2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Slovo na Úvod

Dva mesiace prázdnin, dni dovoleniek sú za nami, opäť začíname nový školský rok. Dúfam, že leto poskytlo  dostatok času na oddych, že slnko, voda a ostatná príroda Vám dopomohla načerpať novú duchovnú energiu, nasať nové myšlienky a  získať nové inšpirácie do ďalšej práce.

Osobitne srdečne vítam prvákov a úprimne Vám želám, aby  štart do štúdia bol úspešný a bohatý na pozitívne zážitky a verím, že sa budete snažiť obhájiť svoje výsledky zo základnej školy. Začínate svoje štúdium na strednej škole, ktorú pred Vami úspešne absolvovalo viac ako 9000 študentov a ktorá  dlhodobo patrí medzi najlepšie stredné odborné školy v celoslovenskom hodnotení.

Od žiakov vyšších ročníkov očakávam aktívny prístup vo vyučovaní, ale aj mimo neho a tiež veľkú dávku zvedavosti a túžby po poznaní. Zapájajte sa do rôznych aktivít, ktoré sú na škole, aj mimo nej. Ukážte, ako viete zužitkovať vedomosti, ktoré ste v predchádzajúcich rokoch získali.

Veľmi ťažký rok bude pre Vás, naši maturanti. Čakajú Vás maturity, prijímacie skúšky na vysoké školy či pohovory do zamestnania. Musíte všetko podriadiť cieľu, aby úsilie, ktoré vynaložíte pri každodennom učení, bolo korunované úspechom.

Svojim kolegom a kolegyniam prajem, aby ich práca napĺňala, prinášala viac radostí ako sklamania. Viem, že je to činnosť nie vždy jednoduchá a vyžaduje veľa duševných síl. Prajem všetkým dostatok síl a energie do ďalšej práce, pretože musíme ešte viac spolupracovať, pracovať na sebe a pomáhať si navzájom, aby sme ako vysoko fundovaný pedagogický kolektív pripravili svojich žiakov pre potreby trhu práce, pre reálny profesijný život. Verím, že v tomto smere si každý zamestnanec bude plniť svoje úlohy podľa najlepšieho vedomia a svedomia. 

Doterajšie výsledky nám dávajú optimizmus aj do ďalších rokov, vieme podchytiť a usmerniť žiakov tak, aby dosahovali vynikajúce výsledky nielen v učení, ale aj v predmetových a odborných súťažiach na štátnej, európskej, ba aj svetovej úrovni. Aj v nadchádzajúcom školskom roku budeme pokračovať mobilitami podporovanými projektom Erasmus+ pre žiakov, alebo učiteľov, určite budeme realizovať inovačné a špecializačné vzdelávania, podporovať žiakov v účasti na aktivitách formou súťaží a exkurzií.

Milé kolegyne, kolegovia, milí žiaci, prajem Vám úspešný a radostný školský rok 2023/2024 plný pozitívnych správ, dobrých výsledkov a predovšetkým dobrých kolegiálnych a priateľských vzťahov a optimizmu! V neposlednom rade Vám prajem dobré zdravie, čo je prvotným predpokladom k tomu, aby sme všetko spoločne zvládli. Dávajte si pozor na seba a na všetkých okolo Vás!

Ing. Iveta Marcinčinová, riaditeľka školy

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/24

4. septembra 2023 zaklopal na dvere nový školský rok 2023/24. Prah našej školy prvýkrát prekročili nové tváre pedagogického zboru, ale aj prváci, ktorí sa stretli so svojimi triednymi učiteľmi a spolužiakmi. Nastúpení na školskom dvore sme si vypočuli štátnu a školskú hymnu. Ako prvý sa všetkým prítomným prihovoril Jakub Kočiš, predseda školského parlamentu, ktorý následne odovzdal slovo pani riaditeľke školy. Po slávnostnom otvorení školského roka sa žiaci spoločne so svojimi triednymi učiteľmi presunuli do tried.

Pevne veríme, že tento školský rok bude pre všetkých úspešný. Prvákom prajeme, aby do nového školského roka vkročili tou správnou nohou a rýchlo zapadli medzi starších spolužiakov. Maturantom, ktorých čaká nová životná etapa, želáme veľa síl počas náročného štvrtého ročníka.

Všetkým vyučujúcim a žiakom našej školy prajeme v školskom roku 2023/2024 veľa úspechov!

