2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Vianočná besiedka

Aj študenti a pedagógovia SPŠE si na tohtoročnej Vianočnej besiedke predvianočný čas spestrili dobrou náladou. Vo štvrtok, 22. 12. 2022, sa v dopoludňajších hodinách v kine Scala ozýval smiech a spev.

 

Vianočný program bol spojený s výročím vzniku SPŠE. Cieľom bolo pripomenúť si 70 - ročnú históriu školy, predstaviť pedagógov v netradičnom svetle a ukázať, ako dokážu študenti pretaviť svoje schponosti nielen v škole, ale najmä mimo nej.

 

 

Moderátormi programu boli študenti Kristína Gvozdiaková (IV.SB) a Ľuboš Ondek (III.F). Na úvod vystúpila ľudová kapela SKRAT s krásnou šarišskou koledou, ktorá potom aj ďalšími vianočnými koledami program besiedky ukončila.

 

Na pódiu sa striedali študenti a pedagógovia. Videli sme scénku v angličtine, ktorou sa prezentovali členovia krúžku ANJ, po nich moderátori „spovedali“ dvoch pedagógov – Ing. Martina Vujčíka a jeho žiaka, dnes tiež pedagóga Mgr. Jána Vavreka. Jeden na druhého prezradili to, čo sme doteraz nevedeli. Prezradili nám aj svoje najobľúbenejšie vianočné rozprávky – klasiku Mrázik a novšiu Princezná Fantagíro.

 

Potom nás potešili tancom v bielych plášťoch chlapci zo IV.B. Ani školská kapela pod vedením Ing. Vladislava Bajusa sa nedala zahanbiť napriek tomu, že ich speváčka Klára ochorela. Študenti zo IV.SB nám ukázali, ako to vyzerá v čakárni u lekára v čase chrípkovej epidémie.

 

Na pódiu sa opäť objavili pedagógovia, bývalí absolventi SPŠE – Ing. Jozef Macej, PhD. a Ing. Patrik Jacko, PhD., aby si zaspomínali na prvé dni v škole, na svoje obľúbené či neobľúbené predmety, prvé úspechy, triednych učiteľov, spolužiakov.

 

K Vianociam neodmysliteľne patria rozprávky. O netradičné spracovanie klasickej rozprávky Popoluška sa postarali chlapci zo IV.A. Najúspešnejším číslom besiedky však bolo video z dielne študentov IV.SA, v ktorom sa našli všetci – pedagógovia i študenti. Kto aspoň trikrát pritakal, že takto to vyzerá či vyzeralo v jeho študentskom živote, je nepochybne tým žiakom, ktorý derie školské lavice oslávenkyne, SPŠE v Prešove.

 

 

Na pódiu sa predstavil aj Ing. Martin Broda, PhD., absolvent školy, jej pedagóg a v súčasnom období pôsobiaci vo funkcii zástupcu riaditeľky školy. Prezradil, ako sa vyvíjala jeho cesta od študenta až doteraz, spomenul mená viacerých učiteľov pôsobiacich na SPŠE, ktorí ho učili, ako sa snažil plniť to, čo od neho škola očakávala. O tom, že to bol nielen vzorný žiak, plniaci si načas svoje povinnosti, ale aj slušný a inteligentný mladý človek, potvrdila aj Ing. Mária Šandrejová, ktorú spolu s Ing. Brodom potrápili moderátori svojimi otázkami.

 

V závere svojich vystúpení sa učitelia vyznali zo svojho vzťahu k Vianociam, za čo zožali veľký potlesk. Zhodli sa, že najkrajším darčekom je, keď sa všetci môžu stretnúť pri štedrovečernom stole, porozprávať sa o tom, na čo nebol v priebehu roka čas, zaspievať si koledu, zavinšovať šťastné a veselé Vianoce.

 

Na kocni Vianočnej besiedky dostala priestor riaditeľka školy Ing. Iveta Marcinčinová, ktorá vianočnou vinšovačkou všetkým popriala najkrajšie sviatky zimy a zaželala všetko dobré v novom roku.

