2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Matematická olympiáda – krajské kolo

Dňa 16. januára 2018 sa v priestoroch Gymnázia J. A. Raymana v Prešove konal 67. ročník krajského kola Matematickej olympiády kategórie A. Táto kategória je určená pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl a VII. a VIII. ročníka osemročných gymnázií. Jej vyhlasovateľmi sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou komisiou Matematickej olympiády.

Po mnohých rokoch sme aj my mali v tejto kategórii želiezko v ohni – študenta III. SA triedy – Jonáša Dujavu. Jonáš úspešne zvládol domáce aj školské kolo a v krajskom kole suverénne zvíťazil. Po vlaňajšom prvom mieste v krajskom kole kategórie B je to jeho ďalší veľký úspech. Za zmienku stojí aj to, že spomedzi 29 riešiteľov, prevažne gymnazistov, bolo len 7 úspešných a Jonáš navyše zvíťazil s výrazným bodovým náskokom. Nášmu študentovi Jonášovi Dujavovi k 1. miestu srdečne blahoželáme.

RNDr. Anna Budišová

Krajské kolo Olympiády v informatike

informatika-jpg

V utorok, 23. januára 2018, sa v priestoroch I. A triedy uskutočnilo krajské kolo súťaže Olympiáda v informatike. Iba štyrom súťažiacim sa podarilo získať potrebný počet bodov za individuálne riešenia úloh domáceho kola a postúpiť. Veľmi ma teší, že bol medzi nimi aj náš študent, Rastislav Petrisko z II. SA triedy. Výsledky ich zápolenia ešte nepoznáme.

Ešte pár slov o Olympiáde v informatike. V domácom kole riešia súťažiaci dve praktické a dve teoretické úlohy. Riešenia úloh odovzdávajú cez portál súťaže: http://oi.sk do stanoveného termínu. Súťaž má dve kategórie – A pre starších a B pre mladších študentov. Iba z kategórie A sa dá postúpiť do celoštátneho kola, preto aj mladší študenti môžu riešiť úlohy kategórie A. V krajskom kole súťažiaci riešia štyri teoretické úlohy, ktoré môžu tematicky nadväzovať na úlohy domáceho kola. Celoštátne kolo je dvojdňové. Prvý deň riešia riešitelia teoretické úlohy, druhý deň praktické úlohy. Najlepší z nich sú vyhlásení za víťazov. Približne desať najlepších riešiteľov následne Slovenská komisia Olympiády v informatike (SK OI) pozve na týždňové výberové sústredenie. Podľa jeho výsledkov SK OI vyberie družstvá pre Medzinárodnú olympiádu v informatike (IOI) a Stredoeurópsku olympiádu v informatike (CEOI).

Ak sa vám zdá súťaž ZENIT v programovaní príliš náročná, vyskúšajte Olympiádu v informatike. V nej vám nemusí program perfektne fungovať pre akékoľvek vstupné údaje a môžete v nej dosiahnuť viac – reprezentovať Slovensko vo svete.

Ing. Mária Hedvigová

Obvodné kolo olympiád v cudzích jazykoch

olympiada-ok-a

Dňa 17. januára 2018 sa v Spojenej škole Tarasa Ševčenka v Prešove uskutočnil 28. ročník obvodného kola v anglickom a nemeckom jazyku. Naša škola mala zastúpenie v obidvoch jazykoch. Olympiády v AJ sa zúčastnil študent II. SB – Branislav Bilý, ktorý v kategórii 2D, v konkurencii desiatich súťažiacich z prešovských stredných odborných škôl, obsadil s 52,5 bodmi, z celkovo 70-tich bodov, 3. miesto. Na olympiádach v cudzích jazykoch sa hodnotia kategórie: slovná zásoba, gramatika, počúvanie a čítanie s porozumením, voľný rozhovor a práca s obrázkom. Branislav dosiahol najvyšší počet bodov zo slovnej zásoby a gramatiky. Vynikajúco si počínal aj v čítaní a počúvaní s porozumením, kde ho dosiahnutý počet bodov radil na druhé miesto. Žiaľ, voľný rozhovor a práca s obrázkom mu, aj podľa jeho vlastných slov, nesadli, čo ho v konečnom hodnotení odsunulo na tretiu priečku. Napriek tretiemu miestu Branislavovi srdečne blahoželáme, pretože sa podľa kritérií olympiády stal úspešným riešiteľom úloh. Kritérium úspešnosti bolo dosiahnutie minimálne 42 bodov.

