2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Prípravná návšteva v meste Miláno v rámci projektu Erasmus+ „Be ready for digital skills“

Našej návštevy v Miláne s cieľom prípravy čo najlepších podmienok pre prvú stáž 10 žiakov sa zúčastnili Ing. Iveta Marcinčinová, riaditeľka školy, za odborné predmety, Ing. Peter Vargovčík a koordinátorka projektu, Ing. Marta Kollárová, PhD.

 

Dvojdňová návšteva splnila naše očakávanie. Hlavným cieľom bolo správne vybrať pracoviská a dohodnúť pracovné podmienky odbornej praxe. Nakoľko pandémia COVID-19 poznačila mnohé firmy, tak sa v dôsledku niektorých zmien bolo potrebné správne orientovať a zabezpečiť pre študijný odbor elektrotechnika tie najvhodnejšie aktuálne podmienky a bezpečnosť prostredia, či nasmerovať našu spoluprácu perspektívne aj na ďalšie obdobie tak, aby dosiahnuté výsledky skutočne preukazovali nadobudnutie nových digitálnych kompetencií pre žiakov našej školy. Zároveň, žiaci mali možnosť oboznámiť sa s modernými technológiami a riešeniami pre praktické úlohy.

 

 

 

 

Pozreli sme možnosti ubytovania v podmienkach hostela, kde zvyčajne je možnosť aj dobrej komunikácie v medzinárodnom študentskom prostredí, či formu stravovania sa už bez maminej dobrej kuchyne. Preverili sme si aj malý kultúrny program, ktorý v rámci stáže budú mať možnosť zažiť žiaci v rámci kultúrneho poznávania talianskeho mesta Miláno, ktoré je typicky poznačené Leonardom da Vincim. Nakoniec sme vhodne pre žiakov skombinovali aj dodatočnú možnosť, ktorú má len máloktorý futbalový fanúšik, a to pozrieť si naživo San Siro a objavovať zákulisia štadiónu po stopách naozajstných futbalových šampiónov až po úžasný vstup do šatní, či na ihrisko San Siro v Miláne, a tak sme presvedčení, že stáž v tejto slnečnej južnej a zároveň priemyselnej časti Talianska sa môže začať realizovať už tento mesiac a viac poznatkov už budú môcť najbližšie prezentovať samotní žiaci ako účastníci odbornej stáže v Miláne.

 

 

 

Sme presvedčení, že stáž v tejto slnečnej južnej a zároveň priemyselnej časti Talianska sa môže začať realizovať už tento mesiac. Viac poznatkov už budú môcť najbližšie prezentovať samotní žiaci ako účastníci odbornej stáže v Miláne.

Ing. Marta Kollarová, PhD., koordinátorka projektu

Zmluva o spolupráci s E.I.C.

Ing. Iveta Marcinčinová, riaditeľka školy, Ing. Bohuslav Fendrych a Ing. Vladimír Drosc, konatelia E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. podpísali Zmluvu o spolupráci.

 

E.I.C. je Inšpekčný orgán typu A, certifikačný orgán pre osoby a certifikačný orgán pre výrobky.

 

Cieľom spolupráce je podpora vzdelávacieho procesu v škole, návrh a realizácia spoločných projektov, koordinácia informačných marketingových opatrení a zabezpečenie dorastu pre potreby E.I.C..

 

E.I.C. poskytne grant pre certifikáciu elektrotechnikov žiakom školy študijného odboru elektrotechnika v oblasti elektroenergetika, ktorý obsahuje vzdelávanie v rozsahu cca 8 hod., overenie vedomostí v rozsahu E1,A a vydanie certifikátu.

 

 

Ing. Juraj Budiš

Vyhodnotenie školského kola SOČ

Aj v tomto školskom roku bola organizovaná súťaž SOČ (stredoškolská odborná činnosť), počas ktorej sa mohli žiaci pochváliť výsledkami svojej niekoľkohodinovej práce.

V tomto školskom roku sa mohli žiaci zapojiť do 17 rôznych súťažných odborov. Túto možnosť využilo 21 žiakov, ktorí prihlásili do súťaže 13 prác.

