2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Exkurzia IV. A na cvičnom poli VSE v Poprade - Matejovciach

exkurzia-iv-aDňa 2.10.2013 sa uskutočnila exkurzia Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Poprade – Matejovciach, ktorej sa zúčastnili študenti našej IV. A triedy. Akcia začala stretnutím na hlavnej autobusovej stanici o 7.45. Ako pedagogický dozor sa exkurzie zúčastnili Ing. Jozef Harangozo a Ing. Anton Varga. Cestovali sme novým klimatizovaným autobusom. Cesta bola nudná, ale šofér spoľahlivý. O hodinu a pol sme boli na mieste. Niektorí sa zabávali hraním kartových hier, iní prostredníctvom svojich mobilov, či MP3 prehrávačov počúvali hudbu alebo pozerali film a niektorí si cestu spríjemnili dospávaním toho, čo nestihli v noci. Naša exkurzia sa skladala z dvoch častí. Najprv sme boli vonku – na cvičnom poli, ktoré vybudovala VSE. Pred exkurziou sme nemali ani tušenia, čo to je a na čo slúži cvičné pole. Dnes vieme, že slúži na praktický výcvik študentov SOŠ elektrotechnickej v Poprade – Matejovciach. Cvičné pole má vn a nn časť. Časť vn je tvorená vonkajším vedením 22 kV, ktoré je postavené na betónových stožiaroch a vyhotovené Alfe lanami. Z vn vedenia je urobená odbočka cez transformátor 22/0,4 kV do nn rozvádzača. Z tohto rozvádzača sú urobené káblové vývody. Okrem toho sú na cvičnom poli realizované rôzne druhy domových elektrických prípojok – pomocou závesných káblov, izolovaných vodičov, AlFe lán a káblom v zemi. Na cvičnom poli sme si vyskúšali uzemnenie vedenia pomocou skratovacích súprav a vyskúšali sme si špeciálnu zaisťovaciu súpravu pre prácu na stožiaroch a vedeniach. Kvôli silnému vetru a chladnému počasiu nám majstri odborného výcviku a študenti SOŠ nemohli ukázať prácu vo výškach. Potom sme sa presunuli do budovy SOŠ, kde nám v odbornej učebni premietli video o postupe pri zaisťovaní pracoviska pri práci na elektrických vedeniach a predviedli nám rôzne spôsoby upevňovania lán na izolátory vonkajších vedení, ktoré sme si aj sami odskúšali. Po skončení exkurzie sme sa obohatení o nové skúsenosti a vedomosti vrátili do Prešova.

Jakub Merta, predseda IV. A

Exkurzia KIA, PVE Čierny Váh, U6

exkurzia-kia14. - 15.10.2013 sa 50 študentov 4. ročníka s pedagogickým dozorom – Ing. G. Mitrovou, Ing. M. Vujčíkom, zúčastnilo odbornej exkurzie v prečerpávacej vodnej elektrárni Čierny Váh a automobilke KIA Motors Žilina. Odborná časť bola doplnená o kultúrny blok v žilinskom kultúrnom uzle Stanica, kde sme si pozreli alternatívny film umeleckej skupiny Ztohoven pod názvom „Občan K“. Exkurzia bola ukončená v piatok návštevou interaktívneho technického múzea U6 vo Vítkoviciach, ktoré bolo vybudované v priestoroch bývalých železiarní. Najväčší dojem určite zanechala návšteva dvoch prevádzok KIA. V zvarovni to bola súhra manipulačných a zváracích 352 robotov, ktorí bez zastávky chrlia karosárske diely 5 rôznych verzií automobilov v ľubovoľnom, vopred určenom poradí. Len pre informáciu, na vytvorenie karosérie je potrebných asi 7000 zvarov, zväčša bodových. Zamestnanci v tejto prevádzke zabezpečujú prísun materiálu, programovanie a finálnu kontrolu, prípadne drobné úpravy jednotlivých karosérií na konci výrobnej linky. Druhou navštívenou prevádzkou bola montážna linka, kde na vstupe prichádza karoséria a postupne je do nej v minútových intervaloch dopĺňaná kompletná výbava. Na výstupe je naštartovaný automobil pripravený na distribúciu. Taktiež na tejto linke sú montované rôzne verzie automobilov s rôznou výbavou vo vopred určenom poradí. Fascinujúca v tomto prípade je logistika výroby, pretože aj diely od externých dodávateľov (prevodovka, palubná doska, volant, ...) musia byť na linku dodávané v správnom poradí, inak by, samozrejme, do určenej karosérie nezapadli. V PVE Čierny Váh sa študenti oboznámili s výstavbou, dôvodmi vzniku a súčasnou činnosťou elektrárne. Zaujímavé boli určite technické detaily strojového vybavenia elektrárne, ktorá môže vyrábať až 700 MW. Veľmi poučná bola návšteva technického múzea U6. Možnosť vyskúšať si na interaktívnych modeloch fungovanie niektorých strojov a technických princípov je veľkým kladom tohto múzea. Ako príklad uvedieme len princíp parného stroja, tkanie na krosnách, model železnice, či vysielanie v morzeovke. Na konci prehliadky si študenti mohli vyskúšať na simulátoroch riadenie motorky, auta, traktora, aj lietadla. V tejto časti by určite stála za prehliadku aj vysoká pec s banským múzeom, ktorá je prístupná pre verejnosť ako národná technická pamiatka. Pre nedostatok času sme ale tento objekt vynechali. Exkurzia prebehla bez nedostatkov a bola študentmi hodnotená pozitívne aj s prihliadnutím na ubytovanie a stravovanie. Chceme sa tiež poďakovať šoférovi autobusu p. Kunzovi za spoľahlivú, bezpečnú jazdu a bezproblémový priebeh cesty.

