2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Príhovor k úvodu školského roka 2020/2021

 

Vážení kolegovia, milí študenti!

Uplynulo veľmi dlhé obdobie, pokým ste sa opäť vrátili do školských lavíc. Verím, že sa mojim kolegom podarilo formou dištančného vzdelávania doplniť vaše poznatky a vedomosti. Zaroveň dúfam, že sa Vám podarilo osvojiť si ich, aby ste si mohli užiť letné prázdniny, plné pekných zážitkov. Mali ste možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do neznáma, ktoré nový školský rok prináša…

Dnes ide o zvláštny začiatok školského roka, musíte používať rúška, ale vedzte, že tým chránite seba, svojich kamarátov, učiteľov, rodičov a všetkých naokolo. Myslím, že v rámci ochrany zdravia v čase pandémie to spolu vydržíme.

Osobitne na pôde SPŠE vítam našich prvákov, ktorí sa po prvýkrát posadia do stredoškolských lavíc. Vitajte v našej školskej rodine. Treba si však uvedomiť, že systém vyučovania a hodnotenia  sa v porovnaní so základnou školou výrazne líši a začiatky štúdia na strednej škole nemusia byť vždy pre všetkých jednoduché a príjemné. Budete sa musieť vyrovnať s novým prostredím, s novými spolužiakmi, učiteľmi a v neposlednom rade aj s množstvom nových úloh. Prajem vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite na našej škole.

Tento školský rok bude dôležitým medzníkom aj v živote maturantov. Želám vám, aby ste vytrvali v doterajšom snažení, aby ste obstáli vo všetkých skúškach, ktoré vás v priebehu a na konci roka čakajú.

Všetkým vám prajem, aby ste našli správnu mieru medzi učením a odpočinkom, povinnosťami a relaxom. Iba tak budete mať radosť sami zo seba a potešíte aj svojich blízkych.

Učiť vás budú výborní učitelia, ktorí majú úprimnú snahu priblížiť vám nielen nové vedomosti, ale aj vás vypočuť, poradiť či pomôcť. Svojou usilovnosťou, slušným správaním, ústretovým prístupom k plneniu povinností, tvorivosťou a aktivitou, vytvorte zo školy prostredie, kde sa budete radi vracať.

Práca učiteľa je náročná a namáhavá, no zároveň vznešená a krásna. Prajem všetkým pedagógom veľa pozitívnej energie, množstvo pedagogického taktu a správnych odpovedí na zvedavé otázky našich študentov a ďakujem im za ich neúnavnú a nie ľahkú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie.

Moje poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom školy, rodičom, externým pracovníkom, priateľom školy i spolupracujúcim firmám.

Zaželajme si veľa úspechov, aby školský rok 2020/2021 bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme všetci spolu zažívali školu hrou, tešili sa z odborných, spoločenských a športových podujatí a úspechov, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov.

 

Ing. Iveta Marcinčinová, riaditeľka školy

Absolventi SPŠE vytvorili naj aplikáciu v projekte Región IT riešení

Stredná priemyselná škola elektrotechnická sa zapojila do projektu Región IT riešení, ktorý vznikol v spolupráci Prešovského samospravného kraja a firmy Unicorn Systems, pričom jeho cieľom bolo priniesť zaujímavé aplikácie a weby, ktoré pomôžu školám a zároveň umožnia žiakom priblížiť reálny vývoj aplikácií vo firme a podporiť ich záujem o štúdium IT technológii. Projekt úspešne dokončilo 28 študentov zo 6 tímov z týchto škôl: SPŠ Snina, SOŠ technická S. Ľubovňa, SPŠ technická Bardejov, Gymnázium J. F. Rimavského Levoča, SPŠ elektrotechnická Prešov a Obchodná akadémia S. Ľubovňa. Tímy svoje projekty prezentovali 17.9.2020 na pôde PSK pred odbornou porotou, ktorá bola zložená zo zástupcov spoločnosti Unicorn Systems a zástupcov Prešovského samosprávneho kraja.