 

Žiaci sa umiestnili v jednotlivých súťažných odboroch nasledovne:

 

Súťažný odbor: 1 Problematika voľného času

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1.

Šimon Čarný

IV.SB

OmegaBot

postup na krajské kolo SOČ

2.

Karolína Polačková

Juraj Baňas

IV.SB

Mobilná aplikácia pre čitateľov a milovníkov kníh

postup na krajské kolo SOČ

3.

Benjamín Vateha

Filip Halčišák

IV.SA

Grafická hra pre PC

 

Marek Horváth

IV.SA

Webová aplikácia - FEATNESS

 

 

Súťažný odbor: 11 Informatika

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1.

Daniel Milev

Filip Štutika

Samuel Zápotocký

IV.SA

IV.SA

IV.SB

TMS

postup na krajské kolo SOČ

2.

Maroš Berdis

Dávid Mihalčin

IV.SA

Selfie Game

postup na krajské kolo SOČ

3.

Matej Mazúr

IV.SB

Na ceste k digitálnej mape kosenia

 

 

Súťažný odbor: 10 – Stavebníctvo, geodézia a kartogafia

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1.

Filip Ondrej

Patrik Sašina

III.C

Pamätník Haniská

postup na krajské kolo SOČ

 

Súťažný odbor: 12 Elektronika, hardware a mechatronika

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1.

Milan Kmecik

IV.C

Univerzálny maticový LED displej

postup na krajské kolo SOČ

2.

Brian Izsóf

IV.B

Univerzálna elektrická pohonná jednotka pre záhradný systém Robi 55

postup na krajské kolo SOČ

 

Súťažný odbor: 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1.

Matej Koscelník

IV.SA

IP adresovanie - grafické zobrazenie

postup na krajské kolo SOČ

2.

Jozef Ligmajer

Peter Adam

III.F

maturita-formalita.sk

postup na krajské kolo SOČ 

 

Súťažný odbor: 15 Ekonomika a riadenie

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1.

Timotej Sabol

IV.F

Kvalita života

postup na krajské kolo SOČ

Ing. Ondrej Kontura, koordinátor SOČ

ELEsparks 2022

Aj tento školský rok sme pre žiakov 7. – 9. ročníka základných škôl pripravili súťaž v anglickom jazyku. Po dvoch online kolách sa v pondelok, 21. 3. 2022, uskutočnilo školské kolo súťaže.

 

Do finále v daný deň postúpilo 6 najlepších 3-členných tímov, ktoré riešili úlohy nielen v písomnej, ale aj ústnej forme. Na našej škole sme tak privítali žiakov zo ZŠ Kúpeľná v Prešove (Hladní psi), zo ZŠ Československej armády v Prešove (Black Code), zo ZŠ Drienov (Drienov9), zo ZŠ Sídlisko II z Vranova n/Topľou (Vranovskí Angličania) a 2 tímy zo ZŠ 17. novembra Sabinov (Ďeťy s vyďjeku a Future presidents).

 

Ako nám potvrdili samotní súťažiaci, niektoré úlohy zvládli veľmi rýchlo, no s niektorými sa museli potrápiť spoločne ako tím o trochu viac. Veľmi ich zaujala téma „Ako vidíte svet o 50 rokov v budúcnosti“, na ktorú mali napísať krátku úvahu a taktiež vytvoriť a prerozprávať príbeh k obrázku, ktorý bol pre všetkých súťažiacich rovnakí a žiaci si tak mohli porovnať rozdielnosť svojich myšlienkových pochodov.

 

 

Po ústnej časti našej súťaže nasledovalo spočítanie čiastkových výsledkov. Všetky súťažné tímy boli vyrovnané, nakoľko bodové rozdiely boli naozaj minimálne.

 

Najúspešnejším tímom sa stali Hladní psi zo ZŠ Kúpeľná v Prešove (148 bodov).

 

Na druhom mieste sa umiestnil tím Future presidents zo ZŠ 17. novembra v Sabinove (147 bodov).

 

Na treťom mieste sa umiestnil tím Vranovskí Angličania zo ZŠ Sídlisko II vo Vranove nad Topľou (146 bodov).