Ing. Gabriela Mitrová, Ing. Martin Vujčík

Exkurzia KIA

exkurzia-kia-jpPre nás študentov bolo ráno v deň exkurzie ťažké. Museli sme vstávať už okolo štvrtej ráno. Privstať sa však oplatilo. Po zopár hodinách cesty sme dorazili do cieľa našej prvej zastávky- vodnej elektrárne na Čiernom Váhu. Bolo veľmi zaujímavé vidieť, aký je komplex rozsiahly. Škoda len, že pán, ktorý nás sprevádzal, nemal takú intenzitu hlasu, aby ho bolo počuť dosť dobre aj k zadnej časti skupinky. Pokračovali sme v našej ceste až k našej ďalšej zastávke – KIA. Už na prvý pohľad firma pôsobila veľmi solídnym dojmom. To sa potvrdilo aj pri prezentácii a ďalej aj pri samotnej exkurzii výrobnou halou. Každý dostal načúvacie zariadenie, vďaka čomu mohol zreteľne počuť každé slovo nášho sprievodcu. KIA zapôsobila a my sme mierili do divadla vyrobeného z prepraviek od piva – jeho meno „Zastávka“. Tu nám premietli nie tak krátky film, ako sme si predstavovali, no so zaujímavou myšlienkou – Občan K. Po výdatnom spánku naša cesta pokračovala na Moravu do mesta Ostrava. V jej mestskej časti Vítkovice sme navštívili bývalé železiarne a interaktívne múzeum v jednom. Mohli sme vidieť veľa vecí – od vysokých pecí až po automobilové motory. Myslím si, že každý si tu prišiel na svoje. Po super programe sme sa unavení tešili domov. Exkurzia bola super. Odporúčam budúcim štvrtákom, aby sa jej zúčastnili. Nebudete to ľutovať.

