2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Hackathon - Digitálne dvojča mesta Prešov

Hackathon (hacking marathon) s názvom Digitálne dvojča mesta Prešov je pokračovaním dvoch úspešných ročníkov Šarišského hackathonu. Múzeum Solivar hostilo 15 prihlásených tímov, z ktorých 10 odovzdalo svoje riešenia. Dvojdňový hackathon 20. 10. 2023 - 21. 10. 2023 vyvrcholil prezentáciou tímov a vyhlásením výsledkov. Cieľ hackathonu: vytvoriť inovatívny koncept modelu mesta, ktorého podstatou je možnosť modelovať rôzne situácie z oblasti energetiky, dopravy, životného prostredia, bezpečnosti, urbanizácie, odpadového hospodárstva a priamo reagovať na vzniknuté otázky a predpokladať ich dopad v skutočnej realite.


Tím SPŠE Prešov s kódovým označením „Džawľ" získal 3. miesto s odmenou 1 000 €. Členovia tímu boli Michal Dutka (III.SC), Damián Sabadšág (III.SC), Tomáš Neupauer (II.SA), Jakub Lazorčák (II.SA), Martin Šechný (učiteľ) a Matej Pancurák.

Tím navrhol koncept automatizovaného merania a riadenia spotreby energie vo verejných budovách jednotlivo alebo centralizovane. Prototyp konceptu bol navrhnutý pre budovu SPŠE Prešov. Ušetriť sa dá znížením teploty práve nevyužívaných miestností podľa rozvrhu hodín, nahradením drahého energetického zdroja solárnymi panelmi. Koncept pomôže samospráve k presnejšej kalkulácii nákladov na energie a k optimálnejšiemu rozhodovaniu o investíciách do energeticky úsporných riešení. Monitoring spotreby energie tiež môže odhaliť poruchu, otvorené okno alebo inú anomáliu. Inovatívny prínos konceptu je v zhromažďovaní otvorených dát, ktoré sa dajú využiť pre verejnú kontrolu a nové podnikateľské nápady.

Na 2. mieste sa umiestnil absolvent SPŠE Marek Gogoľ so svojím tímom. Pri pohľade na ostatní tímy, mentorov, porotu a organizátorov nájdeme ďalších absolventov. Digitálny Prešov bez SPŠE nevznikne.

RNDr. Martin Šechný, PhD.

Návšteva mesta Brusel

Žiaci druhého ročníka využili v rámci projektu ESF možnosť zúčastniť sa v dňoch 5. až 8. októbra 2023 exkurzie do hlavného mesta Belgicka. Mesto Brusel je zároveň hlavným mestom Európy.

Cieľom našej návštevy bolo nielen poznávanie krás samotného mesta, ale aj návšteva Európskeho parlamentu, kde sme absolvovali prednášku o fungovaní jednotlivých orgánov Európskej únie. Mali sme možnosť vidieť, ako sa tvoria európske zákony,  možnosť navštíviť aj rokovaciu sálu Európskeho parlamentu a sledovať rozpravu poslancov. Následne sme si pozreli návštevnícke centrum Parlamentárium, ktoré vie jedinečným spôsobom rozprávať viac o histórii a význame EÚ a priblížiť prácu poslancov Európskeho parlamentu a jej vplyv na náš každodenný život. Ide o prvé centrum pre občanov plne prístupné vo všetkých jazykoch Európskej únie.

Počas ďalších dvoch dní sme absolvovali prehliadku mesta a jeho historických pamiatok, ako napríklad:  kráľovský Royal Palace, Katedrálu sv. Michala a sv. Guduly, víťazný oblúk v Parc du Cinquantenaire s výhľadom na celé mesto či samotné rozprávkové námestie Grand-Place a sochu Manneken Pis.

Navštívili sme aj azda najznámejšiu dominantu mesta s názvom Atomium,  zvláštnu 102 m vysokú oceľovo-hliníkovú konštrukciu, ktorá bola  navrhnutá pre Svetovú výstavu Expo v Bruseli v roku 1958. Atomium predstavuje molekulu železa zväčšenú 165-miliárdkrát a z jej hornej časti sme mali neuveriteľný výhľad na mesto. Hneď vedľa ležiacom parku Mini Európa sme obdivovali Big Ben, Vezuv, Berlínsky múr, Eiffelovu vežu, benátske gondoly, amsterdamské veterné mlyny a Koloseum na jednom mieste.

