2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Historický úspech na krajskej prehliadke SOČ

Aj v tomto školskom roku sa žiaci SPŠ elektrotechnickej v Prešove zúčastnili krajskej prehliadky SOČ. Prehliadka prebehla dištančnou formou prostredníctvom MS Teams dňa 26. 3. 2021. Do prehliadky postúpilo deväť prác v šiestich súťažných kategóriách. Nikto neveril v zrod prekvapenia na poli krajskej prehliadky SOČ, napriek tomu sa tento ročník zapísal hrubým písmom do života našej školy. Po zverejnení výsledkovej listiny 29. 3. 2021 tabuľky neúprosne rozhodli o štyroch prvých miestach a dvoch druhých miestach, čo predstavuje 70% úspešnosť postupujúcich prác do celoštátnej prehliadky SOČ. SPŠ elektrotechnická dominovala v kategóriách: Informatika; Elektronika, hardvér a mechatronika; Tvorba učebných a didaktických pomôcok, Ekonomika a riadenie, a v neposlednom rade Matematika, fyzika. SPŠ elektrotechnická teda patrí medzi najúspešnejšie školy v rámci kraja z pohľadu získaných medailových umiestnení.

 

 

V krátkosti predstavíme najúspešnejšie práce z krajskej prehliadky SOČ, ktoré šíria dobre meno školy.

 

Na prvom mieste sa v kategórií Tvorba učebných a didaktických pomôcok umiestnila Daniela Chovancová (IV.F) s prácou Edukačná platforma – keepCode“. Túto platformu sa Daniela rozhodla vytvoriť na základe toho, že sa už tri roky venuje lektorovaniu a organizácii rôznych vzdelávacích podujatí. Platforma keepCode je šikovnou pomôckou na týchto akciách a zároveň je bezplatne dostupná širokej verejnosti.

 

Obsahom platformy sú vzdelávacie kurzy s teoretickými časťami, praktickými ukážkami, úlohami, materiálmi na stiahnutie a testom s možnosťou získania certifikátu. Prostredníctvom Online editora kódu si žiaci môžu jednoducho napísať svoj prvý kód a plniť úlohy v HTML, CSS a JS. Nástroj je určený aj pre učiteľov a slúži na jednoduché pridávanie kurzov, testov a kvízov či iných organizačných súčastí pre zabezpečenie priebehu workshopov a hackathonu. Platforma je rozšírená aj o progresívnu mobilnú aplikáciu, ktorá hravým spôsobom v podobe kvízov testuje a rozširuje vedomosti žiakov. Platforma získala vyše 750 používateľov, s priemerným hodnotením 4,56 z 5. O úspechu práce svedčia aj mnohé pozitívne hodnotenia od žiakov, ale aj iných autorov.

 

Daniela vypracovala aj grantový projekt pod záštitou Nadácie SPŠE Prešov v rámci iniciatívy MEET AND CODE. Platforma keepCode bola týmto spôsobom aj finančne zabezpečená, čo umožnilo oceniť súťažiacich na hackathone hodnotnými výhrami.


Platforma je určená pre všetkých, ktorí si chcú vytvoriť svoj „vlastný vesmír“ v podobe vlastnej hry, blogu, stránky a ďalšieho digitálneho obsahu. Zámerom tejto práce je vzbudiť záujem detí a mládeže o zmysluplné využitie informačných technológií na tvorivú činnosť.
https://keepcode.boostello.sk/

 

 

V kategórii Informatika sa na druhom mieste umiestnila práca Miriam Stanekovej (IV.F) a Ondreja Brendzu (IV.SA) pod názvom Tvorba webovej aplikácie CANZA“. Cieľom tejto práce bolo vytvoriť webovú aplikáciu s výnimočným dizajnom, ktorá poskytuje takmer všetky potrebné informácie v oblasti tréningu s vlastnou váhou a činkami. Práca sa venuje aj strave a životospráve. Výhodou je podstránka (blog), na ktorej sú zverejnené zaujímavé príspevky o cvičení a strave. Používateľ by po návšteve webu mal získať potrebné informácie tak,  aby sa dostal v cvičení a strave na pokročilý level, bez ohľadu na to, či má alebo nemá skúsenosti v danej oblasti. Pri vývoji webovej aplikácie boli použité moderné programovacie techniky jazyka JavaScript s podporou technológií na vývoj webových stránok (HTML, JavaScript, CSS) a technológií na tvorbu designu (Adobe XD).

