2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Ocenenie Pedagóg a žiak

ocenenie-psk-jp

Pri príležitosti blížiaceho sa konca školského roka 2015/2016 Prešovský samosprávny kraj už po ôsmykrát udelil najúspešnejším pedagogickým pracovníkom a žiakom stredných škôl PSK plaketu Jána Amosa Komenského.

Tento slávnostný akt sa konal dňa 20. júna 2016 na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Ocenených bolo 20 pedagógov a 20 žiakov. Návrhy na ocenenie pedagógov posielali riaditelia škôl a o ocenení rozhodovali členovia Územnej školskej rady. O ocenených študentoch rozhodla komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK.

Teší nás, že medzi laureátmi ceny Sophista pro regione 2016 bol aj náš kolega Ing. Jozef Macej – učiteľ odborných predmetov SPŠE Prešov, ktorý opakovane získal so svojimi žiakmi výnimočné úspechy na celoštátnej úrovni a v rámci projektu Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE vypracoval množstvo učebných materiálov.

PSK ocenil aj prácu najúspešnejších študentov cenou Lux mentium 2016. Mimoriadnu pozornosť si zaslúžili aj naši študenti, a to Jerguš Lejko, Marek Galovič, Štefan Štefančík a Peter Katuščák, ktorí počas svojho štúdia dosiahli mimoriadne úspechy v celoštátnych súťažiach, čím reprezentovali nielen seba či našu školu, ale robili dobré meno celému Prešovskému kraju.

Nášmu kolegovi a našim absolventom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa osobných a pracovných úspechov.

Mgr. Ivana Kurtyová

Košice IT Valley ocenilo úspešných študentov

ocenenie-it-val

Dňa 21.6.2016 združenie Košice IT Valley ocenilo žiakov a študentov základných a stredných škôl za ich úspechy v matematických a informatických súťažiach. Študentov a pedagógov privítala výkonná riaditeľka spoločnosti Košice IT Valley, Kristína Kertészová, a viceprezident pre financie T-Systems Slovakia, Marek Rešovský.

Úspešným riešiteľom odovzdali diplomy Marek Rešovský a Jaroslav Porubän, vedúci katedry Fakulty elektrotechnického inžinierstva a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, a Gabriel Semanišin, dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Veľmi nás teší, že medzi ocenenými bol aj študent 3. ročníka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove – Marek Gogoľ, ktorý získal čestné uznanie za svoje úspechy v informatických súťažiach.

Ocenení študenti zároveň mali príležitosť dozvedieť sa niečo aj o spoločnosti T-Systems Slovakia, ktorú im predstavil Martin Kandráč. Súčasťou tohto slávnostného aktu bola aj obhliadka priestorov spoločnosti, kde zamestnanci z oddelenia Telekom IT oceneným žiakom a študentom priblížili svoju prácu.

Nášmu študentovi Marekovi Gogoľovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov v informatických súťažiach.

Mgr. Ivana Kurtyová

LEGObot

legobot-jpg

Dňa 17. júna 2016 prebehlo finále súťaže LEGObot, ktoré sa konalo v ZOC Max v Prešove. Súťaž organizovala Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove v spolupráci s IT Valley Košice a bola určená pre žiakov základných škôl.

Svoje zastúpenie mali žiaci zo ZŠ Prostějovskej, Sibírskej, Važeckej, Šmeralovej, žiaci SZŠ a CZŠ zo Sabinova. Jednotlivé súťažné tímy si preverili svoje schopnosti a vedomosti v štyroch súťažných disciplínach, pričom najúspešnejšie boli tímy žiakov z Cirkevnej základnej školy Sabinov.

Okrem súťaže boli pre širokú škálu návštevníkov pripravené aj rôzne sprievodné podujatia, ktoré moderoval Roman Bomboš. Rodičia s deťmi, žiaci základných škôl a členovia súťažných tímov sa tak mohli zapojiť do zábavného kvízu na interaktívnej tabuli, poskladať 3D puzzle alebo PC, diaľkovo ovládať robota zo Starwars, resp. sa zapojiť do pretekov robotov.

Súčasťou akcie bolo aj vyhodnotenie a ocenenie klipov k pesničkám Katky Knechtovej, ktoré vytvorili žiaci základných škôl v spolupráci so svojimi pedagógmi. Spomínané ocenenie si jednotliví víťazi prevzali osobne z rúk speváčky. Okrem Katky Knechtovej sa na podujatí nečakane objavil aj Martin Husovský, spevák zo skupiny Komajota, a svoje pozvanie na akciu prijala aj primátorka mesta, Ing. Andrea Turčanová.

Celá akcia sa niesla v príjemnej atmosfére a všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že podobné akcie by sa mali realizovať častejšie. Tento nultý ročník súťaže LEGObot bude mať vďaka pozitívnym ohlasom pravdepodobne svoje ďalšie pokračovanie.

Mgr. Jana Pavlišaková

Ďalší úspech v robotike

Naša 11-členná výprava študentov reprezentovala v pondelok, 6. 6. 2016, našu školu na súťaži RBA (Robotický battle) v Košiciach. Naše štyri tímy sa v konkurencii celkovo 64 tímov a 80 modelov nestratili a v disciplíne Vlastný model vybojovali 1. miesto (spomedzi 17 modelov). Študenti I.C triedy – Adam Futáš a Peter Nemergut, prekvapili porotu aj konkurenciu nápadom diaľkovo ovládanej robotickej ruky a svoj model vynikajúcim spôsobom prezentovali, a tak napriek silnej konkurencii zvíťazili.

Všetci naši študenti statočne bojovali a hlavné je to, že sa chystajú o rok prísť znova a zúročiť svoje skúsenosti.

Ing. Peter Vargovčík

Network Academy Games 2016

Dňa 9. 6. 2016 sa na pôde FEI TU v Košiciach uskutočnilo národné kolo súťaže NAG 2016, ktorého sa zúčastnili aj študenti SPŠE v Prešove. V celoslovenskej konkurencii študentov sieťových akadémií naši študenti nesklamali, ale medailové pozície si tento rok nevykonfigurovali. Väčšinu reprezentantov školy tvorili študenti tretieho ročníka, aj preto sme tento rok zaznamenali ústup z pozícií. Tretiaci tento rok získavali hlavne skúsenosti a na budúci rok očakávame útok na popredné pozície. Prekvapil však Dávid Alexovič z III.SA, ktorý v kategórii UNI (VŠ a SŠ jednotlivci – 21 súťažiacich) obsadil pekné 6. miesto (iba SŠ 5. miesto). V tejto kategórii súťažil aj jediný absolvent Stanislav Soták, ktorý sa umiestnil na 11. mieste (10. v SŠ).