Mgr. Jana Pavlišáková

Exkurzia mesta Paríž

V dňoch 20. až 22. septembra 2023 sa 20 žiakov našej školy zúčastnilo v doprovode vyučujúcich Mgr. Miroslavy Gajdošovej a Mgr. Jany Kollárovej exkurzie mesta Paríž. Paríž má mnoho pamiatok a atrakcií, ktoré stoja za návštevu. My sme navštívili tie najznámejšie dominanty mesta.

V prvý deň sme si ako prvú pamiatku pozreli Eiffelovu vežu. Eiffelova veža je ikonou Paríža a jednou z najznámejších stavieb na svete. Z jej druhého poschodia sme si vychutnávali úžasný výhľad na celé mesto a rozoznávali sme odtiaľ ďalšie historické pamiatky z výšky. Následne na to sme sa presunuli k rieke Seina a nalodili sa na jednu z množstva vyhliadkových lodí. Seina je obklopená množstvom nádherných mostov a historických budov. Obdivovali sme tak po požiari stale opravovanú katedrálu Notre-Dame, Louvre, hotel de Ville či budovu francúzskeho parlamentu. V podvečerných hodinách sme sa prešli štvrťou Montmartre, kde sme mali možnosť obdivovať baziliku Sacré-Coeur a zároveň sme sa kochali krásnym večerným panoramatickým výhľadom na vysvietené mesto.

Počas druhého dňa exkurzie sme absolvali návštevu technického múzea Cité des Sciences et de l'Industrie, kde je množstvo interaktívnych ukážok vedy a techniky. Najviac nás zaujala prehliadka ponorky Argonaute, ktorá slúžila od roku 1958 do roku 1982 francúzskemu vojenskému námorníctvu. Navštívili sme aj múzeum Louvre, ktoré je jedným z najväčších a najslávnejších múzeí na svete. Jeho zbierky zahŕňajú tisíce umeleckých diel, vrátane slávneho obrazu "Mona Lisa" od Leonarda da Vinciho. Našu exkurziu sme zavŕšili prechádzkou po známej luxusnej nákupnej ulici s mnohými reštauráciami Champs-Élysées a na jej konci sme obdivovali ďalšiu dominantu mesta: monumentálny Víťazný oblúk, ktorý bol postavený na počesť vojenských víťazstiev Francúzska.

Mgr. Miroslava Gajdošová

Prezentácia SPŠE na Prešov Model Show 2023

Naša škola sa v dňoch  8. 9. 2023 a 9. 9. 2023 reprezentovala na Prešov Model Show 2023, ktorá sa konala v priestoroch ZŠ Sibírska. Žiaci našej školy, Bianka Petrašková a Tadeáš Taiš, prezentovali výrobky z rôznych súťaží a vysvetľovali činnosť zariadení používaných na našej škole pre výučbu odborných predmetov v študijných odboroch.

Verejnosť zaujali hlavne výrobky z 3D tlače ako umelý kvet, ktorý otvára lupienky na svojom púčiku a otáča sa za slnkom, bludisko s guličkou pre trénovanie jemnej motoriky, 3D puzzle či model vytvorený 3D skenovaním pomocou dronu. Nadšenci pre techniku si vyskúšali riadenie robotického ramena s piatimi stupňami voľnosti, ktoré mohli ovládať pomocou tlačidiel, a taktiež sledovali činnosť autonómneho robotického ramena, ktoré zaradzujeme do výučby programátorsky orientovaných predmetov. Zaujala  ich aj stavebnica pre zapojenia svetelných obvodov s rôznym radením spínačov, ako lustrové, schodišťové, krížové či multifunkčné časové relé s rôznou funkciou alebo tlačidlom. Na Prešov Model Show 2023 mohli návštevníci stretnúť aj nášho žiaka Adama Komaru, ktorý sa spolu s organizátormi podujatia staral o riadenie a prevádzku celého železničného systému.

Na akcii mohli návštevníci vidieť prezentáciu rôznych druhov modelárstva – modulové koľajisko železničných modelárov, plastikové, papierové modely a v telocvični školy aj lietajúce halové RC modely. Klubu železničných modelárov a leteckým modelárom ďakujeme za pozvanie na Prešov Model Show 2023.

Ing. Patrik Jacko, PhD. a Ing. Jozef Macej, PhD.