 

Ďakujeme PK HUM a najmä p.prof. Jane Pavlišákovej, pod vedením ktorej vznikol tento krásny program a takisto všetkým, ktorí sa zapojili do tohtoročnej Vianočnej besiedky a na tvárach divákov i účinkujúcich vyčarili úsmev a v srdciach radosť.

 

PaedDr. Lucia Ligusová

Projekt Elektroodpad – dopad

V dnešnej dobe narastá problém so spracovaním elektroodpadu. Masívna produkcia elektrospotrebičov, znížená cena predaja, pocit prestíže a súčasný spôsob života, neustále zvyšujú dopyt po novom tovare. Na túto skutočnosť dopláca celé životné prostredie a najviac krajiny globálneho juhu. Tie sa stávajú skládkami toxického a nebezpečného odpadu. Naša škola, SPŠE v Prešove,  sa preto zapojila do projektu pod názvom Elektroodpad – dopad.

 

Projekt je realizovaný združením Živica, ktoré sa snaží poukázať na životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby cez každodenné používanie až po ich likvidáciu. Cieľom tejto myšlienky má byť ukázať žiakom možnosti vlastného zodpovedného správania sa v tejto téme. Pre žiakov elektrotechnickej priemyslovky sa bude realizovať tzv. rovesnícke vzdelávanie pomocou prepojenia problematiky s odbornými a humanitnými predmetmi. Prvé takéto vzdelávanie sa už podarilo zorganizovať v I.B, I.SA, II.B, II.SA, II.SB, III.C, III.F triedach na odborných  predmetoch, kde bol vysvetlený princíp elektroodpadu aj jeho cyklus, ktorý naši šikovní žiaci naprogramovali. Tento projekt podporuje Žiacka školská rada SPŠE, vedenie školy, a taktiež všetci jej zamestnanci. Pomôžte aj vy. V januári sa od 9. 1. do 13. 1. 2023 bude organizovať zber funkčných, ale aj nepotrebných elektrospotrebičov (napr. notebook, mobil, tablet atď.), ktorým sa nájde nové využitie i nový majiteľ.

 

Zapojte sa s nami  aj do zberu elektroodpadu v termíne od 16. 1. do 20. 1. 2023 a doneste nepotrebný elektroodpad (káble, myši, staré mixéry, nepotrebné komponenty pc, monitory atď.). Odovzdať môžete aj lítiové baterky, ktoré sú nebezpečným chemickým odpadom, a preto ich prosíme doniesť osobitne Ing. Mitrovej (č. d. 121). Všetok vyzbieraný elektroodpad si vyzdvihne firma SEWA, ktorá ho ďalej ekologicky spracuje. Cieľom tejto akcie je zabrániť, aby nebezpečný elektroodpad skončil na skládkach vedľa našich domovov alebo voľne pohodený v prírode.

 

Zapoj sa aj ty a zlepši tak životné prostredie!

 

Koordinátori projektu:

Ing. Gabriela Mitrová, Igor Višňovský (II.B) , Ema Lujza Kohaniová (II.B), Dorota Oboňová, (III.F), Marek Harvan, (III.F) a František Kolpák (III.F).

 

Ing. Gabriela Mitrová

Erasmus+ job shadowing Wroclaw

Dátum: 11. 12. 2022 – 17. 12. 2022 vrátane cesty

Účastníci: Martin Šechný, Viliam Nehila

Koordinátor: Martina Gogová

 

Cieľom aktivity pre túto mobilitu bolo zvýšiť naše profesionálne spôsobilosti – zlepšiť komunikačné a jazykové spôsobilosti, získať prehľad o fungovaní agentúry digitálneho marketingu, vidieť trendy v softvérovom vývoji, nazbierať zahraničné pracovné skúsenosti a kontakty, spoznať krajinu a kultúru.