V kategórii HS3 (družstvá SŠ – 23 družstiev) obsadilo družstvo SPŠE v zložení David Alexovič, Tomáš Berdis, Stanislav Soták 7. miesto a Jakub Kubica, Tomáš Kožár, Dávid Ondruš 11. miesto.

Celkové výsledky súťaže NAG 2016 sú uverejnené na webovej stránke http://www.netacad.sk/podujatia/nag2016/vysledky

Ing. Martin Vujčík

Elektrotechnika hrou

elektrotechnika

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove zorganizovala v tomto školskom roku pre žiakov základných škôl súťaž s názvom Elektronika hrou. Súťaž pozostávala z troch domácich kôl, ktoré prebehli v čase od 15. apríla 2016 do 31. mája 2016 a jedného školského škola, ktoré sa uskutočnilo 27. júna 2016 na pôde našej školy.

Do spomínaného školského kola postúpili 4 tímy, ktoré mali v časovom limite odsimulovať zadania, prakticky ich pozapájať a urobiť niekoľko jednoduchých meraní na potvrdenie odsimulovaných hodnôt. Po súťaži nasledovala pre žiakov základných škôl prehliadka SPŠE a vyhodnotenie najlepších tímov.

Prvenstvo získal tím ZŠ Československej armády z Prešova, a to Andrej Bača a Šimon Potočňák. Každý z nich si prevzal Digitálnu spájkovaciu stanicu ZD-931 a pre svoju školu získali päť Digitálnych multimetrov UNI-T UT33C. Na 2. mieste sa umiestnil Adam Borovička zo ZŠ Štúrova, Hanušovce nad Topľou, ktorý si odniesol Digitálny multimeter UNI-T UT54. Ako tretí skončil Rastislav Petrisko, ktorý reprezentoval ZŠ Májové námestie z Prešova. Súťažiaci získal Digitálny multimeter UNI-T M890G.

Zaujímavé ceny do súťaže spolufinancovalo Združenie elektrotechnického priemyslu, ktoré aj takýmto spôsobom propaguje odbor elektrotechniky, motivuje žiakov základných škôl k výučbe elektrotechniky a napomáha k vyhľadávaniu talentovaných žiakov.

Mgr. Jana Pavlišaková

Súťaž VSD

sutaz-vsd-jp

V spolupráci s VSD sa dňa 17. júna 2016 uskutočnil deviaty ročník vedomostnej súťaže pre študentov 1. a 2. ročníka našej školy. Vedomostnej súťaže o zaujímavé a hodnotné ceny sa tento rok zúčastnilo 179 študentov.

Vedomostná súťaž pozostávala z dvoch kôl. Študenti v prvom kole riešili vedomostný test, ktorý zahŕňal otázky s výberom odpovedí, doplňovačky, riešenie príkladov, kreslenie charakteristík a časových priebehov.

Šesť najúspešnejších riešiteľov prvej časti postúpilo do druhého kola súťaže. Ich úloha spočívala vo vyriešení praktického zadania, ktorého podstatou bolo navrhnúť elektrický obvod, zapojiť ho a pomocou meracej techniky overiť parametre zostaveného obvodu.

Súčet bodov získaných z vedomostného testu a praktickej časti rozhodol o víťazoch vedomostnej súťaže. Na prvých troch miestach sa tento rok umiestnili:


1. miesto …… Tadeáš Kmecik .......... II.C

2. miesto …… Richard Fiľo .............. II.B

3. miesto …… Branislav Kutaš ......... II.C


Víťazom k dosiahnutým výsledkom a hodnotným cenám blahoželáme.

Ing. Anton Varga

Školské kolo súťaže LEGObot

legobot-skolsk

Dňa 27. 6. 2016 sa v priestoroch našej telocvične konala súťaž LEGObot, ktorej sa zúčastnili všetci študenti prvého ročníka. Celoročníková súťaž pozostávala z dvoch disciplín. V prvej disciplíne mali dva vybrané tímy za každú triedu naprogramovať robotov, ktorí autonómne prejdú dráhu vymedzenú mantinelmi, pričom by mali byť navádzaní bielou čiarou na čiernej podložke. Zvyšní študenti zo súťažných tried absolvovali druhú disciplínu – štafetové preteky diaľkovo ovládaných LEGO robotov. O najšikovnejšej triede rozhodli najlepšie časy štafetových pretekov a tiež úspešné zvládnutie programu pre riadenie autonómneho robota. Spomedzi zúčastnených tried najviac vynikala trieda I.SA, ktorá bola patrične odmenená chrumkavou pizzou.

Ing. Jozef Macej

Certifikáty a osvedčenia odbornej spôsobilosti

odborna-sposo

V čase od 30. mája 2016 do 3. júna 2016 prebiehalo na pôde Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove overovanie odbornej spôsobilosti, o ktoré požiadalo 116 študentov štvrtého ročníka.

Cieľom overovania je získať Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodov do 1000 V v objektoch triedy A. Výnimkou sú študenti zamerania elektroenergetika, ktorí môžu získať osvedčenie bez obmedzenia napätia. Podľa platnej zmluvy medzi firmou E.I.C a našou školou majú študenti, ktorí počas svojho štúdia dosiahli priemer známok do 2,00, nárok na overenie odbornej spôsobilosti zdarma. V tomto školskom roku bolo zvýhodnených 12 študentov.

Dňa 1. júna 2016 získalo 27 študentov v spomínanom odbore elektrotechnika Certifikát na elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, a to od firmy E.I.C. Enginnering inspection company s.r.o., Prešov a Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodov bez napätia v objektoch triedy A, ktoré im zabezpečila naša škola.

Nie je žiadnou novinkou, že študenti našej školy môžu získať rôzne certifikáty už aj počas svojho štúdia. V rámci projektu Certifikácia odborných kompetencií – PC Schematic, do ktorého sa naša škola zapojila, si 14 študentov odboru elektrotechnika odnesie aj Certifikát o získanom vzdelaní v oblasti využívania informačných technológií a grafických systémov.