Maroš Kopec, IV. SA

Bohatý október

internat-jpgsa u nás začal internátnym „kermešom“ alebo Dňom zdravej výživy, ktorý nasleduje vždy po akcii Vitamíny máme radi, aby sme v našich zverencoch upevňovali dôležité pamäťové stopy. Viacerí tohtoroční prváci ma milo prekvapili nielen záujmom o zlepšenie stravovacích návykov, ale aj aktívnym životným štýlom a bohatými vedomosťami z tejto oblasti, takže sa obohacujeme navzájom. Dávid vstáva každé ráno pred šiestou a v internátnej kuchynke si pripravuje misu vločiek, Adrián sa o túto oblasť zaujíma zo zdravotných dôvodov a mnohí majú v poličke medzi knihami voňavé ovocie z vlastných záhrad. Keď k tomu pridajú aktívny pohyb – a pri otázke, či sa zaujímajú o šport, sa zdvihol les rúk – môžeme povedať, že sú na dobrej ceste. Dňa 7.10. sme sa stretli so zástupcami žiackej rady a dohodli celointernátne podujatia a aktivity s dievčatami zo ZŠP do konca kalendárneho roku. V októbri sa už tradične najviac tešíme na prijatie prvákov do cechu elektrikárskeho. My pedagógovia sme ocenili, že prvýkrát pred vstupom do školskej jedálne to nebola kečupovo – múkovo groteska, a aj napriek tomu mala imatrikulácia živý spád a humorný náboj. Dievčatá boli sympatické a hravé, na aktivity ich nebolo potrebné lámať. Najväčší úspech malo trio prvákov, ktorí vedia úplne profesionálne napodobovať zvieracie zvuky. Jožo Pašeň bučal ako krava a erdžal ako mladý žrebec, Jožo Török perfektne kotkodákal a húkal ako sova a Mišo Šromek napodobňoval „reč opíc“. Reagovali sme na ponuku CVČ na halový futbal, ktorý sa uskutočnil 10.10.2013. Družstvo v zložení Kunák, Gajdoš, Tinath, Zajaroš, Dufala a Haborák získalo pekné druhé miesto a priniesli ďalší krásny pohár do našej zbierky. Na druhom turnaji nohejbalu 15.10. sa nášmu družstvu darilo už menej, obsadili 4. miesto, ale tréner ich v závere pochválil za technicky najčistejšiu hru. Do víru tanca sa 14.10. ponorilo 15 chlapcov a 8 navštevuje iné tanečné kurzy. Z každého stretnutia prichádzajú nadšení. Páči sa im spôsob vedenia kurzu tanečným majstrom, páčia sa im dievčatá, ale aj celková atmosféra. O kvíz „Čo vieš o Slovensku,“ ktorý sa uskutočnil 15.10. v spoločenskej miestnosti pod taktovkou Mgr. Barjakovej sa zaujímali nielen prváci, ale aj študenti ostatných skupín, ktorým neskôr pripravíme otázky v náročnejšej verzii. V októbri sme sa zúčastnili ešte dvoch zaujímavých podujatí. V chráme sv. Mikuláša sa 15.10. konal orgánový koncert, ktorý navštívilo 8 žiakov so záujmom o vážnu hudbu. 15.10. sa konal charitatívny koncert na počesť výnimočného človeka – pedagóga, skladateľa a hudobníka V. Ľubimova, kde prijali pozvanie popredné súbory a umelci nášho regiónu. Atmosféra bola od začiatku vynikajúca. Spočiatku diváci v hľadisku pri vystúpení A. Servickej si len ticho nôtili, ale neskôr M. Mačošková priamo vyzvala publikum, aby jej so spevom pomohlo. Program sprevádzali vyznania vďaky študentov tohto výnimočného pedagóga, jeho kolegov, súputníkov, ale najviac roztlieskali hľadisko jeho dve umelecké deti – súbor Rozmarija a Kelemešské furmani. V závere mesiaca sme sa stretli s našim zástupcom Mgr. V. Hudačkom, ktorý prehovoril do duše prvákom, aby citlivo pristupovali k zvereným hodnotám nielen na izbe, ale v celom internáte a škole. Veľkú radosť sme mali z mimoriadneho úspechu prváka Jozefa Töröka, ktorý po víťazstve v školskom kole ZENITu získal prvenstvo aj na celoslovenskej súťaži v Trenčíne.

PhDr. Valéria Capeková

Prírodovedné predmety po novom

.jpgV novom školskom roku 2013/2014 bol uvedený do škôl nový vzdelávací portál Planéty vedomosti, na ktorom možno pracovať s digitálnym vzdelávacím obsahom. Na portáli sa nachádza rozsiahly vzdelávací obsah – viac ako 30 000 digitálnych materiálov. Aj keď sme mnohí o tom portáli v minulosti už niečo počuli, nová verzia je upravená pre prírodovedné predmety tak, aby ju mohol intenzívne využívať nielen učiteľ na hodine, ale hlavne študenti pri domácej príprave na hodinu a pri domácom riešení pridelených úloh. Vyučujúci prírodovedných predmetov nedávno absolvovali školenia, aby mohli uviesť do činnosti tento nový moderný spôsob vzdelávania aj na našej škole. V odborných učebniach sú podmienky na to, aby vyučovanie prebiehalo netradične s použitím portálu Planéty vedomosti. V ňom je možné pripraviť si na vyučovaciu hodinu rôzne komponenty, učiteľské aj študentské lekcie a zadávať študentom domáce úlohy. Aj ich kontrola bude prebiehať prostredníctvom počítača. Veríme, že našim študentom sa nová forma zapáči. Ak už sa hlásia k počítačom a strávia pri ňom veľa času, nech aspoň robia niečo odborné, napr. riešia pridelenú úlohu.