 

 

V kategórii Ekonomika a riadenie sa na prvom mieste umiestnil žiak Richard Klimko (IV.F) s prácou Faktory ovplyvňujúce ekonomické rozhodnutia“. Práca je zameraná na analýzu makroekonomických ukazovateľov používaných pri hodnotení výkonnosti národného hospodárstva. Analýzou jednotlivých ukazovateľov Richard zisťoval dlhodobý a krátkodobý vývoj hospodárstva SR, meral vplyv pandémie koronavírusu na našu krajinu a okolité štáty, snažil sa pozorovať jeho rozdiely a zistiť príčinu týchto rozdielov. Na záver sa Richard snažil nájsť jednotlivé návrhy na zlepšenie hospodárskeho vývoja, ktoré zatriedil podľa časového rozsahu a oblasti pôsobenia do jednotlivých skupín. Práca bola napísaná s cieľom opísať makroekonomickú problematiku jednoduchým spôsobom tak, aby bola zrozumiteľná pre všetkých. Využitie tejto práce je široké a vhodné aj ako študijný materiál či prostriedok na informovanie verejnosti. Samozrejme, slúži aj na upozornenie problémov v našej spoločnosti.

 

 

Ďalším úspešným riešiteľom na krajskej prehliadke SOČ je Andrej Tadeáš Bača (IV.C) ktorý v kategórií Elektronika, hardvér a mechatronika obsadil prvé miesto s prácou Digitálne riadený oddeľovací transformátor“. Andrej sa pri tvorbe svojho zariadenia venoval teoretickému a praktickému návrhu digitálne riadeného regulovateľného zdroja striedavého napätia od 0 do 250V s maximálnym výkonom 2500VA. Zdroj pozostáva z výkonného toroidného transformátora a z dosiek regulácie, merania a procesora. Meranie je zabezpečené izolovaným 16 bitovým IO vyvinutým na meranie U,I,cos FI,P v presnosti 0.1%. Ovládanie je zabezpečené klávesnicou a enkóderom a všetky potrebné údaje sú zobrazené na LCD. Zdroj je digitálne riadený, je možné ho ovládať na diaľku cez USB prípadne RS232.

 

 

Pri návrhu Andrej použil vedomosti získané samoštúdiom ako rádioamatér, doplnené o vedomosti získané v školských laviciach. Samotná práca má charakter náročného technického projektu – vznikol za účelom využitia zariadenia v technickej, laboratórnej a servisnej praxi pre napájanie elektrických zariadení. Na návrh profesionálnych dosiek plošných spojov využil program „Eagle“ a pre samotné naprogramovanie mikroprocesora ATMEL sam3x8e bolo použité prostredie Arduina IDE. Touto prácou Andrej demonštroval dôležitosť prepojenia programovania s elektronikou, ktorá sa už v dnešnej dobe bez správneho softvéru nepohne.

 

 

Milión papierov. Hrubá kartotéka. Neprehľadný diár. Neúnosné množstvo faktúr a žiaden vizuálny zubný kríž, prostredníctvom ktorého by som pacientovi ukázal, za čo vlastne zaplatil. Vety, ktoré sprevádzajú zubných lekárov už veľmi dlho, no tým je už nadobro koniec. Práve s touto unikátnou prácou pod názvom Dentify - moderná zubná ambulancia sa predstavili žiaci Patrik Mosorják, Matúš Rastislav Kuzma a Jakub Bednár (všetci IV.SA) na krajskej prehliadke SOČ. Jej prínos do stomatologickej praxe ocenila komisia prvým miestom v kategórií Informatika.

 

Cieľom tejto práce bolo vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá pomôže tieto problémy vyriešiť ľavou-zadnou a dovolí zubným lekárom, ich asistentom, ale aj veľkým zubným klinikám prinavrátiť pozornosť späť k pacientom. Veselý pacient s úsmevom na tvári, ktorý svoj zubný kríž uvidí kedykoľvek a kdekoľvek, ale aj šťastný lekár, ktorý získa prehľadnú kartotéku, prepracovaný zubný kríž, rýchle vyhľadávanie, objednávkový systém plný rôznych šikovných riešení a dokonca bude mať aj prehľad nad celou svojou ambulanciou? To znie fajn, to je predsa Dentify.

