2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Vychovávame pre život, vzdelávame pre prax

Trh si pýta informatikov aj ekonómov, alebo Zlá voľba = veľké straty. To sú nadpisy článkov v médiách, ktoré sa snažia informovať verejnosť a tým uľahčiť rozhodovanie pre mladých ľudí pri výbere ďalšieho štúdia na stredných, či vysokých školách. Riešením pre Vás môže byť štúdium na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie práve v elektrotechnike, informatike a v ekonómií viac ako 57 rokov, prostredníctvom školských vzdelávacích programov:

  • 2675 6 Elektrotechnika
  • 2694 6 Informačné a sieťové technológie
  • 3917 6 03 Technické a informatické služby v elektrotechnike

Ing. Slavomír Kožár

Zahraj sa v škole a spoznaj svoj cieľ

Žiaci základných škôl stoja v tomto období pred vážnym rozhodnutím „KDE POKRAČOVAŤ V ŠTÚDIU“ po ukončení deviateho ročníka. Samozrejme veľmi nám záleží na tom, aby sme pre našu školu získali čo najlepších žiakov. Chceme získať žiakov, ktorí majú záujem o elektrotechniku a o informačné technológie, ktorí sú tvoriví a vnímaví. Je to iba sen? A čo urobiť pre jeho splnenie?

Podľa môjho názoru práve DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa konal dňa 23.2.2010 v priestoroch SPŠE je prísľubom pre budúcnosť našej školy. Okrem tradičnej prehliadky laboratórií bola hlavným trhákom podujatia súťaž v hraní počítačových hier, víťazi ktorých boli ocenení, z dielne firmy Microsoft a motivačné prednášky zástupcov firiem v oblasti IT technológií a to T-systems a Microsoft. Práve zástupcovia IT firiem nenásilnou formou sa snažili vysvetliť a hlavne motivovať žiakov základných škôl prečo by sa mali venovať informačným technológiám, cudzím jazykom ale aj matematike či ostatným predmetom. Verím, že mladí ľudia pochopili, že len o vzdelaných ľudí hovoriacich niekoľkými cudzími jazykmi má trh práce záujem.

Ja by som sa s čitateľmi chcela podeliť o svoje dojmy z prehliadky školy, ktorú návštevníci absolvovali. Myslím, že som hovorila s väčšinou z nich a počula som samé pozitívne slová. Predvedením zaujímavých pokusov z elektrotechniky, fyziky a chémie, sympatickým prístupom pedagógov ako aj ukážkami prác študentov sa nám podarilo presvedčiť návštevníkov zo základných škôl, že uchádzať sa o prijatie na našu školu je dobrá voľba. Samozrejme najväčší záujem bol o experimentálny študijný odbor INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE. Bolo by naozaj krásne, ak by sa nám podarilo ich záujem o štúdium aj v budúcnosti udržať. Prekvapilo ma, že väčšina študentov o samotnej elektrotechnike veľa nevedela. Tento fakt ma presvedčil o potrebe uvažovať o obnovení práce krúžkov elektroniky a programovania pre žiakov základných škôl, ktoré by im umožnili nahliadnutie do sveta techniky a pomohli by vychovať šikovných a zručných technikov.

Som presvedčená, že sa nám podarilo zorganizovať jedno pekné a podnetné popoludnie a verím, že svoje pozitívne dojmy budú návštevníci šíriť ďalej aj medzi svojimi známymi. Tešíme sa na nové DNI OTVORENÝCH DVERÍ v budúcom školskom roku.

