2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Úspech na Festivale vedy a techniky

V piatok, 16.10.2015, pretavila početná výprava študentov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej z Prešova svoju účasť na súťažnej prehliadke prác s prívlastkom „Bádateľský projekt“ v sériu úspechov znamenajúcich postup do celoštátneho kola. Festival vedy a techniky pre Prešovský a Košický kraj sa konal na pôde Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. V kategórii „Informatika a počítačové inžinierstvo“ patria obe postupové miestenky našim študentom. Úspechu sa teší trojčlenný tím – Marek Galovič, Štefan Štefančík a Jerguš Lejko zo IV. SB s prácou Cloudový informačný systém, a Filip Farkaš z III. C s vlastnou mobilnou hernou aplikáciou Gonar – ofenzívna /akčná hra. Najväčší úspech dosiahli s projektom využitia alternatívnych zdrojov energie – Veterná elektráreň, Kristián Petrík, Patrik Škovranko a Dalibor Fecko zo IV. C, ktorí okrem postupu do celoštátneho kola v kategórii Energia a transport získali aj špeciálnu cenu od generálneho sponzora podujatia – Nadácie Volkswagen Slovakia. Festival vedy a techniky bol aj prezentačným podujatím robotickej súťaže RoboRAVE, ktorej celoštátne kolo sa uskutoční v apríli na Trenčianskych robotických dňoch. Až dva tímy z našej školy si prišli vyskúšať súťažné trate a zmerať sily v zaujímavých disciplínach a potešili najmä naši mladí prváci Jonáš Dujava, Matej Straka a Aleksander Kapera z I. SA, ktorí svoj prvý mesiac štúdia robotiky hneď zúročili vo veľké víťazstvo a odnášajú si z podujatia pohár aj medaily.

Ing. Peter Vargovčík

Technická súťaž mladých elektronikov

.jpg Oblastné kolo tejto súťaže sa konalo v dňoch 29.09. – 02.10.2015 v priestoroch SPŠE v Prešove. Tretíkrát sa jej zúčastnili aj žiaci základných škôl: ZŠ Prešova – Prostějovská, Lesnícka, Československej armády, Sibírska, Májové námestie, Bajkalská, ZŠ Sídlisko II Vranov n/Topľou a Veľký Šariš. Podmienkou súťažiacich bol vek do 15 rokov vrátane. Cieľom súťaže bolo rozvíjať záujem mládeže o elektroniku, zvyšovať teoretické vedomosti a praktickú zručnosť. Elektrotechnická súťaž pozostávala z odborného testu a praktickej stavby súťažného výrobku, kde sa hodnotila funkčnosť, kvalita spájkovania, celkový vzhľad výrobku a čas zhotovenia výrobku. Do celoslovenského finále postúpili títo žiaci: žiaci SPŠE: 1. Jusko Miroslav I.B 2. Pazdič Filip I.SB 3. Matisko Daniel I.C žiaci ZŠ: 1. Bača Andrej ZŠ Československej armády, Prešov 2. Barna Filip ZŠ Vranov n/Topľou 3. Holoďák Timotej ZŠ Vranov n/Topľou Po prvýkrát sa súťažilo aj v disciplíne prineseného vlastného výrobku, kde hodnotenie bolo nasledovné: žiaci ZŠ: 1. Bača Andrej – elektrónkový nf zosilňovač 2. Barna Filip – prenosný nf zosilňovač + reproduktor 3. Holoďák Timotej – reproduktor so zosilňovačom žiaci SPŠE: 1. Jusko Miroslav I.B – laboratórny zdroj 2. Hrabko Vojtech I.A – nf zosilňovač 3. Matisko Daniel I.C – snímač polohy Celoslovenské finále sa konalo 14. – 15.10.2015 v Trenčíne počas medzinárodného elektrotechnického veľtrhu EloSys, ktorého organizátormi boli: Slovenská spoločnosť elektronikov, Bratislava Ministerstvo školstva SR EXPO CENTER, a.s. Trenčín V disciplíne zhotovenia súťažného výrobku priamo na súťaži najlepšie obstáli: Pazdič Filip (4.miesto) Bača Andrej (8.miesto) Barna Filip (20.miesto) V disciplíne prinesených výrobkov sa nepodarilo zopakovať výrazný úspech z minulého roku, kde sa naši súťažiaci umiestnili na prvých troch miestach a očakávaný úspech nášho najmladšieho účastníka sa nezopakoval. Najlepšie boli tieto miesta a výrobky: Bača Andrej (6.miesto) Laserový prenos zvuku Jusko Miroslav (8.miesto) Laboratórny zdroj Barna Filip (9.miesto) Prenosný reproduktor Všetkým súťažiacim blahoželáme a v budúcnosti prajeme veľa úspechov.