 

Tím SPŠ elektrotechnickej v tomto projekte vytvoril aplikáciu, ktorá získala ocenenie najlepšia aplikácia programu Región IT riešení.

 

Tím s názvom PEGAS v zložení Branislav Bílý, Igor Lengel, Michal Popovič, Kevin Seman, Erik Wittner (absolventi v školskom roku 2019/2020 z triedy 4.SB) pracovali celý minulý školský rok na vývoji aplikácie pre evidenciu, resp. inventúru majetku. Ich cieľom bolo vytvoriť jednoduchú webovú aplikáciu, ktorá umožní inventúru majetku na škole a jednoduchú evidenciu pomocou QR kódu. Aplikácia tiež umožňuje nahlasovanie chybného alebo chýbajúceho majetku, čím sa správa dostane veľmi rýchlo k správcovi učebne. Vývoju aplikácie venoval tento tím niekoľko desiatok hodín svojho času, stovky riadkov kódu, a samozrejme, študenti museli prekonať aj mnohé problémové situácie. Ako nám povedal Erik, jeden z členov tímu: „Som veľmi rád, že sme aplikáciu dokončili aj počas prerušeného vyučovania a mohli sa zapojiť do tohto projektu. Chceme sa poďakovať aj firme Unicorn Systems a jej zamestnancom za konzultácie a spoluprácu pri vývoji tejto aplikácie. Vyskúšali sme si vývoj aplikácie od plánovania projektu, ktorému sme venovali veľa času až po samotnú realizáciu. Ďakujem aj ďalším členom tímu, že sme aplikáciu dokončili až do finálnej fázy a ďakujeme porote za ocenenie."

 

Aj samotná porota v zložení zamestnancov Unicorn Systems a zástupcu PSK ohodnotila túto aplikáciu ako veľmi prínosnú a vyslovila nádej, že vývoj tejto aplikácie bude pokračovať a bude aj reálne ponúknutá iným školám v rámci PSK. Porota ocenila aj troch najlepších žiakov v rámci programu, dvaja z nich boli naši absolventi, a to Branislav Bíly a Erik Wittner.

V súčasnosti sa už chystá ďalší ročník projektu Región IT riešení, do ktorého sa veľmi radi zapojíme.

K tomuto úspechu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších inšpiratívnych nápadov v ich budúcnosti. Zároveň ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Ing. Martin Broda, PhD., zástupca riaditeľky školy pre odborné predmety

Úspech na celoslovenskom finále olympiády v ekonomike

9. septembra 2020 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave konalo celoslovenské finále olympiády v ekonomike v spolupráci s renomovaným inštitútom INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz).

 

Našu školu reprezentovali dvaja  študenti IV.F triedy, Richard Klimko a Oliver Omachel. Pre oboch to bola obohacujúca skúsenosť s množstvom nových skúseností a poznatkov.

 

Olympiáda sa konala po tretí raz. Zišlo sa na nej 50 najlepších ekonómov z rôznych stredných škôl z celého Slovenska. Z počiatočných 6500 študentov dostať sa do finálovej 50-ky bolo pre našich študentov obrovským úspechom.

 

Finálový test pozostával z piatich teoretických a troch otvorených otázok, ktorých mali súťažiaci prejaviť ekonomicko-logické zmýšľanie a zamyslieť sa nad aktuálnou problematikou trhu, ekonomických sankcií či vplyvu  „koronakrízy“ na hospodárske ukazovatele firmy.

 

10 najlepších z testovej časti postúpilo do ústneho kola, v ktorom si každý vytiahol jednu otázku, na ktorú mal 5-minútovú prípravu a ďalších 5 minút na vyjadrenie názoru a svojich znalostí pred odbornou porotou.