 

Cesta vlakom tam aj späť bola silne ovplyvnená nepriaznivým počasím (snežením). Večerný pohľad na vlakovú stanica Wrocław Głowny s veľkou historickou budovou so zastrešenými nástupišťami aspoň trochu zmiernil našu únavu. Ubytovanie v 3-hviezdičkovom hoteli Campanile bolo štandardné. Raňajky, obed, večera boli každé na inom mieste zrejme preto, aby sme sa zoznámili s mestom a ochutnali rôzne špeciality kuchárov. Všetky výdavky boli preplatené z projektu.

 

Wroclaw je krásne a veľké mesto na sútoku Odry a Olavy. Kvôli histórii má prevažne pražskú atmosféru a nemecký poriadok.

 

Program mobility bol prispôsobený cieľu. Navštívili sme školu, dve IT firmy, hosťovskú agentúru a kultúrne atrakcie. Počas celého týždňa sme komunikovali zmiešane – v jazyku, aký bol v danej chvíli najvhodnejší.

 

Elektroniczne Zaklady Naukowe

Stredná odborná škola s podobným zameraním ako naša. Škola má zhruba 900 žiakov v 5-ročnom učebnom odbore Technik IT, ktorý je zložený z odborných a všeobecných predmetov. Pozreli sme si, ako a čo učia v IT predmetoch. Programovanie: Java, C#. Webdizajn: HTML, CSS, JavaScript, AJAX, PHP, SQL, phpmyadmin. Siete: CCNA 1-2. Operačné systémy: MS Windows, trochu GNU/Linux Ubuntu. Používajú Moodle pre učebné materiály a zadania.

 

STX Next

Veľká poľská IT firma, 650 zamestnancov, veľa pobočiek, zameranie na vývoj softvéru. Časť zamestnancov pracuje z domu. Táto pobočka s malým počtom ľudí sídli v historickej budove. Zoznámili sme sa s firmou, potom sme sa venovali pracovnému pohovoru a programátorskému riešeniu doručovania balíkov pre e-shop. Zamestnancov možno rozdeliť do agilných tímov: softvérový architekt, programátor, DevOps, administratíva a predaj. Používajú viacero programovacích jazykov, najmä Python a JavaScript. Rada pre žiakov: robte na svojich projektoch.

 

mohi.to / wecanfly

Táto IT firma robí UX a webdizajn pre e-commerce/e-shop. Podebatovali sme o procese vývoja a implementácii návrhu. User-centered design je podobný ku design thinking. Princípy: pochopenie požiadaviek, používateľ participuje na návrhu, používateľ dáva spätnú väzbu, proces vývoja je iteratívny, dizajn pokrýva celý UX, vývojový tím má multidisciplinárne zručnosti a prístupy. Postup: požiadavky, analýza, koncept, dizajn, vývoj, pokračujúca optimalizácia. Využíva sa MACH architektúra: microservices, API first, cloud native, headless. Dizajn má byť univerzálny pre hocijaké zariadenie.

 

Aviva Vocational Training

Agentúra, ktorá nás sprevádzala. Diskutovali sme o Wroclawi, Poľsku, školách, firmách, kultúre, prírode atď. Zvyšný čas sme využili na vianočné trhy a prehliadku centra.

Panorama Raclawicka

 

Panoramatické zobrazenie histórie Poľska vo vojnách.

 

Odporúčania pre budúce mobility: V škole nás mohli viac zapojiť do vyučovania alebo iných aktivít školy, aby sme si vyskúšali komunikáciu so žiakmi, nie len učiteľmi. Vo firmách by bolo vhodné stráviť zvyšok pracovného dňa v programátorskom tíme a zapojiť sa do riešenia problému vo vybranom programovacom jazyku a vývojovom prostredí, alebo vyskúšať si rolu v agilnom tíme.

 

RNDr. Martin Šechný, PhD.

Ako správne pracovať na inováciách a inovatívnych nápadoch (start-upoch)?

Dňa 16. 12. 2022 sa triedy IV.SA a IV.SB v rámci hodín projektového manažmentu zúčastnili prednášky spojenej s workshopom na tému inovácie. Prednášajúci Peter Breyl, skúsený odborník na inovácie v rámci východoslovenského regiónu, generálny riaditeľ Inovačného centra Košického kraja (ICKK), prijal pozvanie Mgr. Martiny Gogovej, PhD., s ktorou spoločne v roku 2018 rozbiehali a riadili Innovlab ešte v rámci T-Systems Slovensko.

