2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Novoročný pozdrav

novorocny-po

Spoznávali sme Švédsko

spoznavali-sme

Naša škola sa úspešne zapojila do projektu ERASMUS+ zameraného na využitie 3D tlače pri výrobe učebných pomôcok. Projekt je rozdelený na niekoľko etáp, pričom prvá etapa projektu sa uskutočnila vo Švédsku v dňoch 12. až 16.12.2016.

V mestečku Vaggeryd, na strednej škole Fenix, si študenti z Česka, Švédska a Slovenska vymenili skúsenosti z oblasti modelovania 3D objektov určených na 3D tlač. Študenti našej školy – Daniel Gordan, Tadeáš Kmecik, Tomáš Jure, Ján Škvara, Patrik Foriš a Marko Barník sa zúčastnili na tomto pobyte spolu s učiteľmi odborných predmetov – Ing. Martinom Ambrozym a Ing. Jozefom Macejom. Okrem odborných poznatkov z oblasti 3D modelovania získali tiež prehľad o miestnych pomeroch, zvykoch a kultúre. Vďaka nesmiernej pohostinnosti a štedrosti miestnych obyvateľov mali naši študenti možnosť bývať priamo v rodinách švédskych rovesníkov zapojených do projektu. Po boku švédskych kamarátov absolvovali naši študenti niekoľko vyučovacích hodín v škole, vďaka čomu mali možnosť zažiť švédsky vzdelávací systém priamo v praxi. Veľký dojem na nás zanechala účasť na slávnosti sviatku svätej Lucie, ktorá sa konala v kostole, kde študenti pripravili krásny koncert. Miestni pedagógovia pre nás zorganizovali výlet na vianočné trhy, ktoré sa konali v zábavnom parku Liseberg v meste Göteborg. Okrem spomínaných aktivít sme absolvovali lekciu švédskeho jazyka a naši študenti pripravili pre švédskych študentov prezentáciu o našej krajine, kultúre a našej škole.

Domov sme sa vrátili plní zážitkov a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v marci v našej škole. S partnermi z Česka a Švédska budeme spoločne skladať stavebnice 3D tlačiarní Pruša i3 MK2, na ktorých neskôr vytlačíme navrhnuté učebné pomôcky.

Ing. Jozef Macej

RedHatAcademy

Deň 7. december 2016 sa zapíše do histórie Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove veľkými písmenami. V tento deň sme sa stali, medzi strednými školami na Slovensku, prvou oficiálnou RedHatAcademy.

RedHat je firma na vývoj softvéru, ktorá si vytvorila vlastnú linuxovú verziu. Táto verzia je využívaná hlavne v komerčnom prostredí, kde zabezpečuje platenú podporu. Teda užívateľ dostane zadarmo softvér, no ďalšie služby sú už na komerčnej báze.

RedHatAcademy je vzdelávací program, ktorý je v plnej miere podporovaný firmou RedHat s ponukou vzdelávania a certifikácie pre Linux a IT technológie podporované RedHat.

Skutočnosť, že sme sa stali RedHatAcademy, prinesie študentom školy veľa benefitov. Budú mať k dispozícii softvér, na vzdelávacom portály učebné materiály a cvičenia k daným témam, či možnosť otestovať si svoje vedomosti, a to všetko pod odborným vedením inštruktora.

Pre školu to znamená vytvorenie laboratórií, tzv. RedHatTraining, v ktorých bude prebiehať samotná výučba a testovanie a nikdy nekončiace vzdelávanie sa profesorov školy pre túto platformu.

Ostrý štart výučby predpokladáme od 1.9.2017 v študijnom odbore Informačné a sieťové technológie. Samozrejme, pre tých študentov, ktorí nechcú čakať do začiatku nového šk. roka, bude vytvorený vzdelávací priestor aj v 2. polroku tohto šk. roka, avšak na individuálnej báze a prípadných konzultáciách.

Tento vzdelávací program umožní študentom školy bezplatný prístup ku vzdelávaciemu portálu firmy RedHat, čím očakávame významné skvalitnenie výučby s následnou vyššou uplatniteľnosťou absolventov školy na trhu práce.

V najbližšej dobe očakávame uvítací balíček s marketingovými materiálmi pre školu a študentov, ktorým začneme kampaň na propagáciu RedHatAcademy v našej škole.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Výsledky škôl INEKO

Dňa 22.12.2016 boli opäť zverejnené výsledky INEKO s rebríčkom najlepších škôl v rámci svojej kategórie. Tieto rebríčky škôl komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov a nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces, nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Môžu byť však užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy.