 

 

Unikátnym úspechom je druhé miesto v kategórií Matematika, fyzika, ktorý dosiahol René Dávid Lesník (IV.SA) s prácou Kalkulačka obsahov a objemov telies“.

Cieľom jeho práce bolo vytvoriť funkčnú počítačovú aplikáciu pre žiakov a učiteľov, ktorú využijú pri výučbe matematiky. Používatelia tejto aplikácie môžu vypočítať hodnoty telies, ktoré sa vyučujú na hodinách matematiky na základných, stredných školách a gymnáziách. Užívatelia si môžu vybrať z rôznych druhov tvarov. Po zvolení tvaru sa im vybraný tvar zobrazí na ľavej strane a podľa toho sa im prispôsobí aj kalkulačka s jej premennými na pravej strane aplikácie. Aplikácia vie automaticky vypočítať vzájomne závislé premenné a celé teleso sa vie vypočítať aj z iných ako základných parametrov.

 

 

Súťažiaci z prvého a druhého miesta postúpili na celoštátnu súťažnú prehliadku SOČ 2021, ktorá sa uskutoční dištančne 27. – 30. apríla 2021. Organizátormi súťaže sú Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša a Krajské centrum voľného času v Trenčíne.

Všetkým zúčastneným žiakom, ktorí reprezentovali našu školu na krajskej prehliadke SOČ, ďakujem za ich účasť, snahu a čas strávený na tejto prehliadke. Poďakovanie patrí aj OHK zo školskej prehliadky SOČ, ktoré svojím odborným a konštruktívnym pohľadom vybrali práce, ktoré sa zaslúžili o tento historický úspech. Zároveň chcem do celoštátnej prehliadky SOČ zaželať všetkým postupujúcim veľa úspechov pri obhajobe svojich projektov.

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKEJ PREHLIADKY SOČ 2021 ZA SPŠE PREŠOV

 

Odbor č.

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1

4.

Lukáš Brilla

IV.SB

Beachclub System

 

2

2.

René Dávid Lesník

IV.SA

Kalkulačka obsahov a objemov telies

postup na celoštátnu prehliadku SOČ 

 

 

11

1.

Patrik Mosorják

Matúš Rastislav Kuzma

Jakub Bednár

IV.SA

Dentify - moderná zubná ambulancia

postup na celoštátnu prehliadku SOČ

 

2.

Ondrej Brendza

Miriam Staneková

IV.SA

IV.F

Tvorba webovej aplikácie CANZA

postup na celoštátnu prehliadku SOČ

12

1.

Andrej Tadeáš Bača

IV.C

Digitálne riadený oddeľovací transformátor

postup na celoštátnu prehliadku SOČ

4.

Filip Ondrej

II.C

Elektronická hra - piškvorky

 

14

1.

Daniela Chovancová

IV.F

Edukačná platforma - keepCode

postup na celoštátnu prehliadku SOČ

4.

Dávid Bunca

IV.SB

CiscoScriptMaker

 

15

1.

Richard Klimko

IV.F

Faktory ovplyvňujúce ekonomické rozhodnutia

postup na celoštátnu prehliadku SOČ

 

Ing. Ondrej Kontura

Žiaci SPŠE víťazmi na celoslovenskej súťaži SYGA 2021

Súťaž Siemens Young Generation Award (SYGA), ktorú každoročne organizuje spoločnosť Siemens, je určená pre študentov stredných škôl. Úlohou súťažiacich je využiť PLC a ďalšie produkty spoločnosti Siemens pri riadení technologických procesov. Dňa 14. 4. 2021 sa konalo finále 18. ročníka súťaže do ktorého postúpilo 5 najlepších prác z celého Slovenska. Z dôvodu pandemickej situácie spojenej s ochorením COVID-19 sa finále súťaže konalo prostredníctvom videohovoru.

 

SPŠE Prešov reprezentovali žiaci IV.C triedy – Adam Sivuľka a Tomáš Sikora. Základom ich práce bol model linky na výrobu opaskov, ktorý minulý rok skonštruoval v rámci ročníkového projektu študent Patrik Brindza. Linka bola navrhnutá na výrobu kožených opaskov. Do polotovaru - koženého pásu, ktorý bol počas opracovania zvlhčený, sa otláčali rôzne vzory, automaticky sa razili diery a z pásu sa rezali opasky zadanej dĺžky. Model linky prevzali tento rok študenti Adam a Tomáš, prerobili ho a vylepšili podľa svojich predstáv. Linku upravili na výrobu opaskov z gumeného polotovaru vo forme pásu, vzhľadom na cenovú dostupnosť materiálu.

