2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

SOVY – Jedinečná príležitosť pre absolventov stredných škôl!

Milí absolventi! Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove v spolupráci so spoločnosťou GlobalLogic so sídlom v Košiciach Vám od septembra 2016 ponúkajú novú možnosť štúdia a perspektívne uplatnenie na trhu práce. 3-ročné pomaturitné štúdium s názvom SOVY alebo IT akadémia softvérového vývoja je jedinečnou príležitosťou pre tých, ktorí sa nerozhodli študovať na vysokej škole, no naďalej sa chcú vzdelávať v IT oblasti, ktorá napreduje rýchlym tempom. „Keďže moderné technológie sú úplne všade a ozajstné technologické novinky ešte len prichádzajú, je to skvelá príležitosť pre mladých a kreatívnych ľudí, ktorí majú záujem učiť sa niečo nové a „byť pri tom,“ hovorí o pomaturitnom štúdiu Ing. Marek Antal zo spoločnosti GlobalLogic. Vzdelávací program spomínaného pomaturitného štúdia je zameraný hlavne na rozvíjanie kľúčových kompetencií prostredníctvom komunikácie v anglickom jazyku a osvojovaní si odborných vedomostí a schopností z oblasti IT a tímovej práce. Vzdelávanie, ktoré prebieha interaktívnou formou z inovovaných učebných materiálov, je založené na prepojení teórie a praxe. „Študenti sú už počas štúdia, takpovediac, jednou nohou vo firme GlobalLogic a majú možnosť vidieť, na akých úžasných projektoch pracujeme. Študenti pracujú na zadaniach v škole, doma, ale aj v priestoroch firmy, a preto proces učenia prebieha naozaj efektívne,“ prezrádza nám Ing. Marek Antal. Zároveň dodáva, že: „Pôvodný plán bol, že po 3 rokoch pomaturitného štúdia budú študenti môcť okamžite nastúpiť do našich tímov a zapojiť sa do práce. Dnes to vyzerá tak, že študenti budú na takúto prácu pripravení oveľa skôr. To nám potvrdilo to, že kombinácia talentu mladých ľudí a ich správna motivácia pod vedením profesionálov vie študentov pripraviť na prax v tejto veľmi zaujímavej oblasti oveľa rýchlejšie ako klasické existujúce inštitúcie.“ Absolventi stredných škôl, ak sa rozhodnete pre IT akadémiu softvérového vývoja, postupne nadobudnete potrebné znalosti začínajúceho programátora a neskôr nahliadnete do práce softvérového vývojára. Benefitom je polročná stáž v spoločnosti GlobalLogic, kde si budete môcť v praxi vyskúšať prácu na skutočných softvérových projektoch pre skutočných zákazníkov. Štúdium ukončíte záverečnou prácou a udelením titulu Diplomovaný špecialista IT. Prihlásiť sa do IT Akadémie softvérového vývoja je veľmi jednoduché. Stačí nahliadnuť na www.akademiasovy.sk a zaslať vyplnenú prihlášku.

Mgr. Jana Pavlišaková

Vernadského národná súťaž v Moskve

moskva-jpgV novembri roku 2015 sa študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove – Jerguš Lejko, Marek Galovič, Štefan Štefančík zo IV.SB, po úspešnom absolvovaní krajského kola zúčastnili trojdňovej celoslovenskej prehliadky Festivalu vedy a techniky v Bratislave. Na tomto festivale naši študenti v kategórii informatika vystúpili s projektom Cloudový informačný systém, ktorý hodnotiacej komisii, iným súťažiacim a širokej verejnosti predstavili prostredníctvom posterovej prezentácie. Tento projekt veľmi zaujal porotu, a tak naši študenti svojím Cloudovým informačným systémom postúpili do Vernardského národnej súťaže do Moskvy, ktorá sa konala tohto roku v dňoch 11. – 15. apríla. Štefan Štefančík zhodnotil: „Boli sme jediní reprezentanti z Európskej únie a taktiež Slovenska. Náš projekt vzbudil veľký záujem a bol dokonca spomenutý v miestnych médiách. Podarilo sa nám postúpiť až do finále. Bohužiaľ, sme si z tejto súťaže tentokrát neodniesli prvé miesto, no spomienky a zážitky nám ostanú v pamäti ešte veľmi dlho.“ Vycestovanie do Moskvy bolo pre chlapcov nielen prezentovaním vlastného projektu, ktorý bol výsledkom ich zručnosti a tvorivosti, ale aj príležitosťou vidieť krásy Moskvy a nádheru, ktorá sa skrýva v jej skvostných historických pamiatkach. Našim študentom – Jergušovi Lejkovi, Marekovi Galovičovi, Štefanovi Štefančíkovi zo IV.SB triedy, ďakujeme za reprezentáciu SPŠE a mesta Prešov v ďalekej Moskve. Chlapcom želáme veľa úspechov v ich ďalšej práci.