Do projektu sa mohli zapojiť študenti 4. ročníka, ktorí v rámci svojho študijného odboru absolvovali predmet grafické systémy. Cieľom tohto predmetu je poskytnúť študentom súbor vedomostí, zručností a kompetencií o využití CAD programov pre návrh elektrickej inštalácie, návrh rozvádzačov a kreslenie jednopólových schém. Pri vyučovaní využívali software PC/SCHEMATIC, ktorý slúži na tvorbu dokumentácie elektrotechnických projektov s databázovou podporou. Úspešným zavŕšením projektu a podmienkou certifikácie bolo vypracovanie Projektu elektrickej inštalácie rodinného domu s úspešnosťou nad 75%.

Mgr. Jana Pavlišaková

Olymp certifikácia

Dňa 7. 6. 2016 študenti tretieho ročníka odboru TIS v rámci predmetu PXA pod vedením vyučujúcej odborných ekonomických predmetov – Ing. Vladimíry Pastirovej, ukončili záverečným testovaním vzdelávanie v oblasti školenia OLYMP – mzdy a personalistika. Tento mzdový softvér OLYMP (Kros, a.s.) je určený na tvorbu a spracovanie miezd prostredníctvom mzdového programu. Postupne študenti prechádzali jednotlivými časťami daného školenia v priebehu 3 mesiacov tak, aby nadobudli vedomosti, zručnosti a znalosti v ovládaní popredného ekonomického softvéru na súčasnom trhu na spracovávanie miezd a personalistiky a aby sa im umožnila ďalšia možnosť získavania certifikátov v danej oblasti na konci tohto školenia v danom predmete, ako výsledok ich vzdelávania. Študenti absolvovali záverečné testovanie z praktickej časti. Certifikát Olymp – mzdy a personalistika získavajú títo študenti III.F triedy: Tímea Balhová, Michaela Ličáková, Miriam Petrová, Soňa Varkondiová, Martin Sekera, Martin Snopek a Marcel Žec.

Program OLYMP – mzdy a personalistika je obľúbený softvér na rýchly a správny výpočet miezd a vedenie personalistiky. V programe zvládnete výpočet miezd svojich zamestnancov, ako aj spracovanie odmien pre iné typy pracovných pomerov, napríklad dohodárov, štatutárov a spoločníkov. O každom zamestnancovi môžete viesť podrobnú a prehľadnú evidenciu s množstvom osobných a pracovných údajov. Vďaka praktickému ovládaniu a pokročilým funkciám je spracovanie miezd rýchle a jednoduché. Program je vhodný pre výpočet miezd podľa zákonníka práce aj podľa zákona o verejnom záujme (napríklad pre školy a obecné úrady).

Program obsahuje vyše 200 výstupných zostáv a výkazov do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a na Daňový úrad. Tieto výkazy je možné tlačiť aj do originálnych tlačív alebo zasielať elektronicky. V programe sa nachádzajú desiatky praktických funkcií, ktoré uľahčujú každodennú prácu: mzdová kalkulačka, hromadné úpravy, rozúčtovanie miezd na strediská a zákazky, tvorbu prevodných príkazov, pripomienkovač, export do jednoduchého a podvojného účtovníctva (programy ALFA plus, ALFA, OMEGA), export výkazov do Sociálnej poisťovne elektronickou formou, do zdravotných poisťovní, na daňový úrad a ďalšie.

SPŠE Prešov, ako jedna z mála stredných škôl, v spolupráci s firmou Kros, a.s. získala pre danú výučbu možnosť vlastného certifikovania svojich študentov.

Ing. Vladimíra Pastirová

IT Fitness Test 2015

V tomto školskom roku prebehol 5. ročník celonárodného testovania IT zručností pod názvom IT Fitness Test 2015. Jeho cieľom je zistiť úroveň základných IT zručností a schopností ich efektívneho využitia pri štúdiu, v práci aj v každodennom živote. Testovanie prebieha v rámci kampane „e-SkillsforJobs“, ktorá je iniciovaná Európskou komisiou. Jej cieľom je zvýšiť povedomie občanov EÚ o potrebe zlepšiť svoje kompetencie v oblasti využívania IKT.

Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do tohto testovania. Opäť sme dosiahli prvenstvo v počte zúčastnených respondentov. Podľa interne deklarovaných výsledkov študentov, najlepšiu úspešnosť spomedzi študentov všetkých tried našej školy v hodnote 92% dosiahol Dávid Ondruš z III. SB triedy. Všetci, ktorí sa prihlásili pod hlavičkou SPŠE Prešov a overili si svoje IKT zručnosti vyplnením testu pre stredné školy, prispeli svojím dielom k výsledkom, ktoré našu školu reprezentujú.

Ing. Tatiana Varadyová, PhD.

Slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016

ukoncenie-sk

Vo štvrtok, 30. júna 2016, Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove slávnostne ukončila školský rok 2015/2016 a zároveň 63. rok svojej existencie. V dopoludňajších hodinách sa v príjemnej nálade, ktorú vyvolalo aj pekné slnečné počasie, zoradili na školskom dvore študenti všetkých tried 1. – 3. ročníka so svojimi triednymi profesormi a ostatní pedagogickí zamestnanci.

Po odznení našej štátnej hymny a školskej hymny sa k slovu dostala Lívia Klučerovská, študentka I. F triedy, ktorá svoj krátky príhovor venovala študentom a pedagógom SPŠE. Po jej slovách nasledoval príhovor riaditeľa školy, Ing. Slavomíra Kožára, MBA, ktorý v číslach zhodnotil celý tento školský rok. V niečom bola SPŠE úspešnejšia a niečo sa nepodarilo až tak, ako sme očakávali. No všetci veríme, že ďalší školský rok bude pre nás všetkých úspešnejší a pozitívnejší.

V závere riaditeľ školy spolu s členkou Rodičovskej rady SPŠE Prešov – Ing. Ivanou Handzušovou, finančne odmenil najúspešnejších študentov tohto školského roka. Po ukončení tejto slávnostnej časti na školskom dvore sa všetci študenti so svojimi triednymi profesormi odobrali do svojich tried, kde im bolo odovzdané koncoročné vysvedčenie. A tak naši študenti na dva mesiace opustili svoje triedy a lavice, do ktorých sa opäť vrátia 5. septembra 2016.

Mgr. Ivana Kurtyová

Záver roka v ŠI

skolsky-inter

Dobrá nálada a úprimné úsmevy študentov nám nenápadne pripomínajú, že sa nezadržateľne blížia dlho očakávané prázdniny. Ešte pre prázdninami študenti ubytovaní v ŠI stihli mnoho zaujímavých aktivít.