 

 

Model obohatili o optické snímače, ktoré zlepšili detekciu pásu v jednotlivých častiach linky. Snímače žiaci využili aj na zisťovanie zostatku polotovaru. Na prenos signálov medzi snímačmi, pohonmi a PLC využili decentralizovaný periférny systém ET200, ktorý s PLC komunikuje po zbernici Profibus. Linka na opasky prijíma objednávky od zákazníkov prostredníctvom webstránky, prostredníctvom ktorej si zákazník zadefinuje parametre opasku. Na základe objednávky operátor nastaví na HMI obrazovke linky vstupné údaje a odštartuje proces výroby. V prípade, že opasok so zadanými parametrami nie je možné vyrobiť, linka o tejto skutočnosti operátora upozorní. Okrem nesprávnych vstupných dát deteguje riadiaci systém rôzne poruchové stavy, ktoré hlási operátorovi. V prípade poruchy môže operátor zmeniť režim práce linky z automatického režimu na manuálny, a tak individuálne riadiť určité pohony. Na konci výrobného procesu sa opasok premeriava a podľa splnenia výrobnej tolerancie sa eviduje počet správne alebo nesprávne vyrobených kusov. Štatistické údaje za rôzne časové obdobia sa ukladajú do databázy a vo forme grafov ich je možné zobraziť na webovej stránke. Jedným z najzaujímavejších prvkov práce je hra, ktorú môže operátor hrať na HMI obrazovke linky počas toho ako čaká na ukončenie výroby opaskov. Keďže sa každý operátor pred spustením linky prihlasuje k linke cez svoje prihlasovacie údaje, je možné viesť nielen štatistiky počtov vyrobených kusov jednotlivých operátorov, ale takisto môžu operátori pri hraní hry medzi sebou súťažiť v počte nazbieraných bodov.

 

 

Vzhľadom na dlhodobo nepriaznivú pandemickú situáciu, znemožnenie stretávania sa a prácu v škole, boli naši súťažiaci v značnej miere odkázaní na svoje možnosti a vybavenie. Aj napriek sťaženým podmienkam sa im podarilo prácu dokončiť na vysokej odbornej úrovni. Prezentácia práce online formou bola pre súťažiacich ďalšou veľkou výzvou. Aby študenti čo najlepšie odprezentovali svoju prácu, aj s názornými ukážkami v rôznych pohľadoch a detailoch, využívali viacero súbežných kamier a mikrofóny. Museli si k tomu zabezpečiť potrebné technické vybavenie, softvér a všetko správne nastaviť. Našťastie, technika počas online prenosu nezlyhala a podarilo sa im svoju linku na opasky úspešne predviesť, za čo boli odmenení zaslúženým prvým miestom.

 

Video s predvedením súťažnej práce si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze:

 

https://www.youtube.com/watch?v=wmDoane8vX0

Ing. Jozef Macej, koordinátor súťaže SYGA

Postup medzi top 9 tímov Challenger Urban: Creative

Challenger Urban:Creative je intenzívny akceleračný program pre tímy alebo mladé firmy, ktoré rozvíjajú inovatívny produkt alebo službu. Program pomôže mladým firmám, obciam či  rôznym organizáciám využiť svoj potenciál, poskytnúť šancu nadviazať spoluprácu a získať podnikateľské vzdelanie.

 

Pre vybrané tímy sú v rámci programu zabezpečené meetingy a workshopy s medzinárodnými expertmi z oblastí práva, financií, predaja a prezentačných zručností, budovania produktu či UX.

 

SPŠE v Prešove sa ako jediná škola zapojila do tohto programu. Maturantka Daniela Chovancová vytvorila 3-členný tím v zložení Adrián Chovanec (I.F), Daniela Chovancová (IV.F) a Samuel Farkaš (absolvent SPŠE) s projektom wellnesso, ktorý sa spomedzi 60 prihlásených tímov dostal medzi TOP 15 tímov z celého Slovenska.

