2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Deň otvorených dverí

SPŠE v Prešove už po druhýkrát v tomto školskom roku umožnila širokej verejnosti nahliadnuť za jej brány a ukázať tak návštevníkom, čo všetko tu môžu nájsť v rámci Dňa otvorených dverí.

Po úvodných informáciách vo vestibule školy z úst ZRŠ Ing. Martina Brodu, PhD. sa budúci mladí nádejní elektrikári, informatici, programátori či manažéri vybrali na prehliadku laboratórií, odborných učební či klasických tried, kde sa mali možnosť oboznámiť so študijnými odbormi a zameraniami. Naši pedagógovia, no najmä študenti fundovane odpovedali na všetky zvedavé otázky.

Súčasťou DOD boli aj súťaže pre žiakov ZŠ, napr. ELEspars, ELEKTROmatik a tiež Elektronika hrou. Boli určené pre žiakov ZŠ z celého Prešovského kraja. Súťažné tímy svojimi znalosťami milo prekvapili.

Zároveň sa v rámci DOD uskutočnilo aj stretnutie so zástupcami PSK,  VŠ, inštitúciami a podnikateľmi.

Prezentácia študijných odborov a ich jednotlivých zameraní bola bola veľmi zaujímavá. Študentka 3.F Daniela Chovancová bola garantom odboru TIS - študijného programu IT manažment procesov. Cieľom prezentácie  bolo prakticky znázorniť zručnosti, ktoré študent nadobudne počas štúdia okrem poznatkov z ekonomiky, informatiky a elektrotechniky.

Keď sme sa Daniely opýtali, čo obsahovala konkrétna aktivita, určená návštevníkom DOD, odpovedala: „Priebeh aktivity spočíval vo výbere NÁPADU a následného rozpracovania v stanovištiach:

 1. PROJEKTOVÝ MANAŽMENT - výber predmetu činnosti, určenie ideálnej persóny a analýza daného nápadu
 2. GRAFICKÝ DIZAJN - vytvorenie loga a prezentačného bannera
 3. TVORBA A VÝVOJ WEBOVÝCH STRÁNOK - použitie HTML a CSS, vytvorenie základov prezentačnej webovej stránky a umiestnenie vytvoreného bannera
 4. DIGITÁLNY MARKETING - vytvorenie kampane vo vyhľadávaní na danú webovú stránku prostredníctvom nástroja Google Ads.“

Žiaci si mohli  otestovať aj svoje ekonomické znalosti v podobe online kvízu.

Pri prezentácii odborov IST - informačné a sieťové technológie a  POS -  počítačové systémy študenti SPŠE navodili priateľskú atmosféru pri debatách s nádejnými záujemcami a ich rodičmi. V družnom dialógu odpovedali na zvedavé otázky týkajúce sa štúdia, internátu, uplatnenia absolventov a podobne.

V praktickej časti študenti a profesori pripravili niekoľko stanovíšť, kde si mohli návštevníci vyskúšať rozobrať a poskladať reálny laptop, tak ako aj poskladať klasický PC vo virtuálnom prostredí. Pozrieť si mohli aj ukážky sieťových prvkov, simulácie sieťových topológií a dokonca si overiť, aké silné je heslo, ktoré bežne používajú.

Obľúbené bolo aj stanovisko krimpovania sieťového kábla, ktoré preverilo motorické a vôľové zručnosti návštevníkov.

Posledné stanovisko ponúklo možnosť nakonfigurovať si naozajstné sieťové zariadenie a získať tak sladkú odmenu.

Odbor elektrotechnika so zameraním na elektroenergetiku ponúkol návštevníkom možnosť siahnuť si na rôzne učebné pomôcky a zoznámiť sa s modelom  elektrickej stanice či inteligentným meracím systémom. Otázok zo strany návštevníkov bolo viac ako dosť a na všetky trpezlivo a odborne odpovedali Ing. Jozef Harangozo a Ing. Anton Varga.

V rámci Dňa otvorených dverí sa na našej škole mala možnosť predstaviť aj Žiacka školská rada. Oslovili sme jej predsedu, Richarda Klimka. Z jeho slov vyberáme: „ŽŠR si pre uchádzačov pripravila rôzne aktivity, prezentovala školu z pohľadu žiakov a taktiež ich oboznamovala s činnosťou a aktivitami ŽŠR. V rámci prichystaných aktivít si uchádzači mali možnosť poskladať rozstrihané logo školy, rozriediť rezistory a kondenzátory alebo aj poskladať klávesnicu s povyberanými klávesmi. Taktiež sme mali možnosť poskytnúť návštevníkom dotazník o našej skole alebo aj plagátik s informáciami o ŽŠR. Tento deň hodnotíme veľmi pozitívne, 

mohli sme odpovedať na rôzne zaujímavé otázky a veríme, že sa táto tradícia ujme aj v budúcnosti.“

Čo dodať na záver? Máme za sebou vydarený deň nabitý hrami, súťažami, stretnutiami, konfrontáciou predstáv a reality, výmenou informácií a skúseností, ktorý, veríme, prinesie svoje ovocie v podobe čo najlepších žiakov, majúcich záujem o elektrotechniku i o informačné technológie a ktorí sú tvoriví a vnímaví.

Ing. Marta Kollárová, PhD. ZRŠ, PaedDr. Lucia Ligusová

Úspech na celoštátnom kole Zenit v elektronike

Tento rok sa konal už 36. ročník súťaže Zenit v elektronike, tentokrát na pôde Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach v dňoch 11. 2. až 13. 2. 2020. Zúčastnilo sa jej 32 žiakov stredných škôl z celého Slovenska a počas troch dní na nich čakalo množstvo zaujímavých úloh, ale aj program na spestrenie – návšteva metrologického ústavu a seminár o výrobe polovodičových integrovaných obvodov.

Prvý deň sa súťažiaci pasovali s teoretickými otázkami a praktickým zadaním, kde mali navrhnúť a naprogramovať pomocou Arduina generátor sínusového priebehu s rozlíšením aspoň 5 bitov. V priebehu druhého dňa bolo ich úlohou navrhnúť, vyrobiť, osadiť a uviesť do prevádzky elektronickú záťaž. Posledný deň si Andrej Tadeáš Bača a Brian Izsof mohli zaslúžene vydýchnuť a vychutnať si potlesk. Andrej Tadeáš Bača si za 3.miesto v kategórii A odniesol hodnotnú spájkovaciu stanicu od firmy METCAL a Brian Izsof získal za 2. miesto v B kategórii taktiež pekné ocenenia. Chlapci získali mnoho cenných skúseností, ktoré môžu využiť či už počas štúdia alebo v odbornej praxi.

