2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

26. september – Európsky deň jazykov

dscn4078-jpgEurópsky deň jazykov je oslavou jazykovej rozmanitosti v Európe. Znalosť cudzích jazykov uľahčuje život pri cestovaní, pomáha spoznávať kultúru a históriu najrozmanitejších krajín a nadväzovať nové priateľstvá. Dnes možno viac ako kedykoľvek predtým platí stará múdrosť „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“. V celej Európe sa v tento deň konajú akcie, ktoré sa snažia ľudí povzbudiť k štúdiu nového jazyka alebo k zlepšeniu už nadobudnutých jazykových schopností. Nie vždy je však zvládnutie cudzieho jazyka jednoduché. Aby sme presvedčili študentov o tom, že jazyky sa dajú učiť aj hravou formou, alebo im len dodali trochu chuti či inšpirácie, ponúkli sme im v tento deň zaujímavé aktivity: - Rozhlasová relácia – informácia o Európskom dni jazykov, ktorý bol po prvý raz vyhlásený 26. septembra 2001 ako vrcholné podujatie Európskeho roka jazykov – iniciatívy Rady Európy. Tento rok sa podujatia pri príležitosti tohto dňa konajú po celej Európe už po dvanásty raz. - Beseda s docentom Katedry germanistiky na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity Ľudovítom Petraškom o literárnej tvorbe autorov nášho regiónu, ktorí píšu v nemčine. Rozprával o svojej činnosti moderátora autorského čítania, ktoré sa konalo v Košiciach. Študentov zaujal aj viacerými ukážkami zo svojho diela. - Beseda s docentom Ladislavom Bartkom, jazykovedcom na Katedre slovenského jazyka a literatúry Prešovskej univerzity o pôvode základných nárečových skupín v našom regióne. Jeho výklad bol o to zaujímavejší, že svoje hlboké teoretické vedomosti bohato „prešpikoval" množstvom praktických poznatkov. Vo svojich odpovediach na zvedavé otázky študentov krásne využil rôzne nárečia. - Beseda s Mgr. Lenkou Krišovou o jej štúdiu psychológie na významnej britskej univerzite, o systéme školstva, o prístupe pedagógov a o výhodách štúdia v zahraničí. - Beseda s Ing. Daliborom Čudekom, ktorý ako zástupca firmy (ZPA Krížik) isté obdobie pôsobil v Moskve, Equádore, Číne, Chile a ďalších miestach sveta. Vysoká odbornosť a kvalitné zvládnutie angličtiny, ruštiny a španielčiny mu umožnili zažiť množstvo dobrodružstiev a spoznať veľa zaujímavých ľudí. - Hodiny angličtiny s britským lektorom Chrisom Daevom, plné zábavy, smiechu a nových slovíčok. Svojim entuziazmom dokázal nadchnúť celú skupinu študentov a vyprovokovať ich k odpovediam na nezvyklé otázky. - Prezentácia Marka Šidlovského (IV.SA) o mesačnom študijnom pobyte vo Veľkej Británii, o spôsobe života, školskom systéme, tradíciách a zvyklostiach britskej rodiny. - Predstavenie webovej stránky Mareka Dlugoša (III.SA) a jeho rozprávanie o pobyte v Londýne a aj o tom, že sa nemáme nikdy vzdávať, ale ísť za vytýčeným cieľom. - Pásmo krátkych filmov v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku s úlohami, ktoré študenti riešili. - Výstavka cudzojazyčnej literatúry spojená s predajom - Kvíz o anglicky hovoriacich krajinách, riešenie hlavolamov, hádaniek, zvládanie „tongue twisterov“, krížoviek a iných jazykových hier - Možnosť sledovať správy v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku na elektronickej nástenke, o čo sa s vysokou profesionálnosťou postaral Dominik Jurečko z II.SA - Unplugged vystúpenia našich spevákov z II.SA Rastislava Kachmana a Michala Matiju. - Možnosť dať si čaj z pravého ruského samovaru a pochutnať si na perníkoch Veríme, že Deň jazykov splnil svoj účel, že sa nám podarilo nielen zabaviť a zaujať študentov neformálnymi hodinami, ale že si uvedomujú potrebu štúdia cudzieho jazyka, či už kvôli práci alebo pri objavovaní sveta okolo seba. Názory študentov si môžete prečítať TU. A aby neostalo iba pri slove, pozrite si fotogalériu.

