2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Deň otvorených dverí

Ing. Judita Sakáčová

1. polrok školského roka za nami

Už niekoľko rokov sa snažíme prostredníctvom článkov v internetovom časopise IMPULZ zvyšovať informovanosť o dianí v škole medzi študentmi. Kľúčovým bodom v živote každej školy je polročná a záverečná klasifikačná porada. Je to moment, keď si kladieme otázku, či dosahujeme očakávané výsledky vo výchove a vzdelávaní našich študentov.

Členovia pedagogického zboru školy dňa 24.1.2012 konštatovali, že medzi najväčšie problémy zo strany študentov aj naďalej patrí vysoká absencia. Využívajú doslova každú príležitosť, aby sa vyhli škole. Je potrebné odovzdať nejaký výrobok, má sa písať písomka – je tu riešenie – zubár, lekár, darovanie krvi, autoškola, rodinné problémy. Študenti si neuvedomujú, že svoj problém iba zväčšujú. Najlepšou a najúčinnejšou prípravou na vyučovanie je to, že študent je na vyučovaní a to nielen telom, ale aj duchom. Zdá sa Vám to akosi známe? Áno, presne takto sme to konštatovali aj vlani. Naozaj sa nám nedarí v tejto oblasti prelomiť u rodičov nepochopiteľné zakrývanie záškoláctva ich ratolestí. Absenciu podpíšu, aj keď vedia, že ide o vyhýbanie sa povinnostiam.

Ale boli tu aj pekné momenty – pekné výsledky v súťažiach, vynikajúce známky, zorganizovanie vydarených podujatí – to všetko poteší nielen rodičov, ale aj každého učiteľa. Našťastie pedagogický optimizmus v učiteľoch ešte stále je a tak stále dúfame, že tá koncoročná porada dopadne optimistickejšie.

Triedy s najlepším prospechom:Triedy s najhorším prospechom:
I. SA1,91IV. A2,66
II. SA1,91III. A2,63
IV. D1,96III. C2,58
Priemerný prospech školy:2,19
Triedy s najlepšou dochádzkou:Triedy s najhoršou dochádzkou:
I. A14,25 hodín/žiakII. F71,44 hodín/žiak
IV. B22,39 hodín/žiakIV. F70,13 hodín/žiak
I. B26,39 hodín/žiakI. F56,5 hodín/žiak
Priemerná dochádzka:43,12 hodín/žiak

PaedDr. Lucia Ligusová

Naši ani tentokrát nesklamali

Už po piaty raz sa uskutočnila celoslovenská súťaž EXPERT GENIALITY SHOW. Chlapci, ktorí sa do súťaže prihlásili, opäť potvrdili, že nie je dôležitá kvantita, ale kvalita. Medzi takmer 10 000 súťažiacimi dokázali, že patria medzi najlepších.

Najúspešnejším súťažiacim z našej školy bol Slavomír Kožár (IV. D), ktorý sa umiestnil celkovo na 6. mieste v rámci Slovenska.

Prehľad umiestnenia ďalších je v tabuľke.

PhDr. Valéria Capeková

Nový začiatok

S veľkým odhodlaním sme vykročili, vlastne vybehli do nového roku, lebo 16. 1. sa uskutočnil klasický novoročný beh po schodoch. Opäť sa najviac prášilo pod pätami tretiakom, lebo všetky tri odmeny skončili v III. VS. Prvú cenu získal Chovanec, druhú Timanik, tretiu Tarasovič.

17.1. sa v spoločenskej miestnosti uskutočnil kvíz o Slovensku zameraný na posilnenie tradičných hodnôt a lásky k domovine. Otázky pripravila Mgr. Barjaková a boli orientované na sféru kultúry, pamiatok a prírodných krás. Vedomosťami prekvapili a prvé miesto získali prváci Varchola a Šima. V ten istý večer sme boli v DaD na predstavenie Vochterňa. Táto dráma klasika ukrajinskej literatúry Ivana Franka rozpráva príbeh lásky dvoch chudobných mladých ľudí do ktorého vstupuje bohatý vdovec.