Nielen žiaci, ale i my učitelia, Mgr. Miroslava Gajdošová, Mgr. Štefan Dankovič a Mgr. Viktor Mačák, sme si odnášali príjemné dojmy z navštívených miest v Bruseli a čas strávený v tomto meste bol nielen vzdelávacím, ale aj zábavným zážitkom pre nás všetkých.

Mgr. Miroslava Gajdošová

Slávnostné bronzovo-strieborné ocenenie DofE

V minulom školskom roku sme na našej skole spustili rozvojový program DofE. Už po prvom roku vidíme, že rozhodnutie zapojiť našich žiakov do tohto programu bolo naozaj správne. Uvedomujeme si, že naši žiaci majú záujem na sebe pracovať a rozvíjať svoju osobnosť. Dôkazom toho je aj nedávne ocenenie našich troch žiakov Kamil Kachman, Tadeáš Taiš a Adrián Tomko za úspešné absolvovanie bronzovej úrovne v programe DofE.

Žiaci sa 3. 10. 2023 zúčastnili slávnostného oceňovania úspešných absolventov bronzovej a striebornej úrovne DofE. Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo v historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove a pre všetkých to bol zážitok. Certifikáty aj bronzové piny s logom DofE, ktoré boli žiakom slávnostne odovzdané na pódiu divadla, majú veľký symbolický význam pre účastníkov programu. Tieto odmeny znamenajú skutočný úspech a sú zásluhou tvrdej práce a snahy týchto žiakov. Okrem ocenených žiakov máme na škole Dofákov, ktorí ešte pracujú na striebornej a zlatej úrovni, na ktorých tiež čaká ocenenie na konci splnenia ich cieľov.

Mgr. Martina Gogová, PhD.

ERASMUSDAYS

V dňoch od 9. 10. 2023 do 14. 10. 2023 sme na škole po prvýkrát zorganizovali ERASMUSDAYS v rámci programu ERASMUS+. V tento zaujímavý týždeň sme našu školu ponúkli svetu cez inovatívnu iniciatívu ERASMUSDAYS. Táto globálna oslava zvýraznila jedinečné možnosti, ktoré program ERASMUS+ prináša vzdelávaniu a medzinárodným vzťahom. Počas tohto týždňa sme mali príležitosť nechať našu kreativitu rozkvitnúť cez rôzne podujatia, vrátane fotosúťaže a prezentácií, ktoré nám umožnili podeliť sa o naše poznatky a zážitky s ostatnými.

Fotosúťaž bola jednou z najkreatívnejších súčastí našej iniciatívy ERASMUSDAYS. Študenti a učitelia mali príležitosť prezentovať zachytené vizuálne príbehy, ktoré ilustrovali ich pracovné a medzinárodné skúsenosti v rámci programu ERASMUS+. Od dojímavých momentov vzájomného porozumenia až po radosť zo zdolávania nových výziev – každá fotografia vyrozprávala jedinečný príbeh. Táto súťaž nie len podporila tvorivosť, ale aj umožnila zdieľať naše ERASMUS+ dobrodružstvá so širším svetom. Súťaž prebehla na sociálnych sieťach školy a hlasovať za najlepšiu fotku mohli nielen študenti a učitelia, ale aj široká verejnosť. Na prvom mieste sa umiestnil Maximilián Jarčuška, na druhom mieste sa umiestnil Lukáš Závada a na treťom mieste sa umiestnila fotka Márii Kopčákovej. Žiaci boli 19. 10. 2023 počas veľkej prestávky ocenení a boli im odovzdané zaujímavé ceny.

Počas iniciatívy sme usporiadali sériu prezentácií žiakov z mobilít, ktoré sa snažili žiakom nižších ročníkov priblížiť prácu a život počas ERASMUS+ mobility. Naše prezentácie boli zamerané na rôzne tematické oblasti, od kultúrneho porozumenia po zlepšovanie odborných vedomostí a skúseností. Žiaci a učitelia mali príležitosť zdieľať svoje osobné príbehy a skúsenosti s programom ERASMUS+, čo umožnilo ostatným získať hlbší vzhľad do výhod medzinárodnej spolupráce a kultúrnej skúsenosti.