SLOVAKIATECHFORUM – EXPO 2023

20. septembra sa žiaci I.SA triedy zúčastnili najväčšej inovačnej a technologickej konferencie a veľtrhu na Slovensku SLOVAKIATECH FORUM – EXPO 2023 v Košickom Kulturparku. Sloganom tohto už 5. ročníka podujatia bolo: ,,Revolúcia umelej inteligencie je tu“. Hlavným partnerom konferencie bola firma Volvo Cars, ktorá u nás na východe Slovenska plánuje vyrábať elektromobily a vytvoriť viac ako 3tis. pracovných miest, navyše klimaticky neutrálnym prístupom. Konferencia pokrývala témy umelej inteligencie, zelených technológií a bezpečnosti v technológiách. V priestoroch Kulturparku sa počas dvoch dní stretli vedci, startupisti, univerzity, podnikatelia, uznávaní rečníci, vizionári, a samozrejme nemohli sme tam chýbať ani my.

Konferenciu otvoril inšpiratívny izraelský podnikateľ, investor a rečník Tal Cartan, ktorý založil viac ako 20 startupových akcelerátorov po celom svete. Povzbudil nás svojím príhovorom, v ktorom vyzdvihol síce tichý, ale zato talentovaný slovenský národ.  Povzbudil nás k aktivite, aby sme nečakali, neboli pasívni, vystúpili zo svojej komfortnej zóny a boli rýchlejší pokiaľ ide o uchopenie sa príležitostí, nebáli sa riskovať a nenechali sa odradiť neúspechom, lebo na každom neúspechu či chybe sa dá poučiť. Neskôr na pódium vystúpil ďalší rečník, Emanuel Kessler, vedúci oddelenia prevencie a zvyšovania povedomia pôsobiaci v európskom centre pre počítačovú kriminalitu - Europol EC3. Priblížil nám, aký tvrdý boj zvádza táto asociácia s kyberzločincami na nadnárodnej úrovni, aké nástroje, technologické a právne v tom boji využíva a vyzdvihol spoluprácu so súkromným sektorom a orgánmi presadzovania práva členských štátov. Nasledovala viac ako hodinová diskusia na tému AI a ešte intenzívnejšia diskusia v komornejšom štýle prebiehala paralelne v ďalšej, o čosi menšej konferenčnej miestnosti. Niektorí naši žiaci uprednostnili radšej tú druhú miestnosť, kde mali viac príležitosti klásť otázky a celkom si pochvaľovali. Paralelne s hlavným programom prebiehali ďalšie vystúpenia v konferenčnej miestnosti  firmy VOLVO zamerané hlavne na zelené technológie so širokým záberom, a to jadrové technológie, obnoviteľná energia, vodíkové technológie a mnoho iného.

V budove Kulturparku bola pre nás pripravená aj expozičná aréna, kde sme mohli vidieť množstvo robotiky, rozšírenej a virtuálnej reality, solárne a vodíkové technológie, automobilový simulátor, lietajúce kooperatívne drony a mnoho ďalších zaujímavostí.

Ing. Peter Kačur

Európsky deň jazykov

26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní alebo športových podujatí.

Cieľom Európskeho dňa jazykov je podnietiť 700 miliónov Európanov zo 46 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov teda oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

Rovnako v utorok 26. 9. 2023 sme si pod vedením vyučujúcich cudzích jazykov toto výročie pripomenuli aj v našej škole. V tento deň si vyše dvadsať „angličtinárskych“ skupín rôznych ročníkov malo možnosť vyskúšať kultúrnu a tematickú výučbu, ktorá sa zameriava na vyučovanie jazyka prostredníctvom tematických jednotiek, pričom žiaci sa učia o reáliách, histórii, tradíciách, umení a spoločnosti, čo pomáha lepšie porozumieť kontextu jazyka.

V ranných hodinách na žiakov pri príchode čakal vo vestibule školy tradičný „English Breakfast Tea“ s mliekom, mali možnosť ponúknuť sa aj sušienkami, prečítať si zaujímavé príslovia v slovenskom či anglickom jazyku a popritom sledovať priame vysielanie správ v angličtine.