Teší nás, že v rámci stredných odborných škôl sa medzi slovenskými školami Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove umiestnila na 2. mieste. V rámci Prešovského kraja je SPŠE Prešov zo všetkých stredných odborných škôl opäť na 1. mieste.

Tieto výsledky, ktoré zverejnilo INEKO, sú pre nás potešujúce, no zároveň sú v budúcnosti aj akousi výzvou na zdokonaľovanie jednotlivých faktorov, ktoré môžu prispieť k tomu, aby sme to v rámci slovenských stredných odborných škôl vytiahli na 1. miesto.

Mgr. Ivana Kurtyová

Junior Freshhh

junior-freshhh

Je to prírodovedná súťaž, ktorú organizuje nadnárodná Skupina MOL. Na Slovensku je vyhlasovateľom a zároveň organizátorom hry spoločnosť SLOVNAFT, a.s., a uskutočňuje sa prostredníctvom webovej stránky www.junior.freshhh.sk.

V dňoch 24.10. – 16.11.2016 prebehla online časť štvrtého ročníka súťaže. Hry sa zúčastnilo aj päť trojčlenných tímov študentov III.SB triedy našej školy. Pri riešení úloh si precvičili a prehĺbili vedomosti z predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia a zemepis. Počas toho počítali, programovali, vyhľadávali na internete, pýtali sa. Využívali všetky možné spôsoby, ako sa dostať k informáciám. Úlohy boli veľmi zaujímavé, netradičné a obohatili ich nielen po obsahovej stránke. Veľmi dôležitá bola tímová práca, správne rozdelenie úloh a dochvíľnosť. Ich snaha priniesla úspechy. Štyri zo zapojených tímov ~/.ssh (Daniel Košč, Benedikt Feťko a Ľubomír Druga), (Jozef Cipa, Viktor Hriseňko a Peter Nižník), Banana Team (Michal Hamrák, Dávid Kokoška a Jozef Škovrán) a HighPing (Martin Baran, Patrik Huba a Tomáš Stankovič) skončili medzi 5 najúspešnejšími tímami spomedzi tímov v kategórii stredných a odborných škôl a postúpili tak do prezenčného finále súťaže pre SOŠ/SPŠ.

Finálové kolá súťaže Junior Freshhh sa konali v Slovnafte 7.12.2016. Počas dňa súťažilo z celkového počtu 417 zapojených tímov 5 najlepších tímov zo stredných odborných a priemyselných škôl. Z našej školy sme mali zastúpenie štyroch tímov. V úvode finálových kôl študenti predstavili formou prezentácie svoje tímy a školy a tiež nápady na tému: „Ako vidím dopravu v roku 2030“. Počas ďalších kôl riešili úlohy z fyziky, matematiky a chémie a v závere na nich čakala najzaujímavejšia – praktická konštrukčná úloha. Počas 30 minút bolo ich úlohou zostrojiť tanker s presne určenými rozmermi, ktorý udrží svoj náklad 10 sekúnd na vodnej hladine a nepotopí sa. Už tradičnou kategóriou súťaže je tiež vyhlásenie NAJ školy. Škola, ktorá mala najviac registrovaných úspešných tímov (tí, ktorí dosiahli aspoň 25% z celkového počtu možných získaných bodov), bola naša škola Stredná priemyselná škola elektrotechnická z Prešova. Mgr. Marta Kožárová prevzala od riaditeľa Slovnaftu odmenu, symbolický šek na 1000 €.

Mgr. Marta Kožárová

Zenit v elektronike – krajské kolo

Dňa 1.12.2016 sa v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, v Prešove uskutočnilo krajské kolo XXXIII. ročníka súťaže Zenit v elektronike, kde našu školu reprezentovali Matej Pončák, študent IV.C triedy, Tadeáš Kmecík, študent III.C, Peter Nemergut, študent II.C triedy a Miroslav Jusko, študent II.B triedy, ako postupujúci vo svojich kategóriách zo školského kola tejto súťaže.

