2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Súťaž VSE – Solárna elektráreň

V piatok 9.decembra 2011 sa uskutočnil piaty ročník súťaže VSE organizovanej pre stredné školy východného Slovenska s elektrotechnickým zameraním. Študenti tretích a štvrtých ročníkov v trojčlenných tímoch mali tento krát za úlohu vypracovať projekt na tému „Solárna elektráreň“. Táto téma poskytovala široký priestor pre realizáciu rôznorodých elektrikárskych nápadov a použitie vedomostí prakticky zo všetkých odborných predmetov vyučovaných na našej škole. Kto v škole neflákal silnoprúdové zariadenia, prax, meranie, automatizáciu, programovanie, spracovanie dokumentácie a prezentácie, ten mal dobré vyhliadky svoj súťažný projekt dotiahnuť do úspešného konca. Z našej školy sa do súťaže prihlásili štyri trojčlenné tímy. V priebehu piatich týždňov pripravovali svoj model solárnej elektrárne, ktorá by bola schopná dodať do energetickej siete elektrickú energiu o známych parametroch Sínus 230V 50Hz. Každý tím sa s úlohou pasoval svojím spôsobom a určite všetkým riešiteľom priniesol tento projekt veľa cenných skúseností. Nakoniec nastal deň „D“ – 9. december, kedy sa zišlo v školiacom stredisku VSE v Košiciach 16 tímov od Popradu až po Humenné. Bolo vidieť, že ani súperi nezaháľali, mnohí už ako štvrtáci zúročili minuloročné skúsenosti. Obhajoba prác bola taktiež výborným tréningom na maturitnú skúšku. Z našich tímov sa najlepšie darilo trojici Michal Jurečko, Slavomír Kožár, Pavol Vargovčík, ktorí skončili na peknom 2. mieste a domov sa každý z nich vrátil s hodnotnou cenou – iPodom s 32GB pamäte. Zostávajúce 3 tímy síce skončili v závere výsledkovej listiny, ale bojovali statočne a tretiakom držíme palce, aby o rok svoje skúsenosti zúročili do lepšieho umiestnenia.

Ing. Peter Vargovčík

Krajské kolo ZENITu v programovaní

V prvý decembrový deň sa cieľom cesty 28 mladých talentovaných programátorov z celého prešovského kraja stala už tradične naša SPŠ elektrotechnická. Konalo sa tu krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní. Študenti súťažili v dvoch kategóriách – A – 21 tretiakov a štvrtákov, B – 7 prvákov a druhákov. Mali sme v súťaži aj my svoje želiezka v ohni: Damián Feťko III. B, Miroslav Kravec III. S, Michal Jurečko IV. D, Patrik Sopko IV. D, Pavol Vargovčík IV. C v kategórii A a Jaroslav Kravec I. SA, Martin Hlipala II. SA a Imrich Štoffa II. SB v kategórii B. Na súťažiacich čakala porcia 10, zväčša náročných, programátorských úloh, ktoré sa usilovali vyriešiť v limite 4 hodín. Oproti minulým ročníkom sa však zmenil spôsob odovzdávania úloh a mnohým riešiteľom to spôsobilo komplikácie. Výsledky sú pre nás veľmi pozitívne. V oboch kategóriách zvíťazili študenti našej školy bratia Miroslav Kravec III. S a Jaroslav Kravec I. SA. Okrem toho 3. miesto na stupni víťazov v kategórii A získal Michal Jurečko IV. D a pekné 5. miesto Patrik Sopko IV. D. Striebornú priečku si hodnotným výkonom vybojoval Marcel Schichman z Gymnázia J.A. Reimana Prešov. V kategórii B obsadil 2. miesto Lukáš Richtárik z Gymnázia sv. Moniky Prešov a tretí skončil Lukáš Židzik z Gymnázia arm. gen. L. Svobodu Humenné. Všetkým srdečne blahoželáme. Víťazi budú našu školu reprezentovať aj v celoštátnom kole.

Ing. Peter Vargovčík

Krajské kolo ZENITu v elektronike

Dňa 1.12.2011 sa na Spojenej škole - Ľ. Podjavorinskej 22, v Prešove uskutočnilo krajské kolo XXVIII ročníka súťaže ZENIT v elektronike, kde našu školu reprezentovali Slavomír Kožár študent IV. D triedy a Marek Suchý študent IV. C triedy ako postupujúci zo školského kola tejto súťaže.