Z môjho pohľadu to bolo zaujímavý deň pre študentov. Hlavne z toho dôvodu, že ich to určite aspoň trochu vymanilo z každodenného stereotypu. Vo vestibule školy si žiaci mohli kúpiť slovníky za priaznivé ceny, no keďže je dnes všetko na webe, bolo to trošku zbytočné. Oveľa radšej by som tam videl prózu v cudzom jazyku, z ktorej sa obohacuje slovná zásoba oveľa prirodzenejšie. Keď som sa dopočul, že aj tento rok budú besedy, bol som nadšený, pretože nič nepomôže pri učení a jazykov viac ako rozhovor s človekom, pre ktorého je daný jazyk materinský. Beseda s Angličanom Chrisom sa mi veľmi páčila. Bola to taká hravá hodina, pri ktorej sa každý zapojil a určite aj zabavil. Som rád, že sa táto akcia konala. Mám pocit, že študentom to len prospelo. **Maroš Kopec IV.SA** What do I think about The European Language Day ? On 26th of September something remarkable took place. It was European language day. At the first moment when I passed through school door I was feeling that something special was happening. Everything was decorated and very nice. Right after this I noticed that my classmate was entering the door. He gave me some paper where was something in foreign language written. In the first three lessons we were listening to very smart people who were talking about various things that happened to them while they were in foreign country. After that I had a feeling that I learned something. They told me why I should learn to speak English, German and other languages. I finally understood the reason why I am doing that and believe me I was asking myself that question about hundred times. The whole day was very motivating for me. But everything has some positives and negatives. I was only writing about positives until now and I think that writing only about positives wouldn’t be good so I will write about some bad things too. At first I was disappointed that I haven’t seen my classmate. He supposed to have a speech s stay in London and I missed it. Second, I didn’t know where should I go to the lessons, teachers told us that in the very last moment of break. I think that it can be changed next year . This is everything I wanted to say. **Oskar Hladký, III.SA** Veľmi som sa potešil tomuto podujatiu, pretože to pre mňa bolo veľkou zmenou. Bolo úžasné počúvať informácie od iných ľudí z odboru ako len od profesorov a obohatiť tak formu výučby. Jednoznačne jeden z najzaujímavejší dní za celý školský rok! **Marek Dlugoš, III.SA** Bolo to príjemné prekvapenie prísť do školy, kde nás zavčas rána privítali tóny gitary a pozdravy v cudzích jazykoch. Pri vrátnici nás s úsmevom na tvári ponúkali čajom a perníkmi. Bolo to príjemné spestrenie dňa. Bol som na prednáške študentov, ktorí študovali vo Veľkej Británii aby sa zdokonalili v angličtine. Niečo také sme na základnej škole nemali. It was interesting! **Marián Špinler, I.C** Za mesiac chodenia do tejto školy som si všimol vysoký počet rôznych aktivít. Na Dni jazykov ma zaujala hlavne spolupráca žiakov a pedagógov. Každý sa aktívne zapájal. **Martin Sekera, I.F** Bolo to veľmi zaujímavé. Očakávaného lektora sme sa nedočkali, ale mali sme prednášku. Viedli ju dvaja žiaci našej školy. Jeden rozprával, ako bol v Londýne na výmennom pobyte. Druhý bol v Amerike a aj v TV Joj. Mňa osobne to inšpirovalo. Deň jazykov ako taký bol fajn. Keď som vošiel do školy, bola vyzdobená, dvaja žiaci hrali na gitare, bola tam výstavka kníh a všade bolo počuť angličtinu. **Matej Pončák, I.C**

Za MÚ CUJ Mgr. Emília Čulková

Ako postaviť priemyslový merací systém za 3 hodiny?

spolupraca-s-nTáto otázka trápi snáď každého vývojára pracujúceho na systémoch pre automatizované riadenie a meranie v priemyselnej praxi. Odpoveď na túto otázku ponúkala firma National Instruments na seminári venovanom práve tejto problematike, ktorý sa uskutočnil dňa 26.9.2013 v Košiciach. Snahou našej školy je neustále sledovať trendy vo vývoji techniky, a preto som tento seminár navštívil. Seminár bol orientovaný na prezentáciu najnovšieho meracieho a riadiaceho hardvéru, z ktorého spomeniem hlavne meracie karty k PC, priemyselné počítače a riadiace systémy na báze FPGA obvodov pre rýchle spracovanie dát. Ku každému prezentovanému produktu bola predvedená aj názorná ukážka, pri ktorej za pomoci programu LabVIEW prednášajúci ovládali krokové motory, získavali informácie zo snímačov teploty, zrýchlenia a podobne. Ukázalo sa, že názov seminára vôbec nebol zavádzajúci. Skutočne je možné pomocou špecializovaného hardvéru a programu LabVIEW jednoducho realizovať meracie a riadiace systémy v relatívne krátkom čase. Stačí použiť napríklad meraciu kartu k PC, pripojiť k nej snímače a pustiť sa do programovania vlastného meracieho systému v LabView. Namerané hodnoty zo snímačov je možné graficky zobraziť na monitore Vášho PC, štatisticky vyhodnotiť, prípadne vaše namerané hodnoty uložiť na databázový server. Práca s LabVIEW je jednoduchá, nakoľko programovanie sa vykonáva pomocou kreslenia blokových schém namiesto menej prehľadného písania zdrojového kódu ako napríklad v jazyku C. Jednoduchosť programovania v LabVIEW a množstvo vstavaných užitočných funkcií umožňuje aj priemernému programátorovi dospieť k fantastickým výsledkom. Zo seminára som si odniesol množstvo informácií a inšpirácií ktoré by som chcel využiť pre skvalitnenie našich odborných predmetov. Ktovie, možno o rok, možno o dva sa budeme v škole na cvičeniach bežne stretávať s podobnými meracími systémami. Viac informácií môžete nájsť na stránke firmy National Instruments, www.ni.com.

