2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Rozhovor mesiaca

foto-rozhovor-m

Pavol Mirossay, výkonný riaditeľ IT Valley Košice, je príkladom úspešného mladého muža, ktorý vie, že za svoju kariéru nevďačí náhode či šťastiu, ale cieľavedomej práci a základom získaných v škole. Práve preto teraz realizuje aktivity, ktoré smerujú k podpore vzdelávania a cieľu udržať talentovaných mladých ľudí na východe Slovenska. Rozprávali sme sa s ním o jeho aktuálnych projektoch, o tom, čo mu pomohlo na jeho úspešnej ceste a zaujímalo nás aj jeho vnímanie SPŠE Prešov.

Pán Mirossay, ste výkonným riaditeľom úspešného klastra Košice IT Valley, ktorý začal svoj úspešný príbeh písať v r. 2007. Aká bola vízia tohto združenia v čase svojho vzniku a aká je dnes?

      Pred rokom 2007 pracovalo v IT sektore v Košiciach a okolí menej než 1 000 ľudí. Múdri ľudia z regiónu, škôl a firiem si vtedy spolu sadli za jeden stôl a videli v Košiciach veľký potenciál práve v tomto sektore. Dnes zamestnáva viac ako 12 000 odborníkov. V čase príchodu veľkých IT investorov neboli vzdelanostné požiadavky na pracovníkov, ako sú dnes. Spočiatku išlo o jednoduchšie administrátorské práce, ktoré sa dali relatívne rýchlo naučiť. Dnes je veľký dopyt po práci s pridanou hodnotou. Takéto znalosti sa nedajú vybudovať za pár mesiacov. Dôkazom toho je, že takáto pracovná sila chýba aj vo väčšom počte v celej Európskej únii. Čo nás momentálne najviac trápi je odchod šikovných študentov po strednej škole mimo región, napríklad na vysoké školy v Českej republike. Pritom máme veľmi kvalitné univerzity priamo doma.

Čo je poslaním Košice IT Valley v súčasnosti? Aké aktivity realizujete, aby sa poslanie a ciele klastra podarilo napĺňať?

      Momentálne svoje úsilie venujeme komunite a študentom stredných škôl. Počas minulého roka sa nám podarilo rozbehnúť množstvo úspešných komunitných stretnutí. Tie nám pomáhajú rozširovať znalosti. Okrem toho intenzívne spolupracujeme so štátnymi orgánmi na tom, aby sme tu priniesli ďalších zaujímavých investorov z IT sveta, no taktiež sme začali skúšobne vyučovať predmet na jednom z košických gymnázií. Verím, že sa nám tento prototyp podarí rozšíriť aj na ďalšie členské školy. Spoločne s našim partnerom sme rozbehli IT magazín INDEXMAG.SK, aby sme mohli prezentovať úspechy aj novinky z našich členských organizácií.

Žijeme v digitálnom veku, keď digitálne technológie menia svet. Vy ako výkonný riaditeľ IT Valley tento svet reprezentujte. Akým smerom sa bude podľa Vás uberať vývoj v oblasti IT?

      To je naozaj veľmi náročné predpovedať. Vývoj za posledných 10 rokov bol extrémne rýchly. Pred dekádou sme len snívali o autonómnych automobiloch a dnes je to dostupná technológia. Na druhej strane trendy hovoria, že dátová analytika a strojové učenie budú veľmi dôležité.  

foto-rozhovor-m

Čo ovplyvnilo Vás pri rozhodovaní sa o svojom profesionálnom smerovaní po skončení strednej školy?

    Už od malička som mal veľmi pozitívny vzťah k počítačom, aj keď v tej dobe neboli tieto technológie tak prístupné ako dnes. Už na strednej škole som sa venoval programovaniu. Moje ďalšie rozhodovanie bolo oveľa jednoduchšie. Prihlásil som sa na fakultu elektrotechniky a informatiky.

Počas svojej profesionálnej kariéry ste pracovali na viacerých projektoch na rôznych pozíciách. Priblížte nám, prosím, svoj doterajší životný príbeh.

      Počas štúdia na vysokej škole som si našiel prácu. Od druhého ročníka som pracoval na polovičný úväzok. Najprv ako programátor v dvoch slovenských spoločnostiach, neskôr ako projektový manažér. Práca popri škole mi dala strašne veľa a výrazne zlepšila moju pozíciu na trhu práce. Aj vďaka tomu som si našiel zamestnanie v spoločnosti T-Systems ako líniový manažér. V nej som mal možnosť naštartovať svoju kariéru v medzinárodnom prostredí. Mal som mnoho príležitostí, ktoré som využil. Tieto skúsenosti mi veľmi pomohli v tom, že som sa dostal k riadeniu Košice IT Valley.

Na akom projekte aktuálne pracujete?

      IT Valley vnímam ako jeden veľký projekt, na ktorom momentálne pracujeme spolu s Jurajom Girmanom - predsedom Správnej rady. Práca pre klaster, ktorý je neziskový je výrazne odlišná, ako klasické podnikanie. Snažíme sa preto robiť také aktivity, na ktoré naši členovia nemajú čas alebo priestor, ale sú potrebné na to, aby sa IT sektor naďalej rozvíjal. Tento rok by sme chceli priniesť ešte viac zaujímavých komunitných aktivít. Spoločne s ďalšími partnermi pracujeme na jednom väčšom projekte, ktorý sa bude snažiť udržať talentovaných študentov na východe Slovenska.

Čo je, podľa Vás, potrebné na to, aby sa človek vedel vyrovnať s novými a neustále sa meniacimi nárokmi?

      Tým, ako sa svet exponenciálne mení, je potrebné, aby bol človek maximálne flexibilný. Nemôže sa pozerať iba na to, čo vie, ale musí vedieť svoje vedomosti, znalosti a silné stránky ohýbať tak, aby ich dokázal využiť v praxi. Veľa ľudí si nevie priznať, že svet okolo nich sa zmenil. Čakajú, že niekto príde a vráti veci do starých koľají, lenže to sa nestane.  

 

Ste známy angažovaním sa v oblasti vzdelávania, podporujete prepájanie sveta praxe so svetom vzdelávania. Čo Vás osobne vedie k podpore takéhoto prístupu?

      Slovensko je schopné investovať milióny eúr do štadiónov, vojenskej techniky a rôznych iných vecí, ale financie, ktoré smerujú do vedy a výskumu sú výrazne poddimenzované. Ak chceme byť na Slovensku úspešní a konkurencieschopní, musíme viac investovať do vzdelania. Nie len peňazí, ale aj času. Nechceme sedieť a sťažovať sa, preto sme si vyhrnuli rukávy a pracujeme.  

Stojíme na prahu zmien vo vzdelávaní, osobitne v odbornom vzdelávaní. Akým smerom by sa podľa Vás malo uberať odborné školstvo na Slovensku? Na čo by sa mali školy zamerať, aby sa im darilo vychovávať absolventov, ktorí budú úspešní v praxi?

