2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Elektropriemyslovka stále TOP

INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) 11. 4. 2019 zverejnil nové rebríčky škôl. Doplnil údaje, a tým skompletizoval množinu ukazovateľov potrebných pre uzavretie hodnotenia škôl za šk. rok 2017/18. Hodnotenie bolo priradené všetkým školám, ktoré majú dostatočnú vzorku žiakov. Vypovedá o výsledkoch, ktoré dosahujú žiaci na jednotlivých školách, a na jeho základe vznikajú aj rebríčky ZŠ a SŠ.

Medzi SOŠ obhájili prvé dve miesta Obchodná akadémia v Trnave (Kukučínova 2) a SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove. Na tretie miesto postúpila Stredná zdravotnícka škola na Farskej ul. v Nitre.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

SYGA – Siemens Young Generation Award 2019

Do súťaže SYGA – Siemens Young Generation Award, zameranej na stredné odborné školy, bolo tento rok prihlásených 30 súťažných prác z celého Slovenska, z ktorých 10 najlepších prác postúpilo do finále. Finále súťaže sa konalo 25. a 26. apríla 2019 na pôde Žilinskej univerzity v Žiline, presnejšie na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií, Katedre riadiacich a informačných systémov.

Tento rok našu školu reprezentovali vo finále súťaže študenti Martin Jaržabek (IV.C) a Patrik Brindza (III.C) so súťažnou prácou Elektrický skúter riadený pomocou PLC, pod vedením Ing. Jozefa Maceja. Túto tému si súťažiaci nezvolili náhodne. V súčasnosti mnohé veľkomestá bojujú so zlou kvalitou ovzdušia spôsobenou dopravnými prostriedkami na báze spaľovacích motorov. V niektorých veľkomestách už platí zákaz vjazdu automobilov s dieselovým motorom. Jedným z riešení ako bojovať proti znečisťovaniu ovzdušia v mestách je elektromobilita. Elektrický skúter môže byť ideálny dopravný prostriedok na krátke vzdialenosti a vďaka malým rozmerom nie je problém nájsť miesto na parkovanie. Súťažná práca bol v podstate jeden experiment, v ktorom sa súťažiaci snažili využiť potenciál programovateľného automatu (PLC) od spoločnosti Siemens, typu Simatic s7 1200, na účely riadenia elektrického skútra.

Pri výrobe konštrukcie boli použité komponenty zo starého benzínového skútra ako kolesá, brzdy a predná odpružená vidlica. Vyrobený elektrický skúter by mal spĺňať podobné štandardy ako bežný motocykel, to znamená, že obsahuje merač rýchlosti, merač nabitia akumulátora, tlmené a diaľkové svetlá, brzdové svetlo, smerovky a klaksón. Pohon skútra zabezpečuje jednosmerný komutátorový motor s výkonom 1kW. Pre napájanie skútra bol zvolený moderný LiFePO4 akumulátor. Skúter využíva PLC okrem riadenia motora, svetiel a užívateľského displeja aj na zber dát získaných počas jazdy. Na PLC bol vytvorený denník jázd, v ktorom sa zaznamenáva čas a dátum zapnutia a vypnutia skútra, stav akumulátora na začiatku a na konci jazdy,  spotrebovaná energia a prejdená vzdialenosť.  Okrem denníka jázd PLC uchováva aj záznamy o poruchách a záznamy o plánovaných a vykonaných servisných úkonoch. Užívateľ má prístup k spomínaným údajom prostredníctvom webovej stránky, stačí ak sa so svojim počítačom pripojí k skútru cez konektor RJ45 a v internetovom prehliadači zadá IP adresu PLC.

Projekt zaujal odbornú porotu natoľko, že bol ocenený hlavnou cenou súťaže SYGA 2019. Naši víťazi si so sebou domov odniesli zostavu PLC a programovacieho softvéru a štipendium, ak sa po strednej škole rozhodnú študovať na ľubovoľnej technickej vysokej škole na Slovensku. Medzi ďalšími úspešnými projektmi boli solárna nabíjačka elektrobicyklov, automatizované vertikálne parkovisko, inteligentný dom a automatizovaná linka na ukladanie balíčkov bryndze do krabice.

Ďakujeme spoločnosti Siemens nielen za hodnotné ceny, ale hlavne za to, že formou tejto súťaže pomáha rozvíjať mladé technické talenty.

Ing. Jozef Macej

Elektrotechnici opäť na víťaznej vlne

Po školskej prehliadke SOČ sa študenti našej školy zúčastnili aj Krajskej prehliadky SOČ, ktorá sa uskutočnila dňa 5. apríla 2019 na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove. Z našej školy sa jej zúčastnilo 9 študentov so 7 prácami.

Aj v tomto roku úspechy našich študentov nenechali na seba čakať. Pre nás v hlavných kategóriách 12 Elektronika, hardware a mechatronika a 11 Informatika.

Úspešným riešiteľom v kategórii Informatika bol Erik Wittner, študent III. SB triedy, ktorý obsadil  1. miesto s prácou Automatická výprava vozidiel MHD v Prešove.