 

 

Webový portál a mobilná aplikácia Wellnesso má za cieľ podporiť podnikateľov v oblasti poskytovania služieb spojených  s relaxom, zdravým životným štýlom a skrášlením. Zjednodušením procesu vyhľadania a objednania týchto služieb zlepšuje dostupnosť pre obyvateľov zapojených miest, zároveň ovplyvňuje aj turizmus.

 

Dňa 23.4. sa uskutočnil ďalší výber tímov pred mentormi a hodnotiacimi komisiami. Z 15 tímov postúpilo do užšieho výberu 9. Medzi nimi aj tím SPŠE Prešov a taktiež aj tím 21GAMES, ktorého členom je Marek Harvan (žiak I.F).

 

Nášmu tímu k dosiahnutému úspechu srdečne gratulujeme.

 

Ing. Gabriela Mitrová

Aktivity tried

Olympiáda Podnikový hospodár, školské kolo

 

Dňa 30. 3. 2021, utorok, v čase od 09:00 – 12:00 h sa 4 žiaci/maturanti SPŠE Prešov (Richard Klimko, IV. F, Daniela Chovancová, IV. F, Oliver Omachel, IV. F a Šimon Mariňák, IV. C) zúčastnili on-line školského kola Olympiády podnikový hospodár.

 

Cieľom súťaže je popularizácia ekonómie ako vedného a študijného odboru a podpora celospoločenských snáh o zvyšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí.

Predmetom súťaže je testovanie znalosti žiakov v rámci celého územia Slovenskej republiky z oblastí:

 

  • ekonómie,
  • podnikovej ekonomiky,
  • Európskej únie,
  • náuky o spoločnosti,
  • finančnej gramotnosti.

 

Výsledková listina školského kola pre našu školu je nasledovná:

 

1. Richard

KLIMKO

Prešov

SPŠ Elektrotechnická

2. Oliver

OMACHEL

Prešov

SPŠ Elektrotechnická

3. Daniela

CHOVANCOVÁ

Prešov

SPŠ Elektrotechnická

 

Všetci účastníci celoslovenského kola súťaže budú v prípade záujmu prijatí na 1. stupeň štúdia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach BEZ POVINNOSTI VYKONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK a budú ohodnotení zaujímavými cenami.

 

Informácie o priebehu a konaní celoslovenského kola súťaže budú koordinátorovi školy zaslané organizátorom v priebehu niekoľkých dní.

 

Postupujúcim srdečne blahoželáme!

 

Ing. Jozef Lukáč, PhD.                                                             

koordinátor Olympiády podnikový hospodár     

                      

Ing. Slavomíra Stašková, PhD.

prodekanka pre rozvoj fakulty, projekty a styk s verejnosťou

Ing. Vladimíra Pastirová, koordinátor Olympiády Podnikový hospodár na SPŠE

WEBINÁR – FINANČNÁ BANKOVÁ GRAMOTNOSŤ

 

Dňa 16. 4. 2021, piatok, v čase od 8:00 – 12:25 h sa žiaci/maturanti tried IV.A, B, C, F, SA a SB SPŠE zúčastnili on-line Webinára – Finančná banková gramotnosť, ktorú organizovala PK ITM v spolupráci s VÚB, a. s., pod vedením Mgr. Andrei Čusovej.

 

Webinára sa zúčastnili žiaci jednotlivých tried v rámci predmetu EKO v daný deň podľa rozvrhu v dištančnom vzdelávaní, po prihlásení sa na link Webinára cez Edupage. Webinár bol realizovaný v prostredí Teams.

 

 

Webinár sa vďaka pani Mgr. Čusovej veľmi profesionálne zameral a pútavým vysvetľovaním so vzorovými príkladmi z praxe objasnil témy: finančná gramotnosť v oblasti bankového sektoru, základné informácie bankových pojmov, základné informácie jednotlivých typov úverov, ich výhody a nevýhody, porovnanie bankových a nebankových subjektov, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením, ako ich zvládnuť, kreditné karty, debet, študentské pôžičky, úrokové sadzby, vymáhanie dlhov, informácie pre bežného klienta alebo „nič nie je zadarmo“.