RNDr. Daniela Tekeľová

Technická súťaž mladých elektronikov

.jpgOblastné kolo tejto súťaže sa konalo 11.10.2013 v priestoroch SPŠE v Prešove. Prvýkrát sa jej zúčastnili aj žiaci základných škôl: ZŠ Prostějovská, Šrobárova Prešov, ZŠ Sídlisko II Vranov nad Topľou. Podmienkou súťažiacich bol vek do 15 rokov. Cieľom súťaže bolo rozvíjať záujem mládeže o elektroniku, zvyšovať teoretické vedomosti a praktickú zručnosť. Súťaž pozostávala z odborného testu a praktickej stavby súťažného výrobku, kde sa hodnotila funkčnosť, kvalita spájkovania, celkový vzhľad výrobku a čas zhotovenia výrobku. Do celoslovenského finále postúpili títo žiaci: študenti SPŠE 1. Matej Pončák ​​I. C 2. Jozef Török ​​I. C 3. Kristián Hudačko ​I. B 4. Radoslav Fejerčák ​I. F 5. Štefan Urbanský ​I. B 6. Tomáš Dzurenda ​I. C žiaci ZŠ 1. Štefan Senderák, ​ZŠ Vranov n/Topľou 2. Filip Barna, ​​ZŠ Vranov n/Topľou 3. Daniel Mesarč,​​ ZŠ Prostějovská Prešov Celoslovenské finále sa konalo 17.-18.10.2013 v Trenčíne počas medzinárodného elektrotechnického veľtrhu, organizátormi boli: Slovenská spoločnosť elektronikov Bratislava, Ministerstvo školstva SR, EXPO CENTER, a. s. Trenčín. .jpgNajvýraznejší úspech zaznamenal študent našej školy Jozef Török z I. C triedy v disciplíne prinesených výrobkov, kde sa s LED guľou a veľkým náskokom umiestnil na 1. mieste. Jeho dojmy: „Celá súťaž vo mne zanechala hlavne dobrý pocit z toho, že som mohol ukázať čo vo mne je a čo mi naozaj ide. Mal som možnosť vyskúšať, ako to na súťaži prebieha, nabral som veľa skúseností. Odporúčam aj ostatným nabrať odvahu a využívať možnosti zúčastňovať sa súťaží.“ Všetkým súťažiacim blahoželáme a v budúcnosti prajeme veľa úspechov.

Ing. Iveta Marcinčinová

Týždeň proti rakovine

tyzden-prV dňoch od 18.-20. októbra sme sa zúčastnili workshopu Ligy proti rakovine v Bratislave. Sobotu sme odštartovali prednáškou s Marošom Fremalom (onkológom), ktorý ju mal na tému Dôsledky nadmerného užívania alkoholu na zdravie človeka. Veľmi zaujímavo prednášal o následkoch, príznakoch správania a zdravia ľudí závislých na alkohole. Do jeho prednášky sme sa mohli zapojiť otázkami, na ktoré nám trefne a vtipne odpovedal. Po ňom nasledovala študentka z Evanjelického gymnázia z Tisovca s prezentáciou o zdravej výžive a ako vplýva zdravé stravovanie a zdravý štýl života na ľudský organizmus. Porovnávala rôznych mladých ľudí a výsledky prieskumu boli celkom zaujímavé. Potom nasledoval coffee break. Po občerstvení a krátkej prestávke začala prednášať Inka Grohoľová o koučingu. Vysvetlila nám, čo to je a ako môže slúžiť onkologickým pacientom. tyzden-prDozvedeli sme sa, akým spôsobom spolupracuje s Ligou proti rakovine, čo ju k tejto práci viedlo a ako prebieha konkrétne sedenie s klientom. Najzaujímavejším a najdojímavejším bolo to, ako nám päť onkologických pacientok porozprávalo príbehy z čias, keď si prešli najťažšou skúškou života – čo im dala a čo im vzala rakovina. Dozvedeli sme sa, ako sa človeku zmení život od základov, keď bojuje s takou zákernou chorobou. Na naše prekvapenie sa nesťažovali, ale naopak boli veľmi veselé a plné elánu. Tento deň sme zakončili prechádzkou hlavným mestom. Tak ako aj po minulé roky sa nám to veľmi páčilo a ďakujeme našej triednej učiteľke, že nás už po tretíkrát vzala na takýto výlet.