Vo svojej kategórii, študentov SOŠ Slavomír Kožár obsadil 1. miesto a Lukáš Suchý pekné 3. miesto z celkového počtu dvanástich súťažiacich – blahoželáme.

Pri porovnaní výsledkov je možné konštatovať, že študenti SPŠE v Prešove v konkurencii študentov iných SOŠ sa nestratili, ba naopak ich aj predčili tak po teoretickej ako aj praktickej stránke. Je treba veriť, že Slavomírovi Kožárovi ako víťazovi krajského kola sa tak úspešne bude dariť aj v celoštátnom kole tejto súťaže, kde bude reprezentovať nielen našu školu ale aj Prešovský samosprávny kraj.

Ing. František Kollarčik

Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 5.12.2011 v dopoludňajších hodinách sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v NEJ.

V príjemnej atmosfére a s dobrou náladou si naši šzudenti vyskúšali svoje schopnosti a vedomosti v štyroch súťažných disciplínach – schopnosť porozumieť počúvanému a čítanému textu v cudzom jazyku, znalosť gramatických štruktúr a šikovnosť pri komunikácii v cudzom jazyku.

Víťazom školského kola sa stal študent Tomáš Harčár z III. F triedy, ktorý dosiahol najlepšie výsledky vo všetkých štyroch disciplínach, na 2. mieste sa s malým bodovým rozdielom umiestnil Martin Vrábeľ z III. B a na 3. mieste Ján Haluška zo IV. A triedy.

Tomáš Harčár postupuje do obvodného kola, ktoré sa uskutoční v januári 2012.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazovi srdečne blahoželáme, držíme palce a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v obvodnom kole.

Mgr. Miriam Pribišová

Olympiáda v anglickom jazyku

V dňoch 5. a 8. decembra 2011 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

Písomnej časti, v ktorej sa testovali vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania sa zúčastnilo 17 študentov 1. až 4. ročníka.

Do druhého, ústneho kola, kde úlohou súťažiacich bolo opísať príbeh z obrázku, postúpilo 7 najúspešnejších študentov prvého kola.

Na základe vyhodnotenia výsledkov z oboch častí prvé miesto obsadil Marek Hyrja, študent IV. C triedy, ktorý ako celkový víťaz bude reprezentovať našu školu na okresnom kole.

Druhé miesto, len s malým rozdielom bodov, obsadil Slavomír Kožár, žiak IV. D triedy. Tretí bol Peter Tomaščík, študent III.C triedy.

Gratulujeme prvým trom víťazom školského kola, ktorých výkony boli najpresvedčivejšie.

Výsledky súťaže svedčia o celkovo dobrej úrovni ovládania cudzieho jazyka našimi študentmi.

Súťaž prebiehala v tvorivej pracovnej atmosfére. Víťazi boli za ich snahu a úsilie odmenení symbolickými cenami.

Tak študenti ako aj vyučujúce anglického jazyka kladne hodnotili tú skutočnosť, že olympiáda sa konala v priebehu vyučovania, na rozdiel od predchádzajúcich rokov.

PhDr. Darina Trojáková

December v našom ŠI

Magické čaro privítania Vianoc nevyprchalo ani po stáročia. Tieto obyčaje ľudí vari zo všetkých kútov zeme sme si pripomenuli formou zábavno-súťažného mikulášskeho kvízu dňa 7. 12. v našej spoločenskej miestnosti. Otázky boli zamerané na najznámejšie osoby, dni a fakty tohto obdobia, ktoré podmienilo ich tradovanie. Skutočný Mikuláš spojený s tradičnou nádielkou bol tohto roku u nás nostalgický a kontinuálny, lebo po našej internátnej akcii pokračoval bohatý mikulášsky program aj na pešej zóne v meste. Nostalgický bol preto, že my služobne starší sme si zaspomínali ako nevirtuálne veselo sme sa zabávali v spoločenskej miestnosti do neskorých hodín.