Ing. Jozef Macej

Letná škola Javy 2013

letna-skola-jLetná a škola v jednom nadpise? Áno. Dostať študentov k učeniu je problematické počas školského roka, nie to ešte cez letné prázdniny. Kde sa iní vzdávajú, tam ale ja skúšam šťastie. Prečo vlastne Letná škola Javy? Odpoveď hľadajte v príbehu O troch grošoch. Dostanete od rodičov groš a zarobíte z neho tri. Jeden vrátite svojim rodičom, z jedného žijete a tretí venujete svojim deťom. Mne môj groš vzdelania venovala SPŠE v Prešove. Ja som svoje groše už rozmnožil, a tak som sa rozhodol vrátiť jeden z mojich grošov naspäť mojej alma máter. A otázka prečo Java, vlastne, nie je otázka. Java je momentálne jeden z najprogresívnejších a najviac využívaných programovacích jazykov. screen-shot-201Môj otec – riaditeľ SPŠE v Prešove, bol touto mojou myšlienkou nadšený, ale aj trochu skeptický – naplniť aspoň jednu triedu počas letných prázdnin je zdanlivo neriešiteľný problém. Vytvoril som web, spravil si reklamu na sociálnych sieťach, rozvesil plagátiky a ani som sa nenazdal a musel som registráciu uzavrieť z kapacitných dôvodov pri čísle päťdesiat. 8. júla sme sa v úctyhodnom počte tridsaťdeväť ľudí stretli v jednej z našich učební a začali preberať teóriu počítačov, programovacích jazykov. Po pár hodinách teórie Javy sme sa dostali k prvému kroku v živote IT dospelého človeka – Hello World. Počas piatich dní trvania kurzu sme sa dotkli všetkých najdôležitejších tém programovania. Postupovali sme ako kázal učiteľ národov, Komenský – od jednoduchého k zložitému. Od jednoduchých podmienok a cyklov pri procedurálnom programovaní až po dedenie metód abstraktných tried v objektovo orientovanom programovaní. Absolventi kurzu boli taktiež oboznámení so základnými algoritmami triedenia, ukladania a spracovania dát. Posledné dva dni sme strávili oboznamovaním sa s knižnicou Java Swing a Java AWT určených pre tvorbu GUI (Grafických užívateľských interfaceov). Po týždni zavarovania mozgových závitov a potenia sa v prehriatej učebni vyplnili všetci absolventi krátky dotazník, na základe ktorého si dovolím tvrdiť, že kurz sa stretol s pochopením a medzi študentmi sa tešil obľube. letna-skola-jŠtudenti vyslovili záujem o ďalšie podobné kurzy alebo prednášky, preto nabádam všetkých vás, ktorí niečo zaujímavé viete, aby ste sa nebáli a podelili sa o tieto znalosti so svojimi súčasnými ale aj bývalými spolužiakmi aj takouto oficiálnou cestou. Získate veľa skúseností s prednesom a prezentáciou samých seba a získate krásny riadok do vášho curriculum vitae. Ja vám dávam verejný prísľub, že toto nebola posledná akcia svojho druhu na SPŠE v Prešove. Pre potreby tohto kurzu vznikla "učebnica" na internete. Pri jej tvorbe mi veľmi pomohli prednášky a poznámky docenta Jelínka z Fakulty elektrotechnickej ČVUT v Prahe. Tieto moje poznámky, príklady ale aj kontakt na mňa, v prípade že objavíte chybu, je na webe www.spse-po.sk/java

Slavomír Kožár

Expo-Sciences International (ESI) 2013

abu-dhabi-1-jpgNa medzinárodnom podujatí ESI 2013 za účasti 60 krajín sveta, ktoré sa konalo v dňoch 13. až 19. septembra 2013 v metropole Spojených arabských emirátov Abu Dhabi, viac ako 1 600 účastníkov prezentovalo svoje projekty odborníkom a vedeckým pracovníkom v kategóriách biológia, inžinierstvo, environmentálne analýzy a environmentálny manažment, medicína a zdravotníctvo, veda o počítačoch či biotechnológie. Expo-Sciences International je prezentačné a súťažné podujatie, ktorého súčasťou sú sprievodné odborné aktivity, odborné exkurzie, workshopy, semináre a okrúhle stoly. Opäť sa ukázala jedinečnosť a výnimočnosť podujatia, akou je úžasnou devízou pre mladých prísť, vidieť a predstaviť svoj projekt a porovnať výsledky vedeckého bádania z viac ako 1500 projektmi. Slováci prišli s 12-mi prácami súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. Pre nás je potešiteľné, že na tomto významnom podujatí mala zastúpenie aj naša elektrotechnická priemyslovka. Damián Feťko, absolvent IV. B triedy, sa prezentoval s úspešnou témou Elektronický zámok s využitím RFID kariet. Práve túto tému, zadanú Ing. Slavomírom Kožárom, si vybrali Damián Feťko a Stanislav Starec pre obhajobu vlastného projektu ako formy praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. abu-dhabi-2-jpg„Na celoštátnom kole SOČ, ktoré sa konalo 26.4.2013, sme boli navrhnutí na reprezentáciu Slovenska na medzinárodnom fóre mladých vedcov (ESI 2013). Žiaľ postúpiť mohol iba jeden z nás, a tak po dohode so Stanom to vyšlo na mňa. Do Abu Dhabi sme išli delegácia dvanástich študentov. Akciu podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a gestorom bol Štátny inštitút odborného vzdelávania. Odlietali sme 13.9.2013 z viedenského letiska do Amsterdamu, odkiaľ sme potom leteli do Abu Dhabi. Do cieľa sme prileteli neskoro večer, a tak sme sa iba ubytovali v hoteli a na druhý deň ráno sme išli inštalovať naše projekty na výstavisko ADNEC. Výstava sa oficiálne začala 15.9.2013 a trvala 3 dni. Na výstave bolo obrovské množstvo projektov z celého sveta. Každý sa snažil reprezentovať svoju krajinu a svoj projekt najlepšie, ako vedel. Na výstave boli pre nás pripravené rôzne workshopy a zaujímavé prezentácie. Tam sme si našli aj nového kamaráta, ktorý tam študuje. Ukázal nám mesto a sľúbil, že sa príde pozrieť aj na Slovensko. dsc-5832-jpgVo voľnom čase sme mali možnosť zúčastniť sa rôznych výletov v rámci mesta Abu Dhabi. Je to naozaj úžasne, ale veľmi horúce mesto s veľmi príjemnými a ústretovými ľuďmi. Navštívili sme aj mešitu šejka Zajída, či Ferrari World, kde sme mali neobmedzený prístup ku všetkým atrakciám. Ale najzaujímavejšia z nich bola jednoznačne Formula Rossa, čo je najrýchlejšia horská dráha na svete, dosahujúca rýchlosť 240 km/hod. Navštívili sme aj asi 100 km vzdialené mesto Dubaj s najvyššou budovou sveta Burj Khalif. Som naozaj veľmi rád, že som mal možnosť sa zúčastniť tejto výstavy. Videl som úplne iný svet, ako poznáme doma, a získal som nové neoceniteľné skúsenosti. Škoda len, že sme tam mohli byť iba tak krátko,“ povedal Damián Feťko. Podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dušana Čaploviča, ide o jasný signál, že našim študentom nechýbajú vedomosti ani zdravá rivalita. „Ak má naše školstvo takéto výsledky, žiakov treba výrazne podporovať a učiteľov motivovať. Aj preto využívame eurofondy a nastavujeme vzdelávací model prevažne k týmto odborom,“ uzatvára Dušan Čaplovič.