26.1. navštívila deväťčlenná skupina záujemcov o klasickú hudbu „Prešovské dni klasickej gitary“. Na podujatí si vychutnali virtuozitu hry na gitaru v podaní Mgr. art. Martina Krajča, ArtD, ktorý získal mnoho ocenení doma i v zahraničí. Osobitnú pochvalu za január si zaslúži skupina prvákov v zložení: Murcko, Janický, Kľoc, Buraľ, Slimák a Onufrák, Perháč, Tomčo a Filičko. Na požiadanie riaditeľky Rusínskeho múzea PhDr. O. Glosikovej opakovane pomohli pripravovať sťahovanie expozície do nových priestorov. Prvýkrát pracovali za dobré slovo, druhýkrát dostali stravný lístok a čokoládu, ale aj tak im patrí naša vďaka, lebo mnohí sa do práce nehrnú.

31.1. sa uskutočnil v spoločenskej miestnosti pod taktovkou Mgr. Dankoviča ešte jeden zaujímavý kvíz o olympionizme a športe na ktorý sa prihlásilo 13 záujemcov zo všetkých výchovných skupín. Preukázali slušnú mieru informovanosti o dianí v športe a prekvapivo zvíťazil opäť prvák Varchola. Druhé miesto obsadil Jakub Tančák a tretie Dávid Kunak. V januári pokračovala tanečná príprava a tiež sme rozoberali kreatívne nápady na prípravu karnevalu vo februári.

V súvislosti s prípravou kultúrneho programu na toto podujatie sa udiala ešte jedná nevšedná vec. Tretiak Dominik trávil popoludnie obvyklým spôsobom. Monitoroval pohyb a hustotu pekných dievčat na chodníku. Zrazu sa otvorili dvere autobusu a z nich vystúpila Ona, spanilá, zhodou okolností Kamila. Milo sa usmiala, Dominik tiež a ponúkol jej, že jej zahrá na harmonike do tanca a na počúvanie. Aby dievčina nemusela tancovať sama na chodníku, po krátkej internetovej komunikácii ju pozval k nám do internátu. Ako víla Kamila priznala, v ten deň omylom vystúpila na tejto zastávke, asi ju tam posunulo riadenie vyšších síl a neomylný zákon príťažlivosti. Nakoniec vysvitlo, že dievča majstrovsky hrá na husle, ktoré si so sebou doniesla, lebo je primáškou v jednom hudobnom telese. Na záver by som chcela dodať, že všetky formy metódy a prostriedky majú vo výchove svoj nezastupiteľný význam, ale najsilnejší formatívny vplyv majú na mladé mužstvo víly.

Ing. Slavomír Kožár

2 % zo zaplatenej dane – asignácia dane

Podľa zákona o dani z príjmov môže organizácia tretieho sektora, ktorá sa zaregistrovala v Centrálnom registri prijímateľov získať 2 % zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. V tomto registri je aj Nadácia SPŠE Prešov. Ak sa rozhodnete podporiť výchovu a vzdelávanie na SPŠE Prešov vyplňte v príslušnej časti daňového priznania resp. v príslušnom oddiely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane nasledujúce údaje:

IČO/SID:17077532
právna forma:nadácia
obchodné meno:Nadácia SPŠE Prešov
ulica, číslo:Plzenská 1
PSČ, mesto:080 01 Prešov

Získaná suma sa využije v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie, ktorým je podpora výchovy a vzdelávanie na SPŠE Prešov. Špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb vrátane výroku audítora zverejňuje nadácia v obchodnom vestníku.

Neprenechajte rozhodnutie o vašich finančných prostriedkoch na iných, ak o nich môžete rozhodnúť sami. Asignácia časti dane je pre vás bezplatná a navyše máte možnosť podporiť nadáciu, ktorá od roku 1992 pomáha skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces SPŠE Prešov.

Ďakujeme!

študenti II. SA

Aktivity tried

Lyžovačka II. SA

Keďže známky sú už v suchu,

dopriali sme si kus vzruchu.

Zobrali sme lyže, sánky,

veď sú zimné radovánky.

Drienica má biely šat,

ten, kto prišiel. ten bol rád.

21. januára 2012 sme si zalyžovali na Drienici. Počasie bolo super, svah krásne upravený a nálada výborná. Náš zážitok z lyžovačky umocnilo stretnutie s pánom ministrom Mikulášom Dzurindom a pánom ministrom Ivanom Miklošom.

Divadlo Alexandra Duchnoviča

Dňa 25.1.2012 sme sa my, študenti II. F, spolu so študentmi zo ŠI zúčastnili predstavenia v ukrajinskom jazyku Vochterňa č. 27 v Divadle Alexandra Duchnoviča.