Vo svojej kategórii, žiakov 3. a 4. ročníka SOŠ, Matej Pončák obsadil 1. miesto a Tadeáš Kmecík 2. miesto. V kategórii žiakov 1. a 2. ročníka SOŠ Peter Nemergut obsadil 1. miesto a Miroslav Jusko 2. miesto. Týmto umiestnením si všetci zabezpečili účasť v celoštátnom kole 7. až 9. februára 2017 v Novom Meste n/Váhom.

Poprajme našim študentom úspešnú reprezentáciu našej školy v celoštátnom kole tejto súťaže.

Ing. František Kollarčik

Súťaž NAGA 2016

naga-jpeg

Dňa 15.12.2016 sme sa zúčastnili na finále súťaže NAGA 2016, ktoré sa konalo o 9:00 v priestoroch Slovenského technického múzea v Košiciach. Cieľom súťaže bolo navrhnúť svoj gadget alebo vypracovať návrh riešenia postaveného na súčasných zariadeniach kategórie IoT (Internet of Things) určený pre domácnosť, rodinu, rodinný dom, záhradu alebo školu.

Z našej školy do finálového kola postúpili tímy Dávid Hovanec, Peter Hovana a Jozef Ferko s projektom Inteligentný matrac a Patrik Leško s Michaelou Obročníkovou s projektom Zošit bez pera. Na obhajobu svojich projektov sme mali 5 minút a po nej nasledovala diskusia s hodnotiacou komisiou.

Víťazom sa stal Matúš Fedorčák zo Strednej odbornej školy technickej v Humennom s projektom Vyhľadávanie energetických strát, druhé miesto obsadili Roland Soltesz, Roland Varga a Daniel Bereš zo Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici v Košiciach s projektom Kominár a tretiu cenu si odniesli Tomáš Gordoň a Tomáš Fedor zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach za projekt EEIS.

Hoci ani jeden z našich tímov nevyhral, no domov sme odišli múdrejší, skúsenejší a navyše dobre najedení z chutného obeda, ktorý nám zabezpečili organizátori súťaže. Za seba môžem povedať, že bryndzové pirohy boli naozaj skvelé.

Michaela Obročníková, IV.SB

SPŠE navštívil Mikuláš

mikulas-jpg

Dňa 06. decembra 2016, v utorok, Mikuláš, čerti a anjeli obchádzali triedy a obdarovávali dobré „detičky“ a učiteľov SPŠE sladkými salónkami. Mikuláš však obdaril salónkou, čertík sadzou pomazal a anjelik bozkom odmenil len tých študentov a pedagógov školy, ktorí v tento deň mali na hlavách červenú mikulášsku čiapku. Akcia začala hneď ráno. Ako prvý bol navštívený a obdarovaný pán riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, MBA, priamo na jeho vyučovacej hodine a veru bol pán riaditeľ vzorovo na príchod Mikuláša a jeho pomocníkov pripravený. Pán riaditeľ si pripravil ozaj krásnu červenú čapicu. Vedenie školy prijalo netradičnú návštevu ako príjemné ozvláštnenie dňa. Následne Mikuláš a jeho štyria spolupracovníci navštívili sekretariát, hospodárske a mzdové oddelenie školy a postupne začali navštevovať jednotlivé triedy.

Mikuláš vchádzal do tried. Prišiel so svojimi pomocníkmi do našej školy, lebo počul, že v tento deň tu na neho čakali mnohí jeho fanúšikovia, ktorých spoznal podľa červenej čapice na hlave. A ako tak pozeral, bolo ich v škole neúrekom. Pedagógov upozornil, aby nezabudli, že na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa.

A to bol ďalší zvláštny deň v SPŠE venovaný všetkým študentom a pedagógom školy Žiackou školskou radou.

Ing. Vladimíra Pastirová

Vianočná besiedka

vianocna-besi

Aj študenti a pedagógovia SPŠE si na tohtoročnej Vianočnej besiedke predvianočný čas spestrili dobrou náladou. Vo štvrtok, 22.12.2016, sa v dopoludňajších hodinách v telocvični školy ozýval smiech a spev. Moderátorkami programu boli Mgr. Ivana Kurtyová a Simona Fignárová, študentka III.F triedy.

V úvode programu zahrali študenti scénku s názvom Darček, čo nič nestojí. Hlavnou myšlienkou tohto divadelného predstavenia bolo, že Vianoce nie sú len o materiálnych darčekoch, ale o tom, že najkrajším darčekom je, keď rodina môže byť počas týchto vianočných dní spolu.