Veríme, že sa do súťaže každý rok zapojí mnoho žiakov, keďže majú možnosť zviditeľniť sa a okrem hodnotných cien a skúseností získať do budúcna veľmi zaujímavé ponuky práce v špecializovaných firmách. Po odborníkoch v oblasti elektroniky a programovania mikroprocesorových systémov je už teraz veľký dopyt a v budúcnosti určite ešte porastie.

Andrejovi a Brianovi blahoželáme a veríme, že v ďalších ročníkoch súťaže budú úspešne reprezentovať seba aj našu školu.

Ing. Martin Ambrozy

Radoslav Danilák ocenený Krištáľovým krídlom

 

Meno Rado Danilák sa v súvislosti s našou školou skloňovalo už viackrát. Absolvent našej školy, výnimočná osobnosť  IT oblasti, má za sebou množstvo úspechov, ktoré slovenskou verejnosťou neostali nepovšimnuté. Prednedávnom sa mu dostalo mimoriadneho ocenenia v podobe Krištáľového krídla.

Krištáľové krídlo je každoročne udeľované ocenenie osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadnu odbornosť a úspech. Ocenenie je udeľované v rôznych odvetviach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života.

Laureáti 23. ročníka boli vyhlásení počas slávnostného galavečera, ktorý sa uskutočnil 9. 

februára 2020 v novej budove SND v priamom prenose na Jednotke RTVS. Je nám veľkou cťou, že za inováciu a startupy bol nominovaný aj R. Danilák, ktorý si nakoniec sošku  ceny Krištáľového krídla aj odniesol.

Touto cestou by sme mu chceli ešte raz zablahoželať a popriať všetko dobré.

Mgr. Jana Pavlišáková

Stretnutie s podnikateľmi

Táto zaujímavá aktivita patrí už dlhé roky medzi tradičné a významné udalosti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Tohtoročné sa konalo v netradičnom termíne počas Dňa otvorených dverí 18. 2. 2020.

Plejáda pozvaných hostí bola naozaj pestrá a nás teší, že pozvanie prijali nielen vedúci oddelenia metodických činností a športu z odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja Mg. Juraj Krédatus, PhD., ale aj  ďalší zástupcovia PSK, vysokých škôl a historicky najviac podnikateľov z renomovaných firiem pôsobiacich v rámci Prešovského kraja a zástupcov rôznych inštitúcií, Na stretnutí sa zúčastnili aj členovia Rodičovskej rady, Rady školy i Žiackej školskej rady. Domácich už tradične reprezentovali, okrem vedenia školy, aj pedagógovia a zamestnanci školy.

Sme presvedčení, že aj tohtoročné stretnutie s podnikateľmi naplnilo cieľ, ktorým bolo nielen upevňovanie priateľských vzťahov a prehlbovanie spolupráce, ale aj zlepšenie kvality vzdelávania a podpora inovácií vo vzdelávacom procese. Veríme, že takéto podnetné stretnutia sa budú v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti uskutočňovať pravidelne a tradícia stretnutia s podnikateľmi bude zachovaná.

PaedDr. Lucia Ligusová

Finále 13. ročníka tímovej súťaže VSD na tému Smart Home

Na štvrtok 27. 2. 2020 sme sa intenzívne pripravovali s dvoma projektami Smart Home. Zadanie sme od našej partnerskej firmy VDS dostali v novembri 2019. Okrem našej školy z Prešova, súťažili tímy z Košíc, Popradu - Matejoviec, Humenného, Michaloviec a Revúcej. Celkovo dvanásť tímov.

Cieľom bolo navrhnúť a zhotoviť model Smart Home. Z našej školy sme zostavili dva tímy. Prvý tím s názvom Falošný poplach - Brian Izsof z 2.B, Marek Balaňár z 4.C a Adam Borovička z 2.C. Druhý tím s názvom Hrdličky - Andrej Tadeáš Bača z 3.C a Daša Furdíková z 1.C.

Tím Falošný poplach navrhol a zhotovil systém, ktorý by jednoducho a efektívne monitoroval elektrickú sieť, optimalizoval výrobu, prenos a spotrebu. Na základe vyhodnotenia zozbieraných dát by vedel optimalizovať odberový diagram v sieti. Prebytok energie na strane vonkajšieho dodávateľa a aj na strane vlastnej výroby by efektívne uložil vo vhodnej forme. V prípade nedostatku energie na strane dodávateľa, by sa použila energia zo zásob, ktorú si vyrobíme doma. Funkčný model obsahoval riadiacu časť s elektronikou a silovú - napájaciu časť s istením a ochranou.

Tím Hrdličky od základu vymyslel, zostrojil a naprogramoval vysoko sofistikovanú riadiacu jednotku pre Smart Home, ktorú je možné použiť aj v priemysle. Zariadenie disponuje množstvom AC aj DC  vstupov. Obsahuje množstvo výstupov pre spínanie v nule, pre rozširovacie moduly, pre relé a pre rôzne iné signály. Má napájanie zo siete a batérie. Nabíjací manažment je samozrejmosť. Integrované WiFi a Bluetooth rozhranie pre komunikáciu. Množstvo indikačných LED s možnosťou rozšírenia o zobrazovaciu jednotku. Tri plošné spoje doslova nabité SMD aj THT súčiastkami v DIN krabičke. Všetko na vysokej remeselnej úrovni, ktorou je Andrej Tadeáš Bača známy už roky. K tomu aj niekoľko stovák riadkov programu. Všetko perfektne a logicky fungujúce. Daša Furdíková z 1.C triedy sa zodpovedne podieľala na kvalitnom zostrojení HW.

Obe práce, ktoré zostrojili naši žiaci budú prakticky využité a zároveň poslúžia ako učebné pomôcky.