Mgr. Ivana Kurtyová

Mladý tvorca 2016

mlady-tvorca-1 mlady-tvorca-2Počas dní 26. – 27. 4. 2016 (utorok, streda) sme sa my, študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, zúčastnili súťaže Mladý tvorca 2016. Úspešne sa nám – Marekovi Galovičovi a Štefanovi Štefančíkovi zo IV.SB, podarilo umiestniť na krásnom prvom mieste v kategórii MOBAPS. Taktiež sa v tej istej kategórii na 3. mieste umiestnil náš študent, Filip Farkáš z III. C triedy. Mali sme obsadenie aj v kategórii ROBOSAIT, kde Martin Olejár, tiež zo IV.SB, so svojím robotom ohúril porotu a dostal špeciálnu cenu za dizajn robota. Čerešničkou na torte bolo ocenenie udelené nášmu pánu riaditeľovi, Ing. Slavomírovi Kožárovi, MBA, ktorý získal od Asociácie spoločnosti IT priemyslu ASIT diplom za najinovatívnejšieho učiteľa vo vzdelávacom procese. Všetkým súťažiacim, ktorí úspešne reprezentovali SPŠE Prešov, s prianím ďalších úspechov, srdečne blahoželáme.

Štefan Štefančík, IV.SB

Celoštátna prehliadka SOČ

soc-jpgV dňoch 27. – 29. 4. 2016 sa v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave konal už 38. ročník celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti. Účasť na tejto prehliadke mali aj štyria študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej z Prešova, ktorí postúpili na základe výsledkom školského a krajského kola. Úspech v kategórii Informatika dosiahol Marek Gogoľ, študent III.B triedy, so svojou súťažnou prácou MHD Prešov a vybojoval si pekné 2. miesto. V kategórii Elektrotechnika a hardware vystúpil Pavol Baran zo IV.SB triedy, ktorého práca niesla názov DRSSTC. V tejto kategórii sa umiestnil na 4. mieste. Dvojica chlapcov – Martin Olejár a Stanislav Soták zo IV.SB triedy, sa na popredných miestach neumiestnili, no v súťažnej kategórii Tvorba učebných pomôcok a didaktické technológie hodnotiacej komisii a verejnosti predstavili svoju súťažnú prácu s názvom Robot sledujúci čiaru. Všetkým účastníkom a reprezentantom SPŠE Prešov ďakujeme a gratulujeme k ich úspechu. Veríme, že účasť na celoslovenskej prehliadke SOČ bola pre našich študentov prínosom a možnosťou prezentovať svoje zručnosti, schopnosti a kreativitu.

Mgr. Ivana Kurtyová

Ocenenie od spoločnosti CEIT na súťaži SYGA

top6-jpgTak ako po minulé roky, aj tento rok sme sa zúčastnili na súťaži SYGA – Siemens Young Generation Award, ktorá sa konala v dňoch 21.4 až 22.4.2016 na pôde Žilinskej univerzity. V tomto ročníku súťaže sme sa pokúšali uspieť s robotom na paletizáciu výrobkov typu SCARA, ktorého oživoval v rámci individuálnej maturitnej práce Samuel Dancák z triedy IV.B. Súťaže sa zúčastnilo 29 prác zo stredných škôl v rámci celého Slovenska, z ktorých 13 postúpilo do finále. Finálové práce boli naozaj kvalitné, no aj napriek silnej konkurencii sa nám podarilo dostať medzi 5 najlepších prác v kategórii Industry. Cenu absolútneho víťaza sme síce nezískali, ale veľmi nás teší ocenenie od spoločnosti CEIT, ktorú prevzal Samuel Dancák z rúk vedúceho tejto spoločnosti, Ing. Juraja Hromadu, PhD. Pobyt na súťaži nám organizátori súťaže zo spoločnosti Siemens spríjemnili večerným bowlingom, prehliadkou spoločnosti CEIT, ktorá sa zaoberá výskumom, technológiami a inováciami v priemysle, a prehliadkou laboratórií Žilinskej univerzity, zameraných na riadiace systémy a automatizáciu. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať spoločnosti Siemens a partnerským spoločnostiam za podporu talentovaných študentov a veríme, že aj na budúci rok budeme reprezentovať našu školu minimálne tak úspešne ako tento rok.