Ing. Iveta Marcinčinová, Ing. Peter Fritz

Zenit v programovaní – školské kolo

zenit-v-programSlovná skratka Zenit v sebe zahŕňa zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatívu, tvorivosť. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlásilo XXXI. ročník súťaže „Zenit v programovaní“. Súťaže sa v našej škole zúčastnilo 51 žiakov. Súťažilo sa v kategórii A – žiaci 3. a 4. ročníka v počte 22, v kategórii B – žiaci 1. a 2. ročníka v počte 5. V týchto kategóriách sa programuje v programovacích jazykoch Pascal, C/C++, Python, podľa vlastného výberu súťažiaceho. V kategórii C – Webdizajn, o prvenstvo bojovalo 12 tímov. Každý tím mal svojho grafika a programátora. Školské kolo kategória A: 1. miesto: Matej Pončák, III.C, a Dominik Jurečko, IV.SA 2. miesto: neudelené 3. miesto: Peter Štovka, IV.D Školské kolo kategória B: 1. miesto: Ján Frindt, II.SA 2. miesto: Frederik Buchlák, II.SA 3. miesto: neudelené Školské kolo kategória C: 1. miesto: Jerguš Lejko a Štefan Štefančík, IV.SB 2. miesto: Marek Galovič a Pavol Baran, IV.SB 3. miesto: Marek Gogoľ a Norbert Kundrák, III.B Úspešní riešitelia nás budú reprezentovať na krajskom kole 26.11.2015 v Prešove. Víťazom srdečne gratulujeme.

Ing. Gabriela Mitrová

Návšteva zo SPŠE Pardubice

pardubice-jpg Po septembrovej návšteve riaditeľa našej školy, Ing. Slavomíra Kožára, a Ing. Ljuby Krišovej v SPŠE v Pardubiciach, sme u nás dňa 23.10.2015 privítali jej riaditeľa, Ing. Ladislava Štěpánka, a zástupcu riaditeľa – Ing. Pavla Čápa. Cieľom ich návštevy bolo spoznať našu školu, oboznámiť sa s jej študijným programom a vybavením. Nahliadli do učební, debatovali s vyučujúcimi a potom si prezreli centrum mesta. Výsledkom stretnutia je návrh spolupráce v oblasti pracovných návštev vyučujúcich odborných predmetov a spolupráca na spoločných projektoch. Prvý výjazd 2 – 4 učiteľov z Pardubíc, v rámci projektu Ministerstva školstva Českej republiky, sa uskutoční ešte do konca roka. Jeho podstatou je tieňovanie, prítomnosť na vyučovacích hodinách v predmetoch matematika, elektronika, fyzika, IKT a anglický jazyk. Veríme, že táto iniciatíva bude prínosom pre skvalitnenie práce a priateľské vzťahy pedagógov a študentov obidvoch škôl. Veľmi oceňujeme aj dar – 3D tlačiareň, ktorú v tejto škole vyrábajú.

Mgr. Vladimír Hudáček

Prezentačné zručnosti v práci pedagóga

prezentacne-z V rámci projektu Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce sa v dňoch 12. – 15.10.2015 uskutočnilo ďalšie školenie pedagógov zamerané na získanie a osvojenie si prezentačných zručností. Lektorkou tohto školenia bola pracovníčka spoločnosti GOPAS – IT školiace stredisko, Ing. Dana Poláková. Tohto kurzu sa zúčastnilo 10 pedagógov SPŠE Prešov vyučujúcich odborné, reálne a humanitné predmety a učitelia cudzích jazykov. Štvordňové školenie sa uskutočnilo na pôde SPŠE Prešov v odbornej učebni OUD, ktorá je vybavená všetkými modernými technickými prostriedkami potrebnými k výučbe realizovanej prostredníctvom moderných didaktických metód a postupov. Cieľom kurzu bolo získanie a osvojenie si prezentačných zručností potrebných pri práci pedagóga v rámci vyučovacieho procesu. Učitelia sa okrem vytvárania zaujímavých prezentácií v programe Power Point učili aj tieto prezentácie odprednášať s cieľom zaujať. Jednou z úloh školenia bola aj práca s verbálnymi a neverbálnymi komunikačnými prostriedkami a ich využitím pri prezentácii. Záverom kurzu bola pre každého učiteľa príprava vlastnej prezentácie a jej zrealizovanie.