V ten istý deň sa konalo aj obvodné kolo v nemeckom jazyku, kde sme mali dvojnásobné zastúpenie v podobe Radoslava Antla zo IV. C a Damiána Špesa z triedy I. SA. V súhrnnom hodnotení Prešovského a Humenského okresu obsadil R. Antl 2. miesto a D. Špes 4. miesto v konkurencii deviatich súťažiacich. V samostatnom Prešovskom okrese spomínaní študenti obsadili dokonca prvé dve miesta. R.  Antlovi sa podarilo z celkového poču 100 bodov dosiahnuť 86 a D. Špesovi 71 bodov. Druhému menovanému blahoželáme k úspechu o to viac, že NJ sa v našej škole už v prvom ročníku nevyučuje. D. Špes sa o svoj úspech musel teda pričiniť sám formou samoštúdia, čo by mohla byť pre mnohých našich študentov výzva nielen pri štúdiu cudzích jazykov.

Radovi Antlovi, Branislavovi Bilému a Damiánovi Špesovi k dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme.

Mgr. Ján Bajúsz

Networking Academy Games kategória IoT

nagiot

Okolo nás sa nachádza veľa vecí, ktoré nie sú doposiaľ pripojené k internetu. Základnou myšlienkou internetu vecí IoT  je pripojiť nepripojiteľné k internetu. Na základe toho potom tieto veci ovládať alebo prijímať údaje cez internet diaľkovo. A práve do takejto súťaže sa zapojili naši študenti. Práve tu môžu ukázať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti z oblasti elektroniky, programovania a praxe. Každý tím dostal kufrík, ktorý bol vybavený elektronickými súčiastkami a kľúčovými doskami, ako Arduino, Raspberri Pi 3, ktoré sú dôležité k prenosu dát medzi periférnymi zariadeniami a internetom. Tieto dáta sa následne ukladajú na cloud pre vizualizáciu.

Táto súťaž prebieha v rámci Českej republiky a zo strany SPŠE bol záujem zapojiť sa do nej. Hneď vznikli dva tímy. Medzinárodný tím zo študentov SPŠE Prešov a SPŠE, VOŠ Pardubice pod názvom Tím Čechov a Slovákov a domáci tím pod názvom Blueberries. Spolu je zapojených 39 tímov. Momentálne je Tím Čechov a Slovákov na 9. mieste a Blueberries na 20. mieste po 1. kole. V súčasnej dobe prebieha druhé kolo. Jeho koniec je 28. 2. 2018. Študenti vypracovávajú úlohy, ktoré odovzdávajú elektronicky. Posledné, teda tretie, kolo sa uskutoční v škole SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, s. r. o., v Hradci Králové. Študentom držíme prsty a prajeme veľa úspechov pri vypracovávaní jednotlivých úloh.

http://www.netacad-games.cz/kategorie-iot/vysledky

Ing. Ondrej Kontura

Junior Akadémia – elektronika

V mesiaci január začal kurz Junior Akadémia z elektroniky pre všetkých záujemcov zo základných škôl. Na dvoch stretnutiach sa žiaci základných škôl mohli oboznámiť so súčiastkami, naučiť sa spájkovať, prakticky si overiť základné zákony elektrotechniky, oboznámiť sa s programom Multisim a prakticky zrealizovať stavebnicu. Na ďalších stretnutiach čaká žiakov základných škôl veľa iných zaujímavostí.

Ing. Ľubomír Blichár

Lyžiarsky výcvikový kurz

lyziarsky-vyc

Tak sa nám opäť začala sezóna zimných športov a ktosi dostal dobrý nápad, že nás, lenivých stredoškolákov, vyženie do lona prírody rozhýbať kostry teraz v zime formou lyžovania a vychádzok do zimných terénov. Akýsi aktívny človek vydoloval štátnu dotáciu a naša škola sa dostala do lyžiarskych stredísk v prvom turnuse, od 8. do 12. 1. 2018 (triedy II. SA, II. C, II. F), do Vyšných Ružbách a v druhom, od 26. 1. do 2. 2. 2018, do Telgártu (triedy II. B, II. SB, II. A). Ubytovali nás v apartmánoch, kde sme urobili radosť majiteľom a vrásky na čele personálu.