Na vyučovacích hodinách žiaci absolvovali prednášky s pozvanými hosťami Mgr. Ondrejom Fečom o posunkovej reči, Mgr. Romanom Eštočákom o rómskom jazyku ako aj s rodenými hovoriacimi anglického jazyka – lektormi Charlesom Sandersom, Johnom Cassonom a Jonathanom Grestym, ktorí pútavo rozprávali o reáliách Spojeného kráľovstva, životnom štýle Britov, ich zvykoch, obľúbených jedlách či športových kluboch. IST odbory navštívil aj IT expert spoločnosti Capgemini, Marek Stancel, pochádzajúci z Nemecka, ktorý si pre žiakov pripravil prednášku o dôležitosti jazykov v IT oblasti a keďže sám plynule hovorí piatimi jazykmi, zdôraznil ich prínos nielen pre pracovný život, v ktorom poskytujú konkurenčnú výhodu a otvárajú dvere k medzinárodným pracovným príležitostiam, ale aj v rámci komunikácie s ľuďmi z rôznych kultúr a prostredí.

Samotní vyučujúci anglického jazyka si pre žiakov takisto pripravili vyučovacie hodiny plné súťaží, kvízov a jazykolamov.

A ako hodnotili tento deň samotní žiaci? Prečítajte si niektoré ich vyjadrenia:

„Hodina anglického jazyka v rámci Európskeho dňa jazykov s hosťom Johnom Cassonom z Anglicka bola veľmi zaujímavá a informatívna. Hosť sa na začiatku predstavil, spomenul svoj pôvod a 4-ročný pobyt na Slovensku s rodinou. Následne si preveril naše vedomosti kvízom, ktorý si pre nás pripravil. Kvíz o histórii, pamiatkach, udalostiach a všeobecných znalostiach o Anglicku bol náročný, no veľmi poučný. Najviac ma zaujali jeho postrehy o rozdieloch medzi životom na Slovensku a vo Spojenom kráľovstve. Celkovo to bol skvelý spôsob ako si prehlbovať jazykové a kultúrne vedomosti.“ Aneta, III.SA

„I believe, that instead of doing the standard student´s book activities, bringing a guest (John Casson) for a lesson was a refreshing change of pace. I always like to hear how people outside of Slovakia perceive things here. The quiz was enjoyable, but I would prefer an activity where we´d get to speak to the guest. So overall, I think it was great, and I hope that we´ll get to see more of these kinds of lessons in the future.“ Michael, III.SA

„Dnešná hodina ANJ bola zaujímavá, pretože k nám prišiel pán Charles Sanders z Anglicka. Hlavne nám rozprával o histórii a jedle Anglicka. A taktiež sme sa dozvedeli niečo o rugby a veciach, ktoré má rád. Bolo to zaujímavé.“ Matúš, I.C

„Today, a native English speaker Mr. Sanders visited my class. It was really an interesting and helpful experience, and I am glad to know that I'm able to understand a native speaker.“ Michal, I.C

„Ďakujem za prednášku o posunkovej reči s pánom Fečom, bolo to náučné a veľmi zaujímavé, hodnotím túto prednášku veľmi kladne.“ Daniel, I.B

„It was really eye opening to see how hard deaf/hard of hearing people really have it. We have learned some basic sign language. We have learned how deaf/ hard of hearing people communicate between each other and people with full hearing. Deaf people usually can’t really talk at all or they aren’t really good at it.“ Filip, IV.B

„Stretnutie s pánom Grestym bolo inšpirujúce a náučné, dozvedeli sme sa veľa informácií z jeho minulosti, oblasti jazykov a angličtiny ako takej a bola to aj výborná príležitosť na posluch výslovnosti a artikulácie native speakera, čo vnímam ako benefit, s ktorým sa nie každý študent môže stretnúť počas jeho štúdia angličtiny. Myslím si, že toto stretnutie malo nielen pozitívny dopad na vzdelanie a vedomosti študentov, ale aj ich pocity a prístup ku jazyku ako takému.“ Tadeáš, II.B

„Hodina s pánom Grestym bola dobrá a veľmi zaujímavá. Pán Gresty bol samozrejme dobre pripravený a jeho výklad bol plynulý. Ale najviac sa mi páčilo, že dal slovo aj ostatným. Myslím si, že nielen ja, ale aj ostatní žiaci by si takú hodinu radi zopakovali.“ Radovan, II.B