Mgr. Ivana Kurtyová

Na cvičnom poli VSD

cvicne-pole-v Dňa 1.10.2015 sa uskutočnila exkurzia IV.A triedy na Cvičnom poli VSD, ktoré sa nachádza v priestoroch SOŠE v Poprade – Matejovciach. Exkurzie sa zúčastnilo 27 žiakov IV.A a pedagogický dozor – Ing. Jozef Harangozo a Ing. Anton Varga. Cvičné pole má vn a nn časť a slúži na praktický výcvik žiakov SOŠ elektrotechnickej. Časť vn je tvorená vonkajším vedením 22 kV, ktoré je postavené na betónových stožiaroch a vyhotovené Alfe lanami. Z vn vedenia je urobená odbočka cez transformátor 22/0,4 kV do nn rozvádzača. Z tohto rozvádzača sú urobené káblové vývody. Okrem toho sú na cvičnom poli realizované rôzne druhy domových elektrických prípojok – pomocou závesných káblov, izolovaných vodičov, AlFe lán a káblom v zemi. Žiaci SOŠ pod vedením majstra odborného výcviku ukázali našim žiakom prácu vo výškach, pri ktorej použili špeciálne náradie a výstroj – vysokonapäťové skúšačky, izolačné tyče, rebríky, laná, prilby, rukavice, atď. Videli sme, ako sa robí zaistenie pracoviska a vyskúšali sme uzemnenie vedenia pomocou skratovacích súprav. Exkurzia trvala asi dve hodiny a prebiehala za pekného slnečného počasia. Naši žiaci si na exkurzii utvrdili svoje teoretické poznatky a videli praktické ukážky a postupy, s ktorými sa doteraz nestretli.

Ing. Jozef Harangozo

Ďakovný list

Dňa 25. 9. 2015 ŽŠR SPŠE pomáhala organizovať verejnú zbierku Biela pastelka. Tento deň bol hlavným dňom 14. ročníka zbierky na podporu nevidiacich a slabozrakých a prebiehal vo viac než 300 slovenských mestách a obciach. Dňa 05. 10. 2015 prišiel za zrealizovanie tejto zbierky v našej škole tento ďakovný list: Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, milí žiaci, študenti, učitelia! Ďakujeme vám za pomoc a spoluprácu pri podpore celonárodnej verejnej zbierky Biela pastelka 2014, ktorou ste pomohli slabozrakým a nevidiacim spoluobčanom. Peňažné prostriedky budú použité na špeciálne programy pre zrakovo postihnutých (výcvik čítania a písania braillovho písma, výcvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu s bielou palicou, tréningové programy pre prácu so špeciálne upraveným počítačom, nákup modernejších kompenzačných pomôcok, kultúrno-spoločenské podujatia, a pod.). Sme radi, že ste vašich kolegov a študentov zapojili do tejto zbierky, a tým pomohli pestovať ich sociálne cítenie. Poďakovanie patrí aj vám, milí žiaci a študenti, ktorí ste sa v tejto zložitej dobe, rozhodli podporiť práve túto neziskovú akciu. Najväčšou odmenou, nech je vám dobrý pocit, že ste pomohli tým, ktorým nebolo dožičené vidieť svet vlastnými očami. Veríme, že budeme môcť rátať s vašou podporou a pomocou aj v budúcnosti pri realizácii tejto zbierky. V mene všetkých zrakovo postihnutých spoluobčanov vám ešte raz vyslovujeme poďakovanie a prajeme veľa elánu a pracovných úspechov do ďalších dní. Vo vašej škole sa vyzbierala suma: 32,52 € Mgr. Andrea Pavlovská (sociálny pracovník)

