach a kraťasoch „workoutovať“, inak povedané cvičiť s vlastnou váhou, lenže títo štyria študenti to „vyšperkovali“ o úroveň vyššie, keď začali cvičiť nielen so svojou, ale aj s váhou svojich spolužiakov. Ich krátka scénka nás veľmi pobavila.

V kine sme sa mohli stretnúť aj s našou školskou kapelou v zastúpení žiakov SPŠE. Zahrali nám veľa pekných piesní, ktoré v nás navodili tú pravú vianočnú atmosféru. S čistým svedomím môžeme povedať, že máme skvelú školskú kapelu, na ktorú sme ako študenti SPŠE právom hrdí.

Vystúpili aj dvaja žiaci v zložení chlapec - dievča, oblečení klasicky folklórne - v krojoch. Tancovali dosť dlhý, veľmi pekný tanec. Viackrát to vyzeralo, že sa chlapcovi dievča z rúk vyšmykne, no nestalo sa tak. Vystúpenie bolo napínavé a príjemne sa na neho pozeralo.

Záverečný príhovor patril Ing. Ivete Marcinčinovej, poverenej vedením školy, ktorá všetkým prítomným popriala krásne a pokojné vianočné sviatky. A aká by to bola Vianočná besiedka bez prekvapenia? Tým bola spoločná pieseň Vráť trochu lásky medzi nás v podaní všetkých účastníkov.

Vianočná besiedka nás všetkých správne naladila na prichádzajúce vianočné sviatky. Všetkým, ktorí sa zapojili do jej prípravy, srdečne ďakujeme a už teraz sa tešíme na tú budúcoročnú.

Peter Leško a Miroslava Sinaiová, 1.SB

Vianočné trhy

Stalo sa tradíciou, že mesto Prešov každoročne nielen pre svojich obyvateľov pripravuje vianočné trhy, na ktorých sa dajú zakúpiť rôzne suveníry, hračky či pochúťky. To sme si, samozrejme, nemohli nechať ujsť a v pondelok 16.12. popoludní sme poobchádzali všetky stánky, ktoré sme v historickom centre Prešova našli a zároveň sme prezerali a hodnotili produkty pouličných obchodníkov. V ten deň sice nebol veľký mráz, no čo nám najviac chýbalo, bol sneh. Ale aj tak sme sa trochu zahriali, ako ináč, teplým vianočným punčom pre šoférov. Chutil vynikajúco. Určite ho doma pripravíme aj našim blízkym.

P.S. Recept na vianočný punč: Uvar fajni ovocni čaj, daj do ňeho falatek škorici, porezane jablučka i jeden falat pomaranča. Kus pomišaj a vipij, naj še ľubi. Na vašo zdravje!

Krásne Vianoce a úspešný rok 2020 praje 2.A a triedna učitelka PaedDr. Lucia Ligusová

Pondelkové korčuľovanie

Aj keď sa po víkende ráno ťažšie vstáva do školy, druhý decembrový pondelok to bolo inak. Vyučovanie sme totiž začali návštevou PSK arény. Celú hodinu sme mali ľadovú plochu len pre seba. Niektorí si zahrali hokej, iní sa len korčuľovali. Na ľadovej ploche i mimo nej však vládla super atmosféra. Tento začiatok týždňa sa nám veľmi páčil.

Študenti 3. B

Zbierka

V dňoch 09.12. 2019 – 18.12. 2019 prebiehala u nás škole zbierka pre 2 našich študentov, ktorých zasiahla tragédia výbuchu bytovky a zo dňa na deň prišli o strechu nad hlavou. Zbierku pripravila Žiacka školská rada v spolupráci s vedením školy. Spoločnými silami sa nám podarilo prispieť a pomôcť študentom, ktorých dané nešťastie postihlo. Celý výťažok zbierky sa medzi nich rovnomerne rozdelil a dúfame, že aspoň takýmto spôsobom sme im mohli pomôcť a pripraviť krajšie Vianoce.

Ďakujem všetkým študentom, pedagógom, zamestnancom, rodičom a každému, kto do tejto zbierky prispel a ukázal, že sme jedna škola – jeden kolektív.