Dnes ani tí, pre ktorých je folklór a tradície srdcovou záležitosťou sa k tejto láske nechcú verejne priznať. Keď pred pár rokmi oslavoval umelecký šéf Lúčnice Štefan Nosáľ osemdesiatiny, zaspomínal si, že zima mala pre neho neuveriteľné čaro aj keď nechodil vonku, lebo nemal topánky. Piesne, ktoré doma spievali a príbehy, ktoré rozprávali sa mu vryli tak hlboko do duše, že sú preňho dodnes nevyčerpateľným žriedlom inšpirácie. Naši chlapci majú niekoľko párov topánok, ale tiež mnohí nechodia vonku vôbec, lebo sú dobrovoľne zosieťovaní. Na našom vianočnom večierku 14. 12. našťastie z počtu 117 chlapcov mal kto zaspievať prekrásne koledy a zaželať ešte krajšie vinše a preto sa my, internátisti, lúčime s vami v starom roku s jedným s nich:

„Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši. Čo bolelo nech sa zhojí, čo tešilo nech sa zdvojí. Aby boli v novom roku iba slzy šťastia v oku.“

PhDr. Valéria Capeková

Aktivity tried

Spoznávanie Prešova

My, čiže naša trieda a naša pani triedna profesorka, sme začali cestu – ako ináč – pri škole. Odtiaľ sme išli k divadlu Jonáša Záborského. Pre tých, čo nevedia kde to je: nachádza sa oproti malému Tescu, len pre zaujímavosť. Počas tejto cesty sme mohli vidieť budovu Veľkej pošty, Vojenského veliteľstva s krásnym parkom a fontánou. Pri divadle sme videli aj iný „skvost“ Prešova – vtipného Prešovčana (bol to asi bezdomovec). O niekoľko metrov ďalej sme prechádzali okolo gréckokatolíckej katedrály sv. Jána Krstiteľa, v ktorej sa nachádzajú ostatky prešovských mučeníkov Pavla Gojdiča a Vasiľa Hopku. Na námestí v tvare vretena sa nachádza množstvo významných budov a mestský centrálny park. V ňom sa nachádza Neptúnova fontána (ta kedysi slúžila ako cisterna) a Pamätník hrdinov Červenej armády s náhrobkami a menami ruských vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní mesta počas II. svetovej vojny. Medzi najznámejšie budovy Hlavnej ulice patria renesančný dom Žigmunda Rákocziho, konkatedrála sv. Mikuláša (tú sme si nemohli nevšimnúť, pretože patrí medzi najvyššie budovy v Prešove) a mestská radnica, ktorá je jedným z najstarších objektov v meste. Písomné zmienky o nej pochádzajú z rokov 1497-1502. Dnes sa budova radnice využíva ako Múzeum vín. Ale tieto pamiatky nie sú ani polovica z toho, čo je na Prešove zaujímavé, a preto je treba stále spoznávať toto krásne mesto.

Poučná aj zábavná exkurzia

Siedmeho decembra sa vybrala naša trieda na exkurziu do firmy Glunz & Jensen, s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou tlačiarní. Cesta sa začala srandovne, keďže nám spred nosa ušiel autobus – no aspoň sme sa prešli na stanicu. Napokon sme sa autobusa dočkali a doviezli sme sa do Hanisky kde firma sídli. Privítali nás, posadili do jedálne a začali prednáškou o histórii a činnosti firmy. Dostali sme tiež odpovede na naše otázky. Potom sme sa rozdelili do troch skupín a prezreli si výrobné haly. Ukázali nám celkový priebeh výroby, od prevzatia potrebných súčiastok až po výrobu a montáž tlačiarní. Nezabudli ani na ukážku skladovania a balenia výrobkov pripravených na odber. Taktiež sme mali možnosť vidieť tlačiareň v praxi. Exkurzia dopadla na výbornú a takýchto vzdelávacích „výletov“ sa radi zúčastníme aj v budúcnosti. Lukáš Vavrek, I. SB

Prechádzka na vianočných trhoch

Dňa 12.12. 2011 sme sa s triednou profesorkou Katarínou Šmičekovou poprechádzali medzi stánkami na prešovských vianočných trhoch. Bolo chladno, ale my sme sa zohriali pri teplom čaji. Spravili sme si fotku pri typickom prešovskom ozdobení, pri vianočných snehuliakoch. Pokračovali sme pri okružnej prehliadke stánkov. Cestou naspäť do školy, nás pani učiteľka oboznamovala s niektorými známymi, ale aj menej známymi historickými pamiatkami mesta Prešova. Vymrznutí, ale spokojní sme sa vrátili do školy. Radi by sme si to opäť zopakovali. Višňovský, II. F

Bowlingové súťaženie III. A

Stalo sa už tradíciou, že sa žiaci III. A účastnia ich obľúbenej triednickej akcie – bowlingu. Minimálne raz do mesiaca, niekedy aj častejšie, si môžu zmerať svoje sily a ukázať, kto sa za ten čas ako zlepšil v tomto, našou triedou obľúbenom športe, alebo si len tak rekreačne zahrať. Je to pre nás čas, kedy nemusíme myslieť na naše školské povinnosti a domáce úlohy, ale trávime ho v príjemnom prostredí. Už teraz sa tešíme, že sa aj v roku 2012 budeme stretávať pri takejto príležitosti. Kamil Senaj a kolektív III. A