 

Žiakov daný Webinár zaujal a veľmi sa im páčil. Prostredníctvom „zdvihnutia ruky“ alebo cez Chat mali možnosť opýtať sa na otázky, ktoré ich zaujímali. Za ochotu, spoluprácu a celkové úspešné prezentovanie danej problematiky ďakujeme.

Ing. Vladimíra Pastirová

Junior Internet

Finále celoštátnej súťaže JUNIORINTERNET sa uskutočnilo on-line formou v dňoch 23. a 24. 4. 2021. Do súťaže sa prihlásilo 330 žiakov s 261 projektmi. Do finále vybrala hodnotiaca komisia 75 žiakov (60 chlapcov a 15 dievčat), ktorí jednotlivo alebo v tímoch prezentovali 61 projektov. Súťažili v kategóriách Junior App, programovanie aplikácií, digitálna grafika a dizajn, písanie textov a blogov a tvorba edukačných webov. Súťaž obohatili aj rôzne workshopy, diskusie a prezentácie. V tomto školskom roku naši žiaci opäť víťazili.

 

  • V kategórii Junior Learn získala 2. miesto: keepCode – edukačná platforma pre IT vzdelávanie, autorka: Chovancová Daniela
  •  

Digitálnou platformou keepCode som sa upriamila na edukáciu detí a mládeže v oblasti používania IT. Slúži na zabezpečenie organizácie workshopov a hackathonov, ponúka kurzy v modernom a kreatívnom prevedení s prispôsobením pre učiteľov a implementovaným on-line editorom kódu. Portál je navrhnutý v dizajne "vytvorenia vlastného vesmíru" a zároveň je rozšírený aj o mobilnú aplikáciu, prostredníctvom ktorej si môžu učitelia dané vedomosti hravo otestovať prostredníctvom kvízov.

 

  • V kategórii Junior App získali 1. miesto: Dentify – aplikácia pre zubných lekárov, autori: Mosorják Patrik + Kuzma Matúš Rastislav + Bednár Jakub.

 

Skúsený autorský tím sa stal aj celkovým víťazom súťaže.

 

Cieľom webovej aplikácie bolo dovoliť zubným lekárom, ich asistentom, ale aj veľkým zubným klinikám prinavrátiť pozornosť späť k pacientom. „Milión papierov, hrubá kartotéka, neprehľadný diár. Neúnosné množstvo faktúr a žiaden vizuálny zubný kríž, prostredníctvom ktorého by sme ukázali pacientovi, za čo vlastne zaplatil," opísali dôvod vzniku aplikácie autori projektu.

Žiakov sme poprosili o ich poznatky, názory a postrehy z tejto zaujímavej a náročnej súťaže.

 

DANIELA: Junior Internet je pre mňa najzaujímavejšou súťažou s IT zameraním na Slovensku, pretože odhaľuje množstvo talentov už aj zo základných škôl. Každému odporúčam sa tejto súťaže zúčastniť, získať spätnú väzbu, inšpirovať sa inými projektmi, ale aj zažiť super prednášky od úspešných osobností v tomto sektore. 

 

PATRIK: Tak ako každý rok, aj v roku 2021, sa uskutočnila súťaž s názvom Junior Internet, ktorá však bola tento rok niečím výnimočná. Okrem toho, že v tejto súťaži sme mali možnosť zapojiť sa až do piatich kategórií, bola táto súťaž ako aj minulý rok on-line. Bez váhania sme sa zapojili do súťažnej kategórie WEB a popravde sme neočakávali víťazstvo, aj keď sme si dali na našom projekte záležať a pracovali sme na ňom dlhé mesiace.

 

Všetko sa to začalo testovaním pripojenia, skúškou kamery, mikrofónu, no tá správna zábava prišla vtedy, keď bolo jasné, že onedlho ideme prezentovať. Tri minúty a tridsať sekúnd bol čas, za ktorý sme museli predstaviť náš projekt a poviem vám, že rozprávať 15 minút pred plným publikom nám nikdy nerobilo problém, ale nájsť správne slová, nastaviť správne tempo a nestratiť zbytočne ani jednu sekundu, bola vážne výzva. Pri každej jednej čiarke, nádychu či smiechu ubiehali drahocenné sekundy a nikdy by som nepovedal, že je také ťažké nájsť správne slová na to, aby ste za tri minúty vystihli celú podstatu projektu. Okrem týchto troch minút sme boli následne podrobení vlne otázok, pretože aj samotná komisia pochopila, že sme nestihli ukázať, čo všetko Dentify dokáže.