Ing. Vladimíra Pastirová

ŠI pri SPŠE je najlepší

skolsky-interJedno víťazstvo strieda druhé. Aj takto by sme mohli opísať mesiac október v našom internáte. Športových talentov máme viac ako dosť, čo sa pochopiteľne podpísalo aj pod suverénne víťazstva našich chlapcov v medziinternátnych turnajoch. Futbalového turnaja sa zúčastnili štyri internáty, vrátane nášho. V skvelej atmosfére na pôde SOŠ technickej naši chlapci vybojovali 1. miesto a domov si odniesli zlatý pohár spolu s diplomom. Za absolútnu dominanciu môžeme označiť počínanie našich chlapcov na volejbalovom turnaji, v ktorom neprehrali ani jeden jediný set a skončili suverénne na 1. mieste spomedzi štyroch internátov. Obidve víťazné trofeje už lemujú výstavnú sieň športových úspechov v našom ŠI. Súťažilo sa aj v piškvorkách. Náš internát sa zapojil do 8. ročníka majstrovstiev škôl v piškvorkách – PišQworky 2015. Jedná sa o historicky najväčšiu študentskú súťaž v tejto taktickej hre v rámci SR a ČR. Po prípravnom internátnom turnaji bol vytvorený nádejný sedemčlenný tím, ktorý sa zúčastní okresného kola na Súkromnej hotelovej akadémii v Prešove. V prípade úspechu sa chlapci zúčastnia aj krajského kola, prípadne veľkého finále v Brne. V strede mesiaca sa uskutočnila avizovaná a precízne pripravovaná imatrikulácia žiakov 1. ročníka, tzv. „Uchaľák“. Štvrtáci si pripravili pre svojich mladších rovesníkov, celý rad zaujímavých súťaží a náročných úloh, ktoré museli prváci splniť. O príjemnú a zábavnú atmosféru sa postaral skvelý moderátor L. Haninčík, ktorému asistovali ostatní štvrtáci. Jednou zo základných podmienok vstupu do elektrikárskeho cechu bolo naučiť sa a odspievať našu školskú hymnu, čo prváci bravúrne zvládli. Nespievali len „imatrikulanti“, ale aj fenomenálny rocker R. Kachman a výborný harmonikár G. Kamenický. K skvelej atmosfére prispeli aj naši hostia zo SOŠ podnikania, za čo im patrí naša vďaka. Spievalo sa, súťažilo, tancovalo, no proste jedným slovom zabávalo. V rámci drogovej prevencie sa náš internát zapojil do súťaže Nebuď otrok drog, ktorú zastrešuje školský servis. Žiaci prvého a druhého ročníka vytvárali v rôznych grafických programoch originálne plagáty zamerané na protidrogovú tematiku. Tvorivosť a technická zdatnosť žiakov je na vysokej úrovni, o čom svedčia aj víťazné práce, ktoré boli zaregistrované do súťaže a odmenené. Intelektuálnu úroveň našich žiakov rozvíjame rôznymi formami. V tomto mesiaci bol pre prvákov zrealizovaný vedomostný kvíz o Slovensku, kde sa dozvedeli zaujímavé informácie o svojej krajine. Najbystrejší žiaci boli, samozrejme, odmenení chutnými sladkosťami. Ani druháci nezaháľali a zúčastnili sa opakovacieho cvičenia z odboru IST formou elektronického kvízu. Žiaci si zábavnou formou zopakovali svoje odborné vedomosti, ktoré zúročia v živote aj v škole. Veľkú radosť nám robia naši prváci, či už na športovej alebo odbornej úrovni. Festival RoboRAVE zviditeľnil M. Straku a A. Kaperu z I. SA, ktorí naplno zúročili svoj talent a poznatky z robotiky, čoho dôsledkom bolo veľké víťazstvo. Jedným z našich primárnych cieľov je zvyšovanie kvality života v ŠI. V rámci zabezpečenia lepšej a kvalitnejšej konektivity prešla čiastočnou rekonštrukciou internátna sieť. Všetci ubytovaní žiaci už majú okrem hardwarového pripojenia možnosť využívať wifi pripojenie. Veľká vďaka patrí P. Štovkovi a D. Ondrušovi, ktorí daný projekt realizovali. V závere mesiaca sa uskutočnilo pravidelné zasadnutie ŽIR, ktorého cieľom bola kontrola internátnych financií a tlmočenie ďalších požiadaviek jednotlivých ročníkov.

Mgr. Tomáš Bosák

Jesenná úroda vo forme vitamínov

vitaminy-mameO bohatstve úrody ovocia a zeleniny sme sa v našej škole presvedčili 5.10.2015 v akcii „Vitamíny máme radi“. Žiaci sa snažili priniesť čo najviac druhov ovocia i zeleniny, aby zaujali. No nielen množstvo, ale aj ich tvorivosť aranžovania úrody bola veľmi dôležitá pri hodnotení. Veru, aj tento rok môžeme našich žiakov pochváliť za krásne kreatívne výtvory. Mnohé triedy prekvapili, iné potvrdili svoju šikovnosť z minulých rokov. Špeciálne chválime naše dievčatá za chutné, nápadité a hlavne zdravé koláče a torty z ovocia a zeleniny. Veríme, že touto akciou sme podporili nielen súťaživosť žiakov, ale aj zdôraznili potrebu vitamínov a zdravého spôsobu života študentov. *Mgr. Lucia Liptáková* Súťažnej výstavy „Vitamíny máme radi“ sa zúčastnili všetky triedy školy, vrátane našej. Všetci z našej triedy doniesli nejaké ovocie alebo zeleninu. Výsledný produkt, ktorý vytvorili naše dve dievčatá, Lenka a Zuzka, za výdatnej pomoci chlapcov Šimona a Petra, prekvapil nielen ostatných, ale aj nás, spolužiakov. Vydarilo sa im veľké dielo, ktorým sme obhájili víťazstvo z minulého roku. Po skončení akcie sme si z ovocia urobili šalát s jogurtom, ktorý sme si všetci vychutnali. *Stanislav Mitra, II.SB*

Trendy v IT

trendy-it-v-ke Dňa 26.10.2015 sa v košickom Kulturparku uskutočnila konferencia Trendy v IT pod záštitou IT Valley Košice. Našu školu na tejto konferencii zastupovali Ing. Slavomír Kožár a Mgr. Ján Vavrek. Dozvedeli sme sa nové a zaujímavé informácie z oblastí dizajnu a vývoja (projekt VIVI firmy GlobalLogic), budúcnosti komunikačných technológií (M2M, IoT, IoE). Taktiež sme mali možnosť vidieť spracovávanie tzv. Big data pomocou platformy SAP HANA, ktorej pôsobnosť siahala od agronómie až po analýzu športových zápasov. Veríme, že nadobudnuté informácie pomôžu nasmerovať pohľad na nové technológie a zasiať iskru tvorivosti a chuti vstúpiť do doposiaľ neprebádaných končín IT technológií.