„Dňa 26. 9. sme v rámci Európskeho dňa jazykov na hodine anglického jazyka mali možnosť zapojiť sa do zaujímavej prednášky. Naším hosťom bol Marek Stancel, odborník v oblasti IT, ktorý pracuje pre poprednú spoločnosť poskytujúcu digitálne služby Capgemini. Rodák z Nemecka nám mal vďaka jeho pracovným skúsenostiam v troch rôznych krajinách veľa čo povedať. Kreativita, spoznávanie nových kultúr, precvičovanie mysle či bezpečnosť komunikácie sú len niektoré z dôvodov, kvôli ktorým sa aj v dnešnej dobe oplatí študovať cudzí jazyk. Prebrali sme aj dnes už bežnú tému umelej inteligencie, ktorá sa posúva veľkými krokmi aj v oblasti prekladu jazykov a pripomenuli si prečo je stále dôležité študovať v oblasti IT. Je to totiž naša generácia, od ktorej závisí budúcnosť AI a sme to my, ktorí budeme tvarovať svet.“ Michal, IV.SA

Mgr. Katarína Kopčák

Literárna beseda so spisovateľom Dušanom Martinčokom

Dňa 28. 9. 2023 sa na prvej vyučovacej hodine pre žiakov I.SA, III.SB a IV.C uskutočnila Beseda so spisovateľom Dušanom Martinčokom, pod záštitou Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. Cieľom besedy bolo zvýšiť záujem o literatúru, zatraktívniť čítanie kníh a podporiť čitateľskú gramotnosť. Žiaci mali možnosť diskutovať o zaujímavých témach, ako napríklad spolunažívanie v susedstve na dedine a vidieku, medziľudské vzťahy, medzigeneračnosť či inakosť. Autor žiakom predstavil svoju tvorbu a rozanalyzoval aktuálne literárne trendy. Žiakom dokonca predstavil svojich najobľúbenejších autorov zo svetovej a slovenskej scény alebo prezradil recept na to, čo robiť, ak sa pri písaní knihy „zaseknete“.

V závere dostali žiaci priestor na otázky a nechýbalo ani pozvanie na ďalší program festivalu, ktorý nájdete aj na tomto linku: https://www.kniznica-poh.sk/index.php/o-nas/projekty/presov-cita-rad/177-presov-cita-rad-2023/915-presov-cita-rad-2023

Medailón autora: Dušo Martinčok (1975) je doma v Košiciach, Luxemburgu a Bratislave. V prvom meste vyrastal a vracia sa tam za rodičmi. V druhom pracuje pre Súdny dvor EÚ ako právnik lingvista. V treťom vytvoril komunitný projekt Susedia na dvore, ktorý ho priviedol až k priateľstvám so staršími ľuďmi. S kamarátkami a kamarátmi založil občianske združenie Zrejme a viedol medzigeneračný festival Old’s cool Bratislava. Je spoluautorom knihy Záhrebská. Román Niekto sa nájde je jeho prozaickým debutom, za ktorý je nominovaný v desiatke ceny Anasoft litera 2023.

Autorov prozaický debut Niekto sa nájde: https://www.martinus.sk/?uItem=1679167

Zážitok žiaka Marka Čelovského z III.SB: Dnešný deň bol na škole dosť zaujímavý, na škole sme privítali autora knihy Niekto sa nájde, spisovateľa Dušana Martinčoka. Moderátorka besedy nás oboznámila s autorom a jeho knihou. Pán Dušan Martinčok potom zdieľal niekoľko informácií o sebe a o tom, čo ho motivovalo k napísaniu tejto knihy. Jeho slová boli celkom zaujímavé. Počúvali sme, ako hovoril o procese písania a tvorbe postáv a príbehov. Opisoval, aké náročné, ale zároveň aj napĺňajúce môže byť písanie knihy. Hovoril o spojení medzi ním a hlavnou postavou príbehu, ktorá je z veľkej časti inšpirovaná samotným autorom.

Neskôr sme mohli autorovi položiť otázky a diskutovať s ním o jeho knihe. Autor ponúkol, že nám z nej prečíta pár úryvkov. Bolo zaujímavé vidieť, ako sa autor ochotne podelil s detailmi publikovania knihy - ako dlho svoju knihu písal, koľko také vydanie knihy naozaj stojí, ale aj to, čím všetkým si autor musí prejsť na to, aby svoju knihu uviedol do predaja.

