2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Naše úspechy na európskom Robocupe 2023

V nedeľu 4. júna 2023 sa netradične pred školou zišla skupinka 12 žiakov SPŠE s kuframi, plní očakávaní a s odhodlaním priviesť z chorvátskeho Varaždína nielen kopec zážitkov, ale aj nejaké to pódiové umiestnenie z blížiaceho sa podujatia European Robocup Junior 2023.

Presne o týždeň sme sa na rovnakom mieste mohli rozlúčiť s dobrým pocitom, že ciele sa podarilo splniť.

Tím !focus() sa na súťaži zúčastnil v dvoch disciplín. Filip Ondrej a Damián Haladej zo IV.C súťažili v kategórii Rescue simulation - vyhrali všetky 4 súboje v skupine, taktiež štvrťfinále aj semifinále. Najťažšia prekážka ich čakala vo finále - SERŠ TEAM zo Slovinska. V súboji si takmer po celý čas udržiavali tesný náskok, no v závere, 3 sekundy pred koncom súper získal cenných 180 bodov za bonusový objekt a výsledok otočil. Po prehre 2120:2200, ktorú chlapci museli chvíľu rozdychávať, si vybehli na pódium pre medaily a cenu za druhé miesto. 

Druhá polovica !focus() – Marek Štofánik a Filip Bodor z III.SA mali v disciplíne Rescue simulation - Erebus najlepší prvý deň, po ktorom po prvej jazde viedli. Potom to už šlo trocha horšie a navyše súperi z Talianska začali hviezdiť, takže víťazstvo bolo už po druhom dni v nedohľadne.  „Vylepšenia" softvéru ani na tretí deň nepomáhali, skôr naopak. Do poslednej chvíle boli noFocusáci v hre o 2. miesto. Pomohli im aj body za najlepší Poster a druhú najlepšiu technickú dokumentáciu, no napokon boli radi, že to stačilo na medaily a cenu za 3. miesto. 

Tím neoEnžinírs – Samuel Kovaľ z II.C a Tadeáš Taiš z I.B v kategórii Rescue Maze statočne bojoval s najťažším súperom, ktorým pre nich bol vlastný robot Hugo. Nie a nie poslúchať. Napokon sa aj oni objavili na pódiu pre víťazov. Zo súťaže si odniesli cenu za najlepší Rescue Maze poster.

Tím Flores v zložení Martin Zayonc, Ema Lujza Kohániová, Tomáš Jevčák, Igor Višňovský, Adrián Paľa (všetci II.B) a Bianka Petrašková z I.SC si pripravil v kategórii On stage naozaj zábavné vystúpenie a pri oboch bezchybných predstaveniach zožali veľký potlesk. Veľká vďaka za to patrí aj Ing. Jozefovi Macejovi, ktorý bol tímu veľmi nápomocný najmä v posledných dňoch prípravy robotov. Pre naše robotické nádeje bola súťaž veľkou školou a už konzultujú prvé nápady na náročnejšie projekty pre Robocup v budúcom roku, aby mali aj na medzinárodnom fóre väčšie šance na medailový úspech.

50-tisícové mesto Varaždin na severe Chorvátska vyžaruje pokoj a dýcha bohatou históriou. Návštevníkov môže prilákať aj svojimi prírodnými krásami, neďalekými kúpeľmi a termálnymi kúpaliskami. Nám sa pre náš pobyt podarilo zarezervovať za výbornú cenu ubytovanie s bazénom, saunou, vonkajším grilom i biliardom, a tak regenerácia síl mala jednoduchý vzorec. Nepokazili ho ani stáda komárov pred zotmením. Túto peknú a vzácnu skúsenosť s mnohými podnetmi z odbornej praxe sme mohli zhmotniť najmä vďaka finančnej pomoci Prešovského samosprávneho kraja, za čo veľmi pekne ďakujeme.

Mgr. Zdenka Liščinská a Ing. Peter Vargovčík

Mladý tvorca 2023

Naša škola sa zapojila do celoslovenskej výstavy stredných odborných škôl s názvom Mladý tvorca, ktorá sa konala v dňoch 21. 6. 2023 až 23. 6. 2023 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Táto výstava má bohatú históriu a v tomto roku prebiehal jubilejný 30. ročník. Poslaním tejto výstavy je propagovať stredné odborné školstvo, hlavne medzi žiakmi základných škôl a ich rodičmi. Žiaci základných škôl si môžu utvoriť jasnejšiu predstavu o tom, čo by chceli na strednej škole študovať.  Na výstave Mladý tvorca je možné vidieť expozície snáď zo všetkých možných odvetví, od poľnohospodárstva, cez gastronómiu, zdravotníctvo, až po strojárstvo, elektrotechniku a rôzne remeslá. Nie je nič výnimočné, že Vám počas výstavy mladí zdravotníci ochotne zmerajú tlak a cukor, cukrári Vám osladia život vlastnými koláčikmi a stolári pred Vami vystrúhajú varešku aj s Vaším meno.

My sme našu školu reprezentovali hlavne prácami žiakov, či už to bola virtuálna prehliadka učebne, alebo robot zo súťaže RoboCup. Okrem toho sme vystavovali naše učebné pomôcky, rôzne technické hračky a zaujímavé zariadenia pre pobavenie okoloidúcich. Ochotne sme poskytli informácie o našich študijných odboroch a technickým nadšencom sme poskytli detailné informácie o našich vystavovaných zariadeniach.

Súčasťou výstavy je aj sprievodný program, rôzne panelové diskusie a aktivity. Jednou z nich je aj súťaž o najlepší žiacky výrobok. Do tejto súťaže sa zapojil náš žiak Filip Ondrej, ktorý so svojím autonómnym robotom „Záchranárom“ získal hlavnú cenu Ministerstva hospodárstva SR. Robot bol vyvíjaný niekoľko rokov a prešiel už mnohými úpravami. Onedlho bude robot opäť súťažiť, a to na celosvetovom finále súťaže RoboCup vo Francúzsku.

Výstava bola príležitosťou pre žiakov a pedagógov nadviazať nové kontakty, príležitosťou navzájom si porovnať vybavenie, učebné pomôcky a vymeniť si nápady. Každý zo zúčastnených hrdo reprezentoval svoju školu a snažil sa ukázať len to najlepšie. Domov sme odchádzali s hlavou plnou nových nápadov a s pocitom, že naše odborné školstvo je rozmanité a je plné šikovných žiakov a pedagógov.

Ing. Jozef Macej, PhD.

Erasmus+ - Job shadowing – Viedeň

V dňoch 5. 6. 2023 – 10. 6. 2023 sme sa s kolegom Jánom Bajúszom zúčastnili Job shadowingu vo Viedni, ktorý zastrešuje organizácia Erasmus+.  Náš job shadowing zahŕňal pozorovanie pri práci rakúskych kolegov, ktorí taktiež vyučujú anglický jazyk a ktorý je zároveň maturitným predmetom. Na strednej škole HTL Wien (Höhere Technische Bundeslehranstalt) v Rakúsku sme mali možnosť vidieť, ako prebieha nielen bežné vyučovanie cudzieho jazyka, ale mali sme možnosť zúčastňovať sa ako pozorovatelia aj pri práve prebiehajúcich maturitných skúškach, čo pre nás bolo obrovským prínosom.