Ing. Slavomír Kožár, Damián Feťko (absolvent 2013)

Na školských chodbách...

už nebudete stretávať tohto roku Mgr. J. Kostelníkovú a Ing. L. Vavreka“, odznelo v príhovore riaditeľa školy, Ing. S. Kožára, pri otvorení školského roku 2013/2014. Obidvaja boli žijúcimi legendami našej školy, dvomi mocnými piliermi a originálnymi osobnosťami, ktoré po viac ako štyri desiatky rokov jedinečným spôsobom formovali svojich zverencov a často boli rozhodujúcim svetelným signálom na rozhodujúcej križovatke ich života. A je potrebné pripomenúť, že tých výnimočných pedagógov aj pribájených príbehov neodmysliteľne s nimi spätých bol v našej škole celý zástup. Všetci by si zaslúžili byť prototypom mernej jednotky výnimočnosti. Akým šťastím bolo, napríklad, prepadnúť sa do triedy Mgr. Leočky Šarišskej a zohrievať sa v žiarivých lúčoch jej slnečnej osobnosti. Ona dokázala roztopiť železné okovy strachu z nedostatočnosti, ktoré asi všetci dobre poznáme v podobe bolenia hlavy alebo vibrácie žalúdka na nemilovaných predmetoch. Pred ňou dokonca aj rigidné matematické vzorce a definície menili skupenstvo a sublimovali do éterických matematických substancií, ktoré žiaci na hodinách akoby mimochodom vdychovali. Naša Leočka elegantne vzdoruje aj fyzikálnym zákonom času, keď sa rovnako ako pred desiatkami rokov neprehliadnuteľne vznáša na vysokánskych podpätkoch v uliciach mesta a je nadnášaná vlajúcimi hodvábnymi šatkami a obláčikom vône na ceste k svojim žiakom, lebo ešte stále učí na Elbe. Je známou skutočnosťou, že najviac sa naučíme od ľudí, ktorých máme radi. Učiteľa a žiaka by mal spájať vzťah lásky. Tí najlepší učitelia vždy odmietli uveriť beznádeji a nulovému sebavedomiu slabého študenta. To všetko mi napadlo pri čítaní knihy D. Pennaca Trápenia so školou, ktorú vydalo Artfórum v roku 2012. „Bol som zlým žiakom,“ priznáva autor. Prvú časť knihy tvoria spomienky autora na školské roky, ktoré boli vyplnené dvomi dominantnými emóciami – strachom a hanbou. Daniel bol slabý študent, považovaný všetkými (vrátane seba) za hlupáka. Hlboká sonda do tohto neradostného obdobia potvrdzuje, že všetko, čo sa v škole odohrá, každé učiteľovo slovo môže mať na psychiku študenta obrovský vplyv a prežíva to intenzívnejšie ako si učitelia a rodičia dokážu predstaviť. Autor sám sa o knihe vyjadril, že je o bolesti neporozumenia a škodách, ktoré vie napáchať, keď študent nerozumie učiteľovi a dospelí – učitelia a rodičia nerozumejú študentovi. Jedno aj druhé vie veľmi bolieť. V druhej časti knihy podal D. Pennac duchovný svet učiteľa. Veď sám štvrťstoročie učil. Vlastná skúsenosť neúspešného študenta mu bola veľmi nápomocná. Dokázal precítiť a pochopiť nejedného lenivého študenta či rebela. Pre dobrého učiteľa je to kľúčová schopnosť, lebo ako ukazuje príklad samotného autora, aj zo „zlého“ študenta môže vyrásť úspešný človek. To je jedno z najsilnejších posolstiev tejto knihy. S. Pennac by bol pozitívne šokovaný, koľko našich „zlých“ študentov dosiahlo v živote úspech a prídu sa po skončení školy alebo VŠ len tak neformálne pripomenúť a pochváliť, že pracujú na zaujímavom poste v dobrej firme, prípadne založili vlastnú. Vieme o tom svoje. Na našej škole musíš na štvorku veľa vedieť. Ale vráťme sa späť ku knihe. Má čo povedať každému z nás.