 

Vo veľmi náročnej konkurencii sa Richardovi Klimkovi podarilo obsadiť tretie miesto, v rámci ktorého získal aj hodnotné ceny, o.i. aj čítačku kníh. Oliverovi Omachelovi sa, bohužiaľ, nepodarilo prebojovať do finálovej desiatky, no už účasť vo „veľkom finále“ je veľkým úspechom.

 

„Ekonómia a politika ovplyvňuje naše každodenné životy, od rána, keď vstaneme až po večer, keď ideme spať, lebo pracujeme, nakupujeme, platíme dane. Preto by sme to nemali brať na ľahkú váhu,“ povedal  Richard Klimko, finalista tohtoročnej olympiády.

 

(zdroj https://www.iness.sk/sk/pozname-najlepsich-mladych-ekonomov-na-slovensku).

Richard Klimko, študent IV.F, PaedDr. Lucia Ligusová

Študenti SPŠE Prešov v súboji s kybernetickou bezpečnosťou

Otázka kybernetickej bezpečnosti sa pomaly ale isto stáva súčasťou každodenného života. Postupom času sa stále väčšie množstvo ľudí zaoberá odhaľovaním a eliminovaním rizík spojených s používaním počítača. Predstavte si skutočnosť, že by bol vašej osobe odcudzený počítač za účelom skúmania dát, ktoré sa v ňom nachádzajú. Pravdepodobne by ste sa obávali o vaše súkromie a snažili sa zo všetkých síl ukradnuté dáta získať späť a zabezpečiť, aby sa nešírili ďalej.

 

S metódou získavania informácií z osobného počítača sa stretávajú aj skúsení kriminalisti, ktorých úlohou je usvedčiť páchateľa, napríklad podozrivého z ekonomickej trestnej činnosti. Do roly takýchto vyšetrovateľov sa tentoraz museli vžiť študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove počas finálového kola súťaže s názvom Kybersúťaž, ktorá sa konala v priestoroch ALEF Distribution SK.

 

Do fiktívneho príbehu so zadržaným počítačom sa zahrúžilo štrnásť študentov, ktorí sa museli popasovať s viacerými úlohami – preskúmať zaistené digitálne stopy, spraviť forenznú analýzu a zaistiť čo najviac podrobností o prípade. Úlohy si vyžadovali množstvo znalostí z oblasti analýzy operačnej pamäte, sieťovej komunikácie a škodlivého softvéru. Náročná úloha, čo poviete?

 

Peter Melniček, študent SPŠE Prešov, popisuje danú súťaž takto: „Spôsob, akým bola súťaž vymyslená, ma veľmi bavil. Pri väčšine úloh sme sa zapotili, vôbec to nebolo jednoduché. Naozaj preverili všetky moje zručnosti. Ja som súťaživý typ a mám rád výzvy, takže keď sa objavila táto príležitosť, ani som dlho nerozmýšľal. Veľmi ma potešilo, že finále bolo takéto praktické,“ zhrnul Peter. Úlohy boli naozaj z reálneho života a pochádzali z ozajstných prípadov zo Slovenska i zo sveta, čo potvrdil aj Ladislav Bačo, expert na kybernetickú bezpečnosť.

 

A ako vyzerajú finálne výsledky? Päť absolventov SPŠE Prešov bojovalo v štyroch rôznych tímoch. Petrovi Melničkovi sa dokonca podarilo vybojovať so svojím tímom víťazstvo. Chlapci si zo súťaže odnášajú množstvo zážitkov a cenných skúseností. A nielen to... Na víťazné tímy ešte čaká európske finále, ktoré sa bude konať v Prahe. My im k tomuto krásnemu úspechu gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

Kybersúťaž sa na Slovensku konala po prvýkrát, no v Európe má však už päťročnú tradíciu. „Veľmi radi podporujeme podujatia, ktoré smerujú k vzdelávaniu, pretože len vzdelaní ľudia vedia spoločnosť posunúť ďalej. Sami sa venujeme vzdelávacím aktivitám, dlhodobo na Slovensku školíme tisíce ľudí. Sme preto veľmi radi, že sme mohli prispieť k tomuto cieľu aj takou drobnosťou, akou je poskytnutie našich priestorov pre túto súťaž,“ hovorí Martin Čársky, riaditeľ spoločnosti ALEF Distribution SK.