Celkovo to bol zaujímavý zážitok a príležitosť stretnúť autora. Získal som lepší obraz o procese písania a tvorivosti, inšpirovalo ma to k tomu, aby som si niečo podobné v budúcnosti vyskúšal.“

Mgr. Lukáš Zgola

Kurz ochrany života a zdravia

Žiaci tretieho ročníka absolvovali v dňoch 6. – 8. 9. 2023 Kurz ochrany života a zdravia. Kurz pozostával zo zdravotníckej prípravy, pohybu v prírode a z branných pretekov, ktoré preverili nadobudnuté vedomosti a zručnosti žiakov, ako aj ich fyzickú kondíciu. Priemerná dochádzka počas celého kurzu bola 81%. Najlepšiu dochádzku dosiahli triedy III.B  a III.A – 86%.

Zdravotnícku prípravu zabezpečovali inštruktori zo Slovenského červeného kríža, ktorí sa snažili žiakov naučiť, ako postupovať pri záchrane ľudského života. Bola im vysvetlená resuscitácia, uloženie do stabilizovanej polohy, rôzne obväzové techniky, pričom si väčšinu situácii mohli vyskúšať sami.

V rámci pobytu a pohybu v prírode sme absolvovali turistický pochod v Slovenskom raji. Žiaci si mohli vybrať z dvoch trás. Prvá kratšia začínala v Podlesku, odkiaľ sa žiaci vydali tiesňavou Suchá Belá. Po zdolaní zaujímavých pasáži zabezpečenými rebríkmi a stúpačkami sa cez les dostali naspäť na Podlesok. Zdatnejší turisti si trasu predĺžili o návštevu Kláštoriska a prielomu Hornádu. Pre niektorých výstup nebol žiaden problém, niektorí sa dostali na hranicu svojich možností. Veľmi nás potešili pozitívne spätné reakcie od žiakov na výber turistickej trasy.

Záverečné preteky preverili vedomosti a zručnosti získané absolvovaním účelových cvičení v predchádzajúcich ročníkoch. Preteky boli zamerané na tímovú prácu družstva pri plnení úloh zo zdravotníckej prípravy, topografie, orientácie v teréne a technických športov (streľba zo vzduchovky, hod granátom na cieľ, slackline). Najlepšie sa s traťou popasovali chlapci z III.A (Kočiš, Onderík, J. Andraščík, Cuprák a Hudák), ktorí dosiahli čas 21 minút.

Počasie nám prialo po všetky dni, stanovené úlohy sme splnili. Veríme, že jednotlivé triedy sa ešte viac stmelili a zvládnu sa tak popasovať zo všetkými nástrahami školského roka.

Mgr. Štefan Dankovič

Exkurzia tried III. SA a III.SB

Vďaka projektu ESF, ktorý je hlavným  finančným nástrojom Európskej únie na investície do ľudí, sa žiaci III.SA a III.SB triedy v dňoch 12. 9. - 14. 9. 2023 zúčastnili zaujímavej exkurzie zameranej na techniku a ekológiu.

Spoznali sme Vodné dielo Žilina, jeho fungovanie a funkcionalitu, závod Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom a  Žilinskú univerzitu.

Exkurzie  prebiehali aj na území Moravy. V Ostrave Vítkoviciach sme strávili deň v interaktívnom Veľkom svete techniky. V Horníckom múzeu Landek  nás oboznámili s prácou baníkov a záchranárov.

Všetkými exkurziami žiakov sprevádzali odborníci, ktorí svojím fundovaným a vtipným výkladom dokázali vzbudiť u žiakov záujem o danú problematiku. K množstvu odborných  informácií a faktov  sme pridali prehliadku historického jadra Žiliny, jeho kultúru, pohľady na prírodné krásy a múzea Slovenska i Čiech či chvíle strávené so spolužiakmi.

Ing. Martin Ambrózy, RNDr. Anna Budišová, Ing. Peter Gašparík, Ing. Gabriela Mitrová

Účelové cvičenie II. ročník

Dňa 12. 9. 2023 mali žiaci II. ročníka účelové cvičenie č. 3, ktoré sa uskutočnilo v Lesoparku Borkút pri Haniske. Žiaci si prešli stanovišťami jednotlivo po triedach, ktoré boli zamerané na: prvú pomoc, topografiu, viazanie uzlov a technické športy ako streľba zo vzduchovky, hod granátom či slack line. Cieľom bolo osvojenie si vedomostí a zručností potrebných pri ochrane zdravia a orientácii v teréne. 