V prvý deň nášho pobytu na danej škole nás privítala vedúca metodického útvaru Mag. Claudia Tarmann, ktorá nás predstavila samotnému riaditeľovi školy Ing. Mag. Stefanovi Wenkovi, ktorý nás srdečne privítal a predstavil nám bližšie HTL školu, ktorá ponúka zhruba 1200 študentom 4 študijné odbory:

1. Elektronika a technická informatika

2. Elektrotechnika

3. Mechatronika

4. Strojárstvo

Štúdium na škole môže trvať 3 alebo 5 rokov v závislosti od zvoleného študijného odboru. Podobne ako na Slovensku aj tu zahŕňajú 3-ročné študijné odbory viac praktického vyučovania a 5-ročné odbory viac teoretického vyučovania. Žiaci sa zúčastňujú aj odbornej praxe vo firmách, ktorú si musia sami zabezpečiť a samotná prax trvá napr. vo 4. ročníku 2 mesiace (1 mesiac praxe počas letných prázdnin a 1 mesiac priebežne počas školského roka).

Už po prvom dni na škole sme našli niekoľko zaujímavých odlišností v porovnaní s naším školským systémom. Ich vyučovacie hodiny trvajú 50 minút a prebiehajú väčšinou v blokovej výučbe. Znamená to, že majú žiaci aj 2 vyučovacie hodiny anglického jazyka nasledujúce hneď po sebe a v takom prípade nemajú žiaci medzi hodinami žiadnu prestávku. Niektoré vyučovacie hodiny sú však typické jedno-hodinovky a žiaci majú následne potom prestávku trvajúcu 10 minút.

Maturitná skúška prebieha taktiež inak ako u nás na Slovensku. Žiak odpovedá v jeden deň nielen z odborných predmetov, kde vyučujúci hodnotia žiakovu prezentáciu pripravenú počas 30 minút určených na prípravu, ale žiak odpovedá následne aj z anglického jazyka. Skúšobná komisia tak pozostáva z viacerých učiteľov vyučujúcich rôzne humanitné aj odborné predmety.

Na hodinách angličtiny sme mali možnosť, okrem pozorovania vyučujúcich anglického jazyka, diskutovať aj so samotnými žiakmi, ktorí sa nás pýtali na podrobnosti ohľadom Erasmus+  a prejavili záujem zúčastniť sa daného programu, nakoľko s ním škola nemá žiadne doterajšie skúsenosti a na oplátku nám oni porozprávali, odkiaľ pochádzajú a prečo si vybrali práve HTL školu.

Dozvedeli sme sa, že žiaci pochádzajú z rôznych európskych krajín a v nejednej skupine sa nenachádzal ani jeden žiak s rakúskym pôvodom. Dôvodom, prečo si danú školu vybrali je, že škola ponúka vzdelávanie na veľmi vysokej úrovne a ako jej absolventi majú vysokú uplatniteľnosť na trhu práce.

Pobyt na tejto škole bol pre nás veľmi motivačný a inšpirujúci do ďalšej našej práce v roli vyučujúcich anglického jazyka, a to aj vďaka ústretovosti rakúskych kolegov a ich ochote podeliť sa o nimi používané vyučovacie metódy a formy.

Okrem pozorovania na vyučovaní sme v rámci nášho pobytu vo Viedni navštívili aj tamojšie technické múzeum, ktoré svojim návštevníkom ponúka okrem množstva vystavených exponátov aj interaktívne možnosti vyskúšania si fungovania princípov fyzikálnych javov.

Prečo sú fyzikálne sily dôležité pre techniku? Ako premieňa čistý kyslík surové železo na oceľ? Ako je možné vytvárať umelé záblesky? Na akom princípe funguje mikroskop? Takto majú návštevníci možnosť lepšie pochopiť fungovanie mnohých zariadení používaných v bežnom živote. 

V jednotlivých pavilónoch sme videli prvé stroje z počiatkov techniky, rôzne formy ľudstvom využívanej energie – od parných strojov až po jadrovú a solárnu energiu a v neposlednom rade prvé telegrafy, telefóny, rádio a televíziu vrátane živého televízneho štúdia až po prvé mobily a počítače. 

Jednou z ďalších možností, ktorú múzeum ponúka je návšteva interaktívnych workshopov, kde si návštevníci môžu napríklad vytlačiť niečo podľa vlastného návrhu z 3D tlačiarne. 

Mgr. Miroslava Gajdošová

TSME 2023

Technická súťaž mládeže v elektronike (TSME) 2023 prebehla v rekreačnom stredisku Kubrica pri Trenčíne od 21. do 22. júna 2023. Je to súťaž pre žiakov ZŠ a prvých ročníkov stredných škôl alebo reálnych gymnázií do kvinty. Zišlo sa na nej celkovo 29 súťažiacich a tentoraz aj štyria žiaci z Českej republiky. Súťažiaci písali odborný test a po ňom nasledovala praktická úloha.

V odbornom teste bolo 17 otázok, ktoré preverili teoretické vedomosti. Naši žiaci boli v odbornom teste jednoznačne najlepší a dosiahli naviac bodov zo všetkých súťažiacich. Všetci traja mohli dosiahnuť maximálny počet bodov ale pre nepozornosť im chýbal k tomu iba jeden bod. Bolo to veľké poučenie do budúcnosti, že pri testovaní treba začať otázkami, ktoré vieme na 100%, potom riešiť to je ťažšie a nakoniec skontrolovať, či sme vyplnili odpovede na všetky otázky.

Stavba detektoru kovov bola hlavná časť súťaže a zároveň najťažšia na oživenie. Akusticky indikuje prítomnosť kovu v dosahu cca 5 cm. Na obojstrannej doske plošného spoja (DPS) boli dve plošné cievky a osadenie klasickými súčiastkami (THT). Najväčšie „peklo“ nastalo pri oživovaní. Mnoho súťažiacich opustilo miestnosť, chodili nastavovať výrobok vonku na terasu a ani to im nepomohlo. Niekoľko hodím sme museli počúvať približne 20 pípajúcich detektorov akoby sme boli na súťaži v gajdovaní, keď všetci gajdujú naraz a ladia nástroje.

Na konci súťaže, pred celkovým vyhodnotením boli vysvetlené všetky otázky z testu. Z praktickej časti boli vyhodnotené výrobky a čo sa na nich hodnotilo, skúšalo. V súťaži prinesených výrobkov mohli žiaci ukázať, čo robili doma či na krúžkoch. Výrobky boli počas celej súťaže vystavené a na záver boli ich prezentácie. Najčastejšie bol používaný výrobok našich žiakov – zvonec železničného priecestia, ktorý slúžil ráno ako budík. Počas dňa ohlasoval jednotlivé časti – udalosti súťaže, k tomu aj raňajky, obed, večeru a večierku.