Mgr. Lukáš Zgola

KOŽAZ 2020-2021

Študenti tretieho ročníka absolvovali v dňoch 7. – 9. 9. 2020 Kurz ochrany života a zdravia. Náplň kurzu pozostávala zo zdravotníckej prípravy, pohybu v prírode a z branného preteku, ktorý zlučoval viac aktivít. Jeho program bol volený tak, aby sa ním rozšírili vedomosti študentov, precvičili ich požadované zručnosti a prehĺbili návyky z učiva ochrany života a zdravia. Priemerná dochádzka na triedu bola 91%. Najlepšiu dochádzku dosiahla trieda III.C – 98%.

Zdravotnícku prípravu zabezpečovali inštruktori zo Slovenského červeného kríža, ktorí sa snažili študentov naučiť ako postupovať pri záchrane ľudského života. Vzhľadom na obmedzenia pre pandémiu prebiehalo školenie iba v teoretickej rovine. Bola im vysvetlená resuscitácia, uloženie do stabilizovanej polohy, rôzne obväzové techniky a mnoho ďalších život zachraňujúcich situácií.

 

V rámci pobytu a pohybu v prírode sme absolvovali turistický pochod vo Vysokých Tatrách. Výstup smeroval zo Starého Smokovca cez Hrebienok na Zamkovského chatu. Prvý deň nás vo výstupe zastavil lejak, ale cieľ sme aj tak dosiahli. Nasledujúci deň sme vystúpili, za krásneho počasia na Chatu pri Zelenom plese. Do Tatier nás dopravili autobusy, takže sme neboli tlačení časom. Pre niektorých výstup nerobil žiaden problém, niektorí sa dostali na hranicu svojich možností. Mnohí tieto trasy práve objavili a vrátia sa tam s priateľmi alebo s rodinou.

Záverečný pretek preveril vedomosti a zručnosti získané absolvovaním účelových cvičení v predchádzajúcich ročníkoch. Pretek bol zameraný na tímovú prácu družstva pri plnení úloh zo zdravotníckej prípravy, topografie, orientácie v teréne, prekonávaní prekážok a streľbe zo vzduchovky.

 

Počasie, okrem prvého dňa, nám prialo, stanovené úlohy sme splnili, triedne kolektívy sa zase dali dohromady, aby sa pustili do práce v novom školskom roku.

Mgr. Vladimír Hudáček

September v školskom internáte

Nám všetkým sa prázdniny plné zážitkov skončili a začala sa škola. Návrat do školských lavíc je po oddychu už tu. Začnú sa staré - známe školské povinnosti, na ktoré musíme opäť nabehnúť.

 

Začiatok tohto školského roka bude iný ako ten predošlý, aj keď druhú polovicu toho minulého poznačila pandémia koronavírusu, ktorá zúri po celom svete. Študenti tak okúsili aj inú formu vzdelávania, na akú boli doposiaľ zvyknutí. Aj tento rok ich však čakajú určité zmeny a najmä rôzne bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať. Tieto opatrenia sa tiež môžu podľa situácie meniť či vyvíjať.

 

Na škole a internáte sa prijali rôzne opatrenia, ktoré sa musia spĺňať podľa nariadenia vlády. Naďalej tak platí povinnosť dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy, ako aj nosenie rúšok pre žiakov našej školy. Študenti budú musieť nosiť rúška všade v interiéri školy a v internáte.

 

Čo sa týka voľno časových aktivít, takisto sa budú niesť v duchu koronavírusových opatrení, a to v nezdržiavaní sa v skupinách na chodbách a v priestoroch internátu. Posilňovňa a telocvičňa sa sprístupnia žiakom školy až po uvoľnení koronavírusových opatrení. Využívať sa však môže workoutové, či multifunkčné ihrisko. V rámci telesného zdravia je nevyhnutné, aby aj v období pandémie žiaci pravidelne športovali.