Ing. Jozef Macej

Majáles 2016

majales-jpgDňa 29. apríla 2016, v piatok, organizovala Žiacka školská rada pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove pod vedením Ing. Vladimíry Pastirovej už 11. ročník školského plesu elektrikárov – Majáles 2016 Konal sa na pôde parku kultúry a oddychu v nádhernom prostredí prešovského Čierneho Orla, v čase od 18:00 – 03:00 hod. Na tohtoročnom plese sa stretli známe tváre pedagógov, študentov našej školy, predovšetkým študentov 4. ročníka, ale aj absolventov a priateľov školy. Zároveň bolo pre nás veľkým potešením, že každým rokom máme možnosť na plese stretnúť aj nové tváre. ŽŠR si pre tohtoročný ples pripravila dobrú zábavu pod vedením majstra diskoték Štefana Hajzuša alias DJ Piťa, prípitok, večeru, bohatú tombolu a polnočnú kapustnicu. Úvodné slová patrili Lívii Klúčerovskej a Branislavovi Pavlinskému. Ples sa otvoril operným spevom v podaní slečny Tatiany Hajzušovej, študentky 3. ročníka konzervatória v Bratislave, ktorá je víťazkou a laureátkou medzinárodných súťaží a ktorá všetkým hosťom zaspievala 3 piesne – od Giacoma Pucciniho, Franncisa Poulenca a Antonína Dvořáka, a tanečným programom pod názvom Spesh dance, ktorý pre hostí pripravila Ing. Vladimíra Pastirová, koordinátorka Žiackej školskej rady, a slečna Martina Krausová, asistentka sekretariátu školy, spolu so študentmi SPŠE. V tanečnom programe sa predstavili: Jakub Hrušecký z II.A spolu s partnerkou Boženou Timkovou, študentky z II.F a III.F: Simona Fignárová, Lucia Klimčová, Nina Oľhová, Timea Balhová, Michaela Ličáková, Miriam Petrová a Soňa Varkondiová a Marek Gogoľ z III.B triedy a tanečná skupina Art Studio S. O. M. One. Hostia si tak mohli vychutnať atmosféru operného spevu, spoločenských, retro, hip hop a orientálnych tancov. Program mal veľký úspech a hostia účinkujúcich ocenili potleskom. Po oficiálnom programe pán riaditeľ, Ing. Slavomír Kožár, MBA, slávnostným prejavom a prípitkom otvoril tohtoročný ples. Po úvodnom tanci pána riaditeľa a pani zástupkyne, Ing. Judity Sakáčovej, boli všetci hostia pozvaní na tanečný parket. Tohtoročný Maláles 2016 sa niesol v znamení skvelej zábavy, v rytme tanca, v opojení smiechu a hudby. Všetci sme zabudli na každodenné starosti a nechali sa unášať príjemnou atmosférou tohto večera. Spokojnosť všetkých hostí bola radosťou Žiackej školskej rady.

Ing. Vladimíra Pastirová

Príprava medzinárodného projektu

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov a Vyššia odborná škola Pardubice pripravuje medzinárodný projekt v oblasti 3D techniky. Cieľom projektu je oboznámiť sa s novými možnosťami využitia 3D modelovania a 3D tlače vo vyučovacom procese. Do projektu boli prizvané aj odborné školy z francúzskeho mesta Grenoble, švédskehoVaggeryd a aj naša škola dostala takúto ponuku spolupráce. V prvom kroku projekt počíta so vzájomným oboznámením sa súčasného stavu zúčastnených škôl v danej problematike. Školy budú na spoločných stretnutiach prezentovať svoje skúsenosti s 3D technikou v jednotlivých školách. Podelia sa so svojimi skúsenosťami, ale aj problémami v tejto oblasti vzdelávania. Nové inovatívne prístupy a nové metodiky učenia v oblasti 3D techniky, ktoré budú prezentované jednotlivými školami, sa majú navzájom konfrontovať a presadzovať na jednotlivých školách. V ďalšom kroku projekt počíta s prípravou odborných seminárov s odborníkmi z praxe v oblasti 3D techniky. Tieto semináre by mali zvýšiť úroveň učiteľov zaoberajúcich sa touto problematikou v uvedených školách. Ďalej projekt počíta s vytvorením inštruktívneho e-learningového programu o výučbe 3D, webové stránky zobrazujúce školské pomôcky vyrobené 3D tlačou a tréningového videa používajúceho 3D tlačiarne. Okrem týchto aktivít je naplánovaný aj seminár zameraný na inovatívne prístupy a skúsenosti s výučbou nových predmetov, napr. multimédia, grafika, robotika. Projekt je pripravený, čaká sa už len na oficiálne schválenie. Ak projekt bude realizovaný, naša škola bude spolupracovať v oblasti 3D modelovania, 3D tlače a robotiky.