Všetky práce na súťaži boli inšpiratívne a hodnotné. Niektoré práce boli podľa poroty na úrovni bakalárskych prác na VŠ. Kvalita prezentácii sa dostala za posledné roky na výbornú úroveň, tohto roku na najvyššiu. Všetci nemohli obsadiť najvyššie priečky pri hodnotení, ale tím Falošný poplach dostal tri hodnotné ceny (od VSD – inteligentné hodinky Xiaomi Amazfit Bip) za 4. miesto z piatich ocenených tímov.

Blahoželáme k úspešnej reprezentácii školy a k zaujímavým, vlastnoručne zhotoveným výrobkom.

Z univerzitného technického parku TECHNICOM v Košiciach Ján Haluška.

Ján Haluška

Priebežné výsledky prvého kola medzinárodnej súťaže NAG IoT

Už po tretíkrát sa SPŠ elektrotechnická Prešov zapojila do súťaže NAG IoT, ktorej organizátormi je skupina lektorov programu NetAcad v ČR - zapísaný spolok i-com-unity a spoločnosť Cisco Systems. Organizačný a hodnotiaci tím pozostáva zo skupiny aktívnych lektorov programu NetAcad zo stredných a vysokých škôl, pričom mnohí z nich súčasne pôsobia aj vo firemnom sektore. Z tohto dôvodu sú aj zadania jednotlivých úloh zamerané na praktické využitie, ktoré možno implementovať v praxi.

Hlavnou myšlienkou prvého kola bolo vytvoriť inteligentný dom, ktorého srdcom malo byť Raspberry Pi. K tomuto zariadeniu mali študenti pripojiť tlačidlo ovládajúce svetlo interiéru domu v režime schodiskového spínača. Snímač svetla BH1750 mal načítavať jeho úroveň, ktorú Raspberry Pi posielalo na súťažný server. Zároveň pri nízkej úrovni svetla dalo zariadenie pokyn pre rozsvietenie svetla pri vchode do domu. Ako každý dom, aj ten náš mal vstupnú bránu pre automobil, ktorá bola ovládaná na základe údajov z infračervených snímačov a tlačidla. Z bezpečnostných dôvodov mali študenti ovládať otváranie závory vstupnej brány pomocou RFID čítačky a priradených čipov. Pre zabezpečenie objektu študenti použili PIR senzor, ktorého úlohou bolo zabezpečiť objekt pri odchode z domu. Narušenie bolo indikované pomocou zvukového a svetelného indikátora. Celkový stav domu bol indikovaný na displeji.

Naši študenti sa v silnej konkurencii škôl z Českej a Slovenskej republiky nestratili. Našu školu reprezentujú dva tímy študentov z III.SB a II.SA. Spolu je do súťaže zapojených 45 tímov, ktoré sú podľa uvedených priebežných výsledkov viac vyrovnané v porovnaní s predošlým ročníkom. Na 22. mieste je tím NullPointerException s 82 bodmi z celkového počtu 100 bodov, ktorý je zastúpený študentmi z III.SB. Na 18. mieste je tím pod názvom Nulový Odpor s 84 bodmi, ktorý pozostáva zo študentov z II.SA triedy.

V súčasnej dobe prebieha druhé kolo. Jeho koniec je 26. 2. 2020. Študenti vypracovávajú úlohy, ktoré odovzdávajú elektronicky. Posledné tretie kolo sa uskutoční na škole SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. v Hradci Králové dňa 27. 3. 2020. Študentom držíme prsty a prajeme veľa úspechov pri riešení jednotlivých úloh.

 

koordinátor súťaže Ing. Ondrej Kontura

Prednáška – Projektový manažment v praxi - Príbeh úspešného manažéra –Martina Jungera, programového riaditeľa v IT firme NESS, s. r. o. v Košiciach

Mladí ľudia sa radi inšpirujú príbehmi úspešných ľudí v praxi, a preto sa študenti IV.F triedy zúčastnili dňa 27. 2. 2020, štvrtok v miestnosti OUF, v rámci predmetu Projektový manažment prednášky, kde pán Martin Junger, programový riaditeľ spoločnosti IT Ness, s. r. o. pútavým príbehom skúseného manažéra poodhalil študentom, ako premýšľať, aby sa stali úspešnými projektovými manažérmi.

Na svojom osobnom príbehu a prostredníctvom prezentácie poskytol názorné praktické ukážky projektového manažmentu, jeho fázy, aká je dôležitá tvorba dokumentácie projektov, poskytol príklad na RFP (NewSite resourcing request for proposal), inicializáciu projektu v korporáte, nacenenie – Rate card a celého spôsobu riadenia projektov vôbec.

Na záver dal študentom praktickú úlohu a poskytol študentom priestor na otázky.

Po skončení prednášky sa stretol s vedením školy, kde sa dohodli podmienky ďalšej spolupráce so školou (odborná prax, ďalšie prednášky, exkurzie, zadania pre ročníkové projekty a iné).

Ing. Vladimíra Pastirová

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

Školské kolo SOČ na SPŠE Prešov 25. - 27. 2. 2020

Aj v tomto školskom roku bola organizovaná súťaž SOČ (stredoškolská odborná činnosť), počas ktorej sa mohli študenti pochváliť výsledkami svojej mnohohodinovej práce.

V tomto školskom roku sa mohli študenti zapojiť do 17 rôznych súťažných odborov. Túto možnosť využilo 45 študentov, ktorí prihlásili do súťaže 40 prác v štyroch súťažných odboroch.

Študenti sa umiestnili v jednotlivých súťažných odboroch nasledovne:

Súťažný odbor: 11 Informatika

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1.

Igor Lengel

IV.SB

Mobilná aplikácia s využitím OPEN DATA Prešov

postup na krajské kolo SOČ

2.

Samuel Farkaš

Matúš Juraj Kobyľan

IV.B

Asistent pre ľudí s ochorením diabetes mellitus vo forme mobilnej aplikácie

postup na krajské kolo SOČ

3.

Michal Popovič

IV.SB

LendIt - vypožičiavanie eKolobežiek (PC aplikácia)

 

 

Súťažný odbor: 12 Elektronika, hardware a mechatronika

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1.

Patrik Ridilla

IV.C

Prenosný 100W bluetooth reproduktor ovládaný Arduinom

postup na krajské kolo SOČ

2.