      Súhlasím s tým, aby sa školstvo prepájalo s praxou. Bol by som rád, ak by aj pedagógovia mali možnosť byť aktívne prepojení s praxou. Takýmto spôsobom by vedeli svoje poznatky a skúsenosti odovzdávať väčšiemu publiku. Študenti majú dnes veľmi veľa možností praxe a častokrát ich ani nevyužívajú. Pritom vedia oveľa viac zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce. Stále si však myslím, že škola by mala študentov učiť aj teóriu, ako veci fungujú. Technológie sa menia neuveriteľne rýchlym spôsobom. Ak majú študenti dobré základy vedia sa veľmi rýchlo adaptovať. Pridal by som k tomu všetkému aj kritické myslenie a overovanie si zdrojov informácií.

Vychádzajúc z Vašej skúsenosti, aké znalosti a zručnosti očakávajú zamestnávatelia od absolventov škôl?

      V prvom rade sú to jazyky. Bez dobrej angličtiny či nemčiny si dnes človek veľmi ťažko nájde dobrú prácu. V druhom rade je to flexibilita, zodpovednosť a schopnosť rýchlo sa učiť nové veci. Nedá sa hovoriť o konkrétnych technológiách. Kým sa študent prvého ročníka dostane do praxe, môže byť technológia, ktorá bola v tom čase nová už dávno zastaralá. Mať dobrý teoretický základ znamená, že človek sa dokáže naučiť čokoľvek.

SPŠE Prešov je členom Košice IT Valley. Vy sám ste našu školu nedávno navštívili. Ako vnímate SPŠE a jej miesto v odbornej príprave mladých ľudí na Slovensku?

      SPŠE je jedna z najlepších škôl na celom Slovensku. O to viac ma teší, že je na východe Slovenska. Vnímam, že vedenie školy, pedagógovia, ale aj študenti majú k štúdiu iný prístup a jej absolventi sú naozaj špičkoví odborníci. Máte byť právom na čo hrdý. Želal by som si vidieť tento prístup a aktívnu prácu na každej škole.

 Čo by ste odkázali našim študentom a pedagógom?

      Pedagógom by som odkázal jedno veľké ĎAKUJEM. Sám učím na strednej škole, síce raz do týždňa, ale viem, že je to veľmi náročné. Veľa z týchto pedagógov robí oveľa viac, akoby museli, a preto si ich veľmi cením. Študentom by som chcel odkázať, aby na sebe tvrdo pracovali. Úspech nepríde sám od seba, ak však budú vytrvalí a cieľavedomí, podarí sa im splniť čokoľvek, čo budú chcieť.

 

      Ďakujeme za rozhovor.

Mgr. Marek Soták

DOD V SPŠE

hdimg18056add48

Slnečné popoludnie 26. februára 2019 v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove patrilo vzdelávaniu, ale aj zábave. Naša škola otvorila svoje brány širokej verejnosti už po druhýkrát v tomto školskom roku. Deň otvorených dverí prilákal množstvo návštevníkov. Hmýrilo sa to tu mladými zvedavcami, nádejnými elektrotechnikmi, programátormi alebo manažérmi. Či už k nám zavítali kvôli záujmu či zvedavosti, pevne dúfame, že si každý prišiel na svoje, keďže ponuka bola naozaj pestrá.

Po prvotných informáciách vo vestibule školy sa návštevníci mohli presunúť do vybraných odborných učební a laboratórií, kde im naši pedagógovia spolu so študentmi predstavili celú škálu študijných odborov a zameraní.

Odbor  informačné a sieťové technológie, ktorý sa stále teší veľkej obľube, ponúkol návštevníkom rôzne zaujímavé aktivity. V sekcii počítačové siete mali rodičia i žiaci najviac otázok ohľadom obsahu štúdia, náročnosti a záberu učiva. Zaujímali sa o počítačové siete, ale aj o uplatnenie na trhu práce s týmto študijným odborom. Rozhodovali sa a porovnávali formou diskusie, čo by pre nich bolo najvhodnejšie. Pozitívum bolo, že na DOD prichádzali tiež ôsmaci a siedmaci s rodičmi,“ takto zhodnotila DOD kolegyňa Ing. Anna Dlugošová.

Odbor elektrotechnika so zameraním na elektroenergetiku predviedol návštevníkom rôzne učebné pomôcky – model  elektrickej stanice, inteligentný merací systém, plazmovú guľu, veternú elektráreň či osvetlenie schodiska a ovládanie elektromotora. Ako sa nám neskôr podarilo zistiť, návštevníkov najviac zaujala  plazmová guľa a elektrický oblúk pri spínaní na odpojovači.

Za elektroenergetikou nezaostávala ani elektrotechnika so zameraním na priemyselnú informatiku. „V novembrovom termíne prichádza na DOD viac návštevníkov než vo februári, ale vďaka tomu sa teraz vytvoril väčší priestor na rozhovory medzi návštevníkmi a našimi študentmi či pedagógmi. Pre návštevníkov sme mali pripravené rýchlokurzy programovania populárnej vývojovej dosky Arduino, zapájanie elektrických obvodov a programovanie Lego robotov, vďaka čomu sme verejnosti priblížili náplň odborných predmetov. Veľký úspech malo aj robotické rameno Petra Nemerguta, študenta zo IV.C triedy, ktorého ovládanie si mohli návštevníci vyskúšať,“ prezradil kolega Ing. Jozef Macej.

Keďže naša škola ponúka v rámci elektrotechniky aj zameranie na počítačové systémy, zvedavci mohli nahliadnuť aj do tejto oblasti. „Najviac ich lákalo programovanie vývojových kitov CodeBug, výroba LAN kábla a skladanie PC. Začiatočníci si zvolili pri skladaní simuláciu, zručnejší si vyskúšali prácu s reálnym hardvérom. Zopár odvážlivcov sa pustilo aj do konfigurácie zariadenia MikroTik. Za úspešné splnenie úloh čakala návštevníkov sladká odmena. Veríme, že aj takouto hravejšou formou sme podnietili záujem žiakov ZŠ o štúdium na SPŠE a držíme im palce pri prijímacích skúškach,“ v krátkosti zhodnotil kolega Mgr. Ján Vavrek.

Návštevníkov tiež zaujal nový školský vzdelávací program IT manažment procesov v odbore technické a informatické služby v elektrotechnike. Od prezentujúcich pedagógov a študentov sa mohli dozvedieť, ako sa tvoria a upravujú web stránky, ale aj to, ako sa programuje. Okrem iného sa mohli otestovať z ekonomiky, elektrotechniky a výpočtovej techniky či vyskúšať si strojopis v programe ATF. A že ich vedomosti a zručnosti nie sú najhoršie, svedčí aj percentuálna úspešnosť všetkých riešiteľov testu, ktorá sa vyšplhala na  69,6%.