Z. Pavlišáková, A. Smetanová, IV. F

Vyhodnotenie výstavnej akcie „ VITAMÍNY MÁME RADI“

vyhodnotenie-vyVyhodnotenie výstavnej akcie „ VITAMÍNY MÁME RADI“, ktorá sa konala dňa 30.9.2013 Vyhodnotenie 1. ročníka 1. miesto: I. SB – ukázali pestrosť a bohatosť na stole, kreativitu a originálnosť pri aranžovaní 2. miesto: I. C, I. SA – svojou pestrou zbierkou za prvými zaostávali len málo, treba oceniť ich originalitu a aranžérske schopnosti 3. miesto: I. A, I. B, I. F – množstvo vykompenzovali dekoratívnymi zručnosťami Vyhodnotenie 2. ročníka 1. miesto: II. SB – ich zbierka bola bohatá ako na množstvo, tak aj na rôznorodosť, originálnosť a peknú prezentáciu 2. miesto: II. A – s množstvom nestačili na prvých, ale vykompenzovali to aranžérskymi nápadmi 3. miesto: II. B, II. SA – krása ich zbierky nebola v množstve, ale v aranžovaní a v jednotlivých exponátoch 4. miesto: II. C – čo nezachránili množstvom, snažili sa obhájiť úpravou Vyhodnotenie 3. ročníka 1. miesto: III. A, III. C – ich zbierka bola bohatá ako na množstvo, tak aj na rôznorodosť a peknú prezentáciu, nechýbali ani originálne kúsky 2. miesto: III. F – s množstvom zaostávali, ale použili nové marketingové ťahy 3. miesto: III. SB, III. SA – treba oceniť ich veľkú snahu, aj keď na prvé miesta nestačili 4. miesto: III. B – aj z mála vytvorili peknú prezentáciu Vyhodnotenie 4. ročníka Štvrtákom chceme udeliť osobitnú pochvalu, aj keď niektorým len za účasť. Pochopili, že majú poslednú možnosť zapojiť sa napriek tomu, že tých povinností majú najviac. 1. miesto: IV. SA – zbierka bola bohatá ako na množstvo, tak aj na rôznorodosť, originálnosť a peknú prezentáciu na stole 2. miesto: IV. B – množstvom a úpravou zaostávali, ale úpravou dosiahli žiaduci efekt 3. miesto: IV. A – nesklamali a zúčastnili sa, aj keď množstvom neohúrili 4. miesto: IV. SB, IV. F – dúfame, že im maturita dopadne lepšie Všetkým ďakujeme za účasť.

Mgr. Marta Kožárová

Spolupráca s firmami

l-petrol-34-jpgDňa 15.10.2013 po mailovej a telefonickej komunikácii som na pôde školy privítal Tibora Radačovského z development centra firmy Ness KDC, s.r.o. Hlavnou témou stretnutia bolo definovanie cieľov spolupráce, ktoré po vzájomnej dohode sú: - podpora vzdelávacieho procesu na škole za účelom zaistenia a zlepšenia kvality, - vývoj a realizácia spoločných aktivít, ktoré prispejú k zatraktívneniu oblasti IT, - návrh a realizácia spoločných projektov, ktoré prispejú k rozvoju odborných vedomostí a praktických zručnosti študentov školy ako aj pedagógov školy, - koordinácia informačných a marketingových opatrení na podporu pozitívneho imidžu obidvoch strán, - zabezpečenie dorastu pre potreby spoločnosti. Tieto ciele firma bude napĺňať v:ness-jpg - odbornej spolupráci, - umožnení odbornej praxe pre študentov, - vzdelávaní a profesijnom raste pedagógov, - kariérnom rozvoji, - v podporných aktivitách, - marketingu. Škola sa bude snažiť dosiahnuť ciele v oblastiach: - odborná spolupráca, - marketing, - iné. logo-it-valleyPodobné stretnutie s tým istým scenárom a stými istými výsledkami sa uskutočnilo aj s Mariánom Zorkovským na pôde Corporate Technology Development Center Europe firmy Siemens so zameraním na heathlcare dňa 18.10.2013. Dni, kedy došlo ku bilaterálnym stretnutiam, sa môžu považovať za začiatok spolupráce s ďalšími významnými IT firmami prvého IT klastra na Slovensku - IT Valley Košice, ktorého riadnym členom je aj škola.

Ing. Slavomír Kožár, riaditeľ

Aktivity tried

Abilympiáda

abilympiada-jKeď budete mať cestu na stanicu, neponáhľajte sa a zastavte sa aspoň na chvíľu v maličkej bezbariérovej galérii Abilympiáda, ukrytej v bývalých „kasárňach“ na Masarykovej ulici. Nájdete tu stálu výstavu viac ako 30-tich umelcov so zdravotným postihnutím. Sú tu inštalované fotografie, maľby, kov, drevorezba, čipka a iné aj netradičné druhy umenia. Pri našej návšteve galérie bola táto stála expozícia oživená ešte výstavou troch umelcov z Poľska. Nefandíme veľmi umeniu, ale táto malá porcia v nás zanechala pozitívny zážitok. A preto, ak hľadáte jedinečný darček pre blízkeho a zároveň chcete podporiť dobrú myšlienku, tu si môžete splniť oboje.

trieda II.A

Triedna akcia I. C

i-c-na-bowlinguPre našu prvú triednu akciu sme sa vybrali zahrať si bowling a spoločne stráviť čas. Tento spoločne strávený čas nám neslúžil iba na to, aby sme si niečo zahrali, ale aj na to, aby sme sa viac spoznali a začali budovať medzi sebou priateľské vzťahy a super kolektív. Dopadlo to super. Niektorým sa darilo viac, iným menej, ale myslím si, že to bolo celkom vyrovnané. Zažili sme kopec zábavy a bolo to aj takým uvoľnením z každodenných povinností a starostí. Dúfam, že ako trieda sa budeme snažiť čo najlepšie. Tak veľa úspechov v školskom roku 2013/2014.