 

Deň radosti a smiechu nastal v sobotu, kedy sme si spočiatku vypočuli texty, ktoré sa hodnotili v kategórii Junior Text a poobede sme sa dozvedeli, že okrem prvého miesta v kategórii WEB nám bola udelená cena absolútneho víťaza Junior Internet.

 

Na záver by sme radi poďakovali pánovi zástupcovi Brodovi za neustálu pomoc a pani profesorke Mitrovej, ktorá nám dala informácie o tejto súťaži.

 

“Víťazstvo je eufória, ktorá dáva človeku pocit, že je neporaziteľný.” - a aj preto si treba uvedomiť, že je nutné na sebe stále pracovať.

 

Gratulujeme a tešíme sa spolu s nimi z ich dosiahnutých úspechov.

Ing. Gabriela Mitrová, koordinátor Amavetu

Máme víťaza krajského kola Matematickej olympiády - kategória B

Matematická olympiáda je súťaž žiakov základných a stredných škôl, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou komisiou Matematickej olympiády. Žiaci prvého ročníka súťažia v kategórii C, žiaci druhého ročníka v kategórii B, žiaci tretieho a štvrtého ročníka v kategórii A.

 

30. 3. 2021 sa konalo krajské kolo MO kategórií C a B, pričom naša škola mala zastúpenie v kategórii B.

 

Víťazom 70. ročníka sa stal žiak I. SA triedy Samuel Vargovčík, ktorý zvíťazil s veľkým náskokom pred svojimi súpermi - prevažne žiakmi druhého ročníka gymnázií.

 

Blahoželáme k tomuto výraznému úspechu.

RNDr. Anna Budišová

Vyhodnotenie súťaže SOČ - krátky fotoreport

Prinášame vám krátky fotoreport z vyhodnotenia krajskej prehliadky SOČ, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. 4. 2021 v priestoroch SPŠE Prešov.

 

Mgr. Lukáš Zgola, Ing. Ondrej Kontura

3 – dňové on-line medzinárodné školenie zamerané na profesionálny rozvoj pedagógov v Bruseli

 

Zmena podoby a príťažlivosti IVET prostredníctvom mediálnej gramotnosti

 

V dňoch 24 – 26. marca 2021 v poobedňajších hodinách sa Ing. Vladimíra Pastirová zúčastnila spolu s ďalšími 3 pedagógmi zo SR v rámci profesionálneho rozvoja pedagógov na medzinárodnom eTwinningovom školení na tému Reshaping IVET image and attractiveness through Media Literacy on-line v belgickom Bruseli, na základe pozvania národnej podpornej organizácie. Školenie sa uskutočnilo v anglickom jazyku a s medzinárodnou účasťou.

 

Zvyšovanie atraktivity odborného vzdelávania a prípravy predstavuje politický cieľ s hlbokým významom. Školenie sa zameriavalo na potreby podporovať vysoko kvalitné konkurenčné odborné vzdelávanie a príprav ako bránu k dlhodobej zamestnanosti. Slúžilo ako nástroj na zvýšenie atraktivity odborného vzdelávania a prípravy jeho inováciou a modernizáciou.

 

Snahou bolo dosiahnuť tieto ciele najmä prostredníctvom nových učebných prostredí, nástrojov a pedagogických prostriedkov so zvláštnym zameraním na digitalizáciu. Takéto možnosti ponúka eTwinning; integrácia OVP do projektov eTwinning. Odborné vzdelávanie bolo atraktívnou ukážkou ako na mediálnu gramotnosť, ako je možné zvýšiť atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy, zmeniť jeho obraz a bojovať nielen s negatívnym vnímaním a mylnými predstavami.

 

Program školenia je uvedený v prílohe.

 

Výsledkom školenia bolo aj získanie medzinárodného certifikátu.

 

Ing. Vladimíra Pastirová

Majstrovská Slovenskej republiky v zrýchlenom on-line šachu

Dňa 17. 4. 2021 prebehli Majstrovstvá Slovenskej republiky v zrýchlenom on-line šachu družstiev žiakov a žiačok SŠ. Hlavným cieľom podujatia bola podpora a rozvoj šachových zručností a počítačovej gramotnosti detí a mládeže prostredníctvom šachu. Hralo sa na šachovom serveri https://lichess.org/, prostredníctvom ktorého si aj vy môžete otestovať svoje zručnosti.