Zaujímavou scénkou programu bola rozprávka Mrázik v šarišskom nárečí, kde v úlohe Marfy vystúpila PaedDr. Lucia Ligusová a deduškom Mrázikom bol Eduard Franko zo IV.C.

Súťažné tímy študentov I.B a I.SA triedy na čele so svojimi triednymi profesormi si mohli overiť svoje vedomosti v zábavnej relácii Dobre vedieť. V tomto špeciálnom vydaní vedomostnej šou predviedli a prezradili naši pedagógovia niečo, čo sme o nich ešte nevedeli. Svoje posolstvo priniesla aj Koledovačka, v ktorej nám chlapci zo salaša zakoledovali a zaspievali.

Svoje tanečné číslo predviedli aj dievčatá z tanečnej skupiny Spesh Dance a vianočné piesne odzneli v podaní hudobnej skupiny Spesh Floyd pod vedením Ing. Vladislava Bajusa. V závere Vianočnej besiedky sa ujal slova riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, MBA, ktorý nám všetkým poprial pekné vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tohtoročnej Vianočnej besiedky a na našich tvárach vyčarili úsmev a v srdciach radosť.

Mgr. Ivana Kurtyová

Kvapka krvi

vianocna-kvap

Potreba krvi je veľká. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Žiacka školská rada v spolupráci so ŠI a Národnou transfúznou stanicou Prešov organizovala v stredu, dňa 21.12.2016, v čase od 08:00 – 11:00 hod. v školskej jedálni a v triede II. F pri príležitosti Dňa boja s rakovinou, tretí ročník darovania krvi od našich študentov vo veku od 18 rokov a pedagógov našej školy.

Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok, za ktorý všetkým študentom a pedagógom, ktorí prejavili záujem o darovanie krvi, ĎAKUJEME.

Tento humánny čin v školskom roku 2016/2017 podporilo reálne 70 osôb, z toho mohli uskutočniť odber krvi u 50 študentov a 4 pedagógov, u 16 študentov po úvodných vyšetreniach sa odber nemohol zrealizovať.

Ing. Vladimíra Pastirová

Vianočný čas v ŠI

skolsky-inter

Treskúca zima a mínusové teploty nám pripomínajú, že Vianoce sú už za dverami. Vianočná atmosféra na nás dýcha z každého kúta školského internátu. Chlapci si vyzdobili svoje izby vianočnými ozdobami, nechýbali ani stromčeky, svetielka, či adventné kalendáre. Odvážlivci, ktorí sa nebáli zimy, navštívili aj vianočné trhy, kde si spolu s priateľmi naplno vychutnali vianočnú atmosféru. V úvode mesiaca študenti navštívili premiéru divadelnej komédie „Okresný špitál“, po ktorej odchádzali oddýchnutí a s úsmevom na perách sa opätovne vnorili do učenia. Veľkú pozornosť pútala aj nečakaná návšteva Mikuláša a čerta v školskej jedálni pri výdaji večere. Ten, kto nič nezarecitoval, nezatancoval, ani nezaspieval, nedostal večeru, ani sladkú dobrotu. V decembri sa aj športovalo. V telocvični školy sa konal volejbalový turnaj, v ktorom si zmerali sily študenti zo všetkých výchovných skupín. Nás môže len tešiť, že aj v dnešnej pohodlnej dobe sa stále nájde dostatok mladých ľudí so športovým duchom. Okrem volejbalu sa konal celointernátny turnaj v kalčete, v ktorom zvíťazili štvrtáci, Dávid Hovanec a Peter Hovana. Motivácia a odhodlanie rozhodne nechýbalo, hralo sa predsa o zaujímavé ceny. Z aktivít teoretického charakteru sa konali prednášky a besedy zamerané na problematiku kyberšikanovania a užívania návykových látok. Prednáška so školskou psychologičkou bola zameraná na prevenciu pred užívaním rôznych návykových látok. Svojou návštevou nás poctil aj drogový preventista Peter Remper z občianskeho združenia Slovensko bez drog, ktorý interaktívnou formou zaktivizoval študentov a poukázal na riziká drogových závislostí. V závere mesiaca prezentoval študent Matej Straka svojim spolužiakom mesto Rím, ktorý prednedávnom navštívil s rodičmi. Ukázal im najkrajšie pamätihodnosti tohto večného mesta a na chvíľku ich vtiahol do jeho atmosféry. Keďže sa blíži čas vianočný, zo srdca Vám želáme: ,,Až zvony ohlásia príchod čarokrásnych Vianoc, zabudnite na všetky starosti a prežite ich v šťastí a radosti“.