Tento program vznikol za účelom zautomatizovania a informovania cestujúcich  MHD Prešov s využitím  OPEN DÁT mesta Prešov. Tie obsahujú všetky údaje o vozidlách prešovskej MHD a majú predpoklady na vytváranie rôznych aplikácii, ktoré tieto údaje využívajú najmä v prospech občanov mesta (príklad aplikácia MHD Prešov).

Systém funguje jednoducho. Program sa každý deň vo vopred danom čase spustí a načíta OPEN DÁTA zo stránky mesta Prešov, porovná ich s porovnávacími údajmi v programe a zapíše ich do tabuľky k príslušnému turnusu, na ktorom dané vozidlo vykonáva jednotlivé spoje počas dňa. Nakoniec systém zapíše zistené údaje na prešovskú sekciu stránky imhd.sk.

Portál imhd.sk prináša najnovšie aktuality z MHD vo všetkých väčších mestách. Nájsť tu môžeme rôzne články, fotografie, ale aj detaily o vozidlách a ich vypravení v jednotlivých dňoch. Práve zisťovanie výpravy bolo v sekcii Prešov doteraz robené ručne, kde boli potrební vždy ľudia, ktorí dobrovoľne denno-denne zisťovali, aké vozidlá sa v daný deň nachádzajú v premávke a na akých turnusoch premávajú.

Pekný úspech zožali naši študenti v kategórii Elektronika, hardware a mechatronika, kde sme obsadili 1. a 5. miesto. Na 1. mieste skončil Peter Nemergut zo IV. C triedy s prácou Priemyselný manipulátor a na 4. mieste skončil študent, Kristián Knapík, zo IV.A triedy s prácou Inteligentné verejné osvetlenie.

Priemyselný manipulátor Petra Nemerguta, ktorý si vytýčil obzvlášť náročné ciele, ktoré boli splnené. Pri tvorbe Priemyselného manipulátora musel skĺbiť poznatky z oblasti elektroniky, strojárstva, 3D tlače a programovania. Výsledkom je komplexne zariadenie obsahujúce rameno manipulátora, riadiacu, výkonovú jednotku a napokon ovládač. Tento manipulátor dokáže pracovať s „Manuálnym ovládaním“, prostredníctvom ktorého ovládame jednotlivé motory joysticom a „Teach Pendant“ dokáže naučiť manipulátor vykonávať požadované pohyby a uviesť ho tak prevádzky, aby tieto pohyby vykonával autonómne.

Suma sumárum, naši študenti získali dve prvé miesta, jedno štvrté miesto a štyri šieste miesta. Súťažiaci z prvého miesta postúpili na Celoštátnu súťažnú prehliadku SOČ 2019, ktorá sa uskutočnila 24. – 26. apríla 2019 na Strednej odbornej škole automobilovej v Košiciach.

Svojimi obhajobami úspešne reprezentovali nielen našu školu, ale aj Prešovský kraj. V silnej konkurencii prác z celej republiky sa naši študenti umiestnili na 6. mieste. Všetkým účastníkom a reprezentantom SPŠE Prešov ďakujeme za vzornú reprezentáciu. Veríme, že účasť na celoštátnej prehliadke SOČ bola pre našich študentov prínosom a možnosťou prezentovať svoje zručnosti, schopnosti a kreativitu.

1. miesto Petra Nemerguta 1. miesto Erika Wittnera

Ing. Ondrej Kontura

Beseda o budúcnosti EÚ

Dňa 3. 4. 2019 sa študenti 3. SA, 3. SB a 4. F v rámci vyučovania zúčastnili besedy o budúcnosti EÚ. Toto stretnutie prinieslo možnosť porozprávať sa o histórii, ale aj o aktuálnych problémoch Európskej únie s p. Milanom Hortom, p. Miriam Lexmann a bývalým predsedom vlády SR p. Mikulášom Dzurindom. Do tejto besedy sa svojimi zvedavými otázkami zapojilo aj mnoho študentov. Pozvaní hostia pohotovo reagovali, dokonca pridali aj svoj pohľad na vec. Azda najväčšia časť diskusie sa niesla o pozícií Slovenska v EÚ, napr. čo bolo podmienkou pre vstup SR do EÚ, ale aj aké výhody sme vstupom získali. Nezanedbali sa ani témy ako Brexit, či odchod mladých do iných krajín, ktoré taktiež rezonujú v dianí na politickej scéne u nás, ako i v Európskej únii. Celú besedu študenti hodnotili pozitívne, zvlášť preto, že už o menej ako 2 mesiace sa konajú voľby do Europarlamentu. „Aj toto teda určite prispelo k tomu, aby sme aj MY – mladí, išli voliť. Za zúčastnené triedy, teda vyslovujem jedno pekné ďakujem a určite sa tešíme aj na ďalšie besedy podobného charakteru“,  dodal Erik z 3. SB triedy.

