2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Slovo na úvod

Leto je za nami, dúfam, že ste si užili krásne a ničím nerušené prázdniny. Verím, že sa Vám všetkým podarilo dostatočne oddýchnuť od školských povinností a načerpať nové sily, fyzickú a psychickú pohodu pre úspešné zvládnutie úloh v novom školskom roku 2021/2022. Dovoľujem si Vás všetkých touto cestou srdečne privítať v škole, ktorá začína 69. školský rok vo svojej histórii.

 

Chcela by som zvlášť privítať našich prvákov. Veľmi ma teší, že o štúdium na našej škole je stále veľký záujem, a preto očakávam, že obhájite svoje výsledky zo základnej školy. Želám Vám, aby ste si čo najskôr zvykli na aktívny prístup vo vyučovaní a na tvrdú každodennú prácu, či veľkú dávku zvedavosti a túžbu po poznaní.

 

Študentom vo vyšších ročníkoch prajem mnoho energie pri plnení náročnejších úloh. Dúfam, že sa Vám bude dariť a že z poznávania nových vecí obohatíte nielen seba, ale aj svoje okolie a budete takto rozosielať veľmi pozitívne informačné signály o našej škole aspoň tak dobre, ako vaši predchodcovia.

 

Našim maturantom želám veľa energie, aby sa mohli popasovať s nástrahami štúdia, ktoré bolo v minulom školskom roku vo väčšej miere nahradené dištančným vzdelávaním. Prajem úspešné ukončenie stredoškolského štúdia, zvládnutie prijímacích skúšok na vysoké školy, úspešné vykročenie v novom zamestnaní.

 

Vážení učitelia a všetci zamestnanci školy! Patrí Vám veľká vďaka za to, ako ste predošlé obdobie zvládli a ako ho budete zvládať aj naďalej. Viem, nie je to ľahké vysporiadať sa s mladými ľuďmi, ktorí chcú dobyť svet a všetko vedia najlepšie. Prajem dostatok síl a energie do ďalšej práce. Budem sa snažiť s celým tímom, aby sa aj ďalej zlepšovalo vaše postavenie na škole, vaše duševné a fyzické zdravie, vnímanie v spoločnosti, ale aj ohodnotenie, a to nemyslím iba finančné.

 

Svet okolo nás sa mení, pandémia nám zmenila život, my sa musíme stále prispôsobovať, musíme sa s ňou naučiť žiť. Aj naša škola sa musí meniť a modernizovať. Ale to nedokáže urobiť iba jeden človek osamote. Na tom, aby sa naša škola, aj celé školstvo zlepšilo a zmodernizovalo, musíme pracovať všetci spoločne.

 

Verím, že tak ako budeme všetci spoločne robiť na tom, aby naša škola napredovala a bola stále lepšia a modernejšia, tak aj spoločnými silami zvládneme tento školský rok. Možno aj s pravidlami, ktoré sa nám už nechce dodržiavať, ale sú dôležité, pretože chránia nás a naše okolie.

 

Milí žiaci! Vzdelanie je naozaj dôležité. Nájdite si v škole to, čo Vás baví, čo Vás nadchne a v čom ste dobrí. A hlavne si užite čas, ktorý strávite v škole. Budete naň a aj na kamarátov zo školy v budúcnosti ešte často spomínať.

 

Dúfam, že do nového školského roka 2021/2022 vykročíme všetci tou správnou nohou. Prajem všetkým radosť z dosiahnutých úspechov, optimizmus, vzájomné pochopenie a dobrú spoluprácu.

Ing. Iveta Marcinčinová, riaditeľka SPŠE

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 v SPŠE Prešov

Leto sa skončilo, no prinieslo so sebou nový začiatok, začiatok školského roka 2021/2022. Oddýchnutí po letných prázdninách, plní novej energie a zážitkov sme sa 2. septembra 2021 všetci, profesori aj žiaci, stretli na školskom dvore. Prah dverí prvýkrát prekročili naši prváci, ktorí sa stretli so svojimi triednymi učiteľmi a spolužiakmi.