Celkovo v teoretickej a praktickej časti dosiahol náš žiak Jakub Mašlonka z I.C triedy 2. miesto a ten jeden bod z testu mu chýbal na 1. miesto.  Alex Kormoš z I.C sa umiestnil na 5. mieste. Kristína Špirengová z I. SC triedy dostala cenu poroty, odovzdala aj funkčný výrobok medzi prvými. V súťaži prinesených výrobkov získali žiaci I. C triedy, Jakub Mašlonka a Alex Kormoš 2. miesto za zvonec železničného priecestia.

Gratulujeme!

Bc. Ján Haluška

Zaznela Záverečná

SPŠE PrešovTohtoročný prelom mája a júna  patril našim štvrtákom, ktorí absolvovali  prvú veľkú vážnu  skúšku dospelosti – maturitu.

Študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove ňou prechádzali od od 29. 5. do 2. 6. 2023. S vážnosťou a zodpovednosťou predstupovali pred maturitné komisie, aby dokázali, ako vedia zúročiť poznatky nadobudnuté za štyri roky štúdia.

 Vrcholom  tohto náročného týždňa bolo slávnostné odovzdávanie vysvedčení, ktoré sa uskutočnilo  v posledný deň maturitného týždňa v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove.

2.jún  bol výnimočný nielen pre našich štvrtákov, úspěšných absolventov, ale aj pre ich hrdých rodičov, pedagógov, priateľov a hostí.

V úvode znela štátna hymna Slovenskej republiky a hneď po nej aj naša školská hymna. Tú si naši absolventi  vypočuli už poslednýkrát. Za študentov sa prihovoril Filip Ondrej zo IV. C triedy. Dojímavé slová našej kolegyne RNDr. Anny Budišovej vyvolali v nie jedných očiach aj slzičky.  Slovo dostal aj zástupca podnikateľskej sféry Ing. Samuel Cehelský, PhD z firmy Regada, náš absolvent/ bývalý študent.   Záverečné  poďakovanie všetkým a úprimné slová, ktorými sa rozlúčila s tohtoročnými   absolventmi,  patrili riaditeľke  školy Ing. Ivete Marcinčinovej.

Slávnostný akt odovzdávania  vysvedčení o úspešnom vykonaní maturitnej skúšky vystriedalo  oceňovanie tých najlepších študentov.

Aj tento rok riaditeľka školy Ing. Iveta Marcinčinová udelila  Rad školy, ktorý získal  Filip Ondrej.

Ďakovným  listom SPŠE  za reprezentáciu školy, prínos pri šírení jej dobrého mena a za úspešnú reprezentáciu školy na svetovej súťaži v USA si odniesli Vanesa Smoľaková a Vanessa Cisková.

Ani tento školský rok nechýbalo odmeňovanie študentov za výborný prospech počas 4-ročného štúdia, ale  aj  za mimoriadne úspechy v technických, prírodovedných, humanitných  či športových súťažiach.

Úplný záver tohto slávnostného popoludnia patril školskej kapele a piesni Záverečná.

Celý život je divadlo a ľudia v ňom sú herci,   povedal básnik a mal, samozrejme, pravdu, Po toľkých rokoch hrania na školskom javisku pôjdete do života hrať iné roly. Nech sú vždy úpešné, presvedčivé, nech vás vyzdvihnú k vysokým métam.

Všetkým našim študentom srdečne blahoželáme k úspešnému ukončenie štúdia a prajeme im veľa šťastia, úspechov a zdaru v živote.

PaedDr. Lucia Ligusová

ERASMUS+ - Mobilita vo Viedni

V termíne od 17. 06. 2023 do 01. 07. 2023 sa 15 žiakov z tried III. A, III. C, III. SB a III. F spolu s pedagogickým dozorom - Ing. Krišová a Mgr. Kožárová, zúčastnili mobility Erasmus+ vo Viedni. Žiaci boli v rámci danej mobility zaradení do firiem, kde pracovali v odbore elektrotechnika, ekonomika a počítačové systémy. Od prvého pracovného dňa svoju pracovnú činnosť začali žiaci úvodným stretnutím so zástupcami agentúry AusTraining. Oboznámili ich s pravidlami, rozdelením do firiem. Chlapcov a dievčatá si otestovali, akoby reagovali na konkrétne kritické situácie. Žiaci prekvapili agentúru ich jazykovou prípravou aj schopnosťou riešiť problémy. Po úvodnom stretnutí sa žiaci rozdelili na jednotlivé pracoviská. Renée Anita Bebková a Dorota Oboňová pracovali vo firme AusTraining Lern.Ziel GmbH (hosting company) v odbore Economist. Ich náplňou bolo štúdium a  spracovanie marketingových projektov v agentúre. Vyhľadávanie, kontaktovanie a získavanie nových partnerov pre spoluprácu s agentúrou. Obsahom ich práce bola aj propagácia vzdelávacích projektov Európskej únie pre mobilitné programy Erasmus+. 

Kamil Kandráč a Maximilián Jarčuška pracovali vo firme Microservice  GmbH  v odbore Electrical engineer. Ich pracovnou náplňou bola hardvérová a softvérová oprava jemnej elektroniky pod dohľadom tútora, ktorý vysvetlil postup pri zadaní práce, pomáhal počas opráv alebo už len skontroloval zadanú  prácu. Ich činnosť bola pestrá, napríklad inštalácia windows 10 na počítače, oprava elektrických spotrebičov ( reproduktor, tlačiarne, mixéry a podobne). 

Martin Cimbala, Adam Humeňanský a Filip Juda pracovali vo firme Manuel Marklo v odbore Electrical engineer. Náplňou ich práce bolo osvojiť si, vytvárať a implementovať softvérové funkcie do programu Odoo. Postupne inštalovali potrebné programy pycharm/odoo/kali linux, tvorili webstránky pomocou bootsrapov, pridávali bootsrap moduly do odoo editora webstranok, realizovali penetračné testovanie operačného systému Kioptrix. 

Peter Popovec pracoval vo firme PTAK Installateur v odbore Electrical engineer. Spolu s ostatnými zamestnancami prechádzali stavby v rekonštrukcii a vypomáhali pri ťahaní novej resp. oprave starej kabeláže. Montovali zásuvky, vypínače a klimatizáciu.

Benedikt Tomčík  pracoval vo firme PTAK Installateur v odbore Electrical engineer. Pod dozorom  stálych zamestnancov sa podieľal na rekonštrukcii bytov – sádrovanie a zapájanie zásuviek a inštalačných líšt, vypínačov pre svetlá, pripravovali pre inštaláciu protipožiarnych a alarmových jednotiek. Naučil sa pracovať s tunajšími prvkami, typmi elektro materiálu v súlade s ich elektrotechnickými normami.