Daniel Kovaľ

IV.SA

Moderný bezpečnostný elektronický zámok

postup na krajské kolo SOČ

3.

Radovan Dulák

IV.F

Dron ovládaný Arduinom

 

 

Súťažný odbor: 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1.

Kristián Kičinka

Dominik Bušek

IV.SB

Webová Aplikácia - Edukačný Portál

postup na krajské kolo SOČ

2.

Adam Juriš

IV.SA

CCNA testovacia hra

postup na krajské kolo SOČ 

3.

Matej Novotný

IV.B

Pexeso

 

 

Súťažný odbor: 15 Ekonomika a riadenie

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1.

Daniela Chovancová

III.F

Návrh funkcionalít a propagácie aplikácie ecoCITY

postup na krajské kolo SOČ

2.

Šimon Letkovský

IV.F

Manažment konfliktu a zvládanie námietok

postup na krajské kolo SOČ

3.

Tibor Jackanin

IV.F

Náklady na život

 

Špeciálne ocenenie

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

Matej Samseli

IV.C

CNC fréza na obrábanie mäkkých materiálov

 

 

 

OHK odporúčala postup prác na krajské kolo SOČ z prvých dvoch miest.

Ing. Ondrej Kontura, metodik SO

Aktivity tried

Beseda o medzinárodnom preteku Spartan Race

Dňa 4. 2. 2020 sa uskutočnila beseda o medzinárodnom bežeckom preteku Spartan Race pre triedy 1.A a 1.B. Priblížila nám ho dcéra pani profesorky Mgr. M. Solarovej. V prezentácii. vysvetlila rozdelenia behov tohto preteku, náročnosť etáp, rôzne typy prekážok, ale aj svoje dojmy a pocity z absolvovaných pretekov. Neskôr sme si mohli pozrieť medaile z pretekov, a taktiež tričká, ktoré pretekári po úspešnom absolvovaní pretekov dostanú v cieli.

Beseda sa nám veľmi páčila. Dokonca sa aj štyria z nás zúčastnia preteku Spartan Race v Pezinku v apríli 2020.

 

F. Gurčík, I.A 

Návšteva výstavy fotografií k 75. Výročiu bombardovania v Prešove

Dňa 21. 2. 2020 trieda I.SA navštívila v rámci hodiny dejepisu s p. prof. Kovaľovou Centrum regionálnych dokumentov v Knižnici P. O. Hviezdoslava. Študenti si prezreli výstavu fotografií k 75. výročiu bombardovania v Prešove počas druhej svetovej vojny, spojenú s prezretím dokumentu.

Dvadsiateho decembra 1944 sa mesto Prešov stalo terčom bombardovania sovietskeho letectva, ktoré spôsobilo stovky zdemolovaných domov, desiatky mŕtvych tiel, rozbité výklady a krátery plné vody, napriek tomu, že deň predtým všetci Nemci opustili mesto. Bombardovanie sa v daný osudný deň začalo približne o siedmej hodine večer. Z oblohy začali padať horiace fakle pripevnené k padákom, tzv. Stalinove sviečky. Ľudia v tej chvíli necítili ani tak strach ako obavy. V tom momente si uvedomili, že o ich budúcnosti rozhodne osud.

Oliver Cuker, I.SA

Kreatívne programovanie

Dňa 25. 2. 2020 sa dievčatá I.F, II.F a III.F triedy zúčastnili prvej časti kurzu ,,Aj Ty v IT Coding Club kreatívneho programovania“ na UPJŠ Prírodovedeckej fakulte v Košiciach. Naučili sme sa ako v micro-bite naprogramovať krokomer, kompas, rôzne obrázky či zvuky. Všetko to sme sa naučili zaujímavou a hravou formou. Čaká nás ešte jeden kurz, ktorý sa uskutoční 17.3. 2020, na ktorý sa veľmi tešíme.

 

Dievčatá z F tried

Exkurzia v rozvodni

Dňa 6. februára 2020 sa žiaci IV.A triedy zúčastnili plánovanej exkurzie v elektrickej stanici Prešov I na Sídlisku III.

Exkurzia bola zameraná na prehliadku zariadení vonkajšej rozvodne veľmi vysokého napätia, zapuzdrenej rozvodne vysokého napätia, pomocných prevádzok a elektrických ochrán rozvodne. Exkurziou žiakov sprevádzal Ing. Polča, ktorého odborný výklad k jednotlivým častiam elektrickej stanice a ich funkcii určite pomohol žiakom utvrdiť si poznatky získané teoretickým štúdiom problematiky na predmete Elektroenergetika.

Verím, že získané poznatky a skúsenosti žiaci využijú pri ďalšom štúdiu na našej škole.

Ing. Anton Varga

Exkurzia v meniarni

Študenti IV.A triedy sa dňa 28. 2. 2020 zúčastnili exkurzie v meniarni mestskej hromadnej dopravy.  Na exkurzii boli počas 1.-3. vyučovacej hodiny, kde boli oboznámení so zariadením a prístrojovým vybavením meniarne.

Študenti videli vysokonapäťovú 22 kV stranu s káblovou prípojkou, pripojnice, odpojovače, výkonové vypínače, meracie transformátory. Tiež sa oboznámili s trakčnými usmerňovačmi, transformátormi a akumulátorovňou. Nakoniec videli jednosmernú rozvodňu s  káblovými vývodmi z meniarne s napätím 660 V a rýchlovypínač, ktorý istí kladný pól rozvodne. Obhliadka priestorov bola sprevádzaná odborným výkladom kvalifikovaného  pracovníka, ktorý poukázal aj na riešenie havarijných situácii vzniknutých v meniarni.

 

Ing. Mária Sláviková

Študenti SPŠE-PO na Microsoft Student Day

Dňa 16. 1. 2020 sa do slovenskej pobočky Microsoftu v Bratislave vybrali študenti SŠ a ZŠ z celého Slovenska. Zúčastnili sa aktivity Microsoft Student Day, ktorú pre nich zorganizovali študenti z programu MSP (Microsoft Student Partner) a ŠTC (Študentské trénerské centrum). Dozvedeli sa, ako môže študent pomocou Microsoft nástrojov zlepšiť svoje zručnosti, o Prezentácii na pár kliknutí s programom Microsoft Sway alebo taktiež o tom, čo je to Microsoft Azure. Po obede boli pre študentov prichystané prednášky: Tipy a triky v Microsoft Office, Workshop na Azure, Microsoft Office 365. Po prednáškach si zahrali kvíz pomocou aplikácie Kahoot a mali možnosť vyhrať. Zo SPŠE-PO sa tejto aktivity zúčastnili študenti z tried 2.SB, 2.SA a 3.F.