Mgr. Tomáš Bosák

Aktivity tried

Stavanie vianočného stromčeka

vianocny-stro

Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia. Blíži sa čas Vianoc, a preto, tak ako každý rok, aj v tomto roku sme si splnili milú tradíciu Vianoc a postavili v našej triede II.F nádherný vianočný stromček. Na prvý pohľad vidno, že sme doňho vložili hlavne našu usilovnosť a zmysel pre kreativitu. V tejto vianočnej atmosfére sme sa pri stavaní stromčeka zabavili a sme radi, že svietiaci, farebný stromček nám každý deň v týždni príjemne spestrí vyučovanie, dozdobí a zútulní našu triedu.

Annamária Kohanová, II.F

Návšteva vianočných trhov

vianocne-trhy

Dňa 21.12.2016 sme sa my, II.SB, ako trieda rozhodli ísť po vyučovaní poprechádzať po vianočných trhoch tu v Prešove. Atmosféra bola príjemná a jedlo bolo vynikajúce. Príjemne sme sa pripravili na Vianoce.

Matej Hakoš, II.SB

Prechádzka po vianočných trhoch

vianocne-trhy

Tradície by sa mali dodržiavať a jednou z tých našich je nepochybne aj každoročná návšteva vianočných trhov. Deň 9.12.2016 sa javil ako ideálny na malú prechádzku. Vybrali sme sa teda do nezasnežených a chladných ulíc Prešova, pozrieť, čo nám ponúknu v centre mesta. Dobre nám padlo vyvetrať si trochu hlávky. Aby sme mali aj tento rok na trhy nejakú spomienku, urobili sme si už tradičnú fotografiu pred nádhernou prešovskou výzdobou a rodinkou snehuliakov. Pri následnom zhliadnutí fotografií je naozaj zábavné sledovať, ako sa rok od roka meníme a dospievame. Na záver Vám všetkým trieda III.B praje nádherné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a tých najbližších.

Kolektív III.B

Novoročné vinše

vinsovacka-4

A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám tak sladia ten náš život krátky. V ďalekej krajine, tam, kde rastú palmy, tam, kde prorok Dávid skladal svoje žalmy, tam medzi troma čiastkami zeme, narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleheme. A na tieto sviatky i my sa radujeme a vianočné trhy navštevujeme.

Touto cestou Vám krásnu vianočnú náladu prajeme a pozdrav z návštevy vianočných trhov 6.12.2016 a 13.12.2016 zasielame.

V novom roku 2017 vinšujeme Vám to, však viete čo, aby ste sa dostali tam, však viete kam, aby ste sa radovali s tým, však viete s kým, aby ste mali mnoho toho, však vy dobre viete čoho. Pekné vianočné a novoročné sviatky.

Kolektív IV.B

Náš december

nas-december

Sneh nám ani tento rok príroda nevyčarila, ale akcie posledných dní, hudba z rádií, výzdoba v uliciach nám pripomínajú, že najkrajšie sviatky roka sa blížia. Aj naše triedne akcie v poslednom mesiaci v roku sa niesli v duchu Vianoc. Opäť sme si vyrobili vlastný adventný kalendár. Vyzdobili sme obálky vianočnými ornamentmi a každý deň sa niekoľkí z nás tešili zo sladkosti v nich ukrytej. Bol to čokoládový Mikuláš alebo čertík. Nie preto, že niektorí sú zlí ako čert alebo veľmi dobrí ako Mikuláš. Pripomína nám to, že v každom z nás má byť dobro a ochota obdarovať druhých, ako hovorí legenda o svätom Mikulášovi. Ale trochu aj z čertíka, aby náš život nebol nudný. Novinkou už nie je zaujímavá, niekedy zábavná úloha v každom balíčku, pri plnení ktorej sa bavila celá trieda.

Od novembra prebiehal v našej škole druhý ročník futsalového turnaja o Putovný pohár SPŠE. Náš tím v zložení Miško Palenčár, Peter Kendra, Peter Nižník, Aďo Staš, Šimon Migaš a Tomáš Popík sa stali víťazmi a obhájili titul z minulého roku, blahoželáme.