Ing. Ján Seňava

Výmenný pobyt v Pardubiciach

top7-jpgV dňoch 19. – 21. apríla 2016 sa uskutočnil výmenný pobyt 10 našich študentov a jedného pedagóga v SPŠE a VOŠ v Pardubiciach. Tento pobyt bol zameraný na ukážku vyučovania odborných hodín, ale aj na vzájomné spoznávanie sa so spriatelenou školou, utužovanie vzťahov, či prehlbovanie vedomostí. Prvý deň po privítaní sme navštívili laboratórium fyziky, kde sme videli, akou jednoduchou formou sa dajú ukázať fyzikálne pokusy. Po obede nás zástupca riaditeľa školy, Ing. Pavel Čáp, voviedol do jednoduchosti programovania mbed kitov. Druhý deň sme po exkurzii v elektrárni navštívili laboratórium merania, kde si študenti pospájkovali modely domáceho telefónu, elektronickej hracej kocky, či blikajúceho vianočného stromčeka. Večer nás čakal príjemný relax v miestnom aquaparku. Posledný deň sme navštívili učebňu robotiky, kde si študenti v dvojiciach poskladali vlastných diaľkovo ovládaných robotov, a na záver prebehla súťaž vytláčania súperovho robota za hranice vyznačeného priestoru. Výmenného pobytu sa zúčastnili: Nemergut a Cap z I.C, Petra a Valalský z I.SB, Jure a Kmecik z II.C, Cipa a Feťko z II.SB, Platko a Pončák z III.C

Ing. Peter Gašparik

Matematická súťaž Pangea

pangea-jpgHlavným cieľom súťaže Pangea je, aby sa jej zúčastnili všetci študenti a prekonali tak odpor či strach voči matematike a precvičili si logické myslenie. Pangea je anonymná súťaž a je zadarmo, preto sa do nej môžu zapojiť ozaj všetci. Prvé kolo tejto súťaže prebehlo v termíne od 4. do 8. apríla 2016. Z našej školy sa prihlásilo142 študentov tretieho ročníka. Na hodinách matematiky riešili testy Pangea s 25 otázkami, na ktoré mali vyhradený čas 45 minút. Stretli sa so zaujímavými úlohami, ktoré mali netradičný obsah, spôsob zadania, pripomínali úlohy z externej maturity. Veľkým súperom im bol čas, toho bolo málo. Priznal si to aj organizátor, od budúceho roku plánujú zaradiť iba 20 úloh za daný čas. Výsledky si už teraz môžu študenti nájsť podľa svojich identifikačných čísiel, čím je zabezpečená ich anonymita. Z rovnakého dôvodu organizátor súťaže nezverejňuje ani celkové umiestnenie škôl v rámci Slovenska. Celoslovenské finále tejto súťaže sa uskutoční 2. júna 2016 v Bratislave a z našej školy tam postúpil Patrik Maľuch z III.C triedy. Blahoželáme. Prajeme mu veľa úspechov pri reprezentácii školy a seba.

Mgr. Marta Kožárová

Sme vicemajstri Slovenska v hádzanej!

hadzana-jpgVýborný úspech sa podaril našim hádzanárom, ktorí to dotiahli až na majstrovstvá Slovenska v hádzanej stredných škôl v zložení: Jaroslav Hugec, Tibor Tribus, Tomáš Popík, Daniel Matisko, Oliver Olejár, Samuel Pirožek, Tomáš Stankovič, Richard Tomaš, Matej Vaľko, Mikuláš Vernarský, Marcel Žec. Ich cesta začala v hale Hotelovej akadémie na obvodnom kole 14.4.2016. V skupine piatich tímov (Gymnázium Konštantínova 2, Gymnázium J.A. Raymana, SŠ Elba, SPŠ elektrotechnická, Spojená škola Ľ. Podjavorinskej) si štyrmi víťazstvami zabezpečili zaslúžené prvé miesto. Treba vyzdvihnúť najmä víťazstvo so štvornásobným majstrom Slovenska (Gymnázium Konštantínova 2), ktorého zdolali po dramatickom závere 10:12. Toto víťazstvo ich posunulo do roly favorita krajského kola, ktoré sa uskutočnilo v Bardejove 18.4.2016. Naši hádzanári ako favorizovaný tím na krajskom kole nikoho nepodcenili a odniesli si zlaté medaily po výhrach nad bardejovským gymnáziom 27:12 a gymnáziom z Levoče 21:12. Prvé miesto na krajskom kole znamenal postup na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali v Prešove 26. – 27.4.2016 na Základnej škole Sibírska. Prvý deň po porade vedúcich tímov a otváracom ceremoniáli sa odohrali skupinové zápasy, kde nás po vyžrebovaní zaradili do skupiny B, k tímom stredných škôl z Bratislavy aj z Hlohovca. Prvý zápas proti tímu z Bratislavy sme len zremizovali, no proti tímu z Hlohovca aj za podpory publika študentov SPŠE sme presvedčivo vyhrali 26:19, čo nám vynieslo prvé miesto v skupine. Výsledky zo skupiny A určili, že v semifinále sa stretneme so Športovým gymnáziom z Košíc. Zápasy o umiestnenie sa odohrali na druhý deň, kde sme opäť za podpory domáceho publika po dramatickom semifinálovom zápase mohli oslavovať postup do finále, v ktorom sme sa stretli s ŠKP Bratislava. Vo finále, aj keď po bojovnom výkone, akoby nám došiel dych a nastala prvá tohtoročná prehra po deviatich zápasoch, čo nemení nič na fakte, že naši študenti dosiahli hodnotný úspech a naša škola SPŠE je vicemajstrom Slovenska v hádzanej stredných škôl!