Denis Petrytsyuk a Tomáš Nosaľ pracovali vo firme Gillot Consalting Services v odbore IT & programming. Pracovali formou home office a náplňou ich práce bola renovácia webovej stránky pre firmu na základe požiadaviek majiteľa v troch jazykoch – FRJ, ANJ, NJ. Od začiatku dostali presné pokyny, ktoré programovacie jazyky môžu využívať na jej vytvorenie a náplň jednotlivých podstránok. Priebežné výsledky práce konzultovali mailovou komunikáciou alebo osobným mítingom vo firme. Ich stránka je stále živý materiál.

Lukáš Závada, Marek Záleš, Jozef Hudák a Richard Čekelský pracovali vo firme AusTraining Lern.Ziel GmbH ( hosting company) v odbore Electrical engineer. Ich náplňou bol zber informácií o plánovanom zastarávaní a podrobná analýza rozoberania moderných mobilných zariadení. Oboznamovali sa s viedenskou elektroenergetickou infraštruktúrou (návšteva múzea), čo následne spracovávali do prezentácie pre širokú verejnosť. Vytvárali tlačené materiály na reklamu verejnej akcie  zameranej na zvyšovanie ekologického povedomia formou recyklovania. 

Tútori a stáli zamestnanci firiem boli ústretoví. Vedeli vysvetliť pracovné zadania, pomôcť s problémami, ktoré žiaci nevedeli vyriešiť. Hodnotili našich žiakov ako dostatočne samostatných, vynikajúco odborne aj jazykovo zdatných. Podľa nich sú prekvapivo tvoriví a ochotní, s vlastnou iniciatívou učiť sa nové veci, komunikatívni a spoločenskí. 

Celý čas sa žiaci v pracovnom zaradení aj pri spoznávaní Viedne zdokonaľovali v anglickom jazyku. Svoje veľmi dobré komunikačné schopnosti obohacovali o novú odbornú, technickú  aj domácu terminológiu.  Komunikovali bezprostredne, smelo, bez problémov sa orientovali pri navštevovaní zaujímavých turistických aj historických miest Viedne. 

Spoločne sme absolvovali prehliadku Schönbrunnu – zámku, Zoo, záhrad. Po práci mali žiaci možnosti pre individuálny program, navštevovali blízke fitnes, športové ihriská, spoznávali Viedeň. Druhý víkend mobility sme využili na spoločnú prehliadku najznámejších, najnavštevovanejších a najkrajších miest Viedne – nádherný barokový kostol Karlskirche s mohutnou kupolou, palác Hofburg, svetoznámu Viedenskú operu, Viedenskú radnicu. Obdivovali sme stavbu zvonku aj vnútorný interiér Dómu svätého Štefana, najväčší symbol Viedne a najvýznamnejšiu gotickú stavbu v celom Rakúsku. 

V barokovej štvrti múzeí využili žiaci možnosť navštíviť múzeá, galérie, do ktorých mali vstup zdarma. Počas spoločne strávených večerov si rozprávali o kultúrnych zážitkoch aj pracovných skúsenostiach z prežitého dňa.

Vo štvrtok 29. 6. 2023 sa niektorí žiaci zúčastnili zaujímavej aktivity „Spoločne to urobíme“. Pre seniorov zorganizovali popoludňajšie stretnutie, kde si títo mohli priniesť akýkoľvek pokazený spotrebič a naši žiaci diagnostikovali chybu a poradili im, ako ho môžu uviesť znova do prevádzky. Trocha ich mrzelo, že to nemohli opraviť priamo na mieste, ale nemali k dispozícii náhradné diely a ani potrebné nástroje. Napriek tomu sa táto aktivita stretla s pozitívnym ohlasom a spoločne strávené popoludnie bolo prínosom nielen pre seniorov, ale aj pre našich šikovných žiakov.

Mobilitu sme ukončili v piatok v popoludňajších hodinách. Stretli sme sa v agentúre Aus Training Team s našou koordinátorkou Nadiou Cena a jej spolupracovníkmi. Zhodnotili sme pracovné skúsenosti, aktivity spoločné aj individuálne, pobyt, príjemné aj prekvapivé okamihy z putovania po Viedni. V závere  s prianím veľa ďalších úspechov sme si všetci prevzali osvedčenie o absolvovaní mobility a žiaci dostali Europass.

V sobotu 1. 7.  2023 sme absolvovali cestu domov. Na každom sa podpísalo trošku smútku, že je koniec, aj radosti, že sa stretnú so svojimi blízkymi. Cesta prebehla bez problémov  a ostalo nám už len príjemne spomínať na uplynulé dva týždne.

Ďakujeme vedeniu školy za možnosť, aj všetkým tým, čo sa pričinili o to, že sme mohli absolvovať takúto prospešnú aktivitu.

 

Mgr. Marta Kožárová a Ing. Ljuba Krišová

Matematický klokan 2023

Každoročne sa žiaci Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove zapájajú do medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Tento rok bol niečím predsa len výnimočný. Matematický klokan oslávil na Slovensku štvrťstoročie.

Do súťaže sa v roku 2023 na Slovensku zapojilo spolu 69 761 žiakov základných a stredných škôl v rôznych kategóriách. Žiaci našej školy súťažili v dvoch z nich. A to v kategóriách KADET O12 (1. a 2. ročník SOŠ) a JUNIOR O34 (3. a 4. ročník SOŠ), kde sa celkový počet súťažiacich na Slovensku vyšplhal na číslo 3973. Z našej školy to bolo 90 žiakov v kategórii KADET O12 a 50 žiakov v kategórii JUNIOR O34.

Aj tento rok si autori súťaže pripravili na súťažiacich zaujímavé úlohy, s ktorými sa všetci popasovali v pondelok 27. 3. 2023. Na vypracovanie testu s 24 úlohami mali súťažiaci v našich kategóriách 60 minút. Každý súťažiaci dostal po vyhodnotení testov diplom a oranžové klokanie pero. 20 % najúspešnejších riešiteľov dostalo diplom úspešného riešiteľa a ďalšie vecné ceny v podobe farebných pier alebo reflexnej ľadvinky.

Naši žiaci si tento rok viedli veľmi dobre a v júni sme sa dočkali aj diplomov a cien, ktoré dostali všetci súťažiaci z našej školy. Najlepšie sa darilo a v prvej dvadsiatke sa v kategórii KADET O12 umiestnili: Richard Maxin II.SB, Jakub Hribľan II.SB, Tomáš Neupauer I.SA, Adam Paluba II.SB, Peter Mitra I.SB, Jaroslav Seliga II.SC, Marek Rakoš II.SB, Dominik Fečo II.SC, Lukáš Štefan I.SA a Alexander Dobrovič I.SB. Dobre sa darilo aj súťažiacim v kategórii JUNIOR O34, kde sa do prvej dvadsiatky všetkých riešiteľov dostali: Daniel Bavolár III.B, Tobiáš Jutka IV.F a Filip Bodor III.SA.