 

Nastúpení po ročníkoch sme si vypočuli štátnu hymnu a v novom školskom roku nás príhovorom privítali Ing. Iveta Marcinčinová - riaditeľka školy, Mgr. Mária Solarová - zástupkyňa riaditeľky pre všeobecnovzdelávacie predmety a Matej Mazúr – zástupca z radov žiakov.

 

 

Žiakom boli taktiež predstavení noví vyučujúci, ktorí tento školský rok posilnili rady pedagogického zboru SPŠE v Prešove. Po ukončení slávnostného otvorenia školského roka 2021/2022 sa žiaci spoločne so svojimi triednymi učiteľmi presunuli do tried.

 

 

Veríme, že tento školský rok si budeme môcť užiť viac času v škole ako ten predchádzajúci, pretože priamy kontakt medzi učiteľom a žiakom a žiakmi navzájom nenahradí žiadna dištančná výučba. Prvákom prajeme, aby do nového školského roka vkročili tou správnou nohou. Maturantom, ktorých čaká nová životná etapa, želáme veľa síl počas náročného štvrtého ročníka. Všetkým vyučujúcim a žiakom našej školy prajeme v školskom roku 2021/2022 veľa úspechov

 

Mgr. Lukáš Zgola

Ukončenie projektu 3DAH

Náš medzinárodný projekt s názvom 3D Aids for Handicapped Children, skrátene 3DAH, sa pomaly, ale isto ukončil. Projekt sa v rámci európskeho programu Erasmus+ začal v roku 2018, a oproti plánovaným dvom rokom sa nakoniec predĺžil na tri roky. Teraz nastal čas bilancovania a predkladania výsledkov. Vďaka tomuto projektu sme sa v roku 2019 zúčastnili mobility vo Švédsku, v mestečku Vaggeryd, kde sme sa spolu s kolegami z Českej republiky a Švédska zdokonaľovali vo využívaní CAD nástrojov pri návrhu 3D modelov. Okrem toho sme mali možnosť spoznávať miestnu kultúru a krásy krajiny.

 

Ďalšia mobilita sa konala koncom roka 2019 u nás, na Slovensku. Pre študentov zo Švédska a Česka sme mali prichystaný bohatý program. Popri školiacich aktivitách zameraných na elektroniku a programovanie sme spolu navštívili jaskyňu Domica a zámok Betliar. Posledná mobilita sa mala konať u kolegov z Českej republiky, na pôde SPŠE a VOŠ Pardubice. Žiaľ, zmenu plánov zapríčinila pandémia COVID-19 a s tým súvisiace obmedzenia. Aj napriek predĺženiu projektu o jeden rok sa nám poslednú mobilitu nepodarilo zrealizovať.

 

 

Hlavným poslaním projektu bolo s využitím CAD nástrojov a 3D tlače vyrobiť rehabilitačné pomôcky pre deti s telesným postihnutím. Tento cieľ sa nám aj napriek komplikáciám podarilo splniť. V rámci projektu vznikli pomôcky ako balančná doska na precvičovanie nôh, rôzne hračky na precvičovanie motoriky rúk, 3D pexeso a 3D puzzle, ktoré môžu používať aj deti so zrakovým postihnutím. Návody na výrobu týchto pomôcok, spolu s 3D modelmi, budú zverejnené na webovej stránke projektu http://3daidsforhandicappedchildren.eu.

 

 

Vyrobené pomôcky odovzdal každý partner projektu v niektorom zdravotníckom zariadení vo svojej krajine. My sme nadviazali kontakt s centrom Svetielko v Prešove, ktoré poskytuje komplexné služby pre deti s hendikepom. Dňa 9. 9. 2021 boli naše pomôcky odovzdané do rúk zamestnancov tohto zariadenia. Veríme, že tieto pomôcky budú užitočné a aspoň trošku spríjemnia život hendikepovaným deťom. Do budúcna plánujeme pokračovať v spolupráci s centrom Svetielko. Počas našej návštevy sme získali niekoľko nápadov na ďalšie pomôcky, ktoré by mohli byť vyrábané v rámci ročníkových projektov našich žiakov.