Richard Klimko predseda ŽŠR

Návšteva z Česka a Švédska – Erasmus +

Prvý decembrový týždeň naša škola hostila švédskych a českých študentov a učiteľov, v rámci projektu Erasmus+ 3DAH. Prvé dva dni absolvovali lekcie programovania Arduina a prezentáciu študentských projektov. Nasledovala prezentácia všetkých 3 krajín. V popoludňajších hodinách študenti začali skladať rehabilitačné pomôcky vyrobené pomocou 3D tlače, ktoré budú následne používané v rehabilitačných strediskách v každej krajine, ktorá sa zúčastnila na projekte.

Ing. Martin Ambrozy

Spolupráca medzi Letiskom Prešov a SPŠE

Vrtuľníkové krídlo generálplukovníka Jána Ambruša na Letisku Prešov bolo miestom stretnutia zástupcov OS SR a vedenia našej školy. V úvode sme sa stretli s našim bývalým žiakom, ktorý tam pracuje. Ukázal nám cestu k objektu vo veľkom letisku a zároveň nám „otvoril dvere“. Zistili sme, že máme veľa spoločného vďaka tomu, že na letisku pracuje viac našich absolventov a aj rodičov našich žiakov.

Rokovanie o možnej spolupráci medzi Letiskom a školou bolo aj z tohto dôvodu jednoduchšie. Videli sme budúce pracoviská pre našich žiakov, ktorí by absolvovali dvojtýždňovú odbornú prax počas maturitných skúšok v roku 2020. Ak sa všetko doladí, tak žiakov čaká veľmi zaujímavá prax. V objekte sme nesmeli fotografovať, ale videli sme to, čo bežný občan nemôže.

Skoro trojhodinovú návštevu sme ukončili v simulátore vrtuľníka s inštruktorom. Reálna kabína Mi17 a skoro 90% simulácia bola čerešnička na torte. Ďakujeme.

Ing. Iveta Marcinčinová, Ing. Juraj Budiš, Ing. Martin Broda, PhD. A za PXA Ján Haluška

Exkurzia vo firme Globallogic

Dňa 2.12. 2019 sa Ing. Mária Šandrejová a Ing. Anna Dlugošová zúčastnili exkurzie vo firme Globallogic. Exkurzia – workshop bol zameraný na riadenie softvérových projektov. Bol nám vysvetlený spôsob riadenia tvorby projektov ukladaním kódov pomocou softvérových nástrojov git a bitbucket. Ďalej riadenie svojich tímov pri práci na projekte, a to agilný spôsob scrum-u, kde nám bližšie vysvetlili roly a ceremónie eduscrum. Účastníkom exkurzie hovorili o možnosti a výhodách učenia metódami scrum a eduscrum.

Keďže naša škola má skúsenosti s touto formou vyučovania, podali sme informácie o priebehu eduscrumu na našej škole a o spôsobe známkovania. Dúfam, že sme vyučujúcich z iných škôl motivovali a inšpirovali.

V rámci rozhovorov sme sa pýtali na názor, ktorý programovací jazyk má väčšiu budúcnosť, ktorý je viac žiadaný v praxi. Ich názory predostrieme na PK PRO. Ďalej sme sa pýtali ohľadom možnej spolupráce našej školy a ich firmy. Dostali sme kontakt na pracovníka, ktorý má za úlohu spoluprácu so strednými školami. Myslíme si, že tieto rozhovory boli prínosné pre PK PRO.

Ing. Mária Šandrejová, Ing. Anna Dlugošová

Fiktívna krajina

V dňoch 06. 12. 2019 – 09. 12. 2019 sa študenti našej školy Samuel Franko, Simona Kočišová, Adam Volko a Richard Klimko zúčastnili podujatia FIKTÍVNA KRAJINA, ktoré organizovala Stredoškolská študentská únia Slovenska. Všetci účastníci boli na začiatku rozdelení do politických strán a následne bolo ich úlohou vžiť sa do roly poslanca vymyslenej krajiny, reprezentovať záujmy strany a riešiť problémy v krajine. Vyvrcholením celého projektu boli voľby a zostavovanie koalície. Všetci zúčastnení si mohli vyskúšať aj rôzne aktivity, vypočuť zaujímavé prednášky a porovnať svoje schopnosti. Všetci si z tohto podujatia nesieme príjemné zážitky, nové informácie, schopnosti a znalosti, ktoré môžeme použiť aj v bežnom živote.