Všetkým súťažiacim gratulujeme a tešíme sa na ďalšie súťaženie s klokanom.

Mgr. Jana Kollárová

Exkurzia v Unicorn Systems SK, s. r. o.

Dňa 12. júna 2023 – pondelok sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili exkurzie v Unicorn Systems v Prešove. SK Unicorn Systems, s. r. o. je konštrukčná firma a továreň na software.

Pod vedením pána Vladimíra Fryka - Project manager mali tak žiaci možnosť sa oboznámiť s riadením procesov, projektovým riadením a myslením, s politikou kvality a marketingovou úlohou konkrétnej spoločnosti.

Pán Fryk profesionálnym prístupom predstavil žiakom firmu Unicorn ako jednu renomovanú európsku spoločnosť poskytujúcu tie najväčšie informačné systémy a riešenia z oblasti informačných technológií, ktorá považuje za úspešný podnik vtedy, ak dlhodobo pridáva hodnotu svojim zákazníkom prostredníctvom svojich produktov a služieb (P & S), má spokojných a motivovaných spolupracovníkov, je spoločensky prospešný a prosperuje. Poukázal na dôležitosť sústredenia sa na vysokú pridanú hodnotu a konkurenčnú výhodu, ktorú prinášajú svojim zákazníkom. Pôsobia na trhu už od roku 1990 a za ten čas vytvorili množstvo špičkových a rozsiahlych riešení, ktoré sú používané a rozšírené medzi tými najvýznamnejšími podnikmi z rôznych odvetví. Firma má tie najlepšie referencie z oblasti bankovníctva, poisťovníctva, energetiky a utilít, komunikácie a médií, výroby, obchodu i verejnej správy.

Rozsiahle projektové tímy systematicky vzdelávaných odborníkov dokonale ovládajú rozsiahle portfólio v súčasnosti obvyklých produktových radov, komponentov a technológií. Pri svojej práci uplatňujú veľa progresívnych a moderných myšlienok, vlastné dodávky riešení podliehajú osvedčeným kritériám plynúcim zo šiestich obmedzení - náklady, riziko, prínosy, kvalita, rozsah a čas. Zdôraznil žiakom, že veľký dôraz sa kladie na to, aby produkty a služby poskytované spoločnosťou Unicorn Systems vyhovovali náročným požiadavkám zákazníkov:

 

  • Kvalita: Ich produkt má schopnosť byť použitý. Rieši potreby zákazníka.
  • Image: Chcú mať spokojných zákazníkov a sami chcú mať radosť z toho, čo dodávajú.
  • Efektivita: Robia veci, ktoré majú zmysel, pridávajú im hodnotu, maximálne podporujú synergický efekt a kľúčovým parametrom pritom zostáva pomer cena/výkon.

 

Portfólio produktov a služieb Unicornu komplexne pokrýva všetky oblasti IT a zasahuje aj do samotných business procesov. Zákazníkom prináša pridanú hodnotu a umožňuje realizovať inovatívne a technologicky náročné riešenia podporujúce ich business procesy.

Unicorn Universe Process (uuP) vychádza zo súčasných odborových štandardov, ako sú IBM Rational Unified Process, SCRUM, PRINCE2, ITIL, IDEFx, ISO – čo je projekt a projektový cyklus, čo v projekte potrebujeme ovládať, fázy vývoja softvéru, úskalia projektovej komunikácie, zásady profesionálneho prístupu a ďalšie, ktoré aplikujú a na základe skúseností zdokonaľujú a dopĺňajú.

Pán Fryk poukázal na to, že cieľom spoločnosti je vzdelávať ľudí a dal žiakom do popredia komplexný vzdelávací systém, ktorého ambíciou je podporovať online vzdelávanie od základných škôl až po Univerzity vrátane systémov celoživotného vzdelávania. Všetky tieto znalosti neustále rozvíjajú u svojich spolupracovníkoch pomocou komplexného vzdelávacieho programu Unicorn Top Gun Academy, Work and Study.

Spoločnosť je už niekoľko rokov vysoko kvalitným partnerom vo vzdelávaní aj na SPŠE Prešov.

V absolútnej pohode, sediac na polohovateľných stoličkách alebo na Tuli vakoch, žiaci mali možnosť získať dôležité informácie v podaní pána Fryka o spoločnosti, ktorá miluje svoju prácu aj napriek tomu, že je niekedy veľmi náročná a ťažká – no je nakoniec vždy krásna. Práca v danej spoločnosti je práca tvorivá. Na koniec bolo žiakom pustené video z projektového riadenia a myslenia „Nikdy to nevzdávaj“ a s týmito slovami sa s nami pán Fryk rozlúčil.

Pánovi Frykovi ďakujeme za veľmi zaujímavú „prechádzku“ spoločnosťou Unicorn a za ukážku dôležitosti projektového riadenia a myslenia v softvérovom projektovom riadení.

Možno práve aj títo naši žiaci v Unicorn v budúcnosti nájdu svoje uplatnenie.

Ing. Vladimíra Pastirová

Aktivity tried

Školský výlet – Chata pri Zelenom plese

V piatok 23. 6. 2023 sme sa vybrali na koncoročný školský výlet, utužiť kolektív a prehĺbiť vzťahy na Chatu pri Zelenom plese. Ráno sme sa stretli  na Pavlovičovom námestí, odkiaľ nás autobus s miernymi komplikáciami doviezol na parkovisko Biela voda, východiskový bod našej túry. Výstup sme začali o 9:00 s 8 kilometrami a 630 výškovými metrami na zdolanie pred nami. Cesta nebola ľahká, no spríjemňovala nám ju krása Vysokých Tatier. Sprevádzali nás smrekové lesy, štíty a šum vody potoka, ktorý pramení na Zelenom plese. Ku chate sme dorazili o 11:30 a nasledovala pauza na zaslúžené občerstvenie. Počas oddychu sme sa kochali štítmi Vysokých Tatier, krištáľovou vodou plesa a panenskou prírodou, ktorá nás obklopovala z každej strany. Zostup bol o niečo jednoduchší a kratší. Počasie nám ešte prialo, a preto sme sa neponáhľali. Tesne pred koncom sa  zbehli mraky a začalo pršať,  no my sme  boli pripravení. Vytiahli sme pršiplášte a odhodlane sme dokončili našu cestu. Na parkovisku nás už čakal odvoz. Domov sme išli síce vyčerpaní, ale zato očarení krásou slovenskej prírody a s úsmevom na tvári. Celá I.A je vďačná aj skvelému dozoru – pani Mgr. Solárovej a pánovi Ing. Rusinkovi.