Tento mesiac sme zažili výbornú atmosféru futbalových zápasov na multifunkčnom ihrisku. Žiaci z internátu súťažili medzi sebou, a tak ukázali svojho športového ducha. Ako každý rok, aj tento rok, sa bude konať medziinternátny futbalový zápas, ktorý organizačne zabezpečuje ABC. Teší nás záujem žiakov a pevne veríme, že sa ich entuziazmus premietne aj do ich športových výkonov.

 

V rámci výchovno-vzdelávacích aktivít bol v tretej výchovnej skupine prevedený sociometrický test. Mgr. Bosáková touto aktivitou zisťovala vzťahy vo svojej výchovnej skupine. Test dopadol výborne, črtajú sa veľmi dobré, priateľské vzťahy v skupine.

 

V rámci programu rovesníckych skupín žiak Matej Dinis odprezentoval pred svojou výchovnou skupinou tému škodlivosť alkoholu a jeho vplyv na zdravie mladého človeka. Jeho prezentáciu ocenila celá výchovná skupina, ktorej sa to veľmi páčilo.

 

Tento mesiac bolo realizovaných aj viacero stretnutí vo výchovných skupinách. Niektoré mali charakter informatívny, iné zase preventívny, ako napríklad beseda na tému hygienické návyky.

Ako už býva zvykom, aj tento rok budeme v školskom internáte organizovať imatrikuláciu našich prvákov, aj keď v iných podmienkach a za zvýšených bezpečnostných opatrení. Preto sa žiaci prvej výchovnej skupiny stretli v spoločenskej miestnosti, aby nacvičili školskú elektrikársku hymnu.

 

Z psychologického hľadiska majú mať ľudia medzi sebou sociálny kontakt. To, čo nám táto doba priniesla, nie je pre nás dobré a musíme si na túto novú situáciu zvykať, adaptovať sa. Nariadenia, ktoré vznikli situáciou spôsobenou koronavírusom, musíme dodržiavať a rešpektovať – chránime tak seba aj svojich blízkych.

Mário Malinovský, školský internát

Do nového školského roka s vynovenou posilňovňou

V posledných týždňoch pedagógovia telesnej a športovej výchovy modernizovali priestory posilňovne. Postupne sa všetko vymaľovalo, spravila sa údržba stropného kazetového podhľadu, zakúpila a položila sa gumová fitness podlaha, ktorá je protišmyková a vďaka svojej schopnosti odolávať vode a nárazom iste poskytne vyšší komfort pri cvičení. Následne boli skontrolované všetky posilňovacie stroje, zrealizovali sa na nich menšie opravy a bol použitý nový náter. Keďže priestory posilňovne nie sú veľké, hľadali sa spôsoby ako efektívne ušetriť zopár štvorcových metrov na komfortnejšie cvičenie pre študentov. Na základe toho boli na stenu nainštalované držiaky na fitlopty. Mnoho priestoru ušetrili nové stojany, ktoré sprehľadnili radenie jednoručných činiek a kettlbellov. Veríme, že tieto priestory prispejú ku komfortu cvičenia našich študentov a k zvýšeniu záujmu o realizáciu pohybových aktivít.

Mgr. Viktor Mačák

Večerný beh Prešovom

Jubilejný 60. ročník večerného behu sa uskutočnil 15.9. 2020 v historickom centre mesta. Aj v tomto školskom roku sa aktívne zapojili šiesti žiaci našej školy. V kategórii dorastencov obsadil Adam Strelec II. miesto a v hlavnej mužskej kategórii dobehol na peknom štvrtom mieste Damián Polončák. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme.