Matej Mazúr, II.SB

Vzdelávanie „Škálovanie počítačových sietí“

V termíne od 11. novembra 2019 do 10. januára 2020 prebehlo na Technickej univerzite v Košiciach vzdelávanie troch našich kolegov - Ing. Martina Vujčíka, Ing. Ondreja Konturu a Ing. Petra Gašparika s názvom „Škálovanie počítačových sietí“.

Vzdelávanie bolo pokračovaním predchádzajúceho vzdelávania „Úvod do počítačových sietí“, ktoré prebehlo ešte v roku 2018. Tieto vzdelávania sa realizovali v rámci národného projektu „IT akadémia  - vzdelávanie pre 21. storočie“. Vzdelávanie bolo ukončené záverečnou prezentáciou pridelenej témy pred trojčlennou komisiou, ktorá sa konala 3. februára 2020 v priestoroch CNL akadémie na Technickej univerzite v Košiciach. Týmto vzdelávaním kolegovia získali tzv. inštruktorský status, ktorý ich oprávňuje vytvárať kurzy a vzdelávať študentov v počítačových sieťach na našej škole.

Ing. Peter Gašparik

Študenti SPŠE-PO na Robotiáde

Už ste počuli o Robotiáde? Je to medzinárodná robotická súťaž a robotický deň v Brne pre maximálne štvorčlenné tímy vo veku 0-19 rokov. Dňa 7. 2. 2020 na 7. ročníku vo VIDA! Science centre v Brne reprezentoval SPŠE v Prešove tím DELTA s členmi: Filip Ondrej, Michael Kolesár z 1.C a Samuel Guláš, Štefan Olenočin 4.C.

Súťažili v kategóriách Čára (Line follower), čo je jazda robotom po čiare, Dálkový medvěd (Bear rescue) - diaľkovo riadená „záchrana“ plyšového medveďa a Freestyle, čiže voľná disciplína. Počas celého dňa si okrem súťaženia mohli užiť i vedecké exponáty a pokusy vo VIDA! Science centre. Spomedzi 190 tímov z Česka, Slovenska, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Ruska, Grécka... sa tímu podarilo umiestniť na 2. mieste v kategórií Freestyle. Súťaže sa už po 6. krát zúčastnil Matej Mazúr z 2.SB SPŠE, ktorý si ju tentokrát užil ako rozhodca v súťažnej disciplíne Čára.

Dúfam, že súťaž chalanov zaujala rovnako ako ďalších 600 účastníkov a zároveň verím, že na budúci rok presvedčia spolužiakov a zúčastní sa jej ešte viac žiakov zo SPŠE-PO.

Viac o súťaži na: http://www.robotiada.cz/o-soutezi/pro-novinare https://www.facebook.com/robotiada.cz

Matej Mazúr, II.SB

Zenit v grafike – celoštátne kolo

Dňa 11. až 13. februára 2020 sa konal 36. ročník súťaže ZENIT v programovaní. Tejto súťaže sa tohto roku zúčastnilo 30 najlepších programátorov a grafikov zo stredných škôl na Slovensku.
V tomto ročníku súťaže našu školu v kategórii grafika reprezentovala študentka Daniela Chovancová z III.F.V rámci súťaže v kategórii grafik museli súťažiaci preukázať svoje zručnosti a splniť niekoľko úloh, medzi ktoré patrili:

 • kompletný návrh web dizajn e-shopu;
 • návrh, tlač a orezanie prezentačných materiálov ako firemného portfólia, CV, vizitiek a podobných propagačných materiálov.

Daniela Chovancová získala v tejto kategórii najviac bodov z východného Slovenska a celkovo sa umiestnila na peknom 6. mieste.

Ing. Gabriela Mitrová

KyberSúťaž 2019/2020

AFCEA Slovakia, slovenská pobočka AFCEA international, spolu s odbornými partnermi organizujú v školskom roku 2019/2020 prvý ročník celoslovenskej súťaže v kybernetickej bezpečnosti, určený hlavne pre študentov stredných škôl. 

V prvom kole, ktoré prebehlo koncom roka 2019 v online forme, z celkovo 1906 zúčastnených stredoškolákov sa našim štvrtákom veľmi darilo a v TOP25 sa ich umiestnilo až 8, čo je najviac na Slovensku. Onedlho bude prebiehať druhé online kolo, do ktorého postupuje každý, kto získal aspoň 30% v prvom kole (z našej školy je to 50 študentov).Úspešní riešitelia sa kvalifikujú do tretieho – prezenčného kola.

Ďalšie informácie sú dostupné na http://www.kybersutaz.sk/sutaz.html.

 

Ing. Martin Vujčík

EXPERT GENIALITY SHOW 2019/2020

Celoslovenská súťaž EXPERT GENIALITY SHOW, organizovaná spoločnosťou Talentída, n.o., Bratislava, je určená žiakom ZŠ i študentom SŠ. Pomáha žiakom či študentom vo vyučovacom procese rozvíjať logické a tvorivé myslenie.

V tomto školskom roku sa súťaž konala v novembri 2019 a zapojilo sa do nej takmer 14 000 žiakov a študentov z celého Slovenska. Keďže vyhodnocovanie je z časového hľadiska veľmi náročné, oficiálne výsledky boli zverejnené len pred niekoľkými dňami. Nás teší fakt, že v tejto obrovskej mase súťažiacich sa nestratili ani naši študenti.

Absolútne najlepším bol Branislav Billý zo 4. SB triedy, ktorý sa v celkovom hodnotení umiestnil na 5. mieste na Slovensku. Ani ďalší súťažiaci sa vo svojich vekových kategóriách a súťažných oblastiach nestratili a umiestnili sa medzi tridsiatkou najlepších – Matej Mazúr, 2.SB,  Richard Klimko, 3.F a Martin Matta, 4.SB –  spolu s Branislavom im patrí titul TOP  EXPERT.