Ing. Judita Sakáčová

Školské kolo SOČ 2010

SOČ tento školský rok napísala už svoju 32 kapitolu. Vyhlasovateľom súťažnej prehliadky je MŠ SR. V tomto školskom roku sa študenti mohli zapojiť do 17 rôznych súťažných odborov. Túto možnosť využilo 52 žiakov, ktorí prihlásili do súťaže 37 súťažných prác v piatich súťažných odboroch. Je potešiteľné, že počet prác oproti minulému roku prudko narástol a ešte viac teší, že aj celková úroveň súťažných prác bola omnoho vyššia ako v minulých rokoch. Tri samostatné OHK (odborná hodnotiaca komisia) pracovali v zložení:

  • súťažný odbor č. 11: Ing. Blichár Ľubomír, Ing. Vook Vladimír, Ing. Marcinčinová Iveta
  • súťažný odbor č. 12: Ing. Šandrejová Mária, Ing. Vasiliak Ján, Ing. Vladyka Peter
  • súťažné odbory č. 13 + 14 + 15: Ing. Krišová Ljuba, Ing. Harangozo Jozef, Mgr. Kostelníková Judita

Súťažilo sa počas dvoch dní a to 24. a 25. 2. 2010. Najväčší počet súťažiacich bol v súťažnom odbore č. 11 – Elektrotechnika, elektronika a energetika, kde súťažilo 24 žiakov s 18 súťažnými prácami. V súťažnom odbore č. 12 –Mikroprocesorová, výpočtová, telekomunikačná technika súťažilo 17 žiakov s 10 súťažnými prácami. V súťažnom odbore č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie súťažilo 7 žiakov s 6 prácami, v súťažnom odbore č. 15 – Ekonomika a riadenie súťažili dvaja žiaci s dvoma prácami a v súťažnom odbore č. 13 – História, politológia, filozofia, právne vedy jeden žiak s jednou prácou.

Na krajské kolo SOČ postupujú súťažné práce, ktoré sa umiestnili na 1. a 2. mieste.

Potešiteľné je, že sa do súťaže zapojili aj žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka. Väčšina súťažiacich však boli žiaci štvrtého ročníka, ktorí majú motiváciu v tom, že tieto súťažné práce môžu byť použité ako individuálne témy na praktickú časť maturitnej skúšky.

Celkovo tento ročník školského kola SOČ je možné hodnotiť ako úspešný po všetkých stránkach, či už podľa množstva prác a zapojených študentov, kvality spracovania, vypracovania exponátov aj písomných častí a úspešných prezentácii súťažiacich.

Zo všetkých súťažných prác a exponátov bola 26.2.2010 inštalovaná výstava, na ktorej riešitelia informovali všetkých prítomných o prednostiach svojich prác, prečo a ako ich riešili. Na tejto výstave sa mohli inšpirovať do budúcna všetci študenti našej školy.

Ing. František Moyzes

Výsledky súťažnej prehliadky: Súťažný odbor 11 – Elektrotechnika, elektronika, energetika 1. Dominik MičutaIV.BLaserpic – laserový projekt 2.Matej BačaIV.CMultifunkčný panel 3.Július MihaľI

ROBOCUP 2010

Bol to jeden úplne obyčajný prázdninový deň a jedna normálna stredná škola v malom podtatranskom meste. Akoby niekto spustil časostroj, všetko sa razom zmenilo. Z jedálenských stolov sa stali kybernetické vývojové pracoviská, ako v mravenisku splašene pobehovali mladí programátori, konštruktéri a roboti. Hustota počítačov na meter štvorcový sa prudko blížila k jednej a neutíchajúci hukot motorčekov sem-tam prerušilo signalizačné pípanie alebo zúfalý povzdych prácou zaujatého študenta-vývojára. Nastalo stretnutie s budúcnosťou. Aj takto by sme mohli začať opis trojdňového národného finále súťaže ROBOCUP 2010. Viac ako 100 účastníkov z celého Slovenska sa vo štvrtok 25. – 27. februára 2010 zišlo v priestoroch SOŠ Liptovský Hrádok, kde boli pre nich pripravené súťaže v štyroch kategóriách.

- Z privezených stavebníc postavte robota, ktorý bude schopný pohybovať sa po zadanej trase a plniť úlohy typu zober predmet, polož predmet, presuň predmet, zvaľ predmet, obíď predmet. Táto jediná súťaž národným finále vyvrcholila a zároveň ako jediná nevyužívala vopred postavené modely.