PhDr. Valéria Capeková

Čo ťa naučil tvoj otec?

foto-internat-pVo filme z amerického prostredia ma zaujal príbeh rozmaznaného chlapca, ktorého rodičia počas prázdnin odložili na výchovu k starému otcovi. Ten ho chcel dať do laty, tak ho zobral na niekoľkodňovú cestu na koňoch. Nejaký čas putovali spolu s rodinou Indiána. Medzi mládencom a Indiánovým synom sa začalo rodiť priateľstvo a obdiv. Keď mládenec videl, ako zručne vyrezáva rôzne veci, spýtal sa ho, či mu ten nôž daroval otec. „Nie, musel som si naň zarobiť cez prázdniny prácou pri stáde, inač to nejde.“ „A ako si sa naučil tak pekne vyrezávať?“ „To ma naučil môj otec,“ odvetil mladý Indián. A hneď sa opýtal: „Teba čo naučil tvoj otec?“ „Kúpil mi počítač,“ odpovedal mládenec plný hrdosti. „Nepochopil si ma, nepýtam sa, čo ti kúpil, ale čo ťa naučil...“ Naučiť sa posudzovať veci mierou vlastnej práce je to najdôležitejšie, čo môžu rodičia v oblasti ekonomickej výchovy naučiť svoje deti. V septembri nemajú rozhovory o brigádach konca kraja. Prídu sa pochváliť aj bývalí štvrtáci, ktorým je za nami asi smutno. Tomáš a Miloš inšpirovaní motivačným príhovorom manažéra T-systému, Ing. Džbora, pri odovzdávaní maturitných vysvedčení si dodatočne urobili skúšky spôsobilosti pre tento systém, aby mohli brigádovať nielen cez prázdniny, ale aj počas štúdia. Sympatický Róbert robil celé prázdniny v bratovej firme strechy a napriek tomu, že je svojprávny, dovolil mame účtovne spravovať zarobené peniaze a vydeľovať na vysokoškolské štúdium. September bol v našom ŠI veľmi hektický. Nepochybne s veľkými ambíciami nastúpilo do nášho internátu 43 prvákov. Veľkým magnetom pre nich boli najmä dve epitetá ornans – najkvalitnejšia škola a škola „Majstrov sveta“. Veríme, že majstrov sveta z nich nechcú mať len rodičia, ale že je to predovšetkým ich vlastná ambícia. Už pri zbežnom predstavovaní som zistila, že je medzi nimi veľa zaujímavých osobností. Marek Vargovčík s kultivovaným vystupovaním má už ukončenú ĽŠU v odbore hudobnom aj výtvarnom. Veselý Juraj Stekla je nadšený „psičkár“. Majiteľ od ktorého kupoval svojho prvého psa si všimol, že má pedagogické schopnosti na trénovanie psieho dorastu, a tak sa tejto činnosti vo voľnom čase s radosťou venuje a pri tom si ešte aj slušne privyrobí. Jozef Török, dokáže celé hodiny zdokonaľovať svoj prvý technický výrobok so zaujímavými svetelnými efektmi. V skupine máme ešte literárne a filozoficky rozhľadeného Adriana Vasilišina a Jakuba Hudáka, ktorý ustavične číta. Tretieho septembra sme boli spoločne odkrokovať naše pekné mesto a poľahky sme vybehli aj na kostolnú vežu aby sme sa ním mohli pokochať v 3D obraze. Iniciačný volejbal s učiteľmi si chlapci s chuťou zahrali 4. 9. (nevyhrali sme). V domácom kine sme 5. a 11. 9. premietli dva zaujímavé filmy – Iné svety a Nesvadbovo a potom sme na pokračovanie debatovali o svojráznostiach našej východniarskej povahy. Mgr. T. Imrichová mala 16. 9. besedu s prvákmi o adaptačnom procese a o základnom servise služieb, ktoré im v priebehu štyroch rokov vieme poskytnúť. Taktiež pohotovo odpovedala na ich zvedavé a smelé otázky. Napriek tomu, že sa na prvý pohľad udomácnili dobre, hneď prvé dva týždne, nepochybne aj v dôsledku adaptačného stresu odišlo maródovať dvanásť prvákov. Keď prišiel Patrik zo školy s horúčkou, povedala som mu, aby odišiel domov, lebo do večera to môže byť aj 40 stupňov. Poprosil ma, aby som mame zavolala ja, lebo jej by nevadilo, keby chodil do školy aj s teplotu 50 stupňov Celzia. Tradičné celointernátne stretnutie v rysovni školy sa uskutočnilo 10. 9. za prítomnosti riaditeľa školy, Ing. S. Kožára, a zástupcu , Mgr. V. Hudačka. Najmä prvákom bolo vysvetlené, z ktorého zakázaného stromu má ovocie najtrpkejšiu príchuť. Zaujímavý relaxačný program sme absolvovali 19. 9. v Planetáriu. Vybrali sme si hudobný program Beatles pod hviezdnou oblohou a na pohodlných kreslách v takmer ležiacej polohe sme si príjemne oddýchli.

PhDr. Valéria Capeková

Školský rok 2012/2013 – 61. rok školy

Zdá sa, akoby to bolo včera, keď sme sa lúčili s predchádzajúcim školským rokom a tešili sa, že počas dlhých dvoch mesiacov si oddýchneme. Dnes sa nám už nezdá, že boli dlhé, ale snáď sme načerpali dosť síl, aby sme ďalších desať mesiacov prežili v zdraví a stali sa bohatšími o nové poznatky. Verím, že ste za ten čas prežili mnoho krásneho a zaujímavého, a že ste načerpali dostatok energie a elánu na úspešné vstúpenie do nového 61. školského roka 2013/2014. Rozmýšľal som, čo vám na začiatku školského roka, ktorý by mal byť v našom každodennom živote iný ako roky minulé, povedať, pretože všetko, čo budeme robiť, všetko, čo prežijeme spoločne, by malo byť lepšie ako to, čo sme doteraz prežili. Našiel som to v myšlienkach učiteľa národov J. A. Komenského, ktorý hovorí, aby sa každá škola stala „dielňou ľudskosti“ – kde sa formujú pravé ľudské city, „cvičiskom práce“ ustavičnej ale príjemnej, „výrobňou svetla“ s cieľom osvietiť mysle, aby to bola „škola hrou“, kde je štúdium späté s potešením. Prajem vám všetkým pevné zdravie, guráž a veľa úspechov!