Mgr. Jozef Gmitro

Kultúrou nabitý apríl

skolsky-interKrásne a teplé aprílové počasie vyhnalo našich chlapcov z útrob internátu na školské ihrisko. Čerstvý vzduch na školskom dvore je najviac po chuti prvákom a druhákom, ktorí na ňom pravidelne hrávajú futbal. Tretiaci uprednostňujú individuálne športy pred kolektívnymi, preto ich obvykle nájdeme v školskej posilňovni, pri behu na cyklistických chodníkoch alebo v StreetWorkout Parku Torysa, kde pracujú na svojej postave. Študenti štvrtého ročníka si postupne uvedomujú, že ich čas strávený v našej veľkej internátnej rodine sa pomaly chýli ku koncu. Tento mesiac ešte stihli priateľský futsalový zápas v SOŠ podnikania, kde už tradične vyhrali. Pevne veríme, že ešte do svojho odchodu stihnú zažiť pekné chvíle pri kolektívnych aktivitách v našom internáte, aby im ostali krásne spomienky. Jednu z veľmi pekných a dojímavých chvíľ zažili naši štvrtáci pri rozlúčkovom stretnutí so svojou skupinovou vychovávateľkou. Tatiana zodpovedne vypekala celý víkend a pripravila si pre svojich chlapcov hotové kulinárske špeciality. Musím povedať, že padli aj veľmi pekné a hrejivé slová, po ktorých sa nám všetkým ligotali oči. Štvrtáci sa poďakovali svojej vychovávateľke za všetko, čo pre nich počas štyroch rokov urobila, aj za čas, ktorý im venovala. Tatiana im na oplátku venovala malé darčeky a rozlúčila sa so slovami: „Boli ste moja prvá skupina, preto na vás nikdy nezabudnem“. Študenti 2.VS absolvovali opakovacie cvičenie z odborov ELE a TIS prostredníctvom elektronickej krížovky, kde si otestovali svoje vedomosti. Takéto cvičenia slúžia ako doplnok, ktorým si študenti zábavnou formou zopakujú poznatky zo školy, ktoré si vzájomne pre seba pripravujú. Na prvom mieste však vždy musí byť samostatné štúdium a príprava na vyučovanie. Motivácia k učeniu je pre celkové dosahovanie cieľov a odborné napredovanie nevyhnutná. Takéto a mnohé iné motivačné prvky sa dozvedeli prváci na besede zameranej práve na túto oblasť. Dúfame, že z takýchto a podobných stretnutí si študenti odnesú čo najviac a uvedomia si význam a podstatu vzdelania. Kultúrnych podujatí bolo v tomto mesiaci viac ako dosť. Poďme sa na nich spoločne pozrieť. Návšteva DAD v Prešove patrí medzi stálice kultúrneho života nášho internátu. Tentokrát študenti mali možnosť vidieť známe satirické predstavenie Ťapákovci, kde hlavný konflikt diela spočíva v zmene starých zaužívaných názorov na nové, pokrokové. Dúfame, že chlapci postrehli paralelu so súčasným svetom a z tohto diela si odnesú ponaučenie do budúcna. Stredná zdravotnícka škola nás pozvala do PKO Prešov na svoj kultúrny program – „SZŠ má talent“, spojený s diskotékou. Chlapci, ktorí sa zúčastnili tejto akcie určite neľutovali, lebo vidieť spolu toľko pekných „zdravoťáčok“, sa len tak nevidí. Po oficiálnom programe sme sa všetci vyskákali na diskotéke. V závere mesiaca študenti navštívili vernisáž s názvom „Neznáme farby osobnosti“ v Krajskom múzeu v Prešove, kde videli výstavu amatérskeho výtvarníka Jozefa Feča. Neunikla im ani výstava kresleného humoru s názvom „Zlatý súdok“ v Šarišskej galérii, kde mohli vidieť satiricky ladené obrázky, poukazujúce na humorné situácie pri pive.