Začiatok mesiaca patril prvákom, ktorí sa zúčastnili besedy zameranej na kritiku televíznych programov. Študenti sa naučili kriticky analyzovať rôzne filmové diela a nebáť sa vyjadriť svoj postoj. Uvedomili si, koľko „odpadu“ nám v dnešnej dobe média ponúkajú a naučili sa filtrovať informácie na užitočné a neužitočné.

Po kultúre bažiaci študenti navštívili každoročný festival Dni mesta Prešov, kde videli zaujímavé vystúpenia rôznych kapiel a súborov. Okrem estetického zážitku si odniesli aj ten gurmánsky z ochutnávok rôznych špecialít.

Ani extrémne horúčavy neodradili našich futbalistov, aby si zahrali futbal na školskom ihrisku. Tentokrát to bol duel medzi druhákmi a tretiakmi, ktorí si nič nedarovali. Pomyselnú víťaznú trofej nakoniec získali študenti druhého ročníka.

Aj tento mesiac sa uskutočnila beseda zameraná na prevenciu pred požívaním alkoholu. Rovesnícke skupiny sú vhodnou alternatívou ku štandardizovaným prednáškam. V tomto prípade išlo o sériu skutočných príbehov podaných študentom 2. ročníka, ktoré pútavým rozprávaním vtiahli do deja všetkých zainteresovaných.

Vrcholným podujatím v mesiaci jún bol Paintball. Vyznávači „first person“ hier vymenili virtuálny priestor za skutočné bojové pole plné nástrah a prekážok, kde sa museli uhýbať strelám od nepriateľov. Študenti sa naozaj veľmi dobre odreagovali a zistili, že v skutočnosti to nie je až také jednoduché ako v hrách.

Počas celého mesiaca prebiehala postupná výmena PVC krytiny v izbách školského internátu. Aj napriek drobnému dyskomfortu ubytovaných študentov sa PVC krytina postupne vymenila vo veľkej časti ŠI. Výsledkom je ďalšie zlepšenie kvalitatívnej stránky školského internátu v podobe krajších a útulnejších izieb, ktoré sú pre študentov druhým domovom.

Známky sú už zakrúžkované, vysvedčenia odovzdané, takže prázdniny sa môžu začať. Všetkým pedagógom a študentom prajeme slnečnú dovolenku plnú oddychu a pohody.

Mgr. Tomáš Bosák

Aktivity tried

Tri dni na Domaši

tri-dni-na-doma

Na konci školského roka v dňoch 23. – 25. júna 2016 sa naša trieda II.B spolu s II.SB vybrali na výlet. Po ceste vlakom a následne autobusom sme sa dopravili do penziónu Goral, z ktorého bol naozaj krásny výhľad na väčšiu časť Domaše. Vo štvrtok večer sme využili čas a zahrali si futbal. Celý večer prebiehal v príjemnej atmosfére. V piatok ráno bola na programe túra do neďalekej dediny cez miestny les. Celé dni bolo horúco, takže túra pre niektorých bola náročná. Po obede sme šli na prechádzku ku školskej chate a trochu sme sa osviežili v Domaši. V týchto vysokých teplotách to prišlo jednoznačne vhod. Večer sme sa spoločne stretli pri ohni, kde sa opekalo a spievalo. Výlet hodnotíme pozitívne a určite pomohol k utuženiu kolektívu.

Juraj Komorník, II.B

Náš športový deň

sportovy-den

Koniec školského roka má v sebe to čaro, že už sa nemusíme učiť, ale stále ešte môžeme tráviť čas so spolužiakmi. My sme sa ho rozhodli využiť športovo. Náš spolužiak Matúš nám zabezpečil futbalové ihrisko, na ktorom sme si schuti zahrali futbal. Tí, ktorým sa nechcelo hrať futbal, hrali volejbal, frisbee, alebo sa len tak prechádzali. Zlatým klincom bolo, keď tesne pred odchodom vlaku jeden zo zapálených hráčov odkopol loptu do metrovej trávy, kde sme ju potom kolektívne hľadali. Všetko nakoniec dobre dopadlo a my sme sa spokojní vrátili domov.

Kolektív II.C

Na Štrbskom plese

tatry-2-c-jpg

Koniec školského roka je už tradične obdobím školských výletov. Nebolo tomu inak ani teraz. Demokraticky sme si odhlasovali, že pôjdeme do Tatier. Po strastiplnej ceste preplnenými vlakmi sme sa dostali na Štrbské pleso, odkiaľ sme sa peši vybrali na Popradské pleso. Cestou sme sa kochali krásnymi výhľadmi. Veľkým zážitkom pre nás bolo vyskúšať ľadovú vodu v potoku. Po občerstvení na Popradskom plese sme navštívili symbolický cintorín, ktorý nám pripomenul, aké kruté môžu byť hory. Mnohí z nás túto túru absolvovali prvýkrát. Domov sme sa vrátili obohatení o množstvo nových a krásnych zážitkov.

Kolektív II.C

Spoznávanie Prešova

spoznavanie-pr

Študenti II.F triedy sa v deň koncoročného výletu, 24. 6. 2016, rozhodli znova spoznať možnosti a krásy Prešova a okolia. Navštívili sme Krajské múzeum, kde sme sa zoznámili s históriou regiónu a potom sme išli do prírody na operačku. Ďalší deň sme sa boli pozrieť na mesto z výšky po výstupe na vežu kostola.