Mgr. Štefan Dankovič

Prehľadné riadenie projektov a úloh – projektove.sk v predmete Projektový manažment

SPŠE Prešov zahájila tento školský rok úspešnú spoluprácu s Ing. Zdenkom Solnickým, konateľom spoločnosti, Pojektove.CZ., s. r. o. a začína viesť výučbu predmetu Projektový manažment v jednotlivých odboroch školy prostredníctvom softvéru Projektově.sk.

Spolupráca spočíva v inštancii služby Projektove. CZ Promo pre výučbu a cvičné projekty študentov, ktorá zahŕňa konkrétne špecifikácie pre užívateľov, servis a užívateľskú podporu, nastavenia na mieru a manažérske on-line školenia.

 

Počas školského roka budú môcť študenti pracovať v ľahko ovládateľnom nástroji projektového manažmentu pre riadenie firmy, plánovanie a riadenie projektov online. Budú vedieť na čom ich spolužiaci pracujú a čo už majú hotové, naučia sa zakladať projekty na vyučovacích hodinách a realizovať delegovanie v rámci bežnej prevádzkovej agendy.

 

Úlohou študentov bude naplánovať svoj projekt jednoducho a prehľadne pomocou myšlienkovej mapy (stromu), ktorá bude reprezentovať ich jednotlivé úlohy v projekte, naučia sa jednotlivé úlohy následne vetviť na podúlohy, prideľovať osoby, kompetencie, termíny na splnenie, uvidia plnenie úloh a realizujú ich kontrolu. Zoznámia sa s Ganttovým diagramom, ktorý je používaný prevažne v projektovom manažmente a je jednou z najobľúbenejších a veľmi užitočných metód znázornenia aktivít (úloh alebo udalostí) zobrazených v čase. To študentom umožní pohľad na:

 

  • rôzne úlohy, ktoré sú v projekte,
  • kedy, ktorá úloha začína a končí,
  • na ako dlho je ktorá úloha naplánovaná,
  • kde a ako sa úlohy navzájom prekrývajú,
  • začiatok a koniec celého projektu.

 

Referencia pána Ing. Zdenka Solnického:

 

„Vizí naší společnosti je pomoci manažerům mít úspěšné projekty. Vyvíjíme a poskytujeme jednoduchou aplikaci, která je v souladu s mezinárodními standardy projektového řízení IPMA a PMI. A proto jsem rád, že se studenti letos nejen seznámí s teorií, ale také si ji budou moci vyzkoušet na praktických projektech.“

 

VYCHOVÁVAME PRE ŽIVOT,

VZDELÁVAME PRE PRAX!

Ing. Vladimíra Pastirová, učiteľ Ing. Zdenek Solnický, konateľ spoločnosti

Žiacka školská rada SPŠE

Žiacka školská rada (ŽŠR), ktorú zastupujú žiaci SPŠE, sa dňa 16.9.2020 po odchode minuloročných štvrtákov doplnila o štyroch nových členov. V doplňujúcich voľbách získali najviac hlasov a členmi ŽŠR sa stali: Soňa Šarocká (I.F), Aris Aretis (I.SA), Michaela Matisková (II.SA), Marek Harvan (I.F). Víťazom gratulujeme a tešíme sa na aktívnu spoluprácu v rámci ŽŠR.

 

Členovia ŽŠR v šk. roku 2020/2021: Richard Klimko (IV.F) – predseda, Samuel Franko (IV.A), Andrej Tadeáš Bača (IV.C), Adrien Drač (IV.F), Simona Kočišová (IV.SB), Matej Mazúr (III.SB), Natália Kaputová (III.F), Michaela Matisková (II.SA), Aris Aretis (I.SA), Soňa Šarocká (I.F), Marek Harvan (I.F).

 

ŽŠR komunikuje s vedením aj žiakmi školy a každoročne pripravuje nielen pre žiakov SPŠE viaceré akcie (napr.: Imatrikulácia prvákov, Mikuláš, Kvapka krvi, Valentínska pošta...). Veríme, že aj napriek zhoršujúcej sa situácii sa nám podarí tento školský rok zorganizovať niektoré z pripravovaných akcií.