Vzhľadom na to, že sa na našej škole vyučuje aj prax, nechýbal priestor aj na jej prezentáciu. „V rámci praxe  návštevníkov najviac zaujali elektronické hry – výrobky našich študentov, ktoré si mohli vyskúšať, čo ich potom motivovalo vyskúšať si aj spájkovanie súčiastok na DPS,“ skonštatoval kolega Ing. František Rusinko.

Okrem spomínanej prezentácie jednotlivých odborov, prebiehali v tento deň aj finálové kolá súťaží, ktoré SPŠE realizuje v spolupráci so základnými školami. Súťaže ako Elektronika hrou, ELEKTROmatik, ELEsparks sa tešia veľkej obľube a nebolo tomu inak ani dnes. Svedčí o tom vysoký počet (73) prihlásených tímov do online kôl, z ktorých najúspešnejšie boli pozvané na finálové kolo realizované v priestoroch SPŠE. Prvé tri družstvá v každej súťaži získali okrem diplomov aj hodnotné vecné ceny.

Keďže reakcie na DOD boli len pozitívne, veríme, že toto podujatie splnilo svoj účel a že všetci návštevníci našli odpovede na najčastejšie kladené otázky ohľadom odborov, zamerania, náročnosti štúdia či uplatnenia sa na trhu práce.

Mgr. Jana Pavlišáková

Vyhodnotenie súťaží pre ZŠ

zs2-jpg

V utorok 26. 2. 2019  sa v priestoroch  SPŠE uskutočnilo finálové kolo súťaží, ktoré naša škola organizuje pre žiakov základných škôl. Finálovému kolu predchádzali základné domáce kolá, v ktorých prihlásené súťažné družstvá podľa zverejnených pravidiel riešili zadané úlohy online.

zs4-jpg

Do súťaže v anglickom jazyku ELEsparks sa prihlásilo 27 družstiev. Finálového kola sa zúčastnilo 8 najúspešnejších trojčlenných družstiev, ktoré prišli ukázať svoju jazykovú zdatnosť, porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a tí najšikovnejší aj získať uznanie za svoj výkon. Na stupni víťazov stálo najvyššie družstvo BJK 2 zo ZŠ Bajkalská, Prešov, nasledované tímom Snowdrops zo ZŠ Májové námestie, Prešov. Na treťom mieste skončil Team Tempest z Cirkevnej základnej školy v Sabinove. Oceneným hodnotné ceny venovala Nadácia SPŠE, vydavateľstvo MacMillan a Oxford University Press.

V 5. ročníku matematickej súťaže ELEKTROmatik riešilo dve domáce kolá 21 štvorčlenných  tímov žiakov základných škôl a päť najúspešnejších  z nich  PROMAT, BJKL2, LIKOPAŠI, ANSAJUHA a The Unbreakable Team postúpilo do finále. Počas 60 minút trvania súťaže v 3 kolách súťažiaci riešili úlohy podobné domácim kolám. Po celý čas trvania súťaže prevládala príjemná, súťaživá atmosféra a zároveň pracovné, ale tvorivé napätie. Víťazom sa stal tím deviatakov ANSAJUHA zo ZŠ Široké. Na 2. mieste sa umiestnil tím BJKL2 zo ZŠ Bajkalská v Prešove a trojicu najlepších doplnil The Unbreakable Team zo ZŠ Šmeralova, Prešov. Najlepšie tímy boli ocenené beletriou pre mládež a diplomom. Všetky ceny do súťaže venovala Nadácia SPŠE Prešov.

zs3-jpg

Z 13-tich prihlásených družstiev do súťaže Elektronika hrou postúpilo po troch domácich kolách do finále 9 družstiev, a to zo ZŠ Májové námestie, ZŠ Sibírska v Prešove a zo ZŠ Ľubotice. Súťaž spočívala v simulácii a následnej realizácii jednoduchých elektrických obvodov z rezistorov a LED. V súťaži dominovali žiaci zo ZŠ Májové námestie, Prešov, ktorí obsadili prvé tri miesta a získali hodnotné ceny, ktoré do súťaže venovala Nadácia SPŠE Prešov.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže a nové talenty.

Mgr. Marek Soták

Študenti SPŠE opäť medzi najlepšími

foto-zenit-jpg

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove už dlhé roky patrí  medzi najlepšie školy v oblasti  elektrotechniky so zameraním na priemyselnú informatiku, počítačových  systémov, energetiky  či  v manažmente IT procesov, o čom svedčí podpora  nadaných  študentov, ktorí sa zúčastňujú rôznych súťaží či projektov, a tým robia dobré meno nielen sebe, škole, ale aj Prešovskému samosprávnemu kraju. Dokázali to aj víťazi krajského kola súťaže ZENIT, ktorí nás úspešne reprezentovali v celoštátnom finále.                                                                                    

Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť = ZENIT

 Je to  súťaž zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo, určená pre žiakov SŠ, SOŠ a gymnázií,  ktorej  cieľom je vyhľadávanie talentovaných žiakov. Už 35 rokov jeho hlavní organizátori MŠVVaŠ SR, ŠIOV a celoštátna odborná komisia ZENIT spolu s jednou strednou školou organizujú krajské a celoštátne kolá tejto zaujímavej súťaže.

Tohtoročné celoštátne finále  súťaže Zenit, ktoré sa konalo v dňoch 12. - 14. 2. 2019 na pôde Spojenej školy, Školská 7 v Banskej Bystrici, bolo vyvrcholením snaženia mladých talentov z celého Slovenska. Naši študenti sa v zdravom konkurenčnom prostredí nestratili a úspešne reprezentovali nielen seba a svoju školu, ale aj Prešovský samosprávny kraj. Poďakovanie patrí nielen im, ale aj všetkým pedagógom, ktorí sa im venovali počas prípravy  na túto súťaž.

ZENIT  ELEKTRONIKA

Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

foto-zenit-2-jp

Kategóriu  A tvorili žiaci 3. a 4. ročníkov stredných  škôl  a v B kategórii  súťažili žiaci 1. a 2. ročníkov. V elektronike chlapci svoje zručnosti a vedomosti testovali v troch častiach súťaže: 1. časť - teoretická, 2. komplexný projekt – návrh elektronického zariadenia, 3.časť-praktická. Teoretická časť  pozostávala z pomerne náročných  testových otázok, v 2.časti mali súťažiaci pripraviť návrh elektrického obvodu na základe zadaných parametrov, ktoré boli následne odmerané.  V praktickej časti mali navrhnúť obojstranný plošný spoj, ktorý vyrábali fotocestou. Andrej Tadeáš Bača v B kategórii (1. a 2. ročník) získal krásne 2. miesto. Za toto umiestnenie získal hodnotnú vysokofrekvenčnú spájkovaciu stanicu od firmy METCAL. Peter Nemergut v kategórii A (3. a 4. ročník) vo veľkej konkurencii získal pekné 11. miesto.