 

Adam Lonc, I.A

Koncoročný výlet

Náš prvý školský rok na strednej škole pomaly finišuje. Koniec roka je najlepšie osláviť spoločným výletom. Rozhodli sme sa navštíviť pohorie Čergov a stráviť dva dni na chate nad obcou Majdan. Ráno pred výletom sa ani zďaleka nepodobalo na horúce leto, zobudili sme sa do daždivého dňa. Verili sme, že sa počasie umúdri. Stretnutie pred supermarketom, nakúpiť suroviny na guláš, stihnúť autobus a výlet môže začať.  Čergov nás privítal krásnou prírodou. Cestu na chatu nám spríjemňoval žblnkot potoka a vôňa lesných bylín. Zložili sme sa na chate a hneď sme začali pripravovať klasický chatársky obed – guláš. Každý priložil ruku k dielu. Jeden chystal drevo, druhý čistil cibuľu, tretí mäso, ďalší vykonávali pomocné práce. Aby sa lepšie varilo, chopili sa naši triedni hudobníci svojich nástrojov. Akordeón, bubon, gitara a spev sa ozývali dolinou. Daždivé počasie bránilo plánovanej turistike, no neprekážalo dobrej nálade. Mali sme dostatok času sa porozprávať a spoznať sa aj z iného pohľadu. Ku večeru sa umúdrilo počasie, a tak bolo možné zahrať si futbal na neďalekom ihrisku. Večer bola opekačka a debaty pri ohni sa pretiahli až do neskorej noci. Ráno nás opäť zobudil dážď, preto sme si pospali dlhšie. Dojedli sme zvyšky zásob, upratali chatu a pobrali sme sa domov. Počasie turistike neprialo, ale aj tak sme boli s výletom spokojní. Takúto chatu a opekačku si v budúcnosti radi zopakujeme.

 

Kolektív triedy I.C

Adrenalínová zábava na motokárach a pri hraní bowlingu

Naša trieda je plná nadšencov adrenalínových športov a zábavy. Počas nášho školského výletu sme sa rozhodli zorganizovať aktivity, ktoré nás spájajú a prinášajú radosť. Jazda na motokárach a hranie bowlingu boli dvoma hlavnými aktivitami, ktoré sme si vybrali. Tieto aktivity nám umožnili vytvoriť pevnejšie vzťahy a stráviť spolu nezabudnuteľný čas.

Spolu s triednou učiteľkou sme sa vybrali na neďaleké motokárové dráhy, kde sme zažili pravú dávku adrenalínu. Pred jazdou sme dostali pokyny od skúseného inštruktora, ktorý nás naučil základy ovládania motokár a pravidlá na trati. Po nasadení prilieb sme sa ocitli za volantom týchto malých, ale rýchlych vozidiel. Naše jazdy na motokárach boli plné vzrušenia a súťaženia v predbiehaní. Snažili sme sa zdolať jeden druhého a dosiahnuť najlepší čas okruhu. Hoci sme v niektorých zákrutách trochu vyšli z trate, nebránilo nám to v tom, aby sme si užívali každú sekundu za volantom. Po ukončení našich jázd sme si vymieňali dojmy a vtipkovali o našich výkonoch.

Ďalší deň triednych aktivít sme venovali bowlingu a tu sme sa venovali už oveľa menej rizikovému, ale rovnako zábavnému športu. V hale nás privítala príjemná atmosféra a farebné osvetlenie. Rozdelili sme sa do tímov a začali sme hrať. Nikto z nás nie je profesionálnym hráčom, ale to nám nebránilo v tom, aby sme sa snažili dosiahnuť čo najlepší výsledok.

Jazda na motokárach a hranie bowlingu sa stali triednymi aktivitami, ktoré nám priniesli nielen zábavu, ale aj nové skúsenosti a spomienky. Tieto aktivity nám umožnili zbaviť sa stresu, školských povinností a na chvíľu sa oddeliť od každodenného kolotoča. Vďaka nim sme sa bližšie spoznali, podporili sa navzájom a vytvorili silnú triednu atmosféru.

Kolektív I.SB

Jún plný výletov

V mesiaci jún sme my II.B výletovali. Na začiatku júna sme sa vybrali do našej obľúbenej Juskovej Voli. Strávili sme tam celý víkend športovými aktivitami s výborným jedlom z kuchyne Igorovej mamky. Na konci júna sme absolvovali spolu s II. SA výlet v Kopytovskej doline. Prešli sme sa Lačnovským kaňonom, navarili super guľáš a dobre zašportovali.

Kolektív II.B

Telovýchovný kurz

Žiaci I. ročníka absolvovali telovýchovný kurz počas maturitného týždňa v dňoch 29. 5. 2023 - 2. 6. 2023. V priebehu celého týždňa absolvovali tieto športové aktivity: plávanie, squash, tenis, funkčný tréning, bowling, turistika, športové lezenie a laser game. Každý deň absolvovali dve športové aktivity. Telovýchovný kurz prišiel prvákom vhod na psychický oddych a získanie energie do záverečnej časti školského roka. Počas celého týždňa sa telovýchovného kurzu zúčastnilo solídnych  87 % žiakov.

Mgr. Jozef Gmitro

Návšteva na Pracovisku ŠÚ SR v Prešove: Zaujímavá skúsenosť pre žiakov III.SA

Prešov, 7. júna 2023 - Žiaci z 3.SA triedy sme mali výnimočnú príležitosť venovať sa občianskej náuke nielen v učebni, ale aj v reálnom prostredí. Naša aktivita smerovala na Pracovisko ŠÚ SR v Prešove, kde sme sa dozvedeli viac o procese volieb a vyskúšali si rôzne aspekty voľby. Po príchode nás srdečne privítali zamestnanci ŠÚ v Prešove. Táto inštitúcia je zodpovedná za zhromažďovanie, spracovanie a analýzu dôležitých štatistických údajov, ktoré sa týkajú mnohých oblastí života občanov. Jedným z hlavných cieľov návštevy bolo bližšie spoznať fungovanie volieb a úlohu ŠÚ v tomto procese. Mali sme príležitosť zúčastniť sa simulácie volieb, kde sme zažili rôzne úlohy, ktoré sa vyskytujú počas skutočných volieb. Najprv sme boli rozdelení na skupiny, ktoré simulovali rôzne úlohy. Niektorí z nás sa stali členmi volebnej komisie a zodpovedali za kontrolu občianskych preukazov, iní zas boli voličmi a mali možnosť zvoliť svoju preferovanú stranu a svojho kandidáta. Počas simulácie volieb sme mali možnosť preskúmať volebné urny, overovať občianske preukazy a spočítavať hlasy. Sledovali sme dôsledný proces a zistili sme, že správne spočítavanie hlasov je základom spravodlivého výsledku volieb. Okrem toho sme mali príležitosť vidieť, ako sa spracujú a analyzujú štatistické údaje po voľbách. Štatistický úrad je dôležitým pilierom pri zhromažďovaní a spracovaní údajov, ktoré poskytujú informácie o preferenciách voličov a demografických trendoch. Po skončení simulácie sme mali možnosť položiť otázky zamestnancom úradu a diskutovať s nimi o ich práci a význame štatistík pre spoločnosť. Táto interakcia nám umožnila lepšie pochopiť úlohu ŠÚ a jeho prínos pre informovanosť občanov. Celá návšteva bola nielen vzdelávajúca, ale aj motivujúca. Táto aktivita posilnila náš záujem o demokratické procesy a priblížila nám dôležitosť zapájania sa do verejného života. Návšteva na Pracovisku ŠÚ SR v Prešove sa stala hodnotnou skúsenosťou pre nás žiakov III.SA triedy. Získali sme hlbšie porozumenie volieb a vytvorili si obraz o práci ŠÚ. Táto skúsenosť nás inšpirovala a pomohla nám vnímať občiansku náuku ako relevantnú a zaujímavú súčasť nášho vzdelávania.