K dosiahnutým výsledkom im srdečne blahoželáme!

PaedDr. Lucia Ligusová

Súťaž SIP 2020

Dňa 13. 2. 2020 sa konal 54. ročník krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácii na počítači, ktorej organizátorom bola Obchodná akadémia v Poprade. Táto súťaž sa skladá z troch samostatných súťažných disciplín: písanie na počítači – 10 – minútový odpis textu; úprava textu na počítači a profesionálne spracovanie textu – wordprocessing.

Krajské kolo bolo určené pre vybraných študentov 1. až 4. ročníka odboru ITM, ktorí v predmete ADK a PKR získali najlepšie zručnosti v danej problematike. Našu školu v disciplínach písanie na počítači a profesionálne spracovanie textu – wordprocessing reprezentovali Slavomír Hodor, Marek Holub – 1.F; Jessica Diňová – 2.F; Miriam Staneková, Richard Baško a Richard Klimko – 3.F.

V kategórii písania na počítači sa bohužiaľ naši študenti neumiestnili na popredných miestach, no získali cenné skúsenosti, ktoré im budú motiváciou v budúcom roku súťaže. V profesionálnom spracovaní textu – wordprocessing uspel Richard Klimko na 5. mieste, Richard Baško na 9. mieste a Miriam Staneková sa umiestnila na 15. mieste v tejto kategórií. Naším študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za účasť.

Mgr. Lucia Liptáková

Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu počítačovú hru

Výsledky súťaže na základe internetového hlasovania:

 1. Dávid Bunca III.SB s hrou RollingCar – 38 hlasov
 2. Erik Partila III.SA s hrou Ballz – 21 hlasov
 3. Šimon Čarný II.SB s hrou NightTime – 19 hlasov
 4. Samuel Farkaš, Šimon Hrúz, Matúš Kobyľan, Daniel Haraksim IV.B s hrou CryptoJump – 11 hlasov
 5. Jazmína Čonková IV.B s hrou Čarodejnica – 8 hlasov
 6. Michal Dzurík I.SA s hrou LogicGame – 3 hlasy

Všetkým súťažiacim gratulujeme.

Ing. Mária Šandrejová

Valentínska pošta

O pôvode Dňa svätého Valentína vieme pomerne málo, ale určite by sme ho nemali hľadať v Amerike. Legenda hovorí, že pôvodne pohanský kňaz Valentín v 3. stor. p.n.l. v Ríme tajne oddával snúbencov. Valentínske pozdravy si začali ľudia posielať až oveľa neskôr – v 15.storočí. V tejto tradícii posielania si pozdravov zotrvala aj naša škola.

Od pondelka 10. 2. 2020 mali žiaci našej školy možnosť tajne vložiť svoju valentínku do „Valentínskej pošty“, ktorá bola do konca týždňa umiestnená vo vestibule školy. V piatok 14.2. 2020 členovia Žiackej školskej rady rozniesli cez 50 valentínok žiakom a zamestnancom SPŠE.

Mgr. Jana Kollárová, koordinátorka ŽŠR

Elektronika hrou

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove zorganizovala 18. 2. 2020 v rámci DOD školské kolo súťaže 2 členných družstiev ZŠ Elektronika hrou. V troch domácich kolách, ktoré prebehli v čase od 11. decembra 2019 do 11. februára 2020, žiaci riešili jednoduché úlohy, kde sa k správnym výsledkom mali dopracovať simuláciou zadaní.

Do spomínaného školského kola postúpilo 6 tímov, ktoré mali v časovom limite urobiť niekoľko jednoduchých meraní. Po súťaži nasledovala prehliadka školy a vyhodnotenie najlepších tímov.

Súťažiaci preukázali veľmi dobré znalosti a zručnosti pri riešení zadaných úloh a tí najlepší boli odmenení hodnotnými cenami, ktoré do súťaže spolufinancovala nadácia SPŠE, ktorá aj takýmto spôsobom propaguje odbor elektrotechniky, motivuje žiakov základných škôl k výučbe elektrotechniky a napomáha k vyhľadávaniu talentovaných žiakov.

Prvenstvo získal tím Majovkári 3 (Lukáš Banžák a Michal Žarnay).

Na druhom mieste sa umiestnil tím Májovkári 1, (Březoviak Boris a Pribula Tobias).

Ako tretí skončil tím Májovkári 2 (Samuel Ľaš a Dávid Bašista).

Všetky 3 tímy sú žiakmi  ZŠ Májové námestie1, Prešov.

Súťažiacim ďakujeme za účasť a ceníme si ich snahu, zručnosti a znalosti, ktorými sa prezentovali. Želáme im veľa úspechov .

Ing. Peter Fritz

ELEsparks

18. 2. 2020 sa v priestoroch školy konalo školské kolo súťaže družstiev v anglickom jazyku ELEsparks. Zúčastnilo sa ho 7 trojčlenných družstiev.  Všetci zúčastnení ukázali veľmi dobrú znalosť jazyka. Tu sú tí najlepší:

 1. miesto: ZŠ Bajkalská, Prešov
 2. miesto: ZŠ Bajkalská, Prešov
 3. miesto: ZŠ Hviezdoslavova, Lipany