Mgr. Jozef Gmitro

Účelové cvičenie I. ročník

Dňa 18. 9. 2023 žiaci prvého ročníka absolvovali Účelové cvičenie číslo 1 v Lanovom centre Outdoor Park na Sídlisku III. v Prešove. Po prezentácii a rozdelení do skupín sa mohli presunúť na určené stanovištia. Náplňou cvičenia bola zdravotnícka príprava, pohyb a pobyt v prírode, topografia – orientácia v teréne, technické činnosti a športy ako lezenie vo výškach s istením, ktoré väčšina žiakov zvládla bravúrne,  a tak  prekonala strach z výšok pod taktovkou skúsených inštruktorov. Cieľom cvičenia bolo poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky, formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia, života a celkovú odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž. Cvičenia sa zúčastnilo 86,2% žiakov.

Mgr. Viktor Mačák

Divadelné predstavenie – My ľud!

Dňa 20. 9. 2023 sa žiaci III.B, IV.A, IV.B, IV.C a IV.F zúčastnili  divadelného predstavenia s názvom  My ľud! Hra vytvorená holandským dramatikom Sytze Schalkom a divadlom na peróne v spolupráci s KAIR Košice Artist in  Residence a Creative Industry Košice sa snaží  netradičnou formou prispieť k boju proti extrémizmu. Divadelné predstavenie je akousi simuláciou volieb a poukazuje na to, ako môže nesprávna voľba občana ovplyvniť život a dianie v spoločnosti.

Keďže ide o interaktívnu hru, naši žiaci boli priamo vtiahnutí do deja a podieľali sa na jej stvárnení. Sami sa na okamih stali občanmi fiktívnej krajiny Lida bojujúcej s utečeneckou krízou a ich voľba ovplyvnila dianie v krajine.

Zaujímavé prevedenie blížiacej sa situácie si určite našlo svojich priaznivcov a prinútilo ich zamyslieť sa nad tým, ako môžu aj oni prispieť k spoločnosti bez násilia, nenávisti či xenofóbie.

Mgr. Jana Pavlišáková

Simulované voľby do NR SR

Dňa 20. 9. 2023 sa na našej škole uskutočnili Simulované voľby do NR SR, ktorých cieľom bolo mladým ľuďom vo veku od 15 rokov, ale hlavne prvovoličom ukázať, ako také voľby prebiehajú a čo všetko obnášajú. Priebeh volieb bol veľmi pokojný až si dovolím povedať, že priateľský. Voliči čiže študenti medzi sebou komunikovali, diskutovali o momentálnej situácii, ktorá momentálne prevláda na Slovensku pred predčasnými parlamentnými voľbami do NR SR. Na priebeh volieb dohliadala volebná komisia tvorená tromi žiakmi našej školy. Študenti veľmi pozitívne vnímali to, že sa také niečo uskutočnilo a priblížilo im to verejné dianie. Po skončení volieb zasadala volebná komisia, ktorá spočítala a vyhodnotila výsledok volieb, ktorý bol v prospech strany Progresívneho Slovenska. Na záver len citát francúzskeho spisovateľa Exupéryho: „ ODVAHA NESPOČÍVA V SLOVÁCH, SPOČÍVA VO VOĽBE.“

Jakub Kočiš

Biela pastelka

Len si to predstav….Aké to je, veci si len predstavovať?

Občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje 22. ročník celonárodnej verejnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom BIELA PASTELKA 2023.

Biela pastelka zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Výnos zbierky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života – napr. kurzy chôdze s bielou palicou, kurzy čítania a písania Braillovým písmom, kurzy práce s výpočtovou technikou a iných špeciálnych zručností. Hlavný zbierkovým dňom v roku 2023 je piatok 22. septembra. Dobrovoľníci v tento deň oslovujú darcov v uliciach miest a obcí a ponúkajú im biele drevené pastelky za dobrovoľný príspevok.

Do realizácie verejnej zbierky sa 22. septembra zapojila aj naša škola. Žiaci IV.C Adam Makovický a Jozef Hudák  ako dobrovoľníci uskutočnili zbierku v priestoroch školy, za čo im patrí veľká vďaka.

Jakub Kočiš

Turnaj ŠI vo futbale

V pondelok 25. 9. 2023 sa 7 chlapcov z nášho školského internátu zúčastnilo turnaja vo futbale medzi internátmi, ktoré zorganizovalo ABC – centrum voľného času. Pekné slnečné počasie umožnilo, aby sa zápasy odohrali na trávnatej ploche. Tak ako v minulom školskom roku aj teraz  chlapci odchádzali  z turnaja s diplomom a  pohárom za 1. miesto.