 

Peter Breyl žiakom stručne predstavil Inovačné centrum Košického kraja (ICKK) a jeho úlohu v rámci regiónu. Cieľom tohto inovačného centra je implementovanie regionálnej inovačnej stratégie a stimulovanie rozvoja regionálneho inovačného ekosystému. Snahou centra je aj rozvíjanie talentov na stredných školách, kde pre žiakov Inovačné centrum poskytuje špeciálne akceleračné programy pre start-upy.

 

V druhej časti prednášky prebehol workshop, na ktorom Peter Breyl na príklade od žiakov vysvetlil ako postupujeme pri nápade. Predstavil nám 3 metódy, ktoré pri riešení problému používame. Prešli sme si Point of view statement, metódu Scamper, Awario a dôkladnejšie sme sa venovali metóde Business Model Canvas. Tento obchodný model sa v súčasnosti najviac využíva. V rámci tohto modelu sme si rozanalyzovali start-upový nápad do detailov. S týmito metódami budú žiaci pracovať na hodinách projektového manažmentu v druhom polroku, kde budú pracovať na svojich start-upových nápadoch. Peter Breyl sa oboznámil aj s niektorými projektmi, na ktorých žiaci pracujú. Verím, že v rámci spolupráce s Petrom Breylom sa podarí našim žiakom zúčastniť na aktivitách, ktoré budú Inovačným centrom organizované v najbližších rokoch.

Mgr. Martina Gogová, PhD.

Aktivity tried

Mikuláš na vianočných trhoch

„Na svätého Mikuláša, keď sa zvečerí, tichá radosť k oknu kráča, vchádza do dverí...“

 

Rok čo rok k nám prichádza pomaly a nenápadne. Je to tak, jeho príchodom si začíname uvedomovať, že najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia. Dňa 6. 12. 2022, v utorok, sme sa celá trieda spoločne s našou triednou učiteľkou na 6. vyučovacej hodine, cez triednickú hodinu, vybrali na Mikuláša na vianočné trhy. Pri vianočnom punči sme sa porozprávali a načerpali energiu do najbližších dní. Sme štvrtáci, uvedomili sme si, že toto bol náš posledný spoločný Mikuláš.

kolektív IV.F triedy

Bowling a prechádzka mestom Prešov

Dňa 9. 12. 2022 sa naša trieda I.SB v poobedňajších hodinách zúčastnila spolu s triednou učiteľkou Mgr. Gajdošovou bowlingu, ktorý sme si zahrali v priestoroch podniku Koral.

 

Atmosféra bola príjemná a počas hry bolo zaujímavé sledovať spolužiakov, niektorí z nich sú v tejto hre takmer profesionáli. Všetci sme sa zabavili, porozprávali o všetkom možnom a strávili pekné chvíle v kolektíve. Dúfame, že si to ešte niekedy v budúcnosti zopakujeme.

 

Ďalšie popoludnie sme spolu strávili v rámci utužovania vzťahov dňa 21. 12. 2022 prechádzkou centrom mesta, kde sme mali zároveň možnosť vychutnať si predvianočnú náladu a porozprávať sa. Niektorí z nás využili možnosť kúpiť posledné vianočné darčeky pre príbuzných a ochutnať dobroty ponúkané na vianočných trhoch.

 

Miroslava Zákutná, I.SB

Mikuláš 2022

Po dvojročnej covidovej pauze prišiel na SPŠE Mikuláš obdarovať „elektroškriatkov“. Popoludní 8. 12. 2022 zavítal do telocvične porozprávať sa s detičkami, vypočuť si pesničku či veršík, ale hlavne odovzdať sladký balíček. Mikuláš si na pomoc priviedol aj Anjelikov a Čertíka. Detičky boli spočiatku trochu ostýchavé, ale po chvíli sa osmelili a postupne si po odmenu prišli všetci. Popoludnie potom pokračovalo hrami v telocvični a kreatívnymi aktivitami v šatni. Tradične veľký úspech zožalo zdobenie perníkov. Deti večer odchádzali vybehané, vyskákané a hlavne s úsmevom na tvári, ktorý bol pre nás najkrajšou odmenou.