Zostávajúce tri kategórie boli na programe až na druhý deň, čo pre mnohých účastníkov znamenalo zažiť ešte jednu veľmi dlhú a bezsennú noc v spoločnosti vŕtačiek, spájkovačiek, notebookov a mnohých ďalších pracovných pomôcok. Chlieb, maslo, čokoláda a dvojlitrovky z hypermarketu tvorili potrebné zázemie. A spať šli naozaj len padavky. V ďalších troch súťažiach totiž išlo o veľa - postup na júnové celosvetové finále do Singapúru.

2. Futbal robotov - Táto disciplína je nosnou v projekte ROBOCUP, ktorého cieľom je v roku 2050 postaviť do exhibičného zápasu proti živej futbalovej jedenástke tím futbalistov "na baterky". Pravidlá hry sa za viac ako 10 rokov trvania projektu postupne vyvíjajú a existuje niekoľko podkategórií pre rôzne druhy robotov, lôpt, ihrísk. ROBOCUP Junior je určený pre stredoškolákov a mladších. Hrá sa na ihrisku s dvomi farbou odlíšenými bránkami. Ihrisko je ohraničené mantinelmi a súperia dva roboty proti dvom. Hrá sa s loptou vyžarujúcou infračervené svetlo. Pre ilustráciu ihrisko má rozmery 130x180cm a roboty nesmú byť vyššie ani širšie ako 22cm. Pohybový mechanizmus je kolesový, na odkopnutie lopty môžu používať solenoidový odpaľovač. Na vedenie lopty je povolený motorický pribrzďovač, tzv. dribler. Loptu robot vyhľadáva pomocou infračervených senzorov. Na orientáciu v priestore môže používať ultrazvukové senzory, elektronický kompas, kameru. Spoluhráči môžu navzájom komunikovať pomocou bluetooth komunikácie.

Hneď po raňajkách prebehla registrácia futbalových tímov. V tejto súťaži sme mali aj my, elektrikári z Prešova svoje želiezka v ohni, a to žiakov II.C - Pavla Vargovčíka, II.D - Patrika Sopka, Kamila Triščíka, Adama Lipku, Slavomíra Kožára, ako aj legionára Mateja Vargovčíka. Elektronika našich robotov patrila medzi najprepracovanejšie, no do poslednej chvíle sme riešili riadiace algoritmy robota a konštrukčné detaily, na ktoré boli 24-hodinové dni v poslednom týždni prikrátke. Súťaž sa totiž oproti minulým rokom presunula z mája na február a jej vyhlásenie v polovici januára nám zrazu nechalo len 6 týždňov na prípravu. Naše roboty napriek tomu bojovali do poslednej kvapky oleja, utŕžili množstvo úderov a obsadili nakoniec v silnej konkurencii čestné 4. a 5.miesto.

3. Tanec robotov - je súťažou podnecujúcou k robotickému umeniu. Súťažné tímy si pripravia scénu, hudbu, videoprezentáciu, navrhnú kostýmy, choreografiu vystúpenia, naprogramujú tanečné algoritmy, u ktorých sa významnou mierou hodnotí vnímanie okolia robotmi a vzájomná spolupráca a súčinnosť robotov. Jediným obmedzením v medzinárodných pravidlách je, že všetko musí ísť na baterky a celé vystúpenie sa aj s postavením scény musí zmestiť do 5 minút. Ako plus sa hodnotí aj vystúpenie živých členov tímu, ktorí môžu hrať, spievať, tancovať.