Vianočné trhy III. B

Vianočné trhy v našom meste sa začali a študentov III.B triedy lákala vianočná atmosféra v Prešove. Dňa 8.12.2011 sme sa vybrali do nezasnežených, no napriek tomu chladných ulíc, pozrieť čo nám ponúknu v centre mesta. V stánkoch predávali knihy, vyrezávané sviečky, hračky, no najviac nás očarili ručne zdobené vianočné gule a ozdoby z fúkaného skla. Tiež tam bola medovina, varené víno, punč a hlavne veľmi lákavá a voňavá klobása. študenti III. B

Vianočné trhy 2011

Ani sme sa nenazdali a už sme štvrtáci – po stužkovej slávnosti. Čoskoro ukončíme školu a mnohí z nás, ktorí nie sú priamo z Prešova, len utekajú po skončení školy na vlak alebo autobus, ktorý ich dennodenne vráti do rodných miest kde žijú. Nemajú čas sa pozrieť do mesta, v ktorom študujú a zažiť „prešovskú vianočnú atmosféru“. A po skončení školy možno budeme žiť a študovať niekde na inom konci republiky. Preto je to jedinečná príležitosť v dobre zblíženej a veselo naladenej skupine študentov našej triedy pozrieť sa na to, čo ponúka mesto Prešov pred Vianocami všetkým návštevníkom. Na chvíľu sa zastaviť, obhliadnuť sa okolo seba a dotknúť sa čara blížiacich sa Vianoc. Nemuseli sme čakať ani do večera, pretože zamračené počasie ponúklo prítmie už v popoludňajších hodinách a vianočné svetielka bolo lepšie vidieť ako za bieleho dňa, len škoda, že sa neodrážali aj iskričky od napadnutého snehu. Ak nie sneh, tak vôňa pečenej klobásky, vareného vína a punču nás vtiahli do nevšednosti, umožnili nám pobudnúť na pripravených vianočných trhoch. Tie zaujali aj stánkami s tradičnými slovenskými ručnými drevenými, čipkovanými, aj sladkými cukrárenskými výrobkami. Mohli sme si nakúpiť posledné darčeky pre svojich blízkych. Všimli sme si aj pripravené pódium na bohatý kultúrny program na predvianočné popoludnia. Príjemná ľudová hudba sa rozlieva mestom a vnucuje ľuďom myšlienky tradícií a spolupatričnosti. Aj keď pekne mrzlo, hriala nás prítomnosť ľudí, čaro Betlehema pred kostolným múrom. Odrazu sme si boli blízki a vychutnávali sme si posledné spoločné chvíle v kalendárnom roku v kruhu svojich spolužiakov, pretože na vianočné prázdniny sa rozídeme do svojich domovov. študenti IV. F triedy

Kráľ stolného tenisu

V termíne 28.11.2011 – 8.12.2011 sa uskutočnil týždeň stolného tenisu. Prihlásilo sa rekordných 32 študentov I. – III. ročníka. Do pavúka boli nasadení študenti, hrajúci stolný tenis a k nim boli priradení ďalší. Hralo sa systémom na 3 hrané sety. Celkove sa odohralo 31 zápasov. Postupne sa vyčlenili štyria najlepší hráči Dujava I. B, Lukáč I. F, Kočiš III. C a Šebest III. F. Do finále sa dostali žiaci Dujava a Kočiš, ktorí zohrali 5 setov, aby bolo jasné, kto je najlepší. Kočiš mal celý zápas pod kontrolou a hladko sa prebojoval k víťazstvu. Nič nemožno vytýkať ani Dujavovi, ktorý mu bol rovnocenným partnerom. O tom svedčí aj tabuľka zápasov. Uvedení štyria študenti budú reprezentovať školu na obvodnom kole.


PaedDr. Eva Buzgová

Mikulášska nádielka

Ako už býva zvykom na našej škole, každoročne si pre našich žiakov a učiteľov pripravíme rôzne mikulášske prekvapenia.

Nebolo tomu inak ani tento rok, o čo sa postarali naši spolužiaci Marko Šidlovský z II. SA ako Mikuláš a Filip Lenko z III. C ako anjel. Chcel by som sa im touto cestou poďakovať v mene všetkých študentov našej školy, že nám takto spríjemnili ráno a každému, či to bol žiak, učiteľ alebo iný zamestnanec školy podarovali symbolickú Mikulášsku výslužku.