 

Ing. Martin Ambrozy a Ing. Jozef Macej

Radi prijímame výzvy

Začiatkom roka 2021 oslovil vedenie školy pán Ladislav Šimkovič, starosta obce Haniska, s myšlienkou vytvorenia 3D modelu pamätníka Východoslovenského roľníckeho povstania. Tento pamätník, ktorý sa nad obcou týči na vrchole kopca s názvom Furča, sa takpovediac stal symbolom obce Haniska. Pamätník postavený v roku 1938 je dielom akademického sochára Jozefa Pospíšila a architekta Čeňka Vořecha.

 

Dvadsať metrov vysoký pamätník je tvorený monumentálnym pieskovcovým súsoším s postavami siedmich povstalcov, nad ktorými sa na vysokom valcovom pylóne vyníma bronzová socha víťazne kráčajúceho muža. Pamätník symbolizuje roľnícku vzburu, ktorá sa na východnom Slovensku odohrala v roku 1831. Ak by sa podarilo nejakým spôsobom vytvoriť 3D model pamätníka, potom by bolo možné vyrobiť aj zmenšenú podobizeň tohto unikátu, napríklad v podobe bronzovej sošky. Alebo by mohli návštevníci webovej stránky obce Haniska obdivovať virtuálny pamätník v 3D podobe. To všetko by pomohlo k propagácii tejto pamiatky a k zvýšeniu záujmu o turizmus v tejto lokalite.

 

 

Výzvu na vytvorenie 3D modelu pamätníka sme prijali. Do projektu sa zapojili žiaci z II.B a III.C triedy. V marci tohto roka získal Oliver Sabol z II.B pomocou lietajúceho dronu fotografie pamätníka z rôznych strán a uhlov. Fotografie boli spracované programom, na základe čoho bol vygenerovaný prvý 3D model, ktorý bol však nepoužiteľný. Zistili sme, že bude potrebné vytvoriť viac fotografií pamätníka, aby mal program dostatok vstupných dát pre vytvorenie dokonalého modelu. Preto bol pamätník nafotený ešte raz.

 

Po spracovaní väčšieho množstva fotografií bol automaticky vygenerovaný relatívne použiteľný 3D model, no s určitými defektmi, ktoré bolo potrebné odstrániť manuálne. Ako sa vyjadril Filip Ondrej z III.C, ručné dokresľovanie a dolaďovanie modelu zabralo asi najviac času. Po vytvorení finálneho 3D modelu boli na 3D tlačiarni vytlačené prvé sošky rôznych veľkostí. Mohli sme len skonštatovať spokojnosť s dobre vykonanou prácou.

 

 

Dňa 24. 9. 2021 sme pánovi Ladislavovi Šimkovičovi, starostovi obce Haniska, slávnostne odovzdali výsledky niekoľkomesačnej práce v podobe zmenšenín pamätníka vyrobených na 3D tlačiarni. S pánom starostom sme sa zhodli, že výsledok dopadol nad všetky očakávania. Sme radi, že sme mohli podporiť dobrú myšlienku a dúfame, že aj vďaka nášmu 3D modelu sa podarí tento unikátny pamätník dostať do širšieho povedomia, napríklad v podobe pamätnej sošky.

Ing. Jozef Macej

Koniec prázdnin a opäť v škole

Po krásnom a slnečnom lete sa 1. septembra znovu vrátili do priestorov nášho ŠI žiaci SPŠE Prešov. V tomto školskom roku bolo medzi nimi aj 30 nových tvári. Prváci, ktorí zaplnili prázdne miesta po minuloročných štvrtákoch, sa museli v priebehu mesiaca september naučiť plniť povinnosti, ktoré vyplývajú z Vnútorného poriadku ŠI. Ich adaptácia na nové prostredie určite potrvá ešte nejakú dobu.