V dňoch 24.10. – 16.11.2016 prebehla online časť štvrtého ročníka súťaže Junior Freshhh. Hry sa zúčastnilo aj päť trojčlenných tímov študentov našej triedy. Finálové kolo súťaže sa konalo v Slovnafte 7.12.2016. Počas dňa súťažilo z celkového počtu 417 zapojených tímov 5 najlepších tímov zo stredných odborných a priemyselných škôl na Slovensku. Z našej školy sme mali zastúpenie 12 študentov v štyroch tímoch, ktoré obsadili pekné 1., 3., 4. a 5. miesto. Zvyšok triedy bol od rána aktívnym povzbudzovateľom. Najprv si v uliciach Bratislavy prezreli hrad, parlament, staré mesto. Potom prispeli k radostnému vyhodnoteniu finále priamo v priestoroch Slovnaftu. Celá trieda spolu s triednou profesorkou sme navštívili vianočné trhy v našom hlavnom meste a nočným vlakom sme sa vrátili domov.

Tradíciou sa stáva návšteva vianočných trhov v centre mesta. Ich atmosféra je každý rok iná, jedinečná. Ani tento rok nevŕzgal sneh pod nohami, zato mráz štípal líca. Veľmi dobre sa pozorovali ľudia, ktorí sa zastavovali, rozprávali, ochutnávali vianočný punč alebo medovinu. Aj tento rok nám chýbal pri kostole tradičný Betlehem. A tak jediné, čo pripomínalo kalendárnu zimu, boli snehuliaci z imaginárneho snehu. Pri nich sme sa zvečnili. Zastavili sme sa pri pódiu s programom, ochutnali dobroty, ktoré ponúkali stánky.

Kolektív III.SB

Vianočné trhy

vianocne-trhy

Koniec kalendárneho roka je už tradične spájaný s očakávaním vianočných sviatkov, ktorých atmosféra preniká do bežného života. Už zaužívanou súčasťou tohto obdobia sú tiež vianočné trhy. Je to príležitosť stráviť niekoľko príjemných chvíľ a potešiť sa pohľadom na vyzdobené centrum mesta. V rámci triednickej hodiny sme sa dňa 20. decembra 2016 boli prejsť po historickom centre, aby sme si náladu blížiacich sa Vianoc znásobili. Škoda len, že ešte nenapadol sneh, no snáď aj ten príde. Prajeme si vzájomne šťastné a veselé ...

Kolektív III.F

Futsalový turnaj SPŠE

futsalovy-turn

Svoj druhý ročník napísal v priebehu novembra a decembra medzitriedny futsalový turnaj SPŠE. Aj tento rok súťažilo o post najlepšej futsalovej triedy 16 družstiev, ktoré medzi sebou odohrali množstvo kvalitných duelov. Veľkým prekvapením tohto ročníka boli chlapci z III.C, ktorí najprv v prvom kole prekvapili minuloročných finalistov z II.C, aby sa napokon zaslúžene dostali až do finále. O mnohých zápasoch rozhodovali až strely do prázdnej brány cez celé ihrisko, čo svedčí o veľkej vyrovnanosti družstiev. Predsa len sa ale našla trieda, ktorá kráčala turnajom takmer suverénne, a to obhajcovia titulu z III.SB. Tí po malom trápení v prvom kole už nabrali víťazný kurz a nikto ich nezastavil na ceste za obhajobou titulu až do konca. Vo finále zmietli prekvapujúceho, ale zaslúženého finalistu z III.C výsledkom 4:0, a zaslúžene sa tešili z víťazstva v turnaji.

Mgr. Štefan Dankovič

Digitálna garáž – workshop

.jpg

Vybrané triedy študentov (III.F, IV.F, IV.A) sa dňa 01.12.2016 počas 3. a 4. vyučovacej hodiny v miestnosti OUE zúčastnili veľmi zaujímavého a inšpiratívneho workshopu GOOGLE PARTNER reprezentovaného prostredníctvom pána Pavla Adamčáka z oddelenia Marketing Strategy.

Jeho hlavnou úlohou bolo poukázať študentom na fakt, že všetky činnosti, nákupy, predaje a pod. sa budú v budúcnosti čoraz viac realizovať formou on-line a veľmi dôležitou úlohou v tomto procese bude a je zameranie sa na on-line marketing.