Erik Wittner, III.SB, Mgr. Lucia Liptáková

Projekt 3DAH - mobilita vo Švédsku

Od 1.9.2018 je naša škola zapojená v rámci programu Erasmus+ do projektu 3DAH - 3D printed aids for handicapped children spolu s českou SPŠE a VoŠ Pardubice a švédskou školou Fenix kultur och kunskapcentrum Vaggeryd. Poslaním projektu je vyrobiť pomôcky pre handicapované deti s využitím 3D tlače. Pomôcky by mali slúžiť na rehabilitáciu, precvičovanie svalov rúk a nôh, ale aj na uľahčenie a spríjemnenie života handicapovaných.

V tomto projekte sú naplánované tri mobility. Prvá mobilita sa konala vo Švédsku, v mestečku Vaggeryd. Mobility sa zúčastnili študenti 3.C triedy – P. Brindza, M. Klamár, M. Kocúr, M. Kľučár, M. Samseli, R. Hudák s pedagogickým doprovodom – Ing. J. Macejom a Ing. Martinom Ambrozym. Na miestnej škole sa v dňoch 1. 4. až 5. 4.2019 konali školiace aktivity zamerané hlavne na využitie CAD programov na účely 3D modelovania.  Počas mobility študenti navrhovali v programe SolidWorks jednoduché zariadenie na precvičovanie motoriky rúk – labyrint s guľôčkou. Úlohou cvičiaceho je nakláňaním dosky pomocou rúk premiestniť guľôčku v labyrinte do cieľa v strede dosky.

Vzniklo niekoľko verzií zariadenia a na konci mobility bol vytlačený na 3D tlačiarni jeden prototyp. Okrem verzie zariadenia na precvičovanie rúk sa navrhovala aj verzia na precvičovanie nôh. Cvičiaci by sa mal nohami postaviť na balansujúcu dosku, na ktorej povrchu je vyrobená drážka. Balansovaním na doske sa cvičiaci snaží dostať loptičku po drážke do cieľa v strede dosky.  Pri tomto rehabilitačnom zariadení sa uvažuje výroba z dreva pomocou CNC frézy.

V čase mimo vyučovacích aktivít študenti zapojených krajín prezentovali svoje krajiny, zvyky, kultúru a pripravili si jazykové okienka so základnými slovami a slovnými frázami. Nechýbali ani spoločné športové aktivity, spoznávanie okolia školy a prírody. Zmyslom mobilít nie je len vzdelávanie po odbornej stránke, ale aj zlepšovanie jazykových zručností, hlavne komunikácie v anglickom jazyku, zlepšovanie prezentačných zručností a v neposlednom rade aj kultúrne obohacovanie a budovanie priateľstiev na medzinárodnej úrovni.

Ďalšia mobilita projektu 3DAH je naplánovaná na jeseň roku 2019 a bude sa konať u nás, na SPŠE Prešov. Pre hostí budú pripravené opäť vzdelávacie aktivity, cieľom ktorých bude vytvoriť prototypy ďalších rehabilitačných pomôcok. Posledná mobilita je naplánovaná na jar roku 2020 a prebehne na partnerskej škole SPŠE a VoŠ Pardubice, kde dôjde k finalizovaniu výstupov projektu.

Vyladenie finálnych podôb pomôcok sa bude vykonávať v spolupráci s lekármi a zdravotnými sestrami z Hamzovej léčebny v Česku. Plány na výrobu pomôcok budú zverejnené na webstránke projektu, ktorá vznikne počas projektu. Niekoľko vyrobených pomôcok bude darovaných ústavom, kde budú reálne plniť svoj účel, a teda pomáhať pri rehabilitácii prevažne detských pacientov.

Ing. Jozef Macej

Celoštátna súťaž Enersol

Dňa 9. a 10. apríla 2019 sa v meste Senica uskutočnil 9. ročník celoštátnej súťaže ENERSOL SK, a v dňoch 11. a 12. apríla sa uskutočnil 16. ročník medzinárodnej konferencie. Celá súťaž vrátane konferencie bola zameraná na využívanie alternatívnych zdrojov energie a úsporu energie. Súťaž sa každý rok delí na tri kategórie - hlavnú, tvorivú a propagačnú. Dokopy na súťaži bolo 42 projektov od 56 žiakov  stredných škôl.

Medzinárodnej súťaže sa toho roku mohol zúčastniť Andrej Tadeáš Bača, študent II.C triedy, ktorý svoj projekt s výrobkom prezentoval pred odbornou porotou v tvorivej kategórii. Tento rok si pripravil projekt prenosu dát po distribučnej sieti. Tento projekt priamo nadväzuje na minuloročný projekt inteligentného verejného Smart osvetlenia, s ktorým sme takisto boli na tejto súťaži.
Súťaž otváral súčasný predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Zaujímal sa o každú súťažnú prácu žiakov a komunikoval s nimi. Andrejova práca ho zaujala, tak isto ako aj odbornú porotu.  V tvorivej kategórii sa Andrej umiestnil na 7. mieste a postúpil na medzinárodnú konferenciu v dňoch 11. a 12. apríla v Senici, ktorej sme sa nakoniec nezúčastnili. Mnoho súťažiacich svoje prinesené výrobky nemali komu ukázať a nevideli sme ani práce v iných kategóriách. Súťažiaci neboli z toho nadšení.
Po skončení prezentovania sme mali krátku vychádzku  a mali sme možnosť vidieť mohylu M. R. Štefánika na Bradle. Navštívili sme aj Múzeum M. R. Štefánika v jeho rodnom dome v Košariskách. Prehliadka bola veľmi zaujímavá, lebo bola robená ako keby nás sprevádzal sám Štefánik.            