Po druhý raz sa osobitne súťažilo v kategórii WEBDEVELOPER v rámci ZENIT  PROGRAMOVANIE. Tu  našu školu reprezentoval Adam Valalský a v silnej konkurencii sa umiestnil na 6.mieste. Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy! Sme presvedčení, že naši študenti  budú aj  naďalej potvrdzovať svojou kvalitou skutočnosť,  že SPŠE  si právom zaslúži byť medzi najlepšími strednými školami na Slovensku. 

PaedDr. Lucia Ligusová

Medzinárodná súťaž NAG IOT

Okolo nás sa nachádza veľa vecí, ktoré nie sú doposiaľ pripojené k internetu. Základnou myšlienkou internetu vecí IoT  je pripojiť nepripojiteľné k internetu a na základe toho potom tieto veci ovládať alebo prijímať údaje cez internet diaľkovo. A práve do takejto súťaže sa zapojili naši študenti. Môžu v nej ukázať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti z oblasti elektroniky, programovania a praxe. Každý prihlásený tím dostal kufrík, vybavený elektronickými súčiastkami a kľúčovými doskami ako Arduino, Raspberri Pi 3, ktoré sú dôležité k prenosu dát medzi periférnymi zariadeniami a internetom. Tieto dáta sa následne ukladajú na cloud pre vizualizáciu.

Do medzinárodnej súťaže NAG IoT sa mohli zapojiť školy z Českej a Slovenskej republiky. Na základe pozitívnej spätnej väzby z minulého roka sme sa rozhodli zapojiť aj v tomto ročníku. Z našej školy sa prihlásili tri tímy študentov z tried III. SA, II. SA a II. SB. Spolu je do súťaže zapojených 49 tímov, ktoré sú podľa uvedených priebežných výsledkov viac vyrovnané v porovnaní s predošlým ročníkom. Na 4. mieste je tím Maslosaurov s 117 bodmi, ktorý je zastúpený študentmi z III. SA. Na 12. mieste je tím pod názvom Project Samson so 110 bodmi, ktorý je zastúpený študentmi z II. SA a napokon tím s názvom SPŠEpadení so študentmi z II. SB, ktorý je s 106 bodmi na 18. mieste.

V súčasnej dobe prebieha druhé kolo. Jeho koniec je naplánovaný na 24. 2. 2019. Študenti vypracovávajú úlohy, ktoré odovzdávajú elektronicky. Posledné tretie kolo sa uskutoční na SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s. r. o. v Hradci Králové dňa 22. 3. 2019.  Študentom držíme prsty a prajeme veľa úspechov pri riešení jednotlivých úloh.

Ing. Ondrej Kontura

Krajské kolo Olympiády v informatike

kki-png

V utorok 22. januára 2019 sa v priestoroch I.SB triedy uskutočnilo krajské kolo súťaže Olympiáda v informatike. Úroveň svojich vedomostí a zručností v programovaní si zmeralo 11 súťažiacich, z toho 8 v kategórii A a 3 v kategórii B. Veľmi ma teší, že medzi nimi, v kategórii A, boli dvaja naši študenti zo IV.SA triedy, Daniel Timko a Matej Straka. Daniel Timko sa umiestnil na krásnom 3. mieste a Matej Straka na 6. mieste. Srdečne im za všetkých blahoželám a prajem veľa programátorských úspechov.

Ešte pár slov o Olympiáde v informatike. V domácom kole riešia súťažiaci dve praktické a dve teoretické úlohy. Riešenia úloh odovzdávajú cez portál súťaže: http://oi.sk do stanoveného termínu.  Súťaž má dve kategórie A pre starších a B pre mladších študentov. Iba z kategórie A sa dá postúpiť do celoštátneho kolo, preto aj mladší študenti môžu riešiť úlohy kategórie A. V krajskom kole súťažiaci riešia štyri teoretické úlohy, ktoré môžu tematicky nadväzovať na úlohy domáceho kola. Celoštátne kolo je dvojdňové. Prvý deň riešia riešitelia teoretické úlohy, druhý deň praktické úlohy. Najlepší z nich sú vyhlásení za víťazov. Približne desať najlepších riešiteľov následne Slovenská komisia Olympiády v informatike (SK OI) pozve na týždňové výberové sústredenie. Podľa jeho výsledkov SK OI vyberie družstvá pre Medzinárodnú olympiádu v informatike (IOI) a Stredoeurópsku olympiádu v informatike (CEOI).

Ak sa vám zdá súťaž ZENIT v programovaní príliš náročná, vyskúšajte Olympiádu v informatike. V nej vám nemusí program perfektne fungovať pre akékoľvek vstupné údaje a môžete v nej dosiahnuť viac – reprezentovať Slovensko vo svete.

Ing. Mária Hedvigová

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

foto-krajske

Našu školu reprezentoval študent Peter Maník z II. SA na krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž sa konala 13. 2. 2019 na Gymnáziu Konštantínova 2 v Prešove a pozostávala z písomnej a ústnej časti. Svoje znalosti museli súťažiaci preukázať pri počúvaní a čítaní s porozumením, v úlohách zameraných na slovnú zásobu a gramatiku a voľnom rozhovore v plynulej angličtine.

Peter Maník vo svojej kategórii 2D v konkurencii ďalších najlepších študentov zo stredných odborných škôl obsadil veľmi pekné 2. miesto. Blahoželáme mu k umiestneniu a prajeme veľa ďalších úspechov aj v budúcnosti. 

Mgr. Miroslava Gajdošová

Stredoškolská odborná činnosť na SPŠE Prešov

soc

V dňoch 26. – 27. februára 2019 sa uskutočnila na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove súťaž Stredoškolská odborná činnosť. Do tejto súťaže sa zapojili študenti tretieho a štvrtého ročníka. Študenti súťažili v štyroch súťažných kategóriách, ako je Problematika voľného času, Informatika, Elektronika, hardware a mechatronika a napokon Tvorba učebných pomôcok. Celkový počet zúčastnených prác zapojených do školského kola bol 26. Práce študentov boli spracované po teoretickej, ale aj praktickej stránke na veľmi dobrej úrovni. Prispeli k tomu, svojimi konštruktívnymi radami aj konzultanti jednotlivých prác, na ktorých sa obracali študenti riešiaci projekty počas celého polroka. Výsledkom ich úsilia nebola len praktická práca v podobe fyzického zariadenia, ale aj samotná dokumentácia, ktorá bola následne obhajovaná pred odbornou hodnotiacou komisiou. Študenti si mohli overiť svoje prezentačné a komunikačné zručnosti. Pre štvrtákov to bola generálka pred praktickou časťou maturitnej skúšky a pre študentov nižších ročníkov pozitívna skúsenosť, ktorú môžu zúročiť v nasledujúcich školských rokoch aj na súťaži Stredoškolská odborná činnosť.