Ing. Slavomír Kožár

Svet práce 2013 – medzinárodný veľtrh práce a rozvoja

svet-prace-201Dňa 25.-26. 9. 2013 sa v Steel Aréne Košice konal medzinárodný veľtrh práce a rozvoja, SVET PRÁCE 2013, s hlavným mottom „Chyť svoju šancu“. Našu školu významne reprezentovali študenti Jaroslav Kravec, III. SA a Olejár Martin, II.SB s hlavným cieľom propagovať a atraktívne priblížiť možnosti štúdia na SPŠE Prešov a následné uplatnenie absolventov na trhu práce. Motívom organizácie veľtrhu práce bolo stretnutie budúcich zamestnávateľov, študentov, nezamestnaných a inštitúcií, resp. organizácií zaoberajúcich sa rozvojom a zamestnávaním ľudí. Cieľom veľtrhu bolo v prvom rade stretnutie a networking medzi cieľovými skupinami pracovného trhu a v druhom rade podpora zamestnanosti v rámci regiónu i celého Slovenska. Cieľovou skupinou pracovného veľtrhu SVET PRÁCE 2013 boli zamestnávatelia, verejné inštitúcie, súkromné vzdelávacie inštitúcie, personálne a pracovné agentúry a návštevníci veľtrhu. Veľtrh práce ponúkol príležitosť stretnutia a vzájomnej pozitívnej konfrontácie, ako pre uchádzačov o zamestnanie, tak aj pre zamestnávateľov a inštitúcie. Uchádzačom o zamestnanie ponúkol okrem kontaktu so zamestnávateľmi možnosť absolvovania početných workshopov, prednášok, prezentácií a odborných konzultácií, s možnosťou získať čo najväčšie množstvo informácií o možnostiach pracovného trhu. Najlepšie ho vystihli nasledovné slová: „VZDELÁVANIE • PRÁCA • ROZVOJ“

Ing. Slavomír Kožár

Jazyky trochu inak

Dňa 26. septembra som sa zúčastnil Dňa jazykov na našej škole. Tohto roku som už nebol iba jeden z poslucháčov, ale mal som možnosť si vyskúšať rolu prednášajúceho. Spolu s mojím dobrým kamarátom Marekom Dlugošom z III.SA triedy sme sprostredkovali naše skúsenosti a dojmy zo študijného pobytu v zahraničí. Študentom našej školy sme sa týmto spôsobom snažili priblížiť študentský život na takomto pobyte a zároveň sme sa ich snažili motivovať k učeniu cudzieho jazyka, ako aj k cestovaniu. Naši mladší kolegovia prejavili záujem a často kládli otázky priamo "na telo". Osobne dúfam, že sme touto prednáškou pomohli aspoň jednému študentovi prekonať strach alebo predsudky z cestovania a podali mu dostatočné množstvo informácií o možnostiach, ktoré ponúka dnešný moderný svet.

Marko Šidlovský, IV.SA

Aktivity tried

Aj optika má svoje čaro

Ukázalo sa to počas troch dní, ktoré majú skratku KOŽAZ - kurz ochrany života a zdravia a sú určené pre tretiakov. Aj takto netradične sa pre nich otvára nový školský rok. A čo optika v názve príspevku? Podelíme sa s vami s našou skúsenosťou. Príjemné septembrové počasie preverilo nielen naše fyzické a psychické schopnosti, ale aj naše vedomosti (či nevedomosti?). Dobre sme si zašportovali, zrelaxovali. Strieľali sme nielen zo vzduchovky do terča, ale aj sami zo seba. Určovanie azimutu pomocou buzoly bola veľká zábava. V reálnom živote by sme sa však podľa našich určení asi nikde nedostali. Nás však viac zaujala malá lupa na nej. A tak zapáliť papier pomocou nej bola pre nás hračka. Takže – v praxi sme si overili zákony optiky. A ono to naozaj funguje! Dobrá rada pre ostatných – keď sa niekedy vyberiete do prírody a nebudete mať k dispozícii zápalky, pomôže vám buzola.

III. C a PaedDr. Lucia Ligusová

Spoznávanie seba i Prešova

spoznavame-sebTento školský rok je pre nás v mnohom prelomový, ale hlavne sme sa stali stredoškolákmi. Už cez prázdniny sme sa snažili spoznať a niekoľkí z nás sme sa stretli, aby sme sa bližšie spoznali. V rámci vzájomného spoznávania sme sa celá trieda rozhodli prejsť mestom a navštíviť aj kostolnú vežu. Zaujal nás najmä odborný výklad miestnej pracovníčky a potom výhľad, ktorý sa nám naskytol z veže. V slnečnom počasí sa nám Prešov ukázal v celej svojej nádhere. Tešili sme sa, že sme mohli spoločne stráviť popoludnie a bližšie sa spoznať mimo školských lavíc.