Ján Haluška

Deň učiteľov

„Jeden deň s dobrým učiteľom je viac  ako tisíc dní usilovného samoštúdia.“ J. A. Komenský

 

V zhone každodenných starostí by si každý z nás mal nájsť čas na svojich blízkych a priateľov. Možno ešte intenzívnejšie si to uvedomujú tí, ktorých dni sleduje zvonenie školského zvončeka.

Práve preto sa dňa  12. 4. 2019 pri príležitosti DŇA UČITEĽOV  v priestoroch Hotelovej akadémie  Prešov už tradične konalo  slávnostné posedenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej.

Vyjadriť poďakovanie za vedomosti a ľudské hodnoty, ktoré v škole dostávajú, prišli za všetkých žiakov školy ich zástupcovia Lívia Klučerovská a Matej Hakoš. Ich pekné slová potešili každého z prítomných. Kyticu kvetov, ako symbol úcty a vďaky, odovzdali riaditeľovi školy.

Potom vystúpil pán riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár, MBA. Poďakoval všetkým za náročnú, obetavú a zodpovednú prácu, ktorou prispievajú k všestrannému rozvoju mladých.

Po týchto úvodných príhovoroch ocenili zástupcovia riaditeľa školy učiteľov za ich prínos pri výchove mladej generácie. Z rúk Ing. M. Brodu,PhD, prevzali ocenenie Ing. M. Hedvigová a  p. J.Haluška, Mgr. M.Soták odovzdal ocenenie Mgr. M. Kožárovej a Ing. B. Popík Ing. L. Krišovej.

Pozvanie prijali aj bývalí učitelia a zamestnanci školy, ktorí sú už na dôchodku. Pri príležitosti významného životného jubilea, 80.narodenín, riaditeľ školy udelil za dlhoročnú pedagogickú prácu pamätnú plaketu trom oslávencom – p. P.Adamovi, p. Ľ. Kobulskej a p. F. Turekovi. Oceneným aj touto cestou srdečne blahoželáme.

Slávnostnú atmosféru utvrdilo aj blahoželanie kolegom,– Mgr. Viere Barjakovej, Mgr. Márii Solárovej a Ing. Bohušovi Popíkovi, ktorí v uplynulých dňoch oslávili okrúhle životné jubileá. V úprimných a zároveň výstižných  veršoch im za nás všetkých originálne zablahoželala naša poetka RNDr. A. Budišová.

Štafetu oslávencov potom prevzali Ing. M. Broda, PhD., Ing. M. Vujčík, Mgr. M. Kožárová a Ing. S. Kožár.

Nasledoval slávnostný prípitok, obed a voľná zábava v podobe zábavných súťaží s cenami a napokon milé prekvapenie.

Pekné prostredie, uvoľnená atmosféra, pohodová  nálada a profesionálny barman – to všetko prispelo k dôstojnej oslave a dobrej pohode všetkých zúčastnených.

Nech nás všetkých čaká ešte veľa takýchto príjemných spoločenských udalostí.

Mgr. Iveta Kovaľová

GIRLS DAY na TUKE

Dňa 25. 4. 2019 sme sa my, dievčatá 2.F triedy,  zúčastnili Girls Day na Technickej univerzite v Košiciach. Po príchode sme sa presunuli na rektorát Technickej univerzity, kde nás čakalo privítanie. Hneď po tom sme sa rozdelili podľa programov a následne sa presunuli do budov, kde programy prebiehali. Centrum hospodárskej informatiky prebiehalo na Fakulte informatiky a elektrotechniky. Rozdelili sme sa do tímov, kde sme súťažili proti sebe v troch stanovištiach – každý tím išiel na iné. 

Na prvom stanovišti sme sa naučili, ako funguje rozhodovací strom a následne na to sme vytvorili vlastný, podľa informácií na papieri – rozhodovali sme sa, či si určité tričko kúpime alebo nekúpime v určitom obchode, pri dobrej/zlej veľkosti a pri určitej cene. Po splnení úlohy sme si vyplnili kvíz. Nakoniec sme ešte dostali body a presunuli sa na ďalšie stanovište. 

Na druhom stanovišti sme mali vytvoriť aplikáciu na tému vyber si svoj sveter pomocou klobúkovej metódy. Na vytvorenie sme mali 20 minút, na prezentáciu 1 minútu. Celý čas pri nás boli rozhodcovia, takže aj keď sme toho veľa nestihli odprezentovať, počuli všetky naše nápady. A ako aj sami hovorili, prekvapil ich náš výtvor. 