Mgr. Emília Čulková

ELEKTROmatik 2020

V utorok, 18. 2. 2020, bolo súčasťou DOD na pôde našej školy školské kolo 6. ročníka matematickej súťaže ELEKTROmatik. Dve domáce kolá riešilo 17 4-členných tímov žiakov základných škôl a štyri najúspešnejšie z nich PROMAT, BJKL1, SIBIR, a MORE postúpili do školského finále. Súťaž trvala 60 minút čistého času. Počas súťaže dostávali súťažiaci každých 20 minút novú sériu  úloh podobných domácemu kolu. Medzi sériami bola prestávka približne 10 minút. Úlohou súťažiacich bolo v danom časovom limite odovzdať čo najviac správne vyriešených úloh za 2, 3, 4 alebo 5 bodov. Chcelo to správnu taktiku, vhodné rozdelenie úloh medzi členov tímu. Po celý čas prevládala príjemná súťaživá atmosféra, pracovné, ale tvorivé napätie. Víťazom sa stal tím zložený z najmladších súťažiacich SIBIR zo ZŠ Sibírska. Na 2. mieste sa umiestnil tím BJKL1 zo ZŠ na Bajkalskej ulici v Prešove. Trojicu najlepších doplnil tím PROMAT zo ZŠ Československej armády v Prešove. Tieto najlepšie tímy boli za svoje výborné výsledky ocenené beletriou pre mládež, všetkých súťažiacich potešili reklamné predmety, ktoré do súťaže venovala Nadácia školy pri SPŠE a firma Macmillan. Gratulujeme. Víťazmi sa stali všetci už len tým, že sa dostali do finále a ukázali, že majú pozitívny vzťah k matematike. S viacerými sa, dúfame, stretneme na našej škole ako so študentmi. Oceňujeme ich chuť a zanietenosť urobiť niečo pre svoje zdokonalenie vo svojom voľnom čase, ich snahu vynikať medzi spolužiakmi. Ich učiteľom matematiky ďakujeme za ochotu, za schopnosť motivovať, za vedenie a podporu pri riešení úloh na úkor svojho voľného času.

Mgr. Marta Kožárová

Obvodné kolo vo volejbale

Naši volejbalisti postupujú na krajské kolo.

Vo štvrtok 20. 2. 2020 sa volejbalisti SPŠE zúčastnili finálovej skupiny obvodného kola vo volejbale. Za súperov sme mali družstvá GJAR a Gymnázium Solivarská. Naši chlapci potvrdili úlohu favorita a jednoznačne dominovali v oboch stretnutiach po výsledkoch 2:0 na sety. Schuti si zahrali všetci členovia družstva a pozitívne sa tak naladili na krajské kolo, kde im budeme držať palce. SPŠE reprezentovali: Boris Velička, Tibor Jackanin, Marek Barnovský, Lukáš Brilla, Juraj Brilla, Orest Gluchý, Alex Timko, Tomáš Ján Kuchár, Leo Hriseňko, Samuel Harčár a Oliver Barlík.

Mgr. Štefan Dankovič

Pracovné stretnutie s E.I.C.

Dňa 20. 2. 2020 sa na našej škole uskutočnilo pracovné stretnutie s Ing. Bohuslavom Fendrychom - štatutárnym zástupcom a riaditeľom spoločnosti a Ing. Martinom Fendrychom - manažérom kvality a inšpektorom elektrických zariadení spoločnosti E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.. Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie doterajšej spolupráce a možnosti ďalšej spolupráce. Top aktivitou je možnosť získať certifikát E.I.C. na činnosť elektrotechnika §21 v rozsahu E1-elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov pre objekty A-bez nebezpečenstva výbuchu pre žiakov školy študijného odboru elektrotechnika oblasti elektroenergetika, ktorých priemer známok na konci druhého polroka v I. až III. ročníku je do 2,00.

Ing. Juraj Budiš

Simulované voľby do NR SR

Dňa 24. 2. 2020 (pondelok) si ŽŠR pripravila pre študentov našej školy simulované voľby do NR SR. Študenti si mohli v praxi vyskúšať rozhodovanie o voľbe medzi jednotlivými stranami. V rámci zjednodušenia neboli rátané preferenčné hlasy, ale iba hlasy pre jednotlivé strany a zoskupenia. Volebnú komisiu tvorili a organizačne zabezpečovali priebeh volieb členovia ŽŠR.

Veríme, že sa študentom táto aktivita páčila, pomohla im v kritickom myslení a zapojila ich do procesu demokracie. Výsledky budú zverejnené na stránke školy po reálnych voľbách. Ďakujeme každému za účasť a pomoc pri organizovaní volieb.

Richard Klimko, predseda ŽŠR

Turnaj vo volejbale medzi internátmi

Školský internát pri SPŠE PO 25. 2. 2020 usporiadal na našej škole turnaj vo volejbale medzi stredoškolskými internátmi. Zúčastnení si odniesli pekné športové zážitky a každé družstvo diplom, spoločnú fotku a trofejový pohár. Turnaj sa niesol v duchu férovosti aj vďaka profesionálnemu prvoligovému rozhodcovi, ktorý je členom Slovenskej volejbalovej federácie. Na čestnom 3. mieste skončil ŠI SOŠ podnikania. Na peknom druhom mieste sa umiestnil ŠI SOŠ technická. Najväčší a najkrajší pohár za skvelé prvé miesto si odniesli chlapci zo ŠI SPŠ elektrotechnická. Víťazom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a ŠI.

Ing. Henrieta Mihaliková

Prednáška T-Systems Slovakia, s. r. o., Košice

„LIFE IS FOR SHARING“

T-Systems Slovakia, s. r. o.

Dňa 26. 2. 2020, v stredu o 9:45 h v miestnosti OUF sa študenti IV.SB a IV.F triedy zúčastnili pútavej prednášky o duálnom vzdelávaní T-Systems Slovakia, s. r. o., Košice.

Prednášku viedli absolventi našej školy: Matúš Čučvara, Dis. (absolvent SPŠE Prešov, odbor IST, rok 2016) a Dominik Makara (absolvent SPŠE Prešov, odbor ITM, rok 2019), ktorí sú súčasťou daného duálneho vzdelávania a ktorí v spoločnosti pracujú aj študujú.

Prednáška bola zameraná na:

 • predstavenie spoločnosti,
 • aktuálne postavenie spoločnosti na trhu,
 • pracovné pozície,
 • pracovnú klímu,
 • orientovanie na generáciu „Z“,
 • dôležitosť technológií, informácií, odlišností a nebojácnosti,
 • aktivity T-Systems,
 • prijímací pohovor a na
 • duálne vzdelávanie (70 % prax, 30 % teória):
 • program, odbory vzdelávania,
 • dĺžka štúdia,
 • výhody a benefity,
 • garancie práce po skončení štúdia.

Záver motivujúcej prednášky sa niesol v diskusii a otázok zo strany študentov.