Dráma klasika ukrajinskej literatúry Ivana Franka Vochterňa č. 27 rozpráva príbeh lásky dvoch chudobných mladých ľudí, do ktorého vstupuje bohatý vdovec – démonická postava pokušiteľa, ktorý si chce kúpiť lásku mladej dievčiny a zasiať tak do čistej lásky zrnko pochybnosti. Jeho zámery naruší nečakaný príchod jeho dávnej, odvrhnutej lásky...

Prežili sme príjemný kultúrny večer.

Futbalový zápas III. A

Tento mesiac sme sa so spolužiakmi rozhodli, že bowling tentokrát vymeníme za iný druh športu, ktorý nám je však tiež veľmi blízky a máme ho radi. Vo štvrtok 19. januára sme využili priestory našej telocvične na futbalový zápas. Hoci to bolo zavčas rána, príjemne sme sa rozhýbali, nastrieľali pomerne dosť vysoký počet gólov a potom nás už len čakalo ďalších sedem menej zaujímavých vyučovacích hodín. kolektív III. A triedy

Novoročný florbal

Stretol sa rok s rokom a my sme sa vrátili do lavíc. Prázdniny boli dobré, ale bez snehu, stoly počas sviatkov boli plné ale pohybu bolo málo. Preto sme sa dohodli, že dobre padne ak sa do Nového roka naštartujeme niečím dynamickým. Zvolili sme florbal. Zhodili sme nejaký ten neužitočný gram a veríme, že po celý rok budeme mať radosť zo všetkého tak ako z tejto hry.

trieda III. C

Hokejový turnaj

Nádherné slnečné počasie, tuhý mráz a dvadsaťšesť nadšencov hokeja. Takto vyzeral jeden januárový piatok, kedy sa trieda III. F vybrala pokoriť malý, čierny puk na sabinovskom klzisku. Perfektne upravený ľad nám umožnil zahrať si hokej takmer na profesionálnej úrovni. Nechýbali fanúšikovia, teplé bylinkové a ovocné nápoje a chuť si zasúťažiť. Tomuto športu podľahli aj naše dievčatá, ktoré po krátkom rozkorčuľovaní si vyskúšali nielen stráženie bránky, ale aj hru a určite boli platnými hráčmi. Akékoľvek nepríjemnosti a úrazy sa nám vyhli a tak sme prežili nádherný deň v spoločnosti spolužiakov a triednej učiteľky.

Michal Šesták, III. F

Vianočné trhy IV. A

Ako je už tradíciou, ani tento rok nebol výnimkou a mesto Prešov nielen pre svojich obyvateľov pripravilo Vianočné trhy, na ktorých sa dali zakúpiť rôzne suveníry, hračky či pochúťky. To sme si, samozrejme, nemohli nechať ujsť. Poobchádzali sme všetky stánky, ktoré sme v historickom centre Prešova našli a zároveň sme prezerali a hodnotili produkty pouličných obchodníkov. V ten deň bol veľký mráz, ale chýbal nám sneh. Každý z nás sa napriek tomu zahrieval všetkými dostupnými prostriedkami. Takmer všetci volili tekutý spôsob... samozrejme teplý čaj. Našli sa však aj jednotlivci, ktorí odskúšali chuť pravej slovenskej klobásky. Výlet vo všeobecnosti hodnotíme pozitívne.

študenti IV. A

Sánkovačka IV.C

V stredu 25.1. 2012 sme sa my, študenti IV.C, spolu s našou triednou profesorkou stretli pred športovou halou v Prešove. Tam sme našli jeden z mála kopčekov, ak sa to dá tak nazvať, kde sa dali vykonávať pohyby podobné sánkovaniu. Od rána nám počasie prialo. Aj keď poriadne mrzlo, z oblohy celý deň na nás svietilo slniečko. Najprv sme sa ostýchali, niečo podobné sme robili pred mnohými rokmi, ešte ako malé deti. Spúšťali sme sa na kĺzakoch, aj na tanieroch, zadná časť tela to cítila presne. Bezpečnejšie to bolo na sánkach. Neskôr k tomu pribudlo aj guľovanie. My triednu, ona že bude guľovať na druhý deň, ale nekonalo sa. Bolo to veselé popoludnie, škoda, že sme tam neboli všetci.

Jedna múdrosť hovorí: “Ak chceš byť v živote šťastný, ponechaj v sebe kúsok dieťaťa.”