Timea Balhová, I. F

Bola to „pohodička“

bola-to-pohoPísal sa 23. september 2013, keď sa partia odvážlivcov z III. SB odhodlala bojovať s počasím a so samými sebou a zdolať tak ukrutné prekážky „lanového centra“. Po tom, čo sa vybrali na púť im počasie prialo, no, keď nastala tá osudná chvíľa náročného lezenia, počasie sa k nim obrátilo chrbtom. Niektorí tento tlak nedokázali zvládnuť a ešte pred výstupom na horu osudu to vzdali. Prišiel vietor a začalo pršať. Podmienky boli čoraz horšie, no skupina odvážlivcov sa nevzdávala a kráčala naprieč nepríjemnému osudu. Statní mládenci to napokon zvládli a ukázali tak svoju silu a odhodlanie. Dali najavo, že ich nezlomí nič a osudu odkazujú, že sa tešia na to, čo pre nich ešte v budúcnosti pripraví.

Lukáš Vavrek, III. SB

Galéria Abilympiáda

galeria-abilymPrázdniny sa skončili, a keďže sme sa ešte nemuseli učiť, hneď druhý deň školského roka, 3. septembra, sme sa vybrali do galérie Abilympiáda. Cieľom tejto galérie je morálna a finančná podpora talentovaných umelcov s hendikepom. Pri dverách nás vítal chlapec na vozíčku a my sme si uvedomili, aké je to šťastie byť zdravým. Ďalší pán nás oboznámil s poslaním a cieľmi galérie. Potom sme si prezreli jednotlivé expozície. V prvej miestnosti boli ručné práce. Obdivovali sme čipky, obrázky, výtvory z prútia i dreva. V ďalších miestnostiach boli práce troch poľských výtvarníkov. Vystavené práce nás veľmi zaujali, ale hlavne nás oslovilo poslanie galérie.

študenti IV. SA

Jesenný Prešov

ii-sb-v-preso24\. septembra sme sa vybrali na našu prvú triednickú akciu v novom školskom roku. Keďže počasie nám prialo a bolo krásne slnečno, rozhodli sme sa poprechádzať po jesennom Prešove. Takáto prechádzka nám dobre padla po náročnom dni v škole. Posedeli sme si v parku a porozprávali sme sa o prázdninách, ale aj o dojmoch z prvého mesiaca v škole. Už teraz sa tešíme na ďalšiu triednickú akciu.

Eva Sabovíková, II. SB

Výstava v Átriu

vystava-v-atrOperný spevák a výtvarník Jaroslav Dvorský vystavoval v prešovskej galérii Átrium spolu s japonským priateľom Imaizumim Wazuom, žijúcim v Prešove. „Hlavná časť mojej tvorby, ktorú tu vystavujem, sú portréty. Väčšina sú olejomaľby, ale mám tu aj nejaké pastely. Mám tu akty, aj nejakú prírodu a malé torzo zo sochárskej tvorby“, povedal umelec Jaroslav Dvorský. V Prešove Dvorský vystavoval približne 25 svojich diel. S japonským umelcom sa zoznámil v prešovskej reštaurácii a hneď ako dostal ponuku vystavovať najskôr v Košiciach, spomenul si na neho a ponúkol mu spoluprácu. Potom sa presunuli s ďalšími dielami aj do Prešova, kde ich pozval majiteľ galérie. Imaizumi Wazu v galérii Átrium vystavoval 20 olejomalieb, v jeho tvorbe prevláda väčšinou krajina, architektúra a zátišia. Jaroslav Dvorský pochádza zo známej rodiny Dvorských. Spolu s dvojčaťom Miroslavom sú najmladšími z bratov. Aj keď sa v súčasnosti venuje spevu, vyštudoval sochárstvo a reštaurátorstvo. Imaizumi Wazu žije v Prešove už tri roky a pracuje ako technický manažér. Vo vlasti pôsobil v oblasti výskumu a dizajnu elektromerov. Až v Prešove sa odhodlal venovať maľovaniu intenzívnejšie a živiť sa aspoň čiastočne ako maliar. Študenti IV.F 26. septembra 2013 obdivovali obrazy japonsko-..., pardon, prešovsko-košickej umeleckej dvojice životných priateľov, ktoré zdobili steny galérie Átrium.

Anna Smetanová, IV. F

Spolupráca s National Instruments

spolupraca-s-nDňa 25.7.2013 sa v priestoroch školy uskutočnilo stretnutie s obchodno-technickým zástupcom firmy National Instruments, Ing. Petrom Brieškom. Za školu sa stretnutia zúčastnili riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, a učiteľ, Ing. Ladislav Vavrek. Tento dátum môžeme považovať za oficiálny začiatok našej spolupráce, ktorá bude určite prospešná pre obidve strany. Zo strany firmy to bude účinná spolupráca pri tvorbe vzdelávacích kurikul, odborných workshopov, programov Multisim, Elvis a LabVIEW, študijných materiálov, produktov firmy, vybudovaní školiaceho strediska s možnosťou certifikácie študentov a iné. Škola poskytne priestor pre výučbu týchto programov a vytvorené študijné materiály.