Mgr. Tomáš Bosák

Aktivity tried

Najlepší hráč hádzanej

hadzana-2-sbPočas dvoch aprílových dní sa konala pre našu triedu aj školu výnimočná udalosť. Prešov bol organizátorom majstrovstiev Slovenska v hádzanej stredných škôl a po kvalifikácii tam postúpil aj tím našej školy. Naša trieda tam mala zástupcov – Tomáša Popíka a Tomáša Stankoviča. Prvý deň 26.4.2016 sa odohrávali zápasy v skupinách. Naši si vylosovali ťažkých súperov. Postup do finále sme nemohli nechať na náhodu. Po vyučovaní sme spolu s triednou profesorkou nabehli do športovej haly Hotelovej akadémie a povzbudzovali našich, čo hlas a ruky dali. Oplatilo sa. Naši postúpili do finále na druhý deň po jednej remíze a jednom víťazstve z prvého miesta. Nálada bola vynikajúca, atmosféra neuveriteľná a očakávania obrovské. Finále sa hralo v stredu 27.4.2016 v telocvični ZŠ Sibírska. Tri triedy, ktoré boli povzbudzovať deň predtým po vyučovaní, mohli za odmenu ísť povzbudzovať tím SPŠE aj doobeda, počas vyučovania. Naše povzbudzovanie, ďakovné pokriky po každom góle, iste podporili hráčov, ktorí bojovali o čo najlepší výsledok. Keď postúpili do finále o 1., 2. miesto, adrenalín stúpal, hra mala super spád. Nakoniec si náš tím SPŠE odniesol z týchto majstrovstiev vynikajúce strieborné medaily. Náš Tomáš Popík bol vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja. Pre nás (II.SB) sú majstri.

Kolektív II.SB

Žili sme hádzanou

hadzana-3-c-jV prvom rade by sme sa chceli poďakovať vedeniu školy, že nám umožnilo zúčastniť sa na majstrovstvách Slovenska v hádzanej, ktoré sa konali v Prešove. Majstrovstvá prebiehali dva dni – jeden deň v priestoroch školy Baštová a druhý deň na Sibírskej. Mali sme možnosť sledovať zápas, kde naši domáci Prešovčania hrali o postup do finále s mužstvom Košíc. Zápas bol naozaj napätý, atmosféra bola úžasná. Bojovalo sa do poslednej sekundy a po víťazstve 15:13 sme postúpili do finále. Bohužiaľ, sledovali sme vylúčenie nášho hráča Tibora kvôli potýčke s hráčom z Košíc. Vo finále sme sa stretli s Bratislavou. Prvý deň sa nám s nimi podarilo uhrať remízu, no zrejme kvôli absencii nášho hráča, ktorý dostal červenú kartu v zápase proti Košiciam a zjavnému tlaku sa nám vyhrať už nepodarilo. Chlapcom aj tak gratulujeme k úžasnému 2. miestu a prajeme veľa ďalších úspechov.

Kolektív III.C

Návšteva Šarišskej galérie

Dňa 7.4.2016 sme sa v rámci triednej aktivity vybrali navštíviť Šarisškú galériu. Konala sa tam výstava „3X Európa“, troch výtvarníčok z rôznych kútov Európy. Za kolektív celej triedy môžem povedať, že výstava bola zaujímavá či už unikátnymi dielami, alebo priestormi samotnej galérie, ako napríklad podzemné priestory, o ktorých sme pri prvej návšteve nemali ani tušenia. Ešte zaujímavejšie boli horné poschodia. Mali sme možnosť si zblízka prehliadnuť úchvatné diela sochárov, prevažne s náboženskými námetmi. Ohromojúcou skutočnosťou bolo to, že všetky exponáty boli staré minimálne jedno storočie. Tie najstaršie pochádzali aj zo 17. storočia. A tak aj napriek tomu, že sme tu všetci elektronici, sme z výstavy odchádzali s rešpektom k autorkám výtvarných diel a s ešte väčším rešpektom k autorom sôch, ktoré prežili niekoľko generácií a stále nestratili na svojej kráse.

Miroslav Brenišin, III.SB

Hádzanársky deň

V utorok 26.4.2016 sa okrem iných aj trieda III.F rozhodla podporiť našich hádzanárov na celoslovenskom turnaji škôl v hádzanej, na ktorý sa dostali po prvýkrát za dlhej éry školy. Náš „výlet“ začal menším nedorozumením, pretože miesto konania turnaja nebolo jednoznačné. A tak sme si najprv spravili neplánovanú obhliadku sídliska Sekčov, kým sme sa dostali do haly, kde sa turnaj konal. Prišli sme dobre naladení povzbudzovať našich hádzanárov, špeciálne aj dvoch reprezentantov z našej triedy – Mikuláša Vernarského a Marcela Žeca. Ich prvý zápas mal vysoké tempo, hral sa na dobrej úrovni a po urputnom boji proti Bratislave naši hádzanári odišli z palubovky nerozhodným skóre 13:13. Druhý zápas reprezentanti školy a Prešova zároveň zvládli na výbornú, podali kvalitný výkon a zvíťazili v boji proti Hlohovcu o 5 bodov. Týmito výsledkami si zaručili prvenstvo vo svojej skupine aj vďaka lepšiemu skóre oproti súperom. Dobre sme sa zabavili, každý povzbudzoval, ako vládal, a prinieslo to svoje ovocie. Teraz nám už len ostáva držať palce, aby sa našim hádzanárom darilo aj v semifinále a v prípadnom finále.