Pán Adamčák veľmi zaujímavým spôsobom prostredníctvom prezentácie poukázal na hlavné činnosti, ktorými sa zameriava jeho spoločnosť, predovšetkým na budovanie „supercloud“ špecialistov, na akcelerovanie on-line biznisu svojim partnerom, na pomoc pomáhať SR rásť, na on-line platformu a iné. Workshop obohacoval úlohami, aktivitami a kvízom, za ktoré aktívni študenti boli odmenení zaujímavými cenami.

Danou prezentáciou poukázal na základný kameň on-line biznisu, kedy je on-line marketing úspešný, rozoberal konverziu, SEO (Search Engine Optimisation) – ktorá tvorí viacero aktivít, ktoré vedú k zlepšeniu užívateľského prostredia, použiteľnosti a obľúbenosti webstránky, rozoberal platenú reklamu a úlohu sociálnych sietí.

Pán Adamčák študentom zdôraznil, že zmyslom tohto všetkého je „Začať s učením“, a vyzval ich na možnosť on-line vzdelávania sa v tejto problematike prostredníctvom stránky www.digitalnagaraz.sk, kde výsledkom je možnosť získania certifikátu od GOOGLE – Digitálna garáž. Študentov daný workshop veľmi zaujal a veľmi sa im páčil.

Na záver Ing. Ljuba Krišová za všetkých študentov a vyučujúcich, ktorí sa daného workshopu zúčastnili, poďakovala pánovi Adamčákovi za jeho ochotu, spoluprácu, snahu a celkové úspešné prezentovanie danej problematiky.

Ing. Vladimíra Pastirová

Zasadnutie predstavenstva SOPK

Dňa 1.12.2016 sa uskutočnilo v Košiciach zaujímavé stretnutie predstavenstiev Košickej regionálnej komory a Prešovskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorej členom je aj riaditeľ SPŠE.

sopk-jpg

Zaujímavé bolo z pohľadu ochoty oboch komôr riešiť problémy členov SOPK spoločne. Východiskom je spoločné Memorandum o spolupráci medzi oboma komorami, ktorého základom je synergia a networking, ktoré tak všade chýbajú. Na stretnutí boli vytýčené aj hlavné spoločné ciele na rok 2017.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Hodnotiaci seminár GRS 2016

Dňa 7.12.2016 sa na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR uskutočnil hodnotiaci seminár úspešných rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016.

grs-jpg

V rámci tejto výzvy riaditeľ školy podal projekt „Posuňme našich študentov do budúcnosti“ s celkovým rozpočtom 6346 € a dotáciou 2000 €, ktorého hlavným aktérom je humanoidný robot NAO. Tento projekt bol spomedzi všetkých projektov vyhodnotený ako najkvalitnejší.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Mikuláš pre najmenších

mikulas-pre-n

A opäť prišiel Mikuláš do SPŠE. Na menších aj väčších „elektroškriatkov“ sa v piatok, 09.12.2016, prišiel pozrieť, porozprávať, ale hlavne odovzdať sladký balíček. Mikuláš spolu s Anjelom a Čertom detičky vyspovedali a obdarovali. Popoludnie strávené spoločne hrami v telocvični sa všetkým páčilo. Tradične veľký úspech u malých aj väčších zožalo zdobenie perníkov a výroba svietnikov, ktoré zabezpečili Mgr. Mária Solárová a PaedDr. Lucia Ligusová.

Ing. Martin Vujčík

Vianočný Krakow

vianocny-krak

MÚ HUM v spolupráci s CK Ezotour zorganizoval pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov SPŠE Prešov 1-dňový zájazd do poľského mesta Krakow s návštevou historických pamiatok a vianočných trhov. Tento adventný zájazd sa uskutočnil 17.12.2016 a začal sa odchodom z Prešova v skorých ranných hodinách. Počas cesty do Krakowa nám delegát PdDr. Juraj Čížek, obchodný riaditeľ CK Ezotour, podal množstvo informácií o dejinách tohto mesta. Po príchode do Krakowa sme navštívili množstvo historických a kultúrnych pamiatok, ktoré v nás zanechali pozitívne dojmy. Po obhliadke mesta sme sa rozpŕchli na vianočné trhy, kde sme sa nadýchali vianočnej atmosféry, ochutnávali vianočný punč a iné dobroty. Vo večerných hodinách sme s nakúpenými suvenírmi a dobrou predvianočnou náladou opúšťali mesto Krakow.