V odbore Problematika voľného času sa na 1. mieste umiestili študenti 4. ročníka – Timotej Adamčík a Jakub Magáč, so svojou počítačovou hrou Pavor. Druhé miesto obsadil v tomto odbore Matej Hakoš s prácou LUDUM – web hra plná zábavy.

V kategórii Informatika si 1. miesto vybojoval študent Alexander Kapera s prácou LiveBack. Druhé miesto obsadil študent 3. ročníka, Erik Wittner, ktorý prezentoval svoju prácu s názvom Automatická výprava vozidiel MHD v Prešove.

Súťažné práce študentov boli zastúpené aj v odbore elektrotechnika, hardware a mechatronika. Prvé miesto získal študent 4. ročníka – Peter Nemergut s prácou Priemyselný manipulátor. Na 2. mieste skončil Kristián Knapík, ktorého práca niesla názov Inteligentné verejné osvetlenie.

Svojimi výrobkami obohatili študenti aj súťažný odbor Tvorba učebných pomôcok. Prvé miesto v tejto kategórii patrí Petrovi Kizekovi, ktorý prezentoval prácu pod názvom Plazmová guľa. Na druhom mieste sa umiestnil Patrik Drab a Richard Dolhý s prácou ConfiLab.

Do krajského kola SOČ postupujú spomínaní študenti, ktorých výrobky ako najlepšie ocenila odborná hodnotiaca komisia a umiestnili sa na 1. a 2. mieste. Veríme, že študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Prešov budú na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti čo najúspešnejší.

Ing. Ondrej Kontura

Certifikácia Olymp – Mzdy a personalistika

foto-olymp-cert

V dňoch 4. 2. a 5. 2. 2019 študenti tretieho ročníka odboru ITM v rámci predmetu PXA pod vedením vyučujúcej odborných ekonomických predmetov - Ing. Vladimíry Pastirovej, ukončili záverečným testovaním vzdelávanie v oblasti  školenia OLYMP – Mzdy a personalistika. Mzdový softvér OLYMP (Kros, a. s.) je určený na tvorbu a spracovanie miezd prostredníctvom mzdového programu. Postupne študenti prechádzali jednotlivými časťami daného školenia tak, aby nadobudli vedomosti, zručnosti a znalosti  v ovládaní popredného ekonomického softvéru na súčasnom trhu na spracovávanie miezd a personalistiky a aby sa im umožnila ďalšia možnosť získavania certifikátov na konci tohto školenia v danom predmete, ako výsledok ich vzdelávania.

Študenti absolvovali záverečné testovanie z praktickej časti a získali zručnosti a znalosti v nastavení mzdových procesov pre nový zakladajúci podnik, v oblasti personalistiky zamestnancov, zadávania jednotlivých zložiek miezd so zameraním na výpočet úkolových a časových miezd, na prácu nadčas a nadčasové príplatky, na náhradu mzdy za dovolenku, na odmeny a príplatky zamestnancov, na výpočet dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov, na daňové bonusy a nezdaniteľné časti základu dane pre zamestnanca, na výpočet priemerov na dovolenky a nadčasy, denné vymeriavacie základy a na spôsoby vystavenia a tlače mzdových dokumentov.

Certifikát Olymp – mzdy a personalistika získavajú 14 študenti III. F triedy: Michal Bačinský, Tomáš Duháň, Radovan Dulák, Patrik Eliáš, Jozef Fejerčák, Dominik Ivanecký, Tibor Jackanin, Patrik Jakab, Samuel Lang, Peter Partila, Michal Piňko, Mário Spišák, Marek Špireng a Jakub Varga.

Srdečne blahoželáme!

Ing. Vladimíra Pastirová

Modernizácia vzdelávania v oblasti výučby Embedovaných systémov a Internetu vecí

modernizacia-pn

V súčasnej dobe sa rozpráva veľa o inteligentných riešeniach v priemysle a domácnostiach,  preto je aj výučba na našej škole čoraz viac zameraná na túto oblasť, najmä prispôsobením vyučovacieho obsahu a tiež modernizáciou vybavenia učební. Vo vyučovacom procese pre nás nie je žiadnou novinkou používanie mikroprocesorového modulu Arduino, ktorý je bežne dostupný na trhu a práca s ním pomáha študentom pochopiť činnosť zdrojových kódov v súčinnosti s pripojenými zariadeniami. Je to veľmi dobrý odrazový mostík pre našich študentov a z tohto dôvodu boli zakúpené ďalšie stavebnice zamerané na praktické vyučovanie Internetu vecí v praxi, prostredníctvom predmetu Embedované systémy, na ktorých pripoja „nepripojiteľné“ veci k internetu. Ako základný stavebný prvok bude použité Arduino s Wifi shieldom, Node MCU alebo Raspberri Pi. Tieto dosky budú zabezpečovať ovládanie alebo snímanie údajov a prostredníctvom pripojenia k internetu budú prenášať údaje na vzdialený cloud, kde sa vyhodnotia a vizualizujú.  Práve tieto stavebnice umožňujú spomínané možnosti v súčinnosti so snímačmi a akčnými členmi, ktoré sú ich súčasťou. Veríme, že budú prínosom pri výučbe našich študentov, ich profilácií pre prax a vysokoškolské štúdium.

Ing. Ondrej Kontura

Lyžiarsky výcvikový kurz

foto-lyziarsk

Pekná tohtoročná zima bola v živote našej školy spojená aj s lyžiarskym kurzom. V poradí druhý kurz bol organizovaný pre triedy II.B, II.SA a II.SB. Do lyžiarskeho strediska Ski Telgárt sa vypravilo 84 študentov. Boli sme ubytovaní všetci v jednej budove Hotela Telgárt, ktorého služby sme využili  aj v minulom roku.  Lyžiarsky výcvik zabezpečovalo päť pedagógov školy, jeden externý inštruktor lyžovania a zdravotník. Počas výcviku sme pracovali v piatich lyžiarskych družstvách a jednom snowboardovom. Výborné snehové podmienky a výborne upravené svahy umožnili, že 1. a 2. družstvá mohli lyžovať od začiatku na najnáročnejšej zjazdovke, no postupne sa k nim pridávali aj ďalšie. Tradične najväčšie uznanie patrí začiatočníkom, ktorí museli odolávať počiatočným neúspechom, pádom aj únave. Napriek tomu dokázali v závere kurzu zlyžovať modrú zjazdovku. Veľká škoda je, že v posledný deň došlo k úrazu a študent bol odvezený na ošetrenie do nemocnice. Výcvik bol prerušený odpočinkovým odpoludním v stredu. Prechádzka  nám umožnila bližšie spoznať obec pod Kráľovou hoľou, oddýchnuť si, načerpať nové sily  a doplniť zásoby.  Voľný čas po výcviku do večere a po večeri mali študenti  možnosť využiť na relax v bazéne, saune, zahrať si stolný tenis či stolný futbal alebo sa venovať spoločenským hrám. Večer študenti absolvovali prednášky na tému Biely kódex, o technike lyžovania, o najčastejších úrazoch pri lyžovaní a poskytovaní prvej pomoci. Tešíme sa, že sa nám podaril splniť cieľ  lyžiarskeho výcvikového kurzu.