Po príchode nás rozdelili do dvoch základných skupín: ľudí, ktorí sa chystali lyžovať, a ostatných. Lyžiari mali samostatný program a my ostatní sme boli odsúdení na peší program vo forme prechádzok. Nad nami bol pochopiteľne aj pedagogický dozor a len nemožnosť komunikovať na internete behom túlania sa po primrznutej krajine, zatiaľ čo lyžiari lyžovali na svahu.

lyziarsky-vyc

Denný režim bol takmer ako na vojne. Ráno bol o 7:00 budíček a než sme sa stačili poobzerať, stádo ospalých študentov nastúpilo na nezvyklú činnosť, ktorou bola ranná rozcvička o 7:15. Nasledovali výdatné raňajky a po menšej prestávke šli lyžiari ničiť umelé zasneženie a my nelyžiari sme capkali po prírode. Činnosť po obede pokračovala v rovnakom duchu – lyžiari išli na svah a nelyžiari do prírody.

Po návrate z prírody sa konal tzv. plánovaný program, t. j. napr. kúpanie sa v bazéne, prednášky o prvej pomoci a elektrotechnike a v neposlednom rade aj program v telocvični.

Po večeri, ktorá sa podávala o pol siedmej, sa uvoľnil priestor pre surferov, maniakov a každý bol konečne ticho, pretože čučal do svojho mobilu. Takto to pokračovalo až do posledného dňa.

Je ťažké povedať, či sme si to užili úplne všetci, ale jedna vec je istá – urobili sme niečo pre svoje zdravie, či už formou lyžovania alebo formou prechádzok. Myslíme si, že tento lyžiarák bol nezabudnuteľný zážitok, v ktorom nebol priestor na nudu. 

Kolektív študentov 2. ročníka

Nový rok – nové predsavzatia

skolsky-inter

Január je pre prvákov mesiacom, kedy si prevezmú svoje prvé vysvedčenie v tejto škole a pre štvrtákov zasa mesiacom, kedy pripravujú svoje stužkové. Aj jedni, aj druhí sa snažili o to, aby to dopadlo čo najlepšie.

U nás v ŠI sme pre prvákov pripravili besedu o kyberšikanovaní. Besedou sme chceli poukázať na bezpečnosť a zodpovednosť pri používaní komunikačných prostriedkov. Študenti sa dozvedeli, čo všetko patrí do kategórie kyberšikany a aké nebezpečenstvá nám hrozia na webe.

Druháci si v rámci akcie „Spoznaj krajiny EÚ“ pozreli dokument o Cypre aj s odborným výkladom. Po skončení prezentácie aj oni prispeli svojimi postrehmi do diskusie o ďalších krajinách EÚ, ktoré sami navštívili.

Rubikova kocka je hlavolam, ktorý vynašiel maďarský sochár a architekt E. Rubik v roku 1974. Prvé oficiálne majstrovstvá v skladaní Rubikovej kocky sa konali v Budapešti v r. 1982 a vyhral ich vietnamský študent s časom 22,95 sekúnd. Svetový rekord v súčasnosti je čas  4,73 sekúnd. Tento hlavolam učaroval aj našim prvákom, ktorí si vyskúšali svoju zručnosť  v jeho skladaní. Najlepším bol Jakub Bednár, na druhom mieste skončil P. Leško a tretí bol M. Zima.

V mesiaci január prebehla inovácia internátnej dielne, ktorá so sebou priniesla veľké upratovanie a kúpu nových prístrojov a súčiastok. Jednotlivé zariadenia boli kategorizované podľa spôsobu využitia a uzamknuté v označených sektoroch. Do tejto aktivity sa zapojili študenti P. Nemergut a M. Novysedlák, ktorí tak splnili to, čo si v septembri predsavzali.