 

Každým rokom sa na stretnutie s Mikulášom teší viac a viac škriatkov. Tento rok ich bolo viac ako 30 (a to zopár škriatkov malo iný program), čo by vyšlo aj na dve menšie triedy. To je pre nás povzbudzujúce, že nám vyrastá aspoň pár nových budúcich žiakov. Úsmev na ich tvárach hovoril zas všetko.

 

Veľké poďakovanie za prípravu balíčkov a aktivít pre deti patrí hlavne Majke Solárovej, Lucii Ligusovej, Zuzke Vaňovej a Janke Kollárovej. Rovnako aj nášmu Mikulášovi a jeho čarovným pomocníčkam.

 

Ing. Martin Vujčík

Vianočná kapustnica

Teplo a vôňa domova, láskavé slová, spoločné spomienky, neha a pochopenie – to sú Vianoce. V takomto duchu sa nieslo spoločné posedenie učiteľov a zamestnancov našej školy 20. decembra 2022 v školskej jedálni. Slávnostne prestreté stoly umocňovali atmosféru blížiacich sa sviatkov. Prítomným sa prihovoril úprimnými slovami predseda odborového zväzu, Ing. Martin Vujčík, a slávnostný prípitok zaznel z úst riaditeľky školy, Ing. Ivety Marcinčinovej.

 

Kapustnica, uvarená osvedčeným a vynikajúcim kuchárom Ing. Ferkom Kollarčikom a jeho pomocníkom Ing. Martinom Vujčíkom, chutila všetkým. K tomu hriatô, ovocie, chutné koláčiky a veľký kus orieškovo-karamelovej torty  – to je len malá ukážka z bohato prestretých stolov. Bolo nás veľa, ktorí sme si našli čas v tomto predvianočnom zhone na priateľské posedenie s kolegami, aby sme si povedali to, čo doteraz zostalo nevypovedané. Vianočná kapustnica opäť splnila svoj účel, priblížila nás k sebe navzájom aj k najkrajším sviatkom roka.

 

V novom roku veľa zdravia a spokojnosti praje všetkým priateľom školy kolektív zamestnancov SPŠE.

PaedDr. Lucia Ligusová

TSME 2022

Súťaž TSME 2022 prebehla v rekreačnom stredisku Kubrica v Trenčíne 13. - 14. decembera 2022.

 

Z celkového počtu 38 účastníkov obsadili naši žiaci v celkovom hodnotení: Jakub Mašlonka z I.C - 1. miesto, Tadeáš Taiš z I.B - 7. miesto, Kristína Špirengová z I.SC - 10. miesto a  Matej Poľák z I.B - 14. miesto.

 

Z 38 výrobkov fungovalo iba 21. V teoretickom teste mali naši žiaci najväčší počet bodov (29,19,21 a 26). Za spájkovanie a vzhľad mal plný počet bodov (10, 10) iba Tadeáš Taiš z I.B.

 

Gratulujeme.

Ján Haluška

Mikulášsky basketbalový turnaj

Dňa 6. 12. 2022 sa v telocvični našej školy uskutočnil Mikulášsky turnaj družstiev v streetballe trojíc. Súťaže sa zúčastnilo 11 zápoliacich družstiev o troch hráčoch z I.B, I.SB, I.SC, II.B, II.SB, II.SC, III.B, III.SA, IV.A, IV.B.

 

Turnaj bol rozdelený do dvoch skupín. Do semifinále postúpili dva víťazné tími z každej skupiny. Jednoznačným víťazom turnaja bez prehry sa stali žiaci III.SA triedy (T. Mikolaj, Š. Šarišský, G. Marcin), krásne druhé miesto obsadili žiaci II.SC triedy (F. Varchol, M. Marko, D. Sabadšág) a na bronzovej priečke sa umiestnili žiaci IV.A triedy (O. Oľšavský, P. Vybíral, M. Kvašňák).