Mgr. Vladimír Hudáček

Február v našom ŠI

foto-februar

Po polročných  prázdninách,  ktoré sú veľmi krátke na to, aby sme si stačili oddýchnuť,  treba znovu zapnúť naplno. Pre štvrtákov je to už posledný polrok na tejto škole. Čakajú ich dni, kedy sa ukáže, ako sa počas štyroch rokov pripravovali na vyučovanie. 

V tomto mesiaci sme si pripomenuli Svetový deň bez mobilu a Deň pre bezpečný internet. Ide o veci, ktoré sa bytostne dotýkajú každého z nás. Žijeme v dobe, kedy sa už nevyberieme z domu bez mobilu a internet využívame od rána, keď sa zobudíme, až do večera, kedy ideme spať. Odlúčenie od mobilu mladých ľudí stresuje. K mobilom majú citový vzťah,  je pre nich zvlášť dôležitý, pretože im zabezpečuje sociálny kontakt. My sa snažíme  chlapcov aspoň na chvíľu odpútať od mobilov a internetu tým,  že im ponúkame rôzne druhy aktivít.

Stolnotenisový turnaj, ktorý sa konal 7. 2. 2019 v telocvični našej školy  prilákal 16 chlapcov zo všetkých výchovných skupín a 2 vychovávateľov – Ing. H. Mihalikovú a Mgr. T. Bosáka.   Po vylosovaní  sa začalo hrať na dvoch stoloch. Víťaza, ktorým sa stal D. Gondek zo 4.C  čakal okrem odmeny aj zápas so ZRŠ Ing. B. Popíkom.  Bol to vyrovnaný zápas, ktorý dopadol v prospech ZRŠ / 2 : 1 /. Víťazovi srdečne blahoželáme.

14. 2. 2019 Deň sv. Valentína – sviatok, ktorý sa na Slovensku začal oslavovať v 90. rokoch minulého storočia. Niektorí tento sviatok považujú za komerčný, iní za sviatok, kedy môžu svojej polovičke povedať, ako ju milujú. Históriu tohto sviatku však všetci nepoznajú, a preto si formou kvízových otázok mohli chlapci druhého ročníka doplniť svoje vedomosti. Po skončení kvízových otázok prebehla ešte voľná diskusia o tomto sviatku.

Vo februári  nás čakali aj jarné prázdniny, ktoré v tomto školskom roku si naši študenti užili ako prví v rámci Slovenska. Dostatok snehu v lyžiarskych strediskách vytiahol veľkú časť chlapcov na lyže a snowboardy. Štvrtáci, ktorých onedlho čakajú písomné maturitné skúšky, mohli využiť prázdninový týždeň na prípravu.

V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti predstavil študent M. Hakoš zo 4.SB svoju počítačovú hru LUDUM.  Ide o hru s detektívnym podtónom, ktorú si môže  pomocou svojich mobilov zahrať minimálne trojica hráčov. Hra chlapcov zaujala a postupne prilákala aj chlapcov z iných skupín.

Iveta Vinklerová

Aktivity tried

Bowling

foto-bowling-co

V piatok 15. 2. 2019 pred jarnými prázdninami sme sa chceli my – študenti I.A triedy ešte trochu zabaviť, tak sme sa vybrali na bowling. Dve dráhy boli v zábavnom centre Koral objednané a zábava sa mohla začať. Niektorí sa odhodlane snažili zvíťaziť, iní zasa hrali len zo srandy. Po vyhodnotení sme sa všetci rozlúčili a postupne pobrali domov užívať si týždeň prázdnin. Každý si „výlet" pochvaľoval a keď bude príležitosť, bez váhania pôjdeme znova.

Kolektív I.A

Návšteva FEL CVUT

cvut

Na základe iniciatívy nášho absolventa a teraz aj absolventa Otvorenej informatiky Fakulty elektrotechniky ČVUT, Slavomíra Kožára jr., sa 1. 2. 2019 uskutočnilo pracovné stretnutie na pôde FEL ČVUT, ktorého sa zúčastnili za prodekana pre štúdium, Ivana Pilarčíková, za SPŠE riaditeľ školy, Slavomír Kožár a absolvent školy Slavomír Kožár jr.

Víziou za týmto stretnutím je nadviazanie bližšej spolupráce s najkvalitnejšou technickou univerzitou v Česko – Slovensku.

Z avizovaného krátkeho stretnutia bolo nakoniec viac ako dvojhodinové, myslím, obojstranne prospešné stretnutie, výsledkom ktorého sú návrhy zo strany SPŠE možnej potenciálnej spolupráce s FEL ČVUT :

 • poskytnutie konzultantov pre vedenie ročníkových projektov študentov 4. ročníka SPŠE, vrátane navrhnutia témy projektu,
 • spolupráca pri reštrukturalizácií obsahovej náplne vybraných odborných predmetov SPŠE, resp. pri vytváraní nových predmetov, 
 • videokonferencie, workshopy, prednášky a pod.
 • možnosť účasti študentov, resp. vyučujúcich SPŠE na vzdelávacích podujatiach  univerzity/fakulty ČVUT, 
 • podieľanie sa na vyučovaní vybraných predmetov na SPŠE učiteľom/doktorandom vysokej školy,
 • pomoc pri implementácií nových technológií do výučby v SPŠE,
 • prístup do virtuálnych  laboratórií univerzity/fakulty ČVUT, 
 • možnosť absolvovať reálne cvičenia v laboratóriách univerzity/fakulty ČVUT,
 • možnosť absolvovať stáž/súvislú odbornú prax študentov SPŠE v laboratóriách univerzity/fakulty ČVUT,
 • konzultácie v dohodnutých témach,
 • sprístupnenie dohodnutých vzdelávacích materiálov,
 • aktívna účasť na dňoch otvorených dverí univerzity/fakulty ČVUT, resp. Univerzitných dní na pôde SPŠE,
 • aktívna PR, umožňujúca exkluzívnu spoluprácu, 
 • prípadne ďalšie aktivity. 
cvutm-png

Ktoré možnosti a do akej miery budú využívané závisia od vôle SPŠE a od vôle a možnosti FEL ČVUT.

Teda závisí iba od ochoty obidvoch strán pokračovať v začatom dialógu, ako aj od budovania vzájomnej dôvery.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Generálna skúška E-Maturity

5. 2. a 6. 2. 2019 sa študenti našej školy zúčastnili generálnej skúšky E-Maturity z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Cieľom bolo overiť pripravenosť maturantov na riadny termín Certifikačného elektronického testovania, poskytnúť školám možnosť vyskúšať si systém e-Test pre certifikačné testovanie a overiť postupy a procesy počas Certifikačného elektronického testovania. Túto možnosť využilo 43 študentov z matematiky a 44 študentov zo slovenského jazyka a literatúry. Po ukončení testu získali študenti okamžitú spätnú väzbu o svojej úspešnosti. Väčšina študentov sa rozhodla pre elektronickú formu externej časti maturitnej skúšky aj v riadnom termíne.