Študenti IV.C

Stužková IV.D

Keď sme boli malí chceli sme byť hasičmi, rockovými hviezdami, astronautmi. Časom sme ale dospeli a stali sme sa priemyslovkármi.

Celou cestou nášho štúdia nás viedlo množstvo výnimočných osobností, vďaka ktorým nám na priemyslovku zostane množstvo úsmevných, ale aj dramatických zážitkov.

20. januára v reštaurácii Išľa sme definitívne prešli bránou dospelosti. Už od nového roka sme sa usilovne pripravovali na stužkovú, ktorá pre nás mala byť nezabudnuteľná. Naozaj bola, ale pekne po poriadku. Stužkový týždeň sme každé poobedie trávili v škole pripravovaním programu, oficiálnych častí, ale aj takou nepodstatnou vecou ako je zasadací poriadok. Veľa vecí sme na stužkovej poňali netradične. Presne o 18:00 sa v Išli rozozneli zvony. Neboli to kostolné zvony. To len nám do pochodu hralo AC/DC. Nejednému z nás, nastúpenej IV.D sa do očí pomaly tisli slzy pri príhovoroch predsedu triedy, triednej profesorky. Nasledoval slávnostný akt stužkovania, prípitok rodičov, rodičovský, profesorský a partnerský tanec a nachvíľku sme mali starosti z krku.

Ako sa ručičky hodiniek približovali k 21. hodine mnohí z nás sa zo sály po úžasnej večeri postupne vytrácali. Nasledovala pre niekoho najzaujímavejšia časť stužkovej. Náš program nebol výkon profesionálnych hercov. Bol to program plný recesie a humoru. Program bol plný parodovania procesorov, artistických a kúzelníckych čísel. Prekvapili ale aj tanečné kreácie niektorých spolužiakov či dokonca striptíz a baletné vystúpenie pri živej hudbe. Časový priestor medzi číslami sme vypĺňali žrebovaním tomboly, plnej zaujímavých cien na mieru šitých našim profesorom.

V týchto momentoch sme už oficiality mali na našu veľkú radosť za sebou. Len s výnimkou čiernej kroniky už až do bieleho rána nasledovala len atmosféra uvoľnenej zábavy.

Náš kolektív stužkovú hodnotí ako úžasnú nezabudnuteľnú akciu, ktorú by sme si všetci chceli zopakovať. Dúfajme ale že sa tak nestane. Ohlasy zo strany rodičov a profesorov sú taktiež pozitívne.

Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k bezproblémovému priebehu stužkovej.

Slavomír Kožár IV.D

Najlepší brankár

Dárius Čakurda (III. S) bol vyhlásený za najlepšieho brankára na futsalovom turnaji FOOTOUR 2011, na ktorom sa v decembri zúčastnilo družstvo školy.


Ľubomír Rešovský

Spolupráca s firmou CADware, s.r.o. Liberec

Naša škola už niekoľko rokov spolupracuje s firmou CADware, ktorá sa zaoberá predajom programov pre elektrotechniku a elektroniku. Ťažiskom sú programy pre návrh plošných spojov. Z toho dôvodu vydáva firma časopis DPS plošné spoje od A do Z, v ktorom sú veľmi zaujímavé články z rôznych oblastí vývoja a výroby plošných spojov, ale aj články o trendoch a perspektívach v meraní, simulačných programoch, výrobe polovodičových súčiastok a iné.

V CZV sa nachádza niekoľko čísel časopisu, ktoré môžu slúžiť študentom na získanie najnovších poznatkov, ktoré sú aplikovateľné na štúdium odborných predmetov v našej škole. Vo štvrtok 19.1.2012 navštívil školu šéfredaktor časopisu DPS Ing. Milan Klauz. Na stretnutí sme sa venovali ďalšej spolupráci v oblasti výroby plošných spojov a použitia simulačných programov v praxi aj v škole. Ďalšou témou rozhovoru je možnosť pri úspešnom zvládnutí CAD softvérov získať certifikáty, či osvedčenia. Pán Klauz skonštatoval, že spolupráca s našou školou má pre firmu veľký význam, pretože prináša nové pohľady na využitie produktov, ktoré firma predáva. Firma CADware nám dlhodobo zapožičala prototypové laboratórium ELVIS, ktoré umožňuje pomocou virtuálnych meracích prístrojov zisťovať vlastnosti reálnych elektronických obvodov.