 

Súťažiaci si odniesli za umiestnenie na prvých troch pozíciách nielen vecné ceny, ale aj finančnú hotovosť. Ostatné tri tímy skončili na 4. mieste, pretože všetky získali rovnako 145 bodov a víťazné pozície im unikli len o jeden jediný bod.

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť v súťaži ELEsparks a prajeme veľa ďalších úspechov.

 

Mgr. Miroslava Gajdošová

ELEKTROmatik 2022

V pondelok, 21. 3. 2022, sa na pôde našej školy uskutočnilo školské kolo 8. ročníka matematickej súťaže ELEKTROmatik. Po úspešnom absolvovaní domácich kôl sa do školského finále dostalo päť najúspešnejších  z nich: Hladni psi (ZŠ Kúpeľná PO), PROMAT, PROMAT2 (ZŠ Československej armády PO), chloR (ZŠ Ľubotice)  a Prešov D (ZŠ Šmeralova).

 

Súťaž trvala 60 minút a pozostávala z troch kôl. Počas súťaže dostávali súťažiaci každých 20 minút novú sériu úloh podobných domácemu kolu. Medzi sériami bola približne päťminútová prestávka. Úlohou súťažiacich bolo v danom časovom limite odovzdať čo najviac správne vyriešených úloh, za čo najviac bodov. Po celý čas prevládala príjemná súťaživá atmosféra, pracovné, ale aj tvorivé napätie.

 

Víťazom sa stal tím deviatakov Hladni psi (ZŠ Kúpeľná PO) s počtom bodov 83. Na 2. mieste sa umiestnil tím Prešov D (ZŠ Šmeralova PO) s počtom bodov 81. Trojicu najlepších doplnil tím  chloR ( ZŠ Ľubotice) s počtom bodov 68, z maximálneho možného počtu 84 bodov. Najlepšie tímy boli za svoje výborné výsledky ocenené diplomom, beletriou pre mládež, školskými a inými pomôckami. Všetkých súťažiacich aj ich učiteľov potešili reklamné predmety školy.

 

 

Všetky ceny do súťaže venovala Nadácia školy pri SPŠE.


Celá súťaž prebehla podľa plánu, všetko bolo načas pripravené. Obsah úloh bol primeraný a zaujímavý. Prítomní žiaci aj ich pedagogický dozor veľmi pozitívne hodnotil priebeh a atmosféru počas súťaže.

 

 

Víťazmi sa stali všetci už len tým, že sa dostali do finále a ukázali svoj pozitívny vzťah k matematike. Oceňujeme ich chuť a zanietenosť urobiť niečo pre svoje zdokonalenie vo voľnom čase. Ich učiteľom matematiky ďakujeme za ochotu, za schopnosť motivovať, za vedenie a podporu pri riešení úloh na úkor svojho voľného času.

Na príprave a priebehu súťaže sa podieľali Mgr. Mária Solarová, Mgr. Jana Kollarová. Mgr. Marta Kožárová

Koncom mesiaca marec sa začala odborná stáž v meste Miláno

„Mesto je nádherné a je výhodou, že máme voľný mesačný lístok. Najmä metrom sme za chvíľu na druhom konci mesta,“ hodnotil svoje prvé dojmy Patrik. A vďaka tomu sme ochutnali zo skromného vreckového všetci pravý americký The Diner a tiež poniektorí aj filipínske Mabuhay a samozrejme nesmel chýbať McDonald. A to nie je všetko, lebo „slaninu ešte mám“, týmto predychával Samo nielen prvé dojmy z talianskej obedovej cestovinovej ponuky, ale aj 4 prehry v Dáme s Martinom, spolužiakom z III.B. Tak takýto bol štart 10 našich žiakov v talianskom Miláne.

 

 

A ako to vyzeralo v práci? Vo firme Vectorealism chlapci dostali za úlohu poskladať robota pre jednu z univerzít presne podľa dokumentácie a navrhnúť jeho vylepšenia. Tútori firmy boli v šoku, čo všetko by naši žiaci vedeli vylepšiť. Presnejšie, boli úplne prekvapení. V ďalšej firme žiaci pracovali na úpravách malých predmetov.