Kolektív II.F

Náš koncoročný výlet na Domaši

domasa-2-sb-jp

Pri výbere nášho koncoročného výletu sme veľa nevymýšľali. Ten minuloročný sa nám vydaril, a tak osvedčený penzión Goral pri Domaši bol naším domovom počas necelých troch dní aj tento rok. Vo štvrtok hneď po vyučovaní sme vyrazili z prešovskej vlakovej stanice cez Vranov do Novej Kelče. To už nás autobus doviezol priamo pred dvere penziónu. Ubytovaní a navečeraní sme väčšina triedy už tradične trávili horúci večer na ihrisku, hral sa futbal. Ostatní využili trampolínu alebo chládok izby. Druhý deň pobytu bol náročný. Doobeda sme absolvovali túru za účelom spoznávania okolia Domaše a po úmornom chodení cez salaš, lesom, lúkami sme objavili dedinu Ďapalovce, o ktorej sme doteraz ani netušili. Po obede bol povinný, ale zaslúžený oddych na lôžku. Po večeri nasledoval opäť futbal, jeden na ihrisku, iný pri telke. Večer sme strávili pri ohni, zabávali sa spevom so sprievodom gitary a pri opekaní tradičných dobrôt. V dobrej nálade až do začiatku nasledujúceho dňa sme mali možnosť navzájom sa lepšie spoznať, prehĺbiť svoje vzťahy a utužiť kolektív. Posledný deň bola sobota, to sme sa po raňajkách už balili, upratovali pestovaný neporiadok. Cesta domov bola v rovnakej réžii ako tam, autobus nás odviezol do Vranova, vláčikom sme sa dopravili do Prešova a na vlakovej stanici sme si zaželali pekný zvyšok víkendu. Náš druhý výlet v tejto škole bol opäť úspešný, v peknom prírodnom prostredí, bez zranení a priestupkov. Domov sme sa vracali dostatočne nevyspatí a unavení, aby mali od nás rodičia pokoj.Výlet dokonale splnil svoj cieľ.

Kolektív II.SB

Hasičská súťaž

.jpg

Dňa 24. 6. 2016 sme boli s triedou III.A na školskom výlete. Rozhodli sme sa podporiť nášho spolužiaka Vratka Samselyho, ktorý reprezentoval Lažany na hasičskej súťaži v priestoroch Technickej školy na Volgogradskej ulici v Prešove. Po úspešnom povzbudzovaní Vratka sme sa spolu vyfotili pri hasičskom aute a výlet sme pre veľmi horúce počasie zakončili dobrým obedom v miestnej reštaurácii. Tešíme sa aj na ďalšie spoločne strávené chvíle.

Rasťo Sabanoš, III.A

Módna línia mladých

Dňa 8. 6. 2016 sme sa my, študenti III.B triedy, zúčastnili módnej prehliadky s názvom Módna línia mladých, ktorú pripravili študenti Strednej odbornej školy podnikania Prešov pri príležitosti každoročnej akcie Dni mesta Prešov. Na prehliadke sme obdivovali nielen krásu zhotovených modelov, ale aj pekných modeliek.

Kolektív III.B

Paintball

Dňa 24. 6. 2016 sme sa my, III.B, v rámci školských výletov zúčastnili paintballovej akcie. Zvládli sme to úspešne, v zápale hry sme zlikvidovali niekoľko vojenských maskáčov. Počasie nám vyšlo na výbornú. Perfektne sme sa zabavili a využili tak piatkový deň

Kolektív III.B

Tatranskými chodníčkami

tatranske-chodn

Hneď zavčas rána sa stretlo 29 chlapov na vlakovej stanici. Vyzeralo to na pekne horúci deň. No cesta do Popradu klimatizovaným vlakom bola príjemná a pri partičke kariet zbehla ako nič. Po príchode sme sa nasúkali do električky ako sardinky a vyviezli sme sa do Tatranskej Lesnej. Na ubytovni, ktorá bola hneď za rohom, sme si odložili veci, natreli sme sa opaľovacím krémom, nasadili si slnečné okuliare a vyrazili na túru. Na začiatku slnko naozaj pripekalo, no chladná voda zo Studeného potoka bola príjemným osviežením. Bohužiaľ, niekto bude mať aj zlé spomienky na výlet, a to Jany, ktorý bol okradnutý o svoju desiatu prefíkanou líškou. Po dvoch hodinách kráčania po tatranských chodníčkoch sme dorazili na Zamkovského chatu, kde si každý oddýchol a poprevracal oči nad tunajšími cenami. Potom sme sa rozdelili na dve skupiny. Prvá, ktorá bola vyčerpaná, sa vybrala naspäť do ubytovne. Druhá skupina sa rozhodla zdolať Teryho chatu, ktorá bola vzdialená asi 1:40 hodiny cesty. Chlapci to dali za 58 minút, no ani to im nestačilo a dole zbehli za 38 minút a za tento výkon dostali od našich susedov Čechov pomenovanie Kamzici. Po návrate do ubytovne sme si zahrali na multifunkčnom ihrisku futbal, volejbal a pán profesor Dankovič nás naučil, ako sa hrá Frisbee. Taktiež sme si opiekli špekáčiky a iné dobroty. Na druhý deň sme sa v polospánku vybrali do Aquacity Poprad, kde sme dospávali rušnú noc a pripekali ramienka. Výlet môžeme považovať za veľmi vydarený a traja, ktorí sa výletu nemohli zúčastniť, môžu len ľutovať.

Kolektív III.C

V Prahe – srdci Európy

praha-3-f-jpg

Po dlhom a náročnom školskom roku sme sa konečne dočkali. Plní očakávaní sme sa vybrali na exkurziu na ČVUT a školský výlet priamo do Prahy, srdca Európy. Čakala nás dlhá cesta, ale aj napriek tomu medzi nami panovala dobrá nálada. Praha nás privítala nádherným slnečným počasím a my sme si ju začali užívať plnými dúškami. Navštívili sme Elektrotechnickú fakultu na ČVUT, katedru Manažmentu, ekonómie a humanitných vied, kde pod vedením Ing. Tomáša Králíka sme si prezreli zaujímavé laboratóriá a hlavne sme sa dozvedeli veľa o možnostiach štúdia a podmienkach prijatia na školu. Potvrdilo sa nám, že odbor, ktorý študujeme, Technické a informatické služby v elektrotechnike, sme si zvolili správne. Naši sprievodcovia nám potvrdili, že v súčasnosti sa vyžadujú najmä absolventi technických smerov, ale aj s ekonomickými vedomosťami. Predstavili nám veľa úspešných absolventov, ktorým práve tento odbor umožnil zaujať významné postavenia s veľmi dobrým finančným ohodnotením.

Po ubytovaní v internáte Volha sme sa vydali spoznávať kultúrne pamiatky Prahy. Václavské námestie, Národná trieda, Staromestské námestie, Pražský orloj, uličky, záhrady a zákutia, hlavného mesta Českej republiky. Po veľmi vyčerpávajúcom dni sme mali krátky čas na zregenerovanie a keď začalo slnko pomaly zapadať, vydali sme sa na Karlov most, kde sme obdivovali krásy večernej Prahy. Druhý deň začal opäť v znamení vysokých teplôt, s ktorými sa musel každý popasovať sám. V úmorných horúčavách sme si pozreli Pražský hrad, kde sme so záujmom sledovali výmenu stráží, a vo večerných hodinách Vyšehrad. Záhrady a cintorín slávnych osobností bol peknou bodkou druhého dňa v Prahe. Tretí a zároveň posledný deň sa začal návštevou Národného technického múzea. Strávili sme v ňom niečo okolo dvoch hodín a každý si mal možnosť samostatne pozrieť to, čo ho zaujímalo. Na pamiatku si každý odniesol zopár zaujímavých fotografií. Po skončení obhliadky sme mali možnosť rozhliadnuť sa po Prahe individuálne. Okrem nákupov sme sa vrátili najmä na tie miesta, ktoré nás najviac zaujali. Z Václavského námestia sme nabrali smer k hlavnej stanici. Keďže sme ešte mali chvíľu času, pozreli sme si historickú časť Wilsonovej stanice.