Mgr. Ján Vavrek

Nové technológie pre zber údajov

Dňa 27. októbra 2015 sa uskutočnilo stretnutie technikov zamerané na prezentáciu testovacieho kufríka zakúpeného našou školou od firmy Applied Meters. Uvedený kufrík sa bude využívať pri vyučovaní na predmetoch elektroenergetika, elektrotechnické meranie a prax. Súčasťou kufríka sú aj dva programy určené na obsluhu inteligentných elektromerov. Prvý z nich s názvom AMsoft 317 je určený na nastavovanie – parametrizáciu a zber údajov z elektromerov pomocou optickej sondy, rádiového prenosu cez MESH/USB prevodník a GPRS prevodníkom aj cez internet. Druhý program s názvom AMClient je určený na grafické spracovanie údajov (elektrická práca a výkon v závislosti od času) získaných z digitálnych elektromerov. Zavedením tejto pomôcky do vyučovania získajú žiaci prvú skúsenosť s nastavovaním nových typov elektromerov a s hromadným zberom údajov v oblasti elektroenergetiky.

Ing. Anton Varga

Aktivity tried

Čak vedný odboris a jeho crew

vedecka-roadshNa deň 8. 10. 2015 v rámci triednickej hodiny pre nás naša triedna učiteľka, Ing. Vladimíra Pastirová, zorganizovala akciu pod názvom – Vedecká roadshow, ktorá sa uskutočnila v aule VŠA 103, Prešovskej univerzity v Prešove na Ul. 17. novembra č. 15. Táto roadshow bola zameraná na spoznanie fascinujúceho sveta vedy a na vynálezy, ktoré hýbu svetom. V čase od 14.00 – 15.30 sme sa zúčastnili prednášky Technológie tretieho tisícročia. Pomyslené dvere do sveta technických odborov mládeži otvárali uznávané vedecké osobnosti na čele s Doc. Ing. Štefanom Kleinom, s Mgr. Petrom Baumannom a Mgr. art. Róbertom Mucskom (členovia tímu AeroMobil). Prednáška sa začala úvodným videom, po ňom nasledovala prezentácia spolupráce so svetovými automobilmi (Ford, Wolsfagen, BMW, AUDI, Renault, Škoda auto). Prednáška bola zameraná na tvorbu dizajnu áut prostredníctvom 3D techniky, animácie a digitálnej techniky. Ako príklady boli uvedené viaceré práce, ale asi najviac na nás zapôsobil Startup – AeroMobil. Hoci sme niektorým súvislostiam, faktom a pojmom nerozumeli, pretože nie sme odborníci v danej oblasti, musíme konštatovať, že nás zaujal fascinujúci svet tvorby reklám, návrhov, vízií prostredníctvom animačných programov. Zaujala nás aj veta: „Človek, aby dosiahol veľa vo svojich víziách, musí byť dobrý vo viacerých oblastiach.“ Vedeckú roadshow „Čak vedný odboris a jeho crew“ prinieslo Centrum vedecko-technických informácií SR ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci projektu PopVaT, ktorého cieľom je popularizovať vedu a techniku a motivovať mladých ľudí k štúdiu prírodovedných a technických odborov. Realizátorom projektu je tím mentorsko-edukačnej platformy pre deti a mládež.

Kohanová, Staneková, I.F

Vedecká roadshow

vedecka-road-sVo štvrtok, 8.10.2015, v doobedňajších hodinách sme sa zúčastnili akcie Vedecká roadshow na pôde Prešovskej univerzity, ktorá zahŕňala niekoľko tém z oblasti vedy a techniky. Naša trieda III.A spolu s triednou profesorkou, Ing. A. Dlugošovou, a Ing. A. Vargom absolvovala prvé dve prednášky – Ako produkty telekomunikačných technológií menia náš svet a Budúcnosť energetiky a jej vplyv na ekológiu. Zaujali nás poznatky a štatistiky vypracované odborníkmi po celom svete. Dozvedeli sme sa nové informácie z oblasti sociálnych sietí a firiem vyvíjajúce mobilné telefóny. Prednášky boli veľmi zaujímavo realizované, najmä online diskusia a hlasovanie. Najviac sa nám páčil kvíz z oblasti komunikácie na internete a sociálnych sietí. Odporúčame aj ďalším triedam zúčastniť sa takýchto akcií, ktoré určite obohatia naše poznatky o nový rozmer z oblasti vedy a výskumu v odboroch, ktoré študujeme.