Ing. Vladimíra Pastirová

Krajské kolo v bedmintone

Bedmintonisti obsadili tretie miesto v kraji. Dňa 26. 2. 2020 sa Juraj Brilla a Martin Štefanko zúčastnili krajského kola v bedmintone žiakov stredných škôl. Všetky družstvá boli veľmi vyrovnané a o výsledku rozhodovali malé detaily. Bohužiaľ, ako rozhodujúca sa ukázala vždy štvorhra, a tam naši chlapci dvakrát tesne podľahli Levoči a Popradu v pomere 1:2 na sety. Umiestnili sa teda na treťom mieste. Veríme, že nadobudnuté skúsenosti im pomôžu v budúcom školskom roku. Chlapcom ďakujem za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. Štefan Dankovič

Lyžiarsky výcvikový kurz Telgárt

Tohtoročná zima je netradične teplá, ale aj napriek tomu sme sa vybrali aj na druhý lyžiarsky  kurz. Ten bol organizovaný pre triedy II.A , II.B a II.SB. Do lyžiarskeho strediska Ski Telgárt sa vypravilo 83 študentov. Všetci sme boli ubytovaní v jednej budove Hotela Telgárt, ktorého služby sme využili aj v minulých rokoch. Lyžiarsky výcvik zabezpečovalo päť pedagógov školy, dvaja externí inštruktori snowboardingu a zdravotník.

 

Počas výcviku sme pracovali v štyroch lyžiarskych družstvách a dvoch snowboardových. Podmienky na lyžovanie boli horšie, ale 1. a 2. družstvo mohlo lyžovať aj na náročnejšej časti zjazdovky. Ostatné družstvá sa postupným zdokonaľovaním dostali na takú úroveň, že si mohli v pohode zalyžovať na stredne náročnom svahu.

 

Najväčšie uznanie patrí už tradične začiatočníkom, ktorí museli odolávať počiatočným neúspechom, pádom aj únave. Napriek tomu dokázali v závere kurzu zlyžovať modrú zjazdovku. Veľká škoda je, že v posledný deň došlo k úrazu a študent bol odvezený na ošetrenie do nemocnice. Výcvik bol v stredu prerušený odpočinkovým odpoludním. Prechádzka nám umožnila spoznať bližšie obec pod Kráľovou hoľou, oddýchnuť si, načerpať nové sily a doplniť zásoby. Voľný čas po výcviku do večere a po večeri mali študenti možnosť využiť na relax v bazéne a saune. Taktiež si mohli zahrať stolný tenis či stolný futbal alebo sa venovať spoločenským hrám. Večer študenti absolvovali prednášky na tému Biely kódex o technike lyžovania, najčastejších úrazoch pri lyžovaní a poskytovaní prvej pomoci.

 

Cieľ lyžiarskeho výcvikového kurzu sme splnili a tešíme sa, že získané zručnosti budeme môcť využívať na našich zjazdovkách.

Mgr. Vladimír Hudáček

Február v školskom internáte

Slnko sa na náš internát usmieva čoraz silnejšie a roztopilo už aj posledné zvyšky snehu. Mnohí naši študenti využívajú tento čas na aktivity vonku a zlepšujú si kondíciu behom či cvičením na workoutovom ihrisku. V aktívnom životnom štýle sú však žiaci podporovaní aj rôznymi telovýchovnými aktivitami či možnosťou využívania školskej posilňovne a telocvične.

Tento mesiac bol dominantou volejbalový turnaj medzi internátmi, ktorý bol usporiadaný na pôde našej školy. Tešíme sa, že naši volejbalisti, na čele s vychovávateľkou H. Mihálikovou, si okrem nových zážitkov odniesli aj pohár za prvé miesto. Gratulujeme aj druhému miestu, ktoré obsadilo družstvo školského internátu SOŠ technická a na treťom mieste skončil školský internát SOŠ podnikania. Náš tím reprezentovali žiaci v nových dresoch, ktoré si pochvaľovali nielen kvôli peknému dizajnu, ale ocenili aj ich príjemný a funkčný materiál. Turnaj sa niesol v duchu férovosti aj vďaka profesionálnemu prvoligovému rozhodcovi, ktorý je členom Slovenskej volejbalovej federácie. Účastníci si odniesli nielen poháre a diplomy, ale aj spoločnú fotografiu, ktorá im bude pripomínať chvíle strávené na pôde našej školy.

Súťaživosť a zároveň spolupatričnosť žiakov podporila aj súťaž v konzolovej hre FIFA 20, ktorej sa zúčastňujú žiaci všetkých ročníkov a aktivitu si pochvaľujú. Kto sa stane víťazom sa vzhľadom na vysoký záujem dozvieme až v ďalšom mesiaci.

Prevenciu sociálno-patologických javov zastrešovala tento mesiac školská psychologička, ktorá sa zamerala na prevenciu kyberšikanovania v prvom a druhom ročníku. Metódou prednášky, prezentácie a následne diskusie sme sa pokúsili pôsobiť na tento fenomén s cieľom eliminovať jeho výskyt v školskom prostredí. Dôraz bol kladený na autenticitu a zážitkovosť, tak, aby žiaci čo najviac porozumeli dôsledkom takéhoto konania. Vzhľadom na aktuálnosť problému sú besedy plánované aj v budúcom mesiaci v treťom a štvrtom ročníku.

Začiatkom mesiaca posilnila rady vychovávateľov aj staronová kolegyňa, ktorá sa vrátila z materskej dovolenky a vystriedala tak vo funkcii vychovávateľa Mgr. Tomáša Bosáka, ktorého návrat očakávame v budúcom školskom roku. Pri tejto príležitosti bola realizovaná zoznamovacia hodina medzi vychovávateľkou a jej skupinou. Aktivita prebiehala v duchu vzájomného spoznávania sa a vznikajúcich interakcií. Počas stretnutia nám žiaci poskytli hodnotnú spätnú väzbu, v ktorej sme sa dozvedeli, čo sa im na internáte páči a čo by naopak radi zlepšili.

Možnosť kultúrneho vyžitia mali žiaci tento mesiac prostredníctvom návštevy divadelného predstavenia Domov. Skupinová vychovávateľka prvého ročníka žiakov namotivovala a zabezpečila hojnú účasť na tejto komédii. Spoločne zhodnotili, že hra bola zábavná a rozosmievala ich počas celého predstavenia. Veríme, že v budúcom mesiaci sa k prvákom pripoja aj žiaci vyšších ročníkov.

Žiakom prajeme krásne prázdniny a veľa elánu a úspechov v druhom polroku školského roka.

Mgr. Tatiana Bosáková

SPONZORI