 

Sedem dôvodov, prečo sme si dňa 28. 1. 2018 pripomenuli Medzinárodný deň bez internetu:

 1. pretože je príliš ľahké vynechávať vzájomnú reálnu komunikáciu s rodinou, priateľmi a susedmi,
 2. pretože internet môže byť návykový, a tak nezaškodí šoková terapia – deň bez internetu,
 3. pretože blogovanie vám neposkytuje dennú dávku vitamínov a minerálov,
 4. pretože máte problémy so svalmi na ruke, ktorou ovládate myšku,
 5. pretože my všetci potrebujeme čas na premýšľanie a reflexiu,
 6. pretože reálny svet je obdivuhodné miesto,
 7. pretože, ak vás rozzúril už len samotný nápad, určite potrebujete deň bez internetu.

 

V pondelok, 29. januára 2018, sa v telocvični školy uskutočnil priateľský stolnotenisový turnaj. Víťazom sa stal T. Jackanin z 2. VS, ktorý je nadaný na viacero športov.

Iveta Vinklerová

Rozhovor mesiaca s Ing. Jurajom Girmanom

tsystems

Spoločnosť T-Systems Slovakia bola na Slovensku založená v roku 2006, s cieľom poskytovať služby outsourcingu informačno-komunikačných (IKT) riešení pre globálnu korporátnu klientelu koncernu Deutsche Telekom AG. Vznikla ako dcérska spoločnosť T-Systems International GmbH, ktorá má sídlo v Nemecku a patrí do globálnej skupiny Deutsche Telekom AG. Slovenská firma poskytuje služby formou outsourcingu firemným zákazníkom v Nemecku, Európskej Únii, ale aj na globálnej úrovni. Svojou veľkosťou, šírkou záberu a kvalitou prispieva T-Systems Slovakia k tomu, že značka T-Systems je jednotkou na nemeckom trhu a patrí do veľkej štvorky poskytovateľov IKT služieb v Európe. Spoločnosť T-Systems Slovakia radíme k druhej najväčšej IT firme na Slovensku a k druhému najväčšiemu zamestnávateľovi na východe krajiny. Sme veľmi radi, že práve s takým silným partnerom môže naša škola – SPŠE v Prešove, spolupracovať v oblasti výučby odborných predmetov jurajgirman-jpg a v rámci pomoci budovania ethernet technológií školskej LAN infraštruktúry. Významnou osobnosťou, ktorá zastupuje T-Systems Slovakia je riaditeľ divízie Telekom IT – pán Ing. Juraj Girman. Štúdium ukončil na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Profesionálnu kariéru začal v spoločnosti Novitech, neskôr pracoval v RWE IT. Od roku 2008 je zamestnancom T-Systems Slovakia, od 1. augusta 2013 je riaditeľom servisnej línie Telekom IT a od minulého roka aj predsedom Správnej rady Košice IT Valley.

 

 • Pán Girman, aká je Vaša pracovná náplň a čomu sa venujete ako riaditeľ servisnej línie Telekomu IT?

Telekom IT je organizácia, v ktorej pracuje na Slovensku vyše 1000 zamestnancov a sme slovenskou časťou DT IT GmbH, ktorá je v koncerne Deutsche Telekom zodpovedná za vývoj, implementáciu a prevádzku softvéru a IT systémov pre potreby skupiny. Popri zodpovednosti za jej chod mám v rámci T-Systems Slovakia na starosti interné IT a bezpečnosť.

 • V minulom roku ste sa stali novým šéfom správnej rady združenia IT Valley. Čo Vám táto funkcia priniesla?

Priniesla mi hlavne poznanie, že riadiť klaster je niečo úplne iné, ako riadiť firmu. Vďaka KEITVA mám však možnosť spoznať veľké množstvo zaujímavých ľudí a dúfam, že aj pomôcť IT sektoru a regiónu.

 • Čo bolo rozhodujúcim faktorom, vďaka ktorému ste sa rozhodli študovať IT?

Priznám sa, že v čase keď som sa rozhodoval, bola veľmi populárna ekonómia, na štúdium ktorej som sa systematicky pripravoval. Rozhodnutie som zmenil tesne pred prijímacími skúškami a vyhrala Fakulta elektrotechniky a informatiky, ktorú som si nechával v zálohe. Nebol to ale úplne nelogický krok, vzhľadom na moju záľubu v elektronike a programovaní od detstva.

 • Ako si spomínate na začiatky Vašej profesionálnej kariéry?