Mgr. Jana Kollárová, koordinátorka ŽŠR

Účelové cvičenie č. 3

Žiaci II. ročníka úspešne absolvovali účelové cvičenie. V priestore Borkúta pri Haniske sa 17. 9. 2020 zdokonaľovali v poskytovaní prvej pomoci či prekonávaní prekážok (slackline). Ďalšou náplňou cvičenia boli technické športy - streľba zo vzduchovky a hod granátom na cieľ. Taktiež si prehĺbili vedomosti a zručnosti z topografie Priemerná účasť žiakov bola 85,5%, pričom 100% dochádzku mala trieda IIA.

Mgr. Štefan Dankovič

Vynikajúci úspech SPŠE Prešov na finálovom kole Kybersúťaže

V priestoroch spoločnosti ALEF sa 17.9. 2020 uskutočnilo slovenské finálové 3. kolo Kybersúťaže. 14 súťažiacich rozdelených do 4 tímov sa ponorilo do riešenia úloh z oblasti kybernetickej bezpečnosti. Súťaže sa zúčastnilo aj 5 našich absolventov.

 

  • P. Melniček, IV.SB – člen víťazného tímu
  • Ľ. Hoffman, IV.SA – člen 2. tímu
  • A. Juriš, Š. Horváth, IV.SA – členovia 3. tímu
  • K. Seman, IV.SB – člen 4. tímu

 

V tomto kole na súťažiacich čakali náročné úlohy z reálneho života. Forenzná analýza počítača zabaveného podozrivému z ekonomickej trestnej činnosti bola zameraná na overenie znalostí z oblasti sieťovej komunikácie, analýzy operačnej pamäti, emailov, web komunikácie a pod.  Dôležitá bola aj schopnosť práce v tíme.

 

Blahoželáme k výbornému výsledku a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

Ing. Martin Vujčík

Turnaj v plážovom volejbale žiakov SŠ

Našim volejbalistom sa opäť zadarilo. V stredu 17.9. 2020 sa zúčastnili turnaja v plážovom volejbale trojíc na SOŠ GaS. Našu školu reprezentovali tri trojice, pričom dve družstvá sa dostali aj na stupeň víťazov. Na treťom mieste skončilo družstvo v zložení - Karin Kužmová, Orest Gluchý a Alex Timko. Víťazom turnaja sa zaslúžene stali Renée Anita Bebková, Juraj Brilla a Pavol Anderko. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Mgr. Štefan Dankovič

Úspech našich bežcov

Dňa 30.9. 2020 sa družstvo chlapcov zúčastnilo na Okresnom kole v cezpoľnom behu, ktorý sa za daždivého počasia uskutočnil v Prešove. Na 2,5 km trati, v konkurencii siedmych družstiev, dobehol do cieľa ako prvý Damián Polončák (IV.SB), druhý bol Samuel Štefan (I.A) a piate miesto obsadil Michal Madura (III.C). Do krajského kola sme postúpili ako najlepšie družstvo aj jednotlivec. Veríme, že družstvo bude úspešne reprezentovať našu školu aj v tomto kole. Blahoželáme.

Mgr. Vladimír Hudáček

Naši študenti obsadzujú prvé miesta nielen vo vzdelávaní - Dávid Surgent, 2. F – 1. miesto v 2. kole Slovenského pohára v mas wrestlingu!

8. augusta 2020 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo 2. kolo Slovenského pohára v mas wrestlingu. Klub silových športov Dido Powerlifting reprezentovalo 7 pretekárov od kategórie do 75 kg až po najťažšiu nad 125 kg.

 

Najmladší Dávid Surgent, študent 2. F triedy v odbore ITM, SPŠE Prešov štartujúci v kategórii 13-15 ročných žiakov bez prehry dokázal vybojovať prvé miesto!

 

Viac o majstrovstvách: 2.kolo Slovenského pohára v mas wrestlingu

Ing. Vladimíra Pastirová, triedna učiteľka II.F

SPONZORI