Kolektív III.A

Squash

V utorok, 26.10.2015, sme sa nadšenci squashu z III.C a náš triedny profesor stretli na Sídlisku III, aby sme si dobre zahrali. Boli to skvelé zápasy a výmeny, do poslednej chvíle nebolo jasné, kto vyhrá. Nakoniec sa to podarilo Marekovi Tartaľovi, ktorý preukázal najväčšiu šikovnosť. Podstatné ale bolo, že sa všetci dobre zapotili a schuti si zahrali. Tešíme sa na ďalšiu spoločnú triednickú akciu.

Kolektív III.C

Jesenná vychádzka na Kalváriu

Prvý októbrový deň za príjemného jesenného počasia sa naša trieda III.SB vybrala na triednu aktivitu – výlet na Kalváriu. Počasie bolo na takýto výlet ideálne. Preto aj cesta nám ubehla rýchle a príjemne. Vo viacerých malých skupinkách, v ktorých prebiehali rôzne rozhovory, sme pomaly kráčali k cieľovému miestu. Tesne pod kopcom nás čakala naša spolužiačka Michaela aj so svojím psíkom. Výstup na horu nebol náročný, každý z nás ju bez problémov zvládol. A to, čo nás čakalo hore, bolo úchvatné – krásny kostol, kaplnky, kríž a hlavne nádherný panoramatický výhľad na mesto Prešov a okolie. Spravili sme si niekoľko záberov, porozprávali sme sa, pokochali sa výhľadom, dostali sladkú odmenu od našej triednej profesorky a s pekným zážitkom sme sa vracali domov, či na internát. Spolužiaci, ktorí sa z rôznych príčin tohto výletu nezúčastnili, prišli naozaj o krásny zážitok.

Patrik Veľký, III.SB

„Špióni, raketové palivá, lieky a mikroelektronika ...“

vedecka-show-4Dňa 1. 10. 2015 sa trieda IV.C zúčastnila vedeckej prednášky Michael-a Londesborough-a s názvom „Špióni, raketové palivá, lieky a mikroelektronika: úžasná chémia boranov!“. Dozvedeli sme sa tam, čo je energia, ako sa uvoľňuje, aký je jej pôvod a ako ju skrotiť pre naše vlastné potreby. Michael Londesborough vysvetlil, prečo sú borany – teda zlúčeniny bóru a vodíka – úžasné chemikálie. Previedol nás prvým storočím ich výskumu plného špionáže, tajomného raketového paliva, polovodičov, mikroelektroniky a dokonca i nádeje pre chorých na HIV/AIDS. Prednášku sme si užili a nevieme sa dočkať ďalšej triednickej akcie.

Tomáš Štelmach, IV.C

Účelové cvičenie – 2. ročník

.jpgDňa 1.10.2015 absolvovali druháci účelové cvičenie OŽAZ v lokalite strelnice pod Bikošom. Popri zamestnaní v tematike prvej pomoci, technických činností a športov a protipožiarnej výchovy dokázali žiaci II.A, II.B a II.C pri téme pohyb a pobyt v prírode samostatnou prípravou veľmi chutného gulášu, že by v prírodných podmienkach prežili.

Mgr. Ľubomír Rešovský

Plavecká štafeta mesta Prešov 2015

plavecka-staf Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky vyhlásila v mesiacoch september až december 2015 korešpondenčnú súťaž v rekreačnom plávaní pod názvom Plavecká štafeta miest 2015. Dňa 2. 10. 2015 sa 18 plavcov školy zúčastnilo na tejto akcii.

PaedDr. Eva Buzgová

Burza informácií – kam po skončení ZŠ?

burza-informac Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Prešove usporiadal Burzu informácií „Kam po skončení ZŠ?“, ktorá sa konala dňa 8.10.2015 v priestoroch SOŠ na Volgogradskej ulici. Prezentácie svojich škôl sa zúčastnili vybrané stredné odborné školy v pôsobnosti PSK, medzi ktorými bola aj naša škola. Ukážkami prác našich žiakov, informáciami o študijných odboroch a odborným poradenstvom uplatnenia sa našich absolventov po skončení štúdia na trhu práce sme sa snažili – Ing. Anna Dlugošová a žiaci Martin Olejár, Matej Pončák a Dominik Tkáčik, poskytnúť potencionálnym uchádzačom, ich rodičom a výchovným poradcom čo najviac informácií o štúdiu na našej škole. Akciu hodnotíme veľmi pozitívne, pretože zo strany zúčastnených bol veľký záujem.