 

 

Adam nám zase potvrdil, že ľudia v Miláne bežne cvičia v parkoch, pri parkoch a na námestiach, tak si to vyskúšali aj oni a pozrite si to v galérii fotiek. Prvé dojmy zo stáže v Miláne sú tu a sú realitou v rámci projektu „Be ready for digital skills“.

 

Ing. Peter Vargovčík, skupinový koordinátor

Aktivity tried

Spoznaj svojho vedca

V rámci prípravy na 16. ročník Európskej noci výskumníkov, ktorý sa bude konať 30. 9. 2022, si pre školy Tím Európskej noci výskumníkov v spolupráci s Britskou ambasádou na Slovensku pripravil špeciálnu edíciu podujatia Spoznaj svojho vedca, ktorú nazvali Meet your researcher.

 

Aj žiaci našej školy z tried III.A, I.B a I.SC si pozvali svojho vedca do školy. Stretnutie sa uskutočnilo online 24. 3. 2022 v učebni OUF. Prednášajúcim vedcom bol Sagar Jilka, ktorý je odborným asistentom na Warwick Medical School v Coventry vo Veľkej Británii. Prednáška bola na tému Moja cesta od hudobnej psychológie, neurovedy, futbalového vedca, až po duševné zdravie. Prednášajúci komunikoval v anglickom jazyku a aj napriek množstvu odborných pojmov bola prednáška skvelou prípravou pre tretiakov na maturitnú skúšku z anglického jazyka.

 

 

Ing. Gabriela Mitrová

Olympiáda Podnikový hospodár - Postup na celoslovenské kolo

 

Na základe výsledkov  organizátora súťaže Olympiáda Podnikový hospodár, ktorým je Podnikovo-hospodárska fakulta Ekonomickej univerzity Bratislave so sídlom v Košiciach zo dňa 24. 3. 2022, postúpili naši žiaci/maturanti IV.C triedy SPŠE Prešov – Filip Tarbaj a Peter Balog po úspešnom absolvovaní individuálneho a školského kola, na celoslovenské kolo tejto súťaže.

 

Olympiáda podnikový hospodár je súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá je realizovaná PHF EUBA so sídlom v Košiciach v spolupráci s koordinátorom strednej školy, ktorého určuje riaditeľka školy a ktorý bol zaregistrovaný v rámci registračného formulára strednej školy – Ing. Vladimírou Pastirovou, PK ITM.

 

Súťaž je určená pre žiakov maturitného ročníka stredných škôl ekonomického zamerania, stredných škôl neekonomického zamerania a stredných škôl zameraných na služby.  Predmetom súťaže je testovanie znalosti žiakov v rámci celého územia Slovenskej republiky z oblastí:

 

  • ekonómie,
  • podnikovej ekonomiky,
  • Európskej únie,
  • náuky o spoločnosti,
  • finančnej gramotnosti.

 

Celoslovenské kolo Olympiády podnikový hospodár bude prebiehať formou elektronického testovania v termíne 04. 04. 2022 v čase od 12:30 h.

Úspešným absolvovaním celoslovenského online testu majú žiaci možnosť byť prijatí na Podnikovo-hospodársku fakultu so sídlom v Košiciach bez prijímacích skúšok.

 

Postupujúcim srdečne blahoželáme a držíme prsty v celoslovenskom kole!

 

Ing. Jozef Lukáč, PhD.                                                             

koordinátor Olympiády podnikový hospodár                           

                                                                                              

Ing. Slavomíra Stašková, PhD.

prodekanka pre rozvoj fakulty, projekty a styk s verejnosťou                   

 

Ing. Vladimíra Pastirová

koordinátor Olympiády podnikový hospodár na SPŠE

Ing. Vladimíra Pastirová

Deň učiteľov 2022

Certifikát Erasmus+ pre SPŠE v Prešove

Opäť sme boli úspešní s našimi projektovými zámermi v programe Erasmus+ a získali sme významnú akreditáciu, prostredníctvom ktorej dosiahneme zjednodušený prístup k možnostiam financovania v rámci sektoru Odborné vzdelávanie a príprava.