Záverom jedna perlička, v čísle 1/2012 má náš kolega Ing. Ladislav Vavrek už tretie pokračovanie článkov MutliSIM v príkladoch. Teší nás, že firmy majú záujem o našu školu čo prospieva rozvoju obidvoch zainteresovaných strán.

Ing. Slavomír Kožár

Separácia odpadu v SPŠE Prešov

Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. Separovaný zber zabezpečuje, aby sa jednotlivé druhy po roztriedení mohli opäť zužitkovať. Túto činnosť sme začali v škole 30.1.2012. Môžte si položiť otázku prečo?

Ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje.

Vďaka separovaniu odpadu bolo v západnej Európe od roku 1994 ušetrených 10 milónov ton ropy.

Ten, kto separuje, je ohľaduplný k životnému prostrediu.

Od roku 1994 bolo vďaka separovaniu odpadu v krajinách, kde tak robia, vypustených do ovzdušia o 25 tisíc ton skleníkových plynov menej.

Daj odpadu druhú šancu !

Každý človek denne vyprodukuje isté množstvo odpadu. Sami to vieme podľa vlastných nádob na smeti, ktorých obsah je pravidelne odvážaný a zdanlivo sa nás viac netýka. Je to však ohromné množstvo smetí, ktoré sa buď spaľuje (asi 75%) alebo skladuje na skládkach a kvôli svojmu rôznorodému zloženiu ho nie je možné nijako inak spracovať, len skládku po dosiahnutí istých rozmerov konzervovať a založiť novú. Veľký podiel toho, čo sa tam skladuje, je po určitých úpravách dokonca znova použiteľné. Zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel, 30 vyzbieraných plastových fliaš je potrebných na výrobu fleecovej bundy, zo 150 plastových fliaš môže byť jeden koberec, z oceľových plechoviek sa vyrábajú kľúče.....a iné.

Umiestnenie košov v škole

Koše na separovaný zber – papier a plasty sa budú zatiaľ nachádzať na 8. miestach na chodbách obidvoch budov školy pri košoch na bežný odpad.

Správne separovanie v priestoroch školy.

Do nádob s modrými vrchnákmi patria noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, kartóny, papierové obaly a pod. NIE – mokrý, mastný alebo znečistený, asfaltový a dechtový papier a hygienické potreby.

Do nádob so žltými vrchnákmi patria PET fľaše od nápojov po predchádzajúcom stlačení, tégliky, vrecká, fólie, a pod. NIE – PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, napr. motorových olejov, farieb a pod.

Ing. Slavomír Kožár

Preukaz ISIC/EURO<26

Priemyslovka v spolupráci s firmou EMtest v rámci programu JEDNA KARTA STAČÍ ponúka študentom školy možnosť využívania preukazu ISIC/EURO<26.

Preukaz ISIC/EURO<26 spája v sebe všetky preukazy, ktoré študenti môžu využívať. Slúži ako identifikačný preukaz študenta a to nielen v škole a môže nahrádzať potvrdenie o štúdiu, čipová karta môže slúžiť ako identifikátor pre odber stravy, čipová karta môže slúžiť s príslušnou zľavou pre MHD, SAD alebo ŽSR, preukaz má plnohodnotné vlastnosti medzinárodného preukazu ISIC, európskeho preukazu mládeže EURO<26, preukaz môže slúžiť ako elektronická vstupenka na kultúrne a športové podujatia, preukaz do vedeckej, či univerzitnej knižnice, zľavy v obchodoch a mnohé iné.

Tento preukaz je platný vždy po dobu jedného školského roka a je potrebné ho každoročne opätovne aktivovať. Prvý aktivačný poplatok (preukaz a známka ISIC) je 20 €, avšak ak si ho zakúpia ešte v tomto školskom roku získajú platnosť až do 30.9.2013. Každá ďalšia aktivácia bude študentov stáť len 10 € ročne za známku ISIC.

Pre bližšie informácie navštívte stránky, www.euro26.sk, kde získate postup krokov k aktivácii preukazu ISIC/EURO<26, zoznam zliav a ich poskytovateľov a taktiež stránku www.emtest.sk, kde získate informácie o zľavách v doprave (MHD, SAD a ŽSR).

Ak sa rozhodnete pre preukaz ISIC/EURO<26 je potrebné vytlačiť zo školskej www stránky obidve žiadosti, vypísať ich a doručiť na sekretariát školy.

Ing. Slavomír Kožár

SPONZORI