 

September bol už tradične bohatý na internátne akcie. Prvé dni patria stretnutiam jednotlivých výchovných skupín, na ktorých si pripomenú práva a povinnosti ubytovaných žiakov. Počas pekných, ešte stále letných dní, sme sa snažili využiť školské multifunkčné ihrisko, na ktorom si chlapci zahrali futbal a zacvičili na outdoorovom ihrisku. Ak to už počasie nedovolilo, zaplnili sme posilňovňu v škole. Určite by sme sa boli zapojili aj do futbalového turnaja, ktorý organizuje ABC – centrum voľného času, ale pandemická situácia nám to neumožnila.

 

Tento školský rok priniesol do ŠI aj jednu novinku. Ide o krúžok 3D tlače pod vedením Mgr. Bosákovej a žiaka 4. ročníka B. Izsofa. Krúžok navštevuje 16 žiakov, ktorí sa stretávajú raz týždenne, aby sa naučili základy práce s 3D tlačiarňou.

 

Plánovaný výstup na kostolnú vežu a prehliadku mesta Prešov z vtáčej perspektívy sme nemohli realizovať, tak počas „Dňa bez áut“ využili chlapci bezplatnú MHD a pozreli si nielen centrum mesta, ale aj prímestské oblasti, napr. Ľubotice.

 

V poslednom septembrovom týždni 27. 9. žiaci 2. a 3. VS absolvovali prednášku o dopravnej výchove. Lektorom bol Ing. Budaj, ktorý sa tejto problematike venuje už veľmi dlhú dobu.

 

Mgr. Bosáková spolu so svojou VS začali s prípravou na imatrikuláciu prvákov, ktorá bude v mesiaci október. Nebude sa však konať za prítomnosti dievčat, ktoré sa každoročne zúčastňovali, ale v okresanej podobe za priaznivého počasia v exteriéri.

 

4. VS absolvovala v tomto mesiaci aj prednášku o zásadách slušného správania. To, čo bolo kedysi samozrejmosťou sa dnes už postupne vytráca. Písomná forma sa obmedzuje na skratky a slová ako prosím a ďakujem sú už medzi chlapcami ojedinelé.

Iveta Vinklerová, vychovávateľka školského internátu

JUNIOR akadémia pre žiakov SPŠE

Myšlienka založenia JUNIOR akadémie SPŠE vznikla ako reakcia na signály:

             

  • z priemyselnej praxe – nedostatok technicky vzdelaných odborníkov
  • z uprednostňovania humanitného štúdia – nezaručuje perspektívne uplatnenie na trhu práce
  • zo súťaží pre žiakov ZŠ - organizovaných elektropriemyslovkou

JUNIOR akadémia SPŠE poskytuje neformálne voľnočasové vzdelávanie pre žiakov základných škôl nad rámec povinnej školskej dochádzky, a to prostredníctvom kurzov. Kurzy budú pozostávať z dvojhodinových stretnutí (celkom 16 vyučovacích hodín) v odpoludňajších hodinách v priestoroch SPŠE (v prípade nepriaznivej pandemickej situácie možnosť realizovať niektoré kurzy aj online) pod dozorom lektorov SPŠE v období október 2021 až jún 2022.

 

Ponúkané kurzy:

 

1. Programovanie

Tvorba grafických programov a hier v prostredí Scratch2 pre začiatočníkov v programovaní a tých, ktorí sa radi hrajú a tvoria nové veci.

 

2.Elektronika

Oboznámenie žiakov so základnými elektronickými súčiastkami a ich využitím v jednoduchých elektronických obvodov.

 

3. LEGOroboty

Naprogramovanie vlastného robota zo stavebnice LEGO EV3, Je to jednoduché!