Veľmi rozpačito. Priznám sa, že mi trvalo 2-3 roky, kým som si vybral smer. Od začiatku som vedel, že nie som typickým technikom a že neobsedím len za počítačom a potrebujem kontakt s rôznymi ľuďmi. To sa mi podarilo dosiahnuť na pozícii SAP konzultant a odtiaľ už asi náhodou som sa ocitol v manažmente.

 • Čo považujete za svoj najväčší úspech?

Najväčším úspechom je nepochybne vybudovanie organizácie Telekom IT v rámci T-Systems Slovakia. Spolu s tímom sa nám podarilo presvedčiť nemeckých partnerov z Deutsche Telekom, že Košice sú práve tým pravým miestom pre ich služby. Narástli sme z vtedajších 280 zamestnancov na terajších 1000. Rast nebol len v počte ľudí, ale aj v zložitosti úloh.

 • V čom vidíte silnú stránku IT?

IT je budúcnosť. Vďaka prepojenosti ste súčasťou globálneho sveta so všetkými jeho príležitosťami a vďaka digitalizácii bude IT súčasťou absolútne každej oblasti nášho života.

 • Čo môže ponúknuť spoločnosť T-Systems Slovakia absolventom našej školy?

Neponúkame u nás len zamestnanie, ale miesto, kde ľudia môžu spoločne rásť. Ja viem, že to môže znieť ako klišé, ale spoločne sa snažíme budovať miesto, kde sa ľudia cítia dobre a dokážu sa realizovať v rámci práce na zaujímavých projektoch v internacionálnom prostredí.

 • Čo si myslíte, ako by mali IT firmy motivovať, prilákať a udržať absolventov, aby sa rozhodli ostať na Slovensku a neodchádzali do zahraničia?

Myslím si, že tu nestačí len aktivita IT firiem. IT sektor je významný pre tvorbu kvalitných pracovných miest. Odhaduje sa, že v košickom regióne pracuje v IT sektore okolo 11000 ľudí, ktorí sa podieľajú 14-timi percentami na HDP. Dovoľujem si povedať, že už dnes sa v našich IT firmách robia kvalitné a svetové veci a absolventi majú prečo zostať. Je preto našou spoločnou povinnosťou – firiem, škôl, rodičov, samosprávy a rôznych regionálnych inštitúcií – využiť túto príležitosť. Po príklady netreba chodiť ďaleko, pozrite na Krakov a Brno.

 • Aké odborné a ľudské kvality musia spĺňať Vaši novoprijatí zamestnanci, teda aj absolventi SPŠE?

Popri rôznych znalostiach ako sú programovanie, znalosti operačných systémov a sietí, sú pre nás dôležité aj mäkké zručnosti. Moderné IT už nie je iba o technickej práci, ale o kontakte so zákazníkom a práci v tímoch na komplexných úlohách, kde sa využíva kreativita jednotlivca a tímu.

 • Ako hodnotíte spoluprácu so SPŠE pri budovaní ethernet technológií školskej LAN infraštruktúry?

Sme veľmi radi, že naši kolegovia mohli pomôcť pri dizajne Vašej LAN infraštruktúry. Je to nádherný príklad spolupráce medzi firmou a školou, kde sme sa spoločne niečo naučili. Počul som len pozitívne ohlasy na obidvoch stranách.

 • Ako hodnotia zamestnanci T-Systems Slovakia prácu s našimi študentmi pri výučbe odborného predmetu IKT – práca na projektoch?

Hodnotia to ako novú a pozitívnu skúsenosť. Predsa len sme učiteľmi-amatérmi a táto práca nie je jednoduchá. Sú však veľmi radi, že sa môžu podeliť o svoje vedomosti a stretnúť zaujímavých mladých ľudí. 

 • Ako vidíte budúcnosť výučby odborných predmetov za určitých podmienok realizovanú odborníkmi z firiem?

Myslím, že sa jedná o veľmi dobrý spôsob ako pomôcť firme a škole zároveň. Vaši študenti majú prístup k aktuálnym znalostiam z praxe a zamestnanci firiem prispievajú k výchove ďalšej generácie, nielen znalosťami, ale aj svojím vlastným príkladom.

  rozhovor-mesiac
 • Aké sú Vaše pracovné vízie do budúcnosti?