Mgr. Marek Soták

Učíme sa s hardvérom - BBC micro:bit

Dňa 5. 2. 2019 sa v SPŠE v Prešove uskutočnil workshop pre základné a stredné školy. Hlavným cieľom bolo poukázať na rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti výučby programovania pomocou textového prostredia „MU“ a grafického prostredia „micro:bit“ podobnému „SCRATCH“. Samotné ukážky boli realizované na doske „micro:bit“. Profesori  si mohli vyskúšať tvorbu jednoduchých programov, vzorové programy, ich nahratie a vyskúšanie na reálnom hardvéri. Najväčšou zaujímavosťou tejto dosky bola funkcia rádia, prostredníctvom ktorej môžu dva „micro:bity“ komunikovať na vopred deklarovanom kanáli, napr. posielanie textových správ, ovládanie robotov, tvorba bezdrôtového zabezpečovacieho systému, ovládanie RGB pásika, generovanie hudby a reprodukcia textu.

Prostredníctvom tejto dosky sa dá veľmi pekne demonštrovať prepojenie elektroniky, hardvéru a programovania, čo je motivujúce pre žiakov základných škôl pre ich ďalšie štúdium v tejto oblasti.

microbit1-pngmicrobit2-png

Ing. Ondrej Kontura

Workshop Vývoj moderných .NET aplikácií

itakademia

V stredu 6. 2. 2019 sa uskutočnil v priestoroch školy prvý zo série workshopov zameraných na vývoj moderných .NET aplikácií v rámci projektu IT akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie pod vedením Lukáša Vavreka zo spoločnosti GlobalLogic. Školenia sa zúčastnilo 18 študentov a 2 profesori školy, ktorí sa dozvedeli úvodné informácie o platforme .NET a .NET core. Spoločne s lektorom sme si vytvorili náš prvý kód a dozvedeli sme sa zaujímavé tipy z objektového programovania, ktoré platia špecificky pre danú platformu. Tiež sme sa oboznámili s editorom VSCode pre písanie kódu. Tento workshop bude pravidelne pokračovať každú stredu o 15.00 raz týždenne v priestoroch našej školy. Sme radi, že máme možnosť absolvovať toto vzdelávanie, ktoré študentov, ale aj nás vyučujúcich posunie ďalej v našich odborných kompetenciách. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

foto-workshop-vfoto-workshop-v

Ing. Martin Broda, PhD.

Stolnotenisový turnaj

foto-stolnoteni

Školský internát SPŠE PO vo štvrtok 7. 2. 2019 usporiadal pre študentov nášho školského internátu 1. ročník stolnotenisového turnaja, na ktorom sa zúčastnilo 16 študentov + 2 vychovávatelia. Všetci si s radosťou zahrali stolný tenis, a samozrejme medzi zápasmi v dvojhre bol priestor na kamarátske debaty. V telocvični bola skvelá atmosféra. Prvé miesto si vybojoval Dominik Gondek 4.C, druhý skončil Patrik Brindza 3.C a tretie miesto obsadil Mgr. Tomáš Bosák – vychovávateľ. Bonusom turnaja bol zápas víťaza Dominika Gondeka so ZRŠ Ing. Bohušom Popíkom, MBA. Zápas bol vyrovnaný,ale zvíťazili skúsenosti a ZRŠ zvíťazil 2:1 na sety. Veľké poďakovanie patrí kolegom z kabinetu telesnej výchovy, ktorí boli maximálne ústretoví a nápomocní.

Ing. Henrieta Mihaliková

WeCanCode – Workshop firmy Unicorn

wcc-jpg

V piatok 8. 2. 2019 sa v priestoroch druhej budovy našej školy konal workshop s názvom WeCanCode, ktorý si pre nás pripravili zamestnanci firmy Unicorn. Počas celého dopoludnia sa 17 študentov III. SB a 2 študenti IV.SA dozvedeli informácie o čoraz viac rozvíjajúcej sa oblasti priemyslu – IoT (Internet of Things). Nechýbala prehľadne spracovaná prezentácia a rovnako aj práca s českou novinkou vo svete IoT – BigClown. Toto produktové riešenie s naozaj širokým záberom využitia ťaží najmä z prívetivého prostredia pre programátora, ktorý tak nemusí riešiť veľké množstvo kódu, ale využíva tak len jednoduché prostredie, ktoré pozostáva z blokov. BigClown teda nie je len program, ale aj množstvo zariadení, ktoré medzi sebou vedia komunikovať a vytvárať tak prakticky hocijaký funkčný celok. S týmto produktovým riešením tak vieme za skutočne krátky čas naprogramovať inteligentné osvetlenie, rôzne senzory či komplexné zabezpečenie domácnosti. Počas workshopu sme si prostredie, ako aj produkty od BigClownu vyskúšali a konštatujeme, že práca s týmito zariadeniami je veľmi jednoduchá, no zároveň efektívna a účelová. Za celú skupinu sa tak chcem poďakovať školiteľom z firmy Unicorn, ktorí si pre nás pripravili tento workshop a zaujímavou formou prepojili teóriu s reálnymi príkladmi využitia v praxi.

Erik Wittner, III. SB

Školenia programovania LEGO robotov pre učiteľov ZŠ

foto-skolenie

V dňoch 28.1., 4.2. a 11.2. prebehli v SPŠE Prešov školenia pre učiteľov základných škôl v rámci súťaže LEGObot 2019. Školenia boli určené pre učiteľov, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže so svojimi žiakmi. Zúčastnilo sa ho 13 učiteľov.

Na jednotlivých stretnutiach bolo učiteľom predstavené HW vybavenia robota, spôsob jeho pripojenia k PC, programovacie prostredie MINDSTORMS a riešenie vybraných úloh od jednoduchších až po zložitejšie. K jednoduchším patrili úlohy, ako, pohyb robota, zobrazovanie údajov na displeji, LED a používanie zvukov. Nasledovalo vetvenie programu, zadávanie podmienok, používanie cyklov a zo zložitejších úloh boli zvolené úlohy na prácu s pamäťou a premennými.

Ing. František Rusinko

Ekonomická olympiáda

foto-ekonomicka

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV).