Jozef Stašík, III.F

Boli sme na hádzanej

hadzana-4-saNáš spolužiak Tibor Tribus hráva hádzanú za Tatran Prešov počas celého štúdia v našej škole. Aj keď sme od prvého ročníka sledovali jeho úspechy a podelil sa s nami o výsledky nejedného zápasu, tentoraz postúpil vyššie – do národného mužstva Slovensko – juniori. Významné zápasy o postup na Majstrovstvá Európy juniorov U20 v hádzanej sa hrali práve v Prešove v dňoch 8.4.2016 až 10.4.2016. Veľa spolužiakov býva mimo Prešova a v piatok večer a cez víkend je pre nich účasť na zápase trochu „od ruky“. Predsa sme si ako najvernejší „triedny fanklub“ aspoň jeden zápas spoločne „vychutnali“ v piatok 8.4.2016, kedy juniorské mužstvo vyhralo nad Ukrajinou aj zásluhou nášho spolužiaka a vďaka jeho „silným gólom“, ktoré spôsobili smútok v súperových radoch. Sme radi, že sa môžeme pridať ku gratulantom, tešiť sa z driny spolužiaka a poďakovať za skvelý zápas a radosť z toho, že máme medzi sebou reprezentanta nášho štátu, ktorý je aj výborným študentom a kamarátom. Vďaka Ti Tibor za to.

Kolektív IV.SA

Silový päťboj 2015/2016

silovy-patbosilovy-patboV týždni od 4.4.2016 do 15.4.2016 prebehli triedne kolá súťaže telesnej zdatnosti v dvoch kategóriách. Celkovo bolo zapojených 466 študentov I. – IV. ročníka. Najlepší postúpili do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 18.4.2016. V prvej kategórii súťažilo 23 študentov vo veľmi krásnej športovej atmosfére s podaním skvelých výkonov. Kategória študentov III. a IV. ročníka bola obdobná, 15 súťažiacich. Chlapci bojovali a prekonávali sami seba. Víťazmi I. kategórie sa stali študenti II.A: Matija, Hrušecký a Ličák. Najlepším v II. kategórii sa stal Kovaľ z III.A, druhý skončil Soták zo IV.SB a tretí bol Tkáč z III.F. K dosiahnutým výsledkom blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy v tejto postupovej súťaži.

PaedDr. Eva Buzgová

SAP Overview

Dňa 05. 04. 2016 študenti tretieho ročníka odboru TIS v rámci predmetu PXA pod vedením vyučujúcej odborných ekonomických predmetov – Ing. Vladimíry Pastirovej, ukončili záverečným testovaním vzdelávanie v oblasti školenia SAP ACADEMY – SAP Overview. Postupne prechádzali jednotlivými časťami daného kurzu v priebehu 3 mesiacov tak, aby nadobudli vedomosti, zručnosti a znalosti v ovládaní popredného svetového softvéru na súčasnom trhu a aby sa im ponúkla možnosť získavania certifikátov v danej oblasti na konci tohto kurzu v danom predmete, ako výsledok ich vzdelávania. Študenti absolvovali záverečné testovanie z teoretickej aj praktickej časti. Certifikát SAP Overview získavajú títo študenti: Tímea Balhová, Michaela Ličáková, Martin Sekera, Martin Snopek, Dominik Tkáčik a Marcel Žec. Srdečne blahoželáme!

Ing. Vladimíra Pastirová

Obvodné kolo v basketbale

basketbal-jpgDňa 5.4.2016 sa odohrala skupinová fáza Obvodného kola v basketbale stredných škôl. Naši študenti si po troch jednoznačných výhrach nad SPŠ stavebnou, Gymnáziom P. P. Gojdiča a Gymnáziom ELBA zabezpečili postup do finále obvodného kola, ktoré sa uskutočnilo 11.4.2016 na Gymnáziu Konštantínova 2. Okrem nás do finále postúpili víťazné prešovské školy z 3 skupín. Hneď prvý zápas sme odohrali proti favorizovanému domácemu tímu GK2, ktoré sme zdolali po výbornom výkone 24:26. Druhý zápas nám proti Gymnáziu sv. Moniky nevyšiel a prehrali sme 14:26. Zvyšné dva zápasy proti SPŠ stavebnej a Strednej zdravotnej škole sme vyhrali bez menších problémov (29:17, 54:24). Napriek jedinej prehre nám postupová prvá priečka utiekla tesne o skóre a v tabuľke sme ostali za domácim tímom GK2. Blahoželáme študentom, ktorí reprezentovali našu školu za pekné druhé miesto vo finále OK v basketbale.

Mgr. Jozef Gmitro

Smart technológie v elektroenergetike

smart-technoloDňa 7.4.2016 sa uskutočnila vo videokonferenčnej miestnosti prednáška pre študentov I.A, III.A a IV.A na tému Smart technológie v elektroenergetike. Lektorom prednášky bol Ing. Jaroslav Džmura, PhD. z Katedry elektroenergetiky TU FEI Košice.