V rámci T-Systems Slovakia je to ďalší rozvoj organizácie. Máme kopu plánov ako ďalej rozširovať naše zodpovednosti, dotiahnuť nové veci do Košíc a rysuje sa nám aj práca na výskume pre Deutsche Telekom. Chceme prediskutovať ďalšie smerovanie IT Valley. Ale tu nechcem predbiehať. 

 • Čo by ste zaželali našej škole k jej 65. výročiu?

Vaša škola je pre mňa príkladom modernej strednej školy. Želám Vám dobrých študentov, pedagógov, veľa nápadov a úspechov vo všetkom, čo robíte. Úprimne Vám ďakujem za všetko, čo robíte pre našu budúcnosť.

Mgr. Lucia Liptáková

Aktivity tried

Sladká polročná odmena

sladka-odmena

Škola to je sranda veľká.
Deň za dňom pod stresom, tlakom.
Čo spôsobí našim žiakom?

Túžba po vzdelaní začala v nás vrieť.

Kým si mladý, tak sa nauč,
o čom všetkom je náš svet.

Oslavu nášho 1. vysvedčenia v SPŠE nám osladila mamka nášho spolužiaka Olivera, ktorá nám za našu polročnú snahu a úsilie upiekla krásnu a vynikajúcu tortu, za ktorú jej všetci ďakujeme.

Kolektív I. F

Na lyžiarskom výcviku

lyziarsky-vyc

Dňa 8. 1. 2018 sme sa my, II. C trieda, spoločne s II. F a II. SA triedou vybrali na týždenný lyžiarsky výcvik do rekreačného strediska Vyšné Ružbachy. Náš bežný deň začal príjemnou rozcvičkou o 7:15 pred hotelom, ktorú sme odštartovali krátkym behom k vleku a späť. Ďalej nasledovali bohaté raňajky v podobe švédskych stolov. Následne sme sa už len obliekli a vybrali na svah. Boli sme rozdelení do niekoľkých skupiniek podľa toho, kto bol lyžiar, snowbordista, či bol skúsený, alebo bol na svahu prvýkrát. Tak ako aj úplní začiatočníci, rovnako tak aj skupinka najskúsenejších lyžiarov sa celý týždeň učili a zdokonaľovali svoju techniku. Po dvoch hodinkách lyžovania sme sa vybrali späť k hotelu si trochu oddýchnuť a najesť sa, aby sme o 14:00 už mohli ísť späť na svah lyžovať. Niektoré dni sme večer po oddychu z lyžovania mali športové aktivity, raz to bol bazén a druhýkrát sme šli do športovej haly, kde sa nachádzalo multifunkčné ihrisko a posilňovňa. Unavení a uťahaní sme sa už len vrátili na večeru. V stredu sme namiesto poobedného lyžovania išli na krátku túru po okolí Vyšných Ružbách. Tak ako bol celý týždeň pre nás veľkou fyzickou námahou, rovnako to bol aj príjemný oddych od každodenných povinností učenia sa v škole. Mali sme možnosť lepšie spoznať druhé triedy a zároveň aj seba navzájom. Domov sme si priniesli veľa pekných zážitkov a spomienok.

Marek Blaňár, II. C

Lyžiarsky kurz II. F

lyziarak2f-jpg

Tento rok sa naša trieda hneď po vianočných prázdninách zúčastnila lyžiarskeho kurzu vo Vyšných Ružbachoch spoločne s triedami II. SB a II. C. Naša trieda bola ubytovaná v Ružbašskom dvore. Počasie nás nepríjemne prekvapilo, lebo slabo mrholilo a po snehu ani náznak. Až 10 z nás nelyžovali, či už zo zdravotného hľadiska alebo iného dôvodu. Rannou rozcvičkou nás sprevádzal vyučujúci telocviku, pán profesor Jozef Gmitro, a niektorým dal poriadne zabrať, ale i toto patrí k LVK. Na našu bezpečnosť dohliadali 4 pedagógovia, jeden externý inštruktor snowbordingu, lyžovania a nakoniec jedna zdravotníčka. Po lyžovačke nasledovala telocvičňa alebo bazén. Našťastie sa nikomu nič nestalo a tento kurz iba upevnil naše vzťahy v triede a utužil kolektív triedy.