Vďaka pani profesorke Buzgovej, ktorá je v Prahe ako doma, sme mali úžasnú možnosť zoznámiť sa s týmto nádherným kozmopolitným mestom, naučila nás orientovať sa v ňom a hlavne v nás prebudila záujem poznávať nové miesta a ich nádhernú históriu.

Jozef Stašík, III.F

Krásy Pienin

lesnica-3-sb-jp

Konečne sme si vydýchli po náročnom školskom roku a dopravili sa na miesto nášho dvojdňového (posledného) školského výletu v prekrásnom prostredí rekreačného strediska Lesnica – Pieniny. Obklopení krásnou prírodou sme sa venovali predovšetkým športovým aktivitám. Na neďalekom futbalovom ihrisku sme si zahrali loptové hry. Večerné posedenie pri ohni a gitare bol ďalší pekný zážitok z nášho výletu, ktorý bol príležitosťou ďalej utužiť náš kolektív. Druhý deň výletu sme využili pekné počasie a vybrali sa na prechádzku do neďalekého poľského mestečka Szczawnica. Keďže takmer celá pešia túra viedla popri Dunajci, zase sme sa mohli kochať nádhernou prírodou, sledovať splavovanie po rieke na pltiach a nakoniec aj samotné pohraničné mestečko Szczawnica. Každý z nás si mohol vybrať aktivity podľa svojich záujmov, a tak odísť z výletu spokojný a s peknými dojmami.

Kolektív III.SB

Deň detí v I.F

den-deti-1-f

Dňa 1. 6. 2016 nám triedna profesorka, Ing. Vladimíra Pastirová, spestrila triednickú hodinu a ku Dňu detí nás odmenila sladkou lízankou a potom sme sa spoločne vybrali do mesta na pešiu zónu a na najlepšiu zmrzlinu v meste. Pri rozchode nám ešte zaželala krásny zvyšok tohto dňa. Deň detí bol teda pre nás na záver vyučovania sladký, zmrzlinový a slnečný.

Kolektív I.F

Návšteva Krajského prešovského múzea

krajske-muzeu

Na triednickej hodine dňa 16. júna 2016 sme si vybavili návštevu Krajského prešovského múzea, pretože mnoho študentov z našej triedy dané múzeum ešte nenavštívilo. Po zaplatení vstupného nás veľmi milá pani previedla prvou časťou tohto múzea. V rámci prezentačnej návštevy nás oboznámila s tým, že múzeum uchováva a prezentuje archeologické, historické, etnografické, umelecko-historické a prírodovedné zbierky, ktoré sú výsledkom zbierkotvornej práce vo vymedzenej oblasti Šarišského regiónu i v širších celoslovenských reláciách. Miestnosti, nábytok, obrazy, odevy Rákociho paláca nás veľmi očarili. Umeleckohistorická expozícia dokumentovala rozvoj umeleckých remesiel, výtvarného umenia a bývania od polovice 18. do začiatku 20. storočia. Expozícia zbraní nám predstavila ručné palné zbrane a pobočné chladné zbrane rozličných historických období. Stála expozícia dejín Prešova prezentuje históriu mesta od 9. storočia do roku 1918. Záver expozície bol venovaný osobnosti Mikuláša Moyzesa, hudobnému skladateľovi, organizátorovi slovenského školstva, kultúry, hudobného a spoločenského života v Prešove po vzniku ČSR. Príťažlivou expozíciou boli aj historické hodiny. Ich výber predstavujú rôzne typy hodín od začiatku 18. do začiatku 20. storočia. Numizmatická expozícia, 100 rokov korunovej meny, nám ponúkla mince a platidlá od vzniku korunovej meny roku 1892 po súčasnosť, ale tiež keltské tetradrachmy a rímske strieborné denáre. Jej súčasťou sú najstaršie nálezy mincí z Prešova a okolia. Na záver sme vrúcne poďakovanie za prezentáciu a zapísali sa do pamätnej knihy.

Kolektív I.F

Výlet do Budapešti

budapest-1-f

Dňa 24. júna 2016, v deň školských výletov, sme sa rozhodli využiť služby cestovnej kancelárie FRANKA TOUR a už v mesiaci apríl sme si z ich ponuky vybrali a zabezpečili zájazd „Budapešť a Tropikárium“. Návštevou tohto mesta s neopakovateľnou atmosférou sme si tento deň chceli výnimočne spríjemniť a odbremeniť sa od zbytočných problémov. Pod dozorom našej triednej profesorky, Ing. Vladimíry Pastirovej, pplk. Ing. Klučerovského a jeho manželky začal náš zážitkový deň ráno o 06:00 hod. odchodom v klimatizovanom autobuse z ostrovčeka pred Hypertescom. Cesta trvala 4,5 hodiny, ale ubehla veľmi rýchlo. Pojedli sme, popili, pospali, porozprávali, pospievali. S prestávkou na oddych sme o 10:30 hod. došli do Budapešti – Tropikária. Tam nám triedna profesorka zakúpila vstupenky a podala dôležité inštrukcie. Mali sme 3 hodiny na to, aby sme si svojím vlastným tempom prešli Tropikárium a obchodné centrum, urobili fotky, nakúpili, najedli sa.