Daniel Dudaščík, III.SA

Florbalový turnaj SPŠE

Jubilejný desiaty ročník medzitriedneho florbalového turnaja vyvrcholil finálovými stretnutiami. Po takmer dvoch mesiacoch plných skvelých florbalových momentov sa do finálových bojov prebojovali žiaci III.A, III.SA, II.B a I.B. Po semifinálových zápasoch ostal pre tretiakov zápas o bronz v ktorom III.SA porazila III.A v pomere 5:4. Finálové stretnutie Medzi I.B a II.B bolo správnym vyvrcholením turnaja. V tomto stretnutí sa ukázala väčšia šírka kádra u druhákov a taktiež skvelé výkony predvádzal ich brankár. Stretnutie sa skončilo výsledkom 4:1 v prospech II.B, ktorej srdečne blahoželáme. 

Mgr. Štefan Dankovič

Bedmintonový turnaj SPŠE

Na jubilejnom piatom ročníku Bedmintonového turnaja SPŠE sa 12. 6. 2023 zúčastnilo 24 chlapcov a dve dievčatá, ktorých sme vylosovali do hracieho pavúka. Na troch zmenšených ihriskách odohrali chlapci a dievčatá mnoho pekných zápasov. Ich úroveň stúpala z kola na kolo. Finálové stretnutia mali veľmi dobrú úroveň. Zápas o prvé miesto sa skončil tesným víťazstvom 2:1 na sety Daniela Szittyaia z III.A nad Arisom Aretisom z III.SA. Tretie miesto obsadil Ján Ščavnický z I.SA. V zápase dievčat zvíťazila Laura Kravcová z III.SB nad Máriou Kopčákovou taktiež z III.SB.  Víťazovi blahoželáme a tešíme sa na ďalšie súboje pri bedmintonovej sieti.

Mgr. Štefan Dankovič

Stretnutie so zástupcami VSD

12. 6. 2023 odborní učitelia SPŠE Prešov spoločne strávili deň so zástupcami VSD a.s. V zaujímavom programe stretnutia, boli predstavené novinky, ako je komunikácia so zákazníkmi pomocou chat bota, ktorým je virtuálna asistentka Elektra vo VSD a.s., ktorá využíva umelú inteligenciu pre hlásenie porúch a spojenie s operátorom. Boli predstavené nové riešenia pre meranie a kontrolu odberných miest v elektrickej sieti a technológia batériového úložiska elektrickej energie pre kompenzáciu výkyvov v elektrickej sieti. Batériové úložisko je výnimočné z hľadiska funkcionality, kedy môže byť riadené na diaľku, alebo môže autonómne stabilizovať dodávku elektriny v elektrickej sieti počas špičkových odberov, alebo môže akumulovať energiu počas zníženej spotreby odberateľov.

Ing. Patrik Jacko, PhD

Súťaž PALMA – STROM

PALMA je súťaž v programovaní určená študentom stredných škôl.

 Je organizovaná Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a združením STROM. Do súťaže sa môžu zapojiť dvojčlenné tímy alebo jednotlivci zo strednej školy z celej republiky. Súťaž prebieha pomocou dvoch online kôl a finálového kola, ktoré sa koná na pôde UPJŠ v Košiciach bez prístupu k internetu. Finálové kolo tohto školského roka sa konalo 13. 6. 2023, kde sme mali zastúpenie dvoch tímov:

žiaci z I.SA – Tomáš Neupauer a Jakub Lazorčák sa umiestnili na 2. mieste
žiaci z III.SB – Samuel Pasierb a Ľubomír Durkáč sa umiestnili na 5. mieste

Z postrehov „skoro víťazov“ vyberám:
„Súťažilo sa za príjemnej programátorskej atmosféry v priestoroch Košickej UPJS na prírodovedeckej fakulte, úlohy boli náročné a veľmi zaujímavé. Za úsilie sme boli odmenení občerstvením a pizzou, prvé tri tímy dostali tiež vecné ceny. Zo samotnej súťaže aj z rozhovorov s ostatnými súťažiacimi sme si odniesli veľa cenných skúseností a nových spôsobov riešenia úloh.“

 

Ing. Mária Šandrejová

Silový dvojboj

Dňa 14. 6. 2023 sa na našej škole uskutočnila súťaž v silovom dvojboji. Najsilnejší žiaci školy si prišli zmerať sily v tlaku na lavičke a v drepe. Pravidlá boli jednoduché: 75% vlastnej váhy – tlak a 100% vlastnej váhy – drep. Súčet opakovaní z tlaku a drepu nám určil víťaza. Do dvojboja sa zapojilo 8 žiakov. V tejto súťaži jednoznačne dominovala II.B trieda, ktorá zobrala prvé tri miesta. Celkovým víťazom a najsilnejším žiakom sa stal Daniel Baňas z II.B. Druhé a tretie miesto získali Peter Orečný a Tomáš Pribula z rovnakej triedy. Nultý ročník sa vydaril, už teraz sa tešíme na ďalšie ročníky a prekonávanie limitov.

Mgr. Tomáš Bosák

MDD 2023 v SPŠE

Aj tento rok sme pripravili v priestoroch školy stretnutie našich „elektroškriatkov“. Športovo-kreatívnym popoludním oslávilo Deň detí vo štvrtok 15. 6. 2023 11 najmenších, menších aj väčších detí. Strávili 3 hodiny spoločne hlavne hrami a športovaním v telocvični so Števom Dankovičom a Viktorom Mačákom.  Tradičný záujem bol aj o ovládanie Lego robotov pod patronátom Martina Ambrozyho. Prestávky medzi skákaním a behaním elektroškriatkovia vypĺňali dopovaním z bohatého pingpongového stola. Najviac chutila pizza, džús, a samozrejme sme nezabudli ani na zaslúžený nanuk.