Na treťom stanovišti nám najprv povedali nejaké zaujímavé  informácie o univerzite a následne na to sme mali pomenovať časti počítača a potom ich umiestniť na správne miesto. Nemali sme s tým žiadne problémy. 

Nakoniec bolo vyhodnotenie, spočítali sa všetky body. Dostali sme plný počet a umiestnili sme sa na prvom mieste. Každé zúčastnené dievča dostalo certifikát a my ešte aj tričká CHI.

Apríl v ŠI

Hrejivé lúče aprílového  slnka vyhnali pred školský internát našich študentov s pracovným náradím na jarné upratovanie. Práca s metlou a hrabľami im išla pekne od ruky a pričinili sa tak o skrášlenie okolia. Apríl je mesiacom mnohých udalostí. Jednou z nich je aj Svetový deň zdravia. Aby naši študenti mali pevné zdravie pravidelne športujú. Z kolektívnych športov sa najväčšej obľube  teší futbal. Nezaostáva ani kondičné posilňovanie a cvičenie na Workout  ihrisku na školskom dvore. Apríl so sebou priniesol aj trištvrťročnú klasifikačnú poradu a zhodnotenie správania a prípravy na vyučovanie v jednotlivých skupinách. Študenti tiež  navštívili  Šarišskú galériu, kde si pozreli okrem 25. ročníka medzinárodnej výstavy „ Zlatý súdok“ aj práce súčasného výtvarného umenia mladšej generácie zo  Zemplína a tiež portréty vytvorené študentmi zo ZUŠ na Vodárenskej ulici v Prešove.   Súčasťou výstavy bola aj tvorba bratislavskej rodáčky I. Krošlákovej.

Študenti štvrtého ročníka ešte poctivo pracujú na ročníkových prácach a doťahujú posledné detaily. Veľmi im  v tom pomáha naša  internátna dielňa a náradie, ktoré im je plne k dispozícii.

16. 4. 2019 Matej Hakoš zo 4. SB a Matej Mazúr z 1.SB ako študenti Študentského Trénerského Centra Microsoft Slovensko pripravili v ŠI školenie pre našich ubytovaných študentov. Témou bola bezpečnosť na internete a ako sa majú správať, aby neboli podvedení. Ukázali im tiež reálne prípady podvodov. Tiež ich informovali o tom, aké produkty ponúka Microsoft pre ochranu počítača proti vírusom a že pritom nemusia používať drahé antivírové programy.

V spoločenskej miestnosti sa v tomto mesiaci rozbehla  celointernátna súťaž v stolnom futbale. Do hry  sa zapojili aj vychovávatelia. Študenti vytvorili dvojice, ktoré súťažia medzi sebou v rámci výchovnej skupiny. Hrá sa na dva herné sety do desať bodov. Pavúkovým herným systémom každá výchovná skupina bude mať víťaznú dvojicu a tá postupuje ďalej do turnaja medzi výchovnými skupinami. Odmenené  budú prvé tri miesta veľkou chutnou pizzou.

Mgr. Viera Barjaková

Aktivity tried

Návšteva múzea rusínskej kultúry

Dňa 11. apríla 2019  sa naša trieda zúčastnila exkurzie v Múzeu rusínskej kultúry, ktoré má sídlo neďaleko našej školy, na Masarykovej ulici v Prešove.

Sprievodcovia nás na začiatok oboznámili so základnými informáciami o múzeu. Dozvedeli sme sa, že ide o najmladšie múzeum na Slovensku, ktoré je verejnosti sprístupnené od roku 2013 a je zamerané na dejiny a kultúru rusínskeho etnika na Slovensku. Po prednáške o aktuálnej expozícii o Podkarpatskej Rusi a o drevených chrámoch nachádzajúcich sa v regiónoch severovýchodného Slovenska sme sa presunuli do miestností, ktoré boli zariadené ako tradičné izby našich predkov. V jednom typickom dome postavenom z dreva a hliny sa zvyčajne nachádzala len jedna miestnosť obývaná aj 15 členmi jednej rodiny a podľa funkcie, ktorú spĺňala, bola rozdelená na niekoľko zón. 

Na záver prehliadky sme si pozreli výstavu obrazov od rusínskych maliarov a vystavené historické knihy.

Kolektív I. B

OK vo futbale

Dňa 1. 4. 2019 sa študenti SPŠE zúčastnili OK vo futbale. Po minuloročnom skvelom úspechu a tretiemu miestu na Majstrovstvách Slovenska nám, bohužiaľ, tento rok to povestné športové šťastie  chýbalo. Na ihrisku v Haniske sme mali za súperov družstvá SOŠ Technickej, SŠ Ľ. Podjavorinskej a SZŠ Sládkovičovej. Bohužiaľ, našim strelcom tento rok troška zvlhol strelný prach a dve víťazstvá 1:0 nad zdravotníkmi a Ľ. Podjavorinskou nás postavili do situácie, že sme museli nad SOŠ technickou zvíťaziť kvôli horšiemu skóre. Napriek niekoľkým šancám a obetavej hre sa nám to  nepodarilo a po remíze 0:0 sa z postupu tešil náš súper. Škoda, pretože sme ani raz neinkasovali, a ani neprehrali. Napriek smole chlapci odviedli kvalitné a bojovné výkony a ďakujeme im za reprezentáciu. Družstva SPŠE tvorili: Kendra, Kertys, Varga, Michňák, Slaninka, Fabián, Berdis, Kramár, Duháň, Marchevka, Homoľa, Kolarčík, Blaščák, Eliáš, Demko.