Richard Klimko predseda ŽŠR

Stredoškolské hry I. ročník

Dňa 6.12. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo žiakov Prešovských stredných škôl v bowlingu. Zmiešané štvorčlenné družstvá deviatich Prešovských stredných škôl sa stretli na dráhach Bowlingu pri trati. Naše družstvo súťažilo v zostave M. Kantorisová II.A, K. Kužmová I.F, A.Výrostek III.F, A. Timko III.C. Najlepšie obstáli chlapci, keď A. Výrostek, s počtom bodov 310, obsadil druhé miesto a postúpil do krajského kola. A. Timko, s počtom bodov 271, skončil na treťom mieste. Súčasťou turnaja bola aj porada predsedov predmetových komisií TSV, kde sa prejednávala koncepcia a organizácia stredoškolských hier konaných pod záštitou PSK.

 

Mgr. Vladimír Hudáček

Grandfinále PIŠQWORKY 2019

Fakulta sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne hostila dňa 6.12. 2019 tímy, ktoré postúpili do grandfinále v piškvorkách. Vyše 1400 tímov z Česka a Slovenska sa zapojilo do tejto súťaže, avšak len 24 najlepších sa dostalo do grandfinále. Náš tím “Matejova Army spolu s...” sa medzi ne dostal. Boli sme nasadení ako tretí tím, a to aj odpovedalo úvodným hrám, ktoré sme hrali bez porážky. Dokonca sme porazili aj šiesty tím v konečnom poradí. Po obedňajšej pauze náš tím začal odrazu všetko prehrávať, a tak z prvých pozícií sme sa dostali až na finálne 15. miesto.

Na turnaji mali účastníci grandfinále možnosť zahrať si s majstrom sveta v piškvorkách Martinom Muzikom. Poradovník bol taký plný, že tejto hry sa dočkal len kapitán Matej, ktorého majster sveta „rozdrtil“. Na druhej strane mu povedal, že ešte si tak dobre v ten deň s nikým nezahral a pochválil ho, že hrá veľmi dobre. 

Odmenou nám bola prechádzka večerným Brnom, návšteva vianočných trhov a výstup na radničnú vežu s nádherným výhľadom na celé osvetlené mesto.

Pre našich chlapcov to bola prvá skúsenosť s touto súťažou, a preto 15. miesto z celkového počtu vyše 1400 tímov z celého Česka a Slovenska je minimálne úctyhodné. Ďakujeme im za túto úspešnú reprezentáciu našej školy a veríme, že na ďalší rok to bude ešte lepšie.

Kapitán tímu: Matej Mikuš, IV.F

Členovia tímu: Michal Piňko, IV.F, Tomáš Škoviera, III.SB, Maximilián Piroh a Filip Kušnír, II.SA

 

Mgr. Zdenka Liščinská

Mikuláš navštívil SPŠE

Mikulášku, dobrý strýčku... tak v tomto duchu sa niesol piatok 6.12. 2019 na SPŠE v Prešove. Krásne dopoludnie si pre študentov a zamestnancov našej školy pripravili členovia Žiackej školskej rady. Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertíkmi navštívil vedenie školy a postupne všetky triedy. V triedach si vypočul od študentov pesničky aj básničky. Šikovní a dobrí študenti boli anjelmi obdarovaní sladkosťou a nezbedníkov obdarovali čerti krásnym čertovským pohladkaním. Dúfame, že budeme nasledujúci rok všetci dobrí a Mikuláš nás poctí svojou návštevou znovu.

Mgr. Jana Kollárová, koordinátorka ŽŠR

Mikulášsky beh

Prešov si opäť dobre zašportoval. V sobotu 14.12. 2019 sa zhruba 450 nadšencov behu, medzi ktorými nechýbalo ani 15 študentov a zamestnancov našej školy, stretlo na ďalšom ročníku Mikulášskeho behu. V uliciach mesta sme si odbehli troj alebo päť kilometrovú trať. Akcia mala aj charitatívny rozmer, keď výťažok zo štartovného vo výške 2578 eur bol venovaný obyvateľom postihnutých výbuchom plynu na Mukačevskej ulici. Sme radi, že sme svojou troškou pomohli aj my.

Mgr. Štefan Dankovič

Vianočná kvapka krvi

Predvianočná nálada, skúšanie sa odkladá... Tento rok sa skúšanie odložilo dňa 16.12. 2019 pri príležitosti „Vianočnej kvapky krvi“. Žiacka školská rada spoločne s vedením školy a Národnou transfúznou službou Prešov zorganizovala v tento deň terénny odber krvi na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove.