Iniciatíva ERASMUSDAYS nám ukázala, že vzdelávanie a získavanie odborných skúseností  nie je obmedzené hranicami. Program ERASMUS+ nám poskytol príležitosť nadviazať medzinárodné priateľstvá, zlepšiť jazykové zručnosti a rozšíriť naše pohľady na svet. Fotosúťaž a prezentácie nám umožnili zdieľať tieto hodnotné skúsenosti s ostatnými a ukázať, že vzdelávanie je o obohatení sa o nové kultúry, názory a skúsenosti.

ERASMUSDAYS nám pripomenuli dôležitosť medzinárodnej spolupráce v dnešnom globalizovanom svete. Naša škola sa teší na ďalšie príležitosti spolupracovať s medzinárodnými partnermi a pokračovať v budovaní mostov cez kultúrne hraničné čiary, pretože veríme, že spoločné vzdelávanie je kľúčom k porozumeniu, tolerancii a globálnemu zmýšľaniu.

Mgr. Martina Gogová, PhD.

SPŠE na Festivale vedy a techniky 2023

Dňa 20. 10. 2023 sa naši žiaci zúčastnili  prehliadky Festivalu vedy a techniky. Svoje bezprostredné zážitky a dojmy z festivalu nám po návrate sprostredkovali:

Do Košíc sme prišli o 08.00 hod. ráno, dostavili sme sa na pôdu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, kde sa do 9.00 hod. konala registrácia súťažiacich a ich projektov. Následne sme si našli svoj stánok, kde nás už čakal veľký kartón pripravený na poster. O 9.00 hod. sa konalo v aule otvorenie súťaže, kde nás oboznámili s potrebnými informáciami. Urobili sme posledné úpravy a zapli notebooky.

Zastavovali sa pri nás ľudia, ktorých zaujal náš projekt „E-odpad“. Zo začiatku sme boli ešte nervózne, ale čím viac ľudí prichádzalo, tým to bolo lepšie a rozhovorili sme sa.

Do 14.00 hod. komisia obchádzala jednotlivé stánky, zastavili sa aj pri nás. Členovia komisie  nám  projekt pochválili a povedali, že určite by sme mali pokračovať. Súťažili sme v kategórii Environmentálnych vied, no komisia sa vyjadrila, že sme mali byť zaradené do kategórie Informatiky a kvôli nesprávnemu zaradeniu sme nepostúpili. Všetko zlé, je na niečo dobré. A každá skúsenosť, aj tá menej pozitívna, nám ukazuje, ako byť lepší. Odniesli sme si veľa skúsenosti, rád a pochvál. Boli sme sa pozrieť aj na iné projekty žiakov a jeden projekt z našej školy – Marka Čelovského z triedy III. SB, postúpil do celoštátneho kola v Bratislave.“

Marko Čelovský sa na festivale zúčastnil s projektom „Yazda“. Aj on nám sprostredkoval svoje zážitky: „Som veľmi rád, že sa nám s naším projektom - „Yazda“ podarilo postúpiť na celoštátne kolo a že môžem reprezentovať spolu s tímom našu školu na tomto podujatí. Atmosféra súťaže bola super a odborná hodnotiaca komisia bola veľmi priateľská a ich prejavený veľký záujem o náš projekt ma osobne veľmi potešil. Keďže na tomto projekte spolu so svojimi kolegami pracujeme už takmer rok, tak to pre náš celý tím veľa znamenalo.

„Yazda“ je multiplatformová aplikácia na zjednodušenie riadenia a manažmentu autoškôl, dokáže automatizovať väčšinu procesov v autoškolách a šetriť tak ich čas aj peniaze.

