2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Školské kolo SOČ na SPŠE Prešov

skolske-koloAj tohtoročný február sa na našej škole niesol v duchu  finišovania a príprav študentov, ich konzultantov  a organizovania školské kolo SOČ (stredoškolská odborná činnosť).

V tomto školskom roku sa študenti mohli zapojiť do 17 rôznych súťažných odborov. Túto možnosť využilo 63 študentov, ktorí prihlásili do súťaže 49 súťažných prác v štyroch súťažných odboroch.

Najväčší počet súťažiacich bol v súťažnom odbore č. 12 – Elektrotechnika a hardware, kde súťažilo 30 študentov s 22 súťažnými prácami.

V jednotlivých súťažných odboroch sa umiestnili študenti nasledovne:

skolske-koloZ prvých dvoch miest súťažné práce postupujú na krajské kolo SOČ, ktoré sa bude konať 5. 4. 2013 na Strednej odbornej škole v  Starej Ľubovni.

Zo všetkých súťažných prác a exponátov bola 28. 2. 2013 inštalovaná výstava, na ktorej riešitelia informovali všetkých prítomných študentov a učiteľov školy o prednostiach svojich prác, prečo a ako ich riešili. Výstavu si prezreli aj zástupcovia niekoľkých slovenských stredných škôl z oblasti elektrotechniky a informatiky.  Z expozície súťažných prác sa mohli inšpirovať do budúceho ročníka SOČ všetci študenti našej školy.

skolske-koloPočas trvania výstavy bolo vykonané aj vyhodnotenie súťaženia v jednotlivých  súťažných odboroch a víťazom boli odovzdané diplomy a peňažné ocenenia, ktoré im odovzdal riaditeľ SPŠE Prešov Ing. Kožár. Vzhľadom na to, že na tohtoročnom školskom kole bolo viacero zaujímavých súťažných prác hodných pozornosti a ocenenia, na podnet odborných hodnotiacich komisií vedenie školy udelilo aj zvláštne ocenenie Nadácie SPŠE Prešov.

Dosiahnutým úspechom sa tešíme a oceneným blahoželáme. Nech sú zároveň príkladom a motiváciou v ďalšom ročníku tejto súťaže.

Ing. František Moyzes

SCIO TEST z angličtiny

scio-test-z-angV dňoch  27.2 – 1.3. 2013 absolvovali naši študenti testovanie znalosti anglického jazyka. S ponukou prišla česká spoločnosť SCIO, ktorej úlohou je zisťovať a hodnotiť výsledky vzdelávania. Do povedomia verejnosti sa dostala najmä ako inštitúcia zaoberajúca sa organizovaním testovania v rámci prijímacích skúšok na vysokú školu. Tento školský rok nám to ponúkli bezplatne.

Testovanie prebiehalo on-line, čo umožňovalo využitie netradičných úloh – interaktívne cvičenia, obrázky, reálne nesúvislé texty (cestovný poriadok, jedálny lístok, rozvrh hodín, apod.). Úlohy mali atraktívny dizajn s obrázkami, ktoré uľahčovali porozumenie.

Test obsahoval 46 úloh, ktoré študenti museli zvládnuť za 45 minút. Súčasťou skúšky boli aj cvičenia na počúvanie. Každý študent potreboval svoj počítač a slúchadlá. Testy boli overovacie – výsledok zaradí študenta podľa Spoločného európskeho rámca pre jazyky (A1, A2, B1, B2, C1). Pre menej pokročilých študentov bola vytvorená kategória A0.

Pred testom boli študenti upozornení, že nevyriešenie testu nie je hanbou. Cieľom nebolo vyriešiť všetky úlohy, ale nájsť najťažšie úlohy, ktoré je študent ešte schopný zvládnuť.

Výsledky v elektronickej podobe škola dostane do 11.3.2013. Na ochranu osobných údajov bol využitý systém „hashovania“. Tzv. hash je súbor znakov, ktorý je pre každého študenta unikátny a slúži ako prihlasovací kód  do aplikácie. S vytváraním kódov a celou administráciou pomohol Ján Mochňak z III. SA.

Cieľovou skupinou boli študenti druhých, tretích a štvrtých ročníkov, ktorí testy robili v zborovni školy, kde im bolo k dispozícií 23 notebookov so slúchadlami. Niektorí študenti robili testy doma, keďže aj to bolo dovolené. A veru testovali sa aj prváci a samozrejme aj učitelia.