4. Robot Záchranár - je súťažou, ktorá osloví svojím humanitným poslaním. Výzva znie - Navrhnite svojho robota tak, aby dokázal čo najrýchlejšie prejsť prekážkovou dráhou znázorňujúcou napr. zamorený alebo horiaci dom a zachrániť čo najviac obetí. Robot sa na dráhe pozostávajúcej z niekoľkých rôzne usporiadaných miestností orientuje pomocou 4 stien, niekedy podľa vodiacej čiary na podlahe, ktorá ale býva rôzne prerušovaná. V ceste mu stoja rôzne stĺpy a polená. Musí byť schopný vyliezť do vyššieho poschodia alebo zliezť do nižšieho. Na ceste vyhľadáva obete znázornené nalepenou farebne odlíšenou postavou.

Milí študenti. Ak vás tieto riadky zaujali a chceli by ste to o rok skúsiť tiež, prihláste sa do krúžku Bitland. Ďalšie informácie o súťaži nájdete na www.skse.sk a www.robotika.sk

Ing. Peter Vargovčík

1. Konštrukcia na zadanú tému

CERN 2010

V dňoch 20. až 25. 2. 2010 sa žiaci III.B triedy zúčastnili na poznávacom zájazde, kde mali možnosť navštíviť svetoznáme vedecko-výskumné centrum CERN, mestá Ženeva, Bern a spoznať históriu týchto zaujímavých miest.

Prví deň vo Švajčiarska sme strávili v interaktívnom múzeu s fyzikálnymi pokusmi Technorama vo Winterthure. Rôzne pokusy sme si mohli vyskúšať aj my, čím sme si zopakovali učivo fyziky z prvého a druhého ročníka a taktiež základy elektrotechniky. Neskoré popoludnie sme potom cestovali do nášho hotela vo Francúzku. Pri tomto autobusovom presune sme mali možnosť spoznať krásy Ženevského Jazera.

Na druhý deň ráno sme mali naplánovanú cestu do CERNu. Tu nás privítal mladý slovenský fyzik a český programátor , ktorý nám spravili prezentáciu, čo všetko sa už v CERNe vynašlo, napr. mamograf, web... Vysvetlili nám princíp a podstatu urýchľovača. Po tejto prezentácii sme sa presunuli do budovy, v ktorej sa testujú jednotlivé časti urýchľovača a podrobnejšie nám vysvetlili všetky jeho časti, ktoré sme si mohli ohmatať. Vzhľadom k tomu, že sme tam boli v pondelok a v stredu spúšťali nový pokus, mali finišujúce prípravné testy, preto nás do podzemia priamo k urýchľovaču nezobrali.

Po tejto veľmi poučnej a zaujímavej exkurzii sem sa vybrali do paláca OSN. Jeho priestormi nás sprevádzala veľmi príjemná slovenská sprievodkyňa. Oboznámila nás so vznikom, históriou, potrebou OSN, s jeho medzinárodnou štruktúrou. Prezreli sme si štyri najvýznamnejšie sály, ktoré sú zdobené svetoznámymi výtvarnými umelcami. Videli sme medzinárodné rokovania v malých sálach. Po tejto prehliadke sme sa presunuli do centra mesta Ženevy. Ženeva je významné bankové a obchodné centrum. Hlavne je to centrum hodinárskeho priemyslu. Symbol hodín sme videli vytvorený zo živých kvetov v parku pri rieke Rhôna. Tu sme mali možnosť vidieť oveľa krajší a kultúrnejší život ako je na Slovensku, či už to boli veľmi staré, ale pekne zachovalé pamiatky mesta, alebo nádherné a čisté parky bez opitých a otravných ľudí. Pre výnimočnú polohu na brehu jazera a medzi horami je vyhľadávaným cieľom turistov.

Posledný deň nášho poznávacieho zájazdu sme strávili v hlavnom meste Bern, ktoré je bohaté na históriu. Symbolom mesta je medveď. Videli sme mesto plné renesančných fontán, a historických budov. Navštívili sme aj Múzeum A. Einsteina kde sme mali možnosť vidieť významné udalosti z jeho života a čo nás najviac pobavilo – jeho vysvedčenia zo štúdia na strednej škole.