Tropikarium nám poskytlo možnosť zažiť neopakovateľnú atmosféru tropického dažďového pralesa, vidieť na vlastné oči rôzne exotické zvieratá v ich prirodzenom prostredí a pozorovať podmorský svet hýriaci pestrými farbami. Hneď pri príchode sme sa ocitli v tropickom dažďovom pralese, v ktorom nám ponad hlavy voľne lietali farebné exotické vtáky, s ľahkosťou poskakovali malé hodvábne opičky – kosmáče, nehovoriac o elegantne sa plaziacich zelených, žltých, červených a iných hadoch. Na chrbty lenivo odpočívajúcich mississipských aligátorov sa spustil dvojminútový tropický vlažný dážď, počas ktorého všetci obyvatelia pralesa razom ožili. Bol to pre nás skutočne vzrušujúci zážitok. Hlavnou atrakciou Tropikária bolo najväčšie morské akvárium v strednej Európe, žraločie akvárium s objemom 1,4 miliónov litrov slanej vody. Súčasťou obrovského akvária bol aj 11 metrový sklenený tunel, kde nad našimi hlavami plávalo 8 dvojmetrových morských predátorov pochádzajúcich z Floridy. Okrem obrovského akvária sme tu mohli vidieť ešte ďalších 50 druhov iných akvárií a terárií. Nádrž, kde sme mohli hladkať morské a sladkovodné raje, patrila medzi najobľúbenejšie. Tí, ktorí sa nebáli, mohli sa dotýkať týchto anjelských tvorov s hodvábnou kožou. Po návšteve Tropikária sme pochopili, aké fantastické hodnoty existujú na našej Zemi a aké dôležité je ich zachovať.

Náš presun do historickej časti mesta začal o 14:00 hod. v sprievode našej milej pani delegátky Lenhart Rósza, ktorá žije v Budapešti od roku 1960. Naša sprievodkyňa nás prenádhernou Budapešťou sprevádzala prostredníctvom rôznych zaujímavých udalostí, informácií, príbehov a legiend. Aj sme sa zasmiali, pretože naša sprievodkyňa mala jedinečný výklad – so slovensko-maďarským prízvukom. Videli sme a navštívili: Námestie hrdinov, Baziliku sv. Štefana, nábrežie Dunaja, Budínsky hrad, Námestie Vorosmarty tér, Rybársku baštu, Kostol sv. Mateja a mnoho ďalších úžasných miest v Budapešti. Svedkom toho všetkého sú naše veľkolepé fotografie. Domov sme sa vrátili o 22:00 hodine. Náš výlet bol skutočne neskutočný.

Kolektív I.F

Adrenalínový zážitok

adrenalinovy

Náš výlet z prvého ročníka si bude pamätať každý. Keďže sme v tomto školskom roku najlepšou triedou SPŠE, tak sme sa mohli zúčastniť splavovania rieky. Bol to pre nás adrenalínový zážitok, lebo mnohí z nás boli takto na vode prvýkrát. Aj keď začiatky boli ťažké, každý v cieli vystupoval z lode ako nádejný Martikán. Po zdarnom splave náš výlet pokračoval na Sigorde, kde sme v svojráznych chatkách prežili noc. Nezanedbali sme ani opekanie, hranie na gitare a spev. Bol to výlet s veľkým V.

Kolektív I.SB

Do práce na bicykli 2016

V júni boli zverejnené výsledky súťaže „Do práce na bicykli 2016“, ktorá prebiehala celý mesiac máj. Motiváciou pre zapojenie do súťaže bol predovšetkým dobrý pocit súťažiacich, že upevňujú svoje zdravie, šetria svoje financie, mesto a životné prostredie. Súťaž bola iba pre zamestnancov školy a zúčastnili sa jej pedagógovia: Jozef Harangozo, Štefan Dankovič, František Babinčák a Ján Haluška. Názov tímu bol SPŠE drucik.

Do práce a z práce sme spolu najazdili 616,7 km. Obsadili sme 390. miesto z celkového počtu tímov 1731 na Slovensku. V meste Prešov sa registrovalo 35 tímov a náš tím obsadil 8. miesto.

Výsledky sú aj na stránke:

http://www.dopracenabicykli.eu/slovensko/presov/spse-drucik/#aktuality

Ján Haluška

Vo Vrtuľníkovom krídle Prešov

vrtulnikove

Na návrh Žiackej školskej rady a následným schválením vedením školy SPŠE Prešov sa študenti 1. ročníka pod vedením svojich triednych profesorov zúčastnili dňa 3. júna 2016 hromadnej exkurzie Dňa detí a otvorených dverí vo Vrtuľníkovom krídle Prešov.

Daná exkurzia bola zameraná na spoznanie Vrtuľníkového krídla Prešov, nakoľko daný útvar neoddeliteľne patrí medzi dôležité organizácie nášho mesta a spoločenského života.

Reálne sme mohli vidieť nezabudnuteľné ukážky celého útvaru, hasičské vojenské autá a vojenské vrtuľníky. V daných priestoroch nás sprevádzali a podávali nám potrebné informácie ďalší profesionálni zamestnanci útvaru. Poskytovanie pátracej a záchrannej služby na území SR, plnenie úloh národného a medzinárodného krízového manažmentu s dôrazom na prepravu osôb, materiálu, vykonávanie prieskumu, lokalizáciu a likvidáciu požiarov prostredníctvom praktických ukážok sme mohli vidieť priamo na mieste. Bol to veľmi zážitkový deň doplnený o stánky s voňavým občerstvením a praktických ukážok zamestnancov útvaru.

Ing. Vladimíra Pastirová

Na vrchol Minčola

Trať dlhú 4100 m s prevýšením 522 m na vrchol Minčola dňa 5. 6. 2016 ako prvý zdolal v kategórii juniorov Martin Bendík, študent III.SB triedy, s časom 28:39,7 min. Erik Michalov z I.A triedy skončil na 4. mieste s časom 31:17,9 min. Našim bežcom gratulujeme.

PaedDr. Eva Buzgová

Exkurzia v Poprade – Matejovciach

exkurzia-matejo

Dňa 8. 6. 2016 sa študenti III.A triedy zúčastnili exkurzie na cvičnom poli vybudovanom VSD pri SOŠ elektrotechnickej v Poprade – Matejovciach. Exkurzie sa zúčastnilo 22 študentov. Ako pedagogický dozor sa exkurzie zúčastnili Ing. Jozef Harangozo a Ing. Anton Varga.

Na vonkajšom cvičnom poli sa študenti oboznámili s vyhotovením stožiarovej transformovne 22/0,4 kV, vyhotovením odbočky zo siete vn a s vyhotovením rôznych druhov prípojok nízkeho napätia pre rodinné domy. Praktické ukážky spôsobov vyhotovenia prípojok nn pre rodinné domy študentom určite umožnili utvrdiť si poznatky získané teoretickým štúdiom v predmete Elektroenergetika. Na cvičnom poli študenti SOŠ elektrotechnickej pod vedením majstrov odborného výcviku predviedli študentom našej školy ako postupovať pri práci vo výškach a pri zabezpečovaní pracoviska pomocou skratovacích súprav. Naši študenti si pomocou špeciálneho náradia a pomôcok prakticky odskúšali činnosti súvisiace s prácou vo výškach a zabezpečením pracoviska.