Podľa reakcie našich študentov môžeme povedať, že takáto kontrola vedomostí ich bavila. Mnohí odchádzali spokojní sami so sebou, pretože úlohy zvládli v časovom limite s celkom dobrou úspešnosťou.

Veríme, že aj budúci školský rok bude spoločnosť SCIO taká veľkorysá a umožní našim študentom absolvovať test opäť, a tak zistiť ako sa posunuli vo svojej angličtine.

Ak máte záujem, pozrite si ukážky úloh: http://scio.cz/skoly/ss/test_AJ/ulohy.asp  

Mgr. Emília Čulková

Lyžiarsky výcvikový kurz v II. B

Dňa 11.2.2013 sa trieda II.B v počte študentov 28 + dvaja učitelia stretla na parkovisku na Pavlovičovom námestí. Všetci s napätím čakali na autobus, ktorý nás mal dopraviť na lyžiarsky zájazd. Aj napriek 20 minútovému meškaniu autobusu vládla po ceste výborná nálada sprevádzaná hrou harmoniky. Všetci sme boli motivovaní tým, že sme konečne prerušili 9-ročnú šnúru nekonania sa lyžiarskych zájazdov na našej škole a že sme sa zájazdu zúčastnili v plnom počte. Tesne pred obedom sme sa dostavili na miesto určenia a všetci sme s úžasom spoznávali krásy tamojšej prírody. Prvý deň bol plný spoznávania a zoznamovania sa s lyžami. Ani zdatnejší lyžiari sa nevyhli pádom a vždy sa mali v čom zdokonaľovať na strmom svahu. Užili sme si veľa zábavy. Lyžiarsky výcvik prebiehal v doobedňajších aj poobedňajších hodinách, kde sme sa zabávali na lyžiarskom umení našich spolužiakov. Strava bola výborná, vždy sme sa dosýta najedli. Chvíle mimo lyžovania sme si spestrili korčuľovaním, guľovaním, prechádzkami po okolí a nechýbala ani kultúrna vložka - diskotéka s dievčatami z gymnázia Moldava. Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

S pozdravom študenti II.B.

Február v ŠI

Vo februári sme v predstihu navštívili výstavu k 60. výročiu školy pripravenú pre verejnosť v priestoroch Krajského múzea. Vystavené exponáty a panely mapovali najdôležitejšie míľniky na úspešnej ceste našej školy. Skupina 17 študentov najviac ocenila technický pokrok vo výuke v porovnaní s obdobím prvohôr.

6.2.2013 sa skupina vybraných osobností z ŠI, ktoré dosahujú nadpriemerné výsledky v niektorej záujmovej oblasti  zúčastnila posedenia v sympatickej študentskej kaviarni Balada  na ulici 17. novembra. Nominovaní boli členovia žiackej rady - predseda Marek Dlugoš, podpredseda Radoslav Strenk, športovec Štefan Filičko, vedecký pracovník Stanislav Starec, blogista Roman Kažimír a fotograf Marek Galovič. V príjemnej atmosfére sme si pozreli inšpirujúcu výstavu „Tradičné verzus moderné", kde skupina mladých výtvarníkov vniesla nový pohľad na stálu prítomnosť a prežívanie tradičných druhov umenia aj v kontexte modernej archytekúry, maľby či fotografie. Pri horúcej čokoláde sme prebrali aktuálne témy a najmä prípravu podujatí vo voľnom čase.