Marián Špinler. I. C

Naše prvé mesiace v poslednom roku

nase-prve-mRozbehol sa náš štvrtý školský rok na tejto škole. Všetci dúfame, že posledný. Naplno nás zamestnali hodiny meraní, hlavne príprava na ne. Slovo maturita je skloňované na každej vyučovacej hodine. Nezabudli sme ale ani na naše aktivity mimo vyučovania. Stredobodom záujmu je stužková slávnosť. Vysporiadali sme sa s otázkou, či áno, alebo nie. Aj keď bola debata dosť búrlivá, po vyslovení pre a proti sme dospeli k záveru, že táto jedinečná udalosť v našom živote nesmie chýbať. A tak sme rozbehli jej prípravu. Mesiac september sme ukončili zapojením sa do výstavnej akcie „Vitamíny máme radi“, ktorá sa konala 30.10.2013. Neboli sme najlepší ako zvyčajne, ale čestne sme sa zapojili a reprezentovali triedu. Potešila nás aj malá odmena za to. V krajskom múzeu v Prešove bola sprístupnená výstava pri príležitosti 75. výročia lietania na letisku v Prešove. Využili sme možnosť oboznámiť sa s históriou a súčasnosťou tohto netradičného športu, motorového a bezmotorového lietania, parašutizmu. Popozerali sme si pekné exponáty, modely, množstvo fotografií, ktorými zachytili objektívy nami ešte nevidenú krajinu zhora. Okrem toho sme mali možnosť si tam pozrieť výstavu o postupe pri reštaurovaní historicky cenných obrazov, na jeseň aktuálnu výstavu o hubách, obdivovali sme solivarské čipky. Odniesli sme si veľa dojmov. Odteraz sú všetky naše mimovyučovacie aktivity nasmerované na prípravu stužkovej slávnosti, na ktorú sa tešíme.

študenti IV. B

Unikátna galéria v Prešove

navsteva-gaKeď sme rozmýšľali, kam na našu prvú akciu v tomto školskom roku, vybrali sme sa tentoraz za umením. Unikátna galéria, ktorá sa nachádza na konci mesta Prešova, má pre nás výhodnú polohu – blízko autobusovej stanice, kam sa po akcií vyberá väčšina žiakov našej triedy. Nuž sme si vybrali práve túto. Nezvyčajná galéria je v budove, kde sídli občianske združenie ZOM Prešov – združenie ľudí s hendikepom. Abilympiáda je prehliadka pracovných schopnosti ľudí so zdravotným postihnutím. Umožňuje im ukázať svoju šikovnosť, talent a vôľu, ako aj dokázať zdravej populácií, že človek s hendikepom nemusí byť poľutovaniahodným jedincom. V galérii boli vystavené ich diela, ale aj diela umelcov bez hendikepu. Vystavovali tam aj traja poľskí autori. Okrem malieb na plátne a skle sme videli aj drevorezby, výrobky z čipky, kovu a mnoho ďalšieho. Už si vieme predstaviť prácu mladých ľudí, ktorí nesedia v lavici ako my, neužívajú si život na športoviskách a v prírode, ale boria sa so svojím osudom aj takýmto spôsobom, že vytvárajú umelecké diela.

žiaci II.SA triedy

Návšteva v nemocnici

nemocnica-iiiKaždý určite dobre vie, že škola nie je len o učení, ale aj o dobrých ľudských vzťahoch. Sú dni, keď sa nám do školy vôbec nechce ísť. Faktom je, že sú v nej ľudia, ktorých máme radi a vtedy to v nás vyvoláva pocit radosti, keď do školy ideme. Verte či nie, je to tak. Keby nebolo našich spolužiakov a spolužiačiek, neužili by sme si toľko srandy a smiechu. Tak ako vo všetkých triedach aj v tej našej sme všetci kamarátmi a máme sa radi, tak sme sa rozhodli, že navštívime dňa 7. októbra 2013 svoju spolužiačku, ktorá je momentálne dlhodobo v nemocnici. Nielen ona bola potešená z návštevy, ale aj my, že sme ju opäť mohli uvidieť a prehodiť zopár slov. Aj keď táto návšteva netrvala dlho, priniesla nám úsmev na tvári a skvelý pocit.