Mgr. Štefan Dankovič

Prednáška o obnoviteľných zdrojoch energie

Dňa 1. apríla 2019 sa na 5. a 6. vyučovacej hodine v OUG uskutočnila prednáška na tému Obnoviteľné zdroje energie, ktorú pre študentov IV. A triedy zorganizovala PK EEN. Prednášajúcimi boli odborní asistenti na Katedre elektroenergetiky FEI TUKE Ing. Marek Pavlík, PhD. a Ing. Ján Zbojovský, PhD.

 Prednáška mala vysokú odbornú úroveň a študenti IV. A získali veľmi zaujímavé poznatky o výrobe elektrickej energie vo fotovoltických, veterných, geotermálnych elektrárniach a o využití biomasy a bioplynu. Príznačné bolo to, že naši hostia k nám pricestovali na elektromobile.

Ing. Jozef Harangozo

Deň narcisov 2019

Vo štvrtok 11. 4. 2019 sa v našej škole uskutočnil už 23. ročník finančnej zbierky Deň narcisov. Svojím príspevkom darcovia naakumulovali finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.  Každý, kto si žltý narcis pripol na svoj odev, vyjadril svoju podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Na našej škole sa vyzbierala suma 283,78 Eur. Srdečne ďakujeme.

Mgr. Lucia Liptáková

Obvodné kolo v basketbale žiakov SŠ - finále

Basketbalové družstvo našej školy sa dňa 15. 4. 2019 zúčastnilo finále Obvodného kola basketbalového turnaja žiakov stredných škôl. V telocvični Gymnázia Konštantínova 2 v Prešove sa stretli družstvá, ktoré zvíťazili v skupinovej fáze turnaja,  aby zabojovali o postup do krajského kola. Okrem nášho družstva a výberu usporiadateľskej školy sa turnaja zúčastnili ešte basketbalisti  Obchodnej akadémie a Gymnázia sv. Moniky v Prešove. Napriek veľkej snahe sa nám tentoraz  nepodarilo uspieť a obsadili sme štvrté miesto.  Ďakujeme za reprezentáciu.

Reprezentovali:  Brilla J. (II.SB), Krivý N. (I.A), Ferko V. (II.B), Pankuch A. (III.SA), Koneval P. (III.B), Haraksim D. (III.B), Paľo M. (III.F),  Vavrek P. (IV.F), Matisko D. (IV.C)  

Mgr. Vladimír Hudáček

Stretnutie so zástupcami čínskej delegácie

V stredu 17. apríla 2019  sa na pôde SPŠE uskutočnilo informatívne stretnutie so zástupcami čínskej delegácie, ktorú viedol pán Francis Lau. Delegáciu tvorili predstavitelia priemyselných a vzdelávacích inštitúcií, konkrétne Wuhan Chamber of Commerce a Central South University. Stretnutie sa týkalo možnej spolupráce v oblasti SMART riešení, robotiky, príprave technologického centra na východnom Slovensku a nadväzovalo na aktivity vlády SR a Slovenskej priemyselnej a obchodnej komory (SOPK), ktoré boli podniknuté v ostatnom čase a majú za cieľ zintenzívnenie vzájomnej spolupráce.

Ďalšie stretnutie so zástupcami čínskej delegácie je naplánované na koniec mája 2019.

Mgr. Marek Soták

Volejbalový turnaj SPŠE

Po troch mesiacoch vyvrcholil  III. ročník volejbalového turnaja SPŠE finálovým zápasom.

Od januára do konca marca bojovalo 22 tried školy o pozíciu najlepšej volejbalovej triedy. Odohralo sa spolu 20 zápasov hraných na dva víťazné sety, z ktorých vzišli traja finalisti. Zápasy priniesli opäť mnoho zaujímavých volejbalových momentov, pekných smečov či blokov. Bohužiaľ, trieda III.F sa nemohla dostaviť na finále, takže obsadila celkovo 3. miesto. Finále tak bolo záležitosťou obhajcu titulu z II.SB a II.C. Chlapci z II.C síce bojovali, v niektorých momentoch aj vyrovnali hru a skóre, ale v oboch setoch sa ukázala vyššia kvalita chlapcov z II.SB, ktorí tak zaslúžene obhájili titul z minulého roka. Blahoželáme! Víťazné družstvo tvorili: Juraj Brilla, Lukáš Brilla, Tomáš Ján Kuchár, Martin Ragan, Martin Jakubec, Martin Kostilník a Patrik Šalamon. 