Najvýznamnejším podujatím vo februári bol Valentínsky karneval na ZŠP dňa 12.2.2013. Hostitelia opäť pripravili podujatie vo veľkom štýle. Už pri vstupe do miestnosti stáli figuríny v nádherných šatách podobné preludom krásnych žien, ktoré mali tváre zahalené benátskymi maskami. Pri kradmom priblížení a odkrytí masky však uvidel každý zvedavec len stratenú ilúziu... Nikoho to však neodradilo od očakávania prísľubov neobyčajného večera, ktorý nebude podobne ako figuríny vyzerať len na oko, ale bude na sto percent naozajstný. Karnevalu sa zúčastnilo 13 masiek a 12 civilistov. Skupinu sa nám nepodarilo sfotiť spolu lebo od začiatku večera mali chlapci neodkladné rozhovory s dievčatami v zákutiach ŠI. Na čele nášho veselého sprievodu stál mušketier a predseda žiackej rady Marek Dlugoš, ktorý priniesol dievčatám ako dar krásne Valentínke srdce s duchaplným textom. Potom už nasledoval tanečný maratón masiek, rôznych hier a súťaží. Za mixážnym pultom bol počas celého večera hudobne preverený Peter Tarasovič, ktorý získal zaslúžený potlesk aj za vtipne zahranú scénku o prepade banky. Silu hudby znásobovala po celý večer aj nadšená domáca roztlieskavačka. Pri hodnotení a defilé masiek opäť dominovali domáce divožienky, ktoré majú kreativitu v učebných osnovách. Naši šašovia Radoslav Strenk a Jozef Klorus obsadili 4. miesto, ale zaradom všetci vyhrávali ceny v tombole. V mimosúťažnej kategórií by si prvé miesto zaslúžila kolegyňa M. Tkáčiková, ktorá v bežnom styku pôsobí pedagogicky stroho, ale tento raz na prekvapenie všetkých sa prezliekla do úboru upratovačky a veľmi je to celý večer svedčalo. Pripomenula mi známu postavu upratovačky všestrannej umelkyne J. Molavcovej, ktorá ju preslávila. Marika celý večer spievala a krúžila po parkete napriek tomu, že mala vodu nie len v príručnom vedre, ale vraj aj v kolene.

1.2.2013 nastúpila do ŠI nová kolegyňa - psychologička T. Imrichová. Do nášho kolektívu priniesla nielen presilu mladosti, a sviežeho jarného vetra, ale aj nové zaujímavé, aktivizujúce metódy práce. 14.2.2013 sa odvážila na rozhovory o láske a podľa hlasitých ozvien smiechu zo spoločenskej miestnosti - úspešne.

26.2.2013 sa 30 žiakov zúčastnilo v spoločenskej miestnosti pod jej vedením autogénneho tréningu teda vedomého ovládania svojich myšlienok a pocitov. Aktivita sa stretala s dobrým ohlasom. Pri vymenovávaní súťažných úspechov Stanislava Starca už oťažieva pero, ale opäť získal 2. miesto na súťaži ZENIT v Senici. Blahoželáme.

Mesiac ukončíme návštevou predstavenia v DADE „Úbohý čert".

PhDr. Valéria Capeková

EXPERT GENIALITY SHOW

Dňa 5.12.2012 v celoslovenskej vedomostnej súťaži EXPERT geniality show 11 našich študentov, ukázalo v čom sú EXPERTI.

Študenti  súťažili v dvoch kategóriách:

 • kategória - SOŠ, 1. a 2. roč. ( 9 študentov )
 • kategória - SOŠ, 3. a 4. roč. ( 2 študenti )

V I. kategórii súťažilo 1048 a  v II. 1011 súťažiacich. Naši študenti sa ani v tomto veľkom počte súťažiacich nestratili. Práve naopak, dosiahli veľmi pekné umiestnenia.

Všetci súťažiaci si museli vybrať dve z ponúknutých štyroch súťažných tém.

Naši študenti si volili ako prvú tému „Do you speak English?"  (Oskar Hladký, 2. SA, Pavol Kupčík, 3. B, 5. miesto v svojej kategórii).

Druhou témou bola  „Spoločnosť kedysi a dnes" (Pavol Kupčík, 3.B, 3. miesto),  alebo „Svetobežník".

Ani jeden študent si nezvolil tému „Tajomstvá prírody".

Z 11 našich študentov získalo 7 študentov diplom s titulom TOP EXPERT za umiestnenie v prvej stovke, z toho študent

3.B triedy, Pavol Kupčík, obsadil 2. miesto v celkovom poradí.

Študenti súťažením získali neoceniteľné skúsenosti, ale vyslovili aj prianie, aby okruh tém bol širší.

Mgr. Bibiana Roguľová

2% daň

Podľa zákona o dani z príjmov môže organizácia tretieho sektora, ktorá sa zaregistrovala v Centrálnom registri prijímateľov získať 2 % zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. V tomto registri je aj Nadácia SPŠE Prešov. Ak sa rozhodnete podporiť výchovu a vzdelávanie na SPŠE Prešov vyplňte v príslušnej časti daňového priznania resp. v príslušnom oddiely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane nasledujúce údaje:

IČO/SID: 17077532
právna forma: nadácia
obchodné meno: Nadácia SPŠE Prešov
ulica, číslo: Plzenská 1
PSČ, mesto: 080 47 Prešov

Získaná suma sa využije v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie, ktorým je podpora výchovy a vzdelávanie na SPŠE Prešov. Špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb vrátane výroku audítora zverejňuje nadácia v obchodnom vestníku.