​Natália Triščíková

Plavecká štafeta

plavecka-stafDňa 10.10.2013 sa študenti II. C triedy zúčastnili na Základnej škole Mirka Nešpora Plaveckej štafety mesta Prešov 2013. Úlohou bolo preplávať 25 m, 50 m alebo 100m ľubovoľným spôsobom. Pre nás to nebol žiaden problém. Za každého sa do celkového súčtu pripísalo 100 m. Niekoľko nasledujúcich voľných minút v bazéne sme využili naplno, niektorí na plávanie a iní si pripomenuli leto. Reprezentáciou našej školy sme prispeli do súhrnu odplávaných kilometrov za naše mesto.

Dalibor Fecko, II.C

Prázdninový bowling

prazdninovyPosledný školský deň pred prázdninami sme si naplánovali školskú akciu, na ktorej sme sa chceli odreagovať, zahrať si náš obľúbený bowling a spríjemniť si príchod jesenných prázdnin. V popoludňajších hodinách po náročnom dni v škole a po chutnom obede sme sa stretli pred budovou školy a spoločne sa vybrali na bowling. Okrasou nášho chlapského kolektívu bola spolužiačka Marianna, ktorá nám celú akciu aj zabezpečila, za čo sme jej aj vďační. Hneď, ako sme prišli k dráham, sme vrhali guľami a zhadzovali kolky. Aj keď sme si vyhlásili súťaž, nešlo o to, aby sme zvíťazili, ale o to, aby sme sa zabavili. A veru, zábava bola dobrá.

kolektív II.D

Prechádzka jesennou prírodou

Jeseň. Ročné obdobie spojené s úžasne sfarbenou prírodou, zubatým slnkom, ranným chladom. Tá tohtoročná je iná. Nádherne farebná, ale nezvyčajne teplá. A aj nás teplé slnečné lúče vytiahli na prechádzku jesennou prírodou. Obdivovali sme harmóniu farieb, ktorú dokáže vyčarovať len matka PRÍRODA. Brodili sme sa obrovskými kopami lístia a načúvali jeho šum. Ľahký vánok sa opieral do našich tvárí. Bol to krásny pocit zašantiť si, len tak nič nerobiť.

PaedDr. Lucia Ligusová

Sviatok všetkých svätých

sviatok-vsetkNa deň 1.11. pripadá sviatok Všetkých svätých a deň na to Pamiatka všetkých zomrelých – dušičky. A práve pri príležitosti týchto sviatkov prišla naša triedna s myšlienkou zúčastniť sa s celou triedou ešte pred týmito sviatkami a pred odchodom na jesenné prázdniny vystavenia vzácnej zbierky 275 ostatkov svätých – relikvie, z toho 143 blahoslavených, vo Františkánskom kostole sv. Jozefa v Prešove dňa 28. októbra 2013. Pred vstupom do kostola nám predseda triedy prečítal z dejín cirkvi vznik tohto sviatku a zmysel slávnosti tohto sviatku, no a potom sme sa zúčastnili samotnej výstavy. Bol to zvláštny pocit pre všetkých nás – veriacich, a možno aj neveriacich. Pred odchodom sme svoju účasť zapísali do pamätnej knihy a pobrali sme sa domov. Jedno je však isté, všetci sme si dnes pripomenuli svätých, ktorí viedli pravý kresťanský život, žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. Spomenuli sme si aj na tých, ktorí nemajú miesto v kalendári, neboli vyhlásení za svätých, ale žili čestným životom, konali dobro a vedeli sa obetovať pre iných.

Matej Kažimír III. F

Veľká cena Prešova

velka-cenaDňa 5.10.2013 sa v Prešove v kine Skala konala súťaž v pretláčaní rukou – Veľká cena Prešova. Aj keď to bola sobota, prešovské zastúpenie našej triedy si to nenechalo ujsť. Mali sme tam svojho favorita – spolužiaka Stana Ševčíka. Väčšina sme na takejto súťaži boli ako diváci prvýkrát. Športová atmosféra nás hneď pohltila a naše fandenie prinieslo ovocie. Stano obsadil nakoniec vo svojej kategórii v pretláčaní pravou rukou pekné piate miesto. Blahoželáme mu a držíme palce na ďalších pretekoch.

trieda II.A

Cezpoľný beh

Dňa 2.10.2013 sa študenti SPŠE zúčastnili Okresného kola v cezpoľnom behu. V konkurencii 12 škôl sme obsadili veľmi pekné tretie miesto. Družstvo SPŠE tvorili Pavol Gvušč a Silvester Lipjanec zo IV. SA, trio doplnil Patrik Dziak z III. B. cezpolny-beh-jp

Mgr. Štefan Dankovič

Návšteva Dňa otvorených dverí PSK

navsteva-dnUž po tretíkrát sa naša trieda zúčastnila na DOD. Tentokrát našu návštevu rámcovalo slávnostné otvorenie tohto podujatia. Vypočuli sme si slová zástupcov PSK (p. Chudíka), pozreli sme si kultúrny program. A potom začala prehliadka ukážok prác SŠ, ktoré sa na tomto podujatí zúčastnili. Najviac sa nám páčila tvorba dievčat zo SOŠ v Prešove, konkrétne maľovanie na telo. Naša triedna učiteľka si odniesla malý „suvenír“ v podobe ornamentu na ruke. Niektorí vyskúšali masáž, iní si nechali odmerať tlak. Expozície sa nám páčili a tak: Dovidenia v roku 2014.