 

V  programovom období 2021 - 2027 sa na projekty Erasmus+ vyčlenilo vyše 26 miliárd. Je to skvelá príležitosť pre viacerých žiakov a učiteľov stráviť niekoľko týždňov na odbornej praxi v zahraničí.

 

Náš plán pre Erasmus+ mal jasný cieľ – rozvoj programátorských a softvérových zručností, pričom sme sa zamerali na digitálnu transformáciu nielen pre žiakov, ale aj učiteľov.

 

Akreditácia je pre nás veľkou výzvou, pretože nové informačné technológie sa rýchlo vyvíjajú a medzinárodná spolupráca nám určite pomôže rozvíjať kompetencie, ktoré sú potrebné pre uplatnenie našich absolventov na budúcom trhu práce.

 

Úspech školy získaním akreditácie je veľký. Najlepší a najšikovnejší žiaci budú mať možnosť každý rok vycestovať za poznaním a skúsenosťami do zahraničia počas svojho štúdia a odbornej stáže v rámci celého akreditačného obdobia.

Ing. Marta Kollárová, PhD., riešiteľka projektového zámeru

Krajské kolo Olympiády kritického myslenia

Dňa 23. 3. 2022 sa naši žiaci zúčastnili Olympiády kritického myslenia. Test bol zložený z troch častí:

 

Mediálna gramotnosť
Úlohy boli zamerané na overovanie dôveryhodnosti zdrojov, určovanie znakov spoľahlivých médií, overovanie pôvodu obrázkov či vyhľadávanie primárnych zdrojov.

 

Manipulácia a interpretácia dát

Boli  testované schopnosti odhaliť zavádzajúce vizualizácie dát, odhaliť chyby v grafoch, čítať s porozumením a identifikovať logické chyby v texte.

 

Argumentácia
Boli hodnotené argumentačné zručnosti účastníkov a účastníčok. Hlavnou úlohou bolo vytvoriť vlastný argument, ale taktiež úlohy zamerané na vlastnosti a časti argumentu.

 

Súťaže sa zúčastnilo 14 žiakov, ktorí hodnotili súťaž veľmi prínosne. Žiaci veria, že sa umiestnia na prvých miestach a budú pokračovať na celoslovenskom kole.

Ing. Anna Dlugošová

Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu počítačovú hru školského roka 2021/2022

Výsledky súťaže na základe internetového hlasovania:

 

1. Šimon Čarný, IV.SB, s hrou Omegabot – 19 hlasov

 

2. Filip Bodor, Daniel Dudaščík, Tobias Válek, II.SA, s hrou Traffic Racer 2.0 – 12 hlasov

 

3. Filip Halčišák, Benjamín Vateha, IV.SA, s hrou Order of the Dragon – 11 hlasov

 

Všetkým výhercom gratulujeme.

 

Ing. Mária Šandrejová, koordinátorka súťaže

Robocup 2022 – SPŠE Prešov realizátorom súťaže

SPŠE Prešov bude realizátorom 26. ročníka celoslovenskej súťaže v stavbe a programovaní robotov pre základné a stredné školy ROBOCUP v termíne od 26. 4. 2022 do 28 .4. 2022.

 

Prihlasovanie je možné na odkaze: 

http://robotika.sk/rcj/registracia

 

Organizačno - technické pokyny - Robocup 2022

Ing. Martin Broda, PhD.

Krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ a SŠ

Dňa 22. 3. 2022 sa pod záštitou MŠVVaŠ a odboru školstva PSK uskutočnilo Krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ a SŠ. Preteky, po vynútenej covidovej prestávke, sa konali tradične v Starej Ľubovni. Trať nebola vytýčená pod hradom, ale v meste okolo základnej školy. Za našu školu súťažilo družstvo žiakov v zložení Š. Onderík I.A, S. Pavlenko II.F a B. Tomčík II.A. Chlapci zabojovali a obsadili pekné druhé miesto. Zase sme skúsenejší a v budúcom roku máme na čom stavať. K úspechu blahoželáme.