Neprenechajte rozhodnutie o vašich finančných prostriedkoch na iných, ak o nich môžete rozhodnúť sami. Asignácia časti dane je pre vás bezplatná a navyše máte možnosť podporiť nadáciu, ktorá od roku 1992 pomáha skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces SPŠE Prešov.

Ďakujeme!

Ing. Slavomír Kožár

Triedne aktivity

Výstava k 60. výročiu vzniku SPŠE

V stredu 13. februára 2013 sa naša trieda I.C zúčastnila výstavy o Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešovskom múzeu, ktorá trvá od 31. januára až do 3. marca. Akciu sme absolvovali v rámci triednickej hodiny. Mne osobne sa táto výstava veľmi páčila, verím že aj ostatným spolužiakom. Sú tam vystavené všetky certifikáty školy, diplomy, fotografie a iné zaujímavé veci. Tiež je tam možné vidieť robota, ktorého zostrojili študenti nasej školy s pánom učiteľom Ing. Vargovčíkom. Tento robot vyhral celosvetovú súťaž v robotike, ktorá sa konala v tureckom Istanbule. Študenti našej školy následne poskladali ďalších dvoch robotov.

Všetci ocenili aj zbierku starých prístrojov ako napríklad videokameru, gramofón, reproduktory a podobne. Dozvedeli sme sa, že väčšina vecí pochádza z osobnej zbierky nášho vyučujúceho praxe, pána Halušku.

Matúš Haborák, I. C

Trieda II. SA na bowlingu

Dňa piateho februára sa naša trieda rozhodla vytiahnuť svoje päty zo školy a zamieriť na bowling. Naše odhodlanie aj napriek nepriaznivému a ufučanému počasiu bolo ba až neuveriteľné, ako sme si len chceli zahrať náš vytúžený bowling. Spoločnými silami sme obsadili štyri dráhy, na ktorých sme sa rozostavili v pomere 6:6:5:5. Samozrejme si zahrala aj naša pani triedna učiteľka. Nakoniec sa z nás všetkých vykľula najlepšia štvorka v zložení

 1. Peter Škrepták
 2. Jaro Makara
 3. Ján Timko
 4. Marek Havrila

Každý z nás si užil vynikajúcu zábavu, ktorú si určite niekedy v budúcnosti zopakujeme.

študenti II. SA

Návšteva múzea

Dňa 1.3.2013 sme sa zúčastnili v prešovskom múzeu na výstave k príležitosti 60. výročia založenia školy.

V múzeu boli vystavené mnohé víťazstvá a úspechy školy - učiteľov a študentov. Nachádzali sa tam tiež učebné pomôcky, ktoré sa používali na výučbe v škole. Mohli sme tam vidieť postupný vývoj prístrojov od začiatku až po dnešnú dobu. Boli tam aj zaujímavé práce, ktoré študenti vyrobili k maturitnej skúške. Veľkým úspechom boli víťazstvá tancujúcich robotov na súťaži Robo Cup, v ktorom študenti pod vedením Ing. Petra Vargovčíka získali 2 tituly majstrov sveta v dvoch kategóriách. Výstava nás všetkých zaujala a poučila.

Verím tomu, že aj naďalej bude mať naša škola dobrých žiakov, ktorí ju budú úspešne reprezentovať doma aj vo svete.

Jozef Bača, II. SB

V zdravom tele - zdravý duch

Dňa 1.3.2013 sa uskutočnila triedna akcia - bowling  II. SB triedy, ktorá sa konala v hoteli Lineas na Budovateľskej ulici v Prešove. Zúčastnilo sa jej 25 študentov, rozdelených do piatich mužstiev po štyroch hráčoch. V jednom z mužstiev hrala aj triedna učiteľka Mgr. Bibiana Roguľová. Na každej dráhe sa hralo hodinu. Výsledky boli veľmi tesné, každý z hráčov podával veľmi slušné výkony a do posledného hodu nebolo jasné kto má v ktorom tíme navrch. Niektorí hráči predvádzali veľmi slušné hody a predviedli aj pár pekných kúskov.

Všetci študenti si to užili a tešia sa na zopakovanie akcie .