Celkovo sa na štátne kolo veľmi tešíme a zlepšujeme viaceré časti projektu od samotného vývoja a funkcionality aplikácie, až po samotnú prezentáciu porote a grafický výzor kiosku.“

Soňa Hurajová, Lucia Rychlíková, Aneta Kuchárová, žiačky III. SA a Marko Čelovský, III. SB

SME Skills Slovakia 2023

Štátny inštitút odborného vzdelávania ŠIOV uskutočnil v dňoch 24. 10. 2023 až 25. 10. 2023 celoslovenskú SÚŤAŽ MLADÝCH ELEKTRONIKOV Skills Slovakia (SME). Približne mesiac pred súťažou 22. 9. 2023 sme potrebovali zistiť teoretické vedomosti žiakov prvého a druhého ročníka. Test bol pripravený v elektronickej forme cez Edupage pre 333 žiakov. Odpovedali v rovnakom časovom okne, aby nemali možnosť pripraviť sa vopred na otázky, ktoré boli aj z oblastí, ktoré sa nepreberajú na vyučovaní, ale objavujú sa často v testoch na súťažiach v elektronike. Výsledky boli veľmi zaujímavé, niektoré slovné odpovede veľmi osobité. Na tomto základe boli oslovení žiaci, či sú schopní spájkovať aj SMD súčiastky na DPS. Individuálne sme mali pred súťažou stretnutia, urobil sa ešte iný test a skúška spájkovania SMD.

23. 10. 2023 sme už cestovali do ubytovne v Žiline. Ráno 24.10. bol presun do krásnych priestorov vzdelávacieho strediska firmy KIA v Gbeľanoch. Súťažilo 46 žiakov stredných odborných škôl z celého Slovenska. Žiaci mali praktickú úlohu zostaviť elektronickú hraciu kocku osadenú súčiastkami THT a SMD. Na dvoch obojstranných plošných spojoch museli postupovať podľa zadaných úloh, kde boli aj chyby. Hodnotilo sa 8 úloh a celkový vzhľad. O body mohli žiaci prísť aj za stratu a poškodenie súčiastok. Najdôležitejšie bolo, aby výrobok fungoval. Čas rozhodoval až v prípade rovnakého počtu bodov. Na druhý deň súťaže 25. 10. 2023 žiaci písali veľmi náročný odborný test. V príprave sme si prešli viac ako 300 otázok v starých testoch a tiež ďalšie oblasti, ktoré sa zatiaľ v predchádzajúcich testoch neobjavili. To, čo ich čakalo v tohtoročnom teste, bola iná káva. Testy neboli vo formáte A, B, C odpovedí, žiadna lotéria, výpočty bolo potrebné písať priamo do testu, jednoslovné odpovede aj odpovede na niekoľko viet. Popísať, ako veci fungujú, nakresliť zapojenie a pod. Aj hodnotenie bolo náročné a videli sme tiež pochybenia poroty, ale to je každoročná realita.

Náročnosť celej súťaže bola na vysokej úrovni, čím žiaci získali veľmi cenné vedomosti aj praktické zručnosti. Rozdiely medzi najlepšími boli minimálne. Jedným z cieľov týchto súťaží je aj stretnutie rovnako zameraných ľudí. Stretli sa tam žiaci, učitelia, organizátori a prítomná bola aj návšteva zo zahraničia na získanie inšpirácie aj poznatkov pre ich súťaže.

Naši štyria žiaci sa umiestnili v tomto poradí: Tadeáš Taiš z II. B triedy 4. miesto, Jakub Mašlonka z II.C triedy 6. miesto, Tomáš Čakan z I.C triedy 7. miesto a Alex Kormoš z II.C triedy 13. mieste.

K uvedeným výsledkom blahoželáme!      

Bc. Ján Haluška

Súťaž ZENIT v programovaní A,B, WebDeveloper, Grafický dizajn Školské kolo 2023/2024

Slovná skratka “ZENIT“ v sebe zahŕňa zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatívu, tvorivosť. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlásilo 40. ročník súťaže “Zenit v programovaní“. Súťaž prebehla v dňoch 17. 10. a 18. 10. 2023 a na našej škole sa jej zúčastnilo vo všetkých kategóriách spolu 166 žiakov. Na krajské kolo postupujú všetci úspešní riešitelia z každej školy z celého kraja. Krajské kolo ZENIT A, B bude 23. 11. 2023 v čase od 9:00 do 13:00 hod. Krajské kolo WEBDEVELOPER a GRAFICKÝ DIZAJN sa koná 22. 11. 2023 v čase od 9:00 do 13:00 hod. Krajské kolá za Prešovský kraj organizuje SPŠE Prešov. Na celoštátne kolo postupuje z každej kategórie iba jeden najlepší riešiteľ z každého kraja. Celoštátne kolo sa odohrá 19. 3. – 21. 3. 2024. Organizátorom je Spojená škola Banská Bystrica.