 

Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: K. Kapec (II.SB), P. Leško (II.SB), O. Cuker (II.SA) a A. Chovanec (I.F). Obsadili sme 36. miesto. Za jednotlivcov sa najlepšie umiestnil K. Kapec, ktorý sa umiestnil na 43. mieste. Turnaj sa hral 2 hodiny bez obmedzenia počtu zápasov. Majstrovstiev sa zúčastnilo 70 škôl a 340 študentov. Žiaci získali skúsenosti a objavili nové možnosti v tomto pandemickom období.

Mgr. Tomáš Bosák

Matematický klokan

Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan. Súťaž sa uskutočnila od 19. 4. 2021 do 23 .4. 2021 dnes už tradičnou on-line formou. Netradičné bolo tento rok aj prihlasovanie do súťaže, ktoré pre neprítomnosť študentov v škole prebehlo individuálne. Deviati žiaci SPŠE Prešov neváhali obetovať svoj čas a financie na účasť v tejto súťaži.

 

20. 4. 2021 v kategórii Junior O34 súťažili piati žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Jediný z nich si tradičnú papierovú formu „vychutnal“ Martin Mormák zo IV.B. V kategórii Kadet O12 si v stredu 21. apríla zasúťažili štyria študenti prvého a druhého ročníka.

Výsledky súťaže pre jednotlivé kategórie budú zverejnené 12. 5. 2021 na stránke organizátora súťaže:

www.matematickyklokan.sk.

 

Mgr. Mária Solarová

Súťaž pri príležitosti Dňa Zeme

V modernom poňatí sa jedná o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na vplyv ničenia životného prostredia. Jeho úlohou je rozprúdiť diskusiu o možných riešeniach, ktoré povedú k zabráneniu znečistenia. Dňa 22. 4. 2021 si celý svet pripomína Deň Zeme a jednou z aktivít realizovaných pri tejto príležitosti bola súťaž prác žiakov, ktorí sa do nej zapojili.

 

Súťaž mala názov „O najlepšiu kresbu a fotografiu s ekologickou tematikou.“ Ocenení v kategórii Kresba boli: Bebková Renée Anita z I.F, v kategórii Najlepšia fotografia Lukáš Závada z I.C, Kristína Kostkášová z IV.F a Samuel Zápotocký  z III.SB.

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným.

 

Mgr. Viktor Mačák

English section

Tourism has negative environmental impact on tourist areas

Tourism. Experiencing distant lands and their cultures that before we could only see on television screens or hear from documentary travelogues broadcasted on radio waves during rainy evenings. When the Berlin wall fell people were calling for the possibility of travelling among other things and when I look at our society today, I think they got it. Most of us treat themselves to a holiday by the sea or the mountains at least once a year. Bragging about our latest exploits have become part of usual routine by which many of us are asserting their dominance. But have you ever thought about consequences of your actions, especially those related to the environment, which is one of the most fragile things we know?

 

Tourism. Bringing home souvenirs, themed magnets for our collection on the refrigerator or another type of object that would remind us where we were and what we saw, and for the rest of the year it would just gather dust. And that is just the tip of iceberg. The darker and more dangerous is side that we don’t usually see. Building relaxation resorts in protected areas with endangered animals and felling trees that stood there longer than any of us can imagine. How many of us realize how much burden is it putting on the environment and that it cannot be reversed?

 

Tourism. Going to the places that human foot would never normally step on. What will human presence change in places high in the mountains or deep in the seas where nature has been the ruler until our arrival? Animals dying because they are too scared of humans to get food in the places they went before like it was their kingdom. Rare flowers being stomped on or picked up for pleasure of ignorant people who pollute nature like it was some big junkyard.

 

Tourism is one of the consumer sectors of the economy and with it comes a lot of easily avoidable waste. But people go on vacation to relax and when they have already paid so much money why would they limit themselves? But I think no matter what laws and regulations will country make, it will not help if us, humans have no will to change. Until then we can only pray that the damage dealt to the environment won’t be irreversible.

Petrisko Jaroslav, III.SA

Napísali o nás

 

1. SOČ1

 

2. SOČ2

 

3. SYGA

 

Mgr. Lukáš Zgola

SPONZORI