 

4. 3D tlač

Oboznámenie sa s princípom 3D tlače, návrh a tlač vlastného 3D objektu.

 

Ak chcete vedieť viac o obsahu kurzov, o tom, čo je pre žiakov pripravené, ako to bude prebiehať, ako sa zaregistrovať alebo koho kontaktovať v prípade otázok, určite navštívte stránku www.juniorakademia.spse-po.sk.

Ing. Martin Broda, PhD.

Európsky deň jazykov

Ako už býva zvykom, tak aj tento rok sa 27. 9. 2021 na našej škole konal Európsky deň jazykov, ktorý mali na starosti vyučujúci anglického jazyka. Cieľom dňa je podnecovať študentov k tomu, aby sa učili cudzie jazyky v školách, ale aj mimo nich, pretože práve poznanie cudzieho jazyka je kľúčom k poznaniu danej kultúry. Týmto zákonite posúvame aj hranice svojho vlastného sveta. Ako hovorí rakúsky filozof Ludwig Wittgenstein: „Hranice môjho jazyka sú hranicami môjho sveta.“

 

V priebehu dňa pripravili vyučujúci anglického jazyka rôzne zaujímavé aktivity zamerané na cudzie jazyky. Hneď pri vstupe do budovy nás ráno vítal plagát s farebnými pozdravmi v niekoľkých jazykoch, ktorý informoval študentov o tomto výnimočnom a významnom dni. Vo vstupnej hale mohli študenti sledovať na televíznej obrazovke vysielanie CNN. Európsky deň jazykov priniesol žiakom príjemné oživenie vyučovania a určite si jeho význam pripomenieme aj budúci rok.

Mgr. Martina Gogová, PhD.

Účelové cvičenie č. 3

Dňa 16. 9. 2021 sa na Borkúte uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov 2. ročníka. Žiaci sa postupne vystriedali na jednotlivých stanovištiach, kde na nich čakali nové vedomosti a zručnosti. Zdravotná príprava bola zameraná na prvú pomoc a znehybnenie končatín pri zlomeninách. Orientáciu v teréne a prácu s mapou im ponúklo stanovište topografie. Medzi tie technickejšie disciplíny patrila streľba zo vzduchovky a hod granátom na cieľ. Najväčšia zábava bola pri slackline, kde sa žiaci v krkolomných polohách snažili zdolať napnuté lano. Veľmi zaujímavou aktivitou bolo aj viazanie základných uzlov. Chlapci aj dievčatá sa tak trochu zahrali na skautov a osvojili si techniku viazania uzlov ako napr. líščia slučka, osmičkový uzol, či ambulančný uzol. Okrem nadobudnutých vedomostí a zručností si žiaci utužili  vzťahy v triedach aj rovesníckych skupinách a prežili pekný deň v prírode.

Mgr. Tomáš Bosák

Volejbalový turnaj O pohár riaditeľky SPŠE

V tomto školskom roku sa uskutočnil jubilejný XXV. ročník volejbalového turnaja „O pohár riaditeľky SPŠE“, na ktorom sa zúčastnili družstvá SPŠE Prešov, SOŠ technickej Prešov a SSOŠ Mladosť. Víťazný pohár si odnieslo domáce družstvo, ale zvíťazili všetci, ktorí prišli a takouto skvelou aktivitou si spríjemnili piatkové popoludnie.

RNDr. Anna Budišová

Biela pastelka na SPŠE

Organizátorom verejnej zbierky Biela pastelka je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Poslaním združenia je poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje klientom bezplatne vo všetkých krajoch Slovenska. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bola založená 7. apríla 1990.