Stanislav Fedor, II. SB

Návšteva krajského múzea

V krajskom múzeu v Prešove bola sprístupnená výstava pri príležitosti 60. výročia založenia našej školy, SPŠ elektrotechnickej v Prešove. Využili sme možnosť oboznámiť sa s históriou a súčasnosťou školy popísanej aj prostredníctvom fotodokumentácie na posteroch. S jej úspechmi aj s úspechmi jej študentov na stenách aj vo vitrínach. Veľmi sa nám páčili historické exponáty z oblasti elektrotechniky, staré rádia, magnetofóny a rádiostanice. Konkurovali im súčasné interaktívne výrobky študentov. Tancujúce  roboty, zaujímavá led kocka, merač kapacity, theremin. Výstava je malá rozlohou, ale bohatá obsahom. Prajeme škole veľa úspechov.

študenti III. B

Návšteva v DAD

Človek sa nenazdá a zrazu zistí, v akom duševnom a morálnom úpadku žije. Nápadne to pripomína blázinec. Má iba dve možnosti: splynúť s prostredím alebo sa pokúsiť dostať von. Je niekoľko ciest: zmena identity, emigrácia, a keď nie reálna, tak aspoň do svojho vnútra. Možnosť odmietnuť život je východiskom, no nie práve najpríjemnejším. Umrieť na starobu je síce prirodzené, ale kto by tak dlho čakal. Revolúcia? Možno, ale má zmysel revolúcia v blázinci? Autor ústami Williama tvrdí: „Ja píšem, a nech rozmýšľajú tí, čo budú čítať!"

To je niekoľko myšlienok o predstavení Okresný špitál autora Christu  Bojčeva, ktorým sme my, študenti III.B triedy, spolu s našou triednou učiteľkou slávnostne oslávili ukončenie prvého polroka, aj keď s menej slávnymi výsledkami. Pomerne vážnu tému sa podarilo podať hercom formou, ktorá nás pobavila, úsmev divákov bol takmer nepretržitý a záverečný aplaus hovoril za všetko. Prajeme Divadlu A. Duchnoviča ešte veľa úspešných predstavení, aby jeho hercom neubudlo nič z nadšenia, ktoré sme videli, ale hlavne aby si ich všimli aj tí kompetentní, ktorí by mu pomohli (hlavne finančne) obnoviť a skrášliť historicky vzácne priestory.

študenti III.B

Výstava Krajského múzea

Študenti III. F, spolu s triednou profesorkou, 3. februára 2013, navštívili Krajské múzeum v Prešove. Múzeum sa nachádza v nádherných priestoroch Rákocziho paláca, ktorý vznikol začiatkom 17. storočia.

Prezreli sme si výstavu, ktorá sa konala pri príležitosti 60. výročia založenia Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove a bola zameraná hlavne na oboznámenie verejnosti so životom školy od jej vzniku až po súčasnosť.

Prezentované boli zaujímavé historické exponáty z oblasti elektrotechniky ako napríklad meracie prístroje, rádiá, gramofóny, kamery, reproduktory a mnohé ďalšie výrobky.

Na šikovnosť študentov školy  poukazovali ich vlastné výrobky, a to: roboty, merač kapacity, led kocka, theremin a mnohé iné. Okrem základných informácií, ktoré sa týkajú školy sme si prezreli aj bohatú fotodokumentáciu.

Sme pyšní, že sme študentmi školy s bohatou históriou a stále veľkým záujmom o štúdium na nej.

študenti III. F

Celoštátne kolo ZENIT

celostatne-koV dňoch 7. - 9. februára sa takmer 90 súťažiacich stredoškolákov z celého Slovenska zišlo do Strednej odbornej školy, V. Paulínyho – Tótha v Senici na celoslovenské kolo 29. ročníka súťaže ZENIT v elektronike, programovaní a tiež 15. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve, ktorá prebiehala v susednej Skalici.

Zámerom súťaže je prispievať k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných študentov, podporovať ich ďalší odborný rast, tvorivo rozvíjať kompetencie, viesť k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie. Do celoštátneho kola postúpili najlepší riešitelia z ôsmich krajských kôl, medzi nimi aj štyria zástupcovia našej školy.

V celoštátnej súťaži Zenit v elektronike našu školu, ako víťaz krajského kola, reprezentoval Stanislav Starec študent  IV.C. Vo svojej kategórii, študentov SOŠ s praxou a gymnázií obsadil pekné 2. miesto z celkového počtu sedemnástich súťažiacich – blahoželáme.