PaedDr. Lucia Ligusová

Obvodné kolo aerobiku

Dňa 28.10.2013 sa uskutočnilo obvodné kolo v AEROBIKU študentov stredných škôl. Školu reprezentovalo 10 dievčat v štyroch hodinách: klasický nízky/vysoký aerobik, kondičný aerobik, tanečný aerobik – Latino a Zumba. Z celkového počtu 51 súťažiacich zo 6 stredných škôl sa najlepšie umiestnila Tímea Balhová z I. F, ktorá skončila v prvej desiatke (9. miesto). Nezaostali ani študentky IV., III. a II. ročníka. Súťaž mala stupňujúcu gradáciu. Dievčatá zvládli tempo záverečnej hodiny. Pozitívum bolo, že nedošlo k žiadnemu úrazu, nevoľnosti a súťažiace odchádzali s pocitom dobre vykonanej práce. |#|Meno| |-----|-----| |9. |Tímea Balhová| |15. |Nikola Štieberová|

PaedDr. Eva Buzgová

Európsky týždeň športu

Stalo sa pravidlom, že naše mesto sa každoročne zapája do súťaže miest v plávaní. Široká verejnosť sa môže v určený deň dostaviť a zaplávať 25m, 50m, 100m voľným štýlom. Časy dosiahnuté v plávaní sa spočítajú, podobne ako počet plávajúcich, a vyhodnotí sa najlepšie mesto. Žiaci školy – Tivadar, III.B a iní plavci školy, podobne ako učitelia, podporili túto súťaž svojou účasťou dňa 10.10.2013.

​​​​​​​​PaedDr. Eva Buzgová

Veľká cena Prešova

Dňa 5.10.2013 sa konala na pôde FVT PU súťaž v armwrestlingu dorastencov, dorasteniek . Súťažiaci sa pretláčali tak pravou ako aj ľavou rukou. V kategórii 70 kg súťažil žiak Stanislav Ševčík , ktorý obsadil 5. miesto z celkového počtu 13 pretekárov v tejto kategórii.

​​​​​​​​PaedDr. Eva Buzgová

Úspech hádzanára

uspech-hadzLukáš Urban, študent IV.F, na základe svojich športových snažení a výsledkov postúpil do národného mužstva v hádzanej. Bude reprezentovať nielen za hranicami rodného mesta, ale zároveň aj našu školu. Držíme mu palce, aby úspešne skončil štúdium a úspešne reprezentoval.

PaedDr. Eva Buzgová

Volejbalový turnaj

volejbalovy-tDňa 11.10.2013 sa konal v priestoroch SPŠE Prešov 18. ročník volejbalového turnaja „O pohár riaditeľa SPŠE“, na ktorom sa zúčastnili družstvá SPŠE Prešov, SOŠ technická Prešov a SSOŠ Mladosť. Našu školu reprezentovali dokonca dve družstvá. Putovný pohár si odnieslo naše domáce družstvo A, ale zvíťazili všetci, ktorí prišli a takouto skvelou aktivitou si spríjemnili piatkové popoludnie.

RNDr. Anna Budišová

X. Judgement Day 2013

x-judgement-daMaďarská metropola hostila 19.10.2013 účastníkov medzinárodných pretekov v pretláčaní rukou s názvom X. Judgement Day 2013. Stanislav Ševčík, študent II. A triedy v hmotnostnej kategórii 75 kg v pretláčaní pravou rukou skončil na 7. mieste a v pretláčaní ľavou rukou na 8. mieste zo 14 pretekárov 4 zúčastnených krajín (Maďarsko, Švajčiarsko, Rumunsko, Slovensko).

PaedDr. Eva Buzgová

Stretnutie s veľvyslancom USA

Dňa 3.10.2013 sa uskutočnilo stretnutie s veľvyslancom Spojených štátov amerických na Slovensku Theodorom Sedgwickom v priestoroch Firmy NESS v Košiciach. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia: NESS KDC, Siemens, IT Valley, RWE IT, IBM Slovensko, T-Systems Slovakia, ELCOM, SPŠE Prešov, UPJŠ Košice a mesto Košice. Téma stretnutia bola „Ekonomický rozvoj východného Slovenska a stav IT priemyslu v našom regióne“.

Ing. Slavomír Kožár

SPONZORI