 

Tak ako po iné roky, tak aj tento sa vo vestibule SPŠE objavili biele tričká. Ponúkali často uponáhľaným sa žiakom očné testy a možnosť prispieť na dobrú vec. Tento deň poukazuje, okrem  ľudí s poruchou zraku, aj na uponáhľanosť dnešného sveta tým, ako veľmi takýmto dobročinným akciám venujeme pozornosť. Vieme sa aspoň párkrát do roka chvíľku zastaviť a vytrhnúť sa z každodenného stereotypu? Na tri minúty sa povenovať danej problematike spoločnosti. Alebo prejdeme so zrýchleným krokom a sklopenými očami okolo a povieme si: „Veď to bude aj nabudúce.“ Veľakrát nemusíme ani prispievať ohromné sumy, ktoré by nás zruinovali. Často stačí nachvíľu sa zastaviť, prejaviť záujem, a tým podporiť nielen Bielu pastelku, ale aj iné dobročinné akcie v uliciach.

Martin Modranský, II.C

KOŽAZ

V úvode školského roka absolvovali žiaci III. ročníka Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ). V termíne 7. 9. 2021 – 9. 9. 2021 žiaci absolvovali turistický výstup Suchá Belá v Slovenskom raji. Druhou aktivitou bolo zdravotnícke školenie pracovníkov Červeného kríža a treťou branné preteky v okolí pamätníka Sedliackého povstania na Furči, kde si žiaci overili svoje vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas účelových cvičení. Triedy boli rozdelené do družstiev a navzájom súťažili v technických športoch (streľba zo vzduchovky, slackline, hod granátom a iné), zdravotníckej príprave a topografii.

 

V prvý deň branných pretekov boli najlepší chlapci z III.C Baluďanský, Urda, Kováč, Šafranko a Szmolka. Druhý deň zvíťazilo družstvo III.B v zložení Čuha, Kožej, Midlár, Maťaš a Gecík. Celková dochádzka počas kurzu bola 83%. Najlepšiu dochádzku takmer 94% mala trieda III.B a III.C. Na druhom mieste sa s takmer 91% dochádzkou umiestnili triedy III.F. Naopak najhoršiu dochádzku mala trieda III.SA a III.SB. Kurz aj v tomto školskom roku splnil svoj účel a zaujal žiakov svojou náplňou.

Mgr. Viktor Mačák

Európsky týždeň športu

V rámci Európskeho týždňa športu sa naša škola rozhodla usporiadať nominačné preteky na cezpoľný beh. Do širšej nominácie sa dostalo trinásť najlepších žiakov školy, z ktorých vzišli traja najlepší, ktorí nás budú reprezentovať na spomínanom podujatí. Na 3300 metrovej trati si najlepšie počínal Filip Gurčík z III.A pred Stanislavom Pavlenkom z II.F a Šimonom Onderíkom z I.A. Chlapcom blahoželáme a budeme im držať palce na okresnom kole.

Mgr. Štefan Dankovič

Večerný beh Prešovom – 61. ročník

Dňa 25. 9. 2021 sa uskutočnil  61. ročník Večerného behu Prešovom. Aj tento rok sa pretekov mohol zúčastniť každý, bez rozdielu veku. Súťažilo sa v disciplínach: beh, Nordic Walking a preteky na kolieskových korčuliach. Možnosť zašportovať si sme dali aj našim žiakom. Nakoniec našu školu reprezentovali štyria žiaci: Reneé Anita Bebková II.F, Nikolas Kraus I.B, Oliver Ondria II.SB a Filip Gurčík III.A.

Bolo to malé družstvo, ale veľmi úspešné. Nikolas Kraus v kategórii starších žiakov obsadil druhé miesto, Oliver Ondria ako dorastenec svoj pretek vyhral a Reneé Anita Bebková v kategórii dorasteniek dobehla na treťom mieste. Filip Gurčík, ako najmladší v kategórii mužov, v silnej konkurencii, dobehol do cieľa 7300m dlhej trate v polovici štartového poľa na 9. mieste. Celému nášmu družstvu blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy aj v oblasti športu.

Mgr. Vladimír Hudáček

Napísali o nás

SPONZORI