Ing. Anna Dlugošová

Žabáky za zdravie

MÚ telesnej výchovy v spolupráci so Zdravou školou sa zapojil v rámci kampane Týždňa proti rakovine od 12. – 24. októbra 2015 do výzvy „Žabáky za zdravie “. Do tejto výzvy sa zapojilo 476 žiakov školy a 7 učiteľov a spolu sme nažabákovali 19 224 žabákov. Vyzdvihnúť treba študentov IV.C triedy – Štelmacha Tomáša (200 žabákov), Beňu Mikuláša (113x), Hudáka Richarda a Kmeca Albína (100x). Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa do výzvy zapojili.

PaedDr. Eva Buzgová

ELOSYS

elosys-jpgDňa 13.10.2015 sa 47 žiakov tretieho ročníka zúčastnilo na výstave ELOSYS v Trenčíne. Žiaci mohli vidieť výstavu elektrotechnických firiem na vlastné oči. Videli marketing firiem, ich výrobky, prácu manažérov v praxi i samotnú atmosféru výstaviska. Návšteva tejto výstavy v žiakoch vyvolala veľmi pozitívne dojmy.

Ing. Ľubomír Blichár

Záložka do knihy spája školy

zalozka-do-kn Naša škola, Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove, sa aj v tomto školskom roku zapojila do celoslovenského projektu Záložka do knihy. Žiaci, ktorí sa do projektu prihlásili, vytvorili záložky rôznych druhov, tvarov a farieb. Ich fantázia a kreativita bola naozaj rôznorodá a pestrá. Niektorí to poňali vtipne, iní zas s určitým pátosom. Na záložkách častokrát nechýbalo logo našej školy či obľúbené citáty. Vytvorené záložky poputovali na Spojenú školu do Žiliny. V rámci projektu to bola naša partnerská škola, s ktorou sme si záložky vymenili. Komunikácia s našou partnerskou školou bola na veľmi dobrej úrovni. Priebeh celého projektu hodnotíme pozitívne a všetkým zúčastneným ďakujeme.

Mgr. Jana Pavlišaková

Cezpoľný beh 2015

cezpolny-beh Október tradične otvára súťaže SAŠS v novom školskom roku. Historicky prvýkrát školu reprezentovalo aj družstvo dievčat v zložení: Beňová, I.F, Danková, I.F a Ličáková, III.F. Dievčatá absolvovali trasu 2,5 km za nie veľmi priaznivého počasia. No napriek tomu, že neobsadili 1. – 3. stupienok, skončili v strede 40 študentiek z 12 stredných škôl. Dorastenci nebodovali na prvých troch miestach, ale držali sa podobne ako študentky školy. Najlepšie sa umiestnil žiak Bendík z III.SB, ktorý skončil na 10. mieste. Žiaci Vavrek, I.F a Želinský, II.F nesklamali a skončili v prvej dvadsiatke z celkového počtu 42 pretekárov z 13 škôl. Družstvo chlapcov skončilo na III. mieste

PaedDr. Eva Buzgová

O pohár riaditeľa SPŠE

o-pohar-riadit Dňa 16.10.2015 sa konal v priestoroch SPŠE Prešov XX. ročník volejbalového turnaja „O pohár riaditeľa SPŠE“, na ktorom sa zúčastnili družstvá SPŠE Prešov, SOŠ technickej Prešov, SSOŠ Mladosť a družstvo MIX friends zložené zo zamestnancov a priaznivcov našej školy. Putovný pohár si odnieslo družstvo SOŠ technickej Prešov, ale zvíťazili všetci, ktorí prišli a takouto skvelou aktivitou si spríjemnili piatkové popoludnie.

RNDr. Anna Budišová

Volejbalový turnaj SPŠE

volejbalovy-tu V stredu 21.10.2015 sme sa aj my, zamestnanci a priatelia SPŠE, zišli, aby sme zmerali svoje sily na druhom ročníku mix volejbalového turnaja dvojíc. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 14 hráčov, ktorí medzi sebou v zmiešaných dvojiciach odohrali množstvo skvelých výmen a zápasov. Z víťazstva sa napokon mohli radovať Ing. Martin Vujčík a Ing. Henrieta Mihaliková. Všetci sme sa ale hlavne dobre zabavili a už sa tešíme na ďalšie športové zápolenia.

Mgr. Štefan Dankovič

Úspechy v šachu

Po niekoľkých rokoch ticha, po odchode bratov Rybanských, má škola opäť výborného šachistu. Jonáš Dujava, študent I.SA, sa zúčastnil školských majstrovstiev okresu Prešov v zrýchlenom šachu pre školský rok 2015/2016 dňa 23.10.2015 a obsadil prvé miesto. K dosiahnutému výsledku gratulujeme.