Mgr. Vladimír Hudáček

Bring Sally Up – Push Up Challenge

Dňa 2. 3. 2022 sa v priestoroch našej telocvične uskutočnil premiérový ročník silovej súťaže Bring Sally Up – Push Up. Úlohou súťažiacich bolo robiť kľuky podľa známej pesničky. Celkovo sa do tohto silového súboja zapojilo 14 žiakov školy. Do druhého kola postúpili štyria žiaci (A. Jankaj – II.SB, S. Brinko – II.B, M. Madura – IV.C a D. Sabadšág z I.SC).

 

Úprimne sme si všetci mysleli, že po druhom kole budeme mať víťaza, ale opak bol pravdou. M. Madura spolu s D. Sabadšágom si zmerali sily aj v treťom kole. Diváci aj prítomní učitelia ostali šokovaní, keď títo dvaja „strongmani“ potiahli aj 3. kolo. Obrovský potlesk a uznanie bol adresovaný dvom víťazom M. Madurovi zo IV.C a D. Sabadšágovi z I.SC, tretím najsilnejším sa stal A. Jankaj z II.SB. Chalani nastavili latku poriadne vysoko, preto sa tešíme na ďalšie ročníky tejto celosvetovo populárnej súťaže.

Mgr. Tomáš Bosák

Florbalový priateľský zápas v ŠI

V utorok, 29.3. 2022, si 7 chlapcov nášho ŠI zahralo priateľský florbalový zápas proti chlapcom zo ŠI pri SOŠ technickej a chlapcom zo ŠI pri SOŠ lesníckej. Prvý zápas skončil ich prehrou 2:5 a druhý výhrou 10:3.

Aj keď sa žiadne ceny v tomto priateľskom zápase nerozdávali, radosť z výhry bola veľká.

Iveta Vinklerová, vychovávateľka ŠI

Volejbalový turnaj SPŠE

Takmer po troch mesiacoch vyvrcholil v stredu 30. 3. 2022 už štvrtý ročník medzitriedneho volejbalového turnaja. Sme radi, že sa opäť zapojilo všetkých 24 tried školy a celkovo viac ako 130 žiakov školy. V základnej časti sa odohralo spolu 21 zápasov, z ktorých vzišli traja finalisti. Do finálových bojov postúpili triedy I.SC, II.B a IV.SA. Okrem skvelých individualít v podobe reprezentantov školy a Slovenska vynikol aj tímový duch a bojovnosť ostatných účastníkov. O pekné výmeny nebola núdza. Zaslúženým víťazom sa napokon stalo družstvo I.SC pred IV.SA a II.B. Víťazom blahoželáme a už teraz sa tešíme na jubilejný piaty ročník turnaja.

Mgr. Štefan Dankovič

Maturitná kvapka krvi

Medzi 108 darcami, ktorí v piatok 18. 3. 2022 darovali krv v NTSSR Prešov bola aj Ing. V. Pastirová a žiaci našej školy. Jedným odberom krvi pomohli aj 2-3 ľuďom, ktorí sú na liečbu krvou odkázaní. Národná transfúzna služba v Prešove ďakuje našej škole, že opäť zorganizovala túto akciu a teší sa na ďalšiu spoluprácu s nami.

Iveta Vinklerová, vychovávateľka ŠI

Anglicky hovoriace krajiny inak

Posledný marcový deň sa žiaci tried štvrtého ročníka (IV.SB, IV.B, IV.F a IV.SA) v rámci maturitnej prípravy zúčastnili prednášky a následnej diskusie s dlhoročným pedagógom Prešovskej univerzity v Prešove Jonathanom Grestym M.A., PhD., ktorý pôsobí na Inštitúte anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty. Jonathan sa okrem výskumnej činnosti v oblasti lingvistiky venuje aj prekladateľstvu a tvorivému písaniu, čoho príkladom okrem poviedok a divadelných hier je aj jeho prvý román Cudzincov kabát.

 

Témou nášho workshopu boli anglicky hovoriace krajiny, životný štýl ich obyvateľov a kultúrne rozdiely v porovnaní so Slovenskom. Študenti tak mali možnosť rozšíriť si svoje vedomosti v oblasti reálií a overiť si jazykové kompetencie v praxi priamo s rodeným hovoriacim.