Jakub Sakala

Volejbalový turnaj dvojíc.

Dňa 13.12.2011 bol odohratý turnaj dvojíc vo volejbale. Zúčastnilo sa ho 8 dvojčlenných družstiev zo študentov 1. ročníka. Hralo sa v dvoch skupinách systémom každý s každým na dva vyhraté sety. Tento systém umožnil, že tí ktorí sa zúčastnili si aj dobre zahrali. Zvíťaziť prišli všetci, ale vyhralo iba jedno družstvo. Bola to dvojica Knap – Murcko z I. F. Veľmi sympatický dojem zanechala dvojica dievčat z I. F Triščíková – Štieberová, ktoré sa v konkurencii chlapcov nedali zahanbiť a skončili na 4. mieste. Stali sa však víťazkami svojej kategórie. Veríme, že sme týmto turnajom podporili záujem o túto krásnu hru. Víťazom blahoželáme a ostatným účastníkom ďakujeme za predvedenú hru a snahu zvíťaziť.

Poradie:
1.Knap – MurckoI.F
2.Hnat – KlorusI.A
3.Kostelník – VavrekI.SB
4.Triščíková – ŠtieberováI.F
5.Štefl – PerháčI.A
6.Salamon – Timko R.I.SA
7.Poník – TivadarI.F
8.Porezaný – KažimírI.C

Mgr.Vladimír Hudáček

Florbalový turnaj SPŠE

November a december žil na našej škole predovšetkým florbalom, a to druhým ročníkom Florbalového pohára SPŠE. Zúčastnilo sa ho celkovo 14 tried z celej školy.

Počas dvoch mesiacov prebehli kvalifikačné turnaje v jednotlivých ročníkoch. Turnaja pre prvý ročník sa zúčastnili triedy I. A, I. B a I. C. V dramatických súbojoch si najlepšie počínali chlapci z I. A. Turnaja druhákov sa zúčastnili triedy II. SA, II. SB a II. B. Žiaci II. B sa tento krát nedokázali vysporiadať s húževnatou hrou II. SA a ostali na ich štíte. Turnaj tretiakov pre seba rozhodli žiaci III. B, ktorý v dramatickom zápase s III. S vyrovnali tesne pred koncom zápasu a vďaka lepšiemu skóre sa tešili z postupu. Ďalšími účastníkmi turnaja boli III. C a III. A. Posledný kvalifikačný turnaj štvrtákov ovládli žiaci IV. C aj keď zdatnou konkurenciou im boli chlapci zo IV. D. Sympatickými výkonmi sa prezentovali aj žiaci IV. A a IV. B. Finále turnaja sa odohralo v predvianočnej nálade 15.12.2011 za účasti I. A, II. SA, III. B a IV. C. Turnaj sa niesol v duchu výborných výkonov všetkých štyroch brankárov, takže v zápasoch nepadalo veľa gólov. Prekvapením boli výborné výkony prvákov, ktorí obsadili pekné druhé miesto. Najlepším družstvom bola trieda III. B, ktorá bola vyrovnaná na všetkých postoch a svojimi výkonmi vyčnievala nad ostatnými. Zaslúžene sa tak stala víťazom 2. ročníka Florbalového turnaja SPŠE pred I. A, III. C a II. SA.

Na záver by som chcel všetkým chlapcom poďakovať za férovú hru a už teraz sa teším na ďalší ročník. Florbalu zdar.


Mgr.Štefan Dankovič

Poďakovanie Markovi Šidlovskému

Poďakovanie žiakovi II. SA Markovi Šidlovskému za aktívnu spoluprácu pri príprave žiakov ZŠ Kúpeľná na robotickú súťaž FIRST LEGO League vyjadril prostredníctvom listu riaditeľ ZŠ Kúpeľnej Mgr. Marián Džačár.

Sme radi, že sú medzi našimi študentmi takí, ktorí svoj voľný čas nezištne venujú odborným aktivitám a aj my ďakujeme Marekovi za jeho prácu a aj za pozitívnu propagáciu našej školy.


Ing. Judita Sakáčová

Šťastné a veselé z Brna

Šťastné a Veselé Vianoce Vám z Brna prajú minuloročný absolventi školy: Martin Fendrych, Tomáš Bajus, Marek Ižarík, Martin Knapik.


Ing. Judita Sakáčová

SPONZORI