Ing. Martin Vujčík

Dobrodružná expedícia

V dňoch 15. až 16. júna sa v rámci programu DofE uskutočnila bronzová kvalifikačná expedícia v Slanských vrchoch. Expedície sa zúčastnili žiaci D. Tchúrik, F. Varchol, A. Tomko, T. Taiš, M.K. Poľák a K. Kachman. Hlavným cieľom expedície bolo zdolať vrch Šimonku (1092 mnm). Trasa začínala v Ruskej Novej Vsi smerom na Sigord a Šťavicu, kde žiaci táborili a prespali. Na ďalší deň pokračovali smerom na Šimonku. Ukončenie bolo v dedinke Zlatá Baňa. Žiaci si celú expedíciu užili a získali cenné skúsenosti, ktoré využijú na ďalšej dobrodružnej ceste, ktorá bude trvať až 3 dni.

Mgr. Jozef Gmitro

Naša škola je súčasťou písania histórie

Dňa 19. 06. 2023 sa uskutočnilo historicky prvé zasadnutie Mestského stredoškolského zastupiteľstva v Prešove, ktoré bolo zároveň aj prvým na Slovensku. Súčasťou tohto zastupiteľstva sú aj žiaci našej školy – Jakub Kočiš, ktorý je podpredsedom, Lukáš Malajter, ktorý je členom prededníctva a Oliver Sabol, ktorý je poslancom MSZ. Naša škola, ale aj iné odborné školy majú tak zastúpenie v tomto jedinečnom projekte. Toto zastupiteľstvo bude oficiálnym poradným orgánom Mestského zastupiteľstva Prešov, ktoré sa bude vyjadrovať k otázkam školstva a mládeže. Je nám cťou byť súčasťou písania histórie.

Jakub Kočiš

Bedmintonový turnaj zamestnancov a priateľov školy

Učitelia na SPŠE opäť ukázali, že to vedia s bedmintonovou raketou. 20.6. 2023 sa pri bedmintonovej sieti sa zišlo 10 zamestnancov a priateľov školy, ktorí v dvoch skupinách ukázali mnoho kvalitných smečov, obranných úderov a podaní. Víťazom štvrtého ročníka sa stal Mgr. Štefan Dankovič pred Ing. Miroslavom  Mitrom a Mgr. Viktorom Mačákom. Blahoželáme a tešíme sa na ešte väčšiu účasť budúci rok.

Mgr. Štefan Dankovič

Tvrďas SPŠE

V stredu 21.6.2023 sa uskutočnil nultý ročník školskej súťaže v ktorej si žiaci preverili svoju zdatnosť sily a kondície. Súťaž sme nazvali Tvrďas SPŠE. Súťaž pozostávala z týchto disciplín: Šplh na lane a tyči, Zhyby, Angličáky, Brušáky, Preskoky cez lavičku. 

Zúčastnení žiaci si za skandovania povzbudzujúcich spolužiakov siahli na dno svojich síl. 

Víťazom sa stal žiak Tomáš Kundek, ktorý zdolal všetky disciplíny v najlepšom čase. Všetci zúčastnení bolí odmenení zdravou fitnes tyčinkou.

Pódiové umiestnenia:

  1. Tomáš Kundek II. SB
  2. Daniel Baňas II. B
  3. Filip Varchol II. SC

Workshop

Dňa 22. 6. 2023 sa naša trieda III.SB zúčastnila workshopu na Štatistickom úrade v  Prešove.  Hlavnou témou bol priebeh volieb. Po krátkych teoretických informáciách sme si tentokrát fingované voľby mali možnosť aj vyskúšať – od preberania hlasovacích lístkov, samotného hlasovania za určitú stranu,  výberu našich favoritov až po vhadzovanie obálky do hlasovacej krabice.     

Taktiež sme sa dozvedeli,  v akom prípade sú hlasovacie lístky neplatné a ako ich rozoznať. Workshop sa nám veľmi páčil a všetci sme odchádzali obohatení o nové skúsenosti či poznatky o tejto dôležitej téme.

Sme radi, že na  najbližších, pre nás  prvých voľbách,  sa môžeme s plnou vážnosťou a zodpovednosťou zúčastniť.

Mária Kopčáková a Linda Čonková, III.SB

Olympijský beh

Dňa 23. 6. 2023 sa na atletickom ihrisku Prešovskej univerzity uskutočnilo podujatie Olympijský beh, na ktorom sa zúčastnili aj naši študenti. V kategórii starších dorastencov reprezentovali našu školu Richard Roba I.A, Matej Sabol I.A, Šimon Onderík II.A a Tomáš Solár I. SB, v kategórii juniorov Matej Herstek III. F a Ján Seman III. A.

V obidvoch kategóriách sa súťažilo v behu na 3000 metrov. 

Blahoželáme všetkým žiakom, no obzvlášť tým, ktorým sa podarilo dosiahnuť pódiové umiestnenia. V behu starších dorastencov si 2. miesto vybojoval Richard Roba a hneď za ním sa umiestnil Matej Sabol. U juniorov sa podarilo skončiť na 2. mieste Jánovi Semanovi.

Všetkým študentom ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

Do práce na bicykli

Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. Už niekoľkokrát sa podarilo to tejto kampane zapojiť aj zamestnancom SPŠE. V tomto roku sme vytvorili dva tímy a zapojení boli  títo kolegovia: Štefan Dankovič, Viktor Mačák, Jozef Gmitro, Tomáš Bosák v tíme Teloši a Jozef Harangózo, Martin Ambrózy, František Rusinko a Ján Haluška v tíme Drucik. Celkovo sa nám v mesiaci jún podarilo absolvovať 338 jázd a 1178 km na bicykli, chôdzou alebo verejnou dopravou. Životnému prostrediu sme ušetrili 293 kg CO2. Veríme, že sme svojou troškou prispeli ku zlepšeniu životného prostredia a inšpirovali sme ďalších kolegov, aby sa pridali ku výzve na budúci rok.

Mgr. Štefan Dankovič

English section - An Unforgettable School Trip to Drienica

School trips are often cherished memories for students, providing them with valuable learning experiences outside the classroom. One such remarkable excursion took place in the picturesque town of Drienica, Slovakia. This small town offers a perfect blend of natural wonders and cultural heritage, making it an ideal destination for an unforgettable educational adventure.

The school trip to Drienica was marked by breathtaking encounters with nature. As the students embarked on hikes through the lush forests and meandering trails, they were greeted by captivating vistas at every turn. The Carpathian Mountains provided a scenic backdrop, their peaks touching the sky, while the crystal-clear streams and cascading waterfalls added an ethereal touch to the landscape.

The trip to Drienica, Slovakia, left an indelible mark on the students' lives. It fostered friendships, promoted personal growth, and instilled a love for nature. The shared experiences, from hiking through the mountains to engaging in cultural activities, created lasting memories that will be treasured for years to come.

The school trip to Drienica, Slovakia, offered an incredible blend of natural beauty and cultural heritage. The students were enchanted by the stunning landscapes and engaged in thrilling outdoor activities. This educational adventure not only expanded their knowledge but also instilled in them a sense of appreciation for the environment and cultural diversity. The memories created during this trip will undoubtedly inspire future generations of students to embark on their journeys of exploration and discovery.

Oliver Sabol, III.B

Napísali o nás

SPONZORI