Výsledky školských kôl:

Zenit programovanie kategória A, B. Tvoria časť Zenitu, v ktorej žiaci programujú riešenia algoritmických úloh. Do kategórie A patria maturanti a tí, ktorí maturujú budúci rok.
Kategória B je určená pre všetkých mladších. Súťaž riešia žiaci jednotlivo a riešenia sú ohodnotené testovacím systémom. V týchto kategóriách si svoje vedomosti overilo na našej škole 140 žiakov.
Kategória A:

1. Miesto Filip Bodor IV.SA
2. Miesto Samuel Pasierb IV.SB
3. Miesto Tomáš Bartko IV.SB
                   Patrik Viktor IV.SB
                   Ivan Juraj IV.SB

Kategória B:

1. Miesto Tomáš Neupauer II.SA
2. Miesto Martin Benčo II.SC
                   Jakub Lazorčák II.SA

Súťaž GRAFICKÝ DIZAJN sa konala 18. 10. 2023 a zúčastnilo sa 7 súťažiacich. Súťažiaci
mali v rámci zadania počas 4 hodín vytvoriť niekoľko grafických produktov tematicky
zameraných na pracovnú agentúru FUTURE JOBS a to Billboard, Visačky a Background na
firemné počítače agentúry. Všetky produkty mali byť navrhnuté vo firemných farbách podľa
loga agentúry, mali pôsobiť moderne s úzkym prepojením na vektorovú grafiku a mali
pôsobiť na človeka komunikatívne vyvolávajúc pocity radosti, dôvery a nadšenia. Téma
zadania tohto ročníka bola zaujímavá a podnetná s prepojením na produkčnú sféru.

1. Miesto Lukáš Závada IV.C
2. Miesto Šimon Jedinák II.SB
3. Miesto Adam Sabol III.SB

WebDeveloper, súťaž v tejto kategórii sa konala 18. 10. 2023 prezenčnou formou. Zúčastnilo sa 17 súťažiacich. Súťažiaci mali v rámci zadania počas 4 hodín vytvoriť dynamickú webovú stránku pre firmu ZubZen, ktorá prevádzkuje zubnú kliniku s využitím v troch oblastiach jej spracovania. Jednalo sa o oblasti pri spracovaní grafických podkladov, obsahom a dizajnom jednotlivých sekcií webu a implementáciou interaktívnej časti webu.
Študenti využívali na obsahovú a dizajnovú časť webovej stránky HTML a CSS jazyk. Na implementáciu dynamických prvkov programovali udalosti v JavaScripte, skriptovacom
jazyku PHP v spojení s databázou a JavaScriptové runtime prostredie Node.js.

1. Miesto Samuel Brinko IV.B
2. Miesto Marko Čelovský III.SB
3. Miesto Šimon Farkaš II.SB


Všetkým súťažiacim gratulujeme.

Ing. Gabriela Mitrová

Zenit v elektronike

Tento rok sa opäť na našej škole uskutočnila súťaž s dlhoročnou tradíciou s názvom Zenit v elektronike. Vedomosti súťažiacich boli otestované tridsiatimi otázkami a najlepší z nich postúpili na praktickú časť súťaže.

Zručnosti súťažiacich boli vyskúšané návrhom DPS a následne osadením a oživením zapojenia časového relé. Prekvapením bola šikovnosť žiakov nižších ročníkov, ktorí si zaslúžia pochvalu! Na prvých miestach v kategórii A sa umiestnil Martin Modranský zo IV.C a Martin Mašlonka z II.C. Najlepší súťažiaci z každej kategórie postupujú na krajské kolo súťaže, ktoré sa bude konať v novembri na Spojenej škole Ľudmily Podjavorinskej v Prešove.