Čo dodať na záver? Pre všetkých zúčastnených bol tento poznávací zájazd bezpochyby obohatením skúseností, vedomostí a zážitkov. Dozvedeli sme sa novinky zo sveta vedy, techniky, dejín a umenia. Za tento krátky čas sme prešli štyri cudzie krajiny – Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko a Francúzsko, čím sme si mohli dobre preveriť svoje jazykové zručnosti.

žiaci III. B

EXPERT GENIALITY SHOW 2010

EXPERT je celoslovenská súťaž pre všetkých žiakov základných a stredných škôl, ktorá umožňuje zmerať si sily s rovesníkmi z celého Slovenska v rôznych oblastiach. Súťaž je jednorazová, teda v jeden deň sa píše test, ktorý pozostáva z otázok z piatich tém. Súťažiaci si vyberie z ponuky dve témy, dokonca nemusí svoju voľbu oznamovať vopred. Až keď dostane do ruky súťažný test a uvidí otázky, rozhodne sa, ktoré témy mu najlepšie sedia. V školskom roku 2009/2010 boli tieto témy: Anglický jazyk, Dejiny, Bity a bajty, Svet umenia, Tajomstvá prírody, Ako funguje svet a Planéta Zem.To sú v skratke základné informácie o súťaži EXPERT.

V predchádzajúcich ročníkoch sme mali celoslovenských víťazov v Anglickom jazyku – Peter Rašev a v oblasti Bity a bajty – Slavomír Kožár.

Tento ročník súťaže bol pre nás mimoriadne úspešný. Veď posúďte sami.

Najlepším na Slovensku v celkovom súčte bodov v kategórii O12 (1. a 2.ročník) sa stal Michal Jurečko a Jakub Čech v kategórii O34 (3. a 4. ročník) skončil na 3.mieste.

Ďalších 11 súťažiacich sa v jednotlivých súťažných oblastiach umiestnilo medzi 25 najlepšími v rámci SR.

Nech je umiestnenie našich najlepších výzvou i povzbudením do ďalších ročníkov pre všetkých, ktorí chcú ukázať, aké netušené vedomosti sú v nich ukryté.

PaedDr. Lucia Ligusová

Bity a bajty 1.miestoMichal Jurečko, II.D 2.miestoPeter Sakala, I.S 3.miestoSlavomír Kožár, II.D Ako funguje svet 2.miestoMichal Jurečko, II.D 3.miestoŠtefan Hedvig, III.B Anglický jazyk

2 % zo zaplatenej dane – asignácia dane

Podľa zákona o dani z príjmov môže organizácia tretieho sektora, ktorá sa zaregistrovala v Centrálnom registri prijímateľov získať 2 % zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. V tomto registri je aj Nadácia úspešných absolventov a priateľov SPŠE v Prešove. Ak sa rozhodnete podporiť výchovu a vzdelávanie na SPŠE Prešov vyplňte v príslušnej časti daňového priznania resp. v príslušnom oddiely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane nasledujúce údaje:

IČO/SID:17077532
právna forma:nadácia
obchodné meno:Nadácia úspešných absolventov a priateľov SPŠE v Prešove
ulica, číslo:Plzenská 1
PSČ, mesto:080 01 Prešov

Získaná suma sa využije v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie, ktorým je podpora výchovy a vzdelávanie na SPŠE Prešov. Špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb vrátane výroku audítora zverejňuje nadácia v obchodnom vestníku.

Asignácia časti dane je pre vás bezplatná a navyše máte možnosť podporiť nadáciu, ktorá od roku 1992 pomáha skvalitňovať výchovnovzdelávací proces SPŠE Prešov.

Neprenechajte rozhodnutie o vašich finančných prostriedkoch na iných, ak o nich môžete rozhodnúť sami. Ďakujeme!