Mgr. Štefan Dankovič

Deň Zeme v SPŠE

Každý rok si v SPŠE pripomíname Deň Zeme. Nezabudli sme tento deň osláviť nejakou prospešnou činnosťou ani tento rok. Cieľom našej aktivity bola dobrovoľnícka pomoc pri úprave prostredia, v ktorom sa študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej pohybujú dennodenne. V rámci triednických hodín si mnohé triedy vybrali lokalitu okolia našej školy, kde mohli byť užitoční a prispieť svojou aktivitou ku krajšiemu životnému prostrediu. Všetkým zapojeným triedam ( 1.SB, 1.F, 2.B, 3.F, 3.SB, 4.B) ďakujeme a veríme, že takýchto aktivistov z našej školy bude čoraz viac.

Mgr. Lucia Liptáková

Študentom nie je ľahostajné životné prostredie

Študenti z občianskeho združenia Impulz pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove svojou aktivitou podporujú ochranu životného prostredia. Súčasný stav životného prostredia bez starostlivosti a ochrany všetkých jeho zložiek a vzťahov medzi nimi sa ťažko udrží a zachová pre ďalšie generácie. Pri získavaní vecí potrebných pre život ľudia často poškodzujú a ničia životné prostredie. Ohrozujú tým vlastnú existenciu. Bez vzduchu, vody a pôdy nemôže existovať žiaden život. Bez potravy človek vyžije niekoľko týždňov, bez vody niekoľko dní a bez vzduchu a kyslíka zomiera ihneď.

V apríli si pripomíname Deň Zeme a nakoľko každý človek môže svojím konaním prispieť k ochrane životného prostredia, aj študenti upozorňujú na jej dôležitosť.  V obchodnom centre Max nainštalovali študenti výstavu s názvom „Sedím si na konári ( a je mi dobre…)”, ktorá má za úlohu upozorniť na problémy týkajúce sa drancovania našich lesov. Kedy ste sa naposledy viezli naprieč Slovenskom? Stromy miznú pred očami, všade vyrúbané pásy, holiny a všade nákladiaky plné guľatiny. Pomaličky, potichučky a niekde celkom rýchlo vznikajú v našich lesoch cestičky a cesty, až je deravý ako ementál. Je dôležité venovať sa tejto problematike, upozorňovať na ňu a prinášať riešenia.

Občianske združenie Impulz je tvorené študentami a učiteľmi Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove a jeho cieľom je napomáhať pri rozvoji záujmov, vedomostí, zručností a návykov v mimoškolských činnostiach mládeže. Preto okrem organizovania rôznych vzdelávacích aktivít pre verejnosť v oblasti IT, elektrotechniky a finančnej gramotnosti, touto aktivitou upozorňuje na to, že máme len jednu planétu a len jeden pokus na dobré zaobchádzanie.

Richard Klimko

IHRA KE

Dňa 24. 4. 2019 sa v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Jesennej ulici  v Košiciach zúčastnilo šesť našich tímov súťaže v programovaní počítačových hier s názvom IHRA.V rámci záverečnej prehliadky sa zúčastnili všetky prihlásené tímy:

 • Uhrin Róbert a Jozef Sedlák zo 4.SB s hrou Lyžiar
 • Kamil Mén a Alex Franko zo 4.SB s hrou Pixel Fury
 • Filip Olejčuk z 2.SA s hrou Delay Santa
 • Hakoš Matej zo 4. SB s hrou SocketIOGame
 • Timotej Adamčík a Jakub Magáč zo 4. B s hrou Pavor
 • Partila Erik z 3.SB s hrou Santove dobrodružstvá

Každý získal ocenenie za to, čo najviac zaujalo porotu.

Všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy pri programovaní zaujímavých hier.

Ing. Anna Dlugošová

Finále Ekonomickej olympiády

Aká je ekonomická gramotnosť mladých Slovákov a Sloveniek? Vedia ako ovplyvnia majstrovstvá sveta v hokeji organizované na Slovensku ceny ubytovacích služieb v hoteloch?

Oplatí sa firme kúpa emisných kvót alebo investícia do zelených technológií? Aj toto boli otázky, ktoré museli zvládnuť súťažiaci celoslovenského kola Ekonomickej olympiády. Hodnotila sa nielen správnosť odpovedí, ale aj schopnosť študentov analyticky myslieť, odôvodniť svoje závery a ukázať, že dokážu myslieť ako ekonómovia.

Do druhého ročníka Ekonomickej olympiády sa zapojilo 5 280 stredoškolákov, z ktorých 436 postúpilo do krajských kôl. Do celoslovenského finále postúpilo 50 najlepších stredoškolákov, medzi ktorými bol aj náš študent Richard Baško, II. F.

Súťaž sa konala 25. apríla 2019 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave so zaujímavým programom nielen pre študentov, ale aj sprevádzajúcich pedagógov. Počas písomného testu študentov sa pedagógovia zúčastnili na prednáške „Cena štátu“ pod vedením analytika INESSu Radovana Ďuranu. Ekonmický kvíz a networking, ktorý pripravili Martin Vlachynský a Róbert Chovanculiak (INESS), bol oživením a overením si vedomostí v oblasti ekonómie.