Druhú najvyššiu účasť v školskom kole zaznamenala Ekonomická olympiáda na východe Slovenska. V Prešovskom kraji to bolo 1 021 študentov, z ktorých sa najlepších 75 študentov stretlo 12. 2. 2019 v krajskom kole v priestoroch Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity. Medzi nimi bolo 8 študentov našej školy. Podujatie otvoril dekan Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D., po ňom prebrala slovo Monika Budzák z INESS, ktorá prítomných oboznámila s Ekonomickou olympiádou, činnosťou INESS a ďalšom postupe v súťaži. Po ňom už organizátori rozdali test krajského kola a študenti mali možnosť pomocou otvorených a testových otázok preveriť svoje vedomosti a zručnosti.

K najlepším študentom patrili aj študenti SPŠ elektrotechnickej v Prešove Richard Baško, Adam Hodor, Michal Piňko a Samuel Kertés. Prví traja sa umiestnili v druhej časti výsledkovej listiny, a to medzi študentami, ktorí boli úspešní nad 70% a Samuel Kertés bol v tretej časti výsledkovej listiny, a to medzi študentami, ktorí boli úspešní nad 60%.

Ing. Ljuba Krišová

Voľby do Územnej školskej rady Prešovského samosprávneho kraja

Dňa 27. 02. 2019 sa Ing. Vladimíra Pastirová, predsedníčka Rady školy SPŠE Prešov,  zúčastnila volieb do Územnej školskej rady Prešovského samosprávneho kraja (ÚŠR PSK). Voľby sa konali vo Veľkej zasadačke Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2 v Prešove.

Na základe pozvania z odboru školstva PSK v zmysle § 7 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., sa v tento deň stretlo 82 predsedov RŠ z celého PSK.

screenshot-2019

Voľby otvoril a ujal sa slova vedúci odboru školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu Prešovského samosprávneho kraja, PaedDr. Ján Furman, ktorý prítomných oboznámil s priebehom volieb.

Po otvorení bola zvolená volebná komisia, ktorá rozdala prítomným hlasovacie lístky s menami kandidátov pre voľby do ÚŠR PSK.

Prítomní hlasovali v tajných voľbách, na hlasovacích lístkoch mohli zakrúžkovať najviac 4 z navrhnutých kandidátov z radov predsedov Rady škôl a školských zariadení, najviac 3 kandidátov spomedzi kandidujúcich riaditeľov škôl a školských zariadení, a najviac 2 kandidátov z radov zástupcov rodičov.

Po sčítaní hlasov na hlasovacích lístkoch predseda volebnej komisie oznámil prítomným výsledky volieb.

Do ÚŠR PSK boli zvolení:

 • kategória predseda rady školy:  

Mgr. Marta Bystrianska (Gymnázium J. A. Raymana, Prešov),  PhDr. Maroš Mitrik (Gymnázium C. Daxnera, Vranov nad Topľou),  Ing. Peter Kečka (SOŠ technická, Poprad) a Ing. Tatiana Marečáková (OA, Poprad);

 • kategória riaditeľ školy:

Ing. Iveta Račeková (OA, Poprad), Mgr. Viera Kundľová (Gymnázium J. A. Raymana, Prešov) a Ing. Ľubomír Rokos (SOŠ technická, Poprad);

 • kategória rodič:

Mgr. Jana Zemančíková (OA, Poprad) a Ing. Eva Kaduková (Gymnázium J. A. Raymana, Prešov).

Po ukončení volieb boli prítomní predsedovia rady školy oboznámení s úlohami pre najbližšie obdobie. Medzi najdôležitejšie patria úlohy v súvislosti s výberovým konaním na funkcie riaditeľov vo vybraných školách a školských zariadeniach v rámci PSK.

Ing. Vladimíra Pastirová

Krepľa bál

A je to tu znova. Fašiangy. Každoročne je toto obdobie pred blížiacou sa Veľkou nocou spájané so zábavou a tradičnými pochúťkami. Fašiangový sprievod krášli mestá a obce, ktorých ulicami sa nesie hudba, tanec a smiech.

Hudba, zábava a smiech nechýbali tento rok ani u nás. Vo štvrtok 28. 2. 2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnil obľúbený „KREPĽA BÁL“.  Učitelia a zamestnanci SPŠE Prešov sa v tento deň stretli, aby sa spoločne rozlúčili s týmto obdobím zábavy a plesov. Za znenia chytľavých tónov hudby sme si zakrepčili, pochutili na vynikajúcej fazuľovici a typických šiškách - krepliach, bez ktorých si tento náš „KREPĽA BÁL“ predstaviť nevieme. Nechýbala ani zaujímavá tombola.

Veľké poďakovanie patrí organizátorkám tejto akcie, autorkám tých najlepších šišiek a fazuľovice, ale aj všetkým, ktorí sa tejto krásnej akcie zúčastnili.

Veríme, že sa takto spoločne stretneme aj o rok.

Mgr. Jana Kollárová

Valné zhromaždenie SOPK

sopk

Dňa 27. 2. 2019 sa v kongresovej sále hotela Dukla uskutočnilo Valné zhromaždenie Prešovskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorej škola je riadnym členom.

Hosťom zhromaždenia bol aj Peter Mihók, predseda SOPK a predseda Svetovej komory federácie v Paríži.

Hlavný program zhromaždenia sa venoval správe o činnosti, plneniu rozpočtu, plánu činnosti a rozpočtu na ďalší rok.

V rámci diskusie vystúpilo niekoľko podnikateľov, ktorí sa sťažovali, mali priania, ale aj návrhy riešení pre vytváranie zdravého podnikateľského trhu na východe Slovenska.

Predseda Svetovej komory federácie pozorne počúval a sľúbil, že sa problémy, návrhy, ale aj návrhy riešení dostanú na stôl vlády SR.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Porada riaditeľov

po kraj

V dňoch 28. 2. – 1. 3. 2019 sa v Škole v prírode Detský Raj v Tatranskej Lesnej uskutočnila pracovná porada riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Program bol zameraný na hlavné témy fungovania škôl a školských zariadení v pôsobnosti PSK:

 • príhovor predsedu PSK,
 • aktuálne informácie Odboru školstva,
 • aktuálne informácie Odboru financií,
 • aktuálne informácie Odboru majetku a investícií,
 • aktuálne informácie odboru školstva OÚ Prešov,
 • aktuálne informácie OZ PŠaV SR,
 • aktuálne informácie MPC RP Prešov,
 • stredoškolské športové súťaže PSK,
 • Dual Point Prešov,
 • prognóza vzdelávania marginalizovanej rómskej komunity v PSK,
 • prezentácia PU,
 • prezentácia publikácií a činnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,
 • prezentácia komerčných ponúk
  • sanatórium MUDr. Guhra,
  • Acrovyn – ochrana interiéru,
 • aktuálne informácie Iuventy,
 • extrémizmus na stredných školách,
 • marketing SŠ a sociálne siete,
 • spolupráca SŠ a zamestnávateľov v oblasti IKT,
 • súčasťou porady bohatá diskusia vo formálnej, ale aj neformálnej rovine.
porada-pngporada2-pngporada3-png

Ing. Slavomír Kožár, MBA

SPONZORI