PaedDr. Eva Buzgová

Školské kolo v armwrestlingu

armwrestling-20MÚ TEV organizoval 26.10.2015 pre žiakov I. – IV. ročníka súťaž v pretláčaní pravou rukou, ktorej predchádzali triedne kolá. Žiaci boli rozdelení do váhových kategórií. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 19.11.2015 v Poprade. Blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. Do 65 kg: 1. miesto – Škapura, I.SB 2. miesto – Juré, II.C 3. miesto – Hrušecký, II.A Do 70 kg: 1. miesto – Ševčík, IV.A 2. miesto – Ličák, II.A Do 80 kg: 1. miesto – Jakabčin 2. miesto – Maček 3. miesto – Džavoronok Nad 80 kg: 1. miesto – Šimko, IV.SB 2. miesto – Hricov, II.C 3. miesto – Cipa, II.SB

PaedDr. Eva Buzgová

Práca s Cloud – One Drive

V rámci mikroprojektov SPŠE Prešov pokračovala dňa 27. 10. 2015 v popoludňajších hodinách v odbornej učebni druhá časť školenia Cloud – One Drive s Ing. Gabrielou Mitrovou pre učiteľov cudzích jazykov a humanitných predmetov. Cieľom tohto školenia bolo naučiť pedagógov pracovať so súbormi na vzdialenom úložisku. Prvá polovica školenia bola zameraná na vytváranie nových súborov a ich ukladanie na vzdialené úložisko a druhá časť venovaná ukladaniu súborov z počítača na vzdialené úložisko. Veríme, že pre pedagógov, ktorí sa tohto školenia zúčastnili, bola práca so službou Cloud One Drive prínosom a získané poznatky budú využívať nielen vo svojej pracovnej oblasti.

Mgr. Ivana Kurtyová

Deň Prešovského kraja

.jpg Dňa 27.10.2015, v utorok, v rámci predmetu PXA sa žiaci III.F triedy spolu s Ing. Vladimírou Pastirovou vybrali pozrieť na DPK 2015 na Námestie mieru 2, kde sa konal deň otvorených dverí na Úrade PSK. Zaujímavosťou bolo, že okrem bohatého programu na danom dni participovala aj naša škola prezentáciou humanoidného Robota Poppy – 3D tlačiareň. Na Úrade PSK bol pripravený bohatý interaktívny program pre verejnosť. Podujatie sa konalo v celej budove. Pre verejnosť boli otvorené aj priestory, v ktorých sídli predseda PSK, podpredseda PSK a riaditeľ Úradu PSK. Mohli sme tak vidieť rôzne prezentácie, ochutnať nápoje, ovocie, zeleninu, koláče, či slovenské jedlá. Videli sme zaujímavé výstavy prác žiakov z iných škôl a organizácií PSK.

Kolektív III. F

Florbalový turnaj SPŠE – I. ročník

florbalovy-turKoncom októbra začal písať už svoju piatu kapitolu tradičný florbalový turnaj SPŠE. Prváckeho turnaja sa zúčastnilo všetkých 6 tried a bezmála 30 žiakov. Chlapci ukázali, že sú pre tento šport zapálení a mohli sme vidieť množstvo napínavých zápasov a dramatických momentov. Zápasy sa hrali v dvoch skupinách, z ktorých vzišli finalisti I.F a I.SA. Vo výbornom stretnutí sa z víťazstva 4:3 po predĺžení tešila I.SA, ktorá tak vyzve starších spolužiakov.

Mgr. Štefan Dankovič

Miniflorbal Cup 2015

miniflorbal-cupTesne pred jesennými prázdninami sa naši žiaci zúčastnili tradičného florbalového turnaja na SPŠ strojníckej. Na štvrtom ročníku turnaja si naši žiaci počínali úspešne, keď skončili na druhom mieste. Po víťazstve so SPŠ stavebnou 4:3 sme zvíťazili aj nad SOŠ obchodu a služieb 5:0. V záverečnom dueli sme potrebovali zdolať domácich, čo sa nám napriek dvojnásobnému vedeniu v zápase nepodarilo, a prehrali sme 3:4. Chlapci ale podali dobrý výkon, ktorý si, dúfam, prenesú aj do obvodného kola. Družstvo SPŠE tvorili: Erik Danč, IV.A, Damián Imrich, IV.A, Jakub Tomáš, IV.A, Maroš Jakubčo, IV.B, Jakub Tulka, IV.C, Jakub Piga, III.SB, Kristián Aštary, III.C, Lukáš Bača, III.SA, Roman Čech, II.B, Martin Kovalčik, II.B, Marek Nagy, II.A a Jakub Škarupa, I.SA.

Mgr. Štefan Dankovič

SPONZORI