V zmysle „Daruj krv, daruj život, daruj radosť“ sa nieslo celé dopoludnie. Darovať krv a pomôcť ostatným sa rozhodlo 70 študentov tretích a štvrtých ročníkov a štyria zamestnanci SPŠE v Prešove.

Všetkým, ktorí nabrali odvahu a prišli podporiť túto akciu a darovali najvzácnejšiu tekutinu patrí veľké ĎAKUJEME!

 

Mgr. Jana Kollárová koordinátorka ŽŠR

Volejbalový turnaj o Putovný pohár SPŠE

Po ročnej prestávke sa tesne pred vianočnými sviatkami konal jubilejný piaty ročník volejbalového turnaja o Putovný pohár SPŠE. Opäť sa potvrdilo, že ide o skvelú predvianočnú aktivitu, ktorá sa už napevno usadila v športovom kalendári školy. Dramatických výmen doplnených kvalitnými smečmi a nepriestrelnými blokmi bolo naozaj neúrekom. Úlohu favorita opäť potvrdili študenti tretieho ročníka, ktorým ale tento rok zdatne konkurovali štvrtáci a absolventi školy. Štvrté miesto obsadili druháci a nováčikovskú daň zaplatili prváci, aj keď ich výkony sa zlepšovali od zápasu k zápasu. V peknej vianočnej atmosfére sme strávili príjemné volejbalové dopoludnie  a veríme, že budúci rok nám pripraví opäť pekné volejbalové chvíle.

Mgr. Štefan Dankovič

Futsalový turnaj SPŠE

V predvianočnom čase vyvrcholil jubilejný piaty ročník medzitriedneho futsalového turnaja. Teší nás, že tento rok sa zapojilo všetkých 24 tried a spolu vyše 120 hráčov. Aj tento rok nebola núdza o dramatické zápasy a pekné futbalové momenty. Po prekvapujúcom vypadnutí oboch minuloročných finalistov v prvých kolách turnaja prebrali úlohu mierneho favorita chlapci z III.A, ktorí sa jej zhostili výborne a dostali sa medzi finálovú trojicu spolu s II.C a III.C. Finálový turnaj priniesol opäť mnoho pekných futsalových akcií, gólov či perfektných prihrávok. Po troch finálových zápasoch sa z víťazstva tešila trieda III.A pred III.C a II.C. Víťazom blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník turnaja.

Mgr. Štefan Dankovič

Predvianočná nálada v Školskom internáte

Rovnako ako každý rok, aj tento sa pred Vianocami konal dňa 4.12. 2019 tradičný beh po schodoch. Študenti  ubytovaní v ŠI si zmerali svoje sily v behu. Rýchle nohy priniesli vytúženú pizzu žiakovi 1.ročníka Matúšovi  Kvašňákovi. Každý účastník behu bol odmenený sladkosťou.

5.12 ŠI navštívil Mikuláš a čert. Odprevadil našich hladošov do školskej jedálne, kde si prevzali balíčky. Tento rok bol výnimočný aj v tom, že čert pokušiteľ od žiakov nežiadal básne, piesne, riekanky, ale skúšal ich z prebraného učiva. Sladkosť sa ušla aj pánovi kuchárovi  a jeho pomocníčke.

V spoločenskej miestnosti nášho internátu sme v rámci akcie Kreslo pre hosťa dňa 5.12. 2019 privítali pána Mgr. Tirpaka, ktorý zaujímavou odbornou prednáškou s prezentáciou previedol našich študentov historickým vývojom od vzniku prvého slovenského štátu cez nežnú revolúciu až po súčasnosť.

Už tradične sa aj tohto roku niekoľko chlapcov zapojilo do akcie Vianočná kvapka krvi.

Samozrejme, v decembri sme nemohli vynechať návštevu Prešovských vianočných trhov. Všetky štyri výchovné skupiny so svojim vychovávateľom nasávali vianočnú atmosféru v rozžiarenom meste pri vianočnom nealko punči. Na Vianočných trhoch nás potešilo aj stretnutie dievčat z internátu na Volgogradskej ulici, medzi ktorými boli aj študentky SPŠE PO.

Ing. Henrieta Mihaliková

SPONZORI