Verím, že získané poznatky a skúsenosti z exkurzie využijú študenti pri ďalšom štúdiu v našej škole.

Ing. Anton Varga

Deň detí v SPŠE

elektrodeti-jpg

Po roku tu bol opäť Medzinárodný deň detí. Aj keď 1. jún bol už skôr, my sme pre naše deti a vnúčatká pripravili ich deň v piatok popoludní, 10. 6. 2016. Popoludnie strávené spoločne hrami a športovaním v telocvični sa všetkým páčilo. Vyskákaným a vybehaným detičkám najviac chutil zaslúžený nanuk.

Ing. Martin Vujčík

Šebešská pätnástka

Dňa 12. júna 2016 sa uskutočnil 28. ročník Behu pre zdravie Šebešom, kde v kategórii dorastencov úspešné 2. miesto obsadil študent I.A triedy, Erik Michalov, ktorý 3-kilometrovú trať zdolal časom 00:15:39. K dosiahnutému výsledku gratulujeme.

PaedDr. Eva Buzgová

WiFi workshop AT&T

atat1-png

V stredu, 15. 6. 2016, sa na pôde školy uskutočnil odborný workshop pre tretiakov odborov IST a POS na tému WiFi. Hlavnými prednášajúcimi boli p. Duncko a p. Frolo z firmy AT&T Košice. Prednáška bola zameraná na oboznámenie sa s touto technológiou a jej využitím v súčasnom komunikačnom svete. Informácie o bezdrôtových dátových sieťach, ktoré doplnili a rozšírili poznatky získané prostredníctvom kurikúl Netacad, boli podané zaujímavo a jednoducho bez komplikovaných technických podrobností. Spestrením prednášky boli príklady reálnych svetových firiem, v ktorých AT&T zabezpečuje sieťovú prevádzku. O motivačný záver sa tradične postaral tretí zástupca firmy AT&T – p. Milko.

atat2-png

Spolupráca aspoň v takejto forme bude pokračovať aj v budúcom školskom roku, v ktorom sme sa predbežne dohodli na prednáškach zameraných na informácie z praxe a novinky v sieťovom svete v oblasti konfigurácie a realizácie sieťového prostredia.

Ing. Martin Vujčík

Majstrovstvá SR v plávaní

V dňoch 17. až 19. 6. 2016 sa v Bratislave konali majstrovstvá juniorov a seniorov SR v plávaní. Na tomto šampionáte reprezentoval našu školu študent II.SA triedy, Ján Giňovský, a zároveň aj svoj klub Slávia PU Prešov. V kategórii muži, 200 m motýlik, skončil vo finále B celkove na 11. mieste, časom 2:26,55 min. Počas troch dní súťažil v disciplíne 100 m znak, 100 m motýlik, 200 m polohové preteky, 50 m znak, 400 m polohové preteky. V uvedených disciplínach nepostúpil do finále. K dosiahnutému umiestneniu mu blahoželáme.

PaedDr. Eva Buzgová

Olympic run Prešov

Dejiskom Behu olympijského dňa 2016 bol areál atletického štadióna TJ Slávia PU. Pod piatimi kruhmi sa dňa 23. 6. 2016 sledovali zápolenia od predškolákov po vitálnych seniorov. Tradičné a obľúbené podujatie je oslavou vzniku Medzinárodného olympijského výboru v roku 1894, jeho iniciátora a zakladateľa novovekých olympijských hier baróna Pierra de Coubertina, myšlienok kalokagatie a ekecheirie – harmonického rozvoja tela a ducha a posvätného mieru. Školu reprezentoval študent Erik Michalov z I.A, ktorý skončil na III. mieste časom 14:30 min. v kategórii dorastencov, na trati dlhej 3 000 m.

K dosiahnutému výsledku blahoželáme.

PaedDr. Eva Buzgová

CISCO Netacad 2016

netacad-jpg

Dňa 10. 6. 2016 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach uskutočnila 16. výročná konferencia programu CISCO Netacad na Slovensku a v Čechách. V programe konferencie boli prezentované zmeny v kurikulách, certifikácii a poskytovaní sieťových služieb Network as a Service – CISCO Meraki. Bola zdôraznená potreba IT odborníkov vo svete v najbližšom období. Ako každý rok boli účastníci oboznámení so stavom programu Netacad na Slovensku a v Čechách a plánované zmeny v poskytovaní podpory pre lokálne akadémie od ASC. Súčasťou konferencie boli aj technické sekcie. Bola predstavená aj vízia rozvoja programu Netacad do budúcnosti.

Konferencia bola ukončená neformálnym stretnutím v prírode na Alpinke pri športových a spoločenských aktivitách.

Ing. Martin Vujčík

Záver školského roka v Ružbachoch

vysne-ruzbac

Po slávnostnom odovzdaní koncoročných vysvedčení sa pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci SPŠE Prešov počas dvoch dní, 30.6. – 1.7.2016 vybrali na koncoročný výlet do Vyšných Ružbách. Tieto dva dni strávené v príjemnom prostredí kúpeľnej dedinky mali byť zaslúženým oddychom po náročnom školskom roku 2015/2016.

Počas pobytu v Ružbachoch sme sa venovali rôznym činnostiam – plávanie, volejbal, tenis, stolný tenis. Tí, ktorí neholdovali športovým aktivitám, sa vybrali na prechádzky, či túry, kde obdivovali krásy okolia. Vo večerných hodinách bola grilovačka s chutnými dobrotami a rezko vyhrávala ľudová hudba, ktorá roztancovala snáď všetkých.

Nasledujúci deň sme cestou domov navštívili Nestville Park v staroľubovnianskej dedinke Hniezdne, kde nás pracovníci liehovaru oboznámili s procesom výroby prvej slovenskej whisky a samozrejme, že nechýbala ani jej degustácia. K nahliadnutiu bola expozícia tradičných ľudových remesiel histórie a súčasnosti liehovarníctva.

Tento výlet bol pre nás všetkých príjemným začiatkom vytúžených letných prázdnin.

Mgr. Ivana Kurtyová

SPONZORI