Kolektív II. F

Naša stužková slávnosť

stuzkova-sla

Všetko sa to zomlelo tak náhle. Všetky prípravy, nácviky a nakoniec samotný večer stužkovej. Udalosť, na ktorú sa len tak nezabúda. Náš deň prišiel 13. 1. 2018 v sále PKO Čierny Orol. Predchádzalo tomu niekoľko hektických dní. Nie je nič výnimočné, že na poslednú chvíľu a pod stresom sa tvorí najlepšie. To bol aj náš prípad. Našťastie všetko dopadlo na výbornú. 

Všetci boli krásne vyobliekaní a v dobrej nálade. Celý úvod sa niesol v príjemnej atmosfére. Po oficiálnej časti a odovzdávaní stužiek prišla na rad voľná zábava, ktorá vyústila do programu. Ten sa nám naozaj vydaril a všetkých prítomných sa nám podarilo rozosmiať. O polnoci prišla na rad čierna kronika, kde sme si mohli vypočuť verše, ktoré vytvorili spolužiaci, a nasledoval krčahový tanec, kde sme vytancovali našu triednu profesorku.

Po tom všetkom nasledovala voľná zábava až do rána. Až tam sme si uvedomili, že náš čas v strednej škole sa neodvratne končí. Bol to ale pre nás jednoznačne nezabudnuteľný večer a chceme poďakovať všetkým, ktorí s nami prežili tento úžasný sviatok.

Juraj Dobrovič, IV. B

Náš nezabudnuteľný večer

stuzkova-sla

Štyri roky plánovania, niekoľkotýždňové prípravy ... A už je aj za nami. Stužková slávnosť. Čo najviac zarezonovalo v našich mysliach? Dojatie aj v očiach „tvrdých chlapov“, slzy v maminých očiach a očiach triednej, či hrdosť v otcových očiach? A či vari to, že sme ako kolektív pripravili program, ktorý sa páčil, chybičky, ktorým sme sa nevyhli, či skvelá zábava do ranných hodín? Ťažko povedať. No vieme jedno. Bola to udalosť, na ktorú nikdy nezabudneme. Viac z úžasnej atmosféry  určite odhalia fotografie.

Ďakujeme pánom zástupcom a všetkým pánom profesorom, ktorí s nami prežili tento neopakovateľný večer.

Kolektív IV. C

Ďakovný list NTS

dakovny-list

Inovácia odbornej učebne OUA

ucebna-oua-jp

V priebehu mesiacov december 2017 a január 2018 sa inovovala odborná učebňa OUA. Jej inovácia spočívala v znížení stropu a osadení LED svietidiel, výmene obkladu, vymaľovaní, obmene elektrických rozvodov, nalakovaní školských lavíc. Najväčšia zmena nastala v inštalácii nových tabúľ a interaktívneho dataprojektora. Okrem inovácie odbornej učebne sa inovovalo osvetlenie na chodbách školy, kde sa pôvodné osvetlenie nahradilo LED svietidlami. Úpravou sa pýši aj schodisko školy, ktoré dostáva nový marmolitový náter. Vo všetkých priestoroch školy došlo k oprave vertikálnych žalúzií. V priestoroch školského internátu došlo k výmene študentských stoličiek za nové, k realizácii celkového ozvučenia všetkých izieb prostredníctvom centrálneho zvukového pultu umiestneného v zborovni vychovávateľov.

Ing. Bohuš Popík, MBA

Dve prvenstvá v IT Fitness Test

it-fitness-test

Ako každý rok, aj v tom minulom sa naša škola zúčastnila celoeurópskeho testovania digitálnych zručností IT Fitness Test 2017. Od apríla 2017 do júna 2017 dokazovali študenti a pedagógovia SPŠE svoje vedomosti z rôznych oblastí IT (sociálne siete, on-line marketing, práca s kancelárskym balíkom, cielené vyhľadávanie a ďalšie).

Teší nás, že aj tento rok si SPŠE pripisuje prvenstvo v počte zúčastnených študentov, ktorých bolo 647. Druhý úspech dosiahol Mgr. Ján Vavrek, ktorý v kategórii muži-učitelia dosiahol najvyššie skóre. Veríme, že aj v tohtoročnom testovaní, ktoré začne už onedlho, tieto úspechy obhájime.