 

Na ihrisku sa niesla atmosféra v duchu bojovnosti a fairplay a v časovej tiesni šiestich minút na zápas, nechali na palubovke športovci všetko. Veríme, že si tento turnaj získa srdcia aj ďalších budúcich basketbalistov na našej škole. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Mgr. Viktor Mačák

Volejbalový turnaj o putovný pohár SPŠE

V tradičnom predvianočnom čase sa nám podarilo zorganizovať už siedmy ročník volejbalového turnaja o Putovný pohár SPŠE. V peknej vianočnej atmosfére sa opäť potvrdilo, že ide o skvelú aktivitu, počas ktorej sa stretnú žiaci z celej školy a doplnia ich aj absolventi, ktorí sa radi vracajú na pôdu svojej strednej školy. Tento rok bolo prítomných aj mnoho divákov z radov žiakov, ktorí svojim záujmom len potvrdili obľúbenosť tohto športu na našej škole.

 

Dramatických výmen doplnených kvalitnými smečmi, nepriestrelnými blokmi a bojovnými výkonmi bolo naozaj neúrekom. Úlohu favorita potvrdili absolventi školy, ale výborne im sekundovali druhým miestom štvrtáci a zahanbiť sa nedali ani tretí prváci. Žiakom tretieho ročníka sa darilo postupne zlepšovať svoj výkon, bohužiaľ to stačilo len na piate miesto. Štvrté miesto obsadili druháci, ktorým po veľmi sľubnom začiatku postupne dochádzali sily. V peknej predvianočnej atmosfére sme strávili príjemné dopoludnie a veríme, že budúci rok nám pripraví opäť pekné volejbalové chvíle.

 

I. ročník

 

II. ročník

 

III. ročník

 

IV. ročník

 

Absolventi

 

sety

body

Poradie

I. ročník

 

 

2:0

2:1

0:2

0:2

4:5

5

3.

II. ročník

 

0:2

 

2:1

0:2

0:2

2:7

2

4.

III. ročník

 

1:2

1:2

 

0:2

0:2

2:8

2

5.

IV. ročník

 

2:0

2:0

22:0:02

 

1:2

7:2

10

2.

Absolventi

 

2:0

2:0

2:0

2:1

 

8:1

11

1.

Mgr. Stefan Dankovič

Vianočný Bring Sally Up Challenge

V predvianočnom období sa na naše škole uskutočnil 2. ročník silovej súťaže Bring Sally Up Challenge. V školskej telocvični sa stretlo pätnásť najsilnejších žiakov školy, ktorí si zmerali sily v robení kľukov podľa známej pesničky. Nechýbalo ani skvelé publikum, ktoré prišlo podporiť svojich favoritov. Rozuzlenie prišlo až v treťom kole, do ktorého sa prebojovali traja žiaci. Celkovým víťazom sa stal Slavomír Hodor z IV.F, druhé miesto obsadil Adrián Jankaj z III.SB a tretí skončil Kristián Kočiš z III.A. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie ročníky.

Mgr. Tomáš Bosák

Rope skipping

Dňa 7. 12. 2022 sa uskutočnila školská súťaž ROPE SKIPPING (skákanie cez švihadlo).


Súťažilo sa v troch disciplínach:

1. Preskoky striedavo nožne

2. Preskoky znožne

3. Dvojšvihy

 

Výsledky jednotlivých disciplín:

 

Preskoky striedavo nožne              

1. Sebastián Pribula

2. Milan Dufala

3. Marek Homiak, Jakub Raček

 

Preskoky znožne

1. Sebastián Pribula

2. Marek Homiak

3. Milan Dufala

 

Dvojšvihy – bonusová disciplína

1. Marek Homiak

 

Všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme k výborným výsledkom!

Mgr. Jozef Gmitro

Napísali o nás

SPONZORI