Srdečne blahoželáme !

Iveta Vinklerová

Umelá inteligencia (AI) deťom

Dňa 28. 09. 2023 sa Ing. Anna Dlugošová zúčastnila školenia  Umelá inteligencia (AI) deťom na Prešovskej univerzite v Prešove. Úvodná časť bola zameraná na históriu AI, ako funguje strojové učenie, aké významné zmeny prináša táto technológia, jej využitie a právne aspekty, na etickú prácu s dátami a etiku umelej inteligencie. Pozornosť sa sústredila na najväčšie výzvy, ktoré musí naša spoločnosť v súvislosti s AI zvládnuť a aké sú argumenty pre vzdelávanie sa v tejto oblasti. V druhej časti školenia, boli predstavené konkrétne vzdelávacie a metodické materiály, ktoré je možné využiť vo výučbe – metodiky AI v kontextoch, príbeh William & Meriwether, učebnicu Strojové učenie pre deti, popularizačné materiály a ďalšie, návody ako zaviesť AI v školách systémovo, a zaistiť  jej férové ​​využívanie a nové pohľady na to, ako by sa mal zmeniť obsah a forma výučby. Tretia časť bola zameraná na aplikácie umelej inteligencie. Bol prezentovaný všeobecný prehľad, ale aj konkrétne tipy pre prácu s vybranými generatívnymi modelmi, napríklad základné, ale aj pokročilé techniky promptovania (zadávania otázok) v aplikácii ChatGPT, prípadne prepojenie aplikácie s inými externými nástrojmi. 

Ing. Anna Dlugošová

English section - Adventure in the City of Paris

From September 20th to 22nd, 2023, 20 students from our school, accompanied by teachers Ms. Miroslava Gajdošová and Ms. Jana Kollárová, participated in an excursion to the city of Paris within the project of ESF. Paris has many landmarks and attractions worth visiting, and we explored the most famous landmarks of the city.

On the first day, our first stop was the Eiffel Tower. The Eiffel Tower is an icon of Paris and one of the most famous structures in the world. From its second floor, we enjoyed a breathtaking view of the entire city and could spot other historical landmarks from up high. Next, we headed to the Seine River and boarded one of the many sightseeing boats. The Seine is surrounded by numerous beautiful bridges and historic buildings. We admired the Notre-Dame Cathedral, still under renovation after the fire, the Louvre, the Hotel de Ville, and the French Parliament building. In the evening, we strolled through the Montmartre district, where we had the opportunity to admire the Sacré-Cœur Basilica and enjoyed a beautiful panoramic view of the illuminated city.

During the second day of our excursion, we visited the technical museum, Cité des Sciences et de l'Industrie, which features many interactive demonstrations of science and technology. The highlight for us was the tour of the Argonaute submarine, which served the French Navy from 1958 to 1982. We also visited the Louvre Museum, one of the largest and most famous museums in the world. Its collections include thousands of works of art, including the famous painting "Mona Lisa" by Leonardo da Vinci.

We concluded our excursion with a walk along the famous luxury shopping street, Champs-Élysées, where we found numerous restaurants. At its end, we admired another iconic landmark of the city: the monumental Arc de Triomphe, built to honor of France's military victories.

Here are some of the students’ impressions about this adventure in Paris:

David: While the journey to Paris took nearly 12 hours it was quite worth it. Paris was a bit different than I expected but it was nice to experience a new culture. I have to say out of everything I have seen the Eiffel tower was easily the best part of this trip. Photos can’t quite convey how majestic a building it is and going up there was a treat. I can certainly say I’m satisfied with this trip.

Samuel: The thing I enjoyed the most was the Arc de Triomphe. It took a bit of walking to get there but the view was magnificent. Even the street that took us to the Arch, Champs-Élysées, surpassed my expectations. Other than the Arch I loved the food at the restaurant we were dining at. The Indian man who ran the Italian restaurant in central Paris was very nice, talkative and accommodated our eating needs.

Linda: Sacré-Cœur Basilica blew me away with its majesty. What I didn’t expect was that so close to a basilica there is a street full of night life restaurants and bars. Other than that, the Louvre was a cherry on top of our trip. The artworks showcased seemed way more beautiful when witnessed in person. Unfortunately, we didn’t have time to see everything that the museum had to offer and that’s why I hope I can return someday.

 

Tomas N. and Oliver S.

SPONZORI