Mgr. Ján Vavrek

Exkurzia v rozvodni

exkurzia-v-rozv

Dňa 15. 1. 2018 sa uskutočnila exkurzia študentov IV. A triedy v rozvodni na Sídlisku III v Prešove. Exkurzie sa zúčastnili všetci študenti triedy a dvaja vyučujúci – Ing. Jozef Harangozo a Ing. Anton Varga. Študenti si prezreli elektrické zariadenia vonkajšej 110 kV rozvodne a vnútornej 22 kV rozvodne a vypočuli si odborný výklad pracovníka VSD.

Ing. Jozef Harangozo

Certifikácia Olymp – Mzdy a personalistika

olymp

Dňa 17. 1. 2018 študenti tretieho ročníka odboru TIS v rámci predmetu PXA pod vedením vyučujúcej odborných ekonomických predmetov – Ing. Vladimíry Pastirovej, ukončili záverečným testovaním vzdelávanie v oblasti školenia OLYMP – Mzdy a personalistika. Mzdový softvér OLYMP (Kros, a. s.) je určený na tvorbu a spracovanie miezd prostredníctvom mzdového programu. Postupne študenti prechádzali jednotlivými časťami daného školenia v priebehu 3 mesiacov tak, aby nadobudli vedomosti, zručnosti a znalosti  v ovládaní popredného ekonomického softvéru na súčasnom trhu na spracovávanie miezd a personalistiky a aby sa im umožnila ďalšia možnosť získavania certifikátov v danej oblasti na konci tohto školenia v danom predmete, ako výsledok ich vzdelávania. Študenti absolvovali záverečné testovanie z praktickej časti.

Certifikát Olymp – Mzdy a personalistika získavajú 20 študenti III. F triedy: Daniel Babinčák, Lukáš Džavoronok, Ján Hrabovecký, Kristína Janičová, Samuel Kertés, Lívia Klučerovská, Maroš Kmec, Kristián Kocúrek, Anna Mária Kohanová, Karol Maček, Dominik Makara, Kristián Mútňan, Lukáš Nutár, Samuel Perecár, Filip Rabušic, Mickias Sisay, Martina Staneková, Oliver Šintaj, Jozef Varga a Peter Vavrek. Srdečne blahoželáme!

Ing. Vladimíra Pastirová

Iniciatíva Catching – Up regions

psk

Dňa 24. 1. 2018 v evanjelickom kolégiu sa uskutočnila iniciatíva PSK Catching – Up regions za účasti predsedu PSK, riaditeľa pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie, vedúceho Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, manažérov európskej a svetovej banky a cca 50 pozvaných osobností z regiónu PSK.

Účelom iniciatívy všetkých zúčastnených bolo podpísať zámer o spolupráci, ktorého súčasťou je generovanie akčného plánu pre ekonomický rast a zvyšovanie zamestnanosti v PSK.

Snaha bola takýto akčný plán vygenerovať, pričom bude pozostávať z charakteristiky PSK, ekonomického postavenia regiónu v rámci SR, definovanie silných a slabých stránok PSK a  definovania cieľov a aktivít na podporu tvorby pracovných miest v komerčnom sektore.

Táto iniciatíva bude mať pokračovanie, pretože výstup z nej je základom pre budúce čerpanie financií zo spomínaných bánk pre PSK, pre jeho zvýšenie ekonomického rastu a vytváranie zaujímavých pracovných pozícií.

ecgovgov
catching-jpg

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Odovzdávanie certifikátov Olymp

.jpg

Dňa 24. 1. 2018 cez veľkú prestávku  v zborovni školy 20 študentom III. F triedy boli slávnostne odovzdané certifikáty Olymp – Mzdy a personalistika, ako výsledok  nadobudnutia vedomostí, zručností a znalostí  v ovládaní popredného ekonomického softvéru na súčasnom trhu na spracovávanie miezd a personalistiky, ktoré mohli študenti získať školením v rámci predmetu PXA pod vedením vyučujúcej odborných ekonomických predmetov – Ing. Vladimíry Pastirovej. Srdečne blahoželáme!

Ing. Vladimíra Pastirová

SPONZORI