Mgr. Ivana Kurtyová

O Putovný pohár SPŠE

volejbalovy-tu

Aj tento rok tesne pred sviatkami, 19.12.2016, sme sa zišli v našej novej telocvični, aby sme otvorili už tretiu kapitulu volejbalového turnaja o Putovný pohár SPŠE. Tak, ako už býva tradíciou, opäť sa hral krásny volejbal plný dramatických výmen vyšperkovaný kvalitnými smečmi a nepriestrelnými blokmi. Po ročnej pauze potvrdili svoje schopnosti teraz už štvrtáci vedení kapitánom školského družstva, Dávidom Brillom, ktorý jednoznačne dominovali vo všetkých zápasoch v pomere 2:0 na sety. Zdatne im sekundovali druháci, ktorým na zdolanie víťazov chýbalo len trochu viac presnosti a sústredenia. Tretie miesto obsadili tretiaci a štvrté tento rok veľmi dobre hrajúci absolventi, ktorí navyše zabávali seba aj ostatných. Nováčikovskú daň zaplatili tento rok prváci. Trochu síce potrápili tretiakov, ale celkovo im ešte chýbali skúsenosti a väčšia zohratosť. V peknej vianočnej atmosfére sme strávili príjemné volejbalové chvíle a verím, že ďalší ročník bude rovnako úspešný.

Mgr. Štefan Dankovič

Vianočná kapustnica

vianocna-kapu

Teplo a vôňa domova, láskavé slová, spoločné spomienky, neha a pochopenie, to sú Vianoce. V takomto duchu sa nieslo spoločné posedenie učiteľov a zamestnancov našej školy 21. decembra 2016 v školskej jedálni. Slávnostne prestreté stoly umocňovali atmosféru blížiacich sa sviatkov. Prítomným sa prihovoril úprimnými slovami predseda odborového zväzu, Ing. Martin Vujčík, a slávnostný prípitok zaznel z úst riaditeľa školy, Ing. Slavomíra Kožára, MBA. Kapustnica, hriatô, ovocie, chutné štrúdle a fantastický karamelový sen – to je len malá ukážka z bohato prestretých stolov. Bolo nás veľa, ktorí sme si našli čas v tomto predvianočnom zhone na priateľské posedenie s kolegami, aby sme si povedali to, čo doteraz zostalo nevypovedané. Vianočná kapustnica opäť splnila svoj účel, priblížila nás k sebe navzájom aj k najkrajším sviatkom roka. Vydarené Vianoce, v novom roku veľa zdravia a spokojnosti praje kolektív zamestnancov SPŠE.

PaedDr. Lucia Ligusová

Novoročné prianie ŽŠR

novorocne-pri

Divadelné predstavenie

V stredu 14.12.2016 sa študenti druhého ročníka zúčastnili v kine Scala divadelného predstavenia Peter Black 3. Predstavenie bolo odohrané v anglickom jazyku a jeho cieľom bolo vtipnou a zábavnou formou angličtiny zaujať študentov. Pomáha im to zdokonaľovať a učiť sa cudzí jazyk aj takouto zaujímavou formou.

Mladý predavač kníh Peter Black zdedil po svojom starom otcovi vidiecke sídlo, ktoré však mohol získať len po splnení niektorých podmienok, ktoré si jeho starý otec stanovil v závete. Počas opráv starého domu zažíva Peter rôzne situácie z reálneho života, ktoré sú riešené zábavným spôsobom. Peter rekonštrukciu domu dokončí a zariadi tak, aby sídlo slúžilo širokej verejnosti, čím sa stane jeho majiteľom.

K divadelnému predstaveniu sa vyjadrili aj samotní študenti druhého ročníka:

„Predstavenie ma rýchlo vtiahlo do deja. Návšteva takého podujatia nám pomáha najmä s učením sa nových slovíčok a ich správnou výslovnosťou.“

„Počas predstavenia bola zábava, veľa sme sa nasmiali na mnohých situáciách, ktoré poznáme aj my z bežného života a sú nám mladým ľuďom blízke.“

„Vtipné, stručné, jasné, proste super predstavenie s úžasnými, talentovanými hercami. Mňa osobne to bavilo, pretože dej napredoval rýchlo a herci to zahrali vynikajúco.“

Mgr. Miroslava Gajdošová

SPONZORI