Pri porovnaní výsledkov je možné konštatovať:

 • študent našej školy sa v konkurencii študentov iných SOŠ nestratil a nebyť zaváhania vo vstupnom teste jeho umiestnenie mohlo byť ešte lepšie
 • iba polovica súťažiacich spĺňa tie najprísnejšie kritéria tak v teoretickej ako aj v praktickej časti súťaže, čo nás len môže tešiť, že náš študent do tejto kategórie patrí
 • je len dobré, že takáto súťaž existuje, pretože len takéto súťaže môžu dávať pravdivý obraz o odbornej zručnosti študentov v daných regiónov Slovenska a zároveň nútia tých najlepších stále napredovať vo svojom odbore

Za zmienku stojí informácia, že súťaž v elektronike bola zároveň národným finále Skills Slovakia medzinárodnej súťaže EuroSkills. Víťazi zo Senice postúpia na celoeurópske finále, ktoré bude na budúci rok v Lille vo Francúzsku.

V celoštátnej súťaži Zenit v programovaní reprezentovali prešovskú elektropriemyslovku ale aj prešovský kraj Miroslav Kravec zo IV. S, Jaroslav Kravec z II. SA a Lukáš Vavrek z II. SB. Táto kategória má na rozdiel od ostatných, celú súťaž nahustenú do jedného dňa, v ktorom na súťažiacich čakalo 10 algoritmicky náročných úloh. Bratia Miro a Jaro Kravcovci skončili zhodne na 9. mieste, čo je v rámci celého Slovenska hodnotný úspech. Akurát majú teraz menšiu rodinnú dilemu, kto bude komu chodiť do krčmy pre kofolu. Lukáš Vavrek ziskom 70 bodov taktiež nesklamal. Tento krát to stačilo na 15. miesto.

Ing. František Kollarčík, Ing. Peter Vargovčík

Vernisáž v Krajskom múzeu

dsc-0563-1-copTento školský rok je významným rokom pre našu školu. Oslavuje totiž svoje 60.výročie od svojho vzniku. V roku 1952 sa začala existencia naše školy – Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove.

Pri tejto príležitosti sa vo štvrtok, 31.januára 2013, v popoludňajších hodinách konala v Krajskom múzeu v Prešove vernisáž, ktorá odhaľovala celú históriu našej školy – od jej začiatkov až po súčasnosť.

dsc-0567-1-copTí, ktorí sa slávnostného otvorenia tejto vernisáže zúčastnili, mohli vidieť všetko to, čím si naša škola od svojich počiatkov prešla. Celá história Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove bola zachytená na fotografiách. Účastníci si mohli pozrieť technické výrobky našich žiakov, ktorými sa prezentovali na rôznych súťažiach nielen doma, ale aj v zahraničí. Najväčší záujem však vyvolali tancujúci roboti, ktorí svoje tanečné kolo odtancovali priamo pred očami divákov. S týmito výrobkami sa žiaci našej školy prezentovali v júli 2011 na medzinárodnej robotickej súťaži Robocup v Istanbule, v ktorej získali titul majstri sveta. Súčasťou tejto vernisáže bola aj zbierka rôznych ocenení, ktoré si naša škola vydobyla počas svojej existencie nielen v odborných technických súťažiach, ale aj v športovej oblasti.

dsc-0619-1-copNa otvorení tejto výstavy boli prítomní všetci, ktorých Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove bola a je súčasťou ich života. Bolo to aj príjemné stretnutie, na ktorom sa ľudia porozprávali, zaspomínali i zasmiali sa. Veríme, že všetci odchádzali z tejto vernisáže s peknými spomienkami na túto školu a pozitívnymi zážitkami.

Tí, ktorí sa otvorenia vernisáže nezúčastnili, si mohli túto výstavu pozrieť v Krajskom múzeu v Prešove do 3.marca 2013.

Mgr.Ivana Kurtyová

Odpoludnie s matematikou

Aktualizačná príprava v elektrotechnike

Pozývame Vás na aktualizačnú odbornú prípravu v elektrotechnike v rozsahu vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z.

Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. je fyzická osoba, ktorá má osvedčenie povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. SPŠE Prešov má oprávnenie č. VVZ-000245-06-05.1 vydané Národným inšpektorátom práce na vykonávanie výchovy a vzdelávania elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo riadenie prevádzky.