Mira Schrimpelova (EXPOL PEDAGOGIKA) predstavila novú učebnicu “Ekonómia v 31 hodinách”, ktorej krstným otcom bol Ivan Mikloš.

V diskusii „Ako Slováci (ne)investujú?“  odpovedali na otázky  Ján Šebo (EF UMB), Juraj Karpiš (INESS), Jozefína Žáková (SLASPO) a Radovan Sukup (SLOVCA). Študentom tak priblížili svet ekonómie a ukázali, že ekonomické problémy sa bezprostredne týkajú ich každodenného života – dokonca skôr ako začnú zarábať, platiť dane či brať si hypotéky.

Do ústneho kola postúpilo 10 najlepších, medzi ktorými náš študent síce nebol, ale v konkurencii štvrtákov čestne obhájil svoje vedomosti, pretože ako najmladší účastník olympiády sa v konkurencii určite nestratil.

Ing. Krišová Ljuba

Krajské kolo vo volejbale

V piatok 26. 4. 2019 sa študenti školy zúčastnili krajského kola vo volejbale. Po minuloročnom miernom sklamaní nám teraz urobili svojimi výkonmi radosť,  keď obsadili pekné tretie miesto. V skupine sme sa stretli s obhajcom titulu zo Starej Ľubovne a s družstvom Humenného. V prvom stretnutí sme vybojovali cenné víťazstvo v pomere 2:0 na sety nad chlapcami z Humenného. Tí prišli oproti minulému roku vo veľmi silnom zložení, ale naši chlapci príkladne bojovali a v oboch setoch sme súpera predčili. Nezľakli sme sa ani domácich favoritov zo Starej Ľubovne a napriek prehre 0:2 na sety sme ich potrápili.  Rozhodla menšia skúsenosť našich chlapcov z podobných stretnutí a niekoľko zbytočných chýb z našej strany. V skupine sme obsadili druhé miesto a v súboji o tretie miesto nás čakal Bardejov. V tomto stretnutí sme jasne dominovali a až na pár poľavení sme súpera k ničomu nepustili. Družstvo príkladne bojovalo a jasne šlo za svojim cieľom. Do hry sa dostali aj všetci náhradníci.  Bronzový tím tvorili: Alexander Kapera, Stanislav Repka, Boris Velička, Marek Barnovský, Lukáš Brilla, Alex Timko, Juraj Brilla, Orest Gluchý, Tomáš Kuchár, Samuel Harčár a Leo Hriseňko.

Mgr. Štefan Dankovič

Školenie IT Akadémie

V mesiacoch január až apríl som absolvovala v rámci IT akadémie vzdelávanie Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti. Vzdelávanie je zamerané na využívanie rôznych reprezentácií údajov, v porozumení a využívaní rôznych typov modelov a v zaradení formatívneho hodnotenia vo výučbe matematiky. Dôležitou súčasťou aplikácie inovatívnych metodických a učebných materiálov je využívanie digitálneho učebného prostredia, implementácia nástrojov IKT na podporu učenia,  dynamické konštrukcie vytvárané v programe GeoGebra a využitie bádateľskej aktivity vo vyučovacom procese.

Kurz bol zameraný na nasledujúce tematické okruhy:

 • Čísla, premenná a počtové operácie s číslami
 • Vzťahy, funkcie, tabuľky a diagramy
 • Geometria a meranie
 • Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
 • Aplikácia inovatívnych prístupov k vyučovaniu matematiky.

Vzdelávanie som ukončila záverečnou prezentáciou Osová súmernosť, v ktorej som poukázala na spôsob implementácie inovatívnej metodiky vo vyučovacom procese a vytvorila návrh a aplikáciu nástrojov na vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov.

RNDr. Anna Budišová

Kurz elektroniky – Junior akadémie

V mesiaci apríl úspešne ukončilo  11 žiakov základných škôl kurz elektroniky Junior akadémie. Počas dvoch mesiacov prebehlo 8 stretnutí, kde sa žiaci oboznámili so základmi elektrotechniky, elektronických súčiastok a simulácie elektronických obvodov v Multisime. Súčasne prebehli demonštrácie základných fyzikálnych javov, ako vznik iskry, ohrev vodiča či prieraz dielektrika.

Na analógových kitoch si žiaci vyskúšali zapájanie jednoduchých elektronických obvodov a v dielňach praxe sa naučili spájkovať pomocou mikrospájkovačiek. Každý z účastníkov si vyrobil blikajúce srdce, šipku alebo kvietok, čím dokázal svoju praktickú zručnosť.

Veríme, že tento kurz bol pre žiakov veľkým prínosom a ukázal im zaujímavý svet  elektroniky. Dúfame, že v budúcich kurzoch sa stretneme s ďalšími nadšenými žiakmi, ktorí sa chcú niečo nové a zaujímavé naučiť.

Ing. Martin Ambrózy

SPONZORI