 

Reakcie žiakov IV.SA:

 

"I liked the form in which the lecturer presented the topic." Filip
 
"I was amazed by his speech." Dalibor
 
"Mr. Gresty has a nice accent and the presentation was very good." Róbert
 
"The form of the presentation was really good and I would like to see this type of education more often." Samuel
 
"All in all, I see it really positively, I learned a lot about the lifestyle of British people and their customs and I am glad I now know how Slovakia and England differ." Filip

Mgr. Katarína Kopčak

Marec - mesiac knihy - netradične aj na školskom internáte

Na internáte sme diskutovali s Jonathanom Grestym M.A., PhD., autorom knihy "Cudzincov kabát", dlhoročným prekladateľom, lektorom a pedagógom.


Nebolo to veru ľahké. Debatovalo sa v anglickom jazyku a bola to tvrdá a zároveň aj humorná skúška spleti inteligentných vedomostí od významných medzníkov našich dejín až po veľkomestá v súčasnej Británii. Touto cestou ďakujeme za takúto úžasnú možnosť neformálneho rozhovoru a dúfame, že našich žiakov to pritiahne viac sa zamyslieť nad knihou, či poznaním všetkého nepoznaného.

Ing. Marta Kollárová, PhD.

English section - Genetic engineering, including cloning and genetically altered food stuffs

First, we should start with the fact that many people are afraid of genetic engineering and generally any manipulation with DNA, genes and so on.

 

Seriously, why are people so afraid of it?  We get that it could be used for evil and bad, but so can every new technology. Computers are used in wars, does that mean we should ban all computers?  We condemn using these things to kill people and use it for civilian purposes. We could solve so many problems with it. World hunger? Engineer a super delicious gold looking food that is hyper efficient and can be grown anywhere. That is just the tip of the iceberg. Of course, we must take it slow, probably starting with curing incurable genetic diseases, but we can move on from there.

 

Genetic engineering can be also used for “design babies” in future. Our opinion on genetically engineered children is that nothing in life is either good or bad, rather, it's how those who control things that make it good or bad "designer babies" sounds like a good thing to us if you're talking about identifying diseases and turning off certain genes so the person won't suffer from those diseases. We mean if you could identify a "schizophrenia" gene and disable it so that humans would never develop it, that's a wonderful thing.

 

However, if you start modifying personality or cognitive traits to produce certain "types" of people that's a scary thought. For instance, do you increase the IQ capacity in some babies and not others? If you do that you essentially are creating  master and slave society. So ultimately whether it's good or not will be wholly dependent on who wields the power.

 

Ethical health-oriented folks would probably make it a good thing. Sociopathic elites would probably create unspeakable horrors with it. Some words on human clones. It’s a good tech to have but if it’s possible what’s the purpose? We are already running out of the resources because of the overpopulation, so we don't think we can use them as additional workforce or something like that. We have to start to think how to proceed living on our planet successfully with no harm neither on any human beings nor any animals.

students from the extracurriculars Angličtina prakticky

OLS platform

Students who are taking part in Erasmus+ can improve their language experience and skills through this platform. There are a lot of options how to do it.

 

At first, you have to pick your path of learning language. Such as progress in the language, explore the culture, study and work and daily life. However, you can simply change your path in the middle of the language course. You can choose the way of learning that you prefer more. When you enter the course you can start with different types of lessons, like debating education, talking about education systems, taking part in a debate or passive voice. Everything depends on your English level. The higher level you are, the more complicated the tasks will be.

 

According to impressions of some students, they are satisfied with this particular way of learning and they do not have any problems at all. They are fond of using it and the best evaluated thing on this platform is that each section is nicely divided into missions and when you will have done some exercise you will see your percentage. At the end, you have to pass the final test and you can move to another mission.

                                                               

I am actually very pleasantly surprised and I suggest to the others to try it. In the end it is the key to " Be ready for digital skills" Erasmus+.

Filip Gurčík, Oliver Oľšavský, III.A

Napísali o nás

SPONZORI