Ing. Slavomír Kožár, predseda správnej rady nadácie

Workshop Ligy proti rakovine

V dňoch 5.- 7. februára 2010 sa v Poprade uskutočnil workshop venovaný novým poznatkom v prevencii rakoviny. Stretnutia sa zúčastnilo 120 účastníkov z 30 škôl Slovenska. Medzi nimi aj naši študenti z II.F triedy Matúš Ivančo, Patrik Himič a Mgr. Katarína Šmičeková. Hlavnými témami workshopu boli okruhy:

  1. Klasická a alternatívna liečba chorôb
  2. Aký je Váš názor na doplnky výživy, vitamíny?
  3. Čo je to únava?
  4. Špecifiká komunikácie s onkologickým pacientom.
Naši študenti pripravili prezentáciu k téme č. 3 Čo je to únava? (čo spôsobuje únavu, je únava vždy prejavom choroby, ako sa chrániť pred únavou). Na nedeľu 7. februára 2010 bolo pre nás pripravené prekvapenie vo forme príjemne stráveného času v AquaCity Poprad ako odmena za našu aktivitu počas celého workshopu.

Mgr. Katarína Šmičeková

„KREPĽA bál“

Pojem „krepľa“ my na východe poznáme takmer všetci. Inde im hovoria napríklad perky alebo šišky. Všade však znamenajú koniec fašiangov a začiatok pôstu pred najvýznamnejšími cirkevnými sviatkami – Veľkou nocou. Fašiangy boli od nepamäti časom zábavy a plesov, ich záver by sa mal náležite ukončiť dobrou zábavou.

Preto každoročne naši zamestnanci organizujú, v spolupráci s odborovým zväzom, tzv. „Krepľa bál“, ktorý sa tohto roku uskutočnil 18. februára, pred začiatkom jarných prázdnin. V príjemne vyzdobenej školskej jedálni rozvoniavala fazuľová polievka od našej novej informátorky pani Marty Hlavatej a čerstvo napečené šišky, o ktoré sa postarali šikovné ruky našich upratovačiek pani Marty Uhľárovej a Heleny Špinerovej. Každý kto mohol priložil ruku k dielu a preto bola táto akcia príjemným spestrením školského života a ukončením fašiangového obdobia. A tak, ako na každom plese, ani nám nechýbala dobrá hudba a zaujímavá tombola.

„Krepľa bál“ patrí medzi akcie, na ktoré sa vždy tešíme, pretože v tomto uponáhľanom čase môžeme na chvíľu spomaliť, posedieť s kolegami a porozprávať sa nielen o veciach pracovných, ale aj osobných.

Ing. Ljuba Krišová

Estetizácia interiérových priestorov školy

Dňa 25. februára 2010 bola položením plávajúcej podlahy ukončená úprava priestorov respíria na druhom poschodí v budove školy, ktoré bude slúžiť žiakom ako oddychová zóna počas prestávok a voľných hodín. Žiaci tu majú možnosť prípravy na vyučovanie v kultúrnom prostredí. K dispozícii je nápojový automat a oznamovacie tabule s aktuálnymi informáciami o dianí v škole.

Mgr. Václav Vystavěl

Nové knihy v knižnici

Od 25.2.2010 si môžu študenti školy vypožičať ďalšie knihy v školskej knižnici Centra záujmového vzdelávania. Vzhľadom na to, že výber kníh zrealizovala Žiacka rada za aktívnej pomoci vedúcich metodických útvarov, predpokladáme veľký záujem o výpožičky nových kníh. Poďakovanie za rozšírenie knižného fondu patrí hlavne Rodičovskému združeniu za finančný príspevok na nákup, nadácii školy za zabezpečenie nových kníh, ale aj firme ANIMA Košice (www.anima.sk), ktorá poskytla zľavy na nákup jednotlivých kníh v rozsahu 5 až 50 %. Na kalendárny rok 2010 je vyčlenená rovnaká suma z príspevku Rodičovského združenia do nadácie školy na nákup ďalších kníh. Žiaci školy majú znovu možnosť rozhodnúť o tom, aké knihy pribudnú do školskej knižnice. Zoznam nových kníh je zverejnený tu.

Ing. Juraj Budiš

SPONZORI