Pokyny:

 • školenie je v rozsahu ôsmich hodín bez záverečného overovania vedomostí
 • poplatok je 35 Eur
 • žiadosť doručiť poštou alebo osobne na adresu: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, 080 47 Prešov alebo e-mailom na adresu
  budis@spse-po.sk
 • na aktualizačnú odbornú prípravu si prineste originál osvedčenia o odbornej spôsobilosti, na ktorý Vám uvedieme obdobie, v ktorom ste absolvovali aktualizačnú odbornú prípravu

Termíny:​

 • 25.03.2013 (pondelok) od 10.30 hod.
 • 22.04.2013 (pondelok) od 10.30 hod.

Ing. Juraj Budiš

Obvodné kolo v badmintone

obvodne-kolo-v

26. februára 2013 sa družstvo školy (2+2) zúčastnilo obvodného kola SŠ v badmintone. Študentky školy: Cicmanová z I. D a Štieberová z II. A skončili prekvapivo na IV. mieste zo 7 družstiev. Našimi súpermi boli SŠ Košická – štvorhru s nimi sme vyhrali, Cicmanová vyhrala svoj zápas 21:4 a 21:7, Štieberová  prehrala v pomere: 23:25 a 21:19. V skupine sme hrali proti GJAR, s ktorým sme všetky zápasy prehrali podobne ako s Gymnáziom sv. Moniky.

Chlapci nepostúpili zo skupiny.

PaedDr. Eva Buzgová

Interní audítori

Ing. Judita Sakáčová a Ing. Juraj Budiš absolvovali 25. a 26.2.2013 v spoločnosti VINÇOTTE Slovakia s.r.o. kurz a získali osvedčenie Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008. Interní audítori musia v plánovaných intervaloch vykonávať interné audity, aby škola zistila, či systém manažérstva kvality zodpovedá plánovaným opatreniam, požiadavkám ISO 9001 a požiadavkám systému manažérstva kvality určených školou.

Ing. Juraj Budiš

Multiskilled workers for electronics industry

Dňa 21.2.2013 podala škola v rámci programu celoživotného vzdelávania Leonardo Da Vinci partnerstva projekt  Multiskilled workers for electronics industry, akronym ktorého je „Brigde“.
Projekt je zameraný na získanie nových skúseností v elektrotechnických vzdelávacích inštitúciách a priemyselných prostrediach v partnerských krajinách, ktoré sa uplatnia vo vývoji inovatívnych riešení odborného vzdelávania v elektronike.

Koordinátorom projektu je vzdelávacia inštitúcia Turun ammatti-instituutti z Fínska a partnermi SPŠE Prešov, MCAST z Malty, Türkiye Çimento Müstahsilleri, Birligi Teknik z Turecka, TEKLAB OY z Fínska.

Predpokladaná doba trvania projektu: 9/2013 – 5/2015.
Predpokladaný rozpočet pre školu: 15 000 €

Ing. Slavomír Kožár

Krepľa bál

Pojem „krepľa“ my na východe poznáme takmer všetci. Inde im hovoria napríklad perky alebo šišky. Všade však znamenajú koniec fašiangov a začiatok pôstu pred najvýznamnejšími cirkevnými sviatkami – Veľkou nocou. Fašiangy boli od nepamäti časom zábavy a plesov, ich záver by sa mal náležite ukončiť dobrou zábavou.

Preto každoročne naši zamestnanci organizujú, v spolupráci s odborovým zväzom, tzv. „Krepľa bál“, ktorý sa tohto roku uskutočnil 8. februára. V príjemne vyzdobenej školskej jedálni rozvoniavala fazuľová polievka od našej kolegyne Ing. Ljuby Krišovej a čerstvo napečené šišky, o ktoré sa postarali šikovné ruky našich upratovačiek pani Marty Uhľarovej a Heleny Špinerovej. Každý kto mohol priložil ruku k dielu a preto bola táto akcia príjemným spestrením školského života a ukončením fašiangového obdobia. A tak, ako na každom plese, ani nám nechýbala dobrá hudba a zaujímavá tombola.

„Krepľa bál“ patrí medzi akcie, na ktoré sa vždy tešíme, pretože v tomto uponáhľanom čase môžeme na chvíľu spomaliť, posedieť s kolegami a porozprávať sa nielen o veciach pracovných, ale aj osobných.

Mgr. Marta Kožárová

SPONZORI