Víťazom aj oceneným blahoželáme a prajeme im ďalšie úspechy. Termín odovzdania cien za školské kolo súťaže bude včas oznámené a je plánované začiatkom novembra.

 

Ing. Martin Ambrozy

Stolný tenis 2023

Tak ako pominulé roky, aj tento rok sme otvorili turnajovú sezónu stolným tenisom. Dňa  2. 10. 2023 sa v priestoroch telocvične stretli nadšenci tohto športu. Vysoká účasť bola prísľubom kvalitného turnaja. Počet účastníkov sa ustálil na čísle 24. Vyraďovací systém hry sa s nikým nemaznal a do finále poslal troch najlepších hráčov. Nechýbali ani vyhrotené emócie pri stave 1:1 na sety a 10:10 v poslednom sete. Víťazom turnaja sa stal Marek Kmec z I.A, druhé miesto obsadil Michal Dutka z III.SC a tretí skončil Richard Maxin z III.SB. Kto sa nezúčastnil, nemusí smútiť. PK TSV bude organizovať množstvo ďalších súťaží a turnajov. 

 

Mgr. Tomáš Bosák

Garrett - exkurzia

Dňa 4. 10. 2023 sa žiaci IV.C triedy zúčastnili exkurzie v spoločnosti Garrett, ktorá sídli v priemyselnom parku Záborské pri Prešove. Spoločnosť Garrett sa venuje hlavne výrobe turbodúchadiel pre automobily a disponuje modernými priemyselnými technológiami. Naši žiaci boli počas exkurzie oboznámení so základnými informáciami o spoločnosti. Vzhľadom na študijné zameranie našich žiakov bola prezentácia spoločnosti zameraná aj na využívanie robotiky a PLC pri výrobe turbodúchadiel. Najzaujímavejšou časťou exkurzie bola samotná návšteva výrobnej haly, kde žiaci mohli sledovať robotizované pracoviská a automatizačnú techniku v praxi. V školiacej miestnosti bola žiakom názorne popísaná konštrukcia priemyselného robota, detailnejšie vysvetlený riadiaci systém a spôsob programovania. Exkurzia bola pre žiakov a pedagogický dozor prínosom v zmysle prepájania teoretických vedomostí nadobudnutých v škole s reálnym svetom priemyslu.

Ing. Jozef Macej, PhD.

Štrba Race

V stredu 4. októbra 2023 sa pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom plese uskutočnil druhý ročník pretekov Štrba Race, ktoré boli Majstrovstvami Slovenskej republiky stredoškolských družstiev v prekážkovom behu.

Na približne dvojkilometrovú trať s osemnástimi prekážkami vybehlo spolu 361 stredoškolákov z 95 družstiev z celého Slovenska. Každé družstvo tvorili dvaja chlapci a dve dievčatá a výsledok družstva tvoril súčet časov. Našu školu reprezentovalo družstvo: R. A. Bebková, D. Oboňová, S. Pavlenko zo IV.F a R. Roba z II.A triedy.

Zvíťazilo družstvo zo Strednej športovej školy Banská Bystrica. Organizátorom bolo Národné športové centrum Bratislava a Základná škola Štrba v spolupráci so Športovým klubom Štrba.
Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Naši žiaci podali krásny výkon. Srdečne im blahoželáme  a  ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

Mgr. Viktor Mačák

Turnaj ŠI v sálovom futbale

Streda 4. 10. 2023 sa pre chlapcov  z nášho školského internátu stala opäť víťaznou. Odniesli si 1. miesto z turnaja v sálovom  futbale/ futsale, ktorý zorganizovalo ABC – centrum voľného času. Všetky zápasy odohrali víťazne a v školskom internáte nám pribudla ďalšia trofej.

Srdečne blahoželáme !  