Ing. Juraj Budiš

MSR mládeže v šachu

Došachované. V Tatralandii utíchli plamene za 64 poľami a 250 hráčov spolu s trénermi, rodičmi a organizačnými pracovníkmi môže bilancovať pôsobenie na tohtoročných majstrovstvách Slovenska mládeže. Poznáme mená víťazov 14 vekových oddelených kategórií chlapcov a dievčat do 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 rokov. Noví majstri Slovenska si vybojovali vstupenky na majstrovstvá sveta, vicemajstri na majstrovstvá Európy. Hráči, ktorí skončili na 3. mieste v mladších vekových kategóriách získali právo postupu na majstrovstvá Európskej únie. Študent školy Jonáš Dujava skončil na VI. mieste. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

PaedDr. Eva Buzgová

OK a RK vo volejbale

volejbal-jpgNaši volejbalisti v marci veľmi úspešne absolvovali nástrahy obvodného kola. Najprv 10.3.2016 v konkurencii GJAR, SOŠ obchodu a služieb a SPŠ stavebnej hladko vyhrali svoju skupinu bez straty setu. Vo finále obvodného kola, ktoré sa uskutočnilo 21.3.2016, sme najprv porazili SŠ Ľ. Podjavorinskej 2:0 na sety, v semifinále GJAR 2:0, vo finále sme zdolali Gymnázium Solivarská v pomere 2:1 na sety. Naši volejbalisti tak obhájili titul z minulého roka a postúpili do regionálneho kola, ktoré sa uskutočnilo 12.4.2016. V ňom sme, bohužiaľ, nestačili na minuloročných víťazov krajského kola zo Svidníka a prehrali sme 0:3 na sety. Chlapci ale príkladne reprezentovali školu a tešíme sa na budúci rok. Družstvo SPŠE tvorili: Dávid Brilla, Tomáš Štelmach, Oliver Čorej, Lukáš Haninčík, Roman Tokarčík, Aleksander Kapera, Stanislav Repka, Martin Lukáč, Patrik Veľký, Dávid Rusnáček a Tomáš Horvath.

Mgr. Štefan Dankovič

Deň narcisov 2016

den-narcisov-jDňa 15. apríla 2016 sa ulice miest a obcí zaplavili žltými narcismi. Nebolo to inak ani v našej škole, pretože sme si pripomínali už 20. ročník verejnoprospešnej zbierky Ligy proti rakovine. Pripnutím žltého narcisu sme vyjadrili spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov sme zároveň pomohli naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Žltým narcisom sme vyslali onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu. V SPŠE sa v tento deň vyzbierala čiastka 176,01 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.

Mgr. Lucia Liptáková

Florbalový turnaj

florbal-jpgV apríli sme sa stretli na druhom ročníku florbalového turnaja, kde medzi sebou súťažia študenti jednotlivých ročníkov a absolventi školy. Po minuloročnom úspechu akcie som veľmi rád, že sme opäť videli veľmi dobré zápasy, kvalitné výkony brankárov a ešte krajšie góly. Absolventom sa tento rok nepodarilo obhájiť víťazstvo, keď ich predbehli tretiaci. Tretie miesto obsadili štvrtáci, štvrté druháci a na piatom mieste skončili možno troška ustráchaní, ale od zápasu k zápasu lepšiaci sa prváci. Verím, že o rok sa stretneme pri pokračovaní tejto úspešnej akcie.

Mgr. Štefan Dankovič

Poďakovanie

Riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, MBA, poďakoval jednotlivým študentkám a študentom za veľmi kreatívne účinkovanie na 11. ročníku školského plesu elektrikárov – Majálese 2016 formou 1 dňa riaditeľského voľna s platnosťou do 31. januára 2017. Dané potvrdenie a poďakovanie bolo odovzdané týmto žiakom: Lívia Klúčerovská - I.F, Branislav Pavlinský - III.A, Jakub Hrušecký - II.A, Simona Fignárová - II.F, Lucia Klimčová - II.F, Nina Oľhová - II.F, Timea Balhová - III.F, Michaela Ličáková - III.F, Miriam Petrová - III.F, Soňa Varkondiová - III.F a Marek Gogoľ z III.B.

Ing. Vladimíra Pastirová

Zber papiera

Ďakujeme všetkým, ktorí sa v dňoch 27. a 28. 4. 2016 zapojili do zberu papiera, a tak prispeli k ochrane životného prostredia. Je nám ľúto, že sa do tejto súťaže zapojilo len deväť tried a študenti vyzbierali iba 878 kg papiera. Dúfame, že nabudúce to bude lepšie a zapoja sa všetky triedy. Najlepší jednotlivci: Pačuta Ondrej, I.A – 160 kg, Balhová Timea, III.F – 100 kg, Mražik František, II.SB – 50 kg, Varkondiova Soňa, III.F – 40 kg a Platko Peter, III.C – 34 kg.

Mgr. Lucia Liptáková

SPONZORI