Ing. Slavomír Kožár

Biela pastelka

biela-pastelkaDňa 25.9.2013 sa v našej škole uskutočnila zbierka na pomoc nevidiacim pod názvom „Biela pastelka“. V priestoroch našej školy bolo vyzbieraných celkovo 44,06 €. Touto zbierkou študenti a učitelia našej školy ukázali, že sú ochotní nielen pomôcť týmto ľuďom svojimi štedrými príspevkami, ale aj to, že patria medzi tých, ktorí majú dobré srdce a nevadí im darovať nejaké to euro zo svojej peňaženky. Mnohí z nás ani len nevedia, že takíto ľudia žijú medzi nami a ani si ich nevšímame, alebo si ich všímať nechceme. Táto zbierka im dáva príležitosť, aby sa aj oni mohli prejaviť a stať sa súčasťou nášho sveta. Pamätajme najmä na to, že takýchto ľudí netreba ľutovať, ale pomôcť im, aby dosiahli svoje vytúžené miesto vo svete – medzi nami.

kolektív žiackej rady

Grand prix Slovakia

grand-prix-slovArmwrestling sa teší veľkej obľube u našich študentov. Dôkazom je účasť študenta II.A triedy, Stanislava Ševčíka, na Majstrovstvách Slovenska 12.9.2013 v Banskej Štiavnici, kde obsadil 8. miesto v kategórii 70 kg z 12 súťažiacich. Súťažil v pretlaku pravou a ľavou pažou. K dosiahnutému úspechu mu gratulujeme a budeme držať palce aj 5. 10.2013 na Veľkej cene Prešova.

PaedDr. Eva Buzgová

KOŽAZ

kozaz-1-jpgV termíne 4.9.2013 – 6.9.2013 sa študenti tretieho ročníka zúčastnili na Kurze ochrany života a zdravia. Náplňou KOŽAZu bola turistika a pohyb v prírode, topografia a orientácia na mape, športová streľba a zdravotnícka príprava. V prvý deň všetci študenti absolvovali turistický pochod na Veľkú Stráž. Druhý deň absolvovala I. skupina (triedy III. A, III. B a III. C) zdravotnícku prípravu s p. Rešovskou a II. skupina (triedy III. SA, III. SB a III. F) topografiu a orientáciu na mape s Ing. Vookom a športovú streľbu. Tretí deň si skupiny zameranie vymenili. V športovej streľbe mala najviac študentov s plným počtom bodov trieda III. B (Tivadar, Dziak, Piskura) a v topografii mali najlepšie výsledky družstvá z tried III. SA (Baranec, Maľar, Salamon, Grega) a III. SB (Sinai, Goliaš, Leščák, Iľo a Felinger), ktoré získali 18 z možných 20 bodov. Študentskú účasť hodnotíme veľmi pozitívne, ani v jeden deň neklesla pod 92%. Priemerná účasť počas celého KOŽAZu bola 92,94%. Najlepšiu dochádzku - 97,61%, mala trieda III. A.

Mgr. Štefan Dankovič

Miniflorbal cup 2013

Dňa 27.9.2013 sa študenti SPŠE zúčastnili florbalového turnaja MINIFLORBAL CUP 2013 na SPŠ strojníckej. V konkurencii domáceho družstva, SOŠ obchodu a služieb a SPŠ stavebnej sme po bojovných výkonoch obsadili pekné 3.miesto za jedno víťazstvo a dve prehry. Z celkového triumfu sa tešili usporiadatelia SPŠ strojnícka. Družstvo školy tvorili: Samuel Bilý, Juraj Novák Daniel Košč, Ján Pribula, Mikuláš Hudák, Kristián Tinath, Peter Diňa, Erik Danč, Damián Imrich a Kristián Aštary. Študentom ďakujem za predvedené výkony.

Mgr. Štefan Dankovič

Účelové cvičenie – 1. ročník

asdf.jpgHneď druhý týždeň v novej škole absolvovali prváci účelové cvičenie z predmetu Ochrana života a zdravia. V areáli Lanového centra na Sídlisku III počas príjemného počasia všetci zdarne prekonali prekážky nielen tie lanové, ale aj tie, ktoré pred nich postavila orientácia v teréne, prvá pomoc, viazanie uzlov, či ďalšie disciplíny z obsahu predmetu OŽAZ. Ako to na cvičisku vyzeralo, môžete vidieť na: [link](https://www.facebook.com/media/set/?set=a.387529678040785.1073741838.162383623888726&type=1)

Mgr. Ľubomír Rešovský

VITAMÍNY MÁME RADI 2013

vitaminy-2013-jLen čo sa skončilo pekné, horúce a suché leto, rázne nastúpila chladná jeseň. Tradične sme ako škola podporujúca zdravie zorganizovali výstavu jej plodov, ovocia a zeleniny, ktorá sa urodila v našich záhradách. Pod názvom ,,VITAMÍNY MÁME RADI,, sa konala 30.9.2013. Už pred vyučovaním si žiaci jednotlivých tried pripravili zbierku ovocia a zeleniny, ktorou sa prezentovali vo vestibule školy na prízemí a na 1. poschodí. Zapojili sa všetky triedy, niektoré s veľkým nadšením, iné menej. Preukázali svoju schopnosť aj ochotu súťažiť, preverili si svoje aranžérske schopnosti a v mnohých prípadoch tým naozaj prekvapili a ukázali, že aj technik môže mať estetické cítenie. Pre prvákov to bola prvá skúsenosť, ale zhostili sa jej úplne perfektne, ich prezentácie boli krásne, bohaté na množstvo aj rôznorodosť. Druhákom nechýbali výnimočné výtvory, s ktorými prírode trochu pomohli. Svojou účasťou nesklamali ani štvrtáci, hoci ich povinnosti najviac ovplyvnili bohatosť ich výstav. Prajeme im rovnako úspešný celý, dúfame pre nich posledný školský rok v našej škole. Cieľom akcie bolo podporiť zdravý spôsob stravovania, formovať a utužovať triedne kolektívy a ochotu podeliť sa s ostatnými. Celkové vyhodnotenie výstavy si môžete prečítať v nasledujúcom čísle.

Mgr. Marta Kožárová

SPONZORI