 

 

Iveta Vinklerová

Volejbalový turnaj zamestnancov a priateľov SPŠE

Volejbalový turnaj zamestnancov SPŠE napísal už svoju ôsmu kapitolu. Päť trojčlenných družstiev odohralo na zmenšených ihriskách medzi sebou krásne zápasy s množstvom skvelých volejbalových momentov. Tento rok boli všetky zápasy veľmi vyrovnané. O víťazovi musel často rozhodovať tretí set a až do posledných zápasov nebolo rozhodnuté o víťazovi. Titul sa nakoniec podarilo obhájiť družstvu s kapitánom Mgr. Viktorom Mačákom, ktorý vytvoril družstvo s pani riaditeľkou Ing. Ivetou Marcinčinovou a Mgr. Zdenkou Liščinskou. Víťazom blahoželáme, ale víťazom sa stal každý, kto prišiel a strávil príjemné športové popoludnie pod vysokou sieťou.

Mgr. Štefan Dankovič

Prešovské NAJ

Dňa 25. októbra 2023 sa žiaci I.SB zúčastnili exkurzie s názvom Prešovské NAJ, kde sa dozvedeli množstvo informácií o histórii mesta Prešov. 

Prešov nie je iba mesto s bohatou históriou, ale aj mesto, kde sa nachádza množstvo pamiatok a zaujímavých miest na návštevu. V rámci hodiny dejepisu sa naša trieda spolu s pani učiteľkou Mgr. Ivetou Kovaľovou dozvedela viac o tom, čo skrýva mesto Prešov. S pani sprievodkyňou sme si obzreli rôzne skvosty nášho mesta: Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kalváriu, Divadlo Jonáša Záborského, Neptúnovu fontánu a iné, no taktiež sme sa dozvedeli,  ako vznikol erb Prešova či ako sa budovali ochranné hradby mesta tzv. bašty.

Viac ako hodinová prechádzka mesta  s odborným výkladom bola prínosom a určite tým NAJ v Prešove.

Timea Hudáková, I.SB, Mgr. Iveta Kovaľová

Silná ruka stredných škôl

Dňa 27. 10. 2023 FVT TUKE so sídlom v Prešove v spolupráci so Slovenskou asociáciou pretláčania rukou, zorganizovalo už 28. ročník súťaže o najsilnejšieho žiaka a žiačku  východoslovenskej oblasti v pretláčaní rukou pod názvom „SILNÁ RUKA “. Vo váhovej kategórii do 70kg obsadil náš žiak Samuel Ľaš zo IV.B triedy 2. miesto. Jednoznačnou dominanciou v kategórii do 80kg si Adrián Rakáš z II.SB triedy vybojoval zaslúžené 1. miesto. Súťažiacim blahoželáme a veríme v úspešnú reprezentáciu na blížiacich sa majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnia 24. 11. 2023 v Košiciach.

Mgr. Viktor Mačák

„JA, NOVINÁR“

Bol názov interaktívneho divadelného predstavenia v divadle VIOLA, na ktorom sa v uplynulých dňoch zúčastnili triedy II.B, II.SA a II.SC. Prostredníctvom životného príbehu hlavnej predstaviteľky Hannah Arendtovej mali žiaci možnosť dozvedieť sa o historických udalostiach od začiatku 20. storočia až po 60. roky. V centre predstavenia bola problematika  dotýkajúca sa základných ľudských práv a slobôd človeka. 

Hannah Arendtová (1905-1975) ako nemecká filozofka a novinárka židovského pôvodu informovala celý svet o tom, čo sa dialo v koncentračných táboroch a o nacistickom konečnom riešení židovskej otázky. 

Súčasťou predstavenia bol aj workshop, na ktorom sa veľmi aktívne podieľali všetci zúčastnení – diváci-žiaci, herci aj právnička zaoberajúca sa problematikou základných práv a slobôd. Okrem viacerých zaujímavých aktivít mala každá trieda vytvoriť si svoju vlastnú Listinu základných práv a slobôd.

Netradičné predstavenie zanechalo v mnohých pozitívne dojmy, obohatilo ich poznanie a uvedomenie si toho, že nie všetko na svete je samozrejmé.

Z reakcií žiakov:

Bolo to super... Tereza (jedna z lektoriek) bola úžasná...Prekvapili ma dve Hany...Na začiatku som neporozumel všetkému, potom som sa chytil...Ideálna dĺžka predstavenia...veľmi kreatívny workshop...Super aktivita s papierikmi...Ešte by sme mohli niekedy ísť